Sunteți pe pagina 1din 3

4.

FUNCT IA DE GRADUL 2
1. Ecuat ia de gradul 2
ax2 ` bx ` c 0, a, b, c P R, a 0 se nume ste ecuat ie de gradul 2. ste discriminantul ecuat iei. b2 4ac se nume Num arul r ad acinilor reale ale ecuat iei de gradul 2 este dat de urm atoarea clasicare: ? b 0 ecuat ia are dou a r ad acini reale si distincte: x1{2 ; 2a 0 ecuat ia are dou a r ad acini reale si egale: x1 x2 0 ecuat ia nu are r ad acini reale. R ad acinile x1 si x2 ale ecuat iei de gradul 2 veric a relat iile lui Vi ete: S x1 ` x2 P x1 x2 Formule utile:
2 2 2 x2 1 ` x2 px1 ` x2 q 2x1 x2 S 2P 3 3 3 x3 1 ` x2 px1 ` x2 q 3x1 x2 px1 ` x2 q S 3SP

b ; 2a

b a

c a

Dac a r ad acinile ecuat iei ax2 ` bx ` c 0, a 0 sunt x1 si x2 , atunci aX 2 ` bX ` c a pX x1 q pX x2 q Ecuat ia de gradul 2 ale c arei r ad acini sunt numerele x1 si x2 este x2 Sx ` P 0, unde S x1 ` x2 si P x1 x2 .

2. Denit ia si forma canonic a a funct iei de gradul 2


f : R R, f pxq ax2 ` bx ` c, a, b, c P R, a 0 se nume ste funct ie de gradul 2. 2 b Forma canonic a a funct iei de gradul 2 este f pxq a x ` ` . 2a 4a

Teorie pentru clasa a IX-a Algebr a: 4. Funct ia de gradul 2

Profesor Marius Damian, Br aila

3. Gracul funct iei de gradul 2


iei de gradul 2 este o parabol a cu v arful n jos. Dac a a 0, atunci gracul funct

Dac a a 0, atunci gracul funct iei de gradul 2 este o parabol a cu v arful n sus.

Observat ii
Num arul punctelor de intersect ie cu axa Ox: parabola intersecteaz a axa Ox n dou a puncte distincte 0; parabola este tangent a axei Ox 0; parabola nu intersecteaz a axa Ox 0. V arful V al parabolei are coordonatele xV b , yV . 2a 4a Parabola are ax a de simetrie, dreapta vertical a de ecuat ie x xV .

4. Intervale de monotonie si puncte de extrem


Cazul a 0. x 8 `8 f pxq b 2a `8 f este strict descresc atoare pe b strict cresc atoare pe , `8 . 2a b 8, si 2a

4a

`8

f admite valoarea minim a yV . 4a Imaginea funct iei f este Im f , `8 . 4a 2


Profesor Marius Damian, Br aila

Teorie pentru clasa a IX-a Algebr a: 4. Funct ia de gradul 2

Cazul a 0. x 8 b 2a 4a `8

f pxq 8

b f este strict cresc atoare pe 8, si 2a b strict descresc atoare pe , `8 . 2a f admite valoarea maxim a yV . 4a Imaginea funct iei f este Im f 8, . 4a

5. Semnul funct iei de gradul 2


Cazul 0. x f pxq Cazul 0. x f p xq Cazul 0. x f pxq 8 acela si semn cu a `8 8 acela si semn cu a x1 x2 0 acela si semn cu a `8 8 acela si semn cu a x1 0 semn contrar lui a x2 0 acela si semn cu a `8

Observat ie:
" ax ` bx ` c 0, @x P R " ax ` bx ` c 0, @x P R
2 2

a0 0 a0 0

" ax ` bx ` c 0, @x P R " ax ` bx ` c 0, @x P R
2 2

a0 0 a0 0

Teorie pentru clasa a IX-a Algebr a: 4. Funct ia de gradul 2

Profesor Marius Damian, Br aila