Sunteți pe pagina 1din 12

-1-

Cuprins

Capitolul 1: Instructiuni operare Structura sistemului Numele partilor Primirea apelurilor externe Formarea externa Apeluri pe interior Transferul apelurilor Transferul apelurilor externe Conferinta in trei Captarea apelurilor Prioritate de acces si monitorizare Raportul automat al nr. xtensiei Functia "P Cod personal Ser#iciul de transfer Transfer la ocupat Capitolul 2: Appendix Setarile standard &efectiuni 'arantie

2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 ! ! ! $ $ 8 % % (

-2-

Capitolul 1 Instructiuni de operare


1.Structura sistemului:
)odel Capacitate linii exterior Capacitate extensii /') Tip de formare Caller "& Sursa alimentare de "P2*%+,T&2*%2porturi %porturi "P3*%+,T&3*%3porturi %porturi "P4.!+,T&4.!4porturi .!porturi

)esa0 inre1istrat2controlul pro1ramarii de la distanta Tonuri Compati3il FS45&T)F 22*6AC,Compati3il ..*6AC-5 5*7z 258

2.Numele partilor componente


Nume9 :::; & :::"ntrerupator alimentare :::Porturi linii externe :::Porturi extensii :::)ufa alimentare

-3-

3.1 Primirea apelurilor de intrare


3.1.1 Primirea apelurilor in mod operator:
xtensiile pro1ramate sa sune la apeluri2 #or suna la apelurile din exterior si se #or prelua prin ridicarea receptorului.

3.1.2 Primirea apelurilor in mod automat -DISA -9


Nici o extensie nu #a suna la un apel din exterior2 centrala #a raspunde in mod automat cu un mesa0 inre1istrat inainte de formarea extensiei din exterior. Remarca 9 ..Se poate pro1rama &"SA in di#erse moduri. 2.;a formarea numarului <*=2 extensia operator #a raspunde. &aca extensia operator este ocupata2 sistemul poate folosi ser#iciul <transfer apeluri la ocupat=.

3.2 Formarea in exterior


Sistemul ofera 4 moduri de formare pentru satisfacerea diferitelor cerinte ale clientilor9

". Formarea externa directa9


Format9 Se ridica receptorul telefonului si se formeaza direct numarul de exterior dupa auzirea tonului liniei externe ,C./ ;"N -.

&escriere9 Con#or3irile externe de la extensiile cu formare directa nu necesita cod de linie. Se poate aloca reformarea ultimului numar ,redial-.

"". Formarea externa cu cifra <(= intai9


Format9 Se ridica receptorul si se formeaza <(= dupa auzirea tonului de interior2 dupa auzirea tonului de exterior se formeaza numarul dorit.

&escriere9 Cand extensia nu este pro1ramata pt. formare directa2 se #a auzi intai tonul de interior2 se formeaza <(= si dupa auzirea tonului de exterior se formeaza numarul dorit. .>. Numarul tre3uie format in max. 5 sec. dupa auzirea tonului de interior ? 2>. Se poate reforma numarul prin apasarea tastei <pauza= de pe telefon dupa formarea
-4-

cifrei @(A.

""". Formarea externa cu intarziere


Format9 Se ridica receptorul si se asteapta timp de 5 secunde2 dupa care se aude tonul de exterior automat. Se poate forma direct numarul dorit. &escriere9 Acest mod se foloseste pentru telefoanele care nu formeaza direct numarul exterior.

"6. Formarea externa pe o linie exclusi#a9


Format9 B n ,n este portul liniei externe de la . la 4-

#
P ic C u p D T.

n
7 e a r in 1 t E e C . / l i n e di al i n g t on e

Ta l k

& ia l B n

& i a l i n 1 C . / l in e n u m 3 e r

T a lC in 1

7 an1 up

&escriere9 "n anumite ocazii2 se poate #or3i in afara pe o anumita linie aleasa. Remarca9 &aca la ale1erea unei anumite linii de exterior se aude ton de ocupat inseamna ca linia este ocupata sau dezacti#ata.

3.3 Formarea pe interior 3.3.. Formarea pe interior de la tele oanele cu ormare directa
Format9 * F Numarul extensiei

A
P ic C u p D T. 7 e a rin 1 tE e C ./ lin e d ia lin 1 t o n e "n p u t

C *A + C

T a lk

T a lk

" n t e r n a l c o m m u n ic a t io n

7 an1 up

&escriere9 "nitierea unei con#or3iri pe interior intre telefoane cu formare externa directa. 3.3.2 Formarea pe interior de la un tele on ara ormare externa directa Format9 Se formeaza numarul extensiei direct.

A
P ic C u p D T. 7 e a rin 1 tE e C ./ lin e d ia lin 1 t o n e

C
"n p u t A + C

T a lk

T a lk

" n t e r n a l c o m m u n ic a t io n

7 an1 up

Remarca9 Con#or3irile pe interior sunt 1ratis.

-5-

3.! "rans erul apelurilor


Format9 Se apasa scurt furca receptorului dupa care se formeaza numarul dorit

Tal k

A
P a ttin 1 E o o C 7 e a r in 1 tE e in te r n a l d ia lin 1 t o n e

x te n s io n a 3 c is ta lC in 1

"n p u t A + C

&escriere9 Posi3ilitatea transferarii unui apel extern la o alta extensie. Remarca9 .>. Pot apare 4 cazuri de transfer de apel de la A la +9 a. A nu incEide si + ridica receptorul Atunci comunicatia dintre A si + este facuta in timp ce apelantul extern este pus in asteptare ,muzica in asteptare-2 cand unul dintre A si + incEide2 sistemul transfera apelul la cel care nu a incEis. 3. A nu incEide si + nu:i raspunde lui A timp de 25 secunde &aca extensia + nu:i raspunde lui A timp de 25 secunde 2se reface le1atura apelului exterior cu A si telefonul lui + nu mai suna. c. A incEide si + raspunde apelului transferat + raspunde la apelul din exterior. d. A incEide si + nu raspunde apelului timp de 25 secunde Con#or3irea ,apelul- se intoarce la A si suna timp de 25 secunde 2 daca A este ocupat2sistemul intrerupe le1atura. 2>. Timpul de intrerupere ,F;AS7- se poate seta de la $5*ms la 2***ms la apasarea scurta a furcii telefonului sau se poate apasa tasta F;AS7 a telefonului daca o are pentru transferul le1aturii. 3>. xtensia care transfera le1atura are 5 secunde maxim pentru formarea numarului extensiei dorite altfel apelul re#ine ionapoi extensiei. 4>. Timpul de F;AS7 se poate scEim3a de la $5*ms la 2***ms.

3.# Functia de trans er al apelului extern


Format9 Se apasa scurt furca telefonului si se formeaza extensia dorita

Tal k

A
P a ttin 1 E o o C 7 e a r i n 1 t E e in t e r n a l d ia lin 1 t o n e

x te n s io n a 3 c is t a lC in 1 t o C ./ lin e

"n p u t A + C

&escriere9 Aceasta functie foloseste la initierea unei con#or3iri externe care apoi poate fi
-6-

transferata si conectata la o alta extensie .

3.$ Con erinta %2 extensii si o linie externa&


Format9 Se apasa scurt furca telefonului si se formeaza * F numarul extensiei
Tal k

Ta l k

*
P a t t in 1 E o o C 7 e a r in 1 tE e d ia lin 1 t o n e

A
"n p u t

C
Tal k

Ta l k

x te n s io n a 3 c is t a lC in 1 t o C ./ lin e

*A+C

3 : p a rtG c o n fe r e n c e

&escriere9 Se foloseste la intrarea in con#or3ire a unei a:treia persoane intr:o con#or3ire de doua persoane si posi3ilitatea con#or3irii simultane in trei. Se pot pune in conferinta doar 2 extensii si o linie externa.

3.' Preluarea unui apel %call pic(-up&


3.$.. Preluarea unui apel la telefoanele cu formare externa directa Format9 *B $

*
P ic C u p t E e E a n d s e t o f n o n : r in 1 i n 1 e x t e n s i o n E e a r in 1 tE e d ia l i n 1 t o n e

# *
B$

Ta l k

"n p u t

P ic C u p tE e c a ll

3.$.2 Preluarea unui apel de la un telefon fara formare externa directa Format9 B$

#
P ic C u p t E e E a n d s e t o f n o n : r in 1 i n 1 e x t e n s i o n E e a r in 1 tE e in t e r n a l d ia lin 1 t o n e "n p u t B $

Ta l k

P ic C u p t E e c a ll

Remarca9 Apelurile pe interior nu pot fi preluate ,captate- .

3.8 Prioritate de acces si monitori)are


Format9 B ( n ,<n= este portul liniei externeA c c e s s tE e C / lin e
Ta l k

#
P ic C u p ! * . a n d u n lo c C

Tal k
Ta l k

"n p u t B ( n

x te n s io n ! * . p r io r itG a c c e s s

Remarca9 .. Numai extensia !*. are prioritate de acces. 2.Cel care monitorizeaza este responsa3il in fata de actiunile rezultate din aceasta operatie.
-7-

3.*.+aportul automat al numarului extensiei


3.(..Format9 B % .
#
P ic C u p D T .! * .

1
! c o n tin u o u s d u . * c o n tin u o u s d u . c o n tin u o u s d u

"n p u t B % .

&escriere9 "n timpul instalarii si testarii sistemului se poate afla numarul unei extensii in timp util. xemplu9 &upa formarea codului B%. la extensia !*. se #or auzi ! <3eep= continue2 dupa aceea .* <3eep= continue la un inter#al .25 secunde si la sfarsit . <3eep= . "nseamna ca este extensia !*.. Remarca9 .- .* <3eeps= inseamna cifra *. 2- Pentru telefoanele cu formare externa directa se apasa intai H si apoi B%. .
3.*.2 Format9 B % 2 ,Pentru "P4.!+#
P ic C u p D T .! * .

2
I o u J i ll E e a r d u 7 an1 up

"n p u t B % 2

&escriere9 Se formeaza B%2 dupa care se aude un <du= si se incEide telefonul. Telefonul #a afisa pe ecran numarul extensiei. Remarca9 .- Telefonul tre3uie sa fie dotat cu functia de <Caller "&=. 2- ;a un telefon cu formare externa directa se apasa intai H si apoi B%2 .

3.1,. Formarea de la un tele on cu unctia IP


Format9 cod lun1a distantaFnumar telefonFB ,B este optional-,mod interior-HFcod lun1a distantaFnumar telefonFB ,B este optional-,mod iesire directa-. Remarca9 ,.- Acest format se foloseste numai pentru telefoanele care au setata functia "P si nu sunt restrictionate la iesire internationala. ,2- Se apasa B dupa formare pentru marirea #itezei de formare. ,3- Pentru liniile fara functia "P2 instructiunile se opereaza in mod normal. ,4- &aca linia telefonica da mesa0 de numar inexistent2 inseamna ca nu se poate folosi functia "P pe aceasta linie.

-8-

3.11. Folosirea parolei personale. %Pentru !1$&


Format9 B5 F parola personala,incluzand sec#enta de numar-. Se apasa ( si se formeaza numarul exterior dupa auzirea tonului de interior.

#
P ic C u p a 3 c

Z
7 e a r in 1 tE e in te r n a l l in e d ia lin 1 t o n e

9
p re s s ( firs t

" n p u t t in 1 B 5 K 6 8 D I L

) a C e o u t 1 o in 1 c a lls

Remarca9 ,.- Parola personala K68DIL inseamna ! di1iti ,2 di1iti sec#enta numarF 4 di1iti cod-. ,2- Se poate folosi parola personala pentru telefoanele cu functie "P9 B5Fparola personala incluzand sec#enta numarului. Formarea directa a codului numarului internationalFnumar telefonFB, clasa de restrictie deser#ita de parola personala permite formarea de numere internationale- dupa auzirea tonului de interior.

3.12 Ser-iciul de trans er al apelurilor.


Format9 B!. a3c?

#
P ic C u p D T. a3 c E e a r in 1 d i a l in 1 t o n e

C
E e a r in 1 d u 7 an1 up

"n p u t B ! . A + C

Format pentru anulare9 B!.F incEide telefonul

#
P ic C u p D T .a 3 c

1
E e a r in 1 d u 7 an1 up

"n p u t B ! .

&escriere9 Cand extensia #or3este ,este ocupata- apelul exterior se transfera automat la extensia pro1ramata. Remarca9 ,.- Se formeaza intai H de la telefoanele cu formare externa directa. ,2- &upa o pro1ramare corecta se aude un ton de confirmare. <a3c= este numarul extensiei curente . ,3- Aceasta pro1ramare se pierde la oprirea sistemului.

3.13 Ser-iciul de trans er la .ocupat/


-9-

Format9 B!2 a3c?

#
P ic C u p D T. a3 c E e a r in 1 d i a l in 1 t o n e

C
E e a r in 1 d u 7 an1 up

"n p u t B ! 2 A + C

Format pentru anulare9 B!2F se incEide telefonul

#
P ic C u p D T .a 3 c

2
E e a r in 1 d u 7 an1 up

"n p u t B ! 2

&escriere9 Cand extensia #or3este ,este ocupata- apelul din exterior se transfera automat la extensia pro1ramata. Remarca9 ,.- Se formeaza intai H la telefoanele cu formare externa directa. ,2- &upa o pro1ramare corecta se aude un ton de confirmare2 <a3c= este numarul extensiei curente. ,3- Aceasta setare se pierde la oprirea sistemului.

Capitolul 2
Apendix .9 Setarile standard

Apendix

)od de operare ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mod operator xtensiile care suna::::::::::::::::!*.:!*4 'rup de linii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::nesetat Clasa de restrictii ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::clasa 2 Restrictionare di1iti iesire:::::::::::::::::::::nu ;inii externe::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:4 Numere extensii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!*.:!.! Formare in exterior::::::::::::::::::::::::::se formeaza <(= sau se asteapta linia

Apendix 29 Pro3leme de functionare


D0F0C"0 CA120 S341"II

- 10 -

;ed stins sau lumineaza defectuos Nici un sunet la extensii Cacofonie

Alimentarea oprita Ca3luri deconectate sau telefon defect. ;e1atura sla3a Pertur3atii pe linia telefonica

Se #erifica mufa de alimentare sau sursa Se reconecteaza firele sau se remediaza defectul telefonului Se refac le1aturile Scoaterea telefonului din sursa de pertur3atii Folosirea de telefoane standardizate Se cauta firma producatoare pt remediere Refacerea corecta a setarilor Reconectarea liniei externe Refacerea corecta a le1aturilor Refacerea limitei 6erificarea pro1ramarii extensiei sau folosirea codului corect Se cauta cei specializati

Ton defectuos

Folosirea de telefoane nonstandard &efectarea ecranului telefonului de intrare Setare 1resita a telefonului.

Nu apare nimic pe ecranul telefonului

Formarea defectuoasa

externa

;inia de exterior deconectata ;inia externa este conectata defectuos

;imitarea #or3ire

timpului

de

Timp limitat Cod 1resit Altele

Nu se poate pro1rama telefonul Altele

'ARANT"
Produsul este 1arantat un an de zile de la data cumpararii pentru defecte de material si mana de lucru. Aceasta 1arantie se aplica numai cumparatorului de drept si numai produselor folosite in mod normal.2 ca si a ser#iciilor. &aca produsul este 1asit defect2 #anzatorul are o3li1atia sa repare sau sa inlocuiasca produsul numai daca acesta nu a fost stricat din alte cauze cum ar fi 9 accident 2 modificari 2folosire a3uzi#a 2 alterari 2 etc. Aceasta 1arantie nu se aplica produselor care nu au fost instalate corespunzator 2 confi1urate sau folosite altfel decat pre#ad instructiunile de folosire ale produsului. Pentru reparatie sau inlocuire se suna la numarul autoritatii de returnare. &upa aceea se trimite produsul defect la #anzator. Se #a include si o scrisoare pentru numarul autoritatii de returnare2 descriind defectul produsului si cum s:a defectat.

- 11 -

Nu se 1aranteaza cererile de 1arantie care au scopuri particulare. Nici o 1arantie nu se #a extinde peste termenul le1al si doar in 3aza le1ii. Noi nu 1arantam defectarile prin accident in#oluntar si nici altui ecEipament deser#it de acest produs. Nici un a1ent2 reprezentant2 dealer sau an1a0at are autoritatea necesara pentru a creste sau scEim3a o3li1atiile acestui termen de 1arantie. Aceasta 1arantie este #ala3ila numai pentru produsele cumparate direct de la reprezentantii nostri le1ali.

- 12 -