Sunteți pe pagina 1din 3

Obiectivele intreprinderii privind managementul informatizat

Sarcinile si obiectivele unui sistem informatic sunt abordate optimal daca se are in vedere stransa lor interdependenta cu cerintele organizatorice si manageriale ale intregii unitati economice de exercitare eficienta a functiiilor specifice. In stransa legtura cu scopurile intreprinderii, obiectivele manageriale vizate sunt: Racordarea optimala a intreprinderii la cerintele pietei concurentiale. Cresterea performantelor organizatiei, reflectata prin indicatori adecvati, cum ar fi: sporul de profit, cresterea ratei profitului, sporul productivitatii muncii, cresterea vitezei de rotatie a activelor circulante. Perfectionarea structurilor de productie si functionale prin reducerea numarului de niveluri ierarhice si optimizarea triunghiurilor! competente" autoritatea"responsabilitate. #tilizarea rationala a capacitatilor de productie prin eliminarea locurilor inguste si crsterea gradului de utilizare a capacitatilor disponibile. Cresterea calitatii produselor prin accentuarea rolului compartimentelor de proiectare si de control tehnic al calitatii. $olosirea rationala a spatiilor de depozitare si a mi%loacelor proprii de transport. #tilizarea eficienta a resurselor umane, cresterea raspunderii si a cointeresarii personalului. &icsorarea cheltuielilor de productie si de desfacere prin adoptarea de solutii tehnologice si organizatorice care sa contribuie la eliminarea consumurilor irationale si a pierderilor subiective. Reducerea volumului imobilizarilor printr"o mai buna racordare a productiei la aprovizionarea"desfacerea acestuia sau, altfelspus, asigurarea continuitatii activitatilor. Crestera ponderii vanzarilor prin magazine proprii astfel incat sa se asigure sporirea veniturilor din activitati comerciale, concomitent cu micsorarea preturilor de vanzare.

'

Cresterea eficientei activitatilor industriale prin executarea de lucrari in regie proprie. (xtinderea automatizarii fabricatiei, modernizarea utila%elor si a altor factori ai productiei. Permanentizarea relatiilor contractuale cu furnizorii si clientii intreprinderii, precum si a celor de cooperare si colaborare in productie. Cresterea ponderii activitailor de export pe baza unor relatii reciproc avanta%oase. Indeplinirea unor astfel de obiective asigura nu numai exercitarea corespunzatoare a functiilor, ci si definirea cu claritate a strategiei si a tacticilor intreprinderii. )e asemenea, realizarea obiectivelor asigura premisele aplicarii integrante a metodelor moderne de conducere, cum sunt: managementul prin rezultate, managementul prin exceptii. Ca obiective tehnologice, intreprinderea trebuie sa"si propuna crearea si perfectionarea unui mecanism productiv si functional prin care informatizarea activitatilor de natura informationala sa se imbine cu actiunile de automatizare si robotizare a fabricatiei. *otodata, noile structuri induse trebuie sa favorizeze functionarea unui mecanism de control propice smnalarii posibilelor erori de manifestare a fiecarei componente a sistemului si asigurarii conditiilor de reglare si de autoreglarea a functionarii ansamblului societatii comerciale. Prin obiectivele informationale si informatice, noul sistem trebuie sa creeze cadrul necesar satisfacerii corespunzatoare a cerintelor de informare si sa asigure conditii de folosire eficienta a tehnicii electronice de calcul si a personalului de specialitate. +stfel de obiective sunt: '. Organizare centralizata sau descentralizata a evidentei economice avand in vedere disponibilul de calculatoare si organizarea de ansamblu a sistemului informational. )escentralizarea este adecvata pentru unitati economice productive de dimensiuni medii si mari unde exista retele de calculatoare la care terminalele pot fi plasate in compartimente de productie si functionale pentru a se putea asigura culegerea datelor de la locul si momentul producerii tranzactiilor si a proceselor transformatoare. In cazul intreprinderilor mici, cu un volum mai restrans al activitatilor, centralizarea tratarii datelor se impune ca o modalitate mai potrivita de tratare a informatiilor de la un singur calculator sau de la calculatoare independente de rezolvare a problemelor autonome sau independente care intervin in derularea actiunilor.

,. +doptarea formei de contabiliate care corespunde mai bine tipului si marimii intreprinderii pentru sistemul adoptat. -. Instituirea gestiunii resurselor dupa metoda inventarului permanent sau intermitent in corelare cu cerintele de informare si conducere. .. (valuarea costului produselor fabricate, a lucrarilor executate si a serviciilor prestate dupa metoda de calculatie a costurilor care asigura informarea eficienta a managerilor. /. $urnizarea informatiilor privind intocmirea si urmarirea bugetelor de venituri si cheltuieli. 0. +sigurarea gestiunii analitice a elementelor patrimoniale si a integritatii acestora. 1. Controlul conditiilor generale si de gestiune a intraprinderii preventiv, concomitent si postoperativ prin care sa see asigure imbunatatirea continua a performantelor sistemului. 2. Realiozarea celei mai potrivite si operative metode de culegre a datelor in scopul minimizarii timpului de incarcare a bazei informationale. 3. +doptarea unor solutii performante de realizare a produselor"program fie prin comparimentul specializat in informatica fie prin adaptarea de produse program create de firme specializate. $inalizarea scopurilor de genul celor mentionate mai sus se face, in primul rand, prin modul de conceptie si exploatare a tehnologiei informationale de obtinere a iesirelor informationale din documnetele de evidenta si din prelucrari informatice.