Sunteți pe pagina 1din 9

DIVIZIBILITATE I CRITERII DE DIVIZIBILITATE

Definiie: Spunem ca numrul natural a se divide cu d, dac exist un numr c, astfel nct a = dc Se mai spune: a se divide cu b, b divide pe a, b este divizor al lui a, a este multiplu al lui b. Exemplu: 3 se divide cu numrul !, pentru c exist un numr ", astfel nct 3 = !#". d$a se cite%te d divide a d$a exist c, astfel nct a = dc, d %i a sunt numere naturale. a d se cite%te a este divizi&il cu d. I.1. Divizor i multiplu 'ac d$a, atunci d se nume%te divizor al lui a %i a se nume%te multiplu al lui d. 'n = mul(imea divizorilor lui n. Exemple: '" = )*+ ,+ 3+ "'*! = )*+ 3+ !+ *!'*, = )*+ ,+ 3+ .+ "+ *,'3 = )*+ ,+ 3+ !+ "+ * + *!+ 3 /ultiplii lui *,: /*, = )*,+ ,.+ 3"+ .0+ " + 1,+ ...Observaii: *2 /ul(imea divizorilor unui numr natural nenul este o mul(ime finit. ,2 /ul(imea multiplilor unui numr natural nenul este o mul(ime infinit. I. . !ropriet"i #le $ivizi%ilit"ii numerelor n#tur#le 3rice numr natural este divizi&il cu *, sau *$a oricare ar fi a 4. este divizi&il cu orice numr natural, sau a$ , oricare ar fi a 4. 3rice numr natural se divide cu el nsu%i, sau a$a, oricare ar fi a 4. &Refle'ivit#te#( 5ie a %i b dou numere naturale. 'ac a este divizi&il cu b %i b este divizi&il cu a atunci a = &, sau dac a$& %i &$a, oricare ar fi a, & 4. &Anti)imetri#( 5ie a, b, c trei numere naturale. 'ac b se divide cu a iar c se divide cu b atunci c se divide cu a, sau dac a$& %i &$c, atunci a$c, oricare ar fi a, &, c 4. &Tr#nzitivit#te#( 'ac un numr natural se divide cu alt numr natural, atunci primul se divide cu to(i divizorii celui de6al doilea.

'ac un numr natural a se divide cu un numr natural m %i dac un numr natural b se divide cu acela%i numr natural m, atunci %i suma lor a + b se divide cu m sau dac m$a %i m$&, atunci m$ 7a 8 &2 oricare ar fi a, &, m 4.

Demonstraie: m$a exist a9 numr natural astfel nct a = m#a9 m$& exist &9 numr natural astfel nct & = m#&9 a 8 & = m#a9 8 m#&9 = m7a9 8 &92 a9 8 &9 = c a 8 & = m#c m$7a 8 &2 'ac unul din termenii unei sume de dou numere naturale se divide cu un numr natural, iar cellalt termen nu se divide cu acel numr natural, atunci suma nu se divide cu acel numr natural. 5ie a, b %i m numere naturale, a : &. 'ac a se divide cu m %i b se divide cu m atunci %i a b se divide cu m sau dac m$a %i m$&, atunci m$7a ; &2 oricare ar fi a, &, m 4. Demonstraie: m$a exist a9 numr natural astfel nct a = m#a9 m$& exist &9 numr natural astfel nct & = m#&9 a ; & = m#a9 8 m#&9 = m7a9 ; &92 a9 ; &9 = c a ; & = m#c m$7a ; &2 'ac un numr natural a se divide cu un numr natural m, atunci produsul lui a cu orice numr natural se divide cu m, sau dac m$a, atunci m$a#&, oricare ar fi a, &, m 4. Demonstraie: m$a m$a#&, a, & %i m sunt numere naturale. m$a exist numrul natural c, astfel nct a = m#c a#& = mc#& %i c#& este numr natural a#& m Teorem# lui *#u)). 'ac un numr natural divide produsul a dou numere naturale %i este prim cu unul dintre factori, el va divide cellalt factor al produsului: a$&c %i 7a,&2 = * a$c. Al+oritmul lui Eu,li$. 'ac m : n sunt numere naturale atunci 7m, n2 = 7n, m2 = 7m ; n, n2. I.-. Divizori proprii i improprii 3rice numr este divizi&il prin * %i prin el nsu%i. 4umrul * %i numrul nsu%i se numesc $ivizori improprii. <eilal(i divizori ai numrului se numesc $ivizori proprii. Exemplu: '" = )*+ ,+ 3+ "-+ numerele * %i " sunt divizori improprii, iar , %i 3 sunt divizori proprii. I... /umere prime 4umim numr prim orice numr natural mai mare dect *, care are numai divizori improprii. 4umerele prime sunt: ,, 3, !, 1,**, *3, *1, *=, ,3, ,=, 3*... Observaie: Sin>urul numr prim %i par este ,.

?entru a afla dac un numr este prim sau nu, l descompunem n factori primi, adic l mpr(im la toate numerele prime cu care este divizi&il. 'ac este divizi&il doar cu * %i cu el nsu%i, atunci numrul este prim. @ceast descompunere ne %i aAut s aflm numrul divizorilor unui numr natural n.
p p @stfel dac n 4 %i n = a* a , ... a B , atunci n are 7p* 8 *2#7p, 8 *2#C#7pB 8 *2 divizori.
* ,

pB

Suma divizorilor numrului n este dat de formula: S( n ) =

p* +* , +* a B * a* * a p * , ... B . p* * p, * pB *

p +*

Exemplu: ,. = ,3#3 deci are 73 8 *2#7* 8 *2 = .#, = 0 divizori %i S7,.2 =


*" * = * *! 0 = = *! . = " . * , * ,

,3+* * 3*+* * = , * 3 *

I.0. Cel m#i m#re $ivizor ,omun i ,el m#i mi, multiplu ,omun Cel mai mare divizor comun al numerelor a %i b este cel mai mare numr la care se mpart exact %i a %i b. <el mai mare divizor comun al numerelor a %i b se scrie: c.m.m.d.c al numerelor a %i b sau 7a+&2

a = d a9 1( 7a+ &2 = d & = d &9 7a9 , &9 2 = *


( 7a+&2 = d d$a %i d$&, oricare ar fi d9 astfel nct d9$a %i d9$& d9$d Cel mai mic multiplu comun al numerelor a %i b este cel mai mic numr care se mparte exact %i la a %i la b. Se noteaz: c.m.m.m.c al numerelor a %i b sau Da+&E

m = a m9 1( Da+ &E = m m = & m9


( Da+ &E = m a$m %i &$m, oricare ar fi m9, astfel nct a$m9 %i &$m9 m9$m Observaie: ?rodusul a dou numere naturale a %i b este e>al cu produsul dintre c.m.m.d.c %i c.m.m.m.c al lor: a#& = 7a,&2#Da,&E. Exemplu: 5ie numerele naturale *0 %i ,.. <.m.m.d.c. al lor este ", iar c.m.m.m.c. este 1,. @vem *0#,. = .3, = "#1,. I.1. /umere prime 2ntre ele Definiie: 'ou numere care au cel mai mare divizor comun *, se numesc numere prime ntre ele. Observaii: *2 'ac a %i b sunt prime ntre ele, scriem: 7a+&2 = * ,2 'ac un numr natural se divide cu dou numere prime ntre ele, atunci el este divizi&il %i cu produsul lor. !ropriet#te: 'ou numere consecutive sunt prime ntre ele. 3

Demonstraie: ?resupunem c d$a %i d$7a 8 *2 d$7a 8 * ; a2 d$* 7a+ a 8 *2 = *, oricare ar fi numrul natural a %i numrul natural nenul d. I.3. Criterii $e $ivizi%ilit#te CRITERI4L DE DIVIZIBILITATE C4

Fn numr este divizi&il cu , dac ultima sa cifr este par. Exemple: 4umrul ,3.!"10 este divizi&il cu ,, pentru c ultima sa cifr este 0 %i este cifr par. 4umrul , este divizi&il cu ,, pentru c ultima sa cifr este %i este cifr par. 4umrul 3,1 nu este divizi&il cu ,, pentru c ultima sa cifr este 1 %i nu este cifr par, ci impar. 4umerele care sunt divizi&ile cu , se numesc numere p#re. CRITERI4L DE DIVIZIBILITATE C4 8,=

Fn numr este divizi&il cu 3, dac suma cifrelor sale este un numr divizi&il cu 3. Exemple: 4umrul 3*!1 , este divizi&il cu 3, pentru c suma cifrelor sale, 3 8 * 8 ! 8 1 8 *0, care este un numr divizi&il cu 3. 4umrul * , 1, este divizi&il cu 3, pentru c suma cifrelor sale, * 8 este un numr divizi&il cu 3. 4umrul !0. nu este divizi&il cu 3, pentru c suma cifrelor sale, ! 8 0 8 . = *1, care nu este un numr divizi&il cu 3. CRITERI4L DE DIVIZIBILITATE C4 . 8,8 8 1 8 , = *,, care

Fn numr este divizi&il cu ., dac numrul format de ultimele sale dou cifre este divizi&il cu .. Exemple: 4umrul !3*, este divizi&il cu ., pentru c numrul format de ultimele sale dou cifre, adic *,, este divizi&il cu .. 4umrul 1 0 este divizi&il cu ., pentru c numrul format de ultimele sale dou cifre, adic 0, este divizi&il cu .. 4umrul *=,3 nu este divizi&il cu ., pentru c numrul format de ultimele sale dou cifre, adic ,3, nu este divizi&il cu .. CRITERI4L DE DIVIZIBILITATE C4 0 sau !.

Fn numr este divizi&il cu ! dac ultima sa cifra este

Exemple: 4umrul 3*! este divizi&il cu !, pentru c ultima sa cifr este !. 4umrul .1 este divizi&il cu !, pentru c ultima sa cifr este . 4umrul *! . nu este divizi&il cu !, pentru c ultima sa cifr nu este nici CRITERI4L DE DIVIZIBILITATE C4 1 %i nici !.

Fn numr este divizi&il cu ", dac este divizi&il cu , %i cu 3.

Exemple: 4umrul .*0, este divizi&il cu ", pentru c este un numr par, deci se divide cu , %i suma cifrelor sale, . 8 * 8 0 8 , = *!, este un numr divizi&il cu 3, deci se divide %i cu 3. 4umrul =0* nu este divizi&il cu ", pentru c nu este un numr par, deci nu se divide cu , de%i este un numr divizi&il cu 3. 4umrul " . nu este divizi&il cu ", pentru c de%i este un numr par, deci se divide cu ,, nu este un numr divizi&il cu 3, suma cifrelor sale " 8 8 . = * nu e divizi&il cu 3.

CRITERII DE DIVIZIBILITATE C4 3 4umrul 1 se poate mndri cu numeroase zictori 7msoar de %apte ori %i taie o dat+

%apte dintr6o lovitur+ unul la munc, %apte la mncare+ %apte zile6n sptmn+ etc.2 dar %i cu diferite re>uli de divizi&ilitate. Gat 1 dintre aceste re>uli: #( Se scrie numrul n &aza * folosind puterile lui * , se nlocuie%te numrul * cu 3 %i se fac calculele. 'ac rezultatul o&(inut se divide cu 1, atunci %i numrul ini(ial se divide cu 1. Exemplu: 5ie numrul !,0! care n &aza * se scrie: !#*
3

8 ,#*

8 0#* 8 !, iar prin nlocuirea

&azei * cu 3 se o&(ine !#3 3 8 ,#3 , 8 0#3 8 ! = *0, 1 deci !,0! 1. %( Se nmul(e%te prima cifr din stn>a cu 3 %i se adun cu cifra urmtoare, apoi rezultatul se nmul(e%te cu 3 %i se adun cifra urmtoare, %.a.m.d. pn la ultima cifr. ?entru simplificarea rezultatului se admite ca dup fiecare opera(ie s se scad, din rezultatul o&(inut 1 sau multiplu de 1. Exemplu: 5ie numrul !,0!. 3pera(iile sunt urmtoarele: !#3 =*!, *! 8 , = *1, dar *1 = 1#, 8 3. Se renun( la 1#, %i se continu 3#3 8 0 = *1, dar *1 = 1#, 8 3 %i putem renun(a la 1#, %i 3#3 8 ! = *. 1. ,( Hom proceda ca la re>ula precedent dar vom ncepe nmul(irea de la cifra unit(ilor cu ! de aceast dat. Exemplu: Se consider numrul .0= ,. ,#! = * = 1#* 8 3+ 73 8 2#! = *! = 1#, 8 *+ 7*8 =2#! = ! = 1#1 8 *+ 7* 8 02 #! = .! = 1#" 8 3, 3 8 . = 1 1, deci numrul .0= , 1. $( Se du&leaz cifra unit(ilor %i se scade din rezultat cifra zecilor, din nou se du&leaz rezultatul apoi se adun cu cifra sutelor. ?rocedeul se continu alternnd scderea cu adunarea. @colo unde este posi&il rezultatul se poate mic%ora cu un multiplu al lui 1. Exemplu: 5ie numrul !=.3. 3#, = ", " ; . = ,, ,#, = ., . 8 = = *3, *3 = 1 8 " , "#, = *,, *, ; ! = 1
1, deci numrul !=.3 1.

e( Iste o re>ul comun a divizi&ilit(ii cu 1, **, *3. Se mparte numrul n clase: clasa unit(ilor, clasa miilor, clasa milioanelor, etc. 'ac diferen(a sumelor >rupelor numrului dat, adunate din , n ,, se divide cu 1, cu ** sau cu *3, atunci numrul se divide cu 1, ** sau*3. Exemplu: @plicm re>ula pentru numrul !!,0!103. 7103 8 !!2 ; ,0! = !!3 este divizi&il cu 1. f( Iste o re>ul comun a divizi&ilit(ii cu 1, cu 3 sau cu *=. Se dau deoparte ultimele dou cifre ale numrului, iar la numrul rmas se adun numrul format din cele dou cifre date deoparte nmul(it cu .. 'ac e necesar se repet procedeul pn se o&(ine un rezultat a crui divizi&ilitate cu 3, cu 1 cu *= este evident. Exemplu: 5ie numrul *3. ".. ".#. = ,!", *3. 8 ,!" = *!=". Jepetm re>ula: ="#. = 30., *! 8 30. = 3== numrul 3== se divide cu 1 %i cu 3. +( 4umrul natural n se divide cu 1 7cu ** %i cu *32 dac %i numai dac diferen(a nene>ativ dintre cele dou numere o&(inute din numrul natural dat prin tierea lui n dou, astfel ca la dreapta s rmn trei cifre, se divide cu 1 7cu ** sau *32. Exemple: 5ie numrul *=!,!0. @vem *=!.,!0 ,!0 ; *=! = "3 1 *=!,!0 1 & 356.(. 5ie numrul 1"0,.. @vem 1".0,. 0,. ; 1" = 1.0 ** 1"0,. ** &165.(. 5ie numrul 0.=*". @vem 0..=*" =*" ; 0. = 03, *3 0.=*" *3 &10- (. 'ac numrul are mai mult de %ase cifre, mpr(im de la dreapta la stn>a numrul n >rupe de cte trei cifre. 'ac diferen(a dintre suma numerelor exprimate prin >rupe de ran> par %i suma >rupelor de ran> impar se divide cu 1, **, *3, numrul dat se divide cu 1, **, *3. Exemple: 5ie numrul ""0 1* .. @vem "".0 1.* . 0 1 ; 7* . 8 ""2 = 0 1 ; *1 = "31 1

""0 1* . 1 &60.-53 (.
5ie numrul = !0,1!". @vem = .!0,.1!" !0, ; 71!" 8 = 2 = !0, ; 0." = ; ,". ** = !0,1!" ** &5 -.361(. 5ie numrul * ,",=,=!==. @vem * .,",.=,=.!== 7=,= 8 * 2 ; 7!== 8 ,",2 = =3= ; 0"* = 10 *3 * ,",=,=!== *3 &356.011 -(. Gat, n continuare alte propozi(ii matematice ce pot fi folosite n rezolvarea pro&lemelor: #( 'ac un numr de dou cifre se divide cu 1, atunci numrul format din acelea%i cifre scrise n ordine invers, mrit cu cifra zecilor din numrul ini(ial se divide cu 1. Exemplu: "3 1, prin urmare numrul 3" 8 " = ., 1. %( 'ac un numr de trei cifre se divide cu 1, atunci numrul format din acelea%i cifre scrise n ordine invers, mic%orat cu diferen(a dintre cifra unit(ilor %i cifra sutelor numrului ini(ial, se divide cu 1. Exemplu: 4umrul *," se divide cu 1. 4umrul ",* ; 7" ; *2 = "*" se divide cu 1.

"

,( 'ac suma cifrelor unui numr cu trei cifre este e>al cu 1, el se divide cu 1 numai dac cifra zecilor este e>al cu cifra unit(ilor. Exemplu: 3,, se divide cu 1 deoarece 3 8 , 8 , = 1. CRITERI4L DE DIVIZIBILITATE C4 5

Fn numr este divizi&il cu 0, atunci cnd numrul format de ultimele sale trei cifre se divide cu 0. Exemple: 4umrul *,*3" este divizi&il cu 0, pentru c numrul format de ultimele sale trei cifre, adic *3", este divizi&il cu 0. 4umrul ,3=1*! . este divizi&il cu 0, pentru c numrul format de ultimele sale trei cifre, adic ! ., este divizi&il cu 0. 4umrul "*.1 nu este divizi&il cu 0, pentru c numrul format de ultimele sale trei cifre, adic *.1, nu este divizi&il cu 0. CRITERI4L DE DIVIZIBILITATE C4 6 8,838*8!= 8.8

Fn numr este divizi&il cu =, dac suma cifrelor sale este divizi&il cu =. Exemple: 4umrul 1 ,3*! este divizi&il cu =, pentru c suma cifrelor sale, 1 8 *0, care este un numr divizi&il cu =. 4umrul 1,03!" .* este divizi&il cu =, pentru c suma cifrelor sale, 1 8 , 8 0 8 3 8 ! 8 " 8 * = 3", care este un numr divizi&il cu =. 4umrul *=!. nu este divizi&il cu =, pentru c suma cifrelor sale, * 8 = 8 ! 8 . = *=, care nu este un numr divizi&il cu =. CRITERI4L DE DIVIZIBILITATE C4 17n

Fn numr este divizi&il cu * n, dac ultimele sale n cifre sunt zerouri. Exemple: 4umrul 1 este divizi&il cu * , pentru c ultima sa cifr este . 4umrul 3! 4umrul .*3 4umrul , este divizi&il cu *
,

=*
!

, pentru c ultimele sale dou cifre sunt zerouri. =* , pentru c ultimele sale cinci cifre sunt zerouri.

este divizi&il cu *

3 nu este divizi&il cu * , pentru c ultima sa cifr nu este .

CRITERI4L DE DIVIZIBILITATE C4 11 Fn numr natural este divizi&il cu **, dac diferen(a dintre suma cifrelor de ran> par %i

suma cifrelor de ran> impar este un numr divizi&il cu **. Exemple: 5ie numrul *=,!. @vem = 8 ! = *., * 8 , = 3 %i *. ; 3 = **. ** ** *=,! ** 4umrul *.1!, =." nu este divizi&il cu ** deoarece 7. 8 ! 8 CRITERI4L DE DIVIZIBILITATE C4 1 8 .2 ; 7* 8 1 8 , 8 = 8 "2 = ; *,

Fn numr este divizi&il cu *,, dac este divizi&il cu 3 %i cu . adic dac suma cifrelor sale este un multiplu de 3, iar numrul format cu ultimele dou cifre este divizi&il cu .. 1

Exemplu: 4umrul ."3, este divizi&il cu *,, pentru c numrul format cu ultimele dou cifre, 3,, se divide cu . %i suma cifrelor sale, . 8 " 8 3 8 , = *!, este un numr divizi&il cu 3. CRITERI4L DE DIVIZIBILITATE C4 1'espr(im numrul dat n >rupe de ctre trei cifre de la dreapta la stn>a %i nmul(im cifrele >rupelor de ran> impar cu *, ; 3 respectiv ; ., iar pe cele ale >rupelor de ran> par cu ;*, 3 respectiv .. 'ac suma al>e&ric a acestor produse se divide cu *3 %i numrul dat se divide cu *3. Exemplu: 4umrul =!,01==0 este divizi&il cu *3 7=!,01==0 : *3 = 13,=0."2 pentru c urmnd procedeul de mai sus, mpr(im numrul n >rupe de cte trei cifre de la dreapta la stn>a %i sta&ilim

.,01 .==0 , apoi efectum D0#* 8 =# 7; 32 8 =#7; .2E 8 D1#7; *2 8 0#3 8 ,#.E 8 paritatea >rupelor, =!
3 , *

D!#* 8 =#7; 32E= 70 ; ,1 ; 3"2 8 7; 1 8 ,. 8 02 8 78 ! ; ,12 = ; !! 8 ,! 8 7; ,,2 = ; !, *3. CRITERI4L DE DIVIZIBILITATE C4 1.

Fn numr este divizi&il cu *., dac este divizi&il cu , %i cu 1 adic dac este un numr par, %i verific una din condi(iile de divizi&ilitate cu 1. Exemplu: 5ie numrul 3,,. Iste un numr par, deci este divizi&il cu , %i conform 7&2 3#3 8 , = ** = 1 8 .. Jenun(m la 1 %i .#3 = *, 8 , = *. 1. CRITERI4L DE DIVIZIBILITATE C4 10

Fn numr este divizi&il cu *!, dac este divizi&il cu 3 %i cu !. Exemple: 4umrul ., este divizi&il cu *!, pentru c ultima sa cifr este , deci se divide cu ! %i suma cifrelor sale, . 8 , 8 = ", este un numr divizi&il cu 3, deci se divide %i cu 3. 4umrul 13! este divizi&il cu *!, pentru c ultima sa cifr este !, deci se divide cu ! %i suma cifrelor sale, 1 8 3 8 ! = *!, este un numr divizi&il cu 3, deci se divide %i cu 3. 4umrul *03" nu este divizi&il cu *!, pentru c ultima sa cifr nu este sau !, deci nu se divide cu ! de%i suma cifrelor sale, * 8 0 8 3 8 " = *0, este un numr divizi&il cu 3, deci se divide %i cu 3. 4umrul ,*31 nu este divizi&il cu *!, pentru c de%i ultima sa cifr este , deci se divide cu !, suma cifrelor sale, , 8 * 8 3 8 1 8 = *3, nu este un numr divizi&il cu 3, deci nu se divide %i cu 3.

CRITERI4L DE DIVIZIBILITATE C4 0 + ,!+ ! + 1!. .

Fn numr este divizi&il cu ,!, dac numrul format de ultimele sale dou cifre este divizi&il cu ,!, adic dac ultimele sale dou cifre sunt: Exemple: 4umrul 31 este divizi&il cu ,!, pentru c ultimele sale dou cifre sunt

4umrul ,1=,! este divizi&il cu ,!, pentru c ultimele sale dou cifre sunt ,!. 4umrul *0! este divizi&il cu ,!, pentru c ultimele sale dou cifre sunt ! . 4umrul * 3=1! este divizi&il cu ,!, pentru c ultimele sale dou cifre sunt 1!. , ,!, ! sau 1!. 0 4umrul 03!. nu este divizi&il cu ,!, pentru c ultimele sale dou cifre nu sunt

CRITERI4L DE DIVIZIBILITATE C4 1 0

Fn numr este divizi&il cu *,!, dac numrul format de ultimele sale trei cifre este divizi&il cu *,!. Exemple: 4umrul .131! este divizi&il cu *,!, pentru c numrul format de ultimele sale trei cifre, adic 31! este divizi&il cu *,!. 4umrul =0*",! este divizi&il cu *,!, pentru c numrul format de ultimele sale trei cifre, adic ",! este divizi&il cu *,!. 4umrul * .=! nu este divizi&il cu *,!, pentru c numrul format de ultimele sale trei cifre, adic .=! nu este divizi&il cu *,!.