Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA DIN PITETI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX SFNTA MUCENI FILOFTEIA SPECIALIZAREA TEOLOGIE ASISTEN SOCIAL

LUCRARE DE SEMINAR
la

ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMNE

ISTORICUL TIPARNIEI MITROPOLIEI ORTODOXE A BLGRADULUI I ARHIEPISCOPIEI RII ARDEALULUI

nd !"#$% & P ' P %(' D ' R)d! T)*+%,-+-

*$!d.n$ )n!/ II0 C1 ")+-! C#/-n N-+%/). D!"-$ !

P-$.2$3456

ISTORICUL TIPARNIEI MITROPOLIEI ORTODOXE A BLGRADULUI I ARHIEPISCOPIEI RII ARDEALULUI

Tipografiile i meterii tipografi, au constituit de la nceput principalii factori care au contribuit la luminarea i la progresul naiunilor. n Europa, tiparul a aprut n prima jumtate a secolului a terminat tiprirea .ibliei n limba latin n noile condiii /n,enia deosebit a tipografului german a contribuit la rsp0ndirea culturii moderne, determinate i de ieftinirea crilor, n condiiile a,0ntului meteugurilor, comerului, tiinelor i a artelor din sec. !"lea !"lea #o$annes

%utenberg &1'(("1')*+ a in,entat tiparul cu litere mobile de metal, iar n anul 1'--

n ara noastr tiparul a ajuns destul de repede iar n anul 1-(*, meterul tipograf, clugrul 1acarie, la cererea ,oie,odului 2adu cel 1are, a tiprit un Tetrae,ang$elier n limba sla,on, considerat, prima tipritur rom0neasc. n lucrarea Tiprituri i publicaii rom0neti pe teritoriul comitatului 3lba /nferioar a profesorului /oan 4le5a, re6ult c ptrunderea meterilor i a materialelor tipografice s"a efectuat mai ales pe filiera !eneia 7 8erbia 7 9ara 2om0neasc, de unde s"a rsp0ndit i n celelalte pro,incii rom0neti 9ara noastr s"a aflat printre primele ri din Europa n care au aprut tipriturile sla,e. :e altfel, tabloul bibliografului /./. ;g$ien<o pri,ind cronologia tipografiilor sla,e este concludent=

>

3nul 1'?1 7 @raco,ia 1'?A 7 !eneia 1'?A"?' 7 @etinje &8erbia+ 1-(* 7 T0rgo,ite 1-1B 7 4raga 1->> 7 .elgrad 1-)' 7 1osco,a 1-B' 7 Cemberg 1-*( 7 ;strog 1)1B 7 Die, n Transil,ania prima tiparni a fost pus n funciune la .rao, de reformatorul sailor #o$annes Eonterus n ianuarie 1-AA iar tipriturile au fost scoase ncep0nd din anul 1-'> i 1-'A. 4erioada tipriturilor rom0neti din Transil,ania ncepe odat cu nfiinarea tipografiei la .rao,, la care a lucrat renumitul tipograf @oresi. 4rima carte brao,ean a fost ;ctoi$ul 1ic &1--)"1--B+ tiprit de diaconul @oresi i ;prea logoftul, ,enii de la T0rgo,ite n continuare, n anul 1--), @oresi a tiprit @atec$ismul rom0nesc, iar n 1-)1 Tetrae,ang$elul, dup care a continuat editarea crilor n limba rom0n cu litere c$irilice. 40n n anul 1-?( centrul tiparului din Transil,ania a fost .rao,ul, dup care acest centru s"a mutat la 3lba /ulia. A

n comitatul 3lba /nferioar, nceputurile acti,itii de tiprire nu sunt lmurite cu claritate. n .ibliografia ,ec$e rom0neasc a lui /. .ianu i Fer,a Eodo5, este amintit o E,ang$elie, care s"ar fi tiprit la .lgrad &3lba /ulia+ n anul 1--> n sla,on. n anul 1-B? se atest eGistena unei tipografii sla,one la 3lba /ulia prin tiprirea unui Tetrae,ang$el sla,onesc de ctre tipograful Ceorint. n anul urmtor, 1-*(, acelai tipograf mpreun cu diaconul @oresi au tiprit la 3lba /ulia un nou E,ang$eliar n sla,on i n limba rom0n, o 4saltire i un ;ctoi$ mic, iar la 8ebe un 8bornic, toate n sla,on. Timp de A( de ani se presupune c acti,itatea tipografiei de la 3lba /ulia a fost ntrerupt din ordinul principelui Transil,aniei @ristofor .at$ori &1-B)"1-*1+ iar cei doi tipografi s"au ntors la .rao, Tipografia a fost renfiinat pe timpul principelui cal,in %$eorg$e 2a<oc6i &1)A("1)'*+ cu sprijinul acestuia, cu meteri tipografi adui din 9ara 2om0neasc. 3stfel n anul 1)A* 4opa :obre a scos prima tipritur= @a6ania de la 3lba /ulia. Este important de subliniat c n continuare majoritatea crilor au fost scrise n limba rom0n &cu litere c$irilice+, rar apr0nd n alte limbi &latin, german+. n aceast perioad, n tiparnia de la 3lba /ulia, s"au tiprit o serie de cri de o importan deosebit pentru neamul rom0nesc. n perioada principilor cal,ini amintim cate$ismele cal,ine5ti de la 1)'(, 1)'', 1)'* i 1)-) care au fost scoase de sub teascurile tiparniHei de la 3lba /ulia. n acest timp a fost tiprit E,ang$elia cu n,Htur de la 1)'1 reeditat dup cea tiprit de diaconul @oresi n anul 1)'1, dar mai ales Foul Testament al mitropolitului 8imion Itefan de la 1)'*. /mportanHa acestei crHi biserice5ti Foul Testament scos de sub teascurile tipografiei de la .lgrad de ctre renumitul me5ter tipograf Itefan, mpreun cu '

4saltirea din anul 1)-1, au ridicat probleme eGtrem de importante pentru neamul rom0nesc din Transil,ania, pri,ind unitatea rom0nilor precum 5i n ceea ce pri,e5te ntrirea limbii rom0ne literare. 1e5te5ugul tiparului la 3lba /ulia n acea perioad a luat o mare de6,oltare, eGecut0ndu"se pe l0ng crHi biserice5ti 5i o serie de alte lucrri, printre care 5i editarea de diplome date de principii 3rdealului &3lba /ulia era capitala 4rincipatului Transil,aniei+. 2ecunoa5terea acestui centru tipografic, re6ult clar 5i din faptul c tiprirea @a6aniei de la %o,ora din anul 1)'> s"a reali6at cu litere comandate de la 3lba /ulia. n perioada dintre anii 1)-)"1)-B, tipografia din 3lba /ulia 5i"a ntrerupt acti,itatea din cau6a n,lirii ttarilor 5i a turcilor care au de,astat 5i incendiat cumplit ora5ul. !asilie 4opp, n :isertaHie despre tipografiile rom0ne5ti n Transil,ania 5i n,ecinatele Hri de la nceputul lor p0n la ,remile noastre 7 8ibiu, 1*A*, reeditate de prof. dr. E,a 10r6a 5i prof. dr. /acob 10r6a n anul 1??-, se menHionea6 c materialul tipografic al tipografiei n aceast perioad a fost pstrat ntre bunurile mitropolitului .lgradului, 8a,a .ranco,ici 5i a fratelui su %$eorg$e. n acest timp, n anul 1)*A la 8ebe5ul 8sesc s"a tiprit o carte de propo,edanie la morHi, numit 8icriul de aur, de ctre 4opa /oan din !inH cu toHi protopopii 5i cu tot soborul 2um0nilor din 3rdeal. ncep0nd cu anul 1)*- tiparniHa reapare la 3lba /ulia, iar cu me5terul 4opa /oan din !inH s"a tiprit n anul 1)*- @rare pe scurt spre fapte bune ndrepttoare o carte de moral bisericeasc 5i @easlo,eHul. n anul 1)*B s"a tiprit 20nduiala diaconst,elor 5i cu a ,6gl5enilor, iar n anul 1)*? 4o,este la '( de mucenici 5i 1olit,enic. :omnitorul @onstantin .r0nco,eanu la fel ca 5i nainta5ii si din Jara 2om0neasc 5i 1oldo,a au acordat o atenHie deosebit tipografiilor, me5terilor -

tipografi, editarea de crHi biserice5ti, care n timpul respecti, erau deficitare, dar at0t de necesare pentru neamul rom0nesc. @onstantin .r0nco,eanu, mpreun cu sfetnicii si cunosc0nd ndeaproape starea precar n care se afla .iserica ;rtodoG din Transil,ania, au $otr0t ca pe l0ng sprijinul financiar &suma de ).((( bani anual+ 5i material acordat &mo5ia de la 1eri5ani 7 3rge5+ s sprijine tipografia 1itropoliei ;rtodoGe a .lgradului 5i 3r$iepiscopia Jrii 3rdealului. 3stfel @onstantin .r0nco,eanu, mpreun cu mitropolitul Teodosie au trimis la 3lba /ulia pe me5terul tipograf 1i$ai Itefan &/st,ano,ici+ 5colit de renumitul 3ntim /,ireanul la 1nstirea 8nago,. 1i$ai Itefan, era ardelean de origine, fiul renumitului tipograf Itefan, care a tiprit la 3lba /ulia n anul 1)'* Foul Testament de la .lgrad 5i care a re,igorat acti,itatea tipografiei mitropoliei. n anul 1)?? s"a tiprit dou crHi deosebit de importante pentru ne,oile rom0nilor Diriacodromion 5i .ucoa,na, ambele n limba rom0n. @$iriacodromionul a fost tiprit n perioada 1 martie 7 >( decembrie 1)?? 5i a repre6entat reeditarea ca6aniei lui !arlaam cu unele completri. Ca tiprirea acestei lucrri, 1i$ai Itefan a fost ajutat de protopopul %eorge din :aia notar al 8borului 5i de Itefan 2aH din 1ice5ti odorbirul .lgradului. .ucoa,na de la .lgrad a fost primul abecedar care a stat la ba6a n,Hm0ntului rom0nesc din Transil,ania. 8pecialistele Cucia EaHegan 5i :oina Cupan de la 1u6eul FaHional al Knirii din 3lba /ulia au apreciat pe bun dreptate c aceste dou crHi 5i"au atins scopul la timpul respecti,, deoarece au circulat intens n Hrile rom0ne 5i au contribuit direct la menHinerea unitHii spirituale a majoritHii rom0nilor transil,neni cu fraHii lor de dincolo de @arpaHi, precum 5i la triumful graiului strmo5esc n scrierile rom0ne5ti transil,ane. )

Kltima carte aprut din aceast tiparniH datea6 din anul 1B(> 5i se intitulea6 40inea pruncilor 5i repre6int un catec$ism mag$iar, tradus n rom0ne5te de ctre :uma /ano5 din .rbanH. ;dat cu marea trdare a credinHei strbune, din partea mitropolitului 3t$anasie 3ng$el, cu un grup de A* preoHi, s,0r5it aici la 3lba /ulia, la B octombrie 1)?* a urmat alungarea rom0nilor ortodoc5i din 1itropolia ;rtodoG a .lgradului 5i 3r$iepiscopia Jrii 3rdealului, precum 5i luarea tuturor bunurilor materiale ale acesteia n care se aflau 5i documentele istorice de ar$i,, referitoare la cel mai trainic 5i mai de folos a5e6m0nt al neamului rom0nesc de peste munHi, a5a cum afirma 5i marele nostru istoric Ficolae /orga. ;dat cu acest de6astru, 5i"a ncetat acti,itatea 5i tipografia 1itropoliei ;rtodoGe a .lgradului 5i 3r$iepiscopia Jrii 3rdealului iar me5terul tipograf 1. Itefan &/st,ano,ici+ s"a retras n Hara 2om0neasc. n acest fel acest focar de cultur din 3lba /ulia, important n e,oluHia limbii rom0ne literare precum 5i n propagarea tipriturilor rom0ne5ti n Har 5i peste $otare a fost distrus de5i au fost perioade de timp c0nd 3lba /ulia era apreciat ca un centru important al tipriturilor. Timp de aproape -( de ani pe meleagurile judeHului 3lba nu a mai funcHionat nici o tipografie, iar consecinHele sunt u5or de nHeles, mai ales pentru perioada secolului al !///"lea din Transil,ania. n anul 1B-(, la .laj, 4etru 4a,el 3ron a pus n funcHiune tiparniHa 1itropoliei ;rtodoGe a .lgradului 5i 3r$iepiscopiei Jrii 3rdealului, despre care era menHionat n unele documente urmtoarele= Ii afl0nd cum c din 6ilele rposatului @$ir 3t$anasie, 1itropolitul .lgradului, p0n n ,remea de acum a noastr tipografie n mram s"au Hinut n,elit.@urtea de la !iena n frunte cu mprteasa 1aria Tere6a pentru a 6drnici ntrarea de crHi sc$ismatice din Jara 2om0neasc 5i 1oldo,a, a ntrerupt relaHiile cu rom0nii de peste @arpaHi 5i a emis un decret n >A noiembrie 1B') n acest sens.

!asilie 4opp n disertaHia sa despre tipografiile rom0ne5ti menHiona= mai ncolo 6ice c, nHeleg0nd mprHia, cum c pentru clerul unit se aduc crHi din alte pro,inHi, au poruncit prin un milosti, decret din 1B') ca s se tipreasc crHi dup nHelesul unirii 5i s nu se mai aduc crHi din pro,inHii strine. n aceste condiHii a luat fiinH 5i s"a consolidat tipografia de la .laj. 2eferitor la pro,enienHa 5i autenticitatea tiparniHei iniHiale de la .laj, eGtrasele nr. 1 5i > menHionate n continuare, sunt edificatoare. Extrasul nr. 1 Tipografia provine din ematismul veneratului cler al archidiecesei metropolitane greco-catolice romne de Alba ulia !i "#g#ra! pre anul $omnului 1%&& 'pag. (()*. Tipografia @e pri,e5te originea Tipografiei din .las, apoi ea nu este alta dec0t ,ec$ia Tipografie, care esista nc nainte de s. Knire n 3lba"/ulia 5i n care se tipriser mai multe crHi. @$iar 5i dup trecerea mitropolitului 3tanasie la sf. Knire se mai tipriser n aceast Tipografie nc c0te,a crHi, dar sub episcopul /oan %iurgiu 4ata<i, care lua n primire aceasta Tipografie 5i o duse cu sine la Lgra5, ear /nocenHiu 1icu Dlein o aduse cu ocasia strmutrii re5edinHei la .la5, nu se mai putur tipri crHi din moti,ul, c teascul se n,ec$ise foarte. ntrMaceea ns mprteasa 1aria Tere6ia prin decretul de dto >A Fo,embre 1B') opri de a se mai aduce pentru biserica unit din 3rdeal 5i Kngaria crHi biserice5ti tiprite n 1untenia 5i 1oldo,a. n urma acestui decret fer. ep. 4etru 4a,el 3ron, care pe la an. 1B') era ,icar general episcopesc ncepu a se ocupa cu idea de a restaura ,ec$ia Tipografie, ceea ce el o 5i fcu la an. 1B-' spes0nd pentru restaurarea Tipografiei din a,erea sa proprie o sum foarte nsemnat. n Testamentul seu, aprobat de mpertesa 1aria Teresia prin scripta de dto >( /uniu 1B)- fer. ep. 4etru 4aul 3ron ls Tipografia restaurat deja seminariului diecesan fundat de densul. 4rin decretul 1ariei Teresiei dto ) /uniu 1B)* 5i intimat de gu,ernul transil,an n >( /uliu 1B)* sMa dat acestei Tipografii pri,ilegiul pentru poporul 5i clerul transil,an. 3t0ta pe scurt despre originea Tipografiei din .la5. 3de,erat c domnii /arc 5i !asilie 4op n disertaHia sa despre Tipografiile rom0nesci se par a fi de alt prere, ns noi suntem mai aplicaHi a da *

cre6ement datelor aci espuse, cari ni le"a comunicat 2e,. :omn :r. 3ugustin .unea, cel ce le"a cules 5i adunat din 3rc$i,ul mitropolitan din .la5. Cucrurile celea dint0iu ce sMau tiprit n Tipografia din .la5 au fost mai multe patente mpertesci tiprite de ctr tipograful 8andu, originar din 1oldo,a. :up aceea sMau tiprit= 1+ .ucoa,naN >+ n,eHtura cre5tineascN A+ :ialogus"ul sau @artea, prin care se probea6 ade,erul sfintei Kniri, precum 5i ,estita carte= Lloarea ade,erului &Llosculus ,eritatis+, pe care nsu5i ep. 4etru 4aul 3ron a tradusMo pe limba latinN -+4storicesca datorie dumnedeescii turm ,estitN ) Citurgieriul 5i B+ 8trajnicul. 4e la an. 1BB1, dup cum aflm din raportul printelui /osafat prefectul Tipografiei de dto >? ;ctobre 1BB1 erau deja tiprite n Tipografia .la5ului tote crHile de lips la ser,iHiul di,in afar de 1ineju. :ar 5i acesta tocmai atunci se afla sub re,isiune. ntre alte crHi tiprite p0n atunci amintim un @atec$ism n l. rom0nN operile teologice 5i filosofice ale sf. /oan :amascenul n l. latinN n,eHturile crestinesci ale prinHilor= :orot$eu, 4a$onice 5i Teodor 8tuditul tot n l. latin precum 5i o gramatic italico"rom0n, carea pe la an. 1BB1 nc nu era terminat. @rHi mai nsemnate tiprite dup an. 1BB1 sunt= 4ropo,edanii la ngropciunea morHilor, tiprit la an. 1B*'N .iblia, adec 8f0nta 8criptur tradus tot din elinesce de 8amuil @lain 5i tiprit la an. 1B?-N Teologia moraliceasc, tiprit la an. 1B?). @a prefecHi ai tipografiei au funcHionat= pe la an. 1BB1 printele /osafatN lui i"a urmat p0n la an. 1B*- @iril Jopa, mai tardiu protopop al 8ibiuluiN acestuia i"a urmat :emetriu @aian senior, ear acestuia /sidor 3lbini, care funcHiona pe la an, 1*>(. Cui 3lbini i"a urmat :emetriu 4op, care funcHiona pe la al. 1*>B, 1*>*N c pn c0nd a funcHionat ca prefect $otr0t nu se pote sci, probabil c p0n la an. 1*AA, c0nd aflm de prefect Timoteiu @ipariu. @ipariu funcHiona de la 1*AA"1*)AN de la 1*)A"1*)) funcHiona :r. /oan .obb, fost prefect de studii n 8eminariul clerical din .la5N de la 1*))"1*)* %a,ril 4op, de presinte can. mitrop.N de la 1*)*"1*BB %edeon .l5an, fost profesor 5i prefect de studii n 8eminariul arc$idiecesanN de la 1*BB"1*B? /oan 1. 1oldo,an, preposit capitularN de la 1*B?"1**- 8imeon 1icu, de presinte protopopoul 3lbei"/ulieN ear de la 1**- p0n n presinte funcHionea6 actualul prefect 8il,estru Festor, profesor gimnasial. 4refect. 1.;.:. 8il,estru Festor, ,edi pag. 1(). ?

@onducetoriu, factor 5i librar, :l ;cta,ian 1celariu. @ulegetor 7 ma5inist 5i corector. :r. %eorge T. .ot$.O

Extrasul nr. + men,ionat -n continuare repre.int# un materrial despre vechea tipografie bl#/ean# -ntocmit !i pre.entat de c#tre renumitul profesor universitar tefan 0anciulea1 n#scut pe meleagurile Albei -n satul 2tra/a.

P!ec$ea tipografie bljean Kna din piesele cele mai ,aloroase ale mu6eului o alctuie5te teascul ,ec$ii tipografii bljene, cioplit din lemn masi, de stejar, nnegrit de dintele ,remii 5i de m0inile $arnice ale at0tor me5teri care au lucrat cu os0rdie aici, la tiprirea unui mare numr de crHi rom0ne5ti, ncep0nd cu mijlocul ,eacului al !///"lea 5i p0n n anul 1*'(. nceputurile tipografiei bljene datea6 nc din secolul al !/"lea. Ca 3lba /ulia, a eGistat n acea ,reme o tipografie sla,on care funcHiona aici n a doua jumtate a secolului al !/"lea. 8ub domnia principelui @ristofor .at$orQ, s"a tiprit n ea un Tetrae,ang$el rom0nesc. 8e pare c acest principe, mai t0r6iu a suprimat acti,itatea tipografiei din pricini care ast6i nu sunt cunoscute. %a,ril .et$len s"a ocupat 5i el cu g0ndul de a ntemeia o nou tipografie la 3lba /ulia, 5i nc una rom0neasc cu caractere c$irilice, n care urma s se tipreasc .iblia tradus n rom0ne5te din porunca 5i cu c$eltuiala sa, de ctre mai mulHi brbaHi erudiHi. /deea aceasta ns nu s"a putut nfptui 5i manuscrisul .ibliei a rmas nepublicat. 4rincipele %$eorg$e 2acoHi / reu5e5te s reali6e6e g0ndul conceput de %a,ril .et$len nfiinH0nd aici " n ora5ul su de scaun " o tipografie rom0neasc, ntemeietorul ei a fost dasclul 4opa :obre, de au ,enit din Jara 2om0neasc al crui me5te5ug de a face tipare aici n 3rdeal, ,60ndu"l 5i cunosc0ndu"l mitropolitul %$enadie, foarte mi se ndulci inima mea de acele tipare 5i m jelii 1riei 8ale, lui crai 2acoHi %$eorg$e, de acest lucru s tipreasc crHi aici n Hrile 1riei sale, 5i 1ria 8a mi"au dat ,oie s tipresc. :rept 1(

aceea io nu cruHaiu din ce"mi druise :umne6eu, de a,erea ce dedui dasclului ajutorul, s se tipreasc n tiprea ce fcu. 1eritul pe care l"a a,ut principele %$eora$e 2acoHi /. pentru ntemeierea acestei tipografii, l arat 5i mitropolitul 8imion Itefan, n predoslo,ia Foului Testament, tiprit la anul 1)'*, n care spune ntre altele= Ii 1ria Ta te"ai milosti,it de ne"ai adus me5teri streini de ne" au fcut tipografie 5i le"ai dat plat din ,istiarul 1riei Tale. n aceast tipografie au aprut mai multe crHi destinate rom0nilor, pentru a"i ntoarce prin cuprinsul lor dogmatic 5i moral la n,Htura cal,in. Tot n aceast tipografie s"a tiprit sub domnia lui %$eorg$e 2acoHi al //"lea 5i unele regule sau ndrumri cal,ine5ti dup care urma s"5i ntocmeasc ,iaHa, acti,itatea 5i mora,urile aceia care funcHionau ca preoHi n satele rom0ne5ti. ntre anii 1)-A"1)*- nu mai a,em nici o 5tire despre nici o carte care s se fi tiprit n teascul acestei tiparniHe. @u oca6ia prdrii ora5ului 3lba /ulia de ctre turci la anul 1)-B, cine,a probabil c a ridicat aceast tipografie de aici, fr s o mai aduc napoi. 4rincipele 1i$ail 3paffi / la anul 1)B' a dat porunc episcopului ortodoG, adic celui rom0nesc %aspar Tis6abetsi s ,i6ite6e bisericile rom0ne5ti 5i cu acest prilej s caute 5i s cercete6e unde s"ar putea gsi tipografia nstrinat de la 3lba /ulia. 4robabil c ea a fost dus n timp la 8ebe5ul 8sesc unde, din piesele ei, 4opa /on din !inH, a nfiinHat cu n,oirea principelui o nou tipografie, n care la anul 1)*A s"a tiprit 8icriul de aur, carte nc$inat lui 1i$ail 3paffi ca p0rga dint0iu a tipografiei noastre. ncep0nd cu anul 1)*iar5i nt0lnim crHi tiprite la .lgrad, ceea ce se eGplic prin faptul c tipografia de la 8ebe5ul 8sesc a fost transportat 5i instalat aici. ntre anii 1)*-"1B(>, s"au tiprit la 3lba /ulia un nsemnat numr de crHi pe seama rom0nilor din 3rdeal, ntre ele a fost 5i cartea de predici a 1itropolitului 3tanasie, intitulat= DQriacodromion sau @a6anie. :up moartea lui 3tanasie, au urmat grele ,remuri 5i pentru acti,itatea tipografic a tiparniHei de la 3lba /ulia. 2e,oluHia lui Lrancisc 2acoHi al //"lea, apoi ,acanHa scaunului episcopesc, mutarea re5edinHei ,ldice5ti de la Lgra5 la .laj, luptele politice purtate de episcopul @lain, apoi tulburrile religioase pro,ocate de !isarion 8erai 5i altele, au oprit cu totul acti,itatea tipografiei. Episcopul @lain pe la anul 1BA-, intenHiona s restaure6e la .laj, aceast ,ec$e tipografie. n ,ederea reali6rii planului su el a nsrcinat pe 4rintele Eundeger, superiorul /e6uiHilor de la 8ibiu, s"i procure un tipar nou. :ar acest g0nd al episcopului nu s"a putut reali6a din 11

pricina conflictului su cu monar$ia 5i @urtea din !iena, apoi a plecrii sale din 3rdeal 5i a eGilrii la 2oma. mprteasa 1aria Tere6a " n urma tulburrilor religioase de la anul 1B'), a cre6ut c este timpul s pun capt 5i ntre altele s"a oprit 5i la soluHia de a ntemeia o tipografie pe seama rom0nilor, n care s se tipreasc crHile lor rituale, 5i astfel s rup contactul 5i legturile culturale ntre Hrile rom0ne5ti 5i pe tr0mul religios, deoarece aceste crHi p0n atunci se aduceau n Transil,ania de acolo. :e aceea prin decretul su de la 1' octombrie 1B') a cerut prerea gu,ernului ardelean dorind s 5tie care ar fi locul cel mai potri,it unde s fie instalat noua tipografie 5i de unde ar putea fi acoperite c$eltuielile legate de a5e6area 5i nceputurile ei de funcHionare, mprteasa prin decretul su de la >A noiembrie 1B'), a oprit orice import de crHi biserice5ti din Jara 2om0neasc 5i a dat porunc ca atunci c0nd ele s"ar gsi n m0inile rom0nilor, s le confi5te. ntre astfel de mprejurri, se punea ,dit c$estiunea ntemeierii unei tipografii pe seama bisericii unite, ai crei preoHi 5i credincio5i nu puteau rm0ne lipsiHi de crHi rituale. n cele din urm s"a $otr0t ca ,ec$ea tipografie de la 3lba /ulia s fie druit episcopiei bljene.... !ldicul 4etru 4a,el 3ron ndat dup nscunare a 5i adus tiparniHa de la .lgrad aici, a reparat"o pe c0t i"a stat n putinH 5i a dispus s nceap tiprirea crHilor celor mai de trebuinH. Episcopul, dup instalarea sa, poart o deosebit grij tipografiei cut0nd s nlocuiasc tiparul ,ec$i care era 5ters aproape cu totul. Ca >B februarie 1B--, el s"a adresat prefectului tipografiei academice din @luj cer0ndu"i s"i ,0nd >1R> mji din materialul de care dispunea aceast tipografie, pentru ca s"5i poat turna din el litere nou. :atorit solicitudinii episcopului, tipografia bljean n luna mai, anul 1B-- dispunea de un tipar nou 5i de acum nainte apar sub teascurile ei tot mai multe crHi. n anul 1B-* episcopul 3ron a n6estrat"o cu un tipar nou, ls0nd"o astfel urma5ilor si n cea mai bun stare de funcHionare. 1aria Tere6a pentru a ajuta 5i a contribui la de6,oltarea tipografiei bljene, la anul 1B)*, a oprit din nou importul crHilor rituale din Jara 2om0neasc, 5i a poruncit totodat ca acele care se ,or tipri la .laj, 5i ,or a,ea un cuprins religios, s fie cen6urate de episcopul de aici ori de teologul su ie6uit, iar publicaHiile de caracter politic, de ctre gu,ernul ardelean. mprteasa n anul 1BB( a ngduit tipografului /osif Durt6bac ndeosebi n crHile rituale, n locul nt0i, n limba srbeasc apoi n celelalte limbi orientale. Episcopul 2ednic a inter,enit atunci 7 n temeiul pri,ilegiului mprtesc de la ) iunie 1B)* 7 s"l mpiedice pe acest tipograf de a edita crHi rom0ne5ti, pentru ca astfel s poat asigura 1>

de6,oltarea 5i nflorirea tipografiei de la .laj. 3#r,ile rituale biserice!ti ap#rute aici dup# anul 145& !i pn# -n a doua /um#tate a veacului al 6 6-lea sunt pres#rate cu gravuri din cele mai interesante. Ele dovedesc c# la 7la/ a existat o -ntreag# !coal# de me!teri1 xilografi. 3ei dinti gravori sau cioplitori de chipuri !i imagini -n lemn sau metal despre care !tim c# au lucrat cu atta art# -n vechea tiparni,# bl#/ean# au fost8 9laicu1 9asile 3onstantin1 $umitru :mniceanu !i 0ihail 7et.;ere;i. Ei sunt aceia care -ngri/esc de apari,ia celor dinti tip#rituri bl#/ene. 9echiul teasc al tiparni,ei de acum -nainte a fost scos din u. !i a!e.at -ntr-o camer# de lng# turnul bisericii din curtea fostei mitropolii. $e aici a fost apoi ridicat !i dus -n mu.eul Ateneului.< :e peste >-( ani aceast tiparniH se afl la .laj, iar n pre6ent este eGpus la mu6eul ora5ului. n anul >((> cu sprijinul scriitorului /on 1rgineanu directorul :irecHiei pentru @ultur, @ulte 5i 4atrimoniu @ultural FaHional 3lba, am a,ut posibilitatea de a aduce tiparniHa la 3lba /ulia unde a fost pre6entat cu oca6ia unui simpo6ion organi6at la Lacultatea de Teologie. 2eali6area 1u6eului @redinHei 8trbune n cadrul 3r$iepiscopiei ;rtodoGe 2om0ne din 3lba /ulia repre6int o iniHiati, deosebit de important 5i ludabil, iar tiparniHa menHionat mai sus care se afl la mu6eul din .laj, dup peste A(( de ani de nstrinare, trebuie s re,in 5i s"5i gseasc locul cu,enit de drept n acest mu6eu al credinHei strbune. 2epre6entanHii LundaHiei 3lba /ulia 1?1* pentru Knitatea 5i /ntegritatea 2om0niei, re,in 5i pe aceast cale cu rugmintea la conducerea 3r$iepiscopiei ;rtodoGe 2om0ne din 3lba /ulia, la 4rimria 1unicipiului 3lba, @onsiliului #udeHean 3lba, de a se anali6a posibilitHile, de a se construi o cldire corespun6toare pentru acest mu6eu al credinHei strbune, care poate s fie unic n Har, a,0nd n ,edere e,enimentele istorice religioase importante petrecute pe meleagurile 3lbei, pe l0ng celelalte e,enimente istorice desf5urate 5i determinate de importanHa ora5ului 3lba /ulia n decursul timpului.. n acest sens amintim doar principalele e,enimente religioase, petrecute n ora5ul nostru= " apariHia cre5tinismului pe meleagurile 3lbei din cele mai ,ec$i timpuri &sec. //" ///+N 1A

" prima organi6are bisericeasc din Transil,ania care s"a reali6at la 3lba /ulia n jurul anului ?-)N " incursiunea regelui ungurilor, Itefan la 3lba /ulia n anul 1((> cu scopul de a determina pe rom0nii condu5i de %eula &/uliu+ cel t0nr de a"5i prsi credinHa strbun 5i de a trece sub influenHa 2omei &nainte de confirmarea sc$ismei din anul 1(-'+N " organi6area la 3lba /ulia a unei mitropolii de,enite 1itropolia ;rtodoG a .lgradului 5i 3r$ieipiscopia Jrii 3rdealuluiN " construirea de ctre 1i$ai !itea6ul a unei noi cldiri pentru 1itropolia ;rtodoG a .lgradului n anul 1-?BN " marea trdare a credinHei strbune de la 3lba /ulia din B octombrie 1)?* a mitropolitului ortodoG 3t$anasie 3ng$elN " dr0marea cldirilor mitropoliei 5i a bisericii ortodoGe din 3lba /ulia dup anul 1B1A, c0nd Transil,ania a trecut sub stp0nirea $absburgilorN " adunarea de potest de la 3lba /ulia din >? mai 1?1> a clerului 5i a repre6entanHilor greco" catolici din localitHile Transil,ania &cca >(.(((+, mpotri,a nfiinHrii episcopiei greco" catolice de la Eaidu":urog. 4e l0ng argumentele menHionate mai sus amintesc faptul c la 1u6eul FaHional al Knirii se afl multe obiecte biserice5ti, documente, icoane 5i crHi ,ec$i care din lips de spaHiu nu pot fi eGpuse permanenet 5i se gsesc prin diferite depo6ite. @unosc sigur c o parte din aceste obiecte biserice5ti care au fost colecHionate la iniHiati,a unor profesori deosebiHi de la Ciceul 1i$ai !itea6ul &primul liceu rom0nesc care a luat fiinH n anul 1?1? dup unirea de la 1 decembrie 1?1*+ care a organi6at un mu6eu pe l0ng acest liceu 5i care dup un timp, au fost obligaHi s le predea mu6eului din 3lba /ulia. @oncentrarea 5i eGpunerea acestor obiecte 5i documente ntr"un mu6eu al credinHei strbune ,a a,ea o importanH deosebit pentru ora5ul 3lba /ulia precum 5i asupra ,i6itatorilor. 3mplasarea cldirii acestui mu6eu n cetate pe locul unde au eGistat cele dou cldiri ale 1itropoliei ;rtodoGe a .lgradului 5i 3r$iepiscopiei Jrii 3rdealului, dr0mate cu bun 5tiinH de ctre @urtea de la !iena pro"catolic, a5a cum remarca 5i marele istoric rom0n F. /orga n lucrarea sa 8ate 5i preoHi din 3rdeal= ntre cldirile cari trebuir s cad,

1'

precum c6use trecutul pe care"l nfHi5au, fu mnstirea lui 1i$ai !itea6ul, care pomenea unirea rom0nilor supt unul dintre ai lor, ,a repre6enta un mare act de dreptate 5i de reparaHie moral faH de nainta5ii no5trii, faH de istoria neamului rom0nesc 5i a credinHei strmo5e5ti. Terenul disponibil din 6ona propus pentru amplasarea cldirii acestui mu6eu, este cel mai potri,it pentru acest scop, a,0nd n ,edere perspecti,a care ,a eGista la intrarea n ora5 5i cetate din spre 8ebe5, dar mai ales faptul c eGact n 6ona propus a eGistat ,ec$ea cldire a 1itropoliei ;rtodoGe a .lgradului precum 5i cea nou construit n anul 1-?B de primul unificator al neamului rom0nesc 1i$ai !itea6ul, ambele dr0mate de /mperiul Eabsburgic la nceputul sec. 1*"lea..

Bibliografie8 " 4rof. /oan 4le5a, STiprituri 5i publicaHii rom0ne5ti pe teritoriul @omitatului 3lba /nferioar. " 4rof. dr. E,a 10r6a 5i prof. /acob 10r6a, S8tudiu introducti,, ediHie, note, re6umat 5i indice la disertaHie, despre tipografiile rom0ne5ti n Transil,ania 5i n,ecinatele Hri de la nceputul lor p0n la ,remile noastre, 8ibiu 1*A* de !asilie 4opp. " @artea ,ec$e rom0neasc la biblioteca mu6eului Knirii din 3lba /ulia, de Cucia EaHegan 5i :oina Cupan " 3pulum, nr. 1'N 1-N 1B 5i 1*

1-