Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Facultatea de tiine Econo ice !

i "e#tiunea A$ace%ilo% &e'a%ta entul de Econo ie 'olitic( Vala)il( 'ent%u anul II * toate #'eciali+(%ile Anul uni,e%#ita% -./-0-./1 Linia de #tudiu $%ance+(

PRO"RA2A ANALITIC3 I BIBLIO"RAFIA


Disciplina: INTRODCERE N METODOLOGIA CERCETRII TIINIFICE

Ca'itolul /4 Int%oduce%e 5n etodolo6ia ce%cet(%ii !tiini$ice4 1.1.Delimitri conceptuale. 1.2.nceputurile i evoluia dezbaterilor metodologice n tiinele economice. 2.4 Preocupri rom neti pentru metodologie n tiinele economice. 2.!."ealiti i tendine contemporane n metodologia cercetrii tiini#ice. Ca'itolul -4 Fo% a%ea7 e,oluia !i de+,olta%ea #i#te ului !tiinelo% econo ice4 2.1.$curt eseu istoric. 2.2."epere i criterii de clasi#icare. 2.%.&tiinele economice #undamental'teoretice. 2.4.&tiinele economice aplicativ'practice. 2.!.Desc(iderile interdisciplinare) tiinele economice de #rontier. 2.*.Provocrii) proiecii i prioritii n secolul ++,. Ca'itolul 14 Te8nici !i #t%ate6ii !tiini$ice o'e%aionale indi,iduale4 %.1.-ercetarea tiini#ic individual. %.2.-ercetarea i documntarea pentru lucrarea de licen) masterat i doctorat. %.%."olul conductorului tiini#ic. %.4..tapele cercetrii tiini#ice individuale. %.!./odaliti de prezentare i susinere a lucrrii. Ca'itolul 94 Te8nici !i #t%ate6ii !tiini$ice o'e%aionale 5n ec8i'(4 4.1.-ercetarea tiini#ic n ec(ip. 4.2..tapele cercetrii tiini#ice n ec(ip. 4.%."elaiile ntre participanii la proiect. %.4.-olaborarea ntre participanii la proiect. %.!."olul conductorului de proiect. Ca'itolul :4Eta'ele !i dina ica ce%cet(%ii !tiini$ice4 !.1.0legerea temei i stabilirea subiectului. !.2.1ecesiti) criterii) prioritii i pre#erine n cercetrile tiini#ice. !.%.-onceperea structurii viitorului elaborat tiini#ic. !.4.,n#ormarea tiini#ic bibliogra#ic.

!.!.Documentare i apro#undarea bibliogra#iei tematice. !.*..laborarea lucrrii. !.2.,mportana) e#ectele i #ormele de valori#icare a cercetrilor tiini#ice. Ca'itolul ;4Cla#i$ica%ea !i o%6ani+a%ea ate%ialului edito%ial-)i)lio6%a$ic4 *.1.-riterii generale i speciale. *.2.3ucrri i publicaii generale. *.%.3ucrri i publicaii speciale *.4."e#eratul) eseul) articolul i studiul tiini#ic) recenzia. *.!./anualul) culegerile) cartea) monogra#ia) tratatul) compendiul. *.*.,nstrumente de lucru: anuare i documentare statistice) crestomaii) corpusuri de legi) bibliogra#ii) dicionare i enciclopedii. Ca'itolul <4&e#$(!u%a%ea uncii de ce%ceta%e !tiini$ic( 5n do eniul econo ic4 2.1..tape prelimarii: in#ormarea i documentarea tiini#ic. 2.2.4orme clasice de documetare i clasi#iacre bibliogra#ic. 2.%.4orme moderne de documetare i clasi#iacre bibliogra#ic. 2.4./etode i te(nici de invesitigaii: incursiunea i compartismul istoric) obseravaia i e5perimentul) modelarea) tipizarea i prelucara satistico'matematic. 2.!."edactarea lucrrii) stabilirea titulaturii capitolelor) subcapitolelor i paragra#elor. 2.*.-oncluziile sau consideaiile #inale. 2.2."evizia i corecturile autorului. Ca'itolul =4 Ele entele con#tituti,e ale te>tului !tiini$ic4 6.1.4oaia de titlul. 6.2.7e5tul elabortului tiini#ic. 6.%.8rtogra#ia i punctuaia. 6.4.-itatele i reproducerile te5tuale. 6.!.9ra#icile) tabelele) imaginile i ilustariile 6.*.7rimiteri bibliogra#ice i sisteme de citare. 6.2.0ne5e. 6.6.:ibliogra#ia #inal. 6.;."ezumate n limbi de circulaie internaional. 6.1<.,ndicele. 6.11.-uprinsul i tabla analitic de materii. Ca'itolul ?4P%o'%ietatea intelectual( !i d%e'tul de auto%4 ;.1..tica i moralitate n cercetarea i creaia tiini#ic. ;.2."epere istorice. ;.%."eglementri europene i internaionale. ;.4.-onvenia de la :erna din 166* i reglemntrile ulterioare. ;.!.3egislaia =niunii .uropene n domeniul prorietii intelectuale. ;.*.3egislaia rom neasc n domeniul prorietii intelectuale. ;.2.$anciunii pecuniare i penale. ;.6.$isteme de identi#icare: ,$:1) ,$$1 i -,P.

Ca'itolul /.4Valo%i$ica%ea 5n uni,e%#ul teo%etic al ce%cet(%ilo% !tiini$ice econo ice4 1<.1.Prezentarea sau susinerea oral. 1<.2."edactarea i prezentarea de re#erate i comunicri. 1<.%.Participare la sesiuni) simpozioane i congrese tiini#ice. 1<.4.Per#ecionarea prin lucrrile de licen. 1<.!.Participarea la studii masterale i coli doctorale. 1<.*..ditarea de studii i lucrri. 1<.2.Participarea la lansri) e5poziii i t rguri de carte. 1<.6.,mprimarea pe suport electronic. 1<.;.Proiecte) contracte de cercetare i granturi. 1<.1<.Participarea la emisiuni de radio i televiziune. Ca'itolul //4Valo%i$ica%ea 5n uni,e%#ul a'licati,-'%actic al ce%cet(%ilo% !tiiniice econo ice4 11.1./ar>etingul cercetrii i creaiei tiini#ice. 11.2.ntocmirea o#ertei i negocieri contractuale. 11.%.Drepturile i obligaile prilor. 11.4."esurse #inanciare i umane. 11.!."apoarte) studii de caz) analiz) e5pertize economico'#inanciare. 11.*.Participarea la proiecte rom neti) europene i internaionale) reglementrile =niunii .uropene n domeniu. Ca'itolul /-4Ce%ceta%ea !tiini$ic( !i '%oducia edito%ial( 5n do eniul econo ic4 12.1./anagementul editorial i tipogra#ic. 12.2.8rganizarea unei edituri) resurse umane i #inanciare. 12.%."elaiile cu tipogra#ia. 12.4."eelele de distribuie i comercializare. 12.!.Prospectarea pieei. 12.*.-omunicare i publicitate) cataloage i pliante promoionale. 12.2..dituri euro'americane de prestigiu n producia de carte economic. 12.6..dituri rom neti de prestigiu n producia de carte economic. Ca'itolul /14Ce%ceta%ea !tiini$ic( !i acti,itatea a##- edia 5n do eniul econo ic 1%.1.Primele periodice cu tematic economic din spaiul universal i rom nesc. 1%.2."ealiti i tendine n ?urnalismul economic contemporan. 1%.%.8rganizarea i #uncionarea unei redacii cu tematic economic. 1%.4.Prospectarea pieei. 1%.!.-omunicare i publicitate) cataloage i pliante promoionale. 1%.*."eviste) ziare) emisiuni radio i tv euro'americane de prestigiu. 1%.2."eviste) ziare) emisiuni radio i tv rom neti de prestigiu. Ca'itolul /94Ce%ceta%ea !tiini$ic( econo ic( in#tituionali+at(4 14.1.7radiii internaionale) europene i rom neti. 14.2.8rganizarea i des#urarea cercetrilor economice n rile =niunii .uropene.

14.%.8rganizarea i des#urarea cercetrilor economice n $.=.0. 14.4.8rganizarea i des#urarea cercetrilor economice n @aponia i rile asiatice. 14.!.8rganizarea i des#urarea cercetrilor economice n "om nia. 14.*.-ercetarea tiini#ic n organizaiile i instituiile economice intrnaionale 14.2.-ompatibilizarea nvm ntului economic i a cercetrii tiini#ice cu cerinele europene.

BIBLIO"RAFIE4 1. 0.1ousc(i) Initiation aux sciences historiques) Paris) 1at(an) 1;;%. 2. 0.Prost) Douze lecons sur l'histoire) $euil )Paris) 1;;*. %. :rAmond) @eanineB 9AlAdan) 0lain) Dictionnaire des thories et mcanismes conomiques) Paris) Catier) 1;64. 4. -olecti#) Histoire et ses methodes) Paris) Pleiade) 1;!*. !. Dictionnaire des sciences conomiques) PubliA sous la direction de -laude @essua) -(ristian 3aborousse) Daniel DitrE) Paris) P=4) 2<<1. *. Didier) /ic(el) conomie les rgles du jeu) Paris) .d..conomica) 1;6;. 2. 4. -adiou) -.-oulomb) 0.3emonde) F. $antamaria) Comment se fait lhistoire, Paris) 3a Decouverte) 2<<!. 6. 9raGitz) /adeleine, thodes des sciences sociales) Paris) .d. Dalloz) 1;;%. ;. C. ,. /arrou) De la connaisance historique) $euil) Patis) 1;64. 1<. @'P. 4ragniere) Comment reussir un mmoire) Paris) Dunod) 1;6*. 11. !'Histoire aujourd'hui" nou#eaux a$jets de recherche, courants et de$ats, le metier dhistorien) .ditions $ciences (umaines) 1;;;. 12. 3ucien 4ebvre) Com$ats %our l'histoire) Paris) 0. -olin) 1;;%. 1%. Pierre $alE) @ean'Paul $cot) !a Dissertation en histoire) Paris) 0rmand -olin) 2<<2. D,".-78" D. D.P0"70/.17) P%o$@uni,@d%@ "8eo%68e Cio)anu 7,7=30" D,$-,P3,1H) P%o$@uni,@d%@ Toade% Nicoa%(