Sunteți pe pagina 1din 12

LEGE nr.

261 din 7 iulie 2009 privind aprobarea


Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 214/2008 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de construcii
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. I
Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 214 din 4 decembrie 2008
pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 847
din 16 decembrie 2008, cu urmtoarele modificri i completri:
1.La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 2 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
"(2) Autorizaia de construire se emite n baza documentaiei pentru autorizarea
executrii lucrrilor de construcii, elaborat n condiiile prezentei legi, n temeiul i
cu respectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, avizate i aprobate potrivit
legii."
2.La articolul I punctul 3, alineatul (2
1
) al articolului 2 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
"(2
1
) Procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii ncepe odat cu
depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism n scopul obinerii, ca
act final, a autorizaiei de construire i cuprinde urmtoarele etape:
a) emiterea certificatului de urbanism;
b) emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului
pentru investiiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului;
c) notificarea de ctre solicitant a autoritii administraiei publice competente cu
privire la meninerea solicitrii de obinere, ca act final, a autorizaiei de construire,
pentru investiiile la care autoritatea competent pentru protecia mediului a stabilit
necesitatea evalurii impactului asupra mediului i a emis ndrumarul conform
legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra
mediului;
d) emiterea avizelor i acordurilor, precum i a actului administrativ al autoritii
pentru protecia mediului competente privind investiiile evaluate din punctul de
vedere al impactului asupra mediului;
e) elaborarea documentaiei tehnice necesare pentru autorizarea executrii lucrrilor
de construcii, denumit n continuare documentaie tehnic - D.T.;
f) depunerea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la
autoritatea administraiei publice competente;
g) emiterea autorizaiei de construire."
3.La articolul I, dup punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3
1
, cu urmtorul
cuprins:
"3
1
. La articolul 2 alineatul (4), dup litera a) se introduc trei noi litere, literele a
1
),
a
2
) i a
3
), cu urmtorul cuprins:
a
1
) lucrri de supraetajare a cldirilor cu nc un nivel, o singur dat, n suprafa
de maximum 20% din suprafaa construit desfurat a cldirilor, cu condiia
siturii acestora n afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecie a
monumentelor, dup caz;
a
2
) lucrri de extindere a cldirilor sociale, de nvmnt, de sntate, de cultur i
administrative aparinnd domeniului public i privat al statului i unitilor
administrativ-teritoriale, dac extinderea se ncadreaz n prevederile regulamentului
local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic
zonal - PUZ, aprobat, n vigoare;
a
3
) schimbarea folosinei construciilor existente, dac noua folosin corespunde
prevederilor regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general -
PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, n vigoare;"
4.La articolul I, punctul 4 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"4. Articolul 3 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 3
(1) Construciile civile, industriale, agricole, cele pentru susinerea instalaiilor i
utilajelor tehnologice, pentru infrastructur de orice fel sau de oricare alt natur se
pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire, precum i a
reglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor, pentru:
a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare,
schimbare de destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel, precum i a
instalaiilor aferente acestora, cu excepia celor prevzute la art. 11;
b) lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare,
restaurare, conservare, precum i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care
urmeaz s fie efectuate la construcii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la
anexele acestora, identificate n acelai imobil - teren i/sau construcii, la construcii
amplasate n zone de protecie a monumentelor i n zone construite protejate,
stabilite potrivit legii, ori la construcii cu valoare arhitectural sau istoric deosebit,
stabilite prin documentaii de urbanism aprobate;
c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i
reabilitare privind cile de comunicaie de orice fel, drumurile forestiere, lucrrile de
art, reelele i dotrile tehnico-edilitare, branamente i racorduri la reele de
utiliti, lucrrile hidrotehnice, amenajrile de albii, lucrrile de mbuntiri funciare,
lucrrile de instalaii de infrastructur, lucrrile pentru noi capaciti de producere,
transport, distribuie a energiei electrice i/sau termice, precum i de reabilitare i
retehnologizare a celor existente;
d) mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, locuri de joac i
agrement, piee i alte lucrri de amenajare a spaiilor publice;
e) lucrri de foraje i excavri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a
prospeciunilor geologice, proiectarea i deschiderea exploatrilor de cariere i
balastiere, a sondelor de gaze i petrol, precum i a altor exploatri de suprafa,
subterane sau subacvatice;
f) lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea
organizrii executrii lucrrilor, n condiiile prevzute la art. 7 alin. (1) i (1
3
);
g) organizarea de tabere de corturi, csue sau de rulote;
h) lucrri de construcii cu caracter provizoriu: chiocuri, tonete, cabine, spaii de
expunere, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, copertine i pergole situate
pe cile i spaiile publice, anexe gospodreti, precum i anexele gospodreti ale
exploataiilor agricole situate n extravilan;
i) cimitire - noi i extinderi.
(2) n vederea simplificrii procedurii de autorizare a executrii lucrrilor de
construcii provizorii prevzute la alin. (1) lit. d), g) i h), autorizaia de construire se
emite n baza documentaiilor tehnice - D.T. cu coninut simplificat n raport cu
coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1."
5.La articolul I, dup punctul 4 se introduc patru noi puncte, punctele 4
1
, 4
2
, 4
3
i
4
4
, cu urmtorul cuprins:
"4
1
. La articolul 4 litera a), punctul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:
2. n extravilanul comunelor ale cror primrii nu au organizate structuri de
specialitate;
4
2
. La articolul 4 litera c), punctul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:
2. la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b);
4
3
. La articolul 4, partea introductiv a literei e) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
e) de primarii oraelor i comunelor pentru lucrrile care se execut:
4
4
. La articolul 4, litera f) se abrog."
6.La articolul I punctul 5, alineatul (2) al articolului 4 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
"(2) Pentru lucrrile care se realizeaz pe amplasamente ce depesc limitele
judeului, respectiv ale municipiului Bucureti, n vederea armonizrii condiiilor de
autorizare pentru ntreaga investiie, autoritatea administraiei publice centrale
competente, potrivit legii, va emite un aviz coordonator n baza cruia preedinii
consiliilor judeene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureti vor
emite autorizaii de construire pentru lucrrile amplasate n unitile administrativ-
teritoriale din aria lor de competen."
7.La articolul I punctul 5, alineatul (4) al articolului 4 se abrog.
8.La articolul I, dup punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5
1
, cu urmtorul
cuprins:
"5
1
. La articolul 4, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu
urmtorul cuprins:
(5) Pentru lucrrile de foraje i prospeciuni submarine, precum i de construire a
reelelor submarine de transport energetic i de comunicaii, amplasate n marea
teritorial, zona contigu sau zona economic exclusiv a Mrii Negre, dup caz,
autorizaia de construire se emite de ctre autoritatea administraiei publice centrale
competent."
9.La articolul I punctul 6, articolul 5 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 5
(1) Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicit de ctre
investitor/beneficiar i se obin de la autoritile competente n domeniu naintea
depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la
autoritile administraiei publice competente pentru:
a) asigurarea i racordarea/branarea la infrastructura edilitar, n condiiile impuse
de caracteristicile i amplasamentul reelelor de distribuie/transport energetic din
zona de amplasament;
b) racordarea la reeaua cilor de comunicaii;
c) securitatea la incendiu, protecia civil i protecia sntii populaiei;
d) cerinele specifice unor zone cu restricii stabilite prin reglementri speciale.
(2) Actele de autoritate emise de autoritile competente pentru protecia mediului
prevzute la art. 2 alin. (2
1
) lit. b) i d) se solicit i se obin de investitor/solicitant
n condiiile legii.
(3) Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, mpreun cu punctul
de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului sau, dup caz, actul
administrativ al acesteia, obinute potrivit prevederilor alin. (1) i (2), se anexeaz i
devin parte integrant din autorizaia de construire."
10.La articolul I punctul 7, alineatul (1) al articolului 6 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
"Art. 6
(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritile prevzute la
art. 4:
a) fac cunoscute solicitantului informaiile privind regimul juridic, economic i tehnic
al terenurilor i construciilor existente la data solicitrii, n conformitate cu
prevederile planurilor urbanistice i ale regulamentelor aferente acestora ori ale
planurilor de amenajare a teritoriului, dup caz, avizate i aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerinele urbanistice care urmeaz s fie ndeplinite n funcie de
specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinznd avizele/acordurile necesare n vederea autorizrii;
d) ncunotineaz investitorul/solicitantul cu privire la obligaia de a contacta
autoritatea competent pentru protecia mediului, n scopul obinerii punctului de
vedere i, dup caz, al actului administrativ al acesteia, necesare n vederea
autorizrii."
11.La articolul I punctul 8, alineatul (1
1
) al articolului 6 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
"(1
1
) Punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului reprezint
documentul scris emis de aceasta dup etapa de evaluare iniial, respectiv dup
etapa de ncadrare a investiiei n procedura de evaluare a impactului asupra
mediului, iar actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului
este, dup caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000."
12.La articolul I, punctul 9 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"9. La articolul 6, alineatele (4) i (6) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(4) n vederea eliberrii certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoan
fizic sau juridic interesat - se va adresa autoritilor prevzute la art. 4 cu o
cerere care va cuprinde att elementele de identificare a imobilului pentru care se
solicit certificatul de urbanism, respectiv localitate, numr cadastral i numr de
carte funciar, unde este cazul, dac legea nu dispune altfel, ct i elementele care
definesc scopul solicitrii.
...................................................................................................
(6) Certificatul de urbanism se emite i n urmtoarele situaii:
a) n vederea concesionrii de terenuri, potrivit legii;
b) n vederea adjudecrii prin licitaie a proiectrii lucrrilor publice n faza de "Studiu
de fezabilitate", potrivit legii;
c) pentru cereri n justiie i operaiuni notariale privind circulaia imobiliar atunci
cnd operaiunile respective au ca obiect mpreli ori comasri de parcele solicitate
n scopul realizrii de lucrri de construcii, precum i constituirea unei servitui de
trecere cu privire la un imobil. Operaiunile juridice menionate, efectuate n lipsa
certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate."
13.La articolul I punctul 11, literele b) i d) ale alineatului (1) al articolului 7 se
modific i vor avea urmtorul cuprins:
"b) dovada, n copie legalizat, a titlului asupra imobilului, teren i/sau construcii i,
dup caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi i extrasul de carte funciar de
informare actualizat la zi, n cazul n care legea nu dispune altfel;
...................................................................................................
d) avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al
autoritii competente pentru protecia mediului i, dup caz, actul administrativ al
acesteia;"
14.La articolul I punctul 11, litera e) a alineatului (1) al articolului 7 se abrog.
15.La articolul I punctul 11, litera f) a alineatului (1) al articolului 7 se modific i
va avea urmtorul cuprins:
"f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism i a
autorizaiei de construire."
16.La articolul I punctul 12, alineatul (1
2
) al articolului 7 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
"(1
2
) Documentaia pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se depune
i se nregistreaz la autoritatea administraiei publice competente numai dac
solicitantul prezint toate documentele prevzute la alin. (1)."
17.La articolul I, dup punctul 14 se introduc trei noi puncte, punctele 14
1
, 14
2
i
14
3
, cu urmtorul cuprins:
"14
1
. La articolul 7, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(3) n situaia depunerii unei documentaii tehnice incomplete, acest lucru se
notific n scris solicitantului, n termen de 5 zile de la data nregistrrii, cu
menionarea elementelor necesare n vederea completrii acesteia.
14
2
. La articolul 7, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3
1
), cu
urmtorul cuprins:
(3
1
) Persoanele fizice cu atribuii n verificarea documentaiilor i
elaborarea/emiterea autorizaiilor de construire rspund material, contravenional,
civil i penal, dup caz, pentru nerespectarea termenelor prevzute la alin. (1) i
(3).
14
3
. La articolul 7, alineatele (9) i (10) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(9) Autorizaia de construire se emite dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile
cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitent a autorizaiei nu este responsabil
pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existena, la momentul emiterii
actului, a unor litigii aflate pe rolul instanelor judectoreti privind imobilul - teren
i/sau construcii - aparinnd solicitantului, responsabilitatea revenind exclusiv
acestuia.
(10) Lucrrile de consolidare la cldirile ncadrate prin raport de expertiz tehnic ori
prin not tehnic justificativ n clasa I de risc seismic i care prezint pericol public
se autorizeaz n regim de urgen, n condiiile prevzute la alin. (16)."
18.La articolul I punctul 17, alineatul (15
2
) al articolului 7 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
"(15
2
) Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem n
limitele avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial se
realizeaz de ctre structurile de specialitate ale autoritii administraiei publice
competente, precum i de verificatorii de proiecte atestai n condiiile legii, pentru
fiecare cerin esenial de calitate n construcii, cu participarea reprezentanilor
instituiilor avizatoare."
19.La articolul I punctul 18, alineatul (16) al articolului 7 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
"(16) Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice i private asupra mediului, n cazul construciilor care prezint pericol public,
autorizaia de construire pentru executarea lucrrilor de intervenie n prim urgen,
care constau, n principal, n sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale
avariate, demolri pariale i consolidri la structura de rezisten, obligatorii n
cazuri de avarii, accidente tehnice, calamiti ori alte evenimente cu caracter
excepional, se emite imediat de ctre autoritatea administraiei publice competente
potrivit prezentei legi, urmnd ca documentaiile tehnico-economice corespunztoare
fiecrei faze de proiectare - expertiz tehnic, studiu de fezabilitate/documentaie de
avizare, documentaie tehnic D.T., proiect tehnic - P.T., detalii de execuie D.E s
fie elaborate i aprobate pe parcursul sau la ncheierea executrii lucrrilor, cu
respectarea avizelor i acordurilor, precum i, dup caz, a actului administrativ al
autoritii competente pentru protecia mediului."
20.La articolul I, dup punctul 18 se introduc trei noi puncte, punctele 18
1
, 18
2
i
18
3
, cu urmtorul cuprins:
"18
1
. La articolul 7, dup alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (16
1
),
cu urmtorul cuprins:
(16
1
) Prevederile alin. (16) se aplic n mod corespunztor i construciilor
prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) care prezint pericol public.
18
2
. La articolul 7, alineatul (20) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(20) Instituiile/Operatorii economici abilitate/abilitai prin lege s emit
avizele/acordurile prevzute la art. 5 alin. (1) au urmtoarele obligaii:
a) s stabileasc coninutul-cadru al documentaiilor specifice necesare pentru
emiterea avizelor/acordurilor, precum i lista altor documente i condiii specifice
necesare, pe care le pun la dispoziia publicului i autoritilor administraiei publice
competente pe pagina proprie de internet i prin afiare la sediu;
b) s emit avizele/acordurile, n termen de maximum 15 zile de la data nregistrrii
cererii/documentaiei specifice complete, sub sanciunea aplicrii prevederilor legale
privind aprobarea tacit, fr alte proceduri prealabile.
18
3
. La articolul 7, dup alineatul (20) se introduce un nou alineat, alineatul (20
1
), cu
urmtorul cuprins:
(20
1
) Prevederile alin. (20) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de autoritate emise de
ctre autoritile pentru protecia mediului competente, respectiv punctului de
vedere i actului administrativ al acestora, care se emit potrivit legislaiei privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului."
21.La articolul I punctul 19, alineatul (21) al articolului 7 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
"(21) Autorizaia de construire i anexele acesteia au caracter public i se pun la
dispoziia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autoritii
administraiei publice emitente sau prin afiare la sediul acesteia, dup caz."
22.La articolul I, dup punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19
1
, cu
urmtorul cuprins:
"19
1
. La articolul 8, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
urmtorul cuprins:
(3) Prin exceptare de la prevederile art. 2 alin. (2
1
), pentru emiterea autorizaiei de
desfiinare a lucrrilor/construciilor nu este necesar emiterea punctului de vedere
al autoritii competente pentru protecia mediului ori a actului administrativ al
acesteia."
23.La articolul I punctul 20, partea introductiv a alineatului (1) al articolului 9 se
modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 9
(1) Documentaiile tehnice - D.T. i proiectele tehnice se elaboreaz de colective
tehnice de specialitate, se nsuesc i se semneaz de cadre tehnice cu pregtire
superioar numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construciilor i instalaiilor
pentru construcii, astfel:"
24.La articolul I punctul 22, litera h) a alineatului (1) al articolului 11 se modific i
va avea urmtorul cuprins:
"h) lucrri de reparaii, nlocuiri ori reabilitri fr modificarea calitii i formei
arhitecturale a elementelor de faad, dac aceste lucrri nu se execut la
construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:
1. finisaje interioare i exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea;
2. trotuare, ziduri de sprijin ori scri de acces;
3. lucrri de reabilitare energetic a anvelopei i/sau a acoperiului - dac nu se
schimb sistemul constructiv al acestuia, respectiv teras/arpant - la cldiri de
locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau
n curs de clasare, respectiv situate n afara zonelor de protecie a monumentelor
i/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;"
25.La articolul I, dup punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22
1
, cu
urmtorul cuprins:
"22
1
. La articolul 11 alineatul (1), dup litera l) se introduce o nou liter, litera m),
cu urmtorul cuprins:
m) lucrri de compartimentare provizorie nestructural."
26.La articolul I, dup punctul 23 se introduc dou noi puncte, punctele 23
1
i 23
2
,
cu urmtorul cuprins:
"23
1
. La articolul 24 alineatul (1), dup litera c) se introduce o nou liter, litera d),
cu urmtorul cuprins:
d) refuzul emiterii certificatului de urbanism.
23
2
. La articolul 24, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(2) Infraciunile prevzute la alin. (1) se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la 3
ani sau cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei."
27.La articolul I, punctul 25 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"25. La articolul 26 alineatul (1), literele g) i h) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
g) neanunarea datei nceperii lucrrilor de construcii autorizate, n conformitate cu
prevederile art. 7 alin. (8);
h) neemiterea certificatelor de urbanism n termenul prevzut la art. 6 alin. (2),
precum i emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care
nu conin lista cuprinznd avizele i acordurile legale necesare n raport cu obiectivul
de investiii, sau eliberarea acestora condiionat de elaborarea prealabil a unei
documentaii de urbanism sau a oricror documentaii tehnice de definire a scopului
solicitrii, cu depirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiionarea
furnizrii informaiilor de interes public prevzute la art. 6 alin. (1);"
28.La articolul I, dup punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25
1
, cu
urmtorul cuprins:
"25
1
. La articolul 26 alineatul (1), dup litera h) se introduce o nou liter, litera h
1
),
cu urmtorul cuprins:
h
1
) neemiterea autorizaiilor de construire n termenul prevzut la art. 7 alin. (1);"
29.La articolul I, dup punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 26
1
, cu
urmtorul cuprins:
"26
1
. La articolul 26, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1), svrite de persoanele fizice sau juridice,
se sancioneaz cu amend dup cum urmeaz:
- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevzute la lit. a);
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. f);
- de 10.000 lei, cele prevzute la lit. c);
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. b), d) i e);
- de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevzute la lit. h), h
1
) i i);
- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevzute la lit. j) i k);
- de 2.000 lei, cele prevzute la lit. l);
- de 1.000 lei, cele prevzute la lit. g)."
30.La articolul I, dup punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 28
1
, cu
urmtorul cuprins:
"28
1
. La articolul 27, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(4) Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) i j) se constat i se
sancioneaz de ctre organele de control ale Inspectoratului de Stat n
Construcii."
31.La articolul I punctul 30, articolul 30
1
se abrog.
32.La articolul I, dup punctul 30 se introduc patru noi puncte, punctele 30
1
, 30
2
,
30
3
i 30
4
, cu urmtorul cuprins:
"30
1
. La articolul 33, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 33
(1) Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de
construire pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al statului, ct i
construciile, lucrrile i amenajrile cu caracter provizoriu executate pe terenuri
aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor i
comunelor vor putea fi desfiinate pe cale administrativ de autoritatea administraiei
publice de pe raza unitii administrativ-teritoriale unde se afl construcia, fr
emiterea unei autorizaii de desfiinare, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe
cheltuiala contravenientului.
30
2
. La articolul 34, alineatele (1), (3), (4), (6) i (7) se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
Art. 34
(1) Studiile de teren i documentaiile elaborate pentru realizarea investiiilor de
orice fel, a elementelor de infrastructur, de gospodrie comunal, precum i a
lucrrilor de amenajare a teritoriului i de urbanism - studii i proiecte de
sistematizare elaborate nainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a
altor instituii ale statului - sunt i rmn proprietate public a judeului sau a
municipiilor, respectiv a municipiului Bucureti.
...................................................................................................
(3) Arhivele cuprinznd studiile i documentaiile menionate la alin. (1), intrate, la
constituire, n patrimoniul societilor comerciale nfiinate pe structura fostelor
uniti de proiectare judeene i din municipiul Bucureti, se gestioneaz, potrivit
legii, de ctre consiliile judeene sau de ctre primriile municipiilor, respectiv de
Primria Municipiului Bucureti.
(4) Inventarierea arhivelor se face de ctre comisii constituite n acest scop prin
hotrri ale consiliilor judeene, municipale, respectiv ale Consiliului General al
Municipiului Bucureti.
...................................................................................................
(6) n situaia refuzului predrii arhivelor, consiliile judeene, municipale i/sau
Primria Municipiului Bucureti, dup caz, se vor adresa n termen de 90 de zile
instanelor judectoreti, care vor soluiona cererile n procedur de urgen, potrivit
legii. Aciunea n instan este scutit de taxa de timbru.
(7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor juridice la arhivele
cuprinznd documentaiile prevzute la alin. (1), precum i la documentaiile de
urbanism elaborate ulterior acestora i gestionate de administraiile publice locale, n
vederea ntocmirii documentaiilor tehnice, este nengrdit i se stabilete prin
hotrre a consiliului judeean, municipal, respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucureti.
30
3
. La articolul 35, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(2) mpotriva procesului-verbal de constatare i sancionare a contraveniei se
poate face plngere n termen de 15 zile de la data nmnrii sau comunicrii
acestuia. Plngerea suspend executarea sanciunii amenzii, dar nu suspend
msura de oprire a executrii lucrrilor, dispus o dat cu aplicarea sanciunii
contravenionale n condiiile art. 28 alin. (1) i ale art. 29 alin. (2). De asemenea,
plngerea nu suspend msura desfiinrii n condiiile art. 33 alin. (1) a lucrrilor de
construcii executate fr autorizaie pe terenuri aparinnd domeniului public sau
privat al judeelor, municipiilor, oraelor sau comunelor ori a construciilor, lucrrilor
i amenajrilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparinnd domeniului
public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor ori comunelor al cror termen
prevzut prin autorizaie este expirat, dispus n condiiile art. 28 alin. (1).
30
4
. La articolul 40, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(3) Cotele-pri prevzute la alineatele precedente se determin proporional cu
suprafaa util a locuinelor, a caselor de vacan ori a suprafeelor cu alt destinaie
din cldire, dup caz."
33.La articolul I punctul 31, alineatul (2) al articolului 42 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
"(2) Emiterea autorizaiei de construire/desfiinare n vederea executrii lucrrilor de
intervenie n prim urgen pentru punerea n siguran a construciilor existente,
inclusiv a instalaiilor aferente, care prezint pericol public, indiferent de destinaie,
precum i a lucrrilor la lcauri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate n
curs de clasare, indiferent de proprietar, cu excepia celor n care se desfoar
activiti comerciale, este scutit de taxa de autorizare."
34.La articolul I, dup punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31
1
, cu
urmtorul cuprins:
"31
1
. Articolul 43 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 43
Prin excepie de la prevederile art. 4, autorizarea executrii lucrrilor de construcii:
a) cu caracter militar se face de ctre ministerele i celelalte organe de specialitate
ale administraiei publice centrale interesate, n baza unor proceduri stabilite
mpreun cu Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei;
b) aferente infrastructurii de transport rutier de interes naional se face de ctre
Ministerul Transporturilor i Infrastructurii, prin direcia de specialitate, cu
respectarea prevederilor legii privind unele msuri prealabile lucrrilor de construcie
de drumuri de interes naional, judeean i local i ale normelor metodologice de
aplicare a acesteia."
35.La articolul I, dup punctul 33 se introduc dou noi puncte, punctele 33
1
i 33
2
,
cu urmtorul cuprins:
"33
1
. La articolul 45, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1
1
), cu
urmtorul cuprins:
(1
1
) Autoritile administraiei publice competente pot organiza n cadrul structurilor
de specialitate prestarea serviciilor privind obinerea, contra cost n condiiile legii, la
cererea solicitantului, a avizelor i acordurilor necesare autorizrii executrii
lucrrilor de construcii.
33
2
. La articolul 45, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(3) Structurile de specialitate constituite n cadrul consiliilor judeene acord
asisten tehnic de specialitate, analizeaz i avizeaz cererile depuse pentru
emiterea certificatelor de urbanism i documentaiile pentru emiterea autorizaiilor
de construire din competena de emitere a primarilor comunelor i oraelor care nu
au constituite nc structuri de specialitate, n condiiile prevederilor alin. (1) i (2),
precum i ale art. 4 alin. (1) lit. e), la cererea acestora."
36.La articolul I punctul 34, alineatul (3
1
) al articolului 45 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
"(3
1
) Prin excepie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), preedinii consiliilor
judeene pot emite autorizaii de construire pentru lucrri din aria de competen a
primarilor comunelor i oraelor care nc nu au constituite structurile de specialitate
potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea acestora."
37.La articolul I, dup punctul 34 se introduc trei noi puncte, punctele 34
1
, 34
2
i
34
3
, cu urmtorul cuprins:
"34
1
. La articolul 45, alineatul (6) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(6) Pentru constituirea bncii de date, toi posesorii de reele tehnico-edilitare,
supra- i subterane, sunt obligai s transmit autoritilor administraiei publice
judeene, respectiv a municipiului Bucureti planurile cadastrale cuprinznd traseele
reelelor existente pe teritoriul judeului i al localitilor, respectiv al municipiului
Bucureti. Aceste planuri vor fi puse de autoritile administraiei publice judeene,
respectiv a municipiului Bucureti la dispoziia tuturor primriilor municipiilor,
oraelor i comunelor, respectiv primriilor sectoarelor municipiului Bucureti n a
cror raz administrativ-teritorial sunt situate reelele tehnico-edilitare.
34
2
. Dup articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47
1
, cu urmtorul
cuprins:
Art. 47
1

Orice alte dispoziii contrare prezentei legi se abrog.
34
3
. La anexa nr. 1, titlul i partea introductiv se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
- ANEXA nr. 1: CONINUTUL-CADRU al documentaiei tehnice D.T. pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii
Documentaia tehnic - D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se
elaboreaz de proiectani autorizai, persoane fizice sau juridice, n condiiile
prevederilor art. 9 din prezenta lege i, dup vizarea spre neschimbare, se dezvolt
n proiectul tehnic ntocmit conform prevederilor legale n vigoare, n concordan cu
cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul avizelor, acordurilor, punctului de
vedere al autoritii pentru protecia mediului competente, precum i, dup caz, al
actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.
Documentaia tehnic - D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se
ntocmete pentru:
- autorizarea executrii lucrrilor de construire - D.T.A.C;
- autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare - D.T.A.D.;
- autorizarea executrii organizrii lucrrilor - D.T.O.E.
Coninutul-cadru al documentaiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executrii
lucrrilor de construcii cuprinde opisul pieselor scrise i desenate, necesar a fi
prezentate spre autorizare."
38.La articolul I, dup punctul 38 se introduc trei noi puncte, punctele 38
1
, 38
2
i
38
3
, cu urmtorul cuprins:
"38
1
. La anexa nr. 1, subpunctul 2.2 al listei I Piese scrise a seciunii B Proiectul
pentru autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare - P.A.D. se abrog.
38
2
. La anexa nr. 1, titlul i partea introductiv ale seciunii C se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
C. Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor - D.T.O.E.
Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor - D.T.O.E. este necesar n
toate cazurile n care se realizeaz o investiie i se prezint, de regul, mpreun cu
documentaia tehnic pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n
condiiile legii.
Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor trebuie s cuprind
descrierea tuturor lucrrilor provizorii pregtitoare i necesare n vederea asigurrii
tehnologiei de execuie a investiiei, att pe terenul aferent investiiei, ct i pe
spaiile ocupate temporar n afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dup
cum urmeaz:
38
3
. La anexa nr. 1, subpunctul 2 Memoriu al listei I Piese scrise a seciunii C
Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor - D.T.O.E. se modific i
va avea urmtorul cuprins:
Acesta va cuprinde:
- descrierea lucrrilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a
construciilor, amenajrilor i depozitelor de materiale;
- asigurarea i procurarea de materiale i echipamente;
- asigurarea racordrii provizorii la reeaua de utiliti urbane din zona
amplasamentului;
- precizri cu privire la accese i mprejmuiri;
- precizri privind protecia muncii."
39.La articolul I punctul 41, definiiile "Documentaie tehnic - D.T." i
"Documentaie pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii" de la anexa nr.
2 se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"* Documentaie tehnic - D.T.
Documentaia tehnic simplificat care prezint elementele tehnice eseniale
necesare emiterii autorizaiei de construire/desfiinare i prin care se stabilesc
principalele coordonate privind ncadrarea n indicii urbanistici aprobai, amplasarea
construciilor i relaiile acestora cu vecintile, schemele i fluxurile funcionale,
compoziia spaial, structura de rezisten, expresia de arhitectur, dotarea i
echiparea construciilor - inclusiv soluiile de asigurare, branare i racordare a
acestora la infrastructura edilitar, dup caz.
Dup emiterea autorizaiei de construire, documentaia tehnic - D.T. se dezvolt n
proiectul tehnic - P.Th. i constituie parte integrant a acestuia, respectiv a detaliilor
de execuie, fiind interzis modificarea prevederilor documentaiei tehnice - D.T, sub
sanciunea nulitii autorizaiei de construire.
Coninutul-cadru al documentaiei tehnice - D.T. este prevzut n anexa nr. 1 la
prezenta lege.
* Documentaie pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii
Totalitatea documentelor prevzute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie dosarul
ce se depune la autoritile administraiei publice locale prevzute la art. 4 n
vederea emiterii autorizaiei de construire."
40.La articolul I, dup punctul 41 se introduc patru noi puncte, punctele 41
1
, 41
2
,
41
3
i 41
4
, cu urmtorul cuprins:
"41
1
. La anexa nr. 2, definiia Drept de execuie a lucrrilor de construcii se
modific i va avea urmtorul cuprins:
* Drept de execuie a lucrrilor de construcii
Dreptul asupra construciei i/sau terenului care confer titularului dreptul de a
obine, potrivit legii, din partea autoritii competente, autorizaia de
construire/desfiinare:
1. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute
(dobndit prin: contract de vnzare-cumprare, de schimb, de donaie, certificat de
motenitor, act administrativ de restituire, hotrre judectoreasc);
2. drept de crean dobndit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat,
locaiune. Emiterea autorizaiei de construire n baza unui contract de
comodat/locaiune se poate face numai pentru construcii cu caracter provizoriu i
acordul expres al proprietarului de drept.
41
2
. La anexa nr. 2, definiia Instalaii aferente construciilor se modific i va
avea urmtorul cuprins:
* Instalaii aferente construciilor
Totalitatea echipamentelor care asigur utilitile necesare funcionrii construciilor,
situate n interiorul limitei de proprietate, de la branament/racord la utilizatori,
indiferent dac acestea sunt sau nu ncorporate n construcie. Instalaiile aferente
construciilor se autorizeaz mpreun cu acestea sau, dup caz, separat.
41
3
. La anexa nr. 2, dup definiia mprejmuiri se introduce o nou definiie,
Locuri dejoac i agrement, cu urmtorul cuprins:
* Locuri de joac i agrement
Construcii specifice pentru divertisment, recreere i sport pentru populaie.
41
4
. La anexa 2, definiia Lucrri de modificare se modific i va avea urmtorul
cuprins:
* Lucrri de modificare
Lucrri de intervenii asupra elementelor constructive, structurale i/sau
nestructurale, avnd ca efect modificarea total sau n parte a acestora.
Lucrrile de modificare pot fi:
a) lucrri de modificare structural, din care fac parte, n principal, lucrrile de
consolidare, de supraetajare i/sau de extindere a construciei;
b) lucrri de modificare nestructural, din care fac parte, n principal, lucrrile de
amenajri interioare i recompartimentri uoare, care nu afecteaz n mod
semnificativ structura de rezisten a construciei i pentru care este necesar avizul
prealabil al unui proiectant autorizat.
Pentru executarea lucrrilor de modificare, cu excepia lucrrilor de compartimentare
provizorii, nestructurale, este necesar emiterea unei autorizaii de construire n
condiiile legii i cu respectarea prevederilor legale privind calitatea n construcii."
41.La articolul II, dup alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu
urmtorul cuprins:
"(2) n tot cuprinsul legii, sintagma verificator tehnic se nlocuiete cu sintagma
verificator de proiecte."
42.Articolul VII se modific i va avea urmtorul cuprins:
" - Art. VII
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor,
construciilor i turismului nr. 1.430/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 825 i 825 bis din 13 septembrie 2005, modificate i completate prin
Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i locuinei nr. 119 din 26 februarie 2009,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 193 din 27 martie 2009, se vor
actualiza n termen de 90 de zile de la data publicrii prezentei legi n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I."
43.Articolul VIII se abrog.
Art. II
Transmiterea ctre autoritile administraiei publice judeene, respectiv a
municipiului Bucureti a planurilor cadastrale cuprinznd traseele reelelor existente,
de ctre toi posesorii de reele tehnico-edilitare, supra-i subterane, potrivit
dispoziiilor art. 45 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se va
face n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi.
Art. III
La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog lit. d) a art. 48 din Legea nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, precum i art. II i III din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea i
completarea unor acte normative, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 3 din 5 ianuarie 2009.
Art. IV
Prezenta lege intr n vigoare la 90 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
-****-
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor
art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
p. PREEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU PERE
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 493 din data de 16 iulie 2009