Sunteți pe pagina 1din 8

FIA CADRU DE AUTOEVALUARE/ EVALUARE N VEDEREA ACORDRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR

Unitatea colar..................................................................................... Numrul fiei postului........................................................................... Numele i prenumele cadrului didactic................................................. Specialitatea............................................................................................. Perioada evaluat.................................................................................... Calificativul acordat............................................................................... Domeniile C"i#e"ii $e %e"&o"man'! In$i(a#o"i $e %e"&o"man'! eval !"ii ,-P"oie(#a"ea a(#ivi#!'ii

P n(#a) ma*im

P n(#a) a(o"$a# A #oeval a"e Eval a"e (omi+ie Eval a"e CA

Vali$a"e (on+ili l %"o&e+o"al

1.1 Respectarea programei colare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precu i adaptarea acesteia la particularitile grupei

-ntocmirea adecvat a planificrii calendaristice n concordan cu programa colar- . % n(#e -proiectarea didactic ntocmit pe baza evalurii iniiale -. % n(#e -personalizarea documentelor prin elemente de originalitate concepte de atins! termeni c"eie#-, % n(# -adaptarea coninutului activitilor de nvare la particularitile clasei$ grupei/ , % n(#

0 % n(#e

1.2. Implicarea n activitile de proiectare a ofertei educaionale la nivel de grdini

-ntocmirea proiectrii ofertei educaionale C%& i C%S#-. % n(#e -prezentarea ofertei educaionale i includerea acesteia n oferta educaional la nivelul grdiniei- , % n(# -utilizarea softurilor educaionale i a

1 % n(#e

1.3. Folosirea I! n activitatea de

. % n(#e

proiectare 1."#roiectarea unor activiti e$tracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile i interesele educabililor, planul managerial al unitii

mi'loacelor audio-video n activitatea de proiectare -. % n(#e -proiectarea activitilor e(tracurrriculare pe baza consultrii elevilor i prinilor i n concordan cu interesele educabililor -. % n(#e -proiectarea activitilor educative e(trecolare i e(tracurriculare -. % n(#e )*)+&- %*,-N.U -/+&U+) -e(ist concordan ntre competenele specifice-obiectivele operaionale 0 coninuturi1activiti de nvare 0metide didactice-mi'loace didactice- . % n(#e -aplicarea metodelor contemporana1activparticipative/, -3 % n(#e -selectarea situaiilor de nvare care duc la creearea i dezvoltarea deprinderilor utile- ,-3 % n(#e -selectarea procedeelor te"nicilor i metodelor didactice care care s asigure caracterul aplicativ al nvrii-,-3 % n(#e - corelarea secvenelor de nvare cu obiectivele operaionale ,-3 % n(#e - elaborarea instrumentelor specifice de lucru ! mi'loace audio-vizuale! inclusiv resurse ).C-. % n(#e -utilizarea mi'loacelor ).C n cadrul relor$ activitilor didactice/. % n(#e -prezentarea rezultatelor realizate n cadrul activitilor metodice-.-3 % n(#e 2 % n(#e ,3% n(#e 5 % n(#e

.-Reali4a"ea a(#ivi#!'ilo" $i$a(#i(e

2.1 %tili&area unor strategii didactice care asigur caracterul aplicativ al nvrii i formarea competenelor specifice

2.2 %tili&area eficient a resurselor materiale din unitatea de nvmnt n vederea optimi&rii activitilor didactice 'inclusiv resurse I! 2.3 (iseminarea, evaluarea i valori&area activitilor reali&ate

2 % n(#e

3 % n(#e

2." )rgani&area i desfurarea activitilor e$tracurriculare,participarea la aciuni de voluntariat

-valorizarea activitilor prin realizarea uno portofolii$ e(poziii$ e(emple de bun practic -.-3 % n(#e -organizarea activitilor e(tracurriculare la nivelul unitii-, % n(# -participarea la activiti e(tracolare la nivel de unitate-, % n(# -organizarea i participarea la activiti de voluntariat-, % n(# -ntocmirea documentaiei specifice organizrii i desfurrii activitilor e(tracurriculare sau de voluntariat planuri! proiecte! procese verbale! analize! etc#-, % n(#

2 % n(#e

2.*Formarea deprinderilor de studiu individual i n ec+ip n vederea formrii, de&voltrii competenei de -a nva s nvei. 1- Eval a"ea "e4 l#a#elo" 6nv!'!"ii 31./sigurarea transparenei criteriilor, a procedurilor de evaluare i a re&ultatelor activitilor de evaluare

-promovarea studiului individual n rezoolvarea unor sarcini- . % n(#e -promovarea studiului n ec"ip a aunor sarcini- . % n(#e )*)+&- %*,-N.U -/+&U+) -elaborarea indicatorilor i descriptorilor de performan pentru fiecare competen -, % n(# -prezentarea obiectivelor i criteriilor evalurii copiilor n limba' accesibil acestora-, % n(# -asigurarea permanent a feedbac2-ului , % n(# -anunarea procedurii i metodologie de evaluare 7837 % n(#e -aplicarea celor 3 forme de evaluare4

2 % n(#e

.3% n(#e 2 % n(#e

iniial! continu i sumativ-,-37 % n(#e

3.2. /plicarea testelor predictive, interpretarea i comunicarea re&ultatelor

- stabilirea nivelului iniial de ac"iziii! abiliti! deprinderi! comportamente ale copiilor-, % n(# -elaborarea probelor!formularea itemilor n concordan cu obiectivele evalurii i standardelor de performan-,% n(# -comunicarea i valorizarea rezultatelor evalurii i a posibilitilor de nvare ale copiilor/, % n(# - monitorizarea i consemnarea progresului$ regresului colar /, % n(# - folosirea unor fie de lucru adecvate particularitilor copiilor -, % n(# -utilizarea unor instrumente diferite de evaluare portofolii! referate! proiecte#-, % n(# -folosirea unor instrumente care s permit permit o evaluare oral$practic -, % n(# -adaptarea unor instrumente de evaluare din banc unic n concordan cu particularitilor educabililor-, % n(# -proiectarea i implementarea activiitilor cu caracter de autoevaluare i interevaluare-, % n(# -includerea autoevalurii ca etap a demersului didactic n proiectarea activitilor-, % n(#

2 % n(#e

3.3 %tili&area diverselor instrumente de evaluare inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unic

2 % n(#e

3.". #romovarea autoevalurii i interevalurii

1 % n(#e

-realizarea interevalurii$ autoevalurii la nivelul grupei$ grupelor de lucru.-, % n(# 3.*.0valuarea satisfaciei beneficiarilor educaionali -aplicarea de c"estionare prinilor-, % n(# -implicarea beneficiarilor educaionali n alegerea ofertei educaionale ce urmeaz afi parcurs-, % n(# -nt5lniri periodice cu prinii! privind satisfacia i randamentul activitilor-, % n(# -prezentarea coninutului portofoliului educaional-, % n(# -monitorizarea i intervenia pentru realizarea corespunztoare a portofoliilor-, % n(# )*)+&- %*,-N.U -/+&U+) -organizarea i amena'area spaiului de desfurarea a activitilor-,-3 % n(#e -prezentarea normelor$ regulilor care trebuie respectate n timpul activitilor-7-3 % n(#e -ndrumarea i supraveg"erea elevilor n desfurarea activitilor-. % n(#e ".2. 5onitori&area comportamentului elevilor i gestionarea situaiilor conflictuale -monitorizarea i completarea unor fie de observaie a comportamentului elevilor- . % n(#e -gestionarea adecvat a situaiilor conflictuale-. % n(#e 1 % n(#e

3.1.!oordonarea elaborrii portofoliului educaional ca element central al evaluriire&ultatelor nvrii

. % n(#e

2Mana9emen# l (la+ei $e elevi

".1. 2tabilirea unui cadru adecvat 3reguli de conduit, atitudini, ambient4 pentru desfurarea activitilor n conformitate cu particularitile clasei de elevi

.7% n(#e 2 % n(#e

2 % n(#e

".3.!unoaterea consilierea i tratatrea diferenial a elevilor

-cunoaterea copiilor prin folosirea celor mai adecvate metode de colaborare cu probesorul psi"opedagog$ consilier colar/. % n(#e -consilierea permanent a elevilor-. % n(#e -implicarea elevilor n activiti de bun practic/,-3% n(#e -responsabilizarea elevilor-,-3 % n(#e )*)+&- %*,-N.U -/+&U+)

2 % n(#e

".". 5otivarea elevilor prin valori&area e$emplelor de bun practic

1 % n(#e

,3% n(#e .% n(#e

3Mana9emen# l (a"ie"ei :i al $e4vol#!"ii %"o&e+ionale

*.1 6alorificarea competenelor tiinifice, didactice i metodice dob7ndite prin participarea la programele de formare continu n vederea de&voltrii instituionale

-participarea la simpozioane! sesiuni de comunicri! cursuri de formare continu$ perfecionare -, % n(# -folosirea cunotinelor dobndite prin activitile de formare continu$ perfecionare/, % n(# - susinerea de activiti demonstrative $ prezentarea unor modele de bun practic $referate n cadrul comisiei metodice-, % n(# -participarea la edinele comisiei metodice- , % n(# -cunoaterea coninutului portofoliului profesional i a dosarului personal-, % n(# -realizarea i actualizarea permanent a dosarului personal conform cerinelor i criteriilor stipulat- , % n(# -adecavarea modalitilor de comunicare i dezvoltarea comunicrii elev-elev$elevcoectiv-, % n(#

*.2. Implicarea n organi&area activitilor metodice la nivelul comisiei,catedrei , responsabil

.% n(#e

*.3.Reali&area, actuali&area portofoliului profesional i dosarului personal

.% n(#e

*.". (e&voltarea capacitii de comunicare i relaionare n interiorul i n afara unitii 3cu elevii, personalul didactic, ec+ipa

.% n(#e

managerial, i cu beneficiari, etc4

-comunicarea adecvat cu ec"ipa managerial! personalului didactic ! didactic au(iliar i nedidactic-783 % n(#e -comunicarea adevat cu elevii i prinii acestora-783 % n(#e -respectarea prevederilor 6*. i a Codului de conduit-, % n(# -atitudini morale civice conforme cu statutul de cadru didactic-7-3 % n(#e -promovarea deontologiei profesionale i a respectului fa de ceeilali-7-3 % n(#e )*)+&- %*,-N.U -/+&U+)

*.* 5anifestarea atitudinii morale i civice 3limba8,inut, comportament4 respectarea i promovarea deontologiei profesionale

.% n(#e

,7% n(#e 1% n(#e

0-Con#"i; ia la $e4vol#a"ea in+#i# ional! i la %"omova"ea ima9inii ni#!ii (ola"e

1.1. (e&voltarea de parteneriate i proiecte educaionale n vederea de&voltrii instituionale

-parteneriate educaionale-, % n(# -redactarea proiecte educaionale/ , % n(# -membru coordonator $participant parteneriate$ proecte-, % n(#

1.2. #romovarea ofertei educaionale

/promovarea ofertei educaionale la nivelul instituiei $local- , % n(# -promovarea ofertei educaionale prin colaborarea cu comunitatea local! prini! etc/,% n(#

. % n(#e

1.3.#romovarea imaginii colii n comunitate prin participarea i re&ultatele elevilor la olimpiade, concursuri , activiti e$tracolare i e$tracurriculare

-participarea la concursuri $ competiii locale $naionale /, % n(# -participarea la simpozioane i sesiuni de comunicri/783 % n(#e

1 % n(#e

-participarea la activiti colare i e(trcolare/,83 % n(#e 1.". Reali&area, participarea la programe, activiti de prevenire i combatere a violenei i comportamentelor nesntoase n mediul colar, familie i societate -organizarea de programe $ activiti de prevenire i combaterea violenei /,-3 % n(#e -implicarea n activitile de prevenire i combaterea violenei i de prevenire a comportamenetlor nesntoase-,-3 % n(#e -respectarea procedurilor de sntate i PS.-, % n(# -implicarea sau participarea la activiti specifice acestui domeniu-, % n(# .% n(#e 1 % n(#e

1.* Respectarea normelor, procedurilor de sntate i securitate a muncii, de #2I i I2% pentru toate tipurile de activiti desfurate n cadrul unitii precum i a sarcinilor suplimentare 1.1 Implicarea activ n crearea unei culturi a calitii la nivelul organi&aiei

. % n(#e -respectarea atribuiilor stabilite prin fia postului-, % n(# -disponibilitate i responsabilizare783% n(#e -autoperfecionare pentru realizarea performant a sarcinilor /7-3 % n(#e )*)+&- %*,-N.U -/+&U+) ,3% n(#e Da#a< N me :i %"en me< Cadru didactic evaluat 6esponsabil comisie %irector4 ,embri C+ Semn!# "i