Sunteți pe pagina 1din 93

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

Curs univeristar ZI, I.D. PSIHOLOGIE OCUPAIONAL

UCURESTI

CUPRINS
I. O!ie"tu#, $%&enii#e 'i sar"ini#e (si)%#%*iei &un"ii II. Met%$e $e $ia*n%+, 'i ana#i+, a siste&u#ui (si)%s%"i%te)ni" 2.1. Metode ale psihologiei 2.2. Metode preluate de la alte tiine 2.3. Metodele psihologiei muncii III. Stu$iu# (r%-esiuni#%r 3.1. Condiii generale de practicare a prefesiunilor 3.2. Recomand ri i restricii psihologice 3.3. Monografiile profesionale! profesiogramele i psihogramele IV. Cun%a'terea (ers%na#it,.ii /n &un", 4.1. "ptitudinile i munca 4.1.1. "ptitudinile generale 4.1.2. "ptitudinile speciale 4.2. #emperamentul $ %ntre recomand ri i restricii pentru acti&itatea de munc 4.3. "titudinile i performanele %n munc V. Orientarea (r%-esi%na#, (.1. )*iecti&ele orient rii profesionale (.2. +tapele acti&it ii de orientare profesional (.3. Metode pentru orientarea profesional VI. Se#e".ia (r%-esi%na#, '.1. Criteriile seleciei profesionale '.2. Condiiile seleciei profesionale '.3. +tapele seleciei profesionale VII. Pre*,tirea 'i e$u"a.ia (r%-esi%na#, 7.1. +ducaia permanent 7.2. -reg tirea profesional 7.3. .eprinderile de munc 7.4. Metode pentru perfecionarea profesional VIII. Eva#uarea (er-%r&an.e#%r (r%-esi%na#e 8.1. -erformane i competene 8.2. Metode de e&aluare a performanelor profesionale I0. A&!ian.a -i+i", a &un"ii ,.1. /luminatul ,.2. Cromatica ,.3. 0gomotul ,.4. 1i*raiile ,.(. Mu2ica funcional ,.'. +lemente de microclimat 0. A&!ian.a (si)%s%"ia#, a &un"ii Pag. ...4 ...8 ...10 ...11 ...17 ...21 ...21 ...23 ...24 ...2' ...27 ...28 ...28 ...30 ...31 ...34 ...3( ...3' ...37 ...3, ...3, ...40 ...41 ...43 ...43 ...44 ...4( ...4' ...(2 ...(2 ...(( ...(7 ...(7 ...(, ...'2 ...'4 ...'4 ...'( ...'7

10.1. 3tructurile grupului de munc 10.1.1. 3tructurile grupurilor de munc 10.2. Relaiile interpersonale 10.3. Metode i tehnici de cunoatere a grupurilor de munc 10.3.1. "uto*iografia grupurilor 10.3.2. )*ser&area sistematic a grupurilor 10.3.3. #ehnicile sociometrice 4Moreno5 10.3.4. 6tili2area chestionarului pentru determinarea personalit ii interpersonale a mem*rilor grupurilor de munc 10.3.(. -rofilul psihosocial al grupului de munc 0I. O!%sea#a 'i &un"a 11.1. 3imptomele o*oselii 11.2. Cau2ele o*oselii 11.3. )*oseala i odihna 0II. A""i$ente#e $e &un", 12.1. Caracteri2area general a accidentelor de munc 12.2. Metode de studiere a accidentelor de munc 12.3. Cau2ele accidentelor de munc 0III. Asisten.a (si)%#%*i", /n (r%"esu# &un"ii 13.1. -sihologul practician $ asistent al conducerii %ntreprinderii 13.2. -sihoprofesiograma psihologului industrial 13.2.1. .escrierea profesiunii 13.2.2.)*iectul muncii psihologului practician 13.2.3. Metodele! tehnicile i instrumentele utili2ate de psiholog 13.3. .eontologia profesiunii de psiholog i!#i%*ra-ie

...'7 ...'7 ...71 ...71 ...72 ...72 ...73 ...73 ...73 ...7' ...7' ...77 ...78 ...80 ...80 ...81 ...82 ...8' ...8' ...87 ...87 ...88 ...88 ...8, ...,1

I.

O IECTUL, DOMENIILE 1I SARCINILE PSIHOLOGIEI MUNCII

Psihologia muncii, mai nou numit de noi psihologie ocupaional, pentru a sublinia legtura sa cu practicarea profesiunilor, studiaz omul n activitatea de munc, avnd dou obiective fundamentale: 1. adaptarea omului la munc, prin cunoaterea profesiunilor, a implicrii personalitii n munc, orientare, selecie i pregtire profesional !. adaptarea muncii la om, prin conceperea i realizarea mainilor i utila"elor i n funcie de particularitile psihofiziologice ale operatorului uman, organizarea ergonomic a locurilor de munc, ameliorarea factorilor mediului fizic ambiant. Prin investigarea particularitilor activitii de munc, psihologia muncii este o disciplin tiinific a psihologiei, iar prin contribuiile sale practice, este o tehnologie psihologic. Psihologia muncii s#a constituit de timpuriu ca o necesitate a practicii muncii i a dezvoltrii industriale care era condiionat de pregtirea profesional a operatorilor umani n concordan cu e$igenele muncii industriale. %ceast ramur aplicativ a psihologiei are o bogat tradiie n ara noastr, materializat prin numeroase lucrri de cercetare tiinific, asisten psihologic n ntreprinderi, lucrri valoroase publicate. ) definiie cu caracter general consider psihologia muncii ca tiin despre comportamentul omului %n munc ! iar psihologia ocupaional ca o su*ramur a sa. Comportamentul omului %n munc este %ns o specie a psihocomportamentului! care constituie unul din o*iectele de studiu din sfera de preocup ri a psihologiei generale. 7n acest ca2! un o*iect de cercetare propriu unei tiine poate fi indi&iduali2at i circumscris ca o*iect al altei tiine8 -entru ca un domeniu al cunoaterii umane s capete statutul unei tiine! el tre*uie s ai* un o*iect propriu de cercetare! s dispun de metode o*iecti&e de in&estigaie i s ela*ore2e legi specifice! corespun2 toare o*iectului s u. R spunde psihologia ocupaional acestor de2iderate8 )*iect propriu de cercetare are! dar accesta nu este numai al ei! ci! %n primul r9nd face parte din coninutul psihologiei generale. Metode o*iecti&e de in&estigaie e:ist ! i unele dintre ele sunt chiar proprii psihologiei ocupaionale. .espre legi specifice este mai greu s ne pronun m! deoarece generali2 rile i teoreti2 rile se produc la ni&elul psihologiei generale i %n mai mic m sur la ni&elul ramurilor sale aplicati&e. .ac psihologia ocupaional este o ramur aplicati& a psihologiei generale! atunci mai poate fi considerat ca o tiin autonom 8 ;i dac da! %nseamn c e:ist mai multe tiine psihologice departa<ate dup domenii de acti&itate sau de profesiuni8 7n acest ca2! ar e:ista peste trei2eci de tiine psihologice. .up opinia noastr ! psihologia ocupaional constituie una din ramurile aplicati&e ale psihologiei care! prin o*iect! metode i generali2 rile prile<uite de cercet rile %ntreprinse! are caracter tiinific! dar nu este o tiin autonom .

-sihologia ocupaional nu are un scop %n sine! ci! %mpreun cu alte discipline tiinifice! urm rete i optimi2area procesului de munc ! %n sensul asigur rii unor condiii fa&ora*ile muncii 4securitate! reducerea efortului! &ite2a de e:ecuie! calitate etc.5. 6tili29nd %n acest scop *aga<ul teoretic i mi<loacele metodologice! psihologia ocupaional acionea2 ca o tehnologie %n &astul c9mp acional uman. 7n sfera psihologiei ocupaionale se particulari2ea2 preocup ri %n funcie de domeniile de acti&itate pe care le are %n &edere= industrial! agricol! transporturi! circulaia m rfurilor etc.! constituindu>se astfel su*ramri ale acesteia! ca= psihologia muncii agricole! psihologia muncii %n transporturi etc. Cercet rile de psihologie ocupaional ! indiferent %n ce domeniu de acti&itate se desf oar ! urm resc soluionarea a dou categorii de pro*leme care se constituie %n dou obiective fundamentale ale acesteia. -e de o parte! adaptarea omului la munc ! iar! pe de alt parte! adaptarea muncii la caracteristicile psihofi2iologice ale opertorului uman. -entru reali2area primului o*iecti&! adaptarea omului la munc ! sunt necesare parcurgerea mai multor etape! care sunt! %n acelai timp! acti&it i specifice ale psihologiei personalului! ca su*ramur a psihologiei muncii! i anume= anali2a psihologic a profesiunilor! anali2a factorilor de personalitate implicai %n acti&itatea de munc ! orientarea! selecia i preg tirea profesional . Cel de>al doilea o*iecti&! adaptarea muncii la caracteristicile psihofi2iologice ale operatorului uman! care constituie coninutul psihologiei inginereti! o alt su*ramur a psihologiei muncii! urm rete aplicarea cunotinelor despre comportamentul uman la conceperea i proiectarea echipamentului tehnic! la organi2area economic a locurilor de munc ! ameliorarea factorilor mediului fi2ic am*iant! precum i la cercetarea proceselor de recepie! prelucrare i p strare a informaiei! adoptarea deci2iilor %n &ederea aciunilor de comand i control al proceselor de munc . /. "daptarea omului la munc 4psihologia personalului5 a. anali2a psihologic a profesiilor *. anali2a factorilor de personalitate implicai %n acti&itatea de munc c. orientarea profesional d. selecia profesional e. preg tirea profesional a. conceperea i proiectarea echipamentului tehnic *. organi2area ergonomic a locurilor de munc c. ameliorarea factorilor mediului fi2ic am*iant d. recepia informaiilor! adoptarea deci2iilor! comanda i controlul proceselor de munc

//. "daptarea muncii la caracterisiticle psihofi2iologice ale operatorului uman 4psihologie inginereasc 5

Schema 1 $ &biectivele, subramurile psihologiei muncii care le realizeaz i coninutul 'etapele( acestora

"ceste dou o*iecti&e nu pot fi atinse numai pe *a2a cunotinelor i metodelor psihologiei muncii! ci necesit spri<inul i al altor discipline tiinifice din aria psihologiei! precum i cola*orarea cu alte tiine. "stfel! psihologia diferenial ! care studia2 particularit ile psihologice indi&iduale! ofer *a2a metodologic necesar acti&it ilor de orientare! selecie i integrare profesional . "cti&it ile de munc fiind! %n condiiile moderne! prin e:celen acti&it i colecti&e! oamenii lucr9nd organi2ai pe formaii de lucru! echipe! compartimente! sectoare i secii! societ i comerciale! cola*orarea cu psihologia social este a*solut necesar . )rgani2area social a muncii! conducerea colecti&ului de munc ! rolul liderului %n desf urarea proceselor de munc ! reali2area climatului psihosocial fa&ora*il cooper rii %n munc etc. necesit conlucrarea cu psihologia organi2aional . -entru aspectele de preg tire profesional ! speciali2are! recalificare! aportul psihologiei pedagogice este a*solut necesar. Re2ultatele procesului de munc ! su* forma unor produse materiale sau spirituale interesea2 psihologia comerului sau economic care studia2 continuarea acestui proces %n sfera circulaiei m rfurilor! acolo unde se &alorific produsele muncii omului. .intre disciplinele tiinifice care furni2ea2 informaii necesare %nelegerii procesului muncii i a locului i rolului omului %n acest proces putem meniona= tiinele tehnice pentru soluionarea o*iecti&elor psihologiei inginereti? sociologia! care ofer date pri&ind e&oluia procesului de munc i influena acesteia asupra &ieii i acti&it ii oamenilor! organi2area social a societ ilor comerciale! specificul categoriilor socio>profesionale etc.? fi2iologia muncii! care studia2 modific rile ce se produc %n organismul uman %n procesul de munc ? igiena muncii! care elucidea2 influena microclimatului asupra operatorului uman! factorii de risc pri&ind *olile profesionale i diminuarea influenei acestora etc? organi2area produciei pentru pro*lemele organi2 rii regimului de munc %n condiii specifice diferitelor tipuri de acti&itate! organi2area locului de munc %n scopul asigur rii unor condiii optime de munc ! sc derii frec&enei accidentelor de munc etc.? ergonomia! tiin interdisciplinar la care particip specialiti din domeniul psihologiei! sociologiei! economiei! igienei muncii! tiinelor tehnice etc.! i care are ca o*iect crearea condiiilor optime de munc su* &arii aspecte? antropometria! pentru cunoaterea dimensiunilor corpului omenesc i corelarea acestora cu dimensiunile locului de munc ! a echipamentului tehnic i echipamentului de protecie. a. psihologie diferenial *. psihologie social c. psihologie organi2aional d. psihologie pedagogic e. psihologia comerului 4economic 5

/. .iscipline psihologice

'

//. .iscipline tiinifice din afara psihologiei

a. tiinele tehnice *. sociologia c. fi2iologia muncii d. igiena muncii e. organi2area muncii f. ergonomia g. antropometria

Schema 2 $ )iscipline tiinifice care sunt implicate n realizarea obiectivelor psihologiei muncii *arcinile psihologiei muncii decurg din o*iecti&ele acesteia. "stfel! impactul tehnicii moderne asupra procesului de producie determin creterea proceselor intelectuale %n acti&itatea de munc ! ceea ce necesit studierea acestora %n &ederea perfecion rii preg tirii profesionale i a practicii muncii industriale. @olosirea raional a resurselor umane implic %m*un t irea acti&it ilor de orientare! selecie i integrare profesional . .i&ersitatea tipurilor de acti&itate industrial necesit o a*ordare specific din punct de &edere psihologic. "stfel! lucrul de *and rulant implic o coordonare medie a mic rilor i e:igene sporite pri&ind ritmul i tempoul de lucru. Aucr rile de mare preci2ie! caracteristice industriei tipografice! industriei te:tile! mecanicii fine! muncii reglatorii etc. presupun solicit ri sen2oriale mari 4%n special &i2uale5 asociate cu coordonarea psihomotorie ridicat . 3arcinile de supra&eghere i control specifice produciei semniautomati2ate i automati2ate! precum i acti&it ilor de m surare i &erificare cu a<utorul aparatelor de m sur solicit capacit i percepti&e unilaterale! componentele motorii fiind negli<a*ile i chiar a*sente. -onderea acti&it ilor intelectuale este deose*it %n procesul de ela*orare a deci2iilor! %n lucr rile de calcul i planificare! %n acti&it ile comple:e specifice produciei automati2ate. .e asemenea! %n aceste acti&it i sunt implicai i factorii emoionali! datorit responsa*ilit ilor sporite ale lucr rilor de asam*lare i monta<! acti&it ilor de dispecerat! profesiilor cu un grad sporit de accidentare sau %m*oln &iri profesionale. 7n sf9rit! dar nu %n ultimul r9nd! psihologia muncii poate contri*ui la ameliorarea condiiilor de munc ! diminuarea efortului i tempori2area fenomenului de o*oseal ! sc derea frec&enei accidentelor de munc etc. 3e poate astfel considera c psihologia muncii 'ocupaional(! ca principal ramur aplica*il a psihologiei! are att un caracter fundamental ! ocup9ndu>se cu studierea proceselor psihice implicate 4particulari2ate5 %n procesul de munc ! ct i un caracter aplicativ! prin aceea c utili2ea2 cunotinele de psihologie i din alte domenii tiinifice pentru a g si soluii la diferite pro*leme ale muncii 4optimi2area proceselor de producie! diminuarea suprasolicit rilor! creterea securit ii muncii! de2&oltarea moti&aiei &ocaionale i pentru lucrul *ine f cut etc.5.

II.

METODE DE DIAGNOZ2 PSIHOSOCIOTEHNIC

1I

ANALIZ2

SISTEMULUI

*istemul psihosociotehnic este un ansamblu format din mai muli oameni i una sau mai multe componente fizice 'maini( care interacioneaz pe baza unui circuit informaional n cadrul unei ambiane fizice, psihosociale i socioculturale n vederea realizrii unui scop comun. Conceptul de anali2 >diagnostic pro&ine din management. "nali2a>diagnostic este o acti&itate cu caracter e:plorator! desf urat de echipe comple:e! multidisciplinare! de o*icei din afara %ntreprinderii! asupra ansam*lului unit ii sau numai parial! pe anumite compartimente! %n scopul depist rii &erigilor sla*e i recomand rii unor soluii de %m*un t ire a muncii. ) asemenea in&estigaie necesit folosirea unui comple: de metode i tehnici care se aleg %n funcie de natura acti&it ilor anali2ate! scopul anali2ei! relaiile dintre &aria*ilele supuse studiului! durata anali2ei! e:periena analistului etc. Aa fel ca i %n ca2ul anali2ei>diagnostic manageriale! anali2a sistemului psihosociotehnic poate a&ea dou o*iecti&e= a. %m*un t irea sistemelor e:istente prin m surile propuse %n &ederea amelior rii elementelor componente ale sistemului! precum i a relaiilor dintre acestea? *. conceperea! proiectarea i construirea de sisteme noi. -e componentele sistemului! criteriile de anali2 ! %n ca2ul am*elor o*iecti&e 4a i *5 sunt urm toarele= Pentru "%&(%nenta u&an, criterii antropometrice= compati*ilitatea dintre dimensiunile medii corporale ale operatorilor i cele ale echipamentului tehnic i a spaiilor de lucru? criterii fiziologice= consecinele acti&it ii de munc asupra pulsului! tensiunii arteriale! compo2iiei s9ngelui! respiraiei! temperaturii! conducti*ilit ii electrice a pielii! consumului energetic! o*oselii i st rii de s n tate a operatorului uman? criterii psihologice= o senzoriale! e:primate %n capacitatea de recepionare a informaiilor? o mintale! de prelucrare a informaiilor i adoptarea deci2iilor? o motrice, de reacie prin comen2i? o motivaionale! ca suport intern al aciunii? o afective! prin st rile determinate de acti&itatea de munc ! prin implicarea neechili*rului emoional %n producerea accidentelor de munc ? criterii psihosociale $ influena climatului psihosocial! precum i a relaiilor ierarhice i de cola*orare asupra producti&it ii muncii! moti&aiei i satisfaciei operatorilor umani. Pentru "%&(%nente &ateria#e 4echipament tehnic! locuri de munc ! microclimat5 8

criterii economice de eficien i randament! costul fa*ricaiei! pagu*ele produse prin re*utare! concedii medicale pentru %m*oln &iri profesionale i accidente de munc etc. criterii tehnice! e:primate prin &olumul glo*al al produciei! timpul de e:ecuie a unui produs! num rul de re*uturi! frec&ena accidetelor de munc etc. criterii de performan! e:primate prin &olumul glo*al al produciei! timpul de e:ecuie a unui produs! num rul de re*uturi! frec&ena accidetelor de munc etc. criterii nefuncionale $ caracteristicile generale ale sistemului proiectat! aspectul estetic al produselor etc. criterii ale microclimatului $ compati*ilitatea factorilor de mediu fi2ic am*iant cu caracteristicile psihofi2iologice ale operatorilor umane.

7n acti&it ile de diagno2 i anali2 a sistemului psihosociotehnic se utili2ea2 trei categorii de metode= metode proprii psihologiei! metode preluate de psihologie de la alte tiine i metode specifice psihologiei muncii. Metode proprii psihologiei Metode preluate de catre psihologi de la alte stiinte a. #estul psihologic *. /ntrospectie 4autoo*ser&atia5 a. 3tudiul documentelor *. Cunoaterea acti&it ii anali2ate c. )*ser&area d. "ncheta e. "nali2a produselor acti&it ii f. +:perimentul g. "namne2aBmetoda *iografic a. 3tudiul timpilor i al mic rilor *. Aista de control 4checC>list5 c. /ncidentul critic d. "nali2a erorilor e. 3cheme de organi2are om>main f. 3chema de organi2are spaial g. "nali2a leg turilor h. 3chema procesului i. "nali2a sec&enial

Metode ale psihologiei muncii

Schema 3 + ,etode de diagnoz i analiz a sistemului psihosociotehnic

Metode ale psihologiei .intre metodele proprii psihologiei! %n anali2a sistemului psihosociotehnic se folosete! %n mod frec&ent! doar una i anume testele psihologice. .e altfel! psihologia mai este Dproprietar E doar a metodei introspeciei asupra c reia ne &om referi %n paragraful consacrat cunoaterii de c tre psihologie a acti&it ii %ntreprinderii. Consider m c sintagma Dtest psihologicE este mai rele&ant pentru psihologie! deoarece cu&9ntul test a c p tat o r sp9ndire care dep ete aria psihologiei. 3e &or*ete despre testarea motoarelor pe *ancul de pro*e! testarea unor su*stane sau produse %n la*orator! testarea opiniei pu*lice etc. Aa originea sa! testul psihologic a fost o pro* docimologic reali2at de un profesor engle2! cu scopul de a m ri gradul de o*iecti&itate a aprecierilor ele&ilor i studenilor de c tre profesor. +:amenul nu este numai o DloterieE! cum muli %l consider ! ci este supus ha2ardului i! datorit unor factor psihologici! aleatori ca pro&enien ! cum ar fi simpatia sau antipatia la prima &edere a profesorului fa de ele&! dispo2iiile afecti&e ale acestora etc. 7n asemenea situaii! aprecierile sunt &iciate in&oluntar prin e:agerarea sau diminuarea &alorilor reale ale celui e:aminat. #estul psihologic este o pro* standardi2at ! care cuprinde o serie de %ntre* ri! e:erciii! pro*leme etc. care! %n ma<oritatea ca2urilor! tre*uie re2ol&ate contra cronometru i care este %nsoit de o tehnic precis de %nregistrare a r spunsurilor corecte i a erorilor! precum i de e&aluare a performanelor. )*iecti&itatea metodei este determinat de caracteristicile ei. "stfel! testul psihologic se administrea2 %n aceleai condiii pentru toi su*iecii. -rin condiii egale a&em %n &edere aplicarea pro*elor atunci c9nd su*iecii se pot manifesta %n plenitudinea calit ilor lor= de o*icei dimineaa c9nd sunt odihnii! %n stare de s n tate i f r sup r ri deose*ite. .e asemenea! condiii egale mai %nseamn respectarea %ntocmai a instruciunilor i a timpului sta*ilit de autorul testului. ) alt caracteristic const %n aceea c la testul psihologic r spunsurile sunt! %n general! uor de formulat! nu de g sit! prin su*liniere de cu&inte! complet ri de fra2e! %ncercuire de numere etc. "ceasta permite ca ma<oritatea testelor psihologice s poat fi corectate cu a<utorul unor grile sau modele! diminu9ndu>se astfel e&entualul su*iecti&ism al e:aminatorului. ) a treia caracteristic care confer o*iecti&itate testului psihologic const %n e:istena etaloanelor sau a *aremurilor care permit sta*ilirea rangului su*iectului %n cadrul grupei de &9rst sau categoriei socioprofesionale din care face parte. 7n psihologia general ca i %n psihodiagnostic se o*inuiesc clasific ri ale testelor psihologice dup &arii criterii! unele dintre acestea nefiind suficient de discriminatorii. Foi clasific m testele psihologice %n funcie de scopul in&estigaiei 4inteligen ! aptitudini! moti&aionale etc.5! dup modul de operare 4re2ol&are5 %n pro*e creion>h9rtie i pro*e instrumentale i dup modul de aplicare 4pro*e indi&iduale i pro*e colecti&e5. #estul psihologic este totui o metod cu caracter static. +l ne Dfotografia2 E %nsuirile su*iectului aa cum s>au e:primat %n momentul e:amin rii. .in acest moti&! se recomand retest ri periodice pentru &erificarea conclu2iilor o*inute anterior. "semenea in&estigaii sunt necesare i pentru a semnala e&entualele modific ri ale ta*loului psihic

10

determinate de &9rst sau de unii factori aleatori 4*oli! accidente de munc etc.5. -entru locurile de munc cu un grad mai mare de periculo2itate i %n ca2ul acti&it ilor cu mare r spundere social 4transporturi aeriene! rutiere! dispecerate energetice etc.5! ree:amin rile periodice cu a<utorul testelor psihologice sunt o*ligatorii. 3pre deose*ire de alte metode utili2ate de psihologie 4o*ser&area! ancheta etc.5! care pot fi practicate i de persoane f r preg tire %n domeniul psihologiei! testul psihologic este instrumentul de lucru %n e:clusi&itate al psihologului. .ac administrarea i chiar corectura testelor psihologice poate fi f cut i de nepsihologi! dup o instruire preala*il ! ela*orarea profilului psihologic i interpretarea lui necesit cultur i practic psihologic . 7n general! o singur pro* nu este concludent . .in acest moti&! se recomand folosirea unei *aterii de teste psihologice care s cuprind o gam larg de pro*e i chiar mai multe pro*e echi&alente pentru aceeai %nsuire psihic . -entru alc tuirea *ateriei de teste %n scop de orientare profesional este necesar s dispunem de monografia sau micromonografia profesiunii sau de fia cerinelor postului %n ca2ul seleciei profesionale. .urata total a test rii nu tre*uie s fie mai mare de 2>3 ore! cu pau2e de 2>3 minute %ntre pro*e. .e altfel! aceste pau2e se fac oricum datorit timpului necesar str9ngerii i redistri*uirii materialelor. 7n ca2ul testelor de inteligen ! %nainte i dup administrarea lor! pau2ele &or fi de 10 minute. Aa testele al c ror timp de e:ecuie este mai mic de un minut! se &a folosi! %n mod o*ligatoriu! cronometrul. 7n ca2ul unui num r mare de su*ieci la test rile colecti&e! ceea ce nu este recomanda*il! psihologul e:aminator &a tre*ui s fie a<utat de alte persoane 4c9te una la 1( su*ieci5 pentru supra&egherea i manipularea materialelor. #estarea psihologic este totui un e:amen care determin st ri emo ionale de intensit i diferite la su*ieci! %n funcie de e:periena lor anterioar %n domeniu! statutul lor social! caracterul raporturilor ierarhice etc. -entru aceasta! psihologul e:aminator tre*uie s %ncerce de2amorsarea st rilor tensionale e:plic9ndu>le su*iecilor c e:aminarea nu reclam cunotine profesionale! c aceasta se face %n folosul lor pentru creterea o*iecti&it ii %n aprecierea muncii i a comportamentului lor! c &or putea folosi conclu2iile test rii 4care li se &or comunica personal5 pentru reclamarea unor drepturi etc. Metode preluate de la alte tiine Metodele preluate de c tre psihologie din alte domenii tiinifice i utili2ate de c tre psihologia muncii sunt mai numeroase. "cestea sunt studiul documentelor! cunoaterea acti&it ii anali2ate! o*ser&area! ancheta! anali2a produselor acti&it ii! studiul timpilor i al mic rilor! e:perimentul i anamne2a. a. -aternitatea studierii documentelor este greu de preci2at. "ceast metod este folosit %n foarte multe %mpre<ur ri! adesea f r a fi considerat ca metod de cercetare. 3tudiul documentelor se poate face cu oca2ia &i2it rii societ ii comerciale sau %nainte! dac documentele care ne interesea2 se g sesc la alte instituii. .intre scopurile acestei in&estigaii menion m=

11

Cunoaterea c9mpului pro*lematic? 3ta*ilirea gradului de concordan dintre cerinele tehnice constructi&e! funcionale i operaionale ale echipamentului tehnic i situaia real din seciile de producie? /dentificarea simptomelor de %ntrerupere a procesului de producie! de apariie a erorilor! a incidentelor i accidentelor de munc etc.? Modul de organi2are a %ntreprinderii? .escrierea proceselor tehnologice? Caracteristicile resurselor umane. /nformaiile pri&ind resursele umane pot fi g site la compartimentul de personal 4datele personale ale salariailor! micarea personalului! a*senteismul etc.5! la compartimentul de protecia muncii 4situaia accidentelor de munc ! instructa<ele de protecia muncii etc.5! la ca*inetul medical 4situaia mor*idit ii! a concediilor medicale5. -entru acti&itatea de proiectare sunt utile cataloagele! prospectele! stasurile! instruciunile. "cti&itatea operatorilor din e:ploatarea instalaiilor poate fi cunoscut consult9nd proiectele instalaiilor! instruciunile de e:ploatare i atri*uiile personalului. .in sfera preg tirii profesionale interesea2 planurile i programele de %n& m9nt! manualele colare! procesele &er*ale de la Consiliile -rofesorale i cele %ntocmite cu oca2ia unor inspecii. "ceste informaii pot fi grupate %n trei categorii= date determinante ale sistemului psihosociotehnic 4tot ce se situea2 %n afara sistemului! dar %l influenea2 5! date pri&itoare la componentele sistemului i date referitoare la sistemul de comunicaii. 1i2itele %n %ntreprindere precum i studiul documentelor prile<uiesc primul contact cu %ntreprinderea i cu conducerea ei. -entru psihologi! mai ales cei cu e:perien redus ! aceste contacte constituie ade& rate e:amene! de promo&area c rora depinde! %ntr>o m sur %nsemnat ! soarta cercet rilor. *. -unoaterea de ctre psiholog a activitii care &a constitui o*iectul cercet rilor sale este o condiie sine Gua non a oric rei in&estigaii serioase. Cunoaterea acti&it ilor desf urate %ntr>o %ntreprindere! secie sau sector de producie are o sfer mai larg dec9t cunoaterea profesiunilor care repre2int doar una dintre acti&it i. "ceast in&estigaie este prile<uit de &i2itele %n %ntreprindere i de studiul documentelor societ ilor comerciale. Ca2urile unor psihologi care au o du*l calificare profesional 4psiholog>inginer! psiholog>economist! psiholog>medic etc.5 sau care %nainte de a urma psihologia au practicat o alt profesie do&edesc c9t de *enefic este o asemenea situaie. Cuoaterea nemi<locit a proceselor de producie prin practicarea unei profesiuni! &iaa tr it %n mi<locul muncitorilor furni2ea2 nu numai informaii! ci determin st ri! tr iri care nu pot fi cunoscute pe alte c i. /nter&ine! %n acest ca2! o alt metod ! proprie psihologiei! pe care nu am menionat>o %n enumirarea iniial $ .ntrospecia. +ste %ns introspecia o metod 8 Hin9nd seama de nea<unsurile acesteia! faptul c este %m*i*at de su*iecti&ism i c ! %n ca2ul autoo*ser& rii st rilor sufleteti! cu deose*ire a celor afecti&e! acestea %i modific intensitatea lor %i mai d dreptul la statutul de metod o*iecti& de cercetare8

12

Chiar dac nu o putem considera ca metod o*iecti& ! introspecia r m9ne cel mai &echi mi<loc de in&estigaie a st rilor sufleteti i de ne%nlocuit pentru cunoaterea Dfeei ne& 2uteE a sufletului nostru. -entru a>i limita nea<unsurile! se recomand s nu ne *a2 m numai pe introspecie! s coro*or m datele autoo*ser&aiei cu re2ultatele o*inute cu a<utorul altor metode i! dac este posi*il! cu impresiile introspecti&e ale altor persoane. Cunoaterea de c tre psiholog a acti&it ii anali2ate este necesar pentru c = asigur o*iecti&itate datelor recoltate prin confruntarea lor cu fondul apercepti& al cercet torului? crete sigurana %n re2ultatele o*inute i %n prediciile f cute? uurea2 comunicarea cu ali specialiti din interiorul societ ii comerciale i din echipa de in&estigare? poate contri*ui la discernerea %ntre general i particular! comun i specific %n datele recoltate de e:perimentator. c. Cea mai u2itat metod %n &arii domenii tiinifice este observarea. "udiena acestei metode este dat ! pe de o parte! de simplitatea ei! iar pe de alt parte! pentru c este un mi<loc direct de cunoatere a oamenilor i a acti&it ii desf urate de c tre acetia. 7n pri&ina denumirii metodei! consider c mai potri&it este s spunem o*ser&are i nu o*ser&aie! cel de>al doilea termen a&9nd i o conotaie etic de a atrage atenia cui&a. .e la %nceput tre*uie f cut deose*irea dintre metoda o*ser& rii i o*ser& rile curente efectuate %n toat perioada de &eghe! lipsite de intenionalitate i scop i %n urma c reia reinem ce ne>a impresionat mai mult! f r a fi %ntotdeauna i semnificati&. Metoda o*ser& rii presupune intenia de a o*ser&a pe cine&a sau o anumit acti&itate! proces etc. )*ser&area! ca metod ! are %ntotdeauna o finalitate. 1rem s o*ser& m pentru a cunoate comportamentul unei persoane! desf urarea unui proces etc. -entru aceasta adopt m o strategie care s pre&ad c9nd o*ser& m8! c9t o*ser& m8! de c9te ori8! %n ce condiii8 etc. @iind o metod direct de cunoatere a personalit ii! datele o*ser& rii sunt interpreta*ile de c tre o*ser&ator! ceea ce poate face loc unor aprecieri su*iecti&e datorit simpatiei sau antipatiei la prima &edere! tendinei de raportare a comportamentului su*iectului la felul de a fi al e:perimentatorului i apariiei fenomenului uit rii. 7n diagno2a i anali2a pro*lemelor de psihologie a muncii! metoda o*ser& rii poate fi practicat %n dou modalit i= o*ser&area continu i o*ser&area discontinu . )*ser&area continu ! denumit i fotografierea 2ilei de munc ! se desf oar pe tot parcusul unui schim*! not9ndu>se toate elementele semnificati&e pentru desf urarea procesului de munc i a muncii operatorului. .in aceast categorie fac parte num rul! felul i frec&ena reaciilor de r spuns 4comen2ile5 ale operatorului! fa2ele i operaiile de munc ! frec&ena i durata acestora! acti&it ile au:iliare 4m sur tori! apro&i2ion ri cu materiale! depan ri ale utila<elor! regl ri! deplas ri ale operatorului la alte locuri de munc etc.5! frec&ena i durata pau2elor reglementate i a celor autoimpuse! caracteristicile condiiilor de munc ! ale locului de munc i ale echipamentului tehnic. .ate fiind numeroasele elemente care tre*uie urm rite! se pot folosi tehnici de %nregistrare prin fotografiere! filmare! %nregistrare audio i &ideo. "cestea este prefera*il s fie camuflate pentru a nu influena comportamentul o*inuit al operatorilor. 13

@otografierea 2ilei de munc are c9te&a nea<unsuri. Fecesit mult timp consacrat metodei o*ser& rii! poate pertur*a acti&itatea operatorilor prin simpla pre2en a unor persoane str ine %n secia sau atelierul de producie! iar %n ca2ul c nu sunt folosite mi<loace tehnice de %nregistrare! o*ser&area nu poate fi e:hausti& i nu poate urm ri acti&itatea mai multor operatori sau procese de munc . )*ser&area discontinu ! denumit i instantanee sau o*ser&are prin eantiona< se desf oar %n anumite perioade de timp sta*ilite dinainte. "ceast modalitate de o*ser&are poate surprinde structura acti&it ilor care se desf oar la posturile de munc cu sarcini &ariate i nu cu un caracter repetiti&. 7n &ederea practic rii o*ser& rilor discontinue! este necesar s se calcule2e num rul de o*ser&aii %n raport cu preci2ia statistic dorit ! s se fi:e2e durata total a o*ser& rilor i a inter&alelor dintre o*ser& ri! s se aleag momentele c9nd se &or face o*ser& rile pre& 29ndu>le %ntr>un program 2ilnic sau s pt m9nal. "t9t %n ca2ul fotografierii 2ilei de munc ! c9t i al o*ser& rilor instantanee! dac nu pot fi folosite tehnicile de %nregistrare! este recomanda*il s se utili2e2e fie de %nregistrare care s pre&ad principalele chestiuni ce &or fi urm rite! uur9ndu>se astfel notarea acestora de c tre psihologul e:perimentator. d. Metoda anchetei este folosit cu prec dere %n practica <udec toreasc i %n 2iaristic . .e asemenea! i alte tiine socio>umane utili2ea2 ancheta! pecum sociologia %n cercet rile de teren. "ncheta practicat %n cercet rile de psihologie poate %m*r ca forma inter&iului sau a con&or*irii 4ancheta &er*al 5 sau se poate face cu a<utorul chestionarelor 4ancheta scris 5. 7n ca2ul inter&iului! discuia se desf oar pe *a2a unor %ntre* ri presta*ilite la care inter&ie&atul este solicitat s r spund . Con&or*irea este o discuie mai rela:at ! chiar dac i %n acest ca2! %ntre* rile au fost anterior sta*ilite! acestea nefiind o*ligatoriu s fie puse %ntr>o ordine strict ! iar interlocutorul! la r9ndul s u! poate s >l %ntre*e pe anchetator. @iind %n *un m sur o metod Dcompromis E de practicile represi&e anterioare ale organelor de cercetare penal ! nefiind o*inuii cu sonda<ele de opinie i cu e:primarea lipsit de riscuri a opiniilor proprii! oamenii sunt! %n general! circumspeci %n a da r spunsuri &eridice. .atorit acestor cau2e! este necesar ca ancheta s se reali2e2e %ntr>un climat de linite sufleteasc ! lipsit de tensiuni i suspiciuni. -entru aceasta se recomand c9te&a m suri. "stfel! o discuie %n scop de cunoatere a personalit ii tre*uie a*ordat atunci c9nd am*ele p ri sunt dispuse s stea de &or* . 3 nu fie gr *ii! o*osii! indispui etc. /ntroducerea discuiei este *ine s se desf oare cu su*iecte care interesea2 interlocutorul! &i29nd &iaa i preocup rile sale. 7n acest mod! & 29nd c persoana lui este cunoscut i c pro*lemele sale au importan i pentru alii! &a de&eni partener de discuie! dispus s stea de &or* i s r spund cu ama*ilitate i sinceritate la %ntre* rile puse de c tre psiholog. -entru a putea proceda astfel! psihologul tre*uie s cunoasc %n preala*il din alte surse 4*iografice! colegi! efi5 unele date despre su*iect i pro*lemele lui.

14

7ntre* rile tre*uie s fie formulate clar. 7ntre* rile alu2i&e! cu su*9nelesuri creea2 suspiciuni i %l determin pe su*iect s fie circumspect i reinut %n r spunsuri. 7ntre* rile care necesit r spunsuri cu caracter apreciati& referitor la alte persoane sau situaii nu sunt de o*icei agreate. .e aceea! %n asemea ca2uri! prefera*il este s se formule2e %ntre* ri indirecte de tipul= DCe p rere au colegii d&s. despre...8E! formulare fa de care interlocutorul %i &a e:prima propria opinie! spun9nd %ns c este a altora. 7ntre* rile cu caracter intim nu se &or pune niciodat de fa cu alte persoane. .e altfel! ancheta psihologic nu se face cu martori. 7n afara unor %ntre* ri care &i2ea2 persoana interlocutorului i pro*lemele sale! %n anchet ! fie inter&iu! fie con&or*ire se pun %ntre* ri referitoare la munca operatorului i despre factorul tehnic! de e:emplu= caracterul muncii! influena factorilor de microclimat! operaiile de munc mai dificile! sarcinile comple:e 4de supra&eghere5! compati*ilitatea omului cu sistemele informaionale i de comand ale echipamentului tehnic! incidentele critice i cau2ele lor etc. 7n ca2ul anchetei scrise! cu a<utorul chestionarelor! se &a a&ea gri< s nu cuprind multe %ntre* ri 4ma:imum 2(>305! iar acestea s fie foarte clar formulate! pentru c nu e:ist posi*ilitatea de inter&enie cu %ntre* ri a<ut toare din partea psihologului. 3e pot formula i %ntre* ri de control pentru a &erifica sinceritatea su*iectului. Chestionarele pot fi su* forma unei liste#inventar! cuprin29nd toate operaiile specifice postului de munc ! din care operatorul *ifea2 pe acele pe care le efectuea2 sau foaie de autoanaliz! %n care operatorul trece operaiile pe care le e:ecut . Re2ultatele anchetei se &or coro*ora cu informaiile o*inute prin fotografierea 2ilei de munc sau o*ser& rile instantanee! precum i cu datele furni2ate prin aplicarea altor metode. e. %naliza produselor activitii este folosit %n mod frec&ent %n management su* denumirea de anali2a muncii care se face cu %ntreg personalul unit ii sau pe sectoare de acti&itate! %n scopul e&alu rii re2ultatelor acti&it ii e:primate %n cantitatea i calitatea produselor reali2ate de c tre colecti&ul de munc iBsau fiecare mem*ru al colecti&ului. 7n ca2ul anali2ei produselor acti&it ii! ca metod folosit %n psihologie! re2ultatele muncii sunt considerate ca o re2ultant a mai muli factori de influen = preg tire profesional ! ni&elul de de2&oltare a aptitudinilor! factorul moti&aional! caracterul relaiilor interpersonale la locul de munc ! climatul psihosocial! factorii tehnico>materiali ai produciei etc. -entru a sta*ili ponderea fiec rui factor! metoda anali2ei produselor acti&it ii tre*uie s fie coro*orat i cu alte metode i procedee 4testul psihologic! pro*e de cunotine profesionale! o*ser&area! ancheta etc.5! %ntruc9t! din punct de &edere psihologic! mai importani sunt factorii constituti&i ai re2ultantei dec9t aceasta %ns i. -e aceast *a2 ! se pot face recomand ri pri&ind necesit ile de perfecionare profesional sau de2&oltare a unor %nsuiri psihologice. f. ,etoda e$perimental! datorit caracterului ei o*iecti&! constituie actul de natere al psihologiei ca tiin . +:perimentul poate fi natural sau de la*orator. 7n anali2a i diagno2a pro*lemelor de psihologia muncii mai frec&ent este utili2at e:perimentul natural. "&anta<ul acestui tip de e:periment const %n autenticitatea sa. .e2a&anta<ul

1(

deri& din faptul c e:perimentatorul are un grad de li*ertate limitat! acesta neput9nd inter&eni oric9nd i oricum %n procesul de producie f r pericolul de a>l pertur*a. ) &ariant particular a e:perimentului natural este metoda patologic ! cu a<utorul c reia se anali2ea2 comportamentul i randamentul %n munc al persoanelor cu deficiene fi2ice sau psihice! %n scopul determin rii %nsuirilor a*solut necesare e:ercit ii unor profesiuni sau desf ur rii anumitor acti&it i de munc . +:perimentul de la*orator este mai a&anta<os din punctul de &edere al acurateii tiinifice i al &aria*ilelor care sunt %n cea mai mare m sur dependente de e:perimentator. 7n schim*! gradul de artificialitate este pronunat i! de aceea! conclu2iile o*inute %n la*orator tre*uie &erificate %ntotdeauna %n practic . 7n la*orator se poate folosi i metoda simul rii! care este o &ariant e:periemental ce se caracteri2ea2 printr>un grad mai mare de apropiere de situaiile reale. Ca tipuri de simul ri! se pot folosi modele fi2ice 4machete5 sau modele logice 4modele matematice! simulare pe calculator5. 3imularea poate fi complet ! cu un %nalt ni&el de a*stracti2are c9nd se studia2 funcionarea sistemului psihosociotehnic sau simulare parial c9nd funciile operatorului nu sunt simulate! acesta fiind introdus %n simulator pe care %l acionea2 pe *a2 de program 4ca*ina conduc torilor auto! a locomoti&ei etc.5 g. %namneaza sau metoda biografic ofer elemente pentru cunoaterea personalit ii prin informaiile pri&itoare la istoria &ieii acesteia. /nformaiile cuprinse %ntr>o *iografie! scris sau relatat oral! sunt cele referitoare la data i locul naterii! date despre p rini! frai i surori! e&oluia colar 4primar ! gimna2ial i uni&ersitar 5! profesiunea i locurile unde a fost practicat ! starea ci&il ! e&enimente considerate mai importante din &iaa persoanei! succese i eecuri etc. Aa o cunoatere superficial ! aceste informaii pot p rea asem n toare la mai multe persoane. .ac a&em %n &edere semnificaia acestor informaii pentru e&oluia i structurarea personalit ii! ele ne &or ap rea %ntr>o alt perspecti& cogniti& . C9te&a repere ne &or edifica %n aceast pri&in . Aocul naterii! la ar sau la ora! precum i regiunea de pro&enien &or oferi indicii asupra tradiiilor i o*iceiurilor care sunt diferite de la o 2on la alta i care %i &or fi l sat amprente asupra personalit ii. .ac au fost mai muli frai i surori sau este singur la p rini. 7n primul ca2! organi2area i DatmosferaE de grup &a fi pre2ent de timpuriu %mpreun cu rolurile i statusurile aferente! formale prin inter&enia p rinilor sau! cel mai adesea! informale prin autoorgani2are i asumare de sarcini %n cadrul familiei. "ceasta &a uura integrarea ulterioar %n grupurile profesionale cet eneti. Copilul singur la p rini crete i2olat de categoria de &9rst din care face parte i D*eneficia2 E de o atenie i gri< e:agerat din partea p rinilor. +l &a fi DferitE de greut i i pericole! crescut %ntr>o am*ian artificial ! %ncon<urat de persoane care! prin &9rsta i ocupaiile lor! sunt %ndep rtate de &iaa i aspiraiile lui i de aceea mai puin %neleg toare fa de dorinele i comportamentele acestuia. 6n asemenea mediu de ser se &a reflecta asupra personalit ii structur9nd>o egocentric! cu e:perien social mai redus ! cu multe atept ri din partea altora i puine &alene de cooperare. #oate acestea &or pro&oca ulterior greut i %n procesul de integrarea

1'

psihosocioprofesional ! peroana %n cau2 fiind! %ntr>o anumit m sur ! un Din&alidE social. 19rsta desprinderii de familie prin plecare la coal %n alt localitate! anga<are %n munc ! c s torie etc. ofer indicii asupra momentului o*inerii independenei fa de p rini i al asum rii responsa*ilit ilor unei &iei personale. Cu c9t acest moment este mai timpuriu! cu at9t! %n principiu! i e:periena de &ia este mai mare. 3punem %n principiu pentru c numai DrupereaE de trunchi nu este suficient pentru o de2&oltare armonioas ulterioar . /mportant este i solul pe care cade r murica! adic personalitatea celui %n cau2 ! precum i condiiile pe care i le ofer &iaa. +&oluia colar i! ulterior! profesional constituie coloana &erte*ral a personalit ii. -reg tirea %ntr>o instituie colar de prestigiu! cu profesori destoinici! de&otai profesiei de dasc l &a l sa urme ad9nci pe care ulterior se &a de2&olta personalitatea. #oate informaiile furni2ate de *iografia persoanei tre*uie considerate ca indicii! reinute i &erificate ulterior prin alte canale de in&estigare 4o*ser&area! ancheta! relat rile cunoscuilor! prietenilor! colegilor i efilor5! pentru a &edea %n ce m sur rolul lor a fost hot r9tor sau doar accidental %n formarea personalit ii. Metodele psihologiei muncii Metodele de anali2 i diagnostic specifice psihologiei muncii sunt= studiul timpilor i al mic rilor! lista de control 4checC>list5! metoda incidentului critic! anali2a erorilor! schema de organi2are om>main ! schema de organi2are spaial ! anali2a leg turilor! schema procesului i diagrama sec&enelor operaionale. a. *tudiul timpilor i al micrilor! metod aparin9nd studiului muncii! se folosete mai ales %n anali2a i diagno2a acti&it ilor manuale i mecani2ate %n scopul simplific rii acestor acti&it i. "ceast metod ser&ete la amena<area posturilor de munc ! organi2area i redistri*uirea mic rilor pe mem*rele superioare i inferioare! eliminarea mic rilor inutile! definirea sarcinilor operatorilor etc. Metoda se *a2ea2 pe principiile descopunerii mic rilor comple:e %n mic ri elementare i m surarea duratei acestora. 3pre deose*ire de %ntemeietorii metodei 4@. Iil*erth! @. #Jlor i K.M. Karnes5 care f ceau a*stracie de factorul intelectual! studierea timpilor i a mic rilor tre*uie s in seama de interaciunea dintre componentele sen2oriale! intelectuale i motorii. L.M. @a&erge 41,725 consider ca neconcludent descompunerea operaiilor de munc %n sec&ene elementare care sunt contienti2ate de c tre operator numai %n fa2a form rii deprinderilor i de aceea recomand anali2a mic rilor reunite %n *locuri operaionale care corespund mai *ine realit ilor acionale. *. /ista de control! 4checC>list5 conine seturi de %ntre* ri! ela*orate de analist! %n mod similar chestionarului! cu a<utorul c rora se e&aluea2 gradul de adec&are a componentelor sistemului psihosociotehnic cu itemii sta*ilii. "ceast metod este utili2at mai frec&ent %n perioadele incipiente ale proiect rii echipamentului sau a acti&it ii pe post! constituind un ghid %n anali2a muncii! sta*ilind=

17

gradul de adec&are a sistemului 4proiectat sau %n curs de proiectare5 la cerinele operatorului! amena<area locului de munc i adaptarea operatorului pe post! respectarea sec&enelor operaionale %n %ndeplinirea sarcinilor de munc etc. ChecC>list>ul nu ser&ete la re2ol&area pro*lemelor! ci la e&idenierea acestora cuprin29nd! de o*icei! urm toarele pro*leme= spaiul de munc 4masa de lucru! scaunele! dulapurile de haine! scule! semifa*ricate! produse finite etc.5? echipamentul tehnic 4num rul! denumirea! amplasarea etc.5? dispo2iti&ele informaionale i de comand 4modul lor de amplasare5? fa2ele i operaiile de munc 4mic rile necesare efectu rii lor! tempoul! ritmul etc.5? solicit rile fi2ice %n timpul muncii 4po2iia corpului! a mem*relor! solicit ri statice i dinamice5? solicit rile psihice %n timpul muncii 4sen2oriale! de g9ndire! temperamentale! caracteriologice etc.5? riscurile de *oli profesionale i accidente de munc ? modul de organi2are a muncii 4programul! orele de lucru! munca %n schim*uri! pau2ele! organi2area pe formaii de lucru! relaiile ierarhice i de cola*orare etc.5. c. ,etoda incidentului critic! ela*orat de L.A. @lanegan 41,(45! identific comportamentele eseniale sau ca2urile semnificati&e ale acti&it ii operatorului uman pe post. 3emnificaia incidentului critic nu este de %mpre<urare nefa&ora*il sau conflicte de munc ! ci rele& aspectele po2iti&e i negati&e ale acti&it ii profesionale studiate. -entru aceasta! incidentul tre*uie s fie o*ser&a*il! s i se poat studia cau2ele i efectele! s e:prime scopuri sau intenii clare! s fie ca2uri e:treme! generatoare de succes sau eec! %n raport cu scopurile generale ale acti&it ii anali2ate 4Muchielli! 1,7(5. 6tili2area metodei presupune mai multe etape= definirea scopului! determinarea posturilor de munc i alegerea persoanelor la care se aplic ? colectarea datelor corespun2 toare scopului? anali2a i prelucrarea datelor? &erificarea re2ultatelor anali2ei prin ela*orarea i aplicarea pe operatori e:perimentai i %ncep tori a unor pro*e $ prin simulare $ care s cuprind ! pe c9t posi*il! toate tipurile de incidente identificate. d. %naliza erorilor permite diferenierea factorilor de munc din punctul de &edere al pro*a*ilit ilor de succes sau eec %n %ndeplinirea sarcinilor de munc . Cunoaterea erorilor are implicaii %n amena<area posturilor de munc ! %n reparti2area funciilor personalului i %ntre acesta i main ! %n preg tirea profesional etc. 7n general! prin eroare se %nelege o a*atere de la norm ! regul ! procedeu! i preluat de c tre main i sistem. +a are %ntotdeauna efect enegati& asupra performanei postului i uneori chiar asupra sistemului psihosociotehnic. Consecinele erorilor pot fi= re*uturi! incidente! accidente de munc . +rorile pot fi consecina e:ecut rii unei aciuni incorect formulate! nereuita %n %ndeplinirea unei 18

aciuni cerute! efectuarea unei aciuni %n afara fa2ei operaionale sau reali2area unei aciuni necerute. 7n anali2a erorilor tre*uie s se porneasc de la greeala final i se merge %napoi pe flu:ul procesului tehnologic pentru identificarea condiiilor intermediare! cau2elor posi*ile i cau2elor reale! definindu>se erorile! clasific9ndu>le cu preci2area surselor de eroare i a c ilor de reducere a acestora. 6n ca2 particular al metodei anali2ei erorilor %l constituie analiza rebuturilor care se ocup de o consecin specific a erorilor! de reperele greit reali2ate. 7n anali2a re*uturilor tre*uie preci2ate denumirea lor! f cut o descriere a modului de producere! precum i sta*ilirea agentului responsa*il ce poate fi operatorul uman! materia prim ! echipamentul tehnic sau condiiile de mediu. 7n ca2ul c sursa re*ut rii este operatorul uman! pot e:ista diferite cau2e! de e:emplu= necunoaterea seriei de mic ri necesare efectu rii operaiilor de munc ! aciuni precipitate! neatenie! aprecierea greit a distanelor i a dimensiunilor! mic ri necoordonate! indisciplin ! efort fi2ic e:cesi& etc. e. *chema de organizare om#main este o metod de descriere mai detaliat a sistemului psihosociotehnic. 1aria*ilele urm rite sunt= relaia informaii>aciuni cu trecere prin operator i sarcina atri*uit operatorului. 7n prima categorie de date se includ= maina! intr ri! ieiri! operatorul! informaii relati&e la echipament! aciuni asupra mainilor. 7n cea de>a doua categorie de date sunt urm rite cerinele sarcinii operatorului! dintre care menion m= fi2ice $ deplas ri! efort static i dinamic! po2iia impus de main ? recepionarea informaiei? de tratare a informaiei? de cunotine. .atele o*inute prin aceast metod ser&esc la organi2area i sructurarea metodei de o*ser&are a acti&it ii. f. *chema de organizare spaial completea2 anali2a prin repre2entarea amplas rii reale a elementelor sistemului. Aeg turile dintre componentele fi2ice i cele umane ale sistemului sunt redate prin s gei care pot fi codificate 4cifre! litere! grosime5! sta*ilind astfel fie gradul de importan al canalului informaional! fie frec&ena utili2 rii lui. Com*inat i cu alte metode! schema organi2 rii spaiale a elementelor componente ale sistemului poate rele&a aspecte ale organi2 rii locului de munc . g. %naliza legturilor e:prim %n termeni statistici relaiile dintre componentele sistemului psihosociotehnic. +&aluarea leg turilor se face dup frec&ena lor 4cu a<utorul metodei o*ser& rii5 i dup importana lor prin acordarea de puncta<e fiec rei leg turi %n funcie de importana ei %n sistem. "ceast metod e&idenia2 gradul de utili2are a echipamentului tehnic precum i gradul de %nc rcare a acti&it ii operatorului! pe o anumit 2on i %ntr>o anumit unitate de timp. +a este util %n organi2area locurilor de munc ! %n dimensionarea spaiilor de munc i %n amplasarea elementelor componente %n sistemul psihosociotehnic. h. *chema procesului este o metod cu a<utorul c reia sunt identificate fa2ele procesului de producie i succesiunea operaiilor de munc .

1,

7n acest ca2! informaiile sunt pre2entate prin diagrame bloc de funcionare care pun %n e&iden sisteme! su*sisteme i operaii cu specificarea echipamentului necesar i a personalului de e:ecuie i diagrame de circuit! care locali2ea2 funcional operaiile i specific relaiile %n cadrul grupei funcionale! relaiile dintre grupele funcionale! precum i relaiile dintre componentele umane i cele mecanice ale sistemului. i. %naliza secvenial! reali2at su* form de grafic! pune %n e&iden diferite fa2e i operaii %n transmiterea informaiei. Cu a<utorul acesteia se poate ameliora ordinea de desf urare a operaiilor! se pot elimina operaiile inutile i introduce operaii noi. Metoda are dou &ariante= diagrama MurCe i organigrama. .iagrama secvenelor operaionale sau metoda 0ur1e este o diagram a flu:ului deci2ie $ aciune permi9nd codificarea simultan a operaiilor echipamentului. "ceasta ser&ete la sta*ilirea sec&enelor operaionale! descrierea re2ultatului logic al fiec rei sec&ene din succesiunea deci2ie $ aciune! e&aluarea proiect rii locurilor i operaiilor de munc . 3e operea2 cu sim*oluri 4figuri geometrice5 care fiecare semnific o anumit sec&en operaional 4he:agonul $ deci2ia operatorului? p tratul $ aciune? triunghiul $ informaia transmis ? cercul $ informaia recepionat 5. &rganigrama este repre2entarea structurii organi2atorice a unui sistem! operaiile fiind %nscrise %n c sue care sunt aran<ate %n ordinea desf ur rii acestora. "ceast repre2entare grafic este frec&ent utili2at pentru e:primarea structurii organi2atorice a societ ilor comerciale. Metodele de anali2 i diagno2 specifice psihologiei muncii sunt folosite %n funcie de o*iectul in&estigaiei! a&9nd o arie mai restr9ns de aplica*ilitate dec9t metodele generale ale psihologiei sau cele preluate din alte domenii tiinifice. .in acest moti& am pre2entat numai elemente eseniale ale acestor metode! urm9nd ca psihologul practician s se e:erse2e %n folosirea lor %n m sura %n care unele din acestea %i &or fi necesare %n acti&itatea practic .

20

III.

STUDIUL PROFESIUNILOR

Studiul profesiunilor constituie prima etap n realizarea procesului de adaptare a omului la munc care se realizeaz de ctre echipe multidisciplinare constituite din specialiti din varii domenii de activitate 'psihologi, sociologi, economiti, tehnicieni, medici igieniti(. %cest studiu se finalizeaz printr#o lucrare monografic, care cuprinde condiiile generale de practicare a profesiunii, recomandri i restricii psihologice, recomandri i contraindicaii medicale, norme de tehnic a securitii muncii. %ceste prevederi, redate sub form tabelar i prevzute cu grade de necesitate, constituie profesiograma meseriei, iar recomandrile i restriciile psihologice alctuiesc psihograma. %ceste instrumente de cunoatere a condiiilor profesiunii fa de operatorul uman sunt folosite n activitile vocaionale, de ndrumare, ndeosebi a persoanelor aflate n faa unor opiuni profesionale pentru alegerea, n cunotin de cauz, a profesiunii ce urmeaz a fi nvat, apoi practicat pentru realizarea carierei. *#au ncercat diferite clasificri ale profesiunilor, ma"oritatea dintre ele pe criterii discutabile. & posibil clasificare care s aib n vedere cirterii fundamentale n gruparea profesiunilor ar trebui s in seama de investiiile nmagazinate sub forma pregtirii, de capacitile personale necesare realizrii profesionale i de valoarea pentru societate a produselor 'materiale, spirituale sau servicii( realizate. Condiiile generale de practicare a profesiunilor a. importana social>economic a profesiunii *. descrierea profesiunii c. condiiile de mediu fi2ic am*iant i microclimat d. preg tirea profesional e. condiii economice f. influena practic rii profesiunii asupra fi2icului i psihicului a. calit i sen2oriale *. motricitate c. sfera intelectual d. sfera afecti&it ii e. sfera moti&aional

Recomand ri i restricii psihologice

Schema 4 + *chema de analiz a profesiunilor i structura monografiei profesionale 3.1. Condiii generale de practicare a profesiunilor .in prima categorie de factori! a condiiilor generale de practicare a profesiunii supus anali2ei fac parte=

21

a. .mportana social#economic a profesiunii! care ne rele& statutul social al profesiunii! locul pe care aceasta %l ocup i rolul pe care %l are %n acti&itatea social> economic a rii la un moment dat. .e asemenea! in9ndu>se seama de tendinele de2&olt rii i ale progresului tiinific i tehnic! o progno2are a e&oluiei sau! e&entual! in&oluiei acestei profesiuni %n &iaa economic . "ceste informaii sunt necesare pentru aciunile de orientare profesional a tinerilor aflai %n faa unor opiuni &ocaionale. *. )escrierea profesiunii. "ceast pre2entare a coninutului i modului de practicare a prefesiunii anali2ate &a rele&a urm toarele aspecte= specificul procesului de producie 4mecani2at ! %n flu:! semiautomati2at ! automati2at ! ro*oti2at 5? produsul muncii profesionistului cu principalele caracteristici? mi<loacele necesare o*inerii produsului 4echipament tehnic! 3...1.>uri! instrumente etc.5? materii prime i materiale folosite %n procesul de munc ? principalele fa2e i operaii de munc ? modul de organi2are a acti&it ii 4dac se lucrea2 indi&idual sau prin cooperare5. "ceast descriere are ca scop familiari2area cu specificul meseriei a celor interesai i nu %n& area ei. c. -ondiiile de mediu fizic ambiant i microclimat. Mai %nt9i se &a preci2a care este mediul de referin %n care se practic de o*icei profesiunea anali2at la ni&elul solului! %n su*teran sau la %n lime? iar %n ca2ul c aceasta se e:ercit la ni&elul solului! dac se lucrea2 %n %nc peri sau su* cerul li*er. "poi se &a ar ta dac se lucrea2 %n mediu to:ic! la locuri de munc periculoase! cu risc de %m*oln &iri profesionale sau accidente de munc . .up care se a*ordea2 factorii microclimatici 4temperatur ! iluminat! 2gomote i &i*raii! cureni de aer5! %n ce m sut acetia se %ncadrea2 %n limitele fi2iologice normale sau! dac nu! ce mi<loace de protecie e:ist pentru operatorul uman. d. Pregtirea profesional necesar practic rii profesiei anali2ate. #ipurile de coli a c ror a*sol&ire confer calificarea profesional ! durata studiilor! facilit i oferite pe parcursul colari2 rii 4c min! cantin ! echipament de protecie etc.5. 7n ce m sur i %n ce condiii se poate o*ine calificarea profesional i prin ucenicia la locul de munc . e. -ondiiile economice! oferite prin salarii! indemni2aii! premieri etc. pre2int un interes deose*it pentru ma<oritatea oamenilor i de aceea tre*uie clarificate de la %nceput. 7n condiiile economiei de pia ! spre deose*ire de economia planificat centrali2at! nu mai e:ist *aremuri salariale %n funcie de ramura economic ! tipul %ntreprinderii i categoria sau clasa de salari2are o*inut ! %n mod o*inuit! %n funcie de &echimea %n munc . 3alariile se negocia2 ! au caracter secret de cele mai multe ori i sunt supuse fluctuaiei cererii i ofertei de for de munc ! renta*ilit ii societ ii comerciale! precum i fenomenului inflaionist parial a<ustat prin sistemul inde: rilor periodice.

22

f. .nfluena practicrii profesiunii asupra fi2icului 4somaticului5 i psihicului profesionistului! influen care poate fi po2iti& sau negati& i uneori de am*ele sensuri! %n funcie de constituia morfofuncional a operatorului uman. "ceste influene sunt luate %n considerare la formularea indicaiilor i contraindicaiilor medicale i psihologice pri&ind practicarea profesiunii! precum i la conceperea i reali2area mi<loacelor de protecie a muncii i a instruirilor periodice cu normele indi&iduale i colecti&e de tehnica securit ii muncii. 3.2. Recomandri i restricii psihologice Cea de a doua categorie de factori supus anali2ei profesiunilor este cea a recomand rilor 4indicaiilor5 i restriciilor 4contraindicaiilor5 de natur psihologic ! dup cum urmea2 = a. -aliti senzoriale! e:primate de gradul de de2&oltare a organelor de sim. Ma<oritatea profesiunilor reclam o de2&oltare *un sau cel puin %n limitele normalului a acuit ii &i2uale. Chiar dac deficienele de refracie pot fi corectate cu a<utorul ochelarilor! o miopie accentuat poate constitui o contraindicaie ma<or %n ca2ul profesiunilor care necesit aprecieri din ochi a distanelor 4transporturi! topometrie! armat etc.5. Fu numai acuitatea &i2ual interesea2 . -rofesiile care se practic %n mediul to:ic sau %n care se lucrea2 cu su*stane inflama*ile necesit o *un de2&oltare a sensi*ilit ii olfacti&e. #e:tilitii tre*uie s ai* *ine de2&oltat sensi*ilitatea cutanat . 7n industria alimentar este important at9t sensi*ilitatea gustati& ! c9t i cea olfacti& . Mu2icienii i profesorii au mari dificult i dac sunt hipoacu2ici. Calit ile sen2oriale mai puin de2&oltate pot fi! %ntr>o anumit m sur ! compensate de altele mai *ine de2&oltate. 7n industria constructoare de maini! cea a auto&ehiculelor! inter&in frec&ent compensaii i coro*or ri %ntre & 2 i au2. .e asemenea! e:ercitarea unor profesiuni poate contri*ui la de2&oltarea acelor organe de sim care sunt mai solicitate! reali29ndu>se aa numita Dascuire a simurilorE. *. ,otricitatea este implicat %n ma<oritatea operaiilor de munc . .in acest moti&! anali2a profesiunilor tre*uie s preci2e2e ce mic ri particip la reali2area acestor operaii de munc ! care este amplitudinea! preci2ia i e&entual fineea acestora! gradul de coordonare a mem*relor superioare i inferioare i efortul fi2ic necesar pentru efectuarea lor. .e asemenea! tre*uie menionat %n ce m sur specificul motric al profesiunii anali2ate %ng duie practicarea acesteia de persoanele handicapate fi2ic i p9n la ce grad de handicapare. 7n acest fel! se m rete aria persoanelor care pot fi orientate profesional spre aceste meserii. c. ) categorie important o repre2int %nsuirile psihice din aa>numita sfer intelectual. "ceast denumire poate deruta spre %nelegerea unilateral a acestor %nsuiri ca fiind necesare doar %n ca2ul profesiunilor cu caracter DteoreticE. 7n realitate! multe din aceste %nsuiri sunt implicate i %n meseriile cu caracter practic! operaional.

23

.in sfera intelectual fac parte= tipurile de atenie 4concentrat i distri*uti& 5! spiritul de o*ser&aie! tipurile de memorie 4&i2ual ! auditi& i a corpurilor geometrice5! felurile repre2ent rilor 4plane i %n spaiu5! imaginaia i inteligena! g9ndirea! capacitatea creatoare etc. Cu alte cu&inte! din aceast sfer fac parte aproape toate %nsuirile din categoria proceselor psihice cogniti&e i reglatorii. "t9t %n ca2ul calit ilor sen2oriale! c9t i a celor intelectuale se pune pro*lema nu numai a necesit ii e:istenei anumitor calit i! ci i a gradului de de2&oltare pe care tre*uie s >l ai* pentru a putea practica cu succes profesiunea respecti& . d. ) categorie aparte prin importana sa o repre2int sfera afectivitii sau a emotivitii. .e2echili*rul emoional sau numai o emoti&itate nati& e:agerat constituie contraindicaie a*solut pentru practicarea multor profesiuni. #oate profesiunile din domeniu transporturilor 4rutiere! aeriene! na&ale! cosmice5! profesiunile care se practic %n locuri de munc cu un grad sporit de periculo2itate 4mediu to:ic! pericol de accidentare etc.5! acti&itate de dispecerat 4la sistemul energetic! la liniile automati2ate de producie etc.5! profesiile care implic responsa*ilit i sociale deose*ite etc. se %ncadrea2 %n aceast categorie. Restriciile sunt categorice! deoarece emoti&itatea este greu de st p9nit! reaciile persoanelor foarte emoti&e sunt impre&i2i*ile i adesea parado:ale! a&9nd consecine din cele mai nefaste. e. *fera motivaional are aceeai importan dac nu chiar mai mare dec9t preg tirea profesional prin aceea c constituie &ectorul intern al aciunilor noastre! care ne orientea2 i ne mo*ili2ea2 spre atingerea anumitor scopuri. .in acest moti&! atunci c9nd se face anali2a psihologic a profesiunilor tre*uie identificate caracteristicile acestora care ar putea constitui elemente de natur moti&aional . @aptul c este o profesiune *ine pl tit ! c este solicitat %n &arii domenii de acti&itate profesional ! oferind numeroase locuri de munc constituie elemente moti&aionale importante. .ar nu numai salariul! i nu %ntotdeauna cel mai mult! contea2 . -restigiul meseriei! statutul ei social! perenitatea produselor reali2ate dep ind uneori pe cea a produc torului! faptul c d posi*ilitatea practic rii ei i %n scop personal particular! constituind astfel o surs de &enit suplimentar! %nsuirea ei lesnicioas etc.! sunt tot at9tea moti&e care pot corespunde unor preferine foarte di&erse. .esigur c doar moti&aia nu este suficient pentru asigurarea succesului profesional. .e aceea! aciunile de orientare profesional tre*uie coro*orate i cu e:istena altor calit i sau cel puin predispo2iii ce se pot de2&olta %n calit i necesare unor acti&it i performante. "ltfel! aceste moti&aii r m9n simple dorine f r acoperire! care mai de&reme sau mai t9r2iu! prin imposi*ilitatea %mplinirii lor! &or de&eni surse de de2am gire i am r ciune! datorit imposi*ilit ii reali2 rii pe plan profesional. 3.3. Monografiile profesionale, profesiogramele i psihogramele -e *a2a studierii acestor dou categorii de factori! a condiiilor generale %n care se practic profesiunea i a recomand rilor i a restriciilor psihologice! se ela*orea2 monografiile profesionale! profesiogramele i psihogramele.

24

Monografia profesional este o lucrare ampl care cuprinde! %n detaliu! toate cerinele profesiunii fa de oamenii care o &or %n& a i practica 4condiiile generale de practicare a profesiunii! recomand ri i restricii psihologice! recomand ri i contraindicaii medicale! cerinele de protecie a muncii5. "ceast lucrare se ela*orea2 pe grupe de profesiuni %nrudite! deoarece num rul mare al acestora 4peste 30.000 dac includem i speciali2 rile5 nu permite tratarea lor indi&iduali2at . Monografia profesional tre*uie re& 2ut i completat periodic cu nout ile sur&enite %n tehnologia meseriei i a echipamentelor tehnice care atrag dup ele i modific ri %n cerinele fa de operatorii umani. Redate %ntr>o form sintetic ! aceste cerine fac o*iectul micromonografiilor profesionale. -sihoprofesiograma red su* form ta*elar toate aceste cerine e:primate %n grade de necesitate 4a*solut necesare! necesare i de dorit5 sau su* alte modalit i de cuantificare 4note! calificati&e5. -sihograma conine! su* aceeai form grafic de e:primare! doar recomand rile i restriciile de natur psihologic ! care pot fi e:primate fie %n grade de necesitate! fie cuantificate %n unit i de m sur psihologice 4centile! decile5.

2(

IV.

CUNOA1TEREA PERSONALIT23II 4N MUNC2

Cunoaterea factorilor de personalitate implicai n desfurarea activitilor de munc este necesar, pentru a stabili acordul ntre operatorul uman i munca sa, pentru a constata n ce msur acesta rspunde solicitrilor procesului de producie, ce consecine au abaterile componentelor personalitii de la normal pentru activitatea de producie i cum pot fi evitate sau ameliorate asemenea neconcordane. Pentru procesul de adaptare a omului la munc intereseaz, n mod deosebit, aptitudinile tehnice, particularitile temperamentale semnificative pentru activitatea de munc i pentru asigurarea unor relaii amiabile la locul de munc, raporturile dintre atitudini, motivaie i aptitudini, precum i nivelurile creativitii care se manifest n procesul de munc. 2oate acestea n condiiile n care componenta uman a sistemului psihosociotehnic este un sistem nchis pentru a#i pstra integritatea i totodat un sistem deschis, realiznd schimburi informaionale i energetice cu ambiana, autoorganizat i autoreglabil, avnd caracter dinamic comple$ i manifestndu#se ca un sistem probabilistic prin aceea c comportamentul omului are un anumit grad de nedeterminare. Cunoaterea factorilor de personalitate implicai %n desf urarea acti&it ilor de munc este necesar pentru a sta*ili acordul %ntre om i munc ! a constata %n ce m sur operatorul uman r spunde solicit rilor procesului de producie! care sunt mar<ele accepta*ile ale acestor factori! ce consecine au a*aterile acestora de la normal pentru procesul de munc . 3tudierea rolului factorilor de personalitate %n adaptarea profesional a rele&at urm toarele pro*leme= a. .epistarea a*aterilor de la normal care au drept consecin inadaptarea profesional . 3unt totui i tul*ur ri care r m9n %n limitele normalului dar care pot constitui contraindicaii pentru e:ercitarea unor profesiuni. .intre acestea amintim= ,anifestrile nevrotice 4an:ietatea! manifest rile psihastenice! o*sesi&e i paranoice5 care pot fi identificate cu a<utorul chestionarelor i in&entarelor de personalitate. "semenea modific ri %n stare latent ! %n cadrul operatorului> e:ecutant! pot c p ta forme maladi&e %n situaia ocup rii unor posturi de munc cu solicit ri ner&oase deose*ite 4pericol de accidente de munc ! r spundere social mare $ dispecerate! linii automate de producie5. .e asemenea! funciile manageriale accentuea2 asemenea tendine! contur9nd conduc tori autocrai care utili2ea2 metode autoritare de conducere. *ociopatii! manifestate prin agresi&itate! tendine paranoide i schi2oide %n cadrul relaiilor interpersonale la ni&elul grupului? persoanele cu astfel de tendine tre*uie s fie e&itate %n ocuparea locurilor de munc cu riscuri de accidente i la %ncredinarea unor atri*uii manageriale. .nstabilitatea emoional 4ne&rotism5 constituie una dintre cau2ele principale ale neadapt rii omului la munc i factor de risc la accidentare. Menion m totui c

2'

o uoar insta*ilitate emoional poate a&ea efect mo*ili2ator i este asocitat cu tr s turi po2iti&e de caracter 4contiincio2itate i pruden 5 necesare %n acti&itatea de munc . *. .eterminarea tr s turilor de personalitate care diferenia2 %ntre ele grupurile profesionale. 7n aceast direcie! s>au in&estigat! prin studii de anali2 psihologic a muncii! grupuri de artiti! *iologi! psihologi! antropologi! utili29ndu>se testul Rorschach. c. +&idenierea tr s turilor de prsonalitate care diferenia2 pe cei ce reuesc %n profesiune de cei care nu reuesc cu a<utorul unor studii comparati&e pri&ind performanele %n acti&itatea de munc . "u fost in&estigate grupuri de operatori din industria automati2at i din transporturi! unde e:ist un grad mai mare de risc! precum i cadre de conducere. d. -osi*ilitatea de a determina tr s turile de personalitate implicate %n acti&itatea de munc i %n o*inerea unor re2ultate performante cu a<utorul unor metode &alide de diagno2 prin e:aminare colecti& . 4.1. ptitudinile i munca .up o definiie de larg circulaie! aptitudinile sunt %nsuiri fi2ice iBsau psihice de2&oltate ontogenetic! pe *a2a unor predispo2iii %nn scute! care condiionea2 performana %n acti&itatea de munc ! constituind componenta operaional a personalit ii. )mul dispune de o palet larg de %nsuiri! %ns nu toate sunt aptitudini! ci doar acelea care conduc la succes. 0estrea nati& care poate fa&ori2a %ntr>o m sur mai mare sau mai mic de2&oltarea aptitudinilor este constituit ! %n principal din constituia morfofuncional a organismului! gradul de de2&oltare a organelor de sim i de particularit ile acti&it ii ner&oase superioare. Ca e:emplu! putem ilustra ca o aptitudine larg r sp9ndit $ %ndem9narea. "ceasta const %n posi*ilitatea de coordonare a mic rilor mem*relor superioare i efectuarea diferitelor operaii de munc . Aa natere i un timp dup aceea! copilul nu dispune de aceast aptiudine! mic rile mem*relor lui 4superioare i inferioare5 f c9ndu>se haotic. 3u* influena instruciei &er*ale a p rinilor i a rudelor apropiate! precum i a rudelor apropiate! precum i a e:emplului acestora copilul %n&a s >i coordone2e mic rile mem*relor superioare! do*9ndind aceast %ndem9nare. Condiia reuitei este %ns dat de integritatea morfofuncional a m9inilor! care permite reali2area unei asemenea coordon ri motorii. .e asemenea! aptitudinile presupun calit i ale proceselor de anali2 ! sinte2 i generali2are! %ndeose*i capacitatea de generali2are a relaiilor care reglementea2 aceste operaii ale g9ndirii. 7n acest fel! aptitudinile sunt formaiuni psihice str9ns legate de procesul g9ndirii care inter&ine %n procesul form rii! de2&olt rii i operaionali2 rii lor. 7ntre aceste dou componente structurale ale aptitudinilor 4totalitatea de operaii i procedee i operaiile de anali2 ! sinte2 i generali2are5 nu e:ist %ntotdeauna concordan f r ca prin aceasta sa fie influenate performanele %n munc .

27

Conclu2ia care se impune %n aceast &i2iune este c producti&itatea muncii nu este determinat %n mod uni&oc de ni&elul de de2&oltare a aptitudinilor i c studierea aptitudinilor tre*uie s se fac %n str9ns leg tur% cu g9ndirea. -rin e:tindere! noiunea de aptitudine este folosit pentru a caracteri2a i alte %nsuiri sau procese psihice de2&oltate peste medie. 3pune despre o persoan cu memorie *un c are aptitudinea de a memora. 3piritul de o*ser&aie! care este o anumit form de percepie! este considerat ca aptitudine a persoanei care %l manifest . Capacitatea de a imagina este tot o aptitudine etc. "stfel! aptitudinile penetrea2 %ntreaga &ia psihic ! inclu29nd>o pe aceast cale %n personalitate. Clasificarea ma<or a aptitudinilor este cea %n aptitudini generale i aptitudini speciale. 5.6.6. A(titu$ini#e *enera#e 3unt %nsuiri ale personalit ii necesare %n cele mai &ariate forme de acti&itate! inclusi& cea de munc . 3e mai numesc i aptitudini intelectuale generale! %ntruc9t se refer la anumite calit i ale g9ndirii cum sunt= rapiditatea orient rii! profun2imea refleciei! spiritul critic etc. "ptitudinea general cu cel mai %nalt grad de comple:itate este inteligena! care se manifest prin capacitatea de a sta*ili cu relati& uurin i %ntr>un timp relati& scurt leg turi! asocieri! asem n ri etc. %ntre o*iecte! fenomene! situaii aparent f r nici o leg tur %ntre ele. "ceast dimensiune asociati& este %n consonan cu proprietatea disociati& a inteligenei! care permite omului inteligent s nu confunde punctele de &edere 4M. Ralea5. 7n psihologia clasic ! inteligena era termenul general prin care se denumea ansam*lul funciilor psihice! constituind al turi de fenomenele afecti&e i cele &oliti&e cele trei mari categorii de fenomene psihice. ClaparNde consider inteligena drept capacitatea de a re2ol&a pro*leme i de a g si soluii la situaii noi. .up Cattell! e:ist o inteligen fluid care implic adaptarea la situaii noi i o inteligen cristali2at ! dependent de condiiile mediului cultural %n care s>a de2&oltat persoana. ". Kinet desemnea2 prin inteligen ni&elul mintal glo*al al persoanei! caracteri2at prin comprehensiune 4capacitatea de %nelegere5! in&enie 4capacitatea de a g si soluii5! direcie 4orientarea i concentrarea ateniei5 i cen2ur 4capacitatea de discern m9nt5. -entru L. -iaget inteligena este o form de echili*ru c tre care tind toate procesele de cunoatere. Fu este un atri*ut al g9ndirii i nici un simplu proces de adaptare! ci o conduit cu traiectorie constructi& proprie. -entru acti&itate %n general i cea de munc %n mod special! un ni&el cel puin mediu de de2&oltare a inteligenei! cuplat cu o *un fle:i*ilitate a g9ndirii i o moti&aie centrat pe tre*uine superioare umane 4ideal! cogniti&e! autoreali2are5 sunt o condiie a creati&it ii %n procesul de producie. 5.6.7. A(titu$ini#e s(e"ia#e 3unt %nsuiri psihice care condiionea2 speciali2ate= mu2ic ! pictur ! tehnic ! matematic . succesul %n domenii de acti&itate

28

3>au emis mai multe ipote2e pri&ind gene2a aptitudinilor speciale. C acestea ar depinde de e:periena do*9ndit sau practica efectuat %ntr>un domeniu de acti&itate. "ceast ipote2 este infirmat de faptul c la unii oameni se constat manifestarea de timpuriu a unor aptitudini speciale! precum i c formarea i de2&oltarea acestora nu se desf oar la fel de repede la toate persoanele. .up o alt ipote2 ! aptitudinile speciale s>ar constitui din aptitudinile generale plus interesul fa de acti&itatea respecti& . +:ist %ns persoane care manifest interes 4prin lecturi sau chiar acti&it i practice5 pentru un anumit domeniu de acti&itate! f r ca re2ultatele o*inute s fie deose*ite. .e asemenea! re2ultate remarca*ile se pot o*ine i f r e:istena unor interese *ine structurate. Conclu2ia care se poate deduce este c aptitudinile speciale sunt %nsuiri ale personalit ii *ine indi&iduali2ate care nu se reduc la cunotine! e:perien sau interese! dar le presupune pe toate acestea %n procesul form rii i de2&olt rii lor. "cest tip de aptitudine poate fi pus %n e&iden cu a<utorul testelor psihologice! anali2a produselor acti&t ii! o*ser&area etc. ) specie a aptitudinilor speciale care interesea2 %ndeose*i psihologia muncii o repre2int aptitudinile tehnice. "ceste aptitudini sunt constituite din %nsuiri fi2ice i psihice care contri*uie la o*inerea succesului %n acti&it i i profesiuni din domeniul tehnicii. .intre aceste %nsuiri! menion m= spritul de o*ser&aie! capacitatea de repre2entare i com*inare a dispo2iti&elor tehnice! intuiia tehnic ! capacitatea de %nelegere a elementelor funcionale ale mainilor! de:teritatea manual etc. Ae&ito& consider c aptitudinile tehnice includ= %nelegerea tehnic ! capacitatea de e:ecuie i in&enti&itatea tehnic . I9ndirea tehnic este elementul structural cel mai important al aptitudinilor tehnice prin intermediul c reia aptitudinile tehnice se afl %n interaciune cu de2&oltarea intelectual general a omului. "ltfel! aptitudinile tehnice s>ar identifica cu de:teritatea sau a*ilitatea manual care nu sunt componente ale acesteia. Aa *olna&ii psihic de:teritatea poate fi normal ! %n timp ce g9ndirea i creaia tehnic sunt puternic alterate. .in aceast cau2 ! cunoaterea aptitudinilir tehnice nu se poate limita la testarea psihologic a acestora! ci tre*uie cercetat dinamismul intern! modul cum g9ndete %n termeni tehnici omul pentru a a<unge la performane. K. 0OrgO consider trei componente fundamentale ale aptitudinlor tehnice care se suprapun cu eta<ele e&oluti&e ale omului! iar funcional se %ntrep trund= a. eta"ul inferior $ cuprinde anumite funcii sen2orial>motorii? *. eta"ul mediu $ include structura percepiilor i a repre2ent rilor spaio>temporale 4e:ecutarea de figuri! mic ri! ansam*lu de mic ri etc.5? c. eta"ul superior $ este ni&elul g9ndirii tehnice formale care se reali2ea2 cu a<utorul sim*olurilor &er*ale! cifrice! literale! figurale etc.5 )rice profesiune poate fi practicat cu succes atunci c9nd cel care o e:ercit corespunde cerinelor acesteia prin calit ile sale fi2ice i psihice. 7n aceast &i2iune! aptitudinile apar ca o concordan a calit ilor indi&iduale cu cerinele profesiunii. 7n procesul de munc ! aptitudinile nu se manifest separat de cunotine i deprinderi! ci ele se formea2 i se de2&olt i prin asimilarea de cunotine. "cest proces este mai lent dec9t %n ca2ul asimil rii cunotinelor i form rii deprinderilor! %ns au un grad mai mare de sta*ilitate. Principalii indici ai aptitudinilor tehnice sunt=

2,

calitatea muncii i tempoul %nalt al acesteia? capacitatea omului de a>i desf ura acti&itatea %n mod constant %n timpul destinat ei? e:istena a c9t mai multe elemenete creatoare %n munc . Mecani2area i automati2area acti&it ilor de munc au f cut s scad rolul aptitudinilor %n procesul adapt rii omului la munc i s creasc ponderea altor factori de personalitate 4atitudini! moti&aii! inteligen ! acti&itate creatoare etc.5. .e asemenea! cap t importan din ce %n ce mai mare aptitudinile de conducere 4organi2are! coordonare etc.5. #ermenul de aptitudine! care are un caracter static! este %nlocuit treptat cu cel de capacitate! care implic un sens dinamic! ca re2ultant a aptitudinilor! cunotinelor i deprinderilor. 4.2. !emperamentul " #ntre recomandri i restricii pentru acti$itatea de munc Componenta energetic a personalit ii! temperamentul a suscitat mai puin interes pentru analitii procesului de munc . ) e:plicaie a ignor rii locului i rolului particularit ilor temperamentale pentru acti&itatea de munc poate fi i aceea pe care o adopt m %n faa ine&ita*ilului. #emperamentele nu se modific ! ele doar se Dmasche2 E sau se Dmaturi2ea2 E! i atunci ce rost mai are s ne ocup m de acestea8 Fu %mp rt im aceast po2iie. #ipurile temperamentale! aa imua*ile cum sunt! tre*uie s stea %n atenia cercet torilor i! mai ales a psihologilor practicieni din domeniul psihologiei muncii! deoarece! pentru unele acti&it i i profesiuni ignorarea implicaiilor temperamentale poate a&ea consecine gra&e. 7n principiu! acti&it ile de munc care prin natura lor nu reclam performane deose*ite de &ite2 i preci2ie! nu se desf oar %n condiii stresante i *eneficia2 de condiii normale de munc nu fac o*iectul unor recomand ri speciale din punct de &edere temperamental. -entru acti&it ile i profesiunile care se practic %ns %n condiii deose*ite! asemenea recomand ri tre*uie a&ute %n &edere i este necesar s fie luate %n seam %n acti&it ile de orientare i selecie profesional . 7n acest sens! &om decupa din profilurile temperamentale sec&enele semnificati&e pentru acti&itatea de munc i a relaiilor la locul de munc . a. 2emperamentul sangvin are o mare re2isten %n acti&itatea de munc %n sensul nu al unei ro*ustei fi2ice deose*ite! ci al re2istenei fa de fenomenul de o*oseal . Reaciile persoanelor aparin9nd acestui temperament sunt rapide i adec&ate stimulilor! semnalelor &enite din mediu sau de la echipamentul tehnic. 3ang&inicul acionea2 prompt pentru g sirea de soluii! pentru dep irea dificult ilor i %n&ingerea o*stacolelor! dar m surile luate de el %n acest sens au adesea un caracter de moment! nu sunt de durat i profun2ime. 7n relaiile interpersonale! se remarc ca o persoan agrea*il ! deschis sufletete! cu &alene pentru integrarea %n grup i %nchegarea de prietenii. Ro*ust psihic! sang&inicul suport mai uor dec9t alte temperamente dificult ile muncii i ale &ieii. Cu persoanele

30

aparin9nd acestui temperament se poate discuta %n mod deschis! direct! a&9nd t ria de a pri&i ade& rul %n fa . Mo*il! agrea*il! prompt! cu resurse energetice deose*ite! sang&inicul reuete cu eforturi mai mici i de aceea nu este deose*it de perse&erent! uneori manifest9nd chiar o anumit superficialitate %n munc i %n raporturile interumane. *. 2emperamentul flegmatic are i el o mare re2isten %n acti&it i! %ns %ntregul s u comportament este dominat de inerie. "ceasta face ca at9t startul! c9t i finiul acti&it ii s ai*e o laten foarte mare. Reaciile lui sunt lente! %ns adec&ate. 7nclinat spre meditaie! spirit analitic i %n2estrat cu mult r *dare! flegmaticului i se pot %ncredina lucr ri de an&ergur care se pot reali2a %n tempoul propriu i nu presat de termene scurte. C9nt rete mult p9n s adopte o deci2ie! dar o dat decis! trece hot r9t la aciune i este perse&erent p9n la %nc p 9nare %n %ndelinirea ei. Refu2 compromisurile! lupt9ndu>se pentru propriile idei uneori chiar %n ciuda e&idenei c sunt eronate. "dapta*il mai greu la situaii noi! prefer lucrurile cunoscute! este reticent fa de ino&aii! fiind cunoscut ca o persoan cu manifest ri conser&atoare. 7n ca2ul raporturilor interpersonale este reinut! reticent i din acest moti& se integrea2 mai greu %n colecti&itate. "re prieteni puini! alei dup %ndelungate reflecii! dar fa de care manifest de&otament. 6n insucces mai mult %l %nd9r<ete i o <ignire este iertat ! dar nu i uitat . /neria comportamental a flegmaticului nu re2ult %ntotdeauna dintr>o g9ndire greoaie. @legmaticul raportea2 i decide uneori mai repede dec9t acionea2 i din aceast cau2 produce surpri2e la cei care nu>l cunosc %ndea<uns. c. 2emperamentul coleric are o re2isten inconstant %n acti&it ile de munc ! datorit consumului energetic neeconomic. Colericul acionea2 cu toat energia de care dispune la un moment dat f r s >i do2e2e eforturile %n funcie de m rimea dificult ilor sau a o*stacolelor. .in aceast cau2 ! cur*a randamentului la coleric are numeroase neregularit i prin intersectarea cu cea a o*oselii. Reaciile colericului sunt pripite i nu %ntotdeauna adec&ate! el acion9nd adesea f r a chi*2ui suficient. +ntu2iast! plin de elan! colericul este un *un deschi2 tor de drumuri! a&9nd o mare capacitate de mo*ili2are proprie i a altor persoane. .in cau2a o*oselii sau a plictiselii sur&enite prin sc derea caracterului de noutate al aciunii %ntreprinse! colericul a*andonea2 uneori acti&itatea %nainte de a finali2a. .in acest moti&! este necesar s fie %nsoit de persoane echili*rate care s preia i s duc la *un sf9rit lucrul %nceput. 3urprin2 tor prin tot ceea ce face! colericul do&edete! %n ciuda caracteristicilor sale temperamentale! mult r *dare i chiar acri*ie atunci c9nd acti&itatea %i captea2 interesul pe mai mult timp 4ca2ul cercet rii tiinifice5. /nconstant i impulsi&! %mp rind oamenii %n *uni i r i! prieteni i dumani! om al e:tremelor i nu al nuanelor! colericul este un factor de stres pentru cei din <ur! cre9nd st ri tensionale %n colecti&ul de munc . d. 2emperametul melancolic este un e:celent e:ecutant pentru acti&it ile de rutin ! desf urate %n condiii cunoscute i o*inuite! care nu necesit deci2ii prompte i

31

reacii rapide. 7n2estrat cu mult r *dare! melancolicul are %nclinaii spre anali2 ! preci2ie i minuo2itate. .e un conser&atorism accentuat! melancolicul prefer s desf oare acti&it i mai puin interesante sau a&anta<oase i %n condiii precare dac %i sunt *ine cunoscute dec9t s se Da&enture2eE %n necunoscut. #em tor! intr %n panic %n faa unor situaii noi fa de care reaciile lui sunt lente! nu %ntotdeauna adec&ate i uneori chiar parado:ale. #imid %n relaiile interpersonale! su*apreciindu>i posi*ilit ile! se integrea2 cu dificultate %n grup! ata9ndu>se mai degra* de persoane i nu de colecti&itate. 7n ca2ul unor de2ilu2ii de natur relaional sau afronturi din partea efilor! sufer %ndelung i %n t cere g9ndindu>se la posi*ilele consecine pe plan profesional i social. .ac sang&inicul suport cu D* r* ieE ade& rul! flegmaticul tace dar Dconta*ili2ea2 E <ignirile i eecurile! colericul replic t ios! melancolicul tre*uie %ncura<at chiar prin supraestimarea calit ilor sale pentru a putea face fa &icisitudinilor muncii i ale &ieii. -e l9ng aceste particularit i ale tipurilor temperamentale! psihologul tre*uie s in seama i de unele caracteristici generale ale acestora. "stfel! temperamentele constituie componenta cea mai conser&atoare a personalit ii. .atorit su*stratului neurofi2iologic care este %nn scut! nici temperamentele nu sunt modifica*ile. 7n timpul &ieii %ns ! datorit e:perienei! a instruciei i educaiei! oamenii %i modelea2 DcomportamentulE %n funcie de %mpre<ur ri. "ceasta nu %nseamn cameleonism sau falsitate! ci repre2int o necesitate adaptati& . 4.3. titudinile i performanele #n munc "titudinile! ca elemente componente ale caracterului! sunt st ri de preg tire mintal i moral ! facilitate prin e:perien ! pentru un anumit tip de r spuns %ntr>o anumit situaie. "titudinile e:ercit o influen directoare i dinamic asupra comportamentului persoanei fa de toate %mpre<ur rile %n care se afl sau de care este legat ! constituind astfel un mecanism de regla< reali2at prin componente cogniti&e i afecti&e. "titudinile se aseam n cu aptitudinile prin tendina de a selecta din multitudinea de o*iecte i situaii din realitatea %ncon<ur toare o anumit categorie c reia i se adresea2 4la care se raportea2 5 i prin aceea c %n &arianta po2iti& asigur un randament sporit %n munc . @actorii care determin atitudini po2iti&e fa de munc sunt= se:ul! &9rsta! ni&elul educaional i ocupaional! %nc rcarea cultural ! caracteristicile locului de munc i ale %ntreprinderii! po2iia ocupat de munc %n sistemul de &alori al persoanei. Aocul i rolul fiec rui factor %n procesul de munc este determinat de ceea ce place! ceea ce tre*uie s fac 4normele sociale5! ceea ce sunt o*inuii s fac 4deprinderi5 operatorii umani! precum i de consecinele performanelor o*inute fa de atept rile a&ute %n &edere 4recompense sau pedepse5. Re2ult c unul dintre factorii cei mai importani pentru reuita %n munc i sta*ilitatea profesional este motivaia.

32

3atisfacia profesional determinat de postul de munc indic c tre*uinele au fost satisf cute ca re2ultat al ocup rii postului i poate a&ea &aloare de diagnostic pentru adaptarea la munc ! dar nu i caracter predicti& pentru o*inerea performanelor %n munc .

33

V.

ORIENTAREA PROFESIONAL2

%rientarea profesional constituie una dintre etapele adaptrii omului la munc i are ca scop ndrumarea persoanelor tinere, n vederea unor opiuni vocaionale obiective. *e realizeaz n cadrul unor instituii specializate, de stat i particulare, de ctre psihologi, folosind monografiile profesionale pentru cunoaterea cerinelor i restriciilor profesiunilor i testarea psihologic pentru investigarea potenialitilor individuale. 3ste precedat de orientarea colar prin care se urmrete + de ctre personalul didactic preuniversitar i de ctre psihopedagogi + cunoaterea capacitilor elevilor, lrgirea baga"ului lor informaional, precum i ndrumarea acestora spre formula de nvmnt corespunztoare nzuinelor i posibilitilor intelectuale i operaionale. &rientarea profesional este un proces stadial, care se desfoar n funcie de anumite criterii, n anumite condiii i cu a"utorul unor metode de influenare proprii colii i mass#mediei. 4n condiiile economiei de pia, precum i datorit unor cauze personale, pot aprea situaii ce reclam o schimbare a locului de munc sau, uneori, a profesiei + ceea ce necesit reorientarea profesional. )rientarea profesional este acti&itatea social de %ndrumare a persoanelor %n &ederea alegerii unei profesiuni. .in punct de &edere psihologic! prin orientare profesional se %nelege acti&itatea e:ercitat de psiholog asupra persoanelor de &9rst t9n r ! %n scopul facilit ii opiunilor &ocaionale %n funcie de gradul de concordan dintre cerinele diferitelor profesiuni i potenialit ile celor %ndrumai. )rientarea profesional are o deose*it importan social prin aceea c asigur procesul de preg tire profesional cu persoane apte s %n&ee i s practice! %n *une condiii! o anumit profesiune. .ar are i o importan indi&idual deose*it ! deoarece aea2 persoana pe o traiectorie profesional fa&ora*il unei acti&it i profesionale fructuoase! generatoare de satisfacii materiale i morale.

Preorientarea profesional 4orientare colar 5 *cop= 3ta*ilirea corespondenei %ntre posi*ilit ie copilului i solicit rile colii= %ndrumare colecti& spre diferite profesiuni prin alegerea formei de colari2are.

a. o*ser&area atent i permanent a ele&ilor %n clas i %n acti&it i e:tracolare de c tre profesori! dirigini i psihologi. *. e:amenul medical c. e:amenul psihologic d. anchet sociologic e. ela*orarea fiei psihopedagogice.

34

&rientare profesional *cop= @acilitarea opiunilor profesionale pe *a2a cunoaterii cerinelor diferitelor profesiuni i a o*iecti& rii propriilor posi*ilit i 4calit i! idealuri! resurse etc.5

a. etapele= 15 anali2a psihologic a profesiunilor i ela*orarea monografiilor profesionale? 25 sta*ilirea criteriilor de succes profesional? 35 alc tuirea unei *aterii de teste psihologice? 45 e:aminarea psihologic a candidailor? (5 coro*orarea re2ultatelor test rii psihologice cu informaiile despre candidat. *. criteriile= 15 tendinele progresului tiinific i tehnic? 25 o*iecti&ele prioritare ale de2&olt rii economice a rii? 35 cerinele psihoprofesiunilor? 45 posi*ilit ile personale? (5 preferinele &ocaionale. c. condiii= 15 e:istena monografiilor profesionale? 25 testarea doritorilor. d. metode= 15 de2&oltarea intereselor de cunoatere prin intermediul colii? 25 %nt9lniri cu specialiti din diferite ramuri de acti&itate? 35 &i2ite %n %ntreprinderi? 45 mi<loacele mass>mediei

5eorientare profesioanl *cop= 3chim*area locului de munc sau chiar a profesiunii datorit unor factori o*iecti&i iBsau su*iecti&i

Schema & + Procesul opiunilor vocaionale. 3tapele i coninutul acestora &.1. %'iecti$ele orientrii profesionale )rientarea profesional urm rete reali2area a dou o*iecti&e fundamentale! i anume= 1. g sirea pentru fiecare solicitant a profesiunii celei mai potri&ite cu posi*ilit ile sale fi2ice i psihice. 2. asigurarea procesului de preg tire profesional a persoanelor care prin caracteristicile lor fi2ice i psihice sunt apte s >i %nsueasc %n condiii optime cunotinele necesare practic rii profesiunilor respecti&e. -e plan indi&idual! orientarea profesional este o condiie a s n t ii psihice prin starea de *ine general fi2ic! psihic i social pe care o generea2 . -e plan social! orientarea profesional este o aciune *enefic organi2at %n scopul repartiiei! dup criterii o*iecti&e! a energiei umane spre diferite sectoare de acti&itate.

3(

Aa *a2a orient rii profesionale st noiunea de aptitudine! %neleas %ntr>un sens mai larg! ca aptitudine profesional! adic un comple: de %nsuiri! o re2ultant a aptitudinilor! cunotinelor profesionale i a deprinderilor de munc . "stfel c orientarea profesional %nseamn a<ustarea %ntregii personalit i la necesit ile acti&it ii de munc i nu doar a aptitudinilor. "ceasta pentru c realitatea profesional la care tre*uie adaptat operatorul uman este constituit dintr>un comple: de factori indi&iduali! organi2aionali i situaionali. )rientarea profesional nu este independent de celelalte acti&it i desf urate %n scopul adapt rii omului la munc . "stfel! orientarea profesional nu se poate reali2a f r cunoaterea %n preala*il a cerinelor diferitelor profesiuni i a locului i rolului personalit ii %n munc . )rientarea profesional furni2ea2 candidaii pentru preg tirea profesional ! iar %n ca2 de eec a seleciei profesionale poate inter&eni la ni&el de %ntreprindere pentru reorientarea profesional spre alte locuri de munc sau alte %ntreprinderi a persoanelor neadaptate. 7ntruc9t e:ist o constant a aptitudinilor de la &9rsta de 10>12 ani 4/r&ing5! ca i a inteligenei generale 4R. Meili5! este necesar ca orientarea profesional s se *a2e2e pe o *un orientare colar ! am9ndou acti&it ile a&9nd sarcini precise %n modelarea personalit ii pentru acti&itatea de munc . )rientarea colar este o aciune formati& %n funcie de particularit ile indi&iduale ale copilului! %n timp ce orientarea profesional este o acti&itate organi2at pe *a2e o*iecti&e! de repartiie a energiei umane %n &ederea preg tirii profesionale pentru diferite sectoare de acti&itate. &.2. (tapele acti$itii de orientare profesional "cti&itatea de orientare profesional se desf oar etapi2at %n felul urm tor= "nali2a psihologic a profesiunilor i ela*orarea! pe aceast *a2 ! a monografiilor profesionale! micromonografiilor profesionale! profesiogramelor sau a psihogramelor! %n funcie de profun2imea anali2ei! a inter&alului de timp a&ut la dispo2iie i a condiiilor de care dispunem. 7n ca2ul c sunt de<a ela*orate asemenea instrumente de cunoatere a cerinelor profesiunilor fa de operatorul uman! se &or adapta la condiiile concrete e:istente %n societatea comercial unde &or fi utili2ate. 3ta*ilirea criteriilor de succes profesional! a&9ndu>se %n &edere cantitatea i calitatea produselor reali2ate! &aloarea acestora pentru societate! condiiile %n care au fost o*inute! in&estiia de inteligen i de creati&itate %ncorporat %n acele produse! ingenio2itatea producerii i dificult ile procesului de munc ! gradul de preg tire profesional necesar desf ur rii acti&it ii specifice de munc ! timpul consumat etc.! toate acestea specifice profesiunii anali2ate. 3ta*ilirea 4alc tuirea5 unei *aterii de teste psihologice %n funcie de e:igenele profesiunii anali2ate i de criteriile de succes profesional sta*ilite anterior. Kateria de teste psihologice &a fi cu at9t mai cuprin2 toare cu c9t cerinele profesiunilor anali2ate sunt mai numeroase i criteriile de succes profesional mai di&erse. "ceste pro*e psihologice &or fi administrate e:perimental pe grupuri de tineri! pentru a sta*ili gradul lor de dificultate! pro*lemele care apar pe parcursul

3'

e:amin rii! %n funcie de care se &a definiti&a *ateria de teste psihologice care &a fi folosit %n acti&itatea de orientare profesional . +:aminarea psihologic a persoanelor supuse orient rii profesionale folosindu>se *ateria de teste psihologice definiti&at %n etapa anterioar ! con&or*irea preliminar test rii %n scop de cunoatere general i calmare a candidatului i o*ser&area %n timpul re2ol& rii pro*elor pentru a consemna reaciile acestuia. Coro*orarea re2ultatelor la pro*ele psihologice cu informaiile culese prin con&or*irile cu candidatul! cu cele o*inute din anali2a datelor *iografice! din anali2a re2ultatelor colare sau a produselor acti&it ii de atelier i din con&or*irile cu p rinii! profesorii i maitrii. -e *a2a tuturor acestor informaii se ela*orea2 profilul psihologic al persoanei testate! care este confruntat cu profesiograma sau psihograma diferitelor profesiuni! opt9ndu>se %n aciunea de %ndrumare spre acele meserii la care gradul de concordan %ntre profilul psihologic i profesiogram este mare. &.3. Metode pentru orientarea profesional ;coala dispune de numeroase mi<loace cu a<utorul c rora poate de2&olta interesele profesionale ale ele&ilor ca premise importante ale orient rii profesionale. "stfel! prin coninutul leciilor la diferite o*iecte de studiu 4literatur ! istorie! geografie! matematic ! fi2ic ! chimie! *iologie! filosofie etc.5! prin diri<area atent a lecturilor din programa colar i a celor particulate! prin organi2area unor acti&it i %n cercurile de specialitate i atelierele colare! &i2ionarea de spectacole i e:cursii tematice! profesorii! diriginii i titularii de o*iecte de studiu! pot contri*ui %n mod esenial la conturarea unor interese de cunoatere care ulterior s stea la *a2a opiunilor profesionale. .e asemenea! %n coal se pot organi2a %nt9lniri cu specialitii din diferite domenii de acti&itate! e&entual foti ele&i ai colii! care s le &or*easc copiilor despre profesiunea lor! despre satisfaciile i ser&ituile acesteia! despre preg tirea profesional i calit ile necesare practic rii ei %n condiii performante etc. Cu oca2ia unor asemenea %nt9lniri! pot fi in&itai i p rinii ele&ilor la care se &a apela! pentru a>i uni eforturile cu cele ale profesorilor pentru a>i face pe ele&i s %neleag c esenial pentru &iitorul lor profesional! pentru a>i g si %ntr>ade& r satisfacia %n munc ! este s >i aleag acea profesiune pentru care au posi*ilitatea de a>i de2&olta calit ile necesare. "semenea %nt9lniri pot fi %nsoite de pre2entarea unor filme! diapo2iti&e! pliante etc.! care m resc atracti&itatea i accesi*ilitatea e:punerilor. #ot %n perioada colari2 rii! se pot face &i2ite cu ele&ii la diferite %ntreprinderi. ) asemenea &i2it tre*uie %ns *ine preg tit din partea %ntreprinderii. Copiilor li se &a face la %nceput o pre2entare a societ ii! accentu9ndu>se pe caracteristicile acesteia de unitate economic i social %n care oamenii %i petrec! muncind! o *un parte din &ia . "poi se &or &i2ita! pe flu:ul procesului de producie! principalele secii! e:plic9ndu>se de c tre maitrii formaiunilor de lucru ce meserii se practic ! principalele lor caracteristici! condiiile %n care se lucrea2 ! dificult ile i satisfaciile muncii %ntr>o %ntreprindere.

37

3e &or ar ta ele&ilor i dot rile social>culturale 4ca*inetul medical! cantina! *ufetele! sala de festi&it i i terenul de sport! dac e:ist 5 pentru ca acetia s ai* o imagine glo*al a realit ilor &ieii i muncii %ntr>o %ntreprindere. Aa %ncheierea &i2itei se &a purta o discuie cu ele&ii asupra a ceea ce au & 2ut! ce le>a pl cut! r spun29ndu>se de c tre persoane din conducerea %ntreprinderii sau de la compartimentul de personal la toate %ntre* rile puse de ele&i. 7nt9lnirile cu specialitii i &i2itele %n %ntreprinderi se organi2ea2 %n ultimii ani ai colii generale! atunci c9nd ele&ii &or tre*ui s >i fac prima lor opiune &ocaional din &ia ! %n funcie de care &or hot r9 ce form de %n& m9nt &or urma %n continuare. ) form mai general de orientare profesional ! penru pu*lic! este prin intermediul mi<loacelor mass>media 4radioul! tele&i2iunea! afie5. "cestea ar tre*ui s dep easc %ns cadrul propagandistic al reclamei unei firme sau unor produse! inclu29nd %n te:t i imagine elemente menite s a<ute la cunoaterea profesiunilor practicate %n acele organi2aii. Aa ni&elul %ntreprinderii! orientarea profesional se reali2ea2 dup selecia profesional su* forma reparti2 rii pe locurile de munc &acante a persoanelor anga<ate! in9ndu>se cont de raportul dintre calit ile noilor anga<ai i cerinele specifice locurilor de munc &acante.

38

VI.

SELEC3IA PROFESIONAL2

Selecia profesional, ca etap n procesul adaptrii omului la munc, este activitatea de alegere dintr#un grup de persoane pregtite profesional a acelora care corespund cerinelor posturilor de munc vacante. Penru aceasta, n prealabil, trebuie analizate toate posturile de munc din ntreprindere i elaboratp, pe aceast baz, fia cerinelor postului care reprezint un instrument managerial important att n activitatea de selecie profesional, ct i n repartizarea muncii i aprecierea personalului, negocierea salariului, promovarea sau licenierea. *elecia profesional se face n funcie de anumite criterii i condiii specifice, iar e$istena unui numr mai mare de candidai dect posturile scoase la concurs reprezint o garanie a e$igenei. 3$amenul sau concursul de selecie profesional presupune parcurgerea mai multor etape ce au drept scop cunoaterea capacitilor candidailor care sunt apreciate de ctre comisii special constituite din persoane recunoscute din punct de vedere profesional i moral. 3elecia profesional este acti&itatea desf urat %n cadrul organi2aiilor cu scopul de a>i asigura fora de munc necesarp desf ur rii procesului de producie prin anga< ri selecti&e de personal %n funcie de gradul de concordan dintre cerinele posturilor de munc &acante i calit ile solicitanilor. 3pre deose*ire de orientarea profesional ! care are %n centrul ateniei omul %n slu<*a c ruia se afl ! selecia profesional ser&ete %ntreprinderea! c reia %i asigur fora de munc calificat necesar . .ac %n ca2ul orient rii profesionale se face raportarrea potenialit ilor umane la cerinele profesionale! %n situaia seleciei profesionale interesea2 corespondena dintre calit ile omului i e:igenele posturilor de munc . ).1. Criteriile seleciei profesionale 7n acti&itatea de selecie profesional tre*uie s se in seama de c9te&a criterii= num rul posturilor &acante? cerinele posturilor de munc &acante? calit ile solicitanilor? preferinele solicitanilor. Fum rul de posturi &acante condiionea2 posi*ilit ile de anga<are ale %ntreprinderii la un moment dat! precum i forma de selecie care &a fi adoptat . Cunoaterea cerinelor posturilor de munc &acante! precum i a calit ilor solicitanilor sunt necesare %n procesul seleciei profesionale! compararea acestor dou categorii de informaii constituind esena acestei acti&it i. 3,

-referinele solicitanilor nu sunt de negli<at! pentru c acestea pot a&ea &aloare moti&aional pentru ei! deci sunt un factor important al atraciei pentru firm i pentru munca de calitate. "semenea preferine! dac sunt re&endicate pentru un anumit loc de munc dintre cele &acante! tre*uie tratate %ns cu pruden . 6neori! su*stratul preferinelor %l constituie aran<amente f cute %n preala*il de c tre solicitant cu factorii de r spundere din %ntreprindere 4ef de echip ! maistru! inginer5 cu a<utorul unor mi<loace i scopuri nu %ntotdeauna ortodo:e. "semenea %nelegeri sunt posi*ile prin intermediul rudelor! cunotinelor! prietenilor! &ecinilor care lucrea2 %n societatea comercial respecti& i sunt %ncheiate pentru c solicitantul fie nu este st p9n pe meserie! fie este cunoscut ca un om cu a*ateri comportamentale! fie din alte moti&e care pentru a fi eludate necesit protecie. .in aceast cau2 este *ine ca asemenea preferine s fie tratate cu pruden ! tempori29ndu>se satisfacerea pe moti&e organi2atorice! de comple:itatea muncii etc.! o perioad suficient de timp 43>' luni5 pentru a putea fi descifrate ade& ratele intenii ale solicitantului. .ac preferinele au fost formulate din dorina de a lucra %ntr>o secie sau atelier unde solicitantul cunoate persoane cu care s>ar simi *ine s lucre2e %mpreun sau specificul muncii %i este familiar! atunci %i &or fi satisf cute. .ac cau2ele sunt de alt natur 4protecia unor persoane! posi*ilitatea de a nu fi supra&egheat! de a aduce pre<udicii materiale etc.5 &or fi anali2ate cu mult atenie i! %n funcie de gra&itatea lor! se &or lua m surile corespun2 toare care pot fi i de eliminare din cadrul %ntreprinderii. ).2. Condiiile seleciei profesionale -entru reali2area seleciei profesionale tre*uie %ndeplinite dou condiii= a. cunoaterea cerinelor posturilor de munc ? *. sta*ilirea i practicarea unor forme i metode de selecie %n funcie de importana posturilor de munc &acante i num rul solicitanilor. a5 Cunoaterea cerinelor tuturor posturilor de munc din %ntreprindere este o o*ligaie a conducerii %ntreprinderii care se %ndeplinete de c tre persoane a*ilitate din partea compartimentului de resurse umane! compartimentul de organi2are %mpreun cu efii direci ai posturilor respecti&e. .in aceast echip este *ine s fac parte i un psiholog sau un sociolog care s acopere partea de in&estigaie referitoare la calit ile necesare titularului de post. "nali2a cerinelor postului de c tre echipa menionat se finali2ea2 printr>o fi a cerinelor postului! care! %n mod o*ligatoriu! tre*uie s cuprind urm toarele specificaii= informaii de natur organi2atoric pri&ind denumirea postului! locul s u %n organigrama %ntreprinderii! leg turile pe ori2ontal cu alte posturi i raporturile ierarhice pe &ertical etc.? toate atri*uiile care re&in titularului postului de e:ecuie! conducere! a&i2are! apro*are! cola*orare etc.? mi<loacele care sunt date %n dotarea titularului de post 4echipamente tehnice! 3...1.>uri! instrumente materiale! piese de schim* etc.5? dac aceste mi<loace sunt

40

date su* form de gestiune se &a face meniunea c postul respecti& nu poate fi ocupat de persoane cu ca2ier? calit ile necesare titularului de post referitoare la calificare 4preg tire profesional 5! stagiul 4&echimea %n munc 5! %nsuiri psihologice i psihosociale! precum i cunotine de lim*i str ine! folosirea calculatorului! stenodactilografie! atri*uii de protocol etc. 4dac este ca2ul5? recomand ri! restricii sau contraindicaii pri&ind ocuparea postului? condiii referitoare la modalit ile de ocupare a postului. Aista de mai sus cuprinde elementele o*ligatorii ale fiei cerinelor postului i nu este restricti& ! put9nd fi completat i cu alte cerine specifice societ ii comerciale respecti&e. "ceast fi tre*uie ela*orat pentru toate posturile de munc din %ntreprindere! at9t manageriale! c9t i de e:ecuie! indiferent dac sunt &acante sau sunt ocupate. @ia cerinelor postului este un instrument managerial important at9t pentru acti&it ile de selecie profesional ! c9t i pentru organi2area acti&it ilor de munc ! reparti2area i controlul sarcinilor! negocierea salariului! element de referin %n aprecierea i promo&area personalului etc. *5 @ormele de selecie sunt e:amenul i concursul! iar metodele de selecie sunt pro*a de cunotine profesionale! testarea psihologic i pro*a de lucru. Concursul se organi2ea2 atunci c9nd postul de munc &acant sau categoria de lucr ri au importan deose*it din punctul de &edere al preg tirii iBsau al e:perienei %n munc 4manageri! specialiti5. .e asemenea! %n ca2ul %n care num rul solicitanilor este mai mare dec9t num rul posturilor &acante. Concursul se mai practic atunci c9nd selecia se face pentru promo&are pe alte posturi de munc a personalului e:istent %n cadrul %ntreprinderii. 7n ca2ul unor posturi de munc deose*ite sau a unor lucr ri de mare comple:itate! dup efectuarea seleciei profesionale se poate proceda la anga<area de pro* pe o perioad limitat de timp! la %ncheierea c reia! %n ca2 de reuit se procedea2 la anga<area definiti& . ).3. (tapele seleciei profesionale "st 2i! procedura de selecie profesional se desf oar %n urm toarele etape= a. %nunarea posturilor vacante prin mi<loacele de mass>media. *. %naliza c.v. i6sau a scrisorilor de intenie $ plan de afaceri etc. $ dup care se face o prim selecie a candidailor. c. .nterviul preliminar reali2at de c tre o persoan de la compartimentul de resurse umane 4prefera*il s fie psiholog5 cu solicitantul! cu scopul de a cunoate inteniile acestuia! antecedentele profesionale! date *iografice mai importante i a>i furni2a informaiile necesare despre %ntreprindere! locul de munc &acant i formalit ile care tre*uie %ndeplinite %n &ederea anga< rii? dac re2ultatul inter&iului este po2iti&! se trece la= d. 7izita medical la ca*inetul medical al %ntreprinderii sau la policlinica teritorial . 1i2ita medical tre*uie s cuprind un e:amen complet somatic 4clinic5 i

41

psihic! precum i recoltarea unor pro*e *iologice. 3e &a insista pe recomand rile i restriciile sau contraindicaiile medicale determinate de specificul muncii %n %ntreprinderea respecti& . 7n ca2ul c a&i2ul medicului este fa&ora*il! se trece la= e. 2estarea psihologic cu o *aterie de pro*e alc tuit pe *a2a psihoprofesiogramei postului de munc ! care s permit diagno2a solicitanilor! precum i progno2a performanelor profesionale i a manifest rilor psihocomportamentale! predicie care tre*uie s ai* un caracter dinamic. -ro*ele psihologice &or fi difereniate %n funcie de grupele de &9rst ! categoriile socioprofesionale! ni&eluri culturale etc. f. 3$amenul sau concursul de selecie profesional! care &a consta %n= pro*e de cunotine generale 4matematic ! fi2ic ! chimie! lim*a rom9n etc.! i cunotine specifice necesare practic rii profesiunii %n cadrul postului de munc &acant? pro*a de lucru e:ecutat su* supra&egherea maistrului sau a efului direct al locului de munc . 7n ca2ul e:amenului de selecie profesional ! solicitanilor li se comunic dac au fost respini. Re2ultatele la concurs sunt date su* form de note sau calificati&e! fiind admii %n ordinea acestora! %n limita locurilor disponi*ile. g. .nterviul final pentru solicitanii admii! mai amplu! c9nd se discut despre atri*uiile postului! drepturi i o*ligaii! se recori<ea2 salarii etc. Comisia de concurs este format ! de o*icei! din repre2entani ai compartimentului de resurse umane! ai compartimentului de organi2are a muncii! efii direci ai posturilor scoase la concurs i din conducerea %ntreprinderii! persoane cunoscute prin pro*itatea lor profesional i moral . -e *a2a re2ultatelor tuturor acestor in&estigaii 4inter&iu! &i2it medical ! pro*ele de cunotine! testarea psihologic i pro*a de lucru5 se ela*orea2 conclu2iile finale care sunt supuse de c tre comisia de concurs conducerii societ ii comerciale spre apro*are. .up apro*area re2ultatului e:amenului sau concursului de selecie profesional de c tre conducerea societ ii comerciale se emite hot r9rea sau deci2ia de %ncadrare 4anga<are5! care confer dreptul de a desf ura acti&itatea de munc %n %ntreprinderea respecti& . Cu aceasta %ncepe i procesul integr rii psiho>socio>profesionale.

42

VII.

PREGATIREA SI EDUCATIA PROFESIONALA

*regtirea i educaia profesional ncheie procesul de adaptare a omului la munc, unul dintre obiectivele principale ale psihologiei muncii 'ocupaionale(. %cest proces se ncadreaz totodat ntr#o desfurare mult mai larg, aceea a educaiei permanente care cuprinde att pregtirea profesional, ct i formarea i perfecionarea profesional, care se adreseaz persoanelor care de"a au dobndit o calificare, dispun de o anumit e$perien i sunt n constituirea sau desvrirea unei cariere profesionale. 8iecare din aceste trei componente ale educaiei permanente 'pregtirea, formarea i perfecionarea profesional( urmrete scopuri precise, se realizeaz n anumite condiii i cu a"utorul unor metode specifice. *copul ma"or al educaiei permanente este de a realiza un corp de profesioniti bine pregtit i motivat, ataat muncii i firmei la care s#au anga"at, caliti care conduc la performane superioare n munc i la un nivel nalt al satisfaciei personale. Pentru realizarea acestor deziderate, toate activitile ndreptate spre adaptarea omului la munc trebuie con"ugate ntr#un sistem integrat, conceput i realizat de ctre psihologi cu concursul managerilor firmei. -reg tirea profesional este ultima etap %n procesul adapt rii omului la munc a&9nd ca scop asigurarea cu for de munc calificat a economiei naionale i a organi2aiilor. +.1. (ducaia permanent -reg tirea profesional face parte! al turi de alte acti&it i instructi&e! dintr>un proces amplu! de lung durat $ cel al educaiei permanente. Conceptul de educaie permanent nu s>a demoneti2at datorit faptului c a fost promo&at la noi %n ar %n perioada anterioar lui decem*rie 1,8,. "cest concept nu este de sorginte rom9neasc i nici specific unei anumite or9nduieli sociale. +ducaia permanent a ap rut ca o necesitate de continu preg tire i perfecionare profesional %n perioada e:pansiunii economice dup cel de al doilea r 2*oi mondial! %ntre anii 1,(0>1,'(. Cri2a economic din anii 1,'7>1,'8! cri2ele energiei de dup anul 1,72! progresul tiinific i tehnic au determinat schim* ri profunde %n nomenclatorul i coninutul profesiunilor! prin apariia de profesiuni noi i dispariia altor profesiuni sau modificarea radical a modului lor de practicare. #oate aceste fenomene au pus pe prim plan necesitatea re%mprosp t rii periodice a cunotinelor i asimilarea de noi cunotine! speciali2 ri i perfecion ri reali2ate su* o form organi2at i sistematic .

43

7n acelai timp! instruirea nu poate fi desp rit de educaie! de formarea personalit ii! de de2&oltarea atitudinilor de %nalt profesionalism %n munc ! a unor moti&aii intrinseci superioare &i29nd autoreali2area! setea de cunoatere! atingerea unor ni&eluri %nalte de aspiraii. "cest proces instructi&>emoional nu se %ncheie niciodat ! el desf ur9ndu>se pe %ntreg parcursul &ieii acti&e i adesea i dup aceea! dac resursele fi2ice i psihice ale persoanei %i mai %ng duie! <ustific9ndu>se astfel pe deplin denumirea de educaie permanent . +ducaia permanent reunete toate formele de instruire %n &ederea e:ercit rii! %n *une condiiuni! a unei acti&it i profesionale. )*iecti&ele educaiei permanente sunt= optimi2area condiiilor de participare a oamenilor la progresul tiinific i tehnic? atenuarea inegalit ilor %n preg tire? prelungirea &9rstei acti&e? sporirea posi*ilit ilor de adaptare la noile condiii ale acti&it ii profesionale? crearea condiiilor de cretere a randamentului %n munc ? de2&oltarea indi&idual a personalit ii prin munc eficient ? creterea calit ii &ieii i a satisfaciei profesionale. +tapele educaiei permanente pot fi repre2entate schematic %n acest fel= Eta(e Mod de reali2are .urata 3cop Pre*atirea F%r&area (r%-esi%na#a (r%-esi%na#a colari2are pe post la anga<are ucenicie la loc de c9te ori %i schim* de munc locul de munc 8 $ 18 ani calificarea profesional Per-e"ti%narea (r%-esi%na#a

studiu indi&idual forme organi2ate %n %ntreprindere i la centre de perfecionare c9te&a 2ile la c9te&a toat &iaa luni integrarea psiho>socio> re%mprosp tarea profesional cunotinelor! speciali2area! do*9ndirea de noi cunotine! policalificarea! doctorat

Schema ) + 3ducaia permanent +.2. *regtirea profesional +ste prima etap a educaiei permanente care are ca scop o*inerea calific rii profesionale. Consider9nd cele trei cicluri ale preg tirii profesionale 4primar! gimna2ial i uni&ersitar5! durata total este de cca 18 ani. "ceast durat poate fi &aria*il %n funcie de num rul de cicluri a*sol&ite i anii ad ugai prin repetare. @orma de *a2 a preg tirii profesionale este colari2area. Calificarea profesional se poate o*ine i prin ucenicie la locul de munc ! dup %ncheierea ciclului primar sau a

44

celui gimna2ial! %n ca2ul unor meserii practice. -rofesiunile cu caracter teoretic necesit o preg tire uni&ersitar . )*iecti&ele preg tirii profesionale sunt= do*9ndirea de cunotine! formarea deprinderilor practice de munc i de2&oltarea moti&aiei pentru munc %n general i pentru profesiune %n mod deose*it. ". Kisseret! C. +ucerd! .uncan .a. consider c preg tirea profesional cuprinde trei fa2e= a. acumularea de cunotine generale necesare adapt rii continue la e&oluia sistemului 4a procesului de producie n.n.5? *. nvarea propriu#zis a meseriei! Da ti s faciE 4%n& area speciali2at $ n.n.5? c. antrenament prin practica intensiv pentru a acumula e:perien ! %nainte de o*inerea calific rii 4formarea deprinderilor practice de munc $ n.n.5 -ro*lema>cheie a preg tirii profesionale const %n reali2area armonioas a nsuirii cunotinelor prin instruire teoretic cu dezvoltarea unor priceperi de cunoatere a operaiilor de munc i dezvoltarea deprinderilor ca modalit i de efectuare practic a operaiilor de munc . @ormarea deprinderilor practice de munc este condiionat de %nelegerea principiilor de funcionare a mainilor i utila<elor do*9ndit prin preg tirea teoretic . +.3. ,eprinderile de munc .eprinderile sunt! dup -ieron! un mod deose*it de a fi! de a lucra! a simi sau g9ndi. .ei foarte general ! definiia dat de -ieron are meritul c nu consider deprinderea doar ca o modalitate efectorie! de e:ecuie a unor acti&it i! cu toate c tr sura esenial r m9ne totui operati&itatea do*9ndit prin e:ersare. .eprinderile sunt modalit i semiautomati2ate sau automati2ate de desf urare a unor acti&it i formate %n mod contient prin e:ersare! care se desf oar f r super&i2area contiinei! permi9nd omului s lucre2e mai uor! mai repede i mai *ine. .eprinderile de munc sunt formaiuni ontogenetice care se formeau din necesitatea operaionali2 rii i uur rii acti&it ilor de munc %nc din copil rie! su* %ndrumarea familiei %n aria acti&it ilor gospod reti i de igien personal . 6lterior! coala contri*uie %n mod su*stanial la formarea i de2&oltarea deprinderilor intelectuale i ale muncii independente cu instrumente specifice acestor acti&it i. -reg tirea profesional i munca %n %ntreprindere sunt cele care formea2 i de2&olt deprinderile practice de munc . Aipsa sau deficienele oric rei &erigi din aceast suit formati& poate a&ea consecine nefa&ora*ile asupra performanelor %n munc ! disciplinei tehnologice! reali2 rilor i satisfaciilor personale. .eprinderile de munc ! odat formate! nu tre*uie considerate ca ce&a imua*il! ca formaiuni rigide! ci ca supuse modific rilor i perfecion rilor! %n funcie de schim* rile care se produc %n procesul de munc prin introducerea de echipamente i tehnologii noi. -entru aceasta! %n formarea! de2&oltarea i modificarea deprinderilor %n general i a celor de munc %n mod deose*it! elementele cogniti&e i atitudinile po2iti&e fa de schim*are i fa de nou tre*uie s fie mereu pre2ente. "ceste cerine sunt implicate %n toate condiiile form rii deprinderilor 4e:plicare! demonstrare! e:ersare i perfecionare5 prin repre2entarea clar de c tre su*iect a ceea ce

4(

are de f cut i cum anume! prin cunoaterea re2ultatelor fiec rei etape 4familiari2area cu aciunea! %n& area analitic ! sinteti2area i automati2area! perfecionarea5 i do2area <udicioas %n timp a e:erciiilor. 7n acti&itatea de munc %nt9lnim c9te&a deprinderi specifice care se manifest pe parcursul flu:ului tehnologic= a. deprinderi de proiectare care particip la constituirea imaginii mintale pe *a2a planurilor de detaliu i a schemelor grafice! a ceea ce urmea2 s fie reali2at practic? *. deprinderi organizatorice i tehnologice care! pe *a2a cunotinelor de desen tehnic i a priceperii folosirii schielor! sunt implicate %n alegerea uneltelor de munc 4echipamente tehnice! 3...1.>uri! instrumente5! a materialelor i %n sta*ilirea tehnologiilor de lucru? c. deprinderile operaionale! de efectuare a operaiilor de munc specifice! constituite din deprinderi intelectuale 4deci2ionale5! motrice 4acionale5 i sen2oriale 4&i2uale! auditi&e! tactile! gustati&e i olfacti&e5! %n funcie de specificul procesului de producie? d. deprinderi de planificare i organizare a muncii, precum i de autocontrol %n care sunt implicate %nsuiri cogniti&e i de personalitate= repre2entarea scopului! a c ilor i mi<loacelor de atingere a acestuia i a timpului necesar efectu rii operaiilor de munc ? schema mintal anticipati& a %ntregii acti&it i? independena i profun2imea g9ndirii i a spiritului creator? elemente creati&e? e:igena i simul r spunderii? profesionalismul i m iestria. +.4. Metode pentru perfecionarea profesional -e l9ng conferin sau e:punere! ca metode clasice de instruire! sunt folosite metodele participati&e 4conferina>discuie! studiul de ca2! incidentul! aplicaiile la sal i %n %ntreprindere5! metode de simulare 4<ocul rolurilor! re2ol&area corespondenei! modelul de %ntreprindere5 i metode pentru de2&oltarea creati&it ii 4*raistorming>ul! sinectica i anali2a &alorii5. a. -onferina, e$punerea sau lecia se menin %n arsenalul metodelor de instruire a adulilor pentru c o parte important a programelor de perfecionare este re2er&at %nc transmiterii de cunotine noi. Conferina este o metod de instruire direct ! pasi& din punctul de &edere al participanilor i acti& din punctul de &edere al lectorului sau al instructorului. "ceast metod comport trei fa2e= ela*orarea e:punerii! preg tirea pre2ent rii i pre2entarea propriu>2is a conferinei. 8aza elaborrii conferinei de*utea2 cu c9te&a %ntre* ri pe care tre*uie s i le pun cel care &a e:pune tema= cine sunt participanii8! care este scopul urm rit prin conferin 4informare! modificare de atitudini etc.5 8! care &a fi su*iectul i cum &a fi acesta pre2entat 4%n funcie de cunotinele participanilor i e&entualele lor puncte de &edere5 i mai ales! dac cel %n cau2 este cel mai indicat s in lecia respecti& . 4'

R spunsurile la aceste %ntre* ri condiionea2 hot r9rea lectorului de a se anga<a sau nu %n preg tirea i pre2entarea conferinei. 6rmea2 documentarea! care comport dou categorii de informaii. .espre ce au scris alii %n domeniul respecti& 4din re&iste! c ri i consultarea altor persoane5! precum i ideile personale ale lectorului. "ceste informaii sunt anali2ate %n &edere definiti& rii materialului care &a fi pre2entat! se ela*orea2 schema conferinei i se sta*ilete 4dac este ca2ul5 materialul audio>&i2ual care &a fi folosit. 6ltima parte din aceast fa2 const %n ela*orarea %n scris a te:tului conferinei 4chiar dac &a fi pre2entat li*er5 cu cele trei componente ale ei= introducere! tratare i %ncheiere. 7n introducere tre*uie pre2entate c9te&a idei DocE care s determine captarea ateniei auditoriului! comut9nd>o de la persoana lectorului la coninutul e:punerii. 7ncheierea tre*uie s cuprind c9te&a dintre conclu2iile pe care auditoriul tre*uie s le rein i s fie astfel conceput %nc9t s poat fi introdus %n orice parte a trat rii temei! %n ca2 de dep ire a timpului afectat conferinei. 4n faza de pregtire a conferinei se &a citi te:tul ela*orat %n &ederea definiti& rii i DlefuiriiE coninutului! precum i pentru e&entuala completare cu idei noi. .e asemenea! %n aceast fa2 ! lectorul &a lua cunotin de condiiile %n care se &a ine conferina 4cunoaterea s lii! funcionalitatea mi<loacelor auditi&>&i2uale5 i se &a g9ndi ce r spunsuri s dea la e&entualele %ntre* ri ale participanilor. Prezentarea conferinei comport c9te&a aciuni preliminare i pre2entarea propriu>2is . "ciunile preliminarii constau %n &enirea cu cel puin o <um tate de or %nainte la locul unde se ine conferina pentru acomodarea psihologic ! cunoaterea participanilor! re&ederea planului 4schemei5 conferinei i &erificarea funcionalit ii mi<loacelor audio> &i2uale. 7n timpul e:punerii! care este prefera*il s se fac li*er! lectorul &a parcurge din ochi auditoriul! l s9nd impresia c &or*ete pentru fiecare %n parte! %i &a controla mimica i gestica pentru a nu fi e:agerat i &a fi atent la e:punere! la pu*lic i la scurgerea timpului totodat . Captarea ateniei i con&ingerea auditoriului la ideile e:puse sunt facilitate de sinceritatea i naturaleea lectorului pe care pu*licul le simte i le accept ! a<ut9ndu>l s asculte! s %neleag i s >i %nsueasc ideile pre2entate de lector. .eoarece anali2atorul &i2ual are preponderen %n receptarea informaiilor! ideile e:puse de c tre lector &or fi mai *ine %nelese i reinute dac conferina &a fi %nsoit de &i2uali2 ri cu a<utorul unor mi<loace ca scrisul pe ta*l ! ta*la magnetic ! ta*la cu posta& 4flanell>*oard5! plane! epidiascop! machete! proiector pentru diapo2iti&e! retroproiector 4o&erhead5! filme. *. -onferina#discuie este o form intermediar %ntre conferin ! e:punere sau lecie! ca metode clasice de instruire a ele&ilor i studenilor! i metodele participati&e! ca mi<loc de *a2 al instruirii adulilor. )*iecti&ele urm rite prin conferina>discuie sunt de fi:are a unor cunotine transmise anterior prin metoda conferinei sau %nsuite prin studiul indi&idual! precum i

47

de facilitare a unor schim*uri de informaii %ntre participanii la programul de perfecionare! asigur9ndu>se totala li*ertate de e:primare a acestora. 7n etapa de preg tire a conferinei>discuie se sta*ilete o*iecti&ul discuiei 4&erificarea cunotinelor sau schim* de informaii5! se definete su*iectul i se reali2ea2 documentarea! %n special faptic ! ca2uistic . "poi se ela*orea2 schema discuiei! care cuprinde= introducerea din partea moderatorului 4instructor sau e:pert %n domeniu management training5! succesiunea su*iectelor! %ntre* rilor pentru fiecare tem ! conclu2iile intermediare! conclu2ia final i apreciarea duratei de timp necesare de2*aterii fiec rei pro*leme. Conferina>discuie se desf oar %ntr>o sal anume preg tit ! prefera*il %n <urul unei mese care s permit o &i2uali2are perfect %ntre participani? e&it9ndu>se ae2area al turat a prietenilor sau a efilor i su*alternilor! locul fiec rui participant fiind cunoscut printr>un cartona cu inscripionarea numelui i a %ntreprinderii de unde pro&ine. Con&ocarea participanilor pentru conferina>discuie se face cu o s pt m9n %nainte! anun9ndu>se su*iectul i planul de2*aterii care &a dura cca 2 ore cu cca 1( cursani. +&entualele pau2e se &or acorda la %ncheierea unei p ri distincte a de2*aterilor. Des-,'urarea "%n-erin.ei8$is"u.ii Moderatorul discuiei este pre2ent primul %n sal pentru a crea o atmosfer desins prin %ntreinerea cu participanii. +l &a pre2enta su*iectul! &a propune schema de desf urare a de2*aterilor i timpul afectat. .up o*inerea acordului din partea participanilor! cu e&entuale complet ri la tem ! moderatorul demarea2 de2*aterea printr>o %ntre*are cu caracter introducti&. "poi rolul s u este de a ghida discuiile! menin9ndu>le la su*iect! p str9nd un anumit ritm al de2*aterilor! antren9nd toi participanii la discuie! &eghind ca pro*lemele s nu se discute doar la ni&el teoretic i s se a<ung la anumite conclu2ii! intermediare i finale! prin contri*uia grupului sau a lui! dac grupul nu reuete. -entru aceasta! moderatorul tre*uie s tie s formule2e %ntre* rile! s sesi2e2e momentul c9nd tre*uie puse i cui anume s >i fie adresate! inter&eniile sale re2um9ndu> se la strictul necesar. 7ntre* rile pot fi generale f r adresant! puse de o*icei la %nceputul de2*aterii unei teme pentru amorsarea discuiei? directe! c9nd se nominali2ea2 participantul? releu i inversate c9nd %ntre*area unui participant este D%ntoars E grupului sau celui care a formulat>o? de revenire! pentru reintroducerea %n discuii a unei chestiuni? de pro&ocare! atunci c9nd unii cursani e:celea2 %n teoreti2 ri sau se a*at de la fondul discuiilor. 3e &or e&ita %ntre* ri la care se poate r spunde doar prin afirmaie sau negaie. 7n desf urarea conferinei>discuie ca i %n ca2ul celorlalte metode moderne folosite %n procesul de perfecionare! %nt9lnim o anumit tipologie a participanilor %n ceea ce pri&ete comportarea acestora %n de2*ateri= vorbreul! dispus oric9nd! oriunde i despre orice s &or*easc ! f c9ndu>i chiar pl cere acest lucru! inter&eniile lui fiind intempensi&e! desl9nate! incit9ndu>i i pe alii s &or*easc i este greu de oprit. -oate fi folosit la %nceputul de2*aterilor sau atunci c9nd discuia l9nce2ete. logicul &or*ete puin! nu la %nceputul de2*aterii! se e:prim concis! sinteti29nd ce au spus alii. +ste persoana potri&it pentru conclu2iile intermediare i finale.

48

timidul ia cu&9ntul foarte rar! tre*uie %ndemnat i %ncura<at! ferit de contra2icerile sau neg rile t ioase din partea celorlali participani. tcutul nu este un timid! dar prefer s &or*easc %n particular cu moderatorul! e:pun9ndu>i punctele de &edere dup %ncheierea discuiei. #re*uie e&itate asemenea manifest ri! %ndemn9ndu>l s &or*easc %n plenul grupei. atottiutorul cunoate tot i %n toate domeniile! *ine%neles c adesea e superficial. ostilul este aproape %ntotdeauna %mpotri&a punctelor de &edere ale altor participani i se e:prim arogant. "tottiutorul i ostilul pot inter&eni prin inter<ecii! deran<9nd sau chiar *loc9nd pe participani. -entru a>i putea neutrali2a este *ine s fie plasai l9ng moderator! care simindu>i c se D%ncarc E %i poate de2arma d9ndu>le anumite %ns rcin ri 4s note2e ce se discut ! s preg teasc conclu2iile etc.5. Conduc torul discuiei tre*uie s ai* o e:primare &er*al coerent i cursi& ! atenia distri*uti& *ine de2&oltat ! s >i p stre2e calmul i echili*rul emoional! s nu fie rigid! s glumeasc din c9nd %n c9nd pentru Da descrei frunileE. "semenea calit i se *a2ea2 pe %nsuirile moderatorului! pe cultura i e:periena sa i se de2&olt %n practica conducerii de2*aterilor. 3unt utile i o*ser&aiile altor moderatori cu e:perien in&itai la de2*ateri care pot urm ri c9t timp a &or*it conduc trul discuiei! c9i participani au fost solicitai s >i spun p rerile! dac acetia au fost folosii %n formularea conclu2iilor etc. c. *tudiul de caz! una dintre cele mai frec&ent folosite metode moderne %n instruirea adulilor! a&9nd ca o*iecti& principal de2&oltarea capacit ilor de a adopta deci2ii %n colecti&. 3e distri*uie fiec rui participan la programul de perfecionare! cu c9te&a 2ile %nainte de de2*atere! relatarea %n scris 41>(0 pagini5 a unei %nt9mpl ri reale 4cu datele schim*ate5 sau imaginare! faptele put9nd fi pre2entate cronologic! %ntr>o succesiune logic sau nu. +:punerea ca2ului implic %ntotdeauna o pro*lem de re2ol&at din &arii domenii= producie! resurse umane! materiale sau financiare! marCeting etc. @iecare cursant 4participant5 la program tre*uie s sta*ileasc %n ce const pro*lema! care sunt cau2ele care au determinat>o i ce deci2ie ar tre*ui adoptat pentru soluionarea situaiei. 7n 2iua pre& 2ut pentru de2*aterea ca2ului! grupa de cursani se %mparte %n microgrupe de (>8 persoane! %i alege un conduc tor i %mpreun de2*at i conclu2ionea2 asupra situaiei relatate. .up acea microgrupurile se reunesc %n edin plenar ! unde fiecare conduc tor e:pune i susine punctul de &edere al colecti&ului pe care %l repre2int . Cu aceast oca2ie! participanii care au opinii separate fa de cele ale microgrupului din care fac parte au posi*ilitatea s >i argumente2e punctele de &edre. Moderatorul discuiei plenare supra&eghea2 ca de2*aterile s se desf oare la o*iect! punctele de &edere s fie argumentate i toi participanii care doresc s &or*easc s ai* aceast posi*ilitate. .e2*aterile studiului de ca2 pot s nu se finali2e2e printr>o singur soluie! ci prin mai multe! fiecare pre2ent9nd a&anta<e i de2a&anta<e. .e asemenea! tre*uie e&itate reetele! mai ales %n domeniul pro*lematicii resurselor umane.

4,

d. .ncidentul a fost imaginat ca metod pentru de2&oltarea g9ndirii! cu deose*ire a capacit ii de anali2 i de adoptare %n colecti& a deci2iilor. 3e distri*uie fiec rui participant la programul de perfecionare relatarea %n scris! foarte pe scurt! doar a unui incident! real sau imaginar! din acti&itatea de munc sau un conflict din domeniul relaiilor umane. -articipanii tre*uie s formule2e %ntre* ri cu a<utorul c rora s poat afla mai multe elemente despre acest incident. " doua 2i! reunii %n cadrul grupei din care fac parte! cursanii &or sta*ili %mpreun care &or fi %ntre* rile pe care le &or pune moderatorului! ordinea acestora %n sistem ar*orescent 4dac o anumit categorie de %ntre* ri se do&edete infructuoas se trece la o alt categorie i aa mai departe5. Moderatorul acord %ntre un sfert i o <um tate de or pentru a da r spunsurile la %ntre* rile care %i &or fi adresate. .up aceasta! %n timp de cinci minute fiecare participant &a scrie pe o *ucat de h9rtie care sunt cau2ele incidentului i ce deci2ii ar tre*ui adoptate pentru soluionarea lui. "poi moderatorul grupea2 cursanii pe r spunsuri asem n toare! urm rind ca acetia! %mpreun cu un ef ales ad>hoc! s preg teasc punctul de &edere al grupului respecti&. Reunii %n edin plenar ! de2*aterile se desf oar ca i la studiul de ca2. 3pre deose*ire %ns de acesta! moderatorul comunic %n final! dac grupul de cursani nu a descoperit singur! care sunt cau2ele incidentului! pentru a se putea g si soluiile reale de re2ol&are. /nterpretarea rolurilor! re2ol&area corespondenei i modelul de %ntreprindere fac parte din categoria metodelor de simulare. e. .nterpretarea rolurilor este un studiu de ca2 <ucat. C9i&a participani sunt solicitai s %ntruchipe2e persona<ele dintr>un ca2>scenariu %n faa grupei. +i &or repre2enta conflictul! aciunea i de2nod m9ntul. Aa sf9rit are loc o de2*atere! %n care se anali2ea2 e&oluia cursanilor>actori! felul %n care ei au reuit s Dintre %n pielea persona<elor i s >i <oace partituraE conduc9ndu>i eroii spre un anumit final. "ceast metod urm rete de2&oltarea capacit ilor empatice! %nelegerea i mai ales tr irea st rilor specifice prin care trece un manager. f. -rin metoda rezolvrii corespondenei se urm rete de2&oltarea capacit ilor de organi2are a propriei acti&it i i de re2ol&are a pro*lemelor manageriale curente. -entru aceasta se %nm9nea2 fiec rui cursant o map cu diferite lucr ru 4d ri de seam ! statistici! rapoarte! cereri din partea personalului! adrese de la i c tre *eneficiari i furni2ori etc.5! identice pentru toi! asupra c rora tre*uie s ofere modul de re2ol&are sau de reparti2are la alte persoane! spre re2ol&are. .up o perioad de timp apreciat ca suficient pentru soluionarea corespondenei respecti&e! %n funcie de &olumul i comple:itatea acesteia! moderatorul anali2ea2 %mpreun cu participanii la programul de perfecuionare modul %n care a fost soluionat fiecare document! conclu2ion9nd asupra adec& rii lui cu responsa*ilit ile funciilor manageriale atri*uite la %nceput fiec rui cursant. g. ,odelul de ntreprindere urm rete s de2&olte la participanii la programele de perfecionare %n management capacit ile de a lua deci2ii sec&eniale de perspecti& i de a lucra %n colecti&.

(0

-entru aceasta! unui num r de cursani le sunt atri*uite funcii manageriale! altele dec9t cele deinute de c tre acetia %n realitate! cer9ndu>li>se s anali2e2e i s re2ol&e prin adoptare de deci2ii succesi&e pro*lemele de producie! personal! financiar>conta*ile! comerciale ale %ntreprinderii. #oate datele necesare 4profilul unit ii! num rul de salariai! sarcinile de producie etc.5 sunt furni2ate %ntr>un material scris %nm9nat fiec rui participant cu o 2i %nainte. 7n timpul lucrului la Modelul de %ntreprindere! care poate dura de la c9te&a ore la c9te&a 2ile! %n funcie de comple:itatea pro*lematicii i de instrumentele oferite 4calculator5! moderatorul 4instructorul5 trece pe la fiecare cursant anga<at %n re2ol&area modelului i %i comunic consecinele deci2iilor adoptate pe *a2a unei scheme deci2ionale anterior construite de c tre instructorul autor al modelului. Aa sf9rit! se organi2ea2 o de2*atere %n plenul grupei! %n care se anali2ea2 critic felul %n care a decurs re2ol&area pro*lemelor puse de modelul de %ntreprindere. h. %plicaiile practice se organi2ea2 pentru concreti2area cunotinelor %nsuite pe modele sau machete! %n sal i pentru a &i2uali2a i face schim* de informaii! %n %ntreprindere. 7n ansam*lu! toate metodele moderne de instruire a adulilor! acti&e i de simultare! au rolul de a de2&olta g9ndirea logic ! capacitatea de anali2 ! de %nelegere i de re2ol&are a situaiilor comple:e! imaginaia! fle:i*ilitatea g9ndirii i g9ndirea creati& . .e asemenea! aceste metode contri*uie la facilitarea comunic rii %ntre cursani! pun9ndu> i %n situaia de a decide %n colecti&.

(1

VIII. EVALUAREA PERFORMAN3ELOR PROFESIONALE ($aluarea performanelor profesionale constituie o modalitate de apreciere a gradului de adecvare a operatorului uman la e$igenele profesionale i ale muncii pe care o presteaz. *e realizeaz de ctre efii ierarhici direci pe baza cunoaterii nemi"locite i permanente a activitii oamenilor din subordine. *e utilizeaz mai multe metode care trebuie s ndeplineasc condiii de relevan, fidelitate i omogenitate. 4n procesul de evaluare a performanelor profesionale se pot produce unele erori pentru evitarea crora este necesar un efort de a fi obiectiv din partea apreciatorului. Pe baza evalurilor realizate, efii ierarhici direci ntocmesc fia de apreciere 'anual sau oricnd este necesar( pe baza creia se dau sau se restrng anumite drepturi, se pot face programe privind necesitile de perfecionare profesional, estimri ale evoluiei profesionale a personalului etc. -.1. *erformane i competene .e la %nceput tre*uie s facem deose*irea dintre e&aluarea performanelor profesionale i e&aluarea competenei umane. -rin e&aluarea performaneelor se are %n &edere aprecierea muncii proprii unei persoane %nglo*ate %n produsele reali2ate. +&aluarea competenei se refer la identificarea posi*ilit ilor de care dispune omul pentru a putea desf ura o anumit munc ! a practica o anumit profesiune. Competena repre2int o potenialitate intrinsec persoanei! iar performana o potenialitate reali2at ! manifestat prin produse materiale! spirituale sau ser&icii i care este! de o*icei! influenat i de ali factori e:teriori i independeni de persoana reali2atoare! cum ar fi= condiiile materiale! tehnico>organi2atorice! posi*ilit ile financiare etc. -rin e:tensie! termenul de competen este folosit %n domeniul managementului pentru a desemna drepturile ce re&in unui manager datorit funciei pe care o are sau prin delegare de la un organ superior! pe o durat limitat sau nedeterminat de timp. +&aluarea performanelor profesionale este destul de dificil de reali2at deoarece %n orice produs e:ist ! pe l9ng o parte comensura*il prin num rul de piese sau repere 4p ri componente ale unui produs5 efectuate %ntr>o anumit unitate de timp! i elemente care sunt greu de m surat sau necomensura*ile i care fac o*iectul aprecierilor care implic o anumit su*iecti&itate! cum sunt= modul se prelucrare! fia*ilitatea! calitat ile estetice! &aloarea social ! %nc rc tura afecti& etc.

(2

+&aluarea performanelor nu este acelai lucru cu anali2a muncii. 7n ca2ul e&alu rii performanelor! interesea2 aportul efecti& al oamenilor %n procesul de producie! contri*uia indi&iduali2at a fiec rei persoane! materiali2at prin energia fi2ic i psihic consumat . "nali2a muncii este o determinare glo*al ! dup cantitatea i calitatea produselor reali2ate! care include factorii umani i materiali luai %mpreun . 7n ca2ul e&alu rii competenei! situaia este i mai complicat ! deoarece %nt9lnim cel puin trei accepiuni ale acesteia= a fi capa*il s efectue2i! %n mod optim! o anumit acti&itate 4munc 5? concordan a calit ilor indi&iduale cu cerinele profesiunii? potenialitate care permite de2&oltarea altor calit i. .ac ne referim la indicii principali ai competenei profesionale! acetia sunt= calitatea muncii i tempoul ei %nalt? capacitatea omului de a>i desf ura acti&itatea %n mod constant %n timpul presta*ilit? e:istena mai multor elemente creatoare de munc ? implicarea unor componente structurale ale personalit ii 4caracterologice! iniiati& ! cooperare etc.? temperament! mo*ilitate echili*ru etc.5. 3unt luai %n calcul deci mai muli factori generali! care %mpreun dau ca re2ultant ni&elul performanelor profesionale. Aa acetia se adaug i factori specifici fiec rei profesiuni. "stfel! pentru a&iatori! Ceauu menionea2 = preg tirea teoretic ! deprinderile de 2*or! condiia fi2ic i sporti& i ni&elul disciplinei. /ar pentru oferii profesioniti! Kla< enumer = spiritul de o*ser&aie! capacitatea de munc 4re2istena la efort5! ni&elul re2ol& rii pro*lemelor tehnice! gradul de adec&are a aciunilor! atitudinea fa de colegi! pedepsele i e&idenierile! accidentele i consumul de alcool. Competena profesional nu este un concept static! ci o realitate dinamic care poate crete! %n general! prin procesul de perfecionare profesional i poate sc dea datorit mai multor factori sau %mpre<ur ri= a. prin diminuarea capacitii de nvare, din cauza vrstei sau a unor maladii care creeaz dificulti adaptrii la schimbrile tehnologice, la e$igenele sporite fa de precizia unor operaii de munc sau la eforturi intelectuale de durat. 4n aceste situaii, omul apare ca o victim a progresului tehnic. Ca mi<loace de ameliorare! pot fi folosite= transferul pe alte posturi de munc echi&alente! care prin noutatea situaiilor s constituie un factor de stimulare? solicitarea cola*or rii la ameliorarea tehnologiilor! determin9nd astfel o mo*ili2are a resurselor i creterea moti&aiei %n munc ? %ncredinarea unor sarcini care difer mult de cele o*inuite! cu scopul impulsion rii pentru do*9ndirea de cunotine noi fa de calificarea de *a2 ! care pot determina creterea general a interesului pentru cunoaterea elementelor de noutate? participarea la cursuri 4programe5 pe teme di&erse! mult diferite.

(3

b. aprecieri eronate ale raportului dintre cerinele muncii i posibilitile individuale, cu repercusiuni asupra nivelului motivaional: su*aprecierea constant a propriilor capacit i profesionale! drept cau2 sau efect al unor performane inferioare posi*ilit ilor. ) asemenea situaie moti&ea2 refu2ul unor a&ans ri pe linie profesional . 7n acest ca2! persoana tre*uie susinut cu e:emple din acti&itatea proprie care infirm aceast po2iie negati&ist ! pentru a>i crete %ncrederea %n forele de care dispune? aprecierea c *eneficiile o*inute pe *a2a muncii desf urate nu &or fi la ni&elul eforturilor depuse. Moti&aia e:trinsec negati& poate a&ea drept cau2e= e:istena unor &enituri din alte acti&it i? a&anta<ele pe care le>ar putea a&ea sunt nesigure sau prea %ndep rtate? ascensiunea profesional ar necesita modific ri %n situlul propriu de &ia ! greu de reali2at? dificult i o*iecti&e ale muncii c rora nu le>a putut face fa la un moment dat i care au fost hiper*oli2ate i e:trapolate la %ntreaga acti&itate profesional . c. boli profesionale sau de alt natur i accidente de munc, care pot modifica optica fa de valenele personale. -re&enti&! se poate aciona prin orientare i selecie profesional care s in seama de contraindicaiile medicale ale unor profesiuni i locuri de munc ! precum i prin e:amenele medicale periodice ale anga<ailor pentru depistarea din timp a unor maladii. .e asemenea! la proiectarea! amplasarea i construcia %ntreprinderilor! precum i a echipamentului tehnic! ca i %n ceea ce pri&ete factorii mediului fi2ic am*iant! se &a a&ea %n &edere s nu se dep easc ni&elurile admise de normele de tehnica securit ii muncii. +:perti2a capacit ii de munc dup *oli profesionale sau accidente de munc ! prin ser&iciile de specialitate din policlinici sau! %n ca2uri mai se&ere! la /nstitutul de e:perti2 i recuperare a capacit ii de munc ! %n &ederea rea*ilit rii medicale care tre*uie %nsoit de cele mai multe ori i de un tratament psihologic pentru redo*9ndirea %ncrederii i compensarea unor funcii psihice diminuate sau pierdute. 7n toate aceste aciuni! contri*uia psihologului industrial! prin e:amin ri i consiliere este foarte important . "cesta tre*uie s do&edeasc un %nalt profesionalism! s respecte cadrul deontologic! s fie apropiat de oameni pentru a>i putea %nelege i a<uta la ne&oie. 7n procesul de ela*orare a instrumentelor de e&aluare a performanelor profesionale! e:ist mai multe etape= anali2a psihologic a muncii sau a cerinelor organi2aionale %n ca2ul managerilor? efectuarea m sur torilor comportamentului pre2ent al operatorilor i compararea lui cu cel ateptat! aa cum a fost identificat prin anali2a muncii? sta*ilirea dimensiunilor criteriilor de apreciere! cu a<utorul tehnicilor statistice de anali2 factorial ? sta*ilirea fidelit ii i &alidit ii! precum i a &alidit ii predicti&e a metodelor de apreciere a performanelor profesionale prin=

(4

o relevane $ acti&it i semnificati&e care circumscriu succesul profesional! sta*ilite de c tre un grup de e:peri? o fidelitate $ semnific sta*ilitatea %n timp a re2ultatelor unor m sur ri! reuind s diferenie2e su*iecii %ntre ei? o omogenitate $ e:istena unor corelaii po2iti&e %ntre criteriile de apreciere. +&aluarea performanelor profesionale st la *a2a aprecierii i not rii personalului care pre2int utilitate pentru %ntreprindere %n reali2area unei retri*uii difereniate! la transfer ri sau promo& ri! %n reorientarea profesional ! %n sta*ilirea unor criterii pentru &alidarea metodelor de selecie profesional . -entru personalul %ntreprinderii! e&aluarea corect a performanelor profesionale a<ut la %nelegerea clar a re2ultatelor o*inute %n munc ! constituie un factor psihologic mo*ili2ator i de %ncredere %n forele proprii! generator al unor atitudini po2iti&e fa de munc i profesie. 7n procesul de e&aluare a performanelor profesionale se pot produce unele erori care! dup Iuilford! pot fi urm toarele= a. efectul 9:allo; prin e:trapolarea unei aprecieri po2iti&e pentru o anumit dimensiune a acti&it ii i la ali parametri profesionali. "cest efect poate fi diminuat prin solicitarea ca apreciatorul s e&alue2e %n mod separat! pe r9nd fiecare component a acti&it ii? *. eroarea tendinei centrale! atunci c9nd e&aluatorii e&it aprecierile e:treme! d9nd mai multe note medii dec9t s>ar <ustifica prin re2ultatele muncii? c. eroarea indulgenei $ manifestat prin tendina de a acorda calificati&e prea fa&ora*ile? d. eroarea e$igenei $ manifestat deseori %n leg tur cu categoriile de &9rst ! tinerii fiind apreciai mai se&er! iar &9rstnicii fiind cotai mai indulgent. -.2. Metode de e$aluare a performanelor profesionale 3unt cunoscute mai multe metode de e&aluare a performanelor profesionale printre care le meion m pe cele %nt9lnite mai frec&ent. a. scalele de apreciere sunt sisteme grafice de cotare! cu un num r diferit de trepte sau gradaii! pentru fiecare persoan sta*ilindu>se treapta pe care se afl din punctul de &edere al unei caracteristici 4cooperare! iniiati& ! autoritate etc.5. "ceast metod implic tendina cumul rii aprecierilor n partea superioar a scalei. *. comparaia ntre ei a muncitorilor . @iecare mem*ru al unui colecti& de munc este comparat cu ceilali coechipieri din punctul de vedere al unei caracteristici. %ceast metod are trei variante= comparaia prin ranguri $ se aprecia2 fiecare persoan %n raport cu ceilali mem*ri ai grupului i se face clasificare %n ordinea rangurilor? comparaia DperechilorE $ cota fiec rei persoane este egal cu num rul persoanelor c rora le este superior? distri*uia forat se utili2ea2 %n ca2ul unor colecti&e numeroase. -ersoanele sunt distri*uite de c tre apreciator conform repartiiei Iauss>iene 410P > foarte *uni! 20P > *uni! 40P > mi<locii! 20P > sla*i! 10P > foarte sla*i5. Metoda poate a&ea

((

caracter analitic dac nu se face o reparti2are glo*al ! ci %n funcie de diferite criterii. c. alegerea forat $ se practic su* form de chestionar! care cuprinde %ntre* ri referitoare la acti&itatea i comportamentul oamenilor! pe care e&aluatorul le notea2 prin DdaE sau DnuE. d. incidentul critic. -rin aceast metod se urm rete s se elimine su*iecti&ismul %nt9lnit %n aprecierile anuale! c9nd se iau %n considerare comportamentele o*ser&ate %n ultima perioad de timp. 7n acest scop! se sta*ilete o list a comportamentelor po2iti&e sau negati&e care este completat de eful direct pentru fiecare muncitor la sf9ritul schim*ului 2ilnic. "plicarea metodelor de e&aluare a performanelor profesionale se face in9ndu>se seama de urm toarele considerente= e:istena i folosirea unor criterii o*iecti&e i clar formulate de apreciere a performanelor? %ncunotiinarea persoanelor care &or face o*iectul e&alu rilor %n leg tur cu metodele de apreciere care &or fi folosite? alc tuirea comisiilor de e&aluare formate din specialitii din domeniul profesional respecti&! efii ierarhici ai celor supui aprecierii! psihologi! persoane cu cert pro*itate moral i profesional ? instruirea comisiilor de e&aluare cu pri&ire la mecanismul aprecierilor! criteriile i calificati&ele care &or fi folosite? compararea aprecierilor f cute de mai muli e&aluatori i reinerea conclu2iilor care au fost formulate de ma<oritatea lor? efectuarea de controale! prin sonda< i la alte persoane 4manageri! colegi! *eneficiari etc.5 pentru &erificarea <usteei aprecierilor f cute.

('

I0.

AM IANTA FIZIC2 A MUNCII

m'iana fi.ic a muncii reprezint cea de#a treia component a sistemului psihosociotehnic, creat de om prin amplasarea i construirea ntreprinderilor ntr#un anumit mediu natural i prin mediul fizic artificial determinat de e$istena i funcionarea acesteia. 8actorii mediului fizic sunt: iluminatul, cromatica, zgomotul, vibraiile, muzica funcional i elementele de microclimat 'temperatura, umiditatea i curenii de aer(. 2oi factorii mediului fizic ambiant, dac nu sunt la parametrii psihofiziologici normali, influeneaz negativ procesul de munc i afecteaz starea de sntate a operatorului uman. )intre acetia cei mai nocivi sunt zgomotul i vibraiile. Pentru a prentmpina consecinele negative ale ambianei fizice a muncii, aceti factori trebuie avui n vedere nc din perioada de proiectare i construcie a obiectivului idustrial i trebuie adoptate msuri de ameliorare pe parcursul funcionrii acestuia. /.1. 0luminatul +ste unul dintre cei mai importni factori ai mediului fi2ic am*iant cel puin prin faptul c 80>,0P din totalul informaiilor percepute sunt pe cale &i2ual . Cu a<utorul anali2atorului &i2ual! muncitorii efectuea2 operaiile de munc i utili2ea2 3...1.>urile! iar operatorul supra&eghea2 panourile ta*lourilor de comand ! discrimin9nd semnalele &i2uale i organele de comand . 6n iluminat necorespun2 tor poate determina sc derea acuit ii &i2uale! miopie profesional 4dac lumina este prea sla* 5! or*ire temporar 4datorit luminii prea puternice5! eforturi mari pentru acomodare! instalarea prematur a o*oselii i una din cau2ele accidentelor de munc . .e asemenea! se constat i o sc dere a randamentului %n munc . Aa sta*ilirea ni&elului de iluminat tre*uie s se in seama de= m rimea o*iectului muncii i a detaliilor acestuia? gradul de refle:ie a planului 4*ancului! te<ghelei5 de lucru i al am*ianei? contrastul dintre o*iectul o*ser&at i fondul pe care este pri&it? timpul necesar desf ur rii acti&it ii de munc cu a<utorul anali2atorului &i2ual? natura iluminatului 4natural ! artificial sau mi:t 5 i locali2area acesteia 4general sau indi&idual5? (7

categoriile de &9rst ale muncitorilor. ) persoan de '0 de ani are ne&oie pentru citit de o lumin de 1( ori mai puternic dec9t un ele& i de 2ece ori mai puternic dec9t un adult de 20>30 de ani.

a. /umina natural este cea mai agrea*il pentru ochi! asigur o anumit leg tur cu lumea e:terioar ! permite orientarea 4orar i meteo5 i este gratuit . -entru a *eneficia din plin de lumina natural tre*uie acordat o atenie deose*it amplas rii caracteristicilor ferestrelor! dup cum urmea2 = ferestrele %nalte sunt mai eficiente dec9t ferestrele largi i <oase! pentru c permit p trunderea luminii %n profun2imea %nc perilor? per&a2ul ferestrelor s fie la %n limea meselor de lucru. @erestrele cu per&a2ul mai <os pro&oac iarna o r cire accentuat a am*ianei de lucru! precum i a or*irii datorit 2 pe2ii din e:terior! iar &ara datorit penetr rii ra2elor solare. )r*irea poate fi relati& ! c9nd este cau2at de contraste prea puternice %n c9mpul de lucru! sau a*solut ! c9nd str lucirea este aa de puternic %nc9t adaptarea nu mai este posi*il ? protecia contra or*irii temporare se poate reali2a prin plasarea ferestrelor %n 2onele um*rite ale cl dirii i cu a<utorul storurilor regla*ile? distana dintre fereastr i locul de munc nu tre*uie s dep easc du*lul %n limii ferestrei? %ntre aria total a ferestrelor i aria total a pardoselii! raportul tre*uie s fie de 1B(? transparena geamurilor tre*uie s fie *un ! de ,0P la geamurile normale i de 30>(0P %n ca2ul geamului mat! a c r mi2ilor de sticl i a geamurilor i2olatoare. "desea! transparena geamurilor este diminuat prin afumare! murd rie! 2g9rieturi etc.? ferestrele s primeasc %n mod direct lumina 2ilei. 7n acest sens! cl dirile pre& 2ute cu luminatoare sau cu pereii din sticl ar fi ideale dac nu ar crea pro*leme de climati2are? distana dintre cl diri s fie de cel puin dou ori mai mare dec9t %n limea acestora? %n curile interioare i %n %nc peri s fie folosite 2ugr &eli %n culori deschise. /ntensitatea luminii naturale este %n funcie de anotimpuri! alternana 2iBnoapte i condiiile meteorologice. 3unt total contraindicate cl dirile f r ferestre datorit a*senei permanente a luminii naturale i sentimentului de claustrofo*ie pe care %l determin . *. /umina artificial tre*uie s fie do2at astfel %nc9t s permit personalului desf urarea acti&it ilor de munc %n cele mai *une condiii de &i2i*ilitate. -entru aceasta! iluminatul artificial tre*uie s %ndeplineasc c9te&a condiii= prin calitatea i compo2iia sa spectral ! s se apropie de lumina natural ? distri*uia luminii s in seama de natura acti&it ii! i anume= o iluminatul general pentru c ile de acces! spaiile de depo2itare! grupurile sanitare?

(8

o iluminatul individual sau local! pe main >unealt sau pe *ancul de lucru! c9nd operaiile de munc necesit un iluminat intens. lumino2itatea s fie omogen %n tot c9mpul de &i2i*ilitate? reparti2area luminii pe planul de munc nu tre*uie s produc o*oseal &i2ual ? la iluminarea locului de munc tre*uie e&itat or*irea temporar a operatorului prin reflectarea direct sau indirect de la o surs luminoas ? iluminatul tre*uie s fie astfel orientat %nc9t s nu se produc um*re? acolo unde se lucrea2 cu piese foarte mici 4ceasornic rie! mecanic fin ! semiconductori etc.5 sursa de lumin tre*uie s fie %n faa muncitorului? toate celelalte locuri de munc s fie dispuse o*lic fa de ferestre. /luminatul artificial se reali2ea2 cu a<utorul l mpilor cu *ecuri incandescente i cu tu*urile luminiscente. A mpile cu *ecuri incandescente au a&anta<ul c creea2 o atmosfer pl cut conforta*il ! dar i de2a&anta<ul c pro&oac dificult i %n recunoaterea culorilor i radiaie termic . #u*urile luminiscente 4cu neon sau ga2 inert5 au un randament superior luminos! fia*ilitate mare! reduc riscul de or*ire temporar ! lumina este asem n toare luminii naturale i menine posi*ilitatea integral de recunoatere a culorilor. .e2a&anta<ele iluminatului artificial cu tu*uri fluorescente constau %n p9lp9irea &i2i*il sau in&i2i*il care poate produce cefalee! iritarea ochilor! secreii lacrimale! m rirea o*oselii! diminuarea capacit ii de munc ! precum i crearea unei Datmosfere psihologice reciE. c. .luminatul mi$t se impune acolo unde lumina natural nu este suficient datorit modului defectuos al construciei cl dirilor! anotimpurilor! condiiilor meteo! cur eniei precare a geamurilor etc. 7n aceste ca2uri tre*uie a&ut gri< s nu se produc interferene %ntre cele dou modalit i de iluminare! prefer9ndu>se lumina artificial local i lumina natural pentru spaiile neoperaionale. /.2. Cromatica "m*iana cromatic poate constitui un factor de confort! dar i de disconfort psihic! acesta influen9nd at9t echili*rul psihofi2iologic al omului! c9t i performanele sale %n munc . /mportana cromaticii poate fi identificat %n crearea unei am*iane optime de munc ! %n tratamentul coloristic al echipamentului tehnic! ca surs de semnale la pupitrele i ta*olurile de comand ! ca element al mi<loacelor de securitate i protecia muncii i prin efectele psihologice ale culorilor asupra muncitorilor. a. 5olul cromaticii n crearea unei ambiane optime de munc )piunile personalului muncitor con&erg! %n general! spre o am*ian cromatic i! %n mod special! pentru o coloristic &ariat . 3e constat o cretere a randamentului dac acti&it ile de munc se desf oar %ntr>o am*ian cromatic ! fa de mediul acromatic.

(,

"m*iana cromatic pl cut este fa de culorile &erde>al* strui! piersic ! ro2 i crem. -ersoanele de &9rst t9n r i femeile agreea2 mai mult nuanele &ii! %n timp ce * r*aii i * tr9nii prefer tonurile so*re. 7n alegerea culorilor pentru 2ugr &irea %nc perilor i a dot rilor aferente tre*uie s se asigure urm toarele grade de refle:ie a luminii= plafoanele $ cca 70P pereii $ cca (0>'0P pardoseala $ cca 1(>30P *irourile i *ancurile de lucru $ 30>(0P alte piese de mo*ilier i utila<e $ 2(>30P -entru %nc perile industriale nuanele de gri sunt mai puin Dagresi&eE! nu distrag atenia i sunt mai Dre2istenteE la ae2area prafului i a murd riei. Aa locurile de munc lipsite de lumin natural sauBi unde procesele de producie se desf oar la temperaturi sc 2ute! se recomand folosirea la 2ugr &eli i &opsitorie tonurile calde $ i&oriu! crem! piersic . 7n %nc perile unde procesele de producie dega< mult c ldur se &or folosi tonurile reci de &erde i de *leu. -entru spaiile largi! *oltite! sunt mai potri&ite nuanele de i&oriu! crem i ro2. 3ufrageriile! camerele de recreere i odihn &or fi 2ugr &ite %n nuane de crem! &ernil! piersic . -entru locurile de munc ! unde este necesar o percepie &i2ual foarte *un ! sunt recomandate nuane D*l9ndeE! adic din paleta culorilor &erde! gri i al*astru. b. 2ratamentul coloristic al echipamentului tehnic Corpul mainilor>unelte se &a &opsi %n gri>mediu! iar p rile sale componente %n nuane de gri>maroniu luminos! pentru c rele& mai pregnant p rile periculoase ale utila<ului i permite concentrarea ateniei muncitorului asupra o*iectului muncii. -entru echipamentele tehnice foarte mari se &a folosi culoarea &erde. 3uprafeele mainilor tre*uie s fie semilucioase! iar p rile lor interioare s fie &opsite %n nuane mai luminoase dec9t p rile e:terioare pentru a %nl tura um*rele! pentru a reflecta mai mult lumin asupra suprafeelor de lucru i pentru a detecta mai uor murd ria! %n &ederea %nl tur rii acesteia. -entru p rile &itale i periculoase ale mainilor>unelte! cum sunt= mecanismele de &ite2 ! margini t ioase! p ri mo*ile! comutatoare! p9rghii etc.! se recomand contraste puternice %n tonuri i nuane de rou! gal*en! portocaliu i al*astru. 3uprafeele de lucru ale *irourilor! *ancurilor etc.! situate l9ng mainile>unelte nu se &or &opsi sau acoperi cu materiale de culoare %nchis . 7ntre culoarea mainilor>unelte i cea a am*ianei tre*uie s se sta*ileasc o anumit *alan care s e&ite contrastele pertur*atoare. c. -uloarea ca surs de semnale la pupitrele i tablourile de comand Culoarea constituie unul dintre factorii cei mai eficieni pentru identificarea i discriminarea semnalelor! cu influen asupra promptitudinii i corectitudinii comen2ilor. Codificarea cromatic a dispo2iti&elor de comand contri*uie la o mai *un discriminare i folosire a lor i permite transferul muncitorilor de la o main la alta. Cel mai uor de reinut sunt tonurile i nuanele pure ale spectrului cromatic.

'0

Aa reparti2area semnalelor luminoase pe suprafaa pupitrelor i ta*lourilor de comand tre*uie s se in seama de sensi*ilitatea cromatic i %ntinderea medie a c9mpului &i2ual al operatorului? cele mai importante semnale fiind locali2ate %n 2ona central a &i2i*ilit ii! iar semnalele mai puin semnificati&e fiind plasate %n poriunile laterale. -entru operaiunile de munc de mare &ite2 ! culorile rou! portocaliu sau gal*en au mare putere de mo*ili2are! iar pentru operaiunile mai lente sunt indicate &erdele i al*astrul. 7ntre lumina am*ianei! str lucirea mainii>unelte i str lucirea luminii semnali2atoare tre*uie reali2at un contrast programat. -entru e&itarea omisiunilor i recepionarea semnalelor luminoase! durata acestora tre*uie s fie cel puin egal cu timpul necesar pentru parcurgerea cu pri&irea a %ntregii suprafee a pupitrului sau ta*loului de comand . d. -uloarea ca element al mi"loacelor de securitate i protecie a muncii 1alenele cromatice %n reali2area mi<loacelor de securitate i protecia muncii 4afie! pliante! diapo2iti&e! dispo2iti&e etc.5 decurg din efectele fi2iologice pe care culorile le declanea2 i %n funcie de care se utili2ea2 astfel= galbenul $ are lumino2itatea cea mai puternic i! fiind uor de o*ser&at de la distan este util pentru atragerea ateniei %n leg tur cu e:istena unor o*stacole! *alustrade! ele&atoare etc.? oran"ul $ poate fi folosit pentru marcarea prilor periculoase ale mainii>unelte care pot t ia! 2dro*i sau atenionarea 2onelor radioacti&e! cu pericol de e:plo2ie etc. roul $ culoare &ie! cu mare capacitate de mo*ili2are! se utili2ea2 pentru semnalizarea incendiilor i identificarea materialelor ignifuge? albastrul $ semnific precauia 4nu atingei5 culoare destinat a&erti2 rilor? albul $ sugerea2 necesitatea de curenie! marchea2 2onele li*ere de circulaie! ariile de depo2itare! mari re2er&oare. e. 3fectele psiho#fiziologice ale culorilor Cu#%area Rou E-e"te -i+i%#%*i"e Crete presiunea s9ngelui Ridic tonusul muscular "cti&ea2 respiraia E-e"te neur%(si)i"e Culoare foarte cald 3timulator general 3timulator intelectual -roduce sen2aii de apropiere %n spaiu Culoare cald 3timulent emoti& -roduce sen2aia de apropiere foarte mare %n spaiu Culoare cald i &esel '1

-ortocaliu

"ccelerea2 pulsaiile inimii

Ial*en

Menine presiunea s9ngelui

1erde

@a&ori2ea2 secreiile gastrice /nfluenea2 funcionarea normal a sistemului cardio&ascular 3cade presiunea s9ngelui .ilat &asele capilare

3timulea2 &ederea Calmant %n psiho>ne&ro2e -roduce sen2aia de apropiere %n spaiu Culoare rece! linititoare . impresia de prospeime @acilitea2 deconectarea ner&oas -roduce sen2aia de dep rtare %n spaiu Culoare foarte rece i linititoare 7n e:ces poate pro&oca depresiuni ner&oase -roduce sen2aia de dep rtare %n spaiu Culoare rece! nelinititoare i descura<atoare -roduce sen2aia de apropiere foarte mare %n spaiu.

"l*astru

3cade presiunea s9ngelui 3cade tonusul muscular Calmea2 respiraia

1iolet

Crete re2istena cardio&ascular Crete re2istena pl m9nilor

Schema + + 3fectele fiziologice i neuropsihice ale culorilor "legerea culorilor pentru 2ugr &irea cl dirilor i a %nc perilor! pentru &opsirea utila<elor! mo*ilierului i echipamentelor! prin care se urm rete at9t efectul cromatic utilitar! c9t i cel estetic i psihologic! tre*uie s se fac in9ndu>se seama de caracteristicile de reflecie i a*sor*ie a luminii menionate %n ta*elele de referin aflate %n lucr rile de ergonomie. @olosirea unei cromatici corespun2 toare contri*uie la creterea producti&it ii muncii! determin o stare psihologic stenic ! diminuea2 eforturile i deci i o*oseala! reduce re*uturile i micorea2 frec&ena accidentelor de munc . /.3. 1gomotul 0gomotul constituie unul din factorii mediului fi2ic am*iant cu un grad mare de noci&itate asupra organismului i acti&it ii psihice dac dep ete '( de deci*eli. 3ursele de 2gomot pot fi directe! de la mainile>unelte! ciocane pneumatice! semnalele acustice etc.! i indirecte! prin transmiterea undelor sonore de la sursele directe prin perei! plafoane i pardoseli. 3fectele negative ale 2gomotelor asupra acti&it ii de munc se concreti2ea2 %n sc derea producti&it ii muncii! mascarea semnalelor sonore i dificult i %n comunicarea dintre muncitori. .e asemenea! 2gomotele influenea2 negati& procesul de %n& are! m rind durata asimil rii cunotinelor i gr *ind instalarea fenomenului de o*oseal .

'2

Consecinele ma<ore ale 2gomotului constau %n surditatea profesional ca finali2are a unui proces treptat de sc dere a capacit ii auditi&e asociat cu le2iuni la ni&elul urechii interne la muncitorii din seciile de ca2angerie! es torii! turn torii etc. & alt consecin! cu caracter general! a muncii %n condiii de 2gomot este efectul to$ic asupra organismului! manifestat prin dureri musculare! ameeli! sen2aia de c ldur ! g9dil turi! hemoragii! nistagmus 4mic ri oscilatorii ritmice ale glo*ilor oculari5. .in punct de &edere fiziopatologic! 2gomotele conduc prematur la sen2aia de o*oseal ! st ri de sl *iciune! cefalee i migrene permanente! pierderea poftei de m9ncare! sl *ire! anemie! ameeli i sincope. ,odificrile neurovegetative pro&ocate de 2gomote sunt= accelerarea ritmului cardiac! accelerarea respiraiei! modific ri ale presiunii sang&ine! &asoconstrucie periferic ! tul*ur ri cardio>&asculare! reducerea peristaltismului! modific ri ale funciei renale! a meta*olismului *a2al i a sali&aiei. #oate aceste modific ri pot disp rea dac 2gomotele %ncetea2 sau sunt reduse la &alori fi2iologic accepta*ile. .nfluena zgomotului asupra organelor senzoriale const %n apariia unor dificult i %n meninerea echili*rului! alterarea &ederii stereoscopice 4&ederea %n relief5! sc derea acuit ii &i2uale nocturne! modific ri %n perceperea culorii roii i %n sc derea punctului critic de fu2iune a stimul rilor luminoase intermitente. 2ulburrile activitii psihice pro&ocate de 2gomot sunt= sc derea capacit ii de concentrare a ateniei! modific ri ale de:terit ii! sc derea capacit ii percepti&e! modific ri ale timpului de reacie! apariia Dstresului psihicE. Aa 30 de foni apar primele nea<unsuri de natur psihologic ! la '( de foni se constat tul*ur ri &egetati&e! la ,0 de foni se produce le2area organului auditi&! iar la 120 de foni coordonarea mic rilor de&ine dificil . .atorit multiplelor consecine negati&e! unele foarte gra&e i cu caracter ire&ersi*il! ale 2gomotului asupra organismului omului i asupra acti&it ii sale psihice! se impun m suri hot r9te i eficiente pentru sc derea ni&elului 2gomotelor %n spaiile de producie i! %n general! acolo unde se desf oar acti&it i de munc i %n& are sau unde omul %i petrece timpul li*er sau se odihnete. -entru acestea tre*uie s se ai* %n &edere c9te&a caracteristici ale 2gomotelor! i anume= 0gomotele care apar *rusc sau sunt intermitente sunt mai noci&e dec9t 2gomotele continue? @rec&enele ridicate deran<ea2 mai mult dec9t frec&enele <oase? "cti&it ile de %n& are i cele care necesit atenie susinut sunt mai afectate de 2gomot. Pentru nlturarea sau scderea 4diminuarea5 surselor de 2gomot %n %nc perile unde se desf oar acti&it ile de producie se fac urm toarele recomandri= %nlocuirea materialelor dure cu materiale elastice? fi:area mainilor grele pe *atiuri rigide din *eton sau oel prin care se trec straturi de materiale fonoa*sor*ante? gruparea surselor de 2gomot de intensit i diferite! dar cu component spectral apropiat ? e&itarea supraeta< rilor i a aglomer rilor de maini. "colo unde acest lucru nu este posi*il se &or compartimenta halele de producie cu a<utorul unor panouri fonoa*sor*ante? '3

acoperirea pereilor i ta&anelor %nc perilor D2gomotoaseE cu pl ci din materiale fonoa*sor*ante? %nlocuirea pieselor produc toare de 2gomot ale mainilor cu piese silenioase 4angrena<e cu roi din r ini sintetice! suprimarea curelelor de transmisie i adoptarea de transmisii prin motoare electrice etc.5? efectuarea re&i2iilor periodice! a reparaiilor i %ntreinerii mainilor i utila<elor la timp i de *un calitate? re2er&area pentru munca intelectual 4concepie! proiectare! normare! e&iden conta*il etc.5 a unor %nc peri situate c9t mai departe de seciile de producie sau alte surse de 2gomot? folosirea unor mi<loace indi&iduale de protecie auditi& 4c ti! antifoane5. "ceste mi<loace au efecte limitate i pre2int i unele de2a&anta<e= determin iritaii %n canalul auditi&? dificult i %n perceperea semnalelor auditi&e necesare i %n comunicarea dintre muncitori. .in aceast cau2 este prefera*il s se acione2e asupra surselor de 2gomot! limit9ndu>se cotele fi2iologice suporta*ile. /.4. 2i'raiile

1i*raiile constituie cel mai noci& factor din mediul fi2ic am*iant. "cestea %nsoesc deseori 2gomotele i pro&in de la perforatoare pneumatice! ciocane de nituit! poli2oare! motoare etc. Consecinele &i*raiilor asupra organismului omului sunt deose*it de gra&e! manifest9ndu>se prin tul*ur ri de sensi*ilitate! tul*ur ri &asculare! modific ri osoase i manifest ri neurologice. .e asemenea! *oala &i*raiilor %n a c rei simptomatologie intr st ri de indispo2iie! cefalee! ameeli! o*oseal ! paloarea degetelor de la m9n ! dureri %n mem*rele superioare! diminuarea sensi*ilit ii la &i*raii! modific ri %n urechea intern ! tremur turi ale mem*relor i ale capului. Ca m suri de pre&enire sau diminuare a surselor de &i*raii sunt &ala*ile toate recomand rile f cute %n &ederea sc derii 2gomotelor. /ar ca mi<loace de protecie indi&idual ! purtarea m nuilor din piele cu strat anti&i*rant! precum i pernue anti&i*rante pentru torace! umeri i coapse. /.&. Mu.ica funcional "&anta<ele mu2icii pentru acti&itatea de munc au fost cunoscute %nc din antichitate! o*ser&9ndu>se c concordana dintre ritmul melodiilor i mic rile specifice operaiilor de munc este *enefic at9t pentru o*inerea unei producti&it i constante ridicate! c9t i pentru starea stenic i *una dispo2iie a oamenilor. 7n epoca modern ! efectele po2iti&e ale mu2icii la locul de producie 4mu2ica funcional 5 se manifest prin creterea randamentului! %m*un t irea calit ii produselor! sporirea &igilenei! reducerea o*oselii i a tensiunilor ner&oase! stimularea relaiilor de cola*orare i reducerea a*senteismului.

'4

Mu2ica funcional se recomand acolo unde operaiile de munc au un caracter repetiti& i nu necesit atenie concentrat permanent 4producie %n flu:! la *and rulant 5 i %n munca de noapte sau schim*ul trei. 7n pri&ina genurilor mu2icale se &a ine seama de preferinele muncitorilor care sunt %n funcie de &9rst i grad de cultur ! &a fi do2at 2iua %n c9te dou repri2e a trei2eci de minute! iar noaptea %n patru repri2e a trei2eci de minute. Fu se recomand mu2ica funcional acolo unde acti&it ile de munc necesit o atenie susinut ! %n %nc perile cu 2gomot foarte mare i unde ritmul mu2icii s>ar interfera cu semnalele sonore! acoperindu>le. .e asemenea! tre*uie s se e&ite mascarea 2gomotului specific pro&ocat de funcionarea mainilor care este un indiciu de &erificare a *unei lor funcionalit i. /.). (lemente de microclimat +lementele de microclimat= temperatura! umiditatea i micarea aerului 4curenii de aer5 e:ercit o puternic influen asupra s n t ii oamenilor! %ndeose*i la cei mai %n &9rst . a. 2emperatura C ldura generat de procesele meta*olice din organism crete simitor %n timpul efortului depus %n acti&itatea de munc ! mai ales %n ca2ul eforturilor fi2ice. 7ntre organismul uman i mediul fi2ic am*iant se produc permanent schim*uri de c ldur su* diferite forme= convecie $ transmiterea c ldurii corpului %n aerul %ncon<ur tor 42(>30P5 datorit diferenei de temperatur dintre acestea? radiaie $ transmiterea c ldurii corpului c tre o*iectele din mediul am*iant 440> (0P5 datorit diferenei de temperatur dintre piele i o*iectele cu care omul &ine %n contact? evaporarea transpiraiei face ca corpul s piard cca Q din c ldur ? atunci c9nd temperatura mediului este ridicat 4peste 2(RC5! corpul omului nu mai poate pierde c ldur prin cele dou mecanisme anterioare i %ncepe s transpire? conducia spre o*iectele cu care omul se afl %n contact direct permanent 4scaun! podea5! determinat de conducti*ilitatea termic a o*iectelor i a mediului am*iant %n contact cu pielea. 7n acest ca2! se recomand folosirea unor materiale *une i2olatoare termice 4lemn! linoleum! plut ! p9sl ! piele5 pentru a e&ita sen2aia de2agrea*il i uneori chiar periculoas de frig. Aimitele fi2iologice normale ale temperaturii mediului fi2ic am*iant sunt iarna %ntre 17>22RC! iar &ara %ntre 18>24RC. -entru femei se recomand s fie cu 1RC mai ridicate! iar pentru persoanele de peste 40 de ani cu 1RC mai mare dec9t pentru persoanele tinere. C ldura e:agerat determin moleeal ! somnolen ! micorea2 dispo2iia pentru munc i m rete tendina spre erori. -entru sc derea temperaturii sunt folosite sisteme de r cire! aer condiionat! aerisirea frec&ent a %nc perilor etc.

'(

7n ca2ul unor procese de munc care dega< permanent c ldur mare 4turn torii! sp l torii! &opsitorii etc.5 se recomand ca muncitorii s *ea la fiecare 10>1( minute c9te Q litri de lichid c ldu 4ceai %ndulcit altern9nd cu cafea i sup 5. "ceste * uturi tre*uie s se afle la %ndem9na personalului pentru a le consuma la timpul dorit. K uturile reci precum i cele pe *a2 de lapte nu sunt recomandate. -ersoanele care lucrea2 la furnale! cuptoare etc. unde temperaturile sunt foarte mari &or purta %m*r c minte special termoi2olant ! &or *eneficia de reducerea duratei 2ilei de munc i de pau2e mai frec&ente i mai lungi %n timpul programului de lucru. @rigul e:agerat scade capacitatea de concentrare %n acti&it ile intelectuale! micorea2 atenia i pro&oac ne&oia de micare. -entru creterea temperaturii %n halele de producie i %n %nc perile compartimentelor funcionale se folosesc so*e! calorifere cu ap cald sau electrice! sisteme radiante cu infraroii etc. *. <miditatea este considerat %n limitele fi2iologice normale dac &aria2 %ntre 30 i 70P. 7ntr>o atmosfer mai umed se pierde mai puin c ldur prin e&aporare. 7n ca2ul unei atmosfere uscate se produce sen2aia de usc ciune a nasului i g9tului! &or*irea i %nghiirea de&in nepl cute! iar %n timpul &erii fa&ori2ea2 apariia r celilor. -entru creterea umidit ii aerului se pot folosi &apori2atoare su* presiune. c. -irculaia aerului fa&ori2ea2 con&ecia 4transmiterea c ldurii corpului c tre mediul %ncon<ur tor5. 1entialia insuficient poate determina sc derea randamentului %n ca2ul muncilor cu caracter fi2ic! creterea num rului de erori! precum i frec&ena i gra&itatea accidentelor de munc . -entru a e&ita asemenea consecine se folosesc &entilatoare de diferite tipuri. Circulaia prea mare a aerului datorit curentului dintre ui i ferestre sau a unor &entialtoare supradimensionate i prost amplasate poate fa&ori2a! %ndeose*i iarna! apariia r celilor sau! %n ca2uri mai gra&e! pare2e faciale.

''

0.

AM IANTA PSIHOSOCIALA A MUNCII

m'iana psihosocial a muncii '%.P.*.,.( este o component esenial a sistemului psihosociotehnic, constituit din totalitatea fenomenelor psihosociale determinate de munca n comun a unui numr de persoane aflate ntr#o form organizat de producie. 8orma organizat de producie este grupul de munc 'echipa, formaia de lucru( ce reprezint o unitate psihosocial alctuit dintr#un numr variabil de persoane care se afl n interaciune n vederea ndeplinirii anumitor sarcini de producie, acionnd n funcie de normele organizaiei i particularitile psihologice ale membrilor si. =rupul de munc poate fi studiat sub aspectul structurilor sale funcionale, prefereniale, ierarhice, comunicaionale, cognitive, dimensionale, compoziionale i relaionale, cu a"utorul mai multor metode i tehnici: autobiografia grupului, observarea sistematic, tehnicile sociometrice, chestionarul. 13.1. 4rupul de munc Irupul de munc este o unitate psihosocial ! constituit %n mod organi2at dintr>un num r &aria*il de persoane care se afl %n interaciune %n &ederea %ndeplinirii anumitor sarcini de producie! acion9nd %n funcie de normele organi2aiei i particularit ile psihologice ale mem*rilor s i. Irupul de munc ! echipa de producie sau formaia de lucru este cea mai mic unitate organi2atoritc e:istent %n cadrul organi2aiilor cu profil producti&. Cunoaterea! studierea i ameliorarea ".-.3.M. la ni&elul grupei de munc ! ca i al %ntregii organi2aii fac o*iectul psihologiei sociale industriale. 69.6.6. Stru"turi#e *ru(u#ui $e &un", ) prim pro*lem care necesit a fi cunoscut %n domeniul grupului de munc este cea a structurii grupului! care tre*uie considerat din mai multe puncte de &edere=

'7

funcional! al rolurilor i statusurilor! preferenial! ierarhic! comunicaional! cogniti&! dimensional i compo2iional. *tructura funcional a grupului decurge din structura organi2atoric a unit ii! dat prin organigrama %ntreprinderii! prin care se statuea2 componentele organice ale unit ii! %n funcie de rolul i atri*uiile acestora la reali2area o*iecti&elor procesului de producie. 3tructura funcional o*lig pe mem*rii grupului de munc la interaciuni precis sta*ilite %n raport cu sarcinile ce le re&in %n acti&itatea de munc . "ceast structur este consfinit prin norme precise cu caracter oficial! %n raport de care se constituie relaiile formale dintre mem*rii grupului. 5olurile i statusurile mem*rilor grupului de munc decurg din structura funcional a acestuia! rolurile profesionale desemn9nd locurile pe care le ocup mem*rii grupului de munc %n procesul de producie! iar statusurile indic9nd po2iia 4calitatea social 5 a fiec rui mem*ru %n cadrul grupului de munc ! dup funcia ocupat ! prestigiul do*9ndit! &echimea %n grup i %n %ntreprindere! relaiile cu conducerea etc. *tructura preferenial sau sociometric a grupurilor const din totalitatea relaiilor afecti&e de atracie! respingere sau indiferen care e:ist i se manifest %n interaciunile dintre mem*rii grupului. "ceast structur poate s corespund parial sau s nu corespund deloc cu structura funcional a grupului. ) total coresponden este un de2iderat rar reali2at. 7n cadrul grupurilor de munc mari 4peste 30 de mem*ri5! structura preferenial poate fa&ori2a formarea de microgrupuri informale! cu a&anta<ele i de2a&anta<ele ce decurg dintr>o astfel de stratificare pentru procesul de producie! coe2iunea grupului i am*iana psihosocial a muncii. Irupurile de munc informale constituite din persoane indisciplinate! sla* preg tite profesional! &indicati&e necesit inter&enii manageriale pentru dispersarea lor. Irupurile de munc informale care reunesc *uni profesioniti! cu dragoste de munc ! disciplinai! ap rute uneori ca reacii la e:istena Dg tilorE tre*uie s fie consolidate! put9nd de&eni nucleul unui colecti& de munc puternic! generator al unei am*iane psihosociale fa&ora*ile muncii. *tructura ierarhic se organi2ea2 dup funciile ocupate %n sistem! pe &ertical ! statu9nd oamenii %n efi i su*alterni 4su*ordonai5. +:ist o structur ierarhic formal i efi corespun2 tori acesteia! consfinit prin organigrama %ntreprinderii. -ot e:ista i efi informali %n ca2ul unor nuclee de grupuri informale. ;efii informali se disting prin anumite caracteristici 4&9rst ! &echime! audien la structurile ierarhice superioare! spirit de organi2are etc.5 fa de ceilali mem*ri ai grupului! care le recunosc acest statut! %i respect i %i ascult adesea mai mult dec9t pe eful ierarhic formal. 7n situaia %n care eful informal accede la acest statut prin comportamente autoritare sau Dspirit de gac E! am*iana psihosocial a muncii este afectat profund! necesit9nd inter&enii organi2atorice rapide pentru resta*ilirea atmosferei propice cola*or rii i muncii %n colecti&. .ac eful informal! prin calit ile sale! dep ete %n prestigiu! autoritate i competen profesional pe eful ierarhic formal! se impun de asemenea m suri organi2atorice care s pun cap t acestei Ddualit i a puteriiE %n fa&oarea efului informal.

'8

3tructura comunicaional a grupului de munc este constituit din totalitatea sistemelor i mi<loacelor de comunicare aflate la ni&elul grupului! ca parte a sistemului de comunicaii a %ntreprinderii. 3tructura comunicaional *a2at pe relaiile funcionale are un caracter formal! %n timp ce structura informaional determinat de relaiile prefereniale 4sociometrice5 are un caracter informal. 7ntreg sistemul de comunicaii din %ntreprindee 4descendent $ ascendent $ pe ori2ontal 5 contri*uie la reali2area intercomunic rii. 3istemul de comunicaii pe ori2ontal asigur leg turile formale i informale %ntre coechipieri i %ntre grupurile de munc ! prin intermediul unor reele de comunicaii. Reelele de comunicaii pot fi centrali2ate 4%n S sau lineare5! c9nd eful grupului poate comunica direct cu toi mem*rii grupului! iar acetia din urm pot comunica %ntre ei numai prin intermediul efului. 7n aceast situaie se creea2 dificult i intercomunic rii! i implicit! intercunoaterii i interinfluen rii cu consecine negati&e asupra procesului de munc i asupra am*ianei psihosociale a muncii. Reelele de comunicaii descentrali2ate 4circulare sau he:agonale5 permit intercomunicarea direct %ntre coechipieri! facilit9nd intrercunoaterea i desf urarea acti&it ilor de munc %ntr>o am*ian psihosocial propice. /ntercomunicarea se reali2ea2 cu a<utorul lim*a<ului! precum i prin mi<loace e:traling&istice 4atitudini posturale! mimic ! gestic 5 care %nsoesc i completea2 comunicarea &er*al f c9nd>o mai e:presi& i mai sugesti& . -entru creterea operati&it ii i preci2iei informaiilor! intercomunicarea poate dispune i de mi<loace tehnice 4telefon! interforn! fa: etc5. *tructura cognitiv include totalitatea proceselor cogniti&e care au loc %n cadrul grupului de munc i au ca re2ultat fenomenul de intercunoatere. "cest fenomen de percepie interpersonal precede de o*icei comunicarea &er*al i contri*uie la %nchegarea unor raporturi interindi&iduale %ntre mem*rii grupului de munc ! reali29ndu> se pe *a2a cunoaterii comportamentale reciproce. "mplitudinea! profun2imea i calitatea intercunoaterii sunt %n funcie de o serie de factori o*iecti&i i su*iecti&i. @actorii o*iecti&i ai intercunoaterii sunt= caracterul acti&it ii 4singulare sau prin cooperare5! gradul de dispersare spaial a mem*rilor grupului de munc i conte:tul sociocultural. -rocesele de munc reali2ate %n cooperare i cu oameni grupai spaial fa&ori2ea2 intercunoaterea! %n timp ce munca indi&idual ! desf urat i2olat de ceilali mem*ri ai formaiei de lucru! creea2 dificult i sau cel puin %nt9r2ie producerea fenomenului de intercunoatere. Conte:tul sociocultural! e:primat prin o*iceiuri! tradiii! cutume! locale sau regionale! poate fi un factor de agregare sau i2olare! cu repercusiuni asupra fenomenului de intercunoatere. @actorii su*iecti&i ai intercunoaterii sunt= atenia! curio2itatea i moti&aia relaional . "tenia! ca fenomen psihic indi&idual de orientare neintenionat 4atenia in&oluntar 5 poate fi determinat de noutatea persoanelor din grup. "tenia selecti& 4&oluntar 5 i atenia post>&oluntar menin orientarea spre anumite persoane! daorit simpatiei sau interesului fa de acestea. Iradul de curio2itate determinat de dorina intercunoaterii este &aria*il de la o persoan la alta i nu tre*uie confundat cu indiscreia! care este o insinuare %n &iaa intim a altor persoane.

',

Moti&aia relaional const %n dorina de asociere cu ceilali mem*ri ai grupuli de munc din &arii moti&e= interese comune! afinit i spirituale! simpatie! spirit colecti&ist! necesitatea unei protecii etc. 7n procesul intercunoaterii au loc comparaii %ntre imaginile>model 4nu neap rat %n sens etic5! construite prin educaie i cultur ! i imaginile concrete oferite de mem*rii grupului de munc . Concordana dintre aceste dou imagini ad9ncete intercunoaterea i cooperarea %n grupa de munc . .istanarea modelului real de cel mintal scade amplitudinea percepiei interindi&iduale i micorea2 coe2iunea fa de grup. 7n acest conte:t se produc i fenomenele de transparen! care semnific c9t de *ine este cunoscut un mem*ru al grupului de c tre coechipieri! i fenomenul de transptrundere! care indic gradul %n care un mem*ru al grupului %i cunoate coechipierii. 3tructura dimensional a grupului de munc se sta*ilete %n funcie de specificul i sarcinile procesului de producie. "lte structuri ale grupului 4comunicaional i cogniti& 5 sunt influenate de m rimea lui. 7ntr>un grup de munc redus numericete 4(> 10 persoane5 fenomenele de intercunoatere! comunicaionale i de interinfluenare se desf oar %n condiii mai *une dec9t %n ca2ul unor grupuri de munc mari 4peste 20 persoane5. "ceasta pentru c grupurile de munc mari! care %i au mem*rii r sp9ndii pe arii mai %ntinse din perimetrul seciei. /ntercunoaterea! intercomunicarea i interinfluenarea presupun po2iionarea mem*rilor grupului de munc pe principiu Dfa %n fa E! care poate fi mai *ine aplicat dac perimetrul %n care lucrea2 grupa este mic i acest lucru este posi*il %n m sura %n care grupul nu este prea numeros. Irupul de munc mic mai are dou a&anta<e. @a&ori2ea2 coe2iunea mem*rilor grupului i este mai uor de condus! pentru c relaiile interpersonale se sta*ilesc %n mod direct! coechipierii cunosc9ndu>se mai *ine %ntre ei! iar eful grupului utili29ndu>i su*alternii %n funcie de calit ile acestora. 7n grupurile de munc mari! eful colecti&ului nu>i poate supra&eghea %n mod direct oamenii! pentru transmiterea sarcinilor i controlul e:ecut rii lor tre*uind adesea s foloseasc intermediari care constituie relee umane %n circuitul informaional! care pot %n mod &oit sau in&oluntar s distorsione2e informaiile transmise. 3tructura compo2iional a grupului de munc se refer la alc tuirea grupului dup preg tirea profesional ! categoriile de &9rst ! se:ul! particularit ile temperamentale! ni&elul aspiraiilor i preocup rile e:traprofesionale ale mem*rilor s i. 3tructura compo2iional a grupului de munc constituie Dmie2ulE acestuia! de coninutul i modul de articulare a elementelor sale componente depin29nd! %n *un m sur ! climatul psihosocial al colecti&ului. .ac specificul acti&it ilor de munc permite! este prefera*il ca preg tirea profesional i categoriile de &9rst ale mem*rilor grupului de munc s fie eterogene. "cesta &a facilita un schim* de informaii %ntre tineri i &9rstnici! infu2ie de elan! &igoare i cura< din partea primilor! pruden ! chi*2uin i e:perien din partea celei de a doua categorii. .e asemenea! colecti&ele de munca mi:te sunt prefera*ile deoarece creea2 o am*ian pl ut ! lipsit de asperit i comportamentale. -articularit ile temperamentale nu &or putea fi niciodat criterii compo2iionale %n organi2area noilor grupuri de munc ! pentru c pre2int a&anta<e i de2a&anta<e pentru climatul psihosocial al colecti&ului. "ceste particularit i tre*uie a&ute %n &edere &i2a&i

70

de specificul procesului de producie! care poate pre2enta indicaii i contraindicaii din acest punct de &edere. Fi&elul la care se situea2 aspiraiile profesionale i sociale ale mem*rilor grupului de munc influenea2 cooperarea acestora %n procesul de munc . "spiraiile e&idenia2 dorina trecerii %ntr>o po2iie superioar 4rol i statut5 celei precedente! constituindu>se %n ade& rate motoare moti&aionale. "spiraiile se conturea2 i se de2&olt %n raport cu &9rsta! preg tirea profesional ! ori2ontul cultural i conte:tul sociocultural. .eose*irile semnificati&e dintre mem*rii grupului de munc %n pri&ina ni&elului aspiraiilor constituie o*stacole %n construcia climatului psihosocial fa&ora*il con&ieuirii i muncii %n colecti&! factor de disoluie a grupului! ce afectea2 producti&itatea muncii. Rolul efului colecti&ului este de a stimula ni&elurile de aspiraie ale su*alternilor! de a le educa i direciona spre tre*uine superioare 4autoreali2are! cogniti&e! pentru ideal5 i de a le uni %ntr>o tendin general spre profesionalism i autodep ire. -reocup rile e:traprofesionale i ho**J>urile comune facilitea2 intercunoaterea! intercomunicarea i interinfluenarea mem*rilor grupului de munc ! crec9ndu>i coe2iunea i eficiena profesonal . "semenea preocup ri comune se %nt9lnesc acolo unde e:ist apropieri de &9rs ! grad de preg tire! &echime de %ntrep trundere! asem n ri ale &ieii profesionale i deose*iri temperamentale 4au caracter compensator5. 7ntre structurile grupului de munc pot e:ista transferuri i interferene! unele structuri a&9nd caracter prioritar fa de altele i e:ercit9ndu>i influenele %n mod inegal asupra climatului psihosocial de munc . Caracteristicile structurilor grupului de munc depind nu numai de raporturile intragrupale! ci i de relaiile grupului %n ansam*lu! precum i ale mem*rilor s i cu alte grupuri din intreprindere. 13.2. Relaiile interpersonale Aiantul tuturor structurilor %l constituie relaiile interpersonale %n cadrul grupului de munc i al %ntreprinderii ca structur supraordonat . Relaiile interpersonale sunt fenomene psihosociale care apar %ntre dou sau mai multe persoane care particip la acelai proces de munc ! interinfluen9ndu>le comportamentul. .nterinfluenarea este un proces psihosocial uni&oc sau reciproc! care are loc %ntre dou sau mai multe persoane! a&9nd caracter contient sau necontienti2at! de inducie a unor st ri de spirit! scopuri! moti&aii etc.! determin9nd pe aceast cale modific ri atitudinale i comportamentale. /nterinfluenarea se reali2ea2 pe terenul preg tit de intercunoatere prin intermediul intercomunic rii. @actorii influen rii sunt &aria*ile personale ca= preg tirea profesional ! e:periena! ni&elul cultural! po2iia social 4statusul5! farmecul personal etc. Mi<loacele utili2ate %n acest proces sunt &ariate! de la e:emplul personal! persuasiunea ori con&ingerea la e:ercitarea autorit ii i manifestarea constr9ngerii. .intre aceste mi<loace! eficace i de durat sunt persuasiunea i con&ingerea! fa de autoritate i constr9ngere! care sunt efemere i acceptate din team .

71

Irupurile de munc selectea2 ! %n mod natural! persoane cu influen din r9ndul mem*rilor s i! care de&in mentorii spirituali ai colecti&ului! e:ercit9nd influene po2iti&e sau negati&e! %n funcie de structura lor psihic ! de calit ile i defectele personale. 13.3. Metode i tehnici de cunoatere a grupurilor de munc a. *. c. d. e. auto*iografia grupurilor o*ser&area sistematic a grupurilor tehnicile sociometrice determinarea personalit ii interpersonale cu a<utorul chestionarului profilul psihosocial al grupului 69.:.6. Aut%!i%*ra-ia *ru(uri#%r @olosete la cunoaterea momentelor mai importante din &iaa i e&oluia grupului! %nt9mpl rile i situaiile tr ite! felul %n care acestea au influenat comportamentul indi&idual al fiec rui mem*ru din grup. @iind prin e:celen o metod nondirecti& ! auto*iografia grupului poate fi totui ghidat pentru o*inerea anumitor informaii pri&ind= compoziia grupului! care poate fi semnificati& pentru gradul de omogenitate a colecti&ului? marcarea momentelor mai importante din &iaa grupului? particularitile interaciunii i comunicrii dintre mem*rii grupului 4limitate $ e:tinse! unilaterale $ reciproce! structurile i reelele de comunicare! forme de pertu*are a comunic rii etc.5? scopurile lucrative ale grupului ca %ntreg i ale mem*rilor s i %n mod indi&idual 4tran2iti&e $ permanente! indi&iduale $ de grup5! coninutul i comple:itatea lor etc.? particularitile normelor de grup i modul cum sunt acceptate! respectate i apreciate 4*une sau rele? autoconsimite sau impuse? conformiste sau neconformiste etc.5? principalele fenomene de grup! petrecute sau anticipate= coe2iunea i consensul mem*rilor grupului fa de st ri de frustrare! apatie i reaiile i contagiunea generate de acestea? conducerea grupului! stilul de conducere practicat 4autoritar! democratic! neutralist5! liderii formali i liderii informali? structurile grupului! sistemul de statute i roluri! relaiile intergrupale etc. personalitatea grupului 4cooperati&>refractar! centrat pe o*iecti&e sau pe satisfacerea tre*uinelor interindi&iduale! unitar $ de2l9nat etc.5. 69.:.7. O!servarea siste&ati", a *ru(uri#%r

72

Const %n aplicarea metodei o*ser& rii indi&iduale la colecti&ele de munc . -racticarea acestei metode implic c9te&a condiii de reali2are= plasarea o*ser&atorului mascat sau DuitatE %n grup! %n aa fel %nc9t s poat percepe din fa sau din profil toi mem*rii grupului! deoarece tre*uie s %nregistre2e at9t e:presiile &er*ale! c9t i cele non&er*ale 4mimic ! gestic 5? cunoaterea fiec rui mem*ru al grupului pentru identificarea lui rapid %n timpul o*ser& rilor! prin cunoaterea preala*il ! dup cartona sau ecuson? e:ersarea o*ser&atorului pentru %ncadrarea i interpretarea rapid a fiec rui act interacional? a*ilitatea o*ser&atorului %n m9nuirea cu uurin a unor instrumente a<ut toare 4tehnici de codificare a discuiilor! completarea unor fie de o*ser&aie! %ntre* ri etc.5. Cu a<utorul metodei o*ser& rii se pot constata i %nregistra numeroase manifest ri de natur psihosocial la ni&elul grupului de munc . 3pre ilustrare! red m dup Kales cele dou spr 2ece categorii de manifestri interacionale! care permit sta*ilirea profilului comunicaional>participati& al grupului! precum i identificarea locului i rolului fiec rei persoane i profilul s u comunicaiona>interacional %n cadrul grupului= manifestarea solidarit ii? manifestarea destinderii? apro*area pasi& ? emiterea de sugestii? emiterea de opinii? furni2area de informaii? solicitarea de informaii? solicitarea de opinii? solicitarea de sugestii? de2apro*area pasi& ? manifestarea tensiunii? manifestarea antagonismului. 69.:.:. Te)ni"i#e s%"i%&etri"e ;M%ren%< -ot fi folosite at9t pentru cunoaterea structurilor prefereniale ale grupurilor de munc e:istente! c9t i %n &ederea constituirii de noi colecti&e de munc ! cu persoane din cadrul societ ii comerciale care se cunosc! dar lucrea2 %n alte compartimente. .e asemenea! aceste tehnici pot fi utili2ate pentru cunoaterea gradului de preferenia*ilitate a mem*rilor grupului fa de eful formal i pentru identificarea liderilor informali. 69.:.5. Uti#i+area ")esti%naru#ui (entru $eter&inarea (ers%na#it,.ii inter(ers%na#e a &e&!ri#%r *ru(u#ui $e &un", Relaiile i reaciile %n cadrul grupului sunt determinate nu numai de tr s turile reale ale mem*rilor grupului! ci i de imaginea! p rerea general a grupului despre fiecare mem*ru ale s u %n parte. .eci prin personalitate interpersonal se %nelege imaginea pe care grupul i>o face despre fiecare persoan ! mem*ru al grupului! ca re2ultat al manifest rilor persoanei %n grup! %n condiiile concrete e:istente la ni&elul colecti&ului! a acti&it ii i interaciunii acesteia cu ceilali mem*ri ai grupului. /n&estigarea personalit ii interpersonale se poate face numai pe grupurile de munc care sunt constituite mai demult! care au de<a o DistorieE. -entru aceasta! su*iecii tre*uie s fie instruii %n preala*il asupra modalit ii de aplicare a chestionarului de e&aluare interpersonal ! s dispun de anumite cunotine despre personalitate i comportamentele de grup i s fie antrenai %n utili2area metodei o*ser& rii! a anali2ei i e&alu rii comportamentelor manifestate %n colecti&. 73

69.:.=. Pr%-i#u# (si)%s%"ia# a# *ru(u#ui $e &un", Const %n repre2entarea grafic a re2ultatelor unor m sur tori f cute prin utili2area di&erselor pro*e! pe un eantion de su*ieci! cu a<utorul c rora au fost in&estigate diferite funciuni i procese psihice manifestate %n acti&itatea de grup. -entru ela*orarea profilului psihosocial al grupului tre*uie luate %n considerare o serie de particularit i ale acestuia care urmea2 s fie in&estigate! m surate i apoi &i2uali2ate grafic! dintre care menion m pe cele mai importante= consensul! atitudini asem n toare la mai muli mem*ri din grup? conformisnul! respectarea normelor de grup? autoorganizarea! capacitatea grupului de a se organi2a singur? coeziunea! e:primat prin unitatea grupului %n %ndeplinirea sarcinilor sale i fa de incitaiile e:terioare? autonomia! manifestat prin independena fa de alte grupuri din cadrul societ ii comerciale? controlul e:ercitat de grup asupra aciunilor mem*rilor s i? stratificarea! o*inut prin ierarhi2area rolurilor i a statutelor mem*rilor grupului de munc ? permeabilitatea fa de cooptarea altor mem*ri %n grup i integrarea acestora? fle$ibilitatea, capacitatea grupului de a se manifesta %n funcie de condiiile concrete? omogenitatea, e:primat prin similaritatea psihologic i social a mem*rilor s i? tonul hedonic, dat de pl cerea apartenenei la grup? intimitatea, determinat de gradul de apropiere psihologic %ntre mem*rii grupului? fora, t ria i puterea grupului de a face fa dificult ilor i o*stacolelor? participarea mem*rilor grupului la aciunile colecti&e? stabilitatea! dat de persistena %n timp a unit ii grupului. "ceste particularit i 4propriet i5 psihosociale ale grupului de munc sunt formulate ca %ntre* ri clare! concise! strict delimitate! folosind cu&inte u2uale ce sunt adresate mem*rilor colecti&ului. 7n sta*ilirea unit ilor de m sur a acestor propriet i pot fi utili2ate cele folosite %n ca2ul in&estigaiilor psihologice indi&iduale 4centile! Guartile! decile! stanine5. 3e recomand folosirea unor sc ri de atitudini 4tip A/M+R#5 cu cinci inter&ale de &alori2are! care dau posi*ilitatea sta*ilirii gradului %n care o anumit particularitate psihosocial este pre2ent 4%ntr>o foarte mic m sur ! %ntr>o mic m sur ! %ntr>o oarecare m sur ! %ntr>o mare m sur ! %ntr>o foarte mare m sur 5. 3ta*ilirea ponderii propriet ilor psihosociale ale grupului de munc i ela*orarea profilului acestora comport urm toarele etape= pregtirea grupului %n &ederea aplic rii chestionarului! prin e:plicarea unor termeni mai dificili folosii %n chestionar 4atitudini! norm de grup! autoreglare etc.5 i a tehnicii de lucru?

74

aplicarea chestionarelor prin distri*uirea acestora i lucrul indi&idual al mem*rilor grupului sau prin dictarea %ntre* rilor 4dac nu a&em imprimate5 i %ncadrarea! %n acest ca2! %n timp limit pentru fiecare %ntre*are %n parte? elaborarea profilului psihosocial al grupului de munc ! %nscriindu>se pe &ertical principalele elemente in&estigate! iar pe ori2ontal unit ile de m sur folosite! trec9ndu>se mediile pe grup pentru fiecare prorpietate. /nformaiile furni2ate de profilul psihosocial al grupului de munc ser&esc la= cunoaterea orient rii generale! po2iti&e sau negati&e! a propriet ilor grupului? sta*ilirea gradului %n care fiecare proprietate este de2&oltat %n cadrul grupului? identificarea cau2elor posi*ile ale unor situaii pro*lematice din grup i a unor consecine ale acestora prin anali2a corelaiilor propriet ilor grupului? cunoaterea caracteristicilor grupului! care poate facilita predicii pri&ind manifest rile acestuia %n diferite situaii. Metodele de cunoatere a grupurilor de munc sunt necesare pentru c acti&itatea de munc de orice natur ! %n condiiile moderne! este din ce %n ce mai mult preg tit ! desf urat i finali2at %n grup. 7n aceste condiii! raporturile interpersonale comport o pondere foarte mare %n cadrul relaiilor de munc . .e asemenea! cunoaterea psihologiei de grup se impune nu numai din raiuni tiinifice! ci i din eficien social ! prin aceea c %nceperea acti&it ii unui grup necesit deinerea unor informaii despre acesta. "semenea informaii sunt adesea necesare %n acti&itatea managerial desf urat la ni&elul organi2aiilor care tre*uie s aprecie2e gradul de participare a grupului i a mem*rilor s i la procesului de producie! %n &ederea organi2 rii muncii! aprecierii i promo& rii personalului! e&entualelor reorgani2 ri! e:plic rii i amelior rii unor st ri conflictuale etc. "tunci apar momente de disfucionalitate %n acti&itatea grupului de munc ! situaii de stagnare sau chiar regres! sunt necesare inter&enii i de natur psihosocial pentru a= cunoate ce se ntmpl %n grupul de munc cu a<utorul diferitelor metode 4*iografice! o*ser&are! sociometrice! profilul psihosocial5! psihologul practician tre*uind s manifeste pruden pentru a nu orienta grupul %n direacia su*liniat de acesta? sensibiliza! influen9nd de data aceasta orientarea grupului %n anumite direcii necesare amelior rii climatului de munc ? forma! prin transmiterea de cunotine i de2&oltarea unor priceperi i deprinderi de &ia %n colecti&. )*iecti&ele urm rite prin formare pot fi= creterea ni&elului intelectual? creterea capacit ii de adaptare? autocontrolul comportamentului? controlul comportamentului altora. "ceste aciuni de formare se clasific %n funcie de= procesualitate i intenionalitate, %n lent ! diri<at i manipulat ? durat, scurt i lung ? desfurare! dup programe standard sau programe adaptate necesit ilor grupului de munc respecti&?

7(

coninut i finalitate $ profesional sau psihosocial ? locul de realizare $ %n %ntreprindere sau %n afara ei? perfecionarea prin amplificarea cunotinelor e:istente! l rgirea cunotinelor sau remedierea unelor lacune %n ni&elul profesional i %n pri&ina comportamentului? schimbarea a ceea ce este format! dar este necorespun2 tor. "semenea inter&enii %n 2ona psihosocial sunt mai greu de reali2at.

0I.

O OSEALA 1I MUNCA

%'oseala n munc este un fenomen psihofiziologic normal, care apare la oricare om sntos, n principal ca efect al efortului prelungit n munc, dar i al unor factori fiziologici, psihologici + de organizare a muncii, socioculturali care se pot supraaduga, determinnd instalarea precoce a acesteia. &boseala afecteaz negativ capacitatea de munc potenial, care este o variabil individual determinat de resursele energetice ale organismului, de o serie de factori fiziologici i psihologici, de condiiile socioeconomice i culturale. -apacitatea de munc funcional este acea parte din capacitatea de munc potenial care se consum n activitatea de munc, iar capacitatea de munc de rezerv se consum n activitile e$traprofesionale. -nd capacitatea de munc funcional solicitat mpreun cu cea de rezerv cheltuit depesc capacitatea de munc potenial apare fenomenul de oboseal. Prelungirea strii de oboseal prin neadoptarea unor msuri de refacere a capacitii de munc conduce la apariia surmena"ului, iar pentru remiterea acestuia sunt necesare msuri energice + organizatorice i terapeutice. 8enomenul psihofiziologic al oboselii se manifest printr#o serie de simptome obiective 'economice i fiziologice( i subiective 'psihologice( care constituie un semnal de alarm din partea organismului ce trebuie luat n seam, adoptndu#se att msuri profilactice 'pentru ca n viitor oboseala s fie diminuat(, ct i curative + care s permit refacerea capacitii de munc n timp util, evitndu#se pericolul surmena"ului.

7'

11.1. Simptomele o'oselii )K/+C#/1+ economice= cantitati&e= o sc derea randamentului? o sc derea ritmului de munc ? o oscilaii ale performanelor? o accidente de munc ? calitati&e= o creterea num rului de erori i a re*uturilor? o sc derea capacit ii creati&e? fi2iologice= respiraia accentuat ? creterea tensiunii arteriale i a pulsului? creterea consumului de o:igen? modific ri %n compo2iia s9ngelui i a urinei? modific ri %n acti&itatea glandelor endocrine? dureri musculare? ameeli? -sihologice apariia sen2aiei de o*oseal ? tonalitate afecti& nepl cut ? somnolen ! sen2aie de sl *iciune? stare tensionat ! conflictual i de frustrare? nemulumiri fa de sine %nsui Schema - + *imptomele oboselii 3imptomele o*oselii se constituie %n acelai timp i %n consecine ale acesteia care nu apar toate deodat . .in punct de &edere economic 4cantitati& i calitati&5! trei dintre consecinele acesteia sunt mai importante= sc derea randamentului i a capacit ii creatoare %n munc i ca una dintre cau2ele importante ale accidentelor de munc . Consecinele 4simptomele5 economice ale o*oselii sunt &i2i*ile %naintea celor fi2iologice! dintre care consumul de o:igen este mai mare %n ca2ul eforturilor intelectuale. Creierul consum de circa patru ori mai mult o:igen dec9t alte organe din corpul omului. 3imptomele 4consecinele5 su*iecti&e! psihologice mai importante ale o*oselii sunt sen2aia de o*oseal i starea tensionat ! conflictual i de nemulumire fa de propria persoan care nu mai reuete s reali2e2e ce i>a propus! tocmai din cau2a fenomenului de o*oseal . 3en2aia de o*oseal precede toate celelalte simptome! a&9nd rol de protecie prin aceea c semnali2ea2 atingerea unui prag ma:im al consumului energetic! dep irea c ruia pun9nd %n prime<die s n tatea i uneori chiar &iaa persoanei %n cau2 .

36K/+C#/1+

77

Fesocotirea acestui semnal de alarm %nseamn semnarea %n al* a unor polie care mai de&reme sau mai t9r2iu! dar %n mod sigur! de&in scadente prin surmena<! *oal ! in&aliditate sau deces. 11.2. Cau.ele o'oselii 3ursa fundamental a o*oselii este efortul prelungit depus %n acti&itatea de munc . .ac aceasta ar fi singura cau2 ! atunci fenomenul de o*oseal s>ar instala mai t9r2iu! iar profila:ia acestuia ar fi mai simpl i cu eficacitate sporit . 7n realitate! aproape %ntotdeauna! o*oseala este determinat de un comple: de factori! dintre care efortul prelungit %n munc este doar unul! precipit9nd apariia fenomenului de o*oseal mai de&reme dec9t s>ar <ustifica prin energia cheltuit %n procesul de munc . @actorii care se supraadaug efortului prelungit %n munc determin9nd o*oseala precoce sunt= fizici= caracteristici ale mediului fi2ic am*iant care nu sunt la parametrii con&ena*ili particularit ilor psihofi2iologice ale muncitorilor? condiii specifice practic rii anumitor profesiuni 4minerit! siderurgie! e:plor ri petroliere etc.5 deose*it de dure pentru organism? fiziologici: starea precar a s n t ii? alimentaie insuficient sau a&9nd carene ale unor componente nutriti&e eseniale 4proteine! 2aharuri5? nesatisfacerea necesit ilor de odihn pasi& 4somn5 i folosirea insuficient a odihnei acti&e? gradul sc 2ut de antrenament %n munc etc.? psihologici: ni&elul sc 2ut al moti&aiilor intrinseci i predominarea moti&aiilor e:trinseci? ni&el de aspiraii nemo*ili2ator sau ine:istent? neechili*ru emoti&? psihosociali: atmosfera tensionat la locul de munc ! team de sanciuni! r spundere profesional iBsau social mare! ni&el sc 2ut sau neechita*il al recompenselor etc.? organizarea muncii= regimul de munc i al pau2elor %n timpul produciei necorespun2 tor! ritm de munc impus! superior posi*ilit ilor umane! grad mare de risc i de r spundere %n munc ! sla*a organi2are a muncii! specificul produciei mecani2ate! %n flu: 4plictiseala i monotonia %n ca2ul muncii la *and rulant 5 etc. 11.3. %'oseala i odihna )*oseala %n munc ! %ncadr9ndu>se %n categoria fenomenelor normale i a&9nd semnificaia unui a&ertismuent! nu se pune pro*lema Ddesfiin riiE ei! ci a amelior rii condiiilor de munc i a creterii gradului de antrenament pentru ca oamenii s de&in mai re2isteni fa de o*oseal . )dat o*oseala instalat este necesar s se adopte m suri eficiente de refacere a capacit ii de munc . a. ,suri profilactice generale: organi2area raional a muncii! a&9ndu>se %n &edere cur*a randamentului i a o*oselii 2ilnice i s pt m9nale. Conform acestor indicatori! la %nceputul 2ilei i al 78

s pt m9nii de lucru se &or efectua munci mai uoare pentru a permite organismului s se adapte2e la acti&itatea de munc dup perioada de repaus. .e asemenea! spre sf9ritul 2ilei i %n ultima 2i a s pt m9nii de lucru se &or planifica acti&it ile mai uoare 4finis ri! %ntreinere i reparaii etc.5? ameliorarea condiiilor mediului fi2ic am*iant i a celor de microclimat? %m*un t irea am*ianei psihosociale at9t %n cadrul grupurilor de munc ! c9t i al raporturilor ierarhice i de cola*orare intragrupale? orientarea! selecia i preg tirea profesional la timp i *ine f cut . Menion m c succesul unor m suri profilactice locale 4%n cadrul %ntreprinderii5 pri&ind fenomenul de o*oseal &a fi mai mare dac &a fi susinut i de m suri generale menite s scad stresul e:istenial prin creterea standardului de &ia ! reducerea oma<ului! micorarea factorilor de risc cotidian $ huliganismul! t9lharii i hoii! comportamentul ire&erenios al personalului din ser&iciile pu*lice etc. b. ,suri pentru refacerea capacitii de munc: )*oseala %n munc nu se remite prin mi<loace e:citante= tutun! cafea! alcool! *ar*iturice. ,i"locul principal, esenial i eficace pentru refacerea capacitii de munc este odihna su* forma repausului pasi& 4somn5 i repausului acti&. Repausul pasi& su* forma unui anumit num r de ore de somn %n timpul a 24 de ore este necesar oric rei persoane. .urata somnului este %n funcie de m rimea efortului depus! specificul muncii 4fi2ice sau intelectuale5! gradul de antrenament! particularit ile temperamentale etc. 3omnul poate fi compact 4doar %n timpul nopii sau al 2ilei %n ca2ul muncii %n schim*ul 35 sau %n mai multe repri2e 4noaptea i dup >amia2 5. Repausul acti& se practic %n timpul pau2elor din producie! dup %ncheierea 2ilei de munc ! la sf9ritul s pt m9nii i %n concediul de odihn . Fecesitatea acestei forme de repaus se e:plic prin legea induciei reciproce a acti&it ii ner&oase superioare! dup care apariia unui focar de e:citaie pe scoara cere*ral determin inhi*iia altor centri ner&oi! permi9nd astfel refacerea capacit ii funcionale a acestora. .in punct de &edere acional! repausul acti& %nseamn desf urarea unei acti&it i mai uoare i mai atracti&e care s ai* rol compensator fa de acti&it ile profesionale de *a2 ! din momentul %n care a ap rut sen2aia de o*oseal i nu mai t9r2iu. "semenea acti&it i pot fi c9te&a mic ri de rela:are muscular i ner&oas %n timpul pau2ei din producie! acti&it i gospod reti i cultural sporti&e! practicarea unor ho**J>uri dup >amia2 i la sf9rit de s pt m9n ! petrecerea concediului de odihn %n afara domiciliului i a localit ii de reedin pentru schim*area mediului am*iant i a conte:tului relaional etc. )dihna acti& nu poate %nlocui odihna pasi& 4somnul5! am*ele forme de repaus tre*uind s fie armoni2ate! o*in9ndu>se astfel un repaus relaional! profita*il i eficient.

7,

0II.

ACCIDENTELE DE MUNC2

ccidentele de munc sunt evenimente neprevzute care survin n timpul desfurrii activitii de producie i care pot avea consecine duntoare att pentru om, ct i pentru echipamentele tehnice cu care acesta lucreaz. 4n categoria amintit sunt incluse i evenimentele fr urmri, care constituie ns nclcri ale unor reguli de protecia muncii i care, n alte condiii, s#ar putea solda cu producerea unor accidente de munc. %ccidentele de munc au att o importan individual, ct i una social i se pot datora unor cauze multiple: psihofiziologice, psihologice, psihosociale i de organizare a muncii, n care ponderea factorului uman este cca >?@. Pentru studierea accidentelor de munc se folosesc metodele: monografiei, gruprii, fotografic, psihologic 'a fielor(, toate avnd ca scop elucidarea cauzelor producerii accidentelor de munc, n vederea adaptrii unor msuri de prevenire a lor. %ceste msuri sunt de natur tehnic, medical i psihologic, psihologului practician revenindu#i obligaii deosebite n acest sens. 12.1. Caracteri.are general a accidentelor de munc "ccidentele de munc sunt e&enimente nepre& 2ute care sur&in %n timpul desf ur rii acti&it ii de producie i care pot a&ea consecine d un toare at9t pentru om! c9t i pentru echipamentele tehnice cu care acesta lucrea2 .

80

7n aceast definiie nu sunt cuprinse e&enimentele care se produc %n timpul deplas rii de la domiciliul salariatului la %ntreprinderea la care lucrea2 i nici de la %ntreprindere acas . Cu toate acestea! legislaia muncii consider c i e&enimentele petrecute %n aceste perioade i care se soldea2 cu accidentarea salariatului sunt tot accidente de munc 4accidentele de main ! alunec rile pe ghea etc.5. ) alt inad&erten fa de definiia considerat %n mod unanim este includerea %n categoria accidentelor de munc i a e&enimentelor care s>au produs prin %nc lcarea unor reglement ri ale desf ur rii procesului de munc f r ca acestea s ai* &reo consecin negati& asupra oamenilor sau a mainilor i utila<elor pe care le foloseau %n acel moment. "ccidentele de munc au importan at9t indi&idual ! c9t i social . .in punct de &edere indi&idual! accidentul constituie o traum fi2ic i psihic prin urm rile pe care le poate a&ea pentru s n tatea i sta*ilitatea emoional a persoanei %n cau2 ! la care se adaug pierderile materiale prin timpul irosit i *anii cheltuii pentru tratament! sau datorit in&alidit ilor temporare sau definiti&e posi*ile s se produc . .in punct de &edere social! accidentele de munc sunt conta*ili2ate ca pierderi economice ale %ntreprinderii! datorit cheltuielilor efectuate pentru plata drepturilor de asigur ri sociale! imo*ili2area unei p ri a forei de munc i a echipamentelor tehnice! care necesit uneori reparaii costisitoare. .in aceste moti&e! pro*lema accidentelor de munc este %ncadrat %n reglement ri foarte stricte i tre*uie tratat cu mult serio2itate at9t de c tre agenii economici! c9t i de fiecare salariat. "ccidentele de munc nu sunt fenomene %nt9mpl toare. Ci sunt determinate de una sau mai multe cau2e. -e ansam*lul ca2uisticii! cca 20P dintre accidentele de munc se datorea2 factorilor tehnici i cca 80P factorului uman. .atorit acestui specific! implicaiile psihologiei i ale psihologului practician sunt foarte necesare! %ndeose*i pe linia aciunilor de pre&enire a accidentelor de munc . .atele statisticie i ca2uistica accidentelor de munc do&edesc c frec&ena acestora se datorea2 %ntotdeauna unor cau2e pre&i2i*ile i doar gra&itatea accidentelor munc este supus ha2ardului. Cunosc9ndu>se aceste particularit i! m surile de pre&enire sunt necesare i eficace! duc9nd la sc derea num rului de accidente de munc . 7n ceea ce pri&ete implicarea numai a anumitor persoane %n producerea accidentelor de munc ! aceasta este o realitate care! de asemenea! poate fi cunoscut i e&itat prin m suri de orientare i selecie profesional care s opreasc %ncadrarea pe locuri de munc periculoase a unor persoane care prin particularit ile lor psihofi2iologice sunt contraindicate. -entru eficienti2area aciunilor de pre&enire a accidentelor de munc este necesar ca acestea s fie studiate i s fie depistate cau2ele tuturor e&enimentelor care au produs deregl ri i daune! indiferent de gra&itatea acestora! cunosc9ndu>se c ! statistic! la un accident de munc gra& corespund cca 30 de accidente uoare i cca 300 de e&enimente f r urm ri! dar care! %n alte %mpre<ur ri s>ar putea s ai* consecine d un toare. 12.2. Metode de studiere a accidentelor de munc 3tudierea accidentelor de munc se poate face cu a<utorul mai multor metode= monografic ! grup rii! tipografic i psihologic sau a fielor.

81

a. ,etoda monografic= const %n anali2a detaliat a posturilor de munc care pre2int un grad mai mare de pro*a*ilitate la producerea accidentelor de munc . 3unt studiate astfel caracteristicile mainilor i utila<elor! factorii mediului fi2ic am*iant! modul de organi2are a locului de munc ! factorii de risc etc.! ela*or9ndu>se pe aceast *a2 o micromonografie care cuprinde toate aceste elemente! precum i normele de tehnica securit ii muncii i recomand rile din atestatele ergonomice ale echipamentelor tehnice. "ceast monografie a locului de munc i fia cerinelor postului respecti& sunt discutate de c tre eful direct %mpreun cu noul anga<at %n perioada form rii sale profesionale. .e asemenea! micromonografia locului de munc este util %n ca2ul producerii unui accident de munc ! %n &ederea studierii cau2elor care l>au determinat! pentru adoptarea unor m suri de pre&enire eficente %n &iitor. *. ,etoda gruprii= const %n studierea accidentelor de munc analoage %ntr>un anumit inter&al de timp! a %mpre<ur rilor! cau2elor i condiiilor specifice! %n &ederea adopt rii de m suri eficiente de pre&enire %n &iitor. c. ,etoda topografic= reda %n planul seciilor de producie! cu a<utorul unor semne con&enionale caracteristice pentru fiecare tip de accident de munc ! locul de munc unde s>au produs acestea. "cumularea! %n anumite posturi de munc ! a mai multor semne con&enionale identice semnific producerea de accidente de munc similare! ceea ce determin anali2a %mpre<ur rilor i a condiiilor specifice pentru adoptarea de m suri de protecie 4din partea mainilor5 i pre&enire 4din partea oamenilor5 %n &iitor. d. ,etoda psihologic a fielor= in&estighea2 persoanele care au fost autori! au suferit consecinele unor accidente de munc sau au %ntrunit am*ele situaii. /nteresea2 %n aceste ca2uri toate datele personale ale su*iecilor care ar fi putut a&ea leg turi cu accidentul produs! de pild ! &echimea %n profesie i la locul de munc incriminat! principalele caracteristici psihofi2iologice i psihosociale ale persoanelor %n cau2 ! informaii cu pri&ire la situaia familiar a acestora! distana de la domiciu la %ntreprindere! dac au mai fost anga<ai %n situaii periculoase sau accidentai! atitudinile fa de normele de tehnica securit ii muncii! participarea la instructa<ele periodice organi2ate de compartimentul de protecia muncii din %ntreprindere etc. -e *a2a tuturor acestor date se completea2 fia 4de aici i denumirea metodei5 persoanei accidentate! care constituie documentul primar necesar anali2ei cau2elor accidentelor de munc datorate factorului uman. Aa completarea acestei fie particip cadre tehnice de specialitate! eful direct al postului de munc respecti&! titularul locului de munc i psihologul %ntreprinderii. Cu a<utor acestor metode se pot studia at9t cau2ele tehnice! c9t i cele ce in de negli<ena! nepriceperea sau erorile umane! cu scopul de a ela*ora metode eficace de pre&enire a accidentelor de munc sau cel puin de sc dere a frec&enei acestora. 12.3. Cau.ele accidentelor de munc

82

Psiofiziologice

Psihologice

Psihosociale

.eficiene %n organi2area acti&it ilor de munc

plasticitate funcional redus a proceselor de e:citaie i inhi*iie echili*ru precar al proceselor de a. .nnscute e:citaie i inhi*iie carene %n de2&oltarea unor organe de sim de2echili*ru emoti& b. )obndite &9rst e:perien %n munc accidente %n antecedentele personale c. 2emporare consumul de alcool starea de s n tate starea de o*oseal ni&elul sc 2ut de de2&oltare a aptitudinilor i deprinderilor profesionale moti&aie redus pentru munc am*iana psohosocial tensionat sla*a integrare socioprofesional plictiseala i o*oseala determinate de na&etism i de precaritatea mi<loacelor de transport %n comun uni&ersul familial pro*lematic defeciuni ale procesului tehnologic defeciuni ale echipamentelor tehnice deregl ri i %ncruci ri %n transportul intern reele de comunicare distorsionate carena unor mi<loace de protecia muncii

Schema / + -auzele accidentelor de munc a. @ r %ndoial c o cau2 ma<or a accidentelor de munc o repre2int o anumit susceptibilate la accidentare determinat de unele particulariti psihofiziologice nnscute. .in aceast categorie fac parte= plasticitatea funcional redus a proceselor ner&oase de e:citaie sau inhi*iie! care creea2 dificult i adaptatorii rapide la situaii noi? insuficienta de2&olare a unor organe de sim! dintre care & 2ul i au2ul au un rol important %n acti&it ile de munc ? echili*rul precar al proceselor de e:citaie i inhi*iie %n fa&oarea unei e:cita*ilit i sporite! care conduc la reacii pripite! de2organi2area acti&it ii de munc i cau2a! uneori! a deregl rilor sau chiar accidentelor %n procesul de producie?

83

de2echili*rul %n plan emoti&! care fa&ori2ea2 pierderea st p9nirii de sine! panica etc.! care conduc la m rirea timpului de reacie 4din cau2a clipei de spaim 5 la reacii greite sau de2ordonate. "ceste particularit i psihofi2iologice %nn scute! proprii la cca 10P din muncitorii care de&in astfel responsa*ili de cca (0P dintre accidentele de munc ! nu repre2int o fatalitate care s alimente2e atitudinile de pasi&itate fa de normele de tehnica securit ii muncii. Cunosc9nd aceast realitate! se poate inter&eni prin orientare i selecie profesional ! care s e:clud persoanele &ulnera*ile de la locurile de munc periculoase i prin %m*un t iri tehnice la echipamente! care s prote<e2e persoanele care ocup posturi de munc %n astfel de locuri periculoase. *. ) a doua categorie sunt cau2ele psihofiziologice dobndite! din care fac parte &9rsta i e:istena unor accidente %n antecedentele personale. 19rsta se corelea2 de cele mai multe ori i cu e:periena %n profesiune i la locul de munc . .in aceste puncte de &edere ar tre*ui ca tinerii! deci persoanele cu e:perien mai redus ! s pro&oace mai multe accidente dec9t &9rstinicii! persoane care se presupune c ar a&ea mai mult e:perien . 7n realitate! i tinerii! i persoanele mai %n &9rst produc accidente %n cifre compara*ile. #inerii! pentru c sunt lipsii de e:perien ! se ha2ardea2 mai uor %n aciunile periculoase! au tendina de a risca i au mai puine o*ligaii familiale care s %i fac tem tori pentru &iaa i s n tatea lor! iar persoanele %n &9rst greesc sau sunt neatente tocmai datorit unei e:periena mai %ndelungate! lipsite de accidente de munc . +:istena unor accidente de munc %n antecedentele personale! mai ales dac acestea au fost de gra&itate mare! fac ca persoanele emoti&e s fie influenate de %ntreaga am*ian a locului de munc unde s>au produs accidentele i! din aceast cau2 ! s lucre2e su* presiune! de teama de a nu se mai produce un nou accident. "ceast stare poate ea %ns i s de&in factorul principal al unui nou accidente. -entru a e&ita o recidi& se recomand ca persoanele care au pro&ocat sau suportat accidente de munc deose*ite s nu mai lucre2e %n locurile de munc respecti&e. c. ) a treia categorie de cauze psihofiziologice sunt cele cu caracter temporar! %n care se %nscriu= consumul de alcool! starea s n t ii i o*oseala %n munc . -onsumul de alcool determin modific ri su*staniale ale unor funciuni i procese psihice! care se r sfr9ng %n mod negati& asupra comportamentului %n general i a celui manifestat %n acti&itatea de munc %n mod special. "stfel! modific timpul de reacie! fie micor9ndu>l! fie m rindu>l! %n am*ele situaii intr9nd %n contratimp cu tempoul o*inuit de lucru! acordat cu cel al procesului tehnologic! constituind astfel una dintre cau2ele accidentelor de munc . .e asemenea! sl *ete capacitatea de concentrare a ateniei! scade capacitatea de coordonare a mic rilor i modific tonalitatea afecti&a care! dac de&ine euforic ! %ndeamn la acte necugetate! ha2ardate! sau! dac de&ine trist ! duce la pasi&itate i fatalism. .ac inem seama de faptul c efectele consumului de alcool cresc %n proporie logaritmic fa de cantitatea ingerat i c efectele durea2 circa 10 ore! atunci m surile prohi*iti&e tre*uie luate nu numai %n timpul acti&it ii de munc ! ci cu cel puin o

84

<um tate de 2i %naintea %nceperii lucrului i tre*uie s fie necondiionate i totale! indiferent de specificul muncii i al r spunderilor. *tarea sntii poate influena producerea unor accidente de munc ! dat fiind c un om *olna&! care are fe*r ! acu2 diferite dureri etc.! este o persoan cu o re2isten redus ! mai &ulnera*il la factorii mediului fi2ic am*iant i la e:igeneele procesului de munc . *tarea de oboseal constituie un factor de risc %n producerea accidentelor de munc prin efectele pe care le produce! i anume= *loca<e de scurt durat 4c9te&a secunde5 %n reaciile de r spuns 4acionarea organelor de comand 5! regresia deprinderilor de munc sau anularea deprinderilor noi de munc i reacti&area unor deprinderi care nu mai corespund procesului tehnologic! creterea st rilor emoionale. Menion m c prelungirea timpului de lucru prin ore suplimentare fa&ori2ea2 accentuarea st rii de o*oseal i %m*oln &irile profesionale care de&in cau2e importante ale accidentelor de munc . d. .in categoria cauzelor psihologice ale accidentelor de munc reinem ni&elul sc 2ut de de2&oltare a aptitudinilor i deprinderilor profesionale i a moti&aiei sc 2ute pentru munc ! %n general! i pentru meseria practicat ! %n mod deose*it. Fi&elul sc 2ut de de2&oltare a aptitudinilor i deprinderilor profesionale este o caren ma<or care se reflect nu numai %n ni&elul sc 2ut al performanelor! ceea ce nu pre2int un pericol pentru s n tatea i &iaa muncitorului! ci i %n aciunile greite! care pot constitui cau2e ale accidentelor de munc . Aipsa de moti&aie alimentea2 neatenia! atitudinile de indiferen pentru normele de securitate a muncii! plictiseala i facilitea2 apariia o*oselii care! aa cum am menionat de<a! poate cau2a accidente de munc . e. Categoria cauzelor psihosociale ale accidentelor de munc cuprinde am*iana psihosocial tensionat la locul de munc ! relaiile interpersonale %ncordate! sla*a integrare psiho>socio>profesional ! precum i plictiseala i o*oseala! determinate de drumurile lungi 4uneori ca na&etist5 de la domiciul la %ntreprindere i %napoi acas . +fectele negati&e ale unor asemenea st ri de lucruri se constat prin aceea c frec&ena accidentelor de munc este mai mare la %nceputul 2ilei i s pt m9nii de lucru i crete %n perioadele de acuti2are a raporturilor interpersonale sau de intensificare a muncii. Fu tre*uie negli<at nici uni&ersul familial! care poate constitui o cau2 a accidentelor de munc datorit greut ilor i dificult ilor de con&ieuire a cuplurilor! standardelor materiale i culturale sc 2ute etc.! care preocup i a*at atenia oamenilor de la sarcinile de munc ! predispun9ndu>i la accidente. f. )eficienele n organizarea activitilor de munc! concreti2ate %n defeciuni %n funcionarea procesului tehnologic i a echipamentelor tehnice! deregl ri i %ncruci ri %n sistemul transportului intern i al reelelor de comunicare! carena unor mi<loace de protecie a muncii etc.! alimentea2 procentul de cca 20P al cau2elor de ordin tehnic ale accidentelor de munc . Cunosc9nd toate aceste cau2e i acion9nd prompt i cu fermitatee pentru pre%nt9mpinarea sau %nl turarea lor! frec&ena accidentelor de munc poate sc dea %n mod

8(

simitor. .e e:emplu! numai prin acti&itatea de orientare i selecie profesional care s e&ite anga<area pe posturi de munc periculoase a unor persoane contraindicate datorit particularit ilor lor psihofi2iologice %nn scute! num rul accidentelor de munc ar putea sc dea cu (0P.

0III. ASISTEN3A PSIHOLOGIC2 4N PROCESUL MUNCII sistena psihologului #n procesul muncii este o activitate comple$, care se refer la stabilirea direciilor strategice i tactice ale demersurilor psihologului practician + organizarea, implementarea i funcionarea laboratorului de psihosociologie a muncii, rezolvarea testelor, aspecte social#umane problematice care se ivesc n activitatea sa + n aa fel nct prin rezultatele muncii sale s#i dobndeasc statutul de asistent al conducerii ntreprinderii, consiliind#o n toate chestiunile privind fora de munc din unitate. *pecificul activitii sale precum i condiiile de munc variate implic e$istena unor caliti intelectuale, abiliti profesionale deosebite dar i respectarea deontologiei psihologice n toate mpre"urrile care fac necesar prezena i intervenia lor. 13.1. *sihologul practician " asistent al conducerii #ntreprinderii 7n cadrul acestui curs de psihologie a muncii! referindu>m la psihologii care lucrea2 %n teren! %n %ntreprinderi i alte tipuri de organi2aii! la societ ile comerciale! am folosit %n mod alternati& denumirile de psiholog industrial i aceea de psiholog practician.

8'

-siholog industrial pentru c ! %n general! pro*lematica cursului de psihologia muncii este din domeniul industriei! iar psiholog practician deoarece acti&itatea acestuia are un profund caracter aplicati&. Fu tre*uie s se deduc din aceast denumire c psihologii s>ar %mp ri din punctul de &edere al acti&it ii lor! %n psihologi teoreticieni! care desf oar numai cercet ri fundamentale i psihologi practicieni care se ocup doar de psihotehnic . -sihologii din ara noastr ! ca de altfel i cei din alte p ri! lucrea2 %n trei domenii distincte i complementare= cercetare! %n& m9nt i unit i economico>sociale i prest ri de ser&icii. 3pecificul muncii %n cercetare const %n in&estigaii tiinifice care s %m*og easc tiina psihologiei i practica cunoaterii i de2&olt rii personalit ii. Caracteristica muncii didactice este de a instrui i educa cu a<utorul cunotinelor de psihologie i de a preg ti noi specialiti %n domeniul psihologiei. "cti&itatea de teren este de asisten psihologic %n &ederea re2ol& rii pro*lemelor concrete ale oamenilor cu a<utorul cunotinelor i metodelor psihologiei. "stfel! departe de a a&ea un %neles peiorati&! denumirea de psiholog practician %n accepiunea de asistent al conducerii ntreprinderii %n care %i desf oar acti&itatea %i confer un statut de consilier pentru problemele resurselor umane! po2iie pe care tre*uie s o c9tige i s o menin prin ori2ontul s u teoretic! priceperea i a*ilitatea %n re2ol&area pro*lemelor practicii i prin capacitatea de a preg ti i sf tui managerii %ntreprinderii %n pro*lemele cunoaterii i conducerii oamenilor. 6n e:emplu de psihosociolog care a %m*inat %n mod str lucit acti&itatea de cercetare cu cea de in&estigare i soluionare a pro*lemelor practice din %ntreprinderi a fost #raian Terseni! care considera c munca psihologului de teren este o acti&itate de inginerie social! adic de tiin aplicat n rezolvarea problemelor social#umane care presupune din partea celor care o profesea2 cultur psihologic ! tact pedagogic i pricepere %n a*ordarea i soluionarea pro*lemelor social>umane. 13.2. *sihoprofesiograma psihologului industrial "sistena psihologic %n procesul muncii ne rele& c9t de comple: este acti&itatea de psiholog industrial. .e aceea! apare %n mod firesc %ntre*area= DCine poate s fac fa acestei acti&it i8E. @ r pretenia de a pre2enta un studiu ela*orat tiinific! pe *a2a literaturii de specialitate i a e:perienei %n munca de psiholog de teren! &om schia c9te&a elemente constituti&e ale psihoprofesiogramei psihologului industrial. 6:.7.6. Des"rierea (r%-esiunii Aa noi %n ar ! profesiunea de psiholog este considerat ca fiind %nc la %nceput! multe nomenclatoare profesionale nici nu o pre& d! dei cercet rile de psihologie a muncii industriale datea2 din deceniul al treilea al secolului UU>lea. .eci! f r s fie statuat profesiunea de psiholog! au e:istat preocup ri ale uni&ersitarilor! %n primul r9nd! i apoi ale unor persoane speciali2ate %n psihotehnic pentru orientare i selecie profesional %n sectoarele importante pentru sigurana circulaiei i protecia &ieii oamenilor 4transporturi rutiere! fero&iare! aeriene5 i de %nfiinare a unor la*oratoare de profil %n aceste sectoare de acti&itate.

87

.e2&oltarea psihologiei! %n general i a cele aplicate la acti&itatea industrial ! %n special! deci i cea a profesiunii de psiholog! nu a urmat o traiectorie liniar ascendent ! ci s>a f cut cu multe meandre! cunosc9nd suiuri i co*or9uri! perioade de a&9nt i perioade de stagnare i prefacere conceptual i metodologic anii 1,(0>1,'0! de a&9nt perioada deceniilor 7 i 8 i de regres p9n la prohi*iie deceniul al ,>lea. ) asemenea de2&oltare sinuoas i cu hiatusuri nu putea s nu ai* consecine nefa&ora*ile concreti2ate %n sla*e tradiii profesionale! discontinuitatea preg tirii specialitilor! pre2ena palid %n contiina social . Aa noi! psihologia este cunoscut nu at9t prin coli! c9t prin figurile luminoase ale unor %naintai 4;tef nescu>Ioang ! R dulescu>Motru! Mihai Ralea! 1asile -a&elcu5 i operelor acestora. ) caracteristic a profesiunii noastre este aceea c ! cu e:cepia cercet rii tiinifice i a %n& m9ntului uni&ersitar umanist! psihologia nu s>a practicat pentru sine! ci pentru alii! ceea ce i>a conferit un statut de toleran %n domeniile pe care le ser&ea. "ceasta nu este o po2iie singular ! i alte profesiuni se practic %n *eneficiul celorlali! cum ar fi profesiunea de medic! dar nimeni nu o poate ignora pentru c este legat de instinctul de conser&are. -sihologul se ocup %ns ! dup concepia general a oamenilor! dintre care mai muli sunt factorii de deci2ie! de suflet! de ce&a inefa*il! deci mai puin practic i necesar. .e aceea! puini manageri au considerat prestaia psihologic ca ce&a *enefic! introduc9nd>o %n %ntreprinderile lor. Cei mai muli au acceptat>o dup insistene i pentru c Daa se poart E! manifest9nd ne%ncredere %n re2ultatele ei. "ceast situaie a conferit %ntotdeauna unor rol neclar i un statut nesigur psihologului profesionist! ceea ce a influenat negati& acti&it ile i perspecti&ele muncii sale. ;tiina noastr ! poate mai mult dec9t alte domenii tiinifice! ofer ! aproape %n egal m sur ! at9t satisfacii c9t i ser&itui. -sihologia este o tiin frumoas ! deoarece cei care o practic se ocup de oameni! de tainele &ieii lor psihice. "ceasta nu %nseamn c tre*uie a*u2at de influena asupra oamenilor! de a scormoni %n sufletul lor! de a fi indiscrei. -rofesiunea de psiholog implic desf urarea unei munci tiinifice susinute! %mpo& r9ndu>l adesea pe cel care o practic ! afecti& i intelectual! cu pro*lemele uneori serioase sau chiar gra&e ale oamenilor sau grupurilor umane. Fumai persoanele care sunt capa*ile de o asemenea d ruire! care au un interes cu ade& rat tiinific fa de pro*lemele social>umane i fa de cunoaterea &ieii sufleteti a oamenilor! %m*inate cu dorina sincer de a &eni %n a<utorul acestora! tre*uie s >i aleag profesiunea de psiholog. .in p cate! destul de frec&ent! cei care doresc s urme2e psihologia! au o p rere &ag despre ceea ce>i ateapt c9nd &or tre*ui s o practice! susin9ndu>i inteniile pe aspectele fenomenale i facile ale tiinei noastre. ;i din aceast cau2 ! a unei insuficiente moti&aii intrinseci! o parte dintre psihologi nu au re2istat %n perioadele de restrite pe care le>a cunoscut psihologia la noi %n ar ! orient9ndu>se spre alte acti&it i mai sigure i mai profita*ile. 7n ciuda tuturor &icisitudinilor pe care le>a cunoscut! psihologia are perspecti&e certe de e:isten i de2&oltare %n &iitor. "t9t timp c9t &or e:ista oameni pe p m9nt! &or fi i pro*leme sufleteti de re2ol&at! care sunt de competena psihologului. "cas ! la ser&iciu! %n societate! omul particip cu %ntreaga sa personalitate care este unic i orginal ! ce tre*uie cunoscut ! modelat ! de2&oltat ! ceea ce numai psihologul poate face. 7n familie! %n producie i printre ali oameni! condiiile de &ia ! munc i cele relaionale nu sunt niciodat perfecte! acestea tre*uie ameliorate! sarcin ce>i re&ine psihologului.

88

@a de aceste r spunderi imense! cei care se dedic tiinei psihologice nu sunt totui nite supraoameni. 3unt ca toi ceilali! cu calit i i defecte! cu aspiraii i limite! tr iesc fericirea clipei i decepiile &ieii. 3chi9nd psihoprofesiograma de psiholog! KogVthJ arat c psihologii se deose*esc de ceilali oameni prin o*iectul muncii lor! prin condiiile de lucru! prin specificul meseriei! prin metodele i tehnicile pe care le folosesc! prin cerinele psihologice fa de persoanele care e:ercit aceast profesiune. .e2&olt9nd aceste particularit i prin prisma e:perienei noastre! consider m c = 6:.7.7. O!ie"tu# &un"ii (si)%#%*u#ui (ra"ti"ian 7l constituie p strarea! ap rarea! corectarea sau resta*ilirea s n t ii sufleteti! a personalit ii omului care desf oar acti&it i de munc ! optimi2area i redarea dispo2iiei sale de munc . )mul tre*uie %ntotdeauna pri&it i studiat %n conte:tul relaiilor sale sociale! %n grupa de munc i %ntreprinderea %n care lucrea2 ! scopul psihologului fiind acela de sporire a eficienei sociale a oamenilor. "ceste dou aspecte! indi&idual i social! ale muncii psihologului se %ntrep trund i se intercondiionea2 . )rice inter&enie asupra personalit ii are i re2onane sociale. 7m*un t irea condiiilor de lucru ale muncitorilor! corectarea personalit ii lor! orientarea i selecia profesional ! sc derea frec&enei accidentelor de munc etc.! slu<esc interesele indi&iduale dar! %n acelai timp! creea2 i &alori morale! *unuri materiale! care contri*uie la prop irea societ ii conferind muncii psihologului utilit i sociale. 6:.7.:. Met%$e#e, te)ni"i#e 'i instru&ente#e $e #u"ru uti#i+ate $e (si)%#%* "proape %n orice domeniu! psihologul efectuea2 e:amin ri cu a<utorul testelor psohologice. "stfel de teste sunt cunoscute i descrise %n numeroase lucr ri de specialitate. Metodele de aplicare ale acestor teste tre*uie %nsuite %nc din facultate! %ns a*ilitatea %n folosirea lor se cap t prin practic ! lucr9nd cu ele. "dministrarea unor teste se poate %n& a %n c9te&a munte 4atenie concentrat i distri*uti& ! spirit de o*ser&aie etc.5! pentru altele este necesar o preg tire minuioas i o lung e:perien personal pentru a putea fi aplicate i interpretate %n mod corespun2 tor 4testele de personalitate5. -entru in&estigaiile psihosociologice se utili2ea2 diferite tipuri de chestionare. "cestea nu se g sesc gata concepute i ela*orate pentru fiecare pro*lem i orice domeniu. .e aceea! psihologul tre*uie s cunoasc regulile ela*or rii! administr rii i interpret rii acestora! precum i metodologia de eantionare! calcule statistice etc. 7n acti&itatea curent ! psihologul tre*uie s aleag din arsenalul pro*elor e:istente! acelea care sunt cele mai potri&ite situaiei date i persoanelor care &or fi e:aminate. -entru a face aceast alegere! psihologul tre*uie s fie *ine preg tit profesional i s ai* practic de e:perimentator! capacitate de orientare rapid i de adoptare a unor deci2ii prompte! sim critic i de r spundere de2&oltat. -sihologul lucrea2 i cu aparate de la*orator. .intre acestea! %n acti&itatea psihologic %n industrie! mai des folosite sunt cele pentru m surarea &ite2ei de reacie! a tipurilor de atenie! a cooron rii mic rii mem*relor superioare etc. 7n am*ele ca2uri!

8,

pentru anumite situaii deose*ite! cu caracter inedit! psihologul este ne&oit s >i conceap i s >i construiasc singur instrumentele de lucru. .at fiind comple:itatea i *og ia e:traordinar a &ieii psihice umane! aceasta nu poate fi surprins %ntotdeauna cu a<utorul unor mi<loace psihometrice i nici apreciat doar statistic. -sihologul tre*uie deci s manifeste pruden %n folosirea instrumentelor de lucru! s nu de&in ro*ul lor i s >i de2&olte intuiia psihologic care adesea %l poate a<uta mult %n munca sa. 13.3. ,eontologia profesiunii de psiholog -racticarea tuturor profesiunilor presupune respectarea unor reguli profesionale i comportamentale care s asigure eficiena demersurilor specifice %n raport cu principiile eticii. )*iectul muncii psihologilor fiind personalitatea! scopurile propuse i mi<loacele folosite de c tre acetia tre*uie s se %nscrie! %n mod strict! %n &alorile eticii profesionale! dintre care respectul! demnitatea persoanei! a &ieii sale particulare! a intereselor i li*ert ii sale constituie re&endic rile legitime eseniale. 7n acest sens i %n &irtutea unor asemenea o*ligaii morale! 3ocietatea @rance2 de -sihologie! care reunete cercet tori! cadre didactice i practicieni %n psihologie! a adoptat %n anul 1,'1 codul deontologic al psihologilor ale c rui principii sunt &ala*ile! %n fond! pentru toate persoanele care practic meseria noastr ! indiferent de ara sau domeniul %n care lucrea2 . -rincipalele pre&ederi ale acestui cod deontologic sunt= 7n orice %mpre<urarea! psihologul se refer la etica profesiei sale! mai ales atunci c9nd se lo&ete de conflicte sau de dificult i de interpretare a normelor etice e:plicite sau implicite e:istente %n societate. +l este contient de necesitatea de a fi o*iecti& i circumspect! %n special atunci c9nd %n aciunea lui inter&in noiuni relati&e la= normal! anormal! adaptat! de2adaptat etc. referitoare la persoane i la raporturile interpersonale. Ca toi cei care sunt %n situaie! cu oca2ia acti&it ilor profesionale! de a afla secrete prin&ind persoanele fi2ice i <uridice! psihologul este supus regulii secretului profesional. 3ecretul se e:tinde %n domeniul particular al persoanelor! la tot ceea ce psihologul a & 2ut! au2it sau %neles %n cursul practicii sau al cercet rii sale. 3ecretul tre*uie respectat at9t %n cu&inte c9t i %n p strarea i difu2area documentelor re2ultate din munca sa 4conclu2ii! d ri de seam ! rapoarte! e:puneri etc.5. 7n afara ca2urilor de o*ligaie leagal ! psihologul nu poate fi de2legat de secretul s u de nimeni! nici chiar de cei pe care acest secret %i pri&ete. 7n e:ercitarea profesiei sale! psihologul %i inter2ice orice act sau cu&9nt care le2ea2 demnitatea persoanelor de care se ocup sau sunt suscepti*ile de a le & t ma. )ri de c9te ori este cu putin ! el le a<ut %n limitele competenei sale practice. -sihologul nu tre*uie s se foloseasc de mi<loacele sale profesionale pentru a>i asigura a&anta<e personale! & t m toare altora. C9nd psihologul! %n acti&itatea sa profesional ! se g sete %n pre2ena unor interese di&ergente! el %i orientea2 inter&eniile %n aa fel %nc9t s e&ite & t marea p rilor %n cau2 . +l tre*uie s fie atent la consecinele directe i indirecte ale inter&eniilor sale i la utili2area acestora de c tre teri.

,0

@iecare psiholog! oricare i>ar fi acti&itatea profesional 4cercetare! %n& m9nt sau practic 5 tre*uie s se informe2e ne%ncetat de progresele disciplinei sale! s in seama de ele %n munca sa! s se str duiasc s contri*uie la aceste progrese! accept9nd toate regulile! e:igenele i ser&ituile pe care le impune munca tiinific . +l se str duiete s caute i s aplice criterii i metode comunica*ile i controla*ile tiinific! limit9ndu>se astfel apelul la principiul autorit ii. Conform u2anelor tiinifice! are gri< s comunice cunotinele sale c9t mai complet posi*il! cu e:actitate i &eracitate. -sihologul tre*uie s >i asigure autonomie %n folosirea tehnicilor sale! tre*uie s refu2e orice anga<amente pe care starea pre2ent a tehnicilor nu>i permite s le ia i s nu lase %n seama nepsihologilor gri<a i responsa*ilitatea alegerii metodelor pe care le folosete. -sihologul nu tre*uie s accepte condiii de munc ce ar afecta independena sa profesional ! %mpiedic9ndu>l s aplice principiile deontologice ale profesiunii de psiholog! el tre*uie s fac s fie respectat independena sa profesional ! oricare i>ar fi po2iia ierarhic i s >i susin confraii %n ap rarea independenei lor.

ILIOGRAFIE
K)I"#TS! 0.! .ndreptarul psihologului industrial! Kucureti! +d. ;tiinific +nciclopedic ! 1,7( i

K)#+0! C./. 4&ol.5 *elecia i orientarea profesional! Kucureti! Centrul de documentare i pu*licaii al Ministerului Muncii! 1,71 CR/3#+"! ..! *tructurile psihosociale ale grupului i eficiena aciunii ! Kucureti! +d. "cademiei! 1,84 .)R)@#+! /.! %naliza i predicia performanelor umane! +d. ;tiinific +nciclopedic ! 1,81 i

T+R3+F/! #. 4coord.5! /aboratorul uzinal de psihologie, sociologie i pedagogie! Kucureti! +d. ;tiinific ! 1,', T+R3+F/! #. 4coord.5 /aboratoarele uzinale de psihosociologie! Kucureti! +d. ;tiinific ! 1,74

,1

T)AK"F! /.! Probleme de psihologia muncii! Kucureti! +d. ;tiinific ! 1,70 /)3/@! IT. 8uncia de supraveghere a tablourilor de comand! Kucureti! +d. "cademiei! 1,70 /)3/@ IT. Psihologia inginereasc i activitatea de proiectare i e$ploatare a sistemelor comple$e! Kucureti! +d. "cademiei! 1,83 L)/HW! +M/A/" i F/C6A+3C6! F. 2ehnicile folosite de conductor n munca cu personalul! Kucureti! +d. C+R+3! 1,72 M)R"R6! /. i /)3/@! IT. Psihologia muncii industriale! Kucureti! +d. .idactic i -edagogic ! 1,7' F+3#)R! /.M.! Psihologia industrial! Kucureti! +d. -olitic ! 1,74 -+#+"F6! M.! 3$aminarea psihologic n scop de selecie ! Kucureti! +d. .idactic i -edagogic ! 1,72 -+#+"F6! M.! ,icromonografii profesionale! &ol. />UU///! Kucureti! +d. .idactic i -edagogic ! 1,71>1,7' -/#"R/6! T.! Psihologia seleciei i formrii profesionale! Clu<>Fapoca! +d. .acia! 1,83 -/#"R/6! T.! ,anagementul resurselor umane, ,surarea performanelor umane! Kucureti! +d. "ll! 1,,4 -)-+3C6! +. .a. =hid ergonomic! Clu<>Fapoca! +d. .acia! 1,72 -6L"F! -. Psihologia muncii! Kucureti! +d. .idactic i -edagogic ! 1,78 R"FI6! IT.! .a. .niiere n ergonomie! Kucureti! +d. #ehnic ! 1,84 R);C"! "A+U". 4red.5! Psihologia muncii industriale! Kucureti! +d. "cademiei! 1,'7 3+RKWF+3C6! ..! %ptitudini, munc i caracter n industria automatizat! Kucureti! +d. ;tiinific i +nciclopedic ! 1,8' #"K"CT/6! ".! Psihologia muncii! Kucureti! +d. 6.-.K.! 1,,7 #"K"CT/6! ".! K"AI/6! K.! Psihologia muncii! Kucureti! +d. 6.-.K.! 1,,, #"K"CT/6! ".! Psihologia muncii! +d. a //>a! Kucureti! +d. 6.-.K.! 2000

,2

#"K"CT/6! ".! K"AI/6! K.! &rganizarea locului de munc! Kucureti! +d. ;tiinific ! 1,72 6FI6R! /.! -unoaterea i activarea grupelor sociale! Kucureti! +d. -olitic ! 1,82 0A"#+! M. i 0A"#+! C.! .ntroducere n psihologie! Kucureti! +d. ;ansa! 1,,4 0A"#+! M.! *inteze de psihologie contemporan! &ol./// $ Psihologia muncii industriale! Kucureti! +d. "cademiei! 1,81.

,3