Sunteți pe pagina 1din 6

Funct , ia de gradul al doilea 1. S a se calculeze 1 1 2 + ,s a x1 s , tiind c , i x2 sunt solut , iile ecuat , iei x x 2 = 0. x1 x2 ( 2009, varianta 2, subiectul I, problema 3 ) 2.

2 Se consider a funct a se determine mult , ia f : [0, 1] R, f (x) = x . S , imea valorilor funct , iei f .

( 2009, varianta 1, subiectul I, problema 4 ) 3.


2 Fie funct ar real nenul. S a se determine m s , ia f : R R, f (x) = mx 8x 3, unde m este un num , tiind c a valoarea maxim a a funct a cu 5. , iei f este egal

( 2009, varianta 4, subiectul I, problema 3 ) 4.


2 Fie funct a se calculeze coordonatele punctelor de , iile f, g : R R, f (x) = x x + 1 s , i g (x) = x + 4. S intersect ie a gracelor funct iilor f s i g . , , ,

( 2009, varianta 6, subiectul I, problema 2 ) 5.


2 S a se calculeze x1 + x2 + x1 x2 , s a x1 s , tiind c , i x2 sunt solut , iile ecuat , iei x 2x 2 = 0.

( 2009, varianta 7, subiectul I, problema 1 ) 6.


2 S a se determine m R astfel nc at ecuat a aib a solut , ia x + 2mx + 4m = 0 s , ii reale.

( 2009, varianta 9, subiectul I, problema 2 ) 7. Se consider a funct a se determine solut , ia f : R R, f (x) = 2x 1. S , iile reale ale ecuat , iei f 2 (x) + 2f (x) 3 = 0. ( 2009, varianta 10, subiectul I, problema 2 ) 8.
2 Se consider a funct a se calculeze f (5) f (4) . . . f (0) . . . f (4) f (5). , ia f : R R, f (x) = x 25. S

( 2009, varianta 12, subiectul I, problema 1 ) 9.


2 Se consider a funct a se determine solut , iile f, g : R R, f (x) = 3x 3x + 1 s , i g (x) = x 1. S , iile reale ale ecuat , iei f (x) = g (x).

( 2009, varianta 13, subiectul I, problema 2 ) 10.


2 S a se determine m R s a parabola asociat a funct , tiind c , iei f : R R, f (x) = x mx + m 1 este tangent a axei Ox.

( 2009, varianta 13, subiectul I, problema 4 ) 11.


2 S a se demonstreze c a dac a a R , atunci ecuat a solut , ia ax (2a + 1)x + a + 1 = 0 are dou , ii reale distincte.

( 2009, varianta 14, subiectul I, problema 1 ) 12.


2 Se consider a funct a se calculeze f (0) f (1) . . . f (6). , ia f : R R, f (x) = x 11x + 30. S

( 2009, varianta 14, subiectul I, problema 2 ) 13. Fie funct ia f : R R, f (x) = x2 + 5x + m + 6. S a se determine valorile reale ale lui m s a f (x) 0, , tiind c pentru oricare x R. ( 2009, varianta 15, subiectul I, problema 3 ) 1

14.

S a se determine o ecuat arei solut a relat , ie de gradul al II-lea ale c , ii x1 s , i x2 veric , iile x1 + x2 = 1 s ,i x1 x2 = 2. ( 2009, varianta 16, subiectul I, problema 3 )

15.

2 Se consider a funct a se calculeze f (f (0)) f (2). , ia f : R R, f (x) = x 3x + 2. S

( 2009, varianta 16, subiectul I, problema 4 ) 16.


2 2 S a se demonstreze c a pentru orice num ar real a, ecuat , ia de gradul al doilea x (2 sin a)x + 1 cos a = 0 admite solut , ii reale egale.

( 2009, varianta 18, subiectul I, problema 4 ) 17.


2 Se consider a funct a se calculeze f (0) f (1) . . . f (2009). , ia f : R R, f (x) = x 3x + 2. S

( 2009, varianta 19, subiectul I, problema 2 ) 18. S a se determine o ecuat arei solut a simultan relat , ie de gradul al II-lea ale c , ii x1 s , i x2 veric , iile x1 + x2 = 2 s , i x1 x2 = 3. ( 2009, varianta 20, subiectul I, problema 3 ) 19. S a se determine m R {1}, s a abscisa punctului de minim al gracului funct , tiind c , iei f : R R, f (x) = (m 1)x2 (m + 2)x + 1 este egal a cu 2. ( 2009, varianta 20, subiectul I, problema 4 ) 20.
2 S a se calculeze distant , a dintre punctele de intersect , ie ale gracului funct , iei f : R R, f (x) = x +2x +8 cu axa Ox.

( 2009, varianta 21, subiectul I, problema 4 ) 21.


2 S a se calculeze distant , a dintre punctele de intersect , ie ale gracului funct , iei f : R R, f (x) = x 8x + 7 cu axa Ox.

( 2009, varianta 22, subiectul I, problema 2 ) 22. S a se determine coordonatele punctului de intersect , ie a dreptei de ecuat , ie y = 4 cu gracul funct , iei f : R R, f (x) = x2 6x + 5. ( 2009, varianta 23, subiectul I, problema 2 ) 23.
2 2 S a se demonstreze c a ecuat , ia x 2x + 1 + a = 0 nu admite solut , ii reale, oricare ar a R .

( 2009, varianta 24, subiectul I, problema 2 ) 24.


2 S a se determine valorile reale ale lui m, s a valoarea minim a a funct , tiind c , iei f : R R, f (x) = x mx + 1 m 1 este egal a cu . 4

( 2009, varianta 24, subiectul I, problema 3 ) 25.


2 S a se determine m R, s a solut a relat , tiind c , iile x1 , x2 ale ecuat , iei x (2m + 1)x + 3m = 0 veric , ia x1 + x2 + x1 x2 = 11.

( 2009, varianta 25, subiectul I, problema 4 ) 26.


2 2 Se consider a ecuat a se calculeze x2 , ia x + 3x 5 = 0 cu solut , iile x1 s , i x2 . S 1 + x2 .

( 2009, varianta 27, subiectul I, problema 2 )

27.

2 Ecuat + mx + 2 = 0 are solut S a se determine valorile reale ale lui m pentru care , ia x , iile x1 s , i x2 . 2 (x1 + x2 ) 2x1 x2 = 5.

( 2009, varianta 31, subiectul I, problema 2 ) 28.


2 S a se determine funct arei grac , ia de gradul al doilea f : R R, f (x) = x (2m + 1)x + 3, m R, al c 7 are abscisa v arfului egal a cu 2

( 2009, varianta 33, subiectul I, problema 2 ) 29.


2 2 S a se demonstreze c a parabola asociat a funct a , iei f : R R, f (x) = x 2mx + m + 1 este situat deasupra axei Ox, oricare ar m R.

( 2009, varianta 36, subiectul I, problema 4 ) 30.


2 S a se determine numerele reale m pentru care minimul funct , iei f : R R, f (x) = x + mx + 2 este egal 1 cu . 4

( 2009, varianta 38, subiectul I, problema 2 ) 31. S a se formeze o ecuat a aceasta are solut , ie de gradul al doilea, s , tiind c , iile x1 = 2 s , i x2 = 3. ( 2009, varianta 40, subiectul I, problema 1 ) 32.
2 S a se determine coordonatele v arfului parabolei asociate funct , iei f : R R, f (x) = x + 4x 5.

( 2009, varianta 45, subiectul I, problema 1 ) 33.


2 Ecuat a se determine num arul real m pentru care , ia x x + m = 0 are solut , iile x1 s , i x2 . S

1 1 3 + = . x1 + 1 x2 + 1 4 ( 2009, varianta 46, subiectul I, problema 2 ) 34. S a se determine numerele reale m pentru care punctul A(m, 1) apart , ine gracului funct , iei f : R R, f (x) = x2 3x + 1. ( 2009, varianta 48, subiectul I, problema 2 ) 35.
2 Se consider a funct a se determine valorile num arului real m pentru , ia f : R R, f (x) = x 2x + 4. S care punctul A(m, 4) apart ine gracului funct iei f . , ,

( 2009, varianta 49, subiectul I, problema 2 ) 36. S a se determine funct arei grac cont , ia de gradul al doilea al c , ine punctele A(1; 3), B (0; 5) s , i C (1; 11). ( 2009, varianta 51, subiectul I, problema 4 ) 37. S a se determine valorile reale ale num arului m pentru care x = 5 este solut , ie a ecuat , iei m2 (x 1) = x 3m + 2. ( 2009, varianta 52, subiectul I, problema 3 ) 38. S a se determine m R astfel nc at x2 (m 3)x + m 3 > 0, pentru orice x real. ( 2009, varianta 53, subiectul I, problema 4 ) 39.
2 S a se determine valorile reale ale parametrului m s a solut , tiind c , iile x1 s , i x2 ale ecuat , iei x +(m 1)x +3 = 0 veric a egalitatea x1 = 3x2 .

( 2009, varianta 54, subiectul I, problema 3 ) 40.


2 S a se determine m R astfel nc at gracul funct a cont a punctul , iei f : R R, f (x) = mx x + 1 s , in A(2, 3).

( 2009, varianta 55, subiectul I, problema 2 ) 41.


2 2 S a se determine valorile reale ale lui m s a solut , tiind c , iile x1 s , i x2 ale ecuat , iei x (m + 3)x + 3 = 0 veric a egalitatea x1 + x2 + x1 x2 = 7.

( 2009, varianta 56, subiectul I, problema 3 ) 42.


2 S a se determine valorile reale ale parametrului m astfel nc at ecuat a admit a dou a , ia x + mx + 9 = 0 s solut ii reale egale. ,

( 2009, varianta 57, subiectul I, problema 2 ) 43.


2 2 2 S a se arate c a solut a relat , iile x1 s , i x2 ale ecuat , iei x x 1 = 0 veric , ia x1 + x2 = x1 + x2 + 2.

( 2009, varianta 58, subiectul I, problema 3 ) 44. S a se determine valorile reale ale num arului m s a valoarea minim a a funct , tiind c , iei f : R R, f (x) = x2 2mx + 3m este egal a cu 2. ( 2009, varianta 60, subiectul I, problema 3 ) 45. S a se determine valorile reale nenule ale lui m pentru care gracul funct , iei f : R R, f (x) = mx2 (m + 1)x + 1 este tangent axei Ox. ( 2009, varianta 61, subiectul I, problema 2 ) 46.
2 S a se determine m R, s a valoarea maxim a a funct , tiind c , iei f : R R, f (x) = x + 2x m + 3 este egal a cu 10.

( 2009, varianta 62, subiectul I, problema 2 ) 47.


2 S a se determine valorile reale ale num arului m, s a solut , tiind c , iile x1 s , i x2 ale ecuat , iei x mx + m + 2 = 0 veric a egalitatea 2x1 x2 = x1 + x2 .

( 2009, varianta 63, subiectul I, problema 2 ) 48.


2 S a x1 s a se calculeze , tiind c , i x2 sunt solut , iile ecuat , iei x 2009x + 1 = 0, s

1 1 + . x1 x2

( 2009, varianta 64, subiectul I, problema 2 ) 49.


2 S a se determine valorile reale ale lui m, s a solut a , tiind c , iile x1 s , i x2 ale ecuat , iei x mx m 6 = 0 veric relat , ia 4(x1 + x2 ) + x1 x2 = 0.

( 2009, varianta 65, subiectul I, problema 3 ) 50.


2 S a se determine m R, s a solut a relat , tiind c , iile x1 s , i x2 ale ecuat , iei x + 2x + 6m 1 = 0 veric , ia x1 + x2 = x1 x2 .

( 2009, varianta 66, subiectul I, problema 3 ) 51.


2 S a se determine punctele de intersect 1 cu axele de , ie a gracului funct , iei f : R R, f (x) = x coordonate.

( 2009, varianta 67, subiectul I, problema 2 ) 52.


2 2 S a se demonstreze c a pentru orice m R ecuat a solut , ia x + mx m 1 = 0 are dou , ii reale distincte.

( 2009, varianta 67, subiectul I, problema 3 ) 53. S a se determine valorile reale ale num arului m astfel nc at gracul funct , iei f : R R, f (x) = x2 (m 1)x m s a e tangent axei Ox. ( 2009, varianta 69, subiectul I, problema 3 ) 54.
2 S a se determine m R astfel nc at minimul funct a e egal cu 1. , iei f : R R, f (x) = x mx + m s

( 2009, varianta 70, subiectul I, problema 2 ) 55.


2 2 S a se arate c a solut a relat , iile x1 s , i x2 ale ecuat , iei x 2mx + m 1 = 0 veric , ia x1 x2 (x1 + x2 ) + 2 0, pentru orice m R.

( 2009, varianta 71, subiectul I, problema 3 ) 56.


2 S a se arate c a v arful parabolei asociate funct , iei f : R R, f (x) = x 2x + 2 are coordonatele egale.

( 2009, varianta 72, subiectul I, problema 2 ) 57.


2 2 S a se arate c a mult a elemente, oricare ar m R. , imea {x R | x (2m + 1)x + m + m = 0} are dou

( 2009, varianta 73, subiectul I, problema 3 ) x1 + x2 = 11 S a se formeze o ecuat ie de gradul al doilea, ale c a rei solut ii x s i x veric a relat iile 1 1 11 , , , 1 , 2 + = x1 x2 30

58.

( 2009, varianta 74, subiectul I, problema 4 ) 59.


2 S a se determine coordonatele punctelor de intersect , ie a gracelor funct , iilor f, g : R R, f (x) = x 3x 1, g (x) = x + 4.

( 2009, varianta 75, subiectul I, problema 2 ) 60.


2 2 S a se arate c a, oricare ar m R, parabola asociat a funct , iei f : R R, f (x) = x mx + m + 1 este situat a deasupra axei Ox.

( 2009, varianta 77, subiectul I, problema 2 ) 61.


2 S a se determine valoarea parametrului real m, s a solut , tiind c , iile x1 s , i x2 ale ecuat , iei x (m 1)x m = 0 veric a relat , ia x1 + x2 = 2(x1 x2 + 4).

( 2009, varianta 78, subiectul I, problema 4 ) 62.


2 Se consider a funct a se arate c a f (x) f (2), oricare ar x R. , ia f : R R, f (x) = x + 4x + 6. S

( 2009, varianta 81, subiectul I, problema 3 ) 63.


2 Ecuat a se arate c a expresia x1 + x2 x1 x2 nu , ia x + ax a 1 = 0, cu a R are solut , iile x1 s , i x2 . S depinde de a.

( 2009, varianta 82, subiectul I, problema 2 ) 64.


2 S a se arate c a solut a relat , iile x1 s , i x2 ale ecuat , iei x (m + 1)x + m = 0 veric , ia x1 + x2 x1 x2 = 1.

( 2009, varianta 83, subiectul I, problema 4 ) 65.


2 S a se demonstreze c a parabola asociat a funct a axei Ox. , iei f : R R, f (x) = x 4x + 4 este tangent

( 2009, varianta 84, subiectul I, problema 2 ) 5

66.

2 S a se determine m R astfel nc at ecuat a admit a solut , ia x x + m = 0 s , ii de semne contrare.

( 2009, varianta 87, subiectul I, problema 2 ) 67.


2 S a se arate c a produsul solut , iilor reale ale ecuat , iei mx 2009x m = 0 este constant, oricare ar mR .

( 2009, varianta 89, subiectul I, problema 3 ) 68.


2 Se consider a funct a se rezolve n mult , iile f, g : R R, f (x) = 4x 4x + 1, g (x) = 2x 1. S , imea numerelor reale ecuat , ia f (x) + 2g (x) = 1.

( 2009, varianta 92, subiectul I, problema 2 ) 69.


2 S a se determine m R astfel nc at minimul funct a e egal cu 2. , iei f : R R, f (x) = x + mx + 2 s

( 2009, varianta 93, subiectul I, problema 2 ) 70.


2 Se consider a funct a se demonstreze c a f (x) 1, oricare ar num arul , ia f : R R, f (x) = x 4x + 3. S real x.

( 2009, varianta 95, subiectul I, problema 2 ) 71.


2 S a se determine num arul real m astfel nc at solut a e numere reale opuse. , iile ecuat , iei x mx 1 = 0 s

( 2009, varianta 96, subiectul I, problema 2 ) 72.


2 S a se determine parametrul real m astfel nc at solut a e inverse , iile reale ale ecuat , iei x 3x + m = 0 s una alteia.

( 2009, varianta 97, subiectul I, problema 2 ) 73.


2 S a se determine m R astfel nc at solut a aib a semne opuse. , iile reale ale ecuat , iei x 3x + m = 0 s

( 2009, varianta 99, subiectul I, problema 3 ) 74.


2 S a se determine coordonatele v arfului parabolei asociate funct , iei f : R R, f (x) = 4x 12x + 9.

( 2009, varianta 100, subiectul I, problema 3 )