Sunteți pe pagina 1din 2

Nume………………………….. Data ................

Clasa………….. Oficiu 10 puncte

Test la geografie
Biosfera

I. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi varianta corectă:

1. Biosfera reprezintă învelişul de:


a) aer b) apă c) vieţuitoare d) sol

2. Stepa este formată din:


a) arbori b) ierburi mărunte şi arbuşti c) ierburi mărunte şi arbori d) ierburi înalte

3. Liliecii şi cârtiţele trăiesc în domeniul:


a) apelor oceanice b) apelor continentale c) subteran d) terestru

4. Influenţa climei asupra biosferei se manifestă prin :


a) lumină b) relief c) temperatură d) acţiunea omului

5. Climatul subecuatorial se suprapune zonei biogeografice :


a) pădurile musonice b) stepei c) savanele şi pădurile galerii d) tundrei
4 p x 5 = 20 puncte

II . Factorii care influenţează Biosfera sunt :

 ...........................
 ...........................
 ...........................
 ...........................
5 p x 4 = 20 puncte

III. Ordonează de la Ecuator către Poli, următoarele zone biogeografice :


vegetaţie mediteraneană, savanele, tundra, taiga (pădurile de conifere),
deşerturile calde.

1 ...................... 2 ...................... 3........................ 4 ....................... 5 ...................

5 p x 4 = 20 puncte
IV. Completaţi corect tabelul de mai jos cu termenii de mai jos:

Zona climatică Zona Vegetaţia (plante) Fauna (animale)


biogeografică
Zona caldă Padurea Reptile
ecuatorială
Teckul
Savanele Ierburi înalte
Cactus Cămilă
Zona temperată Fag Vulpe
Pădurea Urs
de conifere
Rozătoare
Tundra Muşchi şi licheni Iepurele polar

Termenii sunt : molid, pădurea musonică, stepă sau preerie, ierburi


mărunte, girafă, arborele de cauciuc, vegetatie deşertică, pădurea de
foioase, tigrul, Zona rece.

2 p x 10 = 20 puncte

V. Completaţi schiţa de mai jos :

2,5 p x 4 = 10 puncte

Acţiuni distructive
ale omului :

1. 2. 3. 4.