Sunteți pe pagina 1din 2

1

Cercurile misterioase din lanuri


Ce sunt cercurile din lanuri?
Cercurile din lanuri ("crop circles", "crop formations", lb. engl.) sunt desene
geometrice la scară mare, acoperind arii de zeci şi sute de metri pătraţi, realizate prin
culcarea ordonată a unor porţiuni din lanurile de grâu, porumb, orz, rapiţă etc.
Fenomenul a căpătat răspândire mondială în ultimii ani, astfel de formaţiuni
misterioase fiind raportate în multe ţări. Sute de cercetători, majoritatea cu pregătire
ştiinţifică de nivel înalt, studiază minuţios fiecare desen nou apărut. Ce este de-a
dreptul supărător este că, până acum, nimeni nu a putut da o explicaţie "rezonabilă"
apariţiilor...
Reacţia martorului ocular
Primul contact vizual cu o astfel de imagine gigantică îţi creează emoţie artistică şi
elevaţie intelectuală, urmate inevitabil se întrebările: "cine a făcut desenul acesta?
cum şi când?". Începi imediat să cauţi urmele paşilor făptaşilor, dar nu găseşti nimic
- în jurul desenului spicele sunt intacte. Şi de aici începe marea căutare şi fervoarea
ştiinţifică. Vrei să aduni toate indiciile care te-ar putea conduce la o explicaţie a
fenomenului.
Fenomen natural?
Găsim în natură forme geometrice aproape perfecte, cum ar fi marea varietate de
fulgi de zăpadă. Poate că aceste cercuri apărute în lanuri sunt forme de manifestare a
unor energii telurice care radiază la suprafaţă, fenomen analog cu aranjarea
geometrică a piliturii de fier pe un suport supus magnetizării... Totuşi, de la an la an
complexitatea desenelor a crescut, de la simple cercuri sau combinaţii de cercuri la
forme liniare combinate cu circulare, apoi la forme poligonale, apoi la schematizarea
unor insecte sau orbite de planete, forme de fractali, desene de o frumuseţe artistică
remarcabilă şi care respectă nişte proporţii matematice exacte. Nu există nicăieri în
lumea naturală un asemenea fenomen evolutiv şi purtător de sens, pe care îl putem
cataloga, fără a greşi, drept artă şi comunicare.
Meşteri nevăzuţi?
Cea mai tentantă rămâne, desigur, ipoteza făuririi acestor desene de mâini umane
pricepute. Uşor de zis, greu de demonstrat! Este adevărat că au fost depistate şi
câteva falsuri, făcute de nişte teribilişti, în scop publicitar. Dar uşurinţa cu care au
fost imediat depistate de către specialişti arată că ele erau doar nişte slabe imitaţii
ale stilului ORIGINAL. O formaţiune ORIGINALĂ este întotdeauna o forma
completă, perfectă. Ea modifică structura solului şi creează un câmp electromagnetic
intens. Culcarea spicelor nu se datorează unui procedeu mecanic, ci unuia de
încălzire din interior al tulpinii plantei, care se înmoaie temporar pentru a se îndoi la
orizontală uşor, fără a fi ruptă. Analiza microscopică a revelat existenţa unor bobiţe
de material magnetic în spice, a căror densitate scade liniar de la centru spre
marginea formaţiunii. Dacă cineva ar pretinde că el a făcut o astfel de formaţiune,
considerată a fi ORIGINALĂ, orice savant ar fi curios să afle CUM! Căci nu există
metode cunoscute care să redea aceste efecte complexe integral.
Dacă formele grafice din lanuri ar fi opera unor oameni, cum se face că nimeni nu i-a
văzut până acum, după apariţia a mii de astfel de desene în toate colţurile globului
(SUA, Canada, Germania, Anglia, Franţa, Olanda etc)?! Ce interes ar putea avea o
astfel de ipotetică echipă de "desenatori în lanuri" să cheltuiască atâta energie,
folosind o tehnologie necunoscută şi nici măcar să nu îşi dezvăluie identitatea?! Mai
mult, fenomenul nu este cu totul de dată recentă, ci a fost înregistrat şi de cronicile
secolului 17 în Anglia şi Germania, când oamenii îngroziţi credeau că cercurile
apărute în lanuri sunt rodul demonilor şi al vrăjitoarelor. Cam puţin probabil ca
echipa de "desenatori" teribilişti să fi supravieţuit incognito atâtea secole!
2
Desenele nu apar întotdeauna "peste noapte". Un pilot care survola Stonehenge s-a
întors deasupra zonei după 30 minute, văzând şi filmând o formaţiune care nu exista
acolo înainte. Apăruse într-un interval de jumătate de oră, ziua în amiaza mare, lângă
o şosea circulată! S-au relatat şi cazuri când timpul de apariţie a fost de sub un
minut!...
Pista mentalistă
Istoria acestor apariţii de formaţiuni grafice gigantice ne arată că ele sunt mai
frecvente acolo unde oamenii le dau importanţă, le studiază imediat ce apar, au
aparate de zbor cu care le survolează şi le fotografiază, discută între ei şi informează
opinia publică. Pare a fi o interacţiune între oameni şi creatorii desenelor.
Una din echipele de cercetători pasionaţi ai acestui fenomen au făcut o meditaţie în
grup, prin care au invocat apariţia unei formaţiuni cu caracteristici clare. A doua zi,
au găsit în apropiere una, identică până în amănunt cu cea mentalizată de ei. Să fie
toate aceste desene simbolice rodul unor asociaţii ezoterice care se ocupă cu
modelarea subconştientului colectiv? Dar, care ar putea fi legătura dintre această
prezumtivă grupare şi sferele luminoase galbene, roşii, care zboară adeseori în
preajma formaţiunilor abia apărute? Ele au fost surprinse şi pe film, iar
comportamentul lor dovedeşte inteligenţă şi faptul că nu sunt de sorginte umană...
Dincolo de ştiinţă
Unii dintre noi poate că aşteaptă enervaţi ca ştiinţa să le spună odată că cercurile din
lanuri sunt fie o farsă, fie o creaţie omenească, fie un fenomen natural. Aşteptăm să
ni se garanteze: "Nu există mistere, oameni buni, fiţi liniştiţi, Ştiinţa gândeşte pentru
dumneavoastră!".
Dar poate că, dimpotrivă, ar trebui să medităm mai profund, poate că mesajul lor ni
se adresează personal! Să ne deschidem, aşadar, mintea, să ne minunăm de aceste
desene, proaspete ca roua dimineţii, irezistibil de frumoase, de necombătut ca o
teoremă matematică, efemere ca spicele sub tăişul secerătorilor!
Isabelle Kingston, unul din mediumii dedicaţi comunicării cu invizibilii Făuritori ai
cercurilor misterioase, a prezis de multe ori locul unde urmau să apară noi desene,
câteva din caracteristicile lor şi mesajul care le însoţea. Ea spune că sarcina acestora
este să transforme în mod subtil conştiinţa oamenilor prin intermediul mesajelor
subconştiente conţinute în cercurile din lanuri. Aceşti Veghetori ai planetei, entităţi
spirituale, nu vor şi nu pot să intervină în mod direct în viaţa pământenilor, căci
aceasta ar contraveni Legii Universale. Depinde numai de noi cum interpretăm
informaţia care ne-a fost pusă la dispoziţie şi să o utilizăm pentru binele umanităţii,
pentru a ne recâştiga armonia cu natura...