Sunteți pe pagina 1din 1

Cele mai frumoase carti din Romania 2012 Carte ilustrat De-a avangarda / grafician: George Anghelescu Versez

z de Iv cel Naiv Editura Vellant / grafician: Vali Petridean Iepuraul de catifea de Margery Williams Editura artea o!iilor /grafician: "gnes #es$eg oveste cu un g!nd strnutat de %aura Gr&n'erg Editura Paralela () / grafician: Ale*andra +,dulescu Vise despre case" Carte de pove ti pentru copii i prini de Eli$a -o.ina Editura Igloo / grafician: Eli$a -o.ina # fost o dat la $uda un t%rg de c%ini/ 01.ai M1r Editura Guten'erg / grafician: #es$eg "gnes &ila 2' de Ale* 2am'a Asocia3ia 4Ivan Pat$aichin5 / grafician: Ale* 2am'a (!na (orilor Editura Vellant / grafician: M,d,lina Andronic $eletristic rieten drag) tovar al rposatului de Andrei #ur.ov urtea Veche Pu'lishing 6ouse / grafician: Griffon 7 89ans *iesta !n +!rlog de 0uan Pa'lo Villalo'os urtea Veche Pu'lishing 6ouse / grafician: Griffon 7 89ans sal:dfa de Piero ;ianconi ;oo.art #iad1 / grafician: +es$egh ;otond 6olta. s$igete de Gerhard Meier ;oo.art #iad1 / grafician: +es$egh ;otond A .<. s$ifon de =rs Widmer ;oo.art #iad1 / grafician: +es$egh ;otond ,-.R/0I0#,I1&" C2+erpun3 moldovenesc de Moldova Planeta Editura artier / grafician: Vitalie oro'an/ +oman 2olici ovetile) via4a i moartea" 50 de te6te pentru 50 de ani de Vasile 8e'astian >ancu Editura Ei.on / grafician: >acian ?vidiu Vaidean 7e6ac8ordos de @er'an Aoar3, Editura ;rumar / grafician: %oredana 2ir$ioru ,on-fic4iune Intelectualii la crati4" #mintiri culinare i 50 de retete Editura 6umanitas / grafician: Mihai oBule3u Celule !n al+-negru de drC Mihaela Gherghiceanu BCaC Editura Amalteea / grafician: Vlad Arghir C8iinul pe vremea lui u3in de Ioan 6ali!a Editura artier / grafician: Vitalie oro'an/ %ica 8ainciuc aradigme 1niversale" Edi3ie integral, de 8olomon Marcus Editura Paralela () / grafician: Ionu3 ;roBtianu 9nt!lnire !n :urul unei palme (en de Ga'riel %iiceanu/ Ga'riel ercel Editura 6umanitas / grafician: +,$van %uscov #l+um ; catalog <emn" $iserici din ,ordul /lteniei" Edi3ie 'ilingv,/ de %ui$a Damora/ @er'an ;onciocat Asocia3ia EF/ grafician: arla @tefania >usch.a *ondul documentar de ar8itectur din Rom%nia: ra!ort !reliminar de !olitic, cultural, de Mirela >uculescu Editura 8imetria / grafician: ?ctavian ara'ela $aro=ue $oo3s and #rts catalog de !re$entare /grafician: >ana Moroiu/ ornel Ale*andrescu -volu4ia oraului $ucureti de P,noiu Andrei Editura Arhite*t / grafician: >inu >um'r,vician/ Magda +adu/ 8ilvia ?lteanu Radu 0eac" roiecte 1>>0-2010 Editura Igloo / grafician: orina >uma ersona:ul din atelier de armen A!etrei / grafician: armen A!etrei Carte +i+liofil ?cience in t8e .itc8en Atelierul de Grafic, / grafician: Anna ie!iela .itsc8 Atelierul de Grafic, / grafician: Ale*andra or -vang8eliar de Andreea Mihaiu / grafician: Andreea Mihaiu ?ingurtatea vine pe *ace+oo3 de >an Mircea i!ariu Editura 2racus Arte / grafician: Mihai Dgondoiu