Sunteți pe pagina 1din 13

Bucovina Forestier XII, 1-2.

Comentarii

Coeficientul de zvelte e i stabilitatea individual a ar bor ilor de molid

Francisc Grudnicki

1. Coeficientul de zvelte e, factor de stabilitate 1.1. Stabilitatea molizilor Arborii, n timpul existen ei lor, sunt supu i n permanen ac iunilor mecanice, de care depinde stabilitatea lor mecanic i implicit, stabilitatea biologic . Greutatea proprie, masele de aer n mi care cu sau f r precipita ii solicit arborii, n special la ncovoiere i compresiune. Intensitatea acestor for e, corelate cu al i factori specifici, afecteaz stabilitatea molizilor, a a cum este prezentat n figura 1.

1.2. Coeficien ii de zvelte e Coeficien ii de zvelte e (sub irime), exprim distribu ia n spa iu a biomasei fusului. Se cunosc dou tipuri de coeficien i de zvelte e: dendrometric i mecanic. Expresia matematic a coeficientului de zvelte e dendrometric d este raportul dintre n l imea fusului h (m) i diametrul de baz d (cm):

h (mcm-1) d

(1.1)

Acest coeficient dimensional, transfor-

Fig. 1.1. Forme de instabilitate a molizilor: (a) ncovoierea i flambajul elastic al fusului, caz n care fusul i revine la pozi ia vertical ini ial , (b) ncovoierea i flambajul plastic al fusului, caz n care fusul r mne deformat, (c) ruperea fusului i (d) r sturnarea molidului prin dezr d cinare

75

Bucovina Forestier XII, 1 -2

Comentarii

mat n coeficient de zvelte e adimensional este:

h( m ) d( m )

100

(1.2)

Coeficientul de zvelte e mecanic m este raportul dintre lungimea de flambaj l f (m) a fusului i raza de gira ie i (m) a sec iunii transversale:

lf
m

(1.3)

Pentru o bar de lungime h, ncastrat la o extremitate i liber la cealalt extremitate, lungimea de flambaj este: lf = h (1.4)

lor, de ritmul lor de cre tere, respectiv de clasa de produc ie a arboretelor, de vrst etc. Un prim exemplu de variabilitate a coeficientului de zvelte e dendrometric este redat n tabelul 1, n care valorile medii ale acestui coeficient, n func ie de clasa de produc ie i de vrst , au ca baz de calcul n l imile i diametrele din tabelele de produc ie. Un al doilea exemplu de variabilitate, n func ie de diametrul de baz , este redat de graficul din figura 1.2, ca urmare a m sur torilor efectuate n U.P. IV, u.a. 74C din Ocolul silvic Co na, D.S. Suceava, prin aplicarea ecua iei de regresie (Horodnic, 1999):

1 12 ,718 ln( x ) 13 ,357 x

(1.7)

unde: - coeficient care depinde de forma barei i de modul de nc rcare a acesteia. Raza de gira ie este r d cina p trat a raportului dintre momentul de iner ie axial I (m4) i aria A (m2) a sec iunii transversale. Pentru o sec iu-ne circular de diametru d raza de gira ie este:

d (m) 4

(1.5)

a a nct:

h d

400

(1.6)

unde: y = d i x=d. Arboretul din u.a. 74 C avea vrsta de 70 de ani, clasa a 2-a de produc ie, consisten a 0,7, elagajul 0,5, diametrul mediu 28,0 cm i n l imea medie 27,5 m, deci un coeficient de zvelte e mediu de 0,982 mcm-1. Din exemplele expuse, rezult urm toarele: (i) coeficientul de zvelte e descre te cu cre terea vrstei, clasa de produc ie i cu diametrul de baz ; (ii) coeficientul de zvelte e este maxim la vrsta de 20-25 ani; (iii) molizii din clasa I-a de produc ie sunt cei mai zvel i; (iv) diferen a dintre valoarea maxim i cea minim este cea mai mare la clasa I-a de produc ie i cea mai mic la molizii din arboretele din clasa a V-a de produc ie.

1.3. Var iabilitatea coeficientului de zvelte e Din rela iile (1.1), (1.2) i (1.6) rezult n mod evident c m rimile coeficien ilor de zvelte e sunt n func ie de m rimile lui h i d. Aceste m rimi depind ns , la rndul 76

2. Modelul matematic al molidului 2.1. Modelul fusului Ca model matematic, pentru fusul molidului se iau n considerare trei forme

Grudnicki

Coeficientul de zvelte e i stabilitatea

Tabelul 1. Valorile medii ale coeficientului de zvelte e din tabelele de produc ie Clasa de produc ie I II III IV V Vrsta (ani) 60 80 0,993 0.918 0,963 0,930 0,956 0,874 0,909 0,845 0,861 0,797

20 1,154 1,088 1,026 0,960 0,870

40 1.080 I,048 1,006 0,952 0,863

100 0,874 0,830 0,817 0,782 0,744

120 0,797 0,787 0,774 0,741 0.704

1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Diametrul de baz (cm)

1 12,728 ln( x) 13,357 x

Fig. 1.2. Varia ia coeficientului de zvelte e n func ie de diametrul de baz

cunoscute: cilindrul - ca form de referin , paraboloidul apolonic i conul (fig. 2a). Consider m un fus de volum V, n l ime h i diametrele de baz aferente celor trei forme d1, d2 i d3. Volumele i diametrele acestor trei forme sunt prezentate n continuare (rela iile 2.1). Astfel, - pentru cilindru: ns

2 d3 h

d3

3V h

d1 3

Din rela iile (2.1) rezult c : d1 < d2 < d3 (2.2)

2 d1 h

d1

V h

h ; d1

h d2

h d3

(2.3) - pentru paraboloid: Rezult c :

2 d2 h d2

2V h

d1 2

>

2>

(2.4),

- pentru con:

adic cilindrul este mai zvelt dect paraboloidul i conul. Din punctul de vedere al coeficientului de form , la fusul molidului acesta variaz 77

Bucovina Forestier XII, 1-2

Comentarii

Fig. 2.1. Varia ia coeficientului de zvelte e func ie de diametrul de baz

ntre 0,580 la arborii tineri i 0,325 la cei b trni (Leahu, 1994). Cum ns coeficientul de form al paraboloidului este 0,500, iar al conului 0,333, iar din punct de vedere biomecanic sunt cvasiforme de egal rezisten la ncovoiere i compresiune, adoptarea lor ca modele pentru fusul molidului este justificat . Ecua iile curbelor de contur pentru aceste dou forme sunt: - pentru paraboloidul apolonic

Avnd n vedere propor iile volumelor fusului cu coaj i al cr cilor, fa de volumul suprateran, rezult c volumul cr cilor este de aproximativ 10 % din volumul fusului, adic Vc = 0,1V, volum con-centrat n conul de n l ime hc = 0,1h. n acest caz, diametrul conului dc este:

dc

3Vc hc

0,3V 0,1h

d1 3 (2.7)

y2

px

2 d2 x h

8V x h2

(2.5)

3. Sarcinile care solicit molidul 3.1. For ele active 3.1.1. Greutatea molidului

- pentru con

px

2 d2 x2 2 h

12V 2 x h3

(2.6)

2.2. Modelul coronamentului Pentru coronament, modelul matematic este un con echivalent compact, de n l ime hc, diametru dc i volum Vc (fig. 2.1b). 78

Greutatea total a molidului Gt, este format din greutatea fusului Gf, greutatea coronamentului Gc i Gr , care este greutatea cioatei plus a sistemului radicelar (r d cinile + solul aferent) (fig. 3.1): Gt = Gf + Gc + Gr (3.1)

Grudnicki

Coeficientul de zvelte e i stabilitatea

3.1.2. For a de presiune a vntului Presiunea dinamic a vntului ntr-un punct este:

1 Cv 2 2

(3.5)

Fig. 3.1. Sarcinile care solicit molidul

Deoarece greutatea specific a cr cilor este dubl fa de cea a fusului, adic c = 2 , iar Vc=0,1V, rezult c greutatea fusului plus a coronamentului G, este: G = Gf + Gc = 1.2 V = 0,3
2 d1 h

(3.2)

Gf

d12 ; Gc

20

d12 h

unde: - densitatea aerului, care depinde de gradul de nc rcare a atmosferei cu precipita ii, alte particule etc.; C - coeficient care depinde de forma corpului care n cazul formelor adoptate are valoarea C 1,0; v - viteza vntului, care cre te cu n l imea arborelui. De exemplu, dac la n l imea de 10 m de la sol presiunea vntului este de 500 Nm-2, la n l imea de 40 m este de 740 Nm-2, cre terea fiind aproape liniar . Avnd n vedere c suprafa a de contact a fusului i coronamentului descre te cu n l imea, n timp ce viteza cre te cu n l imea, n calculul presiunii i al for elor de presiune se adopt o vitez medie constant pe toat n l imea. n acest context, for a elementar de presiune dP(x) este dP(x) = pdA(x) (fig. 2.1a), unde: dA =

(3.3)

i xf = h/2 pentru cilindru, xf = 2h/3 pentru paraboloid i con, iar pentru coronament xc = 2h/30. Punctul de aplica ie al for ei G, conform teoremei momentelor este:

1 d(x)dx 2

(3.6)

deci:

dP( x )

1 pd ( x )dx 2 1 p 2 1 4 v2

ad ( x )dx (3.7)

xG

Gf xf G

Gc xc

(3.4)

unde: a

(3.8) de presiune a

Din rela ia (3.4) rezult pentru cilindru xG = 0,428h, iar pentru paraboloid i con xG = 0,567h.

Rezultanta for elor vntului P este:

a d( x )dx
A

(3.9) 79

Bucovina Forestier XII, 1 -2

Comentarii

Rezultantele for elor de presiune a vntului Pi (i = 1-3), pentru cele trei forme ale fusului i coronamentului sunt: - pentru cilindru: P1 = ad1h = ad 1
2 1

3.2. For ele de leg tur

(pasive)

- pentru paraboloid:

P2

1 ad 2 h 3 2 2 ad 1 1 3

2 ad 1h 3 0,47 P 1

(3.10)

- pentru con:

P3

1 ad 3h 4 3 2 ad 1 1 4 h 2

3 ad 1h 4 0,43P 1

Centrul de presiune al acestor rezultante este: x f

0,5h .

Se observ c P 1 > P2 > P3, adic forma cilindric este solicitat mai mult dect cea parabolic i conic , care sunt foarte apropiate. Rezultanta for elor de presiune pe coronament este:

Sistemul radicelar al arborilor forestieri poate fi asimilat cu o funda ie, avnd o structur foarte complex , format din biomasa r d cinilor i solul aferent. n acest sistem, r d cinile formeaz o re ea complex de armare a terenului i de ancorare n acesta. Lungimea re elei r d cinilor cre te cu vrsta. Astfel, la un molid cu diametrul de baz de 8 cm, lungimea re elei (f r lungimea ramifica iilor firelor radicelare este de 4200 m, iar la un diametru de bat de 40 cm este de 33.500 m. Conform principiului ac iunii i reaciunii, sub efectul for elor active, sistemul radicelar este solicitat la trac iune i compresiune. Astfel, for ele de leg tur sunt reprezentate de: rezultanta T a for elor elementare de trac iune, care reprezint capacitatea de ancorare a sistemului radicelar n terenul aferent, rezultanta C a for elor elementare de compresiune ale sistemului radicelar i terenul aferent (fig. 3.1). Cunoscndu-se solicit rile mecanice, este foarte important cunoa terea comportamentului molizilor n func ie de forma i coeficientul de zvelte e al fusului.

4. ncovoierea fusului 4.1. Deforma ia fusului Sub ac iunea vntului, axa fusului se deformeaz . Fusul se consider ncastrat la nivelul cioatei, fiind solicitat la o sarcin echivalent uniform distribuit : - pentru fus pe n l imea h (fig. 4.1a):

1 3 Pc ad c hc ad 1h 4 40 3 ad 1 1 0,043P 1 40

(3.11)

avnd centrul de presiune la xc = 0,5hc = 0,05h.

qi

Pi (i = 1-3) h

(4.1)

pentru coronament pe n l imea hc 80

Grudnicki

Coeficientul de zvelte e i stabilitatea

unde: I - momentul de iner ie a sec iunii de baz ; M(x) - momentul de ncovoiere n sec iunea (x); Se ob in urm toarele ecua ii ale axei deformate a fusului, pentru cazul din figura (4.1.a), ct i s geata maxim ym de la vrf: - pentru cilindru:

y1
Fig. 4.1. Axa deformat a fusului.

(fig. 4.1b):

y1m

32 q1 x 4 h3 ( x 4 12 3 Ed 1 8q1 4 8K S 1 E

h4 ) 4
(4.5)

qc

Pc hc

(4.2)

- pentru paraboloid:

Avnd n vedere rela iile (3.10), (3.11), (4.1) i (4.2) se ob ine, pentru cele trei forme ale fusului, intensitatea sarcinii echivalente uniform distribuite qi : q1 = ad1;

q2

2 q1 3

0,47 q1 ;

32q 2 h 2 x 2 h2 ( hx ) 4 2 2 Ed 2 16q2 4 y 2m 2 E 4 2 q1 4 1,886 K S 1 3 E y2


- pentru con:

(4.6)

q3

3 q1 4

0,43q1 ; qc = 0,043q1 (4.3) y3

din care rezult c q1 > q2 > q3. Aplicnd ecua ia diferen ial a axei deformate a fusului: EI(x)y = -M(x) (4.4)

32q3h x3 ( 4 6 Ed 3 32q3 E
4 3

h2 h3 x ) 2 3 8 3 q1 9 E
4 1

y3

1,540 K
(4.7)

unde: E - modulul de elasticitate longitudinal a fusului; I(x) - momentul de iner ie axial geometric al sec iunii (x), care este variabil la paraboloid,

Rezult c : y1m > y2m > y3m unde:

(4.8) (4.9)

Ks

q1 4 1 E

I( x)
I(x) = I

x , n timp ce la con h2

x , h

Ecua ia axei deformate a fusului pentru cazul din figura (4.1b) i s geata maxim aferent , este:

81

Bucovina Forestier XII, 1 -2

Comentarii

yci

32qc hc x3 { Ed i4 3

(h

hc 2 ) 2

2h3 3

hhc (4h hc )} 4
cu i = 1-3

32qc hc f c { x} Ed i4
(4.8)

unde yc1m = 0,0789Ks; yc2m = 0,0195Ks; yc3m = 0,0087Ks (4.10) Suprapunnd efectele celor dou solicit ri (Yi = yim+ ycim), s geata maxim total Yi este: Y1 = 8,078Ks (cilindru), Y2 = 1,906Ks (paraboloid) i Y3 = 1,549Ks (con) rela ia (4.11) a a nct: Y1 > Y2 > Y3 (4.12)

Din cele expuse, deforma ia maxim a fusului este dat de rela ia general :

q E

q (4.13) E

Reprezentnd grafic rela ia (4.12) i avnd n vedere varia ia coeficientului de

zvelte e n func ie de vrst i clasa de produc ie, rezult urm toarele: (i) deforma ia maxim a fusului cre te liniar cu intensitatea vntului q i cu coeficientul de zvelte e la puterea a patra; (ii) la o vitez a vntului dat , la arborii tineri for a de presiune este mai mic dect la arborii n vrst , n schimb coeficientul de zvelte e este mai mare la cei tineri i mai mic la cei n vrst , ceea ce nsemn c molizii prin forma lor natural , i asigur stabilitatea; (iii) deforma ia fusului la ncovoiere este maxim n general la molizii de 25 ani din clasa 1-a de produc ie i minim la cei de 120 ani, din clasa a 5-a de produc ie; (iv) forma cilindric a fusului se deformeaz mult, n compara ie cu fusul n form de paraboloid i con, ale c ror deformaii sunt foarte apropiate, ceea ce demonstreaz nc odat , c natura i creeaz forme optime la solicit rile mecanice; (v) m rimea deforma iei variaz invers propor ional cu m rimea modulului de elasticitate longitudinal E. Acesta depinde ns de specie, greutatea specific aparent , umiditate, temperatur , direc ia solicit rii n

2,5

4 d

2 K 1,5 K
I

1 K 0,5 K 0

1,3

1,2

1,1

0,9

0,8
-1

0,7

0,6

Co eficientul de zv elte e (m.cm )


20 clasa I de produc ie 20 120 ani clasa V de produc ie 120 ani

Fig. 4.2. Varia ia deforma iei maxime

82

Grudnicki

Coeficientul de zvelte e i stabilitatea

raport cu fibrele, lemnului timpuriu-trziu, defecte, etc. Modulul E cre te cu greutatea specific , caz n care deforma ia scade, dar acela i modul scade cu cre terea umidit ii, caz n care deforma ia cre te. Lemnul trziu are modul mai mare ca lemnul timpuriu. 4.2. ncovoier ea fusului n domeniul elastic i plastic Formula lui Navier:

16 qh 2 h . d3 h
3

16 q h

, de unde

h 16q

(4.15)

M w

(4.14)

Pentru < p = limita de plasticitate, deforma ia fusului este elastic . Pentru p, deforma ia fusului este plastic (permanent ) (fig. 4.3), caz n care coeficientul de zvelte e devine coeficient de zvelte e critic la ncovoiere cr

red rela iile dintre solicit ri i tensiunile axiale, unde: - efortul unitar axial;

1 2 qh - momentul maxim de 2 d3 32
- modulul de elasticitate

cr

h 16 q

(4.16)

ncovoiere;

Fusul r mne permanent deformat, cu s geata maxim critic Ycri:

axial, a a nct rela ia (4.14) devine:

Fig. 4.3. ncovoiere plastic

83

Bucovina Forestier XII, 1 -2

Comentarii

Ycr

q E

4 cri

(4.17) de unde: q0

2G f h

(5.1)

Ruperea fusului se produce n orice seciune transversal n care:


efectiv rupere

- greutatea coronamentului Gc ca sarcin concentrat n centrul de greutate al coronamentului (fig. 5.1b): Gc = 0,2Gf (5.2)

5. Flambajul fusului 5.1. Sarcina critic de flambaj

Se cunoa te c sarcina critic la flambaj este dat de rela ia:


2

Fusul molidului, pe lng greutatea proprie i a coronamentului este solicitat adesea, n plus, i de greutatea precipita iilor, sub diverse forme, particule, etc., caz n care sub ac iunea acestor solicit ri poate s flambeze i chiar s cedeze la rupere. Greutatea total la care poate flamba fusul (fig. 5.1), n care este inclus i greutatea precipita iilor, este dat de sarcina critic de flambaj i este format din:

Gcr

EI
2 f

(5.3)

unde: l f - lungimea de flambaj, care n cazul ncastr rii la o extremitate i a sarcinilor din figura (5.1) este: l f = 0,782h pentru Gf i l f = 2(h xc) = 1,867h pentru Gc (5.4) Pentru forma cilindric a fusului de volum V, n l ime h i diametru d1,, care are coeficientul de zvelte e mai mare dect paraboloidul i conul, prin suprapunerea efectelor, sarcina critic de flambaj este:

G1cr
2

EI 1 (0,782h) 2 E d12 d12 . . 8 4 h2

EI 1 (1,867 h) 2 E A1 . 2 8 1
2

Fig. 5.1. Sarcinile la flambaj

(5.5) - greutatea proprie a fusului Gf ca rezultant a sarcinii continue distribuit liniar de la baz la vrf (5.1a):

Gcr

kf

EA
2

K1
2

;Kf

k f EA (5.6)

qx
84

q0

x ; Gf h

1 q0 h 2

de unde coeficientul de zvelte e critic la flambaj,

Grudnicki

Coeficientul de zvelte e i stabilitatea

1cr

EA1 8G1cr

ns (5.7)

> 1, iar A3 > A2 > A1 , a a nct (5.10)

G3cr > G2cr > G1cr.

Pentru cazul n care sec iunea este variabil , sarcina critic de flambaj este:
2

Gcr

EI
2 f

(5.8)

unde - coeficient adimensional, func ie de varia ia sec iunii n lungul axe. Avem urm toarele sarcini critice de flambaj: - pentru paraboloid:

Rezult deci, c pentru un fus de volum V i n l ime h, forma conic preia sarcina critic de flambaj cea mai mare. Din rela iile 5.5, 5.6 rezult c sarcina critic flambaj cre te cu sc derea coeficientului de zvelte e, la puterea a doua (fig. 5.2).

5.2. Flambaj ul n domeniul elastic i plastic Flambajul n domeniul elastic, are loc cnd:

G2cr

E A2 . 2 4 1

- pentru con:

f 2

G1cr A1
2

8 E
p

E
2 1cr p

(5.11)

G3cr

3
3

E A3 . 2
1

(5.9)
2crf

3 Kf 2.5 Kf 2 Kf
V

1.5 Kf 1 Kf 0.5 Kf 0

1.3

1.2

1.1

0.9

0.8

0.7

0.6

Coeficientul de zvelte e (m.cm-1)


20 ani clasa I de produc ie 20 ani 120 ani clasa V de produc ie 120 ani

Fig. 5.2. Varia ia sarcinii critice de flambaj func ie de 85

Bucovina Forestier XII, 1 -2

Comentarii

adic :

E
1crf

;
p

3crf

3 3E 8 p
(5.12)

for elor destabilizatoare n raport cu punctul A); Ms Mr (6.2) - capacitatea de ancorare a sistemului radicelar T s fie mai mic dect cea de rupere Tr i mai mare ca zero:

Peste aceast limit , fusul molidului r mne deformat n domeniul plastic care n cazul c este dep it, evident c se va rupe.

0 T

Tr

(6.3)

6. Stabilitatea molizilor la r sturnare (dezr d cinare) 6.1. S geata centrului de gr eutate a greut ii G S geata centrului de greutate a for ei G rezult din rela iile 4.5-4.8, n care se nlocuie te x cu xG = h (0 < < 1). Pentru cilindru, = 0,476h, iar pentru paraboloid i con, = 0,567h, astfel nct:

n momentul n care Ms = Mr i T = 0, rezultanta C din sistemul radicelar are punctul de aplica ie n A, care devine o articula ie ancorat , pe timpul mi c rii de r sturnare. n func ie de m rimea s ge ii yG, distingem trei situa ii n mi carea de r sturnare: 1) Cnd yG < b Ms = G(b - yG) + (Tx + Gr )b, Mr = Ps For a G este o for stabilizatoare. 2) Cnd yG = b: Ms = (Tx + Gr )b Mr = Ps Momentul for ei G este nul. 3) Cnd yG > b Ms = (Tx + Gr )b Mr = Ps + G(yG - b) (6.5) (6.4)

y1G y2G y3G

3,040 0,335 0,116

4 1 1

E q1 q1
4 1

E
4 1

(6.1)

(6.6)

6.2. Stabilitatea la r sturnare Avnd n vedere schema de sarcini la care este supus molidul (for e active i for e pasive), condi iile de stabilitate la r sturnare (dezr d cinare) sunt: - momentul de stabilitate Ms (al for elor stabilizatoare n raport cu punctul A,) s fie mai mare ca momentul de r sturnare Mr (al 86

For a G este o for destabilizatoare. n rela iile 6.4-6.5, s este bra ul de prghie al rezultantei P, adic : s = h - xP + hcioat . Rela iile (6.1) au expresia general :

yG

Ki

4 i

(6.7)

Cnd yG = b, coeficientul de zvelte e de-

Grudnicki

Coeficientul de zvelte e i stabilitatea

vine critic:

icr

b Ki

(6.8)

For a G devine for destabilizatoare. Din rela iile 6,4-6,7 rezult c Ms i Mr sunt func ii liniare de yG i, respectiv, de 1.

Giurgiu, V., Decei, I., 1997. Biometria arborilor din Romnia, Editura Snagov, Bucure ti. Grudnicki, F., 2003. Bazele stabilit ii arborilor forestieri. Editura Universit ii tefan cel Mare Suceava. Horodnic, S., 1999. Cercet ri privind structura arboretelor echiene de molid n raport cu densitatea lemnului. Tez de doctorat, Universitatea tefan cel Mare , Suceava. Leahu, I., 1994. Dendrometrie. Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti. Redlov, T., 1969. Curs general de rezisten a materialelor. Institutul Politehnic Bra ov. Zarojanu, D., 2004. Mecanica p mnturilor pentru infrastucturi de instala ii de transport forestiere. Editura AGIR, Bucure ti.

Fig. 6.1. Varia ia lui Ms i Mr n func ie de yG Rezult c , n domeniul yG < b, Ms descre te, iar Mr este constant, n schimb n domeniul yG > b Ms este constant, iar Mr cre te. Din figura 6.1 se observ c stabilitatea molidului la r sturnare este asigurat atunci cnd m rimile Ms i Mr se afl n interiorul domeniului OABCD.

Bibliografie
Danciu, M., Parascan,D., 2003. Botanic forestier , Editura Pentru Via , Bra ov. Giurgiu, V., et.al., 1972. Biometria arborilor i arboretelor din Romnia. Editura Ceres, Bucure ti. Autorul. Ing. Francisc Grudnicki activeaz n calitate de cadru didactic asociat la Universitatea tefan cel Mare Suceava, Facultatea de Silvicultur . Poate fi contactat prin intermediul redac iei.

87