Sunteți pe pagina 1din 2

Nume i prenume elev()_________________________________

Data
Test
Mulimi , ecuaii
1. (5p )Scriei elementele mulimilor:
A=

Nume i prenume elev()_________________________________


Data

B=
Test
Mulimi , ecuaii

2. (5p )Scriei toate submulimile mulimii {2, 3, 5}.

1. (5p )Scriei elementele mulimilor:


3. (5p )Stabilii valoare de adevr pentru D7 D28.

A=
4. (10p )Fie mulimile A={0, 1, 2, 4} i B={0, 2, 5, 7}.

B=

Calculai A
5. Aflai x din: a) (5p ) x-7=10
b) (10p ) 3x+1=13
6. (20 p )ntr-un co sunt un nr. de mere, iar n altul sunt de 5

2. (5p )Scriei toate submulimile mulimii {2, 3, 5}.


3. (5p )Stabilii valoare de adevr pentru D7 D28.
4. (10p )Fie mulimile A={0, 1, 2, 4} i B={0, 2, 5, 7}.

ori mai multe mere. tiind c n cele dou couri se afl 24 de


mere, aflai cte mere sunt n fiecare co n parte.
Se acord 40 puncte din oficiu.
Timp de lucru 50 minute

Calculai A
5. Aflai x din: a) (5p ) x-7=10
b) (10p ) 3x+1=13

6. (20 p )ntr-un co sunt un nr. de mere, iar n altul sunt de 5


ori mai multe mere. tiind c n cele dou couri se afl 24 de
mere, aflai cte mere sunt n fiecare co n parte.
Se acord 40 puncte din oficiu.
Timp de lucru 50 minute