Sunteți pe pagina 1din 176

CARUSEL

TIMP

Din trist hrisov meduze plng se zvrcolesc iluzii n pere i tot vin !i ple"c# !i se $rng n seri "rsuri de dimine i

"rdem mereu un mort se n"!te %lestemul snger#&n "pus c"lul sinistru&n ier%uri p"!te $#cli" putrezit# susl n ve"cul meu m# do"re mersul um%relor !i dorul geometric" s#mn # e n so"re d"r gur" t" mi e ogorul

'

''

Dumnezeu p"rc# mi&e scl"v cu $iec"re p"s !i ce"s

i"t# cruce" de pe c"re omul " z%ur"t %ol

!2

SEM(

P)EM
poveste pentru "lt# vi" #*

M"i trec prin vi" " me" "l%"stre p#s#ri ce l"s# $oc din "ripi i"r tu cenu!" o "duni n l"crim# sonor#

Auzi cum um%l# sngele n "r%ori !i cum m"i c"de cte un strop de plo"ie&n m"re+

!2

C)RA,IA

-ULTURI

(egre duhuri & cuvinte & sun# pe nes$r!ite drumuri de ne" curge sngele din lun# peste um%r" me" !i " t"

$"gii $ug ntr&o "rdere dep#rt"re" tremur# !i ne le"g# de&o um%r# mut#. !ire"t#. te strng. te&"!tept "scuns n scor%uri vulturi vin cu ghe"re de $oc

trece cor"%i" timpului vis#to"re !i "do"rme pe ntre%#ri !i cuvinte i"t# lun" tlh"r" secer# spice !i minte+ -in vulturi cu ghe"re de stele s# %lesteme cerul !i stnc" p#c"tul lor e n "ceste poeme 4

s# %lesteme cerul !i stnc" "cestor poeme* :

15

!tiu "lte s#ruturi m"i !irete s"u po"te sunt um%letul t#u Sunt p"s#re" de $oc ucis# n vnt stnc" despic"t# de cer s"u rn/etul n"ltului n inimi de vulturi

um%letul & urletul t#u. r#m"s n nisip plngnd durere" $runzelor !i&" clepsidrei r#m"s# pe %uze s"u n %uze de s$incs

po"te sunt scoic" uit"t# de v"luri l" m"rgini de lumi izvor de cer !i lumin# "scuns n cel m"i %"r%"r side$

!i sunt num"i "p" ***

"p" ce curge n pietre !i&n ochii t#i ce&mi mpung oce"nul cu ursit" cor#%iilor sunt p#c"tul ce st# ntre dou# poeme* 15

sunt s#rutul ntrzi"t peste doruri !i %uze ce 5

SI0ILIU

R1UL

R#nit de $unze c" prin "ni vor%esc de "rdere. de lut !i& ngrop hulit de c"stel"ni n veche r"n# nou s#rut

Curge prin noi n#v"lnic !i ciud"t uneori ce" " se l"s# nv#luindu&l !i p"s#re" %oln"v# r#t#ce!te pe m"l pn# ce

tr#iesc prin $lc#r" de %uze un zvrcolit !"rpe de drum m# dor cununile de $runze !i "rd prin %rum#&s"cru $um

st"$iile se retr"g od"t# cu timpul !i rul i"r curge n#v"lnic incendiind cu visele lui p#c"tele !i vor%ele lumii*

pesemne st#ri ciud"te strig# prin iri!i mo"rte" ce intrig# mediev"li&mi Don 2u"ni

s"u C"rul&M"re m# ucide comorile iu%indu&m# "vide ntr&un sigiliu&"scuns de "ni*

C),ILI3A

I(4ER(

ntr&o ciutur# vi" ". n ce"l"lt# mo"rte" !i l" mi/locul drumului eu ntr&o ciutur# strig#tul. n ce"l"lt# t#cere" &se spri/in# drumul pe um#rul meu*

s$rie un in$ern ntreg n ei !i&n durere" lor $#r# se"m#n s#& i "peri cntecul

M"i pune n $oc ni!te r"muri s# p#lim otr"v"&n %ure ii "ce!ti" s#

ntr&o ciutur#&i vi" ". n ce"l"lt# mo"rte" !i l" mi/locul drumului eu


5

20

ntr&o ciutur# strig#tul. n ce"l"lt# t#cere" se spri/in# drumul pe um#rul meu* Aici v# /ur nu&i smo"l# !i nici $oc e&o simpl# m"re de noro"ie ce pu$#ie din cnd n cnd cu dorul mor ilor rin/ind e&o ce" # din vechi muceg"iuri !i st#ruie c" m#rturie c# rn/etul

Evei e p#c"t* In$ernul de&l p#trunzi e!ti tu i"r d"c# nu. el se prezint# c" un iris pre" $rumos "l%#strui cu m#ri de ce uri* -# /ur "ici nu&i smo"l# !i nici $oc+

20

SEAR7

,UCURIA

(inge i"r peste co"mele c"ilor peste schelete de pe!ti n semne cere!ti p"rc# l"tr# c# elul p#mntului

de pe!ti peste co"me de c"i* To"te inimile pe /"ruri din corul ro%ilor se isc# !i co"rnele lumii prin $l#c#ri

suie tot suie spre i"d c"le" "cee" " l"ptelui potco"v# de $oc "murgului

se mi!c#*

%ucurie tu nu e!ti cer n triste ile lumii n$ipt#

co%o"r# $uni" lumii l" r"i ninge cu $lori de cire! peste schelete
88

"runc"t pe #rmuri pustii !i&n mine se "$l# o cript# 10

C)(4ESIU(E
Coro"ne de spini pe $run i l"uri "rd n ne!tire s# ne po"rte c#run i pn# dincolo de iu%ire p#s#ri !nesc din cenu!# izvo"re supuse de %"sm duc otr#vuri n gu!# !i&n r#ni ro!ii cocori m# n#rui spre %uze cu i"d nu m# ucide i cu $lori e ce"sul ninso"re !i&n r#ni ro!ii cocori*** (imeni nu m&" chem"t ntr& o zi !i&"m vrut o logodn# $rumo"s# d"r n&"m "vut

ALICA(TE
niciod"t# un ponor "l meu. num"i "l meu* !i totu!i in minte cuvntul !i gur" "cee" po"te n"vig"to"re pe %uzele "ltor" c" pe&"le mele n&"m uit"t cump#n" nici izvorul imposi%il i"t# snt eu n dr"goste" "ltor" un simplu strig#t dureros

nimeni nu m&" chem"t ntr&o zi !i& "m vrut un inel n ste/"r singurul rvnit pentru logodn# "l meu !i num"i "l meu*

11

25

CIMITIRE
4emeile&!i plng pe morminte mor ii cu $lorile "l%e "le ochilor lor c"d l"crimi din r"muri n r#d#cini se& nchid cercuri !i genele dor

DE PRIM7-AR7
din $lori "l%e trec n morminte dureri ori po"te %lesteme $emeile to"te duc n su$let grele !i triste poeme* Deschide i ochii

cruci negre po"te din $um duc printre morminte C"le" L"ctee m%r# i!"t# de sp"smul ne%un c#l#torule i"rt# cernit" $emeie i"rt# rug" l#s"t# cu $lori l" por i !i gril"/e reci&coro"ne plnge i. plnge i s$inte orgi "ceste cernite $emei $"nio"ne

s# vede i cum sun# to"te&ntmpl#rile su% zodi" noii pre$"ceri " timpului vou# v# cnt "ceste lucruri n c"re se&"scunde o sev# de /"r !i rou" luminii din ziu" de "zi i"t#&n gr#din# cresc orele noi c"ii p"sc stelele cerului !i&n cmpi" imens# vor s# n$lore"sc# cire!ii9 veni i s# vede i mire"sm" chi"r d"c# ninge p#dure" veni i vou# v# cnt despre nou" como"r#

12

27

ce se "scunde "cum n vis veni i s# cnt#m

clip" "ce"st" ce&o tr#im c#tre mine: n$lore"sc# cire!ii+

13

27

SEAR7 CU PRIETE(IE

SEAR7 SPRE DUMI(IC7

Uneori plou# n to i cntecul

de mult pe&"ici

"lteori l"crim" &e&un mers putred" ste"***

c#ut"t un singu

$runte mi s&# t"t

risipitor n elegi $rigul &ier i l"crim" riginind n poezie snt vinov"t /oc n pustie* Din cnd n cnd ninge" "l%"stru !i c"i $"nt"stici se& "prinde"u visnd cum "u m"i "rs od"t# !i m#!tile i"r m# dure"u n&"m m"i trecut

(inge solemn.

nchide cercul !

14

29

PRELE0ERE

n c"re nechem"te c"d di"m"nte din cer ori dintre co"rnele

(inge. to i se %ucur# de durere" "ce"st" " stelelor s# visez nu m# l"s# urmele de cer% urmele din c"re&"m %#ut "p# ncununnd "r!i " dorurile* (inge. to i se %ucur# d"r do"re simpl" urm# de cer%o"ic#

cer%ilor n$omet" i de dr"goste* (inge. to i se %ucur# num"i stelele. num"i um%rele num"i urmele de cer% vor o t#inuire&n v"r# ninge. to i se %ucur#+

PRIM7-AR7
fiicei mele Delia

4luturele "cest" ro!u mi&e m#rturie z%orului s#u & "celui izvor

l" c"re ngenunchiem s# vedem dep"rtele "pro"pe+

CAII

RU07CIU(E

P#durile de c"i ce st"u su% ier%uri c"i de o!teni trecu i cu s"%i" n mo"rte de&"r nvi" o clip# do"r n vnt s#&!i z%o"re co"mele super%e c#tre "stre d"r unde snt c"ii "cei". c"ii "cei" $rumo!i ce "u !tiut s# %e" curcu%ie c"re "u n$lorit pe umerii "l%i "i Cmpiei Rom<ne= i"t#&i. i"t#&i n lungul C#ii L"ctee %ici de $ulgere suind i"t#&i cu pul%ere de stele necheznd &

mi&e $rig !i cerul tot s&" lumin"t mi&e $rig !i c"ii "ce!ti" "u nvi"t* To"te pot s# $ie o plutire tot "urul din lume i l&"! d> $#&mi vi" " zi de so"re "le t"le&s ninsorile "le t"le izvo"rele $#&mi vi" " num"i plutire "l%"str# l"crim#. "l%"str# ste"

32

33

CAII P)SADEI

U(IRE
c"i "i Pos"dei. voi c"i+ n roiuri lungi de stele pe t#lpi duc col%ul copitelor de c"i prin vreme c" ispit#&d". c"ii lui Mih"i*

-oi c"i "i nop ilor "l%e c"i $"nt"stici de l" Pos"d" "ici n cer. P"tri". p"!te i i"r%# "l%"str# voi c"i. prieteni "i poe ilor. c"i "i nop ilor c"i cu nechez"t de stele ct dor e&n co"mele vo"stre z%urnd spre C#i L"ctee

CARUSEL

34

18

Din trist hrisov meduze plng se zvrcolesc iluzii n pere i tot vin !i ple"c# !i se $rng n seri "rsuri de dimine i Aduce i $ecundele l" ploi inimi s#

rode"sc# p#m<ntul din noii

"rde"m mereu.un mort se n"!te %lestemul snger#&n "pus c"lul sinistru&n ier%uri p"!te $#cli" putrezit# sus*

P)EM

34

19

ELE(A

LI,ERTATE

Mereu te&"m iu%it c" o z"re cmp n$lorit mi&"i $ost mereu vi" ". mereu te&"m iu%it cmp n$lorit cntec mereu*

E ntre noi o cor"%ie "l%# cu un ste"g ro!u & ro!u Timpul+ din cmpiile verzi tr#i i. ne privi i. noi sntem "ici cu voi pe "cel"!i t#rm "l vie ii $#r# de mo"rte & ?"l#turi tr#im !i prin mo"rte n eternit"te" pe c"re&o numim li%ert"te+@ o cor"%ie "l%# eAist# cu ste"gul ei ro!u&ro!u !i nu ne desp"rte. snte i !i sntem

20

39

"ici cu vi" " dincolo de mo"rte*

21

39

C1(TEC lui Holderlin Pe (ecB"r "! $i vrut num"i pe (ecB"r m"i demult s# "m un c"stel ntr&o $lo"re s# "rd c" un cer !i num"i od"t# o singur# d"t# s#&l ntlnesc pe poet
22

n t"in" din trilul de p"s#re

pe (ecB"r "! $i vrut num"i pe (ecB"r m"i demult s# "m un c"stel ntr&o $lo"re n trilul de p"s#re*

23

A()TIMP

-AR7

0reierii i"r ntorc ce"suri !i miri!te"&n inim# mi&e pustie. d"r /o"c# semin ele scntei prin lico"re" serii str#vezie

%olt" n mine strig# num"i z%"tere !i /oc

m"m#. greierii sun# " to"mn# !i&mi vine s#

gru "runc"t pe cer "rznd nsemni C"le" L"ctee cu $oc !i

plng de t#cere se sp"rge lun" peste

24

43

mun i c" un v"l de $oc. c" o durere* Peste snopii de gru !erpii c" ni!te licori n $l#c#ri se coc pe $luidul discului $#r# odihn# #r"nii i t"ie cu izvo"re le "!te"pt# mo"rte" pn# ce so"rele

"do"rme "tunci $emeile ip#&n durerile $"cerii !i se n"sc 4e i&4rumo!i !i Cmei %#trnii ple"c# n mit cu sudo"re" co"selor i"r !erpii nvie n p#mnt izvo"re+

25

43

M)()L)0

ADI) ?I@

Ce dens#&i s$er" ce&o "vem n noi !i c#ut#m un col de p"ce&"dnc# ingenios ne rev#rs#m prin ploi cnd risipim dureri de stnc" doru&i vr#/m"! nevinov"t l& "propiem n s#rut"re !i $l"c#r"& mplinit# ne $rnge ochii n culo"re* sntem pet"le. $oc de m#ri !i ncer#m culori de v"r#* ne $ug durerile $rumos c" lumn#rile n ce"r#* d"r !ov#ieli ne%#nuite curg prin v"duri nnegrite&n gnd desenul omenesc "rznd&venind&plecnd& "rznd+ 26 Cire!ii n$lori i p"rc# "r $i pov"r# good %De um%r" cimitirelor pe o%r"zul p#mntului e m"i gro"s# !i gro"z"&i "!ez"t# pe un sc"un de ur"niu Adio "u m"i trecut o mie de "ni nelini!te"&n izvo"re cnt# clip" de odihn# & !i zorii vor s# vin# "u cnt"t coco!ii cu lumin# "l% cire!ii vor n$lorii " dou" o"r# pe "cee"!i colin# good %De 45

Au m"i trecut o mie de "ni ' %ine "i venit nou !i pro"sp#t !i vicle"n $ii $ericit cu noi n sensul din lumin" or%ito"re*

Ce voi $i n lumin" t"= o pi"tr# de prund mincinos ori po"te un s#rut mediev"l sigil"t pe sursul ironic o cic"trice de $luier "m"r po"te o cochilie de side$ pe nes$r!ite nisipuri

CERC

"rz#to"re s"u po"te un simplu cerc de $oc*

27

45

ADI) ?II@

C)RA,IE

mpleticindu&m# de to"te vor%ele t"le

c" o luntre de lut pe o m"re de rou# !i ce"r# um#r nsnger"t de criz"ntem" s#rut ht"d nc#rc"t de s#ruturi trzii h"ni "rgintii "zvrl n ier%"re. F
l*ti t#cere" m# le"g# !i geme

!i c#indu&m#&n orice cuvnt vin "cum

pentru %lestem !i iert"re ochi scos din

or%it" vreunui s$nt

mpleticindu&m# de to"te durerile !i

veselindu&m#&n chin de cuvnt plec

G*mint intuit n l"n uri&!erp"re


i :*ilo" L"ctee se&ne"c#&n "pe&oglinzi -uitul plngen pnze spre sud poate l"crim" sonor# I Hodi" me" cu strig#t "%surd*

pentru ntotde"un" din so"re !i m&

"scund n p#c"tele unui s$nt* umn#ri "u plns n ceruri de se"r#

:9E n side$uri de um%re&"i trecut


28

49

ACTRI3A

Rochi" t" mi "minte!te de Mediter"n" e v"r# !i to"te trec mine. din nou. o %"lerin# v" d"ns" pe su$letele no"stre pl#cndu&ne ritmul gr" i" minilor rotire" "me indu&ne to"te trec ru cum trece prin no"pte "cest drum de cuvinte c"re or%esc c#tre ziu#*

SEAR7 CU 1(T)ARCERE

PIATRA

e!te cerul peste noi ciutur" din stele strigoi ne nvelim ntind minile Ii e!ti (ic#ieri JG!ti ce" ". e!ti $umul te simt p#trunzndu&mi in piept*** tnlind minile !i nu te g#sesc iar timpul m# ucide s"u m# %r#zde"z#&n uit#ri d"r te simt "pro"pe ling# so"rele meu ling# dimine ile mele !i m"i "les ling# Pi"tr" din izvorul "!tept#rii*

ri mo"rte $iec"re "runc#

ci"nur# n p"h"re d"r ro%ii

e o c"le&n sus & Este lisus=+ &

erem timpul c#tre mereu !i

m $l"c#r# n seu se otr#ve!te

este noi !i $ug spre inim#

enii&strigoi+

minile !i nu te g#sesc

u s# %e"u nsu!i izvorul pe sine se %e"

e" cump#n" nop ii

54

30

D)R

-ULTURUL

(um"i timp c#ut"m num"i timp d"r se rostogole" un cerc printre noi c" un $oc !i trecnd n el $l"c#r" "l%# "! vre" s# m# "scund n ochii t#i ?nchisori de pi"tr#@ !i "poi s# "rd# de tot "cest zeu !i %lestem & cerc+

L"crim" cerului de"supr" dedesu%t rn/etul stncilor !i vulturul li%er n "ce"st# celul# " universului $#r# gr"tii pentru priviri un singur zid ntre ochi un clon coroi"t ce nu permite unire" %ucuriei s"u chinulului ntr&o singur# l"crim# m"re ct oce"nul unui %o% de rou# vulturul & l"crim" cerului rn/etul stncilor & vulturul +

56

31

()IA(

CUL)RI

Ce semne de iu%ire po i "ve" cnd "i uit"t pe l"cul din p#dure o l"crim# de "r%ore su% ne" ce !i&" g#sit t#i!ul n secure=

cum rde dimine" "&n se"r# !i cum se&ntorc din cer eroii o%osi i* Pe "lee" nop ii m#&nsp#imnt cu ntre%#ri pe clip" de "%sint (ici un

nu privighito"re" unei nop i m# che"m# oche"nul lumii mi&e ntunec"t pe&o $o"ie de hrtie nser"t met"$or" tr"nspir# c" o "rm#

r#spuns n "l%ul de z#p"d# pe& "dncul negrului de str"d# &m# port seme cu $ric# !i durere $ulger&o el pe verdele de $iere+

noi"n de ierni pe&o vinov"t# v"r# m#& nde"mn# s# vslesc printre n#me i s&"ud C1(TEC DE PETRECERE

32

59

-n ni!te sp"de ncruci!"te II nai nic $r" ilor do"re s#rutul nul su$letul meu sclipe!te

pe s#%ii ii n plnsul "scuns ntr&o ste" iy, ay otr#vi i&v# s#%iile&n inim" me"

33

59

AD. "D otr#vi i&v# s#%iile&n sngele meu snt n#scut n zodi" 4ecio"rei d"r ucide i c#l#ii din inimi s# nu v# sclipe"sc# n ochi di"m"ntul din %ucuri" ne%unului voi pir" i trecu i c" ni!te ro%i prin inim" me" cu $oc !i ce" # $rnge i o clip# c"t"rgele l"rgului so"rt" v" duce spre z"re side$uri culese plngnd de $iice $rumo"se %"r%"r# rugin# orn"t# pe s#%ii mediev"l de triste. mi s#r%#toresc "zi mo"rte" C"rul M"re %e i !i voi din trupuri de $ete sngele pierdut n m#ri de cor#%ieri l" miezul nop ii p"h"rele vor sun"

34

61

MARE I(C)0(ITUM

EPITA4

3ip#tul pesc#ru!ului mi "coper# vedere" de"supr" so"relui m"re m%r# i!e"z#&m#. strnge&m# cu mu!chii t#i disper"re*

t iind n&"m s# $iu nu disper"

voi st" cu gndu&ntors l" tine


EiLcuns n $lorile de meri

"mintire timpului ce vine+

64

36S

64

37S

ALT PLALIMPSEST

SCLIM,AREA LA 4A37

Epistol" "ce"st" o vei g#si sul de vise ntr&un vierme ce ro"de i"r%" $ericit sulul "cest" e vi" " unui poet p"s#re mut#. cnd z"re" te nghite. cnt#+ voi "uzi !i eu din steu" "l$" "cest tremur de sp" iu9 66

" p#s#rilor sp"im# se pre$"ce&n cntec+ UnH IIIHiu de prim#v"r# ilniiirin" "&i l"crim# de se"r# iul uli " $ier%e n izvor |iir,ia cu otr#vuri de cocor

67

mH lrziu de prim#v"r# t u n cerul "r# miino &


n&"m s# scriu ioH ?rziu. putred de trziu+

66

67

MAMEI

0LEARA
cum= I impui n m"rmur# m /ilii ngro"p# t.Ni mergem morgem pe un cmp min"t
<HJ

(u privigheto"re" >nei che"m#

no

PtM m#

oche"nul lumii mi&N= ntunec"t snt singur pe un cer r#nit nimeni nu&mi "duce so"re n cuv.rKte cum mi&"duce"u ochii dumit"le cum s# re$"cem \u(^ea

stelele "rznd suspect

purtnd n sp"te r"ni " cu ver%e &?/he"r" sp"imei l" inim#: tot m"i pu in# poezie*

68

69

MAMEI MELE A(A

Pe zori de prim#v"r# "i murit cu gnduri ostenite de "tt" c"le snt singur pe un cer r#nit su% c"re plnge rul c#tre v"le !i tot m"i singur p"rc# merg&n"inte e ntuneric p"rc# tot m"i t"re nimeni nu&mi "duce so"re n cuvinte cum mi&"duce"u n vi" # ochii dumit"le tot m"i "dnc $luier# timpul tot m"i n"lt se pierde n"inte l" v#mile "cele" voi veni !i pentru tine m# voi vinde
70

c" degetele t"le de lumin# s# mi "line vi" " c"&n"inte*

70

H(')!$# *#'#+T!

T !"#$# S#%"#$&'

Cred n z%orul p#s#rilor n rou" din cntecul lor n z"re" din mun i 43

n ntocmire" din h#r ile cere!t " iu%irii pe c"re o vom "!ez" ntre noi
7

H(')!$# *#'#+T!
c" un %l"zon "l cntecului de p"s#re pn# ce rou" v" nvinge clip" %oln"v#* M"i c"ut#&mi chipul gnde!te&mi su$letul $orm" lui ciud"t# 44

T !"#$# S#%"#$&'
vi" " lui $#r# de nto"rcere c"ut#&n t"inele semnelor "i r#%d"re !i c"ut# sensul "cest" de glorie m"i gnde!te&mi su$letul $orm" lui ciud"t# din lumin" c"re m# stinge Cred n z%orul p#s#rilor n rou" din cntecul lor
7

H(')!$# *#'#+T!
n z"re" din mun i n ntocmire" din h#r ile cen " iu%irii pe c"re o vom "!ez" ntre noi c" un %l"zon "l cntecului de p"s#re pn# ce rou" 45

T !"#$# S#%"#$&'
v" nvinge clip" %oln"v#*

H(')!$# *#'#+T!
M"i c"ut#&mi chipul gnde!te&mi su$letul $orm" lui ciud"t# vi" " lui $#r# de nto"rcere

T !"#$# S#%"#$&'
c"ut#&n t"inele semnelor "i r#%d"re !i c"ut# sensul "cest" de glorie m"i gnde!te&mi su$letul $orm" lui ciud"t# din lumin" c"re m# stinge

46

CIP - Biblioteca Naional a Rom niei !"it#$a %!&I'N' Casa cu Amintiri - Poezii 170 (a)ini* 20*5 cm I+BN, 973 -99595-9-8

Casa cu amintiri George G. DARAGIU Uniunii Scriitorilor din Romnia %e/en co(e$ta I, Romeo 7a/ile/c# - (icto$

Arta poetic

Lector de carte: -ilena -i.e/c# 0i($it la 'telie$ele 0i(o)$a1ice %a$a)i# - %2! -, 09339060284 tel, 315587567 - B#c#$e6ti Timbrul literar se vars n contul

La Hanul !r Lege am o"rit La #anul acesta trag cteodat S ascult cum cnt lini$tea n %ur &i'iindc s #o( )de 'iecare dat*+ mi 'ur ceva din via(, Un nasture cu care mi (in &ubreda #ain a 'ericirii &i l vnd s mi cum"r amgiri Dar calul niciodat *.ci 'runtea lui ntrari"at/ .oama lui de 'oc/ .o"itele de stele )ce le are*+ &i nec#e0atu i a" sus"inat

George G. DARAGIU

Casa cu amintiri

1 duc la Hanul !r Lege .teodat&i iat, mai nving un val ciudat...

eor-e , . ' ,!/

*a0a cu a1intiri

or-e, . ' ,!/

*a0a cu a1intiri

Lanuri

Din drumul meu ntortoc#eat 1 o"resc cteodat &i "rivesc 'lorile S"inii )2ia(a mea+ 1 o"resc cteodat Intr o cli" verde/ .iudat &i mi amintesc, //3umai "rul tu lung .u mireasm de dor

A mai rmas 4 &i lan(urile .u care 2oi 0bura ntr o 0i* Istorie literar

5rusc a venit iarna Un cal negru a lsat Din co"itele lui scntei &i a aco"erit totul n %ur .u 'oc negru. Tin n mini 6 lumnare a"rins S lumine0 "mntul*

,eor-e , . ' ,!/

*a0a cu a1intiri

or-e, . ' ,!/

*a0a cu a1intiri

or-e ,2 . ' ,!/

*a0a cu a1intiri

13 August

or-e,2 . ' ,!/

*a0a cu a1intiri

.t ne iubim leoaica mea/ .t din noi ne a"ar(ine Din c e n am druit9 De neagra mi nsetare Seninul s a umbri(i Pasrea ce-mi zboar prin inim 3umele tu
@ -7-

: o "asre ce mi 0boar "rin inim Dar la ce bun s (i s"un aceste cuvinte In "rimvara anului ;<==... La ce bun s (i 0ic adevrul, . n mintea mea n'lore$te o grdinLa ce bun s (i s"un c "asrea s'nt 6li ola/ ola oli e o "asre nebun/ .nd "rimvara anului ;<== Se rostogole$te ctre un cerc ro$u .are va arde/ care arde/ arde >n ce numele tu nu mai 0boar &i "asrea tace. Tace. &i inima nu mai e?ist. Pasre - dor

2 . ' ,!/

*a0a cu a1intiri

or-e,2 . ' ,!/

*a0a cu a1intiri

La ce bun s (i s"un acest adevr... 3umele tu mi n'lore$te diminea(a 6li ola/ oli ola "asre dor/ >asre nebun. In mintea mea cre$te o grdin &i numele tu mi 0boar n"rasnic >rin inim. Srbtoare

Ar trebui s l desene0 "e Dumne0eu Dac a$ numi aceast 0i Singurtate &i cum a$ "utea desena Im"osibilul Urcnd "e un munte i0vorul mor(ii .nd nimeni nu vrea s m"u$te 2ia(a cli"ei 'rumoase Urcnd "e un munte i0vorul mor(ii 3umim 0iua Singurtate Ascun$i n (eava "u$tii m"u$cm 1oartea din desenul "e care l citim, Sinceritate*

-7-

De Pa ti

!dict

>e "n0e mari de doliu Su'letul meu arde A"ele lumii nu l "ol cu"rinde. Trei corbi l "oart .a "e o "ovar Rstignit "e o cruce nev0ut. Lava "mntului 2rea s mi "rimeasc

.ine mai "oate S mi "un "e oc#i >rimvara 9 )At de senin v e cltoria "rin(i In curnd vom 'i m"reun/ 1i e dor de voi adnc/ ca de lumin Lumina su'letului blnd )Bire din de"arte sur0nd 1 urde n moartea cea #ainAdio "dure cu semne strin.
-33 -

-30-

Adonis

Amintire 'rumoas/ Gndul la tine &i s"a(iul tremur A cntec. Ideile nal( 2ntul sub(ire/ Ceu "este stelele lumii Amintire ce am 'ost
"-------#888$

i-iuvi unu -

1ine voi strluci iar.


87

Semn :ram amndoi n :den In mileniul de acum Trei milenii Doi/ acum iar "e "mnt Grea e rotirea 1i s a %nt&mnlnt 'uria ( !rumoasa ilu0ie*
A

.orabia e n larg De"arte de (rmul >lecare A%ungerea e n noi In curnd vom 'i 1ai "resus de Iubire S"re ora 5unei S"eran(e Dar nu m atinge Sunt cenu$a unei lumi
-35-

88-

trecute lat soarele luminea0 ...

8@-

-35-

Iluminare mbog(im "e deget un inel &i cimitirele cu iarb :ierne lumnri se ntoarn >e umeri nu $tiu ce (i am scris .a n ei 0"e0ile s nu adoarm * Doia mi sosesc scrisorile tale .u ntrebri Doia mi sosesc scrisorile tale .u mireasma "rului tu lung Dar

)urile 0ilele curg ca rurile S"re 0iua de care s"un. .uvintele din scrisorile .e sosesc 3umai %oia Au o mireasm de "r lung .e mi "trunde n su'let .nd des'ac Doia scrisorile tale din "licuri Se rostogole$te duios 6 mireasm de "r lung &i inund ntregul ora$*

-36-

-37-

*lorie i orgoliu la ora + Stm vis vis .u vie(ile noastre mi sur0i n vreun cuvnt >e albul "ur
-38-

Se arat via(a de min e/

>rime%dia din 'run0e/ .erul cu a"ele grele &i soarele bun. u E i in voia soariei Aceste 'antastice urme*

-39-

I I I II
-38-

Pali mpse st !len ei

.m" n'lorit 1i ai'ost mereu .a via(a/ ca moartea. 1ereu te am iubit .m" n'lorit .ntec mereu.

1ere u te am iubit .a o 0are


-39-

C&ntec de plecare so(iei mele/ :lena De cer/ s ai gri% cu dor 2reo umbr s nu i se alture De cntecul nostru ai gri% 3imeni s nu ni l tulbure/ >entru ca i0vorul din noi !ericit s ne murmure... De soare ai gri%/ de soare 3imeni s nu ni l aco"ere De vise ai gri%/ iubito/ 3imeni s nu ni le 'ure. Din verdele
-20-

Peisa, interior l atta tim" n %urul nostru F ng#esuit nce"ut s mi curg $i "e 'a(/ >arc ar 'i seul dintr o lumnare ? c nu $i gse$te n ardere #otare... i G e tale mini de cea( m cu"rind 1 nvelesc n %erbe de iertare...

@H -

oc#ilor mei .nd revin (i voi 'ace o "dure*

-20-

@; -

Cltorie tatlui meu/ George 2oi debarca $i :U voi "une "iciorul "e uscat dar "n atunci visea0 m "urtat s"re (rmul s'intei mor(i acolo voi gsi un "etec/ doar un "etec dintr un "mnt "e care niciodat nimeni nu l a lcrimai... Po-este 'iicei mele 1ria .u 'loarea oc#ilor ctre alt tim" mama ta m iubea cu cerul vistor tu erai un dor
@I-

te aud n rdcini cum "lngi cum "lngi din viitor mama ta rdea rdeam $i eu soarele l "urtam "e umeri nu erai dect un dor imens te aud cum "lngi in ora grea $i lacrimile rou "arc ar 'i de snge.

-23-

)ec-iem 1 "rbu$esc s"re mna (i alb aerian/ sub(ire s (i simt lacrima tim"ului tnr/ s $tiu c din nou (i ai uitat o agra'a n albastra mea viat/ c locuie$ti tot "e strada :lena Doamna la numrul doui0eci$icinci.
-24-

Sear spre duminic I +in cnd n cnd ningea albastru si cai 'antastici se a"rindeau visnd cum au mai ars o dat $i m$tile iar m dureau
3 am mai trecut demult "e aici $i

nici tu nu m ai cutat un singur ceas 'rumos "e 'runte mi s a tatuat...


-@ J

3inge solemn/ nc mai ar0i sc nc#ide cercul $i vism/

vism...

-24-

-@ 7

Delia !iica mea/ bob de rou/ Lumina mea >rin care eu e?ist/ Tu rana mea din su'let >n n moarte .um a$ "utea s 'ac Din duio$ia ta eternitate9 .nd lumea ntreag e un 'um .um a$ "uiea s 'ac sa 'ii regin >e cli"a ce o srut Dumne0eu9
-26-

.aria Deci unde e$ti 'clia mea Sub care semne 'luierat n ce corbii vec#i $i triste .a 'oc de sare .u ce albastru e$ti "ictat >e un "erete de biserici .a diadem ng#e(at >e ca" de s'nt cu via(a mea9
@8-

De dragoste .oncertul va nce"e. 5ag#eta e gata s cad Lumea a$tea"t un semn Totul e gata/ totul e "regtit/ S ncea" gndesc to(i. Dar "arc li"se$te ceva To(i o $tiu/ o simt cu to(ii/ .eva li"se$te cu siguran(. Dar ce li"se$te 3imeni nu $tie...
-26-

C&ntec nou Tremurul minii tale e un cntec de "asre "leoa"ele tale se 0bat n memoria mea oc#ii (i mira(i las o "loaie cald s mi lini$teasc via(a. ergo sum ana mria ana mria
@@-

cred n vis $i n i0voarele de lumin din "rul tu lung... cred c vei rsri dintr o cli" ntr alta ctre ce a rmas 'iindc mai miroase n aer "e unde calc a "rul tu lung de noa"te. "oate vei veni ntr un cntec de "asre ntr un 'ir de iarb suind
-26-

lumin "este moartea din %ur cu un tranda'ir n mn ce mi aduce n nri starea nelini$tii...

@=-

!legie de sear :lenei/ ce m a nso(it "e un druBm greu : vremea acum s "rivesc na"oi, Umrul tu duios Lng umrul meu 2rea s "rind rdcini S n'loreasc $i s rodeasc Sub soarele din cntecul cerulKi : vremea acum s "rivesc na"oi, &i
-26-

s"aima mea s se "re'ac n cntec A$a cum s"aima "srilor : ns$i cntecul ngduitul lor leac* &i a$a/ ca un cntec Umrul meu Lng umrul tu >rinde rdcini n'lore$te. Rode$te. &i niciodat .m"iile ver0i S nu se s'r$easc/ S nu se mai 'r$easc. /n sunet ciudat
@L-

ciudat .u in'inite simboluri. >untea rmne n urm Ascultm cum lunec tim"ul >e nes'r$ite crri de nea Intr o ciudat sanie .ltorim/ cltorim .u vise scrise sub 'runte &i trecem >este o tainic "unte Iat/ ne des"arte un 'luture .u o nes'r$ire de 0boruri/ Un sunet
-26-

2om 'i m"reun mereu Dar s ne ascundem In 'lorile din oc#ii unui 0eu Alunec tim"ul/ alunec/ 3imeni nu ne mai des"arte Ciua de a0i/ acum/ : att de de"arte*

@<-

Scrisori mamei mele Ana I n am cre0ut c vom 'ace drumul acela/ drumul c0ut dintr o "asre/ ce nu mai vedea s 0boare/ btrn tata tcea/ lumea se nc#isese n ea "entru ntotdeauna. mam nsctoare a luminii mi din oc#i te slvesc cu vederea din oc#ii 'iicei mele. tu n ai murit/ trie$ti/ dar drumul acela n am cre0ut c l vom 'ace vreodat. sub "mnt lng tine am a$e0at ce am avut mai 'rumos $i mai s'nt "artea aceia din mine care a rmas numai "entru tine att de curat

II

acum triesc 'ar vis n "durea care e ntunecat. drumul acela c0ut dintr o "asre ce nu mai vedea s 0boare $i e "e memoria mea o grav enorm $i ngro0itoare "at. o arsur sub so ce mi l ai lsat singur.

MU tri'oi m s'in(eai n co"ilrie.cu semne d duioase anotim"uri/ m ai trit "rin oc#ii ti ca o 'lac nimeni nu m a iubit ca tine. n Nim cre0ut c aceasta "oate s cad. c mtr o 0i rotile lumii devin linie.

///

!pistol

ce 'rumos miroseau lucrurile mele s"late de tine. n am s mai ntlnesc mirosul acela vreodat/ m ir osul minilor tale unice 'ar vreo "at. voi $ti mereu ce este aceia o"asre.dar nu voi mai vedea niciodat "entru "rima oar cum l am v0ut acel lucru 0burnd ce mi l ai artat oc#ilor cu mna $i mi ai 0is, "asre. mna ta a rmas "ururi curat. ce 'rumos miroseau lucrurile mele s"late de tine. mirosul minilor tale unice/ mam.

Un "escru$ cu 'irea Trist mutat dintr un val ntr altul Tat/ inima ta bate n osul 'run(ii, 1i ai rmas 6 tietur n inim >rin care mama A trecut "e cellalt mal 2ia(a i nainte nce"ut de bal.

-36-

-= ;

Preeria negat 0I1 : o "ierdere n cea( totul lumea a$te"tare surd o ntrebare se ridic "este 'oc o nea aco"er mormintele cr"ate $i rnile vine un tim" cu al(ii care a$tea"t $i bnuiesc c noi nu ne am nscut $i 'iecare 0i i un "as s"re moarte 2is al nostru lumea s"re amurg n scrum se rtcesc
=I-39-

rscruci cu nenscu(ii ce n au venit cei ce ne a$tea"t cu "ulbere de la"te luminnd... mi e 'runtea "rbu$it n altare m am nc#inat $i m am rugat nainte de a muri $i a m na$te acestei "reerii din 0odii trecnd cu 'lacra n cenu$. o "resim(ire $i un destin n 'iecare lucru, scui"at de cuc n ierburi* ascultm Absolutul sim(im cum se lovesc de malul iadului cuvintele $i lacrimile 'o$nind

ca 'run0ele de 'ag n movul rece... doar bu0ele n "cat ne "oart "resim(ire $i destin/ $i destin n 'iecare lucru scui"at de cuc n ierburi* Preeria negat 0II1

: o "ierdere n cea( totul &i lumea a$te"tare surd Ilu0ie mereu/ mira% &i 'iecare 0i un "as s"re moarte. : un cm" "e care corbii .li"esc $iret n renun(are &i n 'ond totul... Aceasta
=J-39-

i Singura crare* Ceii sunt 6lOm"ul Iar noi am 'ost... Acum o ntrebare se ridic "este 'oc 6 nea aco"er mormintele cr"ate &i rnile ce nu ne dor/ 2ine un tim" cu al(ii care a$tea"t &i bnuiesc c noi nu ne am nscut&i i 'iecare 0i un "as s"re moarte &i doar co"iii s singurele semne . nu ne vom uita n sngele Acestor umbre $i contu0ii... : lumea doar un vis al nostru Al celor care trecem s"re amurg- In scrum se rtce$te drumul Unindu ne n rscruci cu

nenscu(ii >e care i a$te"tam $i n au venit cei nesorti(i acestei lumi &i nici acelei ci ce ne a$tea"t .u "ulbere de la"te luminnd Umbra absolut a 0ilei noa"tea* 1i e 'runtea "rbu$it "rin altare1 am nc#inat $i m am rugat nc nainte de a muri &i a m na$te Acestei"reerii de vis .u cei care am venit din 0odii .u cei ce trecem 'lacra n cenu$... : o "resim(ire n 'iece cuvnt &i un destin n 'iecare lucruTremur ca un scui"at de cuc n Ierburi Aceast lacrim a lumii*
=7-39-

Se mir Dumne0eu de noi &i "lnge cre0nd $i el . nu ne a 0mislit &i nu ne a dat via(. ne a nscut din alt motiv . nu i mai semnm la 'a(Dar dac ascultm Tcerea Absolut Sim(im cum se lovesc De malul iadului .uvintele ce nu ni le am rostit &i lacrimile ce ni s au uscat &i curg "rin noi 'o$nind .a 'run0ele de 'ag n movul rece... Acum doar bu0ele n "cat le acu0 !iindc mereu ne "oart

.a "e un cntec Dins"re noroaie ctre soare &i invers... : o "resim(ire n 'iece cuvnt/ : o s"aim n 'iecare lacrim a lumii* Lecie 'iicei mele Delia

Din 'loarea oc#iului "oet Tar duioas Lumina din oc#ii ti Ciua cnd vei 'i mireas.

>atria i lumina din oc#ii ti Ciua cnd vei 'i mireas >atria i urcu$ul greu De a iubi un munte 2al de ocean Din 0rile crunte S n(elegi s $tii mereu >atria i urcu$ul
=8-39-

Semn La mine n sat Dumne0eu n a 'ost niciodat dar oamenii s au iubit adevrat "n ce au a%uns cruci la marginea satuluide aceia au n oc#i cerul $i o singur 0i $i de aceea nv( $i eu semnul

'ai )om&nia l "n cnd voi a%unge cruce la marginea lumii* .nd n'lore$te totu$i liliacul &i iarba d bu0na n brume Din oc#iu i verde o s ne 'ac dracul Un rai brodat cu multe glume
* 4 suntem

deci cnd a$te"tam "oto"ul t Inui secol burdu$it cu "rimvar

Imcnsitatea unei bucurii de o sear sau lacrima ce o m"arte Dumne0eu cu do"ul9 )unda de con-orbiri Imense bulevarde/ reclame minunate >istolul "us la tm"l $i ceasul care bate &i marile ora$e $i #alele sudorii Un cer "e care trece $i soarele $i norii Lu?oase cabinete/ lu?oase limu0ine &i grelele mi0erii din orele de"line

&i cli"a dis"errii din 'ocul 'ericirii 5trnii n "ragul mor(ii aidoma ca mirii Res"ir n$elarea din lama de o(el Res"ir n$elarea din lama de o(el Duioase clavecine/ inelele de nun(i .m"ii "rea'ericite $i mun(ii &i libertatea s'nt cu adevrul "ur Albul 0"e0ilor/ noa"tea $i anotim"ul sur Lu?oase cabinete/ lu?oase limu0ine &i grelele mi0erii din orele de"line &i cli"a dis"errii din 'ocul 'ericirii 5trnii n

ceasul mor(ii aidoma ca mirii Res"ir glasul s"aimei "e inima "lanetei Res"ir glasul s"aimei "e inima "lanetei... !2plozia grea

canale se ntm"l e?"lo0ii din canale au venit revolu(iile...


In

des'und un canal $l "oart n su'let o ciudat"oe0ie ti$a cresc 'lorile lumii "e mormane de murdrie
( tncva

tot din canale lumea a tras nv(minte 5 6 dt zi e tot mai cuminte //"oe0ia se scrie mai rar 'ttrO$te ne doamne cu gri%/ de acest teribil %ar... 4 .lPva trebuie s des'unde canale . & "oarte "e su'let albastrele 0ale Irt duc %n lume teribilul dor p-ntru e?"lo0ia grea a mi0eriilor*

)unda de con-orbiri Imense bulevarde/ reclame minunate >istolul "us la tm"l $i ceasul care bate &i marile ora$e $i #alele sudorii Un cer "e care trece $i soarele $i norii Lu?oase cabinete/ lu?oase limu0ine &i grelele mi0erii din orele de"line &i cli"a dis"errii din 'ocul 'ericirii 5trnii n "ragul mor(ii aidoma ca mirii Res"ir n$elarea

din lama de o(el Res"ir n$elarea din lama de o(el Duioase clavecine/ inelele de nun(i .m"ii "rea'ericite $i mun(ii &i libertatea s'nt cu adevrul "ur Albul 0"e0ilor/ noa"tea $i anotim"ul sur Lu?oase cabinete/ lu?oase limu0ine &i grelele mi0erii din orele de"line &i cli"a dis"errii din 'ocul 'ericirii 5trnii n ceasul mor(ii aidoma ca mirii Res"ir

glasul s"aimei "e inima "lanetei Res"ir glasul s"aimei "e inima "lanetei.. !2plozia grea )Aineva des'und un canal Bi "oart n su'let o ciudat "oe0ie d$a cresc 'lorile lumii "e mormane de murdrie

in canale se ntm"l e?"lo0ii din canale au venit revolu(iile... iot din canale lumea a tras nv(minte 0i de 0i e tot mai cuminte //"oe0ia se scrie mai rar 'ere$te ne doamne cu gri%/ de acest teribil %ar... 4 .ineva trebuie s des'unde canale s "oarte "e su'let albastrele 0ale s duc n lume teribilul dor "entru e?"lo0ia grea a mi0eriilor*

.emento In (ara acestui 6r"#eu .e "lnge "rin grne 1inile mele s curate &i"inea i curat n gur de cine In (ara acestui 6r"#eu .e rde din stele Lumina i o stare de soare Dar minile mele s curate &i mngie ore senine >inea i curat n gur de cine... Acolo sus "e dealul milenar Soarele a"as Grele 'iloane de uraniu 2ntul bate s"icele de gru &i r0i de nce"utul In care via(a i 2al de mare
-50-

*eogra3le i pace Sub soarele grav St dracul 'ocului ascuns !iloane de uraniu m"letind &i grul rde ctre 0riS l iubim S l secerm S nu l lsm Sub din(ii Tim"ului de neutroni S l secerm S l semnm* Ispita mi 0orni lan(urile iat >e un caldarm uscat $i dur .e 0gomot straniu .are m
-L ;

ns"imnt >lecnd ctre celula n care &oareci stu"i0i mi vor mu$ca >u(in cte "u(in din via( $i durere .um mu$c (rmul Dintr un val de mare .e blestemat e$ti '(arnic is"it* >e caldarmul tu uscat $i dur .u ur (i doresc s creasc Lic#eanul moale/ cel mai "ur/ &i atunci s trec cu lan(urile mele &i 0ornindu mi ntm"larea S (i 0grii 'a(a 'ericit &i s m doar doar c trec .a o "edea"s stranie $i grea.

/nire In roiuri lungi de stele >e tl"i duc colbul .o"itelor de cai >rin vreme ca is"it Da/ caii lui 1i#ai*

-50-

-L I

Peste -eac 3e ntoarcem la (rmuri a"use in nunta cu vis necesar cu tm"le de gnduri su"use su"erbelor 'e(e de var
$i nu mai rbdm nici o sete i0voare cldesc rdcini "rin noile vise concrete se ntreab $i

oc#ii senini
o/ stelele cercuri tcute se ngroa" n alte 'ntni sunt

dorurile multe nelini$tea n are st"ni


LJ

ne ntoarcem la semnul mirrii in oul cavou "este veac ni s verbele 'run0ele 0rii din cel mai teribil

co"ac*

L7

4una-estire var temerar S9n-ele-i T9r-ul "ietri'icat e tran$at $u1ina .ar :a "arc lu1ii i o "ovar/ *u tineret 4a "e lume iar e u n 0coate +i toat; brbat/ :eni sabia din lu<1ea *;ci :a teac o s tac
7e acea0t8 !ar t;ietura 4a 5i lu1in;, 7e acea0t;

Arz&nd transatlantice absente A"a cu miresme de cear Ascuns n sigilii de sentimente Ccut de ani n morminte .u mucegaiuri "rieten bun n oglin0i "oart cuvinte &i trQce 'rumos "rin clarul de lun. Ar0nd cu 'lcri temtoare >e albii vec#i curge "rea nou A"a este idolatr 3u va intra n vreun cavou .urge acum 'urtunos $i curat Unduind transatlantice "re0ente &i din 0ri $i valuri ridic Hr(i noi de continente... .onolog
-57-

Att avem de nv(at S a$te"tm o "rimvar &i steaua rioului brba(i .urgea monoton $i murdar 2isnd
L8-

tim"ul uscat lui barbar "rimvar vatr temerar

lui 3. >o"escu 5ogdne$ti .e dens i s'era ce o avem n noi $i cutm un col( de "ace adnc ingenios ne revrsm "rin "loi cnd risi"im dureri de stnc doru i vr%ma$ nevinovat l a"ro"iem n srutare $i 'lacra m"linit ne 'rnge oc#ii n culoare suntem "etale/ 'oc de mri $i ncercm culori de var ne 'ug
L@-

durerile 'rumos ca lumnrile n cear

dar $ovieli nebnuite curg "rin vaduri negrite n gnd desenul sta omenesc ar0nd venind "lecnd ar0nd Albastru amar

C"e0ile cele care au 'ost n "oeme altora $i n visele mele 0"e0ile ne'ire$ti albastre nu mai sunt/ nu mai sunt/ cerul r ctre "mnt* 0"e0ile cele ce au 'ost n "oienile altora $i n ilu0iile mele 0"e0ile albastre s au ascuns n oc#ii unui 0eu
-57-

care mi cer$e$te su'letul...

L=-

-57-

orge *5 DA)A*I/

*a0a cu a1intii

H DARAGIU

*a0a cu a1intiri

Azi 1 simt Un albatros uria$/ greu .u ari"i imense $i ude In care stele a"un >entru somn $i moarte/ 1 simt la rscruci 6 lance "e care Rstignit cununa lui Lear >lnge sim"lul amurg .e arde ca o lacrim rnit

Intr o 0are sticloas/ 1 simt Un albatros imens/ cu ari"ile ude...

eorge *5 DA)A*I/

*a0a cu a1intii

H DARAGIU

*a0a cu a1intiri

Copilrie 2ise mi am "us ca cire$e la urec#i $i am "ierdut talismanul acesta 'r de care "srile cnt "ustiu.

)e%ntoarcere 1 rentorc "e urma visului "ierdut In stnci cu col(uri de cer $i de mare/ .u vlvti de strigt durut >us ntr o ran desc#is n soare.

Umblu "ustiu/ "e un drum >e care n am 'ost niciodat Totu i (esut cu stele $i 'um Intr o"n0 iubit odat... 2ec#ile stnci/ cntec mut .u col(uri de cer $i de mare 1 rentorc n ocna Iubirii clocotitoare* Inscripie

3 u 'lorile acestor ore m ns"imnt 9 7 scrumul lor du" ce ard

3 u ra0ele de soare / 9 7 urma lor "ierdut n univers 1i e team ades de ce rmne, Ieri nseamn a0i de mine*

C&ntecul eroilor 2om au0i tot mai des 1ai a"roa"e C"ada cea nou &i vie(ile noastre n'lorind In Carte luminnd Dorul de ieri ctre mine >lecm mai adnc n 'lama solar S"re care alergm luminnd .a"tul lumii .u vie(ile noastre n'lorind >mntul &i n carte luminnd Luminnd* Te aud cum treci

"6anatos i o teanul .a o veveri( albastr >rin somnul meu Iud*

Arta de a iubi .nd nu m gsi(i .uta(i m n teama .m"iilor ver0i &i dac nu sunt Gsi(i m Gsi(i m Dac m iubi(i*

Lor Da(i eroilor la srbtori .uvenita "ictur de vin :i v "rivesc cu dor De sub 'lorile care i aco"er Slvi(i le numele S le 'ie somnul a"roa"e Dragostea stindard alintor Sub soarele greu ce i luminea0*

*er Desc#id temni(a 'lcrii albe acolo e$ti "asre desc#id "otcoava literelor acolo e$ti lacrim dar nc#id cercul n alb $i tu tot "asre $i tot lacrim.

"ele2 Un "orumbel alb In 0bor &i a s'$iat ari"a De o as"r baionet*

'oroscop 1 ntriste0 lng s'inc$i de cristal/ arde n mine smn( de rug smburi "rea cru0i sar din amurg s m nasc din rit boreal ne#otrt lng team m clatin trece "rin mine un 'laut #ain/ mi se "are srutul strigt strin $i m nc#in solemn ca un "altin. e ora de 'oc n valuri acum rne$te m iar cu tcerea de 'um/ blesteme s n 'run0e $i iar

4eatitudine se aude n cristale muget de 'iar/ e vorba de 'lcri $i drum r0vrtit mi e side'ul n vorba amar. Un cer .u un soare glbenu$ de ou/ 6 var verde .onsumat de vis/ 6 "loaie ne'ireasc !ericirea ca adevr Adevrul ca 'ericire... &i "loaia

Ro"otitoare

.e s"al 0gura Din su'letele noastre*

)ug Desc#ide doamne ari"ile tale &i ud m cu "loi toren(iale &i s"al m de 0gur $i nisi" . D mi doamne 'ulgerele tale Rne$te m n 'lcri reci/ ver0ui &i a"oi m las lini$tit ntr o odi#n 'dr

Poetul7 seamn S betegesc n nostalgie D doamne "loi toren(iale... Desleag m de ce mi e scris lud a undelor de 0are :u sunt eroul obosit De a sniilor lunecare De a lumii ve$nic ntm"lare...

Sunt liliacul alb/ care a orbit*

)emember Aceste lumi care deodat 3e ar ndemna la nea 0urlie Rmn ntunecat "at ntr o cutie de ali'ie- .u care su'letele mari S au uns s"re a $ti A nu muri vreodat* 3eaua care e 0urlie Se to"e$te n "oe0ie .um se to"e$te cerul tot .nd soarele l scui" n bot...

!legie

Teascul greu al dimine(ii se urne$ &i mi e team de mine nestatornic &i mi e team de voi ntm"lri A $i negre negre $i albe

!ocul sacru al 0ilei adoarme &i m team de vise eterne &i mi e team voi 0"e0i Albe $i albe negre $i negre*

"6anatos Ceul Uitrii/ ne n(elesul 0eu/ Se a$ea0 de acum .a un lin(oliu de 'um >este tru"ul $i su'letul meu. Se aude trist cum se coboar Ceul acesta care n'ioar &i aduce

incredibil $i o bucurie .a o ilu0ie absurd de strver0ie... Starea -remii Corile se las rstignite >este un 'ast al nimnui 5un 0iua singurtate Dansa(i ilu0ii Cri

neca(i v n 0ri Dintr un om a rsrit 6 "asre* /

e g

6 "asre stranie/ de noa"te/ mi mu$c inima

&i via(a mea e totu$i 1ai bogat

&i cerul mai nalt .u ct n mare m scu'und 6 "asre stranie/

de no a" e/ Ia ce a

din mine mereu Dar mai bogat sunt In imensitatea ce o ng#ite .u neagra ei ari"

.u clon(ul ei de 'ier... >laneta * Unde ai "lecat

Unde te ascun0i >oate n "otcoav a Literelo r 2orbind de

>rin "ulberea Din

3es'r$ ire97 Su"erbul vin ascuns de brum Stelele l surd n #um nce" n inimi noi liba(ii

>rimordi alele migra(ii 3e mbtm cu 0bor de sud 1elancol

letul crud ine(i revine Toamna e ara*

ul vin de brum l surd n Trec ro(i

duioase n nemuriri &i cucuru0e 6 n 'run0e boal dulce moarte/ ctre 'run0e n'loriri* Surd s"re Lam de stele iar cu(it In .ar"a(ii aburul Statornicia no"(ii .li"a din migra(ii scli"e$te :?ist n toate tios >n

s ne dm seama 2iata A clto $i a nver0

alt

le... "e$te

>e noul su drum In osul lumnrii de 'um.

me me nt o me me nt o me me nt

"aina 3oi n am cntat m"reun nici la vreo vntoare de 'luturi n am "$it alturi

m"reun val uril n am "rivit m"reun e ei n oc#ii melancoliei/ ce alturi n am 'ost au n oglinda de rou adu a vreunui tranda'ir. s la am vrut s "rivim "ici marea oar

uo sentin(. Sub bure(i struie legende &i nu bnuim m"letirea lor n micelii 6are cte genera(ii de 'run0e

Au nctu$at lumin .te n"mnt9 genera(ii de ramuri 5ure(i/ bure(i taine 2in din lut luminnd ale "durii >cate ale "loilor cu dragoste &i care "oem Din vec#ile voastre e mai "ur ca legende 2in "oeme $i soarele 'oc.

! 0v d

. " d 0b

&i iar$i $i iar$i La iarba cimitirelor lacrim Aici lini$tea(i grea bucurie. Departe9 acolo9 departe955

Ra0ele de lun m Ra0e albastre biciuie Iarn i $i n de lun m ra0ele ei albastre* biciuie/ Sunt singur $i mi este Stranii sunt 'rig Dar $tiu c umbrele de"arte La ca"t de no"(ii* via( A$tea"t tcut 1i e s"aim .a o $oa"t de cli"e nsingurat Lacrima

:pezile albastre C"e0ile cele care au 'ost In "oemele altora &i n visele mele C"e0ile ne'ire$ti Albastre 3u mai sunt/ nu mai sunt .erul rde trist .tre "mnt* C"e0ile cele ce au 'ost In "oienile altora

&i n ilu0iile mele C"e0ile albastre S au ascuns n oc#ii Unui 0eu obosit .e mi cer$e$te su'letul.

!legie >aradisul acela eu l am "ierdut :u Drum "entru ntoarcere nu e?ist nainte m a$tea"t marea 6 barc $i vsla. Scrbit de malul ce l"resimt !r s $tiu de ce/ vslesc 3ecunoscutul din snge Strig s"re necunoscut* Iubito/ te am "ierdut &i drum "entru

ntoarcere nu i/ 2slesc 'r s $tiu de ce .tre acea necunoscut care o s mi "ar c e$ti Tu*

Libaie a0i scriu o bi0ar ideie de lacrim mai a"roa"e de (rm.

Scrisesem cndva mai grele cuvinte mai triste a0i e mai vesel corabia tim"ului mai a"roa"e de (rm adic de moarte

Cire e In voi attea ierni culcate $i verile stau "atetic aruncate "este attea doruri grele m mir de cte ori v vd c rdcinile dorm somn adnc "e "erna lutului su"us doar unui cnt de ro$u seceri$ al soarelui.

Palimpsest Aroma trecutului a lumii ce odat cu noi am trit o n nrile mele n'lore$te cte o 0i luminoas din anii n care m"reun credeam n dra"elele albe n lumea cu noi nainte cntnd cum cnt "srile cerului libere n albastrul 'r de s'r$it mam/ m s'$ie cntecul "e care l visam vis nc#is n "mnt odat cu tine

minile oc#ii ver0i $i s"rncenele

caut cli"a a$a cum a 'ost odinioar

cu la"tele tu a0i cale lactee un vis din care voi 'i 'ericit cu tine $i vom "rivi neclinti(i lumea aceasta mereu curgtoare ca un r stelele vor 'i o iubire m"ietrit ca un imn eternitate rece 'ocul tu mi nvie dorul mam tu mi aduci lacrimi $i "oate aceasta i lumea din calea lactee din stele 'i?e n care vom 'i ntr o 0i m"reun din nou 'erici(i cum am 'ost n 0iua ce n a 'ost etern dar care va 'i inima ta nu mai bate su'letul tu cltore$te ntr o 0i de"lin ve$nica noastr ntlnire lumin mam mam lumin*

Po-este A#/ ninge la s'r$it de mai/ ninge ciudat >este 'antasticii mun(i Din inima >oetului/ 3inge a$te"tarea/ A$te"tarea 'emeii/ .e vine albastru/ .u bra(e desc#ise A cntec. >oetul cntec $i el R$i alung din oc#i Singurtatea. 6 nou legend nce"e/ legend In care 6r'eu nu are ntm"larea De "iatr &i n care lumea ntreag Rngn un cntec, A#/ ninge ciudat la s'r$it de mai >este 'antasticii mun(i

Din inima >oetului.

. e l a n c o l i e

e l e g

m"ul ca un co"il %oac "e drum oate cu un cerc $u "oate cu o stea #rtie ori cu ima unui arlec#in ecanic nde e$ti melancolie rig mecanic lec#inul $i tim"ul de unde e$ti crim strig eaua de #rtie $i

ninge to(i se bucur dar doare urma de cerboaic n care nec#emate steaua nglbene$te cu cad diamante din s"aim cer ori dintre unde e$ti dragoste unde e$ti strig cercul ro$u $i tim"ul ca un co"il se %oac n rs $i n lacrim cu dragostea. 3inge m bucur de durerea alb a stelelor s vise0 nu m las urmele de cerb din care am but

e r e

ncununnd ar$i(a

coarnele cerbilo n'ometa(i de dra numai stelele numai urmele numai umbrele de cerb vor o tinuire n var.

Pild

Cre te iarba mi a 'ost mil de cer* A murit soldatul cu adevrat Inima i "urta o scrisoare, Sunt bine mam !ericit $i n bun stare.

Soarele "este cimitir* mor(ii au rs de nviere/ soarele avea ra0e "utrede...

Con3esiune

Clip

Ies ngeri din icoane S ne "riveasc c#i"ul : o 'ierbere n culoare &i o s"aim n rugciuni. I0voare revrsate
A5

In %aruri $i tciuni 3e bntuie iubirea &i ne cu"rinde 0area .u cercul

cel de 'oc &i mi se "are iadul >aradis n %oc* Hotarele albe/ #otarele negre 1ereu ctre tine ctre 'inal A bea iubit de "rsit 2aiet albastru de "a"agal 3o"(ile "oart n 0ile banal Iubire "e ro0e vo"sit &i i

srutul din nou glacial Hotarele albe/ #otarele negre )adiogra3ie &treangul destinului de gtul meu 6ra$ul nebun din noi &i 'luviul orb curgnd >rin bra(ele mele...

&treangul destinului de gtul meu >utre0ind alturi De srutul acela n'lorind "este ani/ de"arte.

&treangul destinelor ru"t Alb $i negru "e bra(ele noastr &i 'otogra'ia unor nebuni visea0

Dar ct de ar$i( e$ti 1ai "resus dect un e"ita' Din care curge iadul 'erici(i C&ntec pe ceruri

.nt "entru tine .ntecul as"ru al libert(i Liberi suntem Des"ovra(i $i singuri 3u ne mai asu"rim 2ie(ile noastre sunt libere .um liber i "e ceruri >asrea .u lacrimi n oc#ii

Spleen .er tcut cu vulturi albi Singur drum n %aruri tinuit Loc n care dragostea dinti !ugea $i se ascundea n 'lcri Loc n care se adunau strbunii mei S m "riveasc n oc#i $i s blesteme . oc#ii mei n au sunete de snii Singurul meu (rm In care lumina s a necat .a un balaur/ laur/ aur... Pe o coa, de aer Imensitatea Ta m ns"imnt 1i e 'rig $i (i aud clo"otele )Sunetul lor vine de nicieri &i mi s"arg tim"anele+ 5tute de vntul stelar Suntem singuri &i vreau s te "rivesc :$ti "retutindeni 1 mistui In 'ocul ce nu e?ist &i este Dar sunt numai sus"inul Tu Doamne*

Culorile >oetul "$e$te "e violetul din cntec &i mcelarul are 0mbetul ro$u 6#/ cercurile acestea albastre* .inii sub "loi stelare Au galben %alea din glas S"re .alea Lactee /&i verde adnc "oate ' i 1irosul acesta al verii 2enit din de"arte Geometriile ro0 1celarii &i grul... &i "oetul "$ind

Prim-ar >e violetul cuvintelor* S (i scriu "e su'let Tnra culoare D6R S ascult ncet cum ninge .u 'lori de liliac "e 'runtea ta .um 0boar "sri 'antastice Din bu0ele (i 'irbin(i S"re 'runtea mea &i a"oi s $tiu . albastra ta agra' Uitat n via(a mea 3 o s te doar S (i scriu "e su'let tnra .uloare D6R,

3insori cu liliac

&i o grea "ovar*

"ratat de dragoste

"ratat de pace Au ele oare 'orm de vioar Sunt ca boabele de rou subt"rimvar9 Sunt ostenite/ sleite de drum >oate "ut $i (i aduc aminte de moarte 6ri "oate sunt ca 'luturii .a scnteile/ "oate ca i0voarele... .um (i se "ar ntrebrile mele9 1ai albastre cu ceva dect via(a 1ai tulburtoare ca 0ilele de >a$ti Au ele oare 'orm de vioar9 Tcerea mi rs"unde duios,

1ulte sunt cele ce trebuie s"use Des"re scurta noastr iubire dar nainte se cade s o batem cu "ietre S o scui"m n obra0u i de vi"er &i a"oi s s"unem cele ce trebuie 0ise, Glorie (ie/ "rimvar a vie(ii*

.um (i se "ar ntrebrile mele

:le sunt doar un sus"in...

Iubire >oemul acesta curat 3u are ca"t :l este ca un ceas de iarb In care "srile $i "re'ac s"aima n cntec Are oc#ii ver0i .a marea cea albastr >oemul acesta curat Are degete de cea( .u care m mngie &i mi s"une tandru tat. "rezit %n bucurie

>lecarea ta e o urn de 'oc "e covorul albastru toate sunt 'um tu e$ti lumin cu via(a sunt btut sc#ingiuit tre0it n bucurie $i a"oi rstignit setea i o 'loare "e valuri de ru revenirea ta urn albastr "e un covor de 'oc.

Poesis Lumina "oate 'i o secet adnc Urnind lumin din lacrimi de lumini .nd "srile n s"aim vor s nving Iarna din oc#ii ti s'erici $i senini Aceasta e durerea cu care m alini* Am "utea 'i mai boga(i Dac am aduna cteva "ietre .teva scoici Dar "e care s le "re(uim S le iubim cu ntreaga 'ire

Patima .u "atim $i desnde%de Am "utea 'i mai boga(i .u acest stol de rndunici .e nu l am v0ut niciodat Dac am $ti s l vism .u s"aima nce"utului &i a dragostei dinti Am "utea 'i mai boga(i.

;urnal de noapte

"u Un ar#i"eleag ntreg de 'orme mi 0vcnesc vorbele tale A0i umbre uitate de vreme Iscate cndva ca un vnt Dintr o a" 'ugar nscut n i0voare. Inima tim"ului "utre0e$te In 'run0e nde"rtate Doar din adncuri rdcinile Sorb "rin luturi sure Stelele singur ele "oeme "ure.

In noa"te/ Tr0iu 6 'emeie Taie aerul .a o lam de cu(it. A$te"t la eta%ul $ase Ducndu m .u lini$tea &i cu nelini$tea.

Po-este

La trm

>e strada Gndului Ro$u !ocuri/ 'ocuri... 3oi n vise am ars >n la un stro" de cenu$ >e care vntul l a s"ulberat >e str0i laterale. 3oi n am cntat m"reun cu "lo"i La vreo vntoare de 'luturi 3 am "$it alturi

3 am "rivit m"reun In oc#ii melancoliei Alturi n am 'ost In oglinda de rou A vreunui tranda'ir Am "rivit marea 2alurile ciudate .are au adus la "icioarele noastre Toamna mistuit de rni &i de ari"il "escru$ilor...

"ristee 2ara strig "e str0i .u srutul tranda'irilor >rul tu de noa"te mi biciuie dulce memoria 6c#ii ti mira(i 1 "rivesc din toate lucrurile .are e?ist &i care nu e?ist 2ara strig "e str0i Dar undeva st ascuns 'rigul 3rile mele l simt !rigul are un miros a"arte &i st ascuns gata s vin >este "rul tu de noa"te .are cnt

Arlec6ini .erul n'lorit Intr o 'orm ciudat...

Dulce ca moartea i 3oa"tea albastr >e care dansea0

>recum arlec#inii >e srm >r"astia 0orilor...

De dragoste De"artele i att de a"roa"e .a soarele n a"e* Se mai aude n Al"i :coul

'anibal Din a"satul dur Al labelor de ele'ant/ Din albul "ietrei Tim"ul n a s"lat :coul.

Palimpsest

:"istola aceasta o vei gsi Sul de vise Intr un vierme ce roade iarba 'ericit/ Sulul acesta e via(a unui"oet >asre mut/ cnd 0area te ng#ite/ cnt* 2oi au0i $i eu din steaua Al'a Acest tremur de s"a(iu.

<rig .e vinovat i ora n care cad In 'iecare 0i/ .t "rbu$ire a ntrebrilor Sub%ug cerul meu &i steaua mea &i 0odiacul cum"enei ursu0 &i nestatornic .e vinovat i caria din Inim ce o "ort sting#er &i 'r leac Trist solemnitate &i demnitate strmb Risi"it n 'lori In cer In stea

Isp ire &i n 0odie cu 'oc .u miere .u venin Hai/ Amin* Licorile ard. : o lini$te su"erb n "cat Doar Hamlet nebun Strig ntr o noa"te rotund... Iat vine "rimul gro"ar 6 alb 6'elie i cade Din oc#i "este o (east* Domnii mei A0i ne vom des"r(i de un ru &i de o 'run0, : o toamn tr0ie n 'iord &i uitate srutri*

SoriK e cenu$ $i 'lori De"arte "e 0are corbii adorm S"re o alt cetate... Capriciu
*

Srac : 0area n suav sngele de tim" se 0bate aurul minilor vinovate l res"ir... s suim deci 0"e0i la inimi n sus/ drum su"us s vise0i/ s vism/ s vise0i.

.e s v nc#in dect o (ar >ierdut "rintre ceasuri9 6 mai revd din cnd n cnd .a stelele "rin 'um Tara unui vis de cear.

!dict do/ sol/ mi/ do sun tim"ul tr0iu trist $i rtcit n s"aima no"(ii. ndrgostit de tine s 1ona Lisa* viori de sear "lng 'lacra iubirilor n cear... do/ sol/ mi/ do sun tim"ul*

*ertrude !ug n "asrea din oc#ii ti 2ntul se aude cum cnt ciudat >rin ari"ile ei albastre. .te secole are "asrea aceasta In tinere(ea ei gro0av9 Am n'run0it 3e am risi"it In "ie"tul slbaticilor Dar ve$nicilor 0ei.

!ug n "asrea din oc#ii ti 2ntul se aude cum cnt ciudat >rin ari"ile ei albastre...

<apt di-ers

"ain

Alba$tri cerbi vin s $i ada"e gndul cu du# de cam'or $i albastrul lor m m"ovra ca o 'loare* 2a trece ora cinci

ca un cartu$ tras din "isto s"re nicieri/ n sus/ s"re cer s"re via(a de a"oi n gol ardem cum"lit soarele se "rbu$e$te n no

$i mine vom rvni un soare nou un ou*

.untele 1 am ascuns n muntele acesta >e care l calci n "icioare .u albstrele &i te am iubit mai "resus de iubire n %ocul ninsorilor/ Stelelor :ram sursul 0eilor >este bu0ele nmiresmate ale ielelor

>rin s'intele (arini de stele Iat luna gone$te nebun In lacrima inimii mele.

4ucurie

2a veni un alb desvr$it

$i va arde dulce "este lume carnnd din s'in(it $i rsrit lacrima 0ei(ei bune iar tu "rintre troieni ai s m dore$ti Tar albastr n nea se vor ascunde tei n srutul meu o "asre miastr. %nsemnare

.u o mn nev0ut 3e 'aci semne De dincolo de suli(ele soarelui Din solsti(iu .u oc#ii ti mira(i De %avr >rimvar 1uiere trist $i bolnav* Al3a

.ltorim de mii de ani Unul s"re cellalt .onul de umbr al luminii 3oastre Se srut n #ul cerului nalt .ltorim De atta vreme ctre noi . mi este team De cli"a grea .nd

ntr o tremurare Su'letu mi va 'i o stea In alt stea Alergm de atta vreme Unul s"re cellalt 3eadormi(i de moartei Stamp 1 .o"ilria mea, Un ied 'ugind "e cm"uri*

Stamp = 1i e dor de mama mea adnc De degetele ei ca o lumin

Stamp 3 In ciutura inimii st "rimul "cat, >un cu "ena%ul a"rins*

<apt di-ers 5un diminea(a mi 0ici n tim" ce rs'oiesc 0iarul n care sunt 'otogra'iate 1aimu(ele domnului Goldmman >ianul alb >e aceia$i "agin n care scrie Des"re ni$te "sri electrice 5un diminea(a (i rs"und &i

Iisus

mirosul soarelui 3e ndeamn nou 0i Arunca(i oameni vlul de "e 'a "n la durerea luminii s au0im 'ntni cerul 0vrcolindu se n nmoluri $i $er"i necndu se atunci s "lesneasc oglin0i

adevrate/ tulbur ndu ne c#i"ul, >rimi(i m n cetate*

C&ntecul lebedei

Ca un r&u 3oi nu vrem cli"a tiat la beregat am vrea s mai cnte ea este "asrea miastr "asrea noastr ce am "ede"sit o s cnte $i sngele curge curge nvalnic $i nu $tim de unde cli"a "are ntreag $i sngele totu$i curge ca un ru nvalnic

rite Domn $i Ceu blestemat eul lumnrilor $i 'lcri ite Du# $i !um n care "ii se iubesc $i n care inile toate n ele se di0olv rbesc 1rite Iad ascuns n i te %eluiesc $i te ursc n mele rnilor cerului "e care ea a n'lorit blestemul sta*

noi nu vrem cli"a tiat la beregat am vrea s mai cnte...

;udecat Strig n curtea mea ru'ctorii/ doamn, Luna/ vi"era $i o toamn* Sngele a curs din stele &i venin n oc#i de iele/ Strania triste(e a serii 1i a"rginit to(i merii...

Strig n curtea ru'ctorii/ doamn, vi"era $i o toamn* Anotimp

mea Luna/

!urtuna de ieri a trecut/ In bol(ile adnci : senin. 3u suntem strini/ 3u a murit nimeni In veg#erile noastre >e dealuri &i n vis

>srile $i au "re'cut s"aima In cntec. Doc de cuvinte %oc de nimicuri %oc de 'run0e $i de triste(e %oc de anotim" %oc de oc#i ntm"lare $i

% lacrim "este tim"ul dintre noi ard i0voarele 'luturii s be(i $i 0boar s"re moarte cu 'ericire %oc de ntm"lare $i

oc de oc de oc de $i de

trecut ul lor

3etulburate de nimic 3ici de 0"e0ile venite devreme 3ici de vreun cire$ Toamna n'lorit Toate au trecut >e drumul lor.

P :l este >asrea acestei ere .ntnd ciudate linii de metal In care urc lin lumina &i n care "lnge Somnul dintr un gru. 1er eu mai tn

:l uie vol(ii n care ub cerul de uraniu etei*

ar r O

Adio/ 3elini$tea n 1inoPara i0voare cnt Umbra .li"a de odi#n cimitirelor : sear "e >e obra0ul "mntului "lanet e mai groas &i groa0a i adormim cu S a$e0at >e un scaun s"aima de ctre vis... uraniu Good bO Iisus Au mai trecut nc o Corii mie vin de ani Au cntat coco$ii cu lumin/ Alb

cire$ii vor n'lo A doua oar* A ;. >e aceia$i coli de tim" Good bO Iisus Adio/ 3iels 5o Au mai trecut o mie de ani 5ine ai venit

ou $i "roas"t $i iclean !ii 'ericit cu noi n "acea din lumina rbitoare :$ti un ou* C&ntec de adoraie
9

gnd curat Din lumea 2oi 'i terestr. nainte De cli"* Sunt visul &i 'loarea de amintire. Am s aleg din trecut .u viitorul "e bu0e Ultimul srut.

2in s"re Alerg s" .nd iar 'ericire Lumin*

i va 'i s 'ie iar Ciua n are s alerg S alerg "re Tine S"rinten ca un

Sear cu cai .aii nvie n "oienile memoriei ei au n'lorit 0"e0ile albe "e umerii ti iat i alergnd "rin visul "oe(ilor nsemnnd 0area cu coamele lor 'os'orescente luminnd cerul cu lacrima lor. 2om au0i tot mai des

C&ntecul eroilor 1ai a"roa"e C"ada cea nou &i vie(ile nostreQn'lorind In carte luminnd Dorul de ieri ctre mine>lecm mai adnc In 'lama solar S"re care alergm luminnd .a"tul lumii .u vie(ile noastre n'lorind >mntul

&i n carte luminnd Luminnd.

Pcatul cltorim de mii de ani unul s"re cellalt conul de umbr al luminii noastre se srut n #ul cerului nalt cltorim mereu de atta vreme ctre noi $i mi este team de cli"a grea cnd/ntr o tremurare su'letu mi va 'i o stea n alt stea alergm de atta vreme unul ctre cellalt neadormi(i "rin moarte.

Sunt "asrea de 'oc ucis n vnt/ Stnca des"icat de cer Sau rn%etul naltului In inimi de vulturi. >oate sunt scoica uitat De valuri la margini de lumi I0vor de cer $i lumin Ascuns n cel mai barbar side' Sunt srutul ntr0iat >este doruri $i bu0e ce $tiu Alte sruturi mult mai $irete Sau "oate c s umbletul tu

Umbletul urletul tu rmas n nisi" >lngnd durerea 'run0elor $i a cle"sidrei Rmas "e bu0e sau n bu0e de s'incs &i sunt numai a"a... A"a ce "lnge n "ietre &i n oc#ii ti ce mi m"ung oceanul .u ursita corbiilor !ie/ eu sunt "catul ce st Intre dou "oeme.

!legie

: marea 'r ca"t .ltorind "rin su'let &i locuind n tru"uri 2ism "lecarea lin &i "oate cine $tie 3e om ntlni cu 'luturi

!pita3 :u nu mai sunt s nu dis"eri* 2oi sta cu gndurile ntors la tine Ascuns n 'lorile de meri . Amintire tim"ului ce vine.

Alma >rintre arbori "e deal 1 ntorc iarb acestui "mnt >re'cut n glas de "asre A$e0at "e o cruce nalt .e nu e acolo &i care ar vrea s 'ie vreodat Iat a Tim"ului gur cscat .u din(i de o(el mu$cnd 3emuritor din tim"ul trecut Din vremea ce o s vin... 6rb s 'ii Alma$ Glasul

s (i 'ie de "iatr Te ascult $i te aud !luiernd "rintre stele &i cu ele deodat;. )ugciune D Doamne %alea mea s 'ie bucurie >e crucea Ta cu care ne vei nvia S 'iu $i eu n cli"a grea un mire Acelei cli"e cu care vei ierta I0bve$te m de toate care au 'ost Gre$ite n voie $i 'r de voie Din

lumina Ta ' noul rost Acestei lumi ce l a uitat "e 3oe

D Doamne iar tuturor 5ucuria ca eternitate Lumina Ta mereu i0vor Semn c suntem n "aternitate

3u ne uita la Dudecata de a"oi .a0ane sim"le bolborosind cu smoal Suntem co"iii Ti/ srmani $i goi .u rugciune rstigni(i la a Ta "oal Am svr$it "cate "oate grele .u voie $i 'r de voie/ cum am 0is 3u ne lsa doar "ulbere de stele Amestec ne iar cu lut $i' ne vis

D Doamne %alea mea s 'ie bucurie >e crucea Ta cu care ne vei nvia S 'iu $i eu n smirna Ta un mire Acelei cli"e cu care vei ierta*
.

Culorile
Tu. poezie +
Cum "! pute" s# uit iu%ire" no"str# cnd $#r# tine !i s#r"c !i mort "! $i um%l"t prin lume c" st"$ie9 revin l" tine n genunchi din clip" clipei n c"re&mi disp#re"i !i po"te m#&n!el"i cu&n "lt durut cu c"re %ine te m"i des$#t"i d"r pururi tu "i revenit l" mine+ cu l"crimi rsu&plnsu&mi te vede" !i scl"v uimit trndu&m#&n genunchi n po"l" t" ntotde"un" mi&" $ost %ine $#r# de tine !i s#r"c !i mort "! $i um%l"t prin lume c" st"$ie "!" m"i $ericit c" mine nimeni nu&i nici m"i %og"t. m"i viu !i des$rn"t tu $elul meu de&" $i. tu poezie+

Poetul p e te pe -ioletul din c&ni >i mcelarul are z&mbetul ro u 869 cercurile acestea albastre? C&inii sub ploi stelare Au galben ,alea din glas Spre Calea Lactee >i -erde ad&nc poate 3i .irosul acesta al -erii @enit din departe *eometriile roz .celarii

>i gr&ul555 >i poetul p ind Pe -ioletul cu-intelor?

Piatra ntind minile $i nu te gsesc $i vreau s beau cum bea cum"na no"(ii cum ns$i i0vorul "e sine se bea...

ntind minile $i e$ti 3icieri e$ti cea(a/ e$ti 'umul te simt "trun0ndu mi n "ie"t... ntind minile $i nu te gsesc iar tim"ul m ucide sau m trdea0 n uitri

dar te simt a"roa"e lng soarele meu lng dimine(ile mele $i mai ales lng >iatra din i0vorul singurt(ii. 8c6ii lui -erzi .a mine tim"ul acesta va rsturna sursul sub bra0d

bra0da adnc ce ne urmea0 cu nver$unare scurt e ceata n care au0im un cntec de "asre un vuiet adnc de munte din vremuri "rimare ca semn c sursul acesta e cntec de "asre ca mine sub bra0da adnc

vom visa ninsori"n atunci rcoare (i sunt "este 'runte res"ira(ie dulce n mica noastr lume #alucinant "rin ierburi barbare "rin tramvaie domestice $i ntr o 0i dracul ne "a$te oc#ii lui ver0i i vd ca mine tim"ul acesta... .onolog

lui 3. >o"escu 5ogdne$ti .e dens i s'era ce o avem n noi $i cutm un col( de "ace adnc ingenios ne revrsm "rin "loi cnd risi"im dureri de stnc doru i vr%ma$ nevinovat l a"ro"iem n srutare $i

'lacra m"linit ne 'rnge oc#ii n culoare suntem "etale/ 'oc de mri $i ncercm culori de var ne 'ug durerile 'rumos ca lumnrile n cear dar $ovieli nebnuite curg "rin vaduri negrite n gnd desenul sta omenesc

ar0nd venind "lecnd ar0nd Albastru amar C"e0ile cele care au 'ost n "oemele altora $i n visele mele 0"e0ile ne'ire$ti albastre nu mai sunt/ nu mai sunt/ cerul rde ctre "mnt*

0"e0ile cele ce au 'ost n "oienile altora $i n ilu0iile mele 0"e0ile albastre s au ascuns n oc#ii unui 0eu care mi cer$e$te su'letul... Scump nerozie? 1 ntorc s"re tine lacrim de ger .a "omul du"

umbra lui Am gust n cerul gurii ca de 'ier Dar cred n tine scum" nero0ie Tu curv minunat/ >oe0ie* Corabia -istoare 3egre du#uri cuvintele sun >e nes'r$ite drumuri de nea/ .urge sngele din

lun >este umbra mea $i a ta Trece corabia tim"ului vistoare &i adoarme "e ntrebri $i cuvinte/ Iat luna tl#ara Secer s"ice $i minte* Alt secund

1i e team de o secund anume .are va veni &i se va s"arge n ca"ul meu Aidoma unui ou &i $i va "relinge 'orma Din care vor rsri 'lori Alte rdcini. Alt lume 3umai un 'luture va 0bura mereu 3esc#imbat

Un 'luture albastru .e las suluri de 'um n urma lui. S ne 'acem semne de adorare Indre"tndu ne s"re moarte 3e rde n 'a( o alt secund S"re semnul ou* In3ern

Aici v %ur nu i smoal $i nici 'oc : o sim"l mare de noroaie .e "u'ie din cnd n cnd .u dorul mor(ilor rn%ind : o cea( din vec#i mucegaiuri &i struie ca mrturie . rn%etul :vei 'u "cat. In'ernul de l "trun0i e$ti

tu Iar dac nu/ el se "re0int .a un iris "rea 'rumos Albstrui cu mri de ce(uri. 2 %ur aici nu i smoal &i nici 'oc* :pezile albastre C"e0ile albastre orbindu ne duios e?ist undeva $i bnuim $i unde $i ntr o 0i

va 'i 'rumos vor s inunde s 'im doar 'lori $i 'run0e iar lumea noastr nu va $ti ce e cu noi ce vrem s 'ie cine suntem $i ce vom 'i mereu 0"e0ile albastre orbindu ne duios vor s inunde $i ntr o 0i va 'i 'rumos ele e?ist undeva $i bnuim $i unde s 'im doar 'lori $i 'run0e.

Cltorie Iar lacrimile nu mai sunt .e a mai rmas9 : numai vnt &i o stea ce arde sus nlcrimat n ani lumin

:a va 'i ntr o 0i s vin >n la mine n su'let &i amndoi ne vom to"i In in'initul care cre$te &i lacrimile nu mai sunt Doar Dumne0eu ne mai iube$te.

,eor-e ,2 . ' ,!/

*a0a cu a1in

)emember Iat corabia noastr i un nu'r De ar$i( cerul cra" &i su'r o alb "lecare Trmul visat e de"arte &i nimeni 0mbe$te vistor De nu'r $i lui i e dor.ad 'lori de eroare tcut >oate via(a/ 2ia(a e doar un nce"ut*... Cobilita v. Intr o ciutur viata/ n cealalt moartea &i la mi%locul drumului
-80-

U U-iV ,2 . ' ,!/

*a0a cu a1intiri

eu Intr o ciutur strigtul/ n cealalt tcerea Se s"ri%in drumul "e umrul meu. 1ai "une n 'oc ni$te ramuri S "lim otrava n bure(ii ace$tia S s'rie un in'ern ntreg n ei &i n durerea lor 'r seamn S (i a"eri cntecul. ntr o ciutur i via(a/ n cealalt moartea &i la mi%locul drumului eu ntr o ciutur strigtul/ n cealalt tcerea Se s"ri%in drumul "e umrul meu.

-83 -

Semn 1ai trec "rin via(a mea Albastre "sri .e las 'oc din ari"i Iar tu cenu$a o aduni
A5

@uituri

In lacrim sonor >oveste "entru alt via(.

2in vulturi cu g#iare de stele S blesteme cerul $i stnca >catul lor ntre aceste "oeme !agii'ug ntr o ardere De"rtarea tremur $i ne lea De o umbr mut/ $ireat. Te strig/ teQa$te"t ascuns n scorburi 2ulturi vin cu g#eare de 'oc S blesteme cer $i stnca Acestor "oeme.