Sunteți pe pagina 1din 3

Numele și prenumele.................................

TEST
HIDROSFERA
I.Citiți cu atenție, apoi încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. 5x2= 10 p
1. Cea mai mare cantitate de apă se evapora în:
a) regiunile montane b) zona ecuatorială b) deșerturile tropicale

2. Temperatura de la suprafața oceanului este determinată de:


a) radiația solară b) relieful oceanelor e) erupțiile vulcanice

3. Fenomenul de introducere a unor substanțe chimice în apa râurilor, se numește:


a) revărsare b) viitură c) poluare

4. Masa de gheață desprinsă din calota glaciară, ce plutește pe suprafața oceanului se numește:
a) insulă b) ghețar c) aisberg

5. În apropierea țărmului, ca urmare a unui cutremur se pot produce:


a) tornade c) maree c) tsunami

II. Completați enunțurile cu informațiile potrivite. 5x2= 15 p


1. Punctul de unde pornește un râu se numește..............................
2. În regiunile vulcanice, apa fierbinte țâșnește la suprafață sub formă de.................................
3. Groapa Marianelor reprezintă adâncimea maximă din Oceanul ..................................
4. Cel mai cald ocean este Oceanul ...........................................
5. Apa potabilă, este apa ce poate fi consumată de către.......................................

III. Precizați o deosebiri dintre valuri și maree. Pentru aceasta puteți face referire la cauze și mod de manifestare,
durată, etc. 10 p
..............................................................................
IV. Învelișul de apă al Terrei se numește: 5x2= 10 p
a) Litosferă ; b) Atmosferă ; c) Hidrosferă ; d) Biosferă ; e) Precipitatii
V. completează spaţiile punctate cu informaţiile corecte: 5x6= 30 p
- denumirea munţilor din care izvorăşte Dunărea: ………...............................
- ţările şi capitalele traversate de Dunăre: ……......................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
- cei mai mari afluenţi: ……....................................................................................................................................
- marea în care se varsă şi tipul de gură de vărsare: ………...................................... , …………..........................
- importanţa Dunării pentru Europa: …………..................................................
VI. Graficul de mai jos prezintă evoluția precipitațiilor medii lunare la o stație meteorologică. Analizați graficul și
răspundeți următoarelor întrebări: 3x5= 15 p
1. Menționați lunile în care se înregistrează cantitatea minimă, respectiv maximă de precipitații și valoarea aproximativă
a acestora.
2. Menționați anotimpul în care precipitațiile sunt foarte reduse.
3. Precizați două luni în care se înregistrează cantități de precipitații aproape identice.
NOTĂ. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă un punct din oficiu. Timp de lucru 45 minute.
BAREM DE CORECTARE
ȘI NOTARE
Hidrosfera, clasa a V a

Se punctează oricare alte formulări /modalități de rezolvare corectă a cerințelor.


Nu se acordă punctaje intermediare, în afara celor prezentate în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I...................................................................................................................5X0,4=2 puncte


Se acordă câte 0,4 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1.b; 2.a; 3.c; 4.c; 5.c

Subiectul II.................................................................................................................5X0,4=2 puncte


Se acordă câte 0,4 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1- izvor, 2- gheizere, 3 – Pacific/Oc. Planetar, 4 – Indian, 5 – populație/oameni.

Subiectul III...............................................................................................................2X0,5= 1 punct


Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Posibile variante de răspuns:
- mareele sunt mișcări periodice ale apei, în timp ce valurile nu au o periodicitate.
- mareele se deplasează pe orizontală, iar valurile, (în general) pe verticală.
- mareele se datorează atracției exercitată de Lună/Soare, iar valurile se datorează
vânturilor/cutremurelor.
- mareele sunt de regulă mai puțin periculoase, comparativ cu valurile, pentru activitățile umane.

Subiectul IV...............................................................................................................10X0,1= 1punct


Se acordă câte 0,1 puncte pentru fiecare răspuns corect.
- două lacuri+două râuri din județul Sibiu(0,1+0,1+01,1+0,1=0,4 puncte)
- două lacuri+două râuri / fluvii de pe un continent extraeuropean (0,1+0,1+01,1+0,1=0,4 puncte)
- numele continentului de pe care au fost menșionate elementele de hidrografie+numele unui ocean
învecinat (0,1+0,1=0,2puncte)

Subiectul V...........................................................................................................................1punct
- menționarea sumară a importanței hidrosferei - 0,4 puncte.
- prezentarea unor dovezi logice/exemple privind importanța hidrosferei - 0,2 puncte.
- identificarea legăturilor hidrosferei cu alte trei geosfere – 0,3 puncte.
- respectarea limitei de spațiu – 0,1 puncte.

Subiectul VI..........................................................................................................................2 puncte


Punctajul se acordă astfel:
1.- min. lunile iulie(5-6mm) și august (7-8 mm) (0,1+0,1+01,1+0,1=0,4 puncte)
- max. lunile ianuarie (61mm) și decembrie (70-71mm) (0,1+0,1+01,1+0,1=0,4 puncte)
2. anotimpul vara. (0,2 puncte)
3. lunile aprilie și mai. (0,2 puncte)
4. - nu. (0,3 puncte)
- Posibil argument: deoarece cantitatea de precipitații din lunile de iarnă depășește, potrivit
graficului, mult valorile înregistrate la Sibiu în acest anotimp. (0,5 puncte)

S-ar putea să vă placă și