Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Legatura dintre ponderea ierarhica si nivelul ierarhic cu cat nivelul ierarhic este mai mare (superior) cu atat numarul posturilor coordinate de un anumit post managerial este mai mic. Optimul pentru coordonare la niveluri superioare este de 4-6 persoane si pentru nivelurile inferioare 20-30. Ponderea ierarhica = numarul de posture coordinate de un anumit post managerial si nivelul ierarhic = pozitia succesiva fata de organul superior de conducere a tuturor posturilor de conducere ale diferintelor compartimente situate pe aceeasi linie ierarhica. 2. Managementul pe produs metoda urmareste descentralizarea managementului prin gestionarea distinct a fiecarei grupe omogene de produse din portofoliul firmei. Conditii existenta unei activitati diversificate - Realizarea unor produse echitabile pe termen lung - Posibilitatea informarii cat mai fidele cu privire la pietele de desfacere Etapele evalurea factorilor de success si insucces a produselor pe piata - Elaborarea programelor de fabricatie a produselor - Coordonarea fiecarui produs - Bilantul activitatiilor si angajarea de sarcini noi Avantaje descentralizarea managementului Productii specializate Legaturi flexibile si puternice cu piata

Dezavantaje complicarea structurii organizatorice - Aparitia unor stari conflictuale - Paralalelisme in organizare 3. Management prin obiective metoda consta in stabilirea cu exactitate a unor obiective pentru fiecare nivel ierarhic, pentru compartiment si pentru fiecare angajat. Stabilirea obiectivelor generale delimitarea obiectivelor partiale - Determinarea masurilor si obtinerea rezultatelor - Compararea rezultatelor cu obiectivele si stabilirea obiectivelor viitoare Avantaje motivarea superioare si participarea active a tuturor angajatilor Inbunatatirea relatiilor interumane Dezvoltarea unui stil de conducere participative a fiecare manager

Dezavantaje posibilitatea aparitiei unor neintelegeri formularea cu precizie insuficienta a unor obiective 4. Relatiile organizatorice contactele care se stabilesc intre functiile si compartimentele aparatului de conducere in procesul desfasurarii acestora

Sunt de 4 feluri: - relatii de autoritate - De cooperare - De control - De reprezentare 5. Organizarea formala si informala: Asemanara: apar in cadrul aceleasi organizatii, elementul uman fiind acelasi, servesc realizarii unor obiective, au caracter dinamic, au caracter cuprinzator regasindu-se in orice organzatie. Deosebiri: org formala este imobila, realizarea unor obiectice ce armonizeaza interesele individuale si de grup--------- org informala: este imobila, realizarea unor aspiratii personale.

6. Stiluri de conducere: 3 stiluri: stilu autoritar, democtaric, permisiv. Stilul autoritar: este propriu conducatorilor rigizi care refuza participarea subordonatilor la actiunile de conducere, adopta deciziile in mod unipersonal. acest stil de conducere det. o atmosfera de permanenta tensiune si incordare. Exagerarea functiei de control careia conducatorul ii dedica cea mai mare parte din timp reduce capacitatea membrior colectivului de conducere de a executa munci cu randament ridicat si de calitate in absenta conducatorului. stilul autoritar poate fi consecinta unor supra solicitari sau a necesitatii rezolvarii problemelor ce stau in fata unor conducatori mai putin experimentati. Stilul democratic se caracterizeaza prin cooperare cu colaboratorii in munca de conducere, mentinerea unui climat favorabil si a unor relatii umane ce prmit performante ridicate. Acest stil de conducere asigura o participare activa a colaboratoriilor la realizarea obiectivelor. Determina reducerea tensiunilor si a starilor de conflict. Stilul permisiv: este caracterizat prin evitarea oricarei intervcentii in organizarea si conducerea colectivului din subordine, angajare redusa la implinirea obiectivelor, toleranta fata de subalterni. in cazul acestiu stil de conducere moralul subalternior este scazut, conducatorul nu sprijina colectivul condus la indeplinirea obiectivelor, nu impune si nu poate mentine disciplina in munca. In raport cu atitudinea fata de responsabilitate stiulurile de munca se clasifica in: stilul repulsiv stl dominant stil indiferent stil de munca necesar echilibrat Stilul de conducere democratic este propriu conducerii participative. Practicarea acestui stil permite conducatoriilor sa analizeze in colectiv fenomenele, sa ia decizii fundamentale, sa cultive spiritul de initiativa la colaboratori.

7. Managementul prin proicte (MPP) E o metoda partiala de management, aplicabila pe o perioada limitata in vederea rezolvarii unor probleme complexe. Aceasta metoda are o aplicabilitate ridicata in constructii civile si industriale si in alte ramuri. Se pot deosebi 3 forme de realizare a MPP: 1. MPP cu responsabilitate individuala: responsabilitate pentru derularea proiectului ii este atribuita unei singure persoane, managerul de proiect. Avantaje: minimizarea chelt. cu personalul, folosirea experientei muncitoriilor si specialistilor firmei Dezavantje: personalul pus la dispozitie de catre compartimente nu este intodeauna de calitate. 2. MPP cu stat major: dirijarea activitatiilor realizarii proiectului este asigurata de managerul de proiect. Avantaje: atragerea specialistilor din afara unitatii, abordarea riguroasa si sensibilitate sporita pt. inovtii 3. Management pe baza de proiecte mixte: este imbinarea celor 2 tipuri de MPP cumuland avantaje si dezavantaje. Acseata organizare se practica cu frecventa ridicata in tarile dezvoltate.

8. Un climat favorabil, creat prin posibilitatile de exprimare deschisa a opiniilor, a confruntarii parerilor, existenta unei atmosfere de stima reciproca si colaborare mobilizeaza si impulsioneaza lucratorii stimuleaza initiativa si capacitatea de creatie.
cunoasterea oamenilor, a preocuparilor, a aptitudinilor, a aspiratiilor si a intereselor acestora de catre conducatori mentine un climat favorabil, deoarece se poate realiza o repartizare reationala pe locurile de munca, alcatuirea judicioasa a formatiilor de munca, alegerea unor responsabili corespunzatori, crearea unor conditii de recompensare si avansare, ceea ce determina cresterea gradului de satisfactie a colectivului de munca. incredereaa si atitudinea corecta in stabilirea atributiilor in raport cu pregatirea profesionala...favorizeaza un climat propice cresterii eficientei muncii. de aici cuvintele cheie sunt: exprimare deschisa a opiniilor, atmosfera de stima reciproca si colaborare, cuoasterea oameilor, increderea si atitudiea corecta in stabilirea atributiilor. trebuie sa le metioanati cand raspundeti la intrebarea asta

9. Tipuri de management. Managementul empiric - este caracteristic perioadei in care activitatile se bazau aproape in totalitate pe calitatile personale: intuitie, imaginatie, experienta, ale persoanelor angajate in proces In aceasta etapa patronul este si manager. Robert Owen afirma ca in productia de bunuri resursa umana este la fel de valoroasa ca si resursele financiare si materiale. Inceputurile managementului stiintific - reprezinta etapa corespunzatoare perioadei primei jumatati a secolului 20. Aparitia managementului stiintific este rezultatul intesinficarii preocuparilor privind utilizarea metodei stintificie in analiza si interpretarea proceselor economice concrete. Managementul stiintific contemporan - incepe cu abordarile moderne si interdisciplinare specifice perioadei cresterii economice ce a urmat dupa incheierea celui de al doilea razboi mondia.Caracteristica managementului contemporan o reprezinta faptul ca acesta se desfasoara in echipa decizile importante elaborandu-se in grup.

10. Managementul prin exceptie (MPE) - o alta metoda generala urmareste descentralizarea si elaborarea managerului de "tirania"activitatilor de rutina. MPE presupune ca activitatea curenta a fiecarui compartiment sa se desfasoara fara interventia managerului. Aplicarea cu succes a managementului cu exceptie necesita respectarea unor conditii: - existenta unui mediu favorabil de liderii de autoritate - reglementarea adecvata a raportului intre manager si subaltern - folosirea unui sistem informational modern care sa detecteze orice abatare Aplicarea MPE se face prin parcurgerea etapelor: 1. Stabilirea valorilor planificate - se prevad parametrii valorici pentru perioada respectiva pe baza realizarilor efective din perioada precedenta. 2. Stabilirea unui camp de toleranta - cu cat activitatea este mai importanta cu atat e necesara mai multa prudenta in stabilirea tolerantelor. 3. Compararea valorilor planificate cu cele efective - sunt cuantificate rezultatele efectivele activitatii si sunt comparate cu cele planificate identificandu-se abaterile inadmisibile. 4. Actiunea corectiva - pe baza eventualelor abateri semnificative managerii iau decizii necesarea pentru eliminarea celor negative si fructificarea oportunitatilor. 11. Ce rol are managerul ? - Un manager are 3 roluri: 1. Functional 2. Ierarhic 3. Personal sau informal

Statutul managerilor este simbolizat prin anumite elemente concrete cum ar fii birou separat, mobilier de calitate, secret la dispozitie. Statutul managerului reprezinta rolul efectiv pe care il exercita indiferent de natura proceselor de munca realizate. 12. Ce tip de organizatie este cea mai folosita si de ce ? Structura ierarhic functionala (mixta) - este cea mai des intalnita intrucat asigura incarcarea cea mai echilibrata a functiilor de conducere asigura promovarea muncii de conceptie, iar din punct de vedere teoretic inlatura dezavantaje tipurilor clasice.
12. Cel mai bun tip de conducere si de manager

S-ar putea să vă placă și