Sunteți pe pagina 1din 5

Sub egida :

Consolato Generale dItalia (Consulatul General al Italiei )


in parteneriat cu editurile:

BRUMAR Romania

si

MagnoliArte -Italia

Desfasoara, PREMIUL INTERNATIONAL DE POEZIE PALIA LITERARA !editia I!"#$%&De'a !ROMANIA

SECTIUNEA I - POEZIE UNICA NEPUBLICATA CAT. A POEZIE UNICA IN LIMBA ROMANA CAT. B POEZIE UNICA IN LIMBA STRAINA SECTIUNEA II ANTOLOGIE DE AUTOR CAT. C ANTOLOGIE DE AUTOR IN LIMBA ROMANA (grupaj de poe !!" CAT. D ANTOLOGIE DE AUTOR IN LIMBA STRAINA SECTIUNEA III CARTE PUBLICATA DE POEZIE CAT. E

REGULAMENT Premiul international de poezie SECTIUNEA I POE IE UNICA 1. Se concureaza la SEC I!"E# I $%E&IE !"IC#, nepublicata inca, trimitand de la 1'una( la )'sase( poezii 'ma*. +, de -ersuri fiecare( 'indiferent de tematica(. .. /a poeziile in limba straina trebuie atasata traducerea in una din limbile 'franceza, spaniola, engleza, italiana, germana(. 0. #utorul operelor completeaza fisa de inscriere 'atasata mai 1os( si o capseaza e*tern unui plic inc2is care trebuie sa contina poeziile. +. #utorul poeziilor deci, -a ramane anonim pana la concluzionarea din partea 3uriului. 4. $oeziile trebuie sa fie e*pediate intr-un singur e*emplar5 -a ramane in sarcina organizatorilor sa procedeze la e*ecutarea fotocopiilor si trimiterea acestora membrilor 3uriului. ). $articiparea implica o contributie de 0,,,, euro trimisi prin: -transfer bancar la #sociatia $ro-Isis I6#" R%0)76#".411,..,)14,,,)8 'E!R%(, -sau ec2i-alentul in lei I6#" R%1)76#".411,,,,)14,,,)8 'R%"( desc2is la 6#"C# C%9ERCI#/# I" ES# S#"$#%/% R%9#"I# - #gen:ia %rastie, cu mentiunea $remiul International de $oezie. Premiul international de poezie SECTIUNEA II! #" %/%;IE DE #! %R 1. Se concureaza la SECTIUNEA II , trimitand de la 1, 'zece( la .8 'douazecisiopt( poezii. .. <iecare poezie nu trebuie sa depaseasca +, de -ersuri. 0. /a operele in dialect si cele in limba straina, -a trebui atasata traducerea in una din limbile 'franceza, spaniola, engleza, italiana, germana(. +. #utorul operelor completeaza fisa de inscriere 'atasata mai 1os( si o capseaza e*tern unui plic inc2is care -a contine antologia. 4. #utorul antologiei deci, -a ramane anonim pana la concluzionarea din partea 3uriului. ). %pera trebuie sa fie e*pediata intr-un singur e*emplar5 -a ramane in sarcina organizatorilor sa procedeze la e*ecutarea fotocopiilor si trimiterea acestora membrilor 3uriului. =. #utorul poate concura cu opere nepublicate si>sau de1a premiate in alte concursuri, atat timp cat este declarat in fisa de inscriere. 8. $articiparea implica o contributie de +,,,, euro -irati in contul de mai sus. Premiul international de poezie SECTIUNEA III! 1. Se concureaza la SECTIUNEA III C#R E $!6/IC# # DE $%E&IE , trimitand 4 'cinci( copii ale -olumelor, in limba romana sau straina, publicat cu ma*imum doi ani inainte de la data scadentei prezentului regulament. .. Sunt admise carti ale autorilor straini cu traducerea in una din limbile ' franceza, spaniola, engleza, italiana, germana(
2

0. %perele pot fi trimise atat de catre editori cat si de catre autori. +. $entru operele trimise de catre editori este necesar ca participarea la concurs sa fie autorizata de catre autor. 4. "u este ceruta nici o contributie. (a aste)ta* o)erele )ana la data de %# MARTIE "#$% la ur*atoarea adresa+ A,OCIATIA - PRO!I,I, & .u sediul /n *uni.i)iul Or0stie& ,tr1 Mi2ail 3o4alni.eanu nr1 5%A& .od )o6tal %%57##& 8ude9ul :unedoara& tele;on < ;a=+ ##>#"5>">""?#& e!*ail+ in;o@)ro!isis1ro 1

PREMII
La SECTIUNILE I "i II, pentru %# E C# E;%RII/E la primii clasificati: Premiul I ?a fi publicat un -olum de -ersuri biling- in coeditare la 9agnoli>#rte si 6rumar Romania. (asadar )re*iatul 'a oAtine 4ratuit tradu.erea si un I,BN din Ro*ania si un I,BN din Italia) ?or fi decernate si alte premii constand in bani, diplome, medalii si alte premii puse la dispozitie de sponsori si alte companii locale. LA SECTIUNEA III- C#R E $!6/IC# # DE $%E&IE 1. ?or fi selectionati 4 'cinci( finalisti .. /a primul clasificat - $remiul in bani constand in c2eltuieli cazare @ masa si 1eton de prezenta - Diploma de recunoastere - $rezentarea cartii cu modalitati de concordare. #$ Premiile II "i III - Diplome de recunoastere - $remii consistente puse la dispozitie de catre sponsorii concursului

NORME GENERALE %E PARTICIPARE: 1. $rimii clasificati -or fi ospitati pe c2eltuiala organizatorilor5 ospitalitatea pre-ede pentru premiat: Cina <esti-a. .. %perele nu -or fi in nici un caz restituite. 0. oate premiile in bani -or fi inmanate personal5 nu sunt admise e*ceptii de nici un gen pri-ind imputerniciri, nici nu -or fi e*pediate. +. #celeasi conditii pentru alte premii, cu e*ceptia moti-atiilor -alide si confirmate. 4. %perele -or fi e-aluate de un 1uriu incontestabil si definiti-. ). Rezultatele premiilor -or fi cunoscute prin intermediul ziarelor si a canalelor de informare, cat si prin site-urile retelelor internet. =. oate rezultatele -or fi publicate la momentul oportun pe site-ul AAA.pro-isis.ro a concurentilor, astfel toti participantii -or putea fi informati in ceea ce pri-esc premiile. 8. "ici un ramburs nu este pre-azut pentru c2eltuielile de drum, se1ur si rezer-are, e*ceptand primii clasificati, conform normelor descrise mai sus. B. Stiri, foto, -ideo, etc., pri-ind $remiul, -or fi difuzate prin intermediul mass-media si Aeb5 asadar, concurentii nu -or putea a-ea nici o pretentie economica sau de alta natura pentru e-entuala utilizare radiofonica sau tele-izi-a sau efectuata cu orice alta te2nica de reproducere, in afara de cea efectuata pe perioada $remiului. 1,. %rganizatia isi rezer-a dreptul, in caz de necesitate, de a aduce modificari prezentului regulament. 11. Datele personale ale concurentilor -or fi tratate in respectul /egii. 1.. Ceremonia de premiere -a a-ea loc in luna mai .,105 calificatii -or fi anuntati din timp. 10. $articiparea la concurs implica acceptarea neconditionata a prezentului regulament.

CERERE %E INSCRIERE 'DE C%9$/E # C! /I ERE DE I$#R SI <%#R E C/#R, CCI#R SI #DRES# 9#I/(

"umeDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD$renumeDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD StradaDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"r.DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Cod postalDDDDDDDDDDDDDD%rasDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD3udetDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ara DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDtel.DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDfa*:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Cod numeric personalDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD C.I. seria: DDDDDDDnr.DDDDDDDDDDDD E-mailDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Doresc sa particip la $remiul International F$alia /iteraraG-%rastie Romania 'a se bifa>incercui( SEC I!"E#: C# E;%RI# : I # 6 II C D III E

DEC/#R $E $R%$RI# R#S$!"DERE C# %$ERE/E RI9ISE S!" CRE# I# 9E# $R%$RIE SI S!" : editate needitate de1a premiate

#! %RI&E& prin participarea mea la uzul datelor mele personale, e*clusi- si conform /egii. #tasez prezentei: !n plic inc2is continand: %perele mele, care nu -or a-ea nici un semn de recunoastere. Copia dupa ordinul de plata inerent participarii mele, sau numerar /EI'R%"(> E!R% in plic cu -aloare declarata. Copie document de identitate. Curriculum -itae literar. SE9"# !R# DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD