Sunteți pe pagina 1din 357

CUPRINS

I. GENERALITĂŢI………………………………………………………….… 2
1. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu…………………………...2
1.1. Cerinţele faţă de lumină………………………………………………….… 2
1.2. Cerinţele faţă de căldură………………………………………………….…..2
1.3. Cerinţele faţă de apă……………………………………………………..… 3
1.4. Cerinţele faţă de aer………………………………………………………..…4
1.5. Cerinţele faţă de sol……………………………………………………….…..4
2. Organele pomilor şi funcţiile acestora………………………………….….6
2.1 Rădăcina…………………………………………………………………….….6
2.2. Tulpina……………………………………………………………………….…7
2.3. Frunza……………………………………………………………………….…9
2.4. Muguri – Floarea – Fructul ………………………………………………...9

II. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR……………………………………………10


1. Alegerea şi pregătirea terenului…………………………………………..10
1.1. Alegerea terenului………………………………………………………………10
1.2. Zonarea speciilor pomicole……………………………………………………11
1.3. Pregătirea terenului……………………………………………………………..12
1.4. Parcelarea terenului…………………………………………………………….13
2. Plantarea pomilor………………………………………………………….19
2.1. Epoca de plantare………………………………………………………………19
2.2. Executarea gropilor …………………………………………………………....20
2.3. Pregătirea materialului săditor………………………………………………...20
2.4 Tehnica de plantare……………………………………………………………. 20

III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR


FRUCTIFERI……………………………………………………………….23

1. Lucrări de întreţinere…………………………………………………………23
1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi………………………………………..23
1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii…………………………………..24
1.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor……………………………..25
2. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi…………………26
2.1. Combaterea bolilor şi dăunătorilor…………………………………………...26
2.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi…………27
2.3. Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare………………45
3. Fertilizarea plantaţiilor pomicole…………………………………………...46
3.1. Îngrăşămintele organice……………………………………………………… 46
3.2. Îngrăşăminte chimice…………………………………………………………. 47
3.3. Reguli generale ……………………………………………………………….. 49
3.4. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor……………………………………….. 49
3.5. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor…………………………….. 49
4. Irigarea livezilor……………………………………………………………….50
5. Tăierea pomilor………………………………………………………………. 52
5.1. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi………………………………………52
5.2. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor… 52
5.3. Sisteme de coroană pentru livezi intensive…………………………………54
5.4. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive…………………………..55
5.5 Schiţe pentru tăieri de formare, întreţinere, fructificare la pomi şi arbuşti
fructiferi............................................................................................................... 57
6. Soiuri propuse ………………………………………………………………...70
6.1. Soiuri propuse pentru cultura măr……………………………………….…… 70
6.2. Soiuri propuse pentru cultura păr……………………...…………………… 70
6.3. Soiuri propuse pentru cultura prun………………………………..………… 70
6.4. Soiuri propuse pentru cultura nuc……………………………………..……. 71
6.5. Soiuri propuse pentru cultura cais……………………………………..……. 71
6.6. Soiuri propuse pentru cultura cireş……………………………………….…. 71
6.7.Soiuri propuse pentru cultura gutui……………………………………….… ….72
6.8.Soiuri propuse pentru cultura piersic…………………………………… ……...73
6.9. Soiuri propuse pentru cultura vişin………………………………………….. . .74
6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină…………………………………….……75
6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun…………………………………….…… 76
6.11 Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi……………………..…… 76
6.12. Soiuri propuse pentru cultura zmeur……………………………………...… 77
6.13. Soiuri propuse pentru cultura mur……………………………………….…. 78
7.Staţiuni pomicole........................................................................................79
IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR ......81
1. Recoltarea fructelor………………………………………………………… 81
1.1. Evaluarea producţiei de fructe………………………………………………..81
1.2.Stabilirea momentului optim de recoltare…………………………………….81
1. 3. Perioada de recoltare a fructelor…………………………………………….82
1.4. Metode de recoltare...................................................................................83
2.Condiţionarea şi păstrarea fructelor……………………………………….84
2.1. Sortarea fructelor……………………………………………………………....84
2.2. Păstrarea fructelor……………………………………………………………..85
V. CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINTAREA UNUI HA DE POMI ŞI
ARBUŞTI FRUCTIFERI…………………………………………………………...….90
1. Antemăsurătoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării
unei plantatii…………………………………………………………………............91
1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării
unei plantaţii de măr pe o suprafaţă de 1 ha…………………………………… 91
1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.1
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea
înfiinţării unei plantaţii de păr de tip intensiv…………………………………….. 93
1.3. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea
înfiinţării unei plantaţii de prun………………………………………………………95
1.4. ANTEMĂSURĂTOARE –DEVIZ NR.1.
Pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea
unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi la hectar ………………………….97
1.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.1
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea
înfiinţării unei plantaţii de gutui de tip intensiv…………………………………. 100
1.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.1
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea
înfiinţării unei plantaţii de cais………………………………………………………102
1.7.Antemăsurătoare-Deviz nr.1
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea
înfiinţării unei plantaţii de piersic……………………………………………….… 104
1.8. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea
înfiinţării unei plantaţii de visin ………………………………………………….…106
1.9. Antemăsurătoare-Deviz nr.1
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea
înfiinţării unei plantaţii de cires…………………………………………………......108
1.10. Antemăsurătoare – Deviz nr.1
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului
pentru înfiinţarea unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………110
1.11. Antemăsurătoare – Deviz nr.1
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru
înfiinţarea unei plantaţii de cătină albă cu desimea de 3333 plante/ha………..112
1.12. Antemăsurătoare – Deviz nr.1
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru
înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha……………… 114
1.13.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea
înfiinţării unei plantaţii de zmeur ………………………………………………… 116
1.14. Antemăsurătoare – Deviz nr.1
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru
înfiinţarea unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha……………… 118

2. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de


infiintare a unei plantatii………………………………………………………….120
2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.2
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive
de măr având următoarele caracteristici :………………………………………. 120
2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.2
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii
de păr cu următoarele caracteristici:…………………………………… 122
2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.2
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de prun cu
distanţa de plantare de 5 x 4 m şi desimea de 500 pomi la
hectar…………..................................................................................................125
2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.2
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de
gutui cu următoarele caracteristici:…………………………………….....127
2.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.2
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii
de cais cu desimea de 334 pomi/ha.................................................................130
2.6. Antemăsurătoare-Deviz nr.2
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii
de piersic cu desimea de 635 pomi/ha...........................................................132
2.7.Antemăsurătoare – Deviz nr.2
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de visin cu
distanţa de plantare de 4,5 m şi desimea de 560 pomi la hectar……………..135
2.8.Antemăsurătoare-Deviz nr.2
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cires
cu desimea de 430 pomi/ha...............................................................................137
2.9.Antemăsurătoare – Deviz nr.2
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de alun cu 580
plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa
de 5,00 m între rânduri şi 3,50 m pe rând şi lucrările
de întreţinere în anul…………………………………………………………………139
2.10.Antemăsurătoare – Deviz nr.2
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cătină
albă cu 3333 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la
plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi
lucrările de întreţinere în anul I…………………………………………………….142
2.11.Antemăsurătoare – Deviz nr.2
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000
tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m
între rânduri şi 1,00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………144
2.12.Antemăsurătoare – Deviz nr.2
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de zmeur
cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare
distanţa de 2,50 m între rânduri şi 0,50 m pe rând )şi lucrările
de întreţinere în anul I……………………………………………………………….147
2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de mur cu 2667
plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m
între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………149

3. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de


întreţinere…………………………………………………………………......151
3.1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei
de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………151
3.1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………153
3.1.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii
de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………156
3.2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii
de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………..158
3.2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei
plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………..160
3.2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii
de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………....162
3.2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii
de par cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………….164
3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere
în anul I a plantaţiei de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………….167
3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….169
3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III
a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar…………………..…171
3.3.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii
de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….173
3.3.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii
de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………....175
3.4.1.Antemăsurătoare –Deviz nr.2
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii
de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….177
3.4.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.3
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….179
3.4.3.Antemăsurătoare - Deviz nr. 4
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii
de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………181
3.4.4.Antemăsurătoare - Deviz nr. 5
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii
de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………183
3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 6
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii
de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………185
3.4.6.Antemăsurătoare - Deviz nr. 7
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii
de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………187
3.4.7.Antemăsurătoare - Deviz nr. 8
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii
de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………189
3.4.8.Antemăsurătoare - Deviz nr. 9
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii
de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………191
3.4.9.Antemăsurătoare - Deviz nr. 10
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii
de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………193
3.5.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii
de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..195
3.5.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de gutui cu desimea de 800 pomi /ha………………………………………..……197
3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii
de gutui cu desimea de 800 /ha………………………………………………..…199
3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii
de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..201
3.6.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii
de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................204
3.6.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................206
3.6.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii
de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….208
3.6.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii
de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….210
3.6.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii
de cais cu desimea de 334 pomi/ha………………………………………………212
3.7.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii
de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..........................................................214
3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..............................................................216
3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii
de piersic cu desimea de 635 pomi/ha…………………………………………..219
3.8.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei
de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………221
3.8.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….223
3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii
de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………225
3.8.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii
de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….227
3.9.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii
de cireş cu desimea de 430 pomi/ha.................................................................229
3.9.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de cireş cu desimea de 430 pomi/ha................................................................231
3.9.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii
de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….234
3.9.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii
de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….236
3.9.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii
de cireş cu desimea de 430 pomi/ha……………………………………………..238
3.10.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de alun cu desimea de 580 plante/ha……………………………………………..241
3.10.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii
de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….....243
3.10.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii
de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….….244
3.10.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii
de alun cu desimea de 580 plante/ha…………………………………………...…246
3.10.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii
de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………...……248
3.10.6.Antemăsurătoare – Deviz nr.8
Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de alun……….……250
3.11.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de cătină albă cu desimea de 3333 tufe/ha……………………………................252
3.11.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4.
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere
cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de cătină………………..…255
3.11.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere
cu spalieri la o plantaţie de cătină albă……………………………………….…..257
3.12.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha……………………..…………..259
3.12.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4
Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de
arbuşti fructiferi……………………………………………………………….………261
3.13.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei
plantaţiei de zmeur…………………………………………………………...………263
Varianta I
3.13.2/a.Antemăsurătoare – Deviz nr.4/a
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere
cu bulumaci din lemn la o plantaţie de zmeur…………………………………….265
Varianta II
3.13.2/b.Antemăsurătoare – Deviz nr.2/b
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere
cu spalieri de beton armat la o plantaţie de zmeur……………………………….267
3.13.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5
Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de zmeur…………269
3.14.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de mur cu desimea de 2667 plante/ha…………………………………………….271
Varianta I
3.14.2/a Antemăsurătoare – Deviz nr.4.a
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere
cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de mur fără spini………..273
Varianta II
3.14.2/b. Antemăsurătoare – Deviz nr.4/b
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere
cu spalieri beton armat la o plantaţie de mur fără spini…………………….........275
3.14.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5
Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii
de mur fără spini…………………………………………………………………..….278

4. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALELOR


PENTRU REALIZAREA UNEI PLANTATII………………………………..…..…280
4.1.Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la măr…………........280
4.2. Centralizatorul materialelor principale la păr…………................................281
4.3. Centralizatorul materialelor principale la prun……….................................282
4.4.Centralizatorul materialelor principale la nuc……….................................283
4.5.Centralizatorul materialelor principale la gutui…….….................................285
4.6. Centralizatorul materialelor principale la cais…………...............................286
4.7. Centralizatorul materialelor principale la piersic….….................................287
4.8. Centralizatorul materialelor principale la vişin………..................................288
4.9. Centralizatorul materialelor principale la cireş……….................................289
4.10. Centralizatorul materialelor principale la alun………................................291
4.11. Centralizatorul materialelor principale la cătină……................................292
4.12. Centralizatorul materialelor principale la arbusti fructiferi…………..........293
4.13. Centralizatorul materialelor principale şi costurile lor pentru o exploataţie
de zmeur cu suprafaţa de 1 ha…......................................................................294
4.14.Centralizatorul materialelor principale la mur……………………………....295

5.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTITII


PENTRU UN HA DE PLANTATIE……………...……………………..…………..297
5.1. Centralizatorul costurilor directe de investiţii la măr………………………..297
5.2.C entralizatorul costurilor directe de investiţii la păr………………….........298
5.3. Centralizatorul costurilor directe de investiţii la prun………………..........299
5.4.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la nuc………………………...300
5.5.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la gutui……………………......301
5.6.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cais………………..............302
5.7.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la piersic……………….........303
5.8.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la alun…………......................304
5.9.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cătină……………………....305
5.10.Centralizatorul volumelor de lucrări şi a costurilor directe de investiţii
la arbustii fructiferi………………….....................................................................306
5.11.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la zmeur…………………….307
5.12.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la mur………………………..308

6. Deviz general pentru un ha de plantatie………………………….………….309


6.1. Deviz general pentru un ha de plantaţie de mar………………………….....309
6.2. Deviz general pentru un ha de plantaţie de par……………………….…….309
6.3. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun……………………..……..310
6.4. Deviz general pentru un ha de plantaţie de nuc……………………………. 310
6.5. Deviz general pentru un ha de plantaţie de gutui……………………………311
6.6. Deviz general pentru un ha de plantaţie de cais…………………………….311
6.7. Deviz general pentru un ha de plantaţie de piersic………………………….312
6.8. . Deviz general pentru un ha de plantaţie de vişin…………………………..312
6.9. Deviz general pentru un ha de plantaţie de cireş…………………………...313
6.10.Deviz general pentru un ha de plantaţie de alun……………………………313
6.11.Deviz general pentru un ha de plantaţie de cătină………………………….314
6.12.Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi………………314
6.13.Deviz general pentru un ha de plantaţie de zmeur…………………………314
6.14.Deviz general pentru un ha de plantaţie de mur……………………………315
7.1. Valoarea producţiei marfă la cultura măr (V.P.M.)……………………….…315
7.2. Valoarea producţiei marfă la cultura păr (V.P.M.)………………………..…316
7.3. Valoarea producţiei marfă la cultura prun (V.P.M.)…………………………316
7.4. Valoarea producţiei marfă la cultura nuc (V.P.M.)………………………….316
7.5. Valoarea productţei marfă la cultura gutui (V.P.M.)……………………...…317
7.6. Valoarea producţiei marfă la cultura cais (V.P.M.)………………….………317
7.7. Valoarea producţiei marfă la cultura piersic (V.P.M.)………………………318
7.8. Valoarea producţiei marfă la cultura vişin (V.P.M.)…………………….…..318
7.9. Valoarea producţiei marfă la cultura cireş (V.P.M.)…………………….…. 319
7.10. Valoarea producţiei marfă la cultura alun (V.P.M.)………………………. 319
7.11. Valoarea producţiei marfă la cultura cătină (V.P.M.)…………….……… 320
7.12. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.P.M.)…………. 321
7.13. Valoarea producţiei marfă la cultura zmeur (V.P.M.)…………………….322
7.14. Valoarea producţiei marfă la cultura mur (V.P.M.)……………………….322

8. Valoarea producţiei globale (V.P.G.) ………………………………………..323


8.1. Valoarea producţiei globale la cultura măr……………………………….…..323
8.2. Valoarea producţiei globale la cultura păr……………………………………323
8.3. Valoarea producţiei globale la cultura prun…………………………………..324
8.4. Valoarea producţiei globale la cultura nuc…………………………………...324
8.5. Valoarea producţiei globale la cultura gutui………………………………….325
8.6. Valoarea producţiei globale la cultura cais………………………….………..325
8.7. Valoarea producţiei globale la cultura piersic………………………….…….326
8.8.Valoarea producţiei globale la cultura vişin………………………………..…327
8.9.Valoarea producţiei globale la cultura cireş…………………………………..327
8.10.Valoarea producţiei globale la cultura alun………………………………….328
8.11.Valoarea producţiei globale la cultura cătină………………………….…….328
8.12.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi…………….………330
8.13.Valoarea producţiei globale la cultura zmeur …………………..…………..333
8.14.Valoarea producţiei globale la cultura mur……………………………….….333

9. Indicatori de eficienta economica……………………………….……………334


9.1. Indicatori de eficienţă economică la măr…………………………..…………334
9.2. Indicatori de eficienţă economică la păr………………………………………334
9.3. Indicatori de eficienţă economică la prun…………………………………….334
9.4. Indicatori de eficienţă economică la nuc………………………………..…… 335
9.5. Indicatori de eficienţă economică la gutui…………………………………… 335
9.6. Indicatori de eficienţă economică la cais………………………………..……335
9.7. Indicatori de eficienţă economică la piersic………………………….……….336
9.8. Indicatori de eficienţă economică la vişin…………………………………….336
9.9. Indicatori de eficienţă economică la cireş…………………………………….336
9.10. Indicatori de eficienţă economică la alun……………………………………337
9.11. Indicatori de eficienţă economică la cătină…………………………………337
9.12. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi……………..……….338
9.13. Indicatori de eficienţă economică la zmeur…………………………………339
9.14. Indicatori de eficienţă economică la mur………………………...………….339

10. Grafic de eşalonare a investiţiilor…………………………………..……….340


10.1. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura măr……………….…………..340
10.2. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura păr……………………………341
10.3. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura prun……………….………… 341
10.4. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura nuc…………………..……….342
10.5. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura gutui………………………….343
10.6. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cais………………………... 344
10.7. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura piersic……………………..…345
10.8. Grafic de esalonare a investitiilor la cultura vişin…………………………..346
10.9. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cireş……………………….…346
10.10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura alun……………………...….347
10.11. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cătină…………………...…..348
10.12. Grafic de eşalonare a investitţilor la cultura arbuştii fructiferi……….…..349
10.13. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura zmeur…………………..…..350
10.14. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura mur………………………….351
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ

PROIECT TIP

Pomi şi arbuşti fructiferi

2006
CAPITOLUL I. GENERALITĂŢI

1. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu


Cerinţele pomilor şi arbuştilor fructiferi faţă de factorii de mediu variază foarte mult în
raport cu specia, soiul şi portaltoiul, vârsta pomilor, faza de vegetaţie sau repaus, prezenţa
sau absenţa rodului,etc.
Creşterea şi fructificarea pomilor au loc sub influenţa a două categorii de factori:
ereditari şi ecologici.
Factorii ecologici cu efect direct asupra creşterii şi fructificării sunt grupaţi in mai multe
categorii:
- factori climatici: lumina, temperatura, apa şi aerul;
- factori edafici ( pedologici ), care cuprind proprietăţile fizico-chimice ale solului, gradul
de asigurare al acestuia cu substatanţe nutritive, apă, aer şi activitatea microbiologică ;
- factori organici;
- factori biotici.

1.1. Cerinţele faţă de lumină. Rolul luminii în viaţa pomilor este foarte important,
deoarece în prezenţa ei, are loc procesul de fotosinteză.
Lumina condiţionează viteza de creştere şi de formare a organelor aeriene ale plantei,
influenţează respiraţia şi transpiraţia frunzelor şi determină direcţia de creştere a lăstarilor.
Cerinţele speciilor pomicole faţă de lumină sunt diferite. Mai puţin pretenţioşi sunt arbuştii
fructiferi: zmeurul, coacăzul şi agrişul. Cei mai pretenţioşi faţă de lumină sunt : nucul,
piersicul, cireşul şi caisul. Mărul, părul, prunul, şi vişinul ocupă o poziţie intermediară între
primele două grupe.
Lumina, măsurată sub aspectul intensităţii (număr de lucşi) cât şi a duratei acesteia
(număr de ore de strălucire a soarelui ) este, pentru ţara noastră, suficientă pentru cerinţele
tuturor speciilor pomicole cultivate, cu condiţia asigurării unor condiţii tehnologice optime.
Cunoaşterea cerinţelor speciilor şi soiurilor de pomi şi de arbuşti fructiferi faţă de lumină
este necesară la amplasarea lor pe terenurile în pantă, în raport cu punctele cardinale, la
stabilirea distanţelor optime de plantare, a desimii şi formei coroanei etc.

1.2. Cerinţele faţă de căldură. Căldura este un factor de vegetaţie deosebit de


important, care condiţionează desfăşurarea proceselor de asimilaţie, respiraţie şi transpiraţie,
parcurgerea fenofazelor, postmaturaţia seminţelor, viaţa latentă a pomilor în timpul repausului
de iarnă.
Nevoile de căldură ale pomilor şi arbuştilor fructiferi sunt foarte variate. Cei mai
pretenţioşi faţă de căldură sunt în ordine descrescândă migdalul, caisul, piersicul şi apoi
gutuiul, cireşul, alunul, castanul şi nucul. Mai puţin pretenţioşi sunt: părul, prunul european,
vişinul, şi mărul, iar în urmă se plasează căpşunul, coacăzul, agrişul şi zmeurul.
Cunoaşterea comportării speciilor şi soiurilor de pomi şi arbuşti fructiferi
la acţiunea temperaturilor scăzute are o mare importanţă pentru procesul de producţie
pomicolă din zona temperată. Rezistenţa la ger a pomilor depinde de însuşirile ereditare ale
genotipului, de vârsta pomilor, faza de vegetaţie, portaltoi, agrotehnica aplicată etc.
Îngheţurile timpurii din toamnă provoacă căderea prematură a frunzelor şi degerarea
vârfurilor lăstarilor, împiedicând maturarea ţesuturilor
şi pregătirea pomilor pentru iarnă.
Capacitatea de rezistenţă la ger a speciilor pomicole este redată în tabelul următor:

2
Temperaturile minime de rezistenţă la ger a pomilor
Specia ºC Specia ºC
Măr -35…-36 Piersic -24…-26
Păr -32…-33 Cireş -29…-32
Gutui -28…-30 Vişin -30…-32
Prun -30…-32 Căpşun -22…-24
Cais -26…-28 Smochin -16

Ingheţurile de primăvară pot provoca pagube importante atunci când mugurii floriferi au
ajuns într-un anumit stadiu în care devin sensibili.
Limitele de rezistenţă în acest stadiu fenologic se redau în tabelul următor:

Limitele de rezistenţă la ger a pomilor în primele faze de vegetaţie la câteva specii


pomicole
Specia Butoni florali ºC Inflorit ºC Fructe mici ºC
Măr -2,8…-4,9 -1,7…-3,2 -1,1…-2,7
Păr -1,7…-4,9 -1,7…-3,2 -1,7…-2,1
Piersic -1,7…-4,9 -1,1…-3,8 -1,1…-2,1
Cireş -1,7…-3,2 -1,1…-3,2 -1,1…-2,1
Prun -1,1…-4,2 -0,6…-3,2 -0,6…-2,1
Cais -1,1…-4,9 -0,6…-3,2 -0,0…-1,5

1.3. Cerinţele faţă de apă. Se cunoaşte că apa ca factor de vegetaţie are rol hotărâtor
în viaţa pomilor. Apa intră în compoziţia tuturor organelor, în proporţie de până la 75% în
frunze, ramuri şi rădăcini şi de circa 85% în fructe. Cele mai mari cerinţe faţă de apă (peste
700 mm precipitaţii anual) le au arbuştii fructiferi. Pe locul al doilea se plasează gutuiul,
alunul, mărul, şi prunul, care necesită peste 650-700 mm precipitaţii anual. Părul, nucul,
cireşul, şi vişinul dau rezultate bune în centre cu peste 600 mm precipitaţii anual. Exigenţe
mai mici faţă de apă (peste 500 mm anual ) au piersicul, caisul şi migdalul.
Necesităţile faţă de apă variază în funcţie de vârsta pomului, dimensiunile coroanei şi a
sistemului radicular, de concentraţia soluţiilor nutritive din sol, de structura şi de umiditatea
solului, de cantitatea precipitaţiilor atmosferice, viteza vântului, intensitatea luminii, mărimea
recoltelor şi alţi factori, panta terenului.
În prima jumătate a perioadei de vegetaţie, nevoia de apă a pomilor este în general, mai
mare decât spre sfârşitul verii şi toamna. În timpul înfloritului pomii au nevoie de mai puţină
apă, de asemenea în timpul coacerii fructelor şi la căderea frunzelor. Dimpotrivă, în timpul
creşterii intense a lăstarilor şi a fructelor nevoia de apă este cea mai mare.
Insuficienţa apei din sol reduce creşterea lăstarilor, dezvoltarea frunzelor, mărimea şi
calitatea fructelor şi scurtează durata de viaţă a rădăcinilor active sau frânează creşterea de
toamnă a acestora. În consecinţă, vigoarea pomilor scade, regularitatea producţiei şi mărimea
recoltelor nu mai sunt asigurate, pomii îmbătrânesc prematur, iar durata lor de viaţă este
scurtată.
Rezistenţa la secetă a pomilor este destul de ridicată. Cu toate că cerinţele lor faţă de
umiditate sunt mai ridicate decât la cele mai multe culturi agricole, pomii rezistă la insuficienţa
umidităţii mai mult şi vreme mai îndelungată decât culturile agricole, datorită sistemului
radicular foarte dezvoltat. Totuşi, în condiţii de secetă puternică şi persistentă se produce şi la
pomi o scădere cantitativă şi calitativă a producţiei, uneori şi compromiterea totală a acesteia
sau chiar uscarea în masă a plantelor.
3
Excesul de umiditate în sol şi atmosferă nu este favorabil, întrucât duce la înrăutăţirea
aeraţiei în sol, determinând încetinirea activităţii normale a rădăcinilor pomilor, este dereglată
absorbţia apei, hidratarea ţesuturilor, provoacă scăderea concentraţiei de zahăr în fructe şi
chiar alterarea lor prematură.

1.4. Cerinţele faţă de aer. În viaţa pomilor, ca şi a celorlalte plante, aerul are un rol
important, mai ales prin bioxidul de carbon, folosit în asimilaţie şi prin oxigenul necesar pentru
respiraţia organelor aeriene şi a celor subterane.
În plantaţiile de pomi şi mai ales în coroanele pomilor, este necesar să se menţină o
mişcare permanentă a aerului, pentru a preveni excesul de umiditate atmosferică. Din acest
punct de vedere, terenurile în pantă sunt cele mai favorabile, pentru că aici are loc o mişcare
a maselor de aer chiar în absenţa vântului. După ele vin terenurile plane şi platourile, unde
mişcarea aerului se face destul de uşor, la cea mai mică adiere de vânt. Mai puţin favorabile
sunt depresiunile şi locurile joase închise. Astfel se explică de ce în aceste locuri, din
regiunile mai ploioase, bolile criptogamice atacă mai puternic, iar rădăcinile pomilor cresc mai
slab şi în consecinţă pomii rodesc mai puţin.
Mişcarea prea puternică a aerului, mai ales când acesta este uscat, este defavorabilă
pomilor. Aerul uscat influenţează negativ pomii prin aceea că provoacă pierderea apei din
ţesuturi şi mai ales din sol, unde în frecvente cazuri apa se găseşte în deficit. În plus, aerul
uscat, aflat în mişcare, produce uscarea secreţiei de pe stigmate şi deci defavorizează
polenizarea. În zilele cu vânt, albinele nu părăsesc stupii şi nu se poate realiza polenizarea
încrucişată. În zonele cu viituri puternice are loc căderea masivă a fructelor.
Vânturile slabe au efect favorabil prin aceea că după ploi usucă repede frunzişul de apă
şi împiedică dezvoltarea bolilor criptogamice; în timpul îngheţurilor împrăştie aerul răcit şi
micşorează efectul lui dăunător; în perioadele cu arşiţe mari de vară produc adieri răcoritoare.

1.5. Cerinţele faţă de sol. Solul este principalul factor de mediu de care depinde
producţia de fructe in cazul în care condiţiile cerute de specie, de soi, şi portaltoi sunt
asigurate.
Fertilitatea naturală a unui sol, respectiv potenţialul de producţie pe care îl posedă,
depinde de însuşirile fizico-chimice şi biologice ale lui. Dintre însuşirile fizice ale solului de
primă importanţă sunt:textura, grosimea stratului penetrabil pentru rădăcini, structura şi
adâncimea apei freatice. După textură solurile pot fi clasificate în următoarele grupe mari:
soluri nisipoase, lutoase şi argiloase.
Solurile nisipoase au în general o fertilitate naturală redusă, sunt lipsite de structură, au
permeabilitate mare pentru apă şi aer, se încălzesc uşor şi pierd uşor apa prin evapo-
transpiraţie şi infiltraţie.
În regiunile cu precipitaţii normale şi cu pânza freatică la adâncimi nu prea mari, 1,5-4
m, pe nisipurile semimobile, slab humifere, cu un conţinut de 0.6 -1% humus şi peste 5%
argilă, reuşesc aproape toate speciile pomicole cultivate în ţara noastră: mărul, părul, prunul,
piersicul, vişinul, cireşul, coacăzul negru, asigurând producţii mari şi constante de la an la an
(solurile nisipoase din Oltenia şi nord-vestul ţării) În general aceste soluri necesită aplicarea
frecventă a îngrăşămintelor organice, iar pe nisipurile uscate este obligatorie irigarea
culturilor.
Solurile lutoase sunt cele mai potrivite pentru cultura pomilor şi arbuştilor, prin faptul că
permit o bună dezvoltare a sistemului radicular, pot înmagazina şi păstra apa , permiţând în
acelaşi timp infiltrarea excesului de apă, sunt bine aerate, se încălzesc uşor şi conţin
suficiente substanţe nutritive.

4
Solurile argiloase au un conţinut de argilă de peste 45%, sunt compacte, greu
permeabile pentru apă, aerate, de regulă mai acide, umede şi reci. Deşi mai bogate în
substanţe nutritive, sunt greu penetrabile pentru rădăcini, necorespunzătoare pentru cultura
speciilor pomicole. Ele prezintă multe neajunsuri printre care creşterea slabă a rădăcinilor,
recolte mici şi nesigure şi prelungirea perioadei de vegetaţie până toamna târziu, ceea ce
atrage după sine micşorarea rezistenţei la ger. De regulă astfel de soluri sunt caracteristice
dealurilor subcarpatice.
Printre tipurile de sol din ţara noastră, cele situate în zona stejarului şi fagului, solurile
slab podzolice, cum sunt: brune de pădure, brune roşcate de pădure şi aluviunile, sunt:
favorabile pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi.
În zonele de silvostepă sunt bune pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi
cernoziomurile levigate şi aluviunile.
În zona de stepă, pe lângă cernoziomuri şi aluviuni, corespund pentru pomicultură şi
solurile nisipoase dacă subsolul este mai compact şi dispune de surse de apă pentru irigare.
Pentru cultura pomilor nu corespund terenurile mlăştinoase, sărăturoase, pietroase şi
cele calcaroase cu un conţinut de peste 8 -10% calcar activ.
Însuşirile chimice ale solului. Conţinutul în humus influenţează negativ creşterea şi
rodirea pomilor atunci când scade sub 2%. Cele mai echilibrate creşteri ale pomilor se
înregistrează pe soluri cu 2-3% humus, atunci când şi însuşirile fizice şi hidrofizice sunt
favorabile. Solurile slab humifere, cele puternic erodate, solurile podzolice, argilo-iluviale, ca
şi cele cu conţinut prea ridicat de materie organică, negre de fâneţe şi altele, nu asigură o
creştere şi dezvoltare echilibrată a pomilor.
Pentru cultura pomilor o importanţă deosebită o prezintă reacţia solului şi conţinutul în
elemente minerale : azot, fosfor, potasiu, calciu, fier, bor, magneziu, zinc, sulf, cupru, etc.
precum şi prezenţa unor săruri nocive mai ales cloruri .
Reacţia solului. Pomii şi arbuştii fructiferi au o toleranţă destul de largă faţă de
valoarea pH-ului, aşa cum rezultă din tabelul următor:

Cerinţele speciilor pomicole faţă de reacţia solului


Valoare pH
Specia Acid
Minim Optim Maxim
Măr 4,7 5,7-7,6 8,0
Păr 5,5 6,2-8,2 8,5
Cireş 5,5 6,2-8,2 8,5
Vişin 5,5 6,2-8,2 8,5
Prun 5,5 6,2-8,2 8,5
Cais 6,0 6,2-8,3 8,7
Piersic 6,0 6,8-8,3 9,0
Nuc 5,5 6,2-8,2 8,5

Deşi pomii prezintă o mare plasticitate şi rezistenţă la diferite reacţii ale solului, la
alegerea terenurilor pentru plantaţiile pomicole se va avea în vedere ca acestea să fie cât mai
corespunzătoare speciei, soiului şi portaltoiului.
Corectarea reacţiei solului se face prin fertilizarea cu îngrăşăminte organice, chimice şi
prin amendamente.

5
2. Organele pomilor şi funcţiile acestora
Pomicultorul este interesat de cunoaşterea organelor pomilor pentru ca intervenţiile
sale asupra acestora să nu se facă la întâmplare ci în cunoştinţă de cauză: toate lucrările
agrotehnice pot fi astfel aplicate raţional, având ca efect creşterea şi fructificarea echilibrată a
pomilor şi în final obţinerea de producţii mari şi fructe de calitate.
Organele pomilor se împart în două categorii:
- organe vegetative: rădăcina, tulpina, ramurile, mugurii şi frunzele;
- organe reproductive: florile, fructele, seminţele

Fig. Organele principale ale unui pom:


a- rădăcini verticale; b- rădăcini orizontale;
c- coletul; d- trunchiul; e- axul coroanei;
f-săgeata; g- ramură de schelet;
h- ramură de semischelet;

2.1 Rădăcina
Sistemul radicular al pomilor altoiţi este constituit de fapt din rădăcinile portaltoiului, fiind
alcătuit din:
- rădăcini de schelet puternice, cu rol principal în fixarea pomului de sol, conducerea
sevei şi depozitarea substanţelor de rezervă;

6
- rădăcini de semischelet sunt ramificaţii de ordin superior, de dimensiuni mai mici, cu
acelaşi rol ca cele de schelet;
- rădăcini fibroase sau tranzitorii, inserate pe rădăcini de semischelet, sunt purtătoare de
rădăcini absorbante;
- rădăcini absorbante, sunt cele mai tinere, au culoare albă, 1mm în grosime, 3,5 mm în
lungime, se regenerează permanent, fiind practic vârful de creştere şi dezvoltare al
sistemului radicular. Sunt purtătoare ale perişorilor absorbanţi care sunt practic prelungiri
ale celulelor epidermice din zona piliferă, foarte numeroşi. Aproape întreaga cantitate de
apă şi săruri minerale necesare funcţiilor metabolice este preluată de către pomi prin
perişorii absorbanţi.

Amplasarea în sol a sistemului radicular


Este elementul cel mai important pe care cultivatorul trebuie să-l cunoască, pe această
bază urmând a se aplica corect lucrările solului, fertilizarea, udarea etc.
De exemplu, la un măr în vârstă de 15 ani altoit pe sălbatic, rădăcinile pătrund în sol până la
adâncimea de 1,6 m. Pe orizontală, ultimile ramificaţii s-au găsit la distanţa de 6 m de
trunchiul pomului, depăşind de 2 ori raza proiecţiei coroanei pomilor. Masa mare a rădăcinilor
subţiri însă (cu diametrul de 0 - 4 mm), care sunt în directă corelaţie cu perii absorbanţi se
află la adâncimea de 18 – 60 cm, reprezentând 58,2% din masa totală a rădăcinilor. Pe
orizontală, 76,6% din masa rădăcinilor subţiri se află sub proiecţia coroanei atingând un
maximum cantitativ în raza de 1,5 – 2 m, de la trunchi, cu excepţia arbuştilor fructiferi şi a
plantelor altoite pe portaltoi cu vigoare redusă.

2.2. Tulpina
Tulpina este partea aeriană fiind alcătuită din: trunchi, ramuri, muguri, frunze (organe
vegetative) şi flori, fructe şi seminţe (ca organe reproductive).

Trunchiul este partea aeriană ce se găseşte între nivelul solului ( punctul de altoire sau
colet) şi ramificaţiile primului etaj al coroanei.
Ramurile sunt:
- vegetative de schelet ( şarpante, semişarpante) şi semischelet;
- de rod sau fructificare care sunt diferite în funcţie de specie.

Ramurile de rod la speciile sâmburoase (cais, prun, cireş şi vişin) sunt:


- ramuri mixte
- ramuri buchet
- salbă
- pleată

Ramurile mixte poartă un mugur vegetativ normal în vârf, iar lateral muguri florali şi
vegetativi, aşezaţi fie solitari pe noduri (cireş), dar de cele mai multe ori asociaţi pe nod,
florali şi vegetativi, constituind grupurile de muguri caracteristice prunului, caisului, piersicului
(fig. 2).
La piersic, ramurile mixte sunt lungi de 25-60-70 cm şi poartă pe noduri totdeauna grupuri
din 3 muguri care pot fi: toţi florali, cel din mijloc vegetativ şi cei laterali florali sau unul lateral
floral şi ceilalţi vegetativi. La baza ramurii se găsesc 1-2-3 muguri vegetativi slab dezvoltaţi
(fig 3) care pot evolua dacă ramura se scurtează, dacă se arcuieşte sau dacă se fac operaţii
în verde.

7
Ramurile mixte ale piersicului asigură fructe de calitate numai în primul an de formare a
lor, motiv pentru care se elimină prin tăiere după prima fructificare, înlocuindu-se cu altele nou
formate pe ramurile de schelet şi semischelet.
Prunul şi caisul formează ramuri mixte lungi de 7-20 cm, cu grupuri de 2-3 muguri de rod
la prun şi 5-6-8 la cais, în majoritate florali (fig. 3). Sunt ramuri de bază pentru fructificarea
acestor specii şi asigură fructe de calitate, chiar după ramificări multiple, 4-6 ani.
Ramura mixtă la cireş şi vişin, lungă de 7-30 cm, chiar mai lungă la unele soiuri, are
particularitatea că pe nod se formează un singur mugur de obicei floral; mai rar se întâlnesc
axilar şi muguri vegetativi. Ca atare, ramifică puţin sau chiar deloc. Evoluează în acest caz
numai prin mugurele vegetativ din vârf, făcând imposibilă regenerarea.

Ramurile buchet, numite şi buchete de mai, deoarece în această lună sunt deja conturate
morfologic la unele specii. Ele poartă un singur mugur vegetativ în vârf, iar axilar în jurul
acestuia strâns grupaţi (la cireş, vişin, prun şi piersic) sau mai deşiraţi (cais) sau 3-7 muguri
florali (fig.4). La unele specii pot fi axilari şi câte 1-2 muguri vegetativi, care conduc la ramuri
buchet ramificate (prun, cais). În general, buchetele de mai sunt ramuri foarte scurte, 1-12 cm
şi au o durată de viaţă variabilă cu specia şi soiul de la 1-2 ani până la 10-12 ani. Evoluând
numai prin mugurele vegetativ, neavând nici o rezervă laterală de muguri vegetativi, ramurile
buchet nu pot fi regenerate prin tăieri.
Durata economică a ramurilor buchet la prun şi cais este relativ scurtă, 3-4 ani.
Ramurile salbă poartă în vârf un mugur vegetativ, iar lateral numai muguri florali; foarte rar
se pot întâlni în poziţie axilară 1 – 2 muguri vegetativi. Sunt foarte subţiri, cu lungimi de 15-60
cm. Sub greutatea frunzelor şi a fructelor se arcuiesc, se degarnisesc total, rămânând să
evolueze numai prin mugurele terminal. Nu pot fi regenerate prin tăieri, decât 1-2 muguri
vegetativi care, de obicei în anul următor evoluează în buchete de mai. La piersic sunt în
număr restâns de regulă şi o durată de viaţă economică de 1-2 an, iar fructele sunt de calitate
mediocră. Din aceste motive, dacă fructificarea este asigurată de ramurile mixte, ramurile
salbă se suprimă.
Pleata este o ramură de organizare morfologică identică cu salba şi se întâlneşte la
numeroase soiuri de vişin, unde aceste ramuri sunt foarte numeroase, constituind baza
fructificării. Durata economică poate fi de 5-7 ani, dar alungindu-se an de an provoacă o
puternică îndesire a coroanelor. Ca şi salba la piersic, pleata nu poate fi regenerată decât rar
prin tăieri (fig. 5).
Ramurile de rod la speciile seminţoase (fig. 6)
- pintenul (ramură prefloriferă) are 1-3 cm lungime şi poartă în vârf un singur mugure
vegetativ, fără muguri axilari evidenţi. În 1-2 ani evoluează în ţepuşă;
- smiceaua (ramură) prefloriferă) are 15 -20 cm lungime, poartă muguri vegetativi axilari
şi mugur terminal de asemenea vegetativ şi evoluează în nuieluţă sau mlădiţă;
- ţepuşa , ramură de rod propriu-zisă, de 1-10 cm lungime, cu mugur florifer (mixt) în vârf;
- nuieluşa – 15 – 30 cm lungime, poartă un singure mugur de rod în vârf, restul mugurilor
rămânând vegetativi ;
- mlădiţa are aceleaşi caracteristici ca nuieluşa, având în plus faţă de aceasta muguri de
rod axilari, amplasaţi de la vârf către bază;
- vatra de rod este o formaţiune realizată din ramificarea burselor purtătoare de pinteni şi
ţepuşe care se extinde anual şi care trebuie regenerată periodic;
- bursa-pungă, o formaţiune de 1-1,5 cm lungime, constituie îngroşarea bazei
inflorescenţei pe care cresc şi se formează fructele iar lateral alături de fructe, se formează 1-
2 muguri din care iau naştere noi ramuri fructifere, motiv pentru care mai sunt denumite punţi
de rod.
8
2.3. Frunza
Este organul cu cea mai mare importanţă în creşterea, dezvoltarea şi fructificarea
pomului. În frunză au loc cele mai importante procese biochimice şi fiziologice pentru viaţă,
iar structura anatomică este extrem de complexă, fiind purtătoarea unor substanţe specifice
(clorofilă) importante pentru principala sa funcţie, fotosinteza, proces în care cu ajutorul
luminii solare şi în prezenţa clorofilei, substanţele organice, apa, sărurile minerale şi bioxidul
de carbon sunt transformate în substanţe organice primare (glucoza), care prin transformări
ulterioare realizează toată gama de substanţe organice (glucide, lipide, proteine).
Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a fotosintezei în limite optime, în beneficiul
deopotrivă al pomului, dar şi al pomicultorului, aparatul foliar trebuie menţinut într-o perfectă
stare de sănătate, menţinerea frunzişului în integritatea sa, realizându-se prin măsurile de
fitoprotecţie pe care pomicultorul trebuie să le cunoască.
De reţinut este faptul că, „porţile de intrare” în mezofilul frunzei al numeroaselor boli se fac
prin stomate, acestea găsindu-se pe partea inferioară a frunzei, de unde necesitatea ca la
efectuarea tratamentelor soluţiile să acopere cu prioritate această zonă.

2.4. Muguri – Floarea – Fructul


Pentru a interveni eficace în constatarea numeroaselor boli şi insecte care atacă aceste
organe în diferite stadii, este necesar să se cunoască dinamica, fazele creşterii şi dezvoltării
(fenofazele), începând din primăvară.
La înflorire, odată cu maturarea staminelor, acestea eliberează polenul care, prin transfer
pe stigmatele florii, realizează polenizarea. Agenţii polenizatori sunt reprezentaţi de insecte,
între care rolul dominat revine albinelor. Polenizarea este urmată de fecundarea ovulelor de
către gametul mascul, purtat către ovul de tubul polinic.
La plantele unisexuate dioice ca nucul, alunul şi castanul polenizarea se face cu
ajutorul vântului (anemofilă) şi de aceea este foarte important să se aleagă corect soiurile
polenizate.

Polenizarea, fecundarea şi legarea fructelor sunt influenţate de factorii naturali, în sensul că


vremea însorită, cu temperaturi de peste 15 ºC, zilele lipsite de vânt, favorizează zborul
albinelor, secreţia sucului zaharat pe stigmate, germinarea polenului şi dezvoltarea tubului
polinic.

9
CAPITOLUL II. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR

1. Alegerea şi pregătirea terenului


1.1. Alegerea terenului
Amplasrea plantaţiilor se face în zonele destinate pomiculturii. Pentru o alegere
corectă a locului de plantare a unei specii trebuie respectate cu stricteţe, condiţiile de
microzonare.
Noile plantaţii se vor realiza numai în acele zone, bazine şi centre de cultură unde specia
sau soiul vor întâlni maximum de condiţii naturale pentru creştere şi rodire:
- se vor alege terenurile cu soluri fertile, de preferat cu textura mijloci, lutoasă, luto-
nisipoasă şi chiar nisipoasă, permeabile, mijlocii până la profunde, cu pH cuprins între
4,7 şi 9,3;
- din punct de vedere al pantei sunt foarte bune terenurile cu panta uşoară 3-6% ce permit
o bună întreţinere a solului cât şi un transport uşor al fructelor ;
- livezile de pomi pot fi amplasate în condiţii bune şi pe terenul cu panta de 6-12%, cu
orientarea rândurilor pe direcţia curbelor de nivel şi chiar pante până la 18-20%, cu
condiţia ca acestea să fie uniforme;
- condiţia prioritară la înfiinţarea unei livezi o constituie sursa de apă necesară la stropiri şi
la udatul pomilor, mai ales în zonele cu precipitaţii reduse în timpul anului;
- se va căuta ca zona respectivă să fie ferită pe cât posibil de brumele târzii de primăvară
şi îngheţurile timpurii de iarnă;
- trebuie de avut în vedere, ca în pomicultură greşelile mari se manifestă după 4-5 ani de
plantare, atunci când pe remedieri este prea târziu;
- sunt excluse de la plantare, terenurile excesiv de umede şi fără drenaj, ca şi cele cu
nivel freatic sub 1,5 m.
- plantaţiile de pomi pot fi de interes industrial (ferme de peste 2-5 ha –la 100-200 ha) şi
de interes familial (0,1-1,0 ha).
Pentru livezile de măr şi prun care se pretează în sisteme de cultură moderne se vor
prefera în primul rând terenurile cu soluri fertile, mecanizabile sau cu posibilităţi certe de
îmbunătăţire a proprietăţilor agro-productive. Asigurarea apei necesare pentru stropiri, cât şi
pentru irigaţii, sunt condiţii indispensabile plantaţiilor, îndeosebi pentru cele de dimensiunea
unei ferme sau microferme pomicole.
Terenul destinat plantării pomilor la micii producători poate fi în incinta gospodăriilor sau în
afara acestora.
În incinta gospodăriei pe spaţii reduse ca suprafaţă se pot planta, de preferinţă, pomi de
talie mică, altoiţi pe portaltoi de vigoare slabă.
În afara perimetrului construibil se pot organiza plantaţii pomicole în masiv înfiinţate după
tehnica modernă, cu posibilitatea mecanizării lucrărilor specifice pomiculturii.
În cazul în care nu toate terenurile dispun de condiţii corespunzătoare şi posibilităţi de
mecanizare, pentru mărirea capacităţii de producţie sunt necesare măsuri care constau din:
- executarea de drenaje, când nivelul apei freatice este la mică adâncime sau există
porţiuni de băltiri sau infiltraţii de apă;
- crearea unor canale colectoare în zone cu precipitaţii abundente şi cu pericol de
inundare;
- executarea de lucrări antierozionale, pe terenurile în pantă, dar supuse erodării;
- pe terenurile în pantă pot fi executate terase individuale cu diametru de 2-3 cm.
Solurile uşoare, nisipo-lutoase şi luto-nisipoase sunt favorabile pentru cultura căpşunului,
solurile lutoase şi luto-argiloase nu sunt favorabile pentru cultura pomilor, cele mai bune soluri
10
sunt cernoziomurile, bogate în humus, solurile brun-roşcate de pădure. Pe solurile mai puţin
fertile, se recomandă utilizarea unei culturi premergătoare (lucerna) care fertilizează natural
terenul. Solurile trebuie să fie permeabile pentru a se evita băltirea apei, pânza de apă
freatică trebuie să fie la peste 2-3 m adâncime.
Reacţia solului este de preferat să fie neutră, slab acidă sau slab alcalină, cu pH-ul
cuprins între 5-8, terenurile vor fi expuse la soare, orientarea preferată a rândurilor fiind N-S,
se vor evita expoziţiile nordice. Nu se recomandă plantarea în văile înguste, cu curenţi de aer,
precum şi zonele cu frecvente îngheţuri târzii de primăvară. În zonele cu frecvenţă mare a
vânturilor sunt obligatorii perdelele de protecţie cu arbori înalţi (stejar, frasin, arţar, salcâm),
de nuci în combinaţie cu specii de talie mai redusă (alun sau alţi arbuşti).

1.2. Zonarea speciilor pomicole


Zonarea se va face în funcţie de pretenţiile fiecărei specii şi chiar a soiurilor faţă de lumină
şi căldură, precum şi de rezistenţa la geruri, oscilaţii de temperatură şi alte accidente
climatice. Speciile: măr, păr, gutui, prun, cireş, vişin, se pot cultiva în zona dealurilor
subcarpatice, în zonele calde de câmpie se vor planta mai ales: cais, piersic, nectarin, migdal,
fără a exclude celelalte specii, în zonele înalte şi reci se pot cultiva doar arbuştii fructiferi, cu
completarea deficitului de apă. Deşi în cadrul tuturor speciilor s-au creat soiuri
autocompatibile, se recomandă folosirea a cel puţin 2-3 soiuri, pentru o mai bună polenizare.
Este recomandat ca soiurile să fie amplasate în funcţie de epoca de coacere, astfel încât să
fie uşurate tratamentele fitosanitare, irigarea şi recoltarea.
Având la bază lucrările de zonare şi microzonare, dezvoltarea pomiculturii în ultimii 20-25 de
ani a fost concentrată în cele mai favorabile zone, astfel sub aspectul suprafeţelor şi a
numărului total de pomi cultivati, cele mai mari concentrări s-au realizat în judeţele din zona
subcarpatică a Olteniei şi Munteniei, mai ales în judeţele Argeş, Vâlcea, Prahova, Buzău,
Dâmboviţa, Olt şi Dolj. Mai nou au apărut noi amplasamente pomicole în Câmpia Română.
De asemenea trebuie pusă în evidenţă şi concentrarea realizată în partea de nord-est a
Transilvaniei (judeţele Bistriţa Năsăud, Sălaj, Satu - Mare, Maramureş şi Bihor).

Pe specii, zonarea culturii se prezintă astfel:


- Mărul - în zona subcarpatică meridională ( Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova), în nord-
vestul ţării (Bistriţa, Maramureş, Sălaj, Cluj, Satu-Mare, Bihor) şi în nordul Moldovei : conditţi
bune pentru cultură gaseşte şi în judeţele: Mureş, Sibiu, Bacău, Iaşi, Buzău, Dolj, Caraş
Severin, Timişoara şi Arad, precum şi Hunedoara, Alba, Gorj, Mehedinţi, Olt, Braşov,
Harghita, Botoşani, Vaslui şi Vrancea; în celalalte judeţe cultura mărului este slab
reprezentată, dar întâlneşte condiţii dintre cele mai favorabile (Ilfov, Giurgiu, Călăraşi). Se
consideră că cele mai favorabile pentru cultura mărului zonele cu temperatura medie anuală
de 8-9°C şi cu 700-800 mm precipitaţii anuale.
- Părul - deşi este mult mai slab reprezentat în cultura, cele mai favorabile zone sunt
acelea în care temperatura maximă în lunile iulie şi august este de 24-26°C, iar media
temperaturii minime din luna iulie este de 10-12 °C, cultura este cantonată în judeţele Argeş,
Prahova, Buzău, Dâmboviţa, Vâlcea, Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timişoara, Arad, Bihor,
precum şi în judeţele din nord-est Neamţ, Bacău, Suceava, Botoşani, Iaşi şi în centrul ţării,
judeţul Mureş.
- Prunul - desi este bine reprezentat în majoritatea zonelor ţării, el dă cele mai bune
rezultate în zonele cu temperatura medie anuala 9-10 °C şi cu precipitaţii de peste 650-700
mm anual, zonele de cultură sunt : Argeş, Vâlcea, Olt, Prahova, Buzău, Caraş Severin,
Hunedoara, Dâmboviţa, Mehedinţi, Arad, Bihor, Cluj s.a.

11
- Cireşul si vişinul se întâlnesc pe toate formele de relief, cea mai mare pondere o deţin
judeţele : Iaşi, Vaslui, Botoşani, Bacău, Neamţ, Vrancea, precum şi Argeş, Giurgiu şi Dolj.
- Caisul este specia cea mai pretenţioasă faţă de factorii climatici şi mai ales faţă de
temperatură. Zonele cele mai favorabile sunt în sudul ţării ( Dolj, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa,
Ialomiţa, Tulcea, Olt, Teleorman) şi partea de vest (Bihor, Arad).
- Piersicul – se cultivă în zonele de sud şi vest ale ţării, în judeţele Dolj, Constanta,
Giurgiu, Olt, Mehedinţi, zona Bucureştiului, precum şi judeţele Bihor, Satu Mare, Arad,
Timişoara.
- Celalalte specii pomicole cum sunt: nucul, alunul, castanul, arbuştii fructiferi şi căpşunul
sunt reprezentate pe întreg cuprinsul ţării, cu anumite concentrări în unele microzone ( exp.
nucul în zona Tg.Jiu şi Geoagiu, Vâlcea, Bacău, castanul în zona Gorj şi Baia Mare, Vâlcea,
alunul ( zona Olteniei, Muntenia, Banat, Maramureş, Dobrogea) căpşunul în Satu Mare, Olt,
Vâlcea etc.)

1.3. Pregătirea terenului


Pentru plantarea pomilor, pregătirea terenului constă din defrişare, modelare, timp de
pauză (dacă este cazul), fertilizare şi desfundare.

Defrişarea se face în cazul când se înfiinţează plantaţii pe locul ocupat de vechile plantaţii
pomicole sau de vegetaţie forestieră. La plantarea imediată după defrişarea unei livezi vechi
este recomandat să nu se planteze aceeaşi specie. Lucrarea de defrişare se execută cu
ajutorul tractoarelor grele dotate cu instalaţii speciale pentru extirparea totală a rădăcinilor
groase şi adunatul lor, sau după posibilităţi, cu alte mijloace.

Modelarea terenului este obligatorie şi se execută în aşa fel încât să nu existe băltiri de
apă care influienţează negativ asupra vegetaţiei pomilor.Un teren bine modelat uşurează mult
şi asigură efectuarea celorlalte lucrări tehnologice: deplasarea pompelor de stropit, aşezarea
şi manipularea lăzilor şi a containerelor, cositul sau tocatul ierburilor etc. Lucrarea se execută
imediat după defrişare şi se evită mişcarea unui volum prea mare de sol, care ar ajunge pe
unele porţiuni de teren nivelat la roca-mamă.În situaţia când prin nivelare a rămas la
suprafaţă un sol mai sărac în elemente nutritive, se recomandă cultivarea cu leguminoase
furajere în amestec cu ierburi perene şi apoi fie plantarea pomilor după 2-3 ani, fie o fertilizare
puternică.

Efectele oboselii solului


Efectele cele mai păgubitoare sunt semnalate în special în cazul replantării pe acelaşi
teren a speciilor: măr, cireş, piersic; simptome mai puţin evidente sunt semnalate în cazul
replantării pe acelaşi teren a speciilor: prun, păr, căpşuni. În urma defrişării vechilor plantaţii şi
a desfundării terenului, se recomandă scoaterea şi strângerea rădăcinilor care pot să
constituie sursă de infecţie pentru noile plante. Practicarea timp 2-3 ani a unor culturi agricole,
pentru refacerea structurii şi a fertilităţii solului, cât şi pentru a stinge focarele unor boli
virotice, bacteriene, fungice, etc, este de preferat când este posibil.

Desfundarea asigură afânarea structurilor inferioare mai compacte şi cele gleice


impermeabile şi totodată cu această lucrare se încorporează îngrăşămintele organice în
adâncime. Adâncimea optimă de desfundare este de 60-70 cm. Cu cât solul este mai greu cu
atât este nevoie de o mobilizare mai adâncă. Desfundatul se execută mecanizat cu ajutorul
plugurilor şi tractoarelor speciale pentru livezile intensive şi superintensive, pe suprafeţe mai
mari. Perioada optimă de executare a lucrărilor de desfundare este: în cazul terenurilor libere,
12
iunie – august; în cazul celor ocupate de culturi premergătoare, iulie – septembrie. Perioada
de desfundare trebuie să asigure aşezarea solului şi acumularea unei umidităţi
corespunzătoare din ploi, precum şi executarea în condiţii optime a celorlalte lucrări
premergătoare plantării ( nivelarea, pichetarea, executarea gropilor).
Înainte de pichetare şi plantarea propriu-zisă, se impune executarea lucrării de nivelare de
suprafaţă , prin care se urmăreşte eliminarea denivelărilor rezultate în urma desfundării,
inclusiv a şanţului rezultat de la ultima brazdă a plugului. Lucrarea se execută de regulă cu
discul şi cu cât este mai bine executată, cu atât mai uşor se vor executa pichetarea, alinierea
pomilor pe rând şi lucrările ulterioare de exploatare a plantaţiei.

Îmbunătăţirea proprietăţilor chimice are ca scop modificarea reacţiei solurilor puternic


acide cu pH sub 5,0 prin administrarea de amendamente calcaroase în doze de cel puţin 5
t/ha (pe bază de analiză). Excepţie face terenul destinat culturii afinului.
Îmbunătăţirea stării de aprovizionare cu fosfor şi potasiu pe toată adâncimea de
răspândire a sistemului radicular se realizează prin administrarea unor cantităţi
corespunzătoare de îngrăşăminte, odată cu desfundatul (de preferat pe baza unui studiu
agro-chimic realizat de o instituţie de specialitate).
Fertilizarea de fond cu îngrăşăminte organice şi minerale se aplică pe întreaga suprafaţă
la înfiinţarea plantaţiilor intensive şi superintensive şi la groapă pentru pomii plantaţi la
distanţe mai mari. Orientativ, la înfiinţarea plantaţiilor, pentru un ha se administrează pe soluri
cu fertilitate mijlocie 50-60 tone gunoi de grajd, 600-800 kg superfosfat şi sare potasică.
Cantitatea de îngrăşăminte chimice, organice şi amendamente se împrăştie în mod
uniform pe terenul nivelat pe toată suprafaţa şi se încorporează în sol prin lucrarea de
desfundare. Dacă terenul nu se desfundă peste tot, gropile de plantare se fac cât mai mari
(1,0/1,0/0,6 m) în aceeaşi perioadă recomandată pentru desfundat. Cantitatea de
îngrăşăminte organice este de 15-20 kg pentru fiecare groapă, şi câte 150-200 g superfosfat
şi sare potasică, care se amestecă cu pământul de plantare la fiecare pom.
Va urma mărunţirea solului prin discuire, nivelarea terenului apoi mărunţirea şi tasarea
solului cu combinatorul, după plantare.
Ca dimensionare, exploataţia pomicolă devine rentabilă începând de la 1 ha şi până la 20
-30 ha, chiar şi mai mult.

1.4. Parcelarea terenului


În vederea uşurării lucrărilor de întreţinere din livadă, a recoltării şi transportului fructelor,
terenul se împarte în parcele. Parcelele sunt necesare la suprafeţele de peste 5 ha sau când
sunt cultivate mai multe specii.
Trebuie reţinut faptul că, la plantare, atât cât este posibil, lungimea rândurilor de pomi să
fie orientată pe direcţia nord-sud pentru a asigura o cantitate mare de lumină pe tot timpul
zilei, întregii plantaţii şi a evita fenomenul de umbrire. În cazul terenurilor în pantă, orientarea
rândurilor se va face de-a lungul curbelor de nivel, pentru a evita degradarea solului.
Forma unei parcele este de regulă dreptunghiulară iar lăţimea reprezintă aproximativ
jumătate din lungimea acesteia. În vederea transportului fructelor şi nu numai, trebuie avută
în vedere amenajarea de drumuri, de preferat perpendiculare pe lungimea parcelelor.
La parcelarea terenului trebuie avut în vedere şi stabilirea locurilor unde se va depozita
producţia în aşa numitele construcţii de producţie. Odată cu parcelarea terenului, trebuie avut
în vedere şi împrejmuirea viitoarei livezi.

13
Stabilirea distanţelor de plantare şi pichetatul terenului

Distanţele dintre rândurile de pomi şi pe rând se stabilesc în funcţie de combinaţia


soi-portaltoi, fertilitatea solului, sistemul de cultură şi se materializează în teren conform unei
scheme de pichetaj.

Distanţele de plantare la pomi şi arbuşti fructiferi pentru plantaţiile intensive în funcţie


de portaltoii utilizaţi

Specia Portaltoiul Soiul Distanţa de plantare Densitatea /ha


Intre Pe rând Min Max
rânduri
1 2 3 4 5 6 7
Măr MM 106, M4 Standard 4,0-4,5 2,5-3,0 740 1000
Spur 3,5-4,0 2,0-2,5 1000 1428
Franc Standard 4,5-5,0 3,0-4,0 500 740
Spur 4,0-5,0 2,5-3,0 740 1000
Păr Gutui A, BN 70 Standard 4,0-4,5 2,0-3,5 634 1250
Franc Standard 4,0-4,5 3,0-4,0 500 833
Gutui Gutui A, BN 70 Standard 4,5-5,0 3,0-4,0 500 740
Prun Mirobolan, Standard 5,0-5,5 4,0-,4,5 404 500
Miroval
Oteşani 8, Pixy Standard 4,0-4,5 2,5-3,0 740 1000
Cais Mirobolan, zarzăr Standard 5,0-5,5 4,0-5,0 364 500
Oteşani 8 Standard 4,5-5,0 4,0-4,5 444 555
Piersic Mirobolan Standard 4,5-5,0 3,0-3,5 571 740
Franc Standard 4,0-4,5 2,5-3,0 740 1000
Cireş Franc sau Standard 5,5-6,5 4,0-5,0 307 454
vegetativ
Vişin Franc sau Standard 4,0-5,5 2,5-4,0 454 1000
vegetativ
Nuc J. regia Standard 8,0-10,0 8,0-10,0 100 156
(altoit) J. nigra Standard 8,0-9,0 8,0-9,0 110 156
Alun Rădăcini proprii Standard 5,0-6,0 3,0-4,0 416 666
Castan C. sativa Standard 10,0-12,0 8,0-10,0 83 125
Soc negru Rădăcini proprii Standard 4,0-5,0 3,0-4,0 500 800
Zmeur Rădăcini proprii Standard 2,0-2,5 0,5 8000 10000
Mur Rădăcini proprii Standard 2,5-3,0 1,0-1,2 2777 4000
Afin Rădăcini proprii Standard 2,5-3,0 1,0-1,2 2777 4000
Cătină Rădăcini proprii Standard 3,0-3,5 2,0-2,5 1142 1666
Coacăz Rădăcini proprii Standard 2,5-3,0 1,0 3333 4000

14
Distanţele de plantare şi densităţi folosite în plantaţiile superintensive

Specia Portaltoiul Soiul Distanţa (m) Densitatea/ha


Între Pe rând Minimă Maximă
rânduri
Măr M9,M27,M26, Standard 3,0-3,5 1,25 2283 2666
P22 Spur 2,5-3,0 0,8-1,0 3333 5000
Piersic Franc Dwarf,semi- 3,0-3,5 1,0-1,5 1904 3333
dwarf
Nuc J.regia Spur 6,0-7,0 5,0-6,0 238 333

15
Pichetarea terenului constă în marcarea pe teren a locului unde se va planta fiecare pom
iar direcţia rândurilor va fi paralelă cu latura lungă a parcelei şi pe cât posibil pe direcţia N-S.
După marcarea primului rând, pe toată lungimea lui, considerat linie de bază, se marchează
cu ţăruşi capetele rândurilor următoare la distanţa stabilită. Pentru alinierea picheţilor se
folosesc jaloane înalte de 1,5-2,0 m, vizibile de la distanţă pentru a trasa liniile care
încadrează terenul într-o figură geometrică (dreptunghi, pătrat etc).
Locul fiecărui pom se determină prin întinderea unei sârme marcate între picheţii din
capătul rândului, şi se fixează cu un ţăruş, la distanţa stabilită. La plantarea pomilor se întinde
din nou aceeaşi sârmă gradată, pentru a determina locul fiecărui pom. Pe suprafeţe mai mici
se folosesc obligatoriu scândura de plantare, care are lungimea de 1,50 m, cu crestături la
cele două capete şi una la mijloc. Scândura de plantare se aşează cu crestătura de la mijloc
pe pichetul care marchează locul pomului şi se mai bat doi picheţi la ambele capete ale
scândurii, când se sapă groapa, cei doi picheţi de la capetele scândurii rămân şi la plantarea
pomului .
Sistemul de pichetat ales este dat de figura geometrica, ce se realizeaza pe teren cu
ajutorul a 3-4 picheti şi care poate fi: un pătrat, un dreptunghi sau un triunghi. Denumirea
acestor forme este atribuită şi sistemelor de pichetat:
16
- Pichetatul în pătrat, la care distanţele dintre rânduri sunt egale cu cele dintre pomi pe rând.
Acest tip de pichetat se foloseste în general, pentru înfiinţarea plantaţiilor clasice şi pe
terenuri plane;

- Pichetatul în dreptunghi, cu distanţele mai mari între rânduri şi mai mici între pomi pe rând,
se utilizează mai mult pe terenurile plane şi cu pantă uşoara pentru toate tipurile de livezi;

- Pichetatul în triunghi, oferă pomilor condiţii mai bune de captare a luminii directe şi de
distributţe a rădăcinilor în spaţiul de nutriţie. Pe terenurile în pantă, pomii constituie obstacole
pentru apa care se scurge la vale şi erodează solul.

Pentru executarea unui pichetat sunt necesare:

• jaloane de 2 m vopsite cu roşu şi alb, pentru a fi vizibile;

17
• ruleta sau panglica de oţel de circa 50 m lungime;

• sârmă cu noduri marcată din metru în metru de circa 50 m lungime;

• picheţi, ţăruşi şi maiuri din lemn (0,5 lungime);

• triunghi compas cu deschidere reglabilă (2 - 2,5)

Pe terenurile plane pichetatul începe cu jalonarea laturii lungi, luându-se ca aliniament fix
un drum, un gard, o perdea de copaci etc, care există şi nu poate fi mutat usor.

In zonele colinare, unde majoritatea terenurilor sunt framântate şi au diferite expoziţii şi


pante, orientarea şi pichetarea rândurilor solicită o atenţie şi o pricepere deosebită.

Pe versanţii scurţi, cu pante mici şi uniforme, pichetatul rândurilor de pomi se face paralel
cu curbele de nivel, plecându-se de la un aliniament jalonat la baza pantei sau de-a lungul
potecilor făcute de animale în timpul păşunatului.

Pe versanţii lungi ai dealurilor înalte, pichetatul constituie o lucrare mai complexă, care se
execută de către cadre calificate cu ajutorul aparatelor de măsurat.

18
Stabilirea polenizatorilor

Intâlnim deseori în livada de langă casă sau în


plantatţile cu scop comercial, pomi care deşi au beneficiat
de cele mai bune condiţii climatice, agrotehnice, îngrijiţi cu
multă migală şi măiestrie de bunul gospodar, au înflorit dar
nu au legat fructe. Aceşti pomi care sunt din anumite specii
şi soiuri au nevoie să se polenizeze cu polen străin (fiind
autosterile), de la alte soiuri pentru ca fructele lor să lege.
Un factor deosebit de important pentru asigurarea unor
recolte mari şi de calitate, care trebuie avut în vedere chiar
de la înfiinţarea livezii, este distribuirea soiurilor în livadă,
pentru a asigura polenizarea reciprocă.
Toate soiurile de măr sunt autosterile, adică nu leagă
fructe prin polenizare cu polenul propriu. Ele au nevoie de
polen de la un alt soi. Prin cercetări s-a stabilit care este
cel mai bun polenizator pentru fiecare soi şi care este
efectul polenizării cu unul sau altul dintre polenizatori. Lista
cu principalii polenizatori va fi prezentata la fiecare specie
pomicolă în următoarele capitole.
Pentru asigurarea unui efect maxim al polenizării dintre
soiuri, trebuie respectate câteva reguli şi anume:
- soiurile să prezinte compatibilitate la polenizare ;
- soiurile să aibă aceeasi perioadă de înflorire;
- distanţa dintre soiul de bază şi soiul polenizator să nu fie
prea mare;
- polenizarea se face cu ajutorul albinelor şi al vântului
(nuc, alun, castan);
- pentru o bună polenizare sunt necesare minimum două familii de albine la hectar;
- pentru protejarea albinelor în perioada înfloritului, se recomandă să nu se efectueze stropiri
cu insecticide, iar dacă acestea se execută, se vor folosi insecticidele care nu omoară
albinele;
- aşezarea stupilor în livada pentru polenizare, se va face în imediata apropiere a livezii sau
chiar in mijlocul acesteia şi neapărat la începutul înfloritului;

2. Plantarea pomilor
2.1. Epoca de plantare
Cele mai bune rezultate dau plantările de toamnă, începând cu 15 octombrie şi până la
venirea primului îngheţ, deoarece până în primăvară rădăcinile pomilor realizează un contact
strâns cu pământul, rănile se calusează, uneori emit chiar rădăcini noi, iar în groapă se
acumulează umiditate care se păstrează şi în perioadele mai secetoase din timpul primăverii.
Pomii pornesc în vegetaţie cu 10-15 zile mai devreme decât cei plantaţi primăvara şi
realizează creşteri mai mari cu 20-30%. În situaţia în care plantarea nu s-a făcut în toamnă,
aceasta se realizează primăvara cât mai devreme posibil, imediat după dezgheţarea şi
zvântarea solului, înainte de pornirea pomilor în vegetaţie, când solul are umiditate ridicată.
19
Plantările de primăvară executate cu întârziere pot să compromită plantaţia şi să întârzie
intrarea pe rod a pomilor. Se mai pot planta pomi şi în „ferestrele iernii”, cu condiţia ca
temperaturile din timpul plantării să nu scadă sub 0 °C.

2.2. Executarea gropilor


Săpatul gropilor. In teren desfundat gropile se fac cu putţn timp înainte de plantare, sau în
ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile de 50 / 50 /
60 cm, în cazul plantaţiilor intensive şi superintensive, iar la cele clasice de 80/80/60cm.
Pe terenurile nedesfundate dimensiunile gropilor trebuie să fie de 80 / 80 cm şi adânci de
70 cm şi se efectuează cu 2-3 luni înainte de plantare. După săparea gropilor se trage 2/3 din
pământ în groapa de plantare după ce în prealabil s-a adăugat gunoiul de grajd bine
fermentat. În teren desfundat, gropile se fac înainte de plantare sau chiar în ziua plantării,
pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile reduse în aşa fel încât să
încapă cât mai bine sistemul radicular. În cazul arbuştilor fructiferi gropile cu dimensiuni de
40/40/30 cm.
Gropile se execută manual cu hârleţul, sau mecanic cu burghiul. Pământul rezultat la
săparea manuală a gropilor în teren nedesfundat se separă, urmând ca umplerea gropilor, la
plantare, în zona rădăcinilor pomilor, să se facă cu pământul cel mai fertil.

2.3. Pregătirea materialului săditor


Materialul săditor se procură de la pepinierele pomicole şi până la plantarea acestora se
stratifică în şanţuri adânci de 50-60 cm. Scoaterea de la stratificare, repartizarea în teren şi
plantarea trebuie să se realizeze cât mai operativ pe măsura plantării pentru a evita
deshidratarea. Trebuie multă atenţie la transportul, manipularea şi plantarea pomilor, pentru a
nu vătăma mugurii, în special din zona de proiecţie a coroanei (50 – 80 cm).
Materialul săditor admis la plantare este cel certificat (eticheta albastră) sau cel C.A.C.
(eticheta galbenă). Orice altfel de material săditor folosit la plantare rămâne în
responsabilitatea celui care îl foloseşte. Un astfel de material săditor este bine să fie evitat la
plantare.
La plantare rădăcinile pomilor se fasonează prin scurtare, eliminarea celor rupte, rănite şi
mucegăite. Rădăcinile principale se lasă cât mai lungi, rădăcinile secundare se scurtează cu
cca 1/3 din lungime iar cele subţiri la 1-2 cm sau rămân intacte. Tăierile se execută
perpendicular pe axul rădăcinilor pentru a provoca răni cât mai mici.
După fasonare, pomii se mocirlesc cu un amestec de apă, pământ galben şi balegă
proaspătă de vită (3 părţi pământ, 2 părţi balegă de vită şi apă până se obţine o pastă de
consistenţa smântânii). Mocirlirea asigură o mai bună aderenţă a particulelor de pământ în
jurul rădăcinilor pentru a menţine o umiditate mai ridicată în zona rădăcinilor. Până la plantare
materialul saditor se stratifica in santuri cu adancimea de 50-60 cm, unde se asigură condiţii
pentru menţinerea în stare normală fiziologică (fără deshidratare).

2.4 Tehnica de plantare


Pomii trebuie plantaţi cu punctul de altoire la nivelul solului, asezându-se pe un muşuroi
de pământ, făcut în mijlocul gropii de plantare. Plantatul pomilor se face de către o echipă
formată de obicei, din două persoane. Una fixează şi ţine pomul în poziţie verticală în mijlocul
gropii de plantare şi la adâncimea corespunzătoare iar cealaltă trage pământ provenit din
stratul fertil al solului, bine marunţit şi reavăn în jurul rădăcinilor. Se scutură uşor pomul, ca
pământul să patrundă printre rădăcini, astfel încât să nu existe spaţii goale. După ce s-au

20
acoperit rădăcinile cu un strat de 5-10 cm de pământ, se tasează uniform pământul în jurul
pomului, începând de la marginea gropii spre interior.
Tasarea se face prin călcarea cu piciorul (cu cizma), de 2-3 ori până când se termină
plantarea. Pe fundul gropii şi în amestec cu solul din groapă se administrează 20-30 kg,
gunoi de grajd fermentat.
Pe timp secetos, în special primăvara, pomii
plantaţi se udă cu 15-20 litri de apă.
In final, se face un muşuroi pe suprafaţa gropii de
plantare, cu restul pământului râmas, fără a se
mai tasa. Proiectarea coroanei pomilor. Pomii sub
forma de vargă se scurtează la 60-70 cm de la
nivelul solului în cazul plantaţiilor intensive,
respectiv la 80 cm în cazul coroanelor globuloase,
utilizate în sistemul semiintensiv. Scurtarea
pomilor este bine să se execute primavara,
inclusiv la pomii plantaţi toamna.

ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR

Lucrarea Perioada de Parametrii lucrării Speciile la care se


executare aplică
0 1 2 3
A. PREGĂTIREA TERENULUI ÎN VEDEREA PLANTĂRII
a)Amendarea solului pe Inainte de 4-8 t/ha (doza care să La toate speciile, cu
terenurile cu aciditate desfundare ridice pH la 6, încât excepţia plantaţiilor
pronunţată ( cu pH sub 5,5 saturarea în baze să de castan şi afin care
şi cu saturare în baze sub fie de 80% pe reuşesc bine pe
60%) orizontul până la 4° solurile acide. La
cm adâncime) afin, pentru
acidifierea solului se
recomandă folosirea
turbei ca
îngrăşamânt organic.
b) Fertilizarea în funcţie de Inainte de gunoi 40-50 t/ha Pomi si arbuşti
starea de aprovizionare a desfundare fosfor 150-200 fructiferi
solului cu elemente nutritive: kg/ha s.a.
- pe terenuri care se In groapă, potasiu 150-200
desfundă, la plantare kg/ha s.a. Pomi
In groapă, 20-30 kg gunoi Arbuşti fructiferi
la plantare 5-10 kg gunoi
- pe terenuri care nu se 40-50 kg gunoi
desfundă. 250-300 g fosfor Pomi
21
s.a.
150-200 g potasiu
s.a.
c) Dezinfecţia solului Inainte de 25-75 kg/ ha Pomi şi arbuşti
desfundare Lindatox-3, în fructiferi
funcţie de vârsta
larvelor

d) Desfundarea terenului : Cu 2-3 luni 60/60/60 cm Pomi


- pe terenuri profunde de înainte de 40/40/30 cm Arbuşti fructiferi
minimum 70 cm; plantare 80/80/60 cm Pomi
- gropi individuale pe Cu 2-3 luni
terenuri cu sol superficial şi înainte de
cu alunecări stabilizate plantare
e) Nivelarea terenului Cu 10-15 zile Uniformizarea Pomi si arbuşti
desfundat înainte de terenului fructiferi
plantare
f) Săpat gropi în teren Inainte de 60x60x60 Nuc, castan, măr, etc
desfundat plantare Arbuşti fructiferi
40x40x30

Lucrarea Perioada de Parametrii lucrării Speciile la care se


executare aplică
0 1 2 3
B. PLANTAREA POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI
a) Asigurarea materialului Cu 5-10 zile Soiurile prevăzute a Pomi şi arbuşti
săditor înainte de se planta fructiferi
plantare, - certificat şi C.A.C.
toamna
b) Stratificarea materialului Imediat In şanturi fără Pomi si arbuşti
săditor şi udarea lui stagnări de apă fructiferi
c) Plantarea propiu-zisă ( Toamna 1 XI-1 Conform tehnologiilor Pomi si arbuşti
fasonarea, mocirlirea, XII fructiferi
plantarea ) Primavara 1 III-
5 IV
d) Udarea pomilor după Imediat după 20l/groapa Pomi
plantare la locul definitiv plantare, 10 l/tufă Arbuşti fruciferi
primavara. de 2 -3 ori la nevoie Pomi si arbuşti
fructiferi
e) Protejarea pomilor Toamna Cu diferite materiale Pomi
împotriva rozătoarelor
f) Arătura terenului bătătorit După plantare, La 15-20 cm, cu Pomi si arbuşti
cu ocazia plantării toamna sau răsturnarea brazdei fructiferi
primavara spre rândul de pomi
g) Proiectarea coroanei Primavara la Conform specificului Pomi si arbuşti
pornirea în formei de coroană fructiferi
vegetaţie proiectată

22
CAPITOLUL III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR
FRUCTIFERI

1. Lucrări de întreţinere

1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi


Înierbarea constă din menţinerea terenului din plantaţie cultivat cu ierburi perene şi se
recomandă doar pentru zonele deluroase, cu multe ploi. În zonele cu mai puţine ploi,
înierbarea mai mult dăunează decât ajută, deoarece ierburile prin numeroasele lor rădăcini,
formează aproape de suprafaţa solului, un strat pâslos, care împiedică pătrunderea apei din
ploi, la rădăcinile pomilor. O parte din apă, care pătrunde totuşi în pământ, este absorbită de
rădăcinile ierburilor, înainte de a ajunge la rădăcinile pomilor. Mai mult, ierburile crescând
primăvara devreme, consumă cantităţi mari de apă tocmai în acea vreme când şi pomii au
mare nevoie de ea.
Înierbarea are loc începând cu al doilea, al treilea an de plantare şi poate să fie totală sau
parţială. În cazul înierbării parţiale, o parte din suprafaţa de teren din jurul trunchiului se
menţine sub formă de ogor negru prin lucrări manuale şi prin erbicidare. Înierbarea poate fi
permanentă sau periodică, când după un număr oarecare de ani se ară şi se menţine câţiva
ani ca ogor negru, după care se înierbează din nou.
În condiţii de irigare este bine să se execute înierbarea terenului în benzi, între rândurile
de pomi.

Menţinerea permanentă a ogorului negru este un alt mod de întreţinere a solului în livezi.
În acest caz solul se menţine curat de buruieni şi afânat în cursul întregii perioade, prin
discuire sau praşile repetate. Pământul fiind lucrat şi afânat, apa din ploi pătrunde cu uşurinţă
şi ajunge repede la rădăcini. În acelaşi timp, solul fiind afânat la suprafaţă, împiedică
evaporarea apei, ea rămânând aproape în întregime la dispoziţia pomilor. Ca urmare, pomii
din livezile unde pământul este menţinut ogor negru, fără concurenţa buruienilor pentru apă şi
hrană cresc mai bine, formează mai mulţi muguri de rod şi dau recolte bogate.
Totuşi, prin lucrarea permanentă a solului, în cazul ogorului negru, se distruge, într-o
anumită măsură structura lui. Asemenea soluri se bătătoresc repede, nu permit pătrunderea
apei şi a aerului către rădăcini. Pentru a reduce aceste efecte nedorite, toamna, în perioada
îngălbenirii frunzelor, terenul se ară la adâncimea de 20 – 22 cm, în livezile de măr şi păr, la
15 – 18 cm, la 15 – 18 cm, în cele de prun, cais, piersic, cireş, vişin şi de arbuşti fructiferi.
Adâncimea arăturii va fi mult mai redusă în apropierea trunchiului pomilor, pentru a nu
distruge rădăcinile. Arătura de toamnă nu se grăpează, brazdele şi bulgării opresc zăpada pe
loc, sporind la creşterea cantităţii de apă din sol în primăvară. Arătura se va executa la 1,0-
1,2 m de rândul de pomi.
Primăvara se face o lucrare de afânare a solului la 10 – 12 cm cu cultivatorul sau cu sapa
pe toată suprafaţa, inclusiv sub coroana pomilor, după efectuarea tăierilor şi tratamentelor
contra bolilor.
În cursul verii, solul din livadă se mai lucrează de 4- 6 ori, la 10 – 12 cm, mai ales după
ploi, în aşa fel încât să nu fie buruieni şi pământul să fie afânat.

Culturi de acoperire folosite pentru îngrăşământ verde constau în întreţinerea terenului din
livadă prin cultura unor plante folosite ca îngăţământ verde. Cultura ocupă terenul doar
câteva luni, în restul timpului solul se menţine ca ogor negru. Specia cultivată trebuie să
crească repede, să producă o masă cât mai bogată de materie organică, să nu concureze
pomii pentru apă şi substanţe nutritive.
23
Cele mai bune culturi de acoperire pentru îngrăşământ verde în livezi sunt cele de
toamnă-primăvară sau de vară, deoarece ele cresc şi se dezvoltă în perioadele în care pomii
au cerinţe mai mici pentru apă şi substanţe nutritive. Pentru culturile de primăvară se
recomandă: seradela, sulfina şi rapiţa; pentru culturile de vară: lupinul alb, lupinul galben,
facelia, seradela, soia, fasoliţa, floarea soarelui; pentru culturile de toamnă: secara,
măzărichea păroasă, trifoiul şi rapiţa.
Încorporarea plantelor în sol se realizează cu ajutorul grapei cu discuri şi cu plugul.
Se practică pe solurile lipsite de materie organică (solurile nisipoase, în special).
Ogorul negru combinat cu plante acoperitoare sau ogorul negru ocupat este un alt mod de
menţinere a solului în livezi care elimină unele neajunsuri ale celor două moduri de lucrare a
solului. În prima jumătate a verii solul din livadă se menţine ogor negru. După încetarea
creşterii lăstarilor, în a doua jumătate a verii (luna august) se însămânţează anumite plante
agricole, de obicei furajere ( mazăre furajeră, lupin galben, secară, timoftică). Aceste plante
cresc până în toamnă, dau o masă verde importantă care în perioada înfloritului se
tăvălugesc şi se îngroapă în sol prin arătura de toamnă, ca îngrăşământ verde.

Culturile intercalate cu plante agroalimentare constau în cultivarea cu plante cu perioadă


scurtă de vegetaţie în zonele secetoase pentru menţinerea umidităţii în sol. Din păcate, acest
mod de întreţinere a solului nu este posibil decât în zonele cu multe ploi, cel puţin 600-700
mm de precipitaţii anual sau cu posibilităţi de irigare. În regiunile secetoase, unde se resimte
o mare lipsă de ploaie, în a doua parte a verii, nu este posibilă o cultură anuală, nu răsare
nimic sau ceea ce răsare nu creşte. În aceste regiuni este mai bine de menţinut ogorul negru
în cursul verii.

Mulcirea solului constă în menţinerea solului acoperit cu diferite materiale. Mulciul poate fi
natural, obţinut pe terenul din plantaţii sau pe alte terenuri, cât şi artificial. Ca mulci natural se
folosesc resturile vegetale din gospodărie (paie, coceni, frunze, rumeguş, fânul de proaspătă
calitate) care, fie întregi, fie tocate, acoperă terenul într-un strat uniform de 10-15 cm, strat ce
permite pătrunderea în sol a apei, aerului şi cădurii dar împiedică pierderea apei, pătrunderea
luminii şi creşterea buruienilor.
Ca mulci artificial se foloseşte folia neagră de polietilenă sau cea transparentă. Practica
mulcirii s-a generalizat pe rândurile de pomi pe o lăţime de 1,5 -.2 m, în special la plantaţiile
intensive şi superintensive amplasate pe terenurile nisipoase şi în zonele secetoase precum
şi în culturile de căpşuni.

1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii


Brumele şi îngheţurile târzii pot surprinde pomii în fenofaza de umflare a mugurilor floriferi
şi chiar în plină floare. Cele mai des afectate sunt speciile cais, migdal, piersic şi cireş, care
înfloresc timpuriu.
Pentru protejarea livezilor, cea mai accesibilă şi mai ieftină metodă, rămâne fumigaţia,
respectiv arderea unor materiale uşor de aprins şi care produc fum mult. Condiţia esenţială
este ca arderea să fie înceată, să nu producă flacără. În aceste scopuri se caută din timp
bălegar păios, semiuscat, turbă, gunoaie, buruieni uscate, vreascuri, resturi de cauciuc şi alte
materiale care amestecate pot servi la pregătirea grămezilor fumigene. Pentru fiecare hectar
de livadă sunt necesare 150-200 asemenea grămezi de material fumigen care se distribuie la
8 -10 m una de alta, printre rândurile de pomi, nu numai pe alei şi, pe cât posibil, să fie
perpendiculare pe direcţia vântului dominat. Grămezile cu materiale fumigene trebuie să ardă
(să producă fum) până la răsărirea soarelui şi au un efect bun numai la o scădere a
temperaturii la -2…-3ºC.
24
1.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor
Distrugerea buruienilor se poate face prin mijloace mecanice şi prin mijloace chimice
înainte de formarea seminţelor. Această lucrare se face obligatoriu cu consultarea
specialiştilor.
Folosirea exclusivă a erbicidelor duce la înmulţirea speciilor perene de buruieni mai
rezistente la erbicide (pir, talpa gâştii şi volbură). De asemenea, erbicidele selective contribuie
în mare măsură la schimbarea compoziţiei floristice a buruienilor. Cele sensibile sunt distruse
foarte repede, lăsând loc liber celor rezistente.
Perioada optimă de aplicare a erbicidelor se stabileşte în funcţie de stadiul de dezvoltare a
principalelor specii de buruieni din plantaţii. Erbicidele se pot aplica preemergent toamna sau
primăvara devreme, pentru a împiedica germinaţia seminţelor şi postemergent în stadiul de
vegetaţie, acestea fiind absorbite de plante prin frunze.
Buruienile perene se combat în tot timpul anului pe vetre, cele mai bune rezultate
obţinându-se înainte de înflorire sau când au 10-15 cm înălţime.
La aplicarea erbicidelor în plantaţiile pomicole se vor respecta următoarele reguli:
- prepararea (soluţiei) suspensiei de erbicide se face numai cu apă perfect limpede şi
lipsită de orice impurităţi, pentru a nu se înfunda duzele instalaţiei;
- la prepararea erbicidelor nu se vor folosi vase din lemn, prepararea soluţiilor se va face
cât mai departe de sursele de apă (fântâni, canale, ape curgătoare);
- după terminarea lucrării vasele cât şi toată aparatura folosită se spală cu apă curată, în
amestec cu sodă şi se clătesc repetat cu apă curată. Ambalajele goale rămase se
distrug. Soluţiile rămase cât şi apa provenită de la spălarea vaselor şi pompelor se varsă
în gropi anumite, adânci, departe de fântâni, ape curgătoare, canale;
- erbicidarea se va efectua numai pe timp liniştit, fără vânt.
Cercetările efectuate în domeniu cât şi practica de producţie au arătat că dintre speciile
pomicole cultivate, seminţoasele, şi în special mărul, suportă cel mai bine erbicidarea. În
aceste plantaţii pot fi folosite cu succes atât erbicidele sistemice, cât şi cele de contact sau
totale.

Erbicidele recomandate şi autorizate pentru a fi folosite


în plantaţiile de pomi
Denumirea erbicidelor sau Substanţa activă Doza
amestecurilor de erbicide recomandată
% kg/ha efectiv
Gramoxone Paraquat 20% 4
Roundup Glyphosate 36% 6-10
Devrinol Napromid 50% 6-8
Simazin ( simadon) 4-5
Caragard (caradon) 4-5

2. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi

2.1. Combaterea bolilor şi dăunătorilor


Numărul organismelor dăunătoare care afectează într-un fel sau altul, sănătatea şi
productivitatea pomilor este foarte mare. Diferiţi viruşi, bacterii, ciuperci parazite, insecte,
păianjeni, viermi, rozătoare, păsări, etc. se hrănesc şi cresc pe anumite organe ale pomilor.
Lupta cu bolile şi dăunătorii pomilor trebuie dusă permanent pe parcursul întregului an şi cu
25
toate că vara se văd mai bine dăunătorii şi efectele lor, iarna este un prilej foarte bun de a
acţiona asupra lor.
Primele măsuri care pot fi aplicate în perioada de iarnă, pentru protejarea pomilor contra
agenţilor patogeni şi a dăunătorilor sunt cele mecanice, de igienă culturală, cum ar fi:

Omizitul pomilor constă în adunarea şi arderea cuiburilor de omizi din frunzele uscate,
fixate sau atârnarea de ramuri, reducând substanţial atacul omizilor, primăvara;

Adunarea şi distrugerea fructelor mumificate contribuie foarte mult la reducerea atacului


unor ciuperci şi bacterii, care provoacă putrezirea fructelor, ciuruirea frunzelor şi altor boli;

Tăierea şi arderea ramurilor uscate este o lucarare de igienă, prin care se distrug
numeroşi dăunători care se găsesc pe scoarţă (păduchi ţeştoşi, ouă de acarieni şi insecte
etc.), unii dăunători din interiorul lemnului (carii, sfrederitorul ramurilor etc.), precum şi o serie
de ciuperci şi bacterii;

Răuirea scoarţei, trunchiului şi ramurilor groase are ca efect îndepărtarea unei întregi
serii de dăunători aflaţi pe scoarţă sau în crăpăturile acesteia ca ouă, larve, pupe sau adulţi.
Răzuirea se face cu perii de sârmă, iar resturile se distrug imediat prin ardere;

Văruitul trunchiului, în afară de efectul frumos pe care-l au pomii văruiţi şi de protecţia


scoarţei de „arsurile de iarnă”, are un rol deosebit în distrugerea unor specii de ciuperci
parazite, ouă de insecte şi alţi dăunători. Deşi oamenii văruiesc pomii primăvara, lucrarea
respectivă, făcută toamna, are un efect mai mare, mai complet;
Aceste lucrări pot fi aplicate cu uşurinţă în plantaţiile pomicole de mici dimensiuni (sub 1,0
ha)
Săpatul solului în jurul tulpinilor şi aratul întregii suprafeţe ocupată de pomi, la începutul
toamnei, este o lucrare hotărâtoare pentru creşterea şi rodirea pomilor. O serie de insecte,
ouăle sau pupele lor, care şi-au găsit adăpost în sol, sunt scoase la suprafaţă şi degeră în
cursul iernii. De asemenea, aerul şi apa pătrund uşor la rădăcini, contribuind la procesele de
extragere şi prelucare a substanţelor nutritive, de care au nevoie pomii.
Măsurile menţionete mai sus nu sunt suficiente şi trebuie completate cu măsuri de
combatere chimică.care trebuie însoţite de măsuri agrotehnice, cea mai importantă fiind
lucrarea solului din livadă, săpatul manual sau arătura adâncă de toamnă, prin care se
încorporează şi se distrug pupăriile insectei, reducându-se, astfel, rezerva biologică pentru
următorul an de vegetaţie.

2.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi

a) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la măr


Pentru realizarea unor tratamente fitosanitare eficiente şi cu protejarea mediului
înconjurător este bine să se apeleze la specialiştii horticultori sau agronomi

Nr. Bolile şi dăunătorii Perioada Pesticide folosite Conc.


26
trat. combătuţi ( luna, %
decada )
1 Păduchele din San Jose, noiembrie, 2 Oleodiazol 1,5
Eriosoma, ouă de afide decembrie, 3 Oleockalux 1,5
Oleocarbexox 1,5
2 Psilide, acarieni, defoliatoare Martie, 3 Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1,0
Aprilie, 1 0,5
3 Făinare, Anthonomus sp., Martie, 3 Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1,0
Eriosoma, parţial acarieni, Aprilie,1 EC sau Karathan sau Kumulus 0,1
defoliatore 0,3
4 Rapăn, făinare, Phylosticta Aprilie, 1 US – RV 92% 1,5
sp., Phomopsis sp., ( Paracarovicid ) +
Gloeosporium sp., ouă Turdacupral 50 0,2
hibernante de acarieni, Champion 50 WP 0,2
Eriosoma, ouă de defoliatoare,
inclusiv Lymantria
5 Rapăn, făinare, monilioză, Aprilie, 2 Zeamă bordeleză + 0,5
Phylosticta sp., Gloeosporium Aprilie, 3 Sulf muiabil 0,7
sp., Phomopsis sp.
6 Rapăn, făinare, monilioză, Mai, 1 Metoben + 0,07
Phylosticta sp., Gloeosporium Captadin 50 sau Dithan + 0,250
sp., Phomopsis m., Caolin + 0,2
Hoplocampa m., acarieni, Acid boric + 0,05
Eriosoma, afide, psilide, Carbetox 37 la sol 0,5
defoliatoare, minatoare Sumialpha 0,04
7 Rapăn, făinare, monilioză, Mai, 2 Captadin 50+(Dithan) 0,250
Phylosticta. Sp, Gloeosporium Metoben + 0,07
sp., Phomopsis m., Caolin + 0,2
Hoplocampa m., acarieni, Acid boric + 0,05
Eriosoma, afide, psilide, Filitox + 0,05
defoliatoare, minatoare Carbetox 37 la sol 0,5
8 Rapăn, făinare, monilioză, Mai, 3 Captadin 50 + 0,250
Phylosticta sp., Phomopsis m., Iunie, 1 Fademorf + 0,1
Carpocapsa p. ( G. 1 ), Plictran 600 FL + 0.025
acarieni, Eriosoma, afide, Thuringin 6000 + 0,2
psilide, defoliatoare, minatoare Caolin + 0,2
Acid boric 0,05
9 Rapăn, făinare, monilioză, Iunie, 2 Polycarbacin + 0,2
Phylosticta sp., Gloeosporium Metoben + 0,07
sp., Phomopsis m.,păduchele Wofatox 50 + 0,160
din Sant Jose ( G.1 ), acarieni, Caolin + 0,2
Eriosoma, afide, psilide, Acid boric + 0,05
defoliatoare, minatoare Carbetox 37 la sol 0,5
10 Rapăn, făinare, monilioză, Iunie, 3 Captadin 50 + 0,250
Phylosticta sp., Phomopsis m., Fademorf + 0,1
Gloeosporium sp, păduchele Wofatox 50 + 0,160
din Sant Jose ( G.1 ), acarieni, Caolin + 0,2
Eriosoma, afide, psilide, Acid boric + 0,05
defoliatoare, minatoare Carbetox 37 la sol 0,5
27
11 Rapăn, făinare, monilioză, Iulie, 1 Dithane M 45 + 0,2
Phylosticta sp., Phomopsis m., Nimrod 25 EC + 0,05
Gloeosporium sp, păduchele Ekalux S. Oradea + 0,1
din Sant Jose ( G.1 ), acarieni, Caolin + 0,2
Eriosoma, afide, psilide, Acid boric + 0,05
defoliatoare, minatoare Carbetox 37 la sol 0,5
12 Rapăn, făinare, monilioză, Iulie, 2 Polycarbacin + 0,0125
Phylosticta sp., Phomopsis m., Metoben 70 + 0,05
Gloeosporium sp, păduchele Plictran 600 Fl. + 0,03
din Sant Jose ( G.1 ), acarieni, Decis 2,5 EC + 0,0125
Eriosoma, afide, psilide, Caolin + 0,2
defoliatoare, minatoare Acid boric + 0,05
Carbetox 37 la sol 0,5
13 Rapăn, făinare, monilioză, Iulie, 3 Captadin 50 + 0,125
Phylosticta sp., Phomopsis m., Metoben 70 + 0,05
Gloeosporium sp, păduchele Ekalux S. Oradea + 0,1
din Sant Jose ( G.1 ), acarieni, Caolin + 0,2
Eriosoma, afide, psilide, Acid boric + 0,05
defoliatoare, minatoare Clorură de Ca chim. Pură,
lichidă + 1,0
Carbetox 37 la sol 0,5
14 Rapăn, făinare, monilioză, August, 1 Captadin 50 + 0,125
Phylosticta sp., Phomopsis Metoben 70 + 0,05
sp., Gloeosporium sp, Plictran + 0,03
Carpocapsa (G2), acarieni, Decis 2,6 + 0,0125
Eriosoma, afide, psilide, Caolin + 0,2
defoliatoare, minatoare Acid boric + 0,05
Clorură de Ca chim. Pură,
lichidă + 1,0
Carbetox 37 la sol 0,5
15 Rapăn, făinare, monilioză, August, 2 Captadin 50 + 0,125
Phylosticta sp., Gloeosporium Metoben 70 + 0,05
sp, Carpocapsa (G2), Ekalux + 0,1
Phomopsis sp, acarieni, Carbetox 37 la sol 0,5
Eriosoma, afide, psilide,
defoliatoare, minatoare
16 Rapăn, făinare, monilioză, August, 3 Captadin 50 + 0,125
Phylosticta sp., Gloeosporium Septembrie, 1 Metoben 70 + 0,05
sp, Carpocapsa (G2), Carbetox + 0,5
Phomopsis sp, acarieni, Dicofol + 0,2
Eriosoma, afide, psilide, Carbetox 37 la sol 0,5
defoliatoare, minatoare

b) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la păr

Nr. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada Produsele folosite Conc.


trat. ( luna, decada ) %
0 1 2 3 4

28
1 Păduchele din San Jose şi alţi Noiembrie, 2 Dibutox 25 EC 1,0
păduchi ţestoşi, ouă de afide, Decembrie, 2
acarieni, insecte
2 Defoliatoare ce iernează pe Ianuarie, 1 Dibutox 25 EC 1,0
scoarţa pomilor, psilide Martie, 1
3 Rapăn, bacterioze, pătarea Martie, 3 Turdacupral 50 + 0,3
brună a frunzelor, monilioză, PEB – 25% ( Metoxan 25% 0,5
gărgăriţa florilor EC )
4 Rapăn, bacterioză, monilioză, Aprilie, 1 Turdacupral 50 + 0,3
pătarea brună a frunzelor, ouă US – RV -92% 1,5
hibernante de acarieni şi de (Paracarovicid – S )
Lymantria d., ouă de primăvară
de psilide etc.
5 Rapăn, bacterioză, monilioză, Aprilie, 2-3 Turdacupral 50 + 0,3
pătarea brună şi pătarea albă a Sinoratox R 35 0,1
frunzelor, afide, defoliatoare,
psilide
6 Rapăn, pătarea brună, pătarea Mai, 1 Captadin 50 PU + 0,250
albă a frunzelor, monilioză, Zolone 35 EC 0,2
bacterioză, viespea cu
ferastrău a fructelor, afide,
psilide, insecte defoliatore
(inclusiv Lymantria dispar)
7 Rapăn, pătarea brună şi Mai, 2 Ziram 75 PU + 0,5
pătarea albă a frunzelor, Sinoratox R 35 0,1
monilioză, bacterioză, viermele
fructelor (G 1), psilide, afide,
defoliatoare (Hyphantria c. ),
minatoare

8 Rapăn, pătarea brună şi Mai, 3 Captadin 50 PU + 0,250


pătarea albă a frunzelor, Thuringin 6000 0,2
monilioză, bacterioză, viermele
fructelor (G 1), defoliatoare
(Hyphantria c. ), minatoare
9 Rapăn, pătarea brună şi Iunie, 1 Ziram 75 PU + 0,5
pătarea albă a frunzelor, Wofatox 30 0,3
monilioză, bacterioză,
păduchele din Sant Jose,
psilide, afide, defoliatoare
(Hyphantria c. ), minatoare
10 Rapăn, pătarea brună şi Iunie, 2 Captadin 50 PU + 0,250
pătarea albă a frunzelor, Wofatox 30 PU 0,3
monilioză, bacterioză,
păduchele din Sant Jose
psilide, afide, defoliatoare
(Hyphantria c. ), minatoare
11 Rapăn, pătarea albă şi brună a Iunie, 3 Ziram 75 + 0,5
frunzelor, monilioză, Carbetox 37 0,5
29
bacterioză, păduchele din Sant
Jose (G1), afide, psilide,
minatoare
12 Rapăn, pătarea albă şi brună a Iulie, 1 Captadin 50 PU + 0,250
frunzelor, monilioză, Carbetox 37 + 0,5
bacterioză, păduchele din Sant Plictran 600 Fl. 0,025
Jose (G1), afide, psilide,
acarieni, minatoare
13 Rapăn, pătarea albă şi brună a Iulie, 2 Ziram 75 PU + 0,5
frunzelor, monilioză, Carbetox 37 + 0,5
bacterioză, păduchele din Sant Dicofol 18, 5 EC 0,2
Jose (G1), afide, psilide,
minatoare
14 Rapăn, pătarea albă şi brună a Iulie, 3 Captadin 50 PU + 0,250
frunzelor, monilioză, Decis 2,5 EC
bacterioză, afide, psilide, Dudeşti + 0,0125
acarieni, viermele fructelor Plictran 600 Fl. 0,025
15 Rapăn, pătarea albă şi brună a August, 1 Ziram 75 PU + 0,4
frunzelor, monilioză, Decis 2,5 EC
bacterioză, viermele fructelor Dudeşti 0,0075
(G2), defoliatoare, minatoare
16 Rapăn, monilioză, păduchele August, 3 Metoben 70 PU + 0,07
din Sant Jose (G2), afide, Carbetox 37 EC + 0,5
psilide, acarieni Dicofol 18,5 EC 0,2

c) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la gutui


Nr. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada Produsele folosite Conc.
trat. ( luna, decada) %

1 Păduchele din San Jose Noiembrie, 2 Dibutox 25 1,0


Decembrie, 3
2 Ouă de acarieni, ouă de afide, Ianuarie, 1 Dibutox 25 1,0
ouă de insecte defoliatoare Martie, 1
3 Monilinia linhartiana fructigena, Aprilie, 1 US – RV 92% + Turdacupral 1,5
Podosphaera oxicanthae, 50 0.3
Diplocarpon soraueri, ouă
hibernante de carieni, ouă de
Lymantria d., de cotari etc.
4 Monilioze, antracnoză Aprilie, 2 Zeamă bordeleză :
( SO4Cu + 0,5
var pastă ) 1,0
5 Monilinia, linhartiana, Monilinia Aprilie, 3 Metoben 70 0,07
fructigena, Podosphera
oxicanthae, Diplocarpon
soraueri
6 Monilinia, linhartiana, Monilinia Mai, 1 Metoben 70 + 0,07
fructigena, Podosphera Rovral 50 Rm. Valcea 0,1
oxicanthae, Diplocarpon
soraueri
30
7 Monilinia, linhartiana, Monilinia Mai, 3 Metoben 70 + 0,05
fructigena, Podosphera Rovral 50 Rm Vâlcea + 0,1
oxicanthae, Diplocarpon Zolone 35 EC Oradea 0,2
soraueri, afide, acarieni,
insecte defoliatoare ( Lymantria
d. Hyphantria c., Carpocapsa
pomonella G.1 etc. )
8 Viermele fructelor (G1), Iunie, 1 Ziram 75 + 0,5
Monilinia linhartiana, Monilinia Sinoratox R 35 0,1
fructigena, Diplocarpon
soraueri, afide, acarieni,
insecte defoliatoare
9 Păduchele din San Jose (G1), Iunie, 2 Ziram 75 + 0,5
viermele fructelor (G1), afide, Carbetox 37 0,5
insecte defoliatoare, acarieni,
monilioze, antracnoze
10 Păduchele din San Jose (G1), Iunie, 3 Tiuram 75 + 0,5
afide, insecte defoliatore, Carbetox 37 0,5
acarieni, monilioze, antracnoze
etc.
11 Păduchele din San Jose (G1), Iulie, 1 Tiuram 75 + 0,5
insecte defoliatoare, afide, Carbetox 37 0,5
acarieni, monilioze, antracnoze
etc.
12 Păduchele din San Jose (G1), Iulie, 2 Ziram 75 + 0,4
insecte defoliatoare, afide, Carbetox 37 0,4
acarieni, monilioze, antracnoze
etc.
13 Păduchele din San Jose (G1), Iulie, 3 Ziram 75 + 0,4
insecte defoliatoare, afide, Carbetox 37 0,5
acarieni, monilioze, antracnoze
etc.
14 Viermele fructelor (G2), insecte August, 1 Metoben 70 + 0,07
defoliatoare, afide, acarieni, Sinoratox R 35 0,1
monilioze, antracnoze etc.
15 Virmele fructelor (G2), August, 2 Metoben 70 + 0,07
monilioze, antrcnoze, acarieni, Sinoratox R 35 0,1
afide etc.
16 Păduchele din San Jose (G2), Septembrie, 1 Metoben 70 + 0,07
afide, acarieni, insecte Decis 2,5 EC Dudeşti 0,05
defoliatoare, monilioze

d)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la prun

Nr. Bolile şi dăunătorii Perioada (luna, Pesticidele folosite Conc. %


trat. combătuţi decada)
1 Păduchele din San Jose şi Noiembrie, 2 Dibutox 25 EC 1,0
alţi păduchi ţestoşi, ouă de Decembrie, 3
acarieni şi afide
31
2 Monilioză, ciuruirea Aprilie, 1 US – RV – 92% 1,5
frunzelor, ouă hibernate de (Paracarovicid S. ) +
acarieni, defoliatoare Turdacupral 50 0,2
(inclusiv Lymantria d. ), afide
3 Monilioză, Polystigma Aprilie, 3 Turdacupral 50 + 0,2
rubrum ( Pătarea roşie a Metoben 70 + 0,07
frunzelor ), ciuruirea, DEF 25 ( Sintox 2,5) 0,2
deformarea fructelor,
bacterioze, rapăn, viespile cu
ferăstrău (Hoplocampa sp. ),
acarieni, defoliatoare,
viespea sâmburilor (
Eurytoma schreineri ), afide
4 Monilioză, pătarea roşie a Mai, 1 Metoben 70 + 0,05
frunzelor, ciuruirea, Policarbacin + 0,2
deformarea frunzelor, rapăn, Filitox 0,07
bacterioze, viespea
sâmburilor, afide,
defoliatoare
5 Monilioză, pătarea roşie, Mai, 2 Ziram 75 + 0,4
ciuruirea, deformarea Metoben + 0,05
fructelor (G1), viespea PEB – 1 25% + 0,5
sâmburilor (Eurytoma Plictran 25 WP 0,05
schreineri), afide, acarieni
unde nu a fost aplicat US –
RV – 92%
6 Monilioză, pătarea roşie a Mai, 3 Metozir + 0,3
frunzelor, ciuruirea frunzelor, Iunie, 1 DEF – 25 (Sintox 25) 0,2
bacterioze, viermele fructelor
(G1), afide, acarieni,
defoliatoare
7 Monilioză, pătarea roşie a Iunie, 2 Ziram 75 + 0,4
frunzelor, ciuruirea frunzelor, Carbetox 37 + 0,5
bacterioze, rapăn, păduchele Dicofol 18,5 0,1
din San Jose (G1), acarieni
8 Monilioză, ciuruirea Iunie, 3 Ziram 75 + 0,4
frunzelor, bacterioză, rapăn, Wofatox 50 0,160
păduchele din San Jose
(G1), afide
9 Monilioză, ciuruirea Iulie, 1 Maetoben 70 + 0,07
frunzelor, bacterioză, rapăn, Filitox 0,07
păduchele din San Jose
(G1), afide, acarieni
10 Monilioză, ciuruirea Iulie, 2 Metoben 70 + 0,07
frunzelor, bacterioză, rapăn, Thuringin 6000 + 0,2
afide, defoliatoare, viermele Dicofol 18,5 0,2
fructelor (G2), acarieni
11 Monilioză, ciuruirea Iulie, 3 Metozir + 0,3
frunzelor, bacterioză, rapăn, Decis 2,5 EC + 0,0075
32
afide, defoliatoare, viermele Plictran 600 Fl. 0,025
fructelor (G2), acarieni
12 Monilioză, rapăn, păduchele August 2,3 Metoben 70 + 0,07
din Sant Jose (G2), viermele Carbetox 37 + 0,5
fructelor (G3), acarieni, afide Dicofol 18,5 EC 0,2
( pentru soiurile târzii )

e) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cireş şi vişin

Nr. Bolile şi dăunătorii Perioada (luna, Produsele folosite Conc.


trat. combătuţi decada) %
1 Păduchele din San Jose, Noiembrie, 2 Dibutox 25 1,0
Eulecanium corni, ouă de Martie, 1
afide, ouă de acarieni
( parţial )
2 Ouă hibernante de acarieni, Aprilie, 1 Turdacupral 50 + 0,2
ouă de Lymantria d., US – RV 92 % s.a 1,5
ciuruirea frunzelor,
bacterioze
3 Monilioză, antracnoza Mai, 1 Captadin 50 + 0,2
frunzelor, ciuruirea Metoben 70 + 0,05
bacteriană, Acospora Zolone 35 EC Oradea 0,2
beijerinkii, afide, rapăn,
insecte defoliatoare (
Lymantria ), cotari etc.
4 Monilioză, antracnoza Mai, 2 Metoben 70 + 0,07
frunzelor, ciuruirea Sinoratox R 35 0,1
bacteriană, Acospora,
rapăn, defoliatoare (
Hyphantria ), musca
cireşelor ( Rhagoletis cerasi )
5 Musca cireşelor (Rhagoletis Mai, 3 Metoben 70 + 0,07
cerasi), afide, ciuruirea Decis 2,5 EC 0,007
bacteriană, antrcanoza (
Coccomyces hiemalis),
rapăn, monilioză
6 Afide, Hyphantria cunea, Iunie, 1 Metoben 70 + 0,07
ciuruirea bacteriană, Sinoratox R 35 0,1
antracnoză, monilioză,
Coccomyces hiemalis, rapăn
7 Păduchele din San Jose Iunie, 3 Captadin 50 + 0,250
(G1), insecte defoliatoare ( Wofatox 50 0,160
Caliroua limacina),
Hyphantria cunea, afide,
monilioză, ciuruirea
bacteriană, Acospora B.,
rapăn, Coccomyces h.
8 Păduchele din San Jose August, 2 Ziram 75 + 0,5
33
(G1), Hyphantria cunea (G2), Wofatox 50 0,160
acarieni, monilioză,
Coccomyces hiemalis,
ciuruirea bacteriană,
Acospora beijerinckii
9 Păduchele din San Jose August, 2 Ziram 75 + 0,4
(G1), Hyphantria cunea (G2), Wofatox 50 0,160
monilioză,
Coccomyces hiemalis,
ciuruirea bacteriană,
Acospora beijerinckii
10 Păduchele din San Jose August, 3 Tiuram 75 + 0,5
(G.2), Hyphantria cunea Carbetox 37 0,5
(G.2), monilioză,
Coccomyces hiemalis,
ciuruirea frunzelor

f) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la piersic şi migdal

Nr. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada (luna Produsele folosite Conc. %


trat. şi decada)
1 Deformarea frunzelor (Taphrina Octombrie, 3 Zeamă bordeleză
deformans), cancerul uscat al Noiembrie, 1 (SO4Cu + 1,0
ramurilor (Fusiccocum var pastă + 2,0
amygdali), uscarea ramurilor DEF 25 0,2
(Cytospora cincta), ciuruirea
frunzelor (Acospora
beijerinckii), făinarea
(Sphaerotheca pannosa var.
persicae), rapăn (Fusicladium
cerasi), monilioză (Monilinia
laxa), bacterioză, ouă de
acarieni
2 Păduchele din San Jode, ouă Ianuarie, 3 Polisulfură de Ba 6,0
de acarieni, de insecte Februarie, 1
defoliatore, împotriva bolilor la
primul tratament
3 Taphrina deformans, Martie, 2 Ziram 75 + 0,5
Sphaerotheca panosa var. Metoben 70 0,07
persicae, Fusicladium cerasi,
Fusicoccum amygdali,
Cytospora cincta, Acospora
beijerinckii, Botrytis cinerea,
Fusarium sp., bacterioze,
monilioze, Stereum, purpureum
etc.
4 Ouă hibernante de acarieni şi Aprilie, 1 US – RV 92 % s.a + 1,5
de Lymantria d., Fusicoccum Ziram 75 + 0,5
amygdali, Stereum p., Metoben 70 0,07
34
Cytospora cincta,
Sphaerotheca panosa var.
persicae, Acospora b.,
Monilinia sp., Fusicladium c.,
Taphrina d., bacterioze,
Anarsia lineatella
5 Fusicoccum amygdali, Stereum Aprilie, 2 Rovral 50 Rm. Vâlcea + 0,1
purpureum, Cytospora cincta, Aprilie, 3 Metoben 70 + 0,05
Sphaerotheca pannosa var. Zolone 35 EC 0,2
persicae, Ascospora b.,
Monilinia laxa, Fusicladium
cerasi, Taphrina d.,
Pseudomonas sp., Anarsia
lineatella, Laspeyresia molesta,
afide, insecte defoliatoare,
acarieni
6 Anarsia lineatella, Laspeyresia Mai, 1 Rovral 50 Rm. Vâlcea + 0,1
molesta, Carpocapsa Metoben 70 + 0,05
pomonella (G.1), Hyphantria Decis EC Dudeşti + 0,0125
cunea şi alte insecte Plictran 600 Fl. 0,025
defoliatoare, acarieni, afide,
Monilinia sp., Fusicoccum
amygdali, Cytospora cincta,
Sphaerotheca pannosa var.
persicae, Ascospora
beijerinckii, Taphrina
deformans, Fusicladium cerasi,
Stereum purpureum etc.
7 Fusicoccum amygdali, Mai, 2 Ziram 75 + 0,2
Cytospora cincta, Metoben 70 + 0,05
Sphaerotheca pannosa var. Decis 2,5 EC Dudeşti 0,0125
persicae, Ascospora
beijerinckii, Monilinia sp.,
Fusicladium cerasi, Tphrina d.,
Stereum p., Pseudomonas sp.,
Anarsia lineatella, Laspeyresia
molesta, afide, insecte
defoliatoare, acarieni,
Carpocapsa p. (G.1) etc.
8 Păduchele din San Jose (G.1), Mai, 3 Metoben 70 + 0,07
Anarsia l., Laspeyresia m., Carbetox 37 0,5
Eulecanium c., Myzuz p.,
Hyphantria c., acarieni şi
aceleaşi boli indicate la
tratamentul 7
9 Păduchele din San Jose (G.1), Iunie, 1 Ziram 75 + 0,2
Anarsia l., Laspeyresia m., Metoben 70 + 0,05
insecte defoliatoare, afide, Orafon 50 0,2
acarieni, Monilinia sp.,
35
Fusicoccum a., Cytospora c.,
Sphaerotheca p.v pers.,
Taphrina d., Ascospora b.,
Fusicaldium c., Stereum p. etc.
10 Păduchele din San Jose (G.1), Iunie, 2 Metoben 70 + 0,07
Anarsia l., Laspeyresia m., Orafon 50 0,2
insecte defoliatoare, afide,
acarieni, Monilinia sp.,
Fusicoccum amygdali,
Cytospora c, Sphaerotheca
p.v.p., Taphrina d., Ascospora
b., Fusicladium c., Stereum p.
etc.
11 Păduchele din San Jose (G.1), Iulie, 1 Metoben 70 + 0,07
Anarsia l., Laspeyresia p., Orafon 50 0,2
insecte defoliatoare, afide,
acarieni, Monilinia sp.,
Fusicoccum a, Cytospora c.,
Sphaerotheca p.v.p.,
Ascospora b., Taphrina d.,
Stereum p., etc.
12 Monilinia sp., Fusicoccum a., Iulie, 1 Metoben 70 + 0,07
Cytospora c., Taphrina d., Orafon 50 0,2
Ascospora b., Pseudomonas
sp., Fusicladium c.,
Sphaerotheca pan. V.p.,
Stereum p., Quadraspidiotus
p., Anarsia l., Laspeyresia m.,
afide, insecte defoliatoare
13 Anarsia l., Laspeyresia m., Iulie, 3 Metoben 70 + 0,07
acarieni., Hyphantria c., Myzus Decis 2,5 EC Dudeşti + 0,05
p., Monilinia sp., Ascospora b., Dicofol 18,5 0,2
Fusicoccum a., Cytospora p.,
bacterioze, Stereum p. etc.
14 Păduchele din San Jose (G.2), August, 1 Metoben 70 + 0,07
Anarsia l., Laspeyresia m., Orafon 50 0,2
acarieni,afide., insecte
defoliatoare, Monilinia sp.,
Ascospora b., Cytospora p.,
Bacterioze, Stereum p., etc.
15 Quadraspidiotus p. (G.2), August, 2 Metoben 60 + 0,07
Anarsia l., Laspeyresia m., Orafon 0,2
defoliatoare, afide, acarieni,
monilioze, boli foliare,
bacterioze, Stereum p., etc.
16 Quadraspidiotus p. (G.2), August, 3 Metoben 70 + 0,07
Anarsia l., Laspeyresia m., Orafon 50 0,2
afide, acarieni, Monilinia sp.,
Stereum p., Hyphantria c.,
36
Fusicoccum a., ciuruirea
frunzelor etc.
17 Taphrina d., Fusicoccum a., Septembrie, 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu
Cytospora c., Sphaerotheca + 0,5
pan. v.p., Fusicladium c., Var pastă) + 1,0
Monilinia sp., bacterioze, PEI 147 + 0,05
Stereum p., afide, acarieni, DEF 25 EC 0,2
insecte defoliatoare ,
păduchele din San Jose
18 Taphrina d., Fusicoccum a., Septembrie, 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu
Cytospora c., Sphaerotheca p. + 0,5
v.p., Fusicladium c., Monilinia Var pastă) + 1,0
sp., bacterioze, Stereum p., DEF 25 EC 0,2
afide, insecte defoliatoare

g) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cais

Nr. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada Produsele folosite Conc.


trat. ( luna, decada) %
1 Păduchele din San Jose, Noimebrie, 1 Dibutox 25 1,0
păduchele ţestos (Eulecanium Ianuarie, 1
corni), ouăle de păduchi de
frunze, ouăle de acarieni, ouă
de insecte defoliatoarea
2 Monilinia laxa, Ascospora b., Februarie, 2 Zeamă bordeleză
Fusicladium cerasi, Gnomonia (SO4Cu + 1,0
erythrostoma, Cytospora var pastă 2,0
cincta, Stereum purpureum etc.
3 Monilinia laxa, Ascospors Aprilie, 1 Turdacupral 50 + 0,3
beijerinckii, Fusicladium cerasi, US – RV 92% 1,5
Cytospora cincta, Gnomonia
erythrostoma, Stereum
purpureum, afide, ouă
hibernante de acarieni, insecte
defoliatoare etc.
4 Monilinia laxa, Ascospors b., Aprilie, 3 Ziram 75 + 0,4
Fusicladium cerasi, Cytospora Rovral 50 Rm. Vâlcea +
cincta, Gnomonia Zolone 35 EC Oradea 0,150
erythrostoma, Stereum p.,
afide, acarieni, insecte 0,2
defoliatoare etc.
5 Monilinia laxa, Ascospors b., Mai, 1 Rovral 50 Rm. Vâlcea +
Fusicladium cerasi, Cytospora Metoben 70 + 0,1
cincta, Gnomonia Sinoratox R 35 0,05
erythrostoma, Stereum p., 0,1
afide, acarieni, insecte
defoliatoare, Laspeyresia m.,
Carpocapsa pomonella (G.1)
6 Laspeyresia molesta, Anarsia Mai, 2 Rovral 50 Rm Vâlcea + 0,1
37
lineatella, afide, insecte Metoben 70 +
defoliatoare, acarieni, Decis 2,5 EC Dudeşti 0,05
monilioză, Ascospora b., 0,0126
Fusicladium c., Cytospora c.,
Gnomonia erythrostoma,
bacterioze, Stereum
purpureum etc.
7 Laspeyresia molesta, Anarsia Mai, 3 Metoben 70 + 0,07
lineatella, afide, insecte Decis 2,5 Dudeşti 0,0125
defoliatoare, acarieni,
monilioză, Ascospora b.,
Fusicladium c., Cytospora c.,
Gnomonia erythrostoma,
bacterioze, Stereum
purpureum etc.
8 Păduchele din San Jose (G.1), Iunie, 1 Metoben 70 + 0,07
Anarsia lineatella, Laspeyresia Carbetox 37 0,5
molesta, Laspeyresia molesta,
insecte defoliatoare, păduchi
de frunze, acarieni, monilioze,
bacterioze, rapăn, ciuruirea
frunzelor, Stereum purpureum
etc.
9 Păduchele din San Jose (G.1), Iunie, 2 Metoben 70 + 0,07
Hphantria cunea, acarieni, Carbetox 37 + 0,5
afide, Cytospora cincta, Dicofol 18,5 0,2
Gnomonia erythrostoma,
Puccinia pruni spinosae,
monilioze, ciuruirea frunzelor,
bacterioze, rapăn, Stereum
purpureum
10 Gnomonia erythrostoma, August, 2 Ziram 75 + 0,4
monilioze, rugină, ciuruirea Carbetox 37 + 0,5
frunzelor, rapăn, păduchele din Dicofol 18,5 0,2
San Jose (G.2), acarieni, afide,
insecte defoliatoare
11 Păduchele din San Jose (G.2), August, 3 Ziram 75 + 0,4
afide, insecte defoliatoare, Carbetox 37 0,5
monilioză, rugină, rapăn,
ciuruirea frunzelor, Gnomonia
erythrostoma, Stereum
purpureum
12 Monilioze, Cytospora cincta, Septembrie, 3 Zeamă bordeleză
Gnomonia erythrostoma, (SO4Cu + 1
Ascospora beijerinckii, Stereum var pastă) 2
purpureum

h) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la nuc


Nr. Boli şi dăunători Perioada (luna, Produsele folosite Conc.
38
trat. combătuţi decada) %

1 Bacterioza nucului Septembrie, 3 Zeamă bordeleză


(Xanthomonas juglndis), Noimbrie, 1 (SO4Cu + 1,0
Antracnoza (Gnomonia var pastă) 2,0
leptostylla), etc.
2 Păduchele din San Jose, ouă Decembrie Dibutox 25 1,0
de afide, etc. februarie
3 Bacterioza nucului, Antrcnoza Aprilie, 1 Zeamă bordeleză
(SO4Cu + 0.5
var pastă) 1.0
4 Bacterioză, antracnoză etc. Aprilie, 2 Turdacupral 50 0,3
5 Bacterioză, anatrcanoză, molia Mai, 1 Zeamă bordeleză
frunzelor, afide, acarianul (SO4Cu + 0,5
galicol ( Eriophyes tristriatus), var pastă) + 1,0
insecte defoliatoare, cărăbuşul DEF 25 EC 0,2
de mai (Melolontha
melolontha) în anii cu zbor
masiv, gărgăriţa mugurilor şi a
frunzelor (Sciaphobus
squalidus) etc.
6 Viermele fructelor (Carpocapsa Mai, 3 Turdacupral 50 + 0,3
p. )(G.1), molia frunzelor, afide, Sinoratox R 35 0,1
antrcnoză, bacterioză etc.
7 Se combat aceleaşi boli şi Iunie, 2 Turdacupral 50 + 0,3
dăunători ca la tratamentul 6 DEF 25 0,2
8 Păduchele din San Jose (G.1) Iunie, 3 Zeamă bordeleză
şi aceleaşi boli şi dăunători ca (SO4Cu + 0,5
la tratamentele 6 şi 7 var pastă) + 1,0
Carbetox 37 EC 0,5
9 Păduchele din San Jose (G.1), Iulie, 2 Turdacupral 50 + 0,5
molia frunzelor, afide, Carbetox 37 EC 0,5
antrcanoză, bacterioză,
păianjenul galicol etc.
10 Viermele fructelor (G.2), Iulie, 3 Zeamă bordeleză
acarianul galicol, afide, (SO4Cu + 0,5
antracnoză, bacterioza var pastă) + 1,0
Sinoratox R 35 0,1
11 Viermele fructelor (G.2), afide, August, 1 Zeamă bordeleză
insecte defoliatore, molia (SO4Cu + 0,5
frunzelor, antracnoza frunzelor, var pastă) + 1,0
bacterioza, etc. Crabetox 37 EC 0,5
i)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la alun

Nr. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada Pesticidele folosite Conc.


trat. (luna, decada) %
1 Păduchele din San Jose, ouă Noiembrie, 2 Dibutox 25 EC 1,0
hibernante de acarieni Decembrie, 3
2 Xanthomonas corylina, Mai, 2 Turdacupral 50 + 0,2
39
Phyllactinia suffulata, Metoben 70 + 0,07
Myzecalis coryli, Phytoptus Sinoratox R 35 0,1
avellanae
3 Aceleaşi boli şi dăunători ca la Iunie, 2 Turdacupral 50 + 0,2
tratamentul 2, în plus Metoben 70 + 0,07
păduchele din San Jose (G.1) Ekalux S 0,075
4 Xanthomonas corylina, Iunie, 3 Tiuram 75 + 0,5
Phylactinia suffulata, Myzocalis Metoben 70 + 0,07
coryli, Phytoptus avellanae, Carbetox 37 EC 0,5
Păduchele din San Jose (G.1)
5 Xanthomonas corylina, Iulie, 1 Tiuram 75 + 0,5
Phylactinia suffulata, Myzocalis Metoben + 0,05
coryli, Păduchele din San Jose
(G.1)
6 Xanthomonas corylina, Iulie, 2 Tiuram 75 + 0,5
Phylactinia suffulata, Phytoptus Carbetox 37 EC 0,5
avellanae, Păduchele din San
Jose (G.1)
7 Xanthomonas corylina, August, 3 Turdacupral 50 + 0,2
Phylactinia suffulata, Myzocalis Carbetox 37 EC 0,5
coryli, Phytoptus avellanae,
Păduchele din San Jose (G.2)

j) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la castan

Nr. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada Pesticidele folosite Conc.


trat. (luna, decada) %
1 Păduchele din San Jose, ouă Noiembrie, 3 Dibutox 25 1,0
de afide Ianuarie, 3
2 Mycosphaerella maculiformis, Mai, 3 Captadin 50 + 0.250
Melanconis modonia, Fundazol + 0.05
Mycosphaera alpitoides, Carbetox 37 0.5
Xiloborus dispar, cotarul brun şi
cotarul verde, Adoxophyes
reticulana, Hedya nubiferana
3 Mycosphaerella macularis, Mai, 3 Captadin 50 + 0.250
Melanconis modonia, Fundazol + 0.05
Mycosphaera alpitoides, Carbetox 37 0.5
Xiloborus dispar, cotarul brun şi
cotarul verde, Adoxophyes
reticulana, Hedya nubiferana,
Curculio elephans, Laspeyresia
splendana
4 Curculio elephants, Iunie, 2 Captadin 50 + 0,250
Laspeyresia splendana, afide, Fundazol 50 + 0,05
păduchele din San San Jose Carbetox 37 0,5
(G.1), Mycosphaerella
macularis, Melancolis modonia,
Mycosphaera alpitoides
40
5 Păducehle din San Jose (G.1), Iunie, 2 Captadin 50 + 0,250
Laspeyresia splendana, Metoben 70 + 0,05
Mycosphaerella maculiformis, Wofatox 50 0,160
Melancolis modonia,
Mycosphaera alpitoides
6 Păduchele din San Jose (G.1), August, 1 Captadin 50 + 0,250
afide, Mycosphaerella Metoben 70 + 0,05
maculiformis, Melancolis Wofatox 50 0,160
modonia, Mycosphaera
alpitoides
7 Laspeyresia splendana, August, 2 Captadin 50 + 0,250
Mycosphaerella maculiformis, Fundazol 50 + 0,05
Melancolis modonia etc. Decis 2,5 EC 0,025
8 Păduchele din San Jose (G.2), August, 3 Captadin 50 + 0,250
Mycosphaerella maculiformis, Fundazol 50 + 0,05
Melancolis modonia, Carbetox 37 0,5
Mycosphaera alpitoides

k)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la coacăz şi agriş

Nr. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada Produsele folosite Conc.


trat. (luna, decada) %

1 Păduchele din San Jose, ouă Noiembrie Dibutox 25 1,0


de acarieni, ouă de afide, martie
insecte defoliatore,
Sphaerotheca mors-uvae etc.
2 Ouă de acarieni, ouă de afide, Aprilie, 1 Polisulfură de Ba 1,0
Sphaerotheca, Cronartium
ribicola
3 Sphaerotheca mors-uvae, Aprilie, 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu
Pseudopeziza ribis, Cronartium + 0,5
ribicola Var pastă ) + 1,0
Sinoratox R 35 0,1
4 Sphaerotheca mors-uvae, P. Aprilie, 3 Metoben 70 + 0,07
ribis, C. ribicola, Noematus DEF 25 0,2
ribesi, acarieni, insecte
defoliatore
5 Sphaerotheca mors-uvae, Mai, 2 Metoben 70 + 0,05
Pseudopeziza ribis, Sesia Captadin 50 + 0,125
tipuliformis, Noematus ribesi, Zolone 35 EC 0,2
afide, acarieni, Cronartium r.
6 Cronartium r., Pseudopeziza r., Mai, 3 Metoben 70 + 0,07
Sphaerotheca mors-uvae, DEF 25 0,02
Sesia tipuliformis, afide, insecte
defoliatoare, acarieni
7 Cronartium r., Pseudopeziza r., Iunie, 2 Metoben 70+ 0,07
Sphaerotheca mors-uvae, Orafon 50 EC 0,2
păduchele din San Jose (G.1),
41
Sesia tipuliformis etc.
8 Păduchele din san Jose (G.1), Iunie, 3 Metoben 70 + 0,07
Pseudopeziza r., Cronartium r., Orafon 50 0,2
Sphaerotheca mors-uvae etc.
9 Păduchele din San Jose (G.1), August, 1 Tiuram 75 + 0,4
Sphaerotheca mors-uvae, Metoben 70 + 0,05
Cronartium r., Pseudopeziza r., Carbetox 37 + 0,5
afide, acarieni etc. Plictran 600 Fl 0,025
10 Păduchele din San Jose (G.2), Septembrie, 1 Tiuram 75 + 0,4
Sphaerotheca mors-uvae, Metoben 70 + 0,05
Cronartium r., Pseudopeziza r., Carbetox 37 0,5
afide, acarieni etc.

l)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la zmeur


Nr. Bolile şi dăunătorii Perioada Produsele folosite Conc.
trat. combătuţi (luna, decada) %
1 Păduchele din San Jose, ouă Noiembrie Dibutox EC 1,0
de acarieni, ouă de afide, martie
Didymella applanata, Elsinoe
veneta etc.
2 Didymella aplanata, E. veneta, Aprilie, 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu
acarieni, afide, insecte + 0,5
defoliatoare Var pastă) + 1,0
Sinoratox R 35 0,1
3 Elsinoe v., Didymella aplanata, Aprilie, 3 Turdacupral 50 + 0,2
Sphaerotheca humuli, Sinoratox R 35 0,1
Mycosphaerella rubi,
Lasioptera rubi, afide, acarieni
4 Botrytis cinerea, D applanata, Mai, 2 Captadin 50 + 0,250
S. macularis, E. venetta, DEF 25 0,2
Anthonomus rubi, Byturus
tomentosus, L. rubi, acarieni
etc.
5 B. cinerea, D. applanata, S. Mai, 3 Captadin 50 + 0,125
macularis, E. veneta, Metoben 70 + 0,05
Phragmidium rubidae, M. rubi, Zolone 35 EC Oradea 0,2
B. tomentosus, acarieni etc.
6 B. cinerea, D. applanata, S. Iunie, 2 Metoben 70 + 0,07
macularis, M. rubi, E. venetta, Zolone 35 EC Oradea 0,2
P rubidae, B. tomentosus,
insecte defoliatoare, acarieni
7 B. cinerea, D. applanata, S. Iunie, 3 Metoben 70 0,07
macularis, M. rubi, E. venetta,
P. rubidae etc.
8 Păduchele din San Jose (G.1), August, 1 Ziram 75 PU + 0,4
afide, acarieni, D. applanata, S. Carbetox 37 0,5
macularis, E. venetta, P.
rubidae etc.
9 Păduchele din San Jose (G.2), Septembrie, 1 Tiuram 75 PU + 0,4
42
afide, acarieni, D. applanata, S. Carbetox 37 0,5
macularis, E. veneta

m) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la murul fără ţepi


Nr. Bolile şi dăunătorii Perioada (luna, Pesticidele folosite Conc.
trat combătuţi decada) %
1 Păduchele din San Jose Noiembrie, 1 Dibutox 25 1,0
decembrie
2 Phragmidium violaceum, Martie, 2 Turdacupral 50 0,3
Botrytis cinerea
3 Phragmidium violaceum, Martie, 3 Turadcupral 50 0,3
Botrytis cinerea
4 Phragmidium violaceum, Aprilie, 2 Turdacupral 50 0,3
Botrytis cinerea
5 Phragmidium violaceum, Mai, 2 Captadin 50 + 0,250
Botrytis cinerea, Lasioptera Metoben 70 + 0,05
rubi, afide Sinoratox R 35 0,1
6 Phragmidium violaceum, Mai, 3 Tilt 250 + 0,02
Botrytis cinerea, Lasioptera Sinoratox R 35 0,1
rubi, afide
7 Phragmidium violaceum, Iunie, 1 Polycarbacin + 0,3
Botrytis cinerea, Lasioptera Metoben 70 + 0,05
rubi, afide Decis 2,5 EC 0,0125
8 Phragmidium violaceum, Iunie, 2 Metoben 70 + 0,07
Botrytis cinerea, Păduchele din Orafon 50 0,2
San Jose, Lasioptera rubi,
afide
9 Phragmidium violaceum, Iunie, 3 Metoben 70 + 0,07
Botrytis cinerea, Păduchele din Orafon 50 0,2
San Jose, afide
10 Păduchele din San Jose (G.2), Septembrie, 1 Carbetox 37 + 0,5
Phragmidium violaceum Turdacupral 50 0,3

n) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la afin


Nr. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada (luna, Pesticide folosite Conc.
trat. decada) %
1 Păduchele din San Jose Noiembrie, 3 Dibutox 25 1,0
Decembrie, 3
2 Phomopsis vaccini, Alternaria Martie, 3 Turdacupral 50 0,5
sp., Monilinia vaccini
3 Phomopsis vaccini, Alternaria Aprilie, 2 Turdacupral 50 0,5
sp., Monilinia vaccini
4 Phomopsis vaccini, Alternaria Aprilie, 3 Captadin 50 + 0,250
sp., Monilinia vaccini Metoben 70 0,07
5 Phomopsis vaccini, Alternaria Mai, 3 Metoben 70 + 0,07
sp., Monilinia vaccini, afide Sinoratox R 35 0,1
6 Phomopsis vaccini, Alternaria Iunie, 2 Ziram 75 + 0,5
sp., Monilinia vaccini, afide, Metoben 75 + 0,05

43
păduchele din San Jose (G.1) Carbetox 37 0,5
7 Păduchele din San Jose (G.1), Iunie, 3 Metoben 70 + 0,07
afide, Phomopsis v., Alternaria, Orafon 50 0,2
Monilinia v.
8 Păduchele din San Jose (G.1), Iulie, 3 Ziram 75 + 0,5
afide, Phomopsis v., Alternaria, Carbetox 37 0,5
Monilinia v.
9 Păduchele din San Jose (G.2), Septembrie, 3 Turdacupral 50 + 0,5
afide, Phomopsis v., Alternaria, Carbetox 37 0,5
Monilinia v.

44
2.3 Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare

Cum se calculează volumul de soluţie pentru tratamentele fitosanitare

1 Selectaţi din primul rând al tabelului concentraţia necesară a soluţiei de stropit, conform recomandării
x
Concentraţia recomandată a soluţiei de stropit (%)
0.005%
0.003% 0.01% 0.015% 0.02% 0.03% 0.04% 0.05% 0.075% 0.08% 0.1% 0.15% 0.2% 0.25% 0.3% 0.4%
1 33 20 10 6.5 5 3.3 2.5 2 1.3 1.25 1 0.7 0.5 0.4 0.3 0.25
1.8 60 36 18 11 9 6 4.5 3.6 2.4 2.3 1.8 1.2 0.9 0.7 0.6 0.45
2 67 40 20 13 10 7 5 4 2.7 2.5 2 1.3 1 0.8 0.7 0.5
3 100 60 30 19 15 10 7.5 6 4 3.75 3 2 1.5 1.2 1 0.75
4 130 80 40 26 20 13 10 8 5 5 4 2.7 2 1.6 1.3 1
Cantitatea de produs (g, ml)

5 160 100 50 32 25 17 13 10 7 6 5 3.3 2.5 2 1.7 1.2


8 260 160 80 52 40 27 20 16 11 10 8 5.3 4 3.2 2.6 2
10 330 200 100 65 50 33 25 20 13 12 10 7 5 4 3 2.5
15 300 150 97 75 50 38 30 20 18 15 10 7.5 6 5 3.7
20 400 200 129 100 67 50 40 27 25 20 13 10 8 7 5
30 600 300 190 150 100 75 60 40 37 30 20 15 12 10 8
40 800 400 255 200 130 100 80 53 50 40 27 20 16 13 10
50 500 320 250 165 125 100 67 62 50 33 25 20 17 13
60 600 390 300 200 150 120 80 75 60 40 30 24 20 15
75 750 480 375 250 190 150 100 90 75 50 38 30 25 20
80 800 510 400 260 200 160 105 100 80 53 40 32 27 20
100 1000 654 500 330 250 200 130 125 100 67 50 40 30 25
150 1500 1000 750 500 375 300 200 185 150 100 75 60 50 38
200 660 500 400 265 250 200 130 100 80 67 50
300 600 400 375 300 200 150 120 100 75
500 665 625 500 330 250 200 165 125
1000 1250 1000 665 500 400 330 250
2 3

x
Citiţi volumul de apă în litri la intersecţia dintre linia şi coloana
x Selectaţi cantitatea de produs în grame sau ml corespunzătoare

Obs.:tabelul este util pentru produsele la care se recomandă concentraţia de aplicare şi nu doza pe unitatea de suprafaţă.Tabelul nu conţine
informaţii privind cantitatea de soluţie necesară pe unitatea de suprafaţă.
Ordinea de calcul al volumului de soluţie este 1-2-3.
45
3.Fertilizarea plantaţiilor pomicole
Aplicarea îngrăşămintelor în livezile de pomi asigură creşteri normale sau viguroase ale
lăstarilor, favorizează formarea unui număr mai mare de muguri de rod pentru producţia din
anul următor şi contribuie la creşterea în volum şi greutate a fructelor din anul respectiv.
Îngrăşămintele folosite în pomicultură trebuie să conţină cel puţin principalele elemente
care intră în hrana pomilor: azotul, fosforul şi potasiul.
În afară de azot, fosfor şi potasiu, pomii mai extrag din sol şi alte elemente, cum sunt:
fierul, cuprul, magneziul, borul, aluminiul, manganul şi altele, denumite microelemente.
Pomii fructiferi rămân pe acelaşi amplasament o perioadă lungă de timp, în care extrag
din sol mari cantiţăti de elemente nutritive.
Cerinţele pomilor faţă de elementele nutritive variază în cursul vieţii acestora, în funcţie
de vârsta acestora. Raportul dintre principalele macroelemente (N.P.K) este în general 1 :0,3
:1, 2 pentru samânţoase (măr) şi 1 :0,25 :1,5 la sâmburoase (prun).
Pentru o evaluare cât mai corectă a necesarului de subsţante nutritive a livezilor trebuie
stabilit mai întâi continuţul solului în elemente nutritive.
O particularitate a pomilor fructiferi de care trebuie ţinut seama la întocmirea programelor de
fertilizare este aceea de reutilizare a elementelor nutritive, în special N.P.K. atunci cand pomii
întâlnesc condiţii optime de absorbţie a elementelor nutritive, acestea sunt absorbite în
cantităţi mai mari decât este necesar în momentul respectiv şi sunt depozitate în anumite
organe (rădăcini, ramuri, trunchi). Atunci când apar deficienţe de nutriţie, aceste elemente
sunt luate din organele de rezervă şi folosite acolo unde este nevoie.
În pomicultură se folosesc trei feluri de îngrăţăminte: organice, minerale şi îngrăţăminte
verzi.
3.1. Îngrăşămintele organice provin din dejecţiile animalelor şi se găsesc în majoritatea
gospodăriilor ţărăneşti. Pe lângă efectul bun pe care-l au în direcţia sporirii producţiei şi a
calităţii fructelor, îngrăşămintele organice contribuie şi la îmbunătăţirea unor proprietăţi fizice,
chimice şi biologice ale solului.
Principalele îngrăşăminte organice sunt: gunoi de grajd, gunoiul de păsări şi compostul.
Gunoiul de grajd (bălegarul) este un îngrăşământ organic cu acţiune pozitivă complexă
asupra tuturor tipurilor de sol din pomicultură. Efectele cele mai evidente ale aplicării
gunoiului în livezi se înregistrează pe solurile cu un conţinut ridicat în argilă, umede şi reci.
Cantităţile de gunoi ce trebuie aplicate în livezi cresc odată cu creşterea conţinutului în argilă
şi a scăderii indicelui de azot.

Doze de gunoi de grajd în t / ha aplicate o dată la 2 ani, în funcţie de starea de asigurare


cu azot a solului ( indicele de azot IN*) şi de cantitatea de argilă din sol la toate speciile – în
plantaţiile pe rod.

Argilă Indicele de azot din sol*


(%) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 > 3,5
15 61 37 29 25 22 21 20 18
20 71 43 33 28 26 24 23 21
25 77 46 39 31 28 26 25 23
30 81 49 38 33 29 27 26 24
35 84 50 39 34 30 28 27 25
40 86 52 40 35 31 29 28 26
46
*IN (/ de humus x V%); 100 în care V% reprezintă gradul de saturaţie a solului în baze
Gunoiul de grajd se aplică toamna pe suprafaţa de sub proiecţia coroanei pomilor, în
proporţie de 80 %.

Gunoiul de păsări este de 2-4 ori mai bogat în elemente nutritive decăt gunoiul de grajd şi
se foloseşte numai după fermentare (7-8 t/ha) sau compostare (15-20t/ha), o dată la doi ani.
Pe suprafeţe reduse se poate folosi şi ca îngrăşământ suplimentar ( 1 kg la 10 litri de apă) în
timpul vegetaţiei. Deoarece prin descompunere pierde cantităţi mari de azot, se recomandă
să se păstreze în locuri uscate, acoperit cu un strat de pământ sau cu folie de polietilenă.

Compostul se obţine din resturile vegetale din gospodărie (paie, frunze uscate, fân stricat,
resturi ale tulpinilor de legume etc.) care se strâng în platformă. Pentru grăbirea fermentării se
udă în perioadele uscate şi se omogenizează la 6-8 săptămâni. Se administrează ca şi
gunoiul de grajd, dar în doze duble. Pe scară mai redusă se folosesc urina, fecalele, turba.

Îngrăşămintele verzi se obţin de la plante care dau o masă vegetativă bogată (lupin,
floarea soarelui, borceag, etc), semănate pentru a fi încorporate în sol cu scopul îngrăşării
acestuia. Sunt folosite cu deosebire pe terenurile nisipoase sau pe cele lutoase, grele.

3.2. Îngrăşăminte chimice

În afara îngrăşămintelor organice, în plantaţiile de pomi şi arbuşti fructiferi se folosesc şi


îngrăşăminte pe bază de azot, fosfor şi potasiu.

Doze de azot în kg/ha substanţă activă, aplicate în funcţie de indicele de azot (IN) al solului şi
recolta scontată în t/ha la măr, păr, prun şi gutui.

Recolta Indicele de azot al solului


scontată 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 > 3,5
(t/ha)
8 66 61 59 58 57 56 56
12 87 82 79 77 76 75 74
16 105 98 94 92 91 90 89
20 117 109 105 103 102 101 100
25 129 120 115 113 112 110 109
30 138 128 124 121 120 118 117

Pentru obţinerea aceloraşi producţii:


- la piersic şi cais, dozele menţionate se dublează;
- la cireş şi vişin, dozele menţionate vor fi mai mari cu 66 %.
- Îngrăşămintele cu azor se vor aplica în 3 reprize, din care 1/3 toamna, 1/3 primăvara la
dezmugurire şi 1/3 la înflorire.
Doze de fosfor în kg/ha substanţă activă, aplicate în funcţie de starea de asigurare a
solului cu fosfaţi solubili şi recolta scontată în t/ha la măr, păr şi gutui.

47
Recolta Conţinutul solului în P2O5 exprimat în ppm
scontată 10 20 30 40 50 60 70 > 70
(t/ha)
8 97 79 59 47 38 30 25 20
12 121 93 73 58 47 38 31 24
16 137 105 83 66 54 44 35 28
20 146 112 88 70 57 46 37 29
25 153 118 92 74 60 48 39 31
30 157 121 95 76 62 50 40 33

Pentru obţinerea aceloraşi producţii:


- la prun dozele vor fi mai mari cu 10 %;
- la piersic şi cais………………cu 20 %;
- la cireş şi vişin………………. Cu 50 %.
- Se aplică pe toată suprafaţa plantaţiei.

Doze de potasiu în kg/ha substanţă activă, aplicate în funcţie de starea de asigurare a


solului cu potasiu mobil şi recolta scontată în t/ha la măr, păr, prun, cireş, vişin şi gutui.

Recolta Conţinutul solului în K2O exprimat în ppm


scontată 60 80 100 120 140 180 220 > 220
(t/ha)
8 140 131 124 118 114 108 104 100
12 180 168 160 153 148 139 136 220
16 206 182 174 168 159 153 153 140
20 224 209 198 190 183 173 167 160
25 239 223 211 202 195 186 179 170
30 248 232 219 210 203 192 185 175

Pentru obţinerea aceloraşi producţii:


- la piersic şi cais, dozele vor fi mai mari cu 25 %.

Se aplică toamna pe toată suprafaţa plantaţiei.

NOTĂ: În plantaţiile cu benzi înierbate, la doza de îngrăşăminte chimice cu azot menţionată


se va mai adăuga 40 kg N s.a./ha, iar în cele cu diferite culturi agroalimentare se vor mai
adăuga dozele de NPK menţionate la speciile respective.
În general, la toate speciile pomicole, cu excepţia castanului şi afinului, pe solurile cu pH sub
6, ca îngrăşământ cu azot se va folosi nitrocalcarul, care de regulă conţine 17 – 20 % s.a. N,
şi în cazul când acest îngrăşământ lipseşte, se va folosi azotatul de amoniu cu 33 % s.a., cu
adăugarea de carbonat de calciu măcinat, o dată la 3 – 4 ani, calculându-se 1,5 – 3,0 kg
pentru fiecare kg de azot s.a. folosit în perioada respectivă, în scopul prevenirii acidifierii
solului.

48
3.3. Reguli generale
- la plantarea pomilor se adminstrează 15-20 kg gunoi bine fermentat sau 8-10 kg mraniţă
care se amestecă cât mai bine cu pământul cu care se umple groapa. În primul an de
viaţă al pomilor, când lăstarii acestora au 8-12 cm lungime se aplică împrejurul fiecărui
pom 15-20 g N substanţă activă. Acesta se încorporează în sol printr-o lucrare
superficială;
- până la intrarea pe rod a pomilor, anual, se administrează 4 kg gunoi şi 4-6 g N
substanţă activă per m² de proiecţie a coroanei pomilor;
- în livezile ajunse în perioada de rodire deplină se recomandă administrarea la fiecare 2
ani a dozelor de gunoi menţionate în tabel.

3.4. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor


Îngrăşămintele organice şi cele minerale cu fosfor şi potasiu se aplică de regulă toamna
după recoltare, fiind încorporate cât mai adânc posibil în sol. Îngrăşămintele cu azot se vor
administra 1/3 toamna şi 2/3 primăvara, de preferat în două reprize (primul moment
primăvara devreme şi al doilea imediat după legarea fructelor).
În afara îngrăşămintelor aplicate la pregătirea solului şi la groapa de plantare, se mai
aplică următoarele doze de azot substanţă activă în timpul vegetaţiei:
- anul 1 de vegetaţie 60 g/pom
- anul 2 de vegetaţie 100g/pom
- anul 3 de vegetaţie 150g/pom
- anul 4 de vegetaţie 200g/pom
Aceste doze se aplică anual în două reprize: 50% primăvara la dezmugurire şi 50% în
timpul creşterii intensive a lăstarilor (în luna mai). Dozele de gunoi, fosfor şi potasiu
recomandate pentru primul an de rodire se vor aplica şi în toamna anului premergător
diferenţierii mugurilor floriferi pentru anul intrării pe rod a plantaţiei.

3.5. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor


• Aplicare la sol
- Îngrăşămintele cu azot se aplică de-a lungul rândului de pomi pe banda lucrată sau
erbicidată unde se găsesc majoritatea rădăcinilor.
- Îngrăşămintele organice cât şi cele cu fosfor şi potasiu în livezile tinere (până în anul 3-4
de rodire a pomilor) se vor împrăştia de regulă sub proiecţia coroanei pomilor.
- Datorită mobilităţii reduse a fosforului şi potasiului concentrarea acestora prin aplicarea
în benzi late de 1,0 – 1,2 m dispuse de o parte şi de alta a rândului de pomi şi între
coroanele pomilor pe rând măreşte conţinutul de potasiu din frunzele pomilor comparativ
cu aplicarea pe întreaga suprafaţă în special pe solurile cu permeabilitatea mai mică.
- În cazul pomilor răzleţi de pe terenurile cu pante mari, administrarea îngrăşămintelor se
va realiza pe suprafaţa lucrată din jurul pomilor care trebuie să fie egală cu proiecţia
coroanei şi nu mai mică de 7 m².

• Aplicarea odată cu apa de irigare localizată (fertirigare) – constă în dizolvarea


anticipată a îngrăşămintelor solubile cu azot, fosfor, potasiu etc. şi administrarea lor
fracţionată o dată cu apa de irigare prin picurare sau microaspersiune. Se recomandă în
special în zonele şi anii secetoşi în exploataţiile cu număr redus de pomi, aplicarea
îngrăşămintelor făcându-se odată cu udarea pomilor.

• Aplicarea pe cale foliară – constă în aplicarea prin stropirea pe frunze, în diferite


fenofaze de vegetaţie, a unor îngrăşăminte simple sau complexe care, pe lângă o serie de
49
elemente nutritive, pot conţine şi unele substanţe organice cu rol de stimulare a proceselor
metabolice.

4. Irigarea livezilor
Pentru a suplini insuficienţa apei din sol, pomicultorii folosesc irigarea, în cazul livezilor
mari şi udarea, în livezile mici sau la pomii izolaţi. Indiferent de tipul livezii şi metoda de
irigare, apa trebuie să ajungă la rădăcina pomului atunci când are cea mai mare nevoie.
Aplicarea udărilor în livezi se face prin mai multe metode, cele mai folosite fiind: udarea
prin brazde, udarea prin aspersiune şi udarea localizată (prin picurare).

Utilizarea metodei de udare prin brazde este legată de microrelief, panta terenului,
permeabilitatea solului şi mărimea normei de udare. Terenul trebuie să fie foarte bine nivelat
pentru a asigura brazde uniforme şi cu panta continuă iar lungimea brazdelor în funcţie de
permeabilitatea terenului să aibă o lungime de la 50 la 300 m. În livezile tinere este suficient
să se efectueze câte o singură brazdă, de fiecare parte a rândului de pomi, la 0,8 – 1,0 m
distanţă de rând. În plantaţiile pe rod, în care rădăcinile. În plantaţiile pe rod, se trasează mai
multe brazde şi anume: pe solurile argiloase grele, la 0,8 – 1,0 m una de alta, pe cele mijlocii
la 0,6 – 0,8, iar pe cele uşoare la 0,4 – 0,6 m şi la 1,5 m distanţă de rândul de pomi. După
infiltrarea apei în sol şi zvântarea terenului, se execută o lucrare cu discul sau cultivatorul
pentru a se astupa brazdele (cu excepţia terenurilor înţelenite).
În cazul livezilor mici cele mai bune metode de irigare sunt: prin brazde trasate de-a lungul
rândului de pomi la 0,5 – 1 m de trunchi şi copcă, făcută în jurul trunchiului, la aceeaşi
distanţă. Cantitatea de apă care trebuie dată variază după vârsta pomului şi încărcătura cu
rod. La un pom în plină rodire se dau 100 – 150 l apă la o udare, în timp ce la unul tânăr
numai 60 – 70 l. După ce apa a intrat în pământ, de regulă în ziua următoare udării, brazda
se nivelează, pentru a împiedica evaporarea apei.
Prima udare se va da la ieşirea din iarnă, înainte de umflarea mugurilor, chiar dacă solul
are ceva umezeală.
A doua udare se dă la 10 – 15 zile după înflorit (niciodată în timpul înfloritului, deoarece se
provoacă scuturarea florilor) pentru a ajuta la creşterea fructelor legate.
A treia udare se aplică la căderea fiziologică a fructelor (cazul mărului, părului) sau la
întărirea sâmburelui (cazul caisului, piersicului, prunului) şi ajută la creşterea intensă a
lăstarilor, la diferenţierea mugurilor de rod, creşterea normală a fructelor.
Dacă există posibilitatea, o udare la intrarea în pârgă a fructelor (10 – 15 zile înainte de
cules) ajută foarte mult piersicului, caisului, prunului (dar nu, cireşului şi vişinului). Este însă
obligatorie o udare după recoltarea fructelor, când pomii sunt epuizaţi de recoltă, dar în
acelaşi timp, trebuie să formeze muguri de rod, pentru recolta anului viitor.
Ultima udare, de mare folos pentru sporirea rezistenţei la ger a pomului şi stimularea
activităţii rădăcinilor, este căderea frunzelor, înainte de venirea îngheţului. În general, speciile
de pomi sâmburoase (prun, cais, piersic etc) au nevoie de mai multă apă primăvara şi în
prima jumătate a verii, iar sămânţoasele (mărul, părul, gutuiul) au nevoie de apă şi în partea a
doua a verii, datorită creşterii prelungite a lăstarilor şi a maturării târzii a fructelor.

Udarea prin aspersiune – constă în distribuirea apei în plantaţii asemănător ploii naturale
cu ajutorul instalaţiilor şi dispozitivelor care funcţionează sub presiune. Această metodă
poate fi aplicată pe orice fel de teren, inclusiv pe cele în pantă şi cu relieful frământat.

Udarea prin picurare constă în umezirea locală a zonei de sol în care sunt extinse
majoritatea rădăcinilor active ale pomilor, prin administrarea lentă a apei în această zonă, în
50
raport cu cerinţele fiziologice ale pomilor. Conductele de udare se amplasează de-a lungul
rândurilor de pomi fixându-se, în funcţie de sistem, la nivelul solului, la diferite înălţimi pe
trunchiul pomilor şi spalieri, sau pe sârma de jos a spalierului.

LUCRARI DE INTRETINERE SI IRIGARE A SOLULUI

Lucrarea Perioada de Parametrii Tipul plantaţiei


executare lucrării
1 2 3 4
Aratură de bază Toamna, inainte 18 - 20 cm, De pomi, tinere şi pe
de căderea 12 – 14 cm rod
frunzelor De arbuşti fructiferi,
tinere şi pe rod
Mobilizarea solului pe rând Toamna, înainte 10 -14 cm, Pomi
(sau pe proiecţia coroanei în de căderea 8 – 12 cm Arbuşti fructiferi
livezile clasice) frunzelor
Discuit arătură Primavara 8 -12 cm De pomi, tinere
devreme
Semănat culturi praşitoare Martie - Aprilie Conform De pomi, tinere
intercalate, agroalimentare, tehnologiei
legume sau leguminoase cu culturilor
talie mica respective
Cultivarea solului pe In perioada de 6 – 8 cm De arbuşti fructiferi,
intervale, de 4 – 5 ori vegetaţie tinere şi pe rod
Praşitul pomilor pe rând sau In perioada de Distrugerea De arbuşti fructiferi şi
pe proiecţia coroanei de 3- 4 vegetaţie buruienilor şi de pomi, tinere şi pe
ori afânarea solului rod
la 4–5 cm
Cosirea ierburilor de pe Iunie - Iulie Pentru fân (sau De arbuşti fructiferi şi
intervale, de 2 ori ( sau 4 -5 ca mulci organic de pomi, pe rod
ori ) pentru pomi)
Erbicidare pe rând (exclusiv In perioada de Simazin ( Pomi pe rod
pe terenurile nisipoase) repaus pe sol simadon) 4-5 kg
curat s.a./ha efectiv Arbuşti fructiferi pe
(preemergent) tratat rod
800-1000 l/ha Simazin (
In perioada de simadon) 3-6 kg Pomi pe rod
vegetaţie s.a./ha efectiv
(postemergent) tratat
300-400 l/ha Caragard
(caradon) 4-5 kg
s.a./ha efectiv
tratat, cand
buruienile au 15-
20 cm

51
Irigarea plantaţiilor când IUA Mai - August 3-6 udâri a Cais si piersic
scade sub 30% 500mc/ha Celelalte specii de
2-3 udări în pomi şi arbuşti
perioadele fructiferi
secetoase, cu
300-400mc/ha

5. Tăierea pomilor
În sens larg, “tăierea pomilor” cuprinde totalitatea intervenţiilor ce se fac asupra
trunchiului, axului tulpinii, ramurilor, mugurilor şi lăstarilor, în vederea proiectării, formării şi
întreţinerii coroanei, precum şi a realizării unui raport favorabil între pocesele de creştere şi
de fructificare.
Prin aplicarea tăierilor se urmăresc următoarele obiective :
- formarea unor elemente de schelet suficient de solide, corespunzătoare ca număr şi
repartizare în spaţiu sistemului de coroană adoptat ;
- garnisirea cât mai uniformă a acestui schelet cu ramuri de semischelet şi de rod ;
- îmbunătăţirea regimului de lumină în coroană ;
- grăbirea fructificării pomilor ;
- realizarea unui raport favorabil între procesele de creştere şi de fructificare ;
- obţinerea unor producţii mari şi de calitate superioară de la un an la altul ;
- menţinerea coroanelor, după formarea lor, la volumul optim necesar pentru
mecanizarea lucrărilor în plantaţii

5.1. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi


Tăierea pomilor se efectuează, în principal în perioada repausului vegetativ (tăierea ”în
uscat“sau de iarnă). În fermele pomicole specializate este necesar ca tăierea să fie începută
toamna, după căderea frunzelor şi să continue în zilele favorabile din perioada de repaus a
pomilor. Dacă tăierea se face în perioadele cu geruri puternice, ţesuturile din apropierea
rănilor neprotejate cu mastic pot suferi ( formează scurgeri de clei ), mai ales la speciile
sâmburoase sensibile la ger (cais, piesic, migdal, cireş ). De aceea este indicat ca în
perioadele cu geruri mari tăierile să fie suspendate.
Tăierile efectuate primăvara târziu, după umflarea mugurilor, deşi sunt urmate de o
cicatrizare mai bună a rănilor, nu pot fi recomandate, decât în cazuri speciale, întrucât se
soldează cu o risipă de substanţe de rezervă care au migrat din rădăcini, trunchi şi ramuri
spre muguri.
Tăierile” în verde” se referă la lucrările din tot cursul vegetaţiei.

5.2. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor


Conducerea creşterii şi fructificării pomilor se realizează prin două grupe de operaţii
tehnice:
- tăieri propriu – zise, care constau din scurtări şi suprimări totale de tulpini, ramuri şi
lăstari, efectuarea de incizii şi crestături;
- operaţii de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresare,
înclinare arcuire, torsionare).
Tăierile propriu –zise. Prin tăieri, la pomi se urmăresc mai multe scopuri: rărirea
coroanelor, obţinerea unor ramificaţii în puncte obligate, limitarea extinderii tulpinii pe
orizontală şi verticală, realizarea unui raport optim între mugurii floriferi şi vegetativi, între
procesele de creştere şi de fructificare, întinerirea ramurilor şi a pomilor.

52
Reacţia ramurilor anuale la operaţia de tăiere (scurtare), depinde de intensitatea acesteia
(puternică, moderată, slabă), precum şi de vigoarea şi poziţia ramurii care se scurtează.
Scurtarea puternică a unei ramuri anuale viguroase şi cu un unghi de inserţie mai mic de
45º, îndepărtând 2/3 până 3/4 din lungimea ei, are ca rezultat pornirea în creştere a tuturor
mugurilor rămaşi pe ramură. Se obţin 3 -4 sau mai mulţi lăstari viguroşi sau foarte viguroşi
spre vârf, eventual şi câţiva lăstari de vigoare mijlocie în porţiunea bazală a ramurii.
Scurtarea puternică a ramurilor anuale este contraindicată la pomii tineri; se poate utiliza
la pomii în declin, pentru restabilirea creşterilor vegetative.
Scurtarea mijlocie (moderată) a unei ramuri anuale viguroase (cu circa 1/2 din lungime)
dă rezultate mai bune ca precedenta, în sensul că se obţin 2-3 lăstari viguroşi spre vârf şi mai
mulţi lăstari de vigoare mijlocie şi slabă spre bază care devin ramuri roditoare.
Scurtarea slabă a unei ramuri anuale viguroase, înlăturând 1/4 până la 1/3 din lungimea
ei, are un efect stimulativ redus asupra creşterii ; rezultă un lăstar terminal potrivit de viguros,
câţiva lăstari subterminali de vigoare relativ slabă, iar restul lăstarilor rămân foarte scurţi,
devenind ramuri de rod.
Scurtarea ramurilor anuale viguroase se face întotdeauna cu 2 -3 mm deasupra unui
mugur vegetativ ( fără a se lăsa cep ).
Tăierea de reducţie (tăierea în lemn vechi ) constă în scurtarea ramurilor mai vechi de 1
an. Această scurtare se poate face fie deasupra unei ramuri – fiice, cu condiţia ca aceasta să
aibă la bază un diametru egal cu cel puţin 1/2 din diametrul ramurii – mamă la locul de
inserţie, fie întruna din zonele cu muguri dorminzi.
Suprimare totală (“la inel”) a ramurilor anuale şi multianuale se impune când ele sunt
prea dese, rău plasate (pe partea superioară sau inferioară a şarpantelor, concurente),
debilitate sau prea viguroase şi cu un unghi de inserţie prea mic ( nu este posibilă corectarea
acestui unghi).
Prin suprimarea unor ramuri, organele învecinate, primesc mai multă lumină şi hrană şi
sunt stimulate în creştere.
Suprimarea (‘’orbirea’’) mugurilor constă în înlăturarea a 2 – 4 muguri situaţi sub cel
terminal (la vârful şarpantelor), pentru a favoriza creşterea lăstarului de prelungire.
Crestarea este o tăietură în coajă şi puţin în lemn, în formă de semilună, care se face
primăvara devreme sau la începutul umflării mugurilor, deasupra unui mugur dormind, în
scopul trezirii lui la viaţă. Se mai poate efectua şi deasupra unei ramuri slabe, a cărei creştere
trebuie stimulată.
Inciziile sunt operaţii care se fac numai în scoarţă. Ele pot fi transversale, longitudinale
sau inelare.
Inciziile transversale se execută fie înainte de pornirea vegetaţiei, fie în fenofaza de
creştere intensă a lăstarilor. Când incizia transversală se aplică înainte de pornirea vegetaţiei
sub un mugur sau ramură anuală, duce la întârzierea pornirii acestora în creştere, deoarece
planta porneşte în vegetaţie pe seama substanţelor de rezervă, care sunt depozitate în
rădăcini, trunchi şi în ramurile principale. Aceeaşi incizie, aplicată dedesubtul unui lăstar în
faza creşterii lui intense, are ca efect stimularea creşterii, datorită faptului că în perioada de
vegetaţie activă organele pomului sunt alimentate cu substanţele sintetizate în frunze, care
circulă în sens descendent. Incizia opreşte circulaţia lor şi le dirijează spre lăstarul de
deasupra inciziei.
Inciziile inelare sunt de fapt incizii transversale, circulare. Dacă inelarea se face înainte
de pornirea în vegetaţie, organele rămase deasupra întârzie creşterea, iar cele situate
dedesubt prosperă, datorită faptului că substanţele de rezervă, în mersul lor ascendent, sunt
oprite la nivelul inelului.

53
Ciupitul lăstarilor constă în suprimarea vârfului erbaceu, deasupra ultimei frunze care a
atins dimensiuni normale. El se aplică, de regulă, lăstarilor viguroşi, care nu sunt necesari
pentru formarea elementelor de schelet, cu scopul de a tempera creşterea lor şi a le grăbi
fructificarea. Ciupitul se face când lăstarii au o lungime de 20 -30 cm.
Plivitul constă în suprimarea totală (de la inel ) a lăstarilor de prisos, când aceştia au o
lungime de 5 -6 cm. Ciupitul şi plivitul lăstarilor se aplică pomilor tineri, în vârstă de 1-4 ani, cu
deosebire atunci când sunt conduşi în garduri fructifere. Deşi aceste lucrări reduc din
suprafaţa aparatului foliar, au efecte favorabile: îmbunătăţirea regimului de lumină din
coroană favorizarea diferenţierii elementelor de schelet şi semischelet, grăbirea formării
coroanei şi a fructificării. Prin operaţiile de ciupit şi plivit nu se va suprima mai mult de 20 -30
% din frunzişul pomului; în caz contrar, rădăcinile vor fi subnutrite şi pomii pot intra în
dezechilibru fiziologic.
Operaţiile de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresarea,
înclinarea, arcuirea, torsionarea).
Dresarea ramurilor şi lăstarilor constă în aducerea lor în poziţie verticală, cu scopul de a
favoriza creşterea. Dresarea este defavorabilă diferenţierii mugurilor florali, fiind specifică
pomilor tineri, în curs de formare şi devine necesară când ramurile de shelet au unghiuri de
inserţie prea mari sau de creştere neechilibrată, în general slabă.
Inclinare este operaţia opusă dresării, prin care ramurilor şi lăstarilor li se măresc
unghiurile de inserţie, în vederea temperării creşterii. Se aplică pomilor tineri, cu coroana în
curs de formare, în toate cazurile când unele ramuri (respectiv lăstari) au creştere prea
viguroasă, datorită poziţiei lor apropiată pe verticală . Cea mai convenabilă înclinare este de
45-55º, dar ea poate ajunge până la orizontală sau chiar sub orizontală.
Arcuirea unor ramuri anuale lungi şi a unor lăstari viguroşi este justificată şi indicată la
soiurile de pomi care, datorită unei creşteri vegetative prea intense, intră târziu în perioada de
rodire. Arcuirea trebuie efectuată de la axul pomului către exterior şi de sus în jos, având în
vedere să nu rezulte o curbură prea pronunţată şi depărtată mult de axul ramurii mamă.
Arcuirea are următoarele efecte favorabile: încetarea sau reducerea creşterii în lungime,
garnisirea foarte bună şi rapidă cu formaţiuni fructifere scurte, stimularea procesului de
diferenţiere a mugurilor florali şi deci grăbirea fructificării.
Torsionarea şi îndoirea ramurilor anuale şi a lăstarilor se practică la pomii tineri atunci când
se impune conservarea la maximum a frunzişului. Ramurile anuale şi lăstarii care nu sunt
necesari la formarea coroanei, în loc să fie suprimaţi, se răsucesc de la bază, ca să nu se
rupă, ci numai să crape longitudinal.

5.3. Sisteme de coroană pentru livezi intensive


Palmeta etajată (regulată) cu braţe oblice are un ax central, vertical, pe care se află 3-4
etaje a câte două şarpante opuse şi orientate oblic pe direcţia rândului. Primul etaj este
inserat la 50-70 cm de la nivelul solului.
Distanţele dintre etaje variază de la 60 cm până la 130 cm în funcţie de vigoarea soiului şi
portaltoiului, tipul de fructificare şi alţi factori. Şarpantele aceluiaşi etaj pot fi formate din
muguri succesivi sau distanţaţi cu 8 -12 cm. În al doilea caz, axul palmetei şi şarpantele se
dezvoltă mai bine. Şarpantele formează cu axul palmetei unghiuri de 45-55º. Fiecare
şarpantă din etajul I are două subşarpante, care se conduc orizontal, palisându-se de prima
sârmă a spalierului, pentru a ocupa spaţiul liber dintre şarpantele inferioare ale pomilor vecini.
Pe şarpantele din etajele II-IV nu se lasă subşarpante, ci numai ramuri de semischelet şi de
rod, pentru a rezulta un gard fructifer cât mai îngust, uşor de întreţinut.
Pentru conducerea corectă a pomilor este necesară instalarea unui spalier cu trei sârme,
prinse pe bulumaci distanţaţi la 20 cm unul de altul.
54
Palmeta neetajată (neregulată) cu braţe oblice diferă de precedenta prin faptul că
şarpantele nu mai sunt dispuse câte două în etaje, ci alternativ câte una, de o parte şi de
alta a axului coroanei, pe direcţia rândului şi sub un unghi de 50-60º faţă de verticală.
Această palmetă are 10-12 şarpante, cu punctele lor de inserţie distanţate pe ax la 25-30cm,
încât între şarpantele suprapuse de aceeaşi parte a axului distanţele sunt de 50-60 cm. Pe
şarpante nu se găsesc subşarpante, ci numai ramuri de semischelet şi de rod. Trunchiul are
înălţimea de 30-50 cm.

Palmeta simplă, fără mijloc de susţinere, se utilizează la noi în cultura pirsicului (gard
fructifer îndesit cu distanţe de plantare de 4 x 2 m = 1250 pomi la ha). După plantare, pomul
este scurtat la 60 cm ( din care 40 cm pentru trunchi); eventualele ramuri anticipate se taie la
doi muguri de la bază. În mai –iunie, când lăstarii au 15-20 cm, se aleg trei lăstari, din care
doi pentru braţele palmetei, orientaţi în sens opus, pe direcţia rândului, iar cel de al treilea
pentru prelungirea axului. Restul lăstarilor se torsionează sau se ciupesc la 2-3 frunze de la
bază. Pentru a favoriza creşterea celor trei lăstari, se ciupesc de asemenea foarte scurt ( la 2-
3 frunze de la bază) şi lăstarii anticipaţi care apar pe ei, cu excepţia a 9 -10 lăstari anticipaţi
necesari pentru fructificare în anul următor. În august, braţele palmetei se dirijează sub un
unghi de 45-55º faţă de ax.
Fusul - tufă (Spindelbusch) are un ax central pe care se inserează în spirală 10 -16
şarpante, cu punctele lor de inserţie distanţate la 12-30 cm. Şarpantele sunt dirijate orizontal,
fiind garnisite numai cu ramuri de semischelet şi de rod. Trunchiul are o înălţime de 40-50 cm.
La plantare varga, se scurtează la 80 cm de la nivelul solului. Ea se leagă de un tutore
instalat înainte de plantare. Când lăstarii au 20-25cm se aleg 3 dispuşi în spirală, pentru a
forma primele şarpante, plus lăstarul de prelungire a axului. Primul din lăstarii laterali se lasă
la 50-60 cm de la nivelul solului, iar ceilalţi 2 la 12-30 cm unul de altul. Ceilalţi lăstari se
suprimă.
Vasul întârziat aplatizat (piramida întreruptă aplatizată) are 3-4 şarpante, distanţate pe ax
la 30 cm. Prima şarpantă, dispusă la maximum 60 cm. de la sol, se orientează pe direcţia
rândului, pentru a favoriza circulaţia agregatelor. Următoarele două şarpante au punctele de
inserţie pe ax la 90 cm. şi respectiv 120 cm, de la suprafaţa solului. Acestea se dirijează puţin
oblic faţă de direcţia rândului, în aşa fel ca între ele să rezulte în unghi de deschidere de 80-
90º. Ultima şarpantă se suprapune peste prima şarpantă, la înălţimea de 150 cm. Şarpantele
formează cu verticala unghiuri de 40-45º. Pe fiecare şarpantă se lasă câte două subşarpante.

5.4. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive


Fusul subţire prezintă un ax central conic şi cotit, pe care se află 3-4 ramuri de schelet
permanente la partea inferioară, după care urmează ramuri de semischelet scurte şi ramuri
de rod dispuse direct pe ax. Întrucât ramurile laterale descresc ca lungime de la bază spre
vârful pomului, rezultă o coroană conică, subţire.
După plantare, pomii sub formă de vergi se scurtează la 70-85 cm. iar cei cu ramuri
anticipate la 80 -100 cm. În acest al doilea caz ramurile anticipate se lasă intacte, exceptând
pe cele situate pe trunchi ( 40 cm. de la nivelul solului), care se taie la inel. În anul plantării nu
se face nici o intervenţie în verde.

Gardul belgian este un cordon cu două braţe oblice dispuse în V, fiecare braţ formând cu
verticala un unghi de 45º. Pe braţe se lasă numai semishelet foarte scurt şi ramuri de rod.
Braţele se încrucişează cu ale pomilor vecini, formând între ele romburi. La plantare, varga se
taie la 40 cm. de la sol, deasupra unui mugur. În mai-iunie, când lăstarii au 15 -20 cm. se aleg
doi cu poziţie laterală, orientaţi pe direcţia rândului, care se lasă intacţi, pentru a forma
55
braţele, iar restul lăstarilor se suprimă. În luna august, când cei doi lăstari au o lungime 70-80
cm, se înclină sub un unghi de 45º legându-se de sârmele spalierului. În primăvara
următoare, prelungirile braţelor se scurtează la 60-80 cm, pentru a se garnisi mai bine, iar
dintre ramurile laterale se reţin necesare pentru a deveni ramuri de rod.
Înălţimea gardului fructifer este de 2,5 -3 m şi se utilizează pentru soiurile de măr de
vigoare slabă şi mijlocie, altoite pe M9, M26, sau M106, pentru părul altoit pe gutui şi pentru
piersic. Distanţele de plantare sunt de 3,5 -4 m între rânduri şi de 0,6 - 0,8 m pe rând.

LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR

Lucrarea Perioada de Parametrii Tipul plantaţiei


executare lucrării
1 2 3 4
Tăieri de formare a Martie - aprilie Potrivit formelor Plantaţii tinere de pomi
coroanelor sau a tufelor de coroană şi arbuşti fructiferi
adoptate prin
proiect
Tăieri de întreţinere şi Noiembrie – Se normează Măr, păr, gutui, nuc şi
fructificare (inclusiv aprilie încărcătura cu castan.
eliminarea drajonilor) Noiembrie – muguri de rod a Arbuşti şi alun.
martie pomilor şi arbuşti Vişin, cireş, piersic,
Martie - aprilie fructiferi migdal şi cais
Operaţii în verde (inclusiv Iunie - iulie Luminarea şi Plantaţii de pomi şi
eliminarea drajonilor) aerisirea coroanei arbuşti fructiferi tinere
şi pe rod

LUCRĂRI DE EVALUARE ŞI PERIOADA DE EXECUTARE

Lucrarea Perioada de Scopul lucrării Speciile


executare
1 2 3 4
Prognozarea producţiei Noiembrie Stabilirea Măr, păr, prun, nuc,
încărcăturii cu castan, alun şi arbuşti
muguri de rod fructiferi, programate
pentru anul pentru executarea
următor, în tăierilor din toamnă
vederea normării
acesteia prin tăieri
Martie Idem Persic, cais, cireş,
vişin, migdal, precum
şi la celelalte specii la
care s-au executat

56
tăierile până în luna
martie
Preelevarea producţiei La înflorire Pentru La toate speciile
prognozarea
orientativă a
recoltei
Evaluarea producţiei După căderea Stabilirea La toate speciile
fiziologică a orientativă a
fructelor pe producţiei
specii probabile de
fructe
Evaluarea definitivă a Cu 10 – 15 zile Stabilirea La toate speciile
producţiei înainte de definitivă a
declanşarea producţiei de
recoltării pe fructe după
fiecare specie metodologia
prevăzută în
Decretul 77/1986
şi a mediei
greutăţii fructelor
pe specii şi soiuri

5.5 Tăieri de formare, întreţinere, fructificare pentru pomi şi arbuşti fructiferi

Livadă semiintensivă
Soiuri de măr: standard/ A2 sau frac
Distanţă: 6/4m; fără spalier, pe pante.
Coroană conic trunchiată, cu 2-3 etaje, realizată prin tăieri şi palisări în
perioada repausului de vegetaţie, având şarpantele de schelet cu ramificaţii
secundare laterale, bilateral alternative.

57
Legenda:
T = scurtare de ramura de 1 an; x0x0 = taiere de eliminare a unei ramuri anuale;
a = inclinare de ramura şarpantă prin legare; b = inclinare de ramură şarpantă
prin căluş sau stachetă cu cuie la capete; c-d = ramură anuală aplecată la
orizontală; e = înclinare a 3 ramuri anuale de schelet cu 3 vergele legate între
ele la locul de întălnire a acestora.

Livadă Semiintensivă

Soiuri de măr: spur/ A2 sau franc


Distanţe: 5/3m, fără spalier, pe pante.
Coroană conic trunchiată, cu 2-3 etaje, realizată prin tăieri în perioada
repausului de vegetaţie, având şarpantele cu ramificaţii secundare bilateral
alternative.

58
Legenda:

~ Scurtarea de ramură cu foarfeca, pentru eventuala subordonare sau


ramificare.
- Eliminarea de ramură cu foarfeca.

59
Livada intensivă

Soiul de măr: standard/ MM 106.


Distanţa: 4/3 m; pe spalier cu 4 sârme.
Palmeta cu braţe oblice, realizata prin taieri si palisari in perioada
repausului de vegetatie, avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare
laterale, bilateral alternative.

Legenda:

= taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. = directia de


inclinare a ramurilor de 1-2 ani. = pozitia ramurilor dupa inclinare, cu
legarea la sarmele spalierului. = formatie de rod de 1 an. = formatie de
rod de 2 ani. = formatie de rod de 3 ani.

60
Livada intensivă

Soiul de măr: standard/ MM 106.


Distanta: 4/3 m; pe spalier cu 4 sârme.
Palmeta cu brate oblice, realizata prin taieri si palisari in perioada
repausului de vegetatie, avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare
laterale, bilateral alternative.

61
Legenda:

= taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. = directia de


inclinare a ramurilor de 1-2 ani. = pozitia ramurilor dupa inclinare, cu
legarea la sarmele spalierului. = formatie de rod de 1 an. = formatie de
rod de 2 ani. = formatie de rod de 3 ani.

Livada intensiva
Soiuri de mar: M 26 sau MM 106.
Distanta: 4.0-4.5/ 2.5-3.5 m; cu sau fara mijloace de sustinere.
Coroana fus-tufa, cu axul garnisit pe toata lungimea, cu sarpantele
realizate prin dresaj in unde si prin taieri in perioada repausului de vegetatie.

62
63
64
65
66
67
68
69
6. Soiuri propuse
6.1. Soiuri propuse pentru cultura măr

SOIURI de MĂR aflate la înmulţire în pepinierele din România altoite pe M106


Soiul Câteva caracteristici
Vigoare pom Mărimea Epoca de Producţie
fructelor – recoltare şi To/ha
gr. consum
1 Romus 3 (Vf) Mijlocie 125-135 Aug-sept 25
2 Prima (Vf) Supramijlocie 130-150 Sept-dec 25-30
3 Pioner (Vf) Submijlocie 140-150 Sept-ian 25
4 Mijlocie 160-180 Oct-april 30
5 Mutsu (crispin) Mare >250 Oct-april 30
6 Voinea (Vf.) Mare >200 Sept-dec 18-20
7 Generos Mijlocie 160-180 Sept-martie 25-30
8 Florina Mare 150-180 Sept-april 30-40
9 Granny Smith Mijlocie 170-180 Oct-april 25-30
10 Ionathan Mijlocie 140-160 Sept-april 20-25
11 Golden Delicious Mijlocie 160-200 Sept-april 25-30
12 Starkinson Submijlocie 150-180 Sept-april 25-30

6.2. Soiuri propuse pentru cultura păr

Soiuri cultivate Soiuri polenizatoare

Aniversarea Williams şi Untoasă de Gioagiu


Bella di Giugna Cedrata Română
Doina Williams şi Untoasa de Gioagiu
Napoca Williams şi Republica
Republica Williams şi Passe Crassane
Abatela Fetel Willians şi Beurre Gifford
Beurre Bosc Williams şi Conferance
Cure Williams şi Beurre Bosc
Williams Beurre Bosc şi Posse Crassance
Trivale Napoca şi Williams

6.3. Soiuri propuse pentru cultura prun

Cultivate Polenizatori
Agen Anna Spath , Stanley
Anna Spath Vinete de Italia , Stanley
Grand Prix Anna Spath , Vinete de Italia
Stanley Anna Spath , Vinete de Italia
Tuleu gras Stanley , Anna Spath
Tuleu timpuriu Stanley , Anna Spath , Vinete Româneşti
Vinete de Italia Stanley , Silvia , Agen
Centenar Agen , Stanley , Anna Spath
Silvia Agen , Anna Spath
70
Pescăruş Agen , Anna Spath , Silvia
Record Silvia , Agen , Stanley
Ialomiţa Silvia , Agen , Stanley
Albatros Valor , Agen , Anna Spath

6.4. Soiuri propuse pentru cultura nuc

Pentru plantaţii Pentru Fruct Miez Grosimi Subst. Prot


clasice plantaţiile mărimea % % %
semiintensive gr.
Sibesel precoce Sarmis 12 49,8 68,0 16,5
Geoagiu 65 Mihaela 49,5 63,3 19,3
Sebesel 44 Roxana 52,4 63,5 19,4
Germisara M 06 R 14 45,8 64,2 20,3
Orăştie Valcor 12
Suseta Valmit 13
Pestesani Valrex 13
Bratia

6.5. Soiuri propuse pentru cultura cais

Soiuri de cais

Mari de Cernad
Dacia
Mamaia
Comandor
Selena
Sirena
Favorit
Salmona
Uniserta
Royal

6.6. Soiuri propuse pentru cultura cireşului

Soiuri de cireş

cultivate Polenizatoare
Bigarreau Moreau Stella, Van
Ramon Oliva Germersdorf, Hedelfinger
Negre Bistriţa Germersdorf, Ramon Oliva
Van Stella, Rainer
Pietroase de Cotnari Ramon Oliva
Germersdorf Ramon Oliva, Hedelfinger
71
Bing Van, Stela, Hedelfinger
Sam Germersdorf, Hedelfinger
Compact Larnbest Sam
Armonia Jubileu 30, Rubin, Van

6.7. Soiuri propuse pentru cultura gutui

In fondul de germoplasmă organizat în România există circa 78-80 genotipuri de gutui,


reprezentate de soiuri şi selecţii autohtone şi străine. Din cele opt soiuri admise la înmulţire în
România, circa 80% sunt româneşti şi anume: Moldoveneşti, Bereczki, Aromate, De Huşi, De
Mosna, Mălăieţe, Aurii. Pepiniera Sarca a produs circa 130 mii gutui din soiurile omologate
după 1990. Portaltoiul folosit la înmulţire este gutuiul tip A, care imprimă soiurilor vigoare
mică, precocitate şi productivitate mare.
Soiurile de gutui sunt autofertile şi nu necesită polenizatori.
- Soi românesc.
- Soi de vigoare mijlocie, formează coroană globuloasă, intră timpuriu pe
rod, este foarte productiv.
- Rezistent la boli şi ger.
Moldoveneşti
- Fructul este mare, globulos, uşor alungit, cu coaste largi, pieliţă netedă,
lucioasă, galben portocalie. Pulpa suculentă, semidulce, puţin acidulată şi
plăcut aromată.
- Perioada de consum: octombrie - decembrie.
- Soi românesc.
- Soi de vigoare mijlocie, rustic, intra timpuriu pe rod, este productiv.
- Rezistent la boli şi ger.
Aromate - Fructul are o greutate medie, piriform, cu gât alungit, suprafaţă netedă,
fără coaste şi de culoare galben-limonie. Pulpa este suficient de
suculentă, cu gust bun şi aromă puternică.
- Perioada de consum: octombrie - ianuarie.
- Soi vechi, originar din Romania.
- Soi de vigoare mare, rustic, produce abundent şi constant. Are perioada
de vegetaţie lungă.
- Rezistent la boli.
Bereczki
- Fructul este mare sau foarte mare, de formă ovoid-alungită sau piriformă
cu un mamelon peduncular brun cenusiu şi suprafaţa neuniform costată.
Pulpa este galbuie, intens aromată, dulce-acidulată, placută la gust.
- Perioada de consum: octombrie - noiembrie.
- Soi vechi, originar din Turcia.
- Soi de vigoare mijlocie, foarte productiv, formeaza coroană rară.
- Sensibil la boli, dăunători şi ger.
De
- Fructul este mijlociu, forma sferic-turtită, cu 5 coaste evidente. Pulpa este
Constantinopol
potrivit de suculentă, fină, cu gust dulce-acrişor. Fructele se scutură uşor
din pom şi au o perioadă scurtă de păstrare.
- Perioada de consum: septembrie - noiembrie.

72
6.8. Soiuri propuse pentru cultura piersic

- Soi originar din S.U.A.


- Pomul viguros, productiv, cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii,
parţial autofertil, mediu rezistent la Monilinia.
Goldrich
- Fructul este mare spre foarte mare (80-90 g), oblong-eliptic, portocaliu cu roz
pe partea însorită, pulpa portocalie, de calitate mediocră.
- Perioada de maturare: prima jumătate a lunii iulie.
- Soi originar din Italia.
- Pomul este de vigoare mijlocie, coroana globuloasa, inflorire tarzie,
productiv, cu plasticitate ecologica buna, sensibil la Clasterosporium.
Umberto - Fructul este mare (70-75 g), ovoidal, galben-auriu cu rosu pe partea insorita,
pulpa galbena, mediu consistenta, fada.
- Perioada de maturare: sfarsitul lunii iulie - inceputul lunii august.

- Soi originar din Romania.


- Pomul viguros, coroana invers-piramidala, inflorire timpurie, mediu productiv,
rezistent la ger, sensibil la boli, cu fructificare preponderenta pe buchete de
mai.
Tudor
- Fructul este mic spre mijlociu (40-42 g), sferic, usor aplatizat, porotocaliu cu
rosu-carmin pe partea insorita, pulpa este portocalie, cu gust dulce-acrisor,
ferma, suculenta, neaderenta.
- Perioada de maturare: sfarsitul lunii iunie-inceputul lunii iulie.
- Soi originar din Romania.
- Pomul semiviguros, cu coroană globuloasă, productiv, rezistent la ger, mediu
rezistent la Monilinia si Clasterosporium.
Favorit
- Fructul mijlociu (55-60 g), ovoid, de culoare oranj cu roşu, pulpa consistentă
cu gust plăcut.
- Perioada de maturare: sfarşitul lunii iulie - începutul lunii august.
- Soi originar din S.U.A.
- Pomul semivigu-ros, cu coroana conică, autosteril, cu înflorire timpurie,
mediu productiv, rezistent la gerurile de revenire din primăvară.
NJA 42
- Fructul este mijlociu (65 g), ovoidal, portocaliu, cu roşu pe partea însorită,
pulpă consistentă, placută.
- Perioada de maturare: prima decadă a lunii iunie - cel mai timpuriu soi.
- Soi originar din S.U.A.
- Pomul semiviguros, productiv, cu flori campanulate, sensibil la ger şi
Taphrina.
- Fructul este mijlociu (140 g), sferic, asimetric, galben-portocaliu acoperit cu
Cardinal
roşu-carmin; pulpa este galbenă, cu slabe infiltraţii roşii sub epiderma,
semiconsistentă, fin aromată, aderenta la sâmbure. Formează multe fructe
gemene.
- Perioada de maturare: prima decadă a lunii iulie.
- Soi originar din S.U.A.
Redhaven - Pomul semiviguros, foarte productiv, sensibil la ger şi Taphrina, rezistent la
bacterioză.
73
- Fructul este mijlociu spre mare (160 g), sferic uneori uşor mamelonat, galben
portocaliu, acoperit 3/4 cu roşu; pulpa galbenă, cu infiltraţii roţii în jurul
sâmburelui, placută la gust, semiaderentă.
- Perioada de maturare: a doua decadă a lunii iulie.
- Soi originar din S.U.A.
- Pomul viguros, productiv, cu plasticitate ecologică ridicată, flori de tip
rozaceu ce infloresc timpuriu.
Southland
- Fructul mijlociu (160 g), sferic, galben, acoperit 3/4 cu roşu-viu; pulpa
galbenă cu infiltraţii roşii în jurul sâmburelui, fermă, suculentă, neaderentă.
- Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iulie.
- Soi originar din S.U.A.
- Pomul viguros, productiv, florile de tip rosaceu, sensibil la Taphrina şi
Fusicladium.
- Fructul este mijlociu (120 g), sferic, simetric, galben-oranj, acoperit 70-80%
Springold
cu roşu, cu pulpa galbenă, suculentă, fermă semiaderentă la sămbure, dulce,
aromată. Sâmburele crapă uşor.
- Perioada de maturare: decada a doua a lunii iunie - prima decadă a lunii
iulie.
- Soi originar din România.
- Pomul semiviguros, coroana invers-piramidală, flori campanulate, foarte
productiv, rezistent la ger, seceta şi boli.
Superba de
- Fructul este mare (200 g), sferic, alb-gălbui cu roşu, pulpa alb-galbuie, cu
toamna
slabe infiltraţii în jurul sâmburelui; pulpa este fermă, neaderentă, placută la
gust.
- Perioada de maturare: prima decadă a lunii septembrie.
- Soi de nectarine originar din Romania.
- Pomul de vigoare supra-mijlocie, productiv, mediu rezistent la ger şi boli.
- Fructul este mic (60-65 g), sferic, cu epiderma subţire, lucioasă, galbenă-
Cora
verzuie, acoperită 2/3 cu roşu-rubiniu; pulpa galbenă suculentă, aromată,
neaderentă.
- Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iunie-prima decadă a lunii iulie.

6.9. Soiuri propuse pentru cultura visin

Visinul este o specie care se înmulteşte destul de greu având în vedere lipsa portaltoilor
vegetativi atât pe plan mondial cât şi în România.
- Soi originar din România.
- Pomul de vigoare mijlocie, fructifică preponderent pe ramuri plete.
- Soiul este precoce, productiv, rezistent la ger şi secetă, sensibil la
Nana
Coccomyces şi Monilinia. Este autofertil şi cu mare plasticitate ecologică.
- Fructul este mijlociu (5 g), sferic, roşu-vişiniu, pulpă şi sucul colorate.
- Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie
- Soi originar din România.
Ilva
- Pomul de vigoare submijlocie, cu coroana semiglobuloasa, cu fructificare
74
preponderentă pe ramuri lungi. Soiul este semiprecoce, autofertil, productiv,
rezistent la ger şi mediu rezistent la secetă, sensibil la Coccomyces.
- Fructul este mijlociu (5,8 g), sferic, roşu-lucios, cu pulpa colorată,
suculentă, acidulată.
- Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie
- Soi originar din S.U.A..
- Pomul de vigoare mică, cu coroana globuloasă, cu fructificare
preponderenta pe ramuri mijlocii. Soiul este precoce, productiv, rezistent la
Northstar ger şi boli, autofertil.
- Fructul este mijlociu spre mare (5,5 g), sferic, usor alungit, vişiniu-inchis,
cu pulpa intens colorată şi gust astringent.
- Maturitatea de recoltare: decada a doua şi a treia a lunii iulie.
- Soi originar din Romania.
- Pomul de vigoare mijlocie spre mare, cu coroana piramidala, cu
fructificare predominanta pe ramuri scurte şi mijlocii. Soiul este foarte
productiv, semiprecoce, rezistent la ger, mediu rezistent la secetă. Este bun
Mocăneşti 16
polenizator.
- Fructul este mijlociu, sferic sau sferic-turtit, roşu-cărămiziu, cu pulpa roşie,
gust plăcut.
- Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iulie.
- Soi originar din Germania.
- Pomul de vigoare mică-mijlocie, cu coroana sferic-turtită, cu fructificare
preponderentă pe ramuri mijlocii. Soiul este autofertil, foarte productiv,
rezistent la ger, sensibil la boli.
Schattenmorelle
- Fructul este mijlociu (4,5-5 g), ovosferic sau larg cordiform, vişiniu-închis
până spre negru la supramaturare, cu pulpa şi sucul colorate. Pedunculul
este bine prins de fruct.
- Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iulie.
- Soi originar din România.
- Pomul de vigoare medie, cu coroana globuloasă şi fructificare
preponderentă pe buchete de mai.
De Botoşani - Fructul este mijlociu (5,5-6 g) spre mare, turtit la bază, roşu-vişiniu, lucios.
Pulpa este roşie-vişinie, suculentă, mediu consistentă, cu sucul colorat.
Este asemănător cu soiul Crişane.
- Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iunie.

6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină

Denumirea Ţara de origine Menţinătorul Anul înregistrării Anul reînscrierii


soiului soiului (radierii)

Şerpeni R 1037 1984 2000

75
6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun

Denumirea Maturitatea Ţara de Menţinătorul Anul Anul


soiului (luna/decada) origine soiului înregistrării reînscrierii
(radierii)
Cozia IX/1 R 1052 1987
Romavel IX/1 R 1052 1991
Tonda delle IX/1 I 1037, 1052 1958 1999
Langhe
Uriaşe de IX/3 D 1037, 1052 1999
Halle
Vâlcea 22 IX/1 R 1052 1980 1996

6.12. Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi

Lista speciilor, soiurilor şi selecţiilor de perspectivă


existente la înmulţire la ICPP Piteşti şi în reţeaua Staţiunilor pomicole

Nr Originea Mărimea Producţia posibilă


. SPECIA fructului pe Pe ha
crt Soiul - selecţia gr. plantă to
. kg
1 2 3 4 5 6
1 Coacăz negru
Record 35 SCPP Fălticeni 0,8 1,3 4-6
Perla neagră SCDP Cluj 0,7 1,6 6-7
Abanos ICPP Piteşti mijlocie 1,8 7-8
Tsema Olanda 0,9 4,0 15-16
Tenah Olanda 1,0 4,2 15-17
Blackdown Anglia 0,9 - -
Bogatyr Rusia 0,9-1,0 - -
Tinker Anglia 0,8 - -
2 Coacăz roşu
Roşu timpuriu România 0,6-0,8 10-12 -
Abundent România mijlocie - -
Jankheer Van Tets Olanda mijlocie 4-9 -
Rondom Olanda medie 4-6 -
Red Lake America 0,6 4-5 -
Laxton’s America 0,7 4,5 -
Houghton Castle Anglia 0,5 6,0 -
Elita DV4 SCPP Cluj 0,5 6,3 -
3 Coacăz alb
Mărgăritar România mijlocie 3-6 -
Blanka Cehoslovacia mijlocie - -
4 Agriş
Zenit România 5,1 4,0 -

76
Someş România 5,1 3,0 -
Careless Anglia 8,2 6,0 -
Rezistent de Cluj România 3,2-5 4,0 -
White Smith Anglia 3,8 4-5 -
Houghton Seedling America 1,5-1,7 5,5 -
Whinham’s Industry Anglia 5,2 4,0 -
Mourers Samling Germania 7,0 - -
Jubiliar 4,4 - -
5 Afin
Simultan ICPP Piteşti mijlocie - 6-8
Pemberton America mijlocie - 8-10
Heerma Germania mijlocie - 9-11
Azur ICPP Piteşti mijlocie - 5-6
Safir ICPP Piteşti mijlocie - 5-6
Lax ICPP Piteşti mari - 7-9
Compact ICPP Piteşti mari - 7-9
Augusta ICPP Piteşti mari - 8-10
Ivanhoe America mari - 7-8
Coville America mari - -
Delicia ICPP Piteşti 2 grame 2,5-3 10-12
6 Trandafiri pentru petale
Rosa Damascena mare 0,35- 1,5-1,8 timpuriu
0,45
Rosa centifolia mare 0,25- 1,0-1,2 iunie
0,30

6.13. Soiuri propuse pentru cultura zmeur

Soiul Originea Mărimea Producţia


fructelor ( posibilă t/ha
gr.)
Grădină 3,3 – 4,2 10 Iulie
Willamette America 2,5 – 3,8 6 – 10 Iulie
Veten Norvegia 2,8 – 3,3 Septembrie
Heritage America 2,2 – 2,7 2 recolte
September America 3,0 Iulie
Rubin Bulgaria 2,3 7 – 10 Iuni-iulie
Bulgarese
Lathan America 2,2 Iunie-iulie
Ruvi ICPP Piteşti 3,3 8 – 10 Iulie
Citria ICPP Piteşti 2,5 9 – 11 Iulie
Shoenmann Germania 3–4 8,0 Iulie-august
Lord George Anglia 2,7 13,0 Timpurie
Puya Uup America 2,7 Târzie
Star ICPP Piteşti 2,4 - 3 8 – 10 Mijlocie

77
6.14. Soiuri propuse pentru cultura mur fără ghimpi

SOIUL ORIGINEA Greutatea medie a Perioada de maturare-


fructului gr. recoltare

Wilson’s Early America iulie


Darrow America 4,9 iulie-august
Comanchee America 8,4 iulie
ARK – 537 America 7,0 iulie
Thornfree America 6,0 f. productiv august
Thornless America 3,4 august
Evergreen 11-14 to/ha
Smoothstem America 4,5 august
Hull thornless America 3-8 iulie-august
Felix SCPP Fălticeni 4-5 august
Loganberry America 5,4 iulie

Soiurile care vor fi plantate vor fi alese din „ Catalogul Oficial al soiurilor ( hibrizilor ) de
plante de cultură din România, elaborat de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea
Soiurilor.

78
LISTA CU INSTITUTELE ŞI STAŢIUNILE POMICOLE

Nr. Denumirea instuţiei Adresa Persoana de contact


crt.
1. Institutul de Cercetare- Com. Mărăcineni, Cod Poştal Duţu Ion
Dezvoltare pentru 117450, Jud.Argeş 0726/218506
Pomicultură –Piteşti Tel.:0248/278292;278066;
Mărăcineni- ICDP 0248/278399
Fax. 0248/278477
E-mail: icpp_mar@geostar.ro
2. Staţiunea de Str. Drumul Dumitrei Nou nr. 3, Platon Ion
Cercetare-Dezvoltare Bistriţa, Cod Poştal 420127, Jud. 0722/896901
pentru Pomicultură Bistriţa-Năsăud
Bistriţa – SCDP Tel/Fax: 0263/214752
E-mail: scdp_bn@karma.ro
3. Staţiunea de Str. Horticultorilor nr. 5, Cluj Ghidra Vasile
Cercetare-Dezvoltare Napoca, Cod Poştal 400457, Jud. 0744/703244
pentru Pomicultură Cluj
Cluj-Napoca - SCDP
Tel: 0364 /10.15.70 Fax: 0364
/10.15.72
E-mail: scpp@mail.dntcj.ro
4. Staţiunea de Str. Plut. Ghiniţa nr. 10, Fălticeni, Lazăr Gheorghe
Cercetare-Dezvoltare Cod Poştal 725200, Jud. Suceava 0744/965740
pentru Pomicultură Tel/Fax: 0230/544944
Fălticeni – SCDP
5. Staţiunea de Com. Voineşti, Cod Poştal 137525, Petre Gheorghe
Cercetare-Dezvoltare Jud. Dâmboviţa 0723/225137
pentru Pomicultură Tel/Fax: 0245/679085, 679123
Voineşti – SCDP
6. Staţiunea de Calea lui Traian nr, 464, Rm. Botu Ion
Cercetare-Dezvoltare Vâlcea, Cod Poştal 240273, Jud. 0723/506547
pentru Pomicultură Vâlcea
Vâlcea – SCDP Tel: 0250/740885
E-mail: stpomvl@onix.ro
7. Staţiunea de Soş. Voineşti nr. 175, Iaşi, Cod Gelu Corneanu
Cercetare-Dezvoltare Poştal 700620, Jud. Iaşi 0722/650239
pentru Pomicultură Iaşi Tel/Fax. 0232/214798;215068
- SCDP Emai: scdp22@rdslink.ro
8. Staţiunea de Str. Pepinierei nr.1, Com. Valu lui Spiţa Valentin
Cercetare-Dezvoltare Traian, Cod Poştal 907300, Jud. 0744/434000
pentru Pomicultură Constanţa
Constanţa - SCDP Tel/Fax: 0241/231187
Emai:
scpp_constanta@hotmail.com
9. Staţiunea de Calea Bucureşti nr. 72, Tg.Jiu, Cod Călinoiu Ion
Cercetare-Dezvoltare Poştal 210150, Jud. Gorj 0722/586132
pentru Horticultură Tel/Fax: 0253/212471
Tg.Jiu – SCDH
79
10 Staţiunea de Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 4, Gherghe Petre
Cercetare-Dezvoltare Bucureşti Sector 1, Cod Poştal 0722/404803
pentru Pomicultură 031811
Băneasa Bucureşti - Tel: 2330613; Fax: 233.06.14
SCDP E-mail:
office@statiuneabaneasa.ro
Web_site:
www.statiuneabaneasa.ro
11. Staţiunea de Str. Romanilor nr. 153, Geoagiu, Diaconu Ion
Cercetare-Dezvoltare Cod Poştal 335400, jud. 054/641876; 641180
pentru Pomicultură Hunedoara 0724/380162
Geoagiu - SCDP Tel/Fax: 0254/248879

80
CAPITOLUL IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR

1. Recoltarea fructelor
Recoltarea, transportul şi manipularea fructelor necesită un bun nivel de dotare tehnică şi
un volum mare de forţă de muncă (aproximativ 40-60% din necesarul anual).

1.1. Evaluarea producţiei de fructe se face la începutul intrării în pârgă când datele pot fi
foarte apropiate de producţia reală. Aceste date vor sta la baza organizării şi pregătirii
campaniei de recoltare, în funcţie de care se va stabili: necesarul de forţă de muncă pentru
recoltarea, ambalarea şi sortarea fructelor, recipientele necesare pentru recoltare (coşuri,
găleţi, saci), scări şi platforme, ambalaje (lăzi de diferite tipuri, coşuri de plastic, scări în
funcţie de specie, precum şi volumul şi măsurile necesare (curăţirea, reparaţia, dezinfectarea,
deratizarea).

Stabilirea momentului optim de recoltare


Fructele se recoltează când ajung la maturitate. Se deosebesc două feluri de maturităţi:
a) maturitate de recoltare sau de cules, stadiu care pe de o parte permite fructelor
culese să-şi desăvârşească procesul de coacere, căpătând culoarea, gustul şi
aroma specifică, iar pe de altă parte face posibil transportul lor la piaţă, fără ca
fructele să se strice.
b) maturitatea de consum sau tehnică este starea de dezvoltare maximă a gustului şi
aromei, când fructele sunt bune de consum în stare proaspătă sau pentru
prelucrare.

Maturitatea fructelor se apreciază după mai multe caractere şi însuşiri, dintre care cele
mai importante sunt: culoarea, gustul şi aroma, plus intensitatea pruinei (brumei), înnegrirea
seminţelor, desprinderea uşoară de pe ramură (pentru sâmburoase, mai ales). La fructele de
iarnă, în aprecierea maturităţii de cules nu se ţine seama de culoare, gust şi aromă, acestea
dezvoltându-se mai târziu, în depozit.
După cules, merele, perele, gutuile şi piersicile îşi desăvârşesc maturitatea în depozit (în
timpul păstrării), în timp ce caisele şi mai ales prunele, cireşele, vişinile rămân aşa cum au
fost culese, deci ele trebuie culese coapte sau aproape coapte, adică cu 2-3 zile înainte de
maturitatea de consum.
Pentru prelucrare fructele se culeg mai devreme sau mai târziu, după felul preparatului ce
urmează a se obţine din ele: pentru compoturi se culeg cu 2-3 uile înainte de a se înmuia, iar
pentru rachiuri atunci când sunt bine coapte.
Cireşele şi vişinile se culeg atunci când îşi capătă culoarea caracteristică, fără să se
ajungă la coacerea completă.
Prunele culese înainte de vreme, de obicei nu-şi capătă culoarea caracteristică, se
zbârcesc şi rămân acre. Face excepţie soiul Stanley, care se colorează foarte frumos,
caracteristic, cu mult înainte de coacere.
Caisele se culeg atunci când culoarea verde a dispărut, dar pulpa e încă tare, ceea ce
înseamnă cu 3-4 zile înainte de a începe să se înmoaie. Pentru piaţa internă, caisele se culeg
cu 1-2 zile înainte de a se înmuia, iar pentru marmelade, jeleuri şi alte moduri de preparare,
culesul se face la coacerea completă.
La piersici trebuie făcută deosebirea între soiurile cu pulpa albă şi cele cu pulpa galbenă.
Primele se culeg când nuanţa verde a dispărut pe tot pe tot fructul, iar lângă codiţă a apărut o
porţiune moale. Piersicile galbene, fiind mai rezistente, se culeg atunci când culoarea galbenă
s-a întins pe tot fructul şi nuanţa verde au dispărut. Culese mai devreme rămân acre. Pentru
81
compoturi piersicile se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia. La piersic coacerea fructelor,
pe acelaşi pom , se face eşalonat, culesul trebuind să se facă în 3-4 etape.
Soiurile de măr şi păr de vară se culeg cu 1-3, respectiv 4-5 zile înainte de maturarea de
consum, dar păstrarea, în general, este de scurtă durată. Soiurile de toamnă se culeg cu 10 –
15 zile, iar soiurile de iarnă cu multe săptămâni înainte de maturarea de consum.
Gutuile se culeg când culoarea verde a dispărut de pe fruct.
La căpşun, recoltarea fructelor se face atunci când acestea au căpătat culoarea lor roşie,
dar sunt încă destul de tari ca să suporte transportul. La nuc şi migdal, fructele se culeg
atunci când coaja verde crapă, eventual ele cad singure din pom.
Indiferent de specie sau epoca de coacere, recoltarea fructelor trebuie începută
dimineaţa, îndată ce s-a ridicat roua sau cât mai devreme, dacă noaptea a bătut vântul şi
fructele sunt uscate.
Culesul trebuie făcut obligatoriu cu mâna şi numai în cazuri speciale se poate efectua prin
scuturare. Cu excepţia zmeurii şi murelor, care de obicei se culeg fără codiţă, toate celelalte
se culeg cu codiţă. În acelaşi timp trebuie evitată orice lovitură sau zgâriere a cojii şi pulpei, şi
pe cât posibil, păstrată bruma de fructe.
Culesul fructelor se începe totdeauna cu cele de pe vârful pomului, apoi din exteriorul
coroanei şi numai la urmă cele din interior.

1. 3. Perioada de recoltare a fructelor


Pe cât posibil să se evite recoltarea în mijlocul zilelor senine, călduroase, atunci când
temperatura fructelor se ridică. De asemenea trebuie să se evite culegerea fructelor umede,
fie de ploaie sau de rouă.
Cel mai bine este să se introducă fructele la păstrare cât mai reci. Fructele care se
recoltează dimineaţa este bine să se introducă imediat la păstrare. Cele care se recoltează
după amiaza se recomandă să treacă noaptea peste ele în ambalaje, dar acoperite, şi să fie
depozitate dimineaţa următoare.

Perioada de recoltare a fructelor

Specia şi soiurile Perioada de recoltare Caracteristicile fructelor la


maturitatea de recoltare
Merele şi perele Fructele ating dezvoltarea
Soiuri de vară Cu 3 – 4 zile înainte de caracteristică soiului şi
maturitatea de consum culoarea specifică
Soiuri de toamnă şi iarnă 5 sept. – 15 oct. Uşurinţa cu care fructele se
detaşează de pe ramura
fructiferă, începutul
brunificării seminţelor
Gutuile Octombrie Când culoarea de bază
devine galbenă-limonie sau
portocalie
Prunele de vară-toamnă Iulie - septembrie Când fructele ating volumul
maxim pentru soiul
respectiv, au căpătat
culoarea caracteristică, sunt
acoperite cu pruină şi au
aroma specifică şi gustul
82
dulce - acidulat
Caisele de vară Când fructele au încă Se schimbă culoarea în
consistenţa fermă (export), galben – portocaliu şi se
când începe înmuierea desprind uşor de pe ramură
pulpei (consum intern), la
maturitatea deplină
(prelucrare)
Piersicile de vară-toamnă Cu 3 – 4 zile înainte de Pulpa să aibă consistenţă
maturitatea de consum fermă, iar epiderma de
(export) şi după 1 – 2 zile culoare galbenă portocalie
(consum intern)
Cireşele şi vişinele de vară La maturitatea de consum şi Dezvoltarea maximă a
la supracoacere (pentru fructelor, culoare şi luciu
sucuri) maxime.
Nucile, alunele, migdalele şi Când învelişul verde crapă şi Mărimea caracteristică
castanele de toamnă fructele încep să cadă soiului
singure
Coacăzele, agrişele şi La maturitatea de consum Mărimea şi culoarea
afinele de vară specifică soiului
Zmeură de vară La maturitatea de consum, Mărimea maximă şi culoarea
iar pentru sucuri la roşu – zmeuriu sau vişiniu,
supracoacere cu pulpa fermă

Momentul de recoltare se stabileşte în funcţie de destinaţia producţiei la toate speciile de


pomi şi arbuşti fructiferi.

1.4. Metode de recoltare


În funcţie de destinaţia de valorificare metoda de recoltare a fructelor poate fi:
- recoltare manuală fruct cu fruct;
- recoltare manuală prin scuturare;
- recoltare manuală prin batere (cu prăjina).
Recoltarea manuală fruct cu fruct este tipică pentru fructele destinate consumului în stare
proaspătă şi cu un grad mare de perisabilitate. Este o metodă costisitoare şi necesită un
volum mare de forţă de muncă . Un muncitor poate recolta: 400-500 kg mere, 100-150 kg
prune de masă iar prin scuturare 150 – 300 kg prune în 8 ore.
Recoltarea manuală prin scuturare este folosită în prezent pentru unele destinaţii, în
special la prunele destinate deshidratării sau prelucrării sub formă de gemuri, recoltarea
făcându-se la maturitatea deplină şi constă în scuturarea fructelor pe prelate.
Recoltarea prin batere s-a practicat pe scară largă în plantaţiile de prun, dar a avut efecte
negative asupra calităţii recoltei şi asupra pomilor. Această metodă a predominat în zonele de
deal, la soiurile autohtone, la care desprinderea fructelor de pe ramuri este foarte dificilă.
În plantaţiile organizate de prun, cireş, vişin, nuc, arbuşti, scuturarea mecanică a început
să fie realizată cu echipamente speciale de vibrare ataşate de trunchiul sau de baza ramurilor
de schelet, fructele desprinse fiind conduse de prelate receptoare şi benzi rulante către
ambalaje.

83
Metode de recoltare după destinaţia producţiei de fructe

Metode de Destinaţia Tipuri de ambalaje Speciile


recoltare
Manual de pe sol, în Export, păstrare Lădiţe, lăzi T, lăzi P Măr, păr, piersic,
saci sau coşuri şi îndelungată şi şi containere vişin
găleţi căptuşite, în consumul pieţei paletizabile
reprize (pomi cu talie
mică)
Manual de pe sol, în Export, păstrare Lădiţe, lăzi T, lăzi P Măr, păr, prun, cais,
saci sau coşuri şi îndelungată, şi containere cireş, vişin
găleţi căptuşite, în consumul pieţei şi paletizabile
reprize pentru prelucrare
(pomi cu talie înaltă)
Prin scuturare Deshidratare, Lăzi P, boxpaleţi Măr, păr, prun, cais,
industrializare cireş, vişin, nuc,
- sucuri alun, castan, migdal
- distilare
Recoltat fructe Export, consumul Lădiţe, coşuleţe, Coacăz, zmeur, afin,
arbuşti manual în pieţei, prelucrare, butoaie mur
reprize refrigerare şi sucuri

2. Condiţionarea şi păstrarea fructelor


2.1. Sortarea fructelor
La păstrare trebuie introduse fructele de calitate superioară, cu mărimea normală
corespunzătoare soiului, aspectuoase, sănătoase, fără atac de rapăn, viermele fructelor etc.
Deoarece în mica gospodărie nu există utilaje speciale pentru sortarea fructelor, această
operaţie se poate face în mai multe feluri şi anume:
- culegerea „pe alese” numai a fructelor care au mărimea şi aspectul solicitat de destinaţia
de valorificare – se recomandă la prun, măr, piersic;
- atunci când recoltarea se face în totalitate, la mere, este bine ca din găleţile, coşurile
sau sacii de recoltare, fructele să se sorteze punându-se în ambalaje separate pe
calităţi;
- trebuie să se evite pe cât posibil operaţiunile repetate de mişcare, de transvazare a
fructelor dintr-un ambalaj în altul care, pe lângă consum de forţă de muncă
neeconomicos, depreciază calitatea fructelor prin lovire, presare, zdrelire;
- fructele necorespunzătoare, prea mici, atacate, lovite etc. se pun separat şi se valorifică
imediat pe destinaţii corespunzătoare calităţii.

2.2. Păstrarea fructelor


Spaţiile din gospodărie special destinate sau amenajate pentru păstrarea fructelor sunt:
pivniţe (beciuri), hrube, camere şi alte spaţii amenajate. Condiţiile pe care trebuie să le
asigure încăperile respective sunt:
- să aibă o bună izolaţie termică;
- posibilităţi de ventilaţie - aerisire;
- umiditate ridicată;
- să fie curate de mirosuri străine.

84
Greutatea medie şi numărul fructelor la un kilogram, numai cele din catalog, la
principalele soiuri, pe specii de pomi şi arbuşti fructiferi

Specia Soiul Greutatea medie a Numărul


fructului (g) fructelor la 1
kg
0 1 2 3
Măr Ancuţa 130- 190 7-5
Ardelean 125 – 180 8–6
Delia 144 8–7
Delicios de Voineşti 155 7–6
Fălticeni 180 6–5
Frumos de Voineşti 120 – 167 8–6
Granny Smith 120 – 140 8–7
Generos 180 – 200 6–5
Golden Delicious 120 – 150 8–7
Idared 180 – 200 6–5
James Grieve 120 – 160 8–6
Jerseymac 100 – 120 10 – 8
Jonathan 100 – 135 10 – 8
Mutsu 140 – 190 7–6
Pioner 180 – 200 6–5
Prima 120 – 150 8–7
Rădăşeni 126 – 175 8–6
Red Melba 80 – 100 12 – 10
Romus 1 120 8–7
Romus 2 120 8–7
Romus 3 125 8–7
Starkrimson 150 – 180 7–6
Vista Bella 100 – 120 10 – 8
Voinea 200 – 230 5–4
Wagener premiat 100 – 120 10 – 8
Păr Abatele Fetel 102 – 130 10 – 7
Aniversarea 165 6–5
Argessis 125 8–7
Contesa de Paris 115 – 175 8–6
Curé 100 – 250 10 – 4
Doina 173 6–5
Favorita lui Clapp 110 – 160 9–6
Napoca 80 – 110 13 – 9
Olivier de Serres 140 – 210 7–5
Passe Crassane 140 – 240 7–4
Republica 95 – 160 10 – 6
Triumf 120 9–8
Trivale 70 15 – 14
Untoasă Bosc 150 – 260 7–4
Untoasă de Geoagiu 90 – 130 11 – 7

85
Untoasă Hardy 110 – 220 9–5
U. precoce Morettini 120 – 160 8–6
Williams alb 150 – 250 7–4
William roşu 140 – 200 7–5
Gutui Aromate 341 3–2
Aurii 462 3–2
Bereczki 225 – 890 4–1
Champion 415 – 790 2–1
De Constantinopol 220 – 375 4–3
De Huşi 180 – 410 6–2
De Portugalia 175 – 400 6–2
Moldoveneşti 332 4–3
Prun Agen 18 – 20 55 - 50
Andreea 35 – 40 28 – 25
Albatros 35 – 40 28 – 25
Anna Späth 30 – 35 33 – 28
Carpatin 35 – 40 28 – 25
Centenar 45 – 50 22 – 20
Diana 40 – 45 25 – 22
Dîmboviţa 45 – 50 22 – 20
Gras ameliorat 30 – 35 33 – 28
Gras românesc 20 – 25 50 – 40
Ialomiţa 30 – 35 38 – 35
Minerva 35 – 40 28 – 25
Piteştean 40 – 45 25 – 22
Pescăruş 45 – 50 22 – 20
Peche 50 – 60 20 – 17
Record 60 – 70 17 0 15
Renclod d, Althan 30 – 35 33 – 28
Rivers timpuriu 30 - 35 33 - 28
Silvia 45 – 50 22 – 20
Stanley 30 – 36 33 – 28
Tuleu gras 25 – 30 40 – 33
Tuleu timpuriu 35 – 40 28 – 25
Valor 35 – 40 28 – 25
Vinete de Italia 30 – 35 33 – 28
Vinete româneşti 18 - 20 55 – 50
Cais Callatis În medie În medie
C.m.b. de Ungaria 40 - 50 25 - 20
Comandor
De Olanda
Earlyril
Excelsior
Favorit
Litoral
Luizet
Mamaia
Mari de Cenad
86
Neptun
Olimp
Roşii de Băneasa
Royale
Saturn
Selena
Silvana
Sirena
Sulmona
Sulina
Steaua roşie
Timpurii de Arad
Timpurii de Chişinău
Umberto
Venus
Piersic Cardinal 100 - 150 10 - 7
Collins
Congres
Dixired
Elberta
Fairtime
Fayert
Fillette
Flacăra
Frumos de Băneasa
Fantasia
Flavortop
Harbritte
Hiland
Jerseyland
Jerseyglo
Loring
Maygold
Madeleine Pouyet
Madison
Monroe
Nectared
Independence
Redhaven
Redskin
Splendid
Springold
Sprincrest
Suncrest
Superbă de toamnă
Romamer 2
Triumf
Veteran
87
Victoria
Cireş Bigarreau Moreau 7,2 138
B. Donissen 5,6 178
Bing 6,9 144
Boambe de Cotnari 6,5 153
Cerna 7,5 133
Fruheste der Mark 3,5 295
Germersdorfer 8,7 115
Hedelfinger 6,5 153
Jubileu 30 7,4 135
Muncheberger Fruhe 3,7 270
Negre de Bistriţa 4,9 204
Roşii de Bistriţa 6,9 144
Rubin 7,4 135
Stella 6,4 157
Timp. de Bistriţa 4,9 204
Ulster 7,0 145
Uriaşe de Bistriţa 8,7 115
Van 5,9 169
Vinka 7,1 140
Vişin Bucovina 4,2 238
Crişana 2 6,3 158
Dropia 3,0 333
Engleze timpurii 5,1 196
Grossa Gamba 5,4 185
Ilva 5,1 196
Mari timpurii 5,6 178
Meteor 5,3 188
Mocăneşti 16 4,0 250
Nana 4,7 212
Nefris 5,8 172
Northstar 4,6 217
Oblancinska 3,7 270
Schattenmorelle 4,6 217
Scuturator 6,4 158
Timpurii de Cluj 5,2 192
Timpurii de Piteşti 4,5 222
Tarina 3,9 256
Vrâncean 5,0 200
Nuc Sibişel 44 14-15 71-66
Geoagiu 14-15 71-66
Jupăneşti 13-13 83-77
Bratia 13-16 77-71
Biotipuri valoroase 10-12 100-82
Valcor
Valrex
Valmit

88
Castan Polovragi 13-15 77-66
Gureni
Tismana
Iza
Mara
Alte soiuri 11-13 91-77
Alun Vâlcea 22 2-3
Cozia 3-3,5
T.G.D.L. 2-2,5
Alte soiuri 1,5-2
Migdal Primorski 2-3
Preanai
Nikitski
Mărculeşti 3-5
Pomorie
Sudak
Alte soiuri 1,5-2
Coacăz negru Bogatir 1,2-1,5
Costwold Cross 1,4-1,6
Record 1,2-1,3
Tinker 1,2-1,5
Coacăz roşu Abundent 1,0-1,3
Roşu timpuriu 1,2-1,5
Zmeur Cayuga 1,9-2,1
Rubin bulgăresc 1,2-1,8
Taylor 1,5-2,0
The latham 1,2-1,5
Afin Early blue 2,0
Ivanhoe 2,5
Coville 2,0
Bluecrop 2,0
Mur fără ghimpi Thornfree 8,0
Evergreen 8,0
Logamberry 6,5

89
CAPITOLUL V.CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI
HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI

Tabel centralizator privind costurile şi distanţele de plantare la diferite specii

Specia Distanţa între Distanţa între Număr arbori, Cost total / ha


arbori / arbuşti rânduri arbuşti / ha Ron
m m
Măr 2 4 1250 62354,10
Păr 3 4 834 57786,85
Prun 4 5 500 40715
Nuc 6 8 208 33951
Gutui 3 4 800 49402,8
Cais 5 6 334 35234,51
Piersic 3,5 4,5 635 36075,3
Vişin 4 4,5 560 40883,1
Cireş 5 6 430 43067,27
Alun 3,5 5 580 84987,32
Cătină albă 1,5 3 3333 87136,65
Arbuşti 1 2,5 4000 52562,93
Zmeur 0,5 2,5 8000 88840,70
Mur 1,5 2,5 2667 60789,95

Antemăsurătorile şi devizele pe elemente de cheltuieli din prezentul proiect sunt


orientative şi pot fi modificate în funcţie de specificul zonei în care se va înfiinţa
plantaţia. La realizarea proiectului, specialistul consultant împreună cu beneficiarul vor
ţine cont de structura antemăsurătorilor, a devizelor de lucrări, costul manoperei,
costul materialelor şi costul lucrărilor mecanizate, etc.

90
1. Antemăsuratoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei
plantaţii.

1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1


Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării
unei plantaţii de MĂR pe o suprafaţă de 1 ha

Cap. 1 Manoperă

Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO TOTAL din care pe categorii


crt. articol normele de muncă UM ZO I II III IV
din unitatea de măsură şi
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3246 Încărcat + descărcat 0,11 0,35 - 0,35 - -
îngrăşăminte chimice :
- UM = t; cantit = 1,6
2 3226 Încărcat, transport la 8- 0,25 20,00 - 20,00 - -
12 km şi descărcat
gunoi grajd: UM =t:
cantit =80
3 3223 Încărcat gunoi de grajd 0,18 14,40 - 14,40 - -
şi făcut platforma :
UM=t: cantit = 80
4 3135 Deservit MIC - 2 lucrări 0,08 0,08 - 0,08 - -
UM=ha : cantit = 1
5 3091 Mărunţit îngrăşăminte 0,14 0,22 - 0,22 - -
chimice
UM= t; cantit. = 1,6
6 2887 Defrişat de porumbar, 18,6 9,3 - - 9,30
măceş, mur, păducel
grad de acoperire de
20%
UM=ha : cantit = 0,50
Total ZO- uri x 44,35 - 35,05 9,30
TOTAL 1(unu) Tarif RON ZO x 25 25 25
MANOPERĂ ha
PENTRU Total RON x 1108,75 876,25 232,5

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Nr. Lucrarea CT coef.de transf. Cantitatea


crt. Caracteristici şi utilajul folosit ha ha a. n
0 1 2 3 4
1 Administrat îngr.chim.cu MIC 0,20 2 0,40

91
2 Administrat gunoi de grajd cu MIG 0,08 1 6,40
60to / ha
3 Dezinfectat terenul 0,43 1 0,43
4 Desfundat la 60 cm adâncime cu S 8,90 1 8,90
1800
5 Nivelat terenul cu NT –2,8 – 2 1,07 2 2,14
lucrări + discuit
TOTAL - Total ha a.n. Ha a. n 18,27
LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON / ha a. n 250
MECANICE - Total pentru un ha RON 4567,50
PENTRU

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.
crt. RON/UM Total pentru
RON transport
0 1 2 3 4 5 6
1 - Superfosfat Kg 1000 1 1000 1000
2 - Sare potasică Kg 600 1 600 600
3 - Gunoi de grajd To 80 50 400 80000
semifermentat
4 - Sinoratox kg 30 25 750 30
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar 2750 81700
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr Volum total
crt. transp km ansport. t/km
t
0 1 2 3 4
1 Îngrăş.chimice + Sinoratox 5 G 50 1,7 85
2 Gunoi de grajd semifermentat 10 80 800
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 885
PENTRU Pentru 1 (ha) -tarif RON t/km 0,375
-total RON 331,88

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
manopera utilaje materiale transport cheltuieli
directe
Pentru 1(un) hectar 1108,75 4567,50 2750,00 331,88 8758,13

92
1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.1
pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii
de PĂR de tip intensiv
Cap.I Manoperă:

Nr. Nr. articol Denumirea lucrării din normele Z.O/ TOTA din care pe categorii
crt. din de muncă , unitatea de măsură UM L
NTM/92 şi cantitatea Z.O.

I II III IV
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3246 Încărcat şi descărcat îngr. chimice 0,11 0,31 - 0,31 - -
- 2 operaţiuni
UM=t, cantitate= ( 1,4 x 2) 2,8

2 3226 Încărcat gunoi de grajd şi 0,25 15,00 - 15,0 - -


descărcat în câmp, distanţa de
transport 8 -12 km
UM = t, cantitate = 60

3 3223 Încărcat gunoi de grajd în 0,18 10,80 - 10,80 - -


remorcă şi împrăştiat în câmp
UM=t, cantititate. = 60

4 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor 0,14 0,20 - 0,20 - -


chimice
UM=t, cantititate. = 1,4
5 3136 Descărcat MIC – 2 lucrări 0,10 0,20 - 0,20 - -
asimilat UM=ha, cantitate=2
6 2887 Defrişarea de porumbar, măceş, 18,60 9,30 - - 9,30 -
mur, păducel cu 20% grad de
acoperire
UM=ha, cantitate= 0,50
TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 35.81 - 26,51 9,30 -
MANO - Tarif RON/Z.O. x 25 25 25
PERA
PENTRU 1 - Total RON x 895,25 662,75 232,5 -
ha

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Coef. de Cantitatea
crt Nr. articol transformare
din NPC/78
caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.a.n.
0 1 2 3 4
1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,20 2 0,40
93
Anexa 1
275
2 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4 0,08 1 4,80
Anexa 1
192
3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 0,43 1 0.43
Anexa 1
287
4 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 8,90 1 8,90
Anexa 1
259
5 Nivelat terenul + discuit 0.47 2 0,94
Anexa
251
TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 15,47
PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON 250
/ha.a.n
Tarif pentru 3867,5
1(un) ha RON

Cap. III – Materii şi materiale


Nr. DENUMIREA UM Canti Valoarea Greut
crt tatea RON/UM TOTAL pentru
RON transp
0 1 2 3 4 5 6
1 Superfosfat kg 800 1 800 0,8
2 Sare potasică Kg 600 1 600 0,6
3 Gunoi de grajd semifermentat to 60 50 300 60,0
4 Sinoratox 5 G kg 30 25 750 0,1
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) ha 24450 61,5
MATERIALE

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale


Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de Cantitate Volum total
transport transport t/Km
Km tone
0 1 2 3 4
1 Gunoi de grajd 10 60 600
2 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G 50 1,4 70
TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Total t/km 670
Pentru 1 ( un ) ha Tarif 251,3
RON/t/km

94
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON
SPECIFICARE Cap.I Cap.II. Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport chelt.directe
1 Pentru 1 (unu ) 895,2 3867,5 2450,0 251,3 7464,05
hectar

1.3. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1


Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului
în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun

Cap. 1 Manoperă

Nr. Nr. articol Denumirea lucrării ZO TOTAL din care pe categorii


crt din din normele de UM ZO I II III IV
NTM/92 muncă unitatea de
măsură şi cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3226 Încărcat gunoi şi 0,25 15,00 - 15,00
descărcat în câmp cu
transport de la 8-12 km
UM = t: cantit = 60
2 3223 Încărcat gunoi de grajd O,18 10,80 - 10,08
din platf. şi împrăştiat
în câmp UM =t: cantit
=60
3 3246 Încărcat şi descărcat 0,11 0,31 - 0,31
îngr.chimice 2
operaţiuni
UM=t:
cantit =(1,4x2)=2,8
4 3091 Mărunţit îngrăş.chimice 0,14 0,20 - 0,20
UM=t: cantit =1,4
5 3136 Deservit MIC - 2 lucrări 0,10 0,20 - 0,20
UM=ha : cantit = 2
6 2863 Defrişat arboret de 18,6 9,30 - 9,30
redus1/2 porumbar,măceş,rugi 0
cu 20% grad de
acoperire
UM = ha : cantit = 1

Total ZO uri X 35,81 - 35,81


TOTAL 1(unu) Total RON X 25 25
MANOPERĂ ha ZO
PENTRU Total RON X 895,25 - 895,25

95
Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole
Nr. Lucrarea Nr.art.din CT Cantitatea
crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de ha ha .a. n.
anexa 1 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Administrat îngr.chim.cu MIC(2 275 0,20 2 0,40
lucrări)
2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 0,08 1 4,80
60 t / ha
3 Desfundat terenul la 60 cm 245 8,90 1 8,90
adâncime
4 Dezinfectat terenul 287 0,43 1 0,43
5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 0,47 2 0,94
TOTAL - Total Ha a. n 15,47
LUCRĂRI -1(un) - Tarif RON / ha a. n 250
MECANICE ha - Total pentru un ha RON 3867,5
PENTRU

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.pentru
crt RON/U Total transport
M RON
0 1 2 3 4 5 6
1 - Superfosfat Kg 800 1 800 0,8
2 - Sare potasică Kg 600 1 600 0,6
3 - Gunoi de grajd T 60 5 300 60
4 - Sinoratox 5G kg 30 25 750 0,1
TOTAL VALOARE MATERII ŞI PENTRU 1 (unu) hectar 2450 61,5
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa Cantit.tr Volum total
crt de transp ansport. t/km
km t
0 1 2 3 4
1 Îngrăş.chimice + Sinoratox 5 G 50 1,5 75
2 Gunoi de grajd 10 60 600
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 675
PENTRU 1 (unu) ha -tarif RONt/km 0,375
-total RON 253,1

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
manopera utilaje materiale transport directe
Pentru 1(un) 895,25 3867,5 2450,0 253,1 7465,85
hectar
96
1.4. Antemăsutătoare –Deviz nr.1.
pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea unei plantaţii de
NUC cu desimea de 208 pomi la hectar
Distanţele de plantare: 8 m între rânduri şi 6 m pe rând

Cap. I - Manoperă:
Nr. Număr Denumirea lucrării din Z.O. Total Din care pe categorii
Crt. art. Din normele de muncă UM Z.O. I II III IV
NTM/92 Unitatea de măsură şi
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. 2887 Defrişarea de porumbar, 18,8 18,8 18,80
măceş, mur cu Φ pâna la 10
cm. şi grad de acop. 20%
UM=ha ; cant. =1.0
2. 2892 Revizuirea şi completarea 3,2 3,2 3,20
lucrării de defrişare :UM=ha;
cant.=1
3. 2918 Evacuarea material lemnos 1,02 1,02 1,02
cu volum de 2,1-3,0 m3/ha:
UM=ha;cantit.=1
4. 1819 Confecţionat picheţi: 0,66 0,14 0,14
UM=ha,cantit.=1
5. 1859 Pichetat 1,0 1,0 1,0
terenul:UM=
mb;cantit.=0,208
6. 3226 Încărcat, transportat la 8-10 0,25 5,0 5,00
Km. şi descărcat în
câmp,gunoiul de grajd
UM=tone, cantit.=20,0
7. 3246 Încărcat şi descărcat 0,11 0,06 0,06
îngrăşăminte chimice
(2operaţiuni)
M=buc.,cantit.=0.5
8. 3091 Mărunţit îngrăşăminte 0,14 0,07 0,07
chimice
UM=t; cantitate=0,5
9. 1832 Săpat gropi de 1 × 1 × 0,8m. 0,125 26,0 26,00
UM=buc.; cantit.=208
10. 1867 Administrat îngrăşăminte 1,54 0,32 0,32
UM=mb; cantitate=o,208
11. 3281 Încărcat şi descărcat pomi şi 0,20 0,10 0,10
picheţi UM=tone; cantit. =o.5
12. 1773 Făcut şanţ de 50 × 50cm. şi 0,05 0,25 0,25
stratificat UM=ml. cantit.=5

97
13. 1775 Stratificat pomi UM=mb. 1,82 0,38 0,38
Cantit.=0.2
14. 1846 Adus gunoiul de grajd la 8 1,66 1,66
gropi UM=mb. Cantit.=0.208

15. 1845 Fasonat rădacina, făcut 3,33 0,69 0,69


mocirla şi mocirlitul în
vederea plantării UM=mb;
cantit.=0.208
16. 1845 Repartizat pomi la gropi 3,13 0,65 0,65
UM=mb; cantitate=0,208
17. 1847 Plantarea pomilor lucrare 0,042 8,74 8,74
completă UM=buc.;
cantit.=208
TOTAL 1( unu ) Total Z.O.uri × 68,08 0,14 7,86 51,34 8,74
MANOPERĂ ha
Tarif RON /Z.O × 25 25 25 25 25
Total RON × 1702 3,5 196,5 1283, 218,5
5

Cap.II-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea CT Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit Coef.de ha Ha /a.n.
transf.
0 1 2 3 4
1. Arătură adâncă la 30cm.- 2 lucrări înainte 1,80 2 3,60
de plantare
2. Administrat gunoi de grajd cu MIG -4 – 20 0,08 1 1,6
t/ha
3. Discuit+nivelat terenul înainte de plantare 0,47 2 0,94
4. Arătura normală în livadă înainte de 1,36 1 1,36
plantare
5. Discuit după plantare 0,47 1 0,47
6. Dezinfectat solul 0,43 1 0,43
TOTAL 1(un) ha Total ha a.r. 8,4
LUCRĂRI Tarif RON/ha a.r 250
MECANICE Total pentru un ha RON 2100

Cap. III. –Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitate Valoarea
Crt. a RON Total Greutate pe
/ UM mii lei transport
0 1 2 3 4 5 6
Gunoi de grajd 100kg./pom Kg. 20 50 1000 20000
Sinoratox Kg 30 25 750 100
Îngrăşăminte chimice complexe Kg 500 1 500 500
2,5 kg./pom
98
Pomi altoiţi cu rezerva de 3% Buc 215 20 4300 500
Pichete Buc 210 0,3 63 100
TOTAL VALOARE MATERII ŞI :pentru 1 (un) ha 22200
MATERIALE 6613

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea –grupa Distanţa de Cantitatea Volum total t/km
Crt. transport transport
tone
0 1 2 3 4
1.Gunoi de grajd 10 20,0 200,0
2.Îngrăşăminte chimice +liudator 50 0,6 30,
3.Pomi altoiţi 50 0,5 25
TOTAL 1 ( un) ha Total t/km 255,0
TRANSPORTURI Tarif RON/t/km. 0,375
PENTRU : Total RON 95,63

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap. II Cap.III Cap. IV Total cheltuieli
Manoper Utilaje Material Transport directe
a e
pentru 1 (un) hectar 1702 2100 6613 95,63 10510,63

99
1.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.1
pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii
de GUTUI de tip intensiv

Nr. articol Denumirea lucrării din Z.O/ TOTAL din care pe categorii
din normele de muncă , UM Z.O.
NTM/92 unitatea de măsură şi
cantitatea
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8
3246 Încărcat şi descărcat îngr. 0,11 0,31 - 0,31 - -
chimice - 2 operaţiuni
UM=t, cantitate = ( 1,4 x 2)
2,8
3226 Încărcat gunoi de grajd şi 0,25 11,25 - 11,25 - -
descărcat în câmp, distanţa
de transport 8 -12 km
UM = t, cantitate = 45
3223 Încărcat gunoi de grajd în 0,18 8,10 - 8,10 - -
remorcă şi împrăştiat în
câmp
UM=t, cantititate. = 45
3091 Mărunţirea îngrăşămintelor 0,14 0,20 - 0,20 - -
chimice
UM=t, cantititate. = 1,4
3136 Descărcat MIC – 2 lucrări 0,10 0,20 - 0,20 - -
asimilat UM=ha, cantitate=2
Cap.I Manoperă:
6 2887 Defrişarea de porumbar, 18,60 9,30 - - 9,30 -
măceş, mur, păducel cu
20% grad de acoperire
UM=ha, cantitate= 0,50
TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 29,36 - 20,06 9,30 -
MANO - Tarif RON/Z.O. x 25 25 25
PERA
PEN - Total RON x 734,0 501,5 232,5 -
TRU

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Coef. de Cantitatea
crt Nr. Articol transformare
din NPC/78

caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.a.n.


0 1 2 3 4
1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,20 2 0,40
100
( 2 lucrări)
Anexa 1275
2 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4; 45 t/ha 0,08 1 3,60
Anexa 1192
3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 0,43 1 0.43
Anexa 1 287
287
4 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 8,90 1 8,90
Anexa 1259
5 Nivelat terenul + discuit 0.47 2 0,94
Anexa 251
TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 14,27
PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON 250
/ha.a.n
Tarif pentru 3567,5
1(un)ha RON

Cap. III – Materii şi materiale


Nr. DENUMIREA UM Canti Valoarea Greut
crt tatea RON/UM TOTAL pentru.
RON transp.
0 1 2 3 4 5 6
1 Superfosfat kg 800 1 800 0,8
2 Sare potasică Kg 600 1 600 0,6
3 Gunoi de grajd semifermentat to 45 5 225 60,0
4 Sinoratox 5 G kg 30 25 750 0,1
TOTAL VALOARE MATERII SI pentru 2375 61,5
MATERIALE 1 (unu)
ha

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale


Nr. DENUMIREA – GRUPA Distanţa de Cantitate Volum
crt transport transport total
Km tone t/Km
0 1 2 3 4
1 Gunoi de grajd 10 45 450
2 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G 50 1,4 71,5
Total transporturi pentru 1 (un) ha Total t/km 521,5
Tarif RON/ 0,375
t/km
Total RON 195,6

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


SPECIFICARE Cap.I Cap.II. Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport chelt.directe
Pentru 1 (un ) hectar 734,0 3567,5 2375,0 195,60 6872,10

101
1.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.1
pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului
în vederea înfiinţării unei plantaţii de CAIS
Cap.I Manoperă:
Nr.artico Denumirea lucrării din din care pe categorii
Nr. l normele de muncă z.o. TOTAL I II III IV
crt. din unitatea de măsură şi UM z.o.
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3226 Încărcat gunoi şi
descărcat în câmp cu 0,25 12,50 - 12,50
transp. 8-12 km
UM=t: cantitatea=50
2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi
împrăştiat pe câmp 0,18 9,00 - 9,00
UM=t.cantit.=50
3 3246 încărcat şi descărcat
îngrăşăminte chimice – 0,11 0,31 - 0,31
două operaţinui
UM=t: cantit.= (1,4x2)=2,8
4 3091 Mărunţirea
îngrăşămintelor chimice 0,14 0,20 - 0,20
UM=t: cantit.=1,4
5 3136 Deservit MIC-2 lucrări
asimilat UM=ha: cantit.=2 0,10 0,20 - 0,20
6 2863 Defrişarea de porumbar,
asimilat măceş, mur, păducel cu 18,6 9,30 - - 9,30
20% grad de acop.
UM=ha:cantitatea 0,5

1(unu) ha Total z.o..uri x 31,51 - 22,.21 9,30


Tarif x 25 25 25
TOTAL RON/z.o.
MANOPERĂ Total RON x 787,75 - 555,25 232,5
PENTRU:

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea
caracteristici şi utilajul folosit din Coef.de
Ha Ha.
NPC/79 transf.
a..n.
anexa 1
0 1 2 3 4
1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 0,20 2 0,40
MIC (două lucrări)
2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 0,08 1 4,00
50 Tone/ha
3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 0,43 1 0,43

102
4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 8,90 1 8,90
5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 0,47 2 0,94
TOTAL 1(un ) ha Total ha.a..n. 14,67
LUCRĂRI
MECANICE Tarif RON/ha.a.n 250
PENTRU: Total pentru un ha. RON 3667,5

Cap.III Materii şi materiale

Nr.crt. Denumirea UM Cantitatea Valoarea


RON pe Total RON
U.M.
0 1 2 3 4 5
1 Superfosfat Kg 800 1 800
2 Sare potasică Kg 600 1 600
3 Gunoi de grajd T 50 5 250
semifermentat
4 Sinoratox 5G kg 30 25 750

TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (unu) hectar RON 2400


ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Distanţa Cantitatea Volum total
Nr.crt. Denumirea-grupa de transport. tkm
transp. tone
Km.
0 1 2 3 4
Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G 50 1,5 75
Gunoi de grajd 10 50 500
TOTAL TRANSPORTURI 575
-total t/km
1(un) ha -tarif RON/t/km 0,375
-total RON 215,625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transporturi Cheltuieli
directe
Pentru 1 (un) 787,75 3667,5 2400,00 215,625 7070,875
hectar

103
1.7.Antemăsurătoare-Deviz nr.1
pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea
înfiinţării unei plantaţii de PIERSIC

Cap.I Manoperă:
Nr. Denumirea lucrării din din care pe categorii
Nr. articol normele de muncă z.o. TOTAL I II III IV
crt. din unitatea de măsură şi UM z.o.
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat
în câmp cu transp. 8-12 km 0,25 11,25 - 11,25
UM=t: cantitatea=45
2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi
împrăştiat pe câmp 0,18 9,00 - 9,00
UM=t.cantit.=50
3 3246 încărcat şi descărcat
îngrăşăminte chimice –două 0,11 0,31 - 0,31
operaţinui
UM=t: cantit.= (1,4x2)=2,8
4 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor
chimice 0,14 0,20 - 0,20
UM=t: cantit.=1,4
5 3136 Deservit MIC-2 lucrări
asimilat UM=ha: cantit.=2 0,10 0,20 - 0,20
6 2863 Defrişarea de porumbar,
asimilat măceş, mur, păducel cu 18,6 9,30 - - 9,30
20% grad de acop.
UM=ha:cantitatea 0,5
TOTAL 1(unu) ha Total z.o..uri x 29,36 - 20,06 9,30
MANOPERĂ Tarif RON/z.o. x 25 25 25
PENTRU: Total RON x 734,00 - 501,5 232,5

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea
caracteristici şi utilajul folosit din Coef.d
Ha Ha. a..n.
NPC/79 e
anexa 1 transf.
0 1 2 3 4
1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 0,20 2 0,40
cu MIC (două lucrări)
2 Administrat gunoi de grajd cu MIG- 192 0,08 1 3,60
4 45 Tone/ha
3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 0,43 1 0,43
4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 258 8,90 1 8,90
1800

104
5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 0,47 2 0,94
TOTAL 1(un ) ha Total ha.a..n. 14,27
LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n 250
MECANICE Total pentru un ha. RON 3567,5
PENTRU:

Cap.III Materii şi materiale

Nr.crt. Denumirea UM Cantitatea Valoarea


RON pe U.M. Total RON
0 1 2 3 4 5
1 Superfosfat Kg 800 1 800
2 Sare potasică Kg 600 1 600
3 Gunoi de grajd T 45 5 225
semifermentat
4 Sinoratox 5G kg 30 25 750

TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar RON 2375


MATERII
ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Distanţa Cantitatea Volum total
Nr.crt. Denumirea-grupa de transport. tkm
transp. tone
Km.
0 1 2 3 4
1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 50 1,43 71,5
5G
2 Gunoi de grajd 10 45 450
TOTAL TRANSPORTURI
-total t/km 521,5

1(un) ha -tarif RON/t/km 0,375


Total 195,60

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transporturi Cheltuieli
directe
Pentru 1 (un) 734,00 3567,5 2375,00 195,6 6872,1
hectar

105
1.8. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1
pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea
înfiinţării unei plantaţii de VISIN

Cap. 1 Manopreă
Nr. Nr. articol Denumirea lucrării din ZO TOTAL din care pe categorii
crt din normele de muncă UM ZO I II III IV
NTM/92 unitatea de măsură şi
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3226 Încărcat gunoi şi 0,25 11,25 - 11,25
descărcat în câmp cu
transport de la 8-12 km
UM = t: cantit = 45
2 3223 Încărcat gunoi de grajd O,18 8,10 - 8,10
din platf. şi împrăştiat în
câmp UM =t: cantit =45
3 3246 Încărcat şi descărcat 0,11 0,31 - 0,31
îngr.chimice 2
operaţiuni
UM=t:cantit=(1,4x2)=2,
8
4 3091 Mărunţit îngrăş.chimice 0,14 0,20 - 0,20
UM=t: cantit =1,4
5 3136 Deservit MIC - 2 lucrări 0,10 0,20 - 0,20
UM=ha : cantit = 2
6 2863 Defrişat arboret de 18,60 9,30 - 9,30
redus1/2 porumbar,măceş,rugi
cu 20% grad de
acoperire
UM = ha : cantit = 1
Total ZO uri X 29,36 - 29,36
TOTAL 1(unu) Total RON ZO X
MANOPERĂ ha
PENTRU Total RON X

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Nr.art.din CT Cantitatea
crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de ha ha a. n
anexa 1 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Administrat îngr.chim.cu MIC(2 lucrări) 275 0,20 2 0,40

2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 45 192 0,08 1 3,6


t / ha

106
3 Desfundat terenul la 60 cm adâncime 245 8,90 1 8,90

4 Dezinfectat terenul 287 0,43 1 0,43


5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 0,47 2 0,94
TOTAL - Total Ha a. n 14,27
LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON / ha a. n 250
MECANICE - Total pentru un ha RON 3567,5
PENTRU

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitate
Valoarea Greut.pentru transport
crt a
RON/U Total
M RON lei
0 1 2 3 4 5 6
1 - Superfosfat Kg 800 1 800,0 800
2 - Sare potasică Kg 600 1 600,0 600
3 - Gunoi de grajd T 45 5 225,0 45000
4 - Sinoratox 5G kg 30 25 750,0 30
TOTAL VALOARE MATERII ŞI PENTRU 1 (unu) hectar 2375,0 46430
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa Cantit.tr Volum total
crt de transp ansport. t/km
km t
0 1 2 3 4
1 Îngrăş.chimice + Sinoratox 5 G 50 1,5 75
2 Gunoi de grajd 10 45 450
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 525
PENTRU 1 (unu) ha -tarif RON t/km 0,375
-total RON 196,875

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli directe
manopera utilaje materiale transport
Pentru 1(un) 734,0 3567,5 2375,0 196,875 6873,375
hectar

107
1.9. Antemăsurătoare-Deviz nr.1
pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea
înfiinţării unei plantaţii de CIRES

Cap.I Manoperă:
Nr. Denumirea lucrării din din care pe categorii
Nr. articol normele de muncă z.o. TOTAL I II III IV
crt. din unitatea de măsură şi UM z.o.
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat
în câmp cu transp. 8-12 km 0,25 12,50 - 12,50
UM=t: cantitatea=50
2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi
împrăştiat pe câmp 0,18 9,00 - 9,00
UM=t.cantit.=50
3 3246 încărcat şi descărcat
îngrăşăminte chimice –două 0,11 0,31 - 0,31
operaţinui
UM=t: cantit.= (1,4x2)=2,8
4 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor
chimice 0,14 0,20 - 0,20
UM=t: cantit.=1,4
5 3136 Deservit MIC-2 lucrări
asimilat UM=ha: cantit.=2 0,10 0,20 - 0,20
6 2863 Defrişarea de porumbar,
asimilat măceş, mur, păducel cu 18,6 9,30 - - 9,30
20% grad de acop.
UM=ha:cantitatea 0,5
1(unu) ha Total z.o..uri x 31,51 - 22,.21 9,30
TOTAL Tarif RON/z.o. x 25 25 25
MANOPERĂ Total RON x 787,75 - 555,25 232,5
PENTRU:

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea
caracteristici şi utilajul folosit din Coef.d
Ha Ha. a..n.
NPC/79 e
anexa 1 transf.
0 1 2 3 4
1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 0,20 2 0,40
MIC (două lucrări)
2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 0,08 1 4,00
50 Tone/ha
3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 0,43 1 0,43

108
4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 8,90 1 8,90

5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 0,47 2 0,94


TOTAL 1(un ) ha Total ha.a..n. 14,67
LUCRĂRI
MECANICE Tarif RON/ha.a.n 250
PENTRU Total pentru un ha. RON 3667,5

Cap.III Materii şi materiale

Nr.crt. Denumirea UM Cantitatea Valoarea


RON pe Total RON
U.M.
0 1 2 3 4 5
1 Superfosfat Kg 800 1 800
2 Sare potasică Kg 600 1 600
3 Gunoi de grajd T 50 5 250
semifermentat
4 Sinoratox 5G kg 30 25 750

TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (unu) hectar RON 2400


ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Distanţa Cantitatea Volum total
Nr.cr Denumirea-grupa de transport. tkm
t. transp. tone
Km.
0 1 2 3 4
Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G 50 1,5 75
Gunoi de grajd 10 50 500
TOTAL TRANSPORTURI 575
-total t/km
1(un) ha -tarif RON/t/km 0,375
-total RON 215,625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transporturi Cheltuieli directe
Pentru 1 (un) 787,75 3667,5 2400,0 215,625 7070,875
hectar

109
1.10. Antemăsurătoare – Deviz nr.1
pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de
ALUN cu desimea de 580 plante/ha

Cap. I. Manoperă
Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO/ TOTAL Din care pe categorii
crt. articol normele de muncă UM ZO I II III IV
din Unitatea de măsură şi
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3226 Încărcat + descărcat 0,25 11,25 - 11,25 - -
gunoi de grajd cu
transport de la 8-12 km
UM=t; cantit. = 45 t
2 3223 Încărcat gunoi din 0,18 8,10 - 8,10 - -
platformă şi împrăştiat
pe câmp
UM= t; cantit. =45
3 3246 Încărcat + descărcat 0,11 0,18 - 0,18 - -
îngrăşăminte chimice 2
operaţiuni
UM = t; cantit. = 0,8 x 2 =
1,6
4 3091 Mărunţit îngrăşăminte 0,14 0,11 0,11 - - -
chimice
UM=t; cantit=0,8
5 3148 Deservit MIG (2 lucrări) 2,00 4,00 4,00 - - -
UM = ha; cantit. = 2
6 2863 Defrişare tufişuri cu 2% 6,39 6,39 - - 6,39 -
acoperire
UM=ha; cantit=1
7 2331 Parcelarea şi trasarea 0,20 0,20 - - 0,20 -
căilor de acces
UM = ha; cantit. = 1,0
TOTAL 1 (unu) ha Total ZO- x 30,93 4,11 19,53 6,59 -
MANOPERĂ uri
PENTRU Tarif 25 25 25 25
RON/ZO
Total RON 755,75 102,75 488,25 164,75

Cap.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Nr.art. CT. Cantitatea
crt. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. ha Ha.a.n.
NPC/79 de
anexa 1 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2,00 1 2,00
110
2 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 0,20 2 0,40
MIC
3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0,08 45 3,60
4 Dezinfectat terenul 37 0,48 1 0,48
5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0,47 2 0,94
TOTAL 1(un) ha Total ha.a.n. 7,42
LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. 250
MECANICE Total pentru un ha RON 1855,0
PENTRU :

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut.
crt. tatea RON/U Total pentru
M RON transp.
0 1 2 3 4 5 6
1 Superfosfat kg 500 1 500,0 500
2 Sare potasică kg 300 1 300,0 300
3 Gunoi de grajd fermentat t 45 5 225,0 45000

4 Sinoratox kg 30 25 750,0 30
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar 1775,0 45830
MATERIALE

Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea- grupa Distanţa de Cantitatea Volum total t/km
crt. transp. km. transp.
tone
0 1 2 3 4
1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 0,83 41,5
2 Gunoi de grajd 10 45 450
TOTAL 1(unu) ha Total t/km 491,5
TRANSPORTUR Tarif RON/t/km 0,375
I PENTRU: Total RON 184,312

Total cheltuieli directe RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt.
Directe
Pentru 1 (unu) hectar 755,75 1855,00 1775,00 1843,12 4570,062

111
1.11. Antemăsurătoare – Deviz nr.1
pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de
CĂTINA ALBĂ cu desimea de 3333 plante/ha

Cap. I. Manoperă
Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO/UM TOTAL Din care pe categorii
crt. articol normele de muncă ZO I II III IV
din Unitatea de măsură şi
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3226 Încărcat + descărcat 0,25 8,75 - 8,75 - -
gunoi de grajd cu
transport de la 8-12 km
UM=t; cantit. = 35 t
2 3223 Încărcat gunoi din 0,18 6,30 - 6,30 - -
platformă şi împrăştiat pe
câmp
UM= t; cantit. =35
3 3246 Încărcat + descărcat 0,11 0,26 - 0,26 - -
îngrăşăminte chimice 2
operaţiuni
UM = t; cantit. = 0,8 x 2 =
1,6
4 3091 Mărunţit îngrăşăminte 0,14 0,11 0,11 - - -
chimice
UM=t; cantit=0,8
5 3148 Deservit MIG (1 lucrări) 2,00 2,00 2,00 - - -
UM = ha; cantit. = 1
6 2863 Defrişare tufişuri cu 2% 6,39 6,39 - - 6,39 -
acoperire
UM=ha; cantit=1
7 2331 Parcelarea şi trasarea 0,20 0,20 - - 0,20 -
căilor de acces
UM = ha; cantit. = 1,0
TOTAL 1 (unu) ha Total ZO-uri x 24,07 2,17 15,31 6,59 -
MANOPERĂ
PENTRU: Tarif 25 25 25 25
RON/ZO
Total RON 601,75 54,25 382,75 164,75

Cap.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Nr.art. CT. Cantitatea
crt. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. ha Ha.a.n.
NPC/79 de
anexa 1 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2,00 1 2,00
112
2 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 0,20 2 0,40
MIC
3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0,08 35 2,80
4 Dezinfectat terenul 37 0,48 1 0,48
5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0,47 2 0,94
TOTAL 1(un) ha Total ha.a.n. 6,62
LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. 250
MECANICE Total pentru un ha RON 1655,0
PENTRU :

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Canti Valoarea Greut.
crt. - RON/U Total pentru
tatea M RON transp.
0 1 2 3 4 5 6
1 Superfosfat kg 800 1 800,0 800
2 Sare potasică kg 300 1 600,0 600
3 Gunoi de grajd fermentat t 35 5 175 3500
4 Sinoratox kg 30 25 750 30
x
TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar 2325,0 36430

Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea- grupa Distanţa de Cantitatea Volum total t/km
crt. transp. km. transp.
tone
0 1 2 3 4
1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 1,43 71,5
2 Gunoi de grajd 10 35 350
TOTAL 1(unu) ha Total t/km 421,5
TRANSPORTUR Tarif RON/t/km 0,375
I PENTRU: Total RON 158,062

Total cheltuieli directe RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt. Directe

Pentru 1 (unu) hectar 601,75 1655,0 2325,0 158,06 4739,81

113
1.12. Antemăsurătoare – Deviz nr.1
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de
arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha

Cap. I. Manoperă
Nr. Nr. Denumirea lucrării ZO/ TOTAL Din care pe categorii
crt. articol din normele de UM ZO I II III IV
din muncă
NTM/92 Unitatea de măsură
şi cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3226 Încărcat + descărcat 0,25 12,50 - 12,50 - -
gunoi de grajd cu
transp. de la 8-12 km
UM = t; cantit. = 50
tone
2 3223 Încărcat gunoi din 0,18 9,00 - 9,00 - -
platformă şi
împrăştiat pe câmp
UM = t; cantit. = 50
tone
3 3246 Încărcat + descărcat 0,11 0,26 - 0,26 - -
îngrăşăminte chimice
(2 operaţiuni)
UM = t; cantit: 1,2 x 2
= 2,4
4 3091 Mărunţit 0,14 0,17 0,17 - - -
îngrăşăminte chimice
UM = t; cantit: 1,2
5 3148 Deservit MIG (2 2,00 4,00 4,00 - - -
lucrări)
UM = ha; cantit: = 2
6 2863 Defrişare tufişuri 6,39 6,39 - - 6,39 -
(grad acop. 20%)
UM = ha; cantit: = 1,0
7 2331 Parcelarea şi 0,20 0,20 x x 0,20 x
trasarea căilor de
acces
UM = ha; cantit: = 1,0
TOTAL 1 (unu) ha Total x 32,52 4,17 21,76 6,59 -
MANOPERĂ ZO-uri
PENTRU Tarif 25 25 25 25
RON/
ZO
Total 813,00 104,25 544,00 164,75
RON

114
Cap.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole
Nr. Lucrarea Nr.art. CT. Cantitatea
crt. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. ha Ha.a.n.
NPC/79 de
anexa 2 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2,00 1 2,00
2 Administrat îngrăşăminte chimice 2 275 0,20 2 0,40
lucrări
3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0,08 50 4,00
4 Dezinfectat terenul (asimilat) 37 0,48 1 0,48
5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0,47 2 0,94
TOTAL 1(un) ha Total ha.a.n. 7,82
LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. 250
MECANICE Total pentru un ha RON 1955,00
PENTRU :

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut.
crt. tatea RON/ Total pentru
UM RON transp.
0 1 2 3 4 5 6
1 Superfosfat kg 800 1 800,0 800
2 Sare potasică kg 600 1 600,0 600
3 Gunoi de grajd semifermentat t 50 5 250,0 50000
4 Sinoratox kg 30 25 750,0 30
TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar 2400,0 51430

Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea- grupa Distanţa de Cantitatea Volum total
crt. transp. km. transp. t/km
tone
0 1 2 3 4
1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 1,43 71,5
2 Gunoi de grajd 10 50 500
TOTAL 1(unu) ha Total t/km 571,5
TRANSPORTURI Tarif RON/t/km 0,375
PENTRU: Total RON 214,312

Total cheltuieli directe RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt. Directe
Pentru 1 (unu) hectar 813,00 1955,00 2400,00 214,31 5382,31

115
1.13.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea
înfiinţării unei plantaţii de ZMEUR

Cap. 1 Manopreă
Nr. Nr. articol Denumirea lucrării din ZO TOTAL din care pe categorii
crt din normele de muncă UM ZO I II III IV
NTM/92 unitatea de măsură şi
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3226 Încărcat gunoi şi 0,25 15,00 - 15,00
descărcat în câmp cu
transport de la 8-12 km
UM = t: cantit = 60
2 3223 Încărcat gunoi de grajd 0,18 10,80 - 10,80
din platf. şi împrăştiat
pe teren UM =t: cantit
=60
3 3246 Încărcat şi descărcat 0,11 0,22 - 0,22
îngr. chimice 2
operaţiuni
UM=t: cantit. =(1,0x2)
=2,0
4 3091 Mărunţit îngrăş.chimice 0,14 0,14 0,14
UM=t: cantit =1
5 3136 Deservit MIG ( 2 lucrări 2,00 4,00 4,00
)UM=ha : cantit = 2
6 2863 Defrişat tufişuri cu 20% 6,39 6,39 - - 6,39
grad de acoperire
UM = ha : cantit = 1,0
7 2331 Parcelare şi trasarea 0,20 0,20 - - 0,20
căilor de acces
Total ZO uri X 36,75 4,14 26,02 6,59
TOTAL 1(unu) Tarif Ron/ ZO X 25 25 25 25
MANOPERĂ ha
PENTRU Total Ron X 918,75 103,5 650,5 164,
75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Nr.art.din CT Cantitatea
crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef. ha ha a. n
anexa 1 de
transf
0 1 2 3 4 5
1 Arătură adâncă la 30 – 35 cm 11 2,00 1,0 2,00
2 Administrat îngr.chim.cu 275 0,20 2,0 0,40
116
3 Administrat gunoi de grajd cu 60 t / 192 0,08 60,0 4,80
ha
4 Dezinfectat terenul 37 0,48 1,0 0,48
5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 0,47 2,0 0,94
TOTAL - Total Ha a. n 8,62
LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif Ron/ha.a.n. 250
MECANICE - Total pentru un ha 2155,0
PENTRU Ron

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea
Valoarea Greut.pentru
crt RON/U Total transport
M RON
0 1 2 3 4 5 6
1 - Superfosfat Kg 600 1 600,0 600
2 - Sare potasică Kg 400 1 400,0 400
3 - Gunoi de grajd T 60 5 300,0 60000
4 - Sinoratox kg 30 25 750,0 30
TOTAL VALOARE MATERII ŞI -A – PENTRU 1 (unu) hectar 2050,0 61030
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa Cantit.tr Volum total
crt de transp ansport. t/km
km t
0 1 2 3 4
1 Îngrăş.chimice + Sinoratox 50 1,1 55
2 Gunoi de grajd 10 60,0 600
-total t/km 655
1 (unu) ha -tarif Ron/t km 0,375
TOTAL TRANSPORTURI -total 245,62
PENTRU Ron

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
manopera utilaje materiale transport directe
Pentru 1(un) 918,75 2155,0 2050,0 245,62 5369,37
hectar

117
1.14. Antemăsurătoare – Deviz nr.1
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea
unei plantaţii de MUR cu desimea de 2667 plante/ha

Cap. I. Manoperă
Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO/ TOTA Din care pe categorii
crt. articol normele de muncă UM L ZO I II III IV
din Unitatea de măsură şi
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3226 Încărcat + descărcat 0,25 12,50 - 12,50 - -
gunoi de grajd cu
transport de la 8-12 km
UM=t; cantit. = 50 t
2 3223 Încărcat gunoi din 0,18 9,00 - 9,00 - -
platformă şi împrăştiat
pe câmp
UM= t; cantit. =50
3 3246 Încărcat + descărcat 0,11 0,18 - 0,18 - -
îngrăşăminte chimice 2
operaţiuni
UM = t; cantit. = 0,8 x 2
= 1,6
4 3091 Mărunţit îngrăşăminte 0,14 0,11 0,11 - - -
chimice
UM=t; cantit=0,8
5 3148 Deservit MIG (2 lucrări) 2,00 4,00 4,00 - - -
UM = ha; cantit. = 2
6 2863 Defrişare tufişuri cu 2% 6,39 6,39 - - 6,39 -
acoperire
UM=ha; cantit=1
7 2331 Parcelarea şi trasarea 0,20 0,20 - - 0,20 -
căilor de acces
UM = ha; cantit. = 1,0
TOTAL 1 (unu) ha Total ZO- x 32,38 4,11 21,68 6,59 -
MANOPERĂ uri
PENTRU Tarif 25 25 25 25
RON/ZO
Total RON 809,50 102,75 542,00 164,75

Cap.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Nr.art. CT. Cantitatea
crt. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. ha Ha.a.n.
NPC/79 de
anexa 1 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2,00 1 2,00
2 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 0,20 2 0,40
118
MIC
3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0,08 50 4,00
4 Dezinfectat terenul 37 0,48 1 0,48
5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0,47 2 0,94
TOTAL 1(un) ha Total ha.a.n. 7,82
LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. 250
MECANICE Total pentru un ha RON 1955,0
PENTRU :

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut. pentru
crt. tatea RON/U Total transp.
M RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Superfosfat kg 500 1 500,0 500
2 Sare potasică kg 300 1 300,0 300
3 Gunoi de grajd fermentat t 50 5 250,0 50000
4 Sinoratox kg 30 25 750,0 30
x
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar 1800,0 50830
MATERIALE

Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea- grupa Distan Cantitat Volum total t/km
crt. ţa de ea
transp transp.
. km. tone
0 1 2 3 4
1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 0,83 41,5
2 Gunoi de grajd 10 50 500
TOTAL 1(unu) ha Total t/km 541,5
TRANSPORTUR Tarif RON/t/km 0,375
I PENTRU: Total RON 203,062

Total cheltuieli directe RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt.
Directe
Pentru 1 (unu) hectar 809,50 1955,00 1800,00 203,062 4767,56

119
2. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de infiinţare a unei plantaţii.
2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.2
pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive
de MĂR având următoarele caracteristici :
Distanţa de plantare; 4 m între rânduri şi 2 m pe rând şi desimea 1250 pomi/ha

Cap. 1 Manoperă :
Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ZO TOTAL Din care pe categorii
ctr din normele de muncă UM ZO
NTM/9 Unitate de măsură şi
2 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1819 - Confecţionat picheţi 0,66 0,83 0,83 - - -
refolosibili
UM=mb: cantit = 1,25
2 1859 - Pichetat terenul 1,00 1,5 1,5 - - -
UM=ha cantit=1,5
3 1863 - Săpat gropi de 50x50 12,5 15,63 - - 15,63 -
UM=mb cantit =1,25 0
4 3226 - Încărcat+desc. Gunoi 0,25 9,38 - 9,38 - -
cu trans. de la 8-12 km
UM=t cantit=37,5
5 3246 - Încărcat+descărcat 0,11 0,28 0,28 - - -
îngrăşăm. chimice două
operaţiuni
UM=t cantit=2,5
6 3281 - Încărcat şi desc. 0,2 0,48 - 0,48 - -
Pomi+picheţi
UM=ml cantit=2,4
7 1773 - Făcut şanţ pt. stratificat 0,5 0,65 - - 0,65 -
de 50x50 cm
UM=ml cantit=13
8 1775 - Stratificat pomii (100 1,82 2,28 - - 2,28 -
buc/ml)
UM=mb cantit=0,5
9 1843 - Fasonat rădăcina, făcut 3,33 4,16 - - 4,16 -
mocirlă şi mocirlit în
vederea plantării
UM=mb cantit=1,25
10 1846 - Adus mraniţa şi pus la 8,00 10,00 - 10,00 - -
gropi
UM=mb ;cantit=1,25
11 1868 - Administrat îngrăş. 1,54 1,93 - 1,93 - -
chimice manual 1 kg la
groapă
UM= mb. cantit = 1,25
12 1864 - Repartizat pomii la 3,33 4,16 4,16 - - -
groapă în vederea
plantării
120
UM=mb, cantit=1,25
13 1866 - Plantarea pomilor, 0,02 25,00 - - - 25,0
lucrare completă cu udat
UM=buc. Pomi;
cantit=1250
14 2019 - Tăieri de proiectare a 0,48 0,60 0,60 - - -
coroanei
UM=mb cantit=1,25
- Total ZO uri X 75,51 7,37 21,79 21,35 25,00
TOTAL
MANOPERA 1(unu) - Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25
PENTRU ha
- Total RON X 1887,75 184,25 544,75 533,75 625

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea CT coef.de Cantitatea
crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. Ha Ha a.n
0 1 2 3 4
1 - Arătura normală printre rănduri 1,30 1 1,30
anexa 242
2 - Discuit arătura cu GD-2,8 două lucrări 0,59 2 1,18
anexa 254
TOTAL -Total ha.a.n 2,48
LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RONha a.n 250
MECANICE - Total pentru un ha RON 620
PENTRU :

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitate Valoarea Greut.pentru
crt a RON/U Total transport
M RON
0 1 2 3 4 5 6
1 - Picheţi ( refolosibili ) Mb 1,25 300,00 50,0 0,5
2 - Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 1288 20,00 1803,2 1,5
3%
3 - Mraniţă 30 kg/ pom T 38 50,00 133,0 37,5
4 - Îngr. Chim. Complexe(1 kg 1250 1,00 125,0 1,3
kg/pom)
TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar RON 29285,00 40,8
MATERII ŞI MATERIALE

121
Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale
Nr. Denumirea – Grupa Distanţa Cantit.transport. Volum total
crt de t t/km
transp
km
0 1 2 3 4
1 Îngrăşăminte chimice 10 1,3 13
2 Mraniţa 10 37,5 375
3 Pomi altoiţi 50 1,5 75
4 Apă ptr. Udat pomii 20l/pom 2 25 50
TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha -total t/km 513
PENTRU -tarif RON/t/km 0,375
-total RON 192,38

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
manopera utilaje materiale transport directe
Pentru 1(un) 1887,75 620,00 29285,00 192,38 31985,13
hectar

Antemăsurătoare – Deviz nr.2


pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii
de PĂR cu următoarele caracteristici:
- distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând
- numărul de pomi la hectar = 834

Cap.I Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării din TOTAL din care pe categorii
crt. articol normele de muncă , Z.O/ Z.O. I II III IV
din unitatea de măsură şi UM
NTM/98 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1819 Confecţionat picheţi surse 0,66 0,55 0,55
locale
U.M. = mb ; cantitate = 0,834
2 1859 Pichetat teren la 4 x 3m -
majorat cu 50%
U.M. = ha ; cantitate = 1,5 1,00 1,50 1,50 - -
3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 -
cm în teren desfundat
U.M. = mb; cantitate = 0,834 12,5 10,43 - - 10,43
0
4 3226 Încărcat şi descărcat gunoi
cu transport de la 8 -12 km
UM = t, cantitate = 25 0,25 6,25 - 6,25 - -
5 3246 Încărcat şi descărcat îngr.
chim.se execută 2 lucrări
UM= t, cantitate= 1,68 0,11 0,18 0,18 - -
122
6 3281 Încărcat şi descărcat pomi -
UM= t, cantitate= 1, 7 0,20 0,34 - 0,34 -
7 1773 Făcut şanţ de 50 x 50 pentru
stratificat
UM= ml, cantitate= 10 0,05 0,50 - - 0,50 -
8 1775 Stratificat pomi
U.M. = mb; cantitate = 0,84 1,82 1,53 - - 1,53 -
9 1843 Fasonat rădăcina, făcut
mocirlă şi mocirlit în vederea
plantării 3,33 2,78 - - 2,78 -
U.M. = mb; cantitate = 0,834
10 1864 Repartizat pomii la gropi
U.M. = mb; cantitate = 0,834 3,33 2,78 2,78 - - -
11 1846 Adus mraniţă la gropi
U.M. = mb; cantitate = 0,834 8,0 6,67 - 6,67 - -
12 1868 Administrat manual
îngrăşăminte chimice 1kg la
groapă 1,54 1,29 1,29
U.M. = mb; cantitate = 0,834
13 1866 Plantarea pomilor, lucrare
completă cu udat 20 l
U.M. = buc; cantitate = 0,834 0,02 16,68 - - - 16,68
14 1951 Tăieri pentru proiectarea
coroanei fără fasonarea
rădăcinei 0,84 0,71 0,71
U.M. = mb; cantitate = 0,834
TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 52,29 4,83 14,83 15,24 17,39

MANO - Tarif RON/Z.O. x 25 25 25 25 25


PERA
PENTRU - Total RON x 1307,25 120,75 370,75 381,00 434,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Nr. Lucrarea Coef. de Cantitatea


crt Nr. articol transformare

din NPC/78

caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.a.n.


0 1 2 3 4
1 Arătură normală printre rânduri 1,30 1 1,30
Anexa / 242
după terminarea plantării
2 Discuit arrătura cu GD 2,8 - două lucrări 0.59 2 1,18
Anexa / 254
TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 2,48
123
PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON 250
/ha.a.n
Tarif pentru 1 RON 620
ha

Cap. III – Materii şi materiale


Nr. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut
crt RON/ TOTALR pentru.
UM ON transp.
0 1 2 3 4 5 6
1 Picheţi Buc. 834 0,3 250,2 0,3
2 Pomi altoiţi cu rezervă 3% buc. 859 25 21475 1,7
3 Mraniţă 30 kg/ pom to 25 50 1250 25,0
4 Îngrăşăminte chimice kg 834 1 834 0,9
complexe 1 kg/pom
TOTAL VALOARE MATERII pentru 23809,12 27,9
ŞI MATERIALE 1(un) ha

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale


Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de Cantitate Volum
transport transport total
Km tone t/Km
0 1 2 3 4
1 Îngrăşăminte chimice 50 0,9 45
2 Mraniţă 10 25 250
3 Pomi altoiţi 50 1,7 85
4 Apă pentru udat 20 l/pom 2 17 34
TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km 414
PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / 0,375
Km 155,25
Total RON

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Nr. SPECIFICARE Cap.I Cap.II. Cap.III Cap.IV Total
crt. Manopera Utilaje Materiale Transport chelt.directe
A – Pentru 1 (un ) hectar 1307,25 620,00 23809,20 155,25 25891,75

124
2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.2
pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii
de PRUN cu distanţa de plantare de 5x4 m şi desimea de 500 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :

Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ZO TOTA Din care pe categorii


ctr dinNTM/9 normele de muncă UM L
2 Unitate de măsură şi ZO
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1819 - Confecţionat picheţi 0,66 0,33 0,33 - - -
refolosibili
UM=mb: cantit = 0,5
2 1860 - Pichetat terenul 1,00 1,50 - - 1,50 -
UM=ha cantit=1
3 1863 - Săpat gropi de 12,5 6,25 - - 6,25 -
50x50
UM=mb cantit = 0,5
4 3226 - Încărcat gunoi şi 0,25 5,00 - 5,00 - -
descărcat cu
transp.de la 8-12 km
UM=t cantit=20
5 3281 - Încărcat şi descărcat 0,20 0,24 - 0,24 - -
pomi şi pichete
UM=t cantit=1,2
6 1773 - Făcut şanţ 0,05 0,50 - - 0,50 -
pt.stratif.pomi
de 50x50 cm
UM=ml cantit=10
7 1775 - Stratificat pomi(50 1,82 0,91 - - 0,91 -
buc/ml)
UM=mb cantit=0,5
8 1843 - Fasonat şi mocirlit 3,33 1,67 1,67 - - -
rădăcinile
UM=mb cantit=0,5
9 1845 - Repartizat pomi la 3,13 1,57 1,57 - - -
gropi
UM=mb cantit=0,5
10 1846 - Adus mraniţa şi pus 8,00 4,00 - 4,00 - -
la gropi
UM=mii gropi
cantit=0,5
11 1866 - Plantat pomi +udat 0,02 10,00 - - - 10,00
lucrare completă
UM= buc. cantit =
500

125
12 3246 - Încărcat şi desc. 0,11 0,11 0,11 - - -
îngr.chim.(2
operaţiuni)
UM=t cantit=(0,5x2)=
1,0
13 1867 - Administrat manual 1,54 0,77 - 0,77 - -
îngrăş chimice.
UM= mb cantit=0,5
14 2019 - Tăieri pt.proiectarea 0,84 0,24 0,24 - - -
coroanei
UM=mb cantit=0,5
- Total ZO uri X 33,09 3,92 10,01 9,16 10,00
TOTAL
- Tarif X 25 25 25 25 25
MANOPERA 1(unu)
RON/ZO
PENTRU ha
- Total RON X 827,25 98,00 250,25 229,00 250,00

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Nr.cr Lucrarea CT coef.de Cantitatea


t Caracteristici şi utilajul folosit transf. Ha Ha a.n
0 1 2 3 4
1 - Arătura normală în livadă 1,30 1 1,30
2 - Discuit arătura cu GD-2,8 0,59 2 1,18
TOTAL -Total ha.a.n 2,48
LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n 250
MECANICE - Total pentru un ha RON 620
PENTRU :

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.pentru
crt RON/U Total transport
M RON
0 1 2 3 4 5 6
1 - Picheţi Buc 500 0,3 150 170
2 - Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 515 20 10300 1000
3%
3 - Mraniţă 40 kg/ pom T 20 50 1000 20000
4 - Îngr. chim. Complexe kg 500 1 500 500
(1 kg/pom)
TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar 11950 21670
MATERII ŞI MATERIALE

126
Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale
Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.transport. t Volum total
crt transp km t/km
0 1 2 3 4
1 Apă pentru udat 20 l/pom 2 10 20,0
2 Pomi altoiţi 50 1,0 50,0
3 Îngr.chim.complexe 50 0,5 25,0
4 Mraniţă 10 20 200,0
TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha -total t/km 295,0
PENTRU -tarif RON/t/km 0,375
-total RON 110,62

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
manopera utilaje materiale transport cheltuieli
directe
Pentru 1(un) hectar 827,25 620,00 11950,00 110,62 13507,87

2.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.2


pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de GUTUI cu următoarele
caracteristici:
- distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând
- numărul de pomi la hectar = 800
Cap.I Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării din TOTAL din care pe categorii
crt. articol normele de muncă , Z.O/ Z.O. I II III IV
din unitatea de măsură şi UM
NTM/98 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1819 Confecţionat picheţi surse 0,66 0,53 0,53
locale
U.M. = mb ; cantitate =
0,800
2 1859 Pichetat teren la 4 x 3 m
U.M. = ha ; cantitate = 1 1,33 1,33 - - 1,33 -
3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x -
50 cm în teren desfundat
U.M. = mb; cantitate = 12,5 10,00 - - 10,00
0,800 0
4 3226 Încărcat şi descărcat gunoi
cu transport de la 8 -12 km
UM = t, cantitate = 15 0,25 3,75 - 3,75 - -
5 3246 Încărcat şi descărcat îngr.
chim.se execută 2 lucrări
UM= t, cantitate= 1,68 0,11 0,18 0,18 - -
6 3281 Încărcat şi descărcat pomi -
UM= t, cantitate= 1, 6 0,20 0,32 - 0,32 -
127
7 1773 Făcut şanţ de 50 x 50
pentru stratificat
UM= ml, cantitate= 9,6 0,05 0,48 - - 0,48 -
8 1775 Stratificat pomi
U.M. = mb; cantitate = 0,8 1,82 1,46 - - 1,46 -
9 1843 Fasonat rădăcina, făcut
mocirlă şi mocirlit în
vederea plantării 3,33 2,66 - - 2,66 -
U.M. = mb; cantitate = 0,8
10 1864 Repartizat pomii la gropi
U.M. = mb; cantitate = 0,8 3,13 2,50 2,50 - - -
11 1846 Adus mraniţă la gropi
U.M. = mb; cantitate = 0,8 8,0 6,40 - 6,40 - -
12 1868 Administrat manual
îngrăşăminte chimice 1kg - -
la groapă 1,54 1,23 1,23 -
U.M. = mb; cantitate = 0,8
13 1866 Plantarea pomilor, lucrare
completă cu udat 20 l
U.M. = buc; cantitate = 0,8 0,02 16,00 - - - 16,00
14 1951 Tăieri pentru proiectarea
coroanei fără fasonarea
rădăcinei 0,84 0,67 0,67
U.M. = mb; cantitate = 0,8
TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 47,51 3,21 11,70 15,93 16,67
MANO - Tarif x 25 25 25 25 25
PERA RON/Z.O.
PENTRU - Total RON x 1187,75 80,25 292,50 398,25 416,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Coef. de Cantitatea
crt Nr. articol transformare

din NPC/78
caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.a.n.
0 1 2 3 4
1 Arătură normală printre rânduri 1,30 1 1,30
Anexa / 242
după terminarea plantării
2 Discuit arrătura cu GD 2,8 - două lucrări 0.59 2 1,18
Anexa / 254
TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 2,48
PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON 250
/ha.a.n
Tarif pentru 1 RON 620
ha

128
Cap. III – Materii şi materiale
Nr. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut
crt RON TOTAL pentru.
UM RON transp.
0 1 2 3 4 5 6
1 Picheţi Buc. 800 300 240,2 0,4
2 Pomi altoiţi cu rezervă 3% buc. 824 20 16480,0 1,57
3 Mraniţă 10 kg/ pom to 8 50 400,0 8,0
4 Îngrăşăminte chimice kg 800 1 800,0 0,8
complexe 1 kg/pom
TOTAL VALOARE MATERII pentru 17920,0 10,77
ŞI 1(un) ha

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale


Nr. DENUMIREA – GRUPA Distanţa de Cantitate Volum total
crt transport transport t/Km
Km tone
0 1 2 3 4
1 Îngrăşăminte chimice 50 0,8 4
2 Mraniţă 10 8 80
3 Pomi altoiţi 50 1,57 78,5
4 Apă pentru udat 20 l/pom 2 16 32
TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km 194,5
PENTRU (un) ha Tarif RON /t / 0,375
Km 72,937
Total RON

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


SPECIFICARE Cap.I Cap.II. Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport chelt.directe

Pentru 1 (un ) hectar 1187,75 620,00 17920,00 72,937 19800,69

129
2.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.2
pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii
de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.
Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând.

Cap.I Manoperă:

Nr.c Nr.arti Denumirea lucrării din z.o. TOTA din care pe categorii
rt. col din normele de muncă U.M L I II III IV
NTM/9 unitatea de măsură şi . z.o.
2 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1819 Confecţionat picheţi 0,66 0,22 0,22 - - -
U.M.-mb:cantit.=0,334
2 1859 Pichetat terenul 1,00 1,00 - - 1,00 -
UM=ha:cantit.=1,0
3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 12,5 4,17 - - 4,17 -
50cm
UM=mb:cantit.=0,334
4 3226 Încărcat gunoi, transportat 0,25 2,50 - 2,50 - -
de la 8-12 km şi descărcat
în câmp
UM=t: cantit.=10,0
5 3281 Încărcat şi descărcat 0,20 0,20 - 0,20 - -
pomi + picheţi
UM=t: cantit.=1,0
6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm 0,05 0,35 - - 0,35 -
pentru stratif.
UM=m.l.:cantit=7,0
7 1775 Stratif.pomi 1,82 0,61 - - 0,61 -
UM=mb: cantit.=0,334
8 3246 Încărcat şi descărcat 0,11 0,08 0,08 - - -
îngrăşăminte chimice-
două operaţinuni
UM=t: cantit.=(0,35x2) 0,7
9 1846 Adus mraniţă la gropile de 8,0 2,67 - 2,67 - -
plantat
UM=mb:cantit.=0,334
10 1843 Fasonat rădăcina , făcut 3,33 1,11 - - 1,11 -
mocirlă şi mocirlit în
vederea plantării
UM=mb:cantit.=0,334
11 1845 Repartizat pomii la gropi 3,13 1,05 1,05 - - -
UM=mb:cantit=0,334
12 1866 Plantarea pomilor lucrare 0,02 6,68 - - - 6,68
completă
UM=buc. Cantit.334

130
13 1867 Administrat manual 1,54 0,51 - 0,51 - -
îngrăş. chimice
UM=mb: cantit.=0,334
14 1951 Tăieri pentru protecţia 0,84 0,28 0,28 - - -
coroanei
UM=mb.cantit.=0,334
TOTAL 1-(unu) ha Total z.o.uri x 21,43 1,63 5,88 7,24 6,68
MANOPERĂ Tarif x 25 25 25 25 25
PENTRU: RON/z.o.
Total RON x 535,75 40,75 147,00 181,00 167,00

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea
caracteristici şi utilajul folosit din Coef.de
Ha Ha.
NPC/79 transf.
a..n.
anexa 1
0 1 2 3 4
1 Arătură normală printre rânduri 242 1,30 1 1,30
după terminarea plantării
2 Discuit arătură cu GD-2,8-două 254 0,59 2 1,18
lucrări
TOTAL 1(un ) ha Total ha.a..n. 2,48
LUCRĂRI
MECANICE Tarif RON/ha.a.n 250
PENTRU: Total pentru un ha. RON 620

Cap.III Materii şi materiale


Greutate pentru
Nr.crt Denumirea UM Cantitatea Valoarea ttransp.
. RON pe TOTAL
U.M. RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Pichete buc. 334 0,3 100,2 150
2 Pomi altoiţi cu rezervă buc. 334 20 6880 650
de 3%
3 Mraniţă 30 kg/pom T 10 50 500 10000
4 Îngrăşăminte chimice kg 334 1 334 350
complexe 1kg/pom
TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (unu) hectar RON 7814,2 11111
ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Distanţa de Cantitatea Volum total t/km
Nr. Denumirea-grupa transp. transport.
crt. Km. tone
0 1 2 3 4
1 Îngrăşăminte chimice 50 0,35 17,5
2 Mraniţă 10 10,00 100,0
131
3 Pomi altoiţi 50 0,70 35,0
4 Apa pt. udat 20 l/pom 2 7,0 14,0
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 166,5
1(un) ha -tarif RON/t/km 0,375
-total RON 62,437

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport cheltuieli
directe
Pentru 1 (un) 535,75 620,00 7814,20 62,437 9032,387
hectar

2.7. Antemăsurătoare-Deviz nr.2


pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii
de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.

Distanţa de plantare 4,5 m între rânduri şi 3,5 m pe rând.

Cap.I Manoperă:
Nr.c Nr.arti Denumirea lucrării din z.o. TOT din care pe categorii
rt. col din normele de muncă U.M. AL I II III IV
NTM/9 unitatea de măsură şi z.o.
2 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1819 Confecţionat picheţi 0,66 0,41 0,41 - - -
U.M.-mb:cantit.=0,635
2 1859 Pichetat terenul 1,33 1,33 - - 1,33 -
UM=ha:cantit.=1,0
3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 12,5 7,94 - - 7,94 -
50cm
UM=mb:cantit.=0,635
4 3226 Încărcat gunoi, transportat 0,25 2,50 - 2,5 - -
de la 8-12 km şi descărcat în 0
câmp
UM=t: cantit.=10,0
5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + 0,20 0,20 - 0,2 - -
picheţi 0
UM=t: cantit.=1,0
6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm 0,05 0,35 - - 0,35 -
pentru stratif.
UM=m.l.:cantit=7,0
7 1775 Stratif.pomi 1,82 1,16 - - 1,16 -
UM=mb: cantit.=0,635
8 3246 Încărcat şi descărcat 0,11 0,08 0,08 - - -
îngrăşăminte chimice-două
operaţinuni
UM=t: cantit.=(0,35x2) 0,7

132
9 1846 Adus mraniţă la gropile de 8,0 5,08 - 5,08 - -
plantat
UM=mb:cantit.=0,635
10 1843 Fasonat rădăcina , făcut 3,33 2,11 - - 2,11 -
mocirlă şi mocirlit în vederea
plantării
UM=mb:cantit.=0,635
11 1845 Repartizat pomii la gropi 3,13 1,99 1,99 - - -
UM=mb:cantit=0,635
12 1866 Plantarea pomilor lucrare 0,02 12,7 - - - 12,7
completă
UM=buc. Cantit.635
13 1867 Administrat manual îngrăş. 1,54 0,98 - 0,98 - -
chimice
UM=mb: cantit.=0,635
14 1951 Tăieri pentru protecţia 0,84 0,53 0,53 - - -
coroanei
UM=mb.cantit.=0,635
TOTAL 1-(unu) ha Total z.o.uri x 37,3 3,01 8,76 12,89 12,7
MANOPERĂ 6
PENTRU: Tarif x 25 25 25 25 25
RON/z.o.
Total RON x 934 75,25 219 322,25 317,5

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea
caracteristici şi utilajul folosit din Coef.de
Ha Ha. a..n.
NPC/79 transf.
anexa 1
0 1 2 3 4
1 Arătură normală printre rânduri 242 1,30 1 1,30
după terminarea plantării
2 Discuit arătură cu GD-2,8-două 254 0,59 2 1,18
lucrări
TOTAL 1(un ) ha Total ha.a..n. 2,48
LUCRĂRI
MECANICE Tarif RON/ha.a.n 250
PENTRU: Total pentru un ha. RON 620

Cap.III Materii şi materiale


Greutate pentru
Nr.crt Denumirea UM Cantitatea Valoarea transp.
. RON pe TOTAL
U.M. RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Pichete buc. 635 0,3 190,5 317,5
2 Pomi altoiţi cu rezervă buc. 654 20 13080 1235,76
de 3%

133
3 Mraniţă 10 kg/pom T 6,35 50 317,5 6350
4 Îngrăşăminte chimice kg 635 1 635 635
complexe 1kg/pom
TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar RON 14223 8538,26
MATERII
ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Distanţa de Cantitatea Volum total t/km
Nr.cr Denumirea-grupa transp. transport.
t. Km. tone
0 1 2 3 4
1 Îngrăşăminte chimice 50 0,635 31,75
2 Mraniţă 10 6,35 63,5
3 Pomi altoiţi 50 1,2 60
4 Apa pt. udat 20 l/pom 2 12,70 25,4
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 180,65
1(un) ha -tarif RON/t/km 0,375
-total RON 67,74

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
Manoper Utilaje Materiale Transport directe
a
Pentru 1 (un) 934 620,00 14223 67,74 15.844,74
hectar

2.8.Antemăsurătoare – Deviz nr.2


pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii
de VISIN cu distanţa de plantare de 4,5 m şi desimea de 560 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :
Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ZO TOTA Din care pe categorii
ctr dinNTM/ normele de muncă UM L
92 Unitate de măsură şi ZO I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1819 Confecţionat picheţi 0,66 0,20 0,20 - - -
refolosibili UM=mb:
cantit = 1
2 1860 Pichetat terenul 1,33 1,33 - - 1,33 -
UM=ha cantit=1
3 1863 - Săpat gropi de 12,5 7,00 - - 7,00 -
50x50
UM=mb cantit = 0,56
134
4 3226 - Încărcat mraniţă şi 0,5 2,80 - 2,80 - -
descărcat cu
transp.de la 8-12 km
UM=t cantit=5,6
5 3281 - Încărcat şi descărcat 0,20 0,24 - 0,24 - -
pomi şi pichete
UM=t cantit=12
6 1773 - Făcut şanţ 0,05 0,50 - - 0,50 -
pt.stratif.pomi
de 50x50 cm
UM=ml cantit=10
7 1775 - Stratificat pomi(50 1,81 1,01 - - 1,01 -
buc/ml)
UM=mb cantit=0,56
8 1843 - Fasonat şi mocirlit 3,33 1,86 1,86 - - -
rădăcinile
UM=mb cantit=0,56
9 1845 - Repartizat pomi la 3,13 1,75 1,75 - - -
gropi
UM=mb cantit=0,56
10 1846 - Adus mraniţa şi pus 8,00 4,48 - 4,48 - -
la gropi
UM=mii gropi
cantit=0,56
11 1866 - Plantat pomi +udat 0,02 11,20 - - - 11,20
lucrare completă
UM= buc. cantit =
560
12 3246 - Încărcat şi desc. 0,11 0,22 0,22 - - -
îngr.chim.(2
operaţiuni)
UM=t cantit=(0,5x2)
13 1867 - Administrat manual 1,54 0,86 - 0,86 - -
îngrăş.
chimice.
UM= mb cantit=0,56
14 2019 - Tăieri pt.protecţia 0,84 0,47 0,47
coroanei
UM=mb cantit=0,56
- Total ZO uri X 33,92 4,5 8,38 9,84 11,20
TOTAL
- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25
MANOPERA 1(unu)
PENTRU - Total RON X 848,0 112,5 209,5 246,0 280,0

135
Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole
Nr. Lucrarea CT coef.de Cantitatea
crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. Ha Ha a.n
0 1 2 3 4
1 - Arătura normală în livadă 1,36 1 1,36
2 - Discuit arătura cu GD-2,8 0,60 1 0,60
TOTAL -Total ha.a.n 1,96
LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha.a.n. 250
MECANICE - Total pentru un ha RON 490
PENTRU :

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.pentru
crt RON/ Total transport
UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 - Picheţi Buc 560 0,3 168,0 280
2 - Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 577 25 14452,0 1100
3%
3 - Mraniţă 40 kg/ pom T 5,6 50 280,0 5600
4 - Îngr. chim. complexe(1 kg 560 1 560,0 500
kg/pom)
TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar 15433,0 7540
MATERII ŞI MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.transport. t Volum total
crt transp km t/km
0 1 2 3 4
1 Pomi altoiţi + picheti 50 1,4 70,0
2 Îngr.chim.complexe 50 0,56 28,0
3 Mraniţă 10 5,6 56,0
TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha -total t/km 154,0
PENTRU -tarif RON/t/km 0,375
-total RON 57,75

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
manopera utilaje materiale transport directe
Pentru 1(un) 848,0 490,0 15433,0 57,75 16828,75
hectar

136
2.9.Antemăsurătoare-Deviz nr.2
pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de
430 pomi/ha.
Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând.

Cap.I Manoperă:
Nr. Nr.arti Denumirea lucrării din z.o. TOTAL din care pe categorii
crt. col din normele de muncă U.M. z.o. I II III IV
NTM/9 unitatea de măsură şi
2 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1819 Confecţionat picheţi 0,66 0,28 0,28 - - -
U.M.-mb:cantit.=0,43
2 1859 Pichetat terenul 1,33 1,33 - - 1,33 -
UM=ha:cantit.=1,0
3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm 12,5 5,37 - - 5,73 -
UM=mb:cantit.=0,430
4 3226 Încărcat gunoi, transportat de 0,25 2,50 - 2,50 - -
la 8-12 km şi descărcat în
câmp
UM=t: cantit.=10,0
5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + 0,20 0,20 - 0,20 - -
picheţi
UM=t: cantit.=1,0
6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru 0,05 0,35 - - 0,35 -
stratif.
UM=m.l.:cantit=7,0
7 1775 Stratif.pomi 1,82 0,78 - - 0,78 -
UM=mb: cantit.=0,43
8 3246 Încărcat şi descărcat 0,11 0,08 0,08 - - -
îngrăşăminte chimice-două
operaţinuni
UM=t: cantit.=(0,35x2) 0,7
9 1846 Adus mraniţă la gropile de 8,0 3,44 - 3,44 - -
plantat
UM=mb:cantit.=0,43
10 1843 Fasonat rădăcina , făcut 3,33 1,43 - - 1,43 -
mocirlă şi mocirlit în vederea
plantării
UM=mb:cantit.=0,43
11 1845 Repartizat pomii la gropi 3,13 1,34 1,34 - - -
UM=mb:cantit=0,43
12 1866 Plantarea pomilor lucrare 0,02 8,60 - - - 8,60
completă
UM=buc. Cantit.430
13 1867 Administrat manual îngrăş. 1,54 0,66 - 0,66 - -
chimice
UM=mb: cantit.=0,43

137
14 1951 Tăieri pentru protecţia coroanei 0,84 0,36 0,36 - - -
UM=mb.cantit.=0,43
TOTAL 1(unu) ha Total z.o.uri x 26,72 1,63 6,80 9,26 8,60
MANOPERĂ Tarif x 25 25 25 25 25
PENTRU: RON/z.o.
Total RON x 668 51,5 170 231,5 215

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea
caracteristici şi utilajul folosit din Coef.de
Ha Ha. a..n.
NPC/79 transf.
anexa 1
0 1 2 3 4
1 Arătură normală printre rânduri 242 1,30 1 1,30
după terminarea plantării
2 Discuit arătură cu GD-2,8-două 254 0,59 2 1,18
lucrări
TOTAL 1(unu ) ha Total ha.a..n. 2,48
LUCRĂRI
MECANICE Tarif RON/ha.a.n 250
PENTRU: Total pentru un ha. RON 620

Cap.III Materii şi materiale


Greutate
Nr.crt. Denumirea UM Cantitatea Valoarea pentru
RON pe TOTAL transp.
U.M. RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Pichete buc. 300 0,3 90 150
2 Pomi altoiţi cu rezervă buc. 443 25 11075 840
de 3%
3 Mraniţă 30 kg/pom T 13,3 50 665 13300
4 Îngrăşăminte chimice kg 443 1 443 450
complexe 1kg/pom
TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (unu) hectar RON 12273,0 14740
ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Distanţa Cantitatea Volum total t/km
Nr.crt. Denumirea-grupa de transport.
transp. tone
Km.
0 1 2 3 4
1 Îngrăşăminte chimice 50 0,44 22,0
2 Mraniţă 10 13,3 133,0
3 Pomi altoiţi 50 0,84 42,0
138
4 Apa pt. udat 20 l/pom 2 8,86 17,7
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 214,7
1(un) ha -tarif RON/t/km 0,375
-total RON 80,512

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
Manopera Utilaje Materiale Transport directe

Pentru 668,0 620,0 12273,0 80,512 13641,512


1 (un) hectar

2.10.Antemăsurătoare – Deviz nr.2


pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ALUN cu 580 plante/ha,
desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5,00 m între rânduri şi 3,50 m
pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I

Cap. I Manopera
Nr. Simbolul Denumirea lucrării din ZO/ Total din care pe categorii
crt. normei normele de muncă UM ZO I II III IV
(Nr.) Unitatea de măsură şi
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1819 Confecţionat picheţi 0,66 0,38 0,38 - - -
UM = mii buc; cantit = 0,5
8
2 2339 Pichetat terenul cu sârmă 6,67 6,67 6,67 - - -
UM = ha; cantit = 1
3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 5,71 3,31 3,31 - - -
25
UM = mii gropi; cantit =
0,58
4 1846 Administrat gunoi la 4,00 2,32 - 2,32 - -
redus ½ groapă
UM = mii gropi; cantit =
0,58
5 2343 Verif. fasonat şi mocirlit 0,40 0,23 0,23 - - -
rădăcini
UM = mii buc; cantit =
0,58
6 1782 Plantat alun 2,35 1,36 - - 1,36 -
UM = mii buc; cantit. =
0,58
7 2347 Udat alunii după plantat 4,00 2,32 2,32 - - -
cca. 5 l apă
UM = mii buc; cantit =

139
0,58

8 2356 Muşuroit după udat 0,77 0,45 - 0,45 - -


UM = mii buc; cantit =
0,58
9 1908 Prăşit pe rând 1,2 m – 4 1,22 23,42 - - 23,42 -
lucrări
UM = mii m2; cantit = 19,2
10 2744 Preparat soluţie pt. 4 0,09 0,22 - - - 0,22
tratamente
UM = mii l; cantit = 600 x
4 = 2,4
11 3157 Deservit MPSP 300 (4 0,06 0,24 0,24 - - -
trat.)
UM = ha; cantit = 4
12 2356 Muşuroit toamna toată 0,77 0,45 - 0,45 - -
plantaţia
UM = mii buc; cantit =
0,58
TOTAL 1 (unu) ha Total ZO-uri x 41,37 13,15 3,22 24,78 0,22
MANOPERA
PENTRU: Tarif x 25 25 25 25 25
RON/ZO
Total RON x 1034,25 328,87 80,50 619,50 5,5

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr. Lucrarea Nr. art. CT. Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit din Coef. ha Ha.a.n.
NPC/79 de
anexa 2 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 0,95 1 0,95
plantare
2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 lucrări 54 0,60 4 2,40
3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 0,15 4 0,60
TOTAL : 1 (unu) ha Total ha.a.n. 3,95
LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. 250
MECANICE Total pentru un ha RON 987,5
PENTRU:

140
Cap.III – Materii şi materiale
Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut.
crt. tatea RON/U Total pentru
M RON transp.
0 1 2 3 4 5 6
1 Picheţi refolosibili buc 580 0,3 174,0 197,2

2 Arb alun rădăcină + 3% rezervă buc 597 10 5970,0 580,0

3 Mraniţa 10 kg/planto t 5,8 50,0 290,0 580,0


4 Insecticide kg 72 80,0 5760,0 72
5 Fungicide kg 24 40,0 960,0 24
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar 13154,0 6673,2
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - grupa Distanţa Cantitate Volum total
crt. de a transp. t/km
transp. tone
0 1 2 3 4
1 Picheţi 2 0,2 0,4
2 Mur înrădăcinat (plante) 50 0,58 29,0
3 Mraniţă 10 5,8 58,0
4 Insecto-fungicide 50 0,1 5
TOTAL 1(unu) ha Total t/km 6,68 92,4
TRANSPORTURI Tarif RON/km 2,375
PENTRU: Total RON 34,65

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt. Directe

Pentru 1 (unu) hectar 1034,25 987,50 13154,0 34,65 15210,4

141
2.11.Antemăsurătoare – Deviz nr.2
pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu 3333
tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi
1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I

Cap. I Manopera

Nr. Simbolul Denumirea lucrării din ZO/ Total din care pe categorii
crt. normei normele de muncă UM ZO I II III IV
(Nr.) Unitatea de măsură şi
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1819 Confecţionat picheţi 0,66 1,10 1,10 - - -
UM = mii buc; cantit =
1,67
2 2339 Pichetat terenul cu sârmă 6,67 6,67 6,67 - - -
UM = ha; cantit = 1
3 1186 Săpat gropi de 45 x45 x40 6,67 22,21 22,21 - - -
UM = mii gropi; cantit
=3,33
4 1846 Administrat gunoi la 4,00 13,32 - 13,32 - -
redus ½ groapă
UM = mii gropi; cantit =
2,7
5 2343 Verif. fasonat şi mocirlit 0,40 1,33 1,33 - - -
rădăcini
UM = mii buc; cantit =
3,33
6 1782 Plantat mur 2,35 7,83 - - 7,83 -
UM = mii buc; cantit. =
3,33
7 2347 Udat murii după plantat 4,00 13,32 13,32 - - -
cca. 5 l apă
UM = mii buc; cantit =
3,33
8 2356 Muşuroit după udat 0,77 2,57 - 2,57 - -
UM = mii buc; cantit =
3,33
9 1908 Prăşit pe rând 1,2 m – 4 1,22 9,76 - - 9,76 -
lucrări
UM = mii m2; cantit = 8
10 2744 Preparat soluţie pt. 4 0,09 0,22 - - - 0,22
tratamente
UM = mii l; cantit = 600 x
4 = 2,4
11 3157 Deservit MPSP 300 (4 0,06 0,24 0,24 - - -
trat.)
UM = ha; cantit = 4
142
12 2356 Muşuroit toamna toată 0,77 2,57 - 2,57 - -
plantaţia
UM = mii buc; cantit =
3,333
TOTAL 1 (unu) ha Total ZO-uri x 81,14 44,87 2,57 17,5 0,22
MANOPERA 9
PENTRU: Tarif x 25 25 25 25 25
RON/ZO
Total RON x 2028,5 1121,7 461,5 439, 5,5
5 75

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr. Lucrarea Nr. art. CT. Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit din Coef. ha Ha.a.n.
NPC/79 de
anexa 2 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 0,95 1 0,95
plantare
2 Lucrat cu discul printre rânduri 54 0,60 4 2,40
– 4 lucrări
3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 0,15 4 0,60
TOTAL 1 (unu) ha Total ha.a.n. 3,95
LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. 250
MECANICE Total pentru un ha RON 987,5
PENTRU:

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut.
crt. tatea RON/UM Total RON pentru
transp.
0 1 2 3 4 5 6
1 Picheţi refolosibili buc 833 0,3 249,9 170

2 Mur în rădăcină + 3% rezervă buc 3433 10 34330 1730

3 Mraniţa 10 kg/planto t 17,2 50 860 17200

4 Insecticide kg 72 80 5760 72
5 Fungicide kg 24 40 960 24
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar 42159,9 19200
MATERIALE

143
Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale
Nr. Denumirea - grupa Distanţa Cantitate Volum
crt. de a transp. total
transp. tone t/km

0 1 2 3 4
1 Picheţi 2 0,17 0,34
2 Mur înrădăcinat (plante) 50 1,83 91,5
3 Mraniţă 10 17,2 172,0
TOTAL 1(un) ha Total t/km 30,0 263,8
TRANSPORTURI
PENTRU: Tarif RON/km 0,375
Total RON 98,925

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt.
Directe
Pentru 1 (unu) hectar 2028,5 987,5 42159,9 98,925 45274,82

2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2


pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha,
desime care se va asigura folosind la plantare distanţa
de 2,50 m între rânduri şi 1,00 m pe rând
şi lucrările de întreţinere în anul I.
Plantaţia va fi de tip intensiv şi se vor utiliza la plantare butaşi înrădăcinaţi şi bine
fortificaţi

Cap. I Manopera

Nr. Simbol Denumirea lucrării ZO/ Total din care pe categorii


crt ul din normele de UM ZO I II III IV
normei muncă
(Nr.) Unitatea de măsură
şi cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1819 Confecţionat pichete 0,66 0,66 0,66 - - -
UM = mii buc; cantit
= 1,00
2 2339 Pichetat terenul cu 6,67 6,67 6,67 - - -
sârmă marcată
UM = ha; cantit =
1,00
3 1781 Săpat gropi de 20 x 5,71 22,84 22,84 - - -
144
20 x 25 cm
UM = mii gropi; cantit
= 4,0
4 1846 Administrat gunoi de 4,00 16,00 - 16,00 - -
redus grajd (turbă)
½ UM = mii gropi; cantit
= 4,0
5 2343 Verificat, fasonat şi 0,40 1,60 1,60 - - -
mocirlit rădăcini
UM = mii buc; cantit
= 4,0
6 1782 Plantat butaşi 2,35 9,40 - - 9,40 -
înrădăcinaţi
UM = mii buc; cantit.
= 4,0
7 2347 Udat fiecare butaş cu 4,00 16,00 16,00 - - -
5 l apă
UM = mii buc; cantit
= 4,0
8 2356 Muşuroit după udat 0,77 3,08 - 3,08 - -
UM = mii buc; cantit
= 4,0
9 1908 Prăşit pe rând 1,2 m 1,22 23,42 - - 23,42 -
x 4 lucrări
UM = mii m2; cantit =
19,2
10 2744 Preparat soluţie pt. 4 0,09 0,22 - - - 0,22
tratamente
UM = mii l; cantit =
2,4
11 3157 Deservit MPSP 300 0,06 0,24 0,24 - - -
(4 trat.)
UM = ha; cantit = 4
12 2356 Muşuroit toamna 0,77 3,08 x 3,08 x x
UM = mii buc; cantit
= 4,0
TOTAL 1 (unu) ha Total x 103,21 48,01 22,16 32,82 0,22
MANOPERA ZO-uri
PENTRU: Tari x 25 25 25 25 25
RON/ZO
Total x 2580,25 1200,25 554,00 820,5 5,5
RON

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr. Lucrarea Nr. art. din CT. Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. ha Ha.a.n.
anexa 2 de
transf.
0 1 2 3 4 5
145
1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 0,95 1 0,95
după plantare
2 Lucrat cu discul – 4 lucrări 54 0,60 4 2,40
3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 0,15 4 0,60
lucrări
TOTAL 1 (unu) ha Total ha.a.n. 3,95
LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. 250
MECANICE Total pentru un ha RON 987,5
PENTRU:

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut.
crt. tatea RON/ Total pentru
UM RON transp.
0 1 2 3 4 5 6
1 Picheţi refolosibili ¼ din nr. de buc 1000 0,3 300,0 340
plante
2 Butaşi înrădăcinaţi fortificaţi cu buc 4120 4 16480,0 2100
rezerva 3%
3 Mraniţă 5 kg/plantă t 20 50 1000,0 20000

4 Insecticide kg 72 80 5760,0 72
5 Fungicide kg 24 40 960,0 24
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar 24500,0 22536
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - grupa Distanţa de Cantitatea Volum total
crt. transp. transp. t/km
tone
0 1 2 3 4
1 Picheţi 2 0,4 0,8
2 Butaşi înrădăcinaţi + insectofungicide 50 2,10 105,0
3 Mraniţă 10 20,00 200,0
4 Insecto-fungicide 50 0,1 5,0
TOTAL 1(un) ha Total t/km 310,8
TRANSPORTURI Tarif RON/km 0,375
PENTRU: Total RON 116,55

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total Chelt.
Manopera Utilaje Materiale Transport Directe
Pentru 1 (unu) hectar 2580,25 987,50 24500,00 116,55 28184,30

146
2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2
Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ZMEUR cu 8000 drajoni/ ha
desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 0,50
m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I.

Cap. 1 Manoperă :
Nr. Nr.artic. Denumirea lucrării din ZO TOTAL Din care pe categorii
crt din normele de muncă UM ZO
NTM/92 Unitate de măsură şi
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1819 - Confecţionat picheţi 0,66 0,33 0,33 - - -
UM=mii buc: cantit =
0,5
2 2339 Pichetat terenul cu sârmă 3,33 3,33 3,33
redus UM=ha cantit=1,0
1/2
3 1781 - Săpat de 20x20x25 5,71 45,68 45,68
UM=mii gropi cantit =
8
4 1846 - Administrat 5 kg gunoi 2,00 16,00 16,0
redus pe groapă
1/2 UM=mii gropi
cantit=8,0
5 2343 - Verificat, fasonat şi 1,20 9,60 9,60
redus ½ mocirlit rădăcini
UM=mii buc cantit=8
6 1782 - Plantat drajoni de 2,35 18,80 18,80
zmeur UM=mii buc
cantit=8,0
7 2347 Udat zmeurul după 4,0 32,00 32,00
plantare UM=mii buc
cantit=8,0
8 2356 - Muşuroit după udat 0,77 6,16 6,16
UM=mii buc cantit=8,0
9 1908 - Prăşit pe rând 1,2m-4 1,22 23,42 23,42
lucrari UM=mii m2
cantit=19,2
10 2744 - Preparat soluţia 0,09 0,22 0,22
pentru 4 trat
UM=mii l gropi
cantit=2,4
11 3157 - Deservit MPSP – 0,06 0,24 0,24
300(4 trat)
UM= ha. cantit = 4,0
12 2356 - Muşuroit toamna 0,77 6,16 6,16
UM=mii buc cantit= 8
- Total ZO uri x 161,94 107,18 12,32 42,22 0,22

147
TOTAL - Tarif Ron/ZO x 25 25 25 25 25
MANOPERA 1(unu)
PENTRU ha - Total Ron x 4048,5 2679,5 308,0 1055,5 5,5

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr.c Lucrarea Nr.art. CT Cantitatea
rt Caracteristici şi utilajul din coef. Ha Ha a.n
folosit NPC/79 de
anexa 2 transf.
0 1 2 3 4 5
1 - Arătura normală în livadă 48 0,95 1 0,95
2 - Lucrat cu discul printre 54 0,60 4 2,40
rânduri- 4 lucrări
3 - Stropit cu insecto- 74 0,15 4 0,60
fungicide
TOTAL -Total ha.a.n 3,95
LUCRĂRI 1(unu) ha - Tarif Ron/ha a.n 250
MECANICE - Total pentru un ha Ron 987,5
PENTRU :

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.pentru
crt Ron/ Total transport
UM Ron
0 1 2 3 4 5 6
1 - Picheţi refolosiţi Buc 500 0,3 150,0 170
2 - Drajoni zmeur cu rezerva de Buc 8240 4 32960,0 2000
3%
3 - Mraniţă 4 kg/ arbust T 32 50 1600,0 32
4 - Însecticide 2400 l x 3% kg 72 80 5760,0 72
- Fungicide 2400 l x 1% kg 24 40 960,0 24
TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar 41430,0 34266
MATERII ŞI MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit. Volum total
crt transp km transport. t t/km
0 1 2 3 4
1 Picheţi 2 170 0,34
2 Drajoni zmeur 50 2,0 100
3 Mraniţă 10 32 320
4 Insecto-fungicide 50 0,1 5
TOTAL TRANSPORTURI 1(un) ha -total t/km 425,34
PENTRU -tarif Ron/t/km 0,375
-total Ron 159,50

148
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON
Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
manopera utilaje materiale transport directe
Pentru 1(un) 4048,50 987,50 41430,0 159,50 46625,50
hectar

2.14.Antemăsurătoare – Deviz nr.2


pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de MUR cu 2667 plante/ha,
desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m
între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I

Cap. I Manopera
Nr. Simbolul Denumirea lucrării din ZO/ Total din care pe categorii
crt. normei normele de muncă UM ZO I II III IV
(Nr.) Unitatea de măsură şi
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1819 Confecţionat picheţi 0,66 0,33 0,33 - - -
UM = mii buc; cantit = 0,5
2 2339 Pichetat terenul cu sârmă 6,67 6,67 6,67 - - -
UM = ha; cantit = 1
3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 5,71 15,41 15,41 - - -
25
UM = mii gropi; cantit =
2,7
4 1846 Administrat gunoi la 4,00 10,80 - 10,80 - -
redus ½ groapă
UM = mii gropi; cantit =
2,7
5 2343 Verif. fasonat şi mocirlit 0,40 1,08 1,08 - - -
rădăcini
UM = mii buc; cantit = 2,7
6 1782 Plantat mur 2,35 6,35 - - 6,35 -
UM = mii buc; cantit. = 2,7
7 2347 Udat murii după plantat 4,00 10,80 10,80 - - -
cca. 5 l apă
UM = mii buc; cantit = 2,7
8 2356 Muşuroit după udat 0,77 2,08 - 2,08 - -
UM = mii buc; cantit = 2,7
9 1908 Prăşit pe rând 1,2 m – 4 1,22 23,42 - - 23,42 -
lucrări
UM = mii m2; cantit = 19,2
10 2744 Preparat soluţie pt. 4 0,09 0,22 - - - 0,22
tratamente
UM = mii l; cantit = 600 x
4 = 2,4

149
11 3157 Deservit MPSP 300 (4 0,06 0,24 0,24 - - -
trat.)
UM = ha; cantit = 4
12 2356 Muşuroit toamna toată 0,77 2,08 - 2,08 - -
plantaţia
UM = mii buc; cantit = 2,7

TOTAL 1 (unu) ha Total ZO-uri x 79,48 34,53 14,96 29,77 0,22


MANOPERA
PENTRU: Tarif x 25 25 25 25 25
RON/ZO
Total RON x 1987,0 863,25 374,0 744,25 5,5

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr. Lucrarea Nr. art. din CT. Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. ha Ha.a.n.
anexa 2 de
transf.
0 1 2 3 4 5
1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 0,95 1 0,95
după plantare
2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0,60 4 2,40
lucrări
3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 0,15 4 0,60
lucrări
TOTAL 1 (unu) ha Total ha.a.n. 3,95
LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. 250
MECANICE Total pentru un ha RON 987,5
PENTRU:

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut.
crt. tatea RON Total pentru
/UM RON transp.
0 1 2 3 4 5 6
1 Picheţi refolosibili buc 500 0,3 150,0 170

2 Mur înrădăcinat + 3% rezervă buc 2750 4,0 11000,0 2750

3 Mraniţa 10 kg/planto t 27 50,0 1350,0 27000

4 Insecticide kg 72 80,0 5760,0 72


5 Fungicide kg 24 40,0 960,0 24
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar 19220,0 30016
MATERIALE

150
Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale
Nr. Denumirea - grupa Distanţa de Cantitatea Volum total
crt. transp. transp. t/km
tone
0 1 2 3 4
1 Picheţi 2 0,2 0,5
2 Mur înrădăcinat (plante) 50 2,75 137,5
3 Mraniţă 10 27 270,0
4 Insecto-fungicide 50 0,1 5
TOTAL A: 1(un) ha Total t/km 30,0 413,0
TRANSPORTUR Tarif RON/km 0,375
I PENTRU: Total RON 154,875

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt. Directe
Pentru 1 (unu) hectar 1987,0 987,5 19220,0 154,875 22349,375

3. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de intretinere.

3.1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei
de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :

Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ZO TOTA Din care pe categorii


ctr dinNTM/9 normele de muncă UM L
2 Unitate de măsură şi ZO I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1906 - Sapa mare pe rândul de 2,63 7,89 - - 7,89 -
pomi
UM= mii m2
cantit=2,4x1250=3,0
2 3135 - Deservit semănătoarea 0,08 0,06 0.06 - - -
SUP-21
UM=ha cantit=0,7
3 1908 - Prăşit pe rând ( 1,2 m lat) 1,22 14,64 - - 14,64 -
cu sapa se execută 4
lucr.
UM=mii m2;
cantit=(3000x4)=12,0
4 2744 - Preparat soluţii pentru 5 0,09 0,18 - - - 0,18
asimilat tratam. a câte 400 litri

151
UM=mii t; cantit=2,0
5 3157 Deservit MSPP 3x300 la 0,06 0,30 0,30 - - -
5 trat.
UM=ha cantit=5,0
6 294 - Cosit cu coasa pe 4,00 5,60 - - - 5,60
asimilat interval 2,8 m
UM=ha
cantit=(0,7x2 lucr) =1,4
7 1869 - Plivitul lăstarilor şi 6,06 7,58 - - 7,58 -
dirijarea lor pe direcţia
rândurilor
UM= mii pomi;
cantut=1,25
8. Strâns mulci şi aşezaţi pe 1,25 1,75 1,75
rândul de pomi
UM= Ha;Cantit. 1,4
- Total ZO uri X 38,00 0,36 1,75 30,11 5,78
TOTAL
MANOPERA 1(unu) - Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25
PENTRU ha
- Total RON X 950 9 43,75 752,75 144,5

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr.cr Lucrarea Nr.art.din CT Cantitatea
t Caracteristici şi utilajul folosit NPC/78 coef.de ha ha a. n
transf.
0 1 2 3 4 5
1 Arătura normală în livadă(după plantare) Anexa 1 242 1,30 1,0 1,30

2 Discuit arătura cu GD 2,8 / se execută 2 Anexa 1 254 0,59 2,0 1,18


lucrări)
3 Semănat ierburi perene cu SUP 21 Anexa 1 107 0,54 1,0 0,54

4 Stropit în livadă cu MSSP 3x300 – 5 Anexa 1 128 0,37 5 1,85


tratamente
TOTAL - Total Ha a. n 4,87
LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON / ha a. n 250
MECANICE - Total pentru un ha RON 1217,5
PENTRU

152
Cap.III - Materii şi materiale
Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.pentru
crt RON/UM Total RON transport
0 1 2 3 4 5 6
1 -fungicide 2000 l x 0,25 Kg 5 40 200,00 5

2 -insecticide 2000l x 0,2% Kg 4 80 320,00 4

3 -seminţe trifoi alb 0,7ha Kg 7 30 210,00 7


x10kg/ha =7 kg
4 -seminţe de lolium perene Kg 14 10 140,00 14
0,7x20 =14kg
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 870,00 30
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.transp Volum total
crt transp km ort. t t/km
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide + seminţe 50 0,1 5
- total t /km -A:1(ha) 5
- tarif RON/ t / km 0,375
- total RON 1,88

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli directe
manopera utilaje materiale transport
Pentru 1(un) 950 1217,5 870 1,88 3039,38
hectar

3.1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de MĂR cu desimea
de 1250 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :
Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ZO TOTAL
ctr din normele de muncă UM ZO Din care pe categorii
NTM/92 Unitate de măsură şi I II III IV
cantitate
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2020 - Tăieri pt.formarea 1,30 1,63 - - - 1,63
coroanei
UM=mii pomi
cantit=1,25
2 1837 - Săpat gropi pt. 0,083 12,45 - - 12,45 -
completarea golurilor
12%
153
UM=buc cantit=150
3 1773 - Făcut şanţ pt. 0,05 0,15 - - 0,15 -
strtificat de 50x50
UM=ml cantit=3
4 1775 - Stratificat pomi 1,82 0,27 - - 0,27 -
UM=mii buc
cantit=0,15
5 1843 - Fasonat şi mocirlit 3,33 0,50 - - 0,50 -
rădăcina
UM=mii pomi
cantit=0,15
6 1864 - Repartizat pomi la 3,33 0,50 0,50 - - -
gropi
UM=mii pomi
cantit=0,15
7 1866 - Plantat pomi în goluri 0,02 3,00 - - - 3,00
12%
UM=buc cantit=150
8 1906 - Sapa mare pe rând 2,63 7,89 - - 7,89 -
1,2 m lăţime
UM=mii m2
cantit=(2,4x1250)
=3,0
9 2743 - Preparat soluţie pt. 6 0,15 0,45 - - - 0,45
tratam. x500 ml
UM=mii l cantit= 3,0
10 3157 - Deservit MSSP la 6 0,06 0,36 0,36 - - -
tratam x 500 l
UM=ha cantit=6
11 1808 - Prăşit pe rând (1,2 m 1,22 14,64 - - 14,64 -
lat ) cu sapa se
execută 4 lucr.
UM=mii m2
cantit=(3000x4) 12,0
12 294 - Cosit intre randuri-2 4,00 5,60 - - - 5,60
lucrari
UM=ha
cantit=(0,7x2)=1,4
13 312 - Strans manual fan si 1,25 1,75 - 1,75 -
asezat ca mulci
UM=ha cantit=1,4
14 1869 - Plivit lăstarii şi 6.06 7,58 - - 7,58
dirijarea lor pe
direcţia rândurilor
- UM =mii pomi; cantit
= 1,5
154
- Total ZO uri X 56,77 0,86 1,75 43,48 10,68
TOTAL
-Tarif X 25 25 25 25 25
MANOPERA 1(unu)
RON/ZO
PENTRU ha
- Total RON X 1419,25 21,50 43,75 1087,00 267,00

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr.crt Lucrarea Nr CT Cantitatea
Caracteristici şi utilajul folosit artic. coef.de Ha Ha a.n
Din transf.
NPC/79
0 1 2 3 4 5
1 Stropit cu MSPU 6 tratamente Anexa 0,37 6 2,22
1 128
TOTAL -Total ha.a.n 2,22
LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON//ha a.n 250
MECANICE - Total pentru un ha RON 555
PENTRU :

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitat Valoarea Greut.pentru
crt ea RON/UM RON transport
0 1 2 3 4 5 6
1 Pomi pentru completat goluri Buc 150 20 300 300
12%
2 Fungicide : 3000 l x 0,15% Kg 12 40 480 12
3 Insecticide : 3000 l x 0,1% Kg 12 80 960 12

TOTAL VALOARE pentru 1(unu) hectar 4440 324


MATERII ŞI
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa Cantit.transport. t Volum total
crt de transp t/km
km
0 1 2 3 4
1 Pomi 150 buc x 2 kg = 300 kg 50 0,3 15
2 Insectofungicide 50 0,01 0,5
TOTAL TRANSPORTURI : (ha) -total t/km 15,5
PENTRU -tarif RON/t/km 0,375
-total RON 5,81

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
manopera utilaje materiale transport directe
Pentru 1(un) hectar 1419,25 555,00 4440,00 5,81 6420,06
155
3.1.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de MĂR cu
desimea de 1250 pomi la hectar
Cap. 1 Manoperă :

Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO TOTAL


ctr artic normele de muncă UM ZO Din care pe categorii
dinNTM Unitate de măsură şi I II III IV
/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2021 - Tăieri pt.formarea 3,45 4,31 - - - 4,31
coroanei
UM=mii pomi cantit=1,25
2 3226 - Încărcat şi descărcat 0,25 5,00 - 5,00 - -
gunoi cu transp. De la 8 –
12 km
UM=t cantit=20,0
3 3223 - Încărcat şi desc. Gunoi 0,18 0,54 - 0,54 - -
cu transp de la o – 2 km
UM=T cantit=3,0
4 3246 - Încărcat şi desc. Îngrăş. 0,11 0,28 - 0,28 - -
chimice x 2 operaţiuni
UM=t cantit= (1,25 x 2)
=2,5
5 1906 - Sapa mare pe rând (1,2 2,63 7,89 - - 7,89 -
lat)
UM=mii m2 cantit=3,0

6 1908 - Prăşit pe rând cu sapa ( 1,22 14,64 - - 14,64 -


1,2 m lat ) 4 lucr
UM= mii m2
cantit=4x3=12,0

7 2744 - Preparat soluţia ptr. 8 0,09 0,43 - - - 0,43


asimilat tratam a câte 600 l
soluţie
UM=mii cantit=4,8
8 3157 - Deservit MSPU 900 la 8 0,06 0,48 0,48 - - -
tratam
UM=mii pomi cantit=8

9 294 - Cosit între rânduri lăţime 4,0 5,60 - - - 5,60


2,8m Se execută 2 lucrări
UM=ha cantit=(0,7 x 2)
1,4

156
10 312 - Strâns manual fânul şi 1,25 1,75 - 1,75 - -
aşezat ca mulci pe rândul
de pomi
UM=ha cantit= (0,7x2)
1,4
- Total ZO uri X 40,92 0,48 7,57 22,53 10,34
TOTAL
- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25
MANOPERA 1(unu)
PENTRU - Total RON X 102,00 12,00 189,25 563,25 258,5

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Nr. Lucrarea Nr.art.din CT Cantitatea


crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/78 coef.de ha ha a. n
transf.
0 1 2 3 4 5
1 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu 0,17 1 0,17
MIC
2 Stropit cu MSPU – 8 tratamente Anexa 1 0,37 8 2,96
128
TOTAL - Total Ha a. n 5,27
LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ ha a. n 250
MECANICE - Total pentru un ha 1317,5
PENTRU

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitate Valoarea Greut.pentru
crt a RON/U Total transport
M RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide : 4800 l x Kg 7,2 40 288 7,2
0,15%
2 Insecticide : 4800 l x Kg 4,8 80 384 4,8
0,1%
3 Gunoi de grajd 20 t/ha Kg 20 50 1000 20
4 Îngrăşăminte chimice 1250 1 1250 1250
TOTAL VALOARE MATERII -A- pentru 1(unu) hectar 2922 1282
ŞI MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.transport. Volum total
crt transp km t t/km
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide 50 0,15 0,8
2 Gunoi de grajd 10 20 200
3 Îngrăşăminte chimice 20 1,25 25
TOTAL 1 unu (ha) - total t/km 226

157
TRANSPORTURI -tarif RON/t/km 0,375
PENTRU -total 84,75

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli directe
manopera utilaje materiale transport
A-Pentru 1(un) 1023,00 1317,50 2922,00 84,75 5347,25
hectar

3.2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PĂR cu
desimea de 834 pomi /ha
Cap.I Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării din Z.O/ TOTAL din care pe categorii
crt. articol normele de muncă , UM Z.O. I II III IV
din unitatea de măsură şi
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1906 Sapa mare pe rândul de 2,63 7,89 - - 7,89 -
pomi
UM= m m², cantitate= 3
2 3135 Deservit semănătoare SUP 0,08 0,06 0,06 - - -
–21
UM= ha, cantitate= 0,7
3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1,22 14,64 - - 14,64 -
operat)
UM= m m², cantitate= (3 x
4) 12,0
4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0,09 0,27 - - - 0,27
asimilat tratamente a cota 500 l /ha
UM= miil, cantitate= 3,0
5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0,06 0,36 0,36 - - -
tratamente
UM= ha, cantitate= 6
6 294 Cosit manual între rânduri. 4,00 5,60 - - - 5,60
asimilat Se execută 2 lucrări UM=
ha, cantitate= 1,4
7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6,06 5,05 - - 5.05 -
lor pe direcţia rândurilor
UM= mii pomi, cantitate=
0,834
8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1,25 1,75 - 1,75 - -
mulci pe rândul de pomi
UM = ha; cantitate = 1,4
TOTAL 1 (unu) ha x 35,62 0,42 1,75 27,58 5,87
- Total Z.O.
158
MANO - Tarif RON/Z.O x 25 25 25 25 25
PERA
PEN - Total RON x 890,5 10,5 43,75 689,5 146,75
TRU 1
(unu) ha

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Coef. de Cantitatea
crt Nr. articol transformare
din NPC/78
caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.a.n.
0 1 2 3 4
1 Arat în livadă normală 1,30 1,0 1,30
Anexa 1
( după terminarea plantării)
242
2 Discuit arrătura cu GD 2,8 - două lucrări 0.59 2,0 1,18
254
3. Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0,54 1,0 0,54
107
4. Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 0,37 6,0 2,22
tratamente ) 121
TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 5,24
PENTRU: A.1 (un) ha Tarif 250
RON /ha.a.n
Tarif pentru RON 1310
un ha

Cap. III – Materii şi materiale


Nr. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut
Crt. pentru
RON TOTAL transp.
/UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide: 3000 l x 0,3 % kg 9 40 360 9
2 Insectofungicide: 3000 l x 0,2 % kg 6 80 480 6
3 Seminţe de trifoi alb ( 0,7 ha x 20 kg) =7 kg 7 210 7
4 Seminţe de lolium perene (0,7 ha x 20 kg kg 14 10 140 14
) = 14
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) 1190 36
MATERIALE ha

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale


Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de Cantitate Volum
transport transport total
Km tone t/Km

159
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide + seminţe de ierburi 50 0,1 5,0
perene
TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km 5,0
PENTRU : 1 (un) ha Tarif RON /t / 0,375
Km
Total RON 1,875

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


SPECIFICARE Cap.I Cap.II. Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport chelt.directe

Pentru 1 (un ) hectar 890,5 1310 1190 1,875 3392,375

3.2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei
plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha
Cap.I Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării din TOTAL din care pe categorii
crt. articol normele de muncă , Z.O/ Z.O.
I II III IV
din unitatea de măsură şi UM
NTM/98 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2020 Tăieri pentru formarea 1,30 1,085 - - - 1,085
coroanei
U.M. = mii pomi ; cantitate
= 0,834
2 1837 Săpat gropi pentru 0,08 8,30 - - 8,30 -
completarea golurilor 12 % 3
U.M. = buc ; cantitate =
100
3 1733 Făcut şanţ pentru 0,05 0,10 - - 0,10 -
stratificat pomi
U.M. = ml; cantitate = 2
4 1775 Stratificat pomi pentru 1,82 0,18 - - 0,18 -
completat goluri
U.M. = mii buc.; cantitate =
0,1
5 1843 Fasonat rădăcina, făcut 3,33 0,33 - - 0,33 -
mocirlă şi mocirlit în
vederea plantării
U.M. = mb; cantitate = 0,1
6 1864 Repartizat pomii la gropi 3,33 0,33 0,33 - - -
U.M. = mb; cantitate = 0,1
7 1866 Plantat pomi în goluri 12 % 0,02 2,00 - - - 2,00
lucrare completă şi udat cu

160
20 l apă
UM= buc., cantitate= 100
8 1906 Sapa mare pe rând (1,2 m 2,63 7,89 - - 7,89 -
lăţime)
UM= mii m²., cantitate= 3,0
9 2744 Preparat soluţii pentru 6 0.09 0,27 - - - 0,27
tratamente x 500 l
UM= mii l., cantitate= 3,0

10 3157 Deservit MSPP la 6 0,06 0,36 0,36 - - -


tratamente
UM= ha., cantitate= 6
11 1808 Prăşit pe rând (1,2 m 1,22 14,64 - - 14,64 -
lăţime) se execută 4 lucrări
UM= mii m²., cantitate= ( 3
x 4) 12,0
12 294 Cosit cu coasa între 4,00 5,60 - - - 5,60
asimilat rânduri 2 lucrări
UM= ha., cantitate= 1,4
13 312 Strâns fânul şi aşezat ca 1,25 1,75 - 1,75 - -
mulci pe rândul de pomi
UM= ha., cantitate= 1,4
14 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor 6,06 5,05 - - 5,05 -
pe direcţia rândurilor
UM = mii pomi., cantitate=
0,834
TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 47,89 0,69 1,75 36,49 8,96
MANOPE -Tarif RON/Z.O x 25 25 25 25 25
RA
PENTRU - Total RON x 1197,25 17,25 43,75 912,25 224,00

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Coef. de Cantitatea
crt Nr. articol transformare
din NPC/78
caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.a.n.
0 1 2 3 4
1 Stropit cu MSPP 9 6 tratamente Anexa 1 0,37 6,0 2,22
128
TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 2,22
PENTRU: 1 (un) ha Tarif 250
RON/ha.a.n
Tarif pentru RON 555
1 ha
Cap. III – Materii şi materiale
Nr. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut
crt. RON/ TOTAL pentru.
UM RON transp.

161
0 1 2 3 4 5 6
1 Pomi altoiţi pentru completarea buc. 100 25 2500 200
golurilor 12%
2 Fungicide: 0,3 % x 3000 l kg 9 40 360 9
3 Insectofungicide: 0,2 % x 0,2 % kg 6 80 480 6
TOTAL VALOARE MATERII ŞI A ptr. 3340 215
MATERIALE 1(un)
ha

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale


Nr. DENUMIREA – GRUPA Distanţa de Cantitate Volum total
crt transport transport t/Km
Km tone
0 1 2 3 4
1 Pomi pentru completat goluri 50 0,2 10,0
2 Insectofungicide 50 0,06 3,0
TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Total t /Km 13,0
A: (un) ha Tarif RON /t / 0,375
Km
Total RON 4,8875

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


SPECIFICARE Cap.I Cap.II. Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport chelt.directe
Pentru 1 (un ) hectar 1197,25 555,00 3340,00 4,875 5097,12

3.2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii
de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha
Cap.I Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării din Z.O/ TOTA din care pe categorii
crt. articol normele de muncă , UM L Z.O.
din unitatea de măsură şi
NTM/98 cantitatea
I II III IV
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1954 Tăieri pentru formarea 5,00 4,17 - - - 4,17
coroanei
U.M. = mb ; cantitate =
0,834
2 3246 Încărcat şi descărcat 0,11 0,18 - 0,18 - -
îngrăşăminte chimice
Se execută două lucrări
U.M. = t; cantitate =
( 0,834 x 2 ) =1,68
162
3 1906 Sapa mare pe rând (1,2 m 2,63 7,89 - - 7,89 -
lăţime)
U.M. = mii m².; cantitate =
3,0

4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări 1,22 14,64 - - 14,64 -


U.M. = mii m².; cantitate =
(3 x 4) =12
5 2744 Preparat soluţie pentru 8 0,09 0,36 - - - 0,36
tratamente a câte x 500 l
UM= mii l., cantitate= ( 0,5
x 8) 4,0
6 3157 Deservit MSPP la 8 0,06 0,38 0,38 - - -
tratamente
UM= mii l, cantitate= 6,4
7 294 Cosit între rânduri 2 lucrări 4,00 5,60 - - - 5,60
UM= ha., cantitate= ( 0,7 x
2) 1,4
8 312 Strâns manual fânul şi 1,25 1,75 - 1,75 - -
aşezat ca mulci pe rândul
de pomi
UM= ha., cantitate= ( 0,7 x
2) 1,4
TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 34,97 0,38 1,93 22,53 10,13
MANO - Tarif x 25 25 25 25 25
PERA RON/Z.O
PENTR: - Total RON x 874,25 9,50 48,25 563,25 253,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Coef. de Cantitatea
crt Nr. articol transformare
din NPC/78
caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.a.n.
0 1 2 3 4
1 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,17 1 0,17
Anexa 1
275
2 Stropit cu MSPP 900 - 8 tratamente 0,37 8 2,96
Anexa1
128
TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 3,13
PENTRU: A.1 (un) ha Tarif RON 250
/ha.a.n
Tarif pentru 1 RON 782,5
ha

Cap. III – Materii şi materiale


Nr. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut

163
crt RON TOTAL pentru.
/UM RON transp.
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide: 4000 l x 0,3 % kg 12 40 480 12
2 Insectofungicide: 4000 l x 0,2 % kg 8 80 640 8
3. Îngrăşăminte chimice complexe kg 834 1 834 834
TOTAL VALOARE MATERII ŞI ptr. 1 ha 1954 854
MATERIALE RON

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale


Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de Cantitate Volum
transport transport total
Km tone t/Km
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide 50 0.05 2,5
2 Îngrăşăminte chimice 20 0,84 17,0
TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Total t /Km 19,5
1 (un) ha Tarif RON/t / 0,375
Km
Total RON 7,313

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


SPECIFICARE Cap.I Cap.II. Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport chelt.directe
Pentru 1 (un ) hectar 874,25 785,50 1954,0 7,31 3618,06

3.2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii
de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha
Cap.I Manoperă:
Nr. Nr. articol Denumirea lucrării din TOTAL din care pe categorii
crt. din normele de muncă , Z.O/ Z.O.
NTM/98 unitatea de măsură şi UM I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2022 Tăieri de formarea coroanei 11,1 9,27 - - - 9,27
U.M. = mii pomi ; cantitate = 1
0,834
2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat 0,25 6,25 - 6,25 - -
în câmp de la 8 – 10 km
Se execută două lucrări
U.M. = t; cantitate = 25
3 3246 Încărcat şi descărcat 0,11 0,22 4,44 - -
îngrăşăminte chimice
U.M. = t; cantitate = ( 0,5 t x
4 operaţii ) = 2

164
4 1906 Sapa mare pe rând ( lăţime 2,63 7,89 - - 7,89 -
= 1,2 m )
U.M. = mii m².; cantitate =
3,0
5 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări 1,22 14,64 - - 14,64 -
U.M. = mii m².; cantitate = (3
x 4) =12
6 2744 Preparat soluţii ( 10 0,09 0,54 - - -
tratamente a x 600 l ) 0,54
UM= mii l., cantitate= 6,0
7 3157 Deservit MSPP la 10 0,06 0,36 0,36 - -
tratamente
UM= mii l, cantitate= 6,0
8 294 Cosit între rânduri 2 lucrări 4,00 5,60 - - - 5,60
UM= ha., cantitate= 1,4
9 312 Strâns manual fânul şi aşezat 1,25 1,75 - 1,75 - -
ca mulci pe rândul de pomi
UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2)
1,4
TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 46,82 0,60 8,22 22,53 15,47

MANOPE -Tarif RON/Z.O x 25 25 25 25 25


RA

PENTRU - Total RON x 1163,00 9,00 205,50 563,25 385,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Coef. de Cantitatea
crt Nr. articol transformare Ha Ha.a.n.
din NPC/78 Ct
caracteristici şi utilajul folosit
0 1 2 3 4
1 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 - 25 2,14 1 2,14
t/ha
2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,17 1 0,17
Anexa1
275
3 Stropit cu MSPU 10 tratamente Anexa 1 0,37 10 3,70
128
TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 6.01
PENTRU: A.1 (un) ha Tarif RON 250
/ha.a.n
Tarif pentru RON 1502,5
1 ha

Cap. III – Materii şi materiale


Nr. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut

165
crt RON TOTAL pentru.
/UM RON transp.
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide: 0,3 % x 6000 l kg 12 40 12
2 Insectofungicide: 0,2 % x 6000 l kg 10 80 800 10
3 Gunoi de grajd semifermentat t 25 50 1250 25000
25 t / ha
4 Îngrăşăminte chimice complexe kg 834 1 834 834
TOTAL VALOARE MATERII ŞI A 25856
MATERIALE

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale


Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de Cantitate Volum
transport transport total
Km tone t/Km
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide 50 0,2 10,0
2 Îngrăşăminte chimice 20 0,8 16,0
3. Gunoi de grajd 10 25 250,0
TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km 265,0
1 (un) ha Tarif RON /t 0,375
/ Km
Total RON 103,5

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


SPECIFICARE Cap.I Cap.II. Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport chelt.directe
Pentru 1 (un ) hectar 1163,0 1502,5 3364,0 103,5 6133,0

3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3


pentru executarea lucrărilor de întreţinere
în anul I a plantaţiei de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :
Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ZO TOTAL Din care pe categorii
ctr dinNTM/9 normele de muncă UM ZO
2 Unitate de măsură şi I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1906 - Sapa mare pe 2,63 6,31 - - 6,31 -
rând(500x4,8)
UM= mii m2 cantit=2,4
2 3135 - Deservit semănătoarea 0,14 0,10 - - 0,10 -
SUP-21
UM=ha cantit=0,70
3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 0,09 0,14 - - - 0,14

166
tratamente a câte 400l
UM=mii l cantit=1,6
4 3157 - Deservit MSPP la 4 0,06 0,24 0,24 - - -
tratamente
UM=ha cantit=4
5 1907 - Prăşit cu sapa pe 1,22 11,71 - - 11,71 -
rândul de pomi 4
lucrărix2,4 mii mp
UM=mii m2 cantit=9,6
6 1869 - Plivitul lăstarilor şi 6,06 3,03 - - 3,03 -
dirijarea lor pe direcţia
rândurilor
UM= mii pomi
cantit=0,5
7 294 - Cosit între rânduri-2 4,00 6,08 - - - 6,08
lucrări
UM=ha cantit=(0,76x2)
1,52
8 312 - Strâns fânul şi aşezat 1,25 1,90 - - - -
ca mulci pe rândul de
pomi
UM=ha cantit=1,52
- Total ZO uri X 29,51 0,24 - 21,15 8,12
TOTAL
MANOPERA 1(unu) - Tarif RON/ZO X 25 25 25 25
PENTRU ha
- Total RON X 737,75 6,0 - 528,7 203,0
5

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Nr. Lucrarea Nr.art.din CT Cantitatea


crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de ha ha a. n
anexa 1 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Arătura normală în livadă(după 242 1,30 1 1,30
plantare)
2 Discuit arătura – 2 lucrări 254 0,59 2 1,18
3 Semănat amestec de ierburi perene 107 0,54 1 0,54
4 Stropit în livadă – 4 tratamente 121 0,37 4 1,48
TOTAL - Total Ha a. n 4,50
LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON / ha a. n 250
MECANICE - Total pentru un ha RON 1125
PENTRU

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.pentru
167
crt RON/ Total transport
UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Sămânţă de lolium Kg 14 10 140 14
perene
2 Sămânţă de trifoi alb Kg 7 30 210 7
3 Fungicide 1600 l x0,3% Kg 4,8 40 192 4,8
4 Insecticide 1600 l x0,2% Kg 3,2 80 256 3,2
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 798 29
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr Volum total
crt transp km ansport. t/km
t
0 1 2 3 4
1 Sămânţă şi insectofungicide 50 0,03 1,5
2 Apă pt.4 tratamente 2 1,60 3,2
- total t /km -A:1(ha) 4,7
- tarif RON / t / km 0,375
- total RON 1,762

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
manopera utilaje materiale transport directe
Pentru 1(un) 737,75 1125,0 798,0 1,762 2662,51
hectar

3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :
Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din normele ZO TOTAL
ctr dinNTM/ de muncă UM ZO Din care pe categorii
92 Unitate de măsură şi I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1952 - Tăieri pt.formarea coroanei 2,08 1,04 - - - 1,04
UM=mii pomi cantit=0,5
2 1835 - Săpat gropi pt. 0,11 6,60 - - 6,60 -
completarea golurilor 12%
UM=buc cantit=60
3 1773 - Făcut şanţ de 50x50 0,05 0,10 - - 0,10 -
pt.stocat
UM=ml cantit=2

168
4 1775 - Stratificat pom în şanţ 1,82 0,11 - - 0,11 -
UM=mii buc cantit=0,06
5 1843 - Fasonat şi mocirlit rădăcina 3,33 0,20 O,20 - - -
UM=mii pomi cantit=0,06
6 1845 - Repartizat pomi la gropi 3,13 0,19 0,19 - - -
UM=mii pomi cantit=0,06
7 1866 - Plantat pomi lucrare 0,02 1,20 - - - 1,20
completă
UM=buc cantit=60
8 1906 - Sapa mare pe 2,63 6,31 - - 6,31 -
rând(4,8x500)
UM=mii m2 cantit=2,40
9 1907 - Prăşit pe rând- 4 lucrări 1,22 11,71 - - 11,71 -
UM=mii m2 cantit=(4x2,4)
9,6
10 2744 - Pregătit soluţia pentru 5 0,09 0,18 - - - 0,18
trat.
UM=mii l cantit=2,0
11 3157 - Deservit MSPP-5 0,06 0,30 0,30 - - -
tratamente
UM=ha cantit=5,0
12 294 - Cosit intre randuri-2 lucrari 4,00 6,08 - - - 6,08
UM=ha cantit=1,52
13 312 - Strans fan si asezat ca 1,25 1,90 - - - 1,90
mulci
UM=ha cantit=1,52
14 1869 Plivit lastari si dirijarea lor 6,06 3,03 - - 3,03 -
pe directia randurilor UM
mii pomi cant. 0,5
- Total ZO uri X 38,95 0,69 - 27,86 10,40
TOTAL 1(unu) - Tarif lei/ZO X 25 25 25 25
MANOPE
- Total RON X 973,75 17,25 696,5 260,0
RA
PENTRU

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr.c Lucrarea CT coef.de Cantitatea
rt Caracteristici şi utilajul folosit transf. Ha Ha a.n
0 1 2 3 4
1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0,37 5 1,85
TOTAL -Total ha.a.n 1,85
LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n 250
MECANICE - Total pentru un ha RON 450
PENTRU :

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.pentru transport
169
crt RON Total
/UM mii lei
0 1 2 3 4 5 6
1 Pomi pentru completat goluri Buc 60 20 1200,0 60
12%
2 Fungicide : 2000 l x 0,3% Kg 6 40 240,0 6
3 Insecticide : 2000 l x 0,2% Kg 4 80 320,0 4

TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 1760,0 70


MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.transport. Volum total
crt transp km t t/km
0 1 2 3 4
1 Pomi 50 0,1 5,0
2 Insectofungicide 50 0,01 0,5
3
- total t /km -A:1(ha) 5,5
- tarif RON / t / km 0,375
- total RON 2,062

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli directe
manopera utilaje materiale transport
Pentru 1(un) 973,75 450,0 1760,0 2,062 3185,812
hectar

3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III
a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :
Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ZO TOTAL
ctr dinNTM normele de muncă UM ZO Din care pe categorii
/92 Unitate de măsură şi I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1954 - Tăieri pt.formarea 5,0 2,50 - - - 2,50
coroanei
UM=mii pomi cantit=0,5
2 2037 - Strângerea ramurilor şi 1,44 1,44 1,44 - - -
redus scoaterea lor la alei
3/4 UM=ha cantit=1 ha
3 2744 - Pregătit soluţia pt.6 0,09 0,27 - - - 0,27
tratamente a câte 500 l
UM=mii l cantit=3,0
170
4 3157 - Deservit MSPP la 6 0,06 0,36 0,36 - - -
tratamente
UM=ha cantit=6
5 1906 - Sapa mare pe rând (4,8 2,63 6,31 - - 6,31 -
mx500)
UM=mii m2 cantit=2,4
6 1908 - Prăşit pe rând(4 lucr x 1,22 11,71 - - 11,71
2,4)
UM= mii m2 cantit=9,6
7 3246 - Încărcat şi desc îngr.chim. 0,11 0,22 - 0,22 - -
-4 operaţiuni
UM=t cantit=0,5 x 4=2
8 1868 - Administrat îngr.chim.câte 1,54 0,77 - O,77 - -
1 kg/pom
UM=mii pomi cantit=0,5
9 294 - Cosit între rânduri 2 4,00 6,08 - 6,08
lucrări
UM=ha cantit=(0,76 x 2)
1,52
10 312 - Strâns iarba cosită şi 1,25 1,90 - - - 1,90
aşezarea ca mulci pe
rândul de pomi
UM=ha cantit=1,52
- Total ZO uri X 31,56 1,80 0,99 18,02 10,75
TOTAL 1(unu)
- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25
MANOPERA
PENTRU - Total RON X 789,0 45,0 24,75 450,5 268,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Nr.art.din CT Cantitatea
crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de ha ha a. n
anexa 1 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0,37 6 2,22
tratamente
2 Administrat îngr.chim. 275 0,17 1 0,17
TOTAL - Total Ha a. n 2,39
LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON / ha a. n 250
MECANICE - Total pentru un ha RON 597,5
PENTRU

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.pentru

171
crt Lei/UM Total transport
RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide : 300 l x 0,3% Kg 9,0 40,0 360,0 9,0
2 Insecticide : 300 l x 0,2% Kg 6,0 80,0 480,0 6,0
3 Îngrăşăminte chimice Kg 500 1 500,0 500,0
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 134,0 515
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr Volum total
crt transp km ansport. t/km
t
0 1 2 3 4
1 insectofungicide 50 0,015 0,75
2 Ingrasaminta chimice 20 0,50 10,0
- total t /km 1 (unu) ha 10,75
- tarif RON / t / km 0,375
- total RON 4,031

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
manopera utilaje materiale transport directe
A-Pentru 1(un) 789,0 597,5 1340,0 4,031 2730,53
hectar

3.3.6.Antemăsurătoare – Deviz nr.6


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PRUN cu
desimea de 500 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :
Nr Nr. Denumirea lucrării din ZO TOTAL
ctr artic normele de muncă UM ZO Din care pe categorii
dinNT Unitate de măsură şi I II III IV
M/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1955 - Tăieri pt.formarea 6,25 3,13 - - - 3,13
coroanei
UM=mii pomi cantit=0,5
2 2037 - Strângerea ramurilor şi 2,87 2,87 - 2,87 - -
redus scoaterea lor la alei
3/4 UM=ha cantit=1 ha
3 3246 - Încărcat şi descărcat 0,11 0,22 - 0,22 - -
îngr.chim.4 operaţiuni
UM=t cantit=2 t
4 1868 - Administrat îngr.chimice 1,54 0,77 - 0,77 - -
UM=mii pomi cantit=0,5

172
5 1906 - Sapa mare pe rând 2,63 6,31 - - 6,31 -
UM=mii m2 cantit=2,4
6 1908 - Prăşit pe rând 4 lucrări 1,22 11,71 - - 11,71 -
UM=mii m2 cantit=9,6
7 2744 - Pregătit soluţie pentru 8 0,09 0,36 - - - 0,36
tratamente a câte 500 l
UM=mii l cantit=4,0
8 3157 - Deservit MSPP la 8 0,06 0,48 0,48 - - -
tratamente
UM=ha cantit=8
9 294 - Cosit între rânduri 2 4,00 6,08 - - - 6,08
lucrări
UM=ha cantit= 1,52
10 312 - Strâns iarba cosită şi 1,25 1,90 - - - 1,90
aşezarea ca mulci pe
rândul de pomi
UM=ha cantit=1,52
- Total ZO uri X 33,83 0,48 3,86 18,02 11,47
TOTAL
- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25
MANOPERA 1(unu)
PENTRU ha - Total RON X 845,75 12,0 96,5 450,5 286,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea CT coef.de Cantitatea
crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. Ha Ha a.n
0 1 2 3 4
1 Stropit cu MSPP - 8 tratamente 0,37 8 2,96
TOTAL -Total ha.a.n 2,96
LUCRĂRI 1 (un) ha - Tarif RON/ha a.n 250,0
MECANICE - Total pentru un ha RON 740,0
PENTRU :

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.pentru
crt Lei/UM Total transport
mii lei
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide : 4000 l x 0,3% Kg 12 40 480 12
2 Insecticide : 4000 l x 0,2% Kg 8 80 360 8
3 Îngrăşăminte chimice Kg 500 1 500 500
complexe
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 134,0 520
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr Volum total
crt transp km ansport. t/km
173
t
0 1 2 3 4
1 Transport îngrăş.chimice + insectofun- 50 0,52 26
gicide

- total t /km 1 (unu) ha 26


- tarif RON/ t / km 0,375
- total RON 9,75
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON
Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
manopera utilaje materiale transport cheltuieli
directe
Pentru 1(un) 845,75 740,0 1340,0 9,75 2935,5
hectar

3.3.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7


Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V
a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :
Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ZO TOTAL
ctr dinNTM normele de muncă UM ZO Din care pe categorii
/92 Unitate de măsură şi I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1956 - Tăieri pt.formarea 15,63 7,82 - - - 7,82
coroanei
UM=mii pomi cantit=0,5
2 2037 - Strângerea ramurilor şi 6,66 3,33 - - - 3,33
redus scoaterea lor la alei
3/4 UM=ha cantit=1 ha
3 3246 - Încîrcat şi descărcat 0,11 0,22 - 0,22 - -
îngr.chim.4 operaţiuni
UM=t cantit=2 T
4 1868 - Administra îngr.chimice 1,54 0,77 - 0,77 - -
UM=mii pomi cantit=0,5
5 3223 - Încărcat gunoi de grajd 0,18 1,80 - 1,80 - -
UM=t cantit=(500 x
20)=10
6 1867 - Administrat gunoi de grajd 1,67 1,67 - 1,67 - -
redus1/ UM=ha cantit=1,0
2
7 1906 - Sapa mare pe rând 2,63 6,31 - - 6,31 -
UM=mii m2 cantit=2,4
8 1908 - Prăşit pe rând 4 lucrări 1,22 11,71 - - 11,71 -
UM=mii m2 cantit=9,6

174
9 2744 - Cosit între rânduri 2 4,0 6,08 - - - 6,08
lucrări
UM=ha cantit= 1,52
10 3157 - Strâns iarba cosită şi 1,25 1,90 - - - 1,90
aşezarea ca mulci pe
rândul de pomi
UM=ha cantit=1,52
11 294 - Pregătit soluţie pentru 8 0,09 0,43 - - - 0,43
tratamente a câte 500 l
UM=mii cantit=4,8
12 312 - Deservit MSPP la 8 0,06 0,48 0,48 - - -
tratamente
UM=ha cantit=8
- Total ZO uri X 42,52 0,48 4,46 18,02 19,56
TOTAL
- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25
MANOPERA 1(unu)
PENTRU - Total RON X 1063,0 12,0 111,5 450,0 489,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea CT coef.de Cantitatea
crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. Ha Ha a.n
0 1 2 3 4
1 Stropit cu MSPP - 8 tratamente 0,37 8 2,96
TOTAL -Total ha.a.n 2,96
LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n 250,0
MECANICE - Total pentru un ha RON 740,0
PENTRU :

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.pentru
crt RON/UM Total transport
RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide : 4000 l x 0,3% Kg 14,4 40 576,0 15
2 Insecticide : 4000 l x 0,2% Kg 9,6 80 768,0 10
3 Îngrăşăminte chimice Kg 500 1 500,0 500
complexe 1kg/pom
4 Gunoi de grajd t 10,0 50 500,0 10000
semifermentat 20kg/pom
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 2344,0 10525
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr Volum total
crt transp km ansport. t/km
t
175
0 1 2 3 4
1 Transport îngrăş.chimice + insectofun- 50 0,525 27
gicide
2 Gunoi de grajd 10 10 100
- total t /km :1(ha) 127
- tarif RON/ t / km 0,375
- total RON 47,625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
manopera utilaje materiale transport directe
Pentru 1(un) hectar 1063,0 740,0 2344,0 47,625 4194,625

3.4.1.Antemăsurătoare –Deviz nr.2


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de NUC cu desimea
de 208 pomi/ha.
Distanţa de plantare 8 m între rânduri şi 6 m pe rând.
Cap. I - Manoperă
Nr. Nr. Art. Denumirea lucrării din Z.O Total Din care pe categorii
Crt. din normele de muncă ZO I II III IV
NTM/92 Unitatea de măsură şi
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2863 Defrişarea de porumbar , 18,6 14 14
maceş, mur, paducel,
20%grad de acop.
UM=ha,cantitate=0,75
2 3246 Incârcat şi descărcat îngr. 0,11 0,04 0,04
chimice 2 operaţiuni
UM=t;
cantitate(2x0,208)=0,408
3 3091 Marunţit îngr.chimice 0,14 0,6 0,6
UM=t;cantitate=0,41
4 1867 Administrat manual 1,54 0,31 0,31
îngrăşăminte chimice
UM=0,2
5 3135 Deservit semănătoarea 0,08 0,08 0,08
UM=ha, cantit.=1.0
6 1906 Sapă mare, 4m2/pom UM= 2,63 2,10 2,10
mii m2 cantit. =0,8
7 2744 Pregătit soluţie pentru 4 0,09 0,07 0,07
tratamente UM =mii l.
cantit.=0,8
8 2740 Stropit pomii cu Vermorelul 3,33 2,66 2,66
( AS-S) UM=mii l. cantit. 0,8
9 1908 Prăşit în jurul pomilor 1,22 3,90 3,90
2 2,
4m × 4 lucr. UM=mii m ,
cantit.=(0,8 × 4)=3,2

176
10 294 Cosit manual între pomi 4,0 8,00 8,0
(2lucr.) UM=ha, cantit.=2
11 312 Strâns fânul şi aşezarea ca 1,25 2,50 2,50
mulci lângă pomi UM=ha,
cantit=2
12 2869 Plivit lăstari şi dirijarea lor 6,06 0,05 0,05
pe direcţia rândurilor
UM=mp;cantitate=0,208
1 (un) ha Total Z.O.uri × 34,31 0,08 3,45 20,05 10,73
TOTAL Tarif RON /Z.O. × 25 25 25 25 25
MANOPERA Total RON × 857,75 2,02 86,25 501,25 268,25

Cap. II. – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea caracteristică şi utilajul folosit C T coef. de Cantitatea
crt. transf. ha Ha a.n.
0 1 2 3 4
Discuit cu GD -2,8 – 2 lucrari 0,59 2 1,18
Semănat amestec de ierburi perene –2 0,54 2 1,08
lucrări
TOTAL LUCRĂRI 1 ( un) ha Total ha a.r. 2,26
MECANICE Tarif RON/ha a.n 250
PENTRU : Total pentru un ha RON 565

Cap. III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greutatea pt.
Crt RON/ Total transport
UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg 500 1 500 500
2 Seminţe de lolium perene Kg 15 10 150 15
3 Seminţe de trifoi alb Kg 7 30 210 7
4 Fungicide: 800 l × 0,3% Kg 2,4 40 96 2,4
5 Insecticide : 800 l × 0,2% Kg 1,6 80 128 1,6
TOTAL VALOARE pentru 1 (un) 1084 530
MATERII ŞI hectar
MATERIALE

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea grupa Distanţa de Cantitatea Volum total t/km
Crt. transp. transp. tone
0 1 2 3 4
1 Îngrăşăminte chimice 50 0,5 25
2 Insectofungicide 50 0,03 1,5
+seminţe de ierburi
perene
TOTAL 1 (UN) Total t/km. 26,5
TRANSPORTURI HA Tarif RON /t/km 0,375
177
PENTRU Total RON 99,38

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
Manopera Utilaje Materiale transport directe
pentru 1 (un )hectar 857,75 565 1084 99,38 2606,13

3.4.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de NUC cu desimea
de 208 pomi/ha
Cap.I - Manopera
Nr. Nr. Art. Denumirea lucrării din normele Z.O. Total
Crt. din de muncă Z.O. Din care pe categorii
NTM/92 Unitatea de măsură şi
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1952 Tăieri de formarea coroanei 1,04 0,22 0,21
redus1/ UM=nr. Pomi; cantit.=0.208
2
2 1832 Săpat gropi pentru completări de 0,12 3,13 3,13
goluri 12% 5
UM=buc.; cantit.=25
3 1843 Fasonat rădăcină făcut mocirlă şi 3,33 0,10 0,10
mocirlet
UM=mb.; cantit.=0,03
4 1845 Repartizat pomi la gropi 3,13 0,09 0,09
UM=mb; cantit =0,03
5 1866 Plantat pomi nr. goluri 12% 0,02 0,5 0,50
UM=buc.; cantit=25
6 1906 Sapa mare în jurul pomului 2,63 2,10 2,10
UM=mii m2 ;cantit =0,8
7 2744 Preparat soluţie pentru 5 0,09 0,09 0,09
tratamente a 200 l
UM=mii; cantit.=1,0
8 2740 Stropit pomii cu vermorel AS-5 3,33 3,33 3,33
UM=mii l; cantit. =1,0
9 1908 Prăşit în jurul pomilor câte 4 m2 1,22 3,90 3,90
se execută 4 lucrări
UM= mii m2; cantit.=3,2
10 294 Cosit manual între pomi –2 4,00 8,0 8,00
lucrări
UM=ha ; cantit. =2,0
11 312 Strâns iarbă cosită şi aşezată ca 1,25 2,50 2,50
mulci în jurul pomilor
UM=ha ; cantit.=2

178
12 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei 5,75 8,63 8,63
UM=mii mp;cantitate=1,5

13 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe 6,06 1,26 1,26


direcţia rândurilor
UM=mp;cantitate=0,208
TOTAL 1 (unu)ha TOTAL Z.O. × 33,85 11,13 10,58 12,14
MANOPERA TARIF RON /Z.O 25 25 25 25
TOTAL RON × 846,25 278,25 264,5 303,5

CAP. II-Utilaje :lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea CT coef. Cantitatea
Crt. Caracteristici şi utilaje folosite de transf. ha Ha a.n.
0 1 2 3 4

- -

TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha a.r.


MECANICE Tarif RON/ha a.n.
Total pentru un ha
RON

Cap III- Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greutatea pentru
crt. RON Total transport
/ UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Pomi pentru completări goluri Buc 25 20 500 50
12%
2 Fungicide :1000 × 0,3% Kg 3 40 120 3,0
3 Insecticide :1000 × 0,2% kg 2 80 160 2,0
TOTAL 1 (un ha 780 3,0
VALOARE
MATERIALE

Capitolul IV- Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumire grupa Distanţa Cantitatea Volum total t/km
crt. de transport
transport tone
0 1 2 3 4
1 Pomi şi insectofungicide 50 0,06 3,0
TOTAL 1 (un ) ha Total t/ha 3,0
MATERII ŞI Tarif RON /t/km 0,375
MATERIALE Total RON 1,125
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON
Specificare Cap. I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
Manopera Utilaje Materiale Transport
179
pentru 1(un ) ha 846,25 - 780,00 1,125 1627,38

3.4.3.Antemăsurătoare - Deviz nr. 4


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de NUC cu desimea
de 208 pomi/ha

Cap.I - Manopera
Nr. Nr. art. Denumirea lucrării din Z.O. Total Din care pe categorii
Crt din normele de muncă ZO I II III IV
NTM/92 Unitatea de măsură şi
cantitatea
1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei 2,08 4,16 4,16
U.M.=mii pomi ; cantitatea =0,2
2 1866 Sapa mare în jurul pomilor 2,63 2,10 2,10
UM=mii m2; cantit. =0,8
3 2744 Preparat soluţie pentru 5 0,09 0,14 0,14
tratament a 300 l
UM= mii l; cantit =1.5
4 2740 Stropit pomii cu vermorelul AS 3,33 5,00 5,00
UM=mii l; cantit. =1,5
5 1908 Prăşit 4 m2 în jurul pomilor de 4 1,22 3,90 3,90
ori
UM=mii m2 ; cantit. =3,2
6 294 Cosit manual între pomi –2 4,00 8,00 8,00
lucrări
UM=ha ; cantit. =2,0
7 312 Strâns iarba cosită şi aşezare 1,25 2,50 2,50
camulci în jurul pomilor
UM=ha : cantit.=2
8 2037 Strans ramurile si scoase la alei 5,75 8,63 8,63
UM=mii mp;cantitate=1,5
9 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea lor 6,06 1,26 1,26
pe directia randurilor
UM=mb;cantitate=0,208
TOTAL 1 (unu) ha Total Zouri × 35,68 11,13 7,25 17,3
MANOPERA Tarif RON/Z.O. × 25 25 25 25
PENTRU Total RON × 892 278,2 181,2 432,5
5 5

Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

180
Nr. Lucrarea CT Cantitatea
Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. de
trans.
0 1 2 3 4

TOTAL 1(un) ha Total ha .a.r.


LUCRĂRI Tarif RON/ha a.h.
MECANICE Total pentru un ha RON
PENTRU :

Cap. III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greutatea pentru
Crt RON Total transport
/ RON
UM
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide 1500 l. × 0,3% Kg. 4,5 40 180 1,5
2 Insecticide :1500 l. × 0,2% Kg. 3,0 80 240 3,0
TOTAL -pentru 1 (un) hectar 420 7,5
VALOARE
MATERII ŞI
MATERIALE

Cap.IV. Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea –grupa Distanţa de Cantitatea Volum total
crt. transport transportată t/km
Km. tone
0 1 2 3 4
1. Insectofungicide 5,0 0,01 0,5
TOTAL 1 (un) ha Total t/km. 0,5
TRANSPORT Tarif tarif RON /t/km 0,375
PENTRU : Total RON 0,19

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


SPECIFICARE Cap. I Cap.II Cap. III Cap. IV Total cheltuieli
Manopera Utilaje Materiale Transport directe

pentru 1 ( un ) hectar 892,00 - 420 0,19 1312,19

3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 5


181
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de NUC cu
desimea de 208 pomi/ha

Cap.I - Manopera
Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO Total ZO Din care pe categorii
crt art. normele de muncă UM I II III IV
din Unitatea de măsură şi
NTM/9 cantitatea
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1952 Tăieri pentru formarea 2,08 0,42 0,42
coroanei
Um=mii pomi,cantit.=0,2
2 1775 Încărcat şi descărcat 0,11 0,08 0,08
îngrăşăminte chimice
2 operaţiuni
UM=1; cantit =0,4 × 2=0,8
3 1868 Administrat manual 1,54 0,31 0,31
îngrăşăminte chimice
UM=mii pomi; cantit.=0,2
4 1866 Sapa mare în jurul pomilor 2,63 2,10 2,10
UM=mii m2 cantit.=0,8
5 2744 Preparat soluţie pentru 5 0,09 0,18 0,18
tratamente a 400 l.
UM=mii l.; cantit. =2.0
6 2740 Stropit pomi vermorel AS-S 3,33 6,66 6,66
UM =mii l. cantit.=2
7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 1,22 3,90 3,90
Se execută 4 lucrări
UM =mii m2; cantit. =2
8 294 Cosit manual între pomi –2 4,0 8,0 8,00
lucrări
UM =ha ; cantit.= 2
9 312 Strâns iarba cosită şi 1,25 2,50 2.50
aşezarea ca mulet în jurul
pomilor
UM= ha ; cantit. =2
10 2037 Strâns ramurile şi scoase la 5,75 8,63 8,63
alei
UM=mii mp;cantitate=1,5

11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6,06 1,26 1,26


lor pe direcţia rândurilor
UM=mb;cantitate=0,208
12 3091 Marunţit îngr.chimice 0,14 0,6 0,6
UM=t;cantitate=0,41
TOTAL 1 (unu) ha Total ZO uri × 34,1 0,08 11,5 7,26 15,26
MANOPERĂ Tarif RON/ZO × 25 25 25 25 25

182
Total RON × 852,5 2,00 287,5 181,5 381,5

Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea CT Cantitatea
Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. de ha Ha a..n
transf.
0 1 2 3 4

TOTAL 1(un) ha Total ha .a.r.


LUCRĂRI Tarif RON/ha a.h.
MECANICE Total pentru un ha RON
PENTRU :

Cap. III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greutatea pentru
Crt RON Total transport
/ UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg. 400 1 400 400
2 Fungicide 2000 l. × 0,3% Kg. 4,50 40 180 1,50
3 Insecticide :2000 l. × 0,2% Kg. 3,00 80 240 3,00
TOTAL -pentru 1 (un) hectar 820 410
VALOAREA
MATERII ŞI
MATERIALE

Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea –grupa Distanţa Cantitatea Volum total
crt. de transportată t/km
transport tone
Km.
0 1 2 3 4
1. Îngrăşăminte chimice +Insectofungicide 50 0,41 21
TOTAL 1 (un) Total t/km. 21,00
TRANSPORTURI ha Tarif RON /t/km 0,375
PENTRU Total RON 8,00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


SPECIFICARE Cap. I Cap.II Cap. III Cap. IV Total cheltuieli
Manopera Utilaje Materiale Transport directe
pentru 1 ( un ) hectar 852,5 - 820,0 8,0 1680,5

3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 6


183
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii
de NUC cu desimea de 208 pomi/ha
Cap.I - Manopera
Nr. Nr. art. Denumirea lucrării din Z.O. Total Din care pe categorii
crt din normele de muncă UM Z.O. I II III IV
NTM/9 Unitatea de măsură şi
2 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1953 Tăieri pentru formarea 3,84 0,77 0,77
coroanei
Um=mii pomi,cantit.=0,2
2 3226 Încărcat, transportat la 8- 0,25 1,00 1,00
12km. şi descărcat în comp.
Gunoiul de grajd
UM=t cantit.=4
3 1867 Administrat îngrăşăminte 1,33 1,33 1,33
natural în jurul pomilor
20kg/pomi
UM=ha ; cantit.=1,0
4 1866 Sapa mare în jurul pomilor 2,63 2,10 2,10
UM=mii m2 cantit.=0,8
5 2744 Preparat soluţie pentru 5 0,09 0,23 0,23
tratamente a 500 l.
UM=mii l.; cantit. =2.5
6 3157 Deservit MSPP la 5 0,06 0,30 0,30
tratamente
UM=ha ; cantit.=5
7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 1,22 3,90 3,90
UM =mii m2; cantit. =3,2
8 294 Cosit manual între pomi –2 4,00 8,00 8,00
lucrări
UM =ha ; cantit.= 2
9 312 Strâns iarba cosită şi 1,25 2,50 2,50
aşezarea ca mulet în jurul
pomilor
UM= ha ; cantit. =2
10 2037 Strans ramurile şi scoase la 5,75 8,63 8,63
alei
UM=mii mp;cantitate=1,5
11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6,06 1,26 1,26
lor pe direcţia rândurilor
UM=mp;cantitate=0,208
TOTAL 1 (unu) ha Total Z.O. uri × 30,02 0,30 13,46 7,26 9,00
MANOPERA Tarif RON/Z.O. × 25 25 25 25 25
Total RON × 750,5 7,5 336,5 181,5 225,0

Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea CT Cantitatea
184
Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. de ha Ha a..n
trans.
0 1 2 3 4
1 Stropit cu MSPP-5 tractoare 0,37 5 1,85

TOTAL 1(un) ha Total ha .a.r. 1,85


LUCRĂRI Tarif RON/ha a.h. 250
MECANICE Total pentru un ha RON 462,5

Cap. III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greutatea pentru
Crt RON/ Total transport
UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Gunoi de grajd t 4,00 50 200 4000
2 Fungicide 2000 l. × 0,3% Kg. 6,0 40 240 6
3 Insecticide :2000 l. × 0,2% Kg. 4,0 80 320 4,0
TOTAL -pentru 1 (un) hectar 760 4010
VALOAREA
MATERII ŞI
MATERIALE

Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea –grupa Distanţa Cantitatea Volum total
crt. de transportată t/km
transport tone
Km.
0 1 2 3 4
1. Gunoi de grajd 10 4 40
2 Insectofungicide 50 0,001 0,50
TOTAL 1 (un) ha Total t/km. 40,50
TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km 0,375
Total RON 15,19

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


SPECIFICARE Cap. I Cap.II Cap. III Cap. IV Total cheltuieli
Manopera Utilaje Materiale Transport directe
– pentru 1 ( un ) hectar 750,5 462,5 760,0 15,19 1988,19

3.4.6.Antemăsurătoare - Deviz nr. 7


Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii
185
de NUC cu desimea de 208 pomi/ha

Cap.I - Manopera
Nr. Nr. art. Denumirea lucrării din Din care pe categorii
crt din normele de muncă Z.O. Total
NTM/9 Unitatea de măsură şi UM Z.O. I II III IV
2 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1953 Tăieri pentru formarea 3,84 0,77 0,77
coroanei
Um=mii pomi,cantit.=0,2
2 1775 Încărcat şi descărcat 0,11 0,08 0,08
îngrăşăminte chimice –două
operaţiuni
UM=t ; cantit.=0,4 × 2=0,8
3 1868 Administrat manual 1,54 0,31 0,31
îngrăşăminte chimice
UM=mii pomi ; cantit.=0,2
4 1866 Sapa mare în jurul pomilor 2,53 2,02 2,02
UM=mii m2; cantit.=0,8
5 2744 Preparat soluţie pentru 6 0,09 0,27 0,27
tratamente a 500 l./ha
UM=mii l.; cantit. =3,0
6 3157 Deservit MSPP la 6 0,06 0,36 0,36
tratamente
UM=ha ; cantit.=6
7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări 1,22 3,90 3,90
UM =mii m2; cantit. =3,2
8 294 Cosit manual între pomi –2 4,0 8,00 8,00
lucrări
UM =ha ; cantit.= 2
9 312 Strâns iarba cosită şi 1,25 2,50 2,50
aşezarea ca mulet în jurul
pomilor
UM= ha ; cantit. =2
10 2037 Strans ramurile si scoase la 5,75 8,63 8,63
alei
UM=mii mp;cantitate=1,5
11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor 6,06 1,26 1,26
pe direcţia rândurilor
UM=mb;cantitate=0,208
12 2037 Strâns ramurile şi scoase la 5,75 8,63 8,63
alei
UM=mii mp;cantitate=1,5
13 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor 6,06 1,26 1,26
pe direcţia rândurilor
UM=mb;cantitate=0,208
TOTAL 1 (unu) ha Total Z.O. uri × 28,10 0,44 11,44 7,18 9,04
MANOPERA Tarif RON/Z.O. × 25 25 25 25 25
186
Total RON × 702,5 11,0 286,0 179,5 226

Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea CT Cantitatea
Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. de ha Ha a..n
trans.
0 1 2 3 4
1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0,37 6 2,22
TOTAL 1(un) ha Total ha .a.r. 2,22
LUCRĂRI Tarif RON/ha a.h. 250
MECANICE Total pentru un ha RON 555
PENTRU

Cap. III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greutatea
Crt RO Total pentru transport
N/ RON
UM
0 1 2 3 4 5 6
1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg. 420 1 420 420
2 Fungicide 3000 l. × 0,3% Kg. 9,00 40 360 9,00
3 Insecticide :3000 l. × 0,2% Kg. 6,00 80 480 6,00
TOTAL pentru 1 (un) hectar 1260 435
VALOAREA
MATERII ŞI
MATERIALE

Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea –grupa Distanţa Cantitatea Volum total
crt. de transportată t/km
transport tone
Km.
0 1 2 3 4
1 Îngrăşăminte chimice complexe 50 0,44 22
+insectofungicide
TOTAL 1 (un) ha Total t/km. 22
TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km 0,375
Total RON 8,25

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


SPECIFICARE Cap. I Cap.II Cap. III Cap. IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport cheltuieli
directe
pentru 1 ( un ) hectar 702,5 555 1260 8,25 2525,75

3.4.7.Antemăsurătoare - Deviz nr. 8

187
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de NUC cu
desimea de 208 pomi/ha

Cap.I - Manopera
Nr. Nr. art. Denumirea lucrării din ZO Total Din care pe categorii
crt din normele de muncă UM ZO I II III IV
NTM/92 Unitatea de măsură şi
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1953 Tăieri pentru formarea 3,54 0,77 0,77
coroanei
Um=mii pomi,cantit.=0,2
2 1848 Strâns manual ramurile tăiate 0,59 0,59 0,59
redus ½ UM=ha; cantit.=0,8
3 1866 Sapa mare în jurul pomilor 2,53 2,10 2,10
UM=mii m2 cantit.=0,8
4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0,09 0,27 0,27
tratamente a 500 l./ha
UM=mii l.; cantit. =3,0
5 3157 Deservit MSPP la 6 0,06 0,36 0,36
tratamente
UM=ha ; cantit.=6
6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 1,22 3,90 3,90
lucrări
UM =mii m2; cantit. =3,2
7 294 Cosit manual între pomi –2 4,00 8,00 8,00
lucrări
UM =ha ; cantit.= 2
8 312 Strâns iarba cosită şi 1,25 2,50 2,50
aşezarea ca mulet în jurul
pomilor
UM= ha ; cantit. =2

9 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor 6,06 1,26 1,26


pe direcţia rândurilor
UM=mb;cantitate=0,208
TOTAL 1 (unu) ha Total Z.O. uri × 27,79 0,36 11.13 7,26 9.04
MANOPERA Tarif RON/Z.O. × 25 25 25 25 25
Total RON × 694.75 9,00 278,25 131,5 26,0

Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea CT Cantitatea
Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. de ha Ha a..n
trans.
0 1 2 3 4
1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0,37 6,00 2,22
TOTAL 1(un) ha Total ha .a.r. 2,22
LUCRĂRI Tarif RON/ha a.h. 250
188
MECANICE Total pentru un ha RON 555

Cap. III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greutatea pentru
Crt RON/ Total transport
UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide 3000 l. × 0,3% Kg. 9,00 40 360 9,00
2 Insecticide :3000 l. × 0,2% Kg. 6,00 80 480 6,00
TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar 840 15,00
MATERII ŞI MATERIALE

Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea –grupa Distanţa Cantitatea Volum total
crt. de transporta t/km
transport tă
Km. tone
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide 50 0,02 1,00
TOTAL 1 (un) ha Total t/km. 1,00
TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km 0,375
Total RON 0,376

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


SPECIFICARE Cap. I Cap.II Cap. III Cap. IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport cheltuieli
directe

pentru 1 ( un ) hectar 694,75 555,00 840,00 0,38 2090,13

3.4.8.Antemăsurătoare - Deviz nr. 9


189
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii
de NUC cu desimea de 208 pomi/ha

Cap.I - Manopera
Nr.crt Nr. Denumirea lucrării din Z.O. Tota Din care pe categorii
art. normele de muncă UM l
din Unitatea de măsură şi Z.O. I II III IV
NTM/ cantitatea
92
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1953 Tăieri pentru formarea 3,54 0,77 0,77
coroanei
Um=mii pomi,cantit.=0,2
2 1948 Strâns manual ramurile 1,18 1,18 1,18
tăiate
UM=ha; cantit.=1,0
3 2744 Preparat soluţie pentru 8 0,09 0,36 0,36
tratamente a 500 l./ha
UM=mii l.; cantit. =4,0
4 1866 Sapa mare în jurul 2,53 2,10 2,10
pomilor –4m2
UM=mii m2 cantit.=0,8
5 3157 Deservit MSPP la 8 0,06 0,48 0,48
tratamente
UM=ha ; cantit.=8
6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 1,22 3,90 3,90
lucrări
UM =mii m2; cantit. =3,2
7 294 Cosit manual între pomi – 4,00 8,00 8,00
2 lucrări
UM =ha ; cantit.= 2
8 312 Strâns iarba cosită şi 1,25 2,50 2,50
aşezată în jurul pomilor
UM= ha ; cantit. =2
1869 Plivitul lastarilor si 6,06 1,26 1,26
dirijarea lor pe directia
randurilor
UM=mb;cantitate=0,208
TOTAL 1 Total Z.O. uri x 28,00 10,48 2,50 6,00 9,13
MANO (unu) Tarif RON/Z.O. × 25 25 25 25 25
PERA ha Total RON × 700,0 12,0 278.25 181,5 228,25
PENTRU

Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea CT Cantitatea
190
Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. de ha Ha a..n
transf.
0 1 2 3 4
1 Stropit cu MSPP-8 tratamente 0,37 8,00 2,96
TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha .a.r. 2,96
MECANICE Tarif RON/ha a.h. 250
Total pentru un ha RON 740

Cap. III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greutatea pentru
Crt RON Total transport
/UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide 4000 l. × 0,3% Kg. 12,00 40 480 12,00
2 Insecticide :4000 l. × 0,2% Kg. 8,00 80 640 8,00
TOTAL VALOARE -pentru 1 (un) hectar 1120 20,00
MATERII ŞI MATERIALE

Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea –grupa Distanţa Cantitatea Volum total
crt de transportată t/km
. transport tone
Km.
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide 50,00 0,02 1,00
TOTAL 1 (un) ha Total t/km. 1,00
TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km 0,375
PENTRU Total RON 0,375

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


SPECIFICARE Cap. I Cap.II Cap. III Cap. IV Total cheltuieli
Manopera Utilaje Materiale Transport directe
pentru 1 ( un ) hectar 700,00 740,00 1120,00 0,38 2560,38

3.4.9. Antemăsurătoare - Deviz nr. 10


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii

191
de NUC cu desimea de 208 pomi/ha

Cap.I - Manopera
Nr. Nr. art. Denumirea lucrării din Z.O. Total Din care pe categorii
crt din normele de muncă UM Z.O.
NTM/92 Unitatea de măsură şi I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1959 Tăieri pentru formarea 0,029 6,03 6,03
asimilat coroanei
Um=mii pomi,cantit.=208
2 2057 Strâns manual ramurile tăiate 5,75 8,63 8,63
şi scoase la alee
UM=ha; cantit.=1,5
3 3226 Încărcat, transportat la 8-12 0,25 5,00 5,00
km. şi descărcat în câmp a
gunoiului de grajd
UM=t; cantit.=20t
4 1867 Administrat îngrăşăminte 1,33 1,33 1,33
natural în jurul pomilor –
100kg./pomi
UM= ha ;cantit. =1
5 1866 Sapa mare în jurul pomilor 2,63 2,10 2,10
UM=mii m2 cantit.=0,8
6 2744 Preparat soluţie pentru 8 0,09 0,43 0,43
tratamente a 600 l./ha
UM=mii l.; cantit. =4,8
7 3157 Deservit MSPP la 8 0,06 0,48 0,48
tratamente
UM=ha ; cantit.=8
8 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 1,22 3,90 3,90
lucrări
UM =mii m2; cantit. =3,2
9 294 Cosit manual între pomi –2 4,00 8,00 8,00
lucrări
UM =ha ; cantit.= 2
10 312 Strâns iarba cosită şi 1,25 2,50 2,50
aşezarea ei ca mulci în jurul
pomilor
UM= ha ; cantit. =2
11 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea 6,06 1,26 1,26
lor pe directia randurilor
UM=mb;cantitate=0,208
TOTAL 1 (unu) Total Z.O. uri × 39,66 0,48 17,46 6,00 14,46
MANOPERA ha Tarif RON/Z.O. × 25 25 25 25 25
PENTRU Total RON × 991,5 12,0 436,0 181,5 361,5
Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole
Nr. Lucrarea CT Cantitatea
192
Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. de ha Ha a..n
trans.
0 1 2 3 4
1 Desevit MSPP-8 tratamente 0,37 8 2,96
TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha .a.r. 2,96
MECANICE PENTRU Tarif RON/ha a.h. 250
Total pentru un ha RON 740

Cap. III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greutatea pentru
Crt RON/ Total transport
UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Gunoi de grajd t 20 50 1000 20000
2 Fungicide 4800 l. × 0,3% Kg. 12,0 40 480 12
3 Insecticide :4800 l. × 0,2% Kg. 8,0 80 640 8,0
TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar 2120 20024
MATERII ŞI MATERIALE

Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea –grupa Distanţa Cantitatea Volum total
crt. de transportată t/km
transport tone
Km.
0 1 2 3 4
1 Gunoi de grajd 10 20 200
2 Insectofungicide 50 0,03 1,5
TOTAL 1 (un) ha Total t/km. 201,5
TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km 0,375
PENTRU Total RON 70,38

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


SPECIFICARE Cap. I Cap.II Cap. III Cap. IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport cheltuieli
directe
pentru 1 ( un ) hectar 991,5 740,0 2120,0 361,5 3926,88

3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii
193
de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha
Cap.I Manoperă:
N Nr. articol Denumirea lucrării din Z.O/ TOTAL din care pe categorii
r. din NTM/92 normele de muncă , UM Z.O.
cr unitatea de măsură şi I II III IV
t. cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1906 Sapa mare pe rândul de 2,63 7,89 - - 7,89 -
pomi
UM= m m², cantitate= 3
2 3135 Deservit semănătoare SUP 0,08 0,06 0,06 - - -
–21
UM= ha, cantitate= 0,7
3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1,22 14,64 - - 14,64 -
operat)
UM= m m², cantitate= (3 x
4) 12,0
4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0,09 0,31 - - - 0,31
asimilat tratamente a cota 500 l /ha
UM= miil, cantitate= 3,0
5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0,06 0,36 0,36 - - -
tratamente
UM= ha, cantitate= 6
6 294 Cosit manual între rânduri 4,00 5,60 - - - 5,60
asimilat Se execută 2 lucrări
UM= ha, cantitate= 1,4
7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6,06 4,85 - - 4,85 -
lor pe direcţia rândurilor
UM= mii pomi, cantitate=
0,834
8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1,25 1,75 - 1,75 - -
mulci pe rândul de pomi
UM = ha; cantitate = 1,4
TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 35,62 0,42 1,75 27,38 5,91
MANOPERA - Tarif RON/Z.O x 25 25 25 25 25

PENTRU - Total RON x 886,5 10,5 43,75 684,5 147,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Coef. de Cantitatea
crt Nr. articol transformare Ha Ha.a.n.
din NPC/78 Ct
194
caracteristici şi utilajul folosit
0 1
1 Arat în livadă normală 1,30 1,0 1,30
Anexa 1
( după terminarea plantării)
242
2 Discuit arătura cu GD 2,8 - două lucrări 0.59 2,0 1,18
254
3. Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0,54 1,0 0,54
107
4. Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 tratamente ) 0,37 6,0 2,22
121
TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 5,24
PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON 250
/ha.a.n
Tarif pentru RON 1310
un ha

Cap. III – Materii şi materiale


Nr. DENUMIREA UM Canti Valoarea Greutatea
tatea pentru.
Crt. RON/ TOTAL transp.
UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide: 3000 l x 0,3 % kg 9 40 360 9
2 Insectofungicide: 3000 l x 0,2 % kg 6 80 480 6
3 Seminţe de trifoi alb ( 0,7 ha x 20 kg) =7 kg 7 210 7
4 Seminţe de lolium perene kg 14 10 140 14
(0,7 ha x 20 kg ) = 14
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) 1190 36
MATERIALE ha

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale


Nr. DENUMIREA – GRUPA Distanţa de Cantitate Volum
crt transport transport total
Km tone t/Km
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene 50 0,036 2,0

TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km 0,036 2,0


PENTRU (un) ha Tarif RON /t / Km 0,375
Total RON 0,875

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


SPECIFICARE Cap.I Cap.II. Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport chelt.directe
Pentru 1 (un ) hectar 886,50 1310,00 1190,0 0,875 3387,375
195
3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.4
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha

Cap.I Manoperă:
Nr. Nr. articol Denumirea lucrării din Z.O/ TOTAL din care pe categorii
crt. din NTM/98 normele de muncă , UM Z.O.
unitatea de măsură şi I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2020 Tăieri pentru formarea 1,30 1,04 - - - 1,04
coroanei
U.M. = mii pomi ;
cantitate = 0,800
2 1837 Săpat gropi pentru 0,08 7,97 - - 7,97 -
completarea golurilor 12 3
%
U.M. = buc ; cantitate =
96
3 1733 Făcut şanţ pentru 0,05 0,10 - - 0,10 -
stratificat pomi
U.M. = ml; cantitate = 2
4 1775 Stratificat pomi pentru 1,82 0,17 - - 0,17 -
completat goluri
U.M. = mii buc.; cantitate
= 0,096
5 1843 Fasonat rădăcina, făcut 3,33 0,32 - - 0,32 -
mocirlă şi mocirlit în
vederea plantării
U.M. = mii buc; cantitate
= 0,096
6 1864 Repartizat pomii la gropi 3,13 0,30 0,30 - - -
U.M. = mii buc; cantitate
= 0,096
7 1866 Plantat pomi în goluri 12 0,02 1,92 - - - 1,92
% lucrare completă şi
udat cu 20 l apă
UM= buc., cantitate= 96
8 1906 Sapa mare pe rând (1,2 2,63 5,26 - - 5,26 -
m lăţime)
UM= mii m²., cantitate=
2,0
9 2744 Preparat soluţii pentru 6 0.09 0,27 - - - 0,27
tratamente x 500 l
UM= mii l., cantitate= 3,0

196
10 3157 Deservit MSPP la 6 0,06 0,36 0,36 - - -
tratamente
UM= ha., cantitate= 6
11 1808 Prăşit pe rând ( 1,2 m 1,22 14,64 - - 14,64 -
lăţime) se execută 4
lucrări
UM= mii m²., cantitate= (
3 x 4) 12,0
12 294 Cosit cu coasa între 4,00 5,60 - - - 5,60
asimilat rânduri 2 lucrări
UM= ha., cantitate= 1,4
13 312 Strâns fânul şi aşezat ca 1,25 1,75 - 1,75 - -
mulci pe rândul de pomi
UM= ha., cantitate= 1,4
14 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea 6,06 4,85 - - 4,85 -
lor pe direcţia rândurilor
UM= mii pomi., cantitate=
0,800
15 2037 Strâns ramurile şi scos la 5,75 11,5 - 11,5 - -
alei
UM= mii . m².,, cantitate=
2,0
TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 56,05 0,66 13,25 33,31 8,83
- Tarif x 25 25 25 25 25
MANOPERA RON/Z.O
PENTRU: - Total RON x 1401,25 16,5 331,25 832,75 220,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Coef. de Cantitatea
crt Nr. articol transformare
din NPC/78 Ct
caracteristici şi utilajul folosit Ha Ha.a.n.
0 1 2 3 4
1 Stropit cu MSPP 900 6 tratamente 0,37 6,0 2,22
Anexa1
128
TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 2,22
PENTRU: .1 (un) ha Tarif 250
RON/ha.a.n
Tarif pentru 1 ha RON 555
Cap. III – Materii şi materiale
Nr. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greutatea
crt RON/ TOTAL pentru.
UM RON transport
0 1 2 3 4 5 6
1 Pomi altoiţi pentru completarea buc. 96 20 1920 183
golurilor 12%

197
2 Fungicide: 0,3 % x 3000 l kg 9 40 360 9
3 Insectofungicide: 0,2 % x 0,2 % kg 6 80 480 6
TOTAL VALOARE MATERII ŞI ptr. 2760,0 198
MATERIALE 1(un)
ha

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale


Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de Cantitate Volum total
transport transport t/Km
Km tone
0 1 2 3 4
1 Pomi pentru completat goluri 50 0,183 9,2
2 Insectofungicide 50 0,015 0,8
TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km 10,0
PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km 0,375
Total RON 3,75

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


SPECIFICARE Cap.I Cap.II. Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport chelt.directe
Pentru 1 (un ) hectar 1401,25 555,00 2760,00 3,75 4720,0

3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5


Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii
de GUTUI cu desimea de 800 /haCap.I Manoperă:

Nr. Nr. Denumirea lucrării din Z.O/ TOTAL din care pe categorii
crt. articol normele de muncă , UM Z.O.
din unitatea de măsură şi I II III IV
NTM/98 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1954 Tăieri pentru formarea 5,00 4,00 - - - 4,00
coroanei
U.M. = mii buc ; cantitate
= 0,800
2 3246 Încărcat şi descărcat 0,11 0,18 - 0,18 - -
îngrăşăminte chimice
Se execută două lucrări
U.M. = t; cantitate =
( 0,834 x 2 ) =1,68
3 1906 Sapa mare pe rând (1,2 2,63 7,89 - - 7,89 -
m lăţime)
U.M. = mii m².; cantitate
= 3,0
4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări 1,22 14,64 - - 14,64 -
U.M. = mii m².; cantitate
= (3 x 4) =12

198
5 2744 Preparat soluţie pentru 8 0,09 0,36 - - - 0,36
tratamente a câte x 500 l
UM= mii l., cantitate= (
0,5 x 8) 4,0
6 3157 Deservit MSPP la 8 0,06 0,38 0,38 - - -
tratamente
UM= mii l, cantitate=
6,4
7 294 Cosit între rânduri 2 4,00 5,60 - - - 5,60
lucrări
UM= ha., cantitate= ( 0,7
x 2) 1,4
8 312 Strâns manual fânul şi 1,25 1,75 - 1,75 - -
aşezat ca mulci pe rândul
de pomi
UM= ha., cantitate= ( 0,7
x 2) 1,4
TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 34,97 0,38 1,93 22,53 10,13
MANO - Tarif x 25 25 25 25 25
PERA RON/Z.O
PENTRU - Total RON x 874,25 9,50 48,25 563,25 253,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Coef. de Cantitatea
crt Nr. articol transformare Ha Ha.a.n.
din NPC/78 Ct
caracteristici şi utilajul folosit
0 1 2 3 4
1 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,17 1 0,17
Anexa 1
275
2 Stropit cu MSPP 900 - 8 tratamente 0,37 8 2,96
Anexa 1
128
TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 3,13
PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.a.n 250
Tarif pentru 1 ha RON 782,5

Cap. III – Materii şi materiale


Nr. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greutatea
pentru.
crt RON/ TOTAL transp.
UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide: 4000 l x 0,3 % kg 12 40 480 12
2 Insectofungicide: 4000 l x 0,2 % kg 8 80 640 8
3. Îngrăşăminte chimice complexe kg 800 1 800 800
199
TOTAL VALOARE MATERII ŞI ptr. 1 ha RON 1920 820
MATERIALE

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale


Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de Cantitate Volum
transport transport total
Km tone t/Km
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide 50 0.02 1,0
2 Îngrăşăminte chimice 20 0,80 16,0
TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km 17,0
PENTRU (un) ha Tarif RON/t / Km 0,375
Total RON 6,375

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


SPECIFICARE Cap.I Cap.II. Cap.III Cap.IV Total chelt.directe
Manopera Utilaje Materiale Transport
Pentru 1 (un ) hectar 1157,5 782,5 1920,00 6,375 3866,375

3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii
de GUTUI cu desimea de 800pomi /ha
Cap.I Manoperă:
Nr. Nr. articol Denumirea lucrării TOTAL din care pe categorii
crt. din NTM/98 din normele de Z.O/ Z.O.
muncă , unitatea de UM
măsură şi cantitatea
I II III IV
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2022 Tăieri de formare a 11,1 8,89 - - - 8,89
coroanei 1
U.M. = mii pomi ;
cantitate = 0,800
2 3226 Încărcat gunoi şi 0,25 6,25 - 6,25 - -
descărcat în câmp de
la 8 – 10 km
Se execută două
lucrări
U.M. = t; cantitate =
25
3 3246 Încărcat şi descărcat 0,11 0,22 0,22 - -
îngrăşăminte chimice
U.M. = t; cantitate = (
0,5 t x 4 operaţii ) = 2
200
4 1906 Sapa mare pe rând ( 2,63 7,89 - - 7,89 -
lăţime = 1,2 m )
U.M. = mii m².;
cantitate = 3,0
5 1908 Prăşit pe rând – 4 1,22 14,64 - - 14,64 -
lucrări
U.M. = mii m².;
cantitate = (3 x 4) =12
6 2744 Preparat soluţii ( 10 0,09 0,54 - - -
tratamente a x 600 l 0,54
)
UM= mii l., cantitate=
6,0
7 3157 Deservit MSPP la 0,06 0,36 0,36 - -
10 tratamente
UM= mii l, cantitate=
6,0
8 294 Cosit între rânduri 2 4,00 5,60 - - - 5,60
lucrări
UM= ha., cantitate=
1,4
9 312 Strâns manual fânul şi 1,25 1,75 - 1,75 - -
aşezat ca mulci pe
rândul de pomi
UM= ha., cantitate= (
0,7 x 2) 1,4
10 2037 Strâns ramurile şi 5,75 11,5 - 11,5 - -
scos la alei
UM= mii . m².,,
cantitate= 2,0
TOTAL 1 (unu) ha - Total x 57,88 0,60 19,72 22,53 15,03
Z.O.
MANOPERA - Tarif x 25 25 25 25 25
PENTRU: RON/Z.O
- Total RON x 1447,00 15,00 493,00 563,25 375,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Coef. de Cantitatea
crt Nr. articol transformare
din NPC/78 Ct
caracteristici şi utilajul folosit Ha Ha.a.n.
0 1 2 3 4
1 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 - 25 2,14 1 2,14
t/ha
2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,17 1 0,17
Anexa1
275
3 Stropit cu MSPU 10 tratamente 0,37 10 3,70
201
Anexa 1
128
TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 6.01
PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON 250
/ha.a.n
Tarif pentru 1 ha RON 1502,5

Cap. III – Materii şi materiale


Nr. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greutatea
crt RO TOTAL pentru.
N/ RON transp.
UM
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide: 0,3 % x 6000 l kg 18 40 720,0 18
2 Insectofungicide: 0,2 % x 6000 l kg 12 80 960,0 10
3 Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha t 25 5 125 25000
4 Îngrăşăminte chimice complexe kg 800 1 800 800
TOTAL VALOARE MATERII ŞI 25830
MATERIALE

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale


Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de Cantitate Volum total
transport transport t/Km
Km
tone
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide 50 0,03 1,5
2 Îngrăşăminte chimice 50 0,8 40,0
3. Gunoi de grajd 10 25 250,0
TOTAL TRANSPORTURI 1 (un) ha Total t /Km 291,5
Tarif RON /t / Km 0,375
Total RON 109,312

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


SPECIFICARE Cap.I Cap.II. Cap.III Cap.IV Total chelt.directe
Manopera Utilaje Materiale Transport
Pentru 1 (un ) hectar 1447,0 1502,5 2605,00 109,312 5663,812

3.6.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii
de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.

Cap.I Manopera:

202
Nr. Nr.arti Denumirea lucrării din z.o. TOTAL din care pe categorii
crt. col din normele de muncă U.M. z.o.
NTM/9 unitatea de măsură şi I II III IV
2 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi 2,63 5,26 - - 5,26 -
UM=mii m2: cantit=2
2 3135 Deservit semănătoare 0,08 0,06 0,06 - - -
SUP=21
UM=ha: cantit=0,7
3 1908 Prăşit pe rândul de pomi 1,22 9,76 - - 9,76 -
(4lucrări)
UM=mii m2:cantit.(2x4)=8
4 2744 Preparat soluţie pt.5 0,09 0,18 - - - 0,18
asimilat tratamente a câte 400 l
UM=miil; cantit=2,0
5 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente 0,06 0,30 0,30 - - -
UM=ha; cantit=5

6 294 Cosit manual între rânduri (2 4,00 6,40 - - - 6,40


asimilat lucrări)
UM=ha: cantit.=1,6

7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci 1,25 2,00 - 2,00 - -


pe rândul de pomi
UM=ha: cantit=1,6
8 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor 6,06 2,02 - - 2,02 -
pe direcţia rândurilor
UM=mii pomi;: cantit.=0,334
TOTAL 1-(unu) ha Total z.o.uri x 26,02 0,36 2,00 17,04 6,58
MANOPERĂ Tarif x 25 25 25 25 25
PENTRU: RON/z.o.
Total RON x 649,50 9,00 50,0 426,00 164,50
0

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea
caracteristici şi utilajul folosit din Coef.
Ha Ha. a..n.
NPC/79 de
anexa 1 transf.
0 1 2 3 4
1 Arat în livadă (după terminarea 242 1,30 1,0 1,30
plantării)
2 Discuit arătură cu GD-2,8-(se 254 0,59 2,0 1,18
execută două lucrări)
3 Semănat amestec de ierburi 107 0,54 1,0 0,54
perene cu SUP-21

203
4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 0,37 6,0 2,22
tratamente)
TOTAL 1(un ) ha Total ha.a..n. 5,24
LUCRĂRI
MECANICE Tarif RON/ha.a.n 250
PENTRU: Total pentru un ha. RON 1310

Cap.III Materii şi materiale


Greutate pentru
Nr.crt Denumirea UM Cantitatea Valoarea transp.
. RON pe TOTAL
U.M. RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Insecticide: 2000 l x Kg 4 80 320,00 4
0,2%
2 Fungicide: 2000l x 0,3 Kg 6 40 240,00 6
%
3 Seminţe de trifoi alb: Kg 7 30 210,00 7
(0,7 ha x 10 kg)
4 Seminţe lolium kg 14 10 140,00 14
perene: (0,7 ha x 20
kg)
TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar 910,00 30
MATERII
ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Distanţa Cantitatea Volum total t/km
Nr.cr Denumirea-grupa de transport.
t. transp. tone
Km.
0 1 2 3 4
Insectofungicide + seminţe de 50 0,1 5,0
ierburi perene
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 5,0
1(un) ha -tarif lRON/t/km 0,375
-total RON 1,875

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
Manoper Utilaje Materiale Transport directe
a
Pentru 1 (un) hectar 649,50 1310,00 910,00 1,875 2871,375

3.6.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.
204
Cap.I Manopera:
Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din z.o. TOTAL din care pe categorii
crt. din normele de muncă unitatea U.M. z.o.
NTM/92 de măsură şi cantitatea I II III IV
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2020 Tăieri de formarea coroanei 1,30 0,43 - - - 0,43
UM=mii pomi: cantit:=0,334
2 1835 Săpat gropi pentru 0,11 4,40 - - 4,40 -
completarea golurilor-12%
UM=buc: cantit.=40
3 1733 Făcut şanţ pentru stratificat 0,05 0,10 - - 0,10 -
pomii
UM=ml: cantit.=2
4 1775 Stratificat pomi pt. compl.de 1,82 0,07 - - 0,07 -
goluri
UM=mii buc: cantit.=0,04
5 1843 Fasonat rădăcina, făcut 3,33 0,13 - - 0,13 -
mocirlă şi mocirlit în vederea
plantării
UM=mb, cantit.=0,04
6 1845 Repartizat pomii la gropi 3,13 0,13 - - 0,13 -
UM=mii buc: cantit.=0,04
7 1866 Plantat pomi în goluri 12% 0,02 0,80 - - - 0,80
lucrare completă
UM=buc: cantit= 40
8 1906 Sapa mare pe rând (1,2 m 2,63 5,26 - - 5,26 -
lăţime)
UM=mii m2::: cantit.=2
9 2744 Preparat soluţie pentru 6 0,09 0,27 - - - 0,27
tractoare a câte 500 l
UM=miil: cantitatea=3,0
10 3157 Deservit MSPP la 6 0,06 0,36 0,36 - - -
tratamente
UM=ha: cantit.=6,0
11 1808 Prăşit pe rând x 4 lucrări 1,22 9,76 - - 9,76 -
UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8
12 294 Cosit cu coasa între rânduri 4,00 6,40 - - - 6,40
asimilat UM=ha: cantit.= (0,8x 2
lucr.)=1,6
13 312 Strâns fânul şi aşezat ca 1,25 2,00 - - - 2,0
mulci pe rândul de pomi
UM=ha: cantit=1,6
14 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor 6,06 7,58 - - 7,58 -
pe direcţia rândurilor
UM=mii pomi: cantit.=0,334
TOTAL 1-(unu) ha Total z.o.uri x 38,35 0,36 - 27,43 8,56
MANOPERĂ Tarif RON/z.o. x 25 25 - 25 25
205
PENTRU: Total RON x 942,25 9,00 685,75 247,50

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Ha Ha. a..n.
caracteristici şi utilajul folosit din Coef.
NPC/79 de
anexa 1 transf.
1 2 3 4 5 6
2 Stropit cu MSPP 6 tratamente 128 0,37 2,22
TOTAL 1(un ) ha Total ha.a..n. 2,22
LUCRĂRI
MECANICE Tarif RON/ha.a.n 250
PENTRU: Total pentru un ha. RON 555

Cap.III Materii şi materiale


Greutate pentru
Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea transp.
crt. RON / TOTAL
U.M. RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Pomi altoiţi pt. buc. 40 20 800,00 80
completarea golurilor
12%
2 Fungicide 3000 l soluţie Kg. 9 40 360,00 9
x 0,03%
3 Insecticide 3000 l soluţie Kg. 6 80 480,00 6
x 0,02%
TOTAL VALOARE pentru 1 (un) hectar 1640,00 95
MATERII
ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Distanţa Cantitatea
Nr.crt Denumirea-grupa de transport. Volum total t/km
. transp. Tone
Km.
0 1 2 3 4
1 Pomi pt. completări de goluri 50 0,08 4,0
2 Insectofungicide 50 0,01 0,5
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 4,5
1(un) ha –tarif RON/t/km 0,375
-total RON 3,187

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

206
Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
Manopera Utilaje Materiale Transport directe
Pentru 1 (un) hectar 943,25 555,00 1640,00 3,187 3141,437

3.6.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii
de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha

Cap.I Manoperă
Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din z.o. TOTAL din care pe categorii
crt. din normele de muncă UM zo I II III IV
NTM/92 unitatea de măsură şi
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1954 Tăieri pentru formarea 5,0 1,70 - - - 1,70
coroanei
UM=mb: cantit.=0,334
2 1906 Sapa mare pe rând 120 m 5,26 - - 5,26 -
lăţime 2,6
UM=mii m2: cantit.=2,0 3
3 1908 Prăşit manual pe rând –4 1,2 9,76 - - 9,76 -
lucrări 2
UM=mii m2: cantit.(2 x 4)=8
4 2744 Pregătit soluţiile pentru 8 0,0 0,36 - - - 0,36
tratamente a câte 500 l 9
UM= mii l: cantit.=4,0
5 3157 Deservit MSPP la 8 0,0 0,48 0,48 - - -
tratamente 6
UM=ha: cantit.=8
6 294 Cosit între rândurile de 4,0 6,40 - - - 6,40
pomi, 2 lucrări
UM=ha: cantit.(0,8 x 2) =
1,6
7 312 Strâns manual fânul şi 1,2 2,00 - 2,00 - -
aşezat ca mulci pe rândul 5
de pomi
UM=ha: cantit.=1,6
8 3246 Încărcat şi descărcat 0,1 0,07 - 0,07 - -
îngrăş. chim. 1
Se execută 2 lucrări
UM=t: cantit.= (0,34 x 2) =
0,68
9 1868 Administrat îngrăşăminte 1,5 0,51 - 0,51 - -
chimice căte 4
1 Kg/pom
UM= mii pomi: cantit.=
0,334
207
10 2037 Strângerea ramurilor şi 2,8 2,87 - 2,87 - -
redus 3/4 scoaterea lor pe aleie 7
UM=ha: cantit.=1 ha
TOTAL 1 (un) Total z.o.uri x 29,41 0,48 5,45 15,02 8,46
MANOPERA ha Tarif RON/z.o. x 25 25 25 25 25
PENTRU
Total RON x 735,25 12,0 136,2 375,50 211,50
5

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea
caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 Coef.de
Ha Ha. a..n.
anexa 1 transf.
0 1 2 3 4
1 Stropit cu MSPP 128 0,37 8 2,96
TOTAL 1(un ) ha Total ha. a..n. 2,96
LUCRĂRI Tarif RON /ha.a.n 250
MECANICE Total pentru un ha. RON 740
PENTRU:

Cap.III Materii şi materiale


Greutate pentru
Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea transp.
crt. RON pe TOTAL
U.M. RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide :4000 l Kg.. 12 40 480,00 12
soluţie x 0,3%
2 Insecticide. 4000 Kg. 8 80 640,00 8
soluţie x 0,2%
3 Îngrăşăminte chimice Kg. 334 1 334,00 340
complexe
TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar 1454,0 354
ŞI MATERIALE
Cap.IV Transporturi de materii şi materiale
Distanţa Cantitatea Volum total
Nr. Denumirea-grupa de transport.
crt. transp. tone t/km
Km.
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide 50 0,02 1,0
2 Îngrăşăminte chimice 50 0,334 16,7
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 17,7
1(un) ha -tarif RONt/km 0,375
-total RON 6,637

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

208
Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
Manopera Utilaje Materiale Transport directe
Pentru 1 (un) hectar 735,25 740,00 1454,00 6,637 2935,887

3.6.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii
de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha

Cap.I Manoperă
Nr.c Nr.articol Denumirea lucrării din z.o. TOTA din care pe categorii
rt. din normele de muncă UM L
NTM/92 unitatea de măsură şi zo I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1955 Tăieri de formare a 6,25 2,09 - - - 2,09
coroanei
UM=mii pomi: cantit=0,334
2 1906 Sapa mare pe rând 1,2 m 2,63 5,26 - - 5,26 -
lăţimi
UM= mii m2:cantit =2,0
3 1908 Prăşit pe rând - 4 lucrări 1,22 9,76 - - 9,76 -
UM=mii m2 cantit (4 x 2)
=8
4 3226 Încărcat şi descărcat 0,11 0,15 - 0,15 - -
îngrăş.chim.
4 operaţiuni
UM=t: cantit (0,334 x 4) =
1,336
5 2744 Preparat soluţii (8 0,09 0,43 - - - 0,43
tratamente 600 l
UM= mii l: cantit =4,8
6 3157 Deservit MSPP la 8 0,06 0,48 0,48 - - -
tratamente
UM=miil: cantit =8
7 294 Cosit între rânduri –2 4,0 6,40 - - - 6,40
lucrări
UM=ha: cantit (0,8 x 2) 1,6
8 312 Strâns manual fânul şi 1,25 2,00 - - - 2,00
aşezat ca mulci pe rândul
de pomi
UM=ha: cantit.(0,8 x 2) 1,6
9 1868 Administrat îngrăşăminte 1,54 0,51 - 0,51 - -
chimice căte
1 Kg/pom
UM= mii pomi: cantit.=
0,334

209
10 2037 Strângerea ramurilor şi 2,87 2,87 - 2,87 - -
redus 3/4 scoaterea lor pe alei
UM=ha: cantit.=1 ha
TOTAL 1 (un) ha Total z.o.uri x 29,95 0,48 3,53 15,02 10,92
MANOPERA Tarif RON/z.o. x 25 25 25 25 25
PENTRU Total RON x 748,75 12,00 88,25 375,5 273,0

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Ha Ha. a..n.
caracteristici şi utilajul folosit din Coef.de
NPC/79 transf.
anexa 1
1 2 3 4 5 6
2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 0,37 8 2,96
TOTAL 1(un ) ha Total ha.a.n. 2,96
LUCRĂRI
MECANICE Tarif RON /ha.a.n 250
PENTRU: Total pentru un ha. RON 740,0

Cap.III Materii şi materiale


Valoarea Greutate pentru
Nr. Denumirea UM Cantitatea RON / TOTAL transp.
crt. U.M. RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide :480 l Kg.. 14,4 40 576 14,4
soluţie x 0,3%
2 Insecticide. 480 l Kg. 9,6 80 768 9,6
soluţie x 0,2%
3 Îngrăşăminte chimice Kg. 334 1 334 334
complexe
TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar 1678 358,0
ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Distanţa Cantitatea Volum total
Nr.cr Denumirea-grupa de transp. transport. t/km
t. Km. tone
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide 50 0,03 1,5
2 Îngrăşăminte chimice 50 0,334 16,7
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 18,2
1(un) ha -tarif RON/t/km 0,375
-total RON 6,825

210
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON
Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
Manopera Utilaje Materiale Transport directe
Pentru 1 (un) hectar 748,75 740,00 1678,0 6,825 3173,575

3.6.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii
de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha

Cap.I Manoperă
Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din z.o. TOTA din care pe categorii
crt din normele de muncă UM L I II III IV
. NTM/92 unitatea de măsură şi zo
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1956 Tăieri de formare a 15,6 5,31 - - - 5,31
coroanei 3
UM=mii pomi: cantit=0,34
2 2037 Strâns ramurile şi scoase la 2,87 2,87 - 2,87 - -
redus 3/4 alei
UM= ha:cantit =1 ha
3 3246 Încărcat şi descărcat 0,11 0,15 - 0,15 - -
îngrăş. chimice 4 operaţiuni
UM=t: cantit. (0,334 x 4) =
1,336
4 3238 Încărcat şi administrat 0,28 7,00 - 7,00 - -
gunoi de grajd 25 to/ha
UM cantit.= 25
5 1906 Sapa mare pe rând 2,63 5,26 - - 5,26 -
UM=mii m2: cantit.=2
6 1908 Prăşit pe rând 1,2 m lăţime 1,22 9,76 - - 9,76 -
de 4 ori
UM= mii m2: cantit.=(2x4) 8
7 2744 Pregătit soluţie pt. 8 tratam. 0,09 0,43 - - - 0,43
a 600 l
UM= mii l: cantit= 4,8
8 3157 Deservit MSPP la 8 tratam. 0,06 0,48 0,48 - - -
UM= mii l: cantit = 8
9 294 Cosit între rânduri 2 lucrări 4,00 6,40 6,40
UM=Ha : cantit.(8x2) =1,6
10 312 Strâns fânul şi aşezat pe 1,25 2,00 2,00
rândul de pomi ca mulci
UM=Ha: cantit.=1,6

211
11 1868 Administrat îngrăşăminte 1,54 0,51 - 0,51 - -
chimice căte 1 Kg/pom
UM= mii pomi: cantit.=
0,334
TOTAL 1 (un) ha Total z.o.uri x 40,08 0,48 10,53 15,02 14,05
MANOPERA Tarif RON/z.o. x 25 25 25 25 25
PENTRU Total RON x 1002,0 12,0 263,25 375,50 351,25

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol din CT. Cantitatea
caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.de Ha Ha.
anexa 1 transf. a..n.
0 1 2 3 4
1 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 0,37 8 2,96

TOTAL 1(un ) ha Total ha.a.n. 2,96


LUCRĂRI
MECANICE Tarif RON/ha.a.n 250
PENTRU: Total pentru un ha. RON 740,00

Cap.III Materii şi materiale


Greutate pentru
Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea transp.
crt. RON / TOTAL
U.M. RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide: 4800 l Kg 14,4 40 576 14,4
soluţie x 0,3%
2 Insecticide: 4800 l Kg 9,6 80 768 9,6
soluţie x 0,2%
3 Îngrăşăminte chimice Kg 334 1 334 334
complexe
4 Gunoi de grajd Kg 25 5 125 25000
semifermentat
TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar 1803 25358
ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Distanţa de Cantitatea Volum total t/km
Nr. Denumirea-grupa transp. transport.
crt. Km. tone
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide şi 50 0,36 18
îngrăşăminte chimice
2 Gunoi de grajd 10 25,0 250,0

212
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 268
1(un) ha -tarif RON /t/km 0,375
-total RON 100,5

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli directe
Manopera Utilaje Materiale Transport
A-Pentru 1 1002,00 740,00 1803,00 100,50 3645,50
(un) hectar

3.7.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii
de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.

Cap.I Manopera:
Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din z.o. TOTAL din care pe categorii
crt. din normele de muncă U.M. z.o.
NTM/92 unitatea de măsură şi I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1906 Sapa mare pe rândul de 2,63 5,26 - - 5,26 -
pomi
UM=mii m2: cantit=2
2 3135 Deservit semănătoare 0,08 0,06 0,06 - - -
SUP=21
UM=ha: cantit=0,7
3 1908 Prăşit pe rândul de pomi 1,22 9,76 - - 9,76 -
(4lucrări)
UM=mii m2:cantit.(2x4)=8
4 2744 Preparat soluţie pt.5 0,09 0,18 - - - 0,18
asimilat tratamente a câte 400 l
UM=miil; cantit=2,0
5 3157 Deservit MSPP la 6 0,06 0,30 0,30 - - -
tratamente
UM=ha; cantit=5
6 294 Cosit manual între rânduri (2 4,00 6,40 - - - 6,40
asimilat lucrări)
UM=ha: cantit.=1,6
7 312 Strâns fânul şi aşezat ca 1,25 2,00 - - 2,00
mulci pe rândul de pomi
UM=ha: cantit=1,6
8 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6,06 3,85 - - 3,85 -
lor pe direcţia rândurilor
UM=mii pomi; cantit.=0,635

TOTAL 1-(un) ha Total z.o.uri x 27,81 0,36 18,87 8,58


213
MANOPERĂ Tarif x 25 25 25 25
PENTRU: RON/z.o.
Total RON x 695,25 9,00 471,75 214,5

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea
caracteristici şi utilajul folosit din Coef.de
Ha Ha. a..n.
NPC/79 transf.
anexa 1
0 1 2 3 4
1 Arat în livadă (după terminarea 242 1,30 1,0 1,30
plantării)
2 Discuit arătură cu GD-2,8-(se 254 0,59 2,0 1,18
execută două lucrări)
3 Semănat amestec de ierburi 107 0,54 1,0 0,54
perene cu SUP-21
4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 0,37 6,0 2,22
tratamente)
TOTAL 1(un ) ha Total ha.a..n. 5,24
LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n 250
MECANICE Total pentru un ha. RON 1310
PENTRU:

Cap.III Materii şi materiale


Greutate pentru
Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea transp.
crt.
RON / TOTAL
U.M. RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Insecticide: 2000 l x Kg 4 80 320,00 4
0,2%
2 Fungicide: 2000l x 0,3 Kg 6 40 240,00 6
%

3 Seminţe de trifoi alb: Kg 7 30 210,00 7


(0,7 ha x 10 kg)

4 Seminţe lolium perene: kg 14 10 140,00 14


(0,7 ha x 20 kg)

214
TOTAL VALOARE MATERII A-pentru 1 (un) hectar 910,00 30
ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Distanţa de Cantitatea Volum total t/km
Nr.cr Denumirea-grupa transp. transport.
t. Km. tone
0 1 2 3 4
Insectofungicide + seminţe de 50 0,03 1,5
ierburi perene
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1,5
1(un) ha -tarif lRON/t/km 0,375
-total RON 0,5625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
Manopera Utilaje Materiale Transport directe
Pentru 1 (un) hectar 695,25 1310,00 910,00 1,875 2875,125

3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.

Cap.I Manopera:
Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din z.o. TOTAL din care pe categorii
crt. din normele de muncă U.M. z.o.
NTM/92 unitatea de măsură şi I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2020 Tăieri de formare a coroanei 1,30 0,825 - - - 0,825
UM=mii pomi: cantit:=0,635
2 1835 Săpat gropi pentru 0,11 8,36 - - 8,36 -
completarea golurilor-12%
UM=buc: cantit.=76

215
3 1733 Făcut şanţ pentru stratificat 0,05 0,10 - - 0,10 -
pomii
UM=ml: cantit.=2
4 1775 Stratificat pomi pt. compl.de 1,81 0,14 - - 0,14 -
goluri
UM=mii buc: cantit.=0,076
5 1843 Fasonat rădăcina , făcut 3,33 0,25 - - 0,25 -
mocirla şi mocirlit în vederea
plantării
UM=mii buc, cantit.=0,076
6 1845 Repartizat pomii la gropi 3,13 0,24 - - 0,24 -
UM=mii buc: cantit.=0,076
7 1866 Plantat pomi în goluri 12% 0,02 1,52 - - - 1,52
lucrare completă
UM=buc: cantit= 76
8 1906 Sapa mare pe rând (1,2 m 2,63 5,26 - - 5,26 -
lăţime)
UM=mii m2::: cantit.=2
9 2744 Preparat soluţie pentru 6 0,09 0,27 - - - 0,27
tractoare a câte 500 l
UM=miil: cantitatea=3,0
10 3157 Deservit MSPP la 6 0,06 0,36 0,36 - - -
tratamente
UM=ha: cantit.=6,0
11 1808 Prăşit pe rând x 4 lucrări 1,22 9,76 - - 9,76 -
UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8
12 294 Cosit cu coasa între rânduri 4,00 6,40 - - - 6,40
asimilat UM=ha: cantit.= (0,8x 2
lucr.)=1,6
13 312 Strâns fânul şi aşezat ca 1,25 2,00 - - - 2,00
mulci pe rândul de pomi
UM=ha: cantit=1,6
14 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor 6,06 3,848 - - 3,848 -
pe direcţia rândurilor
UM=mii pomi: cantit.=0,635
15 2037 Strângerea ramurilor şi 1,44 1,44 1,44
scoaterea la alei
UM=ha: cantit.=1ha
TOTAL 1-(un) ha Total z.o.uri x 40,773 0,36 - 27,958 11,015
MANOPERĂ Tarif RON/z.o. x 25 25 - 25 25
PENTRU: Total RON x 1019,32 9 - 698,95 275,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea
caracteristici şi utilajul folosit din Coef.de
Ha Ha. a..n.
NPC/79 transf.
anexa 1
0 1 2 3 4 5
1 Stropit cu MSPP ….6 tratamente 128 0,37 2,22
216
TOTAL 1(un ) ha Total ha.a..n. 2,22
LUCRĂRI
MECANICE Tarif RON/ha.a.n 250
PENTRU: Total pentru un ha. RON 555,0

Cap.III Materii şi materiale


Greutate pentru
Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea transp.
crt. RON / TOTAL
U.M. RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Pomi altoiţi pt. buc. 76 20 1520 38,5
completarea golurilor
12%
2 Fungicide 3000 l Kg. 9 40 360,00 9
soluţie x 0,03%
3 Insecticide 3000 l Kg. 6 80 480,00 6
soluţie x 0,02%
TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (unu) hectar 2360 53,5
ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Distanţa Cantitatea Volum total t/km
Nr. Denumirea-grupa de transport.
crt. transp. Tone
Km.
0 1 2 3 4
1 Pomi pt. completări de goluri 50 0,037 1,8
2 Insectofungicide 50 0,015 0,8
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 2,6
1(un) ha –tarif RON/t/km 0,375
-total RON 0,975

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
Manopera Utilaje Materiale Transport directe
Pentru 1 (un) hectar 1019,32 555,00 2360 0,975 3935,295

217
3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii
de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha
Cap.I Manoperă

Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din z.o. TOTAL din care pe categorii
crt. din normele de muncă UM zo
NTM/92 unitatea de măsură şi I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1954 Tăieri pentru formarea 5,0 3,175 - - - 3,175
coroanei
UM=mb: cantit.=0,635
2 1906 Sapa mare pe rând 120 5,26 - - 5,26 -
m lăţime 2,63
UM=mii m2: cantit.=2,0
3 1908 Prăşit manual pe rând –4 1,22 9,76 - - 9,76 -
lucrări
UM=mii m2: cantit.(2 x
4)=8
4 2744 Pregătit soluţiile pentru 8 0,09 0,36 - - - 0,36
tratamente a câte 500 l
UM= mii l: cantit.=4,0
5 3157 Deservit MSPP la 8 0,06 0,48 0,4 - - -
tratamente 8
UM=ha: cantit.=8
6 294 Cosit între rândurile de 4,0 6,40 - - - 6,40
pomi, 2 lucrări
UM=ha: cantit.(0,8 x 2) =
1,6
7 312 Strâns manual fânul şi 1,25 2,00 - - - 2,00
aşezat ca mulci pe
rândul de pomi
UM=ha: cantit.=1,6
8 3246 Încărcat şi descărcat 0,11 0,07 - 0,07 - -
îngrăş. chim.
Se execută 2 lucrări
UM=t: cantit.= (0,34 x 2)
= 0,68
9 3223 Încărcat gunoi grajd 0,18 2,3 - 2,3 - -
UM= t: cantit. = 12,7
10 1868 Administrat gunoi grajd 1,67 1,67 - 1,67 - -
UM= ha: cantit.= 1,0
11 2037 Strângerea ramurilor şi 1,44 1,44 - - - 1,44
redus 3/4 scoaterea lor pe alei
UM=ha: cantit.=1 ha

218
TOTAL 1 (un) ha Total z.o.uri x 32,915 0.4 4,04 15,02 13,375
MANOPERA 8
PENTRU Tarif x 25 25 25 25 25
RON/z.o.
Total RON x 822,875 12 101 375,5 334,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea
caracteristici şi utilajul folosit din Coef.
Ha Ha. a..n.
NPC/79 de
anexa 1 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 0,17 1 0,17
cu MIC
2 Stropit cu MSPP 128 0,37 8 2,96
TOTAL 1(un ) ha Total ha. a..n. 3,13
LUCRĂRI
Tarif RON /ha.a.n 250
MECANICE
Total pentru un ha. RON 782,5
PENTRU:

Cap.III Materii şi materiale


Greutate pentru
Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea transp.
crt. RON pe TOTAL
U.M. RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide :4000 l Kg.. 12 40 480,00 12
soluţie x 0,3%
2 Insecticide. 4000 Kg. 8 80 640,00 8
soluţie x 0,2%
3 Îngrăşăminte chimice Kg. 635 1 635,00 635
complexe
4 Gunoi de grajd t 10 5 50 10000
TOTAL VALOARE pentru 1 (un) hectar 1805 10655
MATERII
ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Distanţa de Cantitatea Volum total
Nr. Denumirea-grupa transp. transport. t/km
crt. Km. tone
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide 50 0,02 1,0
2 Îngrăşăminte chimice 50 0,635 31,75
3 Gunoi de grajd 10 10 100

219
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 132,75
1(un) ha -tarif RONt/km 0,375
-total RON 49,78

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport cheltuieli
directe
Pentru 1 (un) hectar 822,875 782,5 10655 49,78 12310,155

3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei
de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar.

Cap. 1 Manoperă :
Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ZO TOTAL Din care pe categorii
ctr dinNTM/92 normele de muncă UM ZO
Unitate de măsură şi I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1906 - Sapa mare pe 2,63 6,31 - - 6,31 -
rând(500x4,8)
UM= mii m2 cantit=2,4
2 3135 - Deservit semănătoarea 0,14 0,11 - - 0,11 -
SUP-21
UM=ha cantit=0,76
3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 0,09 0,14 - - - 0,14
tratamente a câte 400l
UM=mii l cantit=1,6
4 3157 - Deservit MSPP la 4 0,06 0,24 0,24 - - -
tratamente
UM=ha cantit=4
5 1907 - Prăşit cu sapa pe rândul 1,28 12,29 - - 12,29 -
de pomi 4 lucrărix2,4 mii
mp
UM=mii m2 cantit=9,6
6 294 - Cosit între rânduri-2 4,00 6,08 - - - 6,08
lucrări
UM=ha cantit=(0,76x2)
1,52
7 312 - Strâns fânul şi aşezat ca 1,25 1,90 - - - 1,90
mulci pe rândul de pomi
UM=ha cantit=1,52
- Total ZO uri X 27,07 0,24 1,90 18,71 8,12

220
TOTAL - Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25
MANOPERA 1(unu)
PENTRU - Total RON lei X 676,75 6,0 467,75 203,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Nr.art.din CT Cantitatea
crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de ha ha a. n
anexa 1 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Arătura normală în livadă(după 1,36 1 1,36
plantare)
2 Discuit arătura – 2 lucrări 0,60 2 1,20
3 Semănat amestec de ierburi perene 0,65 1 0,65
4 Stropit în livadă – 4 tratamente 0,36 4 1,44
5
TOTAL - Total Ha a. n 4,65
LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ ha a. n 250
MECANICE - Total pentru un ha RON 1162,5
PENTRU

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.
crt RON/ Total pentru transport
UM mii lei
0 1 2 3 4 5 6
1 Sămânţă de lolium Kg 14 10 140,0 14
perene
2 Sămânţă de trifoi alb Kg 7 30 210,0 7
3 Fungicide 1600 l x0,3% Kg 4,8 40 192,0 4,8
4 Insecticide 1600 l x0,2% Kg 3,2 80 256,0 3,2
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 798,0 29
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit. Volum total
crt transp km transport. t t/km
0 1 2 3 4
1 Sămânţă şi insectofungicide 50 0,03 1,5
2 Apă pt.4 tratamente 2 1,60 3,2
- total t /km 1(ha) 4,7
- tarif RON / t / 0,375
- total RON 1,762

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
manopera utilaje materiale transport directe
221
Pentru 1(un) 676,75 1162,50 798,00 1,762 2639,012
hectar

3.8.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :
Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ZO TOTAL
ctr din normele de muncă UM ZO Din care pe categorii
NTM/92 Unitate de măsură şi I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1952 - Tăieri pt.formarea 2,08 1,16 - - - 1,16
coroanei
UM=mii pomi
cantit=0,56
2 1835 - Săpat gropi pt. 0,11 7,37 - - 7,37 -
completarea golurilor
12%
UM=buc cantit=67
3 1773 - Făcut şanţ de 50x50 0,05 0,10 - - 0,10 -
pt.stocat
UM=ml cantit=2
4 1775 - Stratificat pom în şanţ 1,81 0,12 - - 0,12 -
UM=mii buc
cantit=0,067
5 1843 - Fasonat şi mocirlit 3,33 0,22 0,22 - - -
rădăcina
UM=mii pomi
cantit=0,067
6 1845 - Repartizat pomi la 3,13 0,21 0,21 - - -
gropi
UM=mii pomi
cantit=0,067
7 1866 - Plantat pomi lucrare 0,02 1,34 - - - 1,34
completă
UM=buc cantit=67
8 1906 - Sapa mare pe 2,63 6,31 - - 6,31 -
rând(4,8x500)
UM=mii m2 cantit=2,40
9 1907 - Prăşit pe rând- 4 lucrări 1,28 12,29 - - 12,29 -
UM=mii m2
cantit=(4x2,4) 9,6
10 2744 - Pregătit soluţia pentru 0,09 0,18 - - - 0,18
5 trat.
UM=mii l cantit=2,0

222
11 3157 - Deservit MSPP-5 0,06 0,30 0,30 - - -
tratamente
UM=ha cantit=5,0
12 294 - Cosit intre randuri-2 4 6,08 - - - 6,08
lucrari
UM=ha cantit=1,52
13 312 - Strâns fân şi asezat ca 1,25 1,90 - - - 1,90
mulci
UM=ha cantit=1,52
14 2037 Strâns ramurile şi scos 1,44 1,44 - - - 1,44
la alei
UM=ha, cantit=1
- Total ZO uri X 39,02 0,73 - 26,19 12,10
TOTAL
- Tarif RON/ZO X 25 25 - 25 25
MANOPERA 1(unu)
PENTRU - Total RON X 975,50 18,25 - 654,75 302,5

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea CT coef.de Cantitatea
crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. Ha Ha a.n
0 1 2 3 4
1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0,37 5 1,85
TOTAL -Total ha.a.n 1,85
LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n 250
MECANICE - Total pentru un ha RON 462,5
PENTRU :

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea
Valoarea Greut.pentru
crt RON/ Total transport
UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Pomi pentru completat goluri Buc 67 25 1675,0 128
2 Fungicide : 2000 l x 0,3% Kg 6 40 240,0 6
3 Insecticide : 2000 l x 0,2% Kg 4 80 320,0 4
TOTAL VALOARE MATERII ŞI -pentru 1(unu) hectar 2235,0 138
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tran Volum total
crt transp km sport. t t/km
0 1 2 3 4
1 Pomi 50 0,13 6,5
223
2 Insectofungicide 50 0,01 0,5
- total t /km 1(ha) 7,0
- tarif RON/ t / 0,375
- total RON 2,625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
manopera utilaje materiale transport directe
A-Pentru 1(un) 975,5 462,5 2235,0 2,625 3675,625
hectar

3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii
de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :
Nr. Denumirea lucrării din ZO TOTAL
artic normele de muncă UM ZO Din care pe categorii
dinNT Unitate de măsură şi I II III IV
M/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1954 - Tăieri pt.formarea 5,0 2,80 - - - 2,80
coroanei
UM=mii pomi
cantit=0,56
2 2037 - Strângerea ramurilor şi 1,44 1,44 - - - 1,44
redus scoaterea lor la alei
3/4 UM=ha cantit=1 ha
3 2744 - Pregătit soluţia pt.6 0,09 0,27 - - - 0,27
tratamente a câte 500 l
UM=mii l cantit=3,0
4 3157 - Deservit MSPP la 6 0,06 0,36 0,36 - - -
tratamente
UM=ha cantit=6
5 1906 - Sapa mare pe rând (4,8 2,63 6,31 - - 6,31 -
mx500)
UM=mii m2 cantit=2,4
6 1907 - Prăşit pe rând(4 lucr x 1,28 12,29 - - 12,29
2,4)
UM= mii m2 cantit=9,6
7 3246 - Încărcat şi 0,11 0,22 - 0,22 - -
desc.îngr.chim.-4
operaţiuni
UM=t cantit=0,5 x 4=2

224
8 1868 - Administrat 1,54 0,86 - 0,86 - -
îngr.chim.câte 1 kg/pom
UM=mii pomi cantit=0,5
9 294 Cosit între rânduri 2 4,00 6,08 - 6,08
lucrăriUM=ha
cantit=(0,76 x 2) 1,52
10 312 - Strâns iarba cosită şi 1,25 1,90 - - 1,90
aşezarea ca mulci pe
rândul de pomi
UM=ha cantit=1,52
- Total ZO uri X 32,53 0,36 1,08 18,60 12,49
TOTAL
- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25
MANOPERA 1(unu)
PENTRU - Total RON X 813,25 9,0 27,0 465,0 312,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Nr.art.din CT Cantitatea
crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de ha ha a. n
anexa 1 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0,37 6 2,22
tratamente
2 Administrat îngr.chim. 275 0,17 1 0,17
TOTAL - Total Ha a. n 2,39
LUCRĂRI -1(un) ha - Tarif lei / ha a. n 250
MECANICE - Total pentru un ha RON 597,5
PENTRU

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea
Valoarea Greut.
crt RON/ Total pentru transport
UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide : 300 l x 0,3% Kg 9,0 40 360,0 9,0
2 Insecticide : 300 l x 0,2% Kg 6,0 80 480,0 6,0
3 Îngrăşăminte chimice Kg 560 1 560,0 560,0
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 1400,0 575,0
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr Volum total
crt transp km ansport. t/km
t
0 1 2 3 4
1 insectofungicide 50 0,015 0,8
2 Ingrasaminte chimice 50 0,56 28
225
- total t /km :1(ha) 29
- tarif lei / t / km 0,375
- total RON 10,875

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
manopera utilaje materiale transport directe
Pentru 1(un) 813,25 597,5 1400,0 10,875 2821,625
hectar

3.8.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii
de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :
Nr. Nr.arti Denumirea lucrării din ZO TOTAL
ctr c normele de muncă UM ZO Din care pe categorii
dinNT Unitate de măsură şi I II III IV
M/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1955 - Tăieri pt.formarea 15,6 8,75 - - - 8,75
coroanei 3
UM=mii pomi
cantit=0,56
2 2037 - Strângerea ramurilor 1,44 1,44 - - - 1,44
redus şi scoaterea lor la alei
3/4 UM=ha cantit=1 ha
3 3246 - Încîrcat şi descărcat 1,11 0,22 - 0,22 - -
îngr.chim.4 operaţiuni
UM=t cantit=2 ha
4 1868 - Administra 2,63 0,68 - 0,68 - -
îngr.chimice
UM=mii pomi
cantit=0,56
5 3223 - Incarcat gunoi de 0,18 1,18 - 1,18 - -
grajd
UM=t
cantit=(500x20)=10
6 1867 - Administrat gunoi de 1,67 1,67 - 1,67 - -
Redus1 grajd UM=ha
/2 cantit=1,0
7 1906 - Sapa mare pe rând 2,63 6,31 - - 6,31 -
UM=mii m2 cantit=2,4
8 1907 - Prăşit pe rând 4 1,28 10,29 - - 12,29 -
lucrări
UM=mii m2 cantit=9,6
9 2744 - Pregătit soluţie pentru 0,09 0,43 - - - 0,43
8 tratamente a câte
226
500 l
UM=mii l cantit=4,8
10 3157 - Deservit MSPP la 8 0,06 0,48 0,48 - - -
tratamente
UM=ha cantit=8
11 294 - Cosit între rânduri 2 4,00 6,08 - - - 6,08
lucrări
UM=ha cantit= 1,52
12 312 - Strâns iarba cosită şi 1,25 1,90 - - - 1,90
aşezarea ca mulci pe
rândul de pomi
UM=ha cantit=1,52
- Total ZO uri X 42,05 0,48 4,37 18,60 18,60
TOTAL
- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25
MANOPERA 1(unu)
PENTRU - Total RON X 1051,25 12,0 109,25 465,0 465,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea CT coef.de Cantitatea
crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. Ha Ha a.n
0 1 2 3 4
1 Stropit cu MSPP - 8 tratamente 0,37 8 2,96
TOTAL -Total ha.a.n 2,96
LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n 250
MECANICE - Total pentru un ha RON 740
PENTRU :

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.
crt RON/ Total pentru transport
UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide : 4000 l x 0,3% Kg 12 40 576,0 15
2 Insecticide : 4000 l x 0,2% Kg 8 80 768,0 10
3 Îngrăşăminte chimice Kg 560 1 560,0 560
complexe
5 50,0 10000
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 1954,0 10585
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.trans Volum total
crt transp km port. t t/km
0 1 2 3 4
1 Transport îngrăş.chimice + 50 0,585 29,25
insectofungicide
227
2 Gunoi de grajd 10 10 100
- total t /km :1(ha) 129,3
- tarif RON/ t /km 0,375
- total RON 48,487

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
manopera utilaje materiale transport directe
Pentru 1(un) 1051,25 740,0 1954,0 48,487 3793,737
hectar

3.9.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CIREŞ
desimea de 430 pomi/ha.

Cap.I Manopera:
Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din z.o. TOTA din care pe categorii
crt din normele de muncă U.M. L I II III IV
NTM/92 unitatea de măsură şi z.o.
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1906 Sapa mare pe rândul de 2,63 5,26 - - 5,26 -
pomi
UM=mii m2: cantit=2
2 3135 Deservit semănătoare 0,08 0,06 0,06 - - -
SUP=21
UM=ha: cantit=0,7
3 1908 Prăşit pe rândul de pomi 1,22 9,76 - - 9,76 -
(4lucrări)
UM=mii
m2:cantit.(2x4)=8
4 2744 Preparat soluţie pt.5 0,09 0,18 - - - 0,18
asimilat tratamente a câte 400 l
UM=miil; cantit=2,0
5 3157 Desevit MSPP la 6 0,06 0,30 0,30 - - -
tratamente
UM=ha; cantit=5
6 294 Cosit manual între 4,00 6,40 - - - 6,40
asimilat rânduri (2 lucrări)
UM=ha: cantit.=1,6
7 312 Strâns fânul şi aşezat ca 1,25 2,00 - - - 2,00
mulci pe rândul de pomi
UM=ha: cantit=1,6

228
8 1869 Plivitul lăstarilor şi 6,06 2,61 - - 2,61 -
dirijarea lor pe direcţia
rândurilor
UM=mii pomi;
cantit.=0,43
TOTAL 1-(un) ha Total x 26,57 0,36 - 17,63 8,58
MANOPERĂ z.o.uri
PENTRU: Tarif x 25 25 - 25 25
RON/z.o
Total x 664,25 9,00 - 440,75 214,50
RON

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea
caracteristici şi utilajul folosit din Coef.d
Ha Ha. a..n.
NPC/79 e
anexa 1 transf.
0 1 2 3 4
1 Arat în livadă (după terminarea 242 1,30 1,0 1,30
plantării)
2 Discuit arătură cu GD-2,8-(se 254 0,59 2,0 1,18
execută două lucrări)
3 Semănat amestec de ierburi 107 0,54 1,0 0,54
perene cu SUP-21
4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 0,37 6,0 2,22
tratamente)

TOTAL 1(un ) ha Total ha.a..n. 5,24


LUCRĂRI
MECANICE Tarif RON/ha.a.n 250
PENTRU: Total pentru un ha. RON 1310

Cap.III Materii şi materiale


Greutate pentru
Nr.crt Denumirea UM Cantitatea Valoarea transp.
. RON / TOTAL
U.M. RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Insecticide: 2000 l x Kg 4 80 320,0 4
0,2%
2 Fungicide: 2000l x 0,3 Kg 6 40 240,0 6
%
3 Seminţe de trifoi alb: Kg 7 30 210,0 7
(0,7 ha x 10 kg)
4 Seminţe lolium kg 14 10 140,0 14
perene: (0,7 ha x 20
kg)

229
TOTAL VALOARE pentru 1 (un) hectar 910,0 30
MATERII
ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Distanţa de Cantitatea Volum total t/km


Nr. Denumirea-grupa transp. transport.
crt. Km. tone
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide + seminţe de 50 0,03 1,5
ierburi perene
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1,5
1(un) ha -tarif RON/t/km 0,375
-total RON 0,562

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli directe
Manopera Utilaje Materiale Transport

Pentru 1 (un) 664,25 1310,0 910,0 0,562 2884,812


hectar

3.9.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CIREŞ cu
desimea de 430 pomi/ha.
Cap.I Manopera:

230
Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din z.o. TOTAL din care pe categorii
crt din normele de muncă U.M. z.o. I II III IV
. NTM/92 unitatea de măsură şi
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2020 Tăieri de formarea coroanei 1,30 0,56 - - - 0,56
UM=mii pomi: cantit:=0,43
2 1835 Săpat gropi pentru completarea 0,11 5,72 - - 5,72 -
golurilor-12%
UM=buc: cantit.=52
3 1733 Făcut şanţ pentru stratificat 0,05 0,10 - - 0,10 -
pomii
UM=ml: cantit.=2
4 1775 Stratificat pomi pt. compl..de 1,82 0,07 - - 0,07 -
goluri
UM=mb: cantit.=0,04
1843 Fasonat rădăcina , făcut 3,33 0,17 - - 0,17 -
5 mocirla şi mocirlit în vederea
plantării
UM=mb, cantit.=0,052
6 1845 Repartizat pomii la gropi 3,13 0,16 - - 0,16 -
UM=mb: cantit.=0,052
7 1866 Plantat pomi în goluri 12% 0,02 1,04 - - - 1,04
lucrare completă
UM=buc: cantit= 52
8 1906 Sapa mare pe rând (1,2 m 2,63 5,26 - - 5,26 -
lăţime)
UM=mii m2::: cantit.=2
9 2744 Preparat soluţie pentru 6 0,09 0,27 - - - 0,27
tractoare a câte 500 l
UM=miil: cantitatea=3,0
10 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente 0,06 0,36 0,3 - - -
UM=ha: cantit.=6,0 6
11 1808 Prăşit pe rând x 4 lucrări 1,22 9,76 - - 9,76 -
UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8
12 294 asimilat Cosit cu coasa între rânduri 4,00 6,40 - - - 6,40
UM=ha: cantit.= (0,8x 2
lucr.)=1,6
13 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci 1,25 2,00 - - - 2,0
pe rândul de pomi
UM=ha: cantit=1,6
14 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe 6,06 2,61 - - 2,61 -
direcţia rândurilor
UM=mii pomi: cantit.=0,43
- Total ZO uri X 34,48 0,36 23,85 10,27
TOTAL
MANOPERA 1(un) ha - Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25
PENTRU
- Total RON X 1150,0 9,0 - 596,25 256,75

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


231
Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea
caracteristici şi utilajul folosit din Coef.d
Ha Ha. a..n.
NPC/79 e
anexa 1 transf.
0 1 2 3 4
1 Stropit cu MSPP …6 128 0,37 2,22
tratamente
TOTAL 1(un ) ha Total ha.a..n. 2,22
LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n 250
MECANICE Total pentru un ha. RON 555
PENTRU:

Cap.III Materii şi materiale


Greutate pentru
Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea transp.
crt. RON / TOTAL
U.M. RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Pomi altoiţi pt. buc. 52 25 1300,0 105
completarea golurilor
12%
2 Fungicide 3000 l Kg. 9 40 360,0 9
soluţie x 0,03%
3 Insecticide 3000 l Kg. 6 80 480,0 6
soluţie x 0,02%
TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar 2140,0 120
ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Distanţa de Cantitatea Volum total t/km
Nr. Denumirea-grupa transp. transport.
crt. Km. Tone
0 1 2 3 4
1 Pomi pt. completări de 50 0,12 4,0
goluri
2 Insectofungicide 50 0,0 1
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 7
1(un) ha –tarif RON/t/km 0,375
-total RON 2,625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
Manopera Utilaje Materiale Transport directe
A-Pentru 1150,0 555,0 2140,0 2,625 3847,625
1 (un) hectar

232
3.9.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de
CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha

Cap.I Manoperă
Nr. Nr.articol Denumirea lucrării z.o. TOTAL din care pe categorii
crt. din din normele de UM zo I II III IV
NTM/92 muncă unitatea de
măsură şi cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1954 Tăieri pentru formarea 5,0 2,15 - - - 2,15
coroanei
UM=mb: cantit.=0,43
2 1906 Sapa mare pe rând 2,63 5,26 - - 5,26 -
120 m lăţime
UM=mii m2: cantit.=2,0
3 1908 Prăşit manual pe rând 1,22 9,76 - - 9,76 -
–4 lucrări
UM=mii m2: cantit.(2 x
4)=8
4 2744 Pregătit soluţiile pentru 0,09 0,36 - - - 0,36
8 tratamente a câte
500 l
UM= mii l: cantit.=4,0
5 3157 Deservit MSPP la 8 0,06 0,48 0,48 - - -
tratamente
UM=ha: cantit.=8
6 294 Cosit între rândurile de 4,0 6,40 - - - 6,40
pomi, 2 lucrări
UM=ha: cantit.(0,8 x 2)
= 1,6
7 312 Strâns manual fânul şi 1,25 2,00 - - - 2,00
aşezat ca mulci pe
rândul de pomi
UM=ha: cantit.=1,6
8 3246 Încărcat şi descărcat 2,22 1,51 - 1,51 - -
îngrăş. chim.
Se execută 2 lucrări
UM=t: cantit.= (0,34 x
2) = 0,68
9 1868 Administrat - - - - - -
îngrăşăminte chimice
căte
1 Kg/pom
UM= mii pomi: cantit.=
0,334
233
10 2037 Strângerea ramurilor şi - - - - - -
redus 3/4 scoaterea lor pe alei
UM=ha: cantit.=1 ha
11 2037 Strâns ramurile si scos 5,76 11,5 - 11,5 - -
la alei

TOTAL 1 (un) ha Total z.o.uri x 39,42 0,48 13,01 15,02 10,91


MANOPERA Tarif
PENTRU RON/z.o. x 25 25 25 25 25

Total RON x 985,5 12,0 325,25 375,5 272,75

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea
caracteristici şi utilajul folosit din Coef.de
Ha Ha.
NPC/79 transf.
a..n.
anexa 1
0 1 2 3 4
1 Administrat îngrăşăminte 275 0,17 1 0,17
chimice cu MIC
2 Stropit cu MSPP 128 0,37 8 2,96
TOTAL LUCRĂRI A:1(un ) ha Total ha. a..n. 3,13
MECANICE Tarif RON /ha.a.n 250
PENTRU:
Total pentru un ha. RON 782,5

Cap.III Materii şi materiale


Greutate
Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea pentru transp.
crt. RON pe TOTAL
U.M. RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide :4000 l Kg.. 12 40 480,0 12
soluţie x 0,3%
2 Insecticide. 4000 Kg. 8 80 640,0 8
soluţie x 0,2%
3 Îngrăşăminte chimice Kg. 430 1 430,0 430
complexe
TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar 1550,0 450
ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Distanţa Cantitatea Volum total
Nr. Denumirea-grupa de transport.
crt. transp. tone t/km
Km.

234
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide 50 0,02 1,0
2 Îngrăşăminte chimice 50 0,43 21,5
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 22,5
1(un) ha -tarif RONt/km 0,375
-total RON 8,437

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
Manopera Utilaje Materiale Transport directe

Pentru 985,5 782,5 1550,0 8,437 3326,437


1 (un) hectar

3.9.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii
de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha

Cap.I Manoperă
Nr. Nr.articol Denumirea lucrării z.o. TOTAL din care pe categorii
crt din din normele de UM zo I II III IV
. NTM/92 muncă
unitatea de măsură şi
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1955 Tăieri de formare a 6,25 2,69 - - - 2,69
coroanei
UM=mii pomi:
cantit=0,43
2 1906 Sapa mare pe rând 1,2 2,63 5,26 - - 5,26 -
m lăţimi
UM= mii m2:cantit =2,0
3 1908 Prăşit pe rând-4 lucrări 1,22 9,76 - - 9,76 -
UM=mii m2 cantit (4 x
2) =8
4 3226 Încărcat şi descărcat 0,11 0,15 - 0,15 - -
îngrăş.chim.
4 operaţiuni
UM=t: cantit (0,334 x
4) = 1,336
5 2744 Preparat soluţii (8 0,09 0,43 - - - 0,43
tratamente 600 l
UM= mii l: cantit =4,8
6 3157 Deservit MSPP la 8 0,06 0,48 0,48 - - -
tratamente
UM=miil: cantit =8

235
7 294 Cosit între rânduri –2 4,0 6,40 - - - 6,40
lucrări UM=ha: cantit
(0,8 x 2) 1,6
8 312 Strâns manual fânul şi 1,25 2,00 - - - 2,00
aşezat ca mulci pe
rândul de pomi
UM=ha: cantit.(0,8 x 2)
1,6
9 1868 Administrat - - - - - -
îngrăşăminte chimice
căte1 Kg/pom
UM= mii pomi: cantit.=
0,334
10 2037 Strângerea ramurilor 5,75 11,5 - 11,5 - -
redus 3/4 şi scoaterea lor pe alei
UM=ha: cantit.=1 ha
TOTAL 1 (un) Total z.o.uri x 38,67 0,48 11,65 15,02 11,52
MANOPERA ha Tarif x 25 25 25 25 25
PENTRU RON/z.o.
Total RON x 966,75 12,0 291,25 375,5 288,0

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea
caracteristici şi utilajul folosit din Coef.de
Ha Ha. a..n.
NPC/79 transf.
anexa 1
0 1 2 3 4
1 Administrat îngraşăminte chimice 275 0,17 1,0 0,17
cu MIC
2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 0,37 8 2,96
TOTAL 1(un ) ha Total ha.a.n. 3,13
LUCRĂRI Tarif RON /ha.a.n 250
MECANICE Total pentru un ha. RON 782,5
PENTRU:

Cap.III Materii şi materiale


Greutate pentru
Nr.crt. Denumirea UM Cantitatea Valoarea transp.
RON / TOTAL
U.M. RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide :480 l Kg.. 14,4 40 576,0 14,4
soluţie x 0,3%
2 Insecticide. 480 l Kg. 9,6 80 768,0 9,6
soluţie x 0,2%

236
3 Îngrăşăminte Kg. 430 1 334,0 430
chimice complexe
TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar 1774,0 454
SI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Distanţ Cantitatea Volum total
Nr.cr Denumirea-grupa a de transport.
t. transp. tone t/km
Km.
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide 50 0,03 1,5
2 Îngrăşăminte chimice 50 0,43 21,5
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 23
1(un) ha -tarif RON/t/km 0,375
-total RON 8,625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
Manopera Utilaje Materiale Transport directe

A-Pentru 966,75 782,5 1774,0 8,625 3532,25


1 (un) hectar

3.9.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7
pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CIRES cu
desimea de 430 pomi/ha

Cap.I Manoperă
Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din z.o. TOTAL din care pe categorii
crt. din normele de muncă UM zo I II III IV
NTM/92 unitatea de măsură şi
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
237
1 1956 Tăieri de formare a 15,63 6,72 - - - 6,72
coroanei
UM=mii pomi:
cantit=0,43
2 2037 Strâns ramurile şi 2,87 11,50 - 11,50 - -
redus 3/4 scoase la alei
UM= ha:cantit =1 ha
3 3246 Încărcat şi descărcat 0,11 0,22 - 0,22 - -
îngrăş. chimice 4
operaţiuni
UM=t: cantit. (0,334 x 4)
= 1,336
4 3238 Încărcat şi administrat 0,28 7,00 - 7,00 - -
gu noi de grajd 25 to/ha
UM cantit.= 25
5 1906 Sapa mare pe rând 2,63 5,26 - - 5,26 -
UM=mii m2: cantit.=2
6 1908 Prăşit pe rând 1,2 m 1,22 9,76 - - 9,76 -
lăţime de 4 ori
UM= mii m2:
cantit.=(2x4) 8
7 2744 Pregătit soluţie pt. 8 0,09 0,43 - - - 0,43
tratam. a 600 l
UM= mii l: cantit= 4,8
8 3157 Deservit MSPP la 8 0,06 0,48 0,48 - - -
tratam.
UM= mii l: cantit = 8
9 294 Cosit între rânduri 2 4,0 6,40 - - - 6,40
lucrări
UM=Ha : cantit.(8x2)
=1,6
10 312 Strâns fânul şi aşezat 1,25 2,0 - 2,0 - -
pe rândul de pomi ca
mulci
UM=Ha: cantit.=1,6
11 1868 Administrat - - - - - -
îngrăşăminte chimice
căte
1 Kg/pom
UM= mii pomi: cantit.=
0,334
TOTAL 1 (un) ha Total z.o.uri x 49,77 0,48 20,72 15,02 13,55
MANOPERA Tarif x 25 25 25 25 25
PENTRU RON/z.o.
Total RON x 1244,25 12,0 518,0 375,50 338,75

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea

238
caracteristici şi utilajul folosit din Coef.de Ha Ha. a..n.
NPC/79 transf.
anexa 1
0 1 2 3 4
1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 0,17 1 0,17
MIC
2 Administrat gunoi de grajd 25 to/ha 192 0,08 1 2,0
3 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 0,37 8 2,96
TOTAL 1(un ) ha Total ha.a.n. 5,13
LUCRĂRI
MECANICE Tarif RON/ha.a.n 250
PENTRU Total pentru un ha. RON 1282,5

Cap.III Materii şi materiale

Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greutate pentru


crt. RON pe TOTAL transp.
U.M. RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide: 4800 l Kg 14,4 40 576,0 14,4
soluţiex 0,3%
2 Insecticide: 4800 l Kg 9,6 80 768,0 9,6
soluţiex 0,2%
3 Îngrăşăminte chimice Kg 430 1 430,0 430
complexe
4 Gunoi de grajd Kg 25000 0,005 125,0 25000
semifermentat
TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar 1899,0 25454
ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale


Distanţa Cantitatea Volum total t/km
Nr.crt. Denumirea-grupa de transport.
transp. tone
Km.
0 1 2 3 4
1 Insectofungicide şi îngrăşăminte 50 0,45 22,5
chimice
2 Gunoi de grajd 10 25,0 250,0
TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 272,5
1(un) ha -tarif RON /t/km 0,375
-total RON 102,187

239
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON
Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli directe
Manopera Utilaje Materiale Transport
Pentru 1 (un) hectar 1244,25 1282,5 1899,0 102,187 4527,937

3.10.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3


Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de alun cu desimea de 580 plante/ha

Cap.I Manoperă:
Nr. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii
Nr. articol normele de muncă UM ZO I II III IV
crt. din Unitatea de măsură şi
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor 2,5 1,45 - - 1,45 -
redus ½ UM = mii buc; cantit. = 0,58
2 1788 Legarea lăstarilor 6,66 3,33 - 3,33 - -
redus ½ UM = ha; cantit. = 1
3 1781 Săpat gropi pt. complet. 5,71 0,20 0,20 - - -
goluri 6%
UM = mii gropi; cantit. =
0,035
4 2343 Verif. fasonat şi mocirlit 0,40 0,01 0,01 - - -
rădăcina
UM = mii buc; cantit. = 0,035
5 1782 Plantat mur în goluri 6% 2,35 0,08 - - 0,08 -
UM = mii buc; cantit. = 0,035
6 2347 Udat murul plantat în goluri 4,00 0,14 0,14 - - -
UM = mii buc; cantit. = 0,035

7 2356 Muşuroit murul după udare 0,77 0,03 - 0,03 - -


UM = mii buc; cantit. =0,035

8 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.) 1,22 23,42 - - 23,42 -


UM = mii m2; cantit. = 19,2

9 2744 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. 0,09 0,32 - - - 0,32


UM = mii l; cantit. = 3,6

10 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat. 0,06 0,36 0,36 - - -


UM = ha; cantit. = 6

240
11 2356 Muşuroit toamna toată plant. 0,77 0,45 - 0,45 - -
UM = mii buc; cantit. = 0,58

TOTAL 1(unu) ha Total ZO-uri 29,79 0,71 3,81 24,95 0,32


MANOPERA
PENTRU: Tarif RON/ZO x 25 25 25 25 25
Total RON x 744,75 17,75 95,25 623,75 8,0

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr. Lucrarea Nr.art. din CT Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de ha Ha.a.n.
anexa 2 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 54 0,60 4 2,40
2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0,15 6 0,90
lucr. cu MPSP 300
TOTAL 1 (unu) ha Total ha.a.n. 3,30
LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. 250
MECANICE Total pentru un ha RON 825,0
PENTRU:

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut. pentru
crt. RON/ Total transp.
UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Alun înrădăcinat pt. comp. mc 35 10 350,0 35
goluri 6%
2 Insecticide kg 108 80 8640,0 108
3 Fungicide 36 40 1440,0 36

TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar 10115,0 179


MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea Volum total
crt. de transp. T/km
transp. tone
0 1 2 3 4
1 Alun înrădăcinat 50 0,035 1,8
2 Insecto-fungicide 50 0,14 7,0
TOTAL 1(un) ha Total t/km 8,8
TRANSPORTURI Tarif RON/km 0,375
PENTRU: Total RON 3,30

241
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON
Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt.
Directe
Pentru 1 (un) hectar 744,75 825,00 10115,00 3,30 11688,05

3.10.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4


Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea
de 580 plante/ha

Cap.I Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii
crt. articol normele de muncă UM ZO I II III IV
din Unitatea de măsură şi
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor 2,5 1,45 - - 1,45 -
redus ½ UM = mii buc; cantit. = 0,58
2 1788 Legarea lăstarilor 6,66 3,33 - 3,33 - -
redus ½ UM = ha; cantit. = 1
3 3246 Înc. şi desc. îngrăşăminte 0,11 0,16 0,16 - -
chimice
UM = mii buc; cantit. =
0,035
4 1868 Ad. Trat. Îngr. chimUM = mii 1,54 0,89 - 0,89 -
buc; cantit. = 0,58
5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.) 1,22 23,42 - - 23,42 -
UM = mii m2; cantit. = 19,2

6 2744 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. 0,09 0,32 - - - 0,32


UM = mii l; cantit. = 3,6

7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 0,06 0,36 0,36 - - -


trat.
UM = ha; cantit. = 6
8 2356 Muşuroit toamna toată 0,77 0,45 - 0,45 -
plant.
UM = mii buc; cantit. = 0,58

TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri 30,38 0,36 4,83 24,87 0,32


MANOPERA
PENTRU: Tarif x 25 25 25 25 25
RON/ZO
Total RON x 759,50 9,00 120,75 621,75 8,0
242
Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:
Nr. Lucrarea Nr.art. din CT Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de ha Ha.a.n.
anexa 2 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.
2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0,15 6 0,90
lucr. cu MPSP 300
TOTAL 1 (un) ha Total ha.a.n. 0,90
LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. 250
MECANICE Total pentru un ha RON 225,0
PENTRU:

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut. pentru
crt. tatea RON/U Total transp.
M RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Îngr. Chimice complexe 1 kg / kg 580 1 580,0 580
tufă
2 Insecticide kg 70 80 5600,0 70
3 Fungicide 36 40 1440,0 36
TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar 7620,0 686
ŞI MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea – grupa Distanţ Cantitatea Volum total
crt. a de transp. T/km
transp. tone
0 1 2 3 4
1 Alun înrădăcinat
2 Insecto-fungicide şi îngr. chimice complexe 50 0,69 34,5
TOTAL 1(un) ha Total t/km 34,5
TRANSPORTURI Tarif RON/km 0,375
PENTRU: Total RON 12,937

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt.
Directe
Pentru 1 (un) hectar 759,50 225,00 7620,00 12,937 8617,437

3.10.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5


Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea
de 580 plante/ha
243
Cap.I Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii
crt. articol normele de muncă UM ZO I II III IV
din Unitatea de măsură şi
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor 2,5 1,45 - - 1,45 -
redus UM = mii buc; cantit. =
½ 0,58
2 1788 Legarea lăstarilor 6,66 3,33 - 3,33 - -
redus UM = ha; cantit. = 1
½
3 3246 Înc. şi desc. îngrăşăminte 0,11 0,16 0,16 - -
chimice
UM = mii buc; cantit. = 1,5
4 1868 Ad. Trat. Îngr. Chim.UM = 1,54 0,89 - 0,89 -
mii buc; cantit. = 0,58
5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.) 1,22 23,42 - - 23,42 -
UM = mii m2; cantit. =
19,2
6 2744 Pregătit soluţia pt. 6 0,09 0,32 - - - 0,32
tratam.
UM = mii l; cantit. = 3,6
7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 0,06 0,36 0,36 - - -
trat.
UM = ha; cantit. = 6
8 2356 Muşuroit toamna toată 0,77 0,45 - 0,45 -
plant.
UM = mii buc; cantit. =
0,58
TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri 30,38 0,36 4,83 24,87 0,32
MANOPERA
PENTRU: Tarif x 25 25 25 25 25
RON/ZO
Total RON x 759,50 9,00 120,75 621,75 8,0

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr. Lucrarea Nr.art. din CT Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de Ha Ha.a.n.
anexa 2 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.
2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0,15 6 0,90
lucr. cu MPSP 300
TOTAL 1 (un) ha Total ha.a.n. 0,90
LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. 250
MECANICE Total pentru un ha RON 225,0
PENTRU:
244
Cap.III – Materii şi materiale
Nr. Denumirea UM Canti Valoarea Greut. pentru
crt. - RON Total transp.
tatea /UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Îngr. chimice complexe 1 kg /tufă kg 580 1 580,0 580
2 Insecticide kg 70 80 5600,0 70
3 Fungicide 36 40 1440,0 36
TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar 7620,0 686
ŞI MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea – grupa Distanţa de Cantitatea Volum total
crt. transp. transp. T/km
tone
0 1 2 3 4
1 Alun înrădăcinat
2 Insecto-fungicide şi îngr. chimice 50 0,69 34,5
complexe
TOTAL 1(un) ha Total t/km 34,5
TRANSPORTURI Tarif RON/km 0,375
PENTRU: Total RON 12,937

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt.
Directe
Pentru 1 (unu) hectar 759,50 225,00 7620,00 12,937 8617,437

3.10.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de ALUN cu
desimea de 580 plante/ha

Cap.I Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii
crt. articol normele de muncă UM ZO I II III IV
din Unitatea de măsură şi
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor 2,5 1,45 - - 1,45 -
redus ½ UM = mii buc; cantit. = 0,58
2 1788 Legarea lăstarilor 6,66 3,33 - 3,33 - -
redus ½ UM = ha; cantit. = 1
3 3246 Înc. şi desc. îngrăşăminte 0,11 0,16 0,16 - -
245
chimice
UM = mii buc; cantit. = 1,5
4 1868 Ad. trat. îngr. chimUM = mii 1,54 0,89 - 0,89 -
buc; cantit. = 0,58

5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.) 1,22 17,57 - - 17,57 -


UM = mii m2; cantit. = 19,2

6 2744 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. 0,09 0,27 - - - 0,27


UM = mii l; cantit. = 3,6

7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 0,06 0,30 0,30 - - -


trat.
UM = ha; cantit. = 6
8 2356 Muşuroit toamna toată 0,77 0,45 - 0,45 -
plant.
UM = mii buc; cantit. = 0,58
TOTAL 1(unu) ha Total ZO-uri 24,42 0,30 4,83 19,02 0,27
MANOPERA
PENTRU: Tarif x 25 25 25 25 25
RON/ZO
Total RON x 610,50 7,50 120,75 475,50 6,75

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr. Lucrarea Nr.art. din CT Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de ha Ha a.n.
anexa 2 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.
2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0,15 5 0,75
lucr. cu MPSP 300
TOTAL 1 (un) ha Total ha.a.n. 0,75
LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. 250
MECANICE Total pentru un ha RON 187,50
PENTRU:

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut. pentru
crt. tatea RON/ Total RON transp.
UM
0 1 2 3 4 5 6
1 Îngr. chimice complexe 1 kg / kg 580 1 580,0 580
tufă
2 Insecticide kg 70 80 4640,0 58
3 Fungicide 36 40 1200,0 30
TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar 6420,0 668
ŞI MATERIALE
246
Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale
Nr. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea Volum total
crt. de transp. t/km
transp. tone
0 1 2 3 4
1 Alun înrădăcinat
2 Insecto-fungicide şi îngr. chimice 50 0,67 33,5
complexe
TOTAL 1(un) ha Total t/km 33,5
TRANSPORTURI Tarif RON/km 0,375
PENTRU: Total RON 12,562

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt.
Directe
Pentru 1 (unu) hectar 610,50 187,50 6420,00 12,562 7230,562

3.10.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii
de ALUN cu desimea de 580 plante/ha

Cap.I Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii
crt. articol normele de muncă UM ZO I II III IV
din Unitatea de măsură şi
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor 2,5 1,45 - - 1,45 -
redus ½ UM = mii buc; cantit. =
0,58
2 1788 Legarea lăstarilor 6,66 3,33 - 3,33 - -
redus ½ UM = ha; cantit. = 1

247
3 3246 Înc. şi desc. îngrăşăminte 0,11 0,16 0,16 - -
chimice
UM = mii buc; cantit. =
1,5
4 1868 Ad. trat. îngr. chim.UM = 1,54 0,89 - 0,89 -
mii buc; cantit. = 0,58
5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.) 1,22 17,57 - - 17,57 -
UM = mii m2; cantit. =
19,2
6 2744 Pregătit soluţia pt. 6 0,09 0,27 - - - 0,27
tratam.
UM = mii l; cantit. = 3,6
7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 0,06 0,30 0,30 - - -
trat.
UM = ha; cantit. = 6
8 2356 Muşuroit toamna toată 0,77 0,45 - 0,45 -
plant.
UM = mii buc; cantit. =
0,58
TOTAL 1(un) ha Total ZO 24,42 0,30 4,83 19,02 0,27
MANOPERA Tarif x 25 25 25 25 25
PENTRU: RON/ZO
Total RON x 610,50 7,50 120,75 475,50 6,75

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr. Lucrarea Nr.art. din CT Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de ha Ha.a.n.
anexa 2 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.
2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0,15 5 0,75
lucr. cu MPSP 300
TOTAL 1 (un) ha Total ha.a.n. 0,75
LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. 250
MECANICE Total pentru un ha RON 187,50
PENTRU:

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut. pentru
crt. tatea RON/ Total transp.
UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Îngr. chimice complexe 1 kg / tufă kg 580 1 580,0 580
2 Insecticide kg 70 80 4640,0 58
3 Fungicide 36 40 1200,0 30
TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (unu) hectar 6420,0 668
ŞI MATERIALE

248
Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale
Nr. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea Volum total
crt. de transp. T/km
transp. tone
0 1 2 3 4
1 Alun înrădăcinat
2 Insecto-fungicide şi îngr. chimice complexe 50 0,67 33,5
TOTAL 1(un) ha Total t/km 33,5
TRANSPORTURI Tarif RON/km 0,375
PENTRU: Total RON 12,562

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt.
Directe
Pentru 1 (unu) hectar 610,50 187,50 6420,00 12,562 7230,562

3.10.6. Antemăsurătoare – Deviz nr.8


pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ALUN

Cap.I Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării ZO/U Total Din care pe categorii
crt. articol din normele de M ZO I II III IV
din muncă
NTM/9 Unitatea de măsură
2 şi cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1783 Tăieri de curăţire a 5,0 2,90 - - 2,90 -
asimilat tufelor
UM = mii buc; cantit. =
0,58
2 1788 Legarea lăstarilor 6,66 6,66 - 6,66 - -
(tulpinilor)
UM = ha; cantit. = 1,0
3 1906 Sapa mare pe rând 2,63 13,15 - - 13,15 -
asimilat UM = mii m2 ; cantit. =
5
4 1908 Prăşit pe rând – 4 1,22 17,57 - - 17,57 -
lucrări
UM = mii mp; cantit
(4,8 x 3) 14,4
5 3127 Administrat 0,31 0,18 0,18 - - -
îngrăşăminte chimice
cu MIC
UM = t; cantit. = 0,58

249
6 2744 Pregătit soluţie pt. 65 0,09 0,27 - - - 0,27
tratam.
UM = mii l; cantit: = 3
7 3157 Deservit MPSP – 300 0,06 0,30 0,30 - - -
– 5 trat.
UM = ha; cantit. = 5
8 1789 Administrat îngrăş. 5,00 2,90 - 2,90 - -
org.10 kg/pl.
UM = mii plante; cantit.
0,58
9 1792 Recoltat alune 50,00 150,0 - 150,0 - -
UM = t; cantit. = 3
10 2356 Muşuroit toamna toate 0,77 0,45 - 0,45 - -
plantele
UM = mii buc; cantit. =
0,58
TOTAL 1(un) ha Total x 194,38 0,48 160,01 33,62 0,27
MANOPERA ZO-uri
PENTRU: Tarif x 25 25 25 25 25
RON/ZO
Total x 4859,50 12,00 4000,25 840,505 6,75
RON

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr. Lucrarea Nr.art. din CT Coef. Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 2 de transf. ha Ha a.n.
0 1 2 3 4 5
1 Discuit cu DPV 1,5 sau GDD-1,8 – 4 54 0,60 4 2,40
lucrări
2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 74 0,15 5 0,75
ori
TOTAL 1 (unu) ha Total ha.a.n. 3,15
LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. 250
MECANICE Total pentru un ha RON 787,50
PENTRU:

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut. pentru
crt. RON/UM Total transp.
RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Insecticide kg 58 80 4640,0 58

2 Fungicide kg 30 40 1200,0 30

3 Îngrăşăminte chimice kg 580 1 580,0 580


complexe
4 Gunoi de grajd to 0,58 5 2,9 5,8
250
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar 6422,90 6468
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - grupa Distanţa de Cantitatea Volum total
crt. transp. transp. t /km
tone
0 1 2 3 4
1 Îngrăşăminte chimice complexe şi 50 0,668 33,4
insectofungicide
2 Gunoi de grajd 10 5,8 58
TOTAL 1(un) ha Total t/km 91
TRANSPORTURI Tarif RON/km 0,375
PENTRU: Total RON 34,275

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt. Directe

Pentru 1 (un) hectar 4859,50 787,50 6422,90 34,275 12104,175

3.11.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3


Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de CĂTINĂ ALBĂ cu desimea de 3333 tufe/ha
Cap.I Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO/ Total ZO Din care pe categorii
crt articol normele de muncă UM I II III IV
din Unitatea de măsură şi
NTM/9 cantitatea
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1783 Tăieri de curăţire a 2,5 8,33 - - 8,33 -
redus tufelor
½ UM = mii buc; cantit. =
3,333
2 2037 Strâns ramurile şi scos la 5,75 11,50 - 11,50 - -
alei UM=MII MP; cantit
=2
3 1781 Săpat gropi pt. complet. 6,67 1,33 1,33 - - -
goluri 6%
UM = mii gropi; cantit. =
0,20
4 2343 Verif. fasonat şi mocirlit 0,40 0,08 0,08 - - -
rădăcina
UM = mii buc; cantit. =
0,20
5 1782 Plantat mur în goluri 6% 2,35 0,47 - - 0,47 -
UM = mii buc; cantit. =
0,20
251
6 2347 Udat murul plantat în 4,00 0,80 0,80 - - -
goluri
UM = mii buc; cantit. =
0,20
7 2356 Muşuroit murul după 0,77 0,15 - 0,15 - -
udare
UM = mii buc; cantit. =
0,20
8 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.) 1,22 9,76 - - 9,76 -
UM = mii m2; cantit. = 8
9 2744 Pregătit soluţia pt. 6 0,09 0,27 - - - 0,27
tratam.
UM = mii l; cantit. = 3,6
10 3157 Deservit MPSP-300 la 6 0,06 0,30 0,30 - - -
trat.
UM = ha; cantit. = 5
11 294 Cosit manual intre 4,00 4,00 4,00 - - -
rânduri- 1 lucratoare
UM=ha; cantit=1,0
12 312 Strâns fânul şi aşezat ca 1,25 1,25 - 1,25 - -
mulci între rânduri
UM=ha, cantit=1,0
13 2356 Muşuroit toamna toată 0,77 2,57 - 2,57 - -
plant.
UM = mii buc; cantit. =
3,333
TOTAL 1(un) ha Total ZO 40,81 6,51 15,47 18,56 0,27
MANOPERA Tarif x 25 25 25 25 25
PENTRU: RON/ZO
Total RON x 1020,25 162,75 386,75 464,0 6,75

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr. Lucrarea Nr.art. din CT Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de ha Ha a.n.
anexa 2 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 54 0,60 4 2,40
2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0,15 6 0,90
lucr. cu MPSP 300
TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.a.n. 3,30
MECANICE Tarif RON/ha.a.n. 250
PENTRU: Total pentru un ha RON 825,0

252
Cap.III – Materii şi materiale
Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut.
crt. tatea RON/ Total pentru
UM RON transp.
0 1 2 3 4 5 6
1 Mur înrădăcinat pt. comp. goluri 6% mc 200 10 2000 100
2 Insecticide kg 108 80 8640 108
3 Fungicide 36 40 1440 36
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar 12080,0 244
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea – grupa Distanţa de Cantitatea Volum total
crt. transp. transp. t /km
tone
0 1 2 3 4
1 Mur înrădăcinat 50 0,100 5
2 Insecto-fungicide 50 0,144 7,2
TOTAL 1(un) ha Total t/km 12,2
TRANSPORTURI Tarif RON/km 0,375
PENTRU: Total RON 4,575

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt. Directe
Pentru 1 (un) hectar 1020,25 825,0 12080,0 4,575 13929,82

3.11.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4.


pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci
din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de CĂTINĂ

Cap.I – Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii
crt. articol normele de muncă UM ZO
I II III IV
din Unitatea de măsură şi
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1783 Pichetat pt. stabilirea 2,5 8,33 - - 8,33 -
Redus bulumacilor
½ UM = ha; cantit. = 3,333

253
2 2037 Strâns ramurile şi scoase la 5,7 11,50 - 11,50 - -
alei UM= M II MP; cantit=20 5

3 3246 Incârcat şi descărcat 0,1 0,18 - 0,18 - -


îngraşăminte chimice UM= 1
t; cantit = 1,68
4 1908 Praşit pe rând cu sapa ( 4 1,2 9,76 - - 9,76 -
lucrari) UM = M II L; 2
cantit=3,0
5 2744 Prepararea soluţiei pentru 5 0,0 0,27 - - - 0,27
tratamente x 600 l 9
UM = mii l; cantit=3,0

6 3157 Deservit MPSP-300 la 5 0,0 0,30 0,30 - - -


tratamente 6
UM=ha; cantit=5
7 294 Cosit manual intre randuri = 4,0 4,00 4,00 - - -
1 lucrare 0
UM=ha; cantit=1,0
8 312 Strans fanul si asezat ca 1,2 1,25 - 1,25 - -
mulci intre randuri 5
UM=ha; cantit=1,0
TOTAL 1(unu) ha Total ZO-uri x 35,59 4,30 12,93 18,09 0,27
MANOPERA
PENTRU: Tarif x 25 25 25 25 25
RON/ZO
Total RON x 889,75 107,50 323,25 452,25 6,75

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr. Lucrarea Nr.art. din CT Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de ha Ha.a.n.
anexa 2 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Discuit cu OPV 1,5 sau GDO-1,8 54 0,60 4 2,40
– 4 lucrari
2 Stropit în plantaţie de 5 ori 74 0,15 5 0,75
TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.a.n. 3,15
MECANICE Tarif RON/ha.a.n. 250
PENTRU: Total pentru un ha RON 787,5

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut. pentru
crt. tatea Lei/ Total transp.
UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Insecticide Kg 108 80 8640 108
2 Fungicide Kg 36 40 1440 36
3 Ingraşăminte chimice complexe kg 840 1 840 840

254
TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar
ŞI MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - grupa Distanţ Cantitat Volum total
crt. a de ea T/km
transp. transp.
tone
0 1 2 3 4
1 Insecto-fungicide + îngraşăminte chimice 50 0,984 49,2
TOTAL 1(un) ha Total t/km 49,2
TRANSPORTURI Tarif lei/km 0,375
PENTRU: Total RON 18,45

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt.
Directe

Pentru 1 (un) hectar 889,75 787,5 10920,0 18,45 12615,70

3.11.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5


pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere
cu spalieri la o plantaţie de CATINA ALBĂ
Cap.I – Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii
crt. articol normele de muncă UM ZO I II III IV
din Unitatea de măsură şi
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8

255
1 1783 Tăieri de curaţire anuală a 5,00 16,67 - - 16,67 -
tufelor
UM = mii buc;
cantit=3,333
2 2037 Strâns ramurile şi scoase 5,75 11,50 - 11,50 - -
la alei
UM = M II MP; cantit=2,0
3 3246 Incărcarea şi descărcarea 1,22 9,76 - - 9,76 -
îngraşămintelor chimice
UM=mii m2; cantit=8

4 3127 Administrat îngraşăminte 0,09 0,27 - - - 0,27


chimice cu MIC
UM= t; cantit=3,0
5 1789 Administrat ingrasaminte 5,00 16,67 - 16,67 - -
organice 5 kg/tufa
UM= mii buc; cantit=3,333

6 1908 Prasit pe rand (4 lucrari) 1,22 9.76 - - 9.76 -


UM=t; cantit=8
7 2744 Pregatit soluţia pentru 5 0,09 0,27 - - - 0,27
tratamente
UM=mii l; cantit=3,0
8 3157 Deservit MPSP-300-5 0,06 0,30 0,30 - - -
tratamente
UM=ha; cantit=5
9 1792 Cules fructe de catină 50,0 1000 - 1000 - -
albă
UM=t; cantit:=20,0
10 2356 Muşuroit toamna toată 0,77 2,57 - 2,57 - -
plantaţia
UM=mii buc; cantit=3,333

TOTAL 1(un) ha Total ZO- x 1046,4 0,39 1019,31 26,43 0,27


MANOPERA uri
PENTRU:

Tarif x 25 25 25 25 25
RON/ZO
Total RON x 26160,0 9,75 25482,75 660,75 6,75
Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:
Nr. Lucrarea Nr.art. din CT Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de ha Ha.a.n.
anexa 2 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Stropit cu insectofungicide – 5 2 0,15 5 0,75
lucrări
2 Administrat îngrăşăminte chimice 275 0,20 2,0 0,40
cu MIC
256
3 Administrat gunoi de grajd cu 192 0,08 16,7 1,34
16,7
TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.a.n. 2,49
MECANICE Tarif RON/ha.a.n. 250
PENTRU: Total pentru un ha RON 622,5

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut. pentru
crt. tatea Lei/ Total RON transp.
UM
0 1 2 3 4 5 6
1 Superfosfat Kg 600 1 600,0 600
2 Sare potasica Kg 400 1 400,0 400
3 Gunoi de grajd t 16,7 5 83,5 16700
4 Sinotatox Kg 30 25 750,0 30
TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (unu) hectar 1833,5 17730
ŞI MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - grupa Distanţ Cantitat Volum total
crt. a de ea T/km
transp. transp.
tone
0 1 2 3 4
1 Ingrăşăminte chimice + Sinoratox 50 1,03 51,5
2 Gunoi de grajd 10 16,7 167,0
TOTAL 1(un) ha Total t/km 218,5
TRANSPORTURI Tarif RON/km 0,375
PENTRU: Total RON 81,937

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt.
Directe
Pentru 1 (un) hectar 26160,0 622,5 1833,5 81,937 28697,94

3.12.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii
de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha

Cap.I Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării ZO/ Total Din care pe categorii

257
crt. articol din normele de UM ZO I II III IV
din muncă
NTM/92 Unitatea de măsură
şi cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1783 Tăierea şi curăţirea 2,5 10,00 x x 10,00 x
redus ½ tufelor
UM = mii buc; cantit. =
4
2 1781 Săpat gropi, complet. 5,71 1,37 1,37 x x x
goluri 6%
UM = mii gropi; cantit.
= 0,24
3 2343 Verificat, fasonat şi 0,40 0,10 0,10 x x x
mocirlit rădăcina
UM = mii buc; cantit. =
0,24
4 1782 Plantat butaşi înrăd. în 2,35 0,56 x x 0,56 x
goluri
UM = mii buc; cantit. =
0,24
5 2347 Udat butaşii plant. în 4,00 0,96 0,96 x x x
goluri
UM = mii buc; cantit. =
0,24
6 2356 Muşuroit după udare 0,77 0,18 x 0,18 x x
UM = mii buc; cantit. =
0,24
7 1908 Prăşit pe rând cu sapa 1,22 23,42 x x 23,42 x
(4 lucr.)
UM = mii m2; cantit. =
4,8 x 4 = 19,2
8 2744 Pregătit soluţia pt. 6 0,09 0,32 x x x 0,32
tratam. x 600 l
UM = mii l; cantit. = 3,6
9 3157 Deservit MPSP-300 la 0,06 0,36 0,36 x x x
6 trat.
UM = ha; cantit. = 6
10 2356 Muşuroit toamna toată 0,77 3,08 x 3,08 x x
plant.
UM = mii buc;
cantit. = 4
TOTAL 1(un) ha Total ZO- 40,35 2,79 3,26 33,98 0,32
MANOPERA uri
PENTRU: Tarif x 25 25 25 25 25
RON/ZO
Total RON x 1008,75 69,75 81,50 849,50 8,00

258
Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:
Nr. Lucrarea Nr.art. din CT Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de ha Ha.a.n.
anexa 2 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 54 0,60 4 2,40
2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0,15 6 0,90
lucrări
TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.a.n. 3,30
MECANICE Tarif RON/ha.a.n. 250
PENTRU: Total pentru un ha RON 825,0

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut.
crt. tatea RON/ Total RON pentr
UM u
transp
.
0 1 2 3 4 5 6
1 Butaşi înrădăcinaţi pt.comp.goluri 6% buc 240 4 960,0 240
2 Insecticide 3% kg 108 80 8640,0 108
3 Fungicide 1% kg 36 40 1440,0 36
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar 11040,00 384
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - grupa Distanţa Cantitatea Volum total
crt. de transp. transp. T/km
tone
0 1 2 3 4
1 Butaşi înrădăcinaţi pt. completare 50 0,24 12,0
goluri 6%
2 Insecto-fungicide 50 0,144 7,2
TOTAL 1(un) ha Total t/km 19,2
TRANSPORTURI Tarif RON/km 0,375
PENTRU: Total RON 6,24

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt. Directe
Pentru 1 (un) hectar 1008,75 825,00 11040,00 6,24 12879,99

3.12.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4


pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de
259
ARBUŞTI FRUCTIFERI

Cap.I – Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO/ Total ZO Din care pe categorii
crt. articol normele de muncă UM I II III IV
din Unitatea de măsură şi
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1783 Tăieri de curăţire anuală a 5,00 20,00 x x 20,00 x
tufelor
UM = mii buc; cantit: = 4,0

2 1906 Sapa mare pe rând (1,2 m 2,63 12,62 x x 12,62 x


asimilat x 4000)
UM = mii m2 ; cantit: = 4,8

3 1908 Prăşit pe rând (4 lucrări) 1,22 23,42 x x 23,42 x


UM = mii m2 ; cantit: =
19,2
4 3127 Administrat îngrăşăminte 0,31 0,09 0,09 x x x
chimice cu MIC
UM = t; cantit: = 0,3
5 2744 Pregătit soluţia pt. 6 0,09 0,32 x x x 0,32
tratam.
UM = mii l; cantit: 3,6
6 3157 Deservit MPSP – 300 – 6 0,06 0,36 0,36 x x x
tratam.
UM = ha; cantit: = 6
7 1789 Administrat îngr. organice 5,00 20,00 x 20,0 x x
10 kg/tufă
UM = mii buc; cantit: = 4,0

8 2356 Muşuroit toamna toată 0,77 3,08 - 3,08 x x


plant.
UM = mii buc; cantit: = 4
9 1792 Cules fructe de coacăz 50,0 600,0 x 600,0 x x
negru
UM = t; cantit: = 12
Cules fructe de coacăz 50,0 750,0 750,0
roşu şi alb
UM = t; cantit: = 15
Cules fructe de agriş 50,0 750,0 750,0
UM = t; cantit: = 15
Cules fructe de afin 50,0 400,0 400,0
UM = t; cantit: = 8
TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri x 79,89 0,45 23,08 56,04 0,32
MANOPERA
PENTRU: Tarif x 25 25 25 25 25
RON/ZO
260
TOTAL RON x 1997,25 11,25 577,0 1401,0 8,00

* - coacăz negru
TOTAL 1(un) Total ZO-uri x 679,89 0,45 623,08 56,04 0,3
MANOPERA ha 2
PENTRU: Total Tarif RON/ZO x 25 25 25 25 25
coacăz TOTAL RON x 16997,25 11,25 15577,0 1401,0 8,0
negru

TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri x 829,89 0,45 773,08 56,04 0,32


MANOPERA Total
PENTRU: coacăz Tarif x 25 25 25 25 25
roşu, alb şi RON/ZO
agriş RON x 20747,25 11,25 19327,0 1401,0 8,0

TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri x 479,89 0,45 423,08 56,04 0,32


MANOPERA Total
PENTRU: afin Tarif RON/ZO x 25 25 25 25 25
TOTAL RON x 11997,25 11,25 10577,00 1401,0 8,0

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr. Lucrarea Nr. de CT Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit art. din Coef. de ha Ha.a.n.
NPC/79 transf.
anexa 2
0 1 2 3 4 5
1 Discuit cu OPV 1,5 sau GDO-1,8 – 54 0,60 4 2,40
4 lucrări
2 Stropit în planta]ie de 6 ori 74 0,15 6 0,90
TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.a.n. 3,30
MECANICE Tarif RON/ha.a.n. 250
PENTRU: Total pentru un ha RON 825,0

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut.
crt. tatea RON Total pentru
/UM RON transp.
0 1 2 3 4 5 6
1 Insecticide kg 108 80 8640,0 108
2 Fungicide kg 36 40 1440,0 36
3 Îngrăşăminte chimice complexe kg 500 1 500,0 500
4 Gunoi de grajd T 40 5 200,0 40000

TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar 10780,0


MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - grupa Distanţa Cantitatea Volum total
261
crt. de transp. T/km
transp. tone
0 1 2 3 4
1 Insecto-fungicide + îngrăşăminte chimice 50 0,644 32,2
2 Gunoi de grajd 10 40 400,0
TOTAL 1(un) ha Total t/km 432,2
TRANSPORTURI Tarif RON/km 0,375
PENTRU: Total RON 162,07

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt.
Directe
Pentru 1 (un) hectar - Afin 1997,25 825,0 10780,0 162,07 13764,32

Coacăz negru, roşu, alb, 20747,25 825,0 10780,0 162,07 32514,32


agriş

3.13.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de ZMEUR

Cap. 1 Manoperă :
Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ZO TOTA Din care pe categorii
ctr dinNTM/ normele de muncă UM L
92 Unitate de măsură şi ZO I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1783 - Tăieri de curăţare a 2,50 20,00 - - 20,00 -
redus ½ tufelor
UM= mii buc cantit=8
2 1781 - Săpat gropi pt. 5,71 2,86 2,86 - - -
completare goluri 6%
UM=mii gropi
cantit=0,5
3 2343 - Verif. fasonat şi 0,40 0,64 0,64 - - -
mocirlit rădăc.
UM=mii l cantit=1,6
4 1782 - Plantat zmeur în 2,35 1,18 - - 1,18 -
goluri
UM=mii buc
cantit=0,5
5 2347 - Udat zmeurul plant. 4,00 2,00 2,00 - - -
În goluri
UM=mii buc cantit=
0,5
6 2356 - Muşuroit zmeurul din 0,77 0,39 - 0,39 - -
262
goluri
UM=mii buc cantit=
0,5
7 1908 - Prăşit pe rând rân(4 1,22 1,85 - - 1,85 -
lucr)
UM=mii 2cantut=1,52
8 2744 - Pregătit soluţia pt. 6 0,09 0,32 - - - 0,32
tratamente
UM=mii l cantut=3,6
9 3157 - Deservit MPSP 300 – 0,06 0,36 0,36 - - -
6 trat.
UM=ha cantut=6,0
10 2356 Muşuroit toamna 0,77 6,16 - 6,16 - -
toată plant.
UM=mii buc cantut=8
- Total ZO uri X 35,76 5,86 6,55 23,03 0,32
TOTAL
- Tarif Ron/ZO 25 25 25 25 25
MANOPERA 1(un)
PENTRU ha - Total Ron 894,0 146,5 163,75 575,75 8,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea Nr.art.din CT Cantitatea
crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef. ha ha a. n
anexa 1 de
transf
.
0 1 2 3 4 5
1 Arătură la 20-22 cm 48 0,95 1 0,95
2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0,60 4 2,40
lucrări
3 Stropit cu insecto-fungicide 74 0,15 6 0,90
TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha - Total Ha a. n 4,25
MECANICE - Tarif Ron / ha a. n 250
PENTRU - Total pentru un ha Ron 1062,5

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.
crt Lei/UM Total RON pentru
transport
0 1 2 3 4 5 6
1 Drajoni pt. completare Buc 500 4 2000,0 125
goluri 6%
2 Fungicide Kg 108 40 4320,0 108
263
3 Insecticide Kg 36 80 2880,0 36
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar 9200,0 269
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.transport. t Volum total
crt transp km t/km
0 1 2 3 4
1 Insecto-fungicide 50 0,15 7,5
2 Drajoni zmeur 50 0,12 6
- total t /km :1(un) ha 13,5
- tarif Ron / t / km 0,375
- total Ron 5,062

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
manopera utilaje materiale transport directe
Pentru 1(un) hectar 894,0 1062,5 9200,0 5,062 11161,562

Varianta I
3.13.2/a.Antemăsurătoare – Deviz nr.4/a
pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere
cu bulumaci din lemn la o plantaţie de ZMEUR

Cap.I Manoperă:
Nr. Simbol Denumirea lucrării din ZO TOTAL
ctr. ul normele de muncă UM ZO Din care pe categorii
normei Unitate de măsură şi I II III IV
( nr.) cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2379 - Pichetat pt. sistem 0,67 0,67 - - 0,67
susţinere
UM=ha cantit=1
2 2381 - Săpat gropi pt. 0,04 2,72 - 2,72 - -
bulumaci fruntaş
UM=buc gropi
cantit=68
3 2386 - Săpat gropi pt. 0,028 13,38 - - 13,38 -
bulumaci mijlocii şi
ancore
UM=buc gropi
cantit=442
4 2376 - Decojit bulumaci şi 0,012 6,12 6,12 - - -
ancore
UM= buc cantit=510

264
5 2378 - Arderea bazei 0,004 2,04 2,04 - - -
bulumaci şi ancore
UM=buc cantit=510
6 2380 - Repartizat bulumaci la 0,01 4,42 - - 4,42 -
gropi
UM=buc cantit=442
7 2384 - Confecţionat şi fixat 0,01 0,68 0,68 - -
ancore
UM=buc cantit=68
8 2389 - Fixarea bulumacilor în 0,022 9,72 - 9,72 -
gropi
UM=mii m2 cantit=442
9 2392 - Fixat distanţierul pe 0,47 0,21 0,21 - - -
asimilat bulumaci
UM=mii semne
cantit=0,45
10 2390 - Instalarea a 4 fire de 0,33 5,61 - 5,61 -
sârmă
UM=mii m cantit=17,0
- Total ZO uri X 45,57 9,05 18,05 18,47
TOTAL
- Tarif Ron/ZO X 25 25 25 25
MANOPERA 1(un)
PENTRU ha - Total Ron X 1139,25 226,25 451,25 461,75

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.pentru transport
crt Ron/UM Total
Ron
0 1 2 3 4 5 6
1 Lemn CR esenţă tare mc 8,06 500 4030,00 7300
( salcâm, stejar ) 10-12 mm
2 Sârmă galvanizată 2,6 mm Kg 1027 7,5 7702,50 1027
3 Scândură ET Mc 1,76 450 792,00 1500
4 Cuie de 120x5 mm Kg 56 8 448,00 56
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar 12972,5 9883
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.transport Volum total
crt transp km .t t/km
0 1 2 3 4
1 Lemn CR cu diam. 10-12 mm – 800 kg/mc 20 7,3 146
2 Sârmă galvanizată 2,6 mm + cuie 50 1,027 51,3
3 Scândură de stejar 30 0,7 21

265
TOTAL TRANSPORTURI - total t /km__ :1(ha) 218,3
PENTRU - tarif Ron / km_ 0,375
-total Ron 81,86

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli directe
manopera utilaje materiale transport
A-Pentru 1(un) 1139,25 - 12972,5 81,862 14193,61
hectar

Varianta II
3.13.2/b.Antemăsurătoare – Deviz nr.2/b
pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton
armat la o plantaţie de ZMEUR

Cap. 1 Manoperă :
Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ZO TOTAL
crt din normele de muncă UM ZO Din care pe categorii
NTM/92 Unitate de măsură şi I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2379 - Pichetat pt. fixare 0,67 0,67 - - 0,67
spalieri
UM=ha cantit=1
2 2381 - Săpat gropi pt. spalieri 0,04 2,72 - 2,72 - -
fruntaşi
UM=buc cantit=68
3 2386 - Săpat gropi pt. mijlocaşi 0,028 13,38 - - 13,38 -
şi ancore
UM=buc cantit=442
4 2380 - Repartizat la gropi 0,01 5,10 - 5,10 - -
spalieri + ancore
UM=buc
cantit=510( 68+442)
5 2389 - Fixat spalieri şi ancore 0,022 11,22 - 11,22 - -
UM=buc cantit=510
6 2375 - Ancorat spalierii fruntaşi 0,025 1,70 1,70 -
UM= buc cantit=68

7 2392 - Marcat pe spalieri locul 0,47 0,24 0,24 - - -


bridei
UM=mii semne
cantit=0,5
8 2388 - Confecţionat şi montat 1,43 0,72 - 0,72 - -
bride
UM=mii buc cantit=0,5

266
9 2390 - Instalarea a 4 fire de 0,33 5,61 - 5,61
sârmă
UM=mii m cantit=17,
- Total ZO uri X 41,36 1,94 25,37 14,05
TOTAL
- Tarif Ron X 25 25 25 25
MANOPERA 1(un)
PENTRU ha - Total Ron X 1034,0 48,5 634,25 351,25

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.pentru
crt RON/ Total transport
UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Spalieri b.a de 1600/ 8 x buc 442 15 6630,0 10.600
8 /6 x 6
2 Sârmă galvanizată cu Kg 1041 7,5 7807,5 1041
diam. 2,6mm
3 Scândură ET ( distanţier ) Mc 1,76 450,0 792,00 1500
4 Şurub cu cap îngropat de buc 140 6,0 840,00 100
120x10
TOTAL VALOARE MATERII ŞI - A- pentru 1(un) hectar 16069,50 13241
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de transp Cantit. Volum total
crt km transport. t/km
t
1 Scândură stejar 30 0,7 2,1
2 Sârmă galvanizată 50 1,41 52,0
3 Spalieri si suruburi 20 10,7 214,0
TOTAL TRANSPORTURI - total t /km_______1(ha) - 268,10
PENTRU tarif Ron/ t / km_ 0,375
- total Ron 100,537

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
manopera utilaje materiale transport directe
Pentru 1(un) 1034,0 - 16069,50 100,537 17204,037
hectar

Notă de calcul
Pentru dimensionarea consumului de materiale necesare
realizării sistemului de susţinere la cultura de ZMEUR
267
Nr.crt. Specificare UM Varianta
I II
bulumaci din spalieri din b.a
lemn
1 Distanţa între rânduri m 2,50 2,50
2 Lungimea optimă a m 120 120
rândurilor
3 Distanţa între bulumaci- m 10 10
spalieri
4 d.c - fruntaşi buc 13 13
- - mijlocaşi buc 2 2
- buc 11 11
5 Nr. de rânduri la hectar Nt 34 34
( 10000:2,50x120)
6 Necesar de bulumaci la buc 442 442
un hectar, total
- d.c - fruntaşi buc 68 68
- - mijlocaşi buc 374 374
7 Necesar ancore buc 68 68
8 Lemn CR de 10-12 cm m.c 8,06 -
necesar pt. un hectar
- d.c. pentru: - un m.c 0,017 -
bulumac
- - o ancoră m.c 0,008 -
9 Ancore din piatră buc - 68
10 Cuie de 120x5 mm ( Kg 56 -
2210 buc x 25 gr. )
11 Scândură E.T. pt. mc 1,76 1,76
distanţiere necesar pt.
un ha.
d.c. – pt. un distanţier mc 0,0016 0,0016
12 Sârmă galvanizată de ml 17420 1764
2,6 mm. total pe un ha.
d.c – pt. susţinerea ml 17000 17000
plantelor- 4 fire
- pt. ancore ml 420 420
- pt. bride – coliere ml - 220
13 Cantitate de sârmă ( 55 Kg 1027 1041
gr/ ml )
14 Şurub cu cap îngropat buc - 68
de 120x10 cu şaibă

3.13.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5


pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ZMEUR

Cap. 1 Manoperă :
268
Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din ZO TOTAL
crt din normele de muncă UM ZO Din care pe categorii
NTM/92 Unitate de măsură şi I II III IV
cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1783 - Tăieri de curăţare a 1,25 10,30 - - 10,30
redus ½ tufelor
UM=mii buc cantit=8,24

2 1906 - Sapa mare pe rând 2,63 12,62 - - 12,62 -


UM= mii m 2 cantit =
4,8
3 1908 - Prăşit pe rând 4 lucrîri 1,22 23,42 - - 23,42 -
UM=mii m 2 cantit=19,2

4 3127 - Administra îngr.chimice 0,31 0,16 0,16 - - -


UM=t cantit=0,5

5 2744 - Pregătit soluţie pt. 6 0,09 0,32 - - - 0,32


tratamente
UM=mii l cantit=3,6
6 3157 - Deservit MPSP – 300 – 0,06 0,36 0,36 - - -
6 trat.
UM=ha cantit=6
7 2436 - Revizuit sistem susţin. 2,50 2,50 - 2,50 - -
primăvara
UM=ha cantit=1
8 1793 - Recoltat zmeură 50,0 600,00 - 600,0 - -
UM=t cantit=12 0 0
9 2356 - Muşuroit toamna 0,77 6,16 - 6,16 - -
UM=mii tufe cantit= 8,0

- Total ZO uri X 655,84 0,52 608,6 46,34 0,32


TOTAL 6
MANOPERA 1(un) - Tarif Ron/ZO X 25 25 25 25 25
PENTRU ha
- Total Ron X 16396,0 13,0 15216 1158,5 8,0
,5 0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole


Nr. Lucrarea CT coef.de Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit transf. Ha Ha a.n
0 1 2 3 4
1 Discuit cu DPV sau GDD- 1,8 ; 4 54 0,60 2,40
lucrări
2 Stropit cu MPSP-30 – 6 lucrări 74 0,15 0,90
TOTAL LUCRĂRI -Total ha.a.n 3,30
MECANICE 1 (un) ha - Tarif Ron/ha a.n 250

269
PENTRU : - Total pentru un ha Ron 825

Cap.III - Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.pentru
crt RON/ Total transport
UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Fungicide Kg 108 40 4320,0 108
2 Insecticide Kg 72 80 5760,0 72
3 Îngrăşăminte chimice Kg 500 1 500,0 500
complexe
TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar 10580,0 680
MATERIALE
Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale
Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit. Volum total
crt transp km transport. t/km
t
0 1 2 3 4
1 Îngrăş.chimice + insecto-fungicide 50 0,70 35
- total t /km 1(ha) 35
- tarif Ron/ t / km 0,375
- total Ron 13,125

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli
manopera utilaje materiale transport directe
Pentru 1(un) 16396,00 825,00 10580,00 13,125 27814,12
hectar

3.14.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3


pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea
de 2667 plante/ha

Cap.I Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii
crt. articol normele de muncă UM ZO I II III IV
din Unitatea de măsură şi
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1783 Tăieri de curăţire a 2,5 6,75 - - 6,75 -
270
redus tufelor
½ UM = mii buc; cantit. =
2,7
2 1788 Legarea lăstarilor 6,66 3,33 - 3,33 - -
redus UM = ha; cantit. = 1
½
3 1781 Săpat gropi pt. complet. 5,71 0,92 0,92 - - -
goluri 6%
UM = mii gropi; cantit. =
0,16
4 2343 Verif. fasonat şi mocirlit 0,40 0,06 0,06 - - -
rădăcina
UM = mii buc; cantit. =
0,16
5 1782 Plantat mur în goluri 6% 2,35 0,38 - - 0,38 -
UM = mii buc; cantit. =
0,16
6 2347 Udat murul plantat în 4,00 0,64 0,64 - - -
goluri
UM = mii buc; cantit. =
0,16
7 2356 Muşuroit murul după 0,77 0,12 - 0,12 - -
udare
UM = mii buc; cantit. =
0,16
8 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.) 1,22 23,42 - - 23,42 -
UM = mii m2; cantit. =
19,2
9 2744 Pregătit soluţia pt. 6 0,09 0,32 - - - 0,32
tratam.
UM = mii l; cantit. = 3,6
10 3157 Deservit MPSP-300 la 6 0,06 0,36 0,36 - - -
trat.
UM = ha; cantit. = 6
11 2356 Muşuroit toamna toată 0,77 2,08 - 2,08 - -
plant.
UM = mii buc; cantit. =
2,7
TOTAL 1(un) ha Total ZO- 38,38 1,98 5,53 30,55 0,32
MANOPERA uri
PENTRU: Tarif x 25 25 25 25 25
RON/ZO
Total x 959,5 49,5 138,75 763,75 8,0
RON

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr. Lucrarea Nr.art. din CT Cantitatea

271
crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de ha Ha.a.n.
anexa 2 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 54 0,60 4 2,40
2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0,15 6 0,90
lucr. cu MPSP 300
TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.a.n. 3,30
MECANICE Tarif RON/ha.a.n. 250
PENTRU: Total pentru un ha RON 825,0

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut. pentru
crt. tatea RON/ Total transp.
UM RON
0 1 2 3 4 5 6
1 Mur înrădăcinat pt. comp. mc 160 4 640,0 160
goluri 6%
2 Insecticide kg 108 80 8640,0 108
3 Fungicide 36 40 1440,0 36

TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar 10720,0 300


MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea – grupa Distanţa de Cantitatea Volum total
crt. transp. transp. T/km
tone
0 1 2 3 4
1 Mur înrădăcinat 50 0,16 8,0
2 Insecto-fungicide 50 0,14 7,0
TOTAL 1(un) ha Total t/km 15,0
TRANSPORTURI Tarif RON/km 0,375
PENTRU: Total RON 5,625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt. Directe

Pentru 1 (unu) hectar 959,5 825,0 10720,0 5,625 12510,125

Varianta I

3.14.2/a Antemăsurătoare – Deviz nr.4.a


pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci
din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI

272
Cap.I – Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii
crt. articol normele de muncă UM ZO I II III IV
din Unitatea de măsură şi
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2379 Pichetat pt. stabilirea 0,67 0,67 - - 0,67 -
bulumacilor
UM = ha; cantit. = 1,0
2 2381 Săpat gropi pt. bulumaci 0,04 2,56 - 2,56 - -
fruntaş
UM = buc. gropi; cantit. = 64
3 2386 Săpat gropi pt. bulumaci şi 0,02 10,36 - - 10,36 -
ancore 8
UM = gropi; cantit. = 370
4 2376 Decojit bulumaci din lemn 0,01 4,44 4,44 - - -
uscat 2
UM = buc; cantit. =370
5 2378 Arderea bazei bulumacului 0,00 1,48 1,48 - - -
UM = buc; cantit. = 370 4
6 2380 Repartizare la gropi 0,01 3,70 - 3,70 - -
bulumaci
UM = buc; cantit. = 370
7 2384 Fixarea pietrelor de ancoră 0,01 0,64 0,64 - - -
Inclusiv confecţ. ancorei
UM = buc; cantit. = 64
8 2388 Făcut bride şi fixarea lor 1,43 1,72 - 1,72 - -
UM = mii buc; cantit. = 1,2
9 2389 Fixat bulumacii în gropi 0,02 8,14 - 8,14 - -
UM = buc; cantit. = 370 2
10 2392 Marcat pe bulumaci locul 0,47 0,56 0,56 - - -
bridei
UM = mii semne; cantit. =
1,2
11 2390 Instalarea sârmelor 0,33 4,22 - 4,22 - -
UM = mii ml; cantit. = 12,8
TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri x 38,49 7,12 20,32 11,03 -
MANOPERA
PENTRU: Tarif x 25 25 25 25
RON/ZO
Total RON x 962,25 178,00 508,50 275,75

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut.
crt. tatea Lei/UM Total pentru
RON transp.
0 1 2 3 4 5 6
1 Lemn CR esenţă tare mc 13,80 500 6900,0 11000
273
2 Sârmă galvanizată ø 2,6 mm kg 780 7,5 5850,0 12600

TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar 12750,0 23600


MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - grupa Distanţa Cantitatea Volum total
crt. de transp. transp. T/km
tone
0 1 2 3 4
1 Lemn CR esenţă tare cu ø 10-12 cm 20 11,0 220
800kg/m3
2 50 12,6 630
TOTAL 1(un) ha Total t/km 850
TRANSPORTUR Tarif lei/km 0,375
I PENTRU: Total RON 318,75

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt.
Directe
Pentru 1 (unu) hectar 962,25 - 12750,0 318,75 14031,0

Varianta II

3.14.4/b. Antemăsurătoare – Deviz nr.4/b


pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton
armat la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI

Cap.I – Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii
crt. articol normele de muncă UM ZO I II III IV
din Unitatea de măsură şi
NTM/92 cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2379 Pichetat teren pt. spalieri 0,67 0,67 - - 0,67 -
UM = ha; cantit. = 1,0

274
2 2381 Săpat gropi pt. spalieri 0,04 2,56 - 2,56 - -
fruntaşi
UM = buc. gropi; cantit. =
64
3 2386 Săpat gropi pt. spalieri 0,02 10,36 - - 10,36 -
mijloc şi ancore 8
UM = buc. gropi; cantit. =
370
4 2380 Repartizat spalierii la gropi 0,01 3,70 - 3,70 - -
UM = buc; cantit. = 370
5 2384 Fixarea pietrelor de ancore 0,01 0,64 0,64 - - -
UM = buc; cantit. = 64

6 2389 Fixarea spalierilor în gropi 0,02 8,14 - 8,14 - -


UM = buc; cantit: = 370 2

7 2392 Marcarea pe spalieri a 0,47 0,56 0,56 - - -


bridei
UM = mii semne; cantit. =
1,2
8 2388 Făcut bride şi fixat pe 1,43 1,72 - 1,72 - -
spalieri
UM = mii buc; cantit. = 1,2
9 2390 Instalat 3 sârme 0,33 4,22 - 4,22 - -
UM = mii ml cantit. = 12,8

TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri x 32,57 1,20 20,34 11,03 -


MANOPERA
PENTRU: Tarif x 25 25 25 25
RON/ZO
Total RON x 814,25 30,00 508,50 275,75

Cap.III – Materii şi materiale


Nr. Denumirea UM Canti- Valoarea Greut.
crt. tatea Lei/UM Total pentru
RON transp.
0 1 2 3 4 5 6
1 Spalieri din beton armat a 31 kg buc 544 15 8160,0 16864

2 Sârmă galvanizată ø 2,6 mm kg 780 7,5 5850,0 78


TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar 14010,0 17644
MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale


Nr. Denumirea - grupa Distanţa de Cantitatea Volum total
crt. transp. transp. T/km
tone
275
0 1 2 3 4
1 Spalieri din beton armat 50 16,86 843
2 Sârmă galvanizată ø 2,6 mm 50 0,78 39
TOTAL A: 1(un) ha Total t/km 882
TRANSPORTURI Tarif RON/km 0,375
PENTRU: Total RON 330,75

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON


Specificare Cap.I Cap.II Cap.III Cap.IV Total
Manopera Utilaje Materiale Transport Chelt. Directe

Pentru 1 (un) hectar 814,25 - 14010,0 330,75 15155,0

Notă de calcul
pentru dimensionarea necesarului de materiale folosite la realizarea sistemului de
susţinere pentru cultura MURULUI FĂRĂ SPINI

Nr. Specificare UM Varianta


crt. I II
bulumaci spalieri din
din lemn beton armat
1 Distanţa între rânduri m 2,50 2,50
2 Lungimea optimă a rândurilor m 120 120
3 Distanţa între bulumaci – spalieri m 8 8
4 Nr. de bulumaci – spalieri pe rând buc 16 16
- d.c. : - fruntaşi ; buc 2 2
- - mijlocaşi buc 14 14
5 Nr. de rânduri la hectar nr 34 34
6 Necesar total de bulumaci – spalieri de H = buc 544 544
2,2 m
- d.c. : - fruntaşi ; buc 68 68
- - mijlocaşi buc 476 476
7 Lemn CR necesar pt. 544 bulumaci şi 68 mc 13,800 -
ţăruşi
- d.c. – pentru un bulumac mc 0,0248 -
- - pentru un ţăruş ancoră mc 0,004 -
8 Ancore buc - 68
9 Cuie de 120 x 5 mm (5 x 442 x 0,025) kg 60 -
10 Sârmă pentru susţinerea tulpinilor 3 fire ml 12600 12600
11 Sârmă pentru ancore ml 340 340
12 Sârmă pentru bride ml - 260
13 Total sârmă galvanizată de ø 2,6 mm ml 12940 13200
- - greutate kg 765 780
276
3.14.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5
pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de MUR FĂRĂ SPINI

Cap.I – Manoperă:
Nr. Nr. Denumirea lucrării ZO/ Total Din care pe categorii
crt articol din normele de UM ZO I II III IV
din muncă
NTM/92 Unitatea de măsură
şi cantitatea
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1783 Tăieri de curăţire a 5,0 13,50 - - 13,5 -
asimilat tufelor
UM = mii buc; cantit. =
2,7
-2 1788 Legarea lăstarilor 6,66 6,66 - 6,66 - -
(tulpinilor)
UM = ha; cantit. = 1,0
3 1906 Sapa mare pe rând 2,63 12,62 - - 12,62 -
asimilat (1,2 m x 1,5 x 2,667)
UM = mii m2 ; cantit. =
4,8
4 1908 Prăşit pe rând – 4 1,22 23,42 - - 23,42 -
lucrări
UM = mii mp; cantit
(4,8 x 4)19,2
5 3127 Administrat 0,31 0,15 0,15 - - -
îngrăşăminte chimice
cu MIC
UM = t; cantit. = 0,5
6 2744 Pregătit soluţie pt. 6 0,09 0,32 - - - 0,3
tratam. 2
UM = mii l; cantit: = 3,6
7 3157 Deservit MPSP – 300 0,06 0,36 0,36 - - -
– 6 trat.
UM = ha; cantit. = 6
8 1789 Administrat îngrăş. 5,00 13,50 - 13,5 - -
org.10 kg/pl.
UM = mii plante; cantit.
2,7
9 1792 Recoltat mure 50,0 750,0 - 750 - -
UM = t; cantit. = 15

277
10 2356 Muşuroit toamna toate 0,77 2,08 - 2,08 - -
plantele
UM = mii buc; cantit. =
2,7
11 2436 Revizuit spalieri şi 2,50 2,50 - 2,50 - -
întins 3 sârme
UM = ha; cantit. 1
TOTAL 1(un) ha Total X 825,11 0,51 774,74 49,54 0,3
MANOPERA ZO-uri 2
PENTRU: Tarif X 25 25 25 25 25
RON/ZO
Total x 20627,75 12,75 19368,5 1238,5 8,0
RON

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:


Nr. Lucrarea Nr.art. CT Cantitatea
crt. Caracteristici şi utilajul folosit din Coef. ha Ha.a.n.
NPC/79 de
anexa 2 transf.
0 1 2 3 4 5
1 Discuit cu DPV 1,5 sau GDD-1,8 – 4 lucrări 54 0,60 4 2,40

2 Stropit în plantaţi