Sunteți pe pagina 1din 12

DECLARAIE PRIVIND VENITUL ESTIMAT/NORMA DE VENIT

Agenia Naional de Administrare Fiscal 1. Recalcularea plilor anticipate *) 2. Modificarea modului de determinare a venitului net **)

Anexa 1

Anul

220

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Nume Prenume E-mail Strad Bloc Localitate Scar Etaj Ap. Jude/Sector Fax Cod potal Numr Telefon
Iniiala
tatlui

Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT


1. Categoria de venit : comerciale activiti agricole silvicultur 2. Determinarea venitului net: 3. Forma de organizare: profesii libere cedarea folosinei bunurilor: sub 5 contracte, inclusiv peste 5 contracte drepturi de proprietate intelectual n scop turistic piscicultur sistem real individual cote forfetare de cheltuieli asociere fr personalitate juridic modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii Cod CAEN norm de venit numr camere

entiti supuse regimului transparenei fiscale 4. Obiectul principal de activitate

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere 7. Data nceperii activitii 8. Data ncetrii activitii 9. Data suspendrii activitii

Nr.

Data

III. DATE PRIVIND VENITUL ESTIMAT


(lei) 1. 1. Venit brut estimat......................................................................................................................................... 2. 2. Cheltuieli deductibile estimate............................................................................................................... 3. Venit net estimat (rd.1-rd.2) ..................................................................................................................... 3.

*) Se bifeaz n situaia n care se solicit recalcularea plilor anticipate, potrivit legii . **) Se bifeaz de ctre contribuabilii care opteaz pentru modificarea modului de determinare a venitului net. Se va indica sistemul de impunere pentru care s-a optat, prin bifarea csuei corespunztoare de la pct.2 Seciunea II.
Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13/3p

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscal Nume, prenume/Denumire

Strad

Numr Localitate

Bloc

Scar

Etaj

Ap.

Jude/Sector

Cod potal

Telefon

Fax

E-mail

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Semntur contribuabil

Semntur mputernicit

Loc rezervat organului fiscal

Nr. nregistrare:

Data:

1 INSTRUCIUNI decompletareaformularului220"Declaraieprivindvenitulestimat/normade venit" Cod14.13.01.13/3p I.Depunereadeclaraiei Declaraia se completeazi se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz, n mod individual sau ntro form de asociere, venituri n banii/sau n natur din Romnia, proveninddin: a.Activitiindependente; b.Cedareafolosineibunurilor,cuexcepiaveniturilordinarend; c.Activitiagricoleimpusensistemreal; d.Silviculturipiscicultur. Formularul se utilizeaz pentru declararea veniturilor i cheltuielilor estimate a se realiza n anul de impunere, pentru exercitarea opiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, precum i pentru recalcularea plilor anticipate cu titlu de impozit,potrivitlegii. Declaraia se depune i de ctre contribuabilii care realizeaz venituri din activiti independenteimpusepebazdenormedevenit. a.Activitiindependente a.1. Declaraia se completeaz de ctre contribuabilii care realizeaz venituri n bani i/sau n natur, provenind din activiti independente, inclusiv din activiti adiacente, din activiti desfurate n mod individual i/sau n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic,constituitntrepersoanefizicei/sauncadruluneisocieticivilecupersonalitate juridicconstituitpotrivitlegiispecialeicareestesupusregimuluitranspareneifiscale. n cazul societii civile cu personalitate juridic constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, se aplic regulile de determinareavenituluinetdinactivitiindependente. n categoria veniturilor din activiti independente, pentru care exist obligaia depuneriideclaraiei,secuprind: - venituricomerciale; - venituridinprofesiilibere; - venituridindrepturideproprietateintelectual. Nuauobligaiadepuneriideclaraiei,contribuabiliicarerealizeaznumaivenituridin activitile independente prevzute la art.52 din Codul fiscal, pentru care plile anticipate se stabilesc prin reinere la surs, de ctre pltitorii de venituri sau care au optat pentru stabilireaimpozituluipevenitcaimpozitfinal. Persoanelefizicecareobinvenituridinactivitiindependentedinmaimulte sursedepuncteodeclaraiepentrufiecaresursicategoriedevenit. a.2. Persoanele fizice care realizeaz venituri n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice sau n cadrul unei societi civile cu personalitate juridic constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, completeaz declaraia avnd n vedere venitul net estimatdistribuit,carelerevinedinasociere. b.Cedareafolosineibunurilor,cuexcepiaveniturilordinarend b.1. Venituri din cedarea folosinei bunurilor, altele dect cele de la subpct. b.2.i b.3.

2 Declaraia se completeaz de ctre persoanele fizice care realizeaz venituri n bani i/sau n natur, provenind din cedarea folosinei bunurilor mobile i imobile, obinute n calitatedeproprietar,uzufructuarsaualtdeintorlegal. Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr de pn la 5 contracte de nchiriere inclusiv, bifeaz csua Cedarea folosinei bunurilor i csua sub 5 contracte, inclusiv de la Seciunea II Date privind activitatea desfurat,pct.1Categoriadevenit. Persoanele fizice care obin venituri din cedarea folosinei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de nchiriere, depun cte o declaraie estimativ pentru fiecare surs. n situaia nchirierii bunurilor deinute n comun, fiecare coproprietar completeaz idepunecteodeclaraie,corespunztorcoteicareirevinedinproprietate. b.2. Venituri din cedarea folosinei bunurilor calificate n categoria venituri din activitiindependente Declaraiasedepunedectrecontribuabiliicarelasfritulanuluiprecedentceluide impunere, realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr mai marede5contractedenchirieresausubnchiriere.Persoanelefizicecarerealizeazvenituri din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de nchiriere sau subnchiriere la sfritul anului fiscal, ncepnd cu anul fiscal urmtor, calific aceste venituri n categoria veniturilor din activiti independente i le supun regulilor de stabilireavenituluinetpentruaceastcategorie. La stabilirea numrului de contracte se iau n calcul contractele de nchiriere sau subnchiriere aflate n derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere,cuexcepiacontractelordearendareabunuriloragricole. Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor calificate n categoria venituri din activiti independente bifeaz csua Cedarea folosinei bunurilor i csua peste 5 contracte de la Seciunea II Date privind activitatea desfurat, pct.1 Categoriadevenit. n cazul veniturilor din cedarea folosinei bunurilor realizate din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de nchiriere sau subnchiriere, calificate n categoria venituri din activiti independente, la completarea i depunerea formularului, se au n vedere dispoziiile Hotrrii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrileulterioare,precumialteprevederilegalenmaterie. b.3.Venituridinnchiriereanscopturistic Declaraia se completeaz pentru fiecare an fiscal, de ctre contribuabilii care realizeaz venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare cuprins ntre 1i 5 camere, inclusiv, altele dect celecareconstituiestructurideprimireturistic,potrivitlegislaieispecifice. La declaraie se anexeaz formularul Fia capacitii de cazare, completat corespunztor situaiei contribuabilului, n vederea stabilirii de ctre organul fiscal competentaimpozituluianualdatorat. Contribuabilii care realizeaz venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare cuprins ntre 1i 5 camere, inclusiv, precum i contribuabilii care depesc, n cursul anului, numrul de 5 camere de nchiriat, bifeazcsuaCedarea folosinei bunuriloricsua n scop turistic de la Seciunea II Date privind activitatea desfurat, pct.1 Categoria de venit i

3 menioneaz numrul de camere de nchiriat n scop turistic, pentru anul n curs, situate n locuineproprietatepersonal. n situaia n care, n cursul anului se depete numrul camerelor nchiriate (peste cinci) se va depune un nou formular, n termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, bifnduse csua Sistem real de la Seciunea II Date privind activitatea desfurat, pct.2 Determinarea venitului net. De la data depirii numrului de camere nchiriate(pestecinci)ipnlasfritulanuluifiscal,auobligaiadeterminriivenituluinet n sistem real potrivit regulilor de stabilire prevzute n categoria venituri din activiti independente. Veniturile din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de nchiriat, se supun impunerii potrivit prevederilor Capitolului II Venituri din activiti independente de la Titlul III Impozitul pe venit din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activiti independente, pentru care venitul net anual se determin pe baz denormdevenitsaunsistemreal. c. Activiti agricole impuse n sistem real, pe baza datelor din contabilitatea n partidsimpl Declaraia se completeaz i se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti agricole impuse n sistem real, pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole i altele asemenea, creterea i exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animal, n stare natural, realizate n mod individualsauntroformdeasociere. Persoanele fizice care realizeaz venituri n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic,constituitntrepersoanefizice,completeazdeclaraiaavndnvederevenitulnet estimatdistribuit,carelerevinedinasociere. d.Silviculturipiscicultur Declaraia se completeaz i se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz venituri din recoltarea i valorificarea produselor specifice fondului forestier naional, respectiv a produselor lemnoase i nelemnoase, precum i cele obinute din exploatarea amenajrilorpiscicole. Veniturile din silvicultur i piscicultur se supun impunerii potrivit prevederilor Capitolului II Venituri din activiti independente de la Titlul III Impozitul pe venit din Legeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,venitulnet anualfiinddeterminatnsistemreal,pebazadatelordincontabilitateanpartidsimpl. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitiindependentepentrucarevenitulnetanualsedeterminnsistemreal. Persoanele fizice care realizeaz venituri n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic,constituitntrepersoanefizice,completeazdeclaraiaavndnvederevenitulnet estimatdistribuit,carelerevinedinasociere. 1. Termenuldedepunereadeclaraiei Declaraiasedepunelaorganulfiscalcompetent,astfel: n termen de 15 zile de la data nceperii activitii, n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din activiti independente, venituri din activiti agricole impuse n sistem real, venituri din silviculturi pisciculturi care ncep o activitate n cursul anului fiscal;

4 n termen de 15 zile de la data ncheierii contractului ntre pri, odat cu nregistrarea acestuia la organul fiscal competent, n cazul contribuabililor care realizeaz venituridincedareafolosineibunurilordinderulareaunuinumrdepnla5contractede nchiriere,inclusiv; pentrufiecareanfiscal,pnladatade31ianuarieinclusiv,pentruanulncurs,sau n termen de 15 zile de la data producerii evenimentului dac persoanele fizice ncep s realizeze venituri n cursul anului dup data de 31 ianuarie inclusiv, n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietatepersonal,avndocapacitatedecazarecuprinsntre1i5camere,inclusiv; n termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare cuprins ntre 1 i 5 camere inclusiv, impui pe baza normelor de venit, i care, n cursul anului fiscal, depesc numrul de 5 cameredenchiriat; pnladatade31ianuarieinclusiv,ncazulcontribuabililorcarerealizeazvenituri din activiti independente impuse pe baz de norme de veniti care n anul fiscal anterior au nregistrat un venit brut anual mai mare dect echivalentul n lei al sumei de 100.000 euro, i care au obligaia determinrii venitului net anual n sistem real, ncepnd cu anul fiscalurmtor; pn la data de 25 mai a anului de impunere, odat cu declaraia privind venitul realizat, n cazul contribuabililor care, n anul anterior, au realizat pierderi i cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici dect anul fiscal, precum i cei care, din motive obiective, estimeaz c vor realiza venituri care difer cu cel puin 20% fa de anul fiscal anterior. 2.Organulfiscalcompetent Declaraiasecompleteazndouexemplare: originalulsedepunela: a) organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul are adresa unde i are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiete efectiv, n cazul n care aceasta este diferitdedomiciliu,pentrupersoanelefizicecareaudomiciliulfiscalnRomnia; b) organul fiscal n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al mputernicitului sau curatorului fiscal, dup caz, n cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal n Romnia, pentru veniturile din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr mai marede5contractedenchirierelasfritulanuluifiscal; c) organul fiscal n a crui raz teritorial se afl sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fr domiciliu fiscal n Romnia care realizeaz venituri, altele dect cele prevzutelalit.b). copiasepstreazdectrecontribuabilsaudemputernicitul/curatorulacestuia. 3.Moduldedepunereadeclaraiei Declaraiasecompleteazpesurseicategoriidevenit,dectrecontribuabilsaude ctre mputenicitul acestuia, potrivit Ordonanei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, nscriind cu majuscule,citeicorect,toatedateleprevzutedeformular. Declaraia se depune n format hrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiulpotal,prinscrisoarerecomandatcuconfirmaredeprimire. Declaraiasepunegratuitladispoziiacontribuabilului.

5 Data depunerii declaraiei este data nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data depuneriilapot,dupcaz. II.Completareadeclaraiei 1.Perioadaderaportare nrubricaAnulsenscrieanulpentrucaresecompleteazdeclaraia,cucifrearabe cu4caractere(deexemplu:2013). 2.Csua1Recalculareapliloranticipatesebifeaznurmtoarelesituaii: a) n situaia contribuabililor care realizeaz venituri din activiti independente i/sau din activiti agricole impuse n sistem real, silviculturi pisciculturi care n cursul anului fiscal i nceteaz activitatea, precum i cei care intr n suspendare temporar a activitii,potrivitlegislaieinmaterie; n vederea recalculrii plilor anticipate contribuabilii vor depune declaraia, nsoitdedocumentejustificative,ntermende15ziledeladataproduceriievenimentului. b) n situaia rezilierii, n cursul anului fiscal, a contractelor de nchiriere, n care chiria este exprimat n lei, pentru care plile anticipate sunt stabilite potrivit prevederilor art.63 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Contribuabilii care reziliaz contractele de nchiriere n cursul anului vor depune declaraia nsoit de documente justificative, n termen de 5 zile la organul fiscal competent. c) n cazul n care, n cursul anului fiscal, are loc depirea numrului de 5 camere de nchiriat, pentru contribuabilii care realizeaz venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare cuprins ntre 1i 5 camere inclusiv, potrivit art.62^3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,cumodificrileicompletrileulterioare. Contribuabiliicare,ncursulanuluifiscal,depescnumrulde5cameredenchiriat vordepunedeclaraiantermende15ziledeladataproduceriievenimentului. Csua 2 Modificarea modului de determinare a venitului net se bifeaz de ctre persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti independente i cedarea folosinei bunurilor care opteaz pentru modificarea modului de determinare a venitului net: sistem real,coteforfetaredecheltuielisaunormdevenit,dupcaz. Contribuabilii care opteaz, n condiiile legii, pentru modificarea modului de determinareavenituluinetbifeazcsuaModificareamoduluidedeterminareavenitului net i indic sistemul de impunere pentru care au optat, prin bifarea csuei corespunztoare situaiei contribuabilului de la Seciunea II Date privind activitatea desfurat, pct.2 Determinarea venitului net: sistem real, cote forfetare de cheltuieli saunormdevenit,dupcaz. n aceast situaie, declaraia se depune, dup caz, n termen de 15 zile de la data nceperii activitii, n cazul contribuabililor care ncep o activitate n cursul anului, sau pn la data de 31 ianuarie a anului fiscal, n cazul contribuabililor care au desfurat activitatei nanulprecedent. 3.SeciuneaIDatedeidentificareacontribuabilului n caseta Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal se nscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numrul de identificare fiscal, atribuit de ctre AgeniaNaionaldeAdministrareFiscal,cuocazianregistrriifiscale,dupcaz,nscriindu secifrelecualiniereladreapta. nrubricile"Numei"Prenume"senscriu,numeleiprenumelecontribuabilului.

6 Rubricile privind adresa se completeaz, dup caz, cu datele privind adresa domiciliuluifiscalalcontribuabilului. 4.SeciuneaIIDateprivindactivitateadesfurat Punctul 1 Categoria de venit se bifeaz csua corespunztoare categoriei de venit, dup caz: comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectual, cedarea folosineibunurilor,activitiagricole,silvicultursaupiscicultur. Punctul 2 Determinarea venitului net se bifeaz csua corespunztoare, n funcie de modul de determinare a venitului net, dup caz: n sistem real, pe baza cotelor forfetaredecheltuielisaupenormdevenit. Punctul 3 Forma de organizare se bifeaz csua corespunztoare modului de desfurare a activitii: individual, asociere fr personalitate juridic, entiti supuse regimuluitranspareneifiscale,modificareamodalitii/formeideexercitareaactivitii. Csua Individual se bifeaz de persoanele fizice care obin venituri dintro activitatedesfuratnmodindividual. Csua Asociere fr personalitate juridic se bifeaz de persoanele fizice care obinvenituridintroactivitatedesfuratncadruluneiasocierifrpersonalitatejuridic, constituitntrepersoanefizice. Csua Entiti supuse regimului transparenei fiscale se bifeaz de persoanele fizice care obin venituri dintro activitate desfurat ntro form de organizare cu personalitate juridic, constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transpareneifiscale,potrivitlegii. Csua Modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii se bifeaz de contribuabili n cazul schimbrii modalitii de exercitare a unei activiti independente i/sau transformrii formei de exercitare a acesteia ntro alt form, potrivit legislaiei n materie,ntimpulanului,ncondiiilecontinuriiactivitii. Punctul 4 Obiectul principal de activitate se nscrie denumirea activitii principale generatoare de venituri, desfurat de contribuabil, precum i codul CAEN al activitiidesfurate. Punctul5Sediul/Dateledeidentificareabunuluipentrucaresecedeazfolosina Sediul se completeaz adresa sediului sau locului principal de desfurare a activitii,dupcaz. n cazul n care, activitatea se desfoar prin mai multe puncte de lucru, se completeazadresasediuluisauloculuiprincipaldedesfurareaactivitii,dupcaz. Persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti agricole vor nscrie denumirea unitii administrativ teritoriale n a crei raz se afl terenul (terenurile), respectiv: municipiu,ora,comunsausectoralmunicipiuluiBucureti,dupcaz. Dateledeidentificareabunuluipentrucaresecedeazfolosinasenscriudatelede identificareabunuluiacruifolosinestecedat.Deexemplu: a) pentru imobile (cldiri, terenuri): adresa complet (strad, numr, bloc, etaj, apartament),suprafaatotal,dincarenchiriat; b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricaie, numrul de nmatriculare, seria motorului,seriaasiului; c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliat, cu identificarea principalelor caracteristicicareindividualizeazbunul. Rubrica se completeaz numai de ctre contribuabilii care realizeaz venituri din cedareafolosineibunurilor.

7 Punctul 6 Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere se nscriu numrul documentului care atest dreptul contribuabilului de a desfura activitate independent,potrivitlegiiidataemiteriiacestuia. Contribuabilii care desfoar activiti n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizicei entitile supuse regimului transparenei fiscale completeaz numrul sub care contractul de asociere a fost nregistrat la organul fiscal, precumidatanregistrriiacestuia. Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor completeaz numrul sub care a fost nregistrat la organul fiscal contractul ncheiat ntre pri i data nregistrriiacestuia. Punctul 6 nu se completeaz de ctre contribuabilii care realizeaz venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal, avnd o capacitatedecazarecuprinsntre1i5camere,inclusiv. Punctele 7,8 Data nceperii/ncetrii activitii se completeaz de ctre contribuabiliicareincep/nceteazactivitateancursulanuluifiscal. Rubricile de la pct.7i pct.8 se completeaz numai dac evenimentele respective se producncursulanuluipentrucaresedepunedeclaraia. Persoanele fizice autorizate care nceteaz activitatea n cursul anului, nscriu data depuneriiautorizaieidefuncionarelaorganulemitent. Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor nscriu data prevzut pentru nceperea derulrii contractului ncheiat ntre pri, respectiv data prevzutpentruncetareacontractuluincheiatntrepri. Contribuabilii care realizeaz venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare cuprins ntre 1i 5 camere, inclusiv, precum i contribuabilii care depesc, n cursul anului, numrul de 5 camere de nchiriat, nscriu data privind nceperea, respectiv data privind ncetarea activitii. Punctul 9 Data suspendrii activitii se completeaz data suspendrii activitii dectrecontribuabiliicarerealizeazvenituridinactivitiindependentei/saudinactiviti agricoleimpusensistemreal,silviculturipisciculturicarencursulanuluifiscalintrn suspendaretemporaraactivitii,potrivitlegislaieinmaterie. Punctul 9 se completeaz numai dac evenimentul respectiv se produce n cursul anuluipentrucaresedepunedeclaraia. 5.SeciuneaIIIDateprivindvenitulestimat a. Venituri din activiti independente: activiti comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectual determinate n sistem real pe baza datelor din contabilitateanpartidsimpl. a.1)Activitatedesfuratnmodindividual a.1.1) n cazul persoanelor care realizeaz venituri din activiti comerciale, din exercitarea unei profesii libere, din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuineproprietatepersonal,avndocapacitatedecazaremaimarede5camerei/sau drepturi de proprietate intelectual determinate n sistem real pe baza datelor din contabilitateanpartidsimpl rd.1. Venit brut estimat se nscrie suma reprezentnd veniturile n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur, estimate a se realiza n anul fiscal n curs de ctre contribuabili,attdinactivitateadebaz,ctidinactivitiadiacente.

8 rd.2. Cheltuieli deductibile estimate se nscrie suma reprezentnd cheltuielile estimate a se efectua n anul fiscal n curs, n vederea realizrii venitului brut estimat, att din activitatea de baz, ct i din activiti adiacente, cum sunt: cheltuieli pentru achiziionareademateriiprime,materiale,obiectedeinventaretc. rd.3. Venit net estimat se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut estimaticheltuielileaferentedeductibile,respectivsescaderd.2dinrd.1. a.1.2) n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din activiti independente impusepebazdenormdevenit Contribuabilii care desfoar activiti independente, n mod individual, impui pe baz de norme de venit, nu completeaz rndurile de la Seciunea III Date privind venitul estimat. Se bifeaz csua Norm de venit de la Seciunea II Date privind activitatea desfurat,pct.2Determinareavenituluinet. a.2)Activitatedesfuratntroformdeasociere a.2.1) n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din activiti independente determinatensistemrealpebazadatelordincontabilitateanpartidsimpl n cazul contribuabililor care desfoar activiti independente n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice, sau n cadrul unei entiti supuse regimului transparenei fiscale, se completeaz numai rd.3 Venit net estimatdindeclaraie,dupcumurmeaz: rd.3. Venit net estimat se nscrie venitul care i revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col.5 a tabelului Distribuia venitului net estimat pe asociai din Declaraia privind veniturile estimate pentru asocierile fr personalitate juridici entiti supuse regimului transparenei fiscale, de la rndulcorespunztorcontribuabilului. a.2.2) n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din activiti independente impusepebazdenormdevenit Contribuabiliicaredesfoarvenituridinactivitiindependente,desfuratentro form de asociere, impuse pe baz de norme de venit, nu completeaz rndurile de la SeciuneaIIIDateprivindvenitulestimat. Se bifeaz csua Norm de venit de la Seciunea II Date privind activitatea desfurat,pct.2Determinareavenituluinet. b.Venituridincedareafolosineibunurilor b.1) Cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr de pn la 5 contracte denchiriere,inclusiv rd.1. Venit brut estimat se nscrie chiria prevzut n contractul ncheiat ntre pri pentruanulfiscalderaportare,indiferentdemomentulpliiacesteia,majoratcuvaloarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziiilor legale, n sarcina proprietarului, uzufructuarului sauaaltuideintorlegal,dacsuntefectuatedecealaltpartecontractant. rd.2.Cheltuielideductibileestimatesenscrie,dupcaz: suma reprezentnd cheltuielile estimate a se efectua n anul fiscal n curs, n vederea realizrii venitului brut estimat, n situaia persoanelor fizice care au optat pentru stabilireavenituluinetnsistemrealiconducevidencontabilnpartidsimpl; sumarezultatprinaplicareauneicoteforfetaredecheltuielide25%lavenitulbrut estimat (rd.1), reprezentnd cheltuieli deductibile aferente venitului, n cazul contribuabililorcaredeterminvenitulnetpebazacotelorforfetaredecheltuieli.

9 rd.3. Venit net estimat se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut estimati cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele nscrise la rd.1i datele nscriselard.2. b.2) Venituri din cedarea folosinei bunurilor calificate n categoria venituri din activitiindependente Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor calificate, n condiiile legii, n categoria venituri din activiti independente, stabilesc venitul net, n sistem real, pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl, potrivit regulilor prevzute pentru veniturile din activiti independente. Veniturilei cheltuielile luate n calcul pentru stabilirea venitului net estimat sunt cele de la nivelul tuturor contractelor de nchiriere/subnchiriere,aflatenderularenanuldeimpunere. rd.1. Venit brut estimat se nscrie suma reprezentnd veniturile n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur estimate a se realiza n anul fiscal de impunere de ctrecontribuabili. rd.2. Cheltuieli deductibile estimate se nscrie suma reprezentnd cheltuielile estimateaseefectuananulfiscaldeimpunerenvederearealizriivenituluibrutestimat. rd.3. Venit net estimat se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut estimaticheltuielileaferentedeductibile,respectivsescaderd.2dinrd.1. b.3) Venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietatepersonal,avndocapacitatedecazarecuprinsntre1i5camereinclusiv b.3.1) Venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare cuprins ntre 1i 5 camere inclusiv, impusepebazdenormdevenit Contribuabilii care realizeaz venituri din nchiriere n scop turistic, impuse pe baz de norm de venit, nu completeaz rndurile de la Seciunea III Date privind venitul estimat. Se bifeaz csua Norm de venit de la Seciunea II Date privind activitatea desfurat,pct.2Determinareavenituluinet. b.3.2) Venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare cuprins ntre 1i 5 camere inclusiv, determinatensistemrealpebazadatelordincontabilitateanpartidsimpl rd.1. Venit brut estimat se nscrie suma reprezentnd veniturile n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur estimate a se realiza n anul fiscal n curs de ctre contribuabili. rd.2. Cheltuieli deductibile estimate se nscrie suma reprezentnd cheltuielile estimateaseefectuananulfiscalncurs,nvederearealizriivenitului. rd.3. Venit net estimat se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut estimaticheltuielileaferentedeductibile,respectivsescaderd.2dinrd.1. c. Venituri din activiti agricole pentru care venitul net se determin n sistem real,pebazadatelordincontabilitateanpartidsimpl c.1)Activitatedesfuratnmodindividual rd.1. Venit brut estimat se nscrie suma reprezentnd veniturile n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur estimate a se realiza n anul fiscal n curs de ctre contribuabili. rd.2. Cheltuieli deductibile estimate se nscrie suma reprezentnd cheltuielile estimate a se efectua n anul fiscal n curs, n vederea realizrii venitului brut estimat, cum sunt:cheltuielipentruachiziionareademateriiprime,materiale,obiectedeinventaretc.

10 rd.3. Venit net estimat se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut estimaticheltuielileaferentedeductibile,respectivsescaderd.2dinrd.1. c.2)Activitatedesfuratntroformdeasociere n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din activiti agricole n cadrul unei asocierifrpersonalitatejuridic,constituitntrepersoanefizice,impusensistemreal,se completeaznumaird.3.Venitnetestimatdindeclaraie,dupcumurmeaz: rd.3. Venit net estimat se nscrie venitul care i revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col.5 a tabelului Distribuia venitului net estimat pe asociai din Declaraia privind veniturile estimate pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale, rndulcorespunzatorcontribuabilului. d.Venituridinsilviculturipiscicultur d.1)Activitatedesfuratnmodindividual rd.1. Venit brut estimat se nscrie suma reprezentnd veniturile n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur estimate a se realiza n anul fiscal n curs de ctre contribuabili. rd.2. Cheltuieli deductibile estimate se nscrie suma reprezentnd cheltuielile estimate a se efectua n anul fiscal n curs, n vederea realizrii venitului brut estimat, cum sunt:cheltuielipentruachiziionareademateriiprime,materiale,obiectedeinventaretc. rd.3. Venit net estimat se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut estimaticheltuielileaferentedeductibile,respectivsescaderd.2dinrd.1. d.2)Activitatedesfuratntroformdeasociere n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din silvicultur i piscicultur n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice, impuse n sistem real, se completeaz numai rd.3. Venit net estimat din declaraie, dup cum urmeaz: rd.3. Venit net estimat se nscrie venitul care i revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col.5 a tabelului Distribuia venitului net estimat pe asociai din Declaraia privind veniturile estimate pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale, rndulcorespunzatorcontribuabilului. 6.SeciuneaIVDatedeidentificareamputernicitului Se completeaz numai n cazul n care obligaiile de declarare a veniturilor se ndeplinesc de ctre un mputernicit, conform Ordonanei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cumodificrileicompletrile ulterioare, desemnat decontribuabil. n caseta Cod de identificare fiscal se nscrie codul de identificare fiscal al mputernicitului,nscriindusecifrelecualiniereladreapta. nrubrica"Nume,prenume/Denumire"senscriu,dupcaz,denumireasaunumelei prenumelemputernicitului. Rubricile privind adresa se completeaz, dup caz, cu datele privind adresa domiciliuluifiscalalmputernicitului.