Sunteți pe pagina 1din 3

Capitolul 1

1. STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTIC CU FUNCIUNI DE CAZARE TURISTICA

Popasuri turistice
Indicatori absoluti De nivel Anii
"##$ "##( "##' "##* "##%

Indicatori relativi Indicele dinamicii Ritmul de crestere

Indicatori medii Calculati din valori absolute Calculati din valori relative

Modificari absolute

Yi
"% &1 &# &1 &#

i/1
# " 1 1 1

i/i-1
# " -1 1 -1

Ii/1
1 1.#( 1.#& 1.#( 1.#&

Ii/i-1
1 1.#( #.%( 1.#& #.%(

Ri/1
# #.#( #.#& #.#( #.#&

Ri/i-1
# #.#( -#.#) #.#& -#.#)

!
&#."

#."$

I
#.'#

R
-#.&

Din tabel observam urmatoarele evolutii in perioada "##$-"##%+ -popasurile turistice au fost in medie &#.",cu o variatie cuprinsa intre "% si &1-sporul mediu este po.itiv,ceea ce inseamna ca numarul popasuriloir turistice a crescut cu #."$-numarul popasurilor turistice a crescut in medie de #.' ori-indicele mediu de evolutie arata un ritm de scadere,ceea ce inseamna ca numarul popasurilor turistice a sca.ut in medie cu &# procente-

2.Capacitatea de ca a!e i" popa#u!ile tu!i#tice i" $u"ctiu"e


Indicatori absoluti /mii locuri-.ile0 De Modificari nivel absolute Indicatori relativi Indicele dinamicii Ritmul de crestere Indicatori medii Calculati din valori absolute Calculati din valori relative

Anii

Yi
"##$ "##( "##' "##* "##% 1') 1*) 1'( 1** 1')

i/1
# 1# " 1) #

i/i-1
# 1# -* 1" -1)

Ii/1
1 1.#$ 1.#1 1.#* 1

Ii/i-1
1 1.#$ #.%$ 1.#( #.%"

Ri/1
# #.#$ #.#1 #.#* #

Ri/i-1
# #.#$ -#.#$ #.#( -#.#*

!
1*1."

I
1

R
#

Din tabel observam urmatoarele evolutii in perioada "##$-"##%+ -capacitatea de ca.are turistica a fost in medie de 1*1."/an-capacitatea de ca.are turistica a crescut in medie de 1 ori /an-ritmul mediu annual este de #1 ceea ce inseamna ca pe parcursul acestei perioade ca.arile in popasuri turistice au fost e2ale-