Sunteți pe pagina 1din 12

Noiunea activitii de ntreprinztor

Aceste cuvinte (din motto) au fost scrise de marele economist Adam Smith acum mai bine de 200 de ani. De atunci, cea mai mare parte a lumii a cunoscut o perioad de prosperitate nemaintlnit. Ast i, n !rile industriali ate, oamenii pot cumpra mult mai multe produse dect cele strict necesare traiului (alimente, mbrcminte, locuin!). "ncl!mintea sport de calitate superioar, ma#inile de splat la pre!uri re onabile, transporturile aeriene rapide n orice parte a lumii sunt e$emple ale unei uimitoare diversit!i de bunuri #i servicii care au devenit componente ale vie!ii noastre ilnice. % cre#tere rapid a nivelului de trai au nre&istrat, n ultimii ani, #i !rile n curs de de voltare. Aceast prosperitate &eneral a adus, oare, o via! fericit #i ndestulat pentru to!i locuitorii !rilor bo&ate' (icidecum. )a*oritatea oamenilor se lupt nc s+#i mbunt!easc starea material. ,irmele se lupt ntre ele pentru a+#i face clien!i, crend produse noi #i mai ieftine. )uncitorii concurea pentru locurile de munc, pentru ob!inerea unor titluri universitare #i pentru perfec!ionarea pre&tirii profesionale, n speran!a c vor beneficia astfel de un avanta* pe pia!a muncii. -hiar #i na!iunile concurea , aplicnd politici macroeconomice #i comerciale care s le ofere un avanta* economic concuren!ial. De fapt, concuren!a s+a intensificat. .rim n era pie!elor &lobale, n care banii #i mrfurile circul mai u#or peste &rani!ele na!ionale. "n trecut, concuren!ii se &seau n *osul str ii #i n ora#ul vecin, acum ei se pot &si n cealalt parte a lumii, n )alae ia, -hina sau /ra ilia. 0entru prima oar n istorie, toat lumea respect acelea#i re&uli1 re&ulile economiei &lobale de pia!. 2ste foarte u#or s spui c economia func!ionea de la sine. -nd mer&i la cumprturi, produsele pe care le dore#ti 3 pine, carne sau banane 3 se afl pe rafturile ma&a inelor. 0lte#ti, mer&i acas #i consumi. -e poate fi mai simplu' 0rivind lucrurile cu mai mult aten!ie, vei vedea, ns, vasta re!ea de activit!i economice ce trebuie s se desf#oare pentru ca mrfurile s a*un& pe rafturi. 0rodusele alimentare pot trece printr+un numr de 4+ 50 veri&i pn s a*un& la cumprtor. 6-ltoresc7 luni n #ir de la un capt al lumii la altul, trecnd pe la diver#i productori, fabrici de prelucrare sau ambalare, transportatori, an&rosi#ti #i detaili#ti. 2ste aproape o minune c alimentele sunt produse n cantit!ile corespun toare, c sunt transportate la locul potrivit #i a*un& n forma adecvat pentru a fi servite la mas. Adevrata minune este c acest sistem func!ionea fr constrn&erea sau controlul nimnui. "n schimb, milioane de firme #i consumatori se an&a*ea efectiv n opera!iuni comerciale, ac!iunile #i scopurile acestora fiind coordonate n mod invi ibil de ctre un sistem de pre!uri #i pie!e. (imeni nu decide c!i pui trebuie s se produc, unde s fie dus marfa sau care ma&a in s fie deschis. 8i, totu#i, alimentele se &sesc n ma&a in atunci cnd dore#ti s le cumperi. (u este vorba aici numai de alimente1 pie!ele fac minuni similare pretutindeni n *urul nostru, n fiecare clip 3 trebuie numai s avem &ri* s observm modul cum func!ionea economia. "n orice moment e$ist oameni care cumpr #i oameni care vnd9 firmele creea produse noi, n timp ce &uvernele adopt le&i referitoare la cele vechi9 companiile strine deschid fabrici la noi n !ar, n timp ce firmele noastre #i vnd produsele n strintate. 8i, totu#i, n mi*locul acestui tumult, pie!ele re olv n mod constant problema ce, cum #i pentru cine se vinde. 2ste vorba de no!iunile nevoi7 #i 6resurse, deoarece anume aici se formea orice activitate economic. 6Activitatea economic, una din formele activit!ii umane, are drept scop final crearea bunurilor economice, necesare pentru satisfacerea nevoilor materiale, sociale #i spirituale ale omului. 2a st la ns#i temelia e$isten!ei #i evolu!iei societ!ii7. 0entru dreptul comercial , no!iunea activitate economic este prea lar&, deoarece prin ea se subn!ele&e #i activitatea de consum a bunurilor. 0e noi, ns, ne interesea numai activitatea de dobndire a bunurilor materiale prin ac!iuni social+utile de fabricare a produc!iei, de e$ecutare a lucrrilor #i de prestare a serviciilor, numit activitate de ntreprin tor sau afacere. Activitatea de ntreprinztor repre int una din principalele institu!ii #i for!a esen!ial de de voltare a economiei de pia!, iar ntreprin torul este subiectul dominant al acestei activit!i. Activitatea de ntreprin tor, n sensul actual al acestei no!iuni, repre int fenomenul istoric, aprut la o anumit etap a de voltrii societ!ii, ce coincide cu perioada de formare a capitalismului. Se consider c ba a teoriei afacerilor, n &eneral, #i a ntreprin torului #i a activit!ii de ntreprin tor, n particular, a fost pus de economistul en&le :. -ortilion (5;<0+5=>?) #i france ul @.+/. SaA (5=;0+5<>2). -ortilion considera ntreprin torul o persoan care, spre deosebire de salariat #i func!ionarul public care

primesc un salariu stabil, activea pe propriul risc pentru un beneficiu instabil. 2l (ntreprin torul) reali ea procesele de producere #i schimb, procur mrfurile la un pre! cu inten!ia de a le revinde la altul mai ridicat. Spre deosebire de :. -ortilion, @.+/. SaA punea pe primul plan fa! de comer! activitatea de producere a mrfurilor. "n accep!iunea sa 6ntreprin torul este persoana care pe propriul risc #i cont #i pentru profitul personal produce un anumit bun7. 2conomistul austriac B. 8umpeter (5<<>+5C40) 6considera activitatea de ntreprinztor, alturi de al!i factori de produc!ie1 capitalul, munca #i pmntul, drept un factor economic special7. Speciali#tii americani D. )aEonell #i S. /reF tratea activitatea de ntreprin tor ca o activitate specific ce ntrune#te un #ir de cerin!e #i condi!ii1 "ntreprin torul #i asum ini!iativa cumulrii resurselor de pmnt, capital #i munc ntr+un proces unic 3 producerea mrfurilor #i serviciilor. "ntreprin torul poart responsabilitate pentru hotrrile luate care decid soarta activit!ii ntreprinderii. "ntreprin torul este un inovator, persoana care tinde s aduc pe pia! produse noi, noi tehnolo&ii de producere #i chiar forme noi de or&ani are a afacerilor. "ntreprin torul este persoana care #i asum un risc deosebit, deoarece el risc nu doar cu timpul, munca #i reputa!ia personal, dar #i cu mi*loacele sale investite sau ale partenerilor de afaceri ori ac!ionarilor. Definiie. 0rin activitatea de ntreprinztor se subn!ele&e activitatea de fabricare a produc!iei, de e$ecutare a lucrrilor #i de prestare a serviciilor, desf#urat de cet!eni #i de asocia!iile acestora n mod independent, din propria ini!iativ, n numele #i cu riscul propriu, sub rspunderea lor patrimonial, n scopul asi&urrii unei surse de venituri permanente (Ge&ea nr. <?4H5CC2, art. 5). "n calitate de ntreprin tor, dup cum reiese din defini!ia le&al, poate activa o persoan fi ic sau *uridic, care efectuea orice &en de activitate economic neinter is de le&e, precum ar fi1 producerea bunurilor materiale, intermedierea comercial, activitatea de comer! (vn area+cumprarea), opera!iile cu valorile mobiliare etc. Persoana fizic, fr a constitui o persoan juridic, poate desfura activitatea dat, dac: a ob!inut patenta de ntreprin tor9 a nre&istrat o ntreprindere individual9 a nre&istrat o &ospodrie !rneasc. -odul civil clasific persoanele *uridice n persoane *uridice cu scop lucrativ #i persoane *uridice cu scop nelucrativ (art. 44), dreptul de a desf#ura activitatea de ntreprin tor avnd+o cele cu scop lucrativ (societ!ile comerciale, societ!ile cooperatiste, ntreprinderile de stat #i municipale). Gund n considerare importan!a acestei activit!i, statul permite practicarea ei numai dup nre&istrarea oficial. 0rin nre&istrare se urmresc mai multe scopuri, dintre care cele mai importante sunt1 efectuarea unui control asupra persoanei care practic activitatea de ntreprin tor, contracararea activit!ii ile&ale, !inerea unei eviden!e statistice n vederea re&lementrii economiei, promovarea politicii de impo itare, informarea publicului asupra identit!ii #i capacit!ii persoanelor nre&istrate. Activitatea independent presupune libertatea ntreprin+ torului n ale&erea obiectului viitoarei activit!i #i a metodelor de lucru, inadmisibilitatea imi$tiunii n afacerile private. "ntreprin torul activea din propria voin! #i n interesul su propriu. Activitatea independent a ntreprin torului are, totu#i, anumite limite, astfel c nu putem vorbi de libertate total. Bndependen!a lui poate fi limitat de actele normative, dar numai n msura necesar asi&urrii securit!ii statului, ordinii publice, snt!ii, drepturilor #i libert!ilor le&ale ale altor persoane etc. Activitatea din proprie iniiativ este activitatea care se e$ercit prin propriul spirit de ntreprin tor #i propria in&enio itate. Bni!iativa trebuie s fie ra!ional, ntemeiat, real #i le&al. (imeni nu poate fi obli&at s practice activitatea de ntreprinztor. Activitatea n nume propriu este desf#urat de ntreprin tor sub denumirea de firm proprie, dac este persoan *uridic cu scop lucrativ, iar de ntreprin torul individual sub numele su, care trebuie s

fie inclus n denumirea de firm. Denumirea de firm #i numele individuali ea ntreprin torul n activitatea sa. Activitatea pe riscul propriu i sub rspunderea patrimonial proprie . :iscul activit!ii de ntreprin tor, spre deosebire de alte no!iuni *uridice ale riscului, poate fi definit ca activitatea acestuia pe pia!, n condi!iile incerte referitoare la posibilul c#ti& sau pierdere, cnd cel care ia deci ia, nefiind n stare s prevad faptul dac va ob!ine profit sau va suferi pierderi, trebuie, totu#i, s opte e pentru una din deci iile optime. :spunderea material a ntreprin torului este divers, n func!ie de forma or&ani atorico+*uridic, #i intervine atunci cnd activitatea sa este ineficient sau cnd nu #i+a onorat obli&a!iile. Activitatea n scopul asigurrii unei surse de venit permanent. Activitatea de ntreprinztor presupune ob!inerea sistematic a unei surse de venit, ca re ultat al unei activit!i continue, #i nu oca ionale. Genurile activitii de ntreprinztor pot fi deduse din defini!ia dat la art.5 al Ge&ii nr. <?4H5CC2 cu privire la antreprenoriat #i ntreprinderi1 fabricarea produc!iei, e$ecutarea lucrrilor #i prestarea serviciilor. "n defini!ie nu a fost indicat cea mai rspndit activitate 3 comerciali area mrfurilor #i a produselor. )ai sunt #i alte &enuri de activitate re&lementate de le&isla!ie1 activit!ile bancare, de investi!ii, opera!iunile cu valorile mobiliare, de asi&urare etc. n legislaia altor state aciunile ntreprinse de agenii economici n procesul activitii lor sunt denumite acte sau fapte de comer (Frana, Rom nia!. Producerea mrfurilor este acel tip de activitate economic cu caracter &eneral, care are ca obiect transformarea materiilor prime #i a materialelor n produse noi cu o valoare mai mare. Executarea lucrrilor este activitatea economic prin care ntreprin torul se obli& s ndeplineasc, ntr+ un termen stabilit, o anumit lucrare, fie din propriul material, fie din materialul beneficiarului. Acestea sunt lucrri de construc!ii, monta*. Prestarea serviciilor este acel &en de activitate economic destinat satisfacerii necesit!ilor persoanelor fi ice #i *uridice prin acordarea diferitelor servicii1 consultative, de transport, de asi&urare, de deservire social etc. Comercializarea mrfurilor i produselor . .ot spectrul de produse #i servicii sunt destinate, n &eneral, consumatorilor. -omerciali area mrfurilor poate fi fcut direct #i nemi*locit de ctre productor prin ma&a ine sau depo ite an&ro proprii ori prin intermediari (firme de distribu!ie).

Rolul statului n activitatea de ntreprinztor


"ntr+o economie de pia! ideal, toate bunurile #i serviciile s+ar schimba n mod voluntar pe bani, la pre!ul pie!ei. In asemenea sistem e$ploatea la ma$imum resursele de care dispune societatea, fr interven!ia statului. "n realitate, ns, nici o economie nu poate func!iona e$clusiv pe ba a principiului 6minii invi ibile7. )ai mult, orice economie sufer de imperfec!iuni, care determin apari!ia unor fenomene ne&ative, cum ar fi poluarea, #oma*ul sau srcia #i bo&!ia e$trem. Din aceast cau , nici un stat din lume, indiferent ct de conservator ar fi, nu+#i 6ia minile7 n totalitate de pe economia na!ional. "n economiile moderne, statul intervine sub diverse forme pentru a remedia defec!iunile aprute n mecanismul de func!ionare a pie!ei. Activit!i sociale utile, precum e$ploatarea spa!iului cosmic sau cercetarea #tiin!ific, beneficia de sus!inere financiar din partea statului. Statul este cel care re&lementea unele activit!i, n ca ul nostru 3 activitatea de ntreprinztor sau le subven!ionea (a&ricultura). "n sfr#it, ns nu n ultimul rnd, statul impo itea veniturile cet!enilor, redistribuind o parte a acestora ctre cei vrstnici #i nevoia#i. "ntr+o !ar industriali at modern, statul se implic n toate sferele vie!ii economice. Instrumentele pe care acesta le utilizeaz, cu scopul de a influena activitatea economic privat, se pot mpri n trei mari categorii 1 Impozitele , care reduc veniturile #i, prin urmare, cheltuielile cu caracter privat (oamenii cumpr mai pu!ine ma#ini sau mnnc mai rar la restaurant), furni nd resursele necesare sectorului public (pentru construc!ia de poduri, drumuri etc.).

Cheltuielile, care determin firmele sau lucrtorii s produc bunuri #i servicii (serviciile educa!ionale, protec!ia din partea poli!iei) #i transferurile de la bu&et (pentru asi&urrile sociale #i a*utorarea persoanelor defavori ate), care asi&ur veniturile unei pr!i a popula!iei. e!lementrile sau msurile de control , care permit sau nu oamenilor s desf#oare anumite activit!i economice (de pild, re&lementrile referitoare la limita n care este admis poluarea, la condi!iile de munc sau la obli&ativitatea tipririi pe ambala*ele produselor alimentare a informa!iilor privind con!inutul nutritiv). 0utem vorbi aici #i de re&lementrile n domeniul activit!ii de ntreprin tor prin care statul stabile#te anumite obli&a!ii a&en!ilor economici, iar ace#tia sunt obli&a!i s le e$ecute pe toat durata activit!ii lor.

Obligaiile ntreprinztorilor
"#ligaia ntreprinztorilor de a o#ine licene pentru activitile supuse licenierii. Din momentul nre&istrrii de stat, ntreprinderea poate s desf#oare orice &en de activitate, cu e$cep!ia celor inter ise de le&e. 2ste prev ut o list a tipurilor de activitate a cror practicare este permis doar ntreprinderilor de stat, de e$emplu, tiprirea bancnotelor #i baterea monedelor na!ionale, tiprirea valorilor mobiliare, confec!ionarea ordinelor #i medaliilor. )ai sunt #i &enuri de activitate pentru practicarea crora este nevoie de ob!inerea unor acte suplimentare, cum este licen!a. -a institu!ie *uridic, licen!ierea este o interven!ie a statului n activitatea economic, o limitare a dreptului laactivitatea de ntreprinztor #i o restrn&ere a capacit!ii civile a subiectelor. ,iind o activitate a statului, licen!ierea nu numai c autori ea ntreprin torul s practice o anumit activitate economic, dar #i e$ercit fa! de el o func!ie de control, asi&urnd astfel respectarea le&alit!ii, protec!ia drepturilor, intereselor #i snt!ii cet!enilor, aprarea #i securitatea statului, ocrotirea mo#tenirii culturale a poporului #i a altor interese publice. Licena este un act oficial, emis de or&anul de licen!iere, ce confirm dreptul titularului licen!ei de practicare a &enului de activitate indicat n aceasta pe parcursul unui termen stabilit #i n condi!iile respectrii obli&atorii a condi!iilor licen!ei. ,ormularul licen!ei este un document de eviden! strict. "icen#a con#ine urmtoarele date: denumirea autorit!ii de licen!iere9 seria, numrul #i data eliberrii licen!ei9 denumirea, forma *uridic #i de or&ani are, adresa *uridic a titularului de licen!9 data #i numrul certificatului de nre&istrare de stat a ntreprinderii, codul fiscal al acesteia9 &enul de activitate pentru care se eliberea licen!a9 termenul de valabilitate a licen!ei9 semntura conductorului or&anului de licen!iere, autentificat prin aplicarea #tampilei acestui or&an. Camera de "icen#iere este or!anul de stat a$ilitat cu eli$erarea licen#elor% Ea efectueaz urmtoarea activitate 1 eliberea , reperfectea , suspend, rennoie#te #i retra&e licen!ele, recunoa#te nevalabilitatea lor, eliberea copiile #i duplicatele de pe acestea9 stabile#te condi!iile de licen!iere a &enurilor de activitate concrete, ntocme#te lista documentelor suplimentare pre entate de solicitan!i pentru un anumit &en de activitate9 or&ani ea controlul asupra respectrii de ctre titularii de licen!e a condi!iilor de licen!iere9 !ine dosarele de licen!iere #i re&istrul unic al licen!elor9 are alte atribu!ii. "n plus, autorit!i de licen!iere sunt primria i prefectura localit!ii de domiciliu, dar numai pentru licen!ierea comer!ului cu amnuntul al produselor alcoolice #i al transportului de cltori, intermunicipal, or#enesc (inclusiv n ra a municipiului) #i n localit!i de periferie cu mi*loace de transport, inclusiv ta$iuri. Ge&isla!ia :epublicii )oldova nominali ea #i alte autorit!i de stat, n ale cror atribu!ii intr eliberarea licen!elor speciale, pentru anumite &enuri de activitate, care nu neaprat sunt activit!i de ntreprin tor1 )inisterul @usti!iei 3 licen!ele acordate notarilor #i avoca!ilor9

/anca (a!ional a )oldovei 3 licen!ele acordate institu!iilor financiare9 -omisia (a!ional a Jalorilor )obiliare 3 licen!ele acordate participan!ilor profesionali la pia!a valorilor mobiliare9 A&en!ia (a!ional pentru :e&lementare n 2ner&etic 3 licen!ele pentru activitatea n domeniul ener&eticii9 A&en!ia (a!ional pentru :e&lementare n Domeniul .elecomunica!iilor #i Bnformaticii 3 licen!ele din domeniul telecomunica!iilor #i informaticii, -onsiliul -oordonator al Audiovi ualului 3 licen!ele n domeniul audiovi ualului. Procedura de o$#inere a licen#ei% 0entru ob!inerea licen!ei se va depune o cerere la -amera de Gicen!iere, care trebuie s con!in urmtoarele date1 denumirea complet a ntreprinderii (numele, prenumele, adresa #i codul fiscal al persoanei fi ice), adresa *uridic, codul fiscal, &enul de activitate supus licen!ierii, sediul filialelor (dac e$ist), lista actelor ane$ate la cerere, care confirm abilitatea de a desf#ura un anumit &en de activitate. "a cererea de o$#inere a licen#ei se anexeaz urmtoarele acte:

-opia certificatului de nre&istrare a ntreprinderii (a buletinului de identitate al persoanei fi ice) autentificat la notar9 Adeverin!a n ori&inal (sau copia autentificat notarial), eliberat de or&anul teritorial fiscal, ce confirm lipsa datoriilor fa! de bu&etul consolidat #i bu&etul de stat al asi&urrii sociale9 Alte acte n ori&inal (sau copia autentificat notarial), n func!ie de condi!iile de licen!iere a unui sau altui &en de activitate. -amera de Gicen!iere nu este n drept s cear pre entarea altor acte dect cele prev ute de le&e #i cele ce depind de condi!iile de licen!iere. Camera poate refuza acceptarea cererii, dac:

cererea este depus sau semnat de o persoan care nu are atribu!iile respective9 actele au fost perfectate cu nclcarea cerin!elor le&isla!iei. "n ca ul neacceptrii cererii de eliberare a licen!ei, persoana ce a depus cererea (solicitantul) este informat n scris, indicndu+se motivele refu ului. % nou cerere poate fi depus doar dup nlturarea cau elor care au servit temei pentru refu . Deci ia de eliberare a licen!ei sau de refu a eliberrii ei se ia de -amera de licen!iere n termen de cel mult 54 ile lucrtoare de la data depunerii cererii de eliberare a licen!ei. Ge&ea privind licen!ierea unor &enuri de activitate nr. ?45H2005 prevede doar dou temeiuri privind respin&erea cererii de eliberare a licen!ei1

neautenticitatea datelor din documentele pre entate de solicitant9 nencadrarea solicitantului de licen! n condi!iile de licen!iere. Dac refu ul a fost dat avnd la ba primul temei, o nou cerere poate fi depus nu mai devreme de trei luni de ile dup data adoptrii deci iei privind refu ul de eliberare a licen!ei. Dac refu ul de eliberare a licen!ei are ca motiv nentrunirea condi!iilor de licen!iere, o nou cerere de eliberare a licen!ei poate fi depus dup nlturarea cau elor care au dus la primirea refu ului. &fera de ac#iune a licen#ei . Gicen!ele eliberate de -amera de Gicen!iere sunt valabile pe ntre& teritoriul :.)., iar licen!ele eliberate de autorit!ile administra!iei publice locale sunt valabile pe ra a *urisdic!iei lor. "n afara hotarelor :.)oldova licen!a este valabil n corespundere cu acordurile interna!ionale la care )oldova este parte. 'ermenul de vala$ilitate al licen#ei . Gicen!a se eliberea pe un termen de un an, pentru urmtoarele &enuri de activitate1

activitatea le&at de *ocurile de noroc1 or&ani area #i desf#urarea loteriilor, ntre!inerea ca inourilor, e$ploatarea automatelor de *oc cu c#ti&uri bne#ti, stabilirea mi elor la competi!iile sportive9 importul alcoolului etilic, importul #i (sau) comerciali area an&ro a produc!iei alcoolice #i a berii importate9

comerciali area cu amnuntul a buturilor alcoolice #i (sau) a berii9 importul #i (sau) prelucrarea tutunului, fabricarea #i comerciali area an&ro a produselor din tutun #i (sau) comerciali area an&ro a tutunului fermentat #i a produselor din tutun9 comerciali area cu amnuntul a produselor din tutun. Gicen!a se eliberea pe un termen de > ani pentru acti+vit!ile de1

fabricarea alcoolului etilic, produc!iei alcoolice, berii sau pstrarea, comerciali area an&ro a alcoolului etilic, a produc!iei alcoolice #i a berii produse de productorii autohtoni9 Gicen!a se eliberea pe un termen de pn la 24 ani pentru activit!ile de1

producerea #i (sau) furni area, transportarea, distribuirea ener&iei electrice9 furni area #i (sau) transportarea, distribuirea &a elor naturale. 0entru toate celelalte &enuri de activit!i licen!ele se eliberea pe un termen de cinci ani. &uspendarea i retra!erea licen#ei% -amera de licen!iere este n drept s suspende licen!a, dar pe un termen ce nu dep#e#te ; luni de ile, doar n ca ul1

(erespectrii de ctre titularul de licen! a prescrip!iei privind lichidarea nclcrii condi!iilor de licen!iere n termenul stabilit9 0ierderii par!iale sau temporare de ctre titularul de licen! a capacit!ii de a desf#ura &enul de activitate licen!iat. Drept temeiuri de retra&ere a licen!ei de ctre -amera de licen!iere pot servi1

cererea titularului de licen! privind retra&erea acesteia9 lichidarea ntreprinderii9 neachitarea de ctre titularul de licen! a impo itelor9 depistarea unor date neautentice n documentele pre entate pentru ob!inerea licen!ei9 stabilirea faptului de transmitere a licen!ei altei persoane n scopul desf#urrii &enului de activitate stipulat n licen!9 nu au fost nlturate, n termenul stabilit, cau ele care au dus la suspendarea licen!ei9 nerespectarea repetat a prescrip!iilor privind lichidarea nclcrilor ce !in de condi!iile de licen!iere. Dup retra&erea licen!ei, titularul cruia i s+a retras licen!a poate depune o nou cerere de eliberare a licen!ei pentru acela#i &en de activitate doar dup e$pirarea a ; luni de la data deci iei de retra&ere a licen!ei.

Obligaia de inere i organizare a contabilitii


0ersoanele fi ice #i *uridice care practic activitatea de ntreprinztor sunt obli&ate prin art. 4 al Ge&ii contabilit!ii, nr. ?2;H5CC4, s or&ani e e #i s !in contabilitatea proprie a activit!ii comerciale pe care o desf#oar. 2ste o obli&a!ie instituit, n primul rnd, n interesul propriu al comerciantului, care trebuie s cunoasc situa!ia financiar+contabil a afacerilor sale #i, pe de alt parte, n controversele cu al!i comercian!i i procur probele necesare pentru dovedirea drepturilor sale. Aceast obli&a!ie este prev ut de le&e #i n interesul &eneral, ntruct contabilitatea permite, n ca de ncetare de pl!i, cunoa#terea situa!iei economico+financiare a ntreprinderii, activul #i pasivul, constituind totodat #i un mi*loc de prob a opera!iilor comerciale. -ontabilitatea este indispensabil or&anelor financiare ale statului, n scopul verificrii declara!iilor fiscale ale comercian!ilor #i combaterii fraudelor. "n ba a nre&istrrilor fcute n re&istrele contabile #i eviden!ei contabile, or&anele financiare stabilesc impo itele #i ta$ele ce urmea s fie achitate de ctre comercian!i. -ontabilitatea repre int un sistem comple$ de eviden!, informare #i &estiune, n ba a cruia s determin indicatorii necesari pentru ntocmirea declara!iilor, altor documente utili ate n vederea calculrii #i achitrii impo itelor, efecturii decontrilor. Ca instrument principal al !estiunii patrimoniului, stocrii i analizei rezultatelor o$#inute, conta$ilitatea tre$uie s asi!ure 1 nre&istrarea cronolo&ic #i sistematic, prelucrarea #i pstrarea informa!iei cu privire la patrimoniu, cheltuielile de fabricare #i circula!ie, decontrile, obli&a!iile, drepturile #i re ultatele ob!inute,

utili ate att pentru necesit!ile proprii, ct #i n rela!iile cu ac!ionarii, clien!ii furni ori, bncile, or&anele fiscale #i alte persoane fi ice #i *uridice9 controlul opera!iunilor patrimoniale efectuate, al procedeelor de prelucrare utili ate #i al e$actit!ii datelor contabile9 furni area informa!iei necesare determinrii patrimoniului na!ional, e$ecutrii bu&etului, precum #i ntocmirii raportului financiar pe ansamblul economiei na!ionale. %biectul contabilit!ii patrimoniului l constituie bunurile imobile #i mobile, reflectate n e$presie natural #i bneasc, bunurile cu poten!ial economic, mi*loacele bne#ti, valorile mobiliare, drepturile #i obli&a!iile patrimoniale, cheltuielile, veniturile #i re ultatele ob!inute, precum #i circula!ia #i modificrile intervenite n urma efecturii opera!iunilor patrimoniale . -ontabilitatea se !ine n limba de stat #i moneda na!ional. 2viden!a contabil se !ine n modul stabilit de Ge&ea contabilit!ii, de 0lanul de conturi contabile al activit!ii contabile a ntreprinderilor #i de Standardele (a!ionale de -ontabilitate, adoptate prin ordinul )inisterului de ,inan!e, nr. 5=?H5CC=. (n func#ie de destina#ia informa#iei i de cate!oria de utilizatori, se face distinc#ie )ntre conta$ilitatea financiar i conta$ilitatea de !estiune% Contabilitatea financiar , o &enerali are a datelor contabile din rapoartele financiare, se !ine n conformitate cu actele normative aprobate de or&anele competente. 2a se ntocme#te cu o anumit re&ularitate #i se pre int periodic, sub form de raport financiar or&anelor de stat competente. Contabilitatea de gestiune (mana&erial) repre int un sistem de colectare #i prelucrare a datelor aferente cheltuielilor de produc!ie, costului produc!iei (lucrrilor, serviciilor) #i rentabilit!ii activit!ii de ntreprin tor. Aceste date sunt de u intern #i interesea , de re&ul, administratorul, fondatorul #i, dup ca , asocia!ii sau membrii persoanei *uridice. -ontabilitatea de &estiune se or&ani ea dup metode #i procedee elaborate de ntreprin tor n vederea administrrii corecte a afacerilor. Sistemul de procedee de cercetare #i de studiere a activelor, pasivelor, veniturilor, cheltuielilor #i re ultatelor activit!ii economico+financiare a a&entului economic repre int metoda contabilitii. *!en#ii economici pot folosi pentru #inerea conta$ilit#ii urmtoarele metode 1 contabilitatea n partid simpl9 sistemul simplificat al partidei duble9 sistemul complet al partidei duble. Aplicarea unei sau altei metode de !inere a contabilit!ii se face n func!ie de anumite criterii1 numrul mediu anual de an&a*a!i, volumul anual al vn rilor nete #i valoarea total a bilan!ului. De re&ul, a&en!ii micului business !in contabilitatea n partid simpl sau, dup ca , un sistem simplificat al partidei duble. A&en!ii economici care nu se ncadrea n cate&oria de a&en!i ai micului business utili ea sistemul contabil complet. "ntreprin torul este obli&at s or&ani e e !inerea contabilit!ii la ntreprinderea sa. 0ersoanele fi ice #i *uridice care practic activitatea de ntreprinztor !in contabilitatea prin intermediul #efului serviciului contabil, contabilului+#ef, directorului financiar contabil care, de re&ul, trebuie s aib studii superioare sau medii de specialitate, de asemenea pot fi ncheiate contracte cu firme de audit, care vor asi&ura eviden!a contabil cuvenit. Administratorul trebuie s cree e condi!iile necesare pentru !inerea corect a contabilit!ii, ntocmirea #i pre entarea la termen a rapoartelor financiare, s asi&ure e$ecutarea ri&uroas de ctre toate subdivi iunile #i serviciile, care au atribu!ii la eviden!, a cerin!elor #efului serviciului contabil privitor la modul de ntocmire a documentelor #i furni area informa!iei pentru eviden!. Eviden#a conta$il se #ine prin intermediul a patru etape, i anume 1 ntocmirea documentelor *ustificate9 sistemati area informa!iei #i completarea re&istrului contabil9 inventarierea #i darea de seam financiar. -onform prevederilor le&ale, documentele *ustificate sunt acte ntocmite n scris, care adeveresc sau autentific opera!iunile economice1 (contractele, facturile de eliberare sau de recep!ionare a mrfurilor, dispo i!iile de plat, tabelele de eviden!), inclusiv dispo i!iile #i permisiunile a&entului economic. Bnforma!ia ce se con!ine n documentele *ustificate, necesare pentru nre&istrarea contabil, este acumulat #i sistemati at n re&istre contabile n ba a formulelor contabile. Registrele contabile servesc )ntreprinztorului pentru ca:

numai prin mi*locirea unei contabilit!i re&ulat !inute poate s+#i dea seama de evolu!ia afacerilor #i s #tie cum s procede e pentru a a*un&e la scopul scontat9

ntreprin torul, !innd re&istrele de contabilitate n modul prescris de le&e, le va putea folosi n fa!a instan!elor *udectore#ti. :e&istrele contabile pot servi #i creditorilor ntreprin torului n ca ul procesului de insolvabilitate. :e&istrele mai au #i o alt utilitate din punct de vedere formal, ntruct or&anele fiscale le controlea pentru a stabili impo itele ce trebuie s le plteasc ntreprin torul n raport cu c#ti&urile reali ate. Inventarierea este o opera!iune de comparare a datelor din documentele *ustificate #i re&istrele contabile cu obiectele materiale de!inute de ntreprin tor. 0rin inventariere se n!ele&e un ansamblu de opera!iuni de constatare a e$isten!ei tuturor elementelor de activ #i de pasiv n e$presie cantitativ+valoric sau numai valoric, dup ca , n patrimoniu sau &estiunea ntreprinderii la data efecturii acestei opera!iuni. "ntreprin torul este obli&at s efectue e inventarierea patrimoniului, cel pu!in, o dat n an, pentru a verifica veridicitatea datelor din contabilitate #i din drile de seam. Raportul financiar repre int o informa!ie financiar sistemati at despre evenimentele care influen!ea activitatea ntreprinderii #i opera!iile economice. Scopul raportului financiar &eneral const n pre entarea unei informa!ii accesibile investitorilor #i creditorilor reali #i poten!iali1 despre situa!ia financiar a ntreprinderii, indicatorii activit!ii ei, flu$ul mi*loacelor bne#ti, resursele economice #i datoriile ntreprinderii, componen!a #i sursele activelor #i modificrile lor. "ntreprin torul care utili ea sistemul simplificat sau sistemul complet al partidei duble este obli&at s fac rapoarte financiare trimestriale #i anuale. :aportul financiar trimestrial include1 bilan!ul contabil, raportul privind re ultatele financiare, raportul privind flu$ul mi*loacelor bne#ti. :aportul financiar anual include1 bilan!ul contabil, raportul privind re ultatele financiare, raportul privind flu$ul de capital propriu, raportul privind flu$ul de mi*loace bne#ti, ane$ele la rapoartele financiare, nota e$plicativ la rapoartele financiare.

Obligaia de a contribui cu taxe i impozite la cheltuielile publice


-apacitatea statului de a+#i reali a func!ia social, economic, func!ia de respectare a ordinii de drept, func!ia ecolo&ic #i alte aspecte ale vie!ii statale n mare msur depinde de mrimea veniturilor de care dispune #i care formea bu&etul de stat. Bar formarea bu&etului, dup cum se #tie, are loc prin recep!ionarea veniturilor provenite din impo itarea contribuabililor #i din alte pl!i ale popula!iei. -adrul normativ al :epublicii )oldova prevede c subiectele impunerii sunt1 persoanele fi ice #i *uridice indiferent de statutul lor. De aici re ult c #i ntreprin torii sunt supu#i impo itrii. Ina din obli&a!iile ntreprin torilor, stabilit n Ge&ea cu privire la antreprenoriat #i ntreprinderi nr. C?4H5CC2, este 6onorarea obli&a!iilor la bu&et7, ceea ce nseamn plata n termen a impo itelor #i ta$elor. $odul fiscal define%te impozitul & o plat o#ligatorie cu titlu gratuit, care nu ine de efectuarea unor aciuni determinate sau concrete de ctre organul mputernicit sau de ctre persoana cu funcie de rspundere a acestuia pentru sau n raport cu contri#ua#ilul care a ac'itat aceast plat . Doctrina sus!ine c impo itul este o prelevare obli&atorie fa! de stat n scopul acoperiri cheltuielilor publice stabilite prin le&e #i fr vreo contrapresta!ie direct #i imediat datorat de persoanele fi ice #i *uridice pentru veniturile pe care le ob!in sau bunurile pe care le posed. a!ele repre int, alturi de impo ite, cea de a doua cate&orie principal de venituri ale bu&etului. .a$ele sunt #i ele pl!i bne#ti, re&lementate ca venituri ale bu&etului de stat sau ale unor colectivit!i publice care, ns, spre deosebire de impo ite, sunt datorate de acei care beneficia de anumite servicii, prestri ori alte acte sau activit!i ale unor or&ane sau institu!ii publice. Bmpo itele #i ta$ele obli&atorii sunt stabilite n -odul fiscal al :epublicii )oldova. Clasificarea impozitelor % 0otrivit art. ; din -odul fiscal, sistemul fiscal in :.)oldova se constituie din impo ite #i ta$e &enerate de stat #i impo ite #i ta$e locale. &istemul impozitelor i taxelor !enerale de stat include: impo itul pe venit9 ta$a pe valoarea adu&at9 acci ele9 impo itul privat9

ta$a vamal9 ta$ele percepute n fondul rutier. Bmpo itele republicane sunt stabilite de 0arlament, iar sumele ncasate se vars la bu&etul de stat #i la bu&etele locale. 0reci area cuantumului impo itelor se face #i de le&ea bu&etului de stat pentru anul respectiv. &istemul impozitelor i taxelor locale include:

impo itul pe bunurile imobiliare9 impo itul pentru folosirea resurselor naturale9 ta$a pentru amena*area teritoriului9 ta$a pentru dreptul de a or&ani a licita!ii locale #i loterii9 ta$a hotelier9 ta$a pentru amplasarea publicit!ii (reclamei)9 ta$a pentru dreptul de a aplica simbolica loKL59 ta$a pentru amplasarea unit!ilor comerciale9 ta$a de pia!9 ta$a pentru ca are9 ta$a balnear9 ta$a pentru prestarea serviciului de transport auto de cltori pe rutele municipale, or#ne#ti #i ste#ti9 ta$a pentru parcare9 ta$a de la posesorii de cini9 ta$a pentru amena*area localit!ilor din ona de frontier, care au birouri vamale de trecere a frontierei vamale. 0re enta clasificare este stabilit de le&islator n scopul reparti rii mi*loacelor ob!inute din perceperea impo itelor bu&etelor locale #i de stat. -uantumul ma$im L5 impo itelor locale sunt aprobate de 0arlament. Autorit!ile administra!iei publice locale stabilesc cuantumul fi$, nlesnirile, modalitatea #i re&ularitatea de ncasare a impo itelor. )i*loacele bne#ti colectate pe ba a impo itelor &enerale de stat se folosesc pentru stin&erea cheltuielilor &enerale de stat (de e$emplu, cheltuielile pentru sistemul aprrii de stat, iar ta$ele locale 3 pentru stin&erea cheltuielilor din ra a unit!ilor administrativ+teritoriale (de e$emplu, cheltuielile pentru ntre!inerea bibliotecii). -ea mai important clasificare a impo itelor este cea care divi ea impo itele n raport de modul perceperii1 impo ite directe #i impo ite indirecte. (mpozitele directe se stabilesc #i se pltesc n cadrul unui raport direct ntre contribuabi5u5+debitor #i or&anele de stat de specialitate fiscal care stabilesc #i ncasea impo itele, urmresc recuperarea celor neachitate inte&ral la termenele prev ute de re&lementrile n vi&oare. 0erceperea direct este instituit pentru impo itele care au ca obiect situa!ii #i ac!iuni personale ale cet!enilor, bunuri mobile #i imobile, venituri, beneficii #i venituri ale persoanelor fi ice #i *uridice etc., care se declar n vederea calculrii impo itelor #i se pltesc direct de ctre contribuabilul+debitor or&anului de stat de competen! fiscal s lM ncase e. Astfel de impo ite se constituie din1 impo itul pe venitul persoanelor fi ice, impo itul pe beneficiul ntreprinderii, ta$ele ncasate pe contractele de vn are, de dona!ie, de mo#tenire, ncheiate #i autentificate la biroul notarial. (mpozitele indirecte sunt cele care se percep cu prile*ul vn rii unor bunuri, mai ales de consum, sau numai al punerii n circula!ie a unor bunuri, cu oca ia e$ecutrii unor lucrri #i prestri de servicii etc. Aceste impo ite se calculea conform unor norme le&al instituite n pre!urile de vn are sau de punere n circula!ie a bunurilor, ca #i n tarifele lucrrilor #i serviciilor, #i se re!in de ctre a&en!ii economici care au pus n circula!ie aceste bunuri, pltindu+se n contul veniturilor publice. Suportatorii acestor impo ite sunt nu pltitorii, ci cumprtorii bunurilor vndute sau puse n circula!ie, beneficiarii lucrrilor #i serviciilor, acest fapt *ustificnd denumirea de impo ite indirecte. Se consider impo ite indirecte #i ta$a pe valoarea adu&at, ta$ele vamale, acci ele etc. 0rim intermediul impo itelor, statul poate influen!a direct asupra economiei, asupra producerii bunurilor #i prestrii serviciilor. 0entru ca ul n care n !ar s+a creat o cerere lL un anumit produs, statul poate reduce ori anula impo itul pentru a da ntreprin torilor posibilitatea de a ob!ine un beneficiu mai nalt, stimulnd astfel produc!ia deficitar. 8i invers, dac un produs nu este solicitat, pentru a mic#ora produc!ia se pot mri impo itele interne, stimulnd e$portul acestui produs.

.ot cu a*utorul impo itelor se poate prote*a pia!a intern a productorilor de interven!ia mrfurilor importate. Astfel, statul se implic activ n activitatea economic prin stabilirea de ta$e #i impo ite.

Obligaia ntreprinztorului de a nu polua mediul nconjurtor


+o$,ndind posi$ilitatea de a transforma natura, omul nu i-a pus mult timp pro$lema de a proceda ra#ional, )n condi#ii normale de echili$ru i dezvoltare a vie#ii% El a sesizat destul de t,rziu c este crea#ia i creatorul mediului su am$iant, care )i asi!ur existen#a $iolo!ic i, totodat, cea intelectual% Exploatarea ira#ional, )n primul r,nd, a resurselor re!enera$ile .pduri, flor, faun etc%/, apoi a celor nere!enera$ile .$o!#ii minerale ale su$solului/ a accentuat efectul nociv al ac#iunilor omului asupra naturii% 0olosindu-se pe scar lar! tiin#a i tehnolo!ia )n scopul dezvoltrii industriale, s-a i!norat necesitatea pstrrii )n permanen# a unui echili$ru )ntre satisfacerea nevoilor materiale proprii )n continu cretere i protec#ia tuturor factorilor mediului )nconjurtor% +eteriorarea mediului de ctre om nu )nseamn, )ns, numai distru!erea echili$rului ecolo!ic, ci i apari#ia unei reac#ii inverse din partea mediului astfel modificat asupra omului: noile condi#ii de mediu sunt mai pu#in favora$ile pentru via#a omului, pentru desfurarea activit#ii sale economice% Conform art% 12 din "e!ea privind protec#ia mediului )nconjurtor, nr% 343453661, a!en#ii economici, indiferent de forma de proprietate, sunt o$li!a#i s )ntreprind un ir de msuri de protec#ie a apelor, aerului, solului i su$solului% Conform art% 46, Constitu#ia %7%, protec#ia mediului )nconjurtor, conservarea i ocrotirea monumentelor istorice i culturale constituie o o$li!a#ie a fiecrui cet#ean% eferitor la dreptul de proprietate re#inem mai )nt,i o$li!a#ia !eneral de executare a acestui drept cu respectarea cerin#elor de protec#ie a mediului i, )n primul r,nd, cu o$li!a#ia de prevenire a deteriorrii, a polurii acestuia% +in aceasta decur! o serie de o$li!a#ii concrete, )ncep,nd, de exemplu, cu datoria de a utiliza tehnolo!ii c,t mai curate, de a echipa o$iectele poluante cu sta#ii i instala#ii de epurare, continu,nd cu interzicerea depozitrii ori deversrii pe sol, )n ap sau al#i factori de mediu, de su$stan#e poluante, a deeurilor sau oricror alte materiale poluante i finis,nd cu o$li!a#ia de a restaura factorii de mediu deteriorat i a desp!u$i persoana prejudiciat% (n concluzie putem spune c pro$lemele dezvoltrii i creterii economice nu pot fi separate de cele ecolo!ice% Economia i ecolo!ia se )ntreptrund tot mai mult 8 local, re!ional, na#ional i !lo$al )ntr-o re#ea de cauze i efecte% ela#ia dezvoltare-protec#ia mediului este o rela#ie )ntre prezent i viitor% +ezvoltarea urmrete satisfacerea nevoilor !enera#iilor prezente, protec#ia mediului fiind o investi#ie pentru !enera#iile viitoare%

Obligaia ntreprinztorului de a desfura o activitate n limitele concurenei loiale


Adam Smith a recunoscut c mecanismul pie!ei func!ionea cu cele mai bune re ultate numai n condi!iile e$isten!ei unei concuren#e perfecte% Aceasta nseamn c toate bunurile #i serviciile au un pre! #i se schimb pe pia!. "n plus, nici un productor sau consumator nu are o for! suficient de mare pentru a influen!a pre!ul. -onform art. 52;, alin. (2) din -onstitu!ia :.)oldova, una din obli&a!iile statului n domeniul economiei na!ionale este asi&urarea libert!ii comer!ului #i protec!iei concuren!ei loiale. Gibertatea comer!ului se reali ea prin libera competi!ie, a concuren!ei stimulative ntre comercian!i pentru c#ti&area #i pstrarea clientului, pe un sector al pie!ei, n scopul rentabili rii propriei activit!i. -oncuren!a se poate de volta liber numai ntr+o economie liberal, cu respectarea drepturilor #i libert!ilor celorlal!i comercian!i, n limitele le&ii #i ale re&ulilor de moral comercial. Din aceast perspectiv, atitudinea economic #i cea *uridic cu privire la concuren! sunt definite prin aceea#i e$presie 3 libera concuren!. Din punct de vedere *uridic, libera concuren! a fost ridicat la ran& de principiu principiul li$erei concuren#ecare are n vedere clientela, libertatea pre!urilor #i transparen!a pie!ei. $lientela este definit ca totalitatea persoanelor fi ice #i *uridice care apelea n mod obi#nuit la acela#i comerciant, adic la fondul de comer! al acestuia, pentru procurarea unor mrfuri #i servicii.

)i#ertatea preurilor are n vedere c comercian!ii (ntreprin torii) sunt n drept s stabileasc n mod independent pre!urile #i tarifele la produc!ia fabricat sau la serviciile prestate n ba de contract cu partenerii (art. ;, alin. (;) Ge&ea, nr. <?4H5CC2. Aceea#i le&e n art. C, alin. ;, lit. (a) prevede c 6autorit!ilor publice li se inter ice s ncheie acorduri #i s dea dispo i!ii privind ma*orarea, reducerea sau men!inerea pre!urilor #i tarifelor care conduc la limitarea concuren!ei7. *ransparena preurilor , dup cum s+a mai men!ionat, presupune c att productorii, ct #i consumatorii dispun de toat informa!ia cu privire la cerere, ofert #i pre!uri, deoarece numai n asemenea ca cumprtorul poate de!ine cel mai bun produs la cel mai bun pre!. -oncuren!a liber are n vedere, nainte de toate, e$ercitarea cu bun credin! a activit!ii comerciale. 2ste o cerin! prev ut de art. ?, al. 5 al Ge&ii cu privire la protec!ia concuren!ei, doar c ntr+o formulare pu!in diferit 6a&en!ii economici au dreptul la concuren!a liber n limitele prev ute de le&isla!ie, ale tradi!iilor #i re&ulilor de corectitudine, de onestitate n afaceri7. (n func#ie de instrumentele folosite )n lupta cu rivalii, concuren#a se )mparte )n: loial9 neloial. $oncurena loial are loc atunci cnd a&en!ii economici n rela!ie cu rivalii folosesc mi*loace le&ale, n fond economice, recur&nd la diminuarea pre!ului #i lansarea unor noi produse. Art. 2 al Ge&ii cu privire la protec!ia concuren!ei define#te concuren!a loial drept ntrecerea n care ac!iunile independente ale a&en!ilor economici limitea efectiv posibilitatea fiecruia dintre ei de a e$ercita influen! unilateral asupra condi!iilor &enerale de circula!ie a mrfurilor pe pia!a respectiv. $oncurena neloial se caracteri ea n mare msur, prin folosirea instrumentelor e$traeconomice de ptrundere #i men!inere pe pia!, de e$.1 nlturarea fi ic a concurentului, ob!inerea (prin le&isla!ie) a unor condi!ii privile&iate, e$clusive, de desf#urare a activit!ii. "n func!ie de numrul #i puterea economic a vn torilor #i cumprtorilor, de transparen!a pie!ei #i modul de formare a pre!urilor, exist 2 tipuri de concuren#: perfect9 imperfect. Concurena perfect, denumit pur, se caracterizeaz prin: Atomicitatea pieei presupune e$isten!a unui numr mare de vn tori #i de cumprtori, astfel nct nici unul din ei nu poate influen!a ntr+o msur important, prin opera!iunile pe care le ncheie, nivelul pre!ului la un anumit produs. "mogenitatea decur&e din relativa similitudine calitativ a produselor (mrfuri, servicii, lucrri), pe care a&entul economic le comerciali ea pe pia!a respectiv. -a atare, consumatorii prefer n mod normal, n condi!ii cantitativ e&ale, produsul care poate fi ob!inut cu pre!ul cel mai redus. *ransparena se reali ea dac pe pia! se constat un flu$ informa!ional e$haustiv. Aceast condi!ie implic accesul direct, imediat #i complet al consumatorului la orice date semnificative, ce privesc caracteristicile fiecrui produs #i pre!urile corespun toare. +o#ilitatea factorilor de producie, prin care se n!ele&e posibilitatea acestora de a se deplasa liber #i n orice moment de pe pia!a unui produs pe pia!a altuia, iar att productorii, ct #i consumatorii pot &si liber #i nelimitat capital #i for! de munc de care au nevoie la momentul dat. ,luralitatea de opiuni deriv n mod firesc din coroborarea cerin!elor men!ionate pn acum. 0e o asemenea pia!, consumatorii beneficia de posibilit!i de ale&ere, practic nelimitate, ntre mrfurile oferite spre vn are. -eintervenia statului echivalea cu libertatea concuren!ei. Aceasta ncetea s mai fie perfect, de ndat ce, prin msuri administrative, i se aduc restric!ii. :olul statului pe pia! nu poate consta dect n asi&urarea condi!iilor optime pentru ac!iunea spontan a competi!iei economice. 2$ist, ns, numeroase motive pentru care o pia! nu poate fi perfect concuren!ial. Ina din marile deficien!e ale economiei de pia! este provocat de concuren!a imperfect sau de a#a+numitele monopoluri. Dac, n condi!iile unei concuren!e perfecte, nici un vn tor sau consumator nu poate influen!a pre!ul, concuren!a imperfect apare atunci cnd unul dintre cumprtori sau vn tori poate influen!a pre!ul unui bun.

-oncuren!a imperfect contribuie la cre#terea pre!ului cu mult peste costuri #i la scderea volumului achi i!iilor efectuate de consumatori sub nivelul de eficien!. "n realitate, n aproape toate sectoarele de activitate e$ist elemente de concuren! imperfect. 2conomi#tii consider c e$ist trei structuri de pia# ce sunt specifice concuren#ei imperfecte: monopolul9 oli&opolul9 concuren!a monopolistic. "onopolul este acea situa#ie de concuren# imperfect care se distin!e prin urmtoarele trsturi specifice 1 2$isten!a unei sin&ure firme care vinde #i a multor cumprtori care ac!ionea independent unul de altul9 Gipsa produselor substituibile9 Bmposibilitatea intrrii altor firme n domeniul respectiv de activitate. Dup cum s+a men!ionat mai sus, pia!a cu o concuren! pur #i perfect este ast i o e$cep!ie. )onopolul este un fenomen destul de periculos #i, datorit eforturilor statului, pu!in rspndit. Astfel, n via!a real, n economiile mi$te, pia!a este situat ntre aceste dou e$treme, ceea ce nseamn c formele cele mai frecvente pe pia! sunt1 concuren!a oli&opolistic9 concuren!a monopolistic. $oncurena oligopolistic (oligopolul! se caracteri ea prin e$isten!a unui numr redus de ntreprinderi, care pun la dispo i!ia unui numr mare de cumprtori un produs oarecare. Bmportant de re!inut este faptul c fiecare firm n parte poate influen!a pre!ul pie!ei. $oncurena monopolistic este o form de concuren! n care se confrunt un numr destul de nsemnat de firme, dar care #i+au diferen!iat produsele din punctul de vedere al calit!ii, astfel nct fiecare productor reu#e#te s+#i fac fidel o clientel predispus s accepte o anumit sporire a pre!urilor. 2a seamn cu concuren!a perfect prin faptul c numrul ofertan!ilor este mare, nici unul neavnd controlul absolut asupra pie!ei. 2a se deosebe#te, ns, de concuren!a perfect prin faptul c produsele vndute nu sunt identice. Deoarece firmele ofer produse diferite, pre!urile pot varia ntr+o oarecare msur. -a ul clasic de concuren! monopolistic l constituie, de e$emplu, cel al pie!ei desfacerii cu amnuntul a apei minerale sau a ben inei. Ina din tendin!ele obiective ale de voltrii economice este concentrarea produc!iei #i formarea marilor ntreprinderi care, la un moment dat, prin semnarea a tot felul de n!ele&eri de monopol, ncep a domina anumite se&mente ale pie!ei. "n acest fel concuren!a, ca una din for!ele motrice ale pro&resului economic, este strmtorat sau dispare cu totul. "ntruct concuren!a nu se poate men!ine de la sine, statul, prin interven!ia sa, este obli&at s+o prote*e e. Ge&isla!ia antimonopol din :epublica )oldova ncepe s se forme e odat cu adoptarea n 5CC2 a Ge&ii cu privire la limitarea activit!ii monopoliste #i de voltarea concuren!ei, nr.C0;H5CC2, #i continu cu adoptarea unei alte le&i n acest domeniu Ge&ea cu privire la protec!ia concuren!ei, nr. 550>H2000. "n acest sens, Ge&ea privind protec!ia concuren!ei, nr. 550>H2000, n art. ; men!ionea c sunt inter ise ac!iunile a&en!ilor economici cu o situa!ie dominant pe pia!, precum #i ac!iunile mai multor a&en!i economici ce de!in n comun o astfel de situa!ie care duce sau poate duce la limitarea concuren!ei #i (sau) la le area intereselor unor al!i a&en!i economici, precum #i ale persoanelor fi ice.