Sunteți pe pagina 1din 7

I 1.1 actualitateatemei 1.

2 ipotezalucrarii

II 2.1 temapropriuzisa

III incheiere concluzie recomandari Bibliografie

Temapropriu-zisa artaprozatorilorromani
Tudor Vianuestepersonalitatecomplexa a literaturiiromanesti.Criticliterar, estetician, istoricliterar, teoretician.TudorVianu a impus o grilamoderna, mereuactuala, de interpretare a textuluiliterar.Artaprozatorilorromani (1941) in care Tudor Vianu, pornind de la stilurileindividuale, grupeazaprozatoriidupatendintestilistice: scriitoriretorici, savanti, intelectualistisiesteti, fantezisti.Prin aria de preocupari:literatura, arta, estetica, filozofie, stilistica, sociologie, comparatismsiprinintermediul cultural pe care l-a traversat (1916-1964), Tudor Vianu a reprezentat in culturaromaneasca un spirit sintetic, de inaltaclasaumanista, prinstudiile dedicate literaturiiuniversale, literaturiicomparatesiliteraturiiromane in sistemulesteticsi artistic al marilorculturieuropene.Desi nu a scris, propriu-zis, o istorie a literaturiiromane, in activitateasa de critic, istoricliterar, eseistsifilozof al culturii, Tudor Vianu a studiatinsa de aproapetoatemarileepocisipersonalitati ale literaturiinoastre, in studiiimpunatoareatatprindimensiuni, cat siprinsubstantalorsuperioara. ARTA PROZATORILOR ROMANI-Desilucrarea de fata studiazaprozatoriiromani, nu numai in caracteristicilelorproprii, darsi in inlantuirealor, de-a lungulunuisecolintreg, grupandu-idupaafinitatisifiliatii, ea nu este o incercare de istorieliterara. Se opunacesteiincadrarianumitepuncte de metoda, pe care le putempreciza in legatura cu structuraopereiliterare.Una din celemaiimportantecriscrisevreodatpeaceasttemitotodatunvolum de referinndomeniu.Artaprozatorilorromnipurcedetocmai de la aceastputereexpresiv a scriitorilor, nanalizacreiaautoruladuce nu numai un ascuit spirit de investigaie, ci i un susinutiminuiosstudiu al procedeelor de arti al valorilor de stil.

Ipotezalucrarii
Inacestvolumcriticulliterarprivesteevolutiaestetica a literaturiiromane, atentsasurprindatoatecuceririletreptate, obtinute in decursulunuisecol. Studiile se bazeazape o adancaintelegere a textuluisipevalorificarealuistilistica.Studiullui Tudor Vianu nu devinedeciuninventar de procedee, identificateintr-un text, ci este un eseu care imbinaanaliza cu sinteza, particularul cu generalul, relevandfrumusetea, ineditulexprimariiartistice.Tudor Vianudefineste opera literaraca o grupare de faptelingvistice reflexive, exprimateprinexpresiiletranzitive ale limbii.Prinstilulunuiscriitor Tudor Vianuintelegeansamblulnotatiilorpe care el le adauga la expresiiletranzitivesiprin care comunicareasadobandeste un fel de a fi subiectiv. Stilulesteasadarexpresiauneiindividualitatisaustilulesteintrebuintareaindividuala a limbii.

actualitateatemei
Una din celemaiimportantecriscrisevreodatpeaceasttemitotodat un volum de referinndomeniu, Artaprozatorilorromni se prezintinvestit cu toateatributeleunuitratattemeinic de stilisticliterar. FamiliariiEsteticiilui Tudor Vianucunoscprea bine toateaceleseciunin care autorultratatuluidezvoltproblemeleidistinciile, teoriileiexemplelece se refer la stilsau la nsuirilestructuriiartisticeindeosebi la putereaexpresiv a artistului. Artaprozatorilorromnipurcedetocmai de la aceastputereexpresiv a scriitorilor, nanalizacreiaautoruladuce nu numai un ascuit spirit de investigaie, ci i un susinutiminuiosstudiu al procedeelor de arti al valorilor de stil.

concluzie
Prinstilulunuiscriitor Tudor Vianuintelegeansamblulnotatiilorpe care el le adauga la expresiiletranzitivesiprin care comunicareasadobandeste un fel de a fi subiectiv. Stilulesteasadarexpresiauneiindividualitatisaustilulesteintrebuintareaindividuala a limbii. Tudor Vianuconfirmaafirmatia, castilulesteomulinsusi, decioriceom are stilulsau, un mod personal, propriu de a intrebuintainstrumentulcomun de comunicare, care estelimba. Tudor Vianudefinestenotiunea de curentliterar, care grupeazascriitori a carorexprimareprezintauneleafinitati. Vianuisipropunesaanalizezeprozatoriromani din douapuncte de vedere: - al particularitatilorstilistice - al apartenentei la un curentliterar VolumulArtaprozatorilorromanireprezinta o noutate in dezvoltareastilisticiiromanesti.

Bibliografie 1.T.Vianu-arta prozatorilorromani 2.dictionar explicativ 3.dictionar de sinonime 4.

http://www.goodreads.com

REFERAT TEMA:Artaprozatorilorromani

BischierIonel