CUPRINS

I. GENERALITĂŢI………………………………………………………….… 2 1. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu…………………………...2 1.1. Cerinţele faţă de lumină………………………………………………….… 2 1.2. Cerinţele faţă de căldură………………………………………………….…..2 1.3. Cerinţele faţă de apă……………………………………………………..… 3 1.4. Cerinţele faţă de aer………………………………………………………..…4 1.5. Cerinţele faţă de sol……………………………………………………….…..4 2. Organele pomilor şi funcţiile acestora………………………………….….6 2.1 Rădăcina…………………………………………………………………….….6 2.2. Tulpina……………………………………………………………………….…7 2.3. Frunza……………………………………………………………………….…9 2.4. Muguri – Floarea – Fructul ………………………………………………...9 II. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR……………………………………………10 1. Alegerea şi pregătirea terenului…………………………………………..10 1.1. Alegerea terenului………………………………………………………………10 1.2. Zonarea speciilor pomicole……………………………………………………11 1.3. Pregătirea terenului……………………………………………………………..12 1.4. Parcelarea terenului…………………………………………………………….13 2. Plantarea pomilor………………………………………………………….19 2.1. Epoca de plantare………………………………………………………………19 2.2. Executarea gropilor …………………………………………………………....20 2.3. Pregătirea materialului săditor………………………………………………...20 2.4 Tehnica de plantare……………………………………………………………. 20 III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI……………………………………………………………….23

1. Lucrări de întreţinere…………………………………………………………23 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi………………………………………..23 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii…………………………………..24 1.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor……………………………..25 2. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi…………………26 2.1. Combaterea bolilor şi dăunătorilor…………………………………………...26 2.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi…………27 2.3. Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare………………45 3. Fertilizarea plantaţiilor pomicole…………………………………………...46 3.1. Îngrăşămintele organice……………………………………………………… 46 3.2. Îngrăşăminte chimice…………………………………………………………. 47 3.3. Reguli generale ……………………………………………………………….. 49 3.4. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor……………………………………….. 49 3.5. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor…………………………….. 49 4. Irigarea livezilor……………………………………………………………….50 5. Tăierea pomilor………………………………………………………………. 52

5.1. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi………………………………………52 5.2. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor… 52 5.3. Sisteme de coroană pentru livezi intensive…………………………………54 5.4. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive…………………………..55 5.5 Schiţe pentru tăieri de formare, întreţinere, fructificare la pomi şi arbuşti fructiferi............................................................................................................... 57 6. Soiuri propuse ………………………………………………………………...70 6.1. Soiuri propuse pentru cultura măr……………………………………….…… 70 6.2. Soiuri propuse pentru cultura păr……………………...…………………… 70 6.3. Soiuri propuse pentru cultura prun………………………………..………… 70 6.4. Soiuri propuse pentru cultura nuc……………………………………..……. 71 6.5. Soiuri propuse pentru cultura cais……………………………………..……. 71 6.6. Soiuri propuse pentru cultura cireş……………………………………….…. 71 6.7.Soiuri propuse pentru cultura gutui……………………………………….… ….72 6.8.Soiuri propuse pentru cultura piersic…………………………………… ……...73 6.9. Soiuri propuse pentru cultura vişin………………………………………….. . .74 6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină…………………………………….……75 6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun…………………………………….…… 76 6.11 Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi……………………..…… 76 6.12. Soiuri propuse pentru cultura zmeur……………………………………...… 77 6.13. Soiuri propuse pentru cultura mur……………………………………….…. 78 7.Staţiuni pomicole........................................................................................79 IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR ......81 1. Recoltarea fructelor………………………………………………………… 81 1.1. Evaluarea producţiei de fructe………………………………………………..81 1.2.Stabilirea momentului optim de recoltare…………………………………….81 1. 3. Perioada de recoltare a fructelor…………………………………………….82 1.4. Metode de recoltare...................................................................................83 2.Condiţionarea şi păstrarea fructelor……………………………………….84 2.1. Sortarea fructelor……………………………………………………………....84 2.2. Păstrarea fructelor……………………………………………………………..85 V. CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINTAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI…………………………………………………………...….90 1. Antemăsurătoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantatii…………………………………………………………………............91 1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de măr pe o suprafaţă de 1 ha…………………………………… 91 1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de păr de tip intensiv…………………………………….. 93 1.3. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun………………………………………………………95 1.4. ANTEMĂSURĂTOARE –DEVIZ NR.1. Pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea

unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi la hectar ………………………….97 1.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de gutui de tip intensiv…………………………………. 100 1.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cais………………………………………………………102 1.7.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de piersic……………………………………………….… 104 1.8. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de visin ………………………………………………….…106 1.9. Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cires…………………………………………………......108 1.10. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………110 1.11. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de cătină albă cu desimea de 3333 plante/ha………..112 1.12. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha……………… 114 1.13.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de zmeur ………………………………………………… 116 1.14. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha……………… 118 2. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de infiintare a unei plantatii………………………………………………………….120 2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de măr având următoarele caracteristici :………………………………………. 120 2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.2

Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de păr cu următoarele caracteristici:……………………………………

122

2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de prun cu distanţa de plantare de 5 x 4 m şi desimea de 500 pomi la hectar…………..................................................................................................125

2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de

gutui cu următoarele caracteristici:…………………………………….....127
2.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha.................................................................130 2.6. Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha...........................................................132 2.7.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de visin cu distanţa de plantare de 4,5 m şi desimea de 560 pomi la hectar……………..135 2.8.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cires cu desimea de 430 pomi/ha...............................................................................137 2.9.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de alun cu 580 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5,00 m între rânduri şi 3,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul…………………………………………………………………139 2.10.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cătină albă cu 3333 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I…………………………………………………….142 2.11.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………144 2.12.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de zmeur cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 0,50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I……………………………………………………………….147 2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de mur cu 2667 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………149

3. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de întreţinere…………………………………………………………………......151
3.1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………151 3.1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………153 3.1.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5

Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………156 3.2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………..158 3.2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………..160 3.2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………....162 3.2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de par cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………….164 3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………….167 3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….169 3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar…………………..…171 3.3.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….173 3.3.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………....175 3.4.1.Antemăsurătoare –Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….177 3.4.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….179 3.4.3.Antemăsurătoare - Deviz nr. 4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………181 3.4.4.Antemăsurătoare - Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………183 3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………185 3.4.6.Antemăsurătoare - Deviz nr. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii

de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………187 3.4.7.Antemăsurătoare - Deviz nr. 8 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………189 3.4.8.Antemăsurătoare - Deviz nr. 9 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………191 3.4.9.Antemăsurătoare - Deviz nr. 10 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………193 3.5.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..195 3.5.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha………………………………………..……197 3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 /ha………………………………………………..…199 3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..201 3.6.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................204 3.6.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................206 3.6.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….208 3.6.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….210 3.6.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha………………………………………………212 3.7.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..........................................................214 3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..............................................................216 3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha…………………………………………..219

3.8.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………221 3.8.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….223 3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………225 3.8.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….227 3.9.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha.................................................................229 3.9.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha................................................................231 3.9.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….234 3.9.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….236 3.9.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha……………………………………………..238 3.10.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha……………………………………………..241 3.10.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….....243 3.10.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….….244 3.10.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………………………………………...…246 3.10.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………...……248 3.10.6.Antemăsurătoare – Deviz nr.8 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de alun……….……250 3.11.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii

de cătină albă cu desimea de 3333 tufe/ha……………………………................252 3.11.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4. Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de cătină………………..…255 3.11.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de cătină albă……………………………………….…..257 3.12.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha……………………..…………..259 3.12.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de arbuşti fructiferi……………………………………………………………….………261 3.13.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de zmeur…………………………………………………………...………263 Varianta I 3.13.2/a.Antemăsurătoare – Deviz nr.4/a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de zmeur…………………………………….265 Varianta II 3.13.2/b.Antemăsurătoare – Deviz nr.2/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de zmeur……………………………….267 3.13.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de zmeur…………269 3.14.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha…………………………………………….271 Varianta I 3.14.2/a Antemăsurătoare – Deviz nr.4.a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de mur fără spini………..273 Varianta II 3.14.2/b. Antemăsurătoare – Deviz nr.4/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de mur fără spini…………………….........275 3.14.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de mur fără spini…………………………………………………………………..….278 4. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALELOR PENTRU REALIZAREA UNEI PLANTATII………………………………..…..…280 4.1.Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la măr…………........280 4.2. Centralizatorul materialelor principale la păr…………................................281 4.3. Centralizatorul materialelor principale la prun……….................................282

4.4.Centralizatorul materialelor principale la nuc……….................................283 4.5.Centralizatorul materialelor principale la gutui…….….................................285 4.6. Centralizatorul materialelor principale la cais…………...............................286 4.7. Centralizatorul materialelor principale la piersic….….................................287 4.8. Centralizatorul materialelor principale la vişin………..................................288 4.9. Centralizatorul materialelor principale la cireş……….................................289 4.10. Centralizatorul materialelor principale la alun………................................291 4.11. Centralizatorul materialelor principale la cătină……................................292 4.12. Centralizatorul materialelor principale la arbusti fructiferi…………..........293 4.13. Centralizatorul materialelor principale şi costurile lor pentru o exploataţie de zmeur cu suprafaţa de 1 ha…......................................................................294 4.14.Centralizatorul materialelor principale la mur……………………………....295

5.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTITII PENTRU UN HA DE PLANTATIE……………...……………………..…………..297 5.1. Centralizatorul costurilor directe de investiţii la măr………………………..297 5.2.C entralizatorul costurilor directe de investiţii la păr………………….........298 5.3. Centralizatorul costurilor directe de investiţii la prun………………..........299 5.4.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la nuc………………………...300 5.5.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la gutui……………………......301 5.6.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cais………………..............302 5.7.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la piersic……………….........303 5.8.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la alun…………......................304 5.9.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cătină……………………....305 5.10.Centralizatorul volumelor de lucrări şi a costurilor directe de investiţii la arbustii fructiferi………………….....................................................................306 5.11.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la zmeur…………………….307 5.12.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la mur………………………..308 6. Deviz general pentru un ha de plantatie………………………….………….309 6.1. Deviz general pentru un ha de plantaţie de mar………………………….....309 6.2. Deviz general pentru un ha de plantaţie de par……………………….…….309 6.3. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun……………………..……..310 6.4. Deviz general pentru un ha de plantaţie de nuc……………………………. 310 6.5. Deviz general pentru un ha de plantaţie de gutui……………………………311 6.6. Deviz general pentru un ha de plantaţie de cais…………………………….311 6.7. Deviz general pentru un ha de plantaţie de piersic………………………….312 6.8. . Deviz general pentru un ha de plantaţie de vişin…………………………..312 6.9. Deviz general pentru un ha de plantaţie de cireş…………………………...313 6.10.Deviz general pentru un ha de plantaţie de alun……………………………313 6.11.Deviz general pentru un ha de plantaţie de cătină………………………….314 6.12.Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi………………314 6.13.Deviz general pentru un ha de plantaţie de zmeur…………………………314 6.14.Deviz general pentru un ha de plantaţie de mur……………………………315

7.1. Valoarea producţiei marfă la cultura măr (V.P.M.)……………………….…315 7.2. Valoarea producţiei marfă la cultura păr (V.P.M.)………………………..…316 7.3. Valoarea producţiei marfă la cultura prun (V.P.M.)…………………………316 7.4. Valoarea producţiei marfă la cultura nuc (V.P.M.)………………………….316 7.5. Valoarea productţei marfă la cultura gutui (V.P.M.)……………………...…317 7.6. Valoarea producţiei marfă la cultura cais (V.P.M.)………………….………317 7.7. Valoarea producţiei marfă la cultura piersic (V.P.M.)………………………318 7.8. Valoarea producţiei marfă la cultura vişin (V.P.M.)…………………….…..318 7.9. Valoarea producţiei marfă la cultura cireş (V.P.M.)…………………….…. 319 7.10. Valoarea producţiei marfă la cultura alun (V.P.M.)………………………. 319 7.11. Valoarea producţiei marfă la cultura cătină (V.P.M.)…………….……… 320 7.12. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.P.M.)…………. 321 7.13. Valoarea producţiei marfă la cultura zmeur (V.P.M.)…………………….322 7.14. Valoarea producţiei marfă la cultura mur (V.P.M.)……………………….322 8. Valoarea producţiei globale (V.P.G.) ………………………………………..323 8.1. Valoarea producţiei globale la cultura măr……………………………….…..323 8.2. Valoarea producţiei globale la cultura păr……………………………………323 8.3. Valoarea producţiei globale la cultura prun…………………………………..324 8.4. Valoarea producţiei globale la cultura nuc…………………………………...324 8.5. Valoarea producţiei globale la cultura gutui………………………………….325 8.6. Valoarea producţiei globale la cultura cais………………………….………..325 8.7. Valoarea producţiei globale la cultura piersic………………………….…….326 8.8.Valoarea producţiei globale la cultura vişin………………………………..…327 8.9.Valoarea producţiei globale la cultura cireş…………………………………..327 8.10.Valoarea producţiei globale la cultura alun………………………………….328 8.11.Valoarea producţiei globale la cultura cătină………………………….…….328 8.12.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi…………….………330 8.13.Valoarea producţiei globale la cultura zmeur …………………..…………..333 8.14.Valoarea producţiei globale la cultura mur……………………………….….333 9. Indicatori de eficienta economica……………………………….……………334 9.1. Indicatori de eficienţă economică la măr…………………………..…………334 9.2. Indicatori de eficienţă economică la păr………………………………………334 9.3. Indicatori de eficienţă economică la prun…………………………………….334 9.4. Indicatori de eficienţă economică la nuc………………………………..…… 335 9.5. Indicatori de eficienţă economică la gutui…………………………………… 335 9.6. Indicatori de eficienţă economică la cais………………………………..……335 9.7. Indicatori de eficienţă economică la piersic………………………….……….336 9.8. Indicatori de eficienţă economică la vişin…………………………………….336 9.9. Indicatori de eficienţă economică la cireş…………………………………….336 9.10. Indicatori de eficienţă economică la alun……………………………………337 9.11. Indicatori de eficienţă economică la cătină…………………………………337 9.12. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi……………..……….338 9.13. Indicatori de eficienţă economică la zmeur…………………………………339

9.14. Indicatori de eficienţă economică la mur………………………...………….339 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor…………………………………..……….340 10.1. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura măr……………….…………..340 10.2. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura păr……………………………341 10.3. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura prun……………….………… 341 10.4. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura nuc…………………..……….342 10.5. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura gutui………………………….343 10.6. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cais………………………... 344 10.7. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura piersic……………………..…345 10.8. Grafic de esalonare a investitiilor la cultura vişin…………………………..346 10.9. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cireş……………………….…346 10.10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura alun……………………...….347 10.11. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cătină…………………...…..348 10.12. Grafic de eşalonare a investitţilor la cultura arbuştii fructiferi……….…..349 10.13. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura zmeur…………………..…..350 10.14. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura mur………………………….351

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ

PROIECT TIP Pomi şi arbuşti fructiferi

2006

CAPITOLUL I. GENERALITĂŢI 1. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu Cerinţele pomilor şi arbuştilor fructiferi faţă de factorii de mediu variază foarte mult în raport cu specia, soiul şi portaltoiul, vârsta pomilor, faza de vegetaţie sau repaus, prezenţa sau absenţa rodului,etc. Creşterea şi fructificarea pomilor au loc sub influenţa a două categorii de factori: ereditari şi ecologici. Factorii ecologici cu efect direct asupra creşterii şi fructificării sunt grupaţi in mai multe categorii: - factori climatici: lumina, temperatura, apa şi aerul; - factori edafici ( pedologici ), care cuprind proprietăţile fizico-chimice ale solului, gradul de asigurare al acestuia cu substatanţe nutritive, apă, aer şi activitatea microbiologică ; - factori organici; - factori biotici. 1.1. Cerinţele faţă de lumină. Rolul luminii în viaţa pomilor este foarte important, deoarece în prezenţa ei, are loc procesul de fotosinteză. Lumina condiţionează viteza de creştere şi de formare a organelor aeriene ale plantei, influenţează respiraţia şi transpiraţia frunzelor şi determină direcţia de creştere a lăstarilor. Cerinţele speciilor pomicole faţă de lumină sunt diferite. Mai puţin pretenţioşi sunt arbuştii fructiferi: zmeurul, coacăzul şi agrişul. Cei mai pretenţioşi faţă de lumină sunt : nucul, piersicul, cireşul şi caisul. Mărul, părul, prunul, şi vişinul ocupă o poziţie intermediară între primele două grupe. Lumina, măsurată sub aspectul intensităţii (număr de lucşi) cât şi a duratei acesteia (număr de ore de strălucire a soarelui ) este, pentru ţara noastră, suficientă pentru cerinţele tuturor speciilor pomicole cultivate, cu condiţia asigurării unor condiţii tehnologice optime. Cunoaşterea cerinţelor speciilor şi soiurilor de pomi şi de arbuşti fructiferi faţă de lumină este necesară la amplasarea lor pe terenurile în pantă, în raport cu punctele cardinale, la stabilirea distanţelor optime de plantare, a desimii şi formei coroanei etc. 1.2. Cerinţele faţă de căldură. Căldura este un factor de vegetaţie deosebit de important, care condiţionează desfăşurarea proceselor de asimilaţie, respiraţie şi transpiraţie, parcurgerea fenofazelor, postmaturaţia seminţelor, viaţa latentă a pomilor în timpul repausului de iarnă. Nevoile de căldură ale pomilor şi arbuştilor fructiferi sunt foarte variate. Cei mai pretenţioşi faţă de căldură sunt în ordine descrescândă migdalul, caisul, piersicul şi apoi gutuiul, cireşul, alunul, castanul şi nucul. Mai puţin pretenţioşi sunt: părul, prunul european, vişinul, şi mărul, iar în urmă se plasează căpşunul, coacăzul, agrişul şi zmeurul. Cunoaşterea comportării speciilor şi soiurilor de pomi şi arbuşti fructiferi la acţiunea temperaturilor scăzute are o mare importanţă pentru procesul de producţie pomicolă din zona temperată. Rezistenţa la ger a pomilor depinde de însuşirile ereditare ale genotipului, de vârsta pomilor, faza de vegetaţie, portaltoi, agrotehnica aplicată etc. Îngheţurile timpurii din toamnă provoacă căderea prematură a frunzelor şi degerarea vârfurilor lăstarilor, împiedicând maturarea ţesuturilor şi pregătirea pomilor pentru iarnă. Capacitatea de rezistenţă la ger a speciilor pomicole este redată în tabelul următor:

2

Specia Măr Păr Gutui Prun Cais

Temperaturile minime de rezistenţă la ger a pomilor ºC Specia -35…-36 Piersic -32…-33 Cireş -28…-30 Vişin -30…-32 Căpşun -26…-28 Smochin

ºC -24…-26 -29…-32 -30…-32 -22…-24 -16

Ingheţurile de primăvară pot provoca pagube importante atunci când mugurii floriferi au ajuns într-un anumit stadiu în care devin sensibili. Limitele de rezistenţă în acest stadiu fenologic se redau în tabelul următor: Limitele de rezistenţă la ger a pomilor în primele faze de vegetaţie la câteva specii pomicole Specia Butoni florali ºC Inflorit ºC Fructe mici ºC Măr Păr Piersic Cireş Prun Cais -2,8…-4,9 -1,7…-4,9 -1,7…-4,9 -1,7…-3,2 -1,1…-4,2 -1,1…-4,9 -1,7…-3,2 -1,7…-3,2 -1,1…-3,8 -1,1…-3,2 -0,6…-3,2 -0,6…-3,2 -1,1…-2,7 -1,7…-2,1 -1,1…-2,1 -1,1…-2,1 -0,6…-2,1 -0,0…-1,5

1.3. Cerinţele faţă de apă. Se cunoaşte că apa ca factor de vegetaţie are rol hotărâtor în viaţa pomilor. Apa intră în compoziţia tuturor organelor, în proporţie de până la 75% în frunze, ramuri şi rădăcini şi de circa 85% în fructe. Cele mai mari cerinţe faţă de apă (peste 700 mm precipitaţii anual) le au arbuştii fructiferi. Pe locul al doilea se plasează gutuiul, alunul, mărul, şi prunul, care necesită peste 650-700 mm precipitaţii anual. Părul, nucul, cireşul, şi vişinul dau rezultate bune în centre cu peste 600 mm precipitaţii anual. Exigenţe mai mici faţă de apă (peste 500 mm anual ) au piersicul, caisul şi migdalul. Necesităţile faţă de apă variază în funcţie de vârsta pomului, dimensiunile coroanei şi a sistemului radicular, de concentraţia soluţiilor nutritive din sol, de structura şi de umiditatea solului, de cantitatea precipitaţiilor atmosferice, viteza vântului, intensitatea luminii, mărimea recoltelor şi alţi factori, panta terenului. În prima jumătate a perioadei de vegetaţie, nevoia de apă a pomilor este în general, mai mare decât spre sfârşitul verii şi toamna. În timpul înfloritului pomii au nevoie de mai puţină apă, de asemenea în timpul coacerii fructelor şi la căderea frunzelor. Dimpotrivă, în timpul creşterii intense a lăstarilor şi a fructelor nevoia de apă este cea mai mare. Insuficienţa apei din sol reduce creşterea lăstarilor, dezvoltarea frunzelor, mărimea şi calitatea fructelor şi scurtează durata de viaţă a rădăcinilor active sau frânează creşterea de toamnă a acestora. În consecinţă, vigoarea pomilor scade, regularitatea producţiei şi mărimea recoltelor nu mai sunt asigurate, pomii îmbătrânesc prematur, iar durata lor de viaţă este scurtată. Rezistenţa la secetă a pomilor este destul de ridicată. Cu toate că cerinţele lor faţă de umiditate sunt mai ridicate decât la cele mai multe culturi agricole, pomii rezistă la insuficienţa umidităţii mai mult şi vreme mai îndelungată decât culturile agricole, datorită sistemului radicular foarte dezvoltat. Totuşi, în condiţii de secetă puternică şi persistentă se produce şi la pomi o scădere cantitativă şi calitativă a producţiei, uneori şi compromiterea totală a acesteia sau chiar uscarea în masă a plantelor.
3

Excesul de umiditate în sol şi atmosferă nu este favorabil, întrucât duce la înrăutăţirea aeraţiei în sol, determinând încetinirea activităţii normale a rădăcinilor pomilor, este dereglată absorbţia apei, hidratarea ţesuturilor, provoacă scăderea concentraţiei de zahăr în fructe şi chiar alterarea lor prematură. 1.4. Cerinţele faţă de aer. În viaţa pomilor, ca şi a celorlalte plante, aerul are un rol important, mai ales prin bioxidul de carbon, folosit în asimilaţie şi prin oxigenul necesar pentru respiraţia organelor aeriene şi a celor subterane. În plantaţiile de pomi şi mai ales în coroanele pomilor, este necesar să se menţină o mişcare permanentă a aerului, pentru a preveni excesul de umiditate atmosferică. Din acest punct de vedere, terenurile în pantă sunt cele mai favorabile, pentru că aici are loc o mişcare a maselor de aer chiar în absenţa vântului. După ele vin terenurile plane şi platourile, unde mişcarea aerului se face destul de uşor, la cea mai mică adiere de vânt. Mai puţin favorabile sunt depresiunile şi locurile joase închise. Astfel se explică de ce în aceste locuri, din regiunile mai ploioase, bolile criptogamice atacă mai puternic, iar rădăcinile pomilor cresc mai slab şi în consecinţă pomii rodesc mai puţin. Mişcarea prea puternică a aerului, mai ales când acesta este uscat, este defavorabilă pomilor. Aerul uscat influenţează negativ pomii prin aceea că provoacă pierderea apei din ţesuturi şi mai ales din sol, unde în frecvente cazuri apa se găseşte în deficit. În plus, aerul uscat, aflat în mişcare, produce uscarea secreţiei de pe stigmate şi deci defavorizează polenizarea. În zilele cu vânt, albinele nu părăsesc stupii şi nu se poate realiza polenizarea încrucişată. În zonele cu viituri puternice are loc căderea masivă a fructelor. Vânturile slabe au efect favorabil prin aceea că după ploi usucă repede frunzişul de apă şi împiedică dezvoltarea bolilor criptogamice; în timpul îngheţurilor împrăştie aerul răcit şi micşorează efectul lui dăunător; în perioadele cu arşiţe mari de vară produc adieri răcoritoare. 1.5. Cerinţele faţă de sol. Solul este principalul factor de mediu de care depinde producţia de fructe in cazul în care condiţiile cerute de specie, de soi, şi portaltoi sunt asigurate. Fertilitatea naturală a unui sol, respectiv potenţialul de producţie pe care îl posedă, depinde de însuşirile fizico-chimice şi biologice ale lui. Dintre însuşirile fizice ale solului de primă importanţă sunt:textura, grosimea stratului penetrabil pentru rădăcini, structura şi adâncimea apei freatice. După textură solurile pot fi clasificate în următoarele grupe mari: soluri nisipoase, lutoase şi argiloase. Solurile nisipoase au în general o fertilitate naturală redusă, sunt lipsite de structură, au permeabilitate mare pentru apă şi aer, se încălzesc uşor şi pierd uşor apa prin evapotranspiraţie şi infiltraţie. În regiunile cu precipitaţii normale şi cu pânza freatică la adâncimi nu prea mari, 1,5-4 m, pe nisipurile semimobile, slab humifere, cu un conţinut de 0.6 -1% humus şi peste 5% argilă, reuşesc aproape toate speciile pomicole cultivate în ţara noastră: mărul, părul, prunul, piersicul, vişinul, cireşul, coacăzul negru, asigurând producţii mari şi constante de la an la an (solurile nisipoase din Oltenia şi nord-vestul ţării) În general aceste soluri necesită aplicarea frecventă a îngrăşămintelor organice, iar pe nisipurile uscate este obligatorie irigarea culturilor. Solurile lutoase sunt cele mai potrivite pentru cultura pomilor şi arbuştilor, prin faptul că permit o bună dezvoltare a sistemului radicular, pot înmagazina şi păstra apa , permiţând în acelaşi timp infiltrarea excesului de apă, sunt bine aerate, se încălzesc uşor şi conţin suficiente substanţe nutritive.
4

Solurile argiloase au un conţinut de argilă de peste 45%, sunt compacte, greu permeabile pentru apă, aerate, de regulă mai acide, umede şi reci. Deşi mai bogate în substanţe nutritive, sunt greu penetrabile pentru rădăcini, necorespunzătoare pentru cultura speciilor pomicole. Ele prezintă multe neajunsuri printre care creşterea slabă a rădăcinilor, recolte mici şi nesigure şi prelungirea perioadei de vegetaţie până toamna târziu, ceea ce atrage după sine micşorarea rezistenţei la ger. De regulă astfel de soluri sunt caracteristice dealurilor subcarpatice. Printre tipurile de sol din ţara noastră, cele situate în zona stejarului şi fagului, solurile slab podzolice, cum sunt: brune de pădure, brune roşcate de pădure şi aluviunile, sunt: favorabile pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi. În zonele de silvostepă sunt bune pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi cernoziomurile levigate şi aluviunile. În zona de stepă, pe lângă cernoziomuri şi aluviuni, corespund pentru pomicultură şi solurile nisipoase dacă subsolul este mai compact şi dispune de surse de apă pentru irigare. Pentru cultura pomilor nu corespund terenurile mlăştinoase, sărăturoase, pietroase şi cele calcaroase cu un conţinut de peste 8 -10% calcar activ. Însuşirile chimice ale solului. Conţinutul în humus influenţează negativ creşterea şi rodirea pomilor atunci când scade sub 2%. Cele mai echilibrate creşteri ale pomilor se înregistrează pe soluri cu 2-3% humus, atunci când şi însuşirile fizice şi hidrofizice sunt favorabile. Solurile slab humifere, cele puternic erodate, solurile podzolice, argilo-iluviale, ca şi cele cu conţinut prea ridicat de materie organică, negre de fâneţe şi altele, nu asigură o creştere şi dezvoltare echilibrată a pomilor. Pentru cultura pomilor o importanţă deosebită o prezintă reacţia solului şi conţinutul în elemente minerale : azot, fosfor, potasiu, calciu, fier, bor, magneziu, zinc, sulf, cupru, etc. precum şi prezenţa unor săruri nocive mai ales cloruri . Reacţia solului. Pomii şi arbuştii fructiferi au o toleranţă destul de largă faţă de valoarea pH-ului, aşa cum rezultă din tabelul următor: Cerinţele speciilor pomicole faţă de reacţia solului Valoare pH Acid Minim Optim Maxim 4,7 5,7-7,6 8,0 5,5 6,2-8,2 8,5 5,5 6,2-8,2 8,5 5,5 6,2-8,2 8,5 5,5 6,2-8,2 8,5 6,0 6,2-8,3 8,7 6,0 6,8-8,3 9,0 5,5 6,2-8,2 8,5

Specia Măr Păr Cireş Vişin Prun Cais Piersic Nuc

Deşi pomii prezintă o mare plasticitate şi rezistenţă la diferite reacţii ale solului, la alegerea terenurilor pentru plantaţiile pomicole se va avea în vedere ca acestea să fie cât mai corespunzătoare speciei, soiului şi portaltoiului. Corectarea reacţiei solului se face prin fertilizarea cu îngrăşăminte organice, chimice şi prin amendamente.

5

2. Organele pomilor şi funcţiile acestora Pomicultorul este interesat de cunoaşterea organelor pomilor pentru ca intervenţiile sale asupra acestora să nu se facă la întâmplare ci în cunoştinţă de cauză: toate lucrările agrotehnice pot fi astfel aplicate raţional, având ca efect creşterea şi fructificarea echilibrată a pomilor şi în final obţinerea de producţii mari şi fructe de calitate. Organele pomilor se împart în două categorii: - organe vegetative: rădăcina, tulpina, ramurile, mugurii şi frunzele; - organe reproductive: florile, fructele, seminţele

Fig. Organele principale ale unui pom: a- rădăcini verticale; b- rădăcini orizontale; c- coletul; d- trunchiul; e- axul coroanei; f-săgeata; g- ramură de schelet; h- ramură de semischelet; 2.1 Rădăcina Sistemul radicular al pomilor altoiţi este constituit de fapt din rădăcinile portaltoiului, fiind alcătuit din: - rădăcini de schelet puternice, cu rol principal în fixarea pomului de sol, conducerea sevei şi depozitarea substanţelor de rezervă;
6

-

rădăcini de semischelet sunt ramificaţii de ordin superior, de dimensiuni mai mici, cu acelaşi rol ca cele de schelet; rădăcini fibroase sau tranzitorii, inserate pe rădăcini de semischelet, sunt purtătoare de rădăcini absorbante; rădăcini absorbante, sunt cele mai tinere, au culoare albă, 1mm în grosime, 3,5 mm în lungime, se regenerează permanent, fiind practic vârful de creştere şi dezvoltare al sistemului radicular. Sunt purtătoare ale perişorilor absorbanţi care sunt practic prelungiri ale celulelor epidermice din zona piliferă, foarte numeroşi. Aproape întreaga cantitate de apă şi săruri minerale necesare funcţiilor metabolice este preluată de către pomi prin perişorii absorbanţi.

Amplasarea în sol a sistemului radicular Este elementul cel mai important pe care cultivatorul trebuie să-l cunoască, pe această bază urmând a se aplica corect lucrările solului, fertilizarea, udarea etc. De exemplu, la un măr în vârstă de 15 ani altoit pe sălbatic, rădăcinile pătrund în sol până la adâncimea de 1,6 m. Pe orizontală, ultimile ramificaţii s-au găsit la distanţa de 6 m de trunchiul pomului, depăşind de 2 ori raza proiecţiei coroanei pomilor. Masa mare a rădăcinilor subţiri însă (cu diametrul de 0 - 4 mm), care sunt în directă corelaţie cu perii absorbanţi se află la adâncimea de 18 – 60 cm, reprezentând 58,2% din masa totală a rădăcinilor. Pe orizontală, 76,6% din masa rădăcinilor subţiri se află sub proiecţia coroanei atingând un maximum cantitativ în raza de 1,5 – 2 m, de la trunchi, cu excepţia arbuştilor fructiferi şi a plantelor altoite pe portaltoi cu vigoare redusă. 2.2. Tulpina Tulpina este partea aeriană fiind alcătuită din: trunchi, ramuri, muguri, frunze (organe vegetative) şi flori, fructe şi seminţe (ca organe reproductive). Trunchiul este partea aeriană ce se găseşte între nivelul solului ( punctul de altoire sau colet) şi ramificaţiile primului etaj al coroanei. Ramurile sunt: - vegetative de schelet ( şarpante, semişarpante) şi semischelet; - de rod sau fructificare care sunt diferite în funcţie de specie. Ramurile de rod la speciile sâmburoase (cais, prun, cireş şi vişin) sunt: - ramuri mixte - ramuri buchet - salbă - pleată Ramurile mixte poartă un mugur vegetativ normal în vârf, iar lateral muguri florali şi vegetativi, aşezaţi fie solitari pe noduri (cireş), dar de cele mai multe ori asociaţi pe nod, florali şi vegetativi, constituind grupurile de muguri caracteristice prunului, caisului, piersicului (fig. 2). La piersic, ramurile mixte sunt lungi de 25-60-70 cm şi poartă pe noduri totdeauna grupuri din 3 muguri care pot fi: toţi florali, cel din mijloc vegetativ şi cei laterali florali sau unul lateral floral şi ceilalţi vegetativi. La baza ramurii se găsesc 1-2-3 muguri vegetativi slab dezvoltaţi (fig 3) care pot evolua dacă ramura se scurtează, dacă se arcuieşte sau dacă se fac operaţii în verde.
7

Ramurile mixte ale piersicului asigură fructe de calitate numai în primul an de formare a lor, motiv pentru care se elimină prin tăiere după prima fructificare, înlocuindu-se cu altele nou formate pe ramurile de schelet şi semischelet. Prunul şi caisul formează ramuri mixte lungi de 7-20 cm, cu grupuri de 2-3 muguri de rod la prun şi 5-6-8 la cais, în majoritate florali (fig. 3). Sunt ramuri de bază pentru fructificarea acestor specii şi asigură fructe de calitate, chiar după ramificări multiple, 4-6 ani. Ramura mixtă la cireş şi vişin, lungă de 7-30 cm, chiar mai lungă la unele soiuri, are particularitatea că pe nod se formează un singur mugur de obicei floral; mai rar se întâlnesc axilar şi muguri vegetativi. Ca atare, ramifică puţin sau chiar deloc. Evoluează în acest caz numai prin mugurele vegetativ din vârf, făcând imposibilă regenerarea. Ramurile buchet, numite şi buchete de mai, deoarece în această lună sunt deja conturate morfologic la unele specii. Ele poartă un singur mugur vegetativ în vârf, iar axilar în jurul acestuia strâns grupaţi (la cireş, vişin, prun şi piersic) sau mai deşiraţi (cais) sau 3-7 muguri florali (fig.4). La unele specii pot fi axilari şi câte 1-2 muguri vegetativi, care conduc la ramuri buchet ramificate (prun, cais). În general, buchetele de mai sunt ramuri foarte scurte, 1-12 cm şi au o durată de viaţă variabilă cu specia şi soiul de la 1-2 ani până la 10-12 ani. Evoluând numai prin mugurele vegetativ, neavând nici o rezervă laterală de muguri vegetativi, ramurile buchet nu pot fi regenerate prin tăieri. Durata economică a ramurilor buchet la prun şi cais este relativ scurtă, 3-4 ani. Ramurile salbă poartă în vârf un mugur vegetativ, iar lateral numai muguri florali; foarte rar se pot întâlni în poziţie axilară 1 – 2 muguri vegetativi. Sunt foarte subţiri, cu lungimi de 15-60 cm. Sub greutatea frunzelor şi a fructelor se arcuiesc, se degarnisesc total, rămânând să evolueze numai prin mugurele terminal. Nu pot fi regenerate prin tăieri, decât 1-2 muguri vegetativi care, de obicei în anul următor evoluează în buchete de mai. La piersic sunt în număr restâns de regulă şi o durată de viaţă economică de 1-2 an, iar fructele sunt de calitate mediocră. Din aceste motive, dacă fructificarea este asigurată de ramurile mixte, ramurile salbă se suprimă. Pleata este o ramură de organizare morfologică identică cu salba şi se întâlneşte la numeroase soiuri de vişin, unde aceste ramuri sunt foarte numeroase, constituind baza fructificării. Durata economică poate fi de 5-7 ani, dar alungindu-se an de an provoacă o puternică îndesire a coroanelor. Ca şi salba la piersic, pleata nu poate fi regenerată decât rar prin tăieri (fig. 5). Ramurile de rod la speciile seminţoase (fig. 6) pintenul (ramură prefloriferă) are 1-3 cm lungime şi poartă în vârf un singur mugure vegetativ, fără muguri axilari evidenţi. În 1-2 ani evoluează în ţepuşă; smiceaua (ramură) prefloriferă) are 15 -20 cm lungime, poartă muguri vegetativi axilari şi mugur terminal de asemenea vegetativ şi evoluează în nuieluţă sau mlădiţă; ţepuşa , ramură de rod propriu-zisă, de 1-10 cm lungime, cu mugur florifer (mixt) în vârf; nuieluşa – 15 – 30 cm lungime, poartă un singure mugur de rod în vârf, restul mugurilor rămânând vegetativi ; mlădiţa are aceleaşi caracteristici ca nuieluşa, având în plus faţă de aceasta muguri de rod axilari, amplasaţi de la vârf către bază; vatra de rod este o formaţiune realizată din ramificarea burselor purtătoare de pinteni şi ţepuşe care se extinde anual şi care trebuie regenerată periodic; bursa-pungă, o formaţiune de 1-1,5 cm lungime, constituie îngroşarea bazei inflorescenţei pe care cresc şi se formează fructele iar lateral alături de fructe, se formează 12 muguri din care iau naştere noi ramuri fructifere, motiv pentru care mai sunt denumite punţi de rod.
8

2.3. Frunza Este organul cu cea mai mare importanţă în creşterea, dezvoltarea şi fructificarea pomului. În frunză au loc cele mai importante procese biochimice şi fiziologice pentru viaţă, iar structura anatomică este extrem de complexă, fiind purtătoarea unor substanţe specifice (clorofilă) importante pentru principala sa funcţie, fotosinteza, proces în care cu ajutorul luminii solare şi în prezenţa clorofilei, substanţele organice, apa, sărurile minerale şi bioxidul de carbon sunt transformate în substanţe organice primare (glucoza), care prin transformări ulterioare realizează toată gama de substanţe organice (glucide, lipide, proteine). Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a fotosintezei în limite optime, în beneficiul deopotrivă al pomului, dar şi al pomicultorului, aparatul foliar trebuie menţinut într-o perfectă stare de sănătate, menţinerea frunzişului în integritatea sa, realizându-se prin măsurile de fitoprotecţie pe care pomicultorul trebuie să le cunoască. De reţinut este faptul că, „porţile de intrare” în mezofilul frunzei al numeroaselor boli se fac prin stomate, acestea găsindu-se pe partea inferioară a frunzei, de unde necesitatea ca la efectuarea tratamentelor soluţiile să acopere cu prioritate această zonă. 2.4. Muguri – Floarea – Fructul Pentru a interveni eficace în constatarea numeroaselor boli şi insecte care atacă aceste organe în diferite stadii, este necesar să se cunoască dinamica, fazele creşterii şi dezvoltării (fenofazele), începând din primăvară. La înflorire, odată cu maturarea staminelor, acestea eliberează polenul care, prin transfer pe stigmatele florii, realizează polenizarea. Agenţii polenizatori sunt reprezentaţi de insecte, între care rolul dominat revine albinelor. Polenizarea este urmată de fecundarea ovulelor de către gametul mascul, purtat către ovul de tubul polinic. La plantele unisexuate dioice ca nucul, alunul şi castanul polenizarea se face cu ajutorul vântului (anemofilă) şi de aceea este foarte important să se aleagă corect soiurile polenizate. Polenizarea, fecundarea şi legarea fructelor sunt influenţate de factorii naturali, în sensul că vremea însorită, cu temperaturi de peste 15 ºC, zilele lipsite de vânt, favorizează zborul albinelor, secreţia sucului zaharat pe stigmate, germinarea polenului şi dezvoltarea tubului polinic.

9

CAPITOLUL II. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR 1. Alegerea şi pregătirea terenului 1.1. Alegerea terenului Amplasrea plantaţiilor se face în zonele destinate pomiculturii. Pentru o alegere corectă a locului de plantare a unei specii trebuie respectate cu stricteţe, condiţiile de microzonare. Noile plantaţii se vor realiza numai în acele zone, bazine şi centre de cultură unde specia sau soiul vor întâlni maximum de condiţii naturale pentru creştere şi rodire: - se vor alege terenurile cu soluri fertile, de preferat cu textura mijloci, lutoasă, lutonisipoasă şi chiar nisipoasă, permeabile, mijlocii până la profunde, cu pH cuprins între 4,7 şi 9,3; - din punct de vedere al pantei sunt foarte bune terenurile cu panta uşoară 3-6% ce permit o bună întreţinere a solului cât şi un transport uşor al fructelor ; - livezile de pomi pot fi amplasate în condiţii bune şi pe terenul cu panta de 6-12%, cu orientarea rândurilor pe direcţia curbelor de nivel şi chiar pante până la 18-20%, cu condiţia ca acestea să fie uniforme; - condiţia prioritară la înfiinţarea unei livezi o constituie sursa de apă necesară la stropiri şi la udatul pomilor, mai ales în zonele cu precipitaţii reduse în timpul anului; - se va căuta ca zona respectivă să fie ferită pe cât posibil de brumele târzii de primăvară şi îngheţurile timpurii de iarnă; - trebuie de avut în vedere, ca în pomicultură greşelile mari se manifestă după 4-5 ani de plantare, atunci când pe remedieri este prea târziu; - sunt excluse de la plantare, terenurile excesiv de umede şi fără drenaj, ca şi cele cu nivel freatic sub 1,5 m. - plantaţiile de pomi pot fi de interes industrial (ferme de peste 2-5 ha –la 100-200 ha) şi de interes familial (0,1-1,0 ha). Pentru livezile de măr şi prun care se pretează în sisteme de cultură moderne se vor prefera în primul rând terenurile cu soluri fertile, mecanizabile sau cu posibilităţi certe de îmbunătăţire a proprietăţilor agro-productive. Asigurarea apei necesare pentru stropiri, cât şi pentru irigaţii, sunt condiţii indispensabile plantaţiilor, îndeosebi pentru cele de dimensiunea unei ferme sau microferme pomicole. Terenul destinat plantării pomilor la micii producători poate fi în incinta gospodăriilor sau în afara acestora. În incinta gospodăriei pe spaţii reduse ca suprafaţă se pot planta, de preferinţă, pomi de talie mică, altoiţi pe portaltoi de vigoare slabă. În afara perimetrului construibil se pot organiza plantaţii pomicole în masiv înfiinţate după tehnica modernă, cu posibilitatea mecanizării lucrărilor specifice pomiculturii. În cazul în care nu toate terenurile dispun de condiţii corespunzătoare şi posibilităţi de mecanizare, pentru mărirea capacităţii de producţie sunt necesare măsuri care constau din: - executarea de drenaje, când nivelul apei freatice este la mică adâncime sau există porţiuni de băltiri sau infiltraţii de apă; - crearea unor canale colectoare în zone cu precipitaţii abundente şi cu pericol de inundare; - executarea de lucrări antierozionale, pe terenurile în pantă, dar supuse erodării; - pe terenurile în pantă pot fi executate terase individuale cu diametru de 2-3 cm. Solurile uşoare, nisipo-lutoase şi luto-nisipoase sunt favorabile pentru cultura căpşunului, solurile lutoase şi luto-argiloase nu sunt favorabile pentru cultura pomilor, cele mai bune soluri
10

sunt cernoziomurile, bogate în humus, solurile brun-roşcate de pădure. Pe solurile mai puţin fertile, se recomandă utilizarea unei culturi premergătoare (lucerna) care fertilizează natural terenul. Solurile trebuie să fie permeabile pentru a se evita băltirea apei, pânza de apă freatică trebuie să fie la peste 2-3 m adâncime. Reacţia solului este de preferat să fie neutră, slab acidă sau slab alcalină, cu pH-ul cuprins între 5-8, terenurile vor fi expuse la soare, orientarea preferată a rândurilor fiind N-S, se vor evita expoziţiile nordice. Nu se recomandă plantarea în văile înguste, cu curenţi de aer, precum şi zonele cu frecvente îngheţuri târzii de primăvară. În zonele cu frecvenţă mare a vânturilor sunt obligatorii perdelele de protecţie cu arbori înalţi (stejar, frasin, arţar, salcâm), de nuci în combinaţie cu specii de talie mai redusă (alun sau alţi arbuşti). 1.2. Zonarea speciilor pomicole Zonarea se va face în funcţie de pretenţiile fiecărei specii şi chiar a soiurilor faţă de lumină şi căldură, precum şi de rezistenţa la geruri, oscilaţii de temperatură şi alte accidente climatice. Speciile: măr, păr, gutui, prun, cireş, vişin, se pot cultiva în zona dealurilor subcarpatice, în zonele calde de câmpie se vor planta mai ales: cais, piersic, nectarin, migdal, fără a exclude celelalte specii, în zonele înalte şi reci se pot cultiva doar arbuştii fructiferi, cu completarea deficitului de apă. Deşi în cadrul tuturor speciilor s-au creat soiuri autocompatibile, se recomandă folosirea a cel puţin 2-3 soiuri, pentru o mai bună polenizare. Este recomandat ca soiurile să fie amplasate în funcţie de epoca de coacere, astfel încât să fie uşurate tratamentele fitosanitare, irigarea şi recoltarea. Având la bază lucrările de zonare şi microzonare, dezvoltarea pomiculturii în ultimii 20-25 de ani a fost concentrată în cele mai favorabile zone, astfel sub aspectul suprafeţelor şi a numărului total de pomi cultivati, cele mai mari concentrări s-au realizat în judeţele din zona subcarpatică a Olteniei şi Munteniei, mai ales în judeţele Argeş, Vâlcea, Prahova, Buzău, Dâmboviţa, Olt şi Dolj. Mai nou au apărut noi amplasamente pomicole în Câmpia Română. De asemenea trebuie pusă în evidenţă şi concentrarea realizată în partea de nord-est a Transilvaniei (judeţele Bistriţa Năsăud, Sălaj, Satu - Mare, Maramureş şi Bihor). Pe specii, zonarea culturii se prezintă astfel: Mărul - în zona subcarpatică meridională ( Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova), în nordvestul ţării (Bistriţa, Maramureş, Sălaj, Cluj, Satu-Mare, Bihor) şi în nordul Moldovei : conditţi bune pentru cultură gaseşte şi în judeţele: Mureş, Sibiu, Bacău, Iaşi, Buzău, Dolj, Caraş Severin, Timişoara şi Arad, precum şi Hunedoara, Alba, Gorj, Mehedinţi, Olt, Braşov, Harghita, Botoşani, Vaslui şi Vrancea; în celalalte judeţe cultura mărului este slab reprezentată, dar întâlneşte condiţii dintre cele mai favorabile (Ilfov, Giurgiu, Călăraşi). Se consideră că cele mai favorabile pentru cultura mărului zonele cu temperatura medie anuală de 8-9°C şi cu 700-800 mm precipitaţii anuale. Părul - deşi este mult mai slab reprezentat în cultura, cele mai favorabile zone sunt acelea în care temperatura maximă în lunile iulie şi august este de 24-26°C, iar media temperaturii minime din luna iulie este de 10-12 °C, cultura este cantonată în judeţele Argeş, Prahova, Buzău, Dâmboviţa, Vâlcea, Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timişoara, Arad, Bihor, precum şi în judeţele din nord-est Neamţ, Bacău, Suceava, Botoşani, Iaşi şi în centrul ţării, judeţul Mureş. Prunul - desi este bine reprezentat în majoritatea zonelor ţării, el dă cele mai bune rezultate în zonele cu temperatura medie anuala 9-10 °C şi cu precipitaţii de peste 650-700 mm anual, zonele de cultură sunt : Argeş, Vâlcea, Olt, Prahova, Buzău, Caraş Severin, Hunedoara, Dâmboviţa, Mehedinţi, Arad, Bihor, Cluj s.a.
11

Cireşul si vişinul se întâlnesc pe toate formele de relief, cea mai mare pondere o deţin judeţele : Iaşi, Vaslui, Botoşani, Bacău, Neamţ, Vrancea, precum şi Argeş, Giurgiu şi Dolj. Caisul este specia cea mai pretenţioasă faţă de factorii climatici şi mai ales faţă de temperatură. Zonele cele mai favorabile sunt în sudul ţării ( Dolj, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Tulcea, Olt, Teleorman) şi partea de vest (Bihor, Arad). Piersicul – se cultivă în zonele de sud şi vest ale ţării, în judeţele Dolj, Constanta, Giurgiu, Olt, Mehedinţi, zona Bucureştiului, precum şi judeţele Bihor, Satu Mare, Arad, Timişoara. Celalalte specii pomicole cum sunt: nucul, alunul, castanul, arbuştii fructiferi şi căpşunul sunt reprezentate pe întreg cuprinsul ţării, cu anumite concentrări în unele microzone ( exp. nucul în zona Tg.Jiu şi Geoagiu, Vâlcea, Bacău, castanul în zona Gorj şi Baia Mare, Vâlcea, alunul ( zona Olteniei, Muntenia, Banat, Maramureş, Dobrogea) căpşunul în Satu Mare, Olt, Vâlcea etc.) 1.3. Pregătirea terenului Pentru plantarea pomilor, pregătirea terenului constă din defrişare, modelare, timp de pauză (dacă este cazul), fertilizare şi desfundare. Defrişarea se face în cazul când se înfiinţează plantaţii pe locul ocupat de vechile plantaţii pomicole sau de vegetaţie forestieră. La plantarea imediată după defrişarea unei livezi vechi este recomandat să nu se planteze aceeaşi specie. Lucrarea de defrişare se execută cu ajutorul tractoarelor grele dotate cu instalaţii speciale pentru extirparea totală a rădăcinilor groase şi adunatul lor, sau după posibilităţi, cu alte mijloace. Modelarea terenului este obligatorie şi se execută în aşa fel încât să nu existe băltiri de apă care influienţează negativ asupra vegetaţiei pomilor.Un teren bine modelat uşurează mult şi asigură efectuarea celorlalte lucrări tehnologice: deplasarea pompelor de stropit, aşezarea şi manipularea lăzilor şi a containerelor, cositul sau tocatul ierburilor etc. Lucrarea se execută imediat după defrişare şi se evită mişcarea unui volum prea mare de sol, care ar ajunge pe unele porţiuni de teren nivelat la roca-mamă.În situaţia când prin nivelare a rămas la suprafaţă un sol mai sărac în elemente nutritive, se recomandă cultivarea cu leguminoase furajere în amestec cu ierburi perene şi apoi fie plantarea pomilor după 2-3 ani, fie o fertilizare puternică. Efectele oboselii solului Efectele cele mai păgubitoare sunt semnalate în special în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: măr, cireş, piersic; simptome mai puţin evidente sunt semnalate în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: prun, păr, căpşuni. În urma defrişării vechilor plantaţii şi a desfundării terenului, se recomandă scoaterea şi strângerea rădăcinilor care pot să constituie sursă de infecţie pentru noile plante. Practicarea timp 2-3 ani a unor culturi agricole, pentru refacerea structurii şi a fertilităţii solului, cât şi pentru a stinge focarele unor boli virotice, bacteriene, fungice, etc, este de preferat când este posibil. Desfundarea asigură afânarea structurilor inferioare mai compacte şi cele gleice impermeabile şi totodată cu această lucrare se încorporează îngrăşămintele organice în adâncime. Adâncimea optimă de desfundare este de 60-70 cm. Cu cât solul este mai greu cu atât este nevoie de o mobilizare mai adâncă. Desfundatul se execută mecanizat cu ajutorul plugurilor şi tractoarelor speciale pentru livezile intensive şi superintensive, pe suprafeţe mai mari. Perioada optimă de executare a lucrărilor de desfundare este: în cazul terenurilor libere,
12

iunie – august; în cazul celor ocupate de culturi premergătoare, iulie – septembrie. Perioada de desfundare trebuie să asigure aşezarea solului şi acumularea unei umidităţi corespunzătoare din ploi, precum şi executarea în condiţii optime a celorlalte lucrări premergătoare plantării ( nivelarea, pichetarea, executarea gropilor). Înainte de pichetare şi plantarea propriu-zisă, se impune executarea lucrării de nivelare de suprafaţă , prin care se urmăreşte eliminarea denivelărilor rezultate în urma desfundării, inclusiv a şanţului rezultat de la ultima brazdă a plugului. Lucrarea se execută de regulă cu discul şi cu cât este mai bine executată, cu atât mai uşor se vor executa pichetarea, alinierea pomilor pe rând şi lucrările ulterioare de exploatare a plantaţiei. Îmbunătăţirea proprietăţilor chimice are ca scop modificarea reacţiei solurilor puternic acide cu pH sub 5,0 prin administrarea de amendamente calcaroase în doze de cel puţin 5 t/ha (pe bază de analiză). Excepţie face terenul destinat culturii afinului. Îmbunătăţirea stării de aprovizionare cu fosfor şi potasiu pe toată adâncimea de răspândire a sistemului radicular se realizează prin administrarea unor cantităţi corespunzătoare de îngrăşăminte, odată cu desfundatul (de preferat pe baza unui studiu agro-chimic realizat de o instituţie de specialitate). Fertilizarea de fond cu îngrăşăminte organice şi minerale se aplică pe întreaga suprafaţă la înfiinţarea plantaţiilor intensive şi superintensive şi la groapă pentru pomii plantaţi la distanţe mai mari. Orientativ, la înfiinţarea plantaţiilor, pentru un ha se administrează pe soluri cu fertilitate mijlocie 50-60 tone gunoi de grajd, 600-800 kg superfosfat şi sare potasică. Cantitatea de îngrăşăminte chimice, organice şi amendamente se împrăştie în mod uniform pe terenul nivelat pe toată suprafaţa şi se încorporează în sol prin lucrarea de desfundare. Dacă terenul nu se desfundă peste tot, gropile de plantare se fac cât mai mari (1,0/1,0/0,6 m) în aceeaşi perioadă recomandată pentru desfundat. Cantitatea de îngrăşăminte organice este de 15-20 kg pentru fiecare groapă, şi câte 150-200 g superfosfat şi sare potasică, care se amestecă cu pământul de plantare la fiecare pom. Va urma mărunţirea solului prin discuire, nivelarea terenului apoi mărunţirea şi tasarea solului cu combinatorul, după plantare. Ca dimensionare, exploataţia pomicolă devine rentabilă începând de la 1 ha şi până la 20 -30 ha, chiar şi mai mult. 1.4. Parcelarea terenului În vederea uşurării lucrărilor de întreţinere din livadă, a recoltării şi transportului fructelor, terenul se împarte în parcele. Parcelele sunt necesare la suprafeţele de peste 5 ha sau când sunt cultivate mai multe specii. Trebuie reţinut faptul că, la plantare, atât cât este posibil, lungimea rândurilor de pomi să fie orientată pe direcţia nord-sud pentru a asigura o cantitate mare de lumină pe tot timpul zilei, întregii plantaţii şi a evita fenomenul de umbrire. În cazul terenurilor în pantă, orientarea rândurilor se va face de-a lungul curbelor de nivel, pentru a evita degradarea solului. Forma unei parcele este de regulă dreptunghiulară iar lăţimea reprezintă aproximativ jumătate din lungimea acesteia. În vederea transportului fructelor şi nu numai, trebuie avută în vedere amenajarea de drumuri, de preferat perpendiculare pe lungimea parcelelor. La parcelarea terenului trebuie avut în vedere şi stabilirea locurilor unde se va depozita producţia în aşa numitele construcţii de producţie. Odată cu parcelarea terenului, trebuie avut în vedere şi împrejmuirea viitoarei livezi.

13

Stabilirea distanţelor de plantare şi pichetatul terenului Distanţele dintre rândurile de pomi şi pe rând se stabilesc în funcţie de combinaţia soi-portaltoi, fertilitatea solului, sistemul de cultură şi se materializează în teren conform unei scheme de pichetaj. Distanţele de plantare la pomi şi arbuşti fructiferi pentru plantaţiile intensive în funcţie de portaltoii utilizaţi Specia Portaltoiul Soiul Distanţa de plantare Intre Pe rând rânduri 4 4,0-4,5 3,5-4,0 4,5-5,0 4,0-5,0 4,0-4,5 4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-5,5 4,0-4,5 5,0-5,5 4,5-5,0 4,5-5,0 4,0-4,5 5,5-6,5 4,0-5,5 8,0-10,0 8,0-9,0 5,0-6,0 10,0-12,0 4,0-5,0 2,0-2,5 2,5-3,0 2,5-3,0 3,0-3,5 2,5-3,0 5 2,5-3,0 2,0-2,5 3,0-4,0 2,5-3,0 2,0-3,5 3,0-4,0 3,0-4,0 4,0-,4,5 2,5-3,0 4,0-5,0 4,0-4,5 3,0-3,5 2,5-3,0 4,0-5,0 2,5-4,0 8,0-10,0 8,0-9,0 3,0-4,0 8,0-10,0 3,0-4,0 0,5 1,0-1,2 1,0-1,2 2,0-2,5 1,0 Densitatea /ha Min Max 6 740 1000 500 740 634 500 500 404 740 364 444 571 740 307 454 100 110 416 83 500 8000 2777 2777 1142 3333 7 1000 1428 740 1000 1250 833 740 500 1000 500 555 740 1000 454 1000 156 156 666 125 800 10000 4000 4000 1666 4000

1 Măr

2 MM 106, M4 Franc

Păr Gutui Prun Cais Piersic Cireş Vişin Nuc (altoit) Alun Castan Soc negru Zmeur Mur Afin Cătină Coacăz

Gutui A, BN 70 Franc Gutui A, BN 70 Mirobolan, Miroval Oteşani 8, Pixy Mirobolan, zarzăr Oteşani 8 Mirobolan Franc Franc sau vegetativ Franc sau vegetativ J. regia J. nigra Rădăcini proprii C. sativa Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii

3 Standard Spur Standard Spur Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

14

Distanţele de plantare şi densităţi folosite în plantaţiile superintensive

Specia Măr Piersic Nuc

Portaltoiul

Soiul

M9,M27,M26, Standard P22 Spur Franc Dwarf,semidwarf J.regia Spur

Distanţa (m) Între Pe rând rânduri 3,0-3,5 1,25 2,5-3,0 0,8-1,0 3,0-3,5 1,0-1,5 6,0-7,0 5,0-6,0

Densitatea/ha Minimă Maximă 2283 3333 1904 238 2666 5000 3333 333

15

Pichetarea terenului constă în marcarea pe teren a locului unde se va planta fiecare pom iar direcţia rândurilor va fi paralelă cu latura lungă a parcelei şi pe cât posibil pe direcţia N-S. După marcarea primului rând, pe toată lungimea lui, considerat linie de bază, se marchează cu ţăruşi capetele rândurilor următoare la distanţa stabilită. Pentru alinierea picheţilor se folosesc jaloane înalte de 1,5-2,0 m, vizibile de la distanţă pentru a trasa liniile care încadrează terenul într-o figură geometrică (dreptunghi, pătrat etc). Locul fiecărui pom se determină prin întinderea unei sârme marcate între picheţii din capătul rândului, şi se fixează cu un ţăruş, la distanţa stabilită. La plantarea pomilor se întinde din nou aceeaşi sârmă gradată, pentru a determina locul fiecărui pom. Pe suprafeţe mai mici se folosesc obligatoriu scândura de plantare, care are lungimea de 1,50 m, cu crestături la cele două capete şi una la mijloc. Scândura de plantare se aşează cu crestătura de la mijloc pe pichetul care marchează locul pomului şi se mai bat doi picheţi la ambele capete ale scândurii, când se sapă groapa, cei doi picheţi de la capetele scândurii rămân şi la plantarea pomului . Sistemul de pichetat ales este dat de figura geometrica, ce se realizeaza pe teren cu ajutorul a 3-4 picheti şi care poate fi: un pătrat, un dreptunghi sau un triunghi. Denumirea acestor forme este atribuită şi sistemelor de pichetat:
16

- Pichetatul în pătrat, la care distanţele dintre rânduri sunt egale cu cele dintre pomi pe rând. Acest tip de pichetat se foloseste în general, pentru înfiinţarea plantaţiilor clasice şi pe terenuri plane;

- Pichetatul în dreptunghi, cu distanţele mai mari între rânduri şi mai mici între pomi pe rând, se utilizează mai mult pe terenurile plane şi cu pantă uşoara pentru toate tipurile de livezi;

- Pichetatul în triunghi, oferă pomilor condiţii mai bune de captare a luminii directe şi de distributţe a rădăcinilor în spaţiul de nutriţie. Pe terenurile în pantă, pomii constituie obstacole pentru apa care se scurge la vale şi erodează solul.

Pentru executarea unui pichetat sunt necesare: • jaloane de 2 m vopsite cu roşu şi alb, pentru a fi vizibile;
17

• • • •

ruleta sau panglica de oţel de circa 50 m lungime; sârmă cu noduri marcată din metru în metru de circa 50 m lungime; picheţi, ţăruşi şi maiuri din lemn (0,5 lungime); triunghi compas cu deschidere reglabilă (2 - 2,5)

Pe terenurile plane pichetatul începe cu jalonarea laturii lungi, luându-se ca aliniament fix un drum, un gard, o perdea de copaci etc, care există şi nu poate fi mutat usor. In zonele colinare, unde majoritatea terenurilor sunt framântate şi au diferite expoziţii şi pante, orientarea şi pichetarea rândurilor solicită o atenţie şi o pricepere deosebită. Pe versanţii scurţi, cu pante mici şi uniforme, pichetatul rândurilor de pomi se face paralel cu curbele de nivel, plecându-se de la un aliniament jalonat la baza pantei sau de-a lungul potecilor făcute de animale în timpul păşunatului. Pe versanţii lungi ai dealurilor înalte, pichetatul constituie o lucrare mai complexă, care se execută de către cadre calificate cu ajutorul aparatelor de măsurat.

18

Stabilirea polenizatorilor

Intâlnim deseori în livada de langă casă sau în plantatţile cu scop comercial, pomi care deşi au beneficiat de cele mai bune condiţii climatice, agrotehnice, îngrijiţi cu multă migală şi măiestrie de bunul gospodar, au înflorit dar nu au legat fructe. Aceşti pomi care sunt din anumite specii şi soiuri au nevoie să se polenizeze cu polen străin (fiind autosterile), de la alte soiuri pentru ca fructele lor să lege. Un factor deosebit de important pentru asigurarea unor recolte mari şi de calitate, care trebuie avut în vedere chiar de la înfiinţarea livezii, este distribuirea soiurilor în livadă, pentru a asigura polenizarea reciprocă. Toate soiurile de măr sunt autosterile, adică nu leagă fructe prin polenizare cu polenul propriu. Ele au nevoie de polen de la un alt soi. Prin cercetări s-a stabilit care este cel mai bun polenizator pentru fiecare soi şi care este efectul polenizării cu unul sau altul dintre polenizatori. Lista cu principalii polenizatori va fi prezentata la fiecare specie pomicolă în următoarele capitole. Pentru asigurarea unui efect maxim al polenizării dintre soiuri, trebuie respectate câteva reguli şi anume: - soiurile să prezinte compatibilitate la polenizare ; - soiurile să aibă aceeasi perioadă de înflorire; - distanţa dintre soiul de bază şi soiul polenizator să nu fie prea mare; - polenizarea se face cu ajutorul albinelor şi al vântului (nuc, alun, castan); - pentru o bună polenizare sunt necesare minimum două familii de albine la hectar; - pentru protejarea albinelor în perioada înfloritului, se recomandă să nu se efectueze stropiri cu insecticide, iar dacă acestea se execută, se vor folosi insecticidele care nu omoară albinele; - aşezarea stupilor în livada pentru polenizare, se va face în imediata apropiere a livezii sau chiar in mijlocul acesteia şi neapărat la începutul înfloritului;

2. Plantarea pomilor 2.1. Epoca de plantare Cele mai bune rezultate dau plantările de toamnă, începând cu 15 octombrie şi până la venirea primului îngheţ, deoarece până în primăvară rădăcinile pomilor realizează un contact strâns cu pământul, rănile se calusează, uneori emit chiar rădăcini noi, iar în groapă se acumulează umiditate care se păstrează şi în perioadele mai secetoase din timpul primăverii. Pomii pornesc în vegetaţie cu 10-15 zile mai devreme decât cei plantaţi primăvara şi realizează creşteri mai mari cu 20-30%. În situaţia în care plantarea nu s-a făcut în toamnă, aceasta se realizează primăvara cât mai devreme posibil, imediat după dezgheţarea şi zvântarea solului, înainte de pornirea pomilor în vegetaţie, când solul are umiditate ridicată.
19

Plantările de primăvară executate cu întârziere pot să compromită plantaţia şi să întârzie intrarea pe rod a pomilor. Se mai pot planta pomi şi în „ferestrele iernii”, cu condiţia ca temperaturile din timpul plantării să nu scadă sub 0 °C. 2.2. Executarea gropilor Săpatul gropilor. In teren desfundat gropile se fac cu putţn timp înainte de plantare, sau în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile de 50 / 50 / 60 cm, în cazul plantaţiilor intensive şi superintensive, iar la cele clasice de 80/80/60cm. Pe terenurile nedesfundate dimensiunile gropilor trebuie să fie de 80 / 80 cm şi adânci de 70 cm şi se efectuează cu 2-3 luni înainte de plantare. După săparea gropilor se trage 2/3 din pământ în groapa de plantare după ce în prealabil s-a adăugat gunoiul de grajd bine fermentat. În teren desfundat, gropile se fac înainte de plantare sau chiar în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile reduse în aşa fel încât să încapă cât mai bine sistemul radicular. În cazul arbuştilor fructiferi gropile cu dimensiuni de 40/40/30 cm. Gropile se execută manual cu hârleţul, sau mecanic cu burghiul. Pământul rezultat la săparea manuală a gropilor în teren nedesfundat se separă, urmând ca umplerea gropilor, la plantare, în zona rădăcinilor pomilor, să se facă cu pământul cel mai fertil. 2.3. Pregătirea materialului săditor Materialul săditor se procură de la pepinierele pomicole şi până la plantarea acestora se stratifică în şanţuri adânci de 50-60 cm. Scoaterea de la stratificare, repartizarea în teren şi plantarea trebuie să se realizeze cât mai operativ pe măsura plantării pentru a evita deshidratarea. Trebuie multă atenţie la transportul, manipularea şi plantarea pomilor, pentru a nu vătăma mugurii, în special din zona de proiecţie a coroanei (50 – 80 cm). Materialul săditor admis la plantare este cel certificat (eticheta albastră) sau cel C.A.C. (eticheta galbenă). Orice altfel de material săditor folosit la plantare rămâne în responsabilitatea celui care îl foloseşte. Un astfel de material săditor este bine să fie evitat la plantare. La plantare rădăcinile pomilor se fasonează prin scurtare, eliminarea celor rupte, rănite şi mucegăite. Rădăcinile principale se lasă cât mai lungi, rădăcinile secundare se scurtează cu cca 1/3 din lungime iar cele subţiri la 1-2 cm sau rămân intacte. Tăierile se execută perpendicular pe axul rădăcinilor pentru a provoca răni cât mai mici. După fasonare, pomii se mocirlesc cu un amestec de apă, pământ galben şi balegă proaspătă de vită (3 părţi pământ, 2 părţi balegă de vită şi apă până se obţine o pastă de consistenţa smântânii). Mocirlirea asigură o mai bună aderenţă a particulelor de pământ în jurul rădăcinilor pentru a menţine o umiditate mai ridicată în zona rădăcinilor. Până la plantare materialul saditor se stratifica in santuri cu adancimea de 50-60 cm, unde se asigură condiţii pentru menţinerea în stare normală fiziologică (fără deshidratare). 2.4 Tehnica de plantare Pomii trebuie plantaţi cu punctul de altoire la nivelul solului, asezându-se pe un muşuroi de pământ, făcut în mijlocul gropii de plantare. Plantatul pomilor se face de către o echipă formată de obicei, din două persoane. Una fixează şi ţine pomul în poziţie verticală în mijlocul gropii de plantare şi la adâncimea corespunzătoare iar cealaltă trage pământ provenit din stratul fertil al solului, bine marunţit şi reavăn în jurul rădăcinilor. Se scutură uşor pomul, ca pământul să patrundă printre rădăcini, astfel încât să nu existe spaţii goale. După ce s-au
20

acoperit rădăcinile cu un strat de 5-10 cm de pământ, se tasează uniform pământul în jurul pomului, începând de la marginea gropii spre interior. Tasarea se face prin călcarea cu piciorul (cu cizma), de 2-3 ori până când se termină plantarea. Pe fundul gropii şi în amestec cu solul din groapă se administrează 20-30 kg, gunoi de grajd fermentat. Pe timp secetos, în special primăvara, pomii plantaţi se udă cu 15-20 litri de apă. In final, se face un muşuroi pe suprafaţa gropii de plantare, cu restul pământului râmas, fără a se mai tasa. Proiectarea coroanei pomilor. Pomii sub forma de vargă se scurtează la 60-70 cm de la nivelul solului în cazul plantaţiilor intensive, respectiv la 80 cm în cazul coroanelor globuloase, utilizate în sistemul semiintensiv. Scurtarea pomilor este bine să se execute primavara, inclusiv la pomii plantaţi toamna.

ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR Perioada de Parametrii lucrării Speciile la care se executare aplică 0 1 2 3 A. PREGĂTIREA TERENULUI ÎN VEDEREA PLANTĂRII a)Amendarea solului pe Inainte de 4-8 t/ha (doza care să La toate speciile, cu terenurile cu aciditate desfundare ridice pH la 6, încât excepţia plantaţiilor pronunţată ( cu pH sub 5,5 saturarea în baze să de castan şi afin care şi cu saturare în baze sub fie de 80% pe reuşesc bine pe 60%) orizontul până la 4° solurile acide. La cm adâncime) afin, pentru acidifierea solului se recomandă folosirea turbei ca îngrăşamânt organic. b) Fertilizarea în funcţie de Inainte de gunoi 40-50 t/ha Pomi si arbuşti starea de aprovizionare a desfundare fosfor 150-200 fructiferi solului cu elemente nutritive: kg/ha s.a. - pe terenuri care se In groapă, potasiu 150-200 desfundă, la plantare kg/ha s.a. Pomi In groapă, 20-30 kg gunoi Arbuşti fructiferi la plantare 5-10 kg gunoi - pe terenuri care nu se 40-50 kg gunoi desfundă. 250-300 g fosfor Pomi
21

Lucrarea

c) Dezinfecţia solului

Inainte de desfundare

s.a. 150-200 g potasiu s.a. 25-75 kg/ ha Lindatox-3, în funcţie de vârsta larvelor 60/60/60 cm 40/40/30 cm 80/80/60 cm

Pomi şi arbuşti fructiferi

d) Desfundarea terenului : - pe terenuri profunde de minimum 70 cm; - gropi individuale pe terenuri cu sol superficial şi cu alunecări stabilizate e) Nivelarea terenului desfundat f) Săpat gropi în teren desfundat

Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 10-15 zile înainte de plantare Inainte de plantare

Pomi Arbuşti fructiferi Pomi

Uniformizarea terenului 60x60x60 40x40x30

Pomi si arbuşti fructiferi Nuc, castan, măr, etc Arbuşti fructiferi

Parametrii lucrării Speciile la care se Perioada de executare aplică 0 1 2 3 B. PLANTAREA POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI a) Asigurarea materialului Cu 5-10 zile Soiurile prevăzute a Pomi şi arbuşti săditor înainte de se planta fructiferi plantare, - certificat şi C.A.C. toamna b) Stratificarea materialului Imediat In şanturi fără Pomi si arbuşti săditor şi udarea lui stagnări de apă fructiferi c) Plantarea propiu-zisă ( Toamna 1 XI-1 Conform tehnologiilor Pomi si arbuşti fasonarea, mocirlirea, XII fructiferi plantarea ) Primavara 1 III5 IV d) Udarea pomilor după Imediat după 20l/groapa Pomi plantare la locul definitiv plantare, 10 l/tufă Arbuşti fruciferi primavara. de 2 -3 ori la nevoie Pomi si arbuşti fructiferi e) Protejarea pomilor Toamna Cu diferite materiale Pomi împotriva rozătoarelor f) Arătura terenului bătătorit După plantare, La 15-20 cm, cu Pomi si arbuşti cu ocazia plantării toamna sau răsturnarea brazdei fructiferi primavara spre rândul de pomi g) Proiectarea coroanei Primavara la Conform specificului Pomi si arbuşti pornirea în formei de coroană fructiferi vegetaţie proiectată Lucrarea
22

CAPITOLUL III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI 1. Lucrări de întreţinere 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi Înierbarea constă din menţinerea terenului din plantaţie cultivat cu ierburi perene şi se recomandă doar pentru zonele deluroase, cu multe ploi. În zonele cu mai puţine ploi, înierbarea mai mult dăunează decât ajută, deoarece ierburile prin numeroasele lor rădăcini, formează aproape de suprafaţa solului, un strat pâslos, care împiedică pătrunderea apei din ploi, la rădăcinile pomilor. O parte din apă, care pătrunde totuşi în pământ, este absorbită de rădăcinile ierburilor, înainte de a ajunge la rădăcinile pomilor. Mai mult, ierburile crescând primăvara devreme, consumă cantităţi mari de apă tocmai în acea vreme când şi pomii au mare nevoie de ea. Înierbarea are loc începând cu al doilea, al treilea an de plantare şi poate să fie totală sau parţială. În cazul înierbării parţiale, o parte din suprafaţa de teren din jurul trunchiului se menţine sub formă de ogor negru prin lucrări manuale şi prin erbicidare. Înierbarea poate fi permanentă sau periodică, când după un număr oarecare de ani se ară şi se menţine câţiva ani ca ogor negru, după care se înierbează din nou. În condiţii de irigare este bine să se execute înierbarea terenului în benzi, între rândurile de pomi. Menţinerea permanentă a ogorului negru este un alt mod de întreţinere a solului în livezi. În acest caz solul se menţine curat de buruieni şi afânat în cursul întregii perioade, prin discuire sau praşile repetate. Pământul fiind lucrat şi afânat, apa din ploi pătrunde cu uşurinţă şi ajunge repede la rădăcini. În acelaşi timp, solul fiind afânat la suprafaţă, împiedică evaporarea apei, ea rămânând aproape în întregime la dispoziţia pomilor. Ca urmare, pomii din livezile unde pământul este menţinut ogor negru, fără concurenţa buruienilor pentru apă şi hrană cresc mai bine, formează mai mulţi muguri de rod şi dau recolte bogate. Totuşi, prin lucrarea permanentă a solului, în cazul ogorului negru, se distruge, într-o anumită măsură structura lui. Asemenea soluri se bătătoresc repede, nu permit pătrunderea apei şi a aerului către rădăcini. Pentru a reduce aceste efecte nedorite, toamna, în perioada îngălbenirii frunzelor, terenul se ară la adâncimea de 20 – 22 cm, în livezile de măr şi păr, la 15 – 18 cm, la 15 – 18 cm, în cele de prun, cais, piersic, cireş, vişin şi de arbuşti fructiferi. Adâncimea arăturii va fi mult mai redusă în apropierea trunchiului pomilor, pentru a nu distruge rădăcinile. Arătura de toamnă nu se grăpează, brazdele şi bulgării opresc zăpada pe loc, sporind la creşterea cantităţii de apă din sol în primăvară. Arătura se va executa la 1,01,2 m de rândul de pomi. Primăvara se face o lucrare de afânare a solului la 10 – 12 cm cu cultivatorul sau cu sapa pe toată suprafaţa, inclusiv sub coroana pomilor, după efectuarea tăierilor şi tratamentelor contra bolilor. În cursul verii, solul din livadă se mai lucrează de 4- 6 ori, la 10 – 12 cm, mai ales după ploi, în aşa fel încât să nu fie buruieni şi pământul să fie afânat. Culturi de acoperire folosite pentru îngrăşământ verde constau în întreţinerea terenului din livadă prin cultura unor plante folosite ca îngăţământ verde. Cultura ocupă terenul doar câteva luni, în restul timpului solul se menţine ca ogor negru. Specia cultivată trebuie să crească repede, să producă o masă cât mai bogată de materie organică, să nu concureze pomii pentru apă şi substanţe nutritive.
23

Cele mai bune culturi de acoperire pentru îngrăşământ verde în livezi sunt cele de toamnă-primăvară sau de vară, deoarece ele cresc şi se dezvoltă în perioadele în care pomii au cerinţe mai mici pentru apă şi substanţe nutritive. Pentru culturile de primăvară se recomandă: seradela, sulfina şi rapiţa; pentru culturile de vară: lupinul alb, lupinul galben, facelia, seradela, soia, fasoliţa, floarea soarelui; pentru culturile de toamnă: secara, măzărichea păroasă, trifoiul şi rapiţa. Încorporarea plantelor în sol se realizează cu ajutorul grapei cu discuri şi cu plugul. Se practică pe solurile lipsite de materie organică (solurile nisipoase, în special). Ogorul negru combinat cu plante acoperitoare sau ogorul negru ocupat este un alt mod de menţinere a solului în livezi care elimină unele neajunsuri ale celor două moduri de lucrare a solului. În prima jumătate a verii solul din livadă se menţine ogor negru. După încetarea creşterii lăstarilor, în a doua jumătate a verii (luna august) se însămânţează anumite plante agricole, de obicei furajere ( mazăre furajeră, lupin galben, secară, timoftică). Aceste plante cresc până în toamnă, dau o masă verde importantă care în perioada înfloritului se tăvălugesc şi se îngroapă în sol prin arătura de toamnă, ca îngrăşământ verde. Culturile intercalate cu plante agroalimentare constau în cultivarea cu plante cu perioadă scurtă de vegetaţie în zonele secetoase pentru menţinerea umidităţii în sol. Din păcate, acest mod de întreţinere a solului nu este posibil decât în zonele cu multe ploi, cel puţin 600-700 mm de precipitaţii anual sau cu posibilităţi de irigare. În regiunile secetoase, unde se resimte o mare lipsă de ploaie, în a doua parte a verii, nu este posibilă o cultură anuală, nu răsare nimic sau ceea ce răsare nu creşte. În aceste regiuni este mai bine de menţinut ogorul negru în cursul verii. Mulcirea solului constă în menţinerea solului acoperit cu diferite materiale. Mulciul poate fi natural, obţinut pe terenul din plantaţii sau pe alte terenuri, cât şi artificial. Ca mulci natural se folosesc resturile vegetale din gospodărie (paie, coceni, frunze, rumeguş, fânul de proaspătă calitate) care, fie întregi, fie tocate, acoperă terenul într-un strat uniform de 10-15 cm, strat ce permite pătrunderea în sol a apei, aerului şi cădurii dar împiedică pierderea apei, pătrunderea luminii şi creşterea buruienilor. Ca mulci artificial se foloseşte folia neagră de polietilenă sau cea transparentă. Practica mulcirii s-a generalizat pe rândurile de pomi pe o lăţime de 1,5 -.2 m, în special la plantaţiile intensive şi superintensive amplasate pe terenurile nisipoase şi în zonele secetoase precum şi în culturile de căpşuni. 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii Brumele şi îngheţurile târzii pot surprinde pomii în fenofaza de umflare a mugurilor floriferi şi chiar în plină floare. Cele mai des afectate sunt speciile cais, migdal, piersic şi cireş, care înfloresc timpuriu. Pentru protejarea livezilor, cea mai accesibilă şi mai ieftină metodă, rămâne fumigaţia, respectiv arderea unor materiale uşor de aprins şi care produc fum mult. Condiţia esenţială este ca arderea să fie înceată, să nu producă flacără. În aceste scopuri se caută din timp bălegar păios, semiuscat, turbă, gunoaie, buruieni uscate, vreascuri, resturi de cauciuc şi alte materiale care amestecate pot servi la pregătirea grămezilor fumigene. Pentru fiecare hectar de livadă sunt necesare 150-200 asemenea grămezi de material fumigen care se distribuie la 8 -10 m una de alta, printre rândurile de pomi, nu numai pe alei şi, pe cât posibil, să fie perpendiculare pe direcţia vântului dominat. Grămezile cu materiale fumigene trebuie să ardă (să producă fum) până la răsărirea soarelui şi au un efect bun numai la o scădere a temperaturii la -2…-3ºC.
24

1.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor Distrugerea buruienilor se poate face prin mijloace mecanice şi prin mijloace chimice înainte de formarea seminţelor. Această lucrare se face obligatoriu cu consultarea specialiştilor. Folosirea exclusivă a erbicidelor duce la înmulţirea speciilor perene de buruieni mai rezistente la erbicide (pir, talpa gâştii şi volbură). De asemenea, erbicidele selective contribuie în mare măsură la schimbarea compoziţiei floristice a buruienilor. Cele sensibile sunt distruse foarte repede, lăsând loc liber celor rezistente. Perioada optimă de aplicare a erbicidelor se stabileşte în funcţie de stadiul de dezvoltare a principalelor specii de buruieni din plantaţii. Erbicidele se pot aplica preemergent toamna sau primăvara devreme, pentru a împiedica germinaţia seminţelor şi postemergent în stadiul de vegetaţie, acestea fiind absorbite de plante prin frunze. Buruienile perene se combat în tot timpul anului pe vetre, cele mai bune rezultate obţinându-se înainte de înflorire sau când au 10-15 cm înălţime. La aplicarea erbicidelor în plantaţiile pomicole se vor respecta următoarele reguli: - prepararea (soluţiei) suspensiei de erbicide se face numai cu apă perfect limpede şi lipsită de orice impurităţi, pentru a nu se înfunda duzele instalaţiei; - la prepararea erbicidelor nu se vor folosi vase din lemn, prepararea soluţiilor se va face cât mai departe de sursele de apă (fântâni, canale, ape curgătoare); - după terminarea lucrării vasele cât şi toată aparatura folosită se spală cu apă curată, în amestec cu sodă şi se clătesc repetat cu apă curată. Ambalajele goale rămase se distrug. Soluţiile rămase cât şi apa provenită de la spălarea vaselor şi pompelor se varsă în gropi anumite, adânci, departe de fântâni, ape curgătoare, canale; - erbicidarea se va efectua numai pe timp liniştit, fără vânt. Cercetările efectuate în domeniu cât şi practica de producţie au arătat că dintre speciile pomicole cultivate, seminţoasele, şi în special mărul, suportă cel mai bine erbicidarea. În aceste plantaţii pot fi folosite cu succes atât erbicidele sistemice, cât şi cele de contact sau totale. Erbicidele recomandate şi autorizate pentru a fi folosite în plantaţiile de pomi Denumirea erbicidelor sau Substanţa activă Doza amestecurilor de erbicide recomandată % kg/ha efectiv Gramoxone Paraquat 20% 4 Roundup Glyphosate 36% 6-10 Devrinol Napromid 50% 6-8 Simazin ( simadon) 4-5 Caragard (caradon) 4-5 2. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi 2.1. Combaterea bolilor şi dăunătorilor Numărul organismelor dăunătoare care afectează într-un fel sau altul, sănătatea şi productivitatea pomilor este foarte mare. Diferiţi viruşi, bacterii, ciuperci parazite, insecte, păianjeni, viermi, rozătoare, păsări, etc. se hrănesc şi cresc pe anumite organe ale pomilor. Lupta cu bolile şi dăunătorii pomilor trebuie dusă permanent pe parcursul întregului an şi cu
25

toate că vara se văd mai bine dăunătorii şi efectele lor, iarna este un prilej foarte bun de a acţiona asupra lor. Primele măsuri care pot fi aplicate în perioada de iarnă, pentru protejarea pomilor contra agenţilor patogeni şi a dăunătorilor sunt cele mecanice, de igienă culturală, cum ar fi: Omizitul pomilor constă în adunarea şi arderea cuiburilor de omizi din frunzele uscate, fixate sau atârnarea de ramuri, reducând substanţial atacul omizilor, primăvara; Adunarea şi distrugerea fructelor mumificate contribuie foarte mult la reducerea atacului unor ciuperci şi bacterii, care provoacă putrezirea fructelor, ciuruirea frunzelor şi altor boli; Tăierea şi arderea ramurilor uscate este o lucarare de igienă, prin care se distrug numeroşi dăunători care se găsesc pe scoarţă (păduchi ţeştoşi, ouă de acarieni şi insecte etc.), unii dăunători din interiorul lemnului (carii, sfrederitorul ramurilor etc.), precum şi o serie de ciuperci şi bacterii; Răuirea scoarţei, trunchiului şi ramurilor groase are ca efect îndepărtarea unei întregi serii de dăunători aflaţi pe scoarţă sau în crăpăturile acesteia ca ouă, larve, pupe sau adulţi. Răzuirea se face cu perii de sârmă, iar resturile se distrug imediat prin ardere; Văruitul trunchiului, în afară de efectul frumos pe care-l au pomii văruiţi şi de protecţia scoarţei de „arsurile de iarnă”, are un rol deosebit în distrugerea unor specii de ciuperci parazite, ouă de insecte şi alţi dăunători. Deşi oamenii văruiesc pomii primăvara, lucrarea respectivă, făcută toamna, are un efect mai mare, mai complet; Aceste lucrări pot fi aplicate cu uşurinţă în plantaţiile pomicole de mici dimensiuni (sub 1,0 ha) Săpatul solului în jurul tulpinilor şi aratul întregii suprafeţe ocupată de pomi, la începutul toamnei, este o lucrare hotărâtoare pentru creşterea şi rodirea pomilor. O serie de insecte, ouăle sau pupele lor, care şi-au găsit adăpost în sol, sunt scoase la suprafaţă şi degeră în cursul iernii. De asemenea, aerul şi apa pătrund uşor la rădăcini, contribuind la procesele de extragere şi prelucare a substanţelor nutritive, de care au nevoie pomii. Măsurile menţionete mai sus nu sunt suficiente şi trebuie completate cu măsuri de combatere chimică.care trebuie însoţite de măsuri agrotehnice, cea mai importantă fiind lucrarea solului din livadă, săpatul manual sau arătura adâncă de toamnă, prin care se încorporează şi se distrug pupăriile insectei, reducându-se, astfel, rezerva biologică pentru următorul an de vegetaţie.

2.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi a) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la măr Pentru realizarea unor tratamente fitosanitare eficiente şi cu protejarea mediului înconjurător este bine să se apeleze la specialiştii horticultori sau agronomi Nr. Bolile şi dăunătorii Perioada
26

Pesticide folosite

Conc.

trat. 1 2 3 4

combătuţi Păduchele din San Jose, Eriosoma, ouă de afide Psilide, acarieni, defoliatoare Făinare, Anthonomus sp., Eriosoma, parţial acarieni, defoliatore Rapăn, făinare, Phylosticta sp., Phomopsis sp., Gloeosporium sp., ouă hibernante de acarieni, Eriosoma, ouă de defoliatoare, inclusiv Lymantria Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Gloeosporium sp., Phomopsis sp. Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Gloeosporium sp., Phomopsis m., Hoplocampa m., acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta. Sp, Gloeosporium sp., Phomopsis m., Hoplocampa m., acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Phomopsis m., Carpocapsa p. ( G. 1 ), acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Gloeosporium sp., Phomopsis m.,păduchele din Sant Jose ( G.1 ), acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Phomopsis m., Gloeosporium sp, păduchele din Sant Jose ( G.1 ), acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare

( luna, decada ) noiembrie, 2 decembrie, 3 Martie, 3 Aprilie, 1 Martie, 3 Aprilie,1 Aprilie, 1

% Oleodiazol Oleockalux Oleocarbexox Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1,5 1,5 1,5 1,0 0,5 Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1,0 EC sau Karathan sau Kumulus 0,1 0,3 US – RV 92% 1,5 ( Paracarovicid ) + Turdacupral 50 0,2 Champion 50 WP 0,2 Zeamă bordeleză + Sulf muiabil Metoben + Captadin 50 sau Dithan + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Sumialpha Captadin 50+(Dithan) Metoben + Caolin + Acid boric + Filitox + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Plictran 600 FL + Thuringin 6000 + Caolin + Acid boric Polycarbacin + Metoben + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol 0,5 0,7 0,07 0,250 0,2 0,05 0,5 0,04 0,250 0,07 0,2 0,05 0,05 0,5 0,250 0,1 0.025 0,2 0,2 0,05 0,2 0,07 0,160 0,2 0,05 0,5 0,250 0,1 0,160 0,2 0,05 0,5

5 6

Aprilie, 2 Aprilie, 3 Mai, 1

7

Mai, 2

8

Mai, 3 Iunie, 1

9

Iunie, 2

10

Iunie, 3

27

11

12

Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Phomopsis m., Gloeosporium sp, păduchele din Sant Jose ( G.1 ), acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Phomopsis m., Gloeosporium sp, păduchele din Sant Jose ( G.1 ), acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Phomopsis m., Gloeosporium sp, păduchele din Sant Jose ( G.1 ), acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Phomopsis sp., Gloeosporium sp, Carpocapsa (G2), acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare

Iulie, 1

Iulie, 2

13

Iulie, 3

14

August, 1

15

16

Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Gloeosporium sp, Carpocapsa (G2), Phomopsis sp, acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Gloeosporium sp, Carpocapsa (G2), Phomopsis sp, acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare

August, 2

Dithane M 45 + Nimrod 25 EC + Ekalux S. Oradea + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Polycarbacin + Metoben 70 + Plictran 600 Fl. + Decis 2,5 EC + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux S. Oradea + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim. Pură, lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Plictran + Decis 2,6 + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim. Pură, lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Carbetox + Dicofol + Carbetox 37 la sol

0,2 0,05 0,1 0,2 0,05 0,5 0,0125 0,05 0,03 0,0125 0,2 0,05 0,5 0,125 0,05 0,1 0,2 0,05 1,0 0,5 0,125 0,05 0,03 0,0125 0,2 0,05 1,0 0,5 0,125 0,05 0,1 0,5 0,125 0,05 0,5 0,2 0,5

August, 3 Septembrie, 1

b) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la păr Nr. trat. 0 Bolile şi dăunătorii combătuţi 1 Perioada ( luna, decada ) 2
28

Produsele folosite 3

Conc. % 4

1 2 3 4

5

6

7

Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi, ouă de afide, acarieni, insecte Defoliatoare ce iernează pe scoarţa pomilor, psilide Rapăn, bacterioze, pătarea brună a frunzelor, monilioză, gărgăriţa florilor Rapăn, bacterioză, monilioză, pătarea brună a frunzelor, ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d., ouă de primăvară de psilide etc. Rapăn, bacterioză, monilioză, pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor, afide, defoliatoare, psilide Rapăn, pătarea brună, pătarea albă a frunzelor, monilioză, bacterioză, viespea cu ferastrău a fructelor, afide, psilide, insecte defoliatore (inclusiv Lymantria dispar) Rapăn, pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor, monilioză, bacterioză, viermele fructelor (G 1), psilide, afide, defoliatoare (Hyphantria c. ), minatoare Rapăn, pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor, monilioză, bacterioză, viermele fructelor (G 1), defoliatoare (Hyphantria c. ), minatoare Rapăn, pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor, monilioză, bacterioză, păduchele din Sant Jose, psilide, afide, defoliatoare (Hyphantria c. ), minatoare Rapăn, pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor, monilioză, bacterioză, păduchele din Sant Jose psilide, afide, defoliatoare (Hyphantria c. ), minatoare Rapăn, pătarea albă şi brună a frunzelor, monilioză,

Noiembrie, 2 Decembrie, 2 Ianuarie, 1 Martie, 1 Martie, 3 Aprilie, 1

Dibutox 25 EC Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + PEB – 25% ( Metoxan 25% EC ) Turdacupral 50 + US – RV -92% (Paracarovicid – S ) Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Captadin 50 PU + Zolone 35 EC

1,0 1,0 0,3 0,5 0,3 1,5

Aprilie, 2-3

0,3 0,1 0,250 0,2

Mai, 1

Mai, 2

Ziram 75 PU + Sinoratox R 35

0,5 0,1

8

Mai, 3

Captadin 50 PU + Thuringin 6000

0,250 0,2

9

Iunie, 1

Ziram 75 PU + Wofatox 30

0,5 0,3

10

Iunie, 2

Captadin 50 PU + Wofatox 30 PU

0,250 0,3

11

Iunie, 3
29

Ziram 75 + Carbetox 37

0,5 0,5

12

13

14

15

16

bacterioză, păduchele din Sant Jose (G1), afide, psilide, minatoare Rapăn, pătarea albă şi brună a frunzelor, monilioză, bacterioză, păduchele din Sant Jose (G1), afide, psilide, acarieni, minatoare Rapăn, pătarea albă şi brună a frunzelor, monilioză, bacterioză, păduchele din Sant Jose (G1), afide, psilide, minatoare Rapăn, pătarea albă şi brună a frunzelor, monilioză, bacterioză, afide, psilide, acarieni, viermele fructelor Rapăn, pătarea albă şi brună a frunzelor, monilioză, bacterioză, viermele fructelor (G2), defoliatoare, minatoare Rapăn, monilioză, păduchele din Sant Jose (G2), afide, psilide, acarieni

Iulie, 1

Captadin 50 PU + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl. Ziram 75 PU + Carbetox 37 + Dicofol 18, 5 EC Captadin 50 PU + Decis 2,5 EC Dudeşti + Plictran 600 Fl. Ziram 75 PU + Decis 2,5 EC Dudeşti Metoben 70 PU + Carbetox 37 EC + Dicofol 18,5 EC

0,250 0,5 0,025 0,5 0,5 0,2 0,250 0,0125 0,025 0,4 0,0075 0,07 0,5 0,2 Conc. % 1,0 1,0 1,5 0.3

Iulie, 2

Iulie, 3

August, 1

August, 3

c) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la gutui Nr. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada Produsele folosite trat. ( luna, decada) 1 2 3 Păduchele din San Jose Ouă de acarieni, ouă de afide, ouă de insecte defoliatoare Monilinia linhartiana fructigena, Podosphaera oxicanthae, Diplocarpon soraueri, ouă hibernante de carieni, ouă de Lymantria d., de cotari etc. Monilioze, antracnoză Monilinia, linhartiana, Monilinia fructigena, Podosphera oxicanthae, Diplocarpon soraueri Monilinia, linhartiana, Monilinia fructigena, Podosphera oxicanthae, Diplocarpon soraueri Noiembrie, 2 Decembrie, 3 Ianuarie, 1 Martie, 1 Aprilie, 1 Dibutox 25 Dibutox 25 US – RV 92% + Turdacupral 50

4 5

Aprilie, 2 Aprilie, 3

Zeamă bordeleză : ( SO4Cu + var pastă ) Metoben 70

0,5 1,0 0,07

6

Mai, 1

Metoben 70 + Rovral 50 Rm. Valcea

0,07 0,1

30

7

8

9

10

11

12

13

14 15 16

Monilinia, linhartiana, Monilinia fructigena, Podosphera oxicanthae, Diplocarpon soraueri, afide, acarieni, insecte defoliatoare ( Lymantria d. Hyphantria c., Carpocapsa pomonella G.1 etc. ) Viermele fructelor (G1), Monilinia linhartiana, Monilinia fructigena, Diplocarpon soraueri, afide, acarieni, insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G1), viermele fructelor (G1), afide, insecte defoliatoare, acarieni, monilioze, antracnoze Păduchele din San Jose (G1), afide, insecte defoliatore, acarieni, monilioze, antracnoze etc. Păduchele din San Jose (G1), insecte defoliatoare, afide, acarieni, monilioze, antracnoze etc. Păduchele din San Jose (G1), insecte defoliatoare, afide, acarieni, monilioze, antracnoze etc. Păduchele din San Jose (G1), insecte defoliatoare, afide, acarieni, monilioze, antracnoze etc. Viermele fructelor (G2), insecte defoliatoare, afide, acarieni, monilioze, antracnoze etc. Virmele fructelor (G2), monilioze, antrcnoze, acarieni, afide etc. Păduchele din San Jose (G2), afide, acarieni, insecte defoliatoare, monilioze

Mai, 3

Metoben 70 + Rovral 50 Rm Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea

0,05 0,1 0,2

Iunie, 1

Ziram 75 + Sinoratox R 35

0,5 0,1

Iunie, 2

Ziram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Decis 2,5 EC Dudeşti

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,07 0,1 0,07 0,1 0,07 0,05

Iunie, 3

Iulie, 1

Iulie, 2

Iulie, 3

August, 1 August, 2 Septembrie, 1

d)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la prun Nr. trat. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi, ouă de acarieni şi afide Perioada (luna, Pesticidele folosite decada) Noiembrie, 2 Dibutox 25 EC Decembrie, 3
31

Conc. % 1,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Monilioză, ciuruirea frunzelor, ouă hibernate de acarieni, defoliatoare (inclusiv Lymantria d. ), afide Monilioză, Polystigma rubrum ( Pătarea roşie a frunzelor ), ciuruirea, deformarea fructelor, bacterioze, rapăn, viespile cu ferăstrău (Hoplocampa sp. ), acarieni, defoliatoare, viespea sâmburilor ( Eurytoma schreineri ), afide Monilioză, pătarea roşie a frunzelor, ciuruirea, deformarea frunzelor, rapăn, bacterioze, viespea sâmburilor, afide, defoliatoare Monilioză, pătarea roşie, ciuruirea, deformarea fructelor (G1), viespea sâmburilor (Eurytoma schreineri), afide, acarieni unde nu a fost aplicat US – RV – 92% Monilioză, pătarea roşie a frunzelor, ciuruirea frunzelor, bacterioze, viermele fructelor (G1), afide, acarieni, defoliatoare Monilioză, pătarea roşie a frunzelor, ciuruirea frunzelor, bacterioze, rapăn, păduchele din San Jose (G1), acarieni Monilioză, ciuruirea frunzelor, bacterioză, rapăn, păduchele din San Jose (G1), afide Monilioză, ciuruirea frunzelor, bacterioză, rapăn, păduchele din San Jose (G1), afide, acarieni Monilioză, ciuruirea frunzelor, bacterioză, rapăn, afide, defoliatoare, viermele fructelor (G2), acarieni Monilioză, ciuruirea frunzelor, bacterioză, rapăn,

Aprilie, 1

US – RV – 92% (Paracarovicid S. ) + Turdacupral 50 Turdacupral 50 + Metoben 70 + DEF 25 ( Sintox 2,5)

1,5 0,2 0,2 0,07 0,2

Aprilie, 3

Mai, 1

Metoben 70 + Policarbacin + Filitox

0,05 0,2 0,07

Mai, 2

Ziram 75 + Metoben + PEB – 1 25% + Plictran 25 WP

0,4 0,05 0,5 0,05

Mai, 3 Iunie, 1

Metozir + DEF – 25 (Sintox 25)

0,3 0,2

Iunie, 2

Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18,5 Ziram 75 + Wofatox 50 Maetoben 70 + Filitox Metoben 70 + Thuringin 6000 + Dicofol 18,5 Metozir + Decis 2,5 EC +

0,4 0,5 0,1 0,4 0,160 0,07 0,07 0,07 0,2 0,2 0,3 0,0075

Iunie, 3

Iulie, 1

Iulie, 2

Iulie, 3
32

12

afide, defoliatoare, viermele fructelor (G2), acarieni Monilioză, rapăn, păduchele din Sant Jose (G2), viermele fructelor (G3), acarieni, afide ( pentru soiurile târzii )

Plictran 600 Fl. August 2,3 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18,5 EC

0,025 0,07 0,5 0,2

e) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cireş şi vişin Nr. trat. 1 Bolile şi dăunătorii Perioada (luna, combătuţi decada) Păduchele din San Jose, Noiembrie, 2 Eulecanium corni, ouă de Martie, 1 afide, ouă de acarieni ( parţial ) Ouă hibernante de acarieni, Aprilie, 1 ouă de Lymantria d., ciuruirea frunzelor, bacterioze Monilioză, antracnoza Mai, 1 frunzelor, ciuruirea bacteriană, Acospora beijerinkii, afide, rapăn, insecte defoliatoare ( Lymantria ), cotari etc. Monilioză, antracnoza Mai, 2 frunzelor, ciuruirea bacteriană, Acospora, rapăn, defoliatoare ( Hyphantria ), musca cireşelor ( Rhagoletis cerasi ) Musca cireşelor (Rhagoletis Mai, 3 cerasi), afide, ciuruirea bacteriană, antrcanoza ( Coccomyces hiemalis), rapăn, monilioză Afide, Hyphantria cunea, Iunie, 1 ciuruirea bacteriană, antracnoză, monilioză, Coccomyces hiemalis, rapăn Păduchele din San Jose Iunie, 3 (G1), insecte defoliatoare ( Caliroua limacina), Hyphantria cunea, afide, monilioză, ciuruirea bacteriană, Acospora B., rapăn, Coccomyces h. Păduchele din San Jose August, 2
33

Produsele folosite Dibutox 25

Conc. % 1,0

2

Turdacupral 50 + US – RV 92 % s.a Captadin 50 + Metoben 70 + Zolone 35 EC Oradea

0,2 1,5 0,2 0,05 0,2

3

4

Metoben 70 + Sinoratox R 35

0,07 0,1

5

Metoben 70 + Decis 2,5 EC

0,07 0,007

6

Metoben 70 + Sinoratox R 35 Captadin 50 + Wofatox 50

0,07 0,1 0,250 0,160

7

8

Ziram 75 +

0,5

9

10

(G1), Hyphantria cunea (G2), acarieni, monilioză, Coccomyces hiemalis, ciuruirea bacteriană, Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G1), Hyphantria cunea (G2), monilioză, Coccomyces hiemalis, ciuruirea bacteriană, Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G.2), Hyphantria cunea (G.2), monilioză, Coccomyces hiemalis, ciuruirea frunzelor

Wofatox 50

0,160

August, 2

Ziram 75 + Wofatox 50

0,4 0,160

August, 3

Tiuram 75 + Carbetox 37

0,5 0,5

f) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la piersic şi migdal Nr. trat. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Deformarea frunzelor (Taphrina deformans), cancerul uscat al ramurilor (Fusiccocum amygdali), uscarea ramurilor (Cytospora cincta), ciuruirea frunzelor (Acospora beijerinckii), făinarea (Sphaerotheca pannosa var. persicae), rapăn (Fusicladium cerasi), monilioză (Monilinia laxa), bacterioză, ouă de acarieni Păduchele din San Jode, ouă de acarieni, de insecte defoliatore, împotriva bolilor la primul tratament Taphrina deformans, Sphaerotheca panosa var. persicae, Fusicladium cerasi, Fusicoccum amygdali, Cytospora cincta, Acospora beijerinckii, Botrytis cinerea, Fusarium sp., bacterioze, monilioze, Stereum, purpureum etc. Ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d., Fusicoccum amygdali, Stereum p., Perioada (luna şi decada) Octombrie, 3 Noiembrie, 1 Produsele folosite Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă + DEF 25 Conc. % 1,0 2,0 0,2

2

Ianuarie, 3 Februarie, 1 Martie, 2

Polisulfură de Ba

6,0

3

Ziram 75 + Metoben 70

0,5 0,07

4

Aprilie, 1

US – RV 92 % s.a + Ziram 75 + Metoben 70

1,5 0,5 0,07

34

5

6

7

8

9

Cytospora cincta, Sphaerotheca panosa var. persicae, Acospora b., Monilinia sp., Fusicladium c., Taphrina d., bacterioze, Anarsia lineatella Fusicoccum amygdali, Stereum purpureum, Cytospora cincta, Sphaerotheca pannosa var. persicae, Ascospora b., Monilinia laxa, Fusicladium cerasi, Taphrina d., Pseudomonas sp., Anarsia lineatella, Laspeyresia molesta, afide, insecte defoliatoare, acarieni Anarsia lineatella, Laspeyresia molesta, Carpocapsa pomonella (G.1), Hyphantria cunea şi alte insecte defoliatoare, acarieni, afide, Monilinia sp., Fusicoccum amygdali, Cytospora cincta, Sphaerotheca pannosa var. persicae, Ascospora beijerinckii, Taphrina deformans, Fusicladium cerasi, Stereum purpureum etc. Fusicoccum amygdali, Cytospora cincta, Sphaerotheca pannosa var. persicae, Ascospora beijerinckii, Monilinia sp., Fusicladium cerasi, Tphrina d., Stereum p., Pseudomonas sp., Anarsia lineatella, Laspeyresia molesta, afide, insecte defoliatoare, acarieni, Carpocapsa p. (G.1) etc. Păduchele din San Jose (G.1), Anarsia l., Laspeyresia m., Eulecanium c., Myzuz p., Hyphantria c., acarieni şi aceleaşi boli indicate la tratamentul 7 Păduchele din San Jose (G.1), Anarsia l., Laspeyresia m., insecte defoliatoare, afide, acarieni, Monilinia sp.,

Aprilie, 2 Aprilie, 3

Rovral 50 Rm. Vâlcea + Metoben 70 + Zolone 35 EC

0,1 0,05 0,2

Mai, 1

Rovral 50 Rm. Vâlcea + Metoben 70 + Decis EC Dudeşti + Plictran 600 Fl.

0,1 0,05 0,0125 0,025

Mai, 2

Ziram 75 + Metoben 70 + Decis 2,5 EC Dudeşti

0,2 0,05 0,0125

Mai, 3

Metoben 70 + Carbetox 37

0,07 0,5

Iunie, 1

Ziram 75 + Metoben 70 + Orafon 50

0,2 0,05 0,2

35

10

11

12

13

14

15

16

Fusicoccum a., Cytospora c., Sphaerotheca p.v pers., Taphrina d., Ascospora b., Fusicaldium c., Stereum p. etc. Păduchele din San Jose (G.1), Anarsia l., Laspeyresia m., insecte defoliatoare, afide, acarieni, Monilinia sp., Fusicoccum amygdali, Cytospora c, Sphaerotheca p.v.p., Taphrina d., Ascospora b., Fusicladium c., Stereum p. etc. Păduchele din San Jose (G.1), Anarsia l., Laspeyresia p., insecte defoliatoare, afide, acarieni, Monilinia sp., Fusicoccum a, Cytospora c., Sphaerotheca p.v.p., Ascospora b., Taphrina d., Stereum p., etc. Monilinia sp., Fusicoccum a., Cytospora c., Taphrina d., Ascospora b., Pseudomonas sp., Fusicladium c., Sphaerotheca pan. V.p., Stereum p., Quadraspidiotus p., Anarsia l., Laspeyresia m., afide, insecte defoliatoare Anarsia l., Laspeyresia m., acarieni., Hyphantria c., Myzus p., Monilinia sp., Ascospora b., Fusicoccum a., Cytospora p., bacterioze, Stereum p. etc. Păduchele din San Jose (G.2), Anarsia l., Laspeyresia m., acarieni,afide., insecte defoliatoare, Monilinia sp., Ascospora b., Cytospora p., Bacterioze, Stereum p., etc. Quadraspidiotus p. (G.2), Anarsia l., Laspeyresia m., defoliatoare, afide, acarieni, monilioze, boli foliare, bacterioze, Stereum p., etc. Quadraspidiotus p. (G.2), Anarsia l., Laspeyresia m., afide, acarieni, Monilinia sp., Stereum p., Hyphantria c.,

Iunie, 2

Metoben 70 + Orafon 50

0,07 0,2

Iulie, 1

Metoben 70 + Orafon 50

0,07 0,2

Iulie, 1

Metoben 70 + Orafon 50

0,07 0,2

Iulie, 3

Metoben 70 + Decis 2,5 EC Dudeşti + Dicofol 18,5 Metoben 70 + Orafon 50

0,07 0,05 0,2 0,07 0,2

August, 1

August, 2

Metoben 60 + Orafon

0,07 0,2

August, 3

Metoben 70 + Orafon 50

0,07 0,2

36

17

18

Fusicoccum a., ciuruirea frunzelor etc. Taphrina d., Fusicoccum a., Cytospora c., Sphaerotheca pan. v.p., Fusicladium c., Monilinia sp., bacterioze, Stereum p., afide, acarieni, insecte defoliatoare , păduchele din San Jose Taphrina d., Fusicoccum a., Cytospora c., Sphaerotheca p. v.p., Fusicladium c., Monilinia sp., bacterioze, Stereum p., afide, insecte defoliatoare

Septembrie, 3

Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă) + PEI 147 + DEF 25 EC

0,5 1,0 0,05 0,2

Septembrie, 3

Zeamă bordeleză (SO4Cu + 0,5 Var pastă) + 1,0 DEF 25 EC 0,2

g) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cais Nr. trat. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose, păduchele ţestos (Eulecanium corni), ouăle de păduchi de frunze, ouăle de acarieni, ouă de insecte defoliatoarea Monilinia laxa, Ascospora b., Fusicladium cerasi, Gnomonia erythrostoma, Cytospora cincta, Stereum purpureum etc. Monilinia laxa, Ascospors beijerinckii, Fusicladium cerasi, Cytospora cincta, Gnomonia erythrostoma, Stereum purpureum, afide, ouă hibernante de acarieni, insecte defoliatoare etc. Monilinia laxa, Ascospors b., Fusicladium cerasi, Cytospora cincta, Gnomonia erythrostoma, Stereum p., afide, acarieni, insecte defoliatoare etc. Monilinia laxa, Ascospors b., Fusicladium cerasi, Cytospora cincta, Gnomonia erythrostoma, Stereum p., afide, acarieni, insecte defoliatoare, Laspeyresia m., Carpocapsa pomonella (G.1) Laspeyresia molesta, Anarsia Perioada ( luna, decada) Noimebrie, 1 Ianuarie, 1 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. % 1,0

2

Februarie, 2

Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă Turdacupral 50 + US – RV 92%

1,0 2,0 0,3 1,5

3

Aprilie, 1

4

Aprilie, 3

Ziram 75 + Rovral 50 Rm. Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea

0,4 0,150 0,2

5

Mai, 1

Rovral 50 Rm. Vâlcea + Metoben 70 + Sinoratox R 35

0,1 0,05 0,1

6

Mai, 2
37

Rovral 50 Rm Vâlcea +

0,1

7

8

9

10

11

12

lineatella, afide, insecte defoliatoare, acarieni, monilioză, Ascospora b., Fusicladium c., Cytospora c., Gnomonia erythrostoma, bacterioze, Stereum purpureum etc. Laspeyresia molesta, Anarsia lineatella, afide, insecte defoliatoare, acarieni, monilioză, Ascospora b., Fusicladium c., Cytospora c., Gnomonia erythrostoma, bacterioze, Stereum purpureum etc. Păduchele din San Jose (G.1), Anarsia lineatella, Laspeyresia molesta, Laspeyresia molesta, insecte defoliatoare, păduchi de frunze, acarieni, monilioze, bacterioze, rapăn, ciuruirea frunzelor, Stereum purpureum etc. Păduchele din San Jose (G.1), Hphantria cunea, acarieni, afide, Cytospora cincta, Gnomonia erythrostoma, Puccinia pruni spinosae, monilioze, ciuruirea frunzelor, bacterioze, rapăn, Stereum purpureum Gnomonia erythrostoma, monilioze, rugină, ciuruirea frunzelor, rapăn, păduchele din San Jose (G.2), acarieni, afide, insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G.2), afide, insecte defoliatoare, monilioză, rugină, rapăn, ciuruirea frunzelor, Gnomonia erythrostoma, Stereum purpureum Monilioze, Cytospora cincta, Gnomonia erythrostoma, Ascospora beijerinckii, Stereum purpureum

Metoben 70 + Decis 2,5 EC Dudeşti

0,05 0,0126

Mai, 3

Metoben 70 + Decis 2,5 Dudeşti

0,07 0,0125

Iunie, 1

Metoben 70 + Carbetox 37

0,07 0,5

Iunie, 2

Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18,5

0,07 0,5 0,2

August, 2

Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18,5 Ziram 75 + Carbetox 37

0,4 0,5 0,2 0,4 0,5

August, 3

Septembrie, 3

Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă)

1 2

h) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la nuc Nr. Boli şi dăunători Perioada (luna, Produsele folosite
38

Conc.

trat. 1

combătuţi Bacterioza nucului (Xanthomonas juglndis), Antracnoza (Gnomonia leptostylla), etc. Păduchele din San Jose, ouă de afide, etc. Bacterioza nucului, Antrcnoza Bacterioză, antracnoză etc. Bacterioză, anatrcanoză, molia frunzelor, afide, acarianul galicol ( Eriophyes tristriatus), insecte defoliatoare, cărăbuşul de mai (Melolontha melolontha) în anii cu zbor masiv, gărgăriţa mugurilor şi a frunzelor (Sciaphobus squalidus) etc. Viermele fructelor (Carpocapsa p. )(G.1), molia frunzelor, afide, antrcnoză, bacterioză etc. Se combat aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 6 Păduchele din San Jose (G.1) şi aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentele 6 şi 7 Păduchele din San Jose (G.1), molia frunzelor, afide, antrcanoză, bacterioză, păianjenul galicol etc. Viermele fructelor (G.2), acarianul galicol, afide, antracnoză, bacterioza

decada) Septembrie, 3 Noimbrie, 1 Decembrie februarie Aprilie, 1 Aprilie, 2 Mai, 1 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Dibutox 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Turdacupral 50 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + DEF 25 EC

% 1,0 2,0 1,0 0.5 1.0 0,3 0,5 1,0 0,2

2 3 4 5

6 7 8

Mai, 3 Iunie, 2 Iunie, 3

Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Turdacupral 50 + DEF 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC

0,3 0,1 0,3 0,2 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5

9

Iulie, 2

Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Sinoratox R 35 11 Viermele fructelor (G.2), afide, August, 1 Zeamă bordeleză insecte defoliatore, molia (SO4Cu + frunzelor, antracnoza frunzelor, var pastă) + bacterioza, etc. Crabetox 37 EC i)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la alun Nr. trat. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose, ouă hibernante de acarieni Xanthomonas corylina, Perioada (luna, decada) Noiembrie, 2 Decembrie, 3 Mai, 2
39

10

Iulie, 3

0,5 1,0 0,1 0,5 1,0 0,5 Conc. % 1,0 0,2

Pesticidele folosite Dibutox 25 EC Turdacupral 50 +

3 4

5

6

7

Phyllactinia suffulata, Myzecalis coryli, Phytoptus avellanae Aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 2, în plus păduchele din San Jose (G.1) Xanthomonas corylina, Phylactinia suffulata, Myzocalis coryli, Phytoptus avellanae, Păduchele din San Jose (G.1) Xanthomonas corylina, Phylactinia suffulata, Myzocalis coryli, Păduchele din San Jose (G.1) Xanthomonas corylina, Phylactinia suffulata, Phytoptus avellanae, Păduchele din San Jose (G.1) Xanthomonas corylina, Phylactinia suffulata, Myzocalis coryli, Phytoptus avellanae, Păduchele din San Jose (G.2)

Metoben 70 + Sinoratox R 35 Iunie, 2 Iunie, 3 Turdacupral 50 + Metoben 70 + Ekalux S Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 EC Tiuram 75 + Metoben + Tiuram 75 + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC

0,07 0,1 0,2 0,07 0,075 0,5 0,07 0,5 0,5 0,05 0,5 0,5 0,2 0,5

Iulie, 1

Iulie, 2

August, 3

j) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la castan Nr. trat. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose, ouă de afide Mycosphaerella maculiformis, Melanconis modonia, Mycosphaera alpitoides, Xiloborus dispar, cotarul brun şi cotarul verde, Adoxophyes reticulana, Hedya nubiferana Mycosphaerella macularis, Melanconis modonia, Mycosphaera alpitoides, Xiloborus dispar, cotarul brun şi cotarul verde, Adoxophyes reticulana, Hedya nubiferana, Curculio elephans, Laspeyresia splendana Curculio elephants, Laspeyresia splendana, afide, păduchele din San San Jose (G.1), Mycosphaerella macularis, Melancolis modonia, Mycosphaera alpitoides Perioada (luna, decada) Noiembrie, 3 Ianuarie, 3 Mai, 3 Pesticidele folosite Dibutox 25 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 Conc. % 1,0 0.250 0.05 0.5

3

Mai, 3

Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37

0.250 0.05 0.5

4

Iunie, 2

Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37

0,250 0,05 0,5

40

5

6

7 8

Păducehle din San Jose (G.1), Laspeyresia splendana, Mycosphaerella maculiformis, Melancolis modonia, Mycosphaera alpitoides Păduchele din San Jose (G.1), afide, Mycosphaerella maculiformis, Melancolis modonia, Mycosphaera alpitoides Laspeyresia splendana, Mycosphaerella maculiformis, Melancolis modonia etc. Păduchele din San Jose (G.2), Mycosphaerella maculiformis, Melancolis modonia, Mycosphaera alpitoides

Iunie, 2

Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Fundazol 50 + Decis 2,5 EC Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37

0,250 0,05 0,160 0,250 0,05 0,160 0,250 0,05 0,025 0,250 0,05 0,5

August, 1

August, 2 August, 3

k)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la coacăz şi agriş Nr. trat. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose, ouă de acarieni, ouă de afide, insecte defoliatore, Sphaerotheca mors-uvae etc. Ouă de acarieni, ouă de afide, Sphaerotheca, Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae, Pseudopeziza ribis, Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae, P. ribis, C. ribicola, Noematus ribesi, acarieni, insecte defoliatore Sphaerotheca mors-uvae, Pseudopeziza ribis, Sesia tipuliformis, Noematus ribesi, afide, acarieni, Cronartium r. Cronartium r., Pseudopeziza r., Sphaerotheca mors-uvae, Sesia tipuliformis, afide, insecte defoliatoare, acarieni Cronartium r., Pseudopeziza r., Sphaerotheca mors-uvae, păduchele din San Jose (G.1), Perioada (luna, decada) Noiembrie martie Aprilie, 1 Aprilie, 2 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. % 1,0

2 3

Polisulfură de Ba Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă ) + Sinoratox R 35 Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70 + Captadin 50 + Zolone 35 EC Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70+ Orafon 50 EC

1,0

4

Aprilie, 3

0,5 1,0 0,1 0,07 0,2 0,05 0,125 0,2 0,07 0,02 0,07 0,2

5

Mai, 2

6

Mai, 3

7

Iunie, 2

41

8 9

10

Sesia tipuliformis etc. Păduchele din san Jose (G.1), Pseudopeziza r., Cronartium r., Sphaerotheca mors-uvae etc. Păduchele din San Jose (G.1), Sphaerotheca mors-uvae, Cronartium r., Pseudopeziza r., afide, acarieni etc. Păduchele din San Jose (G.2), Sphaerotheca mors-uvae, Cronartium r., Pseudopeziza r., afide, acarieni etc.

Iunie, 3 August, 1

Metoben 70 + Orafon 50 Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37

0,07 0,2 0,4 0,05 0,5 0,025 0,4 0,05 0,5

Septembrie, 1

l)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la zmeur Nr. Bolile şi dăunătorii Perioada Produsele folosite trat. combătuţi (luna, decada) 1 Păduchele din San Jose, ouă Noiembrie Dibutox EC de acarieni, ouă de afide, martie Didymella applanata, Elsinoe veneta etc. 2 Didymella aplanata, E. veneta, Aprilie, 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu acarieni, afide, insecte + defoliatoare Var pastă) + Sinoratox R 35 3 Elsinoe v., Didymella aplanata, Aprilie, 3 Turdacupral 50 + Sphaerotheca humuli, Sinoratox R 35 Mycosphaerella rubi, Lasioptera rubi, afide, acarieni 4 Botrytis cinerea, D applanata, Mai, 2 Captadin 50 + S. macularis, E. venetta, DEF 25 Anthonomus rubi, Byturus tomentosus, L. rubi, acarieni etc. 5 B. cinerea, D. applanata, S. Mai, 3 Captadin 50 + macularis, E. veneta, Metoben 70 + Phragmidium rubidae, M. rubi, Zolone 35 EC Oradea B. tomentosus, acarieni etc. 6 B. cinerea, D. applanata, S. Iunie, 2 Metoben 70 + macularis, M. rubi, E. venetta, Zolone 35 EC Oradea P rubidae, B. tomentosus, insecte defoliatoare, acarieni 7 B. cinerea, D. applanata, S. Iunie, 3 Metoben 70 macularis, M. rubi, E. venetta, P. rubidae etc. 8 Păduchele din San Jose (G.1), August, 1 Ziram 75 PU + afide, acarieni, D. applanata, S. Carbetox 37 macularis, E. venetta, P. rubidae etc. 9 Păduchele din San Jose (G.2), Septembrie, 1 Tiuram 75 PU +
42

Conc. % 1,0

0,5 1,0 0,1 0,2 0,1 0,250 0,2

0,125 0,05 0,2 0,07 0,2 0,07 0,4 0,5 0,4

afide, acarieni, D. applanata, S. macularis, E. veneta

Carbetox 37

0,5

m) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la murul fără ţepi Nr. Bolile şi dăunătorii Perioada (luna, Pesticidele folosite trat combătuţi decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie, 1 Dibutox 25 decembrie 2 Phragmidium violaceum, Martie, 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 3 Phragmidium violaceum, Martie, 3 Turadcupral 50 Botrytis cinerea 4 Phragmidium violaceum, Aprilie, 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 5 Phragmidium violaceum, Mai, 2 Captadin 50 + Botrytis cinerea, Lasioptera Metoben 70 + rubi, afide Sinoratox R 35 6 Phragmidium violaceum, Mai, 3 Tilt 250 + Botrytis cinerea, Lasioptera Sinoratox R 35 rubi, afide 7 Phragmidium violaceum, Iunie, 1 Polycarbacin + Botrytis cinerea, Lasioptera Metoben 70 + rubi, afide Decis 2,5 EC 8 Phragmidium violaceum, Iunie, 2 Metoben 70 + Botrytis cinerea, Păduchele din Orafon 50 San Jose, Lasioptera rubi, afide 9 Phragmidium violaceum, Iunie, 3 Metoben 70 + Botrytis cinerea, Păduchele din Orafon 50 San Jose, afide 10 Păduchele din San Jose (G.2), Septembrie, 1 Carbetox 37 + Phragmidium violaceum Turdacupral 50 n) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la afin Nr. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada (luna, Pesticide folosite trat. decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie, 3 Dibutox 25 Decembrie, 3 2 Phomopsis vaccini, Alternaria Martie, 3 Turdacupral 50 sp., Monilinia vaccini 3 Phomopsis vaccini, Alternaria Aprilie, 2 Turdacupral 50 sp., Monilinia vaccini 4 Phomopsis vaccini, Alternaria Aprilie, 3 Captadin 50 + sp., Monilinia vaccini Metoben 70 5 Phomopsis vaccini, Alternaria Mai, 3 Metoben 70 + sp., Monilinia vaccini, afide Sinoratox R 35 6 Phomopsis vaccini, Alternaria Iunie, 2 Ziram 75 + sp., Monilinia vaccini, afide, Metoben 75 +
43

Conc. % 1,0 0,3 0,3 0,3 0,250 0,05 0,1 0,02 0,1 0,3 0,05 0,0125 0,07 0,2 0,07 0,2 0,5 0,3 Conc. % 1,0 0,5 0,5 0,250 0,07 0,07 0,1 0,5 0,05

7 8 9

păduchele din San Jose (G.1) Păduchele din San Jose (G.1), afide, Phomopsis v., Alternaria, Monilinia v. Păduchele din San Jose (G.1), afide, Phomopsis v., Alternaria, Monilinia v. Păduchele din San Jose (G.2), afide, Phomopsis v., Alternaria, Monilinia v.

Iunie, 3 Iulie, 3 Septembrie, 3

Carbetox 37 Metoben 70 + Orafon 50 Ziram 75 + Carbetox 37 Turdacupral 50 + Carbetox 37

0,5 0,07 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5

44

2.3 Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare Cum se calculează volumul de soluţie pentru tratamentele fitosanitare 1
x Concentraţia recomandată a soluţiei de stropit (%) 0.003% 1 1.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 2 x 33 60 67 100 130 160 260 330 0.005% 20 36 40 60 80 100 160 200 300 400 600 800 0.01% 10 18 20 30 40 50 80 100 150 200 300 400 500 600 750 800 1000 1500 0.015% 6.5 11 13 19 26 32 52 65 97 129 190 255 320 390 480 510 654 1000 0.02% 5 9 10 15 20 25 40 50 75 100 150 200 250 300 375 400 500 750 0.03% 3.3 6 7 10 13 17 27 33 50 67 100 130 165 200 250 260 330 500 660 0.04% 2.5 4.5 5 7.5 10 13 20 25 38 50 75 100 125 150 190 200 250 375 500 0.05% 2 3.6 4 6 8 10 16 20 30 40 60 80 100 120 150 160 200 300 400 600 0.075% 1.3 2.4 2.7 4 5 7 11 13 20 27 40 53 67 80 100 105 130 200 265 400 665 3 Selectaţi cantitatea de produs în grame sau ml 0.08% 1.25 2.3 2.5 3.75 5 6 10 12 18 25 37 50 62 75 90 100 125 185 250 375 625 1250 x 0.1% 1 1.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 0.15% 0.7 1.2 1.3 2 2.7 3.3 5.3 7 10 13 20 27 33 40 50 53 67 100 130 200 330 665 0.2% 0.5 0.9 1 1.5 2 2.5 4 5 7.5 10 15 20 25 30 38 40 50 75 100 150 250 500 0.25% 0.4 0.7 0.8 1.2 1.6 2 3.2 4 6 8 12 16 20 24 30 32 40 60 80 120 200 400 0.3% 0.3 0.6 0.7 1 1.3 1.7 2.6 3 5 7 10 13 17 20 25 27 30 50 67 100 165 330 0.4% 0.25 0.45 0.5 0.75 1 1.2 2 2.5 3.7 5 8 10 13 15 20 20 25 38 50 75 125 250

Selectaţi din primul rând al tabelului concentraţia necesară a soluţiei de stropit, conform recomandării

Cantitatea de produs (g, ml)

Citiţi volumul de apă în litri la intersecţia dintre linia şi coloana corespunzătoare

Obs.:tabelul este util pentru produsele la care se recomandă concentraţia de aplicare şi nu doza pe unitatea de suprafaţă.Tabelul nu conţine informaţii privind cantitatea de soluţie necesară pe unitatea de suprafaţă. Ordinea de calcul al volumului de soluţie este 1-2-3.
45

3.Fertilizarea plantaţiilor pomicole Aplicarea îngrăşămintelor în livezile de pomi asigură creşteri normale sau viguroase ale lăstarilor, favorizează formarea unui număr mai mare de muguri de rod pentru producţia din anul următor şi contribuie la creşterea în volum şi greutate a fructelor din anul respectiv. Îngrăşămintele folosite în pomicultură trebuie să conţină cel puţin principalele elemente care intră în hrana pomilor: azotul, fosforul şi potasiul. În afară de azot, fosfor şi potasiu, pomii mai extrag din sol şi alte elemente, cum sunt: fierul, cuprul, magneziul, borul, aluminiul, manganul şi altele, denumite microelemente. Pomii fructiferi rămân pe acelaşi amplasament o perioadă lungă de timp, în care extrag din sol mari cantiţăti de elemente nutritive. Cerinţele pomilor faţă de elementele nutritive variază în cursul vieţii acestora, în funcţie de vârsta acestora. Raportul dintre principalele macroelemente (N.P.K) este în general 1 :0,3 :1, 2 pentru samânţoase (măr) şi 1 :0,25 :1,5 la sâmburoase (prun). Pentru o evaluare cât mai corectă a necesarului de subsţante nutritive a livezilor trebuie stabilit mai întâi continuţul solului în elemente nutritive. O particularitate a pomilor fructiferi de care trebuie ţinut seama la întocmirea programelor de fertilizare este aceea de reutilizare a elementelor nutritive, în special N.P.K. atunci cand pomii întâlnesc condiţii optime de absorbţie a elementelor nutritive, acestea sunt absorbite în cantităţi mai mari decât este necesar în momentul respectiv şi sunt depozitate în anumite organe (rădăcini, ramuri, trunchi). Atunci când apar deficienţe de nutriţie, aceste elemente sunt luate din organele de rezervă şi folosite acolo unde este nevoie. În pomicultură se folosesc trei feluri de îngrăţăminte: organice, minerale şi îngrăţăminte verzi. 3.1. Îngrăşămintele organice provin din dejecţiile animalelor şi se găsesc în majoritatea gospodăriilor ţărăneşti. Pe lângă efectul bun pe care-l au în direcţia sporirii producţiei şi a calităţii fructelor, îngrăşămintele organice contribuie şi la îmbunătăţirea unor proprietăţi fizice, chimice şi biologice ale solului. Principalele îngrăşăminte organice sunt: gunoi de grajd, gunoiul de păsări şi compostul. Gunoiul de grajd (bălegarul) este un îngrăşământ organic cu acţiune pozitivă complexă asupra tuturor tipurilor de sol din pomicultură. Efectele cele mai evidente ale aplicării gunoiului în livezi se înregistrează pe solurile cu un conţinut ridicat în argilă, umede şi reci. Cantităţile de gunoi ce trebuie aplicate în livezi cresc odată cu creşterea conţinutului în argilă şi a scăderii indicelui de azot. Doze de gunoi de grajd în t / ha aplicate o dată la 2 ani, în funcţie de starea de asigurare cu azot a solului ( indicele de azot IN*) şi de cantitatea de argilă din sol la toate speciile – în plantaţiile pe rod. Argilă (%) 15 20 25 30 35 40 Indicele de azot din sol* 2,0 2,5 25 22 28 26 31 28 33 29 34 30 35 31 46

0,5 61 71 77 81 84 86

1,0 37 43 46 49 50 52

1,5 29 33 39 38 39 40

3,0 21 24 26 27 28 29

3,5 20 23 25 26 27 28

> 3,5 18 21 23 24 25 26

*IN (/ de humus x V%); 100 în care V% reprezintă gradul de saturaţie a solului în baze Gunoiul de grajd se aplică toamna pe suprafaţa de sub proiecţia coroanei pomilor, în proporţie de 80 %. Gunoiul de păsări este de 2-4 ori mai bogat în elemente nutritive decăt gunoiul de grajd şi se foloseşte numai după fermentare (7-8 t/ha) sau compostare (15-20t/ha), o dată la doi ani. Pe suprafeţe reduse se poate folosi şi ca îngrăşământ suplimentar ( 1 kg la 10 litri de apă) în timpul vegetaţiei. Deoarece prin descompunere pierde cantităţi mari de azot, se recomandă să se păstreze în locuri uscate, acoperit cu un strat de pământ sau cu folie de polietilenă. Compostul se obţine din resturile vegetale din gospodărie (paie, frunze uscate, fân stricat, resturi ale tulpinilor de legume etc.) care se strâng în platformă. Pentru grăbirea fermentării se udă în perioadele uscate şi se omogenizează la 6-8 săptămâni. Se administrează ca şi gunoiul de grajd, dar în doze duble. Pe scară mai redusă se folosesc urina, fecalele, turba. Îngrăşămintele verzi se obţin de la plante care dau o masă vegetativă bogată (lupin, floarea soarelui, borceag, etc), semănate pentru a fi încorporate în sol cu scopul îngrăşării acestuia. Sunt folosite cu deosebire pe terenurile nisipoase sau pe cele lutoase, grele. 3.2. Îngrăşăminte chimice În afara îngrăşămintelor organice, în plantaţiile de pomi şi arbuşti fructiferi se folosesc şi îngrăşăminte pe bază de azot, fosfor şi potasiu. Doze de azot în kg/ha substanţă activă, aplicate în funcţie de indicele de azot (IN) al solului şi recolta scontată în t/ha la măr, păr, prun şi gutui. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Indicele de azot al solului 2,0 2,5 3,0 59 79 94 105 115 124 58 77 92 103 113 121 57 76 91 102 112 120

1,0 66 87 105 117 129 138

1,5 61 82 98 109 120 128

3,5 56 75 90 101 110 118

> 3,5 56 74 89 100 109 117

Pentru obţinerea aceloraşi producţii: - la piersic şi cais, dozele menţionate se dublează; - la cireş şi vişin, dozele menţionate vor fi mai mari cu 66 %. - Îngrăşămintele cu azor se vor aplica în 3 reprize, din care 1/3 toamna, 1/3 primăvara la dezmugurire şi 1/3 la înflorire. Doze de fosfor în kg/ha substanţă activă, aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu fosfaţi solubili şi recolta scontată în t/ha la măr, păr şi gutui.

47

Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30

10 97 121 137 146 153 157

Conţinutul solului în P2O5 exprimat în ppm 20 30 40 50 60 70 79 93 105 112 118 121 59 73 83 88 92 95 47 58 66 70 74 76 38 47 54 57 60 62 30 38 44 46 48 50 25 31 35 37 39 40

> 70 20 24 28 29 31 33

Pentru obţinerea aceloraşi producţii: - la prun dozele vor fi mai mari cu 10 %; - la piersic şi cais………………cu 20 %; - la cireş şi vişin………………. Cu 50 %. - Se aplică pe toată suprafaţa plantaţiei. Doze de potasiu în kg/ha substanţă activă, aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu potasiu mobil şi recolta scontată în t/ha la măr, păr, prun, cireş, vişin şi gutui. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Conţinutul solului în K2O exprimat în ppm 100 120 140 180 220 124 160 174 198 211 219 118 153 168 190 202 210 114 148 159 183 195 203 108 139 153 173 186 192 104 136 153 167 179 185

60 140 180 206 224 239 248

80 131 168 182 209 223 232

> 220 100 220 140 160 170 175

Pentru obţinerea aceloraşi producţii: - la piersic şi cais, dozele vor fi mai mari cu 25 %. Se aplică toamna pe toată suprafaţa plantaţiei. NOTĂ: În plantaţiile cu benzi înierbate, la doza de îngrăşăminte chimice cu azot menţionată se va mai adăuga 40 kg N s.a./ha, iar în cele cu diferite culturi agroalimentare se vor mai adăuga dozele de NPK menţionate la speciile respective. În general, la toate speciile pomicole, cu excepţia castanului şi afinului, pe solurile cu pH sub 6, ca îngrăşământ cu azot se va folosi nitrocalcarul, care de regulă conţine 17 – 20 % s.a. N, şi în cazul când acest îngrăşământ lipseşte, se va folosi azotatul de amoniu cu 33 % s.a., cu adăugarea de carbonat de calciu măcinat, o dată la 3 – 4 ani, calculându-se 1,5 – 3,0 kg pentru fiecare kg de azot s.a. folosit în perioada respectivă, în scopul prevenirii acidifierii solului.

48

3.3. Reguli generale la plantarea pomilor se adminstrează 15-20 kg gunoi bine fermentat sau 8-10 kg mraniţă care se amestecă cât mai bine cu pământul cu care se umple groapa. În primul an de viaţă al pomilor, când lăstarii acestora au 8-12 cm lungime se aplică împrejurul fiecărui pom 15-20 g N substanţă activă. Acesta se încorporează în sol printr-o lucrare superficială; - până la intrarea pe rod a pomilor, anual, se administrează 4 kg gunoi şi 4-6 g N substanţă activă per m² de proiecţie a coroanei pomilor; - în livezile ajunse în perioada de rodire deplină se recomandă administrarea la fiecare 2 ani a dozelor de gunoi menţionate în tabel. 3.4. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor Îngrăşămintele organice şi cele minerale cu fosfor şi potasiu se aplică de regulă toamna după recoltare, fiind încorporate cât mai adânc posibil în sol. Îngrăşămintele cu azot se vor administra 1/3 toamna şi 2/3 primăvara, de preferat în două reprize (primul moment primăvara devreme şi al doilea imediat după legarea fructelor). În afara îngrăşămintelor aplicate la pregătirea solului şi la groapa de plantare, se mai aplică următoarele doze de azot substanţă activă în timpul vegetaţiei: - anul 1 de vegetaţie 60 g/pom - anul 2 de vegetaţie 100g/pom - anul 3 de vegetaţie 150g/pom - anul 4 de vegetaţie 200g/pom Aceste doze se aplică anual în două reprize: 50% primăvara la dezmugurire şi 50% în timpul creşterii intensive a lăstarilor (în luna mai). Dozele de gunoi, fosfor şi potasiu recomandate pentru primul an de rodire se vor aplica şi în toamna anului premergător diferenţierii mugurilor floriferi pentru anul intrării pe rod a plantaţiei. 3.5. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor • Aplicare la sol Îngrăşămintele cu azot se aplică de-a lungul rândului de pomi pe banda lucrată sau erbicidată unde se găsesc majoritatea rădăcinilor. Îngrăşămintele organice cât şi cele cu fosfor şi potasiu în livezile tinere (până în anul 3-4 de rodire a pomilor) se vor împrăştia de regulă sub proiecţia coroanei pomilor. Datorită mobilităţii reduse a fosforului şi potasiului concentrarea acestora prin aplicarea în benzi late de 1,0 – 1,2 m dispuse de o parte şi de alta a rândului de pomi şi între coroanele pomilor pe rând măreşte conţinutul de potasiu din frunzele pomilor comparativ cu aplicarea pe întreaga suprafaţă în special pe solurile cu permeabilitatea mai mică. În cazul pomilor răzleţi de pe terenurile cu pante mari, administrarea îngrăşămintelor se va realiza pe suprafaţa lucrată din jurul pomilor care trebuie să fie egală cu proiecţia coroanei şi nu mai mică de 7 m².

-

-

• Aplicarea odată cu apa de irigare localizată (fertirigare) – constă în dizolvarea anticipată a îngrăşămintelor solubile cu azot, fosfor, potasiu etc. şi administrarea lor fracţionată o dată cu apa de irigare prin picurare sau microaspersiune. Se recomandă în special în zonele şi anii secetoşi în exploataţiile cu număr redus de pomi, aplicarea îngrăşămintelor făcându-se odată cu udarea pomilor. • Aplicarea pe cale foliară – constă în aplicarea prin stropirea pe frunze, în diferite fenofaze de vegetaţie, a unor îngrăşăminte simple sau complexe care, pe lângă o serie de
49

elemente nutritive, pot conţine şi unele substanţe organice cu rol de stimulare a proceselor metabolice. 4. Irigarea livezilor Pentru a suplini insuficienţa apei din sol, pomicultorii folosesc irigarea, în cazul livezilor mari şi udarea, în livezile mici sau la pomii izolaţi. Indiferent de tipul livezii şi metoda de irigare, apa trebuie să ajungă la rădăcina pomului atunci când are cea mai mare nevoie. Aplicarea udărilor în livezi se face prin mai multe metode, cele mai folosite fiind: udarea prin brazde, udarea prin aspersiune şi udarea localizată (prin picurare). Utilizarea metodei de udare prin brazde este legată de microrelief, panta terenului, permeabilitatea solului şi mărimea normei de udare. Terenul trebuie să fie foarte bine nivelat pentru a asigura brazde uniforme şi cu panta continuă iar lungimea brazdelor în funcţie de permeabilitatea terenului să aibă o lungime de la 50 la 300 m. În livezile tinere este suficient să se efectueze câte o singură brazdă, de fiecare parte a rândului de pomi, la 0,8 – 1,0 m distanţă de rând. În plantaţiile pe rod, în care rădăcinile. În plantaţiile pe rod, se trasează mai multe brazde şi anume: pe solurile argiloase grele, la 0,8 – 1,0 m una de alta, pe cele mijlocii la 0,6 – 0,8, iar pe cele uşoare la 0,4 – 0,6 m şi la 1,5 m distanţă de rândul de pomi. După infiltrarea apei în sol şi zvântarea terenului, se execută o lucrare cu discul sau cultivatorul pentru a se astupa brazdele (cu excepţia terenurilor înţelenite). În cazul livezilor mici cele mai bune metode de irigare sunt: prin brazde trasate de-a lungul rândului de pomi la 0,5 – 1 m de trunchi şi copcă, făcută în jurul trunchiului, la aceeaşi distanţă. Cantitatea de apă care trebuie dată variază după vârsta pomului şi încărcătura cu rod. La un pom în plină rodire se dau 100 – 150 l apă la o udare, în timp ce la unul tânăr numai 60 – 70 l. După ce apa a intrat în pământ, de regulă în ziua următoare udării, brazda se nivelează, pentru a împiedica evaporarea apei. Prima udare se va da la ieşirea din iarnă, înainte de umflarea mugurilor, chiar dacă solul are ceva umezeală. A doua udare se dă la 10 – 15 zile după înflorit (niciodată în timpul înfloritului, deoarece se provoacă scuturarea florilor) pentru a ajuta la creşterea fructelor legate. A treia udare se aplică la căderea fiziologică a fructelor (cazul mărului, părului) sau la întărirea sâmburelui (cazul caisului, piersicului, prunului) şi ajută la creşterea intensă a lăstarilor, la diferenţierea mugurilor de rod, creşterea normală a fructelor. Dacă există posibilitatea, o udare la intrarea în pârgă a fructelor (10 – 15 zile înainte de cules) ajută foarte mult piersicului, caisului, prunului (dar nu, cireşului şi vişinului). Este însă obligatorie o udare după recoltarea fructelor, când pomii sunt epuizaţi de recoltă, dar în acelaşi timp, trebuie să formeze muguri de rod, pentru recolta anului viitor. Ultima udare, de mare folos pentru sporirea rezistenţei la ger a pomului şi stimularea activităţii rădăcinilor, este căderea frunzelor, înainte de venirea îngheţului. În general, speciile de pomi sâmburoase (prun, cais, piersic etc) au nevoie de mai multă apă primăvara şi în prima jumătate a verii, iar sămânţoasele (mărul, părul, gutuiul) au nevoie de apă şi în partea a doua a verii, datorită creşterii prelungite a lăstarilor şi a maturării târzii a fructelor. Udarea prin aspersiune – constă în distribuirea apei în plantaţii asemănător ploii naturale cu ajutorul instalaţiilor şi dispozitivelor care funcţionează sub presiune. Această metodă poate fi aplicată pe orice fel de teren, inclusiv pe cele în pantă şi cu relieful frământat. Udarea prin picurare constă în umezirea locală a zonei de sol în care sunt extinse majoritatea rădăcinilor active ale pomilor, prin administrarea lentă a apei în această zonă, în
50

raport cu cerinţele fiziologice ale pomilor. Conductele de udare se amplasează de-a lungul rândurilor de pomi fixându-se, în funcţie de sistem, la nivelul solului, la diferite înălţimi pe trunchiul pomilor şi spalieri, sau pe sârma de jos a spalierului. LUCRARI DE INTRETINERE SI IRIGARE A SOLULUI Lucrarea 1 Aratură de bază Perioada de executare 2 Toamna, inainte de căderea frunzelor Toamna, înainte de căderea frunzelor Primavara devreme Martie - Aprilie Parametrii lucrării 3 18 - 20 cm, 12 – 14 cm 10 -14 cm, 8 – 12 cm 8 -12 cm Conform tehnologiei culturilor respective 6 – 8 cm Distrugerea buruienilor şi afânarea solului la 4–5 cm Pentru fân (sau ca mulci organic pentru pomi) Simazin ( simadon) 4-5 kg s.a./ha efectiv tratat Simazin ( simadon) 3-6 kg s.a./ha efectiv tratat Caragard (caradon) 4-5 kg s.a./ha efectiv tratat, cand buruienile au 1520 cm Tipul plantaţiei 4 De pomi, tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi, tinere şi pe rod Pomi Arbuşti fructiferi De pomi, tinere De pomi, tinere

Mobilizarea solului pe rând (sau pe proiecţia coroanei în livezile clasice) Discuit arătură Semănat culturi praşitoare intercalate, agroalimentare, legume sau leguminoase cu talie mica Cultivarea solului pe intervale, de 4 – 5 ori Praşitul pomilor pe rând sau pe proiecţia coroanei de 3- 4 ori Cosirea ierburilor de pe intervale, de 2 ori ( sau 4 -5 ori ) Erbicidare pe rând (exclusiv pe terenurile nisipoase)

In perioada de vegetaţie In perioada de vegetaţie Iunie - Iulie In perioada de repaus pe sol curat (preemergent) 800-1000 l/ha In perioada de vegetaţie (postemergent) 300-400 l/ha

De arbuşti fructiferi, tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi, tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi, pe rod Pomi pe rod Arbuşti fructiferi pe rod Pomi pe rod

51

Irigarea plantaţiilor când IUA scade sub 30%

Mai - August

3-6 udâri a 500mc/ha 2-3 udări în perioadele secetoase, cu 300-400mc/ha

Cais si piersic Celelalte specii de pomi şi arbuşti fructiferi

5. Tăierea pomilor În sens larg, “tăierea pomilor” cuprinde totalitatea intervenţiilor ce se fac asupra trunchiului, axului tulpinii, ramurilor, mugurilor şi lăstarilor, în vederea proiectării, formării şi întreţinerii coroanei, precum şi a realizării unui raport favorabil între pocesele de creştere şi de fructificare. Prin aplicarea tăierilor se urmăresc următoarele obiective : - formarea unor elemente de schelet suficient de solide, corespunzătoare ca număr şi repartizare în spaţiu sistemului de coroană adoptat ; - garnisirea cât mai uniformă a acestui schelet cu ramuri de semischelet şi de rod ; - îmbunătăţirea regimului de lumină în coroană ; - grăbirea fructificării pomilor ; - realizarea unui raport favorabil între procesele de creştere şi de fructificare ; - obţinerea unor producţii mari şi de calitate superioară de la un an la altul ; - menţinerea coroanelor, după formarea lor, la volumul optim necesar pentru mecanizarea lucrărilor în plantaţii 5.1. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi Tăierea pomilor se efectuează, în principal în perioada repausului vegetativ (tăierea ”în uscat“sau de iarnă). În fermele pomicole specializate este necesar ca tăierea să fie începută toamna, după căderea frunzelor şi să continue în zilele favorabile din perioada de repaus a pomilor. Dacă tăierea se face în perioadele cu geruri puternice, ţesuturile din apropierea rănilor neprotejate cu mastic pot suferi ( formează scurgeri de clei ), mai ales la speciile sâmburoase sensibile la ger (cais, piesic, migdal, cireş ). De aceea este indicat ca în perioadele cu geruri mari tăierile să fie suspendate. Tăierile efectuate primăvara târziu, după umflarea mugurilor, deşi sunt urmate de o cicatrizare mai bună a rănilor, nu pot fi recomandate, decât în cazuri speciale, întrucât se soldează cu o risipă de substanţe de rezervă care au migrat din rădăcini, trunchi şi ramuri spre muguri. Tăierile” în verde” se referă la lucrările din tot cursul vegetaţiei. 5.2. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor Conducerea creşterii şi fructificării pomilor se realizează prin două grupe de operaţii tehnice: - tăieri propriu – zise, care constau din scurtări şi suprimări totale de tulpini, ramuri şi lăstari, efectuarea de incizii şi crestături; - operaţii de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresare, înclinare arcuire, torsionare). Tăierile propriu –zise. Prin tăieri, la pomi se urmăresc mai multe scopuri: rărirea coroanelor, obţinerea unor ramificaţii în puncte obligate, limitarea extinderii tulpinii pe orizontală şi verticală, realizarea unui raport optim între mugurii floriferi şi vegetativi, între procesele de creştere şi de fructificare, întinerirea ramurilor şi a pomilor.
52

Reacţia ramurilor anuale la operaţia de tăiere (scurtare), depinde de intensitatea acesteia (puternică, moderată, slabă), precum şi de vigoarea şi poziţia ramurii care se scurtează. Scurtarea puternică a unei ramuri anuale viguroase şi cu un unghi de inserţie mai mic de 45º, îndepărtând 2/3 până 3/4 din lungimea ei, are ca rezultat pornirea în creştere a tuturor mugurilor rămaşi pe ramură. Se obţin 3 -4 sau mai mulţi lăstari viguroşi sau foarte viguroşi spre vârf, eventual şi câţiva lăstari de vigoare mijlocie în porţiunea bazală a ramurii. Scurtarea puternică a ramurilor anuale este contraindicată la pomii tineri; se poate utiliza la pomii în declin, pentru restabilirea creşterilor vegetative. Scurtarea mijlocie (moderată) a unei ramuri anuale viguroase (cu circa 1/2 din lungime) dă rezultate mai bune ca precedenta, în sensul că se obţin 2-3 lăstari viguroşi spre vârf şi mai mulţi lăstari de vigoare mijlocie şi slabă spre bază care devin ramuri roditoare. Scurtarea slabă a unei ramuri anuale viguroase, înlăturând 1/4 până la 1/3 din lungimea ei, are un efect stimulativ redus asupra creşterii ; rezultă un lăstar terminal potrivit de viguros, câţiva lăstari subterminali de vigoare relativ slabă, iar restul lăstarilor rămân foarte scurţi, devenind ramuri de rod. Scurtarea ramurilor anuale viguroase se face întotdeauna cu 2 -3 mm deasupra unui mugur vegetativ ( fără a se lăsa cep ). Tăierea de reducţie (tăierea în lemn vechi ) constă în scurtarea ramurilor mai vechi de 1 an. Această scurtare se poate face fie deasupra unei ramuri – fiice, cu condiţia ca aceasta să aibă la bază un diametru egal cu cel puţin 1/2 din diametrul ramurii – mamă la locul de inserţie, fie întruna din zonele cu muguri dorminzi. Suprimare totală (“la inel”) a ramurilor anuale şi multianuale se impune când ele sunt prea dese, rău plasate (pe partea superioară sau inferioară a şarpantelor, concurente), debilitate sau prea viguroase şi cu un unghi de inserţie prea mic ( nu este posibilă corectarea acestui unghi). Prin suprimarea unor ramuri, organele învecinate, primesc mai multă lumină şi hrană şi sunt stimulate în creştere. Suprimarea (‘’orbirea’’) mugurilor constă în înlăturarea a 2 – 4 muguri situaţi sub cel terminal (la vârful şarpantelor), pentru a favoriza creşterea lăstarului de prelungire. Crestarea este o tăietură în coajă şi puţin în lemn, în formă de semilună, care se face primăvara devreme sau la începutul umflării mugurilor, deasupra unui mugur dormind, în scopul trezirii lui la viaţă. Se mai poate efectua şi deasupra unei ramuri slabe, a cărei creştere trebuie stimulată. Inciziile sunt operaţii care se fac numai în scoarţă. Ele pot fi transversale, longitudinale sau inelare. Inciziile transversale se execută fie înainte de pornirea vegetaţiei, fie în fenofaza de creştere intensă a lăstarilor. Când incizia transversală se aplică înainte de pornirea vegetaţiei sub un mugur sau ramură anuală, duce la întârzierea pornirii acestora în creştere, deoarece planta porneşte în vegetaţie pe seama substanţelor de rezervă, care sunt depozitate în rădăcini, trunchi şi în ramurile principale. Aceeaşi incizie, aplicată dedesubtul unui lăstar în faza creşterii lui intense, are ca efect stimularea creşterii, datorită faptului că în perioada de vegetaţie activă organele pomului sunt alimentate cu substanţele sintetizate în frunze, care circulă în sens descendent. Incizia opreşte circulaţia lor şi le dirijează spre lăstarul de deasupra inciziei. Inciziile inelare sunt de fapt incizii transversale, circulare. Dacă inelarea se face înainte de pornirea în vegetaţie, organele rămase deasupra întârzie creşterea, iar cele situate dedesubt prosperă, datorită faptului că substanţele de rezervă, în mersul lor ascendent, sunt oprite la nivelul inelului.
53

Ciupitul lăstarilor constă în suprimarea vârfului erbaceu, deasupra ultimei frunze care a atins dimensiuni normale. El se aplică, de regulă, lăstarilor viguroşi, care nu sunt necesari pentru formarea elementelor de schelet, cu scopul de a tempera creşterea lor şi a le grăbi fructificarea. Ciupitul se face când lăstarii au o lungime de 20 -30 cm. Plivitul constă în suprimarea totală (de la inel ) a lăstarilor de prisos, când aceştia au o lungime de 5 -6 cm. Ciupitul şi plivitul lăstarilor se aplică pomilor tineri, în vârstă de 1-4 ani, cu deosebire atunci când sunt conduşi în garduri fructifere. Deşi aceste lucrări reduc din suprafaţa aparatului foliar, au efecte favorabile: îmbunătăţirea regimului de lumină din coroană favorizarea diferenţierii elementelor de schelet şi semischelet, grăbirea formării coroanei şi a fructificării. Prin operaţiile de ciupit şi plivit nu se va suprima mai mult de 20 -30 % din frunzişul pomului; în caz contrar, rădăcinile vor fi subnutrite şi pomii pot intra în dezechilibru fiziologic. Operaţiile de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresarea, înclinarea, arcuirea, torsionarea). Dresarea ramurilor şi lăstarilor constă în aducerea lor în poziţie verticală, cu scopul de a favoriza creşterea. Dresarea este defavorabilă diferenţierii mugurilor florali, fiind specifică pomilor tineri, în curs de formare şi devine necesară când ramurile de shelet au unghiuri de inserţie prea mari sau de creştere neechilibrată, în general slabă. Inclinare este operaţia opusă dresării, prin care ramurilor şi lăstarilor li se măresc unghiurile de inserţie, în vederea temperării creşterii. Se aplică pomilor tineri, cu coroana în curs de formare, în toate cazurile când unele ramuri (respectiv lăstari) au creştere prea viguroasă, datorită poziţiei lor apropiată pe verticală . Cea mai convenabilă înclinare este de 45-55º, dar ea poate ajunge până la orizontală sau chiar sub orizontală. Arcuirea unor ramuri anuale lungi şi a unor lăstari viguroşi este justificată şi indicată la soiurile de pomi care, datorită unei creşteri vegetative prea intense, intră târziu în perioada de rodire. Arcuirea trebuie efectuată de la axul pomului către exterior şi de sus în jos, având în vedere să nu rezulte o curbură prea pronunţată şi depărtată mult de axul ramurii mamă. Arcuirea are următoarele efecte favorabile: încetarea sau reducerea creşterii în lungime, garnisirea foarte bună şi rapidă cu formaţiuni fructifere scurte, stimularea procesului de diferenţiere a mugurilor florali şi deci grăbirea fructificării. Torsionarea şi îndoirea ramurilor anuale şi a lăstarilor se practică la pomii tineri atunci când se impune conservarea la maximum a frunzişului. Ramurile anuale şi lăstarii care nu sunt necesari la formarea coroanei, în loc să fie suprimaţi, se răsucesc de la bază, ca să nu se rupă, ci numai să crape longitudinal. 5.3. Sisteme de coroană pentru livezi intensive Palmeta etajată (regulată) cu braţe oblice are un ax central, vertical, pe care se află 3-4 etaje a câte două şarpante opuse şi orientate oblic pe direcţia rândului. Primul etaj este inserat la 50-70 cm de la nivelul solului. Distanţele dintre etaje variază de la 60 cm până la 130 cm în funcţie de vigoarea soiului şi portaltoiului, tipul de fructificare şi alţi factori. Şarpantele aceluiaşi etaj pot fi formate din muguri succesivi sau distanţaţi cu 8 -12 cm. În al doilea caz, axul palmetei şi şarpantele se dezvoltă mai bine. Şarpantele formează cu axul palmetei unghiuri de 45-55º. Fiecare şarpantă din etajul I are două subşarpante, care se conduc orizontal, palisându-se de prima sârmă a spalierului, pentru a ocupa spaţiul liber dintre şarpantele inferioare ale pomilor vecini. Pe şarpantele din etajele II-IV nu se lasă subşarpante, ci numai ramuri de semischelet şi de rod, pentru a rezulta un gard fructifer cât mai îngust, uşor de întreţinut. Pentru conducerea corectă a pomilor este necesară instalarea unui spalier cu trei sârme, prinse pe bulumaci distanţaţi la 20 cm unul de altul.
54

Palmeta neetajată (neregulată) cu braţe oblice diferă de precedenta prin faptul că şarpantele nu mai sunt dispuse câte două în etaje, ci alternativ câte una, de o parte şi de alta a axului coroanei, pe direcţia rândului şi sub un unghi de 50-60º faţă de verticală. Această palmetă are 10-12 şarpante, cu punctele lor de inserţie distanţate pe ax la 25-30cm, încât între şarpantele suprapuse de aceeaşi parte a axului distanţele sunt de 50-60 cm. Pe şarpante nu se găsesc subşarpante, ci numai ramuri de semischelet şi de rod. Trunchiul are înălţimea de 30-50 cm. Palmeta simplă, fără mijloc de susţinere, se utilizează la noi în cultura pirsicului (gard fructifer îndesit cu distanţe de plantare de 4 x 2 m = 1250 pomi la ha). După plantare, pomul este scurtat la 60 cm ( din care 40 cm pentru trunchi); eventualele ramuri anticipate se taie la doi muguri de la bază. În mai –iunie, când lăstarii au 15-20 cm, se aleg trei lăstari, din care doi pentru braţele palmetei, orientaţi în sens opus, pe direcţia rândului, iar cel de al treilea pentru prelungirea axului. Restul lăstarilor se torsionează sau se ciupesc la 2-3 frunze de la bază. Pentru a favoriza creşterea celor trei lăstari, se ciupesc de asemenea foarte scurt ( la 23 frunze de la bază) şi lăstarii anticipaţi care apar pe ei, cu excepţia a 9 -10 lăstari anticipaţi necesari pentru fructificare în anul următor. În august, braţele palmetei se dirijează sub un unghi de 45-55º faţă de ax. Fusul - tufă (Spindelbusch) are un ax central pe care se inserează în spirală 10 -16 şarpante, cu punctele lor de inserţie distanţate la 12-30 cm. Şarpantele sunt dirijate orizontal, fiind garnisite numai cu ramuri de semischelet şi de rod. Trunchiul are o înălţime de 40-50 cm. La plantare varga, se scurtează la 80 cm de la nivelul solului. Ea se leagă de un tutore instalat înainte de plantare. Când lăstarii au 20-25cm se aleg 3 dispuşi în spirală, pentru a forma primele şarpante, plus lăstarul de prelungire a axului. Primul din lăstarii laterali se lasă la 50-60 cm de la nivelul solului, iar ceilalţi 2 la 12-30 cm unul de altul. Ceilalţi lăstari se suprimă. Vasul întârziat aplatizat (piramida întreruptă aplatizată) are 3-4 şarpante, distanţate pe ax la 30 cm. Prima şarpantă, dispusă la maximum 60 cm. de la sol, se orientează pe direcţia rândului, pentru a favoriza circulaţia agregatelor. Următoarele două şarpante au punctele de inserţie pe ax la 90 cm. şi respectiv 120 cm, de la suprafaţa solului. Acestea se dirijează puţin oblic faţă de direcţia rândului, în aşa fel ca între ele să rezulte în unghi de deschidere de 8090º. Ultima şarpantă se suprapune peste prima şarpantă, la înălţimea de 150 cm. Şarpantele formează cu verticala unghiuri de 40-45º. Pe fiecare şarpantă se lasă câte două subşarpante. 5.4. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive Fusul subţire prezintă un ax central conic şi cotit, pe care se află 3-4 ramuri de schelet permanente la partea inferioară, după care urmează ramuri de semischelet scurte şi ramuri de rod dispuse direct pe ax. Întrucât ramurile laterale descresc ca lungime de la bază spre vârful pomului, rezultă o coroană conică, subţire. După plantare, pomii sub formă de vergi se scurtează la 70-85 cm. iar cei cu ramuri anticipate la 80 -100 cm. În acest al doilea caz ramurile anticipate se lasă intacte, exceptând pe cele situate pe trunchi ( 40 cm. de la nivelul solului), care se taie la inel. În anul plantării nu se face nici o intervenţie în verde. Gardul belgian este un cordon cu două braţe oblice dispuse în V, fiecare braţ formând cu verticala un unghi de 45º. Pe braţe se lasă numai semishelet foarte scurt şi ramuri de rod. Braţele se încrucişează cu ale pomilor vecini, formând între ele romburi. La plantare, varga se taie la 40 cm. de la sol, deasupra unui mugur. În mai-iunie, când lăstarii au 15 -20 cm. se aleg doi cu poziţie laterală, orientaţi pe direcţia rândului, care se lasă intacţi, pentru a forma
55

braţele, iar restul lăstarilor se suprimă. În luna august, când cei doi lăstari au o lungime 70-80 cm, se înclină sub un unghi de 45º legându-se de sârmele spalierului. În primăvara următoare, prelungirile braţelor se scurtează la 60-80 cm, pentru a se garnisi mai bine, iar dintre ramurile laterale se reţin necesare pentru a deveni ramuri de rod. Înălţimea gardului fructifer este de 2,5 -3 m şi se utilizează pentru soiurile de măr de vigoare slabă şi mijlocie, altoite pe M9, M26, sau M106, pentru părul altoit pe gutui şi pentru piersic. Distanţele de plantare sunt de 3,5 -4 m între rânduri şi de 0,6 - 0,8 m pe rând. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR Lucrarea 1 Tăieri de formare a coroanelor sau a tufelor Tăieri de întreţinere şi fructificare (inclusiv eliminarea drajonilor) Operaţii în verde (inclusiv eliminarea drajonilor) Perioada de executare 2 Martie - aprilie Parametrii lucrării 3 Potrivit formelor de coroană adoptate prin proiect Se normează încărcătura cu muguri de rod a pomilor şi arbuşti fructiferi Luminarea şi aerisirea coroanei Tipul plantaţiei 4 Plantaţii tinere de pomi şi arbuşti fructiferi Măr, păr, gutui, nuc şi castan. Arbuşti şi alun. Vişin, cireş, piersic, migdal şi cais Plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi tinere şi pe rod

Noiembrie – aprilie Noiembrie – martie Martie - aprilie Iunie - iulie

LUCRĂRI DE EVALUARE ŞI PERIOADA DE EXECUTARE Lucrarea 1 Prognozarea producţiei Perioada de executare 2 Noiembrie Scopul lucrării 3 Stabilirea încărcăturii cu muguri de rod pentru anul următor, în vederea normării acesteia prin tăieri Idem Speciile 4 Măr, păr, prun, nuc, castan, alun şi arbuşti fructiferi, programate pentru executarea tăierilor din toamnă Persic, cais, cireş, vişin, migdal, precum şi la celelalte specii la care s-au executat

Martie

56

Preelevarea producţiei

La înflorire

Evaluarea producţiei

După căderea fiziologică a fructelor pe specii Cu 10 – 15 zile înainte de declanşarea recoltării pe fiecare specie

Evaluarea definitivă a producţiei

Pentru prognozarea orientativă a recoltei Stabilirea orientativă a producţiei probabile de fructe Stabilirea definitivă a producţiei de fructe după metodologia prevăzută în Decretul 77/1986 şi a mediei greutăţii fructelor pe specii şi soiuri

tăierile până în luna martie La toate speciile

La toate speciile

La toate speciile

5.5 Tăieri de formare, întreţinere, fructificare pentru pomi şi arbuşti fructiferi Livadă semiintensivă Soiuri de măr: standard/ A2 sau frac Distanţă: 6/4m; fără spalier, pe pante. Coroană conic trunchiată, cu 2-3 etaje, realizată prin tăieri şi palisări în perioada repausului de vegetaţie, având şarpantele de schelet cu ramificaţii secundare laterale, bilateral alternative.

57

Legenda: T = scurtare de ramura de 1 an; x0x0 = taiere de eliminare a unei ramuri anuale; a = inclinare de ramura şarpantă prin legare; b = inclinare de ramură şarpantă prin căluş sau stachetă cu cuie la capete; c-d = ramură anuală aplecată la orizontală; e = înclinare a 3 ramuri anuale de schelet cu 3 vergele legate între ele la locul de întălnire a acestora. Livadă Semiintensivă Soiuri de măr: spur/ A2 sau franc Distanţe: 5/3m, fără spalier, pe pante. Coroană conic trunchiată, cu 2-3 etaje, realizată prin tăieri în perioada repausului de vegetaţie, având şarpantele cu ramificaţii secundare bilateral alternative.
58

Legenda: ~ Scurtarea de ramură cu foarfeca, pentru eventuala subordonare sau ramificare. - Eliminarea de ramură cu foarfeca.

59

Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106. Distanţa: 4/3 m; pe spalier cu 4 sârme. Palmeta cu braţe oblice, realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie, avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale, bilateral alternative.

Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. = directia de

inclinare a ramurilor de 1-2 ani. = pozitia ramurilor dupa inclinare, cu = formatie de rod de 1 an. = formatie de legarea la sarmele spalierului. rod de 2 ani. = formatie de rod de 3 ani.
60

Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106. Distanta: 4/3 m; pe spalier cu 4 sârme. Palmeta cu brate oblice, realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie, avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale, bilateral alternative.

61

Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. inclinare a ramurilor de 1-2 ani. legarea la sarmele spalierului. rod de 2 ani. = formatie de rod de 1 an. = directia de = formatie de

= pozitia ramurilor dupa inclinare, cu

= formatie de rod de 3 ani.

Livada intensiva Soiuri de mar: M 26 sau MM 106. Distanta: 4.0-4.5/ 2.5-3.5 m; cu sau fara mijloace de sustinere. Coroana fus-tufa, cu axul garnisit pe toata lungimea, cu sarpantele realizate prin dresaj in unde si prin taieri in perioada repausului de vegetatie.

62

63

64

65

66

67

68

69

6. Soiuri propuse 6.1. Soiuri propuse pentru cultura măr SOIURI de MĂR aflate la înmulţire în pepinierele din România altoite pe M106 Soiul Câteva caracteristici Vigoare pom Mărimea Epoca de Producţie fructelor – recoltare şi To/ha gr. consum 1 Romus 3 (Vf) Mijlocie 125-135 Aug-sept 25 2 Prima (Vf) Supramijlocie 130-150 Sept-dec 25-30 3 Pioner (Vf) Submijlocie 140-150 Sept-ian 25 4 Mijlocie 160-180 Oct-april 30 5 Mutsu (crispin) Mare >250 Oct-april 30 6 Voinea (Vf.) Mare >200 Sept-dec 18-20 7 Generos Mijlocie 160-180 Sept-martie 25-30 8 Florina Mare 150-180 Sept-april 30-40 9 Granny Smith Mijlocie 170-180 Oct-april 25-30 10 Ionathan Mijlocie 140-160 Sept-april 20-25 11 Golden Delicious Mijlocie 160-200 Sept-april 25-30 12 Starkinson Submijlocie 150-180 Sept-april 25-30 6.2. Soiuri propuse pentru cultura păr Soiuri cultivate Aniversarea Bella di Giugna Doina Napoca Republica Abatela Fetel Beurre Bosc Cure Williams Trivale Soiuri polenizatoare Williams şi Untoasă de Gioagiu Cedrata Română Williams şi Untoasa de Gioagiu Williams şi Republica Williams şi Passe Crassane Willians şi Beurre Gifford Williams şi Conferance Williams şi Beurre Bosc Beurre Bosc şi Posse Crassance Napoca şi Williams

6.3. Soiuri propuse pentru cultura prun Cultivate Agen Anna Spath Grand Prix Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Vinete de Italia Centenar Silvia Polenizatori Anna Spath , Stanley Vinete de Italia , Stanley Anna Spath , Vinete de Italia Anna Spath , Vinete de Italia Stanley , Anna Spath Stanley , Anna Spath , Vinete Româneşti Stanley , Silvia , Agen Agen , Stanley , Anna Spath Agen , Anna Spath
70

Pescăruş Record Ialomiţa Albatros 6.4. Soiuri propuse pentru cultura nuc Pentru plantaţii clasice Sibesel precoce Geoagiu 65 Sebesel 44 Germisara Orăştie Suseta Pestesani Bratia Pentru plantaţiile semiintensive Sarmis Mihaela Roxana M 06 R Valcor Valmit Valrex

Agen , Anna Spath , Silvia Silvia , Agen , Stanley Silvia , Agen , Stanley Valor , Agen , Anna Spath

Fruct mărimea gr. 12 14 12 13 13

Miez % 49,8 49,5 52,4 45,8

Grosimi % 68,0 63,3 63,5 64,2

Subst. Prot % 16,5 19,3 19,4 20,3

6.5. Soiuri propuse pentru cultura cais Soiuri de cais Mari de Cernad Dacia Mamaia Comandor Selena Sirena Favorit Salmona Uniserta Royal

6.6. Soiuri propuse pentru cultura cireşului Soiuri de cireş cultivate Bigarreau Moreau Ramon Oliva Negre Bistriţa Van Pietroase de Cotnari Germersdorf Polenizatoare Stella, Van Germersdorf, Hedelfinger Germersdorf, Ramon Oliva Stella, Rainer Ramon Oliva Ramon Oliva, Hedelfinger
71

Bing Sam Compact Larnbest Armonia

Van, Stela, Hedelfinger Germersdorf, Hedelfinger Sam Jubileu 30, Rubin, Van

6.7. Soiuri propuse pentru cultura gutui In fondul de germoplasmă organizat în România există circa 78-80 genotipuri de gutui, reprezentate de soiuri şi selecţii autohtone şi străine. Din cele opt soiuri admise la înmulţire în România, circa 80% sunt româneşti şi anume: Moldoveneşti, Bereczki, Aromate, De Huşi, De Mosna, Mălăieţe, Aurii. Pepiniera Sarca a produs circa 130 mii gutui din soiurile omologate după 1990. Portaltoiul folosit la înmulţire este gutuiul tip A, care imprimă soiurilor vigoare mică, precocitate şi productivitate mare. Soiurile de gutui sunt autofertile şi nu necesită polenizatori. - Soi românesc. - Soi de vigoare mijlocie, formează coroană globuloasă, intră timpuriu pe rod, este foarte productiv. - Rezistent la boli şi ger. - Fructul este mare, globulos, uşor alungit, cu coaste largi, pieliţă netedă, lucioasă, galben portocalie. Pulpa suculentă, semidulce, puţin acidulată şi plăcut aromată. - Perioada de consum: octombrie - decembrie. - Soi românesc. - Soi de vigoare mijlocie, rustic, intra timpuriu pe rod, este productiv. - Rezistent la boli şi ger. - Fructul are o greutate medie, piriform, cu gât alungit, suprafaţă netedă, fără coaste şi de culoare galben-limonie. Pulpa este suficient de suculentă, cu gust bun şi aromă puternică. - Perioada de consum: octombrie - ianuarie. - Soi vechi, originar din Romania. - Soi de vigoare mare, rustic, produce abundent şi constant. Are perioada de vegetaţie lungă. - Rezistent la boli. - Fructul este mare sau foarte mare, de formă ovoid-alungită sau piriformă cu un mamelon peduncular brun cenusiu şi suprafaţa neuniform costată. Pulpa este galbuie, intens aromată, dulce-acidulată, placută la gust. - Perioada de consum: octombrie - noiembrie. - Soi vechi, originar din Turcia. - Soi de vigoare mijlocie, foarte productiv, formeaza coroană rară. - Sensibil la boli, dăunători şi ger. - Fructul este mijlociu, forma sferic-turtită, cu 5 coaste evidente. Pulpa este potrivit de suculentă, fină, cu gust dulce-acrişor. Fructele se scutură uşor din pom şi au o perioadă scurtă de păstrare. - Perioada de consum: septembrie - noiembrie.
72

Moldoveneşti

Aromate

Bereczki

De Constantinopol

6.8. Soiuri propuse pentru cultura piersic - Soi originar din S.U.A. - Pomul viguros, productiv, cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii, parţial autofertil, mediu rezistent la Monilinia. - Fructul este mare spre foarte mare (80-90 g), oblong-eliptic, portocaliu cu roz pe partea însorită, pulpa portocalie, de calitate mediocră. - Perioada de maturare: prima jumătate a lunii iulie. - Soi originar din Italia. - Pomul este de vigoare mijlocie, coroana globuloasa, inflorire tarzie, productiv, cu plasticitate ecologica buna, sensibil la Clasterosporium. - Fructul este mare (70-75 g), ovoidal, galben-auriu cu rosu pe partea insorita, pulpa galbena, mediu consistenta, fada. - Perioada de maturare: sfarsitul lunii iulie - inceputul lunii august. - Soi originar din Romania. - Pomul viguros, coroana invers-piramidala, inflorire timpurie, mediu productiv, rezistent la ger, sensibil la boli, cu fructificare preponderenta pe buchete de mai. - Fructul este mic spre mijlociu (40-42 g), sferic, usor aplatizat, porotocaliu cu rosu-carmin pe partea insorita, pulpa este portocalie, cu gust dulce-acrisor, ferma, suculenta, neaderenta. - Perioada de maturare: sfarsitul lunii iunie-inceputul lunii iulie. - Soi originar din Romania. - Pomul semiviguros, cu coroană globuloasă, productiv, rezistent la ger, mediu rezistent la Monilinia si Clasterosporium. - Fructul mijlociu (55-60 g), ovoid, de culoare oranj cu roşu, pulpa consistentă cu gust plăcut. - Perioada de maturare: sfarşitul lunii iulie - începutul lunii august. - Soi originar din S.U.A. - Pomul semivigu-ros, cu coroana conică, autosteril, cu înflorire timpurie, mediu productiv, rezistent la gerurile de revenire din primăvară. - Fructul este mijlociu (65 g), ovoidal, portocaliu, cu roşu pe partea însorită, pulpă consistentă, placută. - Perioada de maturare: prima decadă a lunii iunie - cel mai timpuriu soi. - Soi originar din S.U.A. - Pomul semiviguros, productiv, cu flori campanulate, sensibil la ger şi Taphrina. - Fructul este mijlociu (140 g), sferic, asimetric, galben-portocaliu acoperit cu roşu-carmin; pulpa este galbenă, cu slabe infiltraţii roşii sub epiderma, semiconsistentă, fin aromată, aderenta la sâmbure. Formează multe fructe gemene. - Perioada de maturare: prima decadă a lunii iulie. - Soi originar din S.U.A. - Pomul semiviguros, foarte productiv, sensibil la ger şi Taphrina, rezistent la bacterioză.
73

Goldrich

Umberto

Tudor

Favorit

NJA 42

Cardinal

Redhaven

- Fructul este mijlociu spre mare (160 g), sferic uneori uşor mamelonat, galben portocaliu, acoperit 3/4 cu roşu; pulpa galbenă, cu infiltraţii roţii în jurul sâmburelui, placută la gust, semiaderentă. - Perioada de maturare: a doua decadă a lunii iulie. - Soi originar din S.U.A. - Pomul viguros, productiv, cu plasticitate ecologică ridicată, flori de tip rozaceu ce infloresc timpuriu. - Fructul mijlociu (160 g), sferic, galben, acoperit 3/4 cu roşu-viu; pulpa galbenă cu infiltraţii roşii în jurul sâmburelui, fermă, suculentă, neaderentă. - Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iulie. - Soi originar din S.U.A. - Pomul viguros, productiv, florile de tip rosaceu, sensibil la Taphrina şi Fusicladium. - Fructul este mijlociu (120 g), sferic, simetric, galben-oranj, acoperit 70-80% cu roşu, cu pulpa galbenă, suculentă, fermă semiaderentă la sămbure, dulce, aromată. Sâmburele crapă uşor. - Perioada de maturare: decada a doua a lunii iunie - prima decadă a lunii iulie. - Soi originar din România. - Pomul semiviguros, coroana invers-piramidală, flori campanulate, foarte productiv, rezistent la ger, seceta şi boli. - Fructul este mare (200 g), sferic, alb-gălbui cu roşu, pulpa alb-galbuie, cu slabe infiltraţii în jurul sâmburelui; pulpa este fermă, neaderentă, placută la gust. - Perioada de maturare: prima decadă a lunii septembrie. - Soi de nectarine originar din Romania. - Pomul de vigoare supra-mijlocie, productiv, mediu rezistent la ger şi boli. - Fructul este mic (60-65 g), sferic, cu epiderma subţire, lucioasă, galbenăverzuie, acoperită 2/3 cu roşu-rubiniu; pulpa galbenă suculentă, aromată, neaderentă. - Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iunie-prima decadă a lunii iulie.

Southland

Springold

Superba de toamna

Cora

6.9. Soiuri propuse pentru cultura visin Visinul este o specie care se înmulteşte destul de greu având în vedere lipsa portaltoilor vegetativi atât pe plan mondial cât şi în România. - Soi originar din România. - Pomul de vigoare mijlocie, fructifică preponderent pe ramuri plete. - Soiul este precoce, productiv, rezistent la ger şi secetă, sensibil la Coccomyces şi Monilinia. Este autofertil şi cu mare plasticitate ecologică. - Fructul este mijlociu (5 g), sferic, roşu-vişiniu, pulpă şi sucul colorate. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie - Soi originar din România. - Pomul de vigoare submijlocie, cu coroana semiglobuloasa, cu fructificare
74

Nana

Ilva

preponderentă pe ramuri lungi. Soiul este semiprecoce, autofertil, productiv, rezistent la ger şi mediu rezistent la secetă, sensibil la Coccomyces. - Fructul este mijlociu (5,8 g), sferic, roşu-lucios, cu pulpa colorată, suculentă, acidulată. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie - Soi originar din S.U.A.. - Pomul de vigoare mică, cu coroana globuloasă, cu fructificare preponderenta pe ramuri mijlocii. Soiul este precoce, productiv, rezistent la ger şi boli, autofertil. - Fructul este mijlociu spre mare (5,5 g), sferic, usor alungit, vişiniu-inchis, cu pulpa intens colorată şi gust astringent. - Maturitatea de recoltare: decada a doua şi a treia a lunii iulie. - Soi originar din Romania. - Pomul de vigoare mijlocie spre mare, cu coroana piramidala, cu fructificare predominanta pe ramuri scurte şi mijlocii. Soiul este foarte productiv, semiprecoce, rezistent la ger, mediu rezistent la secetă. Este bun polenizator. - Fructul este mijlociu, sferic sau sferic-turtit, roşu-cărămiziu, cu pulpa roşie, gust plăcut. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iulie.

Northstar

Mocăneşti 16

- Soi originar din Germania. - Pomul de vigoare mică-mijlocie, cu coroana sferic-turtită, cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. Soiul este autofertil, foarte productiv, rezistent la ger, sensibil la boli. Schattenmorelle - Fructul este mijlociu (4,5-5 g), ovosferic sau larg cordiform, vişiniu-închis până spre negru la supramaturare, cu pulpa şi sucul colorate. Pedunculul este bine prins de fruct. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iulie. - Soi originar din România. - Pomul de vigoare medie, cu coroana globuloasă şi fructificare preponderentă pe buchete de mai. - Fructul este mijlociu (5,5-6 g) spre mare, turtit la bază, roşu-vişiniu, lucios. Pulpa este roşie-vişinie, suculentă, mediu consistentă, cu sucul colorat. Este asemănător cu soiul Crişane. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iunie.

De Botoşani

6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină Denumirea soiului Şerpeni Ţara de origine Menţinătorul soiului 1037 Anul înregistrării Anul reînscrierii (radierii) 2000

R

1984

75

6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun Denumirea soiului Cozia Romavel Tonda delle Langhe Uriaşe de Halle Vâlcea 22 Maturitatea (luna/decada) IX/1 IX/1 IX/1 IX/3 IX/1 Ţara de origine R R I D R Menţinătorul soiului 1052 1052 1037, 1052 1037, 1052 1052 1980 Anul înregistrării 1987 1991 1958 1999 1999 1996 Anul reînscrierii (radierii)

6.12. Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi Lista speciilor, soiurilor şi selecţiilor de perspectivă existente la înmulţire la ICPP Piteşti şi în reţeaua Staţiunilor pomicole Nr . SPECIA crt Soiul - selecţia . 1 2 1 Coacăz negru Record 35 Perla neagră Abanos Tsema Tenah Blackdown Bogatyr Tinker 2 Coacăz roşu Roşu timpuriu Abundent Jankheer Van Tets Rondom Red Lake Laxton’s Houghton Castle Elita DV4 3 Coacăz alb Mărgăritar Blanka 4 Agriş Zenit Originea Mărimea fructului gr. 4 0,8 0,7 mijlocie 0,9 1,0 0,9 0,9-1,0 0,8 0,6-0,8 mijlocie mijlocie medie 0,6 0,7 0,5 0,5 mijlocie mijlocie 5,1 Producţia posibilă pe Pe ha plantă to kg 5 6 1,3 1,6 1,8 4,0 4,2 10-12 4-9 4-6 4-5 4,5 6,0 6,3 3-6 4,0 4-6 6-7 7-8 15-16 15-17 -

3 SCPP Fălticeni SCDP Cluj ICPP Piteşti Olanda Olanda Anglia Rusia Anglia România România Olanda Olanda America America Anglia SCPP Cluj România Cehoslovacia România
76

5

6

Someş Careless Rezistent de Cluj White Smith Houghton Seedling Whinham’s Industry Mourers Samling Jubiliar Afin Simultan Pemberton Heerma Azur Safir Lax Compact Augusta Ivanhoe Coville Delicia Trandafiri pentru petale Rosa Damascena Rosa centifolia

România Anglia România Anglia America Anglia Germania ICPP Piteşti America Germania ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti America America ICPP Piteşti

5,1 8,2 3,2-5 3,8 1,5-1,7 5,2 7,0 4,4 mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mari mari mari mari mari 2 grame mare mare

3,0 6,0 4,0 4-5 5,5 4,0 2,5-3 0,350,45 0,250,30

6-8 8-10 9-11 5-6 5-6 7-9 7-9 8-10 7-8 10-12 1,5-1,8 timpuriu 1,0-1,2 iunie

6.13. Soiuri propuse pentru cultura zmeur Soiul Grădină Willamette Veten Heritage September Rubin Bulgarese Lathan Ruvi Citria Shoenmann Lord George Puya Uup Star Originea Mărimea fructelor gr.) 3,3 – 4,2 2,5 – 3,8 2,8 – 3,3 2,2 – 2,7 3,0 2,3 2,2 3,3 2,5 3–4 2,7 2,7 2,4 - 3
77

Producţia ( posibilă t/ha 10 6 – 10 Iulie Iulie Septembrie 2 recolte Iulie Iuni-iulie Iunie-iulie Iulie Iulie Iulie-august Timpurie Târzie Mijlocie

America Norvegia America America Bulgaria America ICPP Piteşti ICPP Piteşti Germania Anglia America ICPP Piteşti

7 – 10 8 – 10 9 – 11 8,0 13,0 8 – 10

6.14. Soiuri propuse pentru cultura mur fără ghimpi SOIUL Wilson’s Early Darrow Comanchee ARK – 537 Thornfree Thornless Evergreen Smoothstem Hull thornless Felix Loganberry ORIGINEA America America America America America America America America SCPP Fălticeni America Greutatea medie a fructului gr. 4,9 8,4 7,0 6,0 f. productiv 3,4 11-14 to/ha 4,5 3-8 4-5 5,4 Perioada de maturarerecoltare iulie iulie-august iulie iulie august august august iulie-august august iulie

Soiurile care vor fi plantate vor fi alese din „ Catalogul Oficial al soiurilor ( hibrizilor ) de plante de cultură din România, elaborat de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.

78

LISTA CU INSTITUTELE ŞI STAŢIUNILE POMICOLE Nr. crt. 1. Denumirea instuţiei Institutul de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură –Piteşti Mărăcineni- ICDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj-Napoca - SCDP Adresa Com. Mărăcineni, Cod Poştal 117450, Jud.Argeş Tel.:0248/278292;278066; 0248/278399 Fax. 0248/278477 E-mail: icpp_mar@geostar.ro Str. Drumul Dumitrei Nou nr. 3, Bistriţa, Cod Poştal 420127, Jud. Bistriţa-Năsăud Tel/Fax: 0263/214752 E-mail: scdp_bn@karma.ro Str. Horticultorilor nr. 5, Cluj Napoca, Cod Poştal 400457, Jud. Cluj Persoana de contact Duţu Ion 0726/218506

2.

Platon Ion 0722/896901

3.

Ghidra Vasile 0744/703244

4.

5.

6.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Horticultură Tg.Jiu – SCDH

Tel: 0364 /10.15.70 Fax: 0364 /10.15.72 E-mail: scpp@mail.dntcj.ro Str. Plut. Ghiniţa nr. 10, Fălticeni, Lazăr Gheorghe Cod Poştal 725200, Jud. Suceava 0744/965740 Tel/Fax: 0230/544944 Com. Voineşti, Cod Poştal 137525, Petre Gheorghe Jud. Dâmboviţa 0723/225137 Tel/Fax: 0245/679085, 679123 Calea lui Traian nr, 464, Rm. Vâlcea, Cod Poştal 240273, Jud. Vâlcea Tel: 0250/740885 E-mail: stpomvl@onix.ro Soş. Voineşti nr. 175, Iaşi, Cod Poştal 700620, Jud. Iaşi Tel/Fax. 0232/214798;215068 Emai: scdp22@rdslink.ro Str. Pepinierei nr.1, Com. Valu lui Traian, Cod Poştal 907300, Jud. Constanţa Tel/Fax: 0241/231187 Emai: scpp_constanta@hotmail.com Calea Bucureşti nr. 72, Tg.Jiu, Cod Poştal 210150, Jud. Gorj Tel/Fax: 0253/212471
79

Botu Ion 0723/506547

7.

Gelu Corneanu 0722/650239

8.

Spiţa Valentin 0744/434000

9.

Călinoiu Ion 0722/586132

10

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa Bucureşti SCDP

11.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu - SCDP

Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 4, Bucureşti Sector 1, Cod Poştal 031811 Tel: 2330613; Fax: 233.06.14 E-mail: office@statiuneabaneasa.ro Web_site: www.statiuneabaneasa.ro Str. Romanilor nr. 153, Geoagiu, Cod Poştal 335400, jud. Hunedoara Tel/Fax: 0254/248879

Gherghe Petre 0722/404803

Diaconu Ion 054/641876; 641180 0724/380162

80

CAPITOLUL IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR 1. Recoltarea fructelor Recoltarea, transportul şi manipularea fructelor necesită un bun nivel de dotare tehnică şi un volum mare de forţă de muncă (aproximativ 40-60% din necesarul anual). 1.1. Evaluarea producţiei de fructe se face la începutul intrării în pârgă când datele pot fi foarte apropiate de producţia reală. Aceste date vor sta la baza organizării şi pregătirii campaniei de recoltare, în funcţie de care se va stabili: necesarul de forţă de muncă pentru recoltarea, ambalarea şi sortarea fructelor, recipientele necesare pentru recoltare (coşuri, găleţi, saci), scări şi platforme, ambalaje (lăzi de diferite tipuri, coşuri de plastic, scări în funcţie de specie, precum şi volumul şi măsurile necesare (curăţirea, reparaţia, dezinfectarea, deratizarea). Stabilirea momentului optim de recoltare Fructele se recoltează când ajung la maturitate. Se deosebesc două feluri de maturităţi: a) maturitate de recoltare sau de cules, stadiu care pe de o parte permite fructelor culese să-şi desăvârşească procesul de coacere, căpătând culoarea, gustul şi aroma specifică, iar pe de altă parte face posibil transportul lor la piaţă, fără ca fructele să se strice. b) maturitatea de consum sau tehnică este starea de dezvoltare maximă a gustului şi aromei, când fructele sunt bune de consum în stare proaspătă sau pentru prelucrare. Maturitatea fructelor se apreciază după mai multe caractere şi însuşiri, dintre care cele mai importante sunt: culoarea, gustul şi aroma, plus intensitatea pruinei (brumei), înnegrirea seminţelor, desprinderea uşoară de pe ramură (pentru sâmburoase, mai ales). La fructele de iarnă, în aprecierea maturităţii de cules nu se ţine seama de culoare, gust şi aromă, acestea dezvoltându-se mai târziu, în depozit. După cules, merele, perele, gutuile şi piersicile îşi desăvârşesc maturitatea în depozit (în timpul păstrării), în timp ce caisele şi mai ales prunele, cireşele, vişinile rămân aşa cum au fost culese, deci ele trebuie culese coapte sau aproape coapte, adică cu 2-3 zile înainte de maturitatea de consum. Pentru prelucrare fructele se culeg mai devreme sau mai târziu, după felul preparatului ce urmează a se obţine din ele: pentru compoturi se culeg cu 2-3 uile înainte de a se înmuia, iar pentru rachiuri atunci când sunt bine coapte. Cireşele şi vişinile se culeg atunci când îşi capătă culoarea caracteristică, fără să se ajungă la coacerea completă. Prunele culese înainte de vreme, de obicei nu-şi capătă culoarea caracteristică, se zbârcesc şi rămân acre. Face excepţie soiul Stanley, care se colorează foarte frumos, caracteristic, cu mult înainte de coacere. Caisele se culeg atunci când culoarea verde a dispărut, dar pulpa e încă tare, ceea ce înseamnă cu 3-4 zile înainte de a începe să se înmoaie. Pentru piaţa internă, caisele se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia, iar pentru marmelade, jeleuri şi alte moduri de preparare, culesul se face la coacerea completă. La piersici trebuie făcută deosebirea între soiurile cu pulpa albă şi cele cu pulpa galbenă. Primele se culeg când nuanţa verde a dispărut pe tot pe tot fructul, iar lângă codiţă a apărut o porţiune moale. Piersicile galbene, fiind mai rezistente, se culeg atunci când culoarea galbenă s-a întins pe tot fructul şi nuanţa verde au dispărut. Culese mai devreme rămân acre. Pentru
81

compoturi piersicile se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia. La piersic coacerea fructelor, pe acelaşi pom , se face eşalonat, culesul trebuind să se facă în 3-4 etape. Soiurile de măr şi păr de vară se culeg cu 1-3, respectiv 4-5 zile înainte de maturarea de consum, dar păstrarea, în general, este de scurtă durată. Soiurile de toamnă se culeg cu 10 – 15 zile, iar soiurile de iarnă cu multe săptămâni înainte de maturarea de consum. Gutuile se culeg când culoarea verde a dispărut de pe fruct. La căpşun, recoltarea fructelor se face atunci când acestea au căpătat culoarea lor roşie, dar sunt încă destul de tari ca să suporte transportul. La nuc şi migdal, fructele se culeg atunci când coaja verde crapă, eventual ele cad singure din pom. Indiferent de specie sau epoca de coacere, recoltarea fructelor trebuie începută dimineaţa, îndată ce s-a ridicat roua sau cât mai devreme, dacă noaptea a bătut vântul şi fructele sunt uscate. Culesul trebuie făcut obligatoriu cu mâna şi numai în cazuri speciale se poate efectua prin scuturare. Cu excepţia zmeurii şi murelor, care de obicei se culeg fără codiţă, toate celelalte se culeg cu codiţă. În acelaşi timp trebuie evitată orice lovitură sau zgâriere a cojii şi pulpei, şi pe cât posibil, păstrată bruma de fructe. Culesul fructelor se începe totdeauna cu cele de pe vârful pomului, apoi din exteriorul coroanei şi numai la urmă cele din interior. 1. 3. Perioada de recoltare a fructelor Pe cât posibil să se evite recoltarea în mijlocul zilelor senine, călduroase, atunci când temperatura fructelor se ridică. De asemenea trebuie să se evite culegerea fructelor umede, fie de ploaie sau de rouă. Cel mai bine este să se introducă fructele la păstrare cât mai reci. Fructele care se recoltează dimineaţa este bine să se introducă imediat la păstrare. Cele care se recoltează după amiaza se recomandă să treacă noaptea peste ele în ambalaje, dar acoperite, şi să fie depozitate dimineaţa următoare. Perioada de recoltare a fructelor Specia şi soiurile Merele şi perele Soiuri de vară Soiuri de toamnă şi iarnă Perioada de recoltare Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum 5 sept. – 15 oct. Caracteristicile fructelor la maturitatea de recoltare Fructele ating dezvoltarea caracteristică soiului şi culoarea specifică Uşurinţa cu care fructele se detaşează de pe ramura fructiferă, începutul brunificării seminţelor Când culoarea de bază devine galbenă-limonie sau portocalie Când fructele ating volumul maxim pentru soiul respectiv, au căpătat culoarea caracteristică, sunt acoperite cu pruină şi au aroma specifică şi gustul

Gutuile Prunele de vară-toamnă

Octombrie Iulie - septembrie

82

Caisele de vară

Piersicile de vară-toamnă

Cireşele şi vişinele de vară Nucile, alunele, migdalele şi castanele de toamnă Coacăzele, agrişele şi afinele de vară Zmeură de vară

Când fructele au încă consistenţa fermă (export), când începe înmuierea pulpei (consum intern), la maturitatea deplină (prelucrare) Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum (export) şi după 1 – 2 zile (consum intern) La maturitatea de consum şi la supracoacere (pentru sucuri) Când învelişul verde crapă şi fructele încep să cadă singure La maturitatea de consum La maturitatea de consum, iar pentru sucuri la supracoacere

dulce - acidulat Se schimbă culoarea în galben – portocaliu şi se desprind uşor de pe ramură

Pulpa să aibă consistenţă fermă, iar epiderma de culoare galbenă portocalie Dezvoltarea maximă a fructelor, culoare şi luciu maxime. Mărimea caracteristică soiului Mărimea şi culoarea specifică soiului Mărimea maximă şi culoarea roşu – zmeuriu sau vişiniu, cu pulpa fermă

Momentul de recoltare se stabileşte în funcţie de destinaţia producţiei la toate speciile de pomi şi arbuşti fructiferi. 1.4. Metode de recoltare În funcţie de destinaţia de valorificare metoda de recoltare a fructelor poate fi: - recoltare manuală fruct cu fruct; - recoltare manuală prin scuturare; - recoltare manuală prin batere (cu prăjina). Recoltarea manuală fruct cu fruct este tipică pentru fructele destinate consumului în stare proaspătă şi cu un grad mare de perisabilitate. Este o metodă costisitoare şi necesită un volum mare de forţă de muncă . Un muncitor poate recolta: 400-500 kg mere, 100-150 kg prune de masă iar prin scuturare 150 – 300 kg prune în 8 ore. Recoltarea manuală prin scuturare este folosită în prezent pentru unele destinaţii, în special la prunele destinate deshidratării sau prelucrării sub formă de gemuri, recoltarea făcându-se la maturitatea deplină şi constă în scuturarea fructelor pe prelate. Recoltarea prin batere s-a practicat pe scară largă în plantaţiile de prun, dar a avut efecte negative asupra calităţii recoltei şi asupra pomilor. Această metodă a predominat în zonele de deal, la soiurile autohtone, la care desprinderea fructelor de pe ramuri este foarte dificilă. În plantaţiile organizate de prun, cireş, vişin, nuc, arbuşti, scuturarea mecanică a început să fie realizată cu echipamente speciale de vibrare ataşate de trunchiul sau de baza ramurilor de schelet, fructele desprinse fiind conduse de prelate receptoare şi benzi rulante către ambalaje.

83

Metode de recoltare după destinaţia producţiei de fructe Metode de recoltare Manual de pe sol, în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite, în reprize (pomi cu talie mică) Manual de pe sol, în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite, în reprize (pomi cu talie înaltă) Prin scuturare Destinaţia Export, păstrare îndelungată şi consumul pieţei Export, păstrare îndelungată, consumul pieţei şi pentru prelucrare Deshidratare, industrializare - sucuri - distilare Export, consumul pieţei, prelucrare, refrigerare şi sucuri Tipuri de ambalaje Lădiţe, lăzi T, lăzi P şi containere paletizabile Lădiţe, lăzi T, lăzi P şi containere paletizabile Lăzi P, boxpaleţi Speciile Măr, păr, piersic, vişin

Măr, păr, prun, cais, cireş, vişin

Măr, păr, prun, cais, cireş, vişin, nuc, alun, castan, migdal Coacăz, zmeur, afin, mur

Recoltat fructe arbuşti manual în reprize

Lădiţe, coşuleţe, butoaie

2. Condiţionarea şi păstrarea fructelor 2.1. Sortarea fructelor La păstrare trebuie introduse fructele de calitate superioară, cu mărimea normală corespunzătoare soiului, aspectuoase, sănătoase, fără atac de rapăn, viermele fructelor etc. Deoarece în mica gospodărie nu există utilaje speciale pentru sortarea fructelor, această operaţie se poate face în mai multe feluri şi anume: - culegerea „pe alese” numai a fructelor care au mărimea şi aspectul solicitat de destinaţia de valorificare – se recomandă la prun, măr, piersic; - atunci când recoltarea se face în totalitate, la mere, este bine ca din găleţile, coşurile sau sacii de recoltare, fructele să se sorteze punându-se în ambalaje separate pe calităţi; - trebuie să se evite pe cât posibil operaţiunile repetate de mişcare, de transvazare a fructelor dintr-un ambalaj în altul care, pe lângă consum de forţă de muncă neeconomicos, depreciază calitatea fructelor prin lovire, presare, zdrelire; - fructele necorespunzătoare, prea mici, atacate, lovite etc. se pun separat şi se valorifică imediat pe destinaţii corespunzătoare calităţii. 2.2. Păstrarea fructelor Spaţiile din gospodărie special destinate sau amenajate pentru păstrarea fructelor sunt: pivniţe (beciuri), hrube, camere şi alte spaţii amenajate. Condiţiile pe care trebuie să le asigure încăperile respective sunt: - să aibă o bună izolaţie termică; - posibilităţi de ventilaţie - aerisire; - umiditate ridicată; - să fie curate de mirosuri străine.

84

Greutatea medie şi numărul fructelor la un kilogram, numai cele din catalog, la principalele soiuri, pe specii de pomi şi arbuşti fructiferi Specia 0 Măr Soiul 1 Ancuţa Ardelean Delia Delicios de Voineşti Fălticeni Frumos de Voineşti Granny Smith Generos Golden Delicious Idared James Grieve Jerseymac Jonathan Mutsu Pioner Prima Rădăşeni Red Melba Romus 1 Romus 2 Romus 3 Starkrimson Vista Bella Voinea Wagener premiat Abatele Fetel Aniversarea Argessis Contesa de Paris Curé Doina Favorita lui Clapp Napoca Olivier de Serres Passe Crassane Republica Triumf Trivale Untoasă Bosc Untoasă de Geoagiu
85

Greutatea medie a fructului (g) 2 130- 190 125 – 180 144 155 180 120 – 167 120 – 140 180 – 200 120 – 150 180 – 200 120 – 160 100 – 120 100 – 135 140 – 190 180 – 200 120 – 150 126 – 175 80 – 100 120 120 125 150 – 180 100 – 120 200 – 230 100 – 120 102 – 130 165 125 115 – 175 100 – 250 173 110 – 160 80 – 110 140 – 210 140 – 240 95 – 160 120 70 150 – 260 90 – 130

Păr

Numărul fructelor la 1 kg 3 7-5 8–6 8–7 7–6 6–5 8–6 8–7 6–5 8–7 6–5 8–6 10 – 8 10 – 8 7–6 6–5 8–7 8–6 12 – 10 8–7 8–7 8–7 7–6 10 – 8 5–4 10 – 8 10 – 7 6–5 8–7 8–6 10 – 4 6–5 9–6 13 – 9 7–5 7–4 10 – 6 9–8 15 – 14 7–4 11 – 7

Gutui

Prun

Cais

Untoasă Hardy U. precoce Morettini Williams alb William roşu Aromate Aurii Bereczki Champion De Constantinopol De Huşi De Portugalia Moldoveneşti Agen Andreea Albatros Anna Späth Carpatin Centenar Diana Dîmboviţa Gras ameliorat Gras românesc Ialomiţa Minerva Piteştean Pescăruş Peche Record Renclod d, Althan Rivers timpuriu Silvia Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Valor Vinete de Italia Vinete româneşti Callatis C.m.b. de Ungaria Comandor De Olanda Earlyril Excelsior Favorit Litoral Luizet Mamaia Mari de Cenad
86

110 – 220 120 – 160 150 – 250 140 – 200 341 462 225 – 890 415 – 790 220 – 375 180 – 410 175 – 400 332 18 – 20 35 – 40 35 – 40 30 – 35 35 – 40 45 – 50 40 – 45 45 – 50 30 – 35 20 – 25 30 – 35 35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 60 60 – 70 30 – 35 30 - 35 45 – 50 30 – 36 25 – 30 35 – 40 35 – 40 30 – 35 18 - 20 În medie 40 - 50

9–5 8–6 7–4 7–5 3–2 3–2 4–1 2–1 4–3 6–2 6–2 4–3 55 - 50 28 – 25 28 – 25 33 – 28 28 – 25 22 – 20 25 – 22 22 – 20 33 – 28 50 – 40 38 – 35 28 – 25 25 – 22 22 – 20 20 – 17 17 0 15 33 – 28 33 - 28 22 – 20 33 – 28 40 – 33 28 – 25 28 – 25 33 – 28 55 – 50 În medie 25 - 20

Piersic

Neptun Olimp Roşii de Băneasa Royale Saturn Selena Silvana Sirena Sulmona Sulina Steaua roşie Timpurii de Arad Timpurii de Chişinău Umberto Venus Cardinal Collins Congres Dixired Elberta Fairtime Fayert Fillette Flacăra Frumos de Băneasa Fantasia Flavortop Harbritte Hiland Jerseyland Jerseyglo Loring Maygold Madeleine Pouyet Madison Monroe Nectared Independence Redhaven Redskin Splendid Springold Sprincrest Suncrest Superbă de toamnă Romamer 2 Triumf Veteran
87

100 - 150

10 - 7

Cireş

Vişin

Nuc

Victoria Bigarreau Moreau B. Donissen Bing Boambe de Cotnari Cerna Fruheste der Mark Germersdorfer Hedelfinger Jubileu 30 Muncheberger Fruhe Negre de Bistriţa Roşii de Bistriţa Rubin Stella Timp. de Bistriţa Ulster Uriaşe de Bistriţa Van Vinka Bucovina Crişana 2 Dropia Engleze timpurii Grossa Gamba Ilva Mari timpurii Meteor Mocăneşti 16 Nana Nefris Northstar Oblancinska Schattenmorelle Scuturator Timpurii de Cluj Timpurii de Piteşti Tarina Vrâncean Sibişel 44 Geoagiu Jupăneşti Bratia Biotipuri valoroase Valcor Valrex Valmit
88

7,2 5,6 6,9 6,5 7,5 3,5 8,7 6,5 7,4 3,7 4,9 6,9 7,4 6,4 4,9 7,0 8,7 5,9 7,1 4,2 6,3 3,0 5,1 5,4 5,1 5,6 5,3 4,0 4,7 5,8 4,6 3,7 4,6 6,4 5,2 4,5 3,9 5,0 14-15 14-15 13-13 13-16 10-12

138 178 144 153 133 295 115 153 135 270 204 144 135 157 204 145 115 169 140 238 158 333 196 185 196 178 188 250 212 172 217 270 217 158 192 222 256 200 71-66 71-66 83-77 77-71 100-82

Castan

Alun

Migdal

Coacăz negru

Coacăz roşu Zmeur

Afin

Mur fără ghimpi

Polovragi Gureni Tismana Iza Mara Alte soiuri Vâlcea 22 Cozia T.G.D.L. Alte soiuri Primorski Preanai Nikitski Mărculeşti Pomorie Sudak Alte soiuri Bogatir Costwold Cross Record Tinker Abundent Roşu timpuriu Cayuga Rubin bulgăresc Taylor The latham Early blue Ivanhoe Coville Bluecrop Thornfree Evergreen Logamberry

13-15

77-66

11-13 2-3 3-3,5 2-2,5 1,5-2 2-3 3-5 1,5-2 1,2-1,5 1,4-1,6 1,2-1,3 1,2-1,5 1,0-1,3 1,2-1,5 1,9-2,1 1,2-1,8 1,5-2,0 1,2-1,5 2,0 2,5 2,0 2,0 8,0 8,0 6,5

91-77

89

CAPITOLUL V.CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI

Tabel centralizator privind costurile şi distanţele de plantare la diferite specii
Specia Măr Păr Prun Nuc Gutui Cais Piersic Vişin Cireş Alun Cătină albă Arbuşti Zmeur Mur Distanţa între arbori / arbuşti m 2 3 4 6 3 5 3,5 4 5 3,5 1,5 1 0,5 1,5 Distanţa între rânduri m 4 4 5 8 4 6 4,5 4,5 6 5 3 2,5 2,5 2,5 Număr arbori, arbuşti / ha 1250 834 500 208 800 334 635 560 430 580 3333 4000 8000 2667 Cost total / ha Ron 62354,10 57786,85 40715 33951 49402,8 35234,51 36075,3 40883,1 43067,27 84987,32 87136,65 52562,93 88840,70 60789,95

Antemăsurătorile şi devizele pe elemente de cheltuieli din prezentul proiect sunt orientative şi pot fi modificate în funcţie de specificul zonei în care se va înfiinţa plantaţia. La realizarea proiectului, specialistul consultant împreună cu beneficiarul vor ţine cont de structura antemăsurătorilor, a devizelor de lucrări, costul manoperei, costul materialelor şi costul lucrărilor mecanizate, etc.

90

1. Antemăsuratoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii. 1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de MĂR pe o suprafaţă de 1 ha Cap. 1 Manoperă Nr. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice : - UM = t; cantit = 1,6 2 3226 Încărcat, transport la 812 km şi descărcat gunoi grajd: UM =t: cantit =80 3 3223 Încărcat gunoi de grajd şi făcut platforma : UM=t: cantit = 80 4 3135 Deservit MIC - 2 lucrări UM=ha : cantit = 1 5 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM= t; cantit. = 1,6 6 2887 Defrişat de porumbar, măceş, mur, păducel grad de acoperire de 20% UM=ha : cantit = 0,50 Total ZO- uri TOTAL 1(unu) Tarif RON ZO MANOPERĂ ha PENTRU Total RON Nr. crt. ZO UM 3 0,11 0,25 TOTAL ZO 4 0,35 20,00 din care pe categorii I 5 II 6 0,35 20,00 III 7 IV 8 -

0,18 0,08 0,14 18,6

14,40 0,08 0,22 9,3

-

14,40 0,08 0,22 -

9,30

-

x x x

44,35 25 1108,75

-

35,05 25 876,25

9,30 25 232,5

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt. 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngr.chim.cu MIC
91

CT coef.de transf. 2 0,20

2

Cantitatea ha ha a. n 3 4 0,40

2

Administrat gunoi de grajd cu MIG 60to / ha 3 Dezinfectat terenul 4 Desfundat la 60 cm adâncime cu S 1800 5 Nivelat terenul cu NT –2,8 – 2 lucrări + discuit TOTAL - Total ha a.n. Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON / ha a. n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 2 3 1

0,08 0,43 8,90 1,07

1 1 1 2

6,40 0,43 8,90 2,14 18,27 250 4567,50

RON

UM 2 Kg Kg To

Cantitatea 3 1000 600 80

- Superfosfat - Sare potasică - Gunoi de grajd semifermentat 4 - Sinoratox kg 30 25 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar MATERIALE Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt. 0 1 1 Îngrăş.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 (ha)

Valoarea RON/UM Total RON 4 5 1 1000 1 600 50 400 750 2750

Greut. pentru transport 6 1000 600 80000 30 81700

Distanţa de Cantit.tr transp km ansport. t 2 3 50 1,7 10 80 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.III materiale 2750,00 Cap.IV transport 331,88

Volum total t/km 4 85 800 885 0,375 331,88 RON Total cheltuieli directe 8758,13

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I manopera Pentru 1(un) hectar 1108,75

Cap.II utilaje 4567,50

92

1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PĂR de tip intensiv Cap.I Manoperă: Nr. crt. Nr. articol Denumirea lucrării din normele Z.O/ din de muncă , unitatea de măsură UM NTM/92 şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr. chimice - 2 operaţiuni UM=t, cantitate= ( 1,4 x 2) 2,8 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp, distanţa de transport 8 -12 km UM = t, cantitate = 60 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t, cantititate. = 60 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t, cantititate. = 1,4 Descărcat MIC – 2 lucrări UM=ha, cantitate=2 Defrişarea de porumbar, măceş, mur, păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha, cantitate= 0,50 1 (unu) ha - Total Z.O. - Tarif RON/Z.O. 3 0,11 TOTA L Z.O. 4 0,31 din care pe categorii

0 1

I II 5 6 0,31

III 7 -

IV 8 -

2

3226

0,25

15,00

-

15,0

-

-

3

3223

0,18

10,80

-

10,80

-

-

4 5 6

3091 3136 asimilat 2887

0,14 0,10 18,60

0,20 0,20 9,30

-

0,20 0,20 -

9,30

-

TOTAL MANO PERA PENTRU 1 - Total RON ha

x x x

35.81 25 895,25

-

26,51 25 662,75

9,30 25 232,5

-

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Coef. de crt Nr. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,20
93

Cantitatea Ha 3 2 Ha.a.n. 4 0,40

2 3 4 5

Anexa 1 275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4 Anexa 1 192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1 259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha

0,08 0,43 8,90 0.47 Total ha.a.n. Tarif RON /ha.a.n Tarif pentru 1(un) ha RON

1 1 1 2

4,80 0.43 8,90 0,94 15,47 250 3867,5

Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 ( un ) ha

UM 2 kg Kg to kg

Canti tatea 3 800 600 60 30 pentru

Valoarea RON/UM TOTAL RON 4 5 1 800 1 600 50 300 25 1(unu) ha 750 24450

Greut pentru transp 6 0,8 0,6 60,0 0,1 61,5

Distanţa de transport Km 2 10 50 Total t/km Tarif RON/t/km

Cantitate transport tone 3 60 1,4 4

Volum total t/Km 600 70 670 251,3

94

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera 1 Pentru 1 (unu ) 895,2 hectar

Cap.II. Utilaje 3867,5

Cap.III Materiale 2450,0

RON Cap.IV Transport 251,3

Total chelt.directe 7464,05

1.3. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun Cap. 1 Manoperă Nr. crt 0 1 Nr. articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =60 3246 Încărcat şi descărcat îngr.chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0,25 TOTAL ZO 4 15,00 din care pe categorii I 5 II 6 15,00 III 7 IV 8

2

O,18

10,80

-

10,08

3

0,11

0,31

-

0,31

4 5 6

3091 3136 2863 redus1/2

UM=t: cantit =(1,4x2)=2,8 Mărunţit îngrăş.chimice 0,14 UM=t: cantit =1,4 Deservit MIC - 2 lucrări 0,10 UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de 18,6 porumbar,măceş,rugi 0 cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri X 1(unu) ha

0,20 0,20 9,30

-

0,20 0,20 9,30

35,81 25 895,25

-

35,81 25

TOTAL MANOPERĂ PENTRU

Total RON X ZO Total RON X

-

895,25

95

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de anexa 1 transf. 0 1 2 3 1 Administrat îngr.chim.cu MIC(2 275 0,20 lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 0,08 60 t / ha 3 Desfundat terenul la 60 cm 245 8,90 adâncime 4 Dezinfectat terenul 287 0,43 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 0,47 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI -1(un) - Tarif RON / ha a. n MECANICE ha - Total pentru un ha RON PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 1 - Superfosfat 2 - Sare potasică 3 - Gunoi de grajd 4 - Sinoratox 5G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

ha 4 2 1 1 1 2

Cantitatea ha .a. n. 5 0,40 4,80 8,90 0,43 0,94 15,47 250 3867,5

Valoarea RON/U Total M RON 2 3 4 5 Kg 800 1 800 Kg 600 1 600 T 60 5 300 kg 30 25 750 PENTRU 1 (unu) hectar 2450

UM

Cantitatea

Greut.pentru transport 6 0,8 0,6 60 0,1 61,5

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Îngrăş.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha

Distanţa Cantit.tr de transp ansport. km t 2 3 50 1,5 10 60 -total t/km -tarif RONt/km -total RON Cap.III materiale 2450,0 Cap.IV transport 253,1

Volum total t/km 4 75 600 675 0,375 253,1 RON Total directe 7465,85 cheltuieli

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I manopera Pentru 1(un) 895,25 hectar

Cap.II utilaje 3867,5
96

1.4. Antemăsutătoare –Deviz nr.1. pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi la hectar Distanţele de plantare: 8 m între rânduri şi 6 m pe rând Cap. I - Manoperă: Nr. Număr Denumirea lucrării din Crt. art. Din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1. 2887 Defrişarea de porumbar, măceş, mur cu Φ pâna la 10 cm. şi grad de acop. 20% UM=ha ; cant. =1.0 2. 2892 Revizuirea şi completarea lucrării de defrişare :UM=ha; cant.=1 3. 2918 Evacuarea material lemnos cu volum de 2,1-3,0 m3/ha: UM=ha;cantit.=1 4. 1819 Confecţionat picheţi: UM=ha,cantit.=1 5. 1859 Pichetat terenul:UM= mb;cantit.=0,208 6. 3226 Încărcat, transportat la 8-10 Km. şi descărcat în câmp,gunoiul de grajd UM=tone, cantit.=20,0 7. 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice (2operaţiuni) M=buc.,cantit.=0.5 8. 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t; cantitate=0,5 9. 1832 Săpat gropi de 1 × 1 × 0,8m. UM=buc.; cantit.=208 10. 1867 Administrat îngrăşăminte UM=mb; cantitate=o,208 11. 3281 Încărcat şi descărcat pomi şi picheţi UM=tone; cantit. =o.5 12. 1773 Făcut şanţ de 50 × 50cm. şi stratificat UM=ml. cantit.=5 Z.O. UM 3 18,8 Total Z.O. 4 18,8 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 18,80 8

3,2 1,02 0,66 1,0 0,25

3,2 1,02 0,14 1,0 5,0 5,00 0,14

3,20 1,02

1,0

0,11

0,06

0,06

0,14 0,125 1,54 0,20 0,05

0,07 26,0 0,32 0,10 0,25

0,07 26,00 0,32 0,10 0,25

97

13. 14.

1775 1846

Stratificat pomi UM=mb. Cantit.=0.2 Adus gunoiul de grajd la gropi UM=mb. Cantit.=0.208 Fasonat rădacina, făcut mocirla şi mocirlitul în vederea plantării UM=mb; cantit.=0.208 Repartizat pomi la gropi UM=mb; cantitate=0,208 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.; cantit.=208 1( unu ) Total Z.O.uri ha Tarif RON /Z.O Total RON

1,82 8

0,38 1,66 1,66

0,38

15.

1845

3,33

0,69

0,69

16. 17.

1845 1847

3,13 0,042

0,65 8,74

0,65 8,74

TOTAL MANOPERĂ

× × ×

68,08 25 1702

0,14 25 3,5

7,86 25 196,5

51,34 25 1283, 5

8,74 25 218,5

Cap.II-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. CT Lucrarea crt. Caracteristici şi utilajul folosit Coef.de ha transf. 0 1 2 3 1. Arătură adâncă la 30cm.- 2 lucrări înainte 1,80 2 de plantare 2. Administrat gunoi de grajd cu MIG -4 – 20 0,08 1 t/ha 3. Discuit+nivelat terenul înainte de plantare 0,47 2 4. Arătura normală în livadă înainte de 1,36 1 plantare 5. Discuit după plantare 0,47 1 6. Dezinfectat solul 0,43 1 TOTAL 1(un) ha Total ha a.r. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.r MECANICE Total pentru un ha RON Cap. III. –Materii şi materiale Nr. Denumirea Crt. 0 1 Gunoi de grajd 100kg./pom Sinoratox Îngrăşăminte chimice complexe 2,5 kg./pom

Cantitatea Ha /a.n. 4 3,60 1,6 0,94 1,36 0,47 0,43 8,4 250 2100

UM 2 Kg. Kg Kg
98

Cantitate a 3 20 30 500

RON / UM 4 50 25 1

Valoarea Total Greutate pe mii lei transport 5 6 1000 20000 750 100 500 500

Pomi altoiţi cu rezerva de 3% Pichete TOTAL VALOARE MATERII MATERIALE

Buc 215 20 Buc 210 0,3 ŞI :pentru 1 (un) ha 6613

4300 63

500 100 22200

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea –grupa Distanţa de Crt. transport 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice +liudator Pomi altoiţi TOTAL 1 ( un) ha TRANSPORTURI PENTRU : 0 1. 2. 3.

Cantitatea transport tone 2 3 10 20,0 50 0,6 50 0,5 Total t/km Tarif RON/t/km. Total RON RON Cap. IV Transport 95,63

Volum total t/km 4 200,0 30, 25 255,0 0,375 95,63

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap. II Manoper Utilaje a pentru 1 (un) hectar 1702 2100

Cap.III Material e 6613

Total cheltuieli directe 10510,63

99

1.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de GUTUI de tip intensiv Nr. articol Denumirea lucrării din Z.O/ din normele de muncă , UM NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr. chimice - 2 operaţiuni UM=t, cantitate = ( 1,4 x 2) 2,8 3226 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp, distanţa de transport 8 -12 km UM = t, cantitate = 45 3223 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t, cantititate. = 45 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t, cantititate. = 1,4 3136 Descărcat MIC – 2 lucrări asimilat UM=ha, cantitate=2 Cap.I Manoperă: 6 2887 Defrişarea de porumbar, măceş, mur, păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha, cantitate= 0,50 1 (unu) ha - Total Z.O. - Tarif RON/Z.O. - Total RON 3 0,11 TOTAL Z.O. din care pe categorii

I 4 0,31 5 -

II 6 0,31

III 7 -

IV 8 -

0,25

11,25

-

11,25

-

-

0,18

8,10

-

8,10

-

-

0,14 0,10

0,20 0,20

-

0,20 0,20

-

-

18,60

9,30

-

-

9,30

-

TOTAL MANO PERA PEN TRU

x x x

29,36 25 734,0

-

20,06 25 501,5

9,30 25 232,5

-

Nr. crt

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef. de Nr. Articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC
100

Cantitatea

0 1

Ct 2 0,20

Ha 3 2

Ha.a.n. 4 0,40

2 3 4 5

( 2 lucrări) Anexa 1275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4; 45 t/ha Anexa 1192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha

0,08 0,43 8,90 0.47 Total ha.a.n. Tarif RON /ha.a.n Tarif pentru 1(un)ha RON Canti tatea 3 800 600 45 30 Valoarea RON/UM 4 1 1 5 25

1 1 1 2

3,60 0.43 8,90 0,94 14,27 250 3567,5

Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE

UM 2 kg Kg to kg pentru 1 (unu) ha

TOTAL RON 5 800 600 225 750 2375

Greut pentru. transp. 6 0,8 0,6 60,0 0,1 61,5

Nr. crt 0 1 2

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Gunoi de grajd 10 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G 50 Total transporturi pentru 1 (un) ha Total t/km Tarif RON/ t/km Total RON Cap.II. Utilaje 3567,5 Cap.III Materiale 2375,0

Cantitate transport tone 3 45 1,4

Volum total t/Km 4 450 71,5 521,5 0,375 195,6

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 734,0

Cap.IV Transport 195,60

RON Total chelt.directe 6872,10

101

1.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CAIS Cap.I Manoperă: Nr.artico Denumirea lucrării din Nr. l normele de muncă crt. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.cantit.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice – două operaţinui UM=t: cantit.= (1,4x2)=2,8 4 5 6 3091 3136 asimilat 2863 asimilat Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.=1,4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit.=2 Defrişarea de porumbar, măceş, mur, păducel cu 20% grad de acop. UM=ha:cantitatea 0,5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z.o..uri Tarif RON/z.o. Total RON din care pe categorii z.o. UM 3 0,25 TOTAL z.o. 4 12,50 I 5 II 6 12,50 III 7 IV 8

0,18 0,11

9,00 0,31

-

9,00 0,31

0,14 0,10 18,6

0,20 0,20 9,30

-

0,20 0,20 9,30

x x x

31,51 25 787,75

-

22,.21 25 555,25

9,30 25 232,5

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287
102

CT. Coef.de transf. 2 0,20 0,08 0,43

Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha. a..n. 4 0,40 4,00 0,43

4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 TOTAL 1(un ) ha Total ha.a..n. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.a.n PENTRU: Total pentru un ha. Cap.III Materii şi materiale Nr.crt. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.M. 4 1 1 5 25 RON

8,90 0,47

1 2

8,90 0,94 14,67 250 3667,5

RON

Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.crt. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp. Km. 2 50 10 Cantitatea transport. tone 3 1,5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0,375 215,625 RON Cap.IV Transporturi 215,625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 787,75

Cap.II Utilaje 3667,5

Cap.III Materiale 2400,00

Total Cheltuieli directe 7070,875

103

1.7.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PIERSIC Cap.I Manoperă: Nr. Denumirea lucrării din Nr. articol normele de muncă crt. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp. 8-12 km UM=t: cantitatea=45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.cantit.=50 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.= (1,4x2)=2,8 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.=1,4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit.=2 Defrişarea de porumbar, măceş, mur, păducel cu 20% grad de acop. UM=ha:cantitatea 0,5 1(unu) ha Total z.o..uri Tarif RON/z.o. Total RON din care pe categorii z.o. UM 3 0,25 TOTAL z.o. 4 11,25 I 5 II 6 11,25 III 7 IV 8

0,18

9,00

-

9,00

3

3246

0,11

0,31

-

0,31

4

3091

0,14

0,20

-

0,20

5 6

3136 asimilat 2863 asimilat

0,10 18,6

0,20 9,30

-

0,20 9,30

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

x x x

29,36 25 734,00

-

20,06 25 501,5

9,30 25 232,5

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG192 4 45 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 258 1800
104

CT. Coef.d e transf. 2 0,20 0,08 0,43 8,90

Cantitatea Ha 3 2 1 1 1 Ha. a..n. 4 0,40 3,60 0,43 8,90

5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha.a..n. Tarif RON/ha.a.n Total pentru un ha.

0,47

2

RON

0,94 14,27 250 3567,5

Cap.III Materii şi materiale Nr.crt. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 45 30 RON RON pe U.M. 4 1 1 5 25 Valoarea Total RON 5 800 600 225 750 2375

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.crt. 0 1 2 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif Total RON/t/km RON Cap.II Utilaje 3567,5 Cap.III Materiale 2375,00 Cap.IV Transporturi 195,6 Total Cheltuieli directe 6872,1 Distanţa de transp. Km. 2 50 10 Cantitatea transport. tone 3 1,43 45 Volum total tkm 4 71,5 450 521,5 0,375 195,60

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 734,00

105

1.8. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de VISIN Cap. 1 Manopreă Nr. Nr. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =45 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.chimice 2 operaţiuni UM=t:cantit=(1,4x2)=2, 8 Mărunţit îngrăş.chimice UM=t: cantit =1,4 Deservit MIC - 2 lucrări UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de porumbar,măceş,rugi cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri TOTAL MANOPERĂ PENTRU 1(unu) ha Total RON ZO Total RON X X X 29,36 29,36 ZO UM 3 0,25 TOTAL ZO 4 11,25 din care pe categorii I 5 II 6 11,25 III 7 IV 8

O,18 0,11

8,10 0,31

-

8,10 0,31

4 5 6

3091 3136 2863 redus1/2

0,14 0,10 18,60

0,20 0,20 9,30

-

0,20 0,20 9,30

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngr.chim.cu MIC(2 lucrări) 275 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 45 t / ha 192

CT coef.de transf. 3 0,20 0,08

Cantitatea ha 4 2 1 ha a. n 5 0,40 3,6

106

3

Desfundat terenul la 60 cm adâncime

245

8,90

1 1 2

8,90 0,43 0,94 14,27 250 3567,5

4 Dezinfectat terenul 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) TOTAL - Total LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif MECANICE - Total PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt

287 0,43 251 0,47 Ha a. n RON / ha a. n pentru un ha

RON

Valoarea RON/U Total M RON lei 0 1 2 3 4 5 1 - Superfosfat Kg 800 1 800,0 2 - Sare potasică Kg 600 1 600,0 3 - Gunoi de grajd T 45 5 225,0 4 - Sinoratox 5G kg 30 25 750,0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI PENTRU 1 (unu) hectar 2375,0 MATERIALE Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Îngrăş.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 734,0 3567,5 hectar Distanţa Cantit.tr de transp ansport. km t 2 3 50 1,5 10 45 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.III materiale 2375,0 Cap.IV transport 196,875

UM

Cantitate a

Greut.pentru transport 6 800 600 45000 30 46430

Volum total t/km 4 75 450 525 0,375 196,875

RON Total cheltuieli directe 6873,375

107

1.9. Antemăsurătoare-Deviz nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CIRES Cap.I Manoperă: Nr. Denumirea lucrării din Nr. articol normele de muncă crt. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.cantit.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.= (1,4x2)=2,8 4 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.=1,4 5 3136 Deservit MIC-2 lucrări asimilat UM=ha: cantit.=2 6 2863 Defrişarea de porumbar, asimilat măceş, mur, păducel cu 20% grad de acop. UM=ha:cantitatea 0,5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z.o..uri Tarif RON/z.o. Total RON din care pe categorii z.o. UM 3 0,25 0,18 0,11 TOTAL z.o. 4 12,50 9,00 0,31 I 5 II 6 12,50 9,00 0,31 III 7 IV 8

0,14 0,10 18,6

0,20 0,20 9,30

-

0,20 0,20 9,30

x x x

31,51 25 787,75

-

22,.21 25 555,25

9,30 25 232,5

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287

CT. Coef.d e transf. 2 0,20 0,08 0,43

Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha. a..n. 4 0,40 4,00 0,43

108

4 5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU

Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800

258

8,90 0,47

1 2

8,90 0,94 14,67 250 3667,5

Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha.a..n. Tarif RON/ha.a.n Total pentru un ha.

RON

Cap.III Materii şi materiale Nr.crt. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.M. 4 1 1 5 25 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.cr t. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp. Km. 2 50 10 Cantitatea transport. tone 3 1,5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0,375 215,625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) 787,75 3667,5 hectar

Cap.III Materiale 2400,0

RON Cap.IV Transporturi 215,625

Total Cheltuieli directe 7070,875

109

1.10. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha

Cap. I. Manoperă
Nr. crt. 0 1 Nr. articol din NTM/92 1 3226 Denumirea lucrării din ZO/ normele de muncă UM Unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Încărcat + descărcat 0,25 gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t; cantit. = 45 t Încărcat gunoi din 0,18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t; cantit. =45 Încărcat + descărcat 0,11 îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t; cantit. = 0,8 x 2 = 1,6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t; cantit=0,8 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha; cantit. = 2 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha; cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha; cantit. = 1,0 1 (unu) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 0,14 TOTAL ZO 4 11,25 I Din care pe categorii II III IV 5 6 11,25 7 8 -

2

3223

8,10

-

8,10

-

-

3

3246

0,18

-

0,18

-

-

4

3091

0,11

0,11

-

-

-

5 6

3148 2863

2,00 6,39

4,00 6,39

4,00 -

-

6,39

-

7

2331

0,20

0,20

-

-

0,20

-

TOTAL MANOPERĂ PENTRU

x

30,93 25 755,75

4,11 25 102,75

19,53 25 488,25

6,59 25 164,75

-

Cap.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art. CT. crt. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. NPC/79 de anexa 1 transf. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2,00
110

Cantitatea ha Ha.a.n. 4 1 5 2,00

Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.a.n. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat UM 2 kg kg t

2

0,20 0,08 0,48 0,47

2 45 1 2 RON

0,40 3,60 0,48 0,94 7,42 250 1855,0

Cantitatea 3 500 300 45

Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500,0 1 300,0 5 225,0 25 750,0 1775,0

Greut. pentru transp. 6 500 300 45000 30 45830

4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

kg 30 pentru 1 (unu) hectar

Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea- grupa Distanţa de Cantitatea crt. transp. km. transp. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 0,83 2 Gunoi de grajd 10 45 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total RON Total cheltuieli directe Specificare Cap.I Manopera 755,75 Cap.II Utilaje 1855,00 Cap.III Materiale 1775,00

Volum total t/km 4 41,5 450 491,5 0,375 184,312

RON Cap.IV Total Transport Chelt. Directe 1843,12 4570,062

Pentru 1 (unu) hectar

111

1.11. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de CĂTINA ALBĂ cu desimea de 3333 plante/ha Nr. crt. 0 1 Cap. I. Manoperă Nr. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 1 2 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t; cantit. = 35 t 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t; cantit. =35 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t; cantit. = 0,8 x 2 = 1,6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t; cantit=0,8 Deservit MIG (1 lucrări) UM = ha; cantit. = 1 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha; cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha; cantit. = 1,0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON ZO/UM TOTAL ZO 4 8,75 Din care pe categorii II III IV 5 6 8,75 7 8 -

I

3 0,25

2

0,18

6,30

-

6,30

-

-

3

3246

0,11

0,26

-

0,26

-

-

4

3091

0,14

0,11

0,11

-

-

-

5 6

3148 2863

2,00 6,39

2,00 6,39

2,00 -

-

6,39

-

7

2331

0,20

0,20

-

-

0,20

-

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

x

24,07 25 601,75

2,17 25 54,25

15,31 25 382,75

6,59 25 164,75

-

Cap.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art. CT. crt. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. NPC/79 de anexa 1 transf. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2,00
112

ha 4 1

Cantitatea Ha.a.n. 5 2,00

Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.a.n. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM

2

0,20 0,08 0,48 0,47

2 35 1 2 RON

0,40 2,80 0,48 0,94 6,62 250 1655,0

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

Canti Valoarea RON/U Total tatea M RON 2 3 4 5 kg 800 1 800,0 kg 300 1 600,0 t 35 5 175 kg 30 25 750 x pentru 1 (unu) hectar 2325,0

Greut. pentru transp. 6 800 600 3500 30 36430

Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea- grupa Distanţa de crt. transp. km. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap.I Manopera 601,75 Cap.II Utilaje 1655,0

Cantitatea transp. tone 3 1,43 35 RON

Volum total t/km 4 71,5 350 421,5 0,375 158,062 Total Chelt. Directe 4739,81

Cap.III Materiale 2325,0

RON Cap.IV Transport 158,06

113

1.12. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha Cap. I. Manoperă Nr. Nr. Denumirea lucrării ZO/ crt. articol din normele de UM din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 3226 Încărcat + descărcat 0,25 gunoi de grajd cu transp. de la 8-12 km UM = t; cantit. = 50 tone 2 3223 Încărcat gunoi din 0,18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM = t; cantit. = 50 tone 3 3246 Încărcat + descărcat 0,11 îngrăşăminte chimice (2 operaţiuni) UM = t; cantit: 1,2 x 2 = 2,4 4 3091 Mărunţit 0,14 îngrăşăminte chimice UM = t; cantit: 1,2 5 3148 Deservit MIG (2 2,00 lucrări) UM = ha; cantit: = 2 6 2863 Defrişare tufişuri 6,39 (grad acop. 20%) UM = ha; cantit: = 1,0 7 2331 Parcelarea şi 0,20 trasarea căilor de acces UM = ha; cantit: = 1,0 TOTAL 1 (unu) ha Total x MANOPERĂ ZO-uri PENTRU Tarif RON/ ZO Total RON TOTAL ZO Din care pe categorii II III IV

I

4 12,50

5 -

6 12,50

7 -

8 -

9,00

-

9,00

-

-

0,26

-

0,26

-

-

0,17 4,00 6,39 0,20

0,17 4,00 x

x

6,39 0,20

x

32,52 25 813,00

4,17 25 104,25

21,76 25 544,00

6,59 25 164,75

-

114

Cap.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art. CT. crt. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. NPC/79 de anexa 2 transf. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2,00 2 Administrat îngrăşăminte chimice 2 275 0,20 lucrări 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0,08 4 Dezinfectat terenul (asimilat) 37 0,48 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0,47 TOTAL 1(un) ha Total ha.a.n. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat UM Cantitatea 3 800 600 50

ha 4 1 2 50 1 2 RON

Cantitatea Ha.a.n. 5 2,00 0,40 4,00 0,48 0,94 7,82 250 1955,00

2 kg kg t

Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 800,0 1 5 600,0 250,0 750,0 2400,0

Greut. pentru transp. 6 800 600 50000 30 51430

4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea- grupa crt. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap.I Manopera 813,00

kg 30 25 pentru 1 (unu) hectar

Distanţa de transp. km. 2 50 10

Cantitatea transp. tone 3 1,43 50

Volum total t/km 4 71,5 500 571,5 0,375 214,312 Total Chelt. Directe 5382,31

Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap.II Utilaje 1955,00
115

RON RON Cap.IV Transport 214,31

Cap.III Materiale 2400,00

1.13.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de ZMEUR Cap. 1 Manopreă Nr. Nr. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf. şi împrăştiat pe teren UM =t: cantit =60 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr. chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0,25 TOTAL ZO 4 15,00 din care pe categorii I 5 II 6 15,00 III 7 IV 8

0,18

10,80

-

10,80

0,11

0,22

-

0,22

4 5 6

3091 3136 2863

UM=t: cantit. =(1,0x2) =2,0 Mărunţit îngrăş.chimice 0,14 UM=t: cantit =1 Deservit MIG ( 2 lucrări 2,00 )UM=ha : cantit = 2 Defrişat tufişuri cu 20% 6,39 grad de acoperire UM = ha : cantit = 1,0 Parcelare şi trasarea căilor de acces Total ZO uri 1(unu) Tarif Ron/ ZO ha Total Ron 0,20 X X X

0,14 4,00 6,39

0,14 4,00 6,39

7

2331

0,20 36,75 25 918,75

4,14 25 103,5

-

0,20

26,02 6,59 25 25

TOTAL MANOPERĂ PENTRU

650,5 164, 75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT coef. crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 de transf 0 1 2 1 Arătură adâncă la 30 – 35 cm Administrat îngr.chim.cu 2 11 275
116

Cantitatea ha ha a. n 4 1,0 2,0 5 2,00 0,40

3 2,00 0,20

3

Administrat gunoi de grajd cu 60 t / 192 ha 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif Ron/ha.a.n. MECANICE - Total pentru un ha PENTRU Ron Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt UM Cantitatea

0,08 0,48 0,47

60,0 1,0 2,0

4,80 0,48 0,94 8,62 250 2155,0

Valoarea RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 - Superfosfat Kg 600 1 600,0 2 - Sare potasică Kg 400 1 400,0 3 - Gunoi de grajd T 60 5 300,0 4 - Sinoratox kg 30 25 750,0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -A – PENTRU 1 (unu) hectar 2050,0 MATERIALE Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 2 1 Îngrăş.chimice + Sinoratox Gunoi de grajd 1 (unu) ha TOTAL TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 918,75 2155,0 hectar Distanţa Cantit.tr de transp ansport. km t 2 3 50 1,1 10 60,0 -total t/km -tarif Ron/t km -total Ron

Greut.pentru transport 6 600 400 60000 30 61030

Volum total t/km 4 55 600 655 0,375 245,62

Cap.III materiale 2050,0

Cap.IV transport 245,62

RON Total cheltuieli directe 5369,37

117

1.14. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de MUR cu desimea de 2667 plante/ha Cap. I. Manoperă Nr. Nr. Denumirea lucrării din crt. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t; cantit. = 50 t 2 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t; cantit. =50 3 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t; cantit. = 0,8 x 2 = 1,6 4 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t; cantit=0,8 5 3148 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha; cantit. = 2 6 2863 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha; cantit=1 7 2331 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha; cantit. = 1,0 TOTAL 1 (unu) ha Total ZOMANOPERĂ uri PENTRU Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 0,25 TOTA L ZO 4 12,50 Din care pe categorii II III IV 5 6 12,50 7 8 -

I

0,18

9,00

-

9,00

-

-

0,11

0,18

-

0,18

-

-

0,14 2,00 6,39 0,20 x

0,11 4,00 6,39 0,20 32,38 25 809,50

0,11 4,00 4,11 25 102,75

21,68 25 542,00

6,39 0,20 6,59 25 164,75

-

Cap.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art. CT. crt. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. NPC/79 de anexa 1 transf. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2,00 2 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 0,20
118

ha 4 1 2

Cantitatea Ha.a.n. 5 2,00 0,40

MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.a.n. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 kg kg t kg Cantitatea

0,08 0,48 0,47

50 1 2 RON

4,00 0,48 0,94 7,82 250 1955,0

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

3 500 300 50 30 x pentru 1 (unu) hectar

Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500,0 1 300,0 5 250,0 25 750,0 1800,0

Greut. pentru transp. 6 500 300 50000 30 50830

Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea- grupa crt. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTUR I PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Cap.I Manopera 809,50

Distan ţa de transp . km. 2 50 10

Cantitat ea transp. tone 3 0,83 50 RON

Volum total t/km

Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap.II Utilaje 1955,00

4 41,5 500 541,5 0,375 203,062

Cap.III Materiale 1800,00

Pentru 1 (unu) hectar

RON Cap.IV Total Transport Chelt. Directe 203,062 4767,56

119

2. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de infiinţare a unei plantaţii. 2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de MĂR având următoarele caracteristici : Distanţa de plantare; 4 m între rânduri şi 2 m pe rând şi desimea 1250 pomi/ha Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/9 Unitate de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 - Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 1,25 2 1859 - Pichetat terenul UM=ha cantit=1,5 3 1863 - Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit =1,25 4 3226 - Încărcat+desc. Gunoi cu trans. de la 8-12 km UM=t cantit=37,5 5 3246 - Încărcat+descărcat îngrăşăm. chimice două operaţiuni UM=t cantit=2,5 6 3281 - Încărcat şi desc. Pomi+picheţi UM=ml cantit=2,4 7 1773 - Făcut şanţ pt. stratificat de 50x50 cm UM=ml cantit=13 8 1775 - Stratificat pomii (100 buc/ml) UM=mb cantit=0,5 9 1843 - Fasonat rădăcina, făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb cantit=1,25 10 1846 - Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mb ;cantit=1,25 11 1868 - Administrat îngrăş. chimice manual 1 kg la groapă UM= mb. cantit = 1,25 12 1864 - Repartizat pomii la groapă în vederea plantării ZO UM 3 0,66 1,00 12,5 0 0,25 0,11 TOTAL ZO 4 0,83 1,5 15,63 9,38 0,28 Din care pe categorii

5 0,83 1,5 0,28

6 9,38 -

7 -

8

15,63 -

0,2 0,5 1,82 3,33

0,48 0,65 2,28 4,16

-

0,48 -

0,65 2,28 4,16

-

8,00 1,54

10,00 1,93

-

10,00 1,93

-

-

3,33

4,16

4,16

-

-

-

120

13

1866

14

2019

UM=mb, cantit=1,25 - Plantarea pomilor, 0,02 lucrare completă cu udat UM=buc. Pomi; cantit=1250 - Tăieri de proiectare a 0,48 coroanei UM=mb cantit=1,25 - Total ZO uri X 1(unu) ha - Tarif RON/ZO - Total RON X X

25,00

-

-

-

25,0

0,60
75,51 25 1887,75

0,60
7,37 25 184,25

21,79 25 544,75

21,35 25 533,75

25,00 25 625

TOTAL MANOPERA PENTRU

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT coef.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. 0 1 2 1 - Arătura normală printre rănduri 1,30 anexa 242 2 - Discuit arătura cu GD-2,8 două lucrări 0,59 anexa 254 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RONha a.n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU :

3 1 2

Cantitatea Ha Ha a.n 4 1,30 1,18 2,48 250 RON 620

Cantitate Valoarea a RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 - Picheţi ( refolosibili ) Mb 1,25 300,00 50,0 2 - Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 1288 20,00 1803,2 3% 3 - Mraniţă 30 kg/ pom T 38 50,00 133,0 4 - Îngr. Chim. Complexe(1 kg 1250 1,00 125,0 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar RON 29285,00 MATERII ŞI MATERIALE

Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt

UM

Greut.pentru transport 6 0,5 1,5 37,5 1,3 40,8

121

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea – Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 10 2 Mraniţa 10 3 Pomi altoiţi 50 4 Apă ptr. Udat pomii 20l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU

Cantit.transport. t 3 1,3 37,5 1,5 25 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.IV transport 192,38

Volum total t/km 4 13 375 75 50 513 0,375 192,38 RON Total cheltuieli directe 31985,13

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1887,75 620,00 hectar

Cap.III materiale 29285,00

Antemăsurătoare – Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PĂR cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând - numărul de pomi la hectar = 834 TOTAL Z.O. 4 0,55 din care pe categorii I II III 5 0,55 6 7

Cap.I Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării din crt. articol normele de muncă , din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi surse locale U.M. = mb ; cantitate = 0,834 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3m majorat cu 50% U.M. = ha ; cantitate = 1,5 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.M. = mb; cantitate = 0,834 4 5 3226 3246

Z.O/ UM 3 0,66

IV 8

1,00 12,5 0 1,50 10,43 1,50 10,43

Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t, cantitate = 25 0,25 Încărcat şi descărcat îngr. chim.se execută 2 lucrări UM= t, cantitate= 1,68 0,11
122

6,25 0,18

-

6,25 0,18

-

-

6 7 8 9

3281 1773 1775 1843

10 11 12

1864 1846 1868

13 14

1866 1951

TOTAL MANO PERA PENTRU

Încărcat şi descărcat pomi UM= t, cantitate= 1, 7 Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml, cantitate= 10 Stratificat pomi U.M. = mb; cantitate = 0,84 Fasonat rădăcina, făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.M. = mb; cantitate = 0,834 Repartizat pomii la gropi U.M. = mb; cantitate = 0,834 Adus mraniţă la gropi U.M. = mb; cantitate = 0,834 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U.M. = mb; cantitate = 0,834 Plantarea pomilor, lucrare completă cu udat 20 l U.M. = buc; cantitate = 0,834 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U.M. = mb; cantitate = 0,834 1 (unu) ha - Total Z.O. - Tarif RON/Z.O. - Total RON

0,20 0,05 1,82 3,33 3,33 8,0 1,54 0,34 0,50 1,53 2,78 2,78 6,67 1,29 2,78 0,34 6,67 1,29 0,50 1,53 2,78 -

0,02 0,84 x x x

16,68 0,71 52,29 25 1307,25

-

-

-

16,68 0,71

4,83 25 120,75

14,83 25 370,75

15,24 25 381,00

17,39 25 434,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt Lucrarea Nr. articol din NPC/78 0 1 2 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1,30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2,8 - două lucrări 0.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n.
123

Coef. de transformare

Cantitatea

Ha 3 1 2

Ha.a.n. 4 1,30 1,18 2,48

PENTRU:

1 (un) ha

Tarif RON 250 /ha.a.n Tarif pentru 1 RON ha Cantitatea 3 834 859 25 834 pentru 1(un) ha Valoarea RON/ TOTALR UM ON 4 5 0,3 250,2 25 21475 50 1250 1 834 23809,12

620

Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 30 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

UM 2 Buc. buc. to kg

Greut pentru. transp. 6 0,3 1,7 25,0 0,9 27,9

Nr.crt 0 1 2 3 4

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Îngrăşăminte chimice 50 Mraniţă 10 Pomi altoiţi 50 Apă pentru udat 20 l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total RON

Cantitate transport tone 3 0,9 25 1,7 17 4

Volum total t/Km 45 250 85 34 414 0,375 155,25

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Nr. SPECIFICARE crt. A – Pentru 1 (un ) hectar

Cap.I Manopera 1307,25

Cap.II. Utilaje 620,00

Cap.III Materiale 23809,20

RON Cap.IV Total Transport chelt.directe 155,25 25891,75

124

2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PRUN cu distanţa de plantare de 5x4 m şi desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. ctr 0 1 2 3 4 Nr.artic dinNTM/9 2 1 1819 1860 1863 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 - Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 0,5 - Pichetat terenul UM=ha cantit=1 - Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit = 0,5 - Încărcat gunoi şi descărcat cu transp.de la 8-12 km UM=t cantit=20 - Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=1,2 Făcut şanţ pt.stratif.pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 - Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0,5 - Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0,5 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0,5 - Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0,5 - Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc. cantit = 500 ZO UM 3 0,66 1,00 12,5 0,25 TOTA L ZO 4 0,33 1,50 6,25 5,00 5 0,33 Din care pe categorii

6 5,00 -

7 -

8

1,50 6,25 -

5 6

3281 1773

0,20 0,05

0,24 0,50

-

0,24 -

0,50

-

7 8 9 10

1775 1843 1845 1846

1,82 3,33 3,13 8,00

0,91 1,67 1,57 4,00

1,67 1,57 -

4,00

0,91 -

-

11

1866

0,02

10,00

-

-

-

10,00

125

12

3246

13

1867

14

2019

Încărcat şi desc. îngr.chim.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0,5x2)= 1,0 - Administrat manual îngrăş chimice. UM= mb cantit=0,5 - Tăieri pt.proiectarea coroanei UM=mb cantit=0,5 - Total ZO uri 1(unu) ha

-

0,11

0,11

0,11

-

-

-

1,54

0,77

-

0,77

-

-

0,84 X

0,24 33,09 25 827,25

0,24 3,92 25 98,00

10,01 25 250,25

9,16 25 229,00

10,00 25 250,00

TOTAL MANOPERA PENTRU

Tarif X RON/ZO - Total RON X

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.cr Lucrarea CT coef.de t Caracteristici şi utilajul folosit transf. 0 1 2 1 - Arătura normală în livadă 1,30 2 - Discuit arătura cu GD-2,8 0,59 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 2 1 UM Cantitatea Cantitatea Ha Ha a.n 3 4 1 1,30 2 1,18 2,48 250 RON 620

2 3 - Picheţi Buc 500 - Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 515 3% 3 - Mraniţă 40 kg/ pom T 20 4 - Îngr. chim. Complexe kg 500 (1 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE

Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0,3 150 20 10300 50 1 1000 500 11950

Greut.pentru transport 6 170 1000 20000 500 21670

126

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Apă pentru udat 20 l/pom 2 2 Pomi altoiţi 50 3 Îngr.chim.complexe 50 4 Mraniţă 10 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 827,25 620,00

Cantit.transport. t 3 10 1,0 0,5 20 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.IV transport 110,62

Volum total t/km 4 20,0 50,0 25,0 200,0 295,0 0,375 110,62 RON Total cheltuieli directe 13507,87

Cap.III materiale 11950,00

2.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de GUTUI cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând - numărul de pomi la hectar = 800 TOTAL Z.O. 4 0,53 din care pe categorii I II III 5 0,53 6 7 IV 8

Cap.I Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării din crt. articol normele de muncă , Z.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi surse 0,66 locale U.M. = mb ; cantitate = 0,800 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3 m U.M. = ha ; cantitate = 1 1,33 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.M. = mb; cantitate = 12,5 0,800 0 4 3226 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t, cantitate = 15 0,25 5 3246 Încărcat şi descărcat îngr. chim.se execută 2 lucrări UM= t, cantitate= 1,68 0,11 6 3281 Încărcat şi descărcat pomi UM= t, cantitate= 1, 6 0,20
127

1,33

-

-

1,33

-

10,00

-

-

10,00

3,75 0,18 0,32

-

3,75 0,18

-

-

-

0,32

7 8 9

1773 1775 1843

10 11 12

1864 1846 1868

13 14

1866 1951

TOTAL MANO PERA PENTRU

Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml, cantitate= 9,6 Stratificat pomi U.M. = mb; cantitate = 0,8 Fasonat rădăcina, făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.M. = mb; cantitate = 0,8 Repartizat pomii la gropi U.M. = mb; cantitate = 0,8 Adus mraniţă la gropi U.M. = mb; cantitate = 0,8 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U.M. = mb; cantitate = 0,8 Plantarea pomilor, lucrare completă cu udat 20 l U.M. = buc; cantitate = 0,8 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U.M. = mb; cantitate = 0,8 1 (unu) ha - Total Z.O. - Tarif RON/Z.O. - Total RON

0,05 1,82 3,33 3,13 8,0 1,54

0,48 1,46 2,66 2,50 6,40 1,23

2,50 -

6,40 1,23

0,48 1,46 2,66 -

-

0,02 0,84 x x x

16,00 0,67 47,51 25 1187,75

-

-

-

16,00 0,67

3,21 25 80,25

11,70 25 292,50

15,93 25 398,25

16,67 25 416,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Coef. de crt Nr. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1,30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2,8 - două lucrări 0.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.a.n Tarif pentru 1 ha

Cantitatea

0 1 2

Ha 3 1 2 250 RON

Ha.a.n. 4 1,30 1,18 2,48 620

128

Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 10 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI

UM 2 Buc. buc. to kg

Cantitatea 3 800 824 8 800 pentru 1(un) ha

Valoarea RON TOTAL UM RON 4 5 300 240,2 20 16480,0 50 400,0 1 800,0 17920,0

Greut pentru. transp. 6 0,4 1,57 8,0 0,8 10,77

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice Mraniţă Pomi altoiţi Apă pentru udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha

Distanţa de transport Km 2 50 10 50 2 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON

Cantitate transport tone 3 0,8 8 1,57 16

Volum total t/Km 4 4 80 78,5 32 194,5 0,375 72,937

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1187,75

Cap.II. Utilaje 620,00

Cap.III Materiale 17920,00

Cap.IV Transport 72,937

RON Total chelt.directe 19800,69

129

2.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând. Cap.I Manoperă: Nr.c rt. 0 1 2 3 4 Nr.arti Denumirea lucrării din col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 1 2 1819 Confecţionat picheţi U.M.-mb:cantit.=0,334 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.=1,0 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.=0,334 3226 Încărcat gunoi, transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.=10,0 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.=1,0 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif. UM=m.l.:cantit=7,0 1775 Stratif.pomi UM=mb: cantit.=0,334 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimicedouă operaţinuni UM=t: cantit.=(0,35x2) 0,7 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.=0,334 1843 Fasonat rădăcina , făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.=0,334 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0,334 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc. Cantit.334 z.o. U.M . 3 0,66 1,00 12,5 0,25 TOTA L z.o. 4 0,22 1,00 4,17 2,50 I 5 0,22 2,50 din care pe categorii II III IV 6 7 1,00 4,17 8 -

5 6 7 8

0,20 0,05 1,82 0,11

0,20 0,35 0,61 0,08

0,08

0,20 -

0,35 0,61 -

-

9 10

8,0 3,33

2,67 1,11

-

2,67 -

1,11

-

11 12

3,13 0,02

1,05 6,68

1,05 -

-

-

6,68

130

13 14

1867 1951

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

Administrat manual îngrăş. chimice UM=mb: cantit.=0,334 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb.cantit.=0,334 1-(unu) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

1,54 0,84 x x x

0,51 0,28 21,43 25 535,75

0,28 1,63 25 40,75

0,51 5,88 25 147,00

7,24 25 181,00

6,68 25 167,00

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2,8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.a..n. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.a.n PENTRU: Total pentru un ha. Cap.III Materii şi materiale Nr.crt . 0 1 2 Denumirea UM 2 buc. buc. T kg Cantitatea 3 334 334 10 334

CT. Coef.de transf. 2 1,30 0,59

Cantitatea Ha 3 1 2 Ha. a..n. 4 1,30 1,18 2,48

RON

250 620 Greutate pentru ttransp. 6 150 650 10000 350 11111

1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

Valoarea RON pe TOTAL U.M. RON 4 5 0,3 100,2 20 6880 50 1 500 334 7814,2

pentru 1 (unu) hectar RON

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. Denumirea-grupa transp. crt. Km. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10
131

Cantitatea transport. tone 3 0,35 10,00

Volum total t/km 4 17,5 100,0

3 Pomi altoiţi 4 Apa pt. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI

0,70 7,0 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Cap.II Utilaje 620,00 Cap.III Materiale 7814,20 RON Cap.IV Transport 62,437

50 2

35,0 14,0 166,5 0,375 62,437 Total cheltuieli directe 9032,387

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 535,75

2.7. Antemăsurătoare-Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha. Distanţa de plantare 4,5 m între rânduri şi 3,5 m pe rând. Cap.I Manoperă: Nr.c Nr.arti Denumirea lucrării din rt. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U.M.-mb:cantit.=0,635 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.=1,0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.=0,635 4 3226 Încărcat gunoi, transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.=10,0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.=1,0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif. UM=m.l.:cantit=7,0 7 1775 Stratif.pomi UM=mb: cantit.=0,635 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.=(0,35x2) 0,7 z.o. U.M. 3 0,66 1,33 12,5 0,25 TOT AL z.o. 4 0,41 1,33 7,94 2,50 din care pe categorii II III IV 6 2,5 0 0,2 0 7 1,33 7,94 8 -

I

5 0,41 -

0,20 0,05 1,82 0,11

0,20 0,35 1,16 0,08

0,08

0,35 1,16 -

-

132

9 10

1846 1843

11 12 13 14

1845 1866 1867 1951

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.=0,635 Fasonat rădăcina , făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.=0,635 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0,635 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc. Cantit.635 Administrat manual îngrăş. chimice UM=mb: cantit.=0,635 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb.cantit.=0,635 1-(unu) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

8,0 3,33

5,08 2,11

-

5,08 -

2,11

-

3,13 0,02 1,54 0,84 x x x

1,99 12,7 0,98 0,53 37,3 6 25 934

1,99 0,53 3,01 25 75,25

0,98 8,76 25 219

12,89 25 322,25

12,7 12,7 25 317,5

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2,8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.a..n. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.a.n PENTRU: Total pentru un ha. Cap.III Materii şi materiale Nr.crt . 0 1 2 Denumirea 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% UM 2 buc. buc. Cantitatea 3 635 654
133

CT. Coef.de transf. 2 1,30 0,59

Cantitatea Ha 3 1 2 Ha. a..n. 4 1,30 1,18 2,48

RON

250 620

Valoarea RON pe TOTAL U.M. RON 4 5 0,3 190,5 20 13080

Greutate pentru transp. 6 317,5 1235,76

Mraniţă 10 kg/pom T 6,35 Îngrăşăminte chimice kg 635 complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE

3 4

50 1 RON

317,5 635 14223

6350 635 8538,26

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.cr Denumirea-grupa transp. transport. t. Km. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0,635 2 Mraniţă 10 6,35 3 Pomi altoiţi 50 1,2 4 Apa pt. udat 20 l/pom 2 12,70 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II Manoper Utilaje a Pentru 1 (un) 934 620,00 hectar

Volum total t/km 4 31,75 63,5 60 25,4 180,65 0,375 67,74 RON Total cheltuieli directe 15.844,74

Cap.III Materiale 14223

Cap.IV Transport 67,74

2.8.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de VISIN cu distanţa de plantare de 4,5 m şi desimea de 560 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ZO ctr dinNTM/ normele de muncă UM 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi 0,66 refolosibili UM=mb: cantit = 1 2 1860 Pichetat terenul 1,33 UM=ha cantit=1 3 1863 - Săpat gropi de 12,5 50x50 UM=mb cantit = 0,56
134

TOTA L ZO 4 0,20 1,33 7,00

Din care pe categorii I 5 0,20 II 6 1,33 7,00 III 7 IV 8

4

3226

5 6

3281 1773

7 8 9 10

1775 1843 1845 1846

11

1866

12

3246

13

1867

14

2019

Încărcat mraniţă şi descărcat cu transp.de la 8-12 km UM=t cantit=5,6 - Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=12 Făcut şanţ pt.stratif.pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 - Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0,56 - Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0,56 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0,56 - Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0,56 - Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc. cantit = 560 - Încărcat şi desc. îngr.chim.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0,5x2) Administrat manual îngrăş. chimice. UM= mb cantit=0,56 - Tăieri pt.protecţia coroanei UM=mb cantit=0,56 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif RON/ZO - Total RON

-

0,5

2,80

-

2,80

-

-

0,20 0,05

0,24 0,50

-

0,24 -

0,50

-

1,81 3,33 3,13 8,00

1,01 1,86 1,75 4,48

1,86 1,75 -

4,48

1,01 -

-

0,02

11,20

-

-

-

11,20

0,11

0,22

0,22

-

-

-

1,54

0,86

-

0,86

-

-

0,84 X X X

0,47 33,92 25 848,0

0,47 4,5 25 112,5 8,38 25 9,84 25 11,20 25 280,0

TOTAL MANOPERA PENTRU

209,5 246,0

135

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT coef.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. 0 1 2 3 1 - Arătura normală în livadă 1,36 1 2 - Discuit arătura cu GD-2,8 0,60 1 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha.a.n. MECANICE - Total pentru un ha PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 2

Cantitatea Ha Ha a.n 4 1,36 0,60 1,96 250 RON 490

UM

Cantitatea

1 2 3 - Picheţi Buc 560 - Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 577 3% 3 - Mraniţă 40 kg/ pom T 5,6 4 - Îngr. chim. complexe(1 kg 560 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE

Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0,3 168,0 25 14452,0 50 1 280,0 560,0

Greut.pentru transport 6 280 1100 5600 500

15433,0 7540

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.transport. t crt transp km 0 1 2 3 1 Pomi altoiţi + picheti 50 1,4 2 Îngr.chim.complexe 50 0,56 3 Mraniţă 10 5,6 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha -total t/km PENTRU -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 848,0 490,0 hectar Cap.III materiale 15433,0 Cap.IV transport 57,75

Volum total t/km 4 70,0 28,0 56,0 154,0 0,375 57,75 RON Total cheltuieli directe 16828,75

136

2.9.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând. Cap.I Manoperă: Nr. Nr.arti Denumirea lucrării din crt. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U.M.-mb:cantit.=0,43 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.=1,0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.=0,430 4 3226 Încărcat gunoi, transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.=10,0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.=1,0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif. UM=m.l.:cantit=7,0 7 1775 Stratif.pomi UM=mb: cantit.=0,43 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.=(0,35x2) 0,7 9 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.=0,43 10 1843 Fasonat rădăcina , făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.=0,43 11 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0,43 12 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc. Cantit.430 13 1867 Administrat manual îngrăş. chimice UM=mb: cantit.=0,43
137

z.o. TOTAL U.M. z.o. 3 0,66 1,33 12,5 0,25 4 0,28 1,33 5,37 2,50

I

din care pe categorii II III IV 6 2,50 7 1,33 5,73 8 -

5 0,28 -

0,20 0,05 1,82 0,11

0,20 0,35 0,78 0,08

0,08

0,20 -

0,35 0,78 -

-

8,0 3,33

3,44 1,43

-

3,44 -

1,43

-

3,13 0,02 1,54

1,34 8,60 0,66

1,34 -

0,66

-

8,60 -

14

1951

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

Tăieri pentru protecţia coroanei 0,84 UM=mb.cantit.=0,43 1(unu) ha Total z.o.uri x Tarif x RON/z.o. Total RON x

0,36 26,72 25 668

0,36 1,63 25 51,5

6,80 25 170

9,26 25 231,5

8,60 25 215

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2,8-două 254 lucrări TOTAL 1(unu ) ha Total ha.a..n. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n MECANICE Total pentru un ha. PENTRU: Cap.III Materii şi materiale Nr.crt. Denumirea UM Cantitatea

CT. Coef.de transf. 2 1,30 0,59

Cantitatea Ha 3 1 2 Ha. a..n. 4 1,30 1,18 2,48

RON

250 620

Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

0 1 2

1

2 buc. buc. T kg

3 300 443 13,3 443

Valoarea RON pe TOTAL U.M. RON 4 5 0,3 90 25 11075 50 1 RON 665 443 12273,0

Greutate pentru transp. 6 150 840 13300 450 14740

pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr.crt. Denumirea-grupa de transp. Km. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 3 Pomi altoiţi 50
138

Cantitatea transport. tone 3 0,44 13,3 0,84

Volum total t/km

4 22,0 133,0 42,0

4 Apa pt. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI

2 8,86 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON RON Cap.II Utilaje 620,0 Cap.III Materiale 12273,0 Cap.IV Transport 80,512

17,7 214,7 0,375 80,512

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 668,0

Total cheltuieli directe 13641,512

2.10.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ALUN cu 580 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5,00 m între rânduri şi 3,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap. I Manopera Nr. Simbolul Denumirea lucrării din crt. normei normele de muncă (Nr.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc; cantit = 0,5 8 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha; cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi; cantit = 0,58 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi; cantit = 0,58 5 2343 Verif. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc; cantit = 0,58 6 1782 Plantat alun UM = mii buc; cantit. = 0,58 7 2347 Udat alunii după plantat cca. 5 l apă UM = mii buc; cantit = ZO/ UM 3 0,66 6,67 5,71 Total ZO 4 0,38 6,67 3,31 din care pe categorii I II III IV 5 0,38 6,67 3,31 6 7 8 -

4,00 2,32

-

2,32

-

-

0,40 0,23

0,23

-

-

-

2,35 4,00

1,36 2,32

2,32

-

1,36 -

-

139

0,58

8 9

2356 1908

10

2744

11 12

3157 2356

TOTAL MANOPERA PENTRU:

Muşuroit după udat UM = mii buc; cantit = 0,58 Prăşit pe rând 1,2 m – 4 lucrări UM = mii m2; cantit = 19,2 Preparat soluţie pt. 4 tratamente UM = mii l; cantit = 600 x 4 = 2,4 Deservit MPSP 300 (4 trat.) UM = ha; cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc; cantit = 0,58 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON

0,77 1,22

0,45 23,42

-

0,45

23,42

-

0,09

0,22

-

-

-

0,22

0,06 0,77

0,24 0,45

0,24 -

0,45

-

-

x x x

41,37 25 1034,25

13,15 25 328,87

3,22 25 80,50

24,78 25

0,22 25

619,50 5,5

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr. art. crt. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL : 1 (unu) ha Total ha.a.n. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. MECANICE Total pentru un ha PENTRU:

CT. Coef. de transf. 3 0,95 0,60 0,15

Cantitatea ha Ha.a.n. 4 1 4 4 5 0,95 2,40 0,60 3,95 250 987,5

RON

140

Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 2 1 Picheţi refolosibili Arb alun rădăcină + 3% rezervă

UM 2 buc buc

Cantitatea 3 580 597

Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0,3 174,0 10 50,0 80,0 40,0 5970,0 290,0 5760,0 960,0 13154,0

Greut. pentru transp. 6 197,2 580,0 580,0 72 24 6673,2

3 Mraniţa 10 kg/planto 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

t 5,8 kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - grupa crt. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1034,25

Distanţa Cantitate de a transp. transp. tone 2 3 2 0,2 50 0,58 10 5,8 50 0,1 Total t/km 6,68 Tarif RON/km Total RON Cap.III Materiale 13154,0 RON Cap.IV Transport 34,65

Volum total t/km 4 0,4 29,0 58,0 5 92,4 2,375 34,65 Total Chelt. Directe 15210,4

Cap.II Utilaje 987,50

141

2.11.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu 3333 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap. I Manopera Nr. Simbolul crt. normei (Nr.) 0 1 2 3 4 1 1819 2339 1186 1846 redus ½ Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat picheţi UM = mii buc; cantit = 1,67 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha; cantit = 1 Săpat gropi de 45 x45 x40 UM = mii gropi; cantit =3,33 Administrat gunoi la groapă UM = mii gropi; cantit = 2,7 Verif. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc; cantit = 3,33 Plantat mur UM = mii buc; cantit. = 3,33 Udat murii după plantat cca. 5 l apă UM = mii buc; cantit = 3,33 Muşuroit după udat UM = mii buc; cantit = 3,33 Prăşit pe rând 1,2 m – 4 lucrări UM = mii m2; cantit = 8 Preparat soluţie pt. 4 tratamente UM = mii l; cantit = 600 x 4 = 2,4 Deservit MPSP 300 (4 trat.) UM = ha; cantit = 4 ZO/ UM 3 0,66 6,67 6,67 4,00 Total ZO 4 1,10 6,67 22,21 13,32 din care pe categorii I II III IV 5 1,10 6,67 22,21 6 13,32 7 8 -

5

2343

0,40

1,33

1,33

-

-

-

6 7

1782 2347

2,35 4,00

7,83 13,32

13,32

-

7,83 -

-

8 9 10

2356 1908 2744

0,77 1,22 0,09

2,57 9,76 0,22

-

2,57

9,76

0,22

-

-

11

3157

0,06

0,24

0,24

-

-

-

142

12

2356

TOTAL MANOPERA PENTRU:

Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc; cantit = 3,333 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON

0,77

2,57

-

2,57

-

-

x x x

81,14 25 2028,5

44,87 25 1121,7 5 CT. Coef. de transf. 3 0,95 0,60 0,15

2,57 25 461,5

17,5 9 25 439, 75

0,22 25 5,5

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr. art. crt. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri 54 – 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL 1 (unu) ha Total ha.a.n. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 2 3 4 1 Picheţi refolosibili Mur în rădăcină + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto Insecticide UM 2 buc buc t kg Cantitatea 3 833 3433 17,2 72

Cantitatea ha Ha.a.n. 4 1 4 4 5 0,95 2,40 0,60 3,95 250 987,5

RON

Valoarea RON/UM Total RON 4 0,3 10 50 80 40 5 249,9 34330 860 5760 960 42159,9

Greut. pentru transp. 6 170 1730 17200 72 24 19200

5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

kg 24 pentru 1 (unu) hectar

143

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - grupa crt.

Distanţa de transp. 2 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total

Cantitate a transp. tone 3 0,17 1,83 17,2 30,0

Volum total t/km 4 0,34 91,5 172,0 263,8 0,375 98,925 Total Chelt. Directe 45274,82

0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU:

RON RON Cap.IV Transport 98,925

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2028,5

Cap.II Utilaje 987,5

Cap.III Materiale 42159,9

2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I. Plantaţia va fi de tip intensiv şi se vor utiliza la plantare butaşi înrădăcinaţi şi bine fortificaţi Cap. I Manopera
Nr. crt Simbol ul normei (Nr.)

0 1 2

1 1819 2339

3

1781

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat pichete UM = mii buc; cantit = 1,00 Pichetat terenul cu sârmă marcată UM = ha; cantit = 1,00 Săpat gropi de 20 x

ZO/ UM

Total ZO

din care pe categorii I II III

IV

3 0,66 6,67

4 0,66 6,67

5 0,66 6,67

6 -

7 -

8 -

5,71

22,84
144

22,84

-

-

-

4

1846 redus ½ 2343

5

6

1782

7

2347

8 9

2356 1908

10

2744

11 12

3157 2356

TOTAL MANOPERA PENTRU:

20 x 25 cm UM = mii gropi; cantit = 4,0 Administrat gunoi de grajd (turbă) UM = mii gropi; cantit = 4,0 Verificat, fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc; cantit = 4,0 Plantat butaşi înrădăcinaţi UM = mii buc; cantit. = 4,0 Udat fiecare butaş cu 5 l apă UM = mii buc; cantit = 4,0 Muşuroit după udat UM = mii buc; cantit = 4,0 Prăşit pe rând 1,2 m x 4 lucrări UM = mii m2; cantit = 19,2 Preparat soluţie pt. 4 tratamente UM = mii l; cantit = 2,4 Deservit MPSP 300 (4 trat.) UM = ha; cantit = 4 Muşuroit toamna UM = mii buc; cantit = 4,0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tari RON/ZO Total RON

4,00

16,00

-

16,00

-

-

0,40

1,60

1,60

-

-

-

2,35

9,40

-

-

9,40

-

4,00

16,00

16,00

-

-

-

0,77 1,22

3,08 23,42

-

3,08

23,42

-

0,09

0,22

-

-

-

0,22

0,06 0,77 x x x

0,24 3,08 103,21 25 2580,25

0,24 x 48,01 25 1200,25

3,08 22,16 25 554,00

x 32,82 25 820,5

x 0,22 25 5,5

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr. art. din CT. crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. anexa 2 de transf. 0 1 2 3
145

Cantitatea ha Ha.a.n. 4 5

Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 după plantare 2 Lucrat cu discul – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha.a.n. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili ¼ din nr. de plante Butaşi înrădăcinaţi fortificaţi cu rezerva 3% Mraniţă 5 kg/plantă UM 2 buc buc t

1

0,95 0,60 0,15

1 4 4

0,95 2,40 0,60 3,95 250 987,5

RON

Cantitatea 3 1000 4120 20

Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0,3 300,0 4 50 80 40 16480,0 1000,0 5760,0 960,0 24500,0

Greut. pentru transp. 6 340 2100 20000 72 24 22536

4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - grupa Distanţa de crt. transp. 0 1 1 Picheţi 2 Butaşi înrădăcinaţi + insectofungicide 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2580,25 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.II Utilaje 987,50

Cantitatea transp. tone 3 0,4 2,10 20,00 0,1 RON

Volum total t/km 4 0,8 105,0 200,0 5,0 310,8 0,375 116,55

Cap.III Materiale 24500,00

RON Cap.IV Total Chelt. Transport Directe 116,55 28184,30

146

2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ZMEUR cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 0,50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I. Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 - Confecţionat picheţi UM=mii buc: cantit = 0,5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă redus UM=ha cantit=1,0 1/2 3 1781 - Săpat de 20x20x25 UM=mii gropi cantit = 8 4 1846 - Administrat 5 kg gunoi redus pe groapă 1/2 UM=mii gropi cantit=8,0 5 2343 - Verificat, fasonat şi redus ½ mocirlit rădăcini UM=mii buc cantit=8 6 1782 - Plantat drajoni de zmeur UM=mii buc cantit=8,0 7 2347 Udat zmeurul după plantare UM=mii buc cantit=8,0 8 2356 - Muşuroit după udat UM=mii buc cantit=8,0 9 1908 - Prăşit pe rând 1,2m-4 lucrari UM=mii m2 cantit=19,2 10 2744 - Preparat soluţia pentru 4 trat UM=mii l gropi cantit=2,4 11 3157 - Deservit MPSP – 300(4 trat) UM= ha. cantit = 4,0 12 2356 - Muşuroit toamna UM=mii buc cantit= 8 - Total ZO uri ZO UM 3 0,66 3,33 5,71 2,00
TOTAL ZO

Din care pe categorii

4 0,33 3,33 45,68 16,00

5 0,33 3,33 45,68 16,0

6 -

7 -

8 -

1,20 2,35 4,0 0,77 1,22 0,09

9,60 18,80 32,00 6,16 23,42 0,22

9,60 18,80 32,00 6,16 23,42 0,22

0,06 0,77 x
147

0,24 6,16 161,94

0,24 6,16 107,18 12,32 42,22 0,22

TOTAL MANOPERA PENTRU

- Tarif Ron/ZO 1(unu) ha - Total Ron

x x

25 4048,5

25 2679,5

25 308,0

25 1055,5

25 5,5

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.c Lucrarea Nr.art. CT rt Caracteristici şi utilajul din coef. Ha folosit NPC/79 de anexa 2 transf. 0 1 2 3 4 1 - Arătura normală în livadă 48 0,95 1 2 - Lucrat cu discul printre 54 0,60 4 rânduri- 4 lucrări 3 - Stropit cu insecto74 0,15 4 fungicide TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(unu) ha - Tarif Ron/ha a.n MECANICE - Total pentru un ha Ron PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 2 UM Cantitatea

Cantitatea Ha a.n 5 0,95 2,40 0,60 3,95 250 987,5

1 2 3 - Picheţi refolosiţi Buc 500 - Drajoni zmeur cu rezerva de Buc 8240 3% 3 - Mraniţă 4 kg/ arbust T 32 4 - Însecticide 2400 l x 3% kg 72 - Fungicide 2400 l x 1% kg 24 TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE

Valoarea Ron/ Total UM Ron 4 5 0,3 150,0 4 32960,0 50 80 40 1600,0 5760,0 960,0 41430,0

Greut.pentru transport 6 170 2000 32 72 24 34266

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit. crt transp km transport. t 0 1 2 3 1 Picheţi 2 170 2 Drajoni zmeur 50 2,0 3 Mraniţă 10 32 4 Insecto-fungicide 50 0,1 TOTAL TRANSPORTURI 1(un) ha -total t/km PENTRU -tarif Ron/t/km -total Ron
148

Volum total t/km 4 0,34 100 320 5 425,34 0,375 159,50

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 4048,50 987,50 hectar

Cap.III materiale 41430,0

Cap.IV transport 159,50

RON Total cheltuieli directe 46625,50

2.14.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de MUR cu 2667 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap. I Manopera Nr. Simbolul Denumirea lucrării din crt. normei normele de muncă (Nr.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc; cantit = 0,5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha; cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi; cantit = 2,7 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi; cantit = 2,7 5 2343 Verif. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc; cantit = 2,7 6 1782 Plantat mur UM = mii buc; cantit. = 2,7 7 2347 Udat murii după plantat cca. 5 l apă UM = mii buc; cantit = 2,7 8 2356 Muşuroit după udat UM = mii buc; cantit = 2,7 9 1908 Prăşit pe rând 1,2 m – 4 lucrări UM = mii m2; cantit = 19,2 10 2744 Preparat soluţie pt. 4 tratamente UM = mii l; cantit = 600 x 4 = 2,4 ZO/ UM 3 0,66 6,67 5,71 Total ZO 4 0,33 6,67 15,41 din care pe categorii I II III IV 5 0,33 6,67 15,41 6 7 8 -

4,00

10,80

-

10,80

-

-

0,40 2,35 4,00 0,77 1,22 0,09

1,08 6,35 10,80 2,08 23,42 0,22

1,08 10,80 -

2,08 -

6,35 23,42 -

0,22

149

11

3157

12

2356

Deservit MPSP 300 (4 trat.) UM = ha; cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc; cantit = 2,7 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON

0,06

0,24

0,24

-

-

-

0,77

2,08

-

2,08

-

-

TOTAL MANOPERA PENTRU:

x x x

79,48 25

34,53 25

14,96 25

29,77 25

0,22 25

1987,0 863,25 374,0

744,25 5,5

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr. art. din CT. crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. ha anexa 2 de transf. 0 1 2 3 4 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 0,95 1 după plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0,60 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 0,15 4 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha.a.n. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili Mur înrădăcinat + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto UM 2 buc buc t

Cantitatea Ha.a.n. 5 0,95 2,40 0,60 3,95 250 987,5

CantiValoarea tatea RON Total /UM RON 3 4 5 500 0,3 150,0 2750 27 4,0 50,0 11000,0 1350,0 5760,0 960,0 19220,0

Greut. pentru transp. 6 170 2750 27000 72 24 30016

4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

kg 72 80,0 kg 24 40,0 pentru 1 (unu) hectar

150

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - grupa Distanţa de crt. transp. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1987,0 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.II Utilaje 987,5

Cantitatea transp. tone 3 0,2 2,75 27 0,1 30,0 RON

Volum total t/km 4 0,5 137,5 270,0 5 413,0 0,375 154,875

Cap.III Materiale 19220,0

RON Cap.IV Total Transport Chelt. Directe 154,875 22349,375

3. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de intretinere. 3.1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. ctr Nr.artic dinNTM/9 2 1 1906 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM= mii m2 cantit=2,4x1250=3,0 Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,7 Prăşit pe rând ( 1,2 m lat) cu sapa se execută 4 lucr. UM=mii m2; cantit=(3000x4)=12,0 Preparat soluţii pentru 5 tratam. a câte 400 litri ZO UM TOTA L ZO 4 7,89 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 7,89 IV 8 -

0 1

3 2,63

2 3

3135 1908

-

0,08 1,22

0,06 14,64

0.06 -

-

14,64

-

4

2744 asimilat

-

0,09

0,18

-

-

-

0,18

151

5 6

3157 294 asimilat 1869 -

7

-

8.

UM=mii t; cantit=2,0 Deservit MSPP 3x300 la 5 trat. UM=ha cantit=5,0 Cosit cu coasa pe interval 2,8 m UM=ha cantit=(0,7x2 lucr) =1,4 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi; cantut=1,25 Strâns mulci şi aşezaţi pe rândul de pomi UM= Ha;Cantit. 1,4 - Total ZO uri - Tarif RON/ZO - Total RON

0,06 4,00

0,30 5,60

0,30 -

-

-

5,60

6,06

7,58

-

-

7,58

-

1,25 X X X

1,75 38,00 25 950 0,36 25 9

1,75 1,75 25 43,75 30,11 25 752,75 5,78 25 144,5

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.cr Lucrarea Nr.art.din t Caracteristici şi utilajul folosit NPC/78 0 1 2 3 4 1 Arătura normală în livadă(după plantare) 2 Anexa 1 242

CT coef.de transf. 3 1,30 0,59 0,54 0,37

Cantitatea ha ha a. n 4 1,0 2,0 1,0 5 5 1,30 1,18 0,54 1,85 4,87 250 1217,5

Discuit arătura cu GD 2,8 / se execută 2 Anexa 1 254 lucrări) Semănat ierburi perene cu SUP 21 Anexa 1 107 Stropit în livadă tratamente 1(un) ha cu MSSP 3x300 – 5 Anexa 1 128 - Total - Tarif - Total Ha a. n RON / ha a. n pentru un ha

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU

RON

152

Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 1 -fungicide 2000 l x 0,25 2 3 -insecticide 2000l x 0,2%

UM 2 Kg Kg

Cantitatea 3 5 4

Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 200,00 80 30 10 320,00 210,00 140,00 870,00

Greut.pentru transport 6 5 4 7 14 30

-seminţe trifoi alb 0,7ha Kg 7 x10kg/ha =7 kg 4 -seminţe de lolium perene Kg 14 0,7x20 =14kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.transp crt transp km ort. t 0 1 2 3 1 Insectofungicide + seminţe 50 0,1 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON/ t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 950 1217,5 hectar Cap.III materiale 870 Cap.IV transport 1,88

Volum total t/km 4 5 5 0,375 1,88

RON Total cheltuieli directe 3039,38

3.1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitate 0 1 2 1 2020 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1,25 2 1837 - Săpat gropi pt. completarea golurilor 12% ZO UM 3 1,30 TOTAL ZO I 4 1,63 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1,63

0,083

12,45

-

-

12,45

-

153

3

1773

-

4

1775

-

UM=buc cantit=150 Făcut şanţ pt. strtificat de 50x50 UM=ml cantit=3 Stratificat pomi UM=mii buc cantit=0,15 Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0,15 Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0,15

0,05

0,15

-

-

0,15

-

1,82

0,27

-

-

0,27

-

5

1843

-

3,33

0,50

-

-

0,50

-

6

1864

-

3,33

0,50

0,50

-

-

-

7

1866

-

Plantat pomi în goluri 0,02 12% UM=buc cantit=150 Sapa mare pe rând 2,63 1,2 m lăţime UM=mii m2 cantit=(2,4x1250) =3,0 Preparat soluţie pt. 6 0,15 tratam. x500 ml UM=mii l cantit= 3,0 Deservit MSSP la 6 0,06 tratam x 500 l UM=ha cantit=6 Prăşit pe rând (1,2 m lat ) cu sapa se execută 4 lucr. UM=mii m2 cantit=(3000x4) 12,0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=(0,7x2)=1,4 1,22

3,00

-

-

-

3,00

8

1906

-

7,89

-

-

7,89

-

9

2743

-

0,45

-

-

-

0,45

10

3157

-

0,36

0,36

-

-

-

11

1808

-

14,64

-

-

14,64

-

12

294

-

4,00

5,60

-

-

-

5,60

13

312

-

14

1869

-

Strans manual fan si 1,25 asezat ca mulci UM=ha cantit=1,4 Plivit lăstarii şi 6.06 dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM =mii pomi; cantit = 1,5
154

1,75

-

1,75

-

7,58

-

-

7,58

- Total ZO uri TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha -Tarif RON/ZO - Total RON

X X X

56,77 25 1419,25

0,86 25 21,50

1,75 25 43,75

43,48 25 1087,00

10,68 25 267,00

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.crt Lucrarea Nr CT Caracteristici şi utilajul folosit artic. coef.de Din transf. NPC/79 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPU 6 tratamente Anexa 0,37 1 128 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON//ha a.n MECANICE - Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Buc 12% 2 Fungicide : 3000 l x 0,15% Kg 3 Insecticide : 3000 l x 0,1% Kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

Ha 4 6

Cantitatea Ha a.n 5 2,22 2,22 250 555

Cantitat Valoarea ea RON/UM RON 3 4 5 150 20 300 12 12 40 80 480 960 4440

Greut.pentru transport 6 300 12 12 324

pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Pomi 150 buc x 2 kg = 300 kg 50 2 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI : (ha) PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I manopera Pentru 1(un) hectar 1419,25

Cantit.transport. t 3 0,3 0,01 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.IV transport 5,81

Volum total t/km 4 15 0,5 15,5 0,375 5,81 RON Total cheltuieli directe 6420,06

Cap.II utilaje 555,00

Cap.III materiale 4440,00
155

3.1.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. ctr 0 1 2 Nr. artic dinNTM /92 1 2021 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1,25 - Încărcat şi descărcat gunoi cu transp. De la 8 – 12 km UM=t cantit=20,0 - Încărcat şi desc. Gunoi cu transp de la o – 2 km UM=T cantit=3,0 - Încărcat şi desc. Îngrăş. chimice x 2 operaţiuni UM=t cantit= (1,25 x 2) =2,5 - Sapa mare pe rând (1,2 lat) UM=mii m2 cantit=3,0 Prăşit pe rând cu sapa ( 1,2 m lat ) 4 lucr UM= mii m2 cantit=4x3=12,0 Preparat soluţia ptr. 8 tratam a câte 600 l soluţie UM=mii cantit=4,8 ZO UM 3 3,45 0,25 TOTAL ZO I 4 4,31 5,00 5 5,00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 4,31 -

3 4

3223 3246

0,18 0,11

0,54 0,28

-

0,54 0,28

-

-

5

1906

2,63

7,89

-

-

7,89

-

6

1908

1,22

14,64

-

-

14,64

-

7

2744 asimilat

-

0,09

0,43

-

-

-

0,43

8

3157

-

Deservit MSPU 900 la 8 0,06 tratam UM=mii pomi cantit=8 Cosit între rânduri lăţime 4,0 2,8m Se execută 2 lucrări UM=ha cantit=(0,7 x 2) 1,4
156

0,48

0,48

-

-

-

9

294

-

5,60

-

-

-

5,60

10

312

-

Strâns manual fânul şi 1,25 aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit= (0,7x2) 1,4 - Total ZO uri X - Tarif RON/ZO - Total RON X X

1,75

-

1,75

-

-

40,92 25 102,00

0,48 25 12,00

7,57 25 189,25

22,53 25 563,25

10,34 25 258,5

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu)

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit Nr.art.din NPC/78 CT coef.de transf. 3 0,17 Cantitatea ha a. n 5 0,17 2,96 5,27 250 1317,5

ha 4 1 8

1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPU – 8 tratamente Anexa 1 0,37 128 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ ha a. n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 UM Cantitate a

1 2 3 Fungicide : 4800 l x Kg 7,2 0,15% 2 Insecticide : 4800 l x Kg 4,8 80 0,1% 3 Gunoi de grajd 20 t/ha Kg 20 50 4 Îngrăşăminte chimice 1250 1 TOTAL VALOARE MATERII -A- pentru 1(unu) hectar ŞI MATERIALE Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Insectofungicide 2 Gunoi de grajd 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL 1 unu (ha)
157

RON/U M 4 40

Valoarea Total RON 5 288 384 1000 1250 2922

Greut.pentru transport 6 7,2 4,8 20 1250 1282

Distanţa de Cantit.transport. Volum total transp km t t/km 2 3 4 50 0,15 0,8 10 20 200 20 1,25 25 - total t/km 226

TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1023,00 1317,50 hectar

-tarif RON/t/km -total Cap.III materiale 2922,00 Cap.IV transport 84,75

0,375 84,75 RON Total cheltuieli directe 5347,25

3.2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.I Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării din Z.O/ crt. articol normele de muncă , UM din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2,63 pomi UM= m m², cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0,08 –21 UM= ha, cantitate= 0,7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1,22 operat) UM= m m², cantitate= (3 x 4) 12,0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0,09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil, cantitate= 3,0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0,06 tratamente UM= ha, cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri. 4,00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha, cantitate= 1,4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6,06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi, cantitate= 0,834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1,25 mulci pe rândul de pomi UM = ha; cantitate = 1,4 TOTAL 1 (unu) ha x - Total Z.O.
158

TOTAL Z.O. 4 7,89 0,06 14,64

din care pe categorii I II III 5 0,06 6 7 7,89 14,64

IV 8 -

0,27 0,36 5,60 5,05

0,36 -

-

5.05

0,27 5,60 -

1,75 35,62

0,42

1,75 1,75

27,58

5,87

MANO - Tarif RON/Z.O PERA PEN - Total RON TRU 1 (unu) ha

x x

25 890,5

25 10,5

25 43,75

25 689,5

25 146,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Coef. de Cantitatea crt Nr. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.a.n. 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă normală 1,30 1,0 1,30 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 2 Discuit arrătura cu GD 2,8 - două lucrări 0.59 2,0 1,18 254 3. Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0,54 1,0 0,54 107 4. Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 0,37 6,0 2,22 tratamente ) 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 5,24 PENTRU: A.1 (un) ha Tarif 250 RON /ha.a.n Tarif pentru RON 1310 un ha Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA Crt. UM Cantitatea Valoarea RON /UM 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 Greut pentru transp. 6 9 6 7 14 36

0 1 2 3 4

1 Fungicide: 3000 l x 0,3 % Insectofungicide: 3000 l x 0,2 % Seminţe de trifoi alb ( 0,7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0,7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

2 kg kg kg kg

3 9 6 7 14 pentru

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA

Distanţa de transport Km

Cantitate transport tone

Volum total t/Km

159

0 1

1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU : 1 (un) ha

2 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.III Materiale 1190

3 0,1

4 5,0 5,0 0,375 1,875

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 890,5

Cap.II. Utilaje 1310

Cap.IV Transport 1,875

RON Total chelt.directe 3392,375

3.2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.I Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării din crt. articol normele de muncă , Z.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1,30 coroanei U.M. = mii pomi ; cantitate = 0,834 2 1837 Săpat gropi pentru 0,08 completarea golurilor 12 % 3 U.M. = buc ; cantitate = 100 3 1733 Făcut şanţ pentru 0,05 stratificat pomi U.M. = ml; cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1,82 completat goluri U.M. = mii buc.; cantitate = 0,1 5 1843 Fasonat rădăcina, făcut 3,33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.M. = mb; cantitate = 0,1 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3,33 U.M. = mb; cantitate = 0,1 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 % 0,02 lucrare completă şi udat cu
160

TOTAL Z.O. 4 1,085

din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1,085

8,30

-

-

8,30

-

0,10 0,18

-

-

0,10 0,18

-

0,33

-

-

0,33

-

0,33 2,00

0,33 -

-

-

2,00

8 9

1906 2744

20 l apă UM= buc., cantitate= 100 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM= mii m²., cantitate= 3,0 Preparat soluţii pentru 6 tratamente x 500 l UM= mii l., cantitate= 3,0

2,63 0.09

7,89 0,27

-

-

7,89 -

0,27

10 11

12 13 14

Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha., cantitate= 6 1808 Prăşit pe rând (1,2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m²., cantitate= ( 3 x 4) 12,0 294 Cosit cu coasa între asimilat rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= 1,4 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= 1,4 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM = mii pomi., cantitate= 0,834 TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. MANOPE -Tarif RON/Z.O RA
PENTRU - Total RON

3157

0,06 1,22

0,36 14,64

0,36 -

-

14,64

-

4,00 1,25 6,06

5,60 1,75 5,05

-

1,75 -

5,05

5,60 -

x x
x

47,89 25
1197,25

0,69 25
17,25

1,75 25
43,75

36,49 25
912,25

8,96 25
224,00

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Coef. de Cantitatea crt Nr. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.a.n. 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 9 6 tratamente Anexa 1 0,37 6,0 2,22 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 2,22 PENTRU: 1 (un) ha Tarif 250 RON/ha.a.n Tarif pentru RON 555 1 ha Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut crt. RON/ TOTAL pentru. transp. UM RON
161

0 1 2 3

1 Pomi altoiţi pentru completarea golurilor 12% Fungicide: 0,3 % x 3000 l Insectofungicide: 0,2 % x 0,2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

2 buc. kg kg A ptr. 1(un) ha

3 100 9 6

4 25 40 80

5 2500 360 480 3340

6 200 9 6 215

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Insectofungicide TOTAL TRANSPORTURI PENTRU A: (un) ha

Distanţa de transport Km 2 50 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total Cap.III Materiale 3340,00

Cantitate transport tone 3 0,2 0,06

Volum total t/Km 4 10,0 3,0 13,0 0,375 4,8875

RON Cap.IV Transport 4,875

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1197,25

Cap.II. Utilaje 555,00

RON Total chelt.directe 5097,12

3.2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.I Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării din crt. articol normele de muncă , din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 1 1954 2 Tăieri pentru formarea coroanei U.M. = mb ; cantitate = 0,834 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U.M. = t; cantitate = ( 0,834 x 2 ) =1,68 Z.O/ UM TOTA L Z.O. din care pe categorii

I 3 5,00 4 4,17 5 -

II 6 -

III 7 -

IV 8 4,17

2

3246

0,11

0,18

-

0,18

-

-

162

3

1906

Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) U.M. = mii m².; cantitate = 3,0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.M. = mii m².; cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l., cantitate= ( 0,5 x 8) 4,0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l, cantitate= 6,4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4 1 (unu) ha - Total Z.O. - Tarif RON/Z.O - Total RON

2,63

7,89

-

-

7,89

-

4 5

1908 2744

1,22 0,09

14,64 0,36

-

-

14,64 -

0,36

6 7 8

3157 294 312

0,06 4,00 1,25

0,38 5,60 1,75

0,38 -

1,75

-

5,60 -

TOTAL MANO PERA PENTR:

x x x

34,97 25 874,25

0,38 25 9,50

1,93 25 48,25

22,53 25 563,25

10,13 25 253,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Coef. de crt Nr. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 0,17 1 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC Anexa 1 275 2 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0,37 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. PENTRU: A.1 (un) ha Tarif RON /ha.a.n Tarif pentru 1 ha Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA UM
163

Cantitatea Ha 3 1 8 Ha.a.n. 4 0,17 2,96 3,13 250 RON 782,5

Cantitatea

Valoarea

Greut

crt 0 1 2 3. 1 Fungicide: 4000 l x 0,3 % Insectofungicide: 4000 l x 0,2 % Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 3 kg 12 kg 8 kg 834 ptr. 1 ha RON Distanţa de transport Km 2 50 20 Total t /Km Tarif RON/t / Km Total RON Cap.III Materiale 1954,0

RON /UM 4 40 80 1

TOTAL RON 5 480 640 834 1954

pentru. transp. 6 12 8 834 854

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (un) ha

Cantitate transport tone 3 0.05 0,84

Volum total t/Km 4 2,5 17,0 19,5 0,375 7,313

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 874,25

Cap.II. Utilaje 785,50

Cap.IV Transport 7,31

RON Total chelt.directe 3618,06

3.2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.I Manoperă: Nr. Nr. articol Denumirea lucrării din crt. din normele de muncă , NTM/98 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2022 Tăieri de formarea coroanei U.M. = mii pomi ; cantitate = 0,834 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U.M. = t; cantitate = 25 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.M. = t; cantitate = ( 0,5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z.O. I 4 9,27 6,25 5 din care pe categorii II 6 6,25 III 7 IV 8 9,27 -

Z.O/ UM 3 11,1 1 0,25

0,11

0,22

4,44

-

-

164

4

1906

5 6 7 8 9

1908 2744 3157 294 312

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Sapa mare pe rând ( lăţime = 1,2 m ) U.M. = mii m².; cantitate = 3,0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.M. = mii m².; cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l., cantitate= 6,0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l, cantitate= 6,0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= 1,4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4 1 (unu) ha - Total Z.O. -Tarif RON/Z.O - Total RON

2,63

7,89

-

-

7,89

-

1,22 0,09 0,06 4,00 1,25

14,64 0,54 0,36 5,60 1,75

0,36 -

-

14,64 -

-

0,54 1,75 5,60 -

x x x

46,82 25 1163,00

0,60 25 9,00

8,22 25 205,50

22,53 25 563,25

15,47 25 385,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Coef. de crt Nr. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 1 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 - 25 2,14 t/ha 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,17 Anexa1 275 3 Stropit cu MSPU 10 tratamente Anexa 1 0,37 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. PENTRU: A.1 (un) ha Tarif RON /ha.a.n Tarif pentru 1 ha Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA UM
165

Cantitatea Ha 3 1 1 10

Ha.a.n. 4 2,14 0,17 3,70 6.01 250

RON

1502,5

Cantitatea

Valoarea

Greut

crt 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0,3 % x 6000 l Insectofungicide: 0,2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg A 3 12 10 25 834

RON /UM 4 40 80 50 1

TOTAL RON 5 800 1250 834

pentru. transp. 6 12 10 25000 834 25856

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 3. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 1 (un) ha

Distanţa de transport Km 2 50 20 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.III Materiale 3364,0

Cantitate transport tone 3 0,2 0,8 25

Volum total t/Km 4 10,0 16,0 250,0 265,0 0,375 103,5

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1163,0

Cap.II. Utilaje 1502,5

Cap.IV Transport 103,5

RON Total chelt.directe 6133,0

3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/9 normele de muncă 2 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,70 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 ZO UM TOTAL ZO Din care pe categorii I 3 4 2,63 6,31 0,14 0,10 0,09 0,14
166

II 6 -

III 7 6,31 0,10 -

IV 8 0,14

5 -

4

3157

-

5

1907

-

tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 Deservit MSPP la 4 0,06 0,24 tratamente UM=ha cantit=4 Prăşit cu sapa pe 1,22 11,71 rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi cantit=0,5 6,06 3,03

0,24

-

-

-

-

-

11,71

-

6

1869

-

-

-

3,03

-

7

294

-

8

312

-

Cosit între rânduri-2 4,00 6,08 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat 1,25 1,90 ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri X X X 29,51 25 737,75 - Tarif RON/ZO - Total RON

-

-

-

6,08

-

-

-

-

0,24 25 6,0 -

-

21,15 25 528,7 5

8,12 25 203,0

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 normală în Nr.art.din NPC/79 anexa 1 2 livadă(după 242 CT coef.de transf. 3 1,30 Cantitatea ha ha a. n 4 1 2 1 4 RON 1,30 1,18 0,54 1,48 4,50 250 1125 5

Arătura plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 3 Semănat amestec de ierburi perene 4 Stropit în livadă – 4 tratamente TOTAL - Total LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif MECANICE - Total PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM

254 0,59 107 0,54 121 0,37 Ha a. n RON / ha a. n pentru un ha

Cantitatea
167

Valoarea

Greut.pentru

crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 Kg 3 14

RON/ UM 4 10

Total RON 5 140 210 192 256 798

transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr crt transp km ansport. t 0 1 2 3 1 Sămânţă şi insectofungicide 50 0,03 2 Apă pt.4 tratamente 2 1,60 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 737,75 1125,0 hectar

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale 798,0

RON Cap.IV Total cheltuieli transport directe 1,762 2662,51

3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din normele ctr dinNTM/ de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 1835 - Săpat gropi pt. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=60 3 1773 - Făcut şanţ de 50x50 pt.stocat UM=ml cantit=2 ZO UM 3 2,08 0,11 0,05 TOTAL ZO I 4 1,04 6,60 0,10 5 -

Din care pe categorii II 6 III 7 6,60 0,10 IV 8 1,04 -

168

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1775 1843 1845 1866 1906 1907 2744 3157 294 312 1869

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0,06 - Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0,06 - Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0,06 - Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=60 - Sapa mare pe rând(4,8x500) UM=mii m2 cantit=2,40 - Prăşit pe rând- 4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2,4) 9,6 - Pregătit soluţia pentru 5 trat. UM=mii l cantit=2,0 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5,0 - Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1,52 - Strans fan si asezat ca mulci UM=ha cantit=1,52 Plivit lastari si dirijarea lor pe directia randurilor UM mii pomi cant. 0,5 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif lei/ZO - Total RON

-

1,82 3,33 3,13 0,02 2,63 1,22 0,09 0,06 4,00 1,25 6,06 X X X

0,11 0,20 0,19 1,20 6,31 11,71 0,18 0,30 6,08 1,90 3,03 38,95 25 973,75 -

O,20 0,19 0,30 -

-

0,11 6,31 11,71 3,03 -

1,20 0,18 6,08 1,90

0,69 25 17,25

-

27,86 25 696,5

10,40 25 260,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.c Lucrarea CT coef.de rt Caracteristici şi utilajul folosit transf. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0,37 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM Cantitatea
169

Ha 3 5 RON

Cantitatea Ha a.n 4 1,85 1,85 250 450

Valoarea

Greut.pentru transport

crt 0 1 2 3 1 2 Pomi pentru completat goluri Buc 12% Fungicide : 2000 l x 0,3% Kg Insecticide : 2000 l x 0,2% Kg 3 60 6 4

RON Total /UM mii lei 4 5 20 1200,0 40 80 240,0 320,0 1760,0

6 60 6 4 70

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Pomi 2 Insectofungicide 3 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 973,75 450,0 hectar

Distanţa de Cantit.transport. transp km t 2 3 50 0,1 50 0,01

Volum total t/km 4 5,0 0,5 5,5 0,375 2,062

Cap.III materiale 1760,0

Cap.IV transport 2,062

RON Total cheltuieli directe 3185,812

3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1954 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 3 2037 redus 3/4 2744 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3,0 ZO UM 3 5,0 TOTAL ZO I 4 2,50 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2,50

1,44 0,09

1,44 0,27

1,44 -

-

-

0,27

170

4 5 6 7 8

3157 1906 1908 3246 1868

9

294

10

312

TOTAL MANOPERA PENTRU

Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 - Sapa mare pe rând (4,8 mx500) UM=mii m2 cantit=2,4 - Prăşit pe rând(4 lucr x 2,4) UM= mii m2 cantit=9,6 - Încărcat şi desc îngr.chim. -4 operaţiuni UM=t cantit=0,5 x 4=2 - Administrat îngr.chim.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0,5 - Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit=(0,76 x 2) 1,52 - Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif RON/ZO - Total RON

-

0,06 2,63 1,22 0,11 1,54

0,36 6,31 11,71 0,22 0,77

0,36 -

0,22 O,77

6,31 11,71 -

-

-

4,00

6,08

-

6,08

1,25

1,90

-

-

-

1,90

X X X

31,56 25 789,0

1,80 25 45,0

0,99 25 24,75

18,02 25 450,5

10,75 25 268,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de ha anexa 1 transf. 0 1 2 3 4 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0,37 6 tratamente 2 Administrat îngr.chim. 275 0,17 1 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON / ha a. n MECANICE - Total pentru un ha RON PENTRU

Cantitatea ha a. n 5 2,22 0,17 2,39 250 597,5

Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea

UM

Cantitatea
171

Valoarea

Greut.pentru

crt 0 1 1 Fungicide : 300 l x 0,3% 2 Insecticide : 300 l x 0,2% 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

Lei/UM 2 3 4 Kg 9,0 40,0 Kg 6,0 80,0 Kg 500 1 pentru 1(unu) hectar

Total RON 5 360,0 480,0 500,0 134,0

transport 6 9,0 6,0 500,0 515

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr crt transp km ansport. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0,015 2 Ingrasaminta chimice 20 0,50 - total t /km 1 (unu) ha - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 789,0 597,5 hectar Cap.III materiale 1340,0 Cap.IV transport 4,031

Volum total t/km 4 0,75 10,0 10,75 0,375 4,031 RON Total cheltuieli directe 2730,53

3.3.6.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr Nr. Denumirea lucrării din ctr artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 2037 - Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 - Încărcat şi descărcat îngr.chim.4 operaţiuni UM=t cantit=2 t 4 1868 - Administrat îngr.chimice UM=mii pomi cantit=0,5 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 6,25 3,13 2,87 2,87 0,11 0,22 1,54 0,77 5 2,87 0,22 0,77

Din care pe categorii II III IV 6 7 8 3,13 -

172

5 6 7

1906 1908 2744

-

Sapa mare pe rând 2,63 6,31 UM=mii m2 cantit=2,4 Prăşit pe rând 4 lucrări 1,22 11,71 UM=mii m2 cantit=9,6 Pregătit soluţie pentru 8 0,09 0,36 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=4,0 Deservit MSPP la 8 0,06 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 4,00 lucrări UM=ha cantit= 1,52 Strâns iarba cosită şi 1,25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri X - Tarif RON/ZO - Total RON X X 0,48 6,08 1,90

-

-

6,31 11,71 -

0,36

8 9 10

3157 294 312

-

0,48 -

-

-

6,08 1,90

33,83 25 845,75

0,48 25 12,0

3,86 25 96,5

18,02 25 450,5

11,47 25 286,75

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT coef.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP - 8 tratamente 0,37 8 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1 (un) ha - Tarif RON/ha a.n MECANICE - Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0,3% Insecticide : 4000 l x 0,2% Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 500 Valoarea Lei/UM Total mii lei 4 5 40 480 80 360 1 500 134,0

Cantitatea Ha a.n 4 2,96 2,96 250,0 740,0

Greut.pentru transport 6 12 8 500 520

pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr crt transp km ansport.
173

Volum total t/km

t 0 1 1 Transport îngrăş.chimice + insectofungicide 2 50 3 0,52 4 26

- total t /km 1 (unu) ha - tarif RON/ t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 845,75 740,0

Cap.III materiale 1340,0

Cap.IV transport 9,75

26 0,375 9,75 RON Total cheltuieli directe 2935,5

3.3.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 2037 - Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 - Încîrcat şi descărcat îngr.chim.4 operaţiuni UM=t cantit=2 T 4 1868 - Administra îngr.chimice UM=mii pomi cantit=0,5 5 3223 - Încărcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500 x 20)=10 6 1867 - Administrat gunoi de grajd redus1/ UM=ha cantit=1,0 2 7 1906 - Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2,4 8 1908 - Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9,6 ZO UM 3 15,63 6,66 0,11 1,54 0,18 1,67 2,63 1,22 TOTAL ZO I 4 7,82 3,33 0,22 0,77 1,80 1,67 6,31 11,71 5 0,22 0,77 1,80 1,67 -

Din care pe categorii II III IV 6 6,31 11,71 7 8 7,82 3,33 -

174

9

2744

-

10

3157

-

Cosit între rânduri 2 4,0 lucrări UM=ha cantit= 1,52 Strâns iarba cosită şi 1,25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 Pregătit soluţie pentru 8 0,09 tratamente a câte 500 l UM=mii cantit=4,8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 - Total ZO uri - Tarif RON/ZO - Total RON 0,06

6,08

-

-

-

6,08

1,90

-

-

-

1,90

11

294

-

0,43

-

-

-

0,43

12

312

-

0,48

0,48

-

-

-

X X X

42,52 25 1063,0

0,48 25 12,0

4,46 25 111,5

18,02 25 450,0

19,56 25 489,0

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu)

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT coef.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP - 8 tratamente 0,37 8 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n MECANICE - Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 1 Fungicide : 4000 l x 0,3% Insecticide : 4000 l x 0,2% Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom 4 Gunoi de grajd semifermentat 20kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 3 UM Cantitatea 2 Kg Kg Kg t 3 14,4 9,6 500 10,0 pentru 1(unu) hectar

Cantitatea Ha a.n 4 2,96 2,96 250,0 740,0

Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 576,0 80 768,0 1 500,0 50 500,0 2344,0

Greut.pentru transport 6 15 10 500 10000 10525

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr crt transp km ansport. t
175

Volum total t/km

1 Transport îngrăş.chimice + insectofungicide 2 Gunoi de grajd - total t /km :1(ha) - tarif RON/ t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I manopera Pentru 1(un) hectar 1063,0 Cap.II utilaje 740,0

0 1

2 50 10

3 0,525 10 127 0,375 47,625

4 27 100

Cap.III materiale 2344,0

Cap.IV transport 47,625

RON Total cheltuieli directe 4194,625

3.4.1.Antemăsurătoare –Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha. Distanţa de plantare 8 m între rânduri şi 6 m pe rând. Cap. I - Manoperă Nr. Nr. Art. Denumirea lucrării din Z.O Total Din care pe categorii Crt. din normele de muncă ZO I II III IV NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2863 Defrişarea de porumbar , 18,6 14 14 maceş, mur, paducel, 20%grad de acop. UM=ha,cantitate=0,75 2 3246 Incârcat şi descărcat îngr. 0,11 0,04 0,04 chimice 2 operaţiuni UM=t; cantitate(2x0,208)=0,408 3 3091 Marunţit îngr.chimice 0,14 0,6 0,6 UM=t;cantitate=0,41 4 1867 Administrat manual 1,54 0,31 0,31 îngrăşăminte chimice UM=0,2 5 3135 Deservit semănătoarea 0,08 0,08 0,08 UM=ha, cantit.=1.0 6 1906 Sapă mare, 4m2/pom UM= 2,63 2,10 2,10 mii m2 cantit. =0,8 7 2744 Pregătit soluţie pentru 4 0,09 0,07 0,07 tratamente UM =mii l. cantit.=0,8 8 2740 Stropit pomii cu Vermorelul 3,33 2,66 2,66 ( AS-S) UM=mii l. cantit. 0,8 1,22 3,90 3,90 9 1908 Prăşit în jurul pomilor 2 2, 4m × 4 lucr. UM=mii m , cantit.=(0,8 × 4)=3,2
176

10 11

294 312

12

2869

TOTAL MANOPERA

Cosit manual între pomi 4,0 (2lucr.) UM=ha, cantit.=2 Strâns fânul şi aşezarea ca 1,25 mulci lângă pomi UM=ha, cantit=2 Plivit lăstari şi dirijarea lor 6,06 pe direcţia rândurilor UM=mp;cantitate=0,208 1 (un) ha Total Z.O.uri × Tarif RON /Z.O. × Total RON ×

8,00 2,50 2,50

8,0

0,05

0,05

34,31 25 857,75

0,08 25 2,02

3,45 25 86,25

20,05 25 501,25

10,73 25 268,25

Cap. II. – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea caracteristică şi utilajul folosit C T coef. de crt. transf. 0 1 2 Discuit cu GD -2,8 – 2 lucrari 0,59 Semănat amestec de ierburi perene –2 0,54 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 ( un) ha Total ha a.r. MECANICE Tarif RON/ha a.n PENTRU : Total pentru un ha Cap. III – Materii şi materiale Nr. Denumirea Crt 0 1 1 Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Cantitatea 3 500 15 7 2,4 1,6

ha 3 2 2

Cantitatea Ha a.n. 4 1,18 1,08 2,26 250 565 Greutatea pt. transport 6 500 15 7 2,4 1,6 530

RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 500 10 30 40 80 150 210 96 128 1084

2 Seminţe de lolium perene Kg 3 Seminţe de trifoi alb Kg 4 Fungicide: 800 l × 0,3% Kg 5 Insecticide : 800 l × 0,2% Kg TOTAL VALOARE pentru 1 (un) MATERII ŞI hectar MATERIALE

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea grupa Distanţa de Cantitatea Crt. transp. transp. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0,5 2 Insectofungicide 50 0,03 +seminţe de ierburi perene TOTAL 1 (UN) Total t/km. TRANSPORTURI HA Tarif RON /t/km
177

Volum total t/km 4 25 1,5 26,5 0,375

PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare pentru 1 (un )hectar

Total

RON

99,38 RON

Cap.I Manopera 857,75

Cap.II Utilaje 565

Cap.III Materiale 1084

Cap.IV transport 99,38

Total cheltuieli directe 2606,13

3.4.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.I - Manopera Nr. Nr. Art. Denumirea lucrării din normele Z.O. Total Crt. din de muncă Z.O. Din care pe categorii NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1952 Tăieri de formarea coroanei 1,04 0,22 0,21 redus1/ UM=nr. Pomi; cantit.=0.208 2 2 1832 Săpat gropi pentru completări de 0,12 3,13 3,13 goluri 12% 5 UM=buc.; cantit.=25 3 1843 Fasonat rădăcină făcut mocirlă şi 3,33 0,10 0,10 mocirlet UM=mb.; cantit.=0,03 4 1845 Repartizat pomi la gropi 3,13 0,09 0,09 UM=mb; cantit =0,03 5 1866 Plantat pomi nr. goluri 12% 0,02 0,5 0,50 UM=buc.; cantit=25 2,63 2,10 2,10 6 1906 Sapa mare în jurul pomului UM=mii m2 ;cantit =0,8 7 2744 Preparat soluţie pentru 5 0,09 0,09 0,09 tratamente a 200 l UM=mii; cantit.=1,0 8 2740 Stropit pomii cu vermorel AS-5 3,33 3,33 3,33 UM=mii l; cantit. =1,0 9 1908 Prăşit în jurul pomilor câte 4 m2 1,22 3,90 3,90 se execută 4 lucrări UM= mii m2; cantit.=3,2 10 294 Cosit manual între pomi –2 4,00 8,0 8,00 lucrări UM=ha ; cantit. =2,0 11 312 Strâns iarbă cosită şi aşezată ca 1,25 2,50 2,50 mulci în jurul pomilor UM=ha ; cantit.=2
178

12 13

2037 1869

Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp;cantitate=1,5

5,75

8,63 1,26 33,85 25 846,25

8,63 1,26 11,13 25 278,25 10,58 25 264,5 12,14 25 303,5

TOTAL MANOPERA

Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe 6,06 direcţia rândurilor UM=mp;cantitate=0,208 1 (unu)ha TOTAL Z.O. × TARIF RON /Z.O TOTAL RON ×

CAP. II-Utilaje :lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT coef. Cantitatea Crt. Caracteristici şi utilaje folosite de transf. ha 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE 1(un) ha Total ha a.r. Tarif RON/ha a.n. Total pentru RON UM 2 Buc Kg kg Cantitatea 3 25 3 2 780

Ha a.n. 4

un

ha

Cap III- Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 1 Pomi pentru completări goluri 12% 2 Fungicide :1000 × 0,3% 3 Insecticide :1000 × 0,2% TOTAL 1 (un ha VALOARE MATERIALE 0 1

Valoarea RON Total / UM RON 4 5 20 500 40 80 120 160

Greutatea pentru transport 6 50 3,0 2,0 3,0

Capitolul IV- Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumire grupa Distanţa Cantitatea Volum total t/km crt. de transport transport tone 0 1 2 3 4 1 Pomi şi insectofungicide 50 0,06 3,0 TOTAL 1 (un ) ha Total t/ha 3,0 MATERII ŞI Tarif RON /t/km 0,375 MATERIALE Total RON 1,125 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap. I Cap.II Cap.III Cap.IV Total cheltuieli Manopera Utilaje Materiale Transport
179

pentru 1(un ) ha

846,25

-

780,00

1,125

1627,38

3.4.3.Antemăsurătoare - Deviz nr. 4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.I - Manopera Nr. Nr. art. Denumirea lucrării din Crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei U.M.=mii pomi ; cantitatea =0,2 2 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2; cantit. =0,8 3 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratament a 300 l UM= mii l; cantit =1.5 4 2740 Stropit pomii cu vermorelul AS UM=mii l; cantit. =1,5 5 6 7 1908 294 312 Prăşit 4 m2 în jurul pomilor de 4 ori UM=mii m2 ; cantit. =3,2 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM=ha ; cantit. =2,0 Strâns iarba cosită şi aşezare camulci în jurul pomilor UM=ha : cantit.=2 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp;cantitate=1,5 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb;cantitate=0,208 1 (unu) ha Total Zouri Tarif RON/Z.O. Total RON Z.O. Total ZO 4,16 2,10 0,14 5,00 3,90 8,00 2,50 2,50 3,90 8,00 2,10 0,14 5,00 Din care pe categorii I II III IV 4,16

2,08 2,63 0,09 3,33 1,22 4,00 1,25

8 9

2037 1869

5,75 6,06

8,63 1,26 35,68 25 892

8,63 1,26 11,13 25 278,2 5 7,25 25 181,2 5 17,3 25 432,5

TOTAL MANOPERA PENTRU

× × ×

Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole
180

Nr. Crt 0

Lucrarea Caracteristici şi utilaje folosite 1

CT Coef. de trans. 2

Cantitatea 3 4

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU :

1(un) ha

Total ha .a.r. Tarif RON/ha a.h. Total pentru un ha

RON

Cap. III – Materii şi materiale Nr. Denumirea Crt 0 1 2

UM

Cantitatea

1 2 Fungicide 1500 l. × 0,3% Kg. Insecticide :1500 l. × 0,2% Kg. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

3 4,5 3,0

Valoarea RON Total / RON UM 4 5 40 180 80 240 420

Greutatea pentru transport 6 1,5 3,0 7,5

Cap.IV. Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea –grupa Distanţa de crt. transport Km. 0 1 2 1. Insectofungicide 5,0 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. TRANSPORT Tarif tarif RON /t/km PENTRU : Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 892,00 -

Cantitatea transportată tone 3 0,01 RON

Volum total t/km 4 0,5 0,5 0,375 0,19

Cap.II Utilaje

Cap. III Materiale 420

RON Cap. IV Total cheltuieli Transport directe 0,19 1312,19

3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 5
181

pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.I - Manopera Nr. Nr. Denumirea lucrării din crt art. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/9 cantitatea 2 0 1 2 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi,cantit.=0,2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM=1; cantit =0,4 × 2=0,8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi; cantit.=0,2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.=0,8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratamente a 400 l. UM=mii l.; cantit. =2.0 6 2740 Stropit pomi vermorel AS-S UM =mii l. cantit.=2 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 Se execută 4 lucrări UM =mii m2; cantit. =2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha ; cantit.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha ; cantit. =2 10 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp;cantitate=1,5 11 12 1869 3091 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb;cantitate=0,208 Marunţit îngr.chimice UM=t;cantitate=0,41 1 (unu) ha Total ZO uri Tarif RON/ZO ZO UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV

3 2,08 0,11

4 0,42 0,08

5

6

7

8 0,42

0,08

1,54 2,63 0,09 3,33 1,22 4,0 1,25

0,31 2,10 0,18 6,66 3,90 8,0 2,50

0,31 2,10 0,18 6,66 3,90 8,00 2.50

5,75

8,63

8,63

6,06 0,14

1,26 0,6 34,1 25 0,08 25 0,6 11,5 25

1,26

TOTAL MANOPERĂ

× ×
182

7,26 25

15,26 25

Total

RON

×

852,5

2,00

287,5

181,5

381,5

Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. de transf. 0 1 2 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha .a.r. Tarif RON/ha a.h. Total pentru un ha

Cantitatea ha Ha a..n 3 4

RON

Cap. III – Materii şi materiale Nr. Denumirea Crt

UM

Cantitatea 3 400 4,50 3,00

0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg. 2 Fungicide 2000 l. × 0,3% Kg. 3 Insecticide :2000 l. × 0,2% Kg. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE

Valoarea Greutatea pentru RON Total transport / UM RON 4 5 6 1 400 400 40 180 1,50 80 240 3,00 820 410

Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea –grupa Distanţa crt. de transport Km. 0 1 2 1. Îngrăşăminte chimice +Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) Total t/km. TRANSPORTURI ha Tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 852,5 Cap.II Utilaje -

Cantitatea transportată tone 3 0,41 RON RON Cap. IV Transport 8,0

Volum total t/km 4 21 21,00 0,375 8,00 Total cheltuieli directe 1680,5

Cap. III Materiale 820,0

3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 6
183

pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.I - Manopera Din care pe categorii Nr. Nr. art. Denumirea lucrării din Z.O. Total crt din normele de muncă UM Z.O. I II III IV NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1953 Tăieri pentru formarea 3,84 0,77 0,77 coroanei Um=mii pomi,cantit.=0,2 2 3226 Încărcat, transportat la 80,25 1,00 1,00 12km. şi descărcat în comp. Gunoiul de grajd UM=t cantit.=4 3 1867 Administrat îngrăşăminte 1,33 1,33 1,33 natural în jurul pomilor 20kg/pomi UM=ha ; cantit.=1,0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor 2,63 2,10 2,10 UM=mii m2 cantit.=0,8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 0,09 0,23 0,23 tratamente a 500 l. UM=mii l.; cantit. =2.5 6 3157 Deservit MSPP la 5 0,06 0,30 0,30 tratamente UM=ha ; cantit.=5 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 1,22 3,90 3,90 UM =mii m2; cantit. =3,2 8 294 Cosit manual între pomi –2 4,00 8,00 8,00 lucrări UM =ha ; cantit.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi 1,25 2,50 2,50 aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha ; cantit. =2 10 2037 Strans ramurile şi scoase la 5,75 8,63 8,63 alei UM=mii mp;cantitate=1,5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6,06 1,26 1,26 lor pe direcţia rândurilor UM=mp;cantitate=0,208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z.O. uri 30,02 0,30 13,46 7,26 9,00 × MANOPERA Tarif RON/Z.O. 25 25 25 25 25 × Total RON 750,5 7,5 336,5 181,5 225,0 × Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea
184

CT

Cantitatea

Crt 0 1

Caracteristici şi utilaje folosite 1 Stropit cu MSPP-5 tractoare 1(un) ha Total ha .a.r. Tarif RON/ha a.h. Total pentru un ha UM Cantitatea 3 4,00 6,0 4,0

Coef. de trans. 2 0,37

ha 3 5

Ha a..n 4 1,85 1,85 250 462,5 Greutatea pentru transport 6 4000 6 4,0 4010

TOTAL LUCRĂRI MECANICE

RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 200 40 240 80 320 760

Cap. III – Materii şi materiale Nr. Denumirea Crt

0 1 2 1 Gunoi de grajd t 2 Fungicide 2000 l. × 0,3% Kg. 3 Insecticide :2000 l. × 0,2% Kg. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE

Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea –grupa Distanţa crt. de transport Km. 0 1 2 1. Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. I Manopera – pentru 1 ( un ) hectar 750,5 Cap.II Utilaje 462,5

Cantitatea transportată tone 3 4 0,001 RON

Volum total t/km 4 40 0,50 40,50 0,375 15,19

Cap. III Materiale 760,0

RON Cap. IV Total cheltuieli Transport directe 15,19 1988,19

3.4.6.Antemăsurătoare - Deviz nr. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii
185

de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.I - Manopera Nr. Nr. art. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi,cantit.=0,2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţiuni UM=t ; cantit.=0,4 × 2=0,8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi ; cantit.=0,2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2; cantit.=0,8 5 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l./ha UM=mii l.; cantit. =3,0 6 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha ; cantit.=6 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2; cantit. =3,2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha ; cantit.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha ; cantit. =2 10 2037 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp;cantitate=1,5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb;cantitate=0,208 12 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp;cantitate=1,5 13 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb;cantitate=0,208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z.O. uri MANOPERA Tarif RON/Z.O.
186

Din care pe categorii Z.O. UM 3 3,84 0,11 Total Z.O. 4 0,77 0,08 I 5 II 6 III 7 IV 8 0,77

0,08

1,54 2,53 0,09 0,06 1,22 4,0 1,25

0,31 2,02 0,27 0,36 3,90 8,00 2,50 0,36

0,31 2,02 0,27

3,90 8,00 2,50

5,75 6,06 5,75 6,06

8,63 1,26 8,63 1,26 28,10 25 0,44 25

8,63 1,26 8,63 1,26 11,44 25 7,18 25 9,04 25

× ×

Total

RON

×

702,5

11,0

286,0 179,5 Cantitatea Ha a..n 4 2,22 2,22 250 555

226

Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. de ha trans. 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0,37 6 TOTAL 1(un) ha Total ha .a.r. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.h. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU Cap. III – Materii şi materiale Nr. Denumirea Crt UM Cantitatea Valoarea RO Total N/ RON UM 4 5 1 420 40 360 80 480 1260

Greutatea pentru transport 6 420 9,00 6,00 435

0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg. 2 Fungicide 3000 l. × 0,3% Kg. 3 Insecticide :3000 l. × 0,2% Kg. TOTAL pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE

3 420 9,00 6,00

Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea –grupa Distanţa crt. de transport Km. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe 50 +insectofungicide TOTAL 1 (un) ha Total t/km. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 702,5 Cap.II Utilaje 555

Cantitatea transportată tone 3 0,44

Volum total t/km 4 22 22 0,375 8,25 Total cheltuieli directe 2525,75

RON RON Cap. IV Transport 8,25

Cap. III Materiale 1260

3.4.7.Antemăsurătoare - Deviz nr. 8
187

pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.I - Manopera Nr. Nr. art. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi,cantit.=0,2 2 1848 Strâns manual ramurile tăiate redus ½ UM=ha; cantit.=0,8 3 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.=0,8 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l./ha UM=mii l.; cantit. =3,0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha ; cantit.=6 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2; cantit. =3,2 7 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha ; cantit.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha ; cantit. =2 9 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb;cantitate=0,208 1 (unu) ha Total Z.O. uri Tarif RON/Z.O. Total RON ZO UM 3 3,54 0,59 2,53 0,09 0,06 1,22 4,00 1,25 Total ZO 4 0,77 0,59 2,10 0,27 0,36 3,90 8,00 2,50 2,50 0,36 3,90 8,00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 0,77

I 5

0,59 2,10 0,27

6,06

1,26

1,26

TOTAL MANOPERA

× × ×

27,79 25 694.75

0,36 25 9,00

11.13 25 278,25

7,26 25 131,5

9.04 25 26,0

Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. de trans. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0,37 TOTAL 1(un) ha Total ha .a.r. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.h.
188

ha 3 6,00

Cantitatea Ha a..n 4 2,22 2,22 250

MECANICE Cap. III – Materii şi materiale Nr. Denumirea Crt

Total pentru un ha UM Cantitatea

RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 360 80 480 840

555 Greutatea pentru transport 6 9,00 6,00 15,00

0 1 2 3 1 Fungicide 3000 l. × 0,3% Kg. 9,00 2 Insecticide :3000 l. × 0,2% Kg. 6,00 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea –grupa Distanţa crt. de transport Km. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 694,75 Cap.II Utilaje 555,00

Cantitatea transporta tă tone 3 0,02 RON

Volum total t/km 4 1,00 1,00 0,375 0,376 Total cheltuieli directe 2090,13

Cap. III Materiale 840,00

RON Cap. IV Transport 0,38

3.4.8.Antemăsurătoare - Deviz nr. 9
189

pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.I - Manopera Nr.crt Nr. Denumirea lucrării din art. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/ cantitatea 92 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi,cantit.=0,2 2 1948 Strâns manual ramurile tăiate UM=ha; cantit.=1,0 3 2744 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a 500 l./ha UM=mii l.; cantit. =4,0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor –4m2 UM=mii m2 cantit.=0,8 5 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha ; cantit.=8 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2; cantit. =3,2 7 294 Cosit manual între pomi – 2 lucrări UM =ha ; cantit.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezată în jurul pomilor UM= ha ; cantit. =2 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb;cantitate=0,208 TOTAL 1 Total Z.O. uri MANO (unu) Tarif RON/Z.O. PERA ha Total RON PENTRU Z.O. UM Tota l Z.O. 4 0,77 1,18 0,36 2,10 0,48 3,90 8,00 2,50 1,26 2,50 1,26 0,48 3,90 8,00 2,10 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 0,77

3 3,54 1,18 0,09 2,53 0,06 1,22 4,00 1,25 6,06

1,18 0,36

x × ×

28,00 25 700,0

10,48 25 12,0

2,50 25 278.25

6,00 25 181,5

9,13 25 228,25

Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT
190

Cantitatea

Crt

Caracteristici şi utilaje folosite

0 1 1 Stropit cu MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha .a.r. MECANICE Tarif RON/ha a.h. Total pentru un ha Cap. III – Materii şi materiale Nr. Denumirea Crt UM

Coef. de transf. 2 0,37

ha 3 8,00 RON

Ha a..n 4 2,96 2,96 250 740 Greutatea pentru transport 6 12,00 8,00 20,00

Cantitatea

0 1 2 3 1 Fungicide 4000 l. × 0,3% Kg. 12,00 2 Insecticide :4000 l. × 0,2% Kg. 8,00 TOTAL VALOARE -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea –grupa Distanţa crt de . transport Km. 0 1 2 1 Insectofungicide 50,00 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 700,00 Cap.II Utilaje 740,00

Valoarea RON Total /UM RON 4 5 40 480 80 640 1120

Cantitatea transportată tone 3 0,02 RON

Volum total t/km 4 1,00 1,00 0,375 0,375

Cap. III Materiale 1120,00

RON Cap. IV Total cheltuieli Transport directe 0,38 2560,38

3.4.9. Antemăsurătoare - Deviz nr. 10 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii
191

de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.I - Manopera Nr. Nr. art. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1959 Tăieri pentru formarea asimilat coroanei Um=mii pomi,cantit.=208 2 2057 Strâns manual ramurile tăiate şi scoase la alee UM=ha; cantit.=1,5 3 3226 Încărcat, transportat la 8-12 km. şi descărcat în câmp a gunoiului de grajd UM=t; cantit.=20t 4 1867 Administrat îngrăşăminte natural în jurul pomilor – 100kg./pomi UM= ha ;cantit. =1 5 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.=0,8 6 2744 Z.O. UM 3 0,029 5,75 0,25 Total Z.O. I 4 6,03 8,63 5,00 5 Din care pe categorii II 6 III 7 IV 8 6,03

8,63 5,00

1,33

1,33

1,33

2,63

2,10

2,10 0,43 0,48 3,90 8,00 2,50

Preparat soluţie pentru 8 0,09 0,43 tratamente a 600 l./ha UM=mii l.; cantit. =4,8 7 3157 Deservit MSPP la 8 0,06 0,48 tratamente UM=ha ; cantit.=8 8 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 1,22 3,90 lucrări UM =mii m2; cantit. =3,2 9 294 Cosit manual între pomi –2 4,00 8,00 lucrări UM =ha ; cantit.= 2 10 312 Strâns iarba cosită şi 1,25 2,50 aşezarea ei ca mulci în jurul pomilor UM= ha ; cantit. =2 11 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea 6,06 1,26 lor pe directia randurilor UM=mb;cantitate=0,208 39,66 TOTAL 1 (unu) Total Z.O. uri × MANOPERA ha 25 Tarif RON/Z.O. × PENTRU Total RON 991,5 × Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT
192

1,26

0,48 17,46 6,00 14,46 25 25 25 25 12,0 436,0 181,5 361,5 Cantitatea

Crt

Caracteristici şi utilaje folosite

0 1 1 Desevit MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha .a.r. MECANICE PENTRU Tarif RON/ha a.h. Total pentru un ha Cap. III – Materii şi materiale Nr. Denumirea Crt 0 1 2 3 UM Cantitatea

Coef. de trans. 2 0,37

ha 3 8 RON

Ha a..n 4 2,96 2,96 250 740 Greutatea pentru transport 6 20000 12 8,0 20024

1 2 3 Gunoi de grajd t 20 Fungicide 4800 l. × 0,3% Kg. 12,0 Insecticide :4800 l. × 0,2% Kg. 8,0 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea –grupa Distanţa crt. de transport Km. 0 1 2 1 Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 991,5 Cap.II Utilaje 740,0

Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 1000 40 480 80 640 2120

Cantitatea transportată tone 3 20 0,03 RON

Volum total t/km 4 200 1,5 201,5 0,375 70,38

Cap. III Materiale 2120,0

RON Cap. IV Total Transport cheltuieli directe 361,5 3926,88

3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii
193

de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap.I Manoperă: N Nr. articol Denumirea lucrării din Z.O/ r. din NTM/92 normele de muncă , UM cr unitatea de măsură şi t. cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2,63 pomi UM= m m², cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0,08 –21 UM= ha, cantitate= 0,7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1,22 operat) UM= m m², cantitate= (3 x 4) 12,0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0,09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil, cantitate= 3,0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0,06 tratamente UM= ha, cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri 4,00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha, cantitate= 1,4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6,06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi, cantitate= 0,834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1,25 mulci pe rândul de pomi UM = ha; cantitate = 1,4 TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x MANOPERA PENTRU - Tarif RON/Z.O - Total RON x x TOTAL Z.O. 4 7,89 0,06 14,64 din care pe categorii I 5 0,06 II 6 III 7 7,89 14,64 IV 8 -

0,31 0,36 5,60 4,85

0,36 -

-

4,85

0,31 5,60 -

1,75 35,62 25 886,5

0,42 25 10,5

1,75 1,75 25 43,75

27,38 25 684,5

5,91 25 147,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Coef. de crt Nr. articol transformare din NPC/78 Ct
194

Cantitatea Ha Ha.a.n.

0 1

2 3. 4.

caracteristici şi utilajul folosit 1 Arat în livadă normală 1,30 1,0 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 Discuit arătura cu GD 2,8 - două lucrări 0.59 2,0 254 Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0,54 1,0 107 Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 tratamente ) 0,37 6,0 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.a.n Tarif pentru RON un ha Cap. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Canti tatea Valoarea RON/ UM 1 Fungicide: 3000 l x 0,3 % Insectofungicide: 3000 l x 0,2 % Seminţe de trifoi alb ( 0,7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0,7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190

1,30

1,18 0,54 2,22 5,24 250 1310

Nr. Crt. 0 1 2 3 4

Greutatea pentru. transp. 6 9 6 7 14 36

Nr. crt 0 1

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha 2

Distanţa de transport Km 3 50

Cantitate transport tone 4 0,036 0,036

Volum total t/Km 2,0 2,0 0,375 0,875

Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.III Materiale 1190,0

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 886,50

Cap.II. Utilaje 1310,00
195

RON Cap.IV Total Transport chelt.directe 0,875 3387,375

3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap.I Manoperă: Nr. Nr. articol Denumirea lucrării din Z.O/ crt. din NTM/98 normele de muncă , UM unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1,30 coroanei U.M. = mii pomi ; cantitate = 0,800 2 1837 Săpat gropi pentru 0,08 completarea golurilor 12 3 % U.M. = buc ; cantitate = 96 3 1733 Făcut şanţ pentru 0,05 stratificat pomi U.M. = ml; cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1,82 completat goluri U.M. = mii buc.; cantitate = 0,096 5 1843 Fasonat rădăcina, făcut 3,33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.M. = mii buc; cantitate = 0,096 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3,13 U.M. = mii buc; cantitate = 0,096 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 0,02 % lucrare completă şi udat cu 20 l apă UM= buc., cantitate= 96 8 1906 Sapa mare pe rând (1,2 2,63 m lăţime) UM= mii m²., cantitate= 2,0 9 2744 Preparat soluţii pentru 6 0.09 tratamente x 500 l UM= mii l., cantitate= 3,0
196

TOTAL Z.O. 4 1,04

din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1,04

7,97

-

-

7,97

-

0,10 0,17

-

-

0,10 0,17

-

0,32

-

-

0,32

-

0,30 1,92

0,30 -

-

-

1,92

5,26

-

-

5,26

-

0,27

-

-

-

0,27

10 11

3157 1808

12 13 14

294 asimilat 312 1869

15

2037

TOTAL MANOPERA PENTRU:

Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha., cantitate= 6 Prăşit pe rând ( 1,2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m²., cantitate= ( 3 x 4) 12,0 Cosit cu coasa între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= 1,4 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= 1,4 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi., cantitate= 0,800 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii . m².,, cantitate= 2,0 1 (unu) ha - Total Z.O. - Tarif RON/Z.O - Total RON

0,06 1,22

0,36 14,64

0,36 -

-

14,64

-

4,00 1,25 6,06

5,60 1,75 4,85

-

1,75 -

4,85

5,60 -

5,75

11,5

-

11,5

-

-

x x x

56,05 25 1401,25

0,66 25 16,5

13,25 25 331,25

33,31 25 832,75

8,83 25 220,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef. de Cantitatea Nr. articol transformare din NPC/78 Ct Ha Ha.a.n. caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 900 6 tratamente 0,37 6,0 2,22 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 2,22 PENTRU: .1 (un) ha Tarif 250 RON/ha.a.n Tarif pentru 1 ha RON 555 Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greutatea crt RON/ TOTAL pentru. transport UM RON 0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi altoiţi pentru completarea buc. 96 20 1920 183 golurilor 12% Nr. crt
197

2 3

Fungicide: 0,3 % x 3000 l Insectofungicide: 0,2 % x 0,2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

kg kg ptr. 1(un) ha

9 6

40 80

360 480 2760,0

9 6 198

Nr.crt 0 1 2

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Pomi pentru completat goluri 50 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total Cap.II. Utilaje 555,00 Cap.III Materiale 2760,00

Cantitate transport tone 3 0,183 0,015 RON

Volum total t/Km 4 9,2 0,8 10,0 0,375 3,75

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1401,25

RON Cap.IV Total Transport chelt.directe 3,75 4720,0

3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 /haCap.I Manoperă: Nr. crt. 0 1 Nr. articol din NTM/98 1 1954 Denumirea lucrării din Z.O/ normele de muncă , UM unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Tăieri pentru formarea 5,00 coroanei U.M. = mii buc ; cantitate = 0,800 Încărcat şi descărcat 0,11 îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U.M. = t; cantitate = ( 0,834 x 2 ) =1,68 Sapa mare pe rând (1,2 2,63 m lăţime) U.M. = mii m².; cantitate = 3,0 Prăşit pe rând – 4 lucrări 1,22 U.M. = mii m².; cantitate = (3 x 4) =12
198

TOTAL Z.O. 4 4,00

din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 4,00

2

3246

0,18

-

0,18

-

-

3

1906

7,89

-

-

7,89

-

4

1908

14,64

-

-

14,64

-

5

2744

6

3157

7

294

8

312

TOTAL MANO PERA PENTRU Nr. crt 0 1 2

Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l., cantitate= ( 0,5 x 8) 4,0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l, cantitate= 6,4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4 1 (unu) ha - Total Z.O. Tarif RON/Z.O - Total RON

0,09

0,36

-

-

-

0,36

0,06

0,38

0,38

-

-

-

4,00

5,60

-

-

-

5,60

1,25

1,75

-

1,75

-

-

x x x

34,97 25 874,25

0,38 25 9,50

1,93 25 48,25

22,53 25 563,25

10,13 25 253,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef. de Nr. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,17 Anexa 1 275 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0,37 Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.a.n Tarif pentru 1 ha

Cantitatea Ha Ha.a.n. 3 1 8 4 0,17 2,96 3,13 250 782,5

RON

Nr. crt 0 1 2 3.

Cap. III – Materii şi materiale DENUMIREA

UM

Cantitatea

Valoarea RON/ UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 800

Greutatea pentru. transp. 6 12 8 800

1 Fungicide: 4000 l x 0,3 % Insectofungicide: 4000 l x 0,2 % Îngrăşăminte chimice complexe

2 kg kg kg
199

3 12 8 800

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

ptr. 1 ha

RON

1920

820

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 20 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU (un) ha Tarif RON/t / Km Total RON

Cantitate transport tone 3 0.02 0,80

Volum total t/Km 4 1,0 16,0 17,0 0,375 6,375

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1157,5

Cap.II. Utilaje 782,5

Cap.III Materiale 1920,00

Cap.IV Transport 6,375

RON Total chelt.directe 3866,375

3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800pomi /ha Cap.I Manoperă: articol Denumirea lucrării Nr. Nr. crt. din NTM/98 din normele de muncă , unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2022 1 2 Tăieri de formare a coroanei U.M. = mii pomi ; cantitate = 0,800 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U.M. = t; cantitate = 25 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.M. = t; cantitate = ( 0,5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z.O. din care pe categorii

Z.O/ UM 3 11,1 1 0,25

I 4 8,89 5 -

II 6 -

III 7 -

IV 8 8,89

2

3226

6,25

-

6,25

-

-

3

3246

0,11

0,22

0,22

-

-

200

4

1906

5

1908

6

2744

7

3157

8

294

9

312

10

2037

TOTAL MANOPERA PENTRU:

Sapa mare pe rând ( lăţime = 1,2 m ) U.M. = mii m².; cantitate = 3,0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.M. = mii m².; cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l., cantitate= 6,0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l, cantitate= 6,0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= 1,4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii . m².,, cantitate= 2,0 1 (unu) ha - Total Z.O. - Tarif RON/Z.O - Total RON

2,63

7,89

-

-

7,89

-

1,22

14,64

-

-

14,64

-

0,09

0,54

-

-

0,54

0,06

0,36

0,36

-

-

4,00

5,60

-

-

-

5,60

1,25

1,75

-

1,75

-

-

5,75

11,5

-

11,5

-

-

x x x

57,88 25 1447,00

0,60 25 15,00

19,72 25 493,00

22,53 25 563,25

15,03 25 375,75

Nr. crt

0 1 2 3

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef. de Nr. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 - 25 2,14 t/ha Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,17 Anexa1 275 Stropit cu MSPU 10 tratamente 0,37
201

Cantitatea Ha 3 1 1 10 Ha.a.n. 4 2,14 0,17 3,70

Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha

Total ha.a.n. Tarif RON /ha.a.n Tarif pentru 1 ha RON UM Cantitatea

6.01 250 1502,5

Nr. crt

Cap. III – Materii şi materiale DENUMIREA

0 1 2 3 4

1 Fungicide: 0,3 % x 6000 l Insectofungicide: 0,2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

2 kg kg t kg

3 18 12 25 800

Valoarea Greutatea RO TOTAL pentru. transp. N/ RON UM 4 5 6 40 720,0 18 80 960,0 10 5 125 25000 1 800 800 25830

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 3. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 2 50 50 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON

Cantitate transport tone 3 0,03 0,8 25

Volum total t/Km 4 1,5 40,0 250,0 291,5 0,375 109,312

1 (un) ha

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1447,0

Cap.II. Utilaje 1502,5

Cap.III Materiale 2605,00

RON Cap.IV Total chelt.directe Transport 109,312 5663,812

3.6.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha. Cap.I Manopera:
202

Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 6

Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0,7 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.(2x4)=8 2744 Preparat soluţie pt.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil; cantit=2,0 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha; cantit=5 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit.=1,6 312 1869 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi;: cantit.=0,334 1-(unu) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

Nr.arti col din NTM/9 2 1 1906

z.o. U.M. 3 2,63 0,08 1,22 0,09 0,06 4,00

TOTAL z.o. 4 5,26 0,06 9,76 0,18 0,30 6,40

din care pe categorii I 5 0,06 0,30 II 6 III 7 5,26 9,76 IV 8 0,18 6,40

7 8

1,25 6,06 x x x

2,00 2,02 26,02 25 649,50

0,36 25 9,00

2,00 2,00 25 50,0 0

2,02 17,04 25

6,58 25

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

426,00 164,50

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2,8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21
203

CT. Coef. de transf. 2 1,30 0,59 0,54

Cantitatea Ha 3 1,0 2,0 1,0 Ha. a..n. 4 1,30 1,18 0,54

4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) 1(un ) ha Total ha.a..n. Tarif RON/ha.a.n Total pentru un ha.

0,37

6,0

2,22 5,24

RON

250 1310

Cap.III Materii şi materiale Nr.crt . 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U.M. RON 4 80 40 30 10 5 320,00 240,00 210,00 140,00 910,00 Greutate pentru transp.

1 2 3 Insecticide: 2000 l x Kg 4 0,2% 2 Fungicide: 2000l x 0,3 Kg 6 % 3 Seminţe de trifoi alb: Kg 7 (0,7 ha x 10 kg) 4 Seminţe lolium kg 14 perene: (0,7 ha x 20 kg) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE

6 4 6 7 14 30

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.cr Denumirea-grupa de transport. t. transp. tone Km. 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0,1 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manoper a Pentru 1 (un) hectar 649,50 Cap.II Utilaje 1310,00 Cap.III Materiale 910,00 Cap.IV Transport 1,875

Volum total t/km

4 5,0 5,0 0,375 1,875 RON Total cheltuieli directe 2871,375

3.6.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.
204

Cap.I Manopera: Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din crt. din normele de muncă unitatea NTM/92 de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 1 2020 1835 1733 1775 1843 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0,334 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.=40 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.=2 Stratificat pomi pt. compl.de goluri UM=mii buc: cantit.=0,04 Fasonat rădăcina, făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb, cantit.=0,04 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.=0,04 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 40 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3,0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.=6,0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.= (0,8x 2 lucr.)=1,6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.=0,334 1-(unu) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o.
205

z.o. U.M. 3 1,30 0,11 0,05 1,82 3,33

TOTAL z.o. 4 0,43 4,40 0,10 0,07 0,13 I 5 -

din care pe categorii II 6 III 7 4,40 0,10 0,07 0,13 IV 8 0,43 -

6 7 8 9 10 11 12 13 14

1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869

3,13 0,02 2,63 0,09 0,06 1,22 4,00 1,25 6,06 x x

0,13 0,80 5,26 0,27 0,36 9,76 6,40 2,00 7,58 38,35 25

0,36 0,36 25

-

0,13 5,26 9,76 7,58 27,43 25

0,80 0,27 6,40 2,0 8,56 25

TOTAL MANOPERĂ

PENTRU:

Total RON

x

942,25

9,00 Ha

685,75 247,50 Ha. a..n.

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 6 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.a..n. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.a.n PENTRU: Total pentru un ha. Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea 1 Pomi altoiţi pt. completarea golurilor 12% Fungicide 3000 l soluţie x 0,03% Insecticide 3000 l soluţie x 0,02% UM 2 buc. Cantitatea 3 40

CT. Coef. de transf. 4 0,37

5

6 2,22 2,22 250 555 Greutate pentru transp. 6 80

RON

Valoarea RON / TOTAL U.M. RON 4 5 20 800,00

2 3

Kg. Kg.

9 6

40 80

360,00 480,00 1640,00

9 6 95

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.crt Denumirea-grupa de transport. . transp. Tone Km. 0 1 2 3 1 Pomi pt. completări de goluri 50 0,08 2 Insectofungicide 50 0,01 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
206

Volum total t/km 4 4,0 0,5 4,5 0,375 3,187 RON

Specificare Pentru 1 (un) hectar

Cap.I Manopera 943,25

Cap.II Utilaje 555,00

Cap.III Materiale 1640,00

Cap.IV Transport 3,187

Total cheltuieli directe 3141,437

3.6.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.I Manoperă Nr. Nr.articol crt. din NTM/92 0 1 2 3 4 5 6 1954 1906 1908 2744 3157 294 1 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.=0,334 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.=2,0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.=4,0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.=8 Cosit între rândurile de pomi, 2 lucrări UM=ha: cantit.(0,8 x 2) = 1,6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.=1,6 Încărcat şi descărcat îngrăş. chim. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.= (0,34 x 2) = 0,68 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.= 0,334
207

z.o. UM 3 5,0

TOTAL zo 4 1,70 5,26

din care pe categorii I II III IV 5 0,48 6 7 5,26 9,76 0,36 6,40 8 1,70

2,6 3 1,2 2 0,0 9 0,0 6 4,0

9,76 0,36 0,48 6,40

7

312

1,2 5 0,1 1

2,00

-

2,00

-

-

8

3246

0,07

-

0,07

-

-

9

1868

1,5 4

0,51

-

0,51

-

-

10

2037 redus 3/4

TOTAL MANOPERA PENTRU

Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe aleie UM=ha: cantit.=1 ha 1 (un) Total z.o.uri ha Tarif RON/z.o. Total RON

2,8 7 x x x

2,87 29,41 25 735,25

0,48 25 12,0

2,87 5,45 25 136,2 5

15,02 25

8,46 25

375,50 211,50

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. a..n. LUCRĂRI Tarif RON /ha.a.n MECANICE Total pentru un ha. PENTRU: Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM 2 Kg.. Kg. Kg. Cantitatea 3 12 8 334

CT. Coef.de transf. 2 0,37

Cantitatea Ha 3 8 Ha. a..n. 4 2,96 2,96 250 740

RON

1 Fungicide :4000 l soluţie x 0,3% 2 Insecticide. 4000 soluţie x 0,2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

Valoarea RON pe TOTAL U.M. RON 4 5 40 480,00 80 1 640,00 334,00 1454,0

Greutate pentru transp. 6 12 8 340 354

pentru 1 (un) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. Denumirea-grupa de transport. crt. transp. tone Km. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0,02 2 Îngrăşăminte chimice 50 0,334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
208

Volum total t/km 4 1,0 16,7 17,7 0,375 6,637 RON

Specificare Pentru 1 (un) hectar

Cap.I Manopera 735,25

Cap.II Utilaje 740,00

Cap.III Materiale 1454,00

Cap.IV Transport 6,637

Total cheltuieli directe 2935,887

3.6.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.I Manoperă Nr.c Nr.articol Denumirea lucrării din rt. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0,334 2 1906 Sapa mare pe rând 1,2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2,0 3 1908 Prăşit pe rând - 4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.chim. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0,334 x 4) = 1,336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4,8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 7 294 Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0,8 x 2) 1,6 8 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.(0,8 x 2) 1,6 9 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.= 0,334
209

z.o. UM 3 6,25 2,63 1,22 0,11

TOTA L zo 4 2,09 5,26 9,76 0,15 5 -

din care pe categorii I II 6 0,15 III 7 5,26 9,76 IV 8 2,09 -

0,09 0,06 4,0 1,25

0,43 0,48 6,40 2,00

0,48 -

-

-

0,43 6,40 2,00

1,54

0,51

-

0,51

-

-

10

2037 redus 3/4

TOTAL MANOPERA PENTRU

Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.=1 ha 1 (un) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

2,87 x x x

2,87 29,95 25 748,75

0,48 25 12,00

2,87 3,53 25 88,25

15,02 25 375,5

10,92 25 273,0

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.a.n. LUCRĂRI Tarif RON /ha.a.n MECANICE Total pentru un ha. PENTRU: Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0,3% UM 2 Kg.. Kg. Kg. Cantitatea 3 14,4 9,6 334

CT. Ha Coef.de transf. 4 0,37 5 8

Ha. a..n.

6 2,96 2,96 250 740,0

RON

Valoarea RON / TOTAL U.M. RON 4 5 40 576 80 1 768 334 1678

Greutate pentru transp. 6 14,4 9,6 334 358,0

Insecticide. 480 l soluţie x 0,2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.cr Denumirea-grupa de transp. transport. t. Km. tone 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0,03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0,334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON

Volum total t/km 4 1,5 16,7 18,2 0,375 6,825

210

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 748,75

Cap.II Utilaje 740,00

Cap.III Materiale 1678,0

RON Cap.IV Total cheltuieli Transport directe 6,825 3173,575

3.6.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.I Manoperă Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă . NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0,34 2 2037 Strâns ramurile şi scoase la redus 3/4 alei UM= ha:cantit =1 ha 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit. (0,334 x 4) = 1,336 Încărcat şi administrat gunoi de grajd 25 to/ha UM cantit.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.=2 Prăşit pe rând 1,2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt. 8 tratam. a 600 l UM= mii l: cantit= 4,8 Deservit MSPP la 8 tratam. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.(8x2) =1,6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.=1,6
211

z.o. UM 3 15,6 3 2,87

TOTA L zo 4 5,31 2,87

I 5 -

din care pe categorii II III IV 6 2,87 7 8 5,31 -

0,11

0,15

-

0,15

-

-

4 5 6 7 8 9 10

3238 1906 1908 2744 3157 294 312

0,28 2,63 1,22 0,09 0,06 4,00 1,25

7,00 5,26 9,76 0,43 0,48 6,40 2,00

0,48 -

7,00 -

5,26 9,76 -

0,43 6,40 2,00

11

1868

TOTAL MANOPERA PENTRU

Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.= 0,334 1 (un) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

1,54

0,51

-

0,51

-

-

x x x

40,08 25 1002,0

0,48 25 12,0

10,53 25 263,25 CT. Coef.de transf. 2 0,37

15,02 14,05 25 25 375,50 351,25 Cantitatea Ha 3 8 Ha. a..n. 4 2,96 2,96

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol din caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 Stropit cu MSPP 8 tratamente 1(un ) ha 128

Total ha.a.n. Tarif RON/ha.a.n Total pentru un ha. RON

250 740,00

Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM 2 Kg Kg Kg Kg Cantitatea 3 14,4 9,6 334 25 pentru 1 (un) hectar Valoarea RON / TOTAL U.M. RON 4 5 40 576 80 1 5 768 334 125 1803 Greutate pentru transp. 6 14,4 9,6 334 25000 25358

1 Fungicide: 4800 l soluţie x 0,3% 2 Insecticide: 4800 l soluţie x 0,2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe 4 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. Denumirea-grupa transp. crt. Km. 0 1 2 1 Insectofungicide şi 50 îngrăşăminte chimice 2 Gunoi de grajd 10

Cantitatea transport. tone 3 0,36 25,0

Volum total t/km 4 18 250,0

212

TOTAL TRANSPORTURI

-total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON

268 0,375 100,5 RON Total cheltuieli directe 3645,50

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 1002,00 740,00 (un) hectar

Cap.III Materiale 1803,00

Cap.IV Transport 100,50

3.7.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha. Cap.I Manopera: Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din crt. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0,7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil; cantit=2,0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha; cantit=5 6 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit.=1,6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6 8 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi; cantit.=0,635 TOTAL 1-(un) ha Total z.o.uri
213

z.o. U.M. 3 2,63 0,08 1,22 0,09

TOTAL z.o. I 4 5,26 0,06 9,76 0,18 5 -

din care pe categorii II 6 III 7 5,26 9,76 IV 8 0,18

0,06 -

0,06

0,30

0,30

-

-

-

4,00 1,25

6,40 2,00

-

-

-

6,40 2,00

6,06

3,85

-

-

3,85

-

x

27,81

0,36

18,87

8,58

MANOPERĂ PENTRU:

Tarif RON/z.o. Total RON

x x

25 695,25

25 9,00

25

25

471,75 214,5

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea caracteristici şi utilajul folosit din Coef.de Ha Ha. a..n. NPC/79 transf. anexa 1 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă (după terminarea 242 1,30 1,0 1,30 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2,8-(se 254 0,59 2,0 1,18 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 0,54 1,0 0,54 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 0,37 6,0 2,22 tratamente) TOTAL 1(un ) ha Total ha.a..n. 5,24 LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n 250 MECANICE Total pentru un ha. RON 1310 PENTRU:

Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 2 3 4 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON / U.M. 4 80 40 30 10 TOTAL RON 5 320,00 240,00 210,00 140,00 Greutate pentru transp.

1 Insecticide: 2000 l x 0,2% Fungicide: 2000l x 0,3 % Seminţe de trifoi alb: (0,7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0,7 ha x 20 kg)

2 Kg Kg Kg kg

3 4 6 7 14

6 4 6 7 14

214

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

A-pentru 1 (un) hectar

910,00

30

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.cr Denumirea-grupa transp. transport. t. Km. tone 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0,03 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 695,25 Cap.II Utilaje 1310,00 Cap.III Materiale 910,00 Cap.IV Transport 1,875

Volum total t/km 4 1,5 1,5 0,375 0,5625 RON Total cheltuieli directe 2875,125

3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha. Cap.I Manopera: Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din crt. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2020 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit:=0,635 2 1835 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.=76 z.o. U.M. 3 1,30 0,11 TOTAL z.o. I 4 0,825 8,36 5 din care pe categorii II 6 III 7 8,36 IV 8 0,825 -

215

3 4 5

1733 1775 1843

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 2037

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.=2 Stratificat pomi pt. compl.de goluri UM=mii buc: cantit.=0,076 Fasonat rădăcina , făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mii buc, cantit.=0,076 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.=0,076 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 76 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3,0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.=6,0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.= (0,8x 2 lucr.)=1,6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.=0,635 Strângerea ramurilor şi scoaterea la alei UM=ha: cantit.=1ha 1-(un) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

0,05 1,81 3,33

0,10 0,14 0,25

-

-

0,10 0,14 0,25

-

3,13 0,02 2,63 0,09 0,06 1,22 4,00 1,25 6,06 1,44 x x x

0,24 1,52 5,26 0,27 0,36 9,76 6,40 2,00 3,848 1,44 40,773 25 1019,32

0,36 -

-

0,24 5,26 9,76 3,848

1,52 0,27 6,40 2,00 1,44

0,36 25 9

-

27,958 25 698,95

11,015 25 275,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Stropit cu MSPP ….6 tratamente 128
216

CT. Coef.de transf. 3 0,37

Cantitatea Ha 4 Ha. a..n. 5 2,22

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total ha.a..n. Tarif RON/ha.a.n Total pentru un ha. RON

2,22 250 555,0

Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM 2 buc. Kg. Kg. Cantitatea 3 76 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.M. RON 4 5 20 1520 40 80 360,00 480,00 2360 Greutate pentru transp. 6 38,5 9 6 53,5

1 Pomi altoiţi pt. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0,03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0,02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. Denumirea-grupa de transport. crt. transp. Tone Km. 0 1 2 3 1 Pomi pt. completări de goluri 50 0,037 2 Insectofungicide 50 0,015 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1019,32 Cap.II Utilaje 555,00
217

Volum total t/km

4 1,8 0,8 2,6 0,375 0,975

Cap.III Materiale 2360

RON Cap.IV Total cheltuieli Transport directe 0,975 3935,295

3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha Cap.I Manoperă Nr. crt. 0 1 2 3 Nr.articol din NTM/92 1 1954 1906 1908 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.=0,635 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.=2,0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.=4,0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.=8 Cosit între rândurile de pomi, 2 lucrări UM=ha: cantit.(0,8 x 2) = 1,6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.=1,6 Încărcat şi descărcat îngrăş. chim. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.= (0,34 x 2) = 0,68 Încărcat gunoi grajd UM= t: cantit. = 12,7 Administrat gunoi grajd UM= ha: cantit.= 1,0 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.=1 ha z.o. UM 3 5,0 TOTAL zo I 4 3,175 5,26 2,63 1,22 9,76 9,76 5 din care pe categorii II 6 III 7 5,26 IV 8 3,175

4 5 6

2744 3157 294

0,09 0,06 4,0

0,36 0,48 6,40

0,4 8 -

-

-

0,36 6,40

7

312

1,25

2,00

-

-

-

2,00

8

3246

0,11

0,07

-

0,07

-

-

9 10 11

3223 1868 2037 redus 3/4

0,18 1,67 1,44

2,3 1,67 1,44

-

2,3 1,67 -

-

1,44

218

TOTAL MANOPERA PENTRU

1 (un) ha

Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

x x x

32,915 25 822,875

0.4 8 25 12 CT. Coef. de transf. 3 0,17 0,37

4,04 25 101

15,02 25 375,5

13,375 25 334,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. a..n. LUCRĂRI Tarif RON /ha.a.n MECANICE Total pentru un ha. PENTRU: Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM Cantitatea

Cantitatea Ha 4 1 8 Ha. a..n. 5 0,17 2,96 3,13 250 782,5

RON

1 2 3 Fungicide :4000 l Kg.. 12 soluţie x 0,3% 2 Insecticide. 4000 Kg. 8 soluţie x 0,2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg. 635 complexe 4 Gunoi de grajd t 10 TOTAL VALOARE pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. Denumirea-grupa transp. crt. Km. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 50 3 Gunoi de grajd 10

Valoarea RON pe TOTAL U.M. RON 4 5 40 480,00 80 1 5 640,00 635,00 50 1805

Greutate pentru transp. 6 12 8 635 10000 10655

Cantitatea transport. tone 3 0,02 0,635 10

Volum total t/km 4 1,0 31,75 100

219

TOTAL TRANSPORTURI

-total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON

132,75 0,375 49,78

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 822,875

RON Cap.II Utilaje 782,5 Cap.III Materiale 10655 Cap.IV Transport 49,78 Total cheltuieli directe 12310,155

3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar. Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/92 normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,76 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 4 3157 - Deservit MSPP la 4 tratamente UM=ha cantit=4 5 1907 - Prăşit cu sapa pe rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 6 294 Cosit între rânduri-2 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri ZO UM 3 2,63 0,14 0,09 0,06 TOTAL ZO 4 6,31 0,11 0,14 0,24 Din care pe categorii I 5 0,24 II 6 III 7 6,31 0,11 IV 8 0,14 -

1,28

12,29

-

-

12,29

-

4,00

6,08

-

-

-

6,08

7

312

-

1,25 X
220

1,90 27,07

0,24

1,90

18,71

1,90 8,12

TOTAL MANOPERA PENTRU

- Tarif RON/ZO 1(unu) - Total RON lei

X X

25 676,75

25 6,0

25

25 467,75

25 203,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de anexa 1 transf. 0 1 2 3 1 Arătura normală în livadă(după 1,36 plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 0,60 3 Semănat amestec de ierburi perene 0,65 4 Stropit în livadă – 4 tratamente 0,36 5 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ ha a. n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

ha 4 1 2 1 4

Cantitatea ha a. n 5 1,36 1,20 0,65 1,44 4,65 250 1162,5

RON

UM 2 Kg

Cantitatea 3 14

Valoarea RON/ Total UM mii lei 4 5 10 140,0 210,0 192,0 256,0 798,0

Greut. pentru transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Sămânţă şi insectofungicide 2 Apă pt.4 tratamente - total t /km 1(ha) - tarif RON / t / - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje

Distanţa de transp km 2 50 2

Cantit. transport. t 3 0,03 1,60

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale
221

Cap.IV transport

RON Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar

676,75

1162,50

798,00

1,762

2639,012

3.8.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,56 2 1835 - Săpat gropi pt. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=67 3 1773 - Făcut şanţ de 50x50 pt.stocat UM=ml cantit=2 4 1775 - Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0,067 5 1843 - Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0,067 6 1845 - Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0,067 7 1866 - Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=67 8 1906 - Sapa mare pe rând(4,8x500) UM=mii m2 cantit=2,40 9 1907 - Prăşit pe rând- 4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2,4) 9,6 10 2744 - Pregătit soluţia pentru 5 trat. UM=mii l cantit=2,0 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 2,08 1,16 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1,16

0,11 7,37

-

-

7,37

-

0,05 0,10 1,81 0,12 3,33 0,22

0,22

-

0,10 0,12 -

-

3,13 0,21

0,21

-

-

-

0,02 1,34 2,63 6,31 1,28 12,29

-

-

6,31 12,29

1,34 -

0,09 0,18

-

-

-

0,18

222

11 12 13 14

3157 294 312 2037

-

Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5,0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1,52 Strâns fân şi asezat ca mulci UM=ha cantit=1,52 Strâns ramurile şi scos la alei UM=ha, cantit=1 - Total ZO uri - Tarif RON/ZO - Total RON

0,06 0,30 4 6,08

0,30 0,73 25 18,25

-

26,19 25 654,75

6,08 1,90 1,44 12,10 25 302,5

1,25 1,90 1,44 1,44 X X X 39,02 25 975,50

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu)

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT coef.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0,37 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU :

Ha 3 5 RON

Cantitatea Ha a.n 4 1,85 1,85 250 462,5

Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt

Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Pomi pentru completat goluri Buc 67 25 1675,0 2 Fungicide : 2000 l x 0,3% Kg 6 40 240,0 3 Insecticide : 2000 l x 0,2% Kg 4 80 320,0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -pentru 1(unu) hectar 2235,0 MATERIALE Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Pomi
223

UM

Cantitatea

Greut.pentru transport 6 128 6 4 138

Distanţa de transp km 2 50

Cantit.tran Volum total sport. t t/km 3 4 0,13 6,5

2

Insectofungicide - total t /km 1(ha) - tarif RON/ t / - total RON

50

0,01

0,5 7,0 0,375 2,625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 975,5 462,5 hectar

Cap.III materiale 2235,0

RON Cap.IV transport 2,625

Total cheltuieli directe 3675,625

3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Denumirea lucrării din artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1954 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,56 2 2037 redus 3/4 2744 3157 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3,0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 Sapa mare pe rând (4,8 mx500) UM=mii m2 cantit=2,4 Prăşit pe rând(4 lucr x 2,4) UM= mii m2 cantit=9,6 Încărcat şi desc.îngr.chim.-4 operaţiuni UM=t cantit=0,5 x 4=2 ZO UM 3 5,0 TOTAL ZO I 4 2,80 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2,80

1,44

1,44

-

-

-

1,44

3 4

-

0,09 0,06

0,27 0,36

0,36

-

-

0,27 -

5

1906

-

2,63

6,31

-

-

6,31

-

6

1907

-

1,28

12,29

-

-

12,29

7

3246

-

0,11

0,22

-

0,22

-

-

224

8

1868

-

Administrat îngr.chim.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0,5 Cosit între rânduri 2 lucrăriUM=ha cantit=(0,76 x 2) 1,52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri - Tarif RON/ZO - Total RON

1,54

0,86

-

0,86

-

-

9

294

4,00

6,08

-

6,08

10

312

-

1,25

1,90

-

-

1,90

X X X

32,53 25 813,25

0,36 25 9,0

1,08 25 27,0

18,60 25 465,0

12,49 25 312,25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu)

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de anexa 1 transf. 0 1 2 3 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0,37 tratamente 2 Administrat îngr.chim. 275 0,17 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI -1(un) ha - Tarif lei / ha a. n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt UM Cantitatea

ha 4 6 1 RON

Cantitatea ha a. n 5 2,22 0,17 2,39 250 597,5

Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Fungicide : 300 l x 0,3% Kg 9,0 40 360,0 2 Insecticide : 300 l x 0,2% Kg 6,0 80 480,0 3 Îngrăşăminte chimice Kg 560 1 560,0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 1400,0 MATERIALE Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr crt transp km ansport. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0,015 2 Ingrasaminte chimice 50 0,56
225

Greut. pentru transport 6 9,0 6,0 560,0 575,0

Volum total t/km 4 0,8 28

- total t /km - tarif lei / t / km - total RON

:1(ha)

29 0,375 10,875 Cap.III materiale 1400,0 Cap.IV transport 10,875 RON Total cheltuieli directe 2821,625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 813,25 597,5 hectar

3.8.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.arti Denumirea lucrării din ctr c normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,56 2 2037 - Strângerea ramurilor redus şi scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 - Încîrcat şi descărcat îngr.chim.4 operaţiuni UM=t cantit=2 ha 4 1868 - Administra îngr.chimice UM=mii pomi cantit=0,56 5 3223 - Incarcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500x20)=10 6 1867 - Administrat gunoi de Redus1 grajd UM=ha /2 cantit=1,0 7 1906 - Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2,4 8 1907 - Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9,6 9 2744 - Pregătit soluţie pentru 8 tratamente a câte ZO UM 3 15,6 3 1,44 1,11 2,63 TOTAL ZO I 4 8,75 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 7 8 8,75

1,44 0,22 0,68

-

0,22 0,68

-

1,44 -

0,18

1,18

-

1,18

-

-

1,67 2,63 1,28 0,09
226

1,67 6,31 10,29 0,43

-

1,67 -

6,31

-

12,29 0,43

10 11 12

3157 294 312

-

500 l UM=mii l cantit=4,8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit= 1,52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri - Tarif RON/ZO - Total RON

0,06 4,00 1,25

0,48 6,08 1,90

0,48 -

-

-

6,08 1,90

X X X

42,05 25 1051,25

0,48 25 12,0

4,37 25 109,25

18,60 18,60 25 465,0 465,0

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu)

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT coef.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP - 8 tratamente 0,37 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0,3% Insecticide : 4000 l x 0,2% Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 560

Ha 3 8 RON

Cantitatea Ha a.n 4 2,96 2,96 250 740

Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 576,0 80 768,0 1 560,0 5 50,0 1954,0

Greut. pentru transport 6 15 10 560 10000 10585

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Transport îngrăş.chimice + 50 insectofungicide
227

Cantit.trans port. t 3 0,585

Volum total t/km 4 29,25

2

Gunoi de grajd - total t /km - tarif RON/ t /km - total RON

10 :1(ha)

10 129,3 0,375 48,487

100

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1051,25 740,0 hectar

Cap.III materiale 1954,0

Cap.IV transport 48,487

RON Total cheltuieli directe 3793,737

3.9.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CIREŞ desimea de 430 pomi/ha. Cap.I Manopera: Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0,7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil; cantit=2,0 5 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha; cantit=5 6 294 Cosit manual între asimilat rânduri (2 lucrări) UM=ha: cantit.=1,6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6 z.o. U.M. 3 2,63 0,08 1,22 TOTA L z.o. 4 5,26 0,06 9,76 din care pe categorii I II III IV 5 0,06 6 7 5,26 9,76 8 -

0,09 0,06 4,00

0,18 0,30 6,40

0,30 -

-

-

0,18 6,40

1,25

2,00

-

-

-

2,00

228

8

1869

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi; cantit.=0,43 1-(un) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o Total RON

6,06

2,61

-

-

2,61

-

x x x

26,57 25 664,25

0,36 25 9,00

-

17,63 25 440,75

8,58 25 214,50

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2,8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1(un ) ha Total ha.a..n. Tarif RON/ha.a.n Total pentru un ha.

CT. Coef.d e transf. 2 1,30 0,59 0,54 0,37

Cantitatea Ha 3 1,0 2,0 1,0 6,0 Ha. a..n. 4 1,30 1,18 0,54 2,22 5,24

RON

250 1310 Greutate pentru transp. 6 4 6 7 14

Cap.III Materii şi materiale Nr.crt . 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Insecticide: 2000 l x 0,2% Fungicide: 2000l x 0,3 % Seminţe de trifoi alb: (0,7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0,7 ha x 20 kg) UM 2 Kg Kg Kg kg Cantitatea 3 4 6 7 14 Valoarea RON / TOTAL U.M. RON 4 5 80 320,0 40 30 10 240,0 210,0 140,0

229

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar

910,0

30

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea-grupa Distanţa de transp. Km. 2 50 Cantitatea transport. tone 3 0,03 Volum total t/km 4 1,5 1,5 0,375 0,562 RON Cap.III Materiale 910,0 Cap.IV Transport 0,562 Total cheltuieli directe 2884,812

1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.I Manopera 664,25 Cap.II Utilaje 1310,0

3.9.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha. Cap.I Manopera:

230

Nr. crt .
0 1 2 3 4

Nr.articol din NTM/92
1 2020 1835 1733 1775 1843

Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea
2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0,43 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.=52 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.=2 Stratificat pomi pt. compl..de goluri UM=mb: cantit.=0,04 Fasonat rădăcina , făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mb, cantit.=0,052 Repartizat pomii la gropi UM=mb: cantit.=0,052 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 52 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3,0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.=6,0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.= (0,8x 2 lucr.)=1,6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.=0,43 - Total ZO uri 1(un) ha - Tarif RON/ZO - Total RON

z.o. U.M.
3 1,30 0,11 0,05 1,82 3,33

TOTAL z.o.
4 0,56 5,72 0,10 0,07 0,17

din care pe categorii I II III IV
5 6 7 5,72 0,10 0,07 0,17 8 0,56 -

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869

3,13 0,02 2,63 0,09 0,06 1,22 4,00 1,25 6,06

0,16 1,04 5,26 0,27 0,36 9,76 6,40 2,00 2,61

0,3 6 -

-

0,16 5,26 9,76 2,61

1,04 0,27 6,40 2,0 -

X X X

34,48 25 1150,0

0,36 25 9,0 25 -

23,85 25 596,25

10,27 25 256,75

TOTAL MANOPERA PENTRU

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:
231

Nr.crt.

Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit 1 Stropit cu MSPP …6 tratamente 1(un ) ha

Nr.articol din NPC/79 anexa 1 128

0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

CT. Coef.d e transf. 2 0,37

Cantitatea Ha 3 Ha. a..n. 4 2,22 2,22 250 555

Total ha.a..n. Tarif RON/ha.a.n Total pentru un ha.

RON

Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM 2 buc. Kg. Kg. Cantitatea 3 52 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.M. RON 4 5 25 1300,0 40 80 360,0 480,0 2140,0 Greutate pentru transp. 6 105 9 6 120

1 Pomi altoiţi pt. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0,03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0,02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr. Denumirea-grupa transp. transport. crt. Km. Tone 0 1 2 3 1 Pomi pt. completări de 50 0,12 goluri 2 Insectofungicide 50 0,0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 (un) hectar 1150,0 555,0 Cap.III Materiale 2140,0 RON Cap.IV Transport 2,625

Volum total t/km 4 4,0 1 7 0,375 2,625 Total cheltuieli directe 3847,625

232

3.9.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Nr. crt. 0 1 2 3 Cap.I Manoperă Nr.articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 1954 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.=0,43 1906 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.=2,0 1908 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.(2 x 4)=8 2744 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.=4,0 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.=8 294 Cosit între rândurile de pomi, 2 lucrări UM=ha: cantit.(0,8 x 2) = 1,6 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.=1,6 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş. chim. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.= (0,34 x 2) = 0,68 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.= 0,334 z.o. UM 3 5,0 2,63 1,22 TOTAL zo 4 2,15 5,26 9,76 din care pe categorii II III IV 6 7 5,26 9,76 8 2,15 -

I 5 -

4

0,09

0,36

-

-

-

0,36

5 6

0,06 4,0

0,48 6,40

0,48 -

-

-

6,40

7

1,25

2,00

-

-

-

2,00

8

2,22

1,51

-

1,51

-

-

9

-

-

-

-

-

-

233

10 11

2037 redus 3/4 2037

Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.=1 ha Strâns ramurile si scos la alei 1 (un) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

5,76 x x x

11,5 39,42 25 985,5

0,48 25 12,0

11,5 13,01 25 325,25

15,02 25 375,5

10,91 25 272,75

TOTAL MANOPERA PENTRU

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte 275 chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL LUCRĂRI A:1(un ) ha Total ha. a..n. MECANICE Tarif RON /ha.a.n PENTRU: Total pentru un ha. Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM Cantitatea

CT. Coef.de transf. 2 0,17 0,37

Cantitatea Ha 3 1 8 Ha. a..n. 4 0,17 2,96 3,13 250 782,5 Greutate pentru transp. 6 12 8 430 450

RON

1 2 3 Fungicide :4000 l Kg.. 12 soluţie x 0,3% 2 Insecticide. 4000 Kg. 8 soluţie x 0,2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg. 430 complexe TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE

Valoarea RON pe TOTAL U.M. RON 4 5 40 480,0 80 1 640,0 430,0 1550,0

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr. Denumirea-grupa de crt. transp. Km.
234

Cantitatea transport. tone

Volum total t/km

0 1 1 Insectofungicide 2 Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI

2 3 50 0,02 50 0,43 -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON Cap.II Utilaje 782,5 Cap.III Materiale 1550,0

4 1,0 21,5 22,5 0,375 8,437 RON Cap.IV Total cheltuieli Transport directe 8,437 3326,437

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 985,5

3.9.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Cap.I Manoperă Nr. Nr.articol Denumirea lucrării crt din din normele de . NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0,43 2 1906 Sapa mare pe rând 1,2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2,0 3 1908 Prăşit pe rând-4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.chim. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0,334 x 4) = 1,336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4,8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 z.o. UM TOTAL zo din care pe categorii II III IV

I

3 6,25

4 2,69

5 -

6 -

7 -

8 2,69

2,63 1,22 0,11

5,26 9,76 0,15

-

0,15

5,26 9,76 -

-

0,09 0,06

0,43 0,48

0,48

-

-

0,43 -

235

7 8

294 312

9

1868

10

2037 redus 3/4

TOTAL MANOPERA PENTRU

Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0,8 x 2) 1,6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.(0,8 x 2) 1,6 Administrat îngrăşăminte chimice căte1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.= 0,334 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.=1 ha 1 (un) Total z.o.uri ha Tarif RON/z.o. Total RON

4,0 1,25

6,40 2,00

-

-

-

6,40 2,00

-

-

-

-

-

-

5,75 x x x

11,5 38,67 25 966,75

0,48 25 12,0

11,5 11,65 25 291,25

15,02 25 375,5

11,52 25 288,0

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngraşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.a.n. LUCRĂRI Tarif RON /ha.a.n MECANICE Total pentru un ha. PENTRU:

CT. Coef.de transf. 2 0,17 0,37

Cantitatea Ha 3 1,0 8 Ha. a..n. 4 0,17 2,96 3,13 250 782,5

RON

Cap.III Materii şi materiale Nr.crt. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0,3% Insecticide. 480 l soluţie x 0,2% UM 2 Kg.. Kg. Cantitatea 3 14,4 9,6
236

Valoarea RON / TOTAL U.M. RON 4 5 40 576,0 80 768,0

Greutate pentru transp. 6 14,4 9,6

Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE

3

Kg.

430

1

334,0 1774,0

430 454

pentru 1 (un) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţ Cantitatea Nr.cr Denumirea-grupa a de transport. t. transp. tone Km. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0,03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0,43 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera A-Pentru 1 (un) hectar 966,75

Volum total t/km 4 1,5 21,5 23 0,375 8,625 RON

Cap.II Utilaje 782,5

Cap.III Materiale 1774,0

Cap.IV Transport 8,625

Total cheltuieli directe 3532,25

3.9.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CIRES cu desimea de 430 pomi/ha Nr. crt. 0 Cap.I Manoperă Nr.articol Denumirea lucrării din din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 z.o. UM 3
237

TOTAL zo 4

I 5

din care pe categorii II III IV 6 7 8

1

1956

2 3

2037 redus 3/4 3246

4 5 6

3238 1906 1908

7 8 9

2744 3157 294

10

312

11

1868

TOTAL MANOPERA PENTRU

Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0,43 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= ha:cantit =1 ha Încărcat şi descărcat îngrăş. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit. (0,334 x 4) = 1,336 Încărcat şi administrat gu noi de grajd 25 to/ha UM cantit.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.=2 Prăşit pe rând 1,2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt. 8 tratam. a 600 l UM= mii l: cantit= 4,8 Deservit MSPP la 8 tratam. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.(8x2) =1,6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.=1,6 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.= 0,334 1 (un) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

15,63

6,72

-

-

-

6,72

2,87 0,11

11,50 0,22

-

11,50 0,22

-

-

0,28 2,63 1,22

7,00 5,26 9,76

-

7,00 -

5,26 9,76

-

0,09 0,06 4,0

0,43 0,48 6,40

0,48 -

-

-

0,43 6,40

-

-

1,25

2,0

-

2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

x x x

49,77 25 1244,25

0,48 25 12,0

20,72 25 518,0 CT.

15,02 25 375,50

13,55 25 338,75

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol
238

Cantitatea

caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU

din NPC/79 anexa 1

Coef.de transf. 2 0,17 0,08 0,37

Ha 3 1 1 8

Ha. a..n. 4 0,17 2,0 2,96 5,13 250 1282,5

1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC Administrat gunoi de grajd 25 to/ha 192 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 1(un ) ha Total ha.a.n. Tarif RON/ha.a.n Total pentru un ha.

RON

Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U.M. RON 4 5 40 576,0 80 1 0,005 768,0 430,0 125,0 1899,0 Greutate pentru transp. 6 14,4 9,6 430 25000 25454

1 2 3 Fungicide: 4800 l Kg 14,4 soluţiex 0,3% 2 Insecticide: 4800 l Kg 9,6 soluţiex 0,2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg 430 complexe 4 Gunoi de grajd Kg 25000 semifermentat TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.crt. Denumirea-grupa de transport. transp. tone Km. 0 1 2 3 1 Insectofungicide şi îngrăşăminte 50 0,45 chimice 2 Gunoi de grajd 10 25,0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON
239

Volum total t/km

4 22,5 250,0 272,5 0,375 102,187

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) hectar 1244,25 1282,5

Cap.III Materiale 1899,0

Cap.IV Transport 102,187

RON Total cheltuieli directe 4527,937

3.10.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap.I Manoperă: Nr. Nr. articol crt. din NTM/92 0 1 1 1783 redus ½ 2 1788 redus ½ 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc; cantit. = 0,58 Legarea lăstarilor UM = ha; cantit. = 1 Săpat gropi pt. complet. goluri 6% UM = mii gropi; cantit. = 0,035 Verif. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc; cantit. = 0,035 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc; cantit. = 0,035 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc; cantit. = 0,035 Muşuroit murul după udare UM = mii buc; cantit. =0,035 Prăşit pe rând (4 lucr.) UM = mii m2; cantit. = 19,2 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit. = 3,6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. UM = ha; cantit. = 6 ZO/ UM 3 2,5 6,66 5,71 Total ZO 4 1,45 3,33 0,20 Din care pe categorii I II III IV 5 0,20 6 3,33 7 1,45 8 -

4 5 6

2343 1782 2347

0,40 2,35 4,00

0,01 0,08 0,14

0,01 0,14

-

0,08 -

-

7

2356

0,77

0,03

-

0,03

-

-

8 9 10

1908 2744 3157

1,22 0,09 0,06

23,42 0,32 0,36

0,36

-

23,42 -

0,32 -

240

11

2356

Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit. = 0,58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON

0,77

0,45

-

0,45

-

-

TOTAL MANOPERA PENTRU:

29,79 x x 25 744,75

0,71 25 17,75

3,81 25 95,25

24,95 25 623,75

0,32 25 8,0

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr.art. din CT crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de ha anexa 2 transf. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 54 0,60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0,15 6 lucr. cu MPSP 300 TOTAL 1 (unu) ha Total ha.a.n. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat pt. comp. goluri 6% Insecticide Fungicide UM 2 mc kg Cantitatea 3 35 108 36

Cantitatea Ha.a.n. 5 2,40 0,90 3,30 250 825,0

Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 350,0 80 40 8640,0 1440,0 10115,0

Greut. pentru transp. 6 35 108 36 179

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt. de transp. transp. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 50 0,035 2 Insecto-fungicide 50 0,14 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON

Volum total T/km 4 1,8 7,0 8,8 0,375 3,30

241

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 744,75

RON Cap.II Utilaje 825,00 Cap.III Materiale 10115,00 Cap.IV Transport 3,30 Total Chelt. Directe 11688,05

3.10.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap.I Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării din crt. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc; cantit. = 0,58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha; cantit. = 1 3 3246 Înc. şi desc. îngrăşăminte chimice UM = mii buc; cantit. = 0,035 4 1868 Ad. Trat. Îngr. chimUM = mii buc; cantit. = 0,58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.) UM = mii m2; cantit. = 19,2 6 7 8 2744 3157 2356 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit. = 3,6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. UM = ha; cantit. = 6 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit. = 0,58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON
242

ZO/ UM 3 2,5 6,66 0,11

Total ZO 4 1,45 3,33 0,16

I 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 3,33 0,16 7 1,45 8 -

1,54 1,22 0,09 0,06 0,77

0,89 23,42 0,32 0,36 0,45

0,36 -

0,89 0,45 23,42 -

0,32 -

TOTAL MANOPERA PENTRU:

30,38 x x 25 759,50

0,36 25 9,00

4,83 25 120,75

24,87 25 621,75

0,32 25 8,0

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr.art. din CT Cantitatea crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de ha Ha.a.n. anexa 2 transf. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0,15 6 0,90 lucr. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.a.n. 0,90 LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 225,0 PENTRU: Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 580,0 80 40 5600,0 1440,0 7620,0 Greut. pentru transp. 6 580 70 36 686

1 2 3 Îngr. Chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea – grupa crt.

0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. chimice complexe 50 0,69 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 759,50 Cap.II Utilaje 225,00 Cap.III Materiale 7620,00

Distanţ a de transp. 2

Cantitatea transp. tone 3

Volum total T/km 4 34,5 34,5 0,375 12,937 Total Chelt. Directe 8617,437

RON Cap.IV Transport 12,937

3.10.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha
243

Cap.I Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării din crt. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus UM = mii buc; cantit. = ½ 0,58 2 1788 Legarea lăstarilor redus UM = ha; cantit. = 1 ½ 3 3246 Înc. şi desc. îngrăşăminte chimice UM = mii buc; cantit. = 1,5 4 1868 Ad. Trat. Îngr. Chim.UM = mii buc; cantit. = 0,58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.) UM = mii m2; cantit. = 19,2 6 2744 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit. = 3,6 7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat. UM = ha; cantit. = 6 8 2356 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit. = 0,58 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON

ZO/ UM 3 2,5 6,66 0,11 1,54 1,22 0,09 0,06 0,77

Total ZO 4 1,45 3,33 0,16 0,89 23,42 0,32 0,36 0,45

I 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 3,33 0,16 7 1,45 8 23,42 0,32 -

0,36 -

0,89 0,45

30,38 x x 25 759,50

0,36 25 9,00

4,83 25 120,75

24,87 25 621,75

0,32 25 8,0

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr.art. din CT crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de Ha anexa 2 transf. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0,15 6 lucr. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.a.n. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU:
244

Cantitatea Ha.a.n. 5 0,90 0,90 250 225,0

Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt.

Canti tatea 0 1 2 3 1 Îngr. chimice complexe 1 kg /tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea – grupa Distanţa de crt. transp. Alun înrădăcinat Insecto-fungicide şi îngr. chimice complexe TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 759,50 0 1 2 1 2 50

UM

Valoarea RON Total /UM RON 4 5 1 580,0 80 5600,0 40 1440,0 7620,0

Greut. pentru transp. 6 580 70 36 686

Cantitatea transp. tone 3 0,69

Volum total T/km 4 34,5 34,5 0,375 12,937 Total Chelt. Directe 8617,437

Total t/km Tarif RON/km Total Cap.II Utilaje 225,00 Cap.III Materiale 7620,00

RON RON Cap.IV Transport 12,937

3.10.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.I Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării din crt. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc; cantit. = 0,58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha; cantit. = 1 3 3246 Înc. şi desc. îngrăşăminte ZO/ UM 3 2,5 6,66 0,11
245

Total ZO 4 1,45 3,33 0,16

I 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 3,33 0,16 7 1,45 8 -

4

1868

chimice UM = mii buc; cantit. = 1,5 Ad. trat. îngr. chimUM = mii buc; cantit. = 0,58 Prăşit pe rând (4 lucr.) UM = mii m2; cantit. = 19,2 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit. = 3,6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. UM = ha; cantit. = 6 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit. = 0,58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON

1,54

0,89

-

0,89

-

5

1908

1,22

17,57

-

-

17,57

-

6

2744

0,09

0,27

-

-

-

0,27

7

3157

0,06

0,30

0,30

-

-

-

8

2356

0,77

0,45

-

0,45

-

TOTAL MANOPERA PENTRU:

24,42 x x 25 610,50

0,30 25 7,50

4,83 25 120,75

19,02 25 475,50

0,27 25 6,75

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr.art. din CT crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de ha anexa 2 transf. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0,15 5 lucr. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.a.n. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/ Total RON UM 4 5 1 580,0 80 40 4640,0 1200,0 6420,0

Cantitatea Ha a.n. 5 0,75 0,75 250 187,50

Greut. pentru transp. 6 580 58 30 668

1 2 3 Îngr. chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE
246

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt. de transp. transp. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. chimice 50 0,67 complexe TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610,50

Volum total t/km 4 33,5 33,5 0,375 12,562 RON Total Chelt. Directe 7230,562

Cap.II Utilaje 187,50

Cap.III Materiale 6420,00

Cap.IV Transport 12,562

3.10.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.I Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării din crt. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc; cantit. = 0,58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha; cantit. = 1 ZO/ UM 3 2,5 6,66 Total ZO 4 1,45 3,33 Din care pe categorii I II III IV 5 6 3,33 7 1,45 8 -

247

3

3246

4 5 6 7 8

1868 1908 2744 3157 2356

TOTAL MANOPERA PENTRU:

Înc. şi desc. îngrăşăminte chimice UM = mii buc; cantit. = 1,5 Ad. trat. îngr. chim.UM = mii buc; cantit. = 0,58 Prăşit pe rând (4 lucr.) UM = mii m2; cantit. = 19,2 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit. = 3,6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. UM = ha; cantit. = 6 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit. = 0,58 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON

0,11

0,16

0,16

-

-

1,54 1,22 0,09 0,06 0,77

0,89 17,57 0,27 0,30 0,45

0,30 -

0,89 0,45 17,57 -

0,27 -

x x

24,42 25 610,50

0,30 25 7,50

4,83 25 120,75

19,02 25 475,50

0,27 25 6,75

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Cantitatea Nr. Lucrarea Nr.art. din CT crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de ha Ha.a.n. anexa 2 transf. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0,15 5 0,75 lucr. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.a.n. 0,75 LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 187,50 PENTRU: Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. UM Cantitatea Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 580,0 80 4640,0 40 1200,0 6420,0 Greut. pentru transp. 6 580 58 30 668

0 1 2 3 1 Îngr. chimice complexe 1 kg / tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (unu) hectar ŞI MATERIALE
248

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea – grupa crt.

0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. chimice complexe 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610,50 Cap.II Utilaje 187,50 Cap.III Materiale

Distanţa de transp. 2

Cantitatea transp. tone 3 0,67

Volum total T/km 4 33,5 33,5 0,375 12,562

RON Cap.IV Total Transport Chelt. Directe 6420,00 12,562 7230,562

3.10.6. Antemăsurătoare – Deviz nr.8 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ALUN Cap.I Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării crt. articol din normele de din muncă NTM/9 Unitatea de măsură 2 şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc; cantit. = 0,58 2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha; cantit. = 1,0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat UM = mii m2 ; cantit. = 5 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp; cantit (4,8 x 3) 14,4 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t; cantit. = 0,58 ZO/U M Total ZO Din care pe categorii II III

I

IV

3 5,0

4 2,90

5 -

6 -

7 2,90

8 -

6,66 2,63 1,22

6,66 13,15 17,57

-

6,66 -

13,15 17,57

-

0,31

0,18

0,18

-

-

-

249

6 7 8

2744 3157 1789

9 10

1792 2356

TOTAL MANOPERA PENTRU:

Pregătit soluţie pt. 65 tratam. UM = mii l; cantit: = 3 Deservit MPSP – 300 – 5 trat. UM = ha; cantit. = 5 Administrat îngrăş. org.10 kg/pl. UM = mii plante; cantit. 0,58 Recoltat alune UM = t; cantit. = 3 Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc; cantit. = 0,58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON

0,09 0,06 5,00

0,27 0,30 2,90

0,30 -

2,90

-

0,27 -

50,00 0,77

150,0 0,45

-

150,0 0,45

-

-

x x x

194,38 25 4859,50

0,48 25 12,00

160,01 25 4000,25

33,62 25 840,505

0,27 25 6,75

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr.art. din CT Coef. crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 2 de transf. 0 1 2 3 1 Discuit cu DPV 1,5 sau GDD-1,8 – 4 54 0,60 lucrări 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 74 0,15 ori TOTAL 1 (unu) ha Total ha.a.n. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.n. MECANICE Total pentru un ha RON
PENTRU:

Cantitatea ha Ha a.n. 4 5 4 2,40 5 0,75 3,15 250 787,50

Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd

UM 2 kg kg kg to

Cantitatea 3 58 30 580 0,58
250

Valoarea RON/UM Total RON 4 5 80 4640,0 40 1 5 1200,0 580,0 2,9

Greut. pentru transp. 6 58 30 580 5,8

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar

6422,90

6468

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - grupa Distanţa de crt. transp. 1 Îngrăşăminte chimice complexe şi insectofungicide 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 4859,50 0 1 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.II Utilaje 787,50

Cantitatea transp. tone 3 0,668 5,8 RON RON Cap.IV Transport 34,275

Volum total t /km 4 33,4 58 91 0,375 34,275 Total Chelt. Directe 12104,175

Cap.III Materiale 6422,90

3.11.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu desimea de 3333 tufe/ha Cap.I Manoperă:
Nr. crt Nr. articol din NTM/9 2 1 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc; cantit. = 3,333 Strâns ramurile şi scos la alei UM=MII MP; cantit =2 Săpat gropi pt. complet. goluri 6% UM = mii gropi; cantit. = 0,20 Verif. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc; cantit. = 0,20 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc; cantit. = 0,20 ZO/ UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV

0

3

4

5

6

7

8

1

1783 redus ½ 2037 1781

2,5

8,33

-

-

8,33

-

2 3

5,75 6,67

11,50 1,33

1,33

11,50 -

-

-

4

2343

0,40

0,08

0,08

-

-

-

5

1782

2,35

0,47

-

-

0,47

-

251

6

2347

Udat murul plantat în goluri UM = mii buc; cantit. = 0,20 Muşuroit murul după udare UM = mii buc; cantit. = 0,20 Prăşit pe rând (4 lucr.) UM = mii m2; cantit. = 8 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit. = 3,6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. UM = ha; cantit. = 5 Cosit manual intre rânduri- 1 lucratoare UM=ha; cantit=1,0 Strâns fânul şi aşezat ca mulci între rânduri UM=ha, cantit=1,0 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit. = 3,333 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON

4,00

0,80

0,80

-

-

-

7

2356

0,77

0,15

-

0,15

-

-

8 9 10 11 12 13

1908 2744 3157 294 312 2356

1,22 0,09 0,06 4,00 1,25 0,77

9,76 0,27 0,30 4,00 1,25 2,57

0,30 4,00 -

1,25 2,57

9,76 -

0,27 -

TOTAL MANOPERA PENTRU:

x x

40,81 25 1020,25

6,51 25 162,75

15,47 25 386,75

18,56 25 464,0

0,27 25 6,75

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr.art. din CT crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de ha anexa 2 transf. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 54 0,60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0,15 6 lucr. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.a.n. MECANICE Tarif RON/ha.a.n. PENTRU: Total pentru un ha RON

Cantitatea Ha a.n. 5 2,40 0,90 3,30 250 825,0

252

Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt.

UM

Cantitatea

0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt. comp. goluri 6% mc 200 2 Insecticide kg 108 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea – grupa Distanţa de crt. transp. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1020,25 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total

Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 2000 80 8640 40 1440 12080,0

Greut. pentru transp. 6 100 108 36 244

Cantitatea transp. tone 3 0,100 0,144 RON

Volum total t /km 4 5 7,2 12,2 0,375 4,575

Cap.II Utilaje 825,0

Cap.III Materiale 12080,0

RON Cap.IV Total Transport Chelt. Directe 4,575 13929,82

3.11.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4. pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de CĂTINĂ Cap.I – Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării din crt. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Pichetat pt. stabilirea Redus bulumacilor ½ UM = ha; cantit. = 3,333 ZO/ UM 3 2,5 Total ZO 4 8,33 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 8,33 IV 8 -

253

2 3 4 5

2037 3246 1908 2744

Strâns ramurile şi scoase la alei UM= M II MP; cantit=20 Incârcat şi descărcat îngraşăminte chimice UM= t; cantit = 1,68 Praşit pe rând cu sapa ( 4 lucrari) UM = M II L; cantit=3,0 Prepararea soluţiei pentru 5 tratamente x 600 l UM = mii l; cantit=3,0 Deservit MPSP-300 la 5 tratamente UM=ha; cantit=5 Cosit manual intre randuri = 1 lucrare UM=ha; cantit=1,0 Strans fanul si asezat ca mulci intre randuri UM=ha; cantit=1,0 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON

5,7 5 0,1 1 1,2 2 0,0 9 0,0 6 4,0 0 1,2 5 x x x

11,50 0,18 9,76 0,27

-

11,50 0,18 -

9,76 -

0,27

6 7 8

3157 294 312

0,30 4,00 1,25 35,59 25 889,75

0,30 4,00 4,30 25 107,50

1,25 12,93 25 323,25

18,09 25

0,27 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

452,25 6,75

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr.art. din CT crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de ha anexa 2 transf. 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1,5 sau GDO-1,8 54 0,60 4 – 4 lucrari 2 Stropit în plantaţie de 5 ori 74 0,15 5 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.a.n. MECANICE Tarif RON/ha.a.n. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 2 3 1 Insecticide Fungicide Ingraşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg kg
254

Cantitatea Ha.a.n. 5 2,40 0,75 3,15 250 787,5 Greut. pentru transp. 6 108 36 840

Cantitatea 3 108 36 840

Valoarea Lei/ Total UM RON 4 5 80 8640 40 1440 1 840

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - grupa crt.

Distanţ a de transp.

0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngraşăminte chimice 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif lei/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 889,75 Cap.II Utilaje 787,5

Cantitat ea transp. tone 3 0,984 RON

Volum total T/km 4 49,2 49,2 0,375 18,45 Total Chelt. Directe 12615,70

Cap.III Materiale 10920,0

RON Cap.IV Transport 18,45

3.11.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de CATINA ALBĂ Cap.I – Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii crt. articol normele de muncă UM ZO I II III din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7

IV 8

255

1

1783

2 3

2037 3246

Tăieri de curaţire anuală a tufelor UM = mii buc; cantit=3,333 Strâns ramurile şi scoase la alei UM = M II MP; cantit=2,0 Incărcarea şi descărcarea îngraşămintelor chimice UM=mii m2; cantit=8 Administrat îngraşăminte chimice cu MIC UM= t; cantit=3,0 Administrat ingrasaminte organice 5 kg/tufa UM= mii buc; cantit=3,333 Prasit pe rand (4 lucrari) UM=t; cantit=8 Pregatit soluţia pentru 5 tratamente UM=mii l; cantit=3,0 Deservit MPSP-300-5 tratamente UM=ha; cantit=5 Cules fructe de catină albă UM=t; cantit:=20,0 Muşuroit toamna toată plantaţia UM=mii buc; cantit=3,333 1(un) ha Total ZOuri

5,00

16,67

-

-

16,67

-

5,75 1,22

11,50 9,76

-

11,50 -

9,76

-

4 5

3127 1789

0,09 5,00

0,27 16,67

-

16,67

-

0,27 -

6 7 8 9 10

1908 2744 3157 1792 2356

1,22 0,09 0,06 50,0 0,77

9.76 0,27 0,30 1000 2,57

0,30 -

1000 2,57

9.76 -

0,27 -

TOTAL MANOPERA PENTRU:

x

1046,4

0,39

1019,31

26,43

0,27

Tarif x 25 25 RON/ZO Total RON x 26160,0 9,75 Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr.art. din CT crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de anexa 2 transf. 0 1 2 3 1 Stropit cu insectofungicide – 5 2 0,15 lucrări 2 Administrat îngrăşăminte chimice 275 0,20 cu MIC
256

25 25482,75 ha 4 5 2,0

25

25

660,75 6,75

Cantitatea Ha.a.n. 5 0,75 0,40

Administrat gunoi de grajd cu 192 16,7 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.a.n. MECANICE Tarif RON/ha.a.n. PENTRU: Total pentru un ha Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 1 Superfosfat 2 Sare potasica 3 Gunoi de grajd 4 Sinotatox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM Cantitatea

3

0,08

16,7

1,34 2,49 250 622,5 Greut. pentru transp. 6 600 400 16700 30 17730

RON Valoarea Total RON 5 600,0 400,0 83,5 750,0 1833,5

2 3 Kg 600 Kg 400 t 16,7 Kg 30 pentru 1 (unu) hectar

Lei/ UM 4 1 1 5 25

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - grupa crt. 0 1 1 Ingrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU:

Distanţ a de transp. 2 50 10

Cantitat ea transp. tone 3 1,03 16,7 RON

Volum total T/km 4 51,5 167,0 218,5 0,375 81,937

Total t/km Tarif RON/km Total

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 26160,0

Cap.II Utilaje 622,5

Cap.III Materiale 1833,5

RON Cap.IV Transport 81,937

Total Chelt. Directe 28697,94

3.12.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha Cap.I Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării ZO/ Total Din care pe categorii

257

din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăierea şi curăţirea redus ½ tufelor UM = mii buc; cantit. = 4 2 1781 Săpat gropi, complet. goluri 6% UM = mii gropi; cantit. = 0,24 3 2343 Verificat, fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc; cantit. = 0,24 4 1782 Plantat butaşi înrăd. în goluri UM = mii buc; cantit. = 0,24 5 2347 Udat butaşii plant. în goluri UM = mii buc; cantit. = 0,24 6 2356 Muşuroit după udare UM = mii buc; cantit. = 0,24 7 1908 Prăşit pe rând cu sapa (4 lucr.) UM = mii m2; cantit. = 4,8 x 4 = 19,2 8 2744 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. x 600 l UM = mii l; cantit. = 3,6 9 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat. UM = ha; cantit. = 6 10 2356 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit. = 4 TOTAL 1(un) ha Total ZOMANOPERA uri PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON

crt.

articol din NTM/92

UM

ZO

I

II

III

IV

3 2,5

4 10,00

5 x

6 x

7 10,00

8 x

5,71

1,37

1,37

x

x

x

0,40

0,10

0,10

x

x

x

2,35

0,56

x

x

0,56

x

4,00

0,96

0,96

x

x

x

0,77 1,22

0,18 23,42

x x

0,18 x

x 23,42

x x

0,09 0,06 0,77

0,32 0,36 3,08

x 0,36 x

x x 3,08

x x x

0,32 x x

40,35 x x 25 1008,75

2,79 25 69,75

3,26 25 81,50

33,98 25

0,32 25

849,50 8,00

258

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr.art. din CT crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de ha anexa 2 transf. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 54 0,60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0,15 6 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.a.n. MECANICE Tarif RON/ha.a.n. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. UM Cantitatea

Cantitatea Ha.a.n. 5 2,40 0,90 3,30 250 825,0

0 1 2 3 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.comp.goluri 6% buc 240 2 Insecticide 3% kg 108 3 Fungicide 1% kg 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - grupa Distanţa crt. de transp. 1 Butaşi înrădăcinaţi pt. completare goluri 6% 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: 0 1 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total

Valoarea Greut. RON/ Total RON pentr u UM transp . 4 5 6 4 960,0 240 80 8640,0 108 40 1440,0 36 11040,00 384

Cantitatea transp. tone 3 0,24 0,144 RON

Volum total T/km 4 12,0 7,2 19,2 0,375 6,24

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1008,75

Cap.II Utilaje 825,00

Cap.III Materiale 11040,00

RON Cap.IV Transport 6,24

Total Chelt. Directe 12879,99

3.12.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de
259

ARBUŞTI FRUCTIFERI Cap.I – Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării din crt. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire anuală a tufelor UM = mii buc; cantit: = 4,0 2 1906 asimilat 1908 3127 2744 3157 1789 Sapa mare pe rând (1,2 m x 4000) UM = mii m2 ; cantit: = 4,8 Prăşit pe rând (4 lucrări) UM = mii m2 ; cantit: = 19,2 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t; cantit: = 0,3 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit: 3,6 Deservit MPSP – 300 – 6 tratam. UM = ha; cantit: = 6 Administrat îngr. organice 10 kg/tufă UM = mii buc; cantit: = 4,0 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit: = 4 Cules fructe de coacăz negru UM = t; cantit: = 12 Cules fructe de coacăz roşu şi alb UM = t; cantit: = 15 Cules fructe de agriş UM = t; cantit: = 15 Cules fructe de afin UM = t; cantit: = 8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO ZO/ UM 3 5,00 Total ZO Din care pe categorii I II III IV 5 x 6 x 7 20,00 8 x

4 20,00

2,63

12,62

x

x

12,62

x

3 4 5 6 7

1,22 0,31 0,09 0,06 5,00

23,42 0,09 0,32 0,36 20,00

x 0,09 x 0,36 x

x x x x 20,0

23,42 x x x x

x x 0,32 x x

8 9

2356 1792

0,77 50,0 50,0 50,0 50,0 x x
260

3,08 600,0 750,0 750,0 400,0 79,89 25

x

3,08 600,0 750,0 750,0 400,0

x x

x x

TOTAL MANOPERA PENTRU:

0,45 25

23,08 25

56,04 25

0,32 25

TOTAL RON * - coacăz negru TOTAL 1(un) MANOPERA ha PENTRU: Total coacăz negru TOTAL MANOPERA PENTRU: 1(un) ha Total coacăz roşu, alb şi agriş 1(un) ha Total afin Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON

x x x x x x x x x x

1997,25 679,89 25 16997,25 829,89 25 20747,25 479,89 25 11997,25

11,25 0,45 25 11,25 0,45 25 11,25 0,45 25 11,25

577,0

1401,0 8,00 0,3 2 25 25 1401,0 8,0 56,04 25 0,32 25 56,04

623,08 25 15577,0 773,08 25 19327,0 423,08 25 10577,00

1401,0 8,0 56,04 0,32

TOTAL MANOPERA PENTRU:

25 25 1401,0 8,0

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr. de CT crt. Caracteristici şi utilajul folosit art. din Coef. de ha NPC/79 transf. anexa 2 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1,5 sau GDO-1,8 – 54 0,60 4 4 lucrări 2 Stropit în planta]ie de 6 ori 74 0,15 6 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.a.n. MECANICE Tarif RON/ha.a.n. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg T Cantitatea 3 108 36 500 40

Cantitatea Ha.a.n. 5 2,40 0,90 3,30 250 825,0 Greut. pentru transp. 6 108 36 500 40000

Valoarea RON Total /UM RON 4 5 80 8640,0 40 1440,0 1 500,0 5 200,0 10780,0

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - grupa
261

Distanţa

Cantitatea

Volum total

de transp. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngrăşăminte chimice 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar - Afin Coacăz negru, roşu, alb, agriş 1997,25 20747,25 Cap.II Utilaje 825,0 825,0

crt.

transp. tone 3 0,644 40 RON

T/km 4 32,2 400,0 432,2 0,375 162,07

Cap.III Materiale 10780,0 10780,0

RON Cap.IV Total Transport Chelt. Directe 162,07 13764,32 162,07 32514,32

3.13.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de ZMEUR Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/ normele de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 - Tăieri de curăţare a redus ½ tufelor UM= mii buc cantit=8 2 1781 - Săpat gropi pt. completare goluri 6% UM=mii gropi cantit=0,5 3 2343 - Verif. fasonat şi mocirlit rădăc. UM=mii l cantit=1,6 4 1782 - Plantat zmeur în goluri UM=mii buc cantit=0,5 5 2347 - Udat zmeurul plant. În goluri UM=mii buc cantit= 0,5 6 2356 - Muşuroit zmeurul din ZO UM 3 2,50 5,71 TOTA L ZO 4 20,00 2,86 Din care pe categorii I 5 2,86 II 6 III 7 20,00 IV 8 -

0,40 2,35

0,64 1,18

0,64 -

-

1,18

-

4,00

2,00

2,00

-

-

-

0,77
262

0,39

-

0,39

-

-

7 8 9 10

1908 2744 3157 2356

-

goluri UM=mii buc cantit= 0,5 Prăşit pe rând rân(4 lucr) UM=mii 2cantut=1,52 Pregătit soluţia pt. 6 tratamente UM=mii l cantut=3,6 Deservit MPSP 300 – 6 trat. UM=ha cantut=6,0 Muşuroit toamna toată plant. UM=mii buc cantut=8 - Total ZO uri - Tarif Ron/ZO - Total Ron

1,22 0,09 0,06 0,77 X

1,85 0,32 0,36 6,16 35,76 25 894,0

0,36 5,86 25 146,5

6,16 6,55 25 163,75

1,85 23,03 25 575,75

0,32 0,32 25 8,0

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(un) ha

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef. anexa 1 de transf . 0 1 2 3 1 Arătură la 20-22 cm 48 0,95 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0,60 lucrări 3 Stropit cu insecto-fungicide 74 0,15 TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha - Total Ha a. n MECANICE - Tarif Ron / ha a. n PENTRU - Total pentru un ha

Cantitatea ha ha a. n

4 1 4 6 Ron

5 0,95 2,40 0,90 4,25 250 1062,5

Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 2 1 Drajoni pt. goluri 6% Fungicide

UM

Cantitatea 3 500 108
263

Valoarea Lei/UM Total RON 4 4 40 5 2000,0 4320,0

2 completare Buc Kg

Greut. pentru transport 6 125 108

3 Insecticide Kg 36 80 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE

2880,0 9200,0

36 269

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.transport. t crt transp km 0 1 2 3 1 Insecto-fungicide 50 0,15 2 Drajoni zmeur 50 0,12 - total t /km :1(un) ha - tarif Ron / t / km - total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 894,0 1062,5 Cap.III materiale 9200,0 Cap.IV transport 5,062

Volum total t/km 4 7,5 6 13,5 0,375 5,062

RON Total cheltuieli directe 11161,562

Varianta I 3.13.2/a.Antemăsurătoare – Deviz nr.4/a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de ZMEUR Cap.I Manoperă: Nr. Simbol Denumirea lucrării din ctr. ul normele de muncă normei Unitate de măsură şi ( nr.) cantitatea 0 1 2 1 2379 - Pichetat pt. sistem susţinere UM=ha cantit=1 2 2381 - Săpat gropi pt. bulumaci fruntaş UM=buc gropi cantit=68 3 2386 - Săpat gropi pt. bulumaci mijlocii şi ancore UM=buc gropi cantit=442 4 2376 - Decojit bulumaci şi ancore UM= buc cantit=510 ZO UM 3 0,67 0,04 TOTAL ZO I 4 0,67 2,72 5 2,72

Din care pe categorii II III 6 7 0,67 -

IV 8

-

0,028

13,38

-

-

13,38

-

0,012

6,12

6,12

-

-

-

264

5 6 7 8 9

2378 2380 2384 2389 2392 asimilat 2390

-

10

-

Arderea bazei bulumaci şi ancore UM=buc cantit=510 Repartizat bulumaci la gropi UM=buc cantit=442 Confecţionat şi fixat ancore UM=buc cantit=68 Fixarea bulumacilor în gropi UM=mii m2 cantit=442 Fixat distanţierul pe bulumaci UM=mii semne cantit=0,45 Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17,0 - Total ZO uri - Tarif Ron/ZO - Total Ron

0,004 0,01 0,01 0,022 0,47

2,04 4,42 0,68 9,72 0,21

2,04 0,68 0,21

9,72 -

4,42 -

-

-

0,33 X X X

5,61 45,57 25 1139,25

9,05 25 226,25

5,61 18,05 25 451,25

18,47 25 461,75

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(un) ha

Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1

UM Cantitatea

1 2 3 Lemn CR esenţă tare mc 8,06 ( salcâm, stejar ) 10-12 mm 2 Sârmă galvanizată 2,6 mm Kg 1027 7,5 3 Scândură ET Mc 1,76 450 4 Cuie de 120x5 mm Kg 56 8 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE

Valoarea Greut.pentru transport Ron/UM Total Ron 4 5 6 500 4030,00 7300 7702,50 792,00 448,00 12972,5 1027 1500 56 9883

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Lemn CR cu diam. 10-12 mm – 800 kg/mc 2 Sârmă galvanizată 2,6 mm + cuie 3 Scândură de stejar
265

Distanţa de transp km 2 20 50 30

Cantit.transport .t 3 7,3 1,027 0,7

Volum total t/km 4 146 51,3 21

TOTAL TRANSPORTURI - total t /km__ :1(ha) PENTRU - tarif Ron / km_ -total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1139,25 hectar Cap.III materiale 12972,5 Cap.IV transport 81,862

218,3 0,375 81,86 RON Total cheltuieli directe 14193,61

Varianta II 3.13.2/b.Antemăsurătoare – Deviz nr.2/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de ZMEUR Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2379 - Pichetat pt. fixare spalieri UM=ha cantit=1 2 2381 - Săpat gropi pt. spalieri fruntaşi UM=buc cantit=68 3 2386 - Săpat gropi pt. mijlocaşi şi ancore UM=buc cantit=442 4 2380 - Repartizat la gropi spalieri + ancore UM=buc cantit=510( 68+442) 5 2389 - Fixat spalieri şi ancore UM=buc cantit=510 6 2375 - Ancorat spalierii fruntaşi UM= buc cantit=68 7 2392 Marcat pe spalieri locul bridei UM=mii semne cantit=0,5 Confecţionat şi montat bride UM=mii buc cantit=0,5 ZO UM 3 0,67 0,04 0,028 0,01 TOTAL ZO I 4 0,67 2,72 13,38 5,10 5 2,72 5,10

Din care pe categorii II III IV 6 7 0,67 13,38 8

0,022 0,025 0,47

11,22 1,70 0,24

1,70 0,24

11,22 -

-

-

-

-

8

2388

-

1,43

0,72

-

0,72

-

-

266

9

2390

-

Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17, - Total ZO uri - Tarif Ron - Total Ron

0,33 X X X

5,61 41,36 25 1034,0

1,94 25 48,5

5,61 25,37 25 634,25 14,05 25 351,25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(un) ha

Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 1 Spalieri b.a de 1600/ 8 x 8 /6 x 6 2 Sârmă galvanizată cu diam. 2,6mm 3 Scândură ET ( distanţier ) 4 Şurub cu cap îngropat de 120x10 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

UM 2 buc Kg Mc buc

Cantitatea 3 442 1041 1,76 140 RON/ UM 4 15 7,5 450,0 6,0

Valoarea Total RON 5 6630,0 7807,5 792,00 840,00 16069,50

Greut.pentru transport 6 10.600 1041 1500 100 13241

- A- pentru 1(un) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de transp crt km 1 Scândură stejar 30 2 Sârmă galvanizată 50 3 Spalieri si suruburi 20 TOTAL TRANSPORTURI - total t /km_______1(ha) PENTRU tarif Ron/ t / km_ - total Ron

Cantit. transport. t 0,7 1,41 10,7 -

Volum total t/km 2,1 52,0 214,0 268,10 0,375 100,537

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1034,0 hectar Notă de calcul

Cap.III materiale 16069,50

RON Cap.IV Total cheltuieli transport directe 100,537 17204,037

Pentru dimensionarea consumului de materiale necesare realizării sistemului de susţinere la cultura de ZMEUR
267

Nr.crt.

Specificare

UM I bulumaci din lemn 2,50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 8,06 0,017 0,008 56 1,76 0,0016 17420 17000 420 1027 -

Varianta II spalieri din b.a 2,50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 68 1,76 0,0016 1764 17000 420 220 1041 68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumacispalieri d.c - fruntaşi - mijlocaşi Nr. de rânduri la hectar ( 10000:2,50x120) Necesar de bulumaci la un hectar, total d.c - fruntaşi - mijlocaşi Necesar ancore Lemn CR de 10-12 cm necesar pt. un hectar d.c. pentru: - un bulumac - o ancoră Ancore din piatră Cuie de 120x5 mm ( 2210 buc x 25 gr. ) Scândură E.T. pt. distanţiere necesar pt. un ha. d.c. – pt. un distanţier Sârmă galvanizată de 2,6 mm. total pe un ha. d.c – pt. susţinerea plantelor- 4 fire - pt. ancore - pt. bride – coliere Cantitate de sârmă ( 55 gr/ ml ) Şurub cu cap îngropat de 120x10 cu şaibă

m m m buc buc buc Nt buc buc buc buc m.c m.c m.c buc Kg mc mc ml ml ml ml Kg buc

12

13 14

3.13.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ZMEUR Cap. 1 Manoperă :
268

Nr. crt 0 1

Nr.articol din NTM/92 1 1783 redus ½ 1906 1908 3127 2744 3157 2436 1793 2356

Denumirea lucrării din ZO normele de muncă UM Unitate de măsură şi cantitatea 2 3 - Tăieri de curăţare a 1,25 tufelor UM=mii buc cantit=8,24 Sapa mare pe rând UM= mii m 2 cantit = 4,8 Prăşit pe rând 4 lucrîri UM=mii m 2 cantit=19,2 Administra îngr.chimice UM=t cantit=0,5 Pregătit soluţie pt. 6 tratamente UM=mii l cantit=3,6 Deservit MPSP – 300 – 6 trat. UM=ha cantit=6 Revizuit sistem susţin. primăvara UM=ha cantit=1 Recoltat zmeură UM=t cantit=12 Muşuroit toamna UM=mii tufe cantit= 8,0 - Total ZO uri 2,63 1,22 0,31 0,09 0,06 2,50 50,0 0 0,77 X X X

TOTAL ZO I 4 10,30 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 7 10,30 8

2 3 4 5 6 7 8 9

12,62 23,42 0,16 0,32 0,36 2,50 600,00 6,16 655,84 25 16396,0

0,16 0,36 0,52 25 13,0

2,50 600,0 0 6,16 608,6 6 25 15216 ,5

12,62 23,42 46,34 25 1158,5 0

0,32 0,32 25 8,0

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(un) ha

- Tarif Ron/ZO - Total Ron

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT coef.de crt. Caracteristici şi utilajul folosit transf. 0 1 2 1 Discuit cu DPV sau GDD- 1,8 ; 4 54 lucrări 2 Stropit cu MPSP-30 – 6 lucrări 74 TOTAL LUCRĂRI -Total ha.a.n MECANICE 1 (un) ha - Tarif Ron/ha a.n
269

Ha 3 0,60 0,15

Cantitatea Ha a.n 4 2,40 0,90 3,30 250

PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 2 3

- Total pentru un ha

Ron

825

UM

Cantitatea

1 2 3 Fungicide Kg 108 Insecticide Kg 72 Îngrăşăminte chimice Kg 500 complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 1 Îngrăş.chimice + insecto-fungicide - total t /km 1(ha) - tarif Ron/ t / km - total Ron 2 50

Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 4320,0 80 5760,0 1 500,0 10580,0 Cantit. transport. t 3 0,70

Greut.pentru transport 6 108 72 500 680 Volum total t/km 4 35 35 0,375 13,125 RON Total cheltuieli directe 27814,12

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 16396,00 825,00 hectar

Cap.III materiale 10580,00

Cap.IV transport 13,125

3.14.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha Cap.I Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării din crt. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a ZO/ UM 3 2,5
270

Total ZO 4 6,75

I 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 7 6,75 8 -

redus ½ 2 3 1788 redus ½ 1781

tufelor UM = mii buc; cantit. = 2,7 Legarea lăstarilor UM = ha; cantit. = 1 Săpat gropi pt. complet. goluri 6% UM = mii gropi; cantit. = 0,16 Verif. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc; cantit. = 0,16 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc; cantit. = 0,16 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc; cantit. = 0,16 Muşuroit murul după udare UM = mii buc; cantit. = 0,16 Prăşit pe rând (4 lucr.) UM = mii m2; cantit. = 19,2 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit. = 3,6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. UM = ha; cantit. = 6 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit. = 2,7 1(un) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON

6,66 5,71

3,33 0,92

0,92

3,33 -

-

-

4

2343

0,40

0,06

0,06

-

-

-

5 6

1782 2347

2,35 4,00

0,38 0,64

0,64

-

0,38 -

-

7

2356

0,77

0,12

-

0,12

-

-

8 9

1908 2744

1,22 0,09

23,42 0,32

-

-

23,42 -

0,32

10

3157

0,06

0,36

0,36

-

-

-

11

2356

0,77

2,08

-

2,08

-

-

TOTAL MANOPERA PENTRU:

38,38 x x 25 959,5

1,98 25 49,5

5,53 25 138,75

30,55 25 763,75

0,32 25 8,0

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr.art. din CT
271

Cantitatea

crt. 0 1 2

Caracteristici şi utilajul folosit

1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. Stropit cu insecto-fungicide 6 lucr. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha MECANICE PENTRU: Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt. comp. goluri 6% Insecticide Fungicide

NPC/79 anexa 2 2 54 74

Coef. de transf. 3 0,60 0,15

ha 4 4 6

Ha.a.n. 5 2,40 0,90 3,30 250 825,0

Total ha.a.n. Tarif RON/ha.a.n. Total pentru un ha

RON

UM 2 mc kg

Cantitatea 3 160 108 36

Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 4 640,0 80 40 8640,0 1440,0 10720,0

Greut. pentru transp. 6 160 108 36 300

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea – grupa Distanţa de crt. transp. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 959,5 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.II Utilaje 825,0 Varianta I

Cantitatea transp. tone 3 0,16 0,14 RON

Volum total T/km 4 8,0 7,0 15,0 0,375 5,625

Cap.III Materiale 10720,0

RON Cap.IV Total Transport Chelt. Directe 5,625 12510,125

3.14.2/a Antemăsurătoare – Deviz nr.4.a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI
272

Cap.I – Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării din crt. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat pt. stabilirea bulumacilor UM = ha; cantit. = 1,0 2 2381 Săpat gropi pt. bulumaci fruntaş UM = buc. gropi; cantit. = 64 3 2386 Săpat gropi pt. bulumaci şi ancore UM = gropi; cantit. = 370 4 2376 Decojit bulumaci din lemn uscat UM = buc; cantit. =370 5 2378 Arderea bazei bulumacului UM = buc; cantit. = 370 6 2380 Repartizare la gropi bulumaci UM = buc; cantit. = 370 7 2384 Fixarea pietrelor de ancoră Inclusiv confecţ. ancorei UM = buc; cantit. = 64 8 2388 Făcut bride şi fixarea lor UM = mii buc; cantit. = 1,2 9 2389 Fixat bulumacii în gropi UM = buc; cantit. = 370 10 2392 Marcat pe bulumaci locul bridei UM = mii semne; cantit. = 1,2 11 2390 Instalarea sârmelor UM = mii ml; cantit. = 12,8 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare UM 2 mc

ZO/ UM 3 0,67 0,04 0,02 8 0,01 2 0,00 4 0,01 0,01 1,43 0,02 2 0,47

Total ZO 4 0,67 2,56 10,36 4,44 1,48 3,70 0,64 1,72 8,14 0,56

Din care pe categorii I II III 5 4,44 1,48 0,64 0,56 6 2,56 3,70 1,72 8,14 7 0,67 10,36 -

IV 8 -

0,33 x x x

4,22 38,49 25 962,25 Cantitatea 3 13,80

7,12 25 178,00

4,22 20,32 25 508,50

11,03 25 275,75 Greut. pentru transp. 6 11000

-

Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 500 6900,0

273

2

Sârmă galvanizată ø 2,6 mm

kg

780

7,5

5850,0 12750,0

12600 23600

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - grupa Distanţa crt. de transp. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare cu ø 10-12 cm 800kg/m3 1(un) ha 2 20 50 Total t/km Tarif lei/km Total Cap.II Utilaje -

Cantitatea transp. tone 3 11,0 12,6 RON

Volum total T/km 4 220 630 850 0,375 318,75

2 TOTAL TRANSPORTUR I PENTRU:

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 962,25

Cap.III Materiale 12750,0

RON Cap.IV Transport 318,75

Total Chelt. Directe 14031,0

Varianta II 3.14.4/b. Antemăsurătoare – Deviz nr.4/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI Cap.I – Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării din crt. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat teren pt. spalieri UM = ha; cantit. = 1,0 ZO/ UM 3 0,67 Total ZO 4 0,67 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 0,67 8 -

274

2

2381

3

2386

4 5 6 7

2380 2384 2389 2392

Săpat gropi pt. spalieri fruntaşi UM = buc. gropi; cantit. = 64 Săpat gropi pt. spalieri mijloc şi ancore UM = buc. gropi; cantit. = 370 Repartizat spalierii la gropi UM = buc; cantit. = 370 Fixarea pietrelor de ancore UM = buc; cantit. = 64 Fixarea spalierilor în gropi UM = buc; cantit: = 370 Marcarea pe spalieri a bridei UM = mii semne; cantit. = 1,2 Făcut bride şi fixat pe spalieri UM = mii buc; cantit. = 1,2 Instalat 3 sârme UM = mii ml cantit. = 12,8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON

0,04

2,56

-

2,56

-

-

0,02 8 0,01 0,01 0,02 2 0,47

10,36

-

-

10,36

-

3,70 0,64 8,14 0,56

0,64 0,56

3,70 8,14 -

-

-

8

2388

1,43

1,72

-

1,72

-

-

9

2390

0,33 x x x

4,22 32,57 25 814,25

1,20 25 30,00

4,22 20,34 25 508,50

11,03 25 275,75

-

TOTAL MANOPERA PENTRU:

Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 1 Spalieri din beton armat a 31 kg

UM 2 buc

Cantitatea 3 544

Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 15 8160,0 7,5 5850,0 14010,0

Greut. pentru transp. 6 16864 78 17644

2 Sârmă galvanizată ø 2,6 mm kg 780 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - grupa Distanţa de crt. transp.
275

Cantitatea transp. tone

Volum total T/km

0 1 1 Spalieri din beton armat 2 Sârmă galvanizată ø 2,6 mm TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 814,25

2 3 50 16,86 50 0,78 Total t/km Tarif RON/km Total RON Cap.II Utilaje RON Cap.III Cap.IV Materiale Transport 14010,0 330,75

4 843 39 882 0,375 330,75 Total Chelt. Directe 15155,0

Notă de calcul pentru dimensionarea necesarului de materiale folosite la realizarea sistemului de susţinere pentru cultura MURULUI FĂRĂ SPINI Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Specificare UM I bulumaci din lemn 2,50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 13,800 0,0248 0,004 60 12600 340 12940 765 Varianta II spalieri din beton armat 2,50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 68 12600 340 260 13200 780

Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumaci – spalieri Nr. de bulumaci – spalieri pe rând d.c. : - fruntaşi ; - mijlocaşi Nr. de rânduri la hectar Necesar total de bulumaci – spalieri de H = 2,2 m d.c. : - fruntaşi ; - mijlocaşi Lemn CR necesar pt. 544 bulumaci şi 68 ţăruşi d.c. – pentru un bulumac - pentru un ţăruş ancoră Ancore Cuie de 120 x 5 mm (5 x 442 x 0,025) Sârmă pentru susţinerea tulpinilor 3 fire Sârmă pentru ancore Sârmă pentru bride Total sârmă galvanizată de ø 2,6 mm - greutate
276

m m m buc buc buc nr buc buc buc mc mc mc buc kg ml ml ml ml kg

3.14.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de MUR FĂRĂ SPINI Cap.I – Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării crt articol din normele de din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc; cantit. = 2,7 -2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha; cantit. = 1,0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat (1,2 m x 1,5 x 2,667) UM = mii m2 ; cantit. = 4,8 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp; cantit (4,8 x 4)19,2 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t; cantit. = 0,5 6 2744 Pregătit soluţie pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit: = 3,6 7 3157 Deservit MPSP – 300 – 6 trat. UM = ha; cantit. = 6 8 1789 Administrat îngrăş. org.10 kg/pl. UM = mii plante; cantit. 2,7 9 1792 Recoltat mure UM = t; cantit. = 15 ZO/ UM Total ZO Din care pe categorii II III

I

IV

3 5,0

4 13,50

5 -

6 -

7 13,5

8 -

6,66 2,63

6,66 12,62

-

6,66 -

12,62

-

1,22

23,42

-

-

23,42

-

0,31

0,15

0,15

-

-

-

0,09 0,06 5,00

0,32 0,36 13,50

0,36 -

13,5

-

0,3 2 -

50,0

750,0

-

750

-

-

277

10

2356

11

2436

TOTAL MANOPERA PENTRU:

Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc; cantit. = 2,7 Revizuit spalieri şi întins 3 sârme UM = ha; cantit. 1 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON

0,77

2,08

-

2,08

-

-

2,50 X X x

2,50 825,11 25 20627,75

0,51 25 12,75

2,50 774,74 25 19368,5

49,54 25

0,3 2 25

1238,5 8,0

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr.art. crt. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Discuit cu DPV 1,5 sau GDD-1,8 – 4 lucrări 54 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 ori 1 (un) ha 74

CT Coef. de transf. 3 0,60 0,15

Cantitatea ha Ha.a.n. 4 4 6 5 2,40 0,90 3,30 250 825,0 Greut. pentru transp. 6 108 36 500 27000 27650

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

Total ha.a.n. Tarif RON/ha.a.n. Total pentru un ha UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 108 36 500 27

RON

Cap.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd

Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 80 8640,0 40 1 5 1440,0 500,0 135,0 10715,0

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - grupa Distanţa de crt. transp. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice
278

2 50

Cantitatea transp. tone 3 0,650

Volum total T/km 4 33

2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 20627,75

10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.II Utilaje 825,0 Cap.III Materiale 10715,0

27 RON 0,375 113,625

270 303

RON Cap.IV Total Transport Chelt. Directe 113,625 32281,375

4. Centralizatorul materialelor principale pentru realizarea unei plantatii 4.1.Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la MĂR Nr.ante m deviz 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului - Superfosfat Sare potasică - Gunoi de grajd - Sinoratox 5 G Înfiinţarea plantaţiei - Pomi altoiţi - Mraniţă - Îngr. chimice complexe - Picheţi Întreţinere în anul I - Fungicide - Insecticide - Seminţe de lolium perene - Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II - Pomi altoiţi pt. complet. goluri UM Preţ /UM RON 3 x 1,00 1,00 50,00 25,00 Necesarul la supr. de un ha cantit Valoare RON 4 5 X 2750,00 1000 1000,00 600 80 30 600,00 400,00 750,00 29285,00 20,00 50,00 1,00 0,30 40,00 80,00 10,00 0,30 1288,00 38,00 1250,00 1250,00 5 4 14 7 25760,00 1900,00 1250,00 375,00 870,00 200,00 320,00 140,00 210,00 4440,00 20,00 150 3000,00 Necesarul la supraf.de …ha cantit valoa re 6 7

2 x Kg Kg To Kg x Buc To Kg Buc x Kg Kg Kg Kg x Buc
279

4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4

- Fungicide – 02% - Insecticide – 0,2% Întreţinere în anul III - Fungicide - Insecticide - Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL COSTURI MATERIALE

Kg Kg x Kg Kg To Kg x

40,00 80,00

12 12

480,00 960,00 2922,00

40,00 80,00 50,00 1,00 x

7,2 4,8 20 1250 x

288,00 384,00 1000,00 1250,00 40267

4.2. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PĂR Nr. Denumirea materialelor şi antem. categoria de lucrări la care deviz se utilizează UM Preţ /UM RON 843 pomi/ ha Necesarul la Necesarul la suprafaţa de un suprafaţa de ha. …..ha Cantit. 0 1. 1.1 1.2 1,3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 1 Pregătirea terenului - Superfosfat -Sare potasică - Gunoi de grajd - Sinoratox S.G. Înfiinţarea plantaţiei - Pomi altoiţi - Mraniţă - Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I - Fungicide - Insecticide - Seminţe de lolium perene - Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II - Pomi altoiţi pt.complet.goluri 2 kg kg to kg buc. to kg buc. Kg Kg Kg kg buc.
280

3 1 1 50 25 25 50 1 0,3 40 80 10 30 25

4 800 600 60 30 859 25 834 834 9,0 6,0 14,0 7,0 100

Valoare RON 5 2450,0 800,0 600,0 300,0 750,0 23.809, 2 21475,0 1250,0 834,0 250,2 1190 360,0 480,0 140,0 210,0 3340 2500,0

Cantit Valoare . 6 7 -

-

-

-

-

-

-

4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4

- Fungicide - Insecticide Întreţinere în anul III - Fungicide - Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV - Fungicide - Insecticide - Gunoi de grajd - Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL

kg kg kg kg kg kg kg to kg x

40 80 40 80 1 40 80 50 1 x

9 6 12 8 834 12 10 25 834 x

360,0 480,0 1954 480 640,0 834,0 3364 480,0 800,0 1250 834 36107,2

-

-

-

x

4.3. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PRUN Nr.antem deviz Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului - Superfosfat - Sare potasică - Gunoi de grajd - Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei - Pomi altoiţi - Mraniţă - Îngr. chimice complexe - Picheţi Întreţinere în anul I - Fungicide - Insecticide - Seminţe de lolium perene - Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II - Pomi altoiţi pt. complet. goluri - Fungicide UM Preţ / UM RON 3 1,00 1,00 50,00 25,00 1,4 3,5 1,00 0,3 40 80 10 3 20 40 Necesarul la supr. de un ha cantit 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 2 Kg Kg T Kg Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg
281

4 800 600 60 30 515 20 500 500 4,8 3,2 14,0 7,0 60 6

Valoare RON 5 2450 800 600 300 750 11950 10300 1000 500 150 798 192 256 140 210 1760 1200 240

Necesarul la supraf.de …ha cantit valoa re 6 7

4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4

- Insecticide Întreţinere în anul III - Fungicide - Insecticide Îngrăşăm. chimice complexe Întreţinere în anul IV - Fungicide - Insecticide - Îngrăş.chimice complexe Întreţinere în anul V - Fungicide - Insecticide - Îngrăşăminte chimice - Gunoi de grajd TOTAL MATERIALE

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg T

80 40 80 1 40 80 1 40 80 1 5

4 9 6 500 9 6 500 14,4 9,6 500 10

320 1340 360 480 500 1340 360 480 500 2344 576 768 500 500 21982

4.4.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA NUC Nr. intem. deviz 0 1 1.1. 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului şi înfiinţarea • Gunoi de grajd • Sinoralox 5G Înfiinţarea plantaţiei • Pomi altoiţi • Îngrăşăminte chimice complexe • Pichete Întreţinere în anul I • Fungicide • Insecticide • Seminţe de volum perene • Seminţe trifoi alb Întreţinere în anul II
282

U.M

Preţ pe UM 3 50,00 25,00

2 Tone Kg.

Necesarul la suprafaţa de un ha Cantitate Valoare RON 4 5 1750 20 30 1000 750 4863 4300 500 63 584 96 128 150 210 780

Necesarul la suprafaţa de…. ha Cantitate Valoare 6 7

Buc. Kg. Buc.

20,00 1,00 0,30

215 500 210

Kg. Kg. Kg Kg.

40,00 80,00 10,00 30,00

2.4 1.6 15 7

4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 10 10.1

• • •

Pomi altoiţi pentru completare Goluri Fungicide Insecticide

Buc. Kg. Kg.

20,00 40,00 80,00

25 3 2

500 120 160 420 180 240 1040 240 400 400 760 240 320 200 1260 420 360 480 840 360 480 1120 480 13417

Întreţinere în anul III • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul IV • Fungicide • Insecticide • Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V • Fungicide • Insecticide, gunoi de grajd • Gunoi de grajd Întreţinere în anul VI • Îngrăşăminte chimice complexe • Fungicide • Gunoi de grajd, insecticide Întreţinere în anul VII • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul VIII • Fungicide TOTAL MATERIALE

Kg. Kg

40,00 80,00

4.5 3.0

Kg. Kg Kg

40,00 80,00 1,00

6 4 400

Kg. Kg. tone

40,00 80,00 50,00

6 4 4

Kg. Kg. Kg.

1,00 40,00 80,00

420 9 6

Kg. Kg

40,00 80,00

9 6

Kg

40,00

12

4.5.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA GUTUI 800 pomi/ ha
283

Nr Denumirea materialelor şi antem. categoria de lucrări la care deviz se utilizează 0 1. 1.1 1.2 1,3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 1 Pregătirea terenului - Superfosfat -Sare potasică - Gunoi de grajd - Sinoratox S.G. Înfiinţarea plantaţiei - Pomi altoiţi - Mraniţă - Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I - Fungicide - Insecticide - Seminţe de lolium perene - Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II - Pomi altoiţi pt.complet.goluri - Fungicide - Insecticide Întreţinere în anul III - Fungicide - Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV - Fungicide - Insecticide - Gunoi de grajd - Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL

UM

2 kg kg to kg buc. to kg buc. Kg Kg Kg kg buc. kg kg kg kg kg kg kg to kg x

Preţ / Necesarul la UM suprafaţa de un RON ha. Cantit. Valoare RON 3 4 5 2375,0 1 800 800,0 1 600 600,0 5 45 225,0 25 30 750,0 17920,0 20 824 16480,0 50 8 400,0 1 800 800,0 0,3 40 80 10 30 20 40 80 40 80 1 40 80 5 1 x 800 9,0 6,0 14,0 7,0 96 9 6 12 8 800 18 12 25 800 x 240,0 1190 360,0 480,0 140,0 210,0 2760,0 1920,0 360,0 480,0 1954 480 640,0 800,0 2605,0 720,0 960,0 125,0 800 28770,0

Necesarul la suprafaţa de …..ha Cantit. 6 Valoare 7 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

284

4.6. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CAIS Nr. antem. deviz 0 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide U.M. Preţ / UM RON 3 1,00 1,00 5,00 25,00 Necesarul la suprafaţa de un ha. Cantit. Valoare RON 4 800 600 50 30 5 2400,00 800,00 600,00 250,00 750,00 Necesarul la suprafaţa de ha. Cantit. Valoare 6 7

2 kg kg To. kg

2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4 4.1.

7814,20 Buc. To. kg Buc. 20,00 50,00 1,00 0,30 334 10 334 334 6880,00 500,00 334,00 100,2 910,00 kg kg kg kg 40,00 80,00 30,00 10,00 6 4 7 14 240,00 320,00 210,00 140,00 1640,00 Buc. 20,00 40 800,00

4.2. 4.3. 5 5.1. 5.2.

Kg. Kg.

40,00 80,00

9 6

360,00 480,00 1454,00

Kg. Kg.

40,00 80,00
285

12 8

480,00 640,00

5..3.

Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat

Kg.

1,00

334

334,00

6 6.1. 6.2. 6.3.

1678,00 Kg. Kg. Kg. 40,00 80,00 1,00 14,4 9,6 334 576,00 768,00 334,00

7 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

1803,00 Kg. Kg. Kg. To. x 40,00 80,00 1,00 5,00 x 14,4 9,6 334 25 x 576,00 768,00 334,00 125,00 17699,2

TOTAL GENERAL

4.7. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PIERSIC Nr. antem. deviz 0 1 1.1. 1.2. 1.3. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd U.M. Preţ / UM RON 3 1,00 1,00 5,00
286

Necesarul la suprafaţa de un ha. Cantit. Valoare RON 4 800 600 50 5 2375,0 800,0 600,0 225,0

Necesarul la suprafaţa de ha. Cantit. Valoare 6 7

2 kg kg To.

Sinoratox 5G 2 Înfiinţarea plantaţiei 2.1. Pomi altoiţi 2.2. Mraniţa 2.3. Îngrăşăminte chimice complexe 3 Întreţinere în anul I 3.1. Fungicide 3.2. Insecticide 3.3. Seminţe de trifoi alb 3.4. Seminţe de lolium perene 4 Întreţinere în anul II 4.1. Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% 4.2. Fungicide 4.3. Insecticide 5 Întreţinere în anul III 5.1. Fungicide 5.2. Insecticide 5..3. Îngrăşăminte chimice complexe 5.4. Gunoi de grajd TOTAL GENERAL

1.4.

kg

25,00

30

750,0 13690,5

Buc. To. kg

20,00 50,00 1,00

628 6,1 635

12560 305,0 635,0 910,0

kg kg kg kg

40,00 80,00 30,00 10,00

6 4 7 14

240,0 320,0 210,0 140,0 2300

Buc.

20,00

73

1460

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. t x

40,00 80,00 40,00 80,00 1,00 5 x

9 6 12 8 635 10 x

360,0 480,0 1805,0 480,0 640,0 635,0 50,0 21080,5

4.8. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA VIŞIN Nr.antem deviz 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului - Superfosfat - Sare potasică - Gunoi de grajd - Sinoratox UM Preţ / UM RON 3 1 1 5 25 Necesarul la supr. de un ha cantit valoare RON 4 5 2375,0 800 800,0 600 600,0 45 225,0 30 750,0 Necesarul la supraf.de …ha cantit valoare 6 7

2 Kg Kg T Kg
287

2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3

Înfiinţarea plantaţiei - Pomi altoiţi - Mraniţă - Îngr. chimice complexe - Picheţi Întreţinere în anul I - Fungicide - Insecticide - Seminţe de lolium perene - Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II - Pomi altoiţi pt. complet. goluri - Fungicide - Insecticide Întreţinere în anul III - Fungicide - Insecticide - Îngrăşăm. chimice complexe Întreţinere în anul IV - Fungicide - Insecticide - Îngrăş.chimice complexe TOTAL MATERIALE

Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg Kg Kg Kg Kg

25 50 1 0,3 40 80 10 30 25 40 80 40 80 1

577 5,6 500 560 4,8 3,2 14,0 7,0 67 6 4 9 6 560

15433,0 14425,0 280,0 560,0 168,0 798,0 192,0 256,0 140,0 213,0 2235,0 16750 240,0 320,0 1400,0 360,0 480,0 560,0 1954,0 576,0 768,0 560,0 24195

Kg Kg Kg

40 809,6 1

14,4 0,94 500,0

4.9. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CIREŞ Nr. antem. deviz 0 1 1.1. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat U.M. Preţ / UM RON 3 Necesarul la suprafaţa de un ha. Cantit. 4 Valoare RON 5 2400,0 kg 1
288

Necesarul la suprafaţa de ha. Cantit. 6 Valoare 7

2

800

800,0

1.2. 1.3. 1.4.

-sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe

kg To. kg

1 5 25

600 50 30

600,0 250,0 750,0

2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

12273,0 Buc. To. kg Buc. 25 50 1 0,3 443 13,3 443 300 11075,0 665,0 443,0 90 910,00 kg kg kg kg 40 80 30 10 6 4 7 14 240,0 320,0 210,0 140,0

4 4.1.

2140,0 Buc. 25 52 1300,0

4.2. 4.3. 5 5.1. 5.2. 5..3. 5.4.

Kg. Kg.

40 80

9 6

360,0 480,0 1550,0

Kg. Kg. Kg.

40 80 1

12 8 430

480,0 640,0 430,0

289

6 6.1. 6.2. 6.3.

Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat

1774,0 Kg. Kg. Kg. 40 80 1 14,4 9,6 430 576,0 768,0 430

7 7.1. 7.2. 7.3.

1899,0 Kg. Kg. Kg. 40 80 1 14,4 9,6 430 576,0 768,0 430,0

7.4.

To.

5

25

125,0

TOTAL GENERAL

x

x

x

22946,0

4.10. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ALUN Nr. antem. deviz 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ. an I Arb. ALUN înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II UM Preţ pe UM 3 1 1 5 25 10 50 80 40 0,3 Necesarul la Necesarul la supraf. de un ha supraf. de …ha Valoare Cant. Valoare Cant. RON 4 5 6 7 1775,0 500 500,0 300 300,0 50 225,0 30 750,0 13154,0 597 5,8 72 24 500 5970,0 290,0 5760,0 960,0 174,0 10115,0

2 x kg kg t kg x buc t kg kg buc x
290

3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 7. 7.1 7.2 7.3 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9.

Fungicide Insecticide Arb. alun înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice Întreţinere în anul III Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul IV Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul V Îngrăşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul VI Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Lucrări de exploatare Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd TOTAL GENERAL

kg kg buc x x kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg t x

40 80 10

36 108 35

1440,0 8640,0 53124,0 7620,0

1 80 40 1 80 40 1 80 40 1 80 40 80 40 1 5

580 70 36 580 70 36 580 58 30 580 58 30 58 30 580 0,58

580,0 5600,0 1440,0 7620,0 580,0 5600,0 1440,0 6420,0 580,0 4640,0 1200,0 6420,0 580,0 4640,0 1200,0 6422,9 4640,0 1200,0 580,0 2,9 59551,9

4.11. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CĂTINĂ Nr. antem. deviz 0 1 1.1 1.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică UM RON / UM 3 1 1 Necesarul la supraf. de un ha Cant. Valoare Euro 4 5 2325,0 500 800 600 600 Necesarul la supraf. de …ha Cant. Valoare 6 7

2 x kg kg
291

1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4

Gunoi de grajd Lindatox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ. an I Butaşi înrădăcinaţi într-un an I Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice

t kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x

5 25

35 30

175 750 42159,9

10 50 80 40 0,3

3433 17,2 72 24 833

34330 860 5760 960 170 12080,0

40 80 10

36 108 200

1440 8640 2000 67484,9

4 4.1 4.2 5

Intreţinere anul III Insecticide Fungicide Cheltuieli cu îngrăşăminte complexe TOTAL GENERAL

x kg kg kg 80 40 1 108 36 840

10920,0 8640 1440 840 68324,9

4.12. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ARBUŞTI FRUCTIFERI Nr. antem. deviz 0 1 1.1 1.2 1.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM RON pe UM 3 1 1 5
292

2 kg kg t

Necesarul la supraf. de un ha Cant. Valoare RON 4 5 2400,00 800 600 50 800,00 600,00 250,00

Necesarul la supraf. de …ha Cant. Valoare 6 7

1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4

Lindatox Înfiinţarea plantaţiei Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 5 kg/plantă Insecticide 3% Fungicide 1% Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Butaşi înrădăcinaţi TOTAL MATERIALE

kg

25

30

750,00 24500,00 16480, 00 1000,00 5760,00 960,00 300,00 11040,00 1440,00 8640,00 960,00 37940,00

buc t kg kg buc

4 50 80 40 0,3

4120 20 72 24 1000

kg kg buc x

40 80 4 x

36 108 240 x

4.13. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE ŞI COSTURILE LOR PENTRU O EXPLOATAŢIE DE ZMEUR CU SUPRAFAŢA DE 1 ha Nr. antem deviz 0 1 1.1 1.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului - Superfosfat - Sare potasică UM Preţ / UM RON 3 1 1 Necesarul la supr. de un ha cantit Euro 4 600 400 5 2050,0 600,0 400,0 Necesarul la supraf.de …ha cantit valoare 6 7

2 Kg Kg
293

1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4

- Gunoi de grajd - Sinoratox Înfiinţare şi întreţinerea în anul I a plantaţiei - Picheţi refolosibili - Drajoni de zmeur - Mraniţă - Insecticide - Fungicide Întreţinere în anul II - Drajoni pt. completare goluri - Insecticide - Fungicide Sistem de susţinere var. I - Lemn CR esenţă tare - Sârmă galvanizată 2,6 mm - Scândură esenţă tare - Cuie de 120 TOTAL MATERIALE

T Kg

5 25

60 30

300,0 750,0 41430,0

Buc Buc. t Kg Kg

0,3 4 50 80 40

500 8240 32 72 24

150,0 32960,0 1600,0 5760,0 960,0 9200,0 2000,0 4320,0 2880,0 12972,5

Buc Kg Kg

4 40 80

500 108 36

mc. Kg Kg Kg

500 7,5 450 8

8,06 1027 1,76 56

4030,0 7702,5 792,0 448,0 65652,5

4.14.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA MUR Nr. antem. deviz 0 1 1.1 1.2 1.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM Preţ/ UM Necesarul la supraf. de un ha Cant. 2 x kg kg t
294

Necesarul la supraf. de …ha Cant. 6 Valoare 7

3 1 1 5

4 500 300 50

Valoare RON 5 1800,0 500,0 300,0 250,0

1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4

Sînoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ. an I Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/planto Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice

kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x

25

30

750,0 19200,0

40 50 80 40 0,3

2750 27 72 24 500

11000,0 1350,0 5760,0 960,0 150,0 10720,0

40 80 4,0

36 108 160

1440,0 8640,0 640,0 31740,0

4 4.1 4.2 5

SISTEM DE SUSŢINERE (var. a) Lemn CR (esenţă tare) Sârmă galvanizată ø 2,6 mm TOTAL GENERAL

x mc kg x 500 7,5 13,800 780

12750,0 6900,0 5850,0 44490,0

295

5.Centralizatorul costurilor directe de investitii pentru un ha de plantatie 5.1. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MĂR
Cap I Manopera Cap. II Utilaje Cap III Materii şi materiale Valoare pt: 1Ha … Ha 9 2750,00 29285,0 0 870,00 4440,00 2922,00 40267,0 0 10 Cap IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT. 1 HA … Ha 15 8758,1 3 31985, 00 3039,3 8 6420,0 6 5347,2 5 55549, 90 16

Antem ăsurăt oarea – deviz nr. 0 1 2 3 4 5 TOTAL

1 Ha Z.O Valoare RON 1 44,35 75,51 38,00 56,77 40,92 255,55 2 1108,75 1887,75 950,00 1419,25 1023,00 6388,75

…..Ha Z.O Valoare 3 4

1 Ha Ha Valoare a.n RON 5 18,2 7 2,48 4,87 2,22 5,27 33,1 1 6 4567,50 620,00 1217,50 555,00 1317,50 8277,50

….Ha Ha Valoa a.n re RON 7 8

1 Ha T/km Valoa re RON 11 12 885,00 331,88 513,00 5,00 15,50 226,00 1644,5 0 192,38 1,88 5,81 84,75 616,70

…..Ha T/km Valoa re 13 14

296

5.2.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PĂR
Ante măsură toarea deviz Nr. Cap.I Manopera Cap.II. Utilaje lucrări mecanice Cap.III. Materii Cap. IV. Transporturi şi materiale valoare pt: 1 Ha t/km Valoare 11 670,0 414,0 5,0 13,0 19,5 265,0 1386,50 12 251,3 155,25 1,875 4,875 7,313 103,5 524,11 …….Ha t/ Valoa km re 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha ..Ha

1 Ha Z.O. Valoare 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 35,80 52,19 35,62 47,85 34,07 46,52 252,96 2 895,25 1307,25 890,50 1197,25 874,25 1263,00 6327,50

……Ha Valoa Z. O. re 3 4

1 Ha Ha.a.n Valoa . re 5 15,47 2,48 5,24 2,22 3,13 6,01 34,55 6 3867,50 620,00 1310,00 555,00 782,50 1502,50 8637,50

…….Ha ha. Va a.n loare . 7 8

1 Ha 9 2450,0 23809,2 119,0 3340,0 1954,0 3364,0 36107,20

.H A 10

15 7464,05 25891,70 3392,38 5097,12 3618,06 6133,00 51596,31

16

297

5.3. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PRUN Antemă sură toarea deviz Nr. z.o. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 35,81 33,09 29,51 38,95 31,56 33,83 42,52 209,46 Cap.I Manopera 1 Ha valoare 2 895,25 827,25 737,75 973,75 789,0 845,75 1063 6131,75 ……..Ha z.o. valoa re 3 4 Cap.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha.a.n. 5 15,47 2,48 4,50 1,85 2,39 2,96 2,96 32,61 valoare 6 3867,5 620,0 1125,0 450,0 597,5 740,0 740,0 8140,0 …….Ha Ha. valoa a.n. re 7 8 Cap.III Materii şi materiale valoare pt. 1Ha 9 2450,0 11950,0 798,0 1760,0 1340,0 1340,0 2344,0 21982,0 Ha 10 Cap.IV.Transporturi 1 Ha t/km 11 675,0 295,0 4,7 5,5 107,5 26,0 127,0 1240,7 Valoa re 12 253,1 110,62 1,762 2,062 4,031 9,75 47,625 428,95 …..Ha t/ val km oa re 13 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT. 1 Ha … RON Ha

15 7465,85 13507,87 2662,51 3185,812 2730,53 2935,5 4194,625 36682,697

16

298

5.4.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA NUC

Antemă surătoarea – deviz Nr.

Cap.I Manopera 1 ha Z.O. Valoa re 68,08 1702 34.31 33,85 35,68 34,1 30,02 28,10 27,79 28,00 39,66 359,59 857,75 846,25 892 852,5 750,5 702,5 694,75 700 991,5 …ha Z.O. valoa re

Cap.II Utilaje şi lucrări mecanice 1 ha Ha. Valoa a.n. re 8,4 2100 2,26 1,85 2,22 2,22 2,96 2,96 22,87 565 462,5 555 555 740 740 5717,5 …ha Ha valoa a.n. re

Cap.III Materii şi materiale Valoare pt: 1ha ..ha

Cap.IV Transporturi 1 ha T/km Valoa re 255,0 95,63 26,5 3,0 0,5 21,0 40,5 22,0 1,0 1,0 201,5 672,0 99,38 1,13 0,19 8,00 15,19 8,25 0,38 0,38 75,38 303,91 …ha T/ valoa km re

TOTAL GENERAL Valoare pt.: 1 ha ha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

6613 1084 780 420 820 760 1260 840 1120 2120 15817

10510,63 2606,13 1627,38 1312,19 1680,50 1988,19 2525,75 2090,13 2560,38 3926,88 30828,16

299

5.5.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA GUTUI Ante măsu rătoa rea deviz Nr. Cap.I Manopera Cap.II. Utilaje mecanice lucrări Cap.III. Cap. IV. Transporturi Materii şi materiale valoare pt: ..Ha h.a. Va a.n. loa re 7 8 1 Ha 9 2375,0 17920,0 1190,0 2760,0 1920,0 2605,0 28770,0 H A 1 0 t/k m 11 521 ,5 194 ,5 2,0 10, 0 17, 0 291 ,5 103 6,5 1 Ha Valoare 12 195,6 729,37 0,875 3,750 6,375 109,312 1045,28 2 ..Ha t/km Val oar e 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha …Ha

Z.O. 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 29,36 47,51 35,46 56,05 46,30 57,88

1 Ha Valoare 2 734,0 1187,75 886,50 1401,25 1157,50 1447,00 6814,00

Z. O . 3

…Ha Valoa re 4

1 Ha Ha.a.n Valoa . re 5 14,27 2,48 5,24 2,22 3,13 6,01 33,35 6 3567,50 620,00 1310,00 555,00 782,50 1502,50 8337,5

15 6872,10 19800,69 3387,37 4720,00 3866,375 5663,812 44310,34

16

272,56

5.6.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CAIS
300

Antemă surătoa rea deviz Nr. z.o.

Cap.I Manopera

Cap.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha.a.n. Valoa re RON 6 3667,5 620,0 1310,0 555,0 740,0 740,0 740,0 8372,5 …….Ha Ha.a. n. 7 va lo ar e 8

Cap.III Materii şi materiale valoare pt. 1Ha Ha

Cap.IV.Transporturi

1 Ha Valoare RON 2 787,75 535,75 649,50 942,25 735,25 748,75 1002,0 5401,25

……..Ha z.o. va lo ar e 4

1 Ha t/km Valoa re RON 12 215,625 62,437 1,875 3,187 6,637 6,825 100,5 397,086 t/k m 13

Ha Va loa re 14

TOTAL GENERAL VALOARE PT. 1 Ha … Ha

0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

1 31,51 21,43 25,93 37,69 29,41 29,95 40,08 216,05

3

5 14,67 2,48 5,24 2,22 2,96 2,96 2,96 33,43

9 2400,00 7814,2 910,0 1640,0 1454,0 1678,0 1803,0 17699,2

10

11 575,0 166,5 5,0 8,5 17,7 18,2 268,0 1058,9

15 7070,8 75 9032,3 87 2871,3 75 3141,4 37 2935,8 87 3173,5 75 3645,5 0 31871, 036

16

301

5.7.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PIERSIC Antemă surătoa rea deviz Nr. z.o. Cap.I Manopera Cap.II Utilaje lucrări mecanice Cap.III Materii şi materiale valoare pt. Cap.IV.Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT. 1 Ha RON …H a

1 Ha valoare

……..Ha z.o. va lo ar e 4

1 Ha Ha.a.n. valoare

…….Ha Ha. a.n. 7 va lo ar e 8 1Ha …. Ha 10

1 Ha t/km valoa re 12 195,6 0 65,96 0,56 0,97 49,31 312,4

…..Ha t/k m 13 valoa re 14

0 1 2 3 4 5 TOTAL

1 29,36 36,06 27,66 40,17 34,13 167,38

2 734,00 901,50 691,50 1004,25 853,25 4184,5

3

5 14,27 2,48 5,24 2,22 3,13 27,34

6 3567,5 620,0 1310,0 555,0 782,0 6835,0

9 2375,0 13658, 0 910,0 2300,0 1780,0 21023, 0

11 521,5 178,3 1,5 2,6 131,5 835,4

15 6872,10 15245,4 6 2912,06 3860,23 3465,06 32354,9 1

16

302

5.10.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ALUN Ante măsu rătoa rea – deviz Nr. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL INVESTIŢIE Cap. I Manopera 1 hectar Z.O. 1 30,23 41,37 29,79 30,38 30,38 24,42 24,42 210,99 Valoar e RON 2 755,75 1034,2 5 744,75 759,50 759,50 610,50 610,50 5274,7 5 …hecta re Z. Va O loa . re 3 4 Cap. II Lucrări mecanice 1 hectar Ha.a.n . 5 7,42 3,95 3,30 0,90 0,90 0,75 0,75 17,97 Valoar e RON 6 1855 987,5 825,0 225,0 225,0 187,50 187,50 4492,5 …hectare Ha. a.n. 7 Valoa re 8 9 1775 13154 10115 7620 7620 6420 6420 53124 10 Cap.III Materii şi materiale 1 ha … RON ha Cap.IV Transporturi 1 hectar T /km 11 491,5 92,4 8,8 34,5 34,5 33,5 33,5 728,7 Valoa re RON 12 184,31 34,65 3,30 12,94 12,94 12,56 12,56 273,26 …hectare T/ km 13 Valo are 14 15 4570,06 15210,40 11688,05 8617,44 8617,44 7230,56 7230,56 63164,51 16 TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar … RON ha

303

5.11.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CATINA
Antemăsu ră-toarea – deviz Nr. Cap. I Manopera Cap. II Lucrări mecanice Cap.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 2325,00 42159,90 12080,00 10920,00 67484,90 … ha 10 Cap.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar RON 15 4739,81 45274,82 13929,82 12615,.7 0 76560,15 …ha

1 hectar Z.O. Valoare Euro 1 24,07 81,14 40,81 35,59 181,61 2 601,75 2028,50 1020,25 4540,25 889,75

0 1 2 3 4 TOTAL INVESTIŢIE

…hectare Z. Va O. loa re 3 4

1 hectar Ha. Valoa a.n. re RON 5 6 6,62 1655,00 3,95 3,30 3,15 17,02 987,50 825,00 787,50 4255,00

…hectare Ha. Va a.n. loa re 7 8

1 hectar T/km Valoa re RON 11 12 421,5 158,06 263,8 12,2 49,2 746,70 98,92 4,57 18,45 280,00

…hectare T/ Va km loare 13 14

16

304

5.12.CENTRALIZATORUL VOLUMELOR DE LUCRĂRI ŞI A COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ARBUŞTII FRUCTIFERI
Antemăsurătoarea – deviz Nr. 0 1 2 3 TOTAL INVESTIŢIE Cap. I Manopera Cap. II Lucrări mecanice Cap.III Materii şi materiale Valoare pentru 1 ha … RON ha 9 10 2400,00 24500,00 11040,00 37940,00 Cap.IV Transporturi TOTAL GENERAL Valoare pentru
1 hectar RON ha

1 hectar Z.O. Valoare RON 1 2 32,52 813,00 103,21 40,35 176,08 2580,25 1008,75 4402,00

…hectare Z.O Valoa re 3 4

1 hectar Ha. Valoare a.n. RON 5 6 7,82 1955,00 3,95 3,30 15,07 987,50 825,00 3767,50

…hectare Ha. Valoa a.n. re 7 8

1 hectar T/km Valoare
RON

…hectare
T/ km Valoa re

11 574,5 310,8 19,2 904,50

12 214,31 116,55 6,24 337,10

13

14

15 5382,31 28184,30 12879,99 46446,60

16

305

5.13.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ZMEUR
Ante măsu rătoa rea Deviz nr. Cap. I Manoperă Cap. II Lucrări mecanice Cap. III materii şi materiale Cap. IV Transporturi TOTAL GENERAL

1 hectar Z.O. 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂR I TEHNOL OGICE SISTEM SUSŢINE RE TOTAL GENE RAL 1 36,75 161,94 35,76 233,95 Valoare 2 918,75 4048,5 894,0 5861,25

… hectare Z.O. 3 Valoa re 4

1 hectar Ha. a.n 5 8,62 3,95 4,25 16,82 valoare 6 2155,0 987,5 1062,5 4205,0

… hectare Ha. a.n 7 Valoar e 8

Valoare pt. 1 ha 9 2050,0 41430,0 9200,0 52680,0 … ha 10

1 hectar t/km 11 655 425,34 13,5 1093,84 valoar e 12 245,62 159,50 5,062 410,18

… hectare t/ km 13 val oar e 14

Valoare pt. 1 ha 15 5369,37 46625,5 11161,56 63156,43 … ha 16

45,57 279,52

1139,25 7000,5

16,82

4205,0

12972,5 65652,5

218,3 1312,14

81,862 492,04

14193,61 77350,04

306

5.14.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MUR Antemăsură toarea – deviz Nr. Cap. I Manopera Cap. II Lucrări mecanice Cap.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 1800,00 19220,00 10720,00 3174,00 … ha 10 Cap.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar ha RON 15 4767,56 22349,3 7 12510,1 2 39627,0 5 14031,0 0 16

0 1 2 3 Total tehnologie Sistem de susţinere TOTAL INVESTIŢIE

1 hectar Z.O. Valoar e RON 1 2 32,38 809,50 79,48 38,38 150,2 4 38,49 1987,0 0 959,50 3756,0 0 962,25

…hectare Z. Valoa O. re 3 4

1 hectar Ha.a. Valoare n. RON 5 7,82 3,95 3,30 15,07 6 1955,00 987,50 825,00 3767,50

…hectare Ha. Valo a.n. are 7 8

1 hectar T/km Valoare RON 11 541,5 413 15 969,5 12 203,06 154,87 5,62 363,55

…hectare T/ Valo km are 13 14

-

12750,00

850

318,75

188,7 3

4718,2 5

15,07

3767,50

44490,00

1819,50

682,30

53658,0 5

307

6. Deviz general pentru un ha de plantaţie 6.1. Deviz general pentru un ha de plantaţie de măr Specificare Cap. I Cheltuieli directe pentru realiz. investiţiei -Pregătirea terenului -Înfiinţarea plantaţiei -Lucr. de întreţ. În an. I -Lucr. de întreţ. în an. II -Lucr. de întreţ. în an III TOTAL CAP. I Cap. II Cheltuieli suplimentare pentru -Aprovizionare materială 10% x 40267 -Diverse şi neprevăzute 5% x 55549,9 TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru : 1 hectar …hectare 55549,90 8758,13 31985,00 3039,38 6420,06 5347,25 4026,70 2777,50 6804,20 62354,10 3,6 17321,00

RON RON RON RON RON RON RON RON RON Euro Euro

6.2. Deviz general pentru un ha de plantaţie de păr SPECIFICARE Cap.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei - Pregătirea terenului - Înfiinţarea plantaţiei - Lucrări de întreţinere în anul I - Lucrări de întreţinere în anul II - Lucrări de întreţinere în anul III - Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP. I Cap.II Cheltuieli suplimentare pentru: - Aprovizionare cu materiale (10% x 36107,2) - Diverse şi neprevăzute (5% x 51596,31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar ….ha 7464,05 25891,70 3392,37 5097,13 3618,06 6133 51596,31 3610,72 2579,82 6190,54 57786,85 3,6 16052

RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro

308

6.3. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun Specificare Cap.I Cheltuieli directe pt.realizarea investiţiei - Pregătirea terenului - Înfiinţarea plantaţiei - Lucrări de întreţinere în anul I - Lucrări de întreţinere în anul II - Lucrări de întreţinere în anul III - Lucrări de întreţinere în anul IV - Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP I Cap.II Cheltuieli suplimentare pentru : - Aprovizionare materiale 10% x 21982,7 - Diverse şi neprevăzute 5% x 36682,70 TOTAL CAP. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Euro 7465,85 13507,87 2662,51 3185,812 2730,53 2935,50 4194,625 36682,70 2198,20 1834,10 4032,30 40715,00 3,6 11309,7 …hectare

6.4. Deviz general pentru un ha de plantaţie de NUC Specificare UM Cap. I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiilor • Pregătirea terenului şi înfiinţarea plantaţiei • Lucrări de întreţinere în anul I • Lucrări de întreţinere în anul II • Lucrări de întreţinere în anul III • Lucrări de întreţinere în anul IV • Lucrări de întreţinere în anul V • Lucrări de întreţinere în anul VI • Lucrări de întreţinere în anul VII • Lucrări de întreţinere în anul VIII • Lucrări de întreţinere în anul IX TOTAL CAP. I • Cap. II. Cheltuieli suplimentare pentru: • Aprovizionare materiale (10% × 19000,05) • Diverse şi neprevăzute (0,5% × 3416,37) TOTAL CAP. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE
309

Valoarea pentru 1 hectar …hectare 10510,63 2606,13 1627,38 1312,19 1680,50 1988,19 2525,75 2090,13 2560,38 3926,88 30828,16 1582 1541 3123 33951 3,6 9431

RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON

RON RON RON RON RON/EURO EURO

6.5. Deviz general pentru un ha de plantaţie de GUTUI SPECIFICARE Cap.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei - Pregătirea terenului - Înfiinţarea plantaţiei - Lucrări de întreţinere în anul I - Lucrări de întreţinere în anul II - Lucrări de întreţinere în anul III - Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP. I Cap.II Cheltuieli suplimentare pentru: - Aprovizionare cu materiale (10% x 36107,2) - Diverse şi neprevăzute (5% x 51596,31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar ….ha 6872,10 19800,00 3387,37 4720,00 3866,37 5663,81 44310,34 2877,00 2215,50 5092,5 49402,8 3,6 13723,0

RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro

6.6. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CAIS Specificare UM Cap.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP. I Cap.II Cheltuieli suplimentare pt.: Aprovizionare materiale 10% x 17699,2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871,036 TOTAL CAP.II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/-/-/RON/ Euro Euro
310

Valoarea pentru 1 hectar …….hectare RON 7070,875 9032,387 2871,375 3141,437 2935,887 3173,575 3645,500 31871,036 1769,92 1593,55 3363,47 35234,51 3,6 9787,36

6.7. Deviz general pentru un ha de plantaţie de PIERSIC Specificare UM Cap.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP. I Cap.II Cheltuieli suplimentare pt.: Aprovizionare materiale 10% x 17699,2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871,036 TOTAL CAP.II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/Valoarea pentru 1 hectar ……….hectare RON 6872,10 15245,46 2912,06 3860,23 3465,06 32354,91 2102,30 1617,74

-/3720,04 -/36075,3 RON/Euro 3,6 Euro 10021

6.8. Deviz general pentru un ha de plantaţie de VIŞIN Natura cheltuielilor Cap.I Cheltuieli directe pt.realizarea investiţiei - Pregătirea terenului - Înfiinţarea plantaţiei - Lucrări de întreţinere în anul I - Lucrări de întreţinere în anul II - Lucrări de întreţinere în anul III - Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP I Cap.II Cheltuieli suplimentare pentru : - Aprovizionare materiale 10% x 2285,7 - Diverse şi neprevăzute 5% x 4065,76 TOTAL CAP. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar …hectare 6873,4 16828,7 2639,0 3675,6 2821,6 3793,7 36632,0 2419,5 1831,6 4251,1 40883,1 3,6 11356,4

RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON Lei/Euro Euro

311

6.9. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CIREŞ Valoarea pentru Specificare UM 1 hectar ………….hectare Cap.I Cheltuieli directe pentru RON realizarea investiţiei Pregătirea terenului RON 7070,875 Înfiinţarea plantaţiei -/13641,512 Lucrări de întreţinere în anul I -/2884,812 Lucrări de întreţinere în anul II -/3847,625 Lucrări de întreţinere în anul III -/3326,437 Lucrări de întreţinere în anul IV -/3532,250 Lucrări de întreţinere în anul V -/4527,937 TOTAL CAP. I -/38831,073 Cap.II Cheltuieli suplimentare pt.: RON Aprovizionare materiale 10% x -/2294,600 17699,2 Diverse şi neprevăzute 5% x -/1941,600 31871,036 TOTAL CAP.II -/4236,200 TOTAL GENERAL -/43067,270 Curs de schimb RON/Euro 3,600 TOTAL VALOARE Euro 11963,100 6.10. Deviz general pentru un ha de plantaţie de ALUN Specificare Cap.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI - TOTAL d.c.- pregătirea terenului - înfiinţarea plantaţiei şi întreţ. An I - întreţinerea plantaţiei an II - întreţinerea plantaţiei an III - întreţinerea plantaţiei an IV - întreţinerea plantaţiei an V - întreţinerea plantaţiei an VI Cap. II CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE - TOTAL d.c.- Aprovizionare materiale 10% x 44490 - Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de …………. TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 63164,51 4570,06 15210,40 11688,05 8617,44 8617,44 7230,56 7230,56 12104,18 75268,69 9718,63 5955,20 3763,43 84987,32 3,60 23607,60

312

6.11. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CĂTINĂ Specificare UM Cap.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI - TOTAL d.c.- pregătirea terenului - înfiinţarea plantaţiei şi întreţ. An I - întreţinerea plantaţiei an II CAP. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE - TOTAL d.c.- Aprovizionare materiale 10% x 44490 - Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 Intretinere anul III TOTAL GENERAL Curs valutar la data de …………. TOTAL VALOARE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro €

Valoarea pentru 1 hectar ...hectar 76560,15 4739,81 45274,82 13929,82 10576,50 6748,50 3828,00 12615,70 87136,65 3,60 24205,00
Valoarea pentru 1 hectar …hectare 46446,60 5382,31 28184,30 12879,99 6116,33 3794,00 2322,33 52562,93 3,60 14600,80

6.12.Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi Specificare UM Cap.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI - TOTAL d.c.- pregătirea terenului - înfiinţarea plantaţiei + întreţinere an I - întreţinere anul II Cap. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE TOTAL d.c.- aprovizionare materiale 10% - diverse şi neprevăzute TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro RON

6.13.Deviz general pentru un ha de plantaţie de ZMEUR Specificare UM Cap.I Cheltuieli directe pt.realizarea investiţiei - Pregătirea terenului - Înfiinţarea plantaţiei si lucrarile intr-un an I - Lucrări de întreţinere în anul II TOTAL CAP.I Cap. II SISTEM DE SUSŢINERE Cap. III CHELT. SUPLIMENTARE TOTALE d.c. Aprovizionare materiale 10% x 8186,1 Diverse şi neprevăzute 3% x Tot. materiale TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Mil. lei

Valoarea pentru 1hectar 5369,37 46625,50 11161,56 63156,43 14193,61 11490,75 7623,25 3867,50 88840,70 3,60 24678,00 …hectare

313

6.14.Deviz general pentru un ha de plantaţie de MUR Specificare Cap.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI - TOTAL d.c.- pregătirea terenului - înfiinţarea plantaţiei şi întreţ. An I - întreţinerea plantaţiei an II Cap. II SISTEM DE SUSŢINERE(var. a) TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE - TOTAL d.c.- Aprovizionare materiale 10% x 44490 - Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de …………. TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 39.627,05 4767,56 22349,37 12510,12 14031,00 53658,05 7131,90 4449,00 2682,90 60789,95 3,60 16886,00

7.1. Valoarea producţiei marfă la cultura MĂR (V.P.M.) Nr. crt 1 2 2,1 2,2 2,3 3 Specificare -Producţia fizică proiectată -producţia valorificabilă -calitateae extra şi - preţ pe tonă Valoare prod. calit. extra şi - calitatea I - preţ pe tonă Valoare prod. de calit I - calitatea II Preţ pe tonă Valoarea prod. de calit sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To to Euro/to Euro To Euro/to Euro To Euro/to Euro Euro Revine la 1 Ha …Ha 25 25 15 400 6000 6 300 1800 4 150 600 8400

7.2. Valoarea producţiei marfă la cultura PĂR (V.P.M.) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.c. – calitatea extra şi I
314

UM t t t 1 Ha 25 25 14

REVINE LA: ……ha

preţ pe T valoare prod.calitatea extra şi I - calitatea II preţ pe T valoarea prod.de calitate II - calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod.de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ

Euro/t Euro t Euro Euro t Euro/t Euro Euro

0,450 6300 7 0,35 2450 4 0,200 800 9950

7.3. Valoarea producţiei marfă la cultura PRUN (V.P.M.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.calit.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod.de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t. t. t. Euro/ t. Euro t. Euro/kg Euro t. Euro/kg 1ha 20 20 15 0,26 3900 3 0,17 510 2 0,08 160 4570 Revine la …ha

7.4. Valoarea producţiei marfă la cultura NUC (V.P.M.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.c. –calitatea extra şi I Preţ pe Kg. Valoarea producţiei calitatea extra şi I - calitatea II Preţ pe Kg. Valoarea producţiei de calitate II TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM Kg. Kg. Kg EURO/KG. EURO KG. EURO/KG EURO 1 ha 3000 3000 2400 2,00 4800 600 1,00 600 5400 Revine la : …..ha

315

7.5. Valoarea producţiei marfă la cultura GUTUI (V.P.M.) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.c. – calitatea extra şi I preţ pe T valoare prod.calitatea extra şi I - calitatea II preţ pe T valoarea prod.de calitate II - calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod.de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM t t T Euro/t Euro T Euro/t Euro T Euro/t Euro 1 Ha 20 20 12 0,32 3840 6 0,22 1320 2 0,14 280 5440 REVINE LA: ……ha

7.6. Valoarea producţiei marfă la cultura CAIS (V.P.M.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.c.-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod. calit.extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod. de calit.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod. de calit. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro/To Euro To Euro/To Euro To Euro/To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0,26 4160 3 0,135 405 1 0,08 80 4645 Revine la: ….…..ha

316

7.7. Valoarea producţiei marfă la cultura PIERSIC (V.P.M.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.c.-calitatea extra şi I preţ / t valoare prod. calit.extra şi I -calitatea II preţ / t valoarea prod. de calit.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ / t valoarea prod. de calit. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0,22 3520 3 0,15 450 1 0,08 80 4050 Revine la: ….…..ha

7.8. Valoarea producţiei marfă la cultura VIŞIN (V.P.M.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.calit.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod.de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t. t. t. Euro/ t. Euro t. Euro/kg Euro t. Euro/kg 1ha 17 17 13 380 4940,0 2,5 280 700,0 1,5 160 240 5880 Revine la …ha

317

7.9. Valoarea producţiei marfă la cultura CIREŞ (V.P.M.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.c.-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod. calit.extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod. de calit.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod. de calit. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 18 18 14,4 250 3600 2,6 200 520 1 100 100 4220 Revine la: ….…..ha

7.10. Valoarea producţiei marfă la cultura ALUN (V.P.M.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.c. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod. calit. extra şi I - calitatea II preţ pe kg valoarea prod. de calit. II Total valoarea producţiei marfă UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 3000,0 3000,0 2800,0 2,8 7840,0 200,0 1,4 280,0 8120,0

318

7.11. Valoarea producţiei marfă la cultura CĂTINĂ (V.P.M.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.c. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod. calit. extra şi I - calitatea II preţ pe kg valoarea prod. de calit. II Total valoarea producţiei marfă Pret mediu UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Euro/t Catina alba 20 20 18 0,84 15120 2 0,4 800 15920 796

319

7.12. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.P.M.) Nr. crt. Specificare UM Coacăz negru Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.c. – calitatea extra şi cal. I - preţ pe kg - valoarea prod.de calit.extra şi I - calitatea II şi industriale % - preţ pe kg - valoarea prod. de calit. II şi industriale TOTAL VALOARE PRODUCŢIE MARFĂ Preţ mediu t t t Euro Euro t Euro Euro Euro/t 12 12 11 1,3 14300 1 0,5 500 14800 1233 Coacăz roşu 15 15 14 1,1 15400 1 0,4 400 15800 1053 Coacăz alb 15 15 14 1,1 15400 1 0,4 200 7200 480 SPECIA Afin Agriş Trandafir pentru petale 1,8 1,8 1,8 2,0 3600 3600 2000 Pentru specia şi suprafaţa utilizator

1 2

8 8 8 0,8 6400 6400 800

15 15 12 0,7 8400 3 0,2 600 9000 600

320

7.13. Valoarea producţiei marfă la cultura ZMEUR (V.P.M.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.calit.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Total valoarea producţei cal.a II-a Total valoare prod.marfa UM kg kg kg Euro/ kg. Euro/kg kg Euro/kg Euro Euro 1ha 12000 12000 10000 1,25 12000 2000 0,60 1200 13200 Revine la …ha

7.14. Valoarea producţiei marfă la cultura MUR (V.P.M.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.c. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod. calit. extra şi I - calitatea II preţ pe kg valoarea prod. de calit. II Total valoarea producţiei marfă 8. Valoarea producţiei globale (V.P.G.) 8.1. Valoarea producţiei globale la cultura MĂR Nr. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare -capacitatea proiectată -valoarea totală a investiţiei -durata de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a chelt. de prod. (6+7) Din care : -lucrări tehnologice - recoltat şi valorificat recolta 25t/ha -valoarea totală a producţiei (4+5) -producţia fizică - preţ de cost mediu
321

UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro

Revine la: 1 ha …ha 15000 15000 14000 14000 1,1 15400 1000 1000 0,5 500 15900

Ha Euro Ani Euro /an Euro Euro Euro Euro To Euro /t

Valoarea pentru 1 Ha …Ha 1 17321 20 866 2867 1783 1084 3733 25 336

CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea – deviz nr. 5 majorată cu 20% ( 1783 Euro) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de 25to/ha (NTM)/92 artic 2102 ) 25Tox2,5z.ox 6,94 Euro = 1084EURO Total cheltuieli anuale de producţie 2867 EURO 8.2. Valoarea producţiei globale la cultura PĂR SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1,0 16052 20 803 3126 25 398 3931

• CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: - cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr.6, majorat cu 20% ( 2044) -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92, articol nr. 2120 ) 25 to x 6,25 Z.O. x 6,94 = 1084,37. Total cheltuieli anuale de producţie__3126 Euro
8.3. Valoarea producţiei globale la cultura PRUN Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t. Euro/t. Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1,0 11310 25 452,4 226,6 20 113,3 2600

CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : - cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.7 majorat cu 20%) 1237,19 Euro - cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art.2093) 20 t x 5 zo x 6,94 = 694,81 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1932 Euro
322

8.4. Valoarea producţiei globale la cultura NUC Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie - cheltuieli tehnologice anuale - cheltuieli pentru recoltare Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha EURO Ani EURO EURO EURO EURO Tone EURO/tone EURO Valoarea pentru 1 ha ……ha 1,0 9431 60 157 1589 1200 389 3 1800 1746

CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : Cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea–deviz nr.10 majorat cu 10% = 1200 EURO Cheltuieli pentru recoltarea producţiei ( NTM/92 2042 ) 3,0 t × 18,75 ZO × 6,94=389 EURO Total cheltuieli anuale de producţie 1589 EURO 8.5. Valoarea producţiei globale la cultura GUTUI SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de producţie pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1,0 13723,0 20 686,1 2756,0 20 137,8 3240,0

CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: - cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr.6, majorat cu 20% - 1888 Euro -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92, articol nr. 2120 ) 20 to x 6,25 Z.O. x 6,94 = 868 Euro. Total cheltuieli anuale de producţie 2756 Euro

323

8.6. Valoarea producţiei globale la cultura CAIS Valoarea Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: - lucrări tehnologice - rec. şi valorificare recoltă Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro 1 ha 1,0 9787,4 15 652,5 2049 833,33 1215,28 20 102,5 2400 pentru: …..ha

CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr.7 majorate cu 20% ( 833,33) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6,94) =1215,28 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2049 Euro 8.7. Valoarea producţiei globale la cultura piersic Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: - lucrări tehnologice - recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost producţie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro Valoarea 1 ha 1,0 10021 15 668 1849 833,33 1215,28 20 90,25 2200 pentru: …..ha

CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Chelt. tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr.5 majorate cu 20% →1155,02 Euro -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6,94 Euro) = 694,44 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1849 Euro

324

8.8.Valoarea producţiei globale la cultura vişin Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t. Euro/t. Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1 11356 20 568 3.826 17 227 4.539

CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.6 majorat cu 20%) 1264,7 Euro cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art.2093) 17t x 22 x 6,94Euro/ZO 2597,2 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 3862 Euro

8.9.Valoarea producţiei globale la cultura CIREŞ Specificare UM Valoarea 1 ha 1 11963,0 30 399,0 2100,0 17 123,5 2295,0 pentru: …..ha

Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: - lucrări tehnologice - recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale

Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro

CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea–deviz nr.7 majorate cu 20%=625 € -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei =159 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2134 Euro

325

8.10.Valoarea producţiei globale la cultura ALUN Specificare - capacitatea proiectată - valoarea totală a investiţiei - durata normată de exploatare - cota anuală de amortisment - cheltuieli anuale de producţie - producţia de fructe - cost de producţie mediu pe tona de fructe - valoarea totală a producţiei globale - preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1,0 23607,6 15 1573,8 3362,3 3 1120,7 3930,0 1310,0

CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr.5) (VCAP) Manopera:194,38 z.o. x 25 RON/30__________________ 4859,50 RON Utilaje – lucrări mecanice 0,75 h.a.a.n. x 250RON/HAAn___787,50 RON Materiale _______________________________________6422,90 RON Transporturi _______________________________________34,27 RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE 12104,18 RON. (3362,3€ )

8.11.Valoarea producţiei globale la cultura CĂTINĂ Specificare - capacitatea proiectată - valoarea totală a investiţiei - durata normată de exploatare - cota anuală de amortisment - cheltuieli anuale de producţie - producţia de fructe - cost de producţie mediu pe tona de fructe - valoarea totală a producţiei globale - preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Cătină albă 1,0 24205 15 1614 7972 20 399 9300 465

326

VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Specificare Chelt. pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere -lucrări manuale -lucrări mecanice -materiale -transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei -producţia proiectată -manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL UM RON RON RON RON RON RON t ZO/t ZO RON Cătină albă 3697,94 1160,00 622,50 1833,50 81,94 25000,0 20 50 1000 28697,94

327

8.12.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi
Nr. crt

Specificare - capacitatea proiectată - valoarea totală a investiţiei - durata normată de exploatare - cota anuală de amortisment - cheltuieli anuale de producţie - producţia de fructe - cost de prod.mediu pe tona de fructe VALOAREA TOTALĂ A PRODUCŢIEI GLOBALE Preţ mediu /t

UM Ha Euro ani Euro Euro to Euro/to Euro Euro/t

Coacăz negru 1,0 14601,0 10 1460,1 7990,0 12 665,8 9360,0 780

Coacăz roşu 1,0 14601,0 10 1460,1 9032,0 15 602,1 10575,0 705

VPG pentru 1 ha de: Coacăz Afin alb 1,0 14601,0 10 1460,1 9032,0 15 602,1 10575,0 705 1,0 14601,0 8 18,25,1 8426,1 8 1053,2 9840,0 1230

Agriş

1 2 3 4 5 6 7

1,0 14601,0 10 1460,1 9032,0 15 602,1 10575,0 705

Pentru Trandafir specia şi supraf. pentru dorită de petale utilizator 1,0 14601,0 10 1460,1 9448,0 1,8 5248,9 11052,0 6140

VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE
Nr. crt Specificare UM Coacăz negru Cheltuieli pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere: TOTAL d.c.– Lucrări manuale 176,08 z.o. x 25 - Lucrări mecanice 15,07 ha.a.n. x 250 - Materiale - Transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei: - Producţia proiectată (To/ha) - Manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL RON RON RON RON RON RON Tone ZO/t ZO x 46446,60 4402,00 3767,50 37940,00 337,10 15000 12 50 600 61446,60 Coacăz roşu pentru 1,00 ha din specia: Coacăz Afin Agriş alb 46446,60 4402,00 3767,50 37940,00 337,10 18750 15 50 750 65196,60 46446,60 4402,00 3767,50 37940,00 337,10 10000 8 50 400 56446,60 46446,60 4402,00 3767,50 37940,00 337,10 18750 15 50 750 65196,60 Trandafir pentru petale 46446,60 4402,00 3767,50 37940,00 337,10 20250 1,8 450 810 66696,60 Pentru specia şi supraf. dorită de utilizator

1

46446,60 4402,00 3767,50 37940,00 337,10 18750 15 50 750 65196,60
328

2

Cheltuieli de exploatare a unei plantaţii: = 13764,32 RON Cheltuieli anuale de producţie = cheltuieli de exploatare + cheltuieli cu recoltarea Cheltuieli cu recoltarea la coacăz negru = 12 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 15.000 RON Cheltuieli cu recoltarea la coacăz roşu şi alb = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la agriş = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la trandafir = 1,8 t/ha x 450 zo/t x 25RON/zo = 20.250 RON Cheltuieli cu recoltarea la afin = 8 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 10.000 RON Cheltuieli anuale de producţie la coacăz negru = 13764,32 +15.000 = 28764,32 RON ( 7990 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la coacăz roşu şi alb = 13764,32 +18.750 = 32.514,32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la agriş = 13764,32 +18.750 = 32.514,32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la trandafir = 13764,32 +20.250 = 34.014,32 RON ( 9448 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la afin = 13764,32 +10.000 = 23764,32 RON (6601 Euro)

329

8.13.Valoarea producţiei globale la cultura ZMEUR Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Pret mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro t. Euro /t. Euro Euro/t 1ha 1,0 24678 20 1233,9 7726 12,0 643 9036 753 Valoarea pentru …ha

CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoarea – deviz nr.5 ) Manopera : 655,54 ZO x 25Ron/ZO = 2622,15 Ron Utilaje : 3,30 ha.a.n x 250 Ron = 825 Ron Materiale : = 10580 Ron Transporturi : 35t/km x 0,375Ron = 13,125 Ron TOTAL CHELT. ANUALE 27814,12 Ron 8.14.Valoarea producţiei globale la cultura MUR Specificare - capacitatea proiectată - valoarea totală a investiţiei - durata normată de exploatare - cota anuală de amortisment - cheltuieli anuale de producţie - producţia de fructe - cost de producţie mediu pe tona de fructe - valoarea totală a producţiei globale - preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1,0 1,0 16886 15 15 1125,7 8967,0 15 15 597,8 10500,0 700

CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr.5) (VCAP) Manopera: 825,11 z.o. x 25 RON/30__________________20627,75RON Utilaje – lucrări mecanice 3,3 h.a.a.n. x 250RON/HA--------------------------------------825 RON Materiale __________________________________ 10715,0 RON
330

-

Transporturi _____________________________________ 113,62RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE -------- 32281,4 RON. (8967 € ) 9. Indicatori de eficienţă economică 9.1. Indicatori de eficienţă economică la MĂR Indicatorul UM Ani Euro/ha Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 Ha 17321 20 866 7501 3733 8400 4667 3-4

-durata normată de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a cheltuielilor de producţie -valoarea producţiei globale (VPG) -valoarea producţiei marfă -profit anual -durata de recuperare a investiţiei din profit 9.2. Indicatori de eficienţă economică la PĂR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.3. Indicatori de eficienţă economică la PRUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit annual Durata de recuperare

UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani

Valoarea pentru 1 hectar 16052 20 803 3126 3931 9950 5619 3

UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani

Valoarea pentru 1 hectar 11310 25 452,4 2266 2718 4570 1852 6

331

9.4. Indicatori de eficienţă economică la NUC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei globale ( VPG) Valoarea producţiei marfă ( VPM) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.5. Indicatori de eficienţă economică la GUTUI INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.6. Indicatori de eficienţă economică la CAIS INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.G.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 9787,36 15 652,5 2257 2909 4645 1736 ≈6 UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 13723,0 20 686,1 2756,0 3442,1 5440,0 1997,9 6,9 UM EURO Ani EURO EURO EURO EURO EURO Ani Valoarea pentru 1 hectar 9441 60 157 1589 1746 5400 3654 3

332

9.7. Indicatori de eficienţă economică la PIERSIC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.G.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil 9.8. Indicatori de eficienţă economică la VIŞIN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9.9. Indicatori de eficienţă economică la CIREŞ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.G.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 11963 399 2134 2533 4220 1687 7,1~ 7 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11356 20 568 3862 4430 5880,0 1450 7,8 UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 10021 15 668 1849 2517 4050 1533 ≈ 6,5

333

9.10. Indicatori de eficienţă economică la ALUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 23607,6 15 1573,8 3362,3 4936,1 8120,0 3183,9 7,4

9.11. Indicatori de eficienţă economică la CĂTINĂ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 24205 15 1614 7972 9586 15920 6334 3,8

334

9.12. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi Specii de arbuşti fructiferi cu tehnologii asemănătoare Coacăz Coacăz Coacăz Afin Agriş Trandafir negru roşu alb pentru petale 14601,0 10 1460,1 7990,0 9450,1 14800,0 5350,0 3 14601,0 10 1460,1 9032,0 10492,0 15800,0 5308,0 3 14601,0 10 1460,1 9032,0 10492,0 15800,0 5308,0 3 14601,0 10 1825,1 6601,0 8426,1 12800,0 4374,0 3,3 14601,0 10 1460,1 9032,0 10492,0 14700,0 4208,0 3,5 14601,0 10 1460,1 9448,0 10908,0 13500,0 2592,0 5,6 Pentru specia şi suprafaţa dorită de utilizator

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Indicatorul Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a chelt. de prod. Valoarea producţiei globale Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare din profit

UM Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro ani

335

9.13. Indicatori de eficienţă economică la ZMEUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (globale) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9.14. Indicatori de eficienţă economică la MUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16886 15 1126,0 8967,0 10093,0 15900,0 5807,0 2,9-3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 24,678 20 1233,9 7726,0 8959,9 13200 4240 5,8~6

10. Grafic de eşalonare a investiţiilor 10.1. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MĂR GRAFIC DE EŞALONARE a cheltuielilor şi de realizare a investiţiei Nr. crt Lucrare Valoarea totală RON 2 8758,13 31985,00 3039,38 6420,06 5347,25 55549,90 6804,20 62354,10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Anul IV 20.. 20.. 20.. 20.. 3 4 8758,13 31985,00 3039,38 6420,06 5347,25 8758,13 35024,20 6240,06 5347,25 1071,90 4286,90 785,80 654,50 99830,03 39306,10 7205,86 6001,75

0 1 1 -pregătirea terenului 2 - înfiinţarea plantaţiei 3 -întreţinerea în anul I 4 -întreţinere în anul II 5 -întreţinere în anul III TOTAL COSTURI DIRECTE Chelt. Suplimentare TOTAL GENERAL

336

10.2. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PĂR Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea toatală RON 2 7464,05 25891,70 3392,37 5097,13 3618,06 6133,00 51596,31 6190,54 57786,85 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I 3 7464,05 Anul II 4 x 25891,70 3392,37 Anul III 5 x x 5097,13 3618,06 7464,05 895,63 8359,68 29284,07 3514,09 32798,16 5097,13 611,66 5708,79 3618,06 434,16 4052,22 6133,00 6133,00 735,0 6868,00 Anul IV 6 x x Anul V 7 x x

10.3. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PRUN Nr. crt Lucrarea Valoarea totală 2 7465,85 13507,87 2662,51 3185,812 2730,53 2935,50 4194,625 36682,69 4032,3 40715,03 Anul I 3 7465,85 din care,eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV Anul V 4 13507,87 2662,51 3185,812 2730,53 2935,50 7465,85 618,29 8084,14 16170,38 2083,32 18253,70 3185,812 335,29 3521,1 2730,53 270,53 3001,06 2935,50 280,78 3216,28 4194,625 4194,625 444,125 4638,75 5 6 7 Anul VI 8

0 1 1 - Pregătirea terenului 2 - Înfiinţatea plantaţiei 3 - Întreţinere în anul I 4 - Întreţinere în anul II 5 - Întreţinere în anul III 6 - Întreţinere în anul IV 7 - Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL

337

10.4. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura NUC Nr. Crt. 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere in anul I Întreţinere in anul II Întreţinere in anul III Întreţinere in anul IV Întreţinere in anul V Întreţinere in anul VI Întreţinere in anul VII Întreţinere in anul VIII Întreţinere in anul IX Valoare a totală RON 2 10510,6 3 2606,13 1627,38 1312,19 1680,5 1988,19 2521,75 2090,13 2560,38 3926,88 30828,1 6 3123 33951 Anul I 3 10510, 53 × Anul II 4 Din care , eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul Anul III IV V VI VII VIII 5 6 7 8 9 10 Anul IX 11 Anul X 12

×
2606, 13 ×

×
×
1627, 38 ×

×
× ×
1312, 19 ×

×
× ×

×
× ×

×
× ×

×
× ×

×
× ×

×
× ×

×

×
× ×

×
× ×

×
1680 ,5 ×

×
×
1988, 19 ×

×
× ×
2521,7 5 ×

×
× ×

×
× ×

×
× ×

× ×

×

×
× ×

×
× ×

×
× ×

×
× ×

×
× ×

×
2090, 13 ×

×
×
2560, 38 × 2560, 38 260 2020

×
× ×
3926,8 8 3926,8 8 390 4317

× ×

×

×
10510, 53 1057 11568

×
2606, 13 263 2869

×
1627, 38 156 1783

×
1312, 19 142 1455

×
1680 ,5 162 1842

×
1988, 19 216 2204

×
2521,7 5 250 2776

×
2090, 13 227 2317

TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL

338

10.5. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura GUTUI Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea totală RON 2 6872,10 19800,69 3387,37 4720,00 3866,37 5663,81 44310,34 5092,50 49402,85 Anul I 3 6872,10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV 4 x 19800,69 3387,37 5 x x 4720,00 3866,37 5663,81 6872,10 581,10 7453,20 23188,06 3070,40 26258,46 4720,00 512,00 5232,00 3866,37 385,32 4251,69 5663,81 543,69 6207,5 6 x x Anul V 7 x x

339

10.6. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CAIS Nr. crt. 0 1 Lucrarea Valoarea Totală 2 7070,87 9032,39 2871,38 3141,44 2935,89 3173,57 3645,5 31871,04 3363,47 35234,51 din care, eşalonată pe ani de execuţie Anul I…… 3 7070,87 7070,87 593,54 7664,41 Anul II……. 4 x 9032,39 2871,38 11903,77 1467,61 13371,38 Anul III ……. x x x 3141,44 3141,44 321,07 3462,51 Anul IV ……. x x x x 2935,89 2935,89 292,19 3228,08 Anul V ……. x x x x x 3173,57 3173,57 326,48 3500,05 Anul VI …… x x x x x x 3645,5 3645,5 362,58 4008,08 Anul… Anul .. …..

1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV 7 Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL

340

10.7. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PIERSIC Nr. crt. Lucrarea Valoarea Totală 2 6872,1 15245,46 2912,06 3860,23 3465,06 32354,91 372004 36074,95 din care, eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul III Anul IV Anul II 4 x x x 15245,46 x x 2912,06 x x 3860,23 x 3465,06 18157,52 3860,23 3465,06 2364,68 20522,2 423,01 4283,24 351,25 3816,31

0 1 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL

Anul I 3 6872,1 6872,1 581,10 7453,2

Anul

341

10.8. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura VIŞIN din care, eşalonată pe ani de execuţie Nr. Lucrarea Valoare crt a totală Anul I Anul II Anul Anul Anul V III IV 0 1 2 3 4 5 6 7 1 - Pregătirea terenului 6873,4 6873,4 2 - Înfiinţatea plantaţiei 16828,7 16828,7 3 - Întreţinere în anul I 2639,0 2639,0 4 - Întreţinere în anul II 3675,6 3675,6 5 - Întreţinere în anul III 2821,6 2821,6 6 - Întreţinere în anul IV 3793,7 3793,7 TOTAL COSTURI DIRECTE 36632,0 6873,4 19467.7 3675.6 2821.6 3793.7 cheltuieli suplimentare 61.84 61.84 25.26 115.65 TOTAL GENERAL 10.9. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CIREŞ Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 Lucrarea Valoare Totală 2 din care, eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul II III IV V VI 4 x x x x x 13641,51 2884,81 16526,32 2144,60 18670,92 x x 3847,62 3847,62 406,40 4254,02 x x x 3326,44 3326,44 321,30 3647,74 x x x x 3532,25 3532,25 354,00 3886,25 x x x x x 4527,94 4527,94 416,30 4944,24

1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinere în anul III Întreţinere în anul IV

Anul I 3 7070,87 -

Anul

Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL

38831,2 4236,1 43067,3

7070,87 593,50 7664,37

342

10.10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ALUN Valoarea totală RON din care, eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Proiect tip RON 5 Utilizator 6 Proiect tip RON 7

Nr. crt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Specificare

Anul I Proiect tip RON Utilizator 4

Anul IV

Proiect Utilizator tip RON Utilizator 8 9 10

1 2 3 Pregătirea 4.570,06 4.570,06 terenului Înfiinţarea 15.210,40 plantaţiei şi într. I Întreţinere în 11.688,05 anul II Întreţinere în 8.617,44 anul III Întreţinere în 8.617,44 anul IV Întreţinere în 7.230,56 anul V Întreţinere în 7.230,56 anul VI TOTAL 63.164,51 4.570,06 CHELTUIELI DIRECTE TOTAL 8.470,62 406,00 CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL 71635,13 4.976,06 GENERAL

15.210,40 11.688,05 8.617,44

15.210,40 2.075,92 17.286,32

11.688,05 1.595,90 13.283,95

8.617,44 1.192,87 9.810,31

343

10.11. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CĂTINĂ Nr. crt Valoarea totală RON din care, eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4739,81 x x x x x x 45274,82 x x x 13929,82 4739,81 45274,82 13929,82 469,49 6479,74 1904,49 5209,30 51754,56 15834,31

Specificare

0 1 2 3 4 6 7 8 9

1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într.I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare Intretinere in anul III Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL

2 4739,81 45274,82 13929,82 76560,15 10576,5 12615,70 87136,65

10.12. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura arbuşti fructiferi Nr. crt Specificare Valoarea totală RON 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I 3 Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 0 1 2 2 5382,31 28184,30 12879,99 46446,60 6116,32 52562,92 din care, eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20… Anul II 20… Anul III 20… Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 5382,31 28184,30 5382,31 509,11 5891,42 28184,30 3859,21 32043,51 12879,99 12879,99 1748,0 14627,99

344

10.13. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ZMEUR Nr. crt 0 1 2 3 Specificare 1 - Pregătirea terenului - Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I - Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE Sistem de susţinere TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea Totală RON 2 5369,37 46625,50 11161,56 63156,43 14193,61 77350,04 10432,75 87782,79 51994,87 51994,87 6947,74 58942,61 din care, eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20 Anul II 20 Anul III 20 Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator 3 4 5369,37 x 46625,50 x 11161,56 11161,56 14193,61 25355,17 3485,01 28840,18

4

5

345

10.14. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MUR Nr. crt Specificare Valoarea totală RON din care, eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4767,56 22349,37 4767,56 4767,56 418,38 5185,94 22349,37 22349,37 3039,47 25388,84 12510,12 12510,12 14031,0 26541,12 3674,05 30215,17

0 1 2 3 4 6 7 8 9

1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într. I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE SISTEM SUSŢINERE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL GENERAL

2 4767,56 22349,37 12510,12 39627,05 14031,0 53658,05 7131,90 60789,95

346