Sunteți pe pagina 1din 49

Pag.

1 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor i al muniiilor - REPUBL !"RE#$
Forma sintetic la data 28-feb-2013. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale !olters "lu#er.

!"P %&LUL ' (i)po*iii generale


"r+. ,' (omeniul de reglemen+are -,$ $rezenta lege stabile te categoriile de arme i muni%ii& 'recum i condi%iile (n care de%inerea& 'ortul& folosirea i o'era%iunile cu aceste arme i muni%ii sunt 'ermise 'e teritoriul )om*niei. -2$ $re+ederile 'rezentei legi nu se a'lic o'era%iunilor cu arme i muni%ii efectuate de ctre institu%iile 'ublice cu atribu%ii (n domeniul a'rrii& siguran%ei na%ionale i ordinii 'ublice. "r+. 2' (e.iniii ,n sensul 'rezentei legi& defini%iile i categoriile armelor& muni%iilor& 'ersoanelor i documentelor sunt. .efini%ii generale ,. arma - orice obiect sau dis'oziti+ a crui func%ionare determin aruncarea unuia sau mai multor 'roiectile& substan%e e/'lozi+e& a'rinse sau luminoase& amestecuri incendiare ori (m'r tierea de gaze noci+e& iritante sau de neutralizare& (n msura (n care se regse te (n una dintre categoriile 're+zute (n ane/0 2. arma de foc - orice arm 'ortabil cu %ea+a care 'oate arunca& este conce'ut s arunce sau 'oate fi transformat s arunce alice& un glon% ori un 'roiectil 'rin ac%iunea unui combustibil de 'ro'ulsie0 se consider c un obiect 'oate fi transformat 'entru a arunca o alice& un glon% sau un 'roiectil 'rin ac%iunea unui combustibil de 'ro'ulsie dac are as'ectul unei arme de foc i& ca urmare a construc%iei sale sau a materialului din care este confec%ionat& 'oate fi transformat (n acest sco'0 (n (n%elesul 'rezentei legi& nu sunt incluse (n defini%ia armelor de foc armele 're+zute (n categoriile . i 1 din ane/0 /. 'iesa - orice element sau element de (nlocuire s'ecial conce'ut 'entru o arm de foc& care este esen%ial 'entru func%ionarea acesteia& inclusi+ o %ea+a& o frem ori un recu'erator de gaze& man onul mobil sau butoia ul& cuiul 'ercutor ori (nchiztorul i orice dis'oziti+ conce'ut sau ada'tat 'entru a reduce zgomotul 'ro+ocat de tragerea unui foc de arm0 4. com'onent esen%ial - mecanismul de (nchidere& camera cartu ului i2sau %ea+a armelor de foc& care& (n calitate de obiecte se'arate i (n msura (n care sunt func%ionalei sunt incluse (n categoria armelor de foc 'e care sunt montate sau 'entru care sunt conce'ute s se monteze0 5. muni%ia - ansamblu format din tub cartu & (ncrctur de az+*rlire& ca's de a'rindere i& du' caz& 'roiectil0 0. o'era%iuni cu arme& 'iese i muni%ii - 'roducerea& confec%ionarea& asamblarea& intermedierea2modificarea& 'relucrarea& re'ararea& e/'erimentarea& +*nzarea& cum'rarea& (nchirierea& schimbul& dona%ia& comodatul& s'onsorizarea& im'ortul& e/'ortul& trans'ortul& tranzitul& transferul& transbordarea& de'ozitarea& casarea i distrugerea armelor de foc& a 'ieselor i a muni%iilor 'entru acestea0 1. uz de arm - e/ecutarea tragerii cu o arm0 8. urmrire - urmrirea sistematic a armelor de foc i& atunci c*nd este 'osibil& a 'ieselor i a muni%iei 'entru acestea& de la fabricant '*n la cum'rtor& 'entru a s'ri3ini autorit%ile com'etente (n 'rocesul de detectare& in+estigare i analizare a fabricrii ilicite i a traficului ilicit. . 4ategorii de arme i muni%ii ,. arme i muni%ii interzise - armele i muni%iile 're+zute (n categoria A din ane/& a cror 'rocurare& de%inere& 'ort i folosire sunt interzise 'ersoanelor fizice i 3uridice& cu e/ce'%ia institu%iilor 'ublice care au com'eten%e (n domeniul a'rrii& ordinii 'ublice i securit%ii na%ionale& a unit%ilor aflate (n subordonarea sau coordonarea acestora& (nfiin%ate 'rin acte normati+e& 'recum i a com'aniilor na%ionale i societ%ilor comerciale constituite 'rin acte normati+e (n +ederea 'roducerii acestui ti' de

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 2 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

armament i muni%ie0 2. arme i muni%ii letale - arme i muni%ii 'rin a cror utilizare se 'oate cauza moartea ori rnirea gra+ a 'ersoanelor i care sunt 're+zute (n categoria 5 din ane/0 /. arme i muni%ii neletale - armele i muni%iile destinate 'entru un sco' utilitar sau 'entru agrement ori autoa'rare& confec%ionate astfel (nc*t& 'rin utilizarea lor& s nu se cauzeze moartea 'ersoanelor0 sunt asimilate acestei categorii i armele +echi. . 4lasificarea armelor din 'unct de +edere al destina%iei ,. arme militare - arme destinate uzului militar0 2. arme de a'rare i 'az - arme de foc scurte& recunoscute (n condi%iile 're+zute de lege& destinate s asigure a'rarea +ie%ii& integrit%ii i libert%ii 'ersoanelor fizice& 'recum i a bunurilor a'ar%in*nd 'ersoanelor fizice sau 3uridice0 /. arme de autoa'rare - arme neletale scurte& s'ecial confec%ionate 'entru a (m'r tia gaze noci+e& iritante& de neutralizare i 'roiectile din cauciuc& (n sco' de autoa'rare0 4. arme de tir - arme destinate 'racticrii tirului s'orti+& recunoscute (n condi%iile 're+zute de lege0 5. arme de +*ntoare - arme destinate 'racticrii +*ntorii& cu una sau mai multe %e+i& care folosesc muni%ie cu glon% sau2 i cu alice& recunoscute (n condi%iile 're+zute de lege0 0. arme utilitare - arme destinate s asigure desf urarea cores'unztoare a unor acti+it%i din domeniile cinematografic& teatral& artistic& s'orti+& cultural& industrial& agricol& 'iscicol& medico-+eterinar& al 'rotec%iei mediului i 'rotec%iei (m'otri+a duntorilor& 'recum i desf urarea de ctre societ%ile s'ecializate de 'az i 'rotec%ie a acti+it%ilor de 'az a obiecti+elor& bunurilor& +alorilor i a trans'orturilor de bunuri i +alori& res'ecti+ a acti+it%ilor de 'rotec%ie a 'ersoanelor0 1. arme i dis'oziti+e de agrement - arme i dis'oziti+e neletale& construite 'e 'rinci'ii asemntoare armelor care nu folosesc muni%ii& ce arunc 'roiectile nemetalice i sunt destinate a fi folosite at*t (n sco' recreati+& c*t i (n cadrul com'eti%iilor s'orti+e0 sunt incluse (n aceast categorie i arcurile0 8. re'lici de arme ti' airsoft - re'lici du' arme i dis'oziti+e militare reale& la scar 121& cu mecanism electric& mecanic sau 'e baz de gaz neiritant& construite 'e 'rinci'ii asemntoare armelor& care nu folosesc muni%ii& ce arunc 'roiectile nemetalice0 9. dis'oziti+e 'aintball - dis'oziti+e neletale cu mecanism 'e baz de gaz sau mecanic& care arunc 'roiectile sferice nemetalice um'lute cu +o'sea0 ,0. arme de asomare - arme utilitare& folosite 'entru imobilizarea animalelor& 'rin su'unerea acestora la un oc mecanic& (n sco'ul sacrificrii ulterioare0 ,,. arme cu destina%ie industrial - arme de foc utilitare& semiautomate& destinate unui sco' industrial de uz ci+il i care au a'aren%a unei arme de foc automate0 ,2. arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizrii animalelor 'rin in3ectarea de substan%e tranchilizante0 ,/. arme de 'ano'lie - arme de foc de+enite nefunc%ionale ca urmare a dezacti+rii lor sau datorit gradului a+ansat de deteriorare& atestate de ctre un armurier autorizat (n condi%iile legii0 ,4. arme de colec%ie - armele destinate a fi 'iese de muzeu& 'recum i armele& aflate sau nu (n stare de func%ionare& care constituie rarit%i sau care au +aloare istoric& artistic& tiin%ific ori documentar0 ,5. arme +echi - arme letale 'roduse '*n (n anul 1866 inclusi+ sau re'roduceri ale acestora& destinate s fie 'strate (n colec%ii0 ,0. arme de recuzit - arme s'ecial confec%ionate& fabricate sau de+enite inofensi+e ca urmare a modificrii lor de ctre un armurier autorizat& necesare acti+it%ii institu%iilor s'ecializate (n domeniul artistic. 2. 4lasificarea armelor din 'unct de +edere constructi+ ,. arme cu aer com'rimat sau gaze sub 'resiune - arme care& 'entru aruncarea 'roiectilului& folosesc for%a de e/'ansiune a aerului com'rimat sau a gazelor sub 'resiune aflate (ntr-o butelie reci'ient0 2. arme de foc scurte - arme de foc a cror %ea+a nu de' e te 30 cm sau a cror lungime total nu de' e te 70 cm0

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 3 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

/. arme de foc lungi - arme de foc a cror lungime a %e+ii sau lungime total de' esc dimensiunile armelor de foc scurte0 4. arme de foc automate - arme de foc care& du' fiecare cartu tras& se re(ncarc automat i trag o serie de mai multe cartu e 'rin a'sarea continu 'e trgaci0 5. arme de foc semiautomate - arme de foc care& du' fiecare cartu tras& se re(ncarc automat& dar nu 'ot trage o serie de mai multe cartu e 'rin a'sarea continu 'e trgaci0 0. arme de foc cu re'eti%ie - arme de foc care& du' fiecare foc tras& se re(ncarc manual& 'rin introducerea 'e %ea+a a unui cartu 'reluat din (ncrctor 'rin intermediul unui mecanism0 1. arme de foc cu o singur lo+itur - arm de foc fr (ncrctor& care este (ncrcat du' fiecare tragere 'rin introducerea manual a cartu ului (n camera de (ncrcare sau (ntr-un lca s'ecial 're+zut la intrarea (n %ea+a0 8. arme albe cu lam - arm care (nde'line te urmtoarele criteriia$ lama este fie solidar cu m*nerul& fie echi'at cu un sistem ce (i 'ermite s fac cor' comun cu m*nerul su0 3$ are ti dublu 'e toat lungimea sa0 4$ lungimea este mai mare de 18 cm0 d$ l%imea este mai mare sau egal cu 0&9 cm0 e$ are un m*ner 're+zut cu gard. 2. 4ategorii de 'ersoane ,. +*ntor - 'ersoana fizic care a ob%inut calitatea de +*ntor i 'ractic +*ntoarea& (n condi%iile :egii +*ntorii i a 'rotec%iei fondului cinegetic nr. 40152000& cu modificrile i com'letrile ulterioare0 2. colec%ionar de arme - 'ersoana care de%ine ori inten%ioneaz s de%in arme (n colec%ie i care a dob*ndit& (n condi%iile legii& un atestat de colec%ionar0 /. federa%iile s'orti+e na%ionale de s'ecialitate - structuri s'orti+e de interes na%ional& constituite& (n condi%iile legii& 'rin asocierea cluburilor s'orti+e i asocia%iilor 3ude%ene i ale munici'iului 5ucure ti& 'e ramuri de s'ort& care 'entru desf urarea 'robelor s'orti+e& conform statului lor& folosesc arme cu destina%ia tir0 4. s'orti+i de tir - s'orti+ii legitima%i la cluburi s'orti+e care au dob*ndit certificat de identitate s'orti+& eliberat de Autoritatea ;a%ional 'entru S'ort i <ineret& i sunt afiliate la federa%iile s'orti+e na%ionale de s'ecialitate0 5. s'orti+ de tir categoria = - s'orti+ul care (nde'line te (n fiecare an baremele cifrice stabilite i a'robate de federa%iile s'orti+e de s'ecialitate0 0. antrenor de tir - 'ersoana care a absol+it cursurile colii de antrenori i certific acest fa't 'rin di'lom sau carnet de antrenor0 1. instructor (n 'oligonul de tragere - 'ersoana care desf oar acti+it%i de instruire& (ndrumare i su'ra+eghere a tragerilor efectuate (n 'oligoanele autorizate i care a dob*ndit& (n condi%iile legii& un atestat de instructor (n 'oligonul de tragere0 8. armurier - orice 'ersoan fizic sau 3uridic autorizat& (n condi%iile 'rezentei legi& s desf oare una ori mai multe o'era%iuni cu arme& 'iese i muni%ii0 9. intermediar - orice 'ersoan fizic sau 3uridic& cu e/ce'%ia armurierilor& autorizat& (n condi%iile 'rezentei legi& a crei acti+itate const& integral ori 'ar%ial& (n achizi%ionarea& comercializarea sau realizarea de transferuri de arme0 ,0. rezident al unui stat membru - cet%ean al unui stat membru al >niunii 1uro'ene sau membrul de familie al acestuia care ( i e/ercit dre'tul la liber circula%ie i reziden% 'e teritoriul unui stat membru& 'recum i titularul unui document care atest dre'tul de reziden% al acestuia 'e teritoriul unui stat membru al >niunii 1uro'ene. 2 . <i'uri de documente ,. 'ermis de arm - documentul emis& (n condi%iile legii& de autoritatea com'etent& 'rin care o 'ersoan fizic do+ede te dre'tul de a de%ine i& du' caz& de a 'urta i folosi arme letale sau arme neletale su'use autorizrii& ale cror ti'& marc& serie i calibru sunt (nscrise (n acest document& 'recum i muni%ia aferent0 2. 'a a'ort euro'ean 'entru arme de foc - documentul emis la cerere& (n condi%iile legii& de autoritatea com'etent& care confer titularului dre'tul de a circula 'e

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 4 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

teritoriile statelor membre ale >niunii 1uro'ene (m'reun cu armele (nscrise (n acest document& numai (n msura (n care de%inerea& 'ortul i folosirea acestor arme este 'ermis (n statul (n care urmeaz s cltoreasc sau& du' caz& dac este autorizat de autorit%ile com'etente ale acelui stat s introduc 'e teritoriul su armele res'ecti+e0 /. certificat de de%intor-documentul emis& (n condi%iile legii& de autoritatea com'etent& 'rin care se do+ede te fa'tul c titularul acestuia a (nde'linit 'rocedura legal de (nregistrare a armelor neletale la aceast autoritate& cu e/ce'%ia armelor neletale su'use autorizrii0 4. ordin de ser+iciu - documentul eliberat de 'ersoana 3uridic autorizat s de%in i s foloseasc arme& 'rin care se acord 'ersoanei anga3ate 'e baz de contract de munc& 'recum i studen%ilor de la institu%iile de (n+%m*nt su'erior cu 'rofil cinegetic dre'tul de a 'urta i folosi arma i muni%ia cores'unztoare& (nscrise (n acest document& (n tim'ul i 'entru e/ecutarea sarcinilor de ser+iciu0 5. 'ermis de transferai armelor - document eliberat de autorit%ile rom*ne com'etente& 'rin care se 'ermite efectuarea unei o'era%iuni de transfer de arme i muni%ii de 'e teritoriul )om*niei ctre un stat membru al >niunii 1uro'ene0 0. autoriza%ie de transfer fr acord 'realabil - documentul eliberat de autorit%ile com'etente rom*ne ori ale unui stat membru al >niunii 1uro'ene de e/'edi%ie& 'rin care se 'ermite unui armurier sau intermediar s efectueze& 'entru o anumit 'erioad de tim'& o'era%iuni de transfer al armelor& 'ieselor i muni%iilor ctre un armurier sau intermediar stabilit (ntr-un alt stat membru al >niunii 1uro'ene& (n care nu este necesar un acord 'realabil al autorit%ilor com'etente 'entru fiecare o'era%iune sau& du' caz& 'entru ti'urile de arme care fac obiectul transferului0 1. acord 'realabil - documentul eliberat de autorit%ile com'etente rom*ne& 'rin care se 'ermite efectuarea unei o'era%iuni de transfer al armelor i muni%iilor 'e teritoriul )om*niei& ori de ctre statul membru al >niunii 1uro'ene de destina%ie& 'rin care se 'ermite efectuarea unei o'era%iuni de transfer al armelor& 'ieselor i muni%iilor 'e teritoriul su0 8. a+iz de im'ort2e/'ort - documentul eliberat de autorit%ile rom*ne com'etente& 'rin care se 'ermite efectuarea unei o'era%iuni de transfer al armelor& 'ieselor i muni%iilor 'e2de 'e teritoriul )om*niei dintr-un2ctre un stat care nu este membru al >niunii 1uro'ene. "r+. /' "u+ori+a+ea 4ompe+en+6 $oli%ia )om*n este autoritatea com'etent care e/ercit controlul 'ri+ind de%inerea& 'ortul i folosirea armelor& 'ieselor i muni%iilor& 'recum i cu 'ri+ire la o'era%iunile cu arme i muni%ii& (n condi%iile 'rezentei legi. "r+. 4' ")pe4+e generale privind regimul armelor -,$ Armele din categoria A din ane/ 'ot fi de%inute i folosite numai de ctre institu%iile 'ublice cu atribu%ii (n domeniul a'rrii& ordinii 'ublice i siguran%ei na%ionale. -2$ Armele letale din categoria 5 din ane/ 'ot fi de%inute sau& du' caz& 'urtate i folosite de 'ersoanele fizice numai (n baza 'ermisului de arm& iar de ctre 'ersoanele 3uridice 'ot fi de%inute i folosite numai (n baza autoriza%iei eliberate (n condi%iile 'rezentei legi. -/$ Armele neletale din categoriile 4 i . din ane/ 'ot fi de%inute i& du' caz& 'urtate i folosite de 'ersoane fizice sau 3uridice& cu condi%ia (nde'linirii 'rocedurilor de (nregistrare ori autorizare a acestora& du' caz& la2de ctre autorit%ile com'etente& (n condi%iile 're+zute de 'rezenta lege. -4$ Armele i dis'oziti+ele neletale din categoria 1 din ane/ 'ot fi de%inute i& du' caz& 'urtate i folosite de ctre 'ersoanele fizice i 3uridice& fr (nde'linirea 'rocedurilor de (nregistrare sau autorizare& (n condi%iile 're+zute de 'rezenta lege. -5$ Forma i con%inutul documentelor emise (n temeiul 'rezentei legi se stabilesc 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. -0$ 1+iden%a 'osesorilor de arme din categoriile 5& 4 i . din ane/& a armelor de%inute de ace tia& 'recum i a documentelor 'rin care se acord dre'tul de a le de%ine& 'urta i folosi se %ine de ctre ins'ectoratele 3ude%ene de 'oli%ie i de ctre .irec%ia ?eneral

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 5 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

de $oli%ie a @unici'iului 5ucure ti& care au eliberat aceste documente. "r+. 5' Regimul armelor mili+are i al unor di)po*i+ive de)+ina+e armelor le+ale -,$ )egimul de%inerii& 'ortului& utilizrii i o'era%iunilor cu arme i dis'oziti+e militare se stabile te 'rin legi s'eciale. -2$ 1ste interzis 'rocurarea& de%inerea& 'ortul& utilizarea& im'ortul& e/'ortul i comercializarea de ctre 'ersoane fizice sau 3uridice& cu e/ce'%ia institu%iilor 'ublice cu atribu%ii (n domeniul a'rrii& ordinii 'ublice i siguran%ei na%ionale& a urmtoarelor sisteme i dis'oziti+e destinate armelora$ sisteme de ochire care func%ioneaz 'e 'rinci'iul laser0 3$ sisteme de ochire 'e tim' de noa'te0 4$ dis'oziti+e destinate sau ada'tate diminurii zgomotului cauzat 'rin arderea unei (ncrcturi. "r+. 0' !ondiii generale privind deinerea armelor -,$ Arice 'ersoan fizic sau 3uridic care (nde'line te condi%iile 're+zute de lege are dre'tul s de%in la domiciliul& re edin%a& sediul sau 'unctul de lucru arme i muni%ii. -2$ $ersoanele fizice i 3uridice care au dre'tul s de%in& s 'oarte& s foloseasc sau& du' caz& s desf oare o'era%iuni cu arme din categoriile 5& 4 i . din ane/& 'iese i muni%ii cores'unztoare sunt obligate s 'ermit controlul armelor& 'ieselor i muni%iilor de%inute& la solicitarea organelor de 'oli%ie i s asigure securitatea acestora. 4ondi%iile de asigurare a securit%ii acestor arme se stabilesc 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. -/$ Armele 'entru care s-a acordat doar dre'tul de de%inere 'ot fi transferate de 'ro'rietarul lor (n alt s'a%iu dec*t cel men%ionat (n documente numai cu acordul scris al 'oli%iei& (n conformitate cu 'rocedura care +a fi reglementat 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. "r+. 1' Prin4ipalele o3ligaii ale dein6+orilor armelor -,$ .e%intorii armelor letale sau neletale sunt obliga%i s anun%e de (ndat& dar nu mai t*rziu de 29 de ore& cel mai a'ro'iat organ de 'oli%ie des're dis'ari%ia& 'ierderea sau furtul acestor arme. -2$ 1ste interzis (nstrinarea de ctre titular a autoriza%iei de 'rocurare a armei& a certificatului de de%intor i a 'ermisului de arm& cu e/ce'%ia situa%iei (n care documentul este de'us la organul de 'oli%ie com'etent. "r+. 8' Regimul 7uridi4 al armelor deinu+e ilegal )au al 46ror dein6+or nu e)+e 4uno)4u+ ori a de4eda+ -,$ $ersoana care ia cuno tin% des're e/isten%a unei arme militare& a unei arme letale& a unei arme neletale ori a muni%iilor de%inute ilegal& 'ierdute sau abandonate& este obligat s anun%e de (ndat cel mai a'ro'iat organ de 'oli%ie. -2$ $ersoana care gse te o arm militar& o arm letal& o arm neletal ori muni%ii este obligat s le 'redea sau s anun%e de (ndat cel mai a'ro'iat organ de 'oli%ie. -/$ )udele sau 'ersoanele care locuiesc (m'reun cu o 'ersoan ce de%ine (n mod legal arme ori muni%ii au obliga%ia ca& (n cazul (n care de%intorul a decedat sau este declarat dis'rut& s anun%e cea mai a'ro'iat unitate de 'oli%ie i s de'un armele i muni%iile res'ecti+e la cel mai a'ro'iat armurier& (n termen de 18 zile de la data decesului ori& du' caz& a rm*nerii definiti+e a hotr*rii 3udectore ti de declarare a dis'ari%iei.

!"P %&LUL ' Pro4urarea8 9n)+r6inarea8 deinerea8 por+ul i .olo)irea armelor i muniiilor de 46+re per)oanele .i*i4e :E!; U<E" ,' (i)po*iii generale
"r+. 9' (rep+ul de pro4urare8 deinere8 por+ i .olo)ire a armelor i muniiei $ersoanele fizice care (nde'linesc condi%iile 're+zute de 'rezenta lege 'ot 'rocura& de%ine& 'urta i folosi arme letale i arme neletale& 'recum i muni%ia cores'unztoare acestora. "r+. ,0' !ondiii generale privind e=er4i+area drep+ului de pro4urare8 re)pe4+iv deinere8 por+ i .olo)ire a armelor -,$ .re'tul de 'rocurare& de de%inere sau& du' caz& de 'ort i folosire a armelor letale se dob*nde te de la data emiterii de ctre autorit%ile com'etente a autoriza%iei de

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 6 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

'rocurare a armei sau& du' caz& a 'ermisului de arm. -2$ .re'tul de 'rocurare& de de%inere sau& du' caz& de 'ort i folosire a armelor neletale su'use autorizrii se dob*nde te de la data emiterii de ctre autorit%ile com'etente a autoriza%iei de 'rocurare a armei i& du' caz& a 'ermisului de arm. -/$ Armele neletale su'use notificrii 'realabile 'ot fi de%inute& 'urtate i folosite numai du' ce acestea au fost (nregistrate la autorit%ile com'etente& (n condi%iile 'rezentei legi. "r+. ,,' (o4umen+e 4are a+e)+6 drep+ul de pro4urare8 re)pe4+iv deinere8 por+ i .olo)ire a armelor -,$ Autoriza%ia de 'rocurarea armei& 'ermisul de arm& atestatul de colec%ionar& autoriza%ia tem'orar de trans'ort i folosire a armei& certificatul de de%intor i 'a a'ortul euro'ean 'entru arme de foc se elibereaz de ctre .irec%ia ?eneral de $oli%ie a @unici'iului 5ucure ti& ins'ectoratele 3ude%ene de 'oli%ie (n a cror raz teritorial ( i are domiciliul sau re edin%a solicitantul& 'recum i de ctre =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne. -2$ 4ondi%iile& 'recum i 'rocedura de eliberare a atestatului de colec%ionar se stabilesc (n normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. "r+. ,2' &3ligaii generale ale +i+ularului au+ori*aiei de pro4urare a armelor )au al permi)ului de arm6 <itularul autoriza%iei de 'rocurare a armelor sau& du' caz& al 'ermisului de arm este obligat s anun%e organul de 'oli%ie com'etent teritorial& (n termen de 10 zile de la data c*nd s-a i+it unul dintre urmtoarele e+enimentea$ au inter+enit orice fel de schimbri care necesit modificarea unor men%iuni cores'unztoare din con%inutul documentului0 3$ au fost folosite (n (ntregime s'a%iile destinate +izelor i men%iunilor din 'ermisul de arm.

:E!; U<E" 2' !ondiii 4u privire la pro4urarea i 9n)+r6inarea armelor le+ale8 pre4um i a muniiei a.eren+e8 de 46+re per)oanele .i*i4e de 4e+6enie rom>n6
"r+. ,/' !a+egoriile de per)oane .i*i4e 4are po+ .i au+ori*a+e )6 pro4ure arme le+ale -,$ $ersoanele fizice de cet%enie rom*n cu domiciliul sau re edin%a (n )om*nia& care (nde'linesc condi%iile 're+zute la art. 19 alin. B1C 'ot fi autorizate& la cerere& s 'rocure arme letale. -2$ Armele de a'rare i 'az 'ot fi 'rocurate numai de ctre urmtoarele categorii de 'ersoanea$ demnitarii& magistra%ii& di'loma%ii& militarii i 'oli%i tii& 'e 'erioada c*t sunt (n acti+itate i du' (ncetarea acti+it%ii& 'ensionare& trecerea (n rezer+ sau retragere& du' caz& cu e/ce'%ia situa%iei (n care ace tia i-au 'ierdut calitatea din moti+e im'utabile lor0 3$ 'ersoanele 're+zute de lege& care (nde'linesc o func%ie ce im'lic e/erci%iul autorit%ii 'ublice& 'e 'erioada (n care au aceast calitate& cu e/ce'%ia 'ersonalului de 'az din cadrul societ%ilor s'ecializate de 'az0 4$ 'ersoanele incluse (n 'rograme de 'rotec%ie a martorilor& 'e 'erioada (n care au aceast calitate. -/$ D*ntorii 'ot 'rocura arme de +*ntoare& 'recum i arme de tir& numai din categoria armelor lungi. -4$ S'orti+ii de tir categoria = ori membri ai loturilor na%ionale sau olim'ice& 'e 'erioada c*t sunt (n acti+itate& 'recum i antrenorii i instructorii (n 'oligonul de tragere 'ot 'rocura numai arme de tir& cu e/ce'%ia situa%iei (n care ace tia i-au 'ierdut calitatea din moti+e im'utabile lor. -5$ 4olec%ionarii de arme 'ot 'rocura numai arme de colec%ie& cu e/ce'%ia celor 're+zute (n categoria 5 'ct. E din ane/& 'roiectate du' anul 1698& (n condi%iile stabilite (n normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. "r+. ,4' !ondiii de a4ordare a au+ori*aiei de pro4urare a armelor le+ale

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 7 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

-,$ Autoriza%ia de 'rocurare a armelor letale se acord 'ersoanelor 're+zute la art. 13 alin. B2C - B8C& dac (nde'linesc& cumulati+& urmtoarele condi%iia$ au (m'linit +*rsta de 18 ani0 3$ de%in calitatea im'us de lege& atestat 'rin 'rezentarea unor documente stabilite (n normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi& (n func%ie de destina%ia armelor0 4$ nu au fost condamnate& 'rin hotr*re 3udectoreasc rmas definiti+& la 'edea'sa deten%iunii 'e +ia% sau 'edea'sa (nchisorii mai mare de un an 'entru infrac%iuni comise cu inten%ie ori 'entru infrac%iuni 're+zute de 'rezenta lege& cu e/ce'%ia cazurilor (n care a inter+enit amnistia sau reabilitarea0 d$ nu sunt (n+inuite sau incul'ate (n cauze 'enale 'entru fa'te s+*r ite cu inten%ie& 'otri+it legisla%iei (n +igoare0 d$ nu sunt (n+inuite sau incul'ate (n cauze 'enale 'entru fa'te s+*r ite cu inten%ie& 're+zute de !odul penal& 'artea s'ecial& titlurile = - ===& art. 236& 279& 277-2E2& 2E6-281& 31E-322& titlurile F i F=& de Ardonan%a de urgen% a ?u+ernului nr. ,055200, 'ri+ind frontiera de stat a )om*niei& a'robat cu modificri 'rin :egea nr. 24/52002& cu modificrile i com'letrile ulterioare& de :egea nr. ,4/52000 'ri+ind 're+enirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri& cu modificrile i com'letrile ulterioare& de :egea nr. 0185200, 'ri+ind 're+enirea i combaterea traficului de 'ersoane& cu modificrile i com'letrile ulterioare& de :egea +*ntorii i a 'rotec%iei fondului cinegetic nr. 40152000& cu modificrile i com'letrile ulterioare& de :egea nr. /95200/ 'ri+ind 're+enirea i combaterea criminalit%ii organizate& cu modificrile ulterioare& 'recum i de 'rezenta lege0
(la data 19-dec-2011 Art. 14, alin. (1), litera D. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Actul din Legea 288/2011 )

e$ sunt a'te din 'unct de +edere 'sihologic i medical 'entru a de%ine i folosi arme i muni%ii0 .$ nu 'rezint 'ericol 'entru ordinea 'ublic& siguran%a na%ional& +ia%a i integritatea cor'oral a 'ersoanelor& conform datelor i informa%iilor e/istente la organele com'etente0 g$ au absol+it un curs de instruire teoretic i 'ractic& organizat de o 'ersoan 3uridic autorizat 'entru aceast acti+itate& (n condi%iile 're+zute (n normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi0 ?$ nu le-a fost anulat (n ultimii 2 ani dre'tul de 'rocurare& de%inere sau& du' caz& 'ort i folosire a armelor letale ori a armelor neletale su'use autorizrii& cu e/ce'%ia situa%iilor (n care msura anulrii s-a dis'us ca urmare a 'ierderii calit%ii 're+zute la art. 13 alin. B2C-B8C0 i$ nu au 'ierdut sau nu le-au fost sustrase (n ultimii 8 ani arme letale sau arme neletale su'use autorizrii& din moti+e im'utabile lor& 'rocurate (n condi%iile 'rezentei legi. -2$ 4ererea de eliberare a autoriza%iei de 'rocurare a armelor se de'une de ctre solicitant la .irec%ia ?eneral de $oli%ie a @unici'iului 5ucure ti sau la ins'ectoratul 3ude%ean de 'oli%ie (n a crui raz teritorial ( i are domiciliul ori re edin%a. 4ererea se solu%ioneaz (n termen de ma/imum 98 de zile& (n cazul 'rimei autorizri& i (n termen de ma/imum 30 de zile& (n cazul autorizrilor ulterioare. -/$ .ac autoritatea com'etent cu solu%ionarea cererii constat c nu sunt (nde'linite condi%iile 're+zute la alin. B1C& solicitantului i se refuz autorizarea de 'rocurare a armei i i se comunic& (n scris& (n termenul 're+zut la alin. B2C& solu%ia ado'tat& 'recum i moti+ele care au stat la baza acesteia. -4$ Solu%ia 're+zut la alin. B3C este su'us controlului 3udectoresc& 'otri+it :egii contenciosului administrati+ nr. 55452004& cu modificrile i com'letrile ulterioare& i 'oate fi atacat (n termen de 18 zile de la data la care a fost adus la cuno tin%a solicitantului. "r+. ,5' !an+i+a+ea de arme pen+ru 4are )e poa+e a4orda au+ori*aia de pro4urare -,$ $ersoanele 're+zute la art. 13 alin. B2C-B8C& care (nde'linesc condi%iile 're+zute la art. 19 alin. B1C& 'ot fi autorizate s 'rocure arme& cu a'licarea cores'unztoare a 're+ederilor art. 23 (n ceea ce 'ri+e te sco'ul 'entru care solicit autorizarea& du'

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 8 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

cum urmeaza$ cel mult dou arme de a'rare i 'az0 3$ un numr nelimitat de arme& dintre cele 're+zute la art. 13 alin. B3C-B8C& din )om*nia i cel mult c*te dou arme din afara teritoriului )om*niei& 'entru fiecare cltorie a solicitantului. -2$ $ersoanele 're+zute la art. 13 alin. B3C-B8C 'ot 'rocura din afara teritoriului )om*niei arme cores'unztoare categoriei din care fac 'arte& (ntr-o cantitate mai mare dec*t cea 're+zut la alin. B1C lit. bC& numai 'rin intermediul armurierilor i intermediarilor autoriza%i s comercializeze arme. "r+. ,0' 2ala3ili+a+ea au+ori*aiei de pro4urare a armelor -,$ Autoriza%ia de 'rocurare a armelor se elibereaz cu o +alabilitate de 60 de zile& care 'oate fi 'relungit de ctre autoritatea care a emis-o& 'entru moti+e temeinice& 'entru o nou 'erioad de '*n la 60 de zile. -2$ .ac titularul autoriza%iei de 'rocurare a armelor nu a 'rocurat armele la sf*r itul celor dou 'erioade de c*te 60 de zile& 're+zute la alin. B1C& 'oate solicita& (n scris& acordarea unei noi autoriza%ii de 'rocurare a armelor& fr a mai fi necesar s fac do+ada (nde'linirii condi%iilor 're+zute la art. 19 alin. B1C lit. aC& gC i iC. "r+. ,1' !ondiiile e=er4i+6rii drep+ului 4on.eri+ prin au+ori*aia de pro4urare a armelor -,$ <itularul autoriza%iei de 'rocurare a armelor 'oate 'rocura& (n termenul de +alabilitate a acesteia& ti'ul de arm i cantitatea de muni%ie (nscrise (n document de la orice armurier i intermediar autorizat s comercializeze (n )om*nia arme& 'recum i de la orice 'ersoan autorizat din afara teritoriului )om*niei& care comercializeaz (n condi%iile legii din %ara (n care se afl arme din aceast categorie. -2$ $rocurarea armelor 're+zute la art. 13 alin. B2C-B8C se 'oate realiza 'rin cum'rare& dona%ie& mo tenire& s'onsorizare& (nchiriere sau comodat. -/$ Armele de%inute de 'ersoanele fizice 'ot fi (nchiriate sau date (n comodat numai 'rin intermediul unui armurier. -4$ 4um'rarea armelor de la alt 'ersoan fizic sau 3uridic se 'oate face numai 'rin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei 're+zu%i la alin. B1C. -5$ @odalitatea de 'rocurare de ctre 'ersoanele fizice a armelor letale i a armelor neletale su'use autorizrii& 'recum i a muni%iei cores'unztoare acestora 'rin mi3loace de comunicare la distan% se stabile te (n normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. "r+. ,8' Pierderea drep+ului de pro4urare a armelor .re'tul de 'rocurare a armelor se 'ierde& iar autoriza%ia de 'rocurare a armelor se retrage de ctre organul care a eliberat-o dac titularul nu mai (nde'line te una dintre condi%iile 're+zute la art. 19 alin. B1C lit. bC-fC i iC. "r+. ,9' Pro4edura de a4ordare a au+ori*aiei de pro4urare a armelor $rocedura de acordare a autoriza%iei de 'rocurare a armelor se stabile te 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. "r+. 20' @odali+6i )pe4i.i4e de pro4urare a armelor 9n 4a*ul unor 4a+egorii )pe4iale de per)oane -,$ $ersoanele 're+zute la art. 13 alin. B2C lit. aC i bC 'ot 'rocura arme de a'rare i 'az i de la institu%iile (n care sunt (ncadrate ori& du' caz& le 'ot 'rimi (n dar sau ca recom'ens& (n condi%iile stabilite 'rin ordin al conductorului institu%iei res'ecti+e. -2$ $ersoanele incluse (ntr-un 'rogram de 'rotec%ie a martorilor 'ot 'rocura arme de a'rare i 'az numai 'rin intermediul Aficiului ;a%ional 'entru $rotec%ia @artorilor& (n condi%iile stabilite 'rin ordin al ministrului administra%iei i internelor& cu a'licarea cores'unztoare a 're+ederilor art. 19 alin. B1C. "r+. 2,' 2>n*area armelor le+ale $ersoanele care de%in arme letale 'rocurate (n condi%iile 'rezentei legi le 'ot +inde numai 'rin intermediul armurierilor sau intermediarilor autoriza%i s comercializeze astfel de arme.

:E!; U<E" /' !ondiii 4u privire la deinerea8 por+ul i u+ili*area armelor le+ale8 pre4um i a muniiei a.eren+e de 46+re per)oanele .i*i4e

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 9 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

de 4e+6enie rom>n6
:UB:E!; U<E" ,' (i)po*iii generale "r+. 22' :oli4i+area a4ord6rii permi)ului de arm6 i a 9n)4rierii armei 9n permi)ul de arm6 -,$ $ersoana care a 'rocurat& (n condi%iile legii& arme letale are obliga%ia ca& (n termen de 3 zile lucrtoare de la data 'rocurrii& s se 'rezinte la organul de 'oli%ie care a eliberat autoriza%ia de 'rocurare& (n +ederea solicitrii acordrii 'ermisului de arm sau& du' caz& 'entru (nscrierea armei (n 'ermisul de arm al crui titular este de%intorul. -2$ ,n cazul (n care arma a fost 'rocurat din afara teritoriului )om*niei& termenul 're+zut la alin. B1C este de ma/imum 18 zile lucrtoare de la data achizi%iei& do+edit 'rin actul de 'ro+enien%. -/$ .e%intorul armei are obliga%ia s 'rezinte la solicitarea organului de 'oli%ie com'etent fiecare arma cu %ea+a ghintuit& (m'reun cu c*te 8 cartu e cores'unztoare calibrului fiecrei arme& (n +ederea (nregistrrii 'roiectilului i a tubului-martor (n e+iden%ele o'erati+e ale =ns'ectoratului ?eneral al $oli%iei )om*ne. $rocedura o'era%iunii de (nregistrare a 'roiectilului i a tubului-martor se stabile te (n normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. "r+. 2/' "4ordarea drep+ului de deinere )au8 dup6 4a*8 de por+ i .olo)ire a armei -,$ ,n func%ie de sco'ul 'entru care a solicitat autorizarea 'rocurrii armei& autorit%ile com'etente 'ot acorda solicitantului dre'tul de de%inere sau& du' caz& de 'ort sau folosire a armei 'rocurate& fc*nd men%iune& (n mod e/'res& des're aceasta (n con%inutul 'ermisului de arm. -2$ .re'tul de de%inere a armei se 'oate acorda numai 'entru armele de +*ntoare& de tir& de colec%ie sau de autoa'rare i confer titularului 'osibilitatea de a 'stra arma la domiciliul sau re edin%a (nscris (n documentul de identitate& (n condi%iile 're+zute (n normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. -/$ .re'tul de a 'urta i folosi arme se 'oate acorda numai 'entru armele de a'rare i 'az& de +*ntoare i de tir i confer titularului 'osibilitatea de a 'urta asu'ra sa arma i de a o folosi (n sco'ul 'entru care a fost autorizat 'rocurarea acesteia& 'recum i (n caz de legitim a'rare sau stare de necesitate& (n condi%iile 'rezentei legi. "r+. 24' !an+i+a+ea de arme pen+ru 4are )e poa+e a4orda drep+ul de deinere i8 dup6 4a*8 de por+ i .olo)ire -,$ .re'tul de de%inere se 'oate acorda 'entru un numr nelimitat de arme de +*ntoare& de tir sau de colec%ie. -2$ .re'tul de a 'urta i folosi arme se 'oate acorda solicitantului& (n condi%iile 'rezentei legi& du' cum urmeaza$ 'entru dou arme de a'rare i 'az0 3$ 'entru un numr nelimitat de arme de +*ntoare0 4$ 'entru un numr nelimitat de arme de tir. "r+. 25' 2ala3ili+a+ea permi)ului de arm6 -,$ $ermisul de arm are o +alabilitate de 8 ani& termen care se calculeaz de la data eliberrii sau& du' caz& de la data ultimei 'relungiri. -2$ ,n +ederea 'relungirii +alabilit%ii 'ermisului de arm& titularul acestuia este obligat s se 'rezinte (nainte de (m'linirea termenului 're+zut la alin. B1C la structura de 'oli%ie com'etent (n a crei raz de com'eten% teritorial ( i are domiciliul sau re edin%a cu armele (nscrise (n 'ermis& 'recum i cu documentele stabilite (n normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. -/$ Dalabilitatea 'ermisului de arm se 'relunge te de ctre autoritatea com'etent 'entru o 'erioad de 8 ani& dac titularul (nde'line te condi%iile 're+zute la art. 19 alin. B1C lit. cC-fC& hC i iC& iar armele destinate folosirii (n condi%iile 'rezentei legi au efectuat ins'ec%ia tehnic 'eriodic. -4$ $ermisul de arm confer titularului dre'turile 're+zute de lege i du' radierea din acesta a armelor (nstrinate 'rin +*nzare& dona%ie& (nchiriere sau comodat& '*n la e/'irarea termenului de +alabilitate. :UB:E!; U<E" 2' Regimul drep+ului de deinere a armelor le+ale

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 10 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

"r+. 20' !ondiiile e=er4i+6rii drep+ului de deinere a armelor -,$ <itularul dre'tului de de%inere a armelor letale are obliga%ia s 'streze armele i muni%iile (nscrise (n 'ermisul de arm& asigurate astfel (nc*t s nu 'ermit accesul la ele al 'ersoanelor neautorizate& (n condi%iile 're+zute (n normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. -2$ <itularul dre'tului de de%inere a armelor 'oate fi autorizat de ctre organul de 'oli%ie com'etent teritorial& la cerere& s scoat armele de%inute (n condi%iile legii din incinta locului unde acestea sunt 'strate& (n urmtoarele situa%iia$ cu ocazia de'unerii armelor la un armurier0 3$ cu ocazia schimbrii locului unde sunt 'strate armele. -/$ ,n autoriza%ia 're+zut la alin. B2C se men%ioneaz 'erioada (n care armele urmeaz s fie trans'ortate (n afara locului unde sunt 'strate& moti+ul 'entru care acestea se trans'ort& traseul utilizat& destina%ia i condi%iile (n care trebuie asigurat arma (n tim'ul trans'ortului. -4$ ,n cazul (n care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt 'strate& (n +ederea 'rezentrii acestora la organele com'etente cu ocazia 'relungirii +alabilit%ii 'ermisului de arm& nu mai este necesar ob%inerea 'realabil a autoriza%iei 're+zute la alin. B2C. "r+. 21' "u+ori*area .olo)irii armelor 4are .a4 o3ie4+ul drep+ului de deinere -,$ <itularul dre'tului de de%inere a unei arme letale 'oate fi autorizat& la cerere& de ctre structura de 'oli%ie com'etent (n a crei raz teritorial ( i are domiciliul sau& du' caz& re edin%a s foloseasc (ntr-un 'oligon autorizat& (n condi%iile legii& armele de +*ntoare& de tir ori de colec%ie. -2$ 4olec%ionarii de arme 'ot fi autoriza%i s foloseasc& (n condi%iile legii& armele de%inute (n colec%ie cu ocazia unor manifestri culturale& artistice sau istorice. -/$ Autorizarea 're+zut la alin. B1C i B2C se refer la sco'ul 'entru care s-a solicitat aceasta& traseul utilizat 'entru trans'ortul armelor& locul unde urmeaz a fi folosit arma i termenul de +alabilitate a autoriza%iei tem'orare de trans'ort i folosire a armei. -4$ <itularii dre'tului de de%inere 'ot folosi o arm dintre cele de%inute& men%ionat (n mod e/'res (n 'ermisul de arm& numai (n locul unde se afl arma de%inut sau colec%ia& (n caz de legitim a'rare. ,n cazul (n care titularul dre'tului de de%inere a fcut uz de arm& are obliga%ia s ac%ioneze (n condi%iile 're+zute la art. 33 alin. B1C i B2C. -5$ $rocedura de acordare a autoriza%iei 're+zute la alin. B1C i B2C se stabile te 'rin norme metodologice de a'licare a 'rezentei legi. -0$ Armele 'entru care s-a ob%inut dre'tul de de%inere nu 'ot fi (ncredin%ate de ctre 'osesorii acestora altor 'ersoane& cu e/ce'%ia situa%iilor c*nd armele se gsesc (ntr-un 'oligon autorizat. "r+. 28' "nularea i )u)pendarea drep+ului de deinere a armelor -,$ .re'tul de de%inere a armelor se anuleaz dac titularul se afl (n una dintre urmtoarele situa%iia$ nu mai (nde'line te condi%iile 're+zute la art. 19 alin. B1C lit. cC& eC i fC0 3$ nu se 'rezint '*n la (m'linirea termenului 're+zut la art. 28 alin. B1C 'entru 'relungirea +alabilit%ii 'ermisului de arm0 4$ a decedat sau a fost declarat dis'rut 'rin hotr*re 3udectoreasc rmas definiti+0 d$ a s+*r it (ntr-o 'erioad de 2 ani dou contra+en%ii 're+zute de 'rezenta lege sau o contra+en%ie 'entru care legea 're+ede sanc%iunea contra+en%ional com'lementar a anulrii dre'tului de de%inere ori& du' caz& de 'ort i folosire a armelor0 e$ a folosit armele de%inute fr (nde'linirea condi%iilor 're+zute la art. 2E alin. B1C& B2C i B9C0 .$ a 'ierdut din moti+e im'utabile lui calitatea 're+zut la art. 13 alin. B3C i B9C sau nu mai are calitatea 're+zut la art. 13 alin. B8C& care a condi%ionat acordarea dre'tului de de%inere a armelor0 g$ a 'ierdut armele sau acestea i-au fost sustrase (n (m're3urri im'utabile acestuia0

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 11 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

?$ se constat c& la data acordrii 'ermisului de arm& nu (nde'linea condi%iile 're+zute de lege 'entru de%inerea armelor0 i$ se constat c dre'tul de de%inere a armelor s-a acordat 'e baza unor documente sau informa%ii false. -2$ .re'tul de de%inere a armelor se sus'end (n urmtoarele situa%iia$ titularul dre'tului nu mai (nde'line te condi%ia 're+zut la art. 19 alin. B1C lit. dC0 3$ titularului i s-a anulat calitatea 're+zut la art. 13 alin. B3C sau B9C& care a condi%ionat acordarea dre'tului de de%inere& dar acesta a recurs la cile de atac 're+zute de lege 'entru redob*ndirea acestei calit%i i (n cauz nu e/ist o solu%ie definiti+ i ire+ocabil0 4$ titularul a s+*r it o contra+en%ie 'entru care legea 're+ede sanc%iunea contra+en%ional com'lementar a sus'endrii dre'tului de de%inere a armelor. -/$ ,n cazul (n care 'ersoana se afl (n una dintre situa%iile 're+zute la alin. B1C sau B2C& organul de 'oli%ie com'etent retrage 'ermisul de arm& iar titularul este obligat s fac do+ada fa'tului c a de'us armele la un armurier autorizat& cu e/ce'%ia situa%iei (n care armele se ridic de ctre organele de 'oli%ie. "r+. 29' "pli4area m6)urii de )u)pendare )au anulare a permi)ului de arm6 -,$ 4onstatarea situa%iilor 're+zute la art. 28 se face de ctre organele de 'oli%ie com'etente& care iau msura sus'endrii sau& du' caz& anulrii 'ermisului de arm. -2$ @surile 're+zute la alin. B1C se comunic& (n scris& titularului dre'tului de de%inere sau& du' caz& rudelor ori 'ersoanelor care locuiau (m'reun cu acesta& (n situa%ia 're+zut la art. 28 alin. B1C lit. cC. -/$ @sura 're+zut la alin. B1C este su'us controlului 3udectoresc& 'otri+it :egii nr. 55452004& cu modificrile i com'letrile ulterioare. "r+. /0' E.e4+ele apli46rii m6)urii de )u)pendare )au anulare a permi)ului de arm6 .e%intorul armelor este obligat ca& (n termen de 10 zile de la data la care i-a fost adus la cuno tin% msura 're+zut la art. 26 alin. B1C& s de'un armele la un armurier autorizat& (n +ederea (nstrinrii sau de'ozitrii& cu e/ce'%ia situa%iilor (n care acestea sunt ridicate de organul de 'oli%ie com'etent. 1/ercitarea cilor de atac 're+zute de lege (m'otri+a msurii de anulare a dre'tului de de%inere a armelor de ctre 'ersoana care se afl (n una dintre situa%iile 're+zute la art. 28 alin. B1C nu sus'end obliga%ia 'ersoanei de a de'une armele la un armurier autorizat. :UB:E!; U<E" /' Regimul drep+ului de por+ i .olo)ire a armelor le+ale "r+. /,' !ondiiile de p6)+rare i por+ ale armelor le+ale -,$ <itularul dre'tului de a 'urta i folosi arme letale are obliga%ia de a 'stra arma i muni%ia (nscris (n 'ermisul de arm (n condi%ii de securitate& astfel (nc*t s nu 'ermit accesul la acestea al 'ersoanelor neautorizate. -2$ $strarea armei i muni%iei 're+zute la alin. B1C la domiciliul sau re edin%a de%intorului se face (n locuri s'ecial destinate& (n condi%iile 're+zute (n normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. -/$ Arma de a'rare i 'az 'oate fi 'urtat numai de ctre titularul 'ermisului& cu (nde'linirea cumulati+ a urmtoarelor condi%iia$ trebuie s fie asigurat i s nu fie armat0 3$ s nu 'rezinte defec%iuni& cu e/ce'%ia situa%iei (n care este trans'ortat la armurier0 4$ trebuie s stea (n 'ermanen% introdus (n toc i ascuns +ederii& cu e/ce'%ia situa%iilor (n care 'ersoana este autorizat& 'otri+it legii& s o utilizeze0 d$ s se afle (n 'ermanen% numai asu'ra sa i s nu fie (nm*nat& sub nicio form& altor 'ersoane& cu e/ce'%ia armurierilor& intermediarilor& organelor de 'oli%ie com'etente& 'recum i 'ersonalului abilitat 'rin lege s 'streze i s asigure securitatea tem'orar a armelor& la intrarea (n institu%iile 'ublice& (n mi3loacele de trans'ort na+al sau aerian& 'recum i (n alte locuri unde 'ortul armei este interzis 'rin lege0 e$ de%intorul s nu se afle sub influen%a buturilor alcoolice& 'roduselor sau substan%elor stu'efiante& a medicamentelor cu efecte similare acestora ori (n stare a+ansat de oboseal sau s nu sufere de afec%iuni tem'orare& de natur s genereze o

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 12 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

stare de 'ericol& (n condi%iile (n care 'oart arma asu'ra sa. "r+. /2' Limi+ele e=er4i+6rii u*ului de arm6 -,$ <itularii dre'tului de a 'urta i folosi armele de a'rare i 'az 'ot face uz de arm numai (n 'oligoanele autorizate (n condi%iile 'rezentei legi sau (n caz de legitim a'rare ori stare de necesitate. -2$ Folosirea armelor de a'rare i 'az (n 'oligoanele autorizate se 'oate face numai (n condi%iile stabilite 'rin regulamentele de ordine interioar ale acestora. "r+. //' &3ligaii 9n 4a*ul e.e4+u6rii u*ului de arm6 -,$ $ersoana care a fcut uz de arm este obligat s ac%ioneze imediat 'entru a se acorda 'rimul a3utor i asisten% medical 'ersoanelor rnite. -2$ $ersoana care a fcut uz de arm este obligat s anun%e de (ndat cel mai a'ro'iat organ de 'oli%ie& indiferent dac au rezultat sau nu +ictime ori 'agube materiale. -/$ ,n situa%ia 're+zut la alin. B2C& 'recum i (n cea 're+zut la art. 2E alin. B9C& organul de 'oli%ie sesizat are obliga%ia s efectueze cercetarea la fa%a locului i a circumstan%elor (n care s-a 'rodus e+enimentul. Arma care a fost folosit rm*ne (n custodia organului de 'oli%ie care desf oar cercetarea& '*n la (ncheierea acesteia. -4$ $re+ederile alin. B2C i B3C nu se a'lic (n cazul (n care s-a fcut uz de arm& (n condi%iile 're+zute la art. 32 alin. B2C& cu e/ce'%ia situa%iei (n care& (n urma folosirii armei& au rezultat +ictime umane. "r+. /4' P6)+rarea8 por+ul i .olo)irea armelor le+ale de 46+re per)oanele in4lu)e 9n+r-un program de pro+e4ie a mar+orilor $ersoanele incluse (ntr-un 'rogram de 'rotec%ie a martorilor 'ot 'stra& 'urta i folosi armele (nscrise (n 'ermisul de arm numai (n condi%iile stabilite (n 'rotocolul de 'rotec%ie& cu a'licarea cores'unztoare a 're+ederilor art. 31-33. "r+. /5' "4ordarea drep+ului de por+ i .olo)ire a armelor de v>n6+oare -,$ .re'tul de a 'urta i folosi armele de +*ntoare se acord& (n condi%iile 'rezentei legi& 'ersoanelor care de%in 'ermis de +*ntoare eliberat de autorit%ile rom*ne. -2$ <itularul dre'tului de a 'urta i folosi arme de +*ntoare are obliga%ia de a 'stra armele (nscrise (n 'ermisul de arm (n condi%iile 're+zute la art. 31 alin. B1C i B2C. "r+. /0' %ran)por+ul i por+ul armelor de v>n6+oare -,$ <rans'ortul armelor de +*ntoare& 'entru care s-a acordat de%intorului dre'tul de a le 'urta i folosi& de la domiciliul sau re edin%a acestuia la locul unde urmeaz s se desf oare +*ntoarea 'otri+it legii se face (n urmtoarele condi%iia$ armele trebuie %inute (n toc sau hus& asigurate i ne(ncrcate cu muni%ie0 3$ s fie (nde'linite condi%iile 're+zute la art. 31 alin. B3C lit. bC& dC i eC. -2$ $ortul armelor de +*ntoare (n locul destinat +*ntorii se face (n urmtoarele condi%iia$ arma 'oate fi (ncrcat& cu condi%ia ca& du' (ncrcare& s fie asigurat i 'urtat astfel (nc*t s nu 'rezinte 'ericolul 'roducerii unor accidente0 3$ s fie (nde'linite condi%iile 're+zute la art. 31 alin. B3C lit. bC i eC0 4$ arma s se afle (n 'ermanen% numai asu'ra 'ersoanei care o de%ine (n mod legal i s nu fie (nm*nat sub nicio form altor 'ersoane& cu e/ce'%ia +*ntorilor. "r+. /1' U*ul de arm6 de v>n6+oare -,$ <itularul dre'tului de a 'urta i folosi arme de +*ntoare 'oate face uz de arma (nscris (n 'ermisul de arm numai asu'ra +*natului 'entru care a fost autorizat (n condi%iile :egii nr. 40152000& cu modificrile i com'letrile ulterioare& 'recum i 'entru antrenament& (n 'oligoanele autorizate (n condi%iile legii. -2$ $rin e/ce'%ie de la 're+ederile alin. B1C& armele de +*ntoare 'ot fi folosite i (n caz de legitim a'rare& stare de necesitate ori caz fortuit& (n condi%iile legii. "r+. /8' An)+r6inarea +emporar6 a armelor de v>n6+oare -,$ <itularul dre'tului de a 'urta i folosi arme de +*ntoare 'oate (ncredin%a unei alte 'ersoane autorizate 'entru 'ortul i folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea& 'recum i muni%ia aferent& (n limitele 're+zute de lege& (n +ederea utilizrii la +*ntoare. -2$ Se interzice lsarea armei (n ga3 sau (n alte forme de garan%ie.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 13 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

"r+. /9' "4ordarea drep+ului de por+ i .olo)ire a armelor de +ir -,$ .re'tul de a 'urta i folosi arme de tir se acord& (n condi%iile 'rezentei legi& numai s'orti+ilor de tir categoria = ori membri ai loturilor na%ionale sau olim'ice& 'e 'erioada c*t sunt (n acti+itate& 'recum i antrenorilor i instructorilor (n 'oligonul de tragere. -2$ S'orti+ii de tir 're+zu%i la alin. B1C 'ot 'urta i folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate (n 'robele s'orti+e 'entru care au ob%inut clasificarea sau calificarea. -/$ <itularul dre'tului de a 'urta i folosi arme de tir are obliga%ia de a 'stra armele (nscrise (n 'ermisul de arm& (n condi%iile 're+zute de lege 'entru titularul dre'tului de de%inere a acestor arme. "r+. 40' %ran)por+ul8 por+ul i .olo)irea armelor de +ir -,$ <rans'ortul armelor de tir 'entru care s-a acordat de%intorului dre'tul de a le 'urta i folosi& de la domiciliul sau re edin%a acestuia la locurile de antrenament sau unde urmeaz s se desf oare concursul de tir& se face (n urmtoarele condi%iia$ armele trebuie %inute (n hus sau& du' caz& (n cutie& ne(ncrcate cu muni%ie i asigurate (m'otri+a 'ierderii ori sustragerii0 3$ s fie (nde'linite condi%iile 're+zute la art. 31 alin. B 3C lit. bC& dC i eC. -2$ $ortul i utilizarea armelor de tir (n incinta locurilor 're+zute la alin. B1C se fac (n condi%iile stabilite 'rin regulamentele de ordine interioar ale acestor locuri. "r+. 4,' Por+ul i .olo)irea armelor de 46+re per)oanele 4are 9ndepline)4 o .un4ie 4e impli46 e=er4iiul au+ori+6ii pu3li4e 4ondi%iile (n care 'ersoanele care (nde'linesc o func%ie ce im'lic e/erci%iul autorit%ii 'ublice 'ot 'urta i folosi arme letale& (n e/ercitarea atribu%iilor de ser+iciu& se stabilesc 'rin legile s'eciale care reglementeaz atribu%iile acestora. :UB:E!; U<E" 4' Regimul pro4ur6rii i deinerii muniiei a.eren+e armelor le+ale de 46+re per)oanele .i*i4e "r+. 42' Pro4urarea muniiei de 46+re +i+ularii drep+ului de por+ i .olo)ire a armelor le+ale -,$ <itularii dre'tului de a 'urta i folosi arme de a'rare i 'az& de +*ntoare sau de tir 'ot 'rocura de la armurierii autoriza%i numai muni%ia aferent armelor (nscrise (n 'ermisul de arm. -2$ 4antitatea de muni%ie care 'oate fi de%inut de 'ersoanele 're+zute la alin. B1C se (nscrie (n 'ermisul de arm de ctre organul de 'oli%ie care elibereaz acest document& du' cum urmeaza$ 'entru armele de a'rare i 'az& cel mult 80 de cartu e cu glon% i 80 de cartu e fr 'roiectil& 'entru c*te o singur arm de fiecare calibru0 3$ 'entru armele de +*ntoare& cel mult 300 de cartu e 'entru c*te o singur arm de fiecare calibru& dintre cele 'entru care are dre'tul de 'ort i folosire0 4$ 'entru armele de tir& cel mult 800 de cartu e 'entru fiecare arm 'entru care are dre'tul de 'ort i folosire. -/$ $ersoanele care de%in arme de a'rare i 'az 'ot 'urta asu'ra lor& (n afara domiciliului sau re edin%ei unde este de'ozitat muni%ia& cel mult 12 cartu e. -4$ 1ste interzis comercializarea sau (nstrinarea sub alt form& 'recum i de%inerea ori utilizarea de muni%ie e/'irat sau degradat care& 'rin 'strare sau folosire& ar 'utea 'une (n 'ericol +ia%a sau integritatea cor'oral a 'ersoanelor. "r+. 4/' Pro4urarea muniiei de 46+re 4ole4ionarii de arme -,$ 4olec%ionarii de arme 'ot 'rocura i de%ine& numai la locul unde se afl colec%ia de arme& cel mult 28 de cartu e cu 'roiectil i 80 de cartu e fr 'roiectil& 'entru o arm lung sau 'entru o arm scurt dintre cele 're+zute la categoria 5 'ct. E din ane/& 'roiectate '*n (n anul 1698 inclusi+& (n condi%iile 're+zute la art. 2E alin. B9C. -2$ ,nscrierea men%iunilor cores'unztoare (n 'ermisul de arm cu 'ri+ire la de%inerea muni%iei 're+zute la alin. B1C se face de ctre organul de 'oli%ie com'etent& la cererea colec%ionarului. :UB:E!; U<E" 5' :u)pendarea8 revo4area i anularea drep+ului de por+ i .olo)ire a armelor le+ale i a muniiilor "r+. 44' :u)pendarea drep+ului de por+ i .olo)ire a armelor le+ale

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 14 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

-,$ Sus'endarea dre'tului de 'ort i folosire a armelor letale se dis'une de ctre organele com'etente (n urmtoarele situa%iia$ titularul dre'tului nu mai (nde'line te condi%ia 're+zut la art. 19 alin. B1C lit. dC0 3$ titularului i s-a anulat calitatea 're+zut la art. 13 alin. B2C-B9C& dar acesta a contestat aceast msur 'rin recurgerea la cile de atac 're+zute de lege i (n cauz nu e/ist o solu%ie definiti+ i ire+ocabil0 4$ a s+*r it o contra+en%ie 'entru care legea 're+ede sanc%iunea contra+en%ional com'lementar a sus'endrii dre'tului de 'ort i folosire a armelor. -2$ Sus'endarea dre'tului de 'ort i folosire a armelor se dis'une 'entru (ntreaga 'erioad (n care 'ersoana se afl (n oricare dintre situa%iile 're+zute la alin. B1C. -/$ $e 'erioada sus'endrii dre'tului de 'ort i folosire a armelor& 'ermisul de arm se retrage de ctre organul de 'oli%ie care a dis'us msura& iar armele i (ntreaga cantitate de muni%ie de%inute se de'un& de (ndat& la un armurier autorizat (n acest sens& cu e/ce'%ia situa%iei (n care acestea se ridic de ctre organele de 'oli%ie. -4$ Sus'endarea (nceteaz de la data la care titularul dre'tului de 'ort i folosire a armelor nu se mai afl (n situa%iile 're+zute la alin. B1C& iar 'ermisul de arm& armele i muni%ia se restituie acestuia. "r+. 45' "nularea drep+ului de por+ i .olo)ire a armelor le+ale -,$ Anularea dre'tului de 'ort i folosire a armelor letale se dis'une de ctre organele com'etente dac titularul dre'tului se afl (n una dintre urmtoarele situa%iia$ nu mai are calitatea 're+zut la art. 13 alin. B2C-B9C0 3$ nu mai (nde'line te +reuna dintre condi%iile 're+zute la art. 19 alin. B1C lit. bC& cC& eC i fC0 4$ a 'ierdut armele (nscrise (n 'ermisul de arm sau acestea i-au fost sustrase (n (m're3urri care (i sunt im'utabile0 d$ nu se 'rezint '*n la (m'linirea termenului 're+zut la art. 28 alin. B1C 'entru 'relungirea +alabilit%ii 'ermisului de arm0 e$ a decedat sau a fost declarat dis'rut& 'rin hotr*re 3udectoreasc rmas definiti+0 .$ a s+*r it (ntr-o 'erioad de 2 ani dou contra+en%ii 're+zute de 'rezenta lege sau o contra+en%ie 'entru care legea 're+ede sanc%iunea contra+en%ional com'lementar a anulrii dre'tului de de%inere ori& du' caz& de 'ort i folosire a armelor0 g$ se constat c& la data acordrii 'ermisului de arm& nu (nde'linea condi%iile 're+zute de lege 'entru 'ortul i folosirea armelor0 ?$ dre'tul de 'ort i folosire a armelor s-a acordat 'e baza unor documente sau informa%ii false. -2$ ,n urma anulrii dre'tului de 'ort i folosire a armelor& 'ermisul de arm se retrage de ctre organul de 'oli%ie care a dis'us msura& iar armele i (ntreaga cantitate de muni%ie de%inute se de'un& de (ndat& la un armurier autorizat (n acest sens& cu e/ce'%ia situa%iei (n care acestea se ridic de ctre organele de 'oli%ie. "r+. 40' "pli4area m6)urii de )u)pendare )au anulare a drep+ului de por+ i .olo)ire a armelor le+ale -,$ @sura sus'endrii sau anulrii dre'tului de 'ort i folosire a armelor letale se comunic& (n scris& titularului dre'tului ori& du' caz& rudelor sau 'ersoanelor care locuiau (m'reun cu acesta& (n situa%ia 're+zut la art. 98 alin. B1C lit. eC. -2$ ,n termen de 10 zile de la data lurii la cuno tin% a msurii sus'endrii sau anulrii dre'tului de 'ort i folosire a armelor letale& titularul este obligat s fac do+ada fa'tului c a de'us armele i (ntreaga cantitate de muni%ie de%inut la un armurier autorizat& cu e/ce'%ia celor care se ridic de ctre organele de 'oli%ie. -/$ @sura sus'endrii sau anulrii dre'tului de 'ort i folosire a armelor letale este su'us controlului 3udectoresc 'otri+it legii contenciosului administrati+. -4$ 1/ercitarea cilor de atac 're+zute de lege (m'otri+a msurii sus'endrii sau anulrii dre'tului de 'ort i folosire a armelor letale de ctre 'ersoana care se afl (n una dintre situa%iile 're+zute la art. 99 alin. B1C i art. 98 alin. B1C nu sus'end obliga%ia 'ersoanei de a de'une armele la un armurier autorizat. :UB:E!; U<E" 0' Regimul 46l6+oriilor 9n )+a+e +ere 4u armele le+ale i

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 15 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

muniiile deinu+e de 46+re 4e+6enii rom>ni "r+. 41' "u+ori*area 46l6+oriilor 9n )+a+e +ere 4u armele le+ale i muniia 4ore)pun*6+oare -,$ $ersoana care de%ine& (n condi%iile 'rezentei legi& arme letale i care dore te s cltoreasc cu acestea (n state care nu sunt membre ale >niunii 1uro'ene& denumite (n continuare state ter%e& are obliga%ia s solicite organului de 'oli%ie care i-a acordat 'ermisul de arm eliberarea unei autoriza%ii (n baza creia organele 'oli%iei de frontier 'ermit ie irea de 'e teritoriul )om*niei cu armele i muni%ia (nscrise (n autoriza%ie& fc*nd men%iune des're acestea (n documentul de cltorie al titularului. -2$ Armele de a'rare i 'az 'ot fi scoase de 'e teritoriul )om*niei numai de ctre 'ersoanele 're+zute la art. 91& (n condi%iile 're+zute la art. 96. -/$ $ersoanele 're+zute la alin. B1C au obliga%ia ca& la (ntoarcerea (n )om*nia& s 'rezinte la frontier toate armele (nscrise (n documentul de cltorie 'e care le-au de%inut la ie irea din %ar. ,n cazul (n care& 'e 'erioada ederii (n state ter%e& armele (nscrise (n documentul de cltorie au fost 'ierdute& furate sau distruse& titularul trebuie s 'rezinte& la (ntoarcere& cu ocazia controlului 'entru trecerea frontierei de stat rom*ne& documente autentice& eliberate de organele de 'oli%ie com'etente din statul (n care s-a 'rodus e+enimentul& care s certifice fa'tul c 'ersoana a reclamat 'ierderea& furtul sau& du' caz& distrugerea armei& organele 'oli%iei de frontier a+*nd obliga%ia s fac men%iune des're aceasta (n documentul de cltorie i s informeze (n scris =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne. -4$ ,n situa%ia (n care& 'e 'erioada ederii (n state ter%e& armele (nscrise (n documentul de cltorie au fost 'ierdute& furate sau distruse& titularul are obliga%ia ca& (n termen de 3 zile de la intrarea (n %ar& s se 'rezinte 'ersonal la organul de 'oli%ie care i-a eliberat 'ermisul de arm i s de'un o declara%ie cu 'ri+ire la e+enimentul 'rodus& (m'reun cu o co'ie autentificat a documentului cores'unztor& emis de organele com'etente din statul (n care s-a 'rodus e+enimentul. "r+. 48' Eli3erarea au+ori*aiei de )4oa+ere de pe +eri+oriul Rom>niei a armelor le+ale pen+ru 46l6+orii 9n )+a+e +ere -,$ Autoriza%ia 're+zut la art. 9E alin. B1C se acord dac solicitantul (nde'line te urmtoarele condi%iia$ este titular al unui 'ermis de arm 'entru armele i muni%ia care urmeaz s fie (nscrise (n documentul de cltorie0 3$ 'rezint moti+ele 'entru care dore te s cltoreasc (n state ter%e cu armele i muni%ia 'entru care solicit (nscrierea (n documentul de cltorie. -2$ Autoriza%ia 're+zut la art. 9E alin. B1C trebuie s cu'rind date referitoare la titularul acesteia& data i 'unctul de frontier 'rin care titularul urmeaz s ias din %ar& 'recum i cu 'ri+ire la armele i cantitatea de muni%ie care urmeaz s fie scoase de 'e teritoriul )om*niei. -/$ 4u ocazia eliberrii autoriza%iei& organul de 'oli%ie com'etent trebuie s informeze =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei de Frontier cu 'ri+ire la datele 're+zute la alin. B2C. -4$ .ocumentele care trebuie s (nso%easc cererea 'entru (nscrierea armelor (n documentul de cltorie& 'rocedura de acordare a autoriza%iei 're+zute la art. 9E alin. B1C& 'recum i cea de (nscriere a armelor i muni%iei (n documentul de cltorie& 'erioadele i condi%iile (n care titularul 'oate cltori (n state ter%e cu armele (nscrise (n acest document& 'recum i termenul de solu%ionare a cererii se stabilesc 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. "r+. 49' "u+ori*area 46l6+oriilor 9n in+ere) de )ervi4iu8 9n a.ara +eri+oriului Rom>niei8 4u armele le+ale i muniia din do+are -,$ ,n cazul 'ersoanelor 're+zute la art. 91 care& (n e/ercitarea atribu%iilor de ser+iciu& urmeaz s se de'laseze (n afara teritoriului )om*niei (m'reun cu armele aflate (n dotare& (nscrierea acestor arme& 'recum i a muni%iei cores'unztoare se face (n 'a a'ortul de ser+iciu de ctre organele 'oli%iei de frontier& cu ocazia ie irii din %ar a acestor 'ersoane& 'e baza ade+erin%ei eliberate titularilor de ctre institu%iile unde sunt (ncadrate aceste 'ersoane. -2$ Ade+erin%a 're+zut la alin. B1C trebuie s cu'rind date referitoare la calitatea

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 16 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

titularului acesteia& data i 'unctul de frontier 'rin care titularul urmeaz s ias din %ar& 'recum i cu 'ri+ire la armele i cantitatea de muni%ie care urmeaz s fie scoase de 'e teritoriul )om*niei. -/$ =nstitu%iile la care sunt (ncadrate 'ersoanele 're+zute la art. 91 au obliga%ia s informeze& (n scris& =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei de Frontier& ori de c*te ori aceste 'ersoane urmeaz s cltoreasc (n afara teritoriului )om*niei cu armele (nscrise (n 'a a'ortul de ser+iciu. -4$ $re+ederile art. 9E alin. B3C se a'lic (n mod cores'unztor i (n cazul 'ersoanelor 're+zute la art. 91& (n aceast situa%ie organele 'oli%iei de frontier a+*nd obliga%ia s anun%e (n scris i institu%iile unde sunt (ncadrate aceste 'ersoane. -5$ 4ondi%iile (n care 'ersoanele 're+zute la art. 91 'ot cltori (n afara teritoriului )om*niei cu armele aflate (n dotare se stabilesc 'rin ordin al conductorului fiecrei institu%ii unde sunt (ncadrate aceste 'ersoane. :UB:E!; U<E" 1' Bur+ul8 pierderea8 di)+rugerea )au de+eriorarea permi)ului de arm68 pre4um i a do4umen+ului de 46l6+orie 9n 4are )un+ 9n)4ri)e arme le+ale "r+. 50' Bur+ul8 pierderea8 di)+rugerea i de+eriorarea permi)ului de arm6 -,$ Furtul 'ermiselor de arm se declar (n termen de 98 de ore de la constatare& la organul de 'oli%ie (n a crui raz de com'eten% teritorial a fost constatat& iar 'ierderea& distrugerea sau deteriorarea se declar la organul de 'oli%ie care le-a eliberat. -2$ 1liberarea unui nou document (n locul celui declarat 'ierdut sau furat se face numai du' ce titularul 'rezint do+ada 'ublicrii 'ierderii ori furtului (n @onitorul Aficial al )om*niei. "r+. 5,' Bur+ul8 pierderea8 di)+rugerea i de+eriorarea do4umen+ului de 46l6+orie 9n 4are )un+ 9n)4ri)e arme le+ale -,$ ,n cazul declarrii furtului& 'ierderii sau distrugerii& (n state ter%e& a documentului de cltorie (n care sunt (nscrise armele i muni%iile cu care titularul a ie it de 'e teritoriul )om*niei& acesta trebuie s se 'rezinte cu armele (nscrise (n document la misiunea di'lomatic sau oficiul consular al )om*niei din statul unde s-a 'rodus e+enimentul& care& du' ce +erific la =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne situa%ia legal a acestor arme& elibereaz titularului o ade+erin% (n care se (nscriu datele de identitate ale acestuia& 'recum i marca& ti'ul i seriile armelor. -2$ Ade+erin%a 're+zut la alin. B1C confer titularului numai dre'tul de a introduce 'e teritoriul )om*niei armele (nscrise (n aceasta i se re%ine de ctre organele 'oli%iei de frontier la intrarea (n %ar. -/$ $rocedura efecturii +erificrilor 're+zute la alin. B1C se stabile te 'rin ordin comun al ministrului administra%iei i internelor i ministrului afacerilor e/terne.

:E!; U<E" 4' !ondiii 4u privire la pro4urarea8 9n)+r6inarea8 deinerea8 por+ul i .olo)irea armelor le+ale8 pre4um i a muniiei a.eren+e de 46+re per)oanele .i*i4e )+r6ine
"r+. 52' Pro4urarea armelor le+ale de 46+re )+r6inii 4u domi4iliul )au reedina 9n Rom>nia -,$ Strinii care au re edin%a sau domiciliul (n )om*nia 'ot fi autoriza%i s 'rocure numai arme de +*ntoare& de tir sau de colec%ie. ,n sensul 'rezentei legi& sunt considera%i c au re edin%a sau domiciliul (n )om*nia strinii titulari ai unui 'ermis de edere tem'orar sau& du' caz& 'ermanent& acordat (n condi%iile legii 'ri+ind regimul strinilor (n )om*nia& 'recum i strinii care au dob*ndit o form de 'rotec%ie (n )om*nia (n condi%iile legii 'ri+ind statutul i regimul refugia%ilor. -2$ Autoriza%ia de 'rocurare a armelor de +*ntoare& de tir sau de colec%ie se acord (n condi%iile 're+zute la art. 19 'ersoanelor 're+zute la alin. B1C care 'osed 'ermis de edere +alabil. -/$ $re+ederile art. 18 alin. B1C lit. bC i alin. B2C& art. 17-16& art. 21-23& art. 29 alin. B1C i alin. B2C lit. bC i cC& art. 28-30& art. 38-90& art. 92 alin. B1C& art. 93-98& art. 80 i& du' caz& art. 81 se a'lic (n mod cores'unztor i 'ersoanelor 're+zute la alin. B1C.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 17 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

"r+. 5/' Pro4urarea i )4oa+erea de pe +eri+oriul Rom>niei a armelor le+ale de 46+re )+r6inii +i+ulari ai drep+ului de )4ur+6 edere -,$ Strinii care cltoresc (n )om*nia 'e baza unei +ize de scurt edere ori care beneficiaz de scutire de la obligati+itatea acestei +ize& 'otri+it legii& 'ot fi autoriza%i s 'rocure din )om*nia numai arme de +*ntoare& de tir sau de colec%ie& (n +ederea scoaterii acestora din )om*nia. -2$ Armele i muni%ia cores'unztoare 'rocurate de ctre strini (n tim'ul unei cltorii (n )om*nia& (n condi%iile 're+zute la alin. B1C& +or fi e/'ortate sau& du' caz& transferate (n statul de destina%ie numai 'rin intermediul armurierilor i intermediarilor autoriza%i s efectueze astfel de o'era%iuni. -/$ =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne elibereaz 'ersoanelor 're+zute la alin. B1C& la cerere& autoriza%ia de 'rocurare a armelor& dac (nde'linesc urmtoarele condi%iia$ au (m'linit +*rsta de 18 ani0 3$ fac do+ada intrrii legale (n )om*nia0 4$ 'rezint autoriza%ia de 'rocurare a armei sau& du' caz& a muni%iei eliberat de autorit%ile com'etente ale statului de destina%ie& cu e/ce'%ia cazului (n care (n acei stat 'rocurarea armei nu este condi%ionat de ob%inerea unei autoriza%ii 'realabile& situa%ie (n care solicitantul +a 'rezenta o comunicare scris emis de autorit%ile com'etente din care s reias acest fa't. -4$ $rocedura acordrii autoriza%iei de 'rocurare a armei i a autoriza%iei de scoatere a armei de 'e teritoriul )om*niei de ctre 'ersoanele 're+zute la alin. B1C se stabile te 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. "r+. 54' n+rodu4erea8 deinerea8 por+ul i .olo)irea armelor le+ale pe +eri+oriul Rom>niei -,$ Strinii care cltoresc (n )om*nia 'entru a 'artici'a la concursuri oficiale de tir sau 'entru a 'ractica +*ntoarea& (n condi%iile legii& 'e baza unei +ize de scurt edere ori care beneficiaz de scutire de la obligati+itatea acestei +ize& 'otri+it legii& 'ot& (n baza a+izului de introducere a armelor (n %ar& s de%in i& du' caz& s 'oarte i s foloseasc armele de +*ntoare sau de tir 'e care le de%in& dac armele i muni%ia sunt (nscrise (n documentele de trecere a frontierei. -2$ A+izul de introducere a armelor (n %ar se 'oate acorda strinilor de ctre =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei de Frontier& (n urmtoarele condi%iia$ fac do+ada de%inerii legale a armelor (n statul de unde 'ro+in0 3$ (n cazul armelor de +*ntoare& 'rezint o in+ita%ie nominal de la o asocia%ie de +*ntoare din )om*nia& legal constituit& ce ( i desf oar acti+itatea conform :egii nr. 40152000& cu modificrile i com'letrile ulterioare& cu res'ectarea 're+ederilor legale (n +igoare0 4$ (n cazul armelor de tir& fac do+ada fa'tului c urmeaz s 'artici'e la un concurs de tir organizat de o asocia%ie sau un club de tir s'orti+ afiliat2afiliat la federa%iile s'orti+e na%ionale de s'ecialitate0 d$ (n cazul armelor de colec%ie& fac do+ada fa'tului c urmeaz s 'artici'e la o manifestare cultural& artistic sau istoric i 'rezint in+ita%ia unei asocia%ii de colec%ionari& legal constituit& ori a unei institu%ii muzeistice din )om*nia. -/$ ,n cazul tranzitrii teritoriului )om*niei de ctre strini cu armele 're+zute la alin. B1C& a+izul 're+zut la alin. B2C se acord numai cu condi%ia 'rezentrii documentelor care atest fa'tul c introducerea armelor i muni%iei res'ecti+e este 'ermis 'e teritoriul statului de destina%ie. -4$ $rocedura i documentele necesare acordrii a+izului 're+zut la alin. B2C i B3C& cantit%ile de arme care 'ot fi introduse de strini (n )om*nia se stabilesc (n normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. "r+. 55' Regimul apli4a3il unor 4a+egorii )pe4iale de )+r6ini dein6+ori de arme le+ale -,$ ,nso%itorii delega%iilor strine& la ni+elul efilor de stat sau de gu+ern& ai altor demnitari strini care beneficiaz de 'rotec%ie& 'recum i militarii strini 'ot introduce& 'urta i folosi& 'e teritoriul )om*niei& arme de a'rare i 'az& 'e baz de reci'rocitate

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 18 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

sau (n condi%iile stabilite 'rin acorduri bilaterale& dac acestea sunt notificate =ns'ectoratului ?eneral al $oli%iei )om*ne 'rin @inisterul Afacerilor 1/terne& @inisterul A'rrii ;a%ionale ori @inisterul Administra%iei i =nternelor. -2$ @embrii 'ersonalului misiunilor di'lomatice& ai oficiilor consulare i ai re'rezentan%elor organiza%iilor interna%ionale acreditate (n )om*nia 'ot 'urta i folosi arme de a'rare i 'az& 'e baz de reci'rocitate sau (n condi%iile stabilite 'rin acorduri bilaterale& fr a mai fi necesar ob%inerea 'ermisului de arm. -/$ $ersoanele 're+zute la alin. B2C 'ot 'rocura din )om*nia arme de a'rare i 'az& (n baza autoriza%iei eliberate de =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne& cu a+izul @inisterului Afacerilor 1/terne. "r+. 50' "4?i*iionarea de pe +eri+oriul Rom>niei a muniiei de 46+re )+r6ini Strinii care se afl (n mod legal 'e teritoriul )om*niei 'ot 'rocura de la armurierii autoriza%i muni%ia aferent armelor legal de%inute& (n condi%iile stabilite la art. 92.

:E!; U<E" 5' !ondiii 4u privire la pro4urarea8 9n)+r6inarea8 deinerea8 por+ul i .olo)irea armelor nele+ale de 46+re per)oanele .i*i4e
"r+. 51' Pro4urarea i 9n)+r6inarea armelor nele+ale -,$ 4et%enii rom*ni i reziden%ii statelor membre cu domiciliul& re edin%a sau& du' caz& locul de reziden% (n )om*nia& 'recum i strinii cu edere legal (n )om*nia& care au (m'linit +*rsta de 18 ani& 'ot s 'rocure arme neletale din categoriile 4 i . din ane/& 'recum i muni%ia aferent de la orice armurier i& du' caz& intermediar care comercializeaz astfel de armea$ du' ob%inerea autoriza%iei de 'rocurare 'otri+it alin. B9C& 'entru armele 're+zute (n categoria 4 din ane/0 3$ du' notificarea 'realabil a organelor 're+zute la art. 11 alin. B1C& 'entru armele 're+zute (n categoria . din ane/. -2$ $ersoanele fizice 're+zute la alin. B1C 'ot 'rocura& (n sco'ul de%inerii& res'ecti+ al 'ortului i folosirii& cel mult dou arme neletale de autoa'rare i un numr nelimitat de arme de tir s'orti+ din categoria celor 're+zute (n categoria 4 din ane/. -/$ Armele neletale 're+zute (n categoria 4 'ct. 22 din ane/ 'ot fi 'rocurate& (n sco'ul de%inerii& res'ecti+ al 'ortului i folosirii& numai de ctre s'orti+ii i antrenorii de tir. -4$ Autoriza%ia de 'rocurare a armelor neletale 're+zute (n categoria 4 din ane/ se acord 'ersoanelor 're+zute la alin. B1C& dac (nde'linesc& cumulati+& urmtoarele condi%iia$ nu au fost condamnate& 'rin hotr*re 3udectoreasc rmas definiti+& la 'edea'sa deten%iunii 'e +ia% sau la 'edea'sa (nchisorii mai mare de un an& cu e/ce'%ia cazurilor (n care a inter+enit amnistia ori reabilitarea0 3$ nu sunt (n+inuite sau incul'ate (n cauze 'enale 'entru fa'te s+*r ite cu inten%ie& 'otri+it legisla%iei (n +igoare0 4$ sunt a'te din 'unct de +edere 'sihologic i medical0 d$ nu 'rezint 'ericol 'entru ordinea 'ublic& siguran%a na%ional& +ia%a i integritatea cor'oral a 'ersoanelor& conform datelor i informa%iilor e/istente la organele com'etente0 e$ nu le-a fost anulat (n ultimii 2 ani dre'tul de 'rocurare& de%inere sau& du' caz& de 'ort i folosire a armelor letale ori neletale su'use autorizrii& cu e/ce'%ia situa%iilor (n care msura anulrii s-a dis'us ca urmare a 'ierderii calit%ii 're+zute la art. 13 alin. B2C-B8C0 .$ nu au 'ierdut sau nu le-au fost sustrase (n ultimii 8 ani arme letale i neletale su'use autorizrii& din moti+e im'utabile lor& 'rocurate (n condi%iile 'rezentei legi. -5$ $re+ederile art. 19 alin. B2C-B9C& art. 17 i 1E se a'lic (n mod cores'unztor 'entru situa%ia 're+zut la alin. B9C. -0$ .re'tul de 'rocurare a armelor 're+zute la alin. B1C lit. aC se 'ierde& iar autoriza%ia de 'rocurare a acestora se retrage de ctre organul care a eliberat-o dac titularul nu mai (nde'line te condi%iile 're+zute la alin. B9C. -1$ Armele 're+zute la alin. B1C nu 'ot fi (nstrinate& (ncredin%ate sau (m'rumutate de ctre 'osesorii acestora& cu e/ce'%ia cazului (n care acestea sunt de'use la structura de

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 19 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

'oli%ie com'etent& la 'ersonalul abilitat 'rin lege s 'streze i s asigure securitatea tem'orar a armelor& la intrarea (n institu%iile 'ublice& (n mi3loacele de trans'ort na+al ori aerian& 'recum i (n alte locuri stabilite 'rin lege sau la armurieri i intermediari& (n +ederea de'ozitrii ori (nstrinrii. -8$ Fac e/ce'%ie de la 're+ederile alin. BEC armele 're+zute (n categoria 4 'ct. 22 din ane/& care 'ot fi (ncredin%ate unei alte 'ersoane autorizate 'entru 'ortul i folosirea unor astfel de arme& (n +ederea utilizrii (n 'oligon. -9$ $rocedura de acordare a autoriza%iei de 'rocurare a armelor neletale se stabile te 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. -,0$ Armele i dis'oziti+ele neletale 're+zute (n categoria 1 din ane/ 'ot fi 'rocurate (n )om*nia de orice 'ersoan care a (m'linit +*rsta de 18 ani. -,,$ Strinii care cltoresc (n )om*nia 'e baza unei +ize de scurt edere ori care beneficiaz de scutire de la obligati+itatea acestei +ize& 'otri+it legii& 'ot fi autoriza%i s 'rocure din )om*nia arme neletale su'use autorizrii sau notificrii 'realabile& (n +ederea scoaterii acestora din )om*nia& (n condi%iile 're+zute la art. 83 alin. B1C-B3C. "r+. 58' (rep+urile i o3ligaiile po)e)orilor armelor nele+ale )upu)e au+ori*6rii -,$ .is'ozi%iile referitoare la acordarea 'ermisului de arm& la (nscrierea armei (n 'ermisul de arm& la dre'turile i obliga%iile solicitantului armei letale& 're+zute la art. 22 alin. B1C i B2C& art. 23 alin. B1C& art. 27 i 80& se a'lic i (n ceea ce 'ri+e te armele neletale su'use autorizrii. -2$ Dalabilitatea 'ermisului de arm se 'relunge te de ctre structura de 'oli%ie com'etent (n a crei raz teritorial ( i are domiciliul& re edin%a sau& du' caz& locul de reziden% titularul dre'tului dac acesta (nde'line te condi%iile 're+zute la art. 8E alin. B9C. $re+ederile art. 28 alin. B1C i B2C se a'lic (n mod cores'unztor. -/$ ,n cazul armelor 're+zute (n categoria 4 'ct. 23 din ane/& destinate 'entru colec%ie& autorit%ile com'etente 'ot acorda numai un dre't de de%inere. $re+ederile art. 2E se a'lic (n mod cores'unztor. "r+. 59' "nularea i )u)pendarea drep+ului de deinere8 re)pe4+iv de por+ i .olo)ire a armelor nele+ale )upu)e au+ori*6rii -,$ .re'tul de de%inere& res'ecti+ de 'ort i folosire a armelor neletale su'use autorizrii se anuleaz dac titularul se afl (n una dintre urmtoarele situa%iia$ nu mai (nde'line te condi%iile 're+zute la art. 8E alin. B9C lit. aC& cC i dC0 3$ nu se 'rezint '*n la (m'linirea termenului 're+zut la art. 28 alin. B1C 'entru 'relungirea +alabilit%ii 'ermisului de arm0 4$ a decedat sau a fost declarat dis'rut 'rin hotr*re 3udectoreasc rmas definiti+0 d$ a s+*r it (ntr-o 'erioad de 2 ani dou contra+en%ii 're+zute de 'rezenta lege sau o contra+en%ie 'entru care legea 're+ede sanc%iunea contra+en%ional com'lementar a anulrii dre'tului de de%inere ori& du' caz& de 'ort i folosire a armelor0 e$ se constat fa'tul c titularul a folosit armele de%inute& cu (nclcarea condi%iilor 're+zute la art. 2E alin. B1C i B9C0 .$ titularul a 'ierdut armele sau acestea i-au fost sustrase (n (m're3urri im'utabile acestuia0 g$ se constat c& la data acordrii 'ermisului de arm& nu (nde'linea condi%iile 're+zute de lege 'entru 'ortul i folosirea armelor0 ?$ dre'tul de de%inere& res'ecti+ de 'ort i folosire a armelor neletale s-a acordat 'e baza unor documente sau informa%ii false. -2$ .re'tul de de%inere& res'ecti+ de 'ort i folosire a armelor neletale su'use autorizrii se sus'end (n urmtoarele situa%iia$ titularul nu mai (nde'line te condi%iile 're+zute la art. 8E alin. B9C lit. bC0 3$ titularul a s+*r it una dintre contra+en%iile 'entru care legea 're+ede sanc%iunea contra+en%ional com'lementar a sus'endrii dre'tului de de%inere& res'ecti+ de 'ort i folosire. -/$ ,n cazul (n care 'ersoana se afl (n una dintre situa%iile 're+zute la alin. B1C sau B2C& organul com'etent retrage 'ermisul de arm& iar titularul este obligat s fac do+ada fa'tului c a de'us armele la un armurier autorizat& cu e/ce'%ia situa%iei (n care

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 20 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

armele se ridic de ctre organele de 'oli%ie. $re+ederile art. 26 i 30 se a'lic (n mod cores'unztor. -4$ @sura anulrii sau sus'endrii dre'tului de de%inere& res'ecti+ de 'ort i folosire a armelor neletale su'use autorizrii se comunic& (n scris& titularului dre'tului ori& (n situa%ia 're+zut la alin. B1C lit. cC& succesorilor acestuia. $re+ederile art. 97 alin. B2CB9C se a'lic (n mod cores'unztor. "r+. 00' !er+i.i4a+ul de dein6+or -,$ $ersoanele care au 'rocurat arme neletale (n condi%iile notificrii 'realabile au obliga%ia ca& (n termen de 8 zile de la data 'rocurrii& s se 'rezinte cu acestea la autorit%ile 're+zute la art. 11 alin. B1C& (n +ederea eliberrii certificatului de de%intor. -2$ 4ertificatul de de%intor confer titularului dre'tul de de%inere& 'ort i folosire a armelor (nscrise (n acest document. -/$ <itularii certificatului de de%intor 'ot trece frontiera de stat a )om*niei cu armele (nscrise (n acest document& fr a le 'utea (nstrina (n afara teritoriului )om*niei. -4$ $rocedura notificrii 'realabile& men%ionat la art. 8E alin. B1C& 'recum i a acordrii certificatului de de%intor se stabile te 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. "r+. 0,' P6)+rarea armelor nele+ale $osesorii armelor neletale din categoriile . i 1 din ane/ au obliga%ia s ia toate msurile necesare 'entru 'strarea armelor la domiciliu& re edin% sau& du' caz& la locul de reziden%& astfel (nc*t s nu 'ermit accesul 'ersoanelor neautorizate la acestea i s nu e/iste 'ericol de +tmare cor'oral accidental. "r+. 02' n+rodu4erea armelor nele+ale pe +eri+oriul Rom>niei de 46+re )+r6ini -,$ =ntroducerea de ctre strini a armelor neletale din categoria celor su'use autorizrii 'e teritoriul )om*niei este interzis& cu e/ce'%ia cazurilor (n care titularul face do+ada fa'tului c urmeaz s 'artici'e la un concurs de tir organizat de o asocia%ie ori un club de tir s'orti+ afiliat2afiliat la federa%iile s'orti+e na%ionale de s'ecialitate sau face do+ada fa'tului c urmeaz s 'artici'e la o manifestare cultural& artistic sau istoric i 'rezint in+ita%ia unei asocia%ii de colec%ionari& legal constituit& ori a unei institu%ii muzeistice din )om*nia. -2$ Strinii 'ot introduce (n )om*nia arme neletale legal de%inute& din categoria celor su'use notificrii 'realabile& numai du' ob%inerea autoriza%iei de introducere a armelor (n %ar. -/$ Autoriza%ia de introducere a armelor (n %ar se acord dac solicitantul (nde'line te urmtoarele condi%iia$ a (m'linit +*rsta de 18 ani0 3$ moti+eaz& (n scris& necesitatea introducerii armei 'e teritoriul )om*niei. -4$ $rocedura acordrii autoriza%iei 're+zute la alin. B2C se stabile te 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. -5$ Armele i dis'oziti+ele neletale 're+zute (n categoria 1 din ane/ 'ot fi introduse (n )om*nia fr restric%ii de orice 'ersoan care a (m'linit +*rsta de 18 ani& cu res'ectarea condi%iilor 're+zute de lege 'ri+ind 'ortul i folosirea acestora. "r+. 0/' Por+ul armelor nele+ale de)+ina+e pen+ru au+oap6rare -,$ $ersoanele 're+zute la art. 8E alin. B1C au dre'tul s 'oarte asu'ra lor doar o singur arm neletal destinat 'entru autoa'rare& dintre cele 'rocurate (n mod legal. -2$ 1ste interzis 'ortul armelor neletale& destinate 'entru autoa'rare& (n urmtoarele condi%iia$ (n locuri aglomerate& stadioane& sli de s'ectacol i adunri 'ublice& 'recum i (n alte locuri (n care folosirea acestor arme este interzis 'rin lege0 3$ dac de%intorul se afl sub influen%a buturilor alcoolice& 'roduselor sau substan%elor stu'efiante& a medicamentelor cu efecte similare acestora ori (n stare a+ansat de oboseal sau sufer de afec%iuni tem'orare& de natur s genereze o stare de 'ericol (n condi%iile (n care 'oart arma asu'ra sa0 4$ ne(nso%ite de documentul care atest dre'tul de 'ort i folosire. "r+. 04' U*ul de arm6 nele+al6 -,$ <itularii dre'tului de a 'urta i folosi arme neletale& destinate 'entru autoa'rare&

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 21 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

'ot face uz de arm numai (n 'oligoanele autorizate (n condi%iile 'rezentei legi sau (n caz de legitim a'rare ori stare de necesitate. -2$ Armele neletale 're+zute (n categoriile 4-1 din ane/& destinate colec%iei& 'ot fi folosite (n condi%iile 're+zute la art. 2E. -/$ Folosirea armelor neletale (n 'oligoanele autorizate se 'oate face numai (n condi%iile stabilite 'rin regulamentele de ordine interioar ale acestora. "r+. 05' Bolo)irea armelor u+ili+are i de agremen+ -,$ Armele cu tranchilizante& har'oanele de 'escuit i armele de asomare 'ot fi folosite& (n condi%iile legii& doar (m'otri+a animalelor i mamiferelor ac+atice& numai (n sco'ul 'entru care sunt destinate& (n astfel de condi%ii (nc*t s nu cauzeze +tmri cor'orale 'ersoanelor. -2$ $istoalele de start 'ot fi de%inute i folosite de federa%iile s'orti+e na%ionale i cluburile s'orti+e afiliate acestora. -/$ $istoalele de semnalizare 'ot fi de%inute i folosite de 'ersoanele fizice i 3uridice numai (n sco'ul 'entru care sunt destinate& (n astfel de condi%ii (nc*t s nu cauzeze +tmri cor'orale 'ersoanelor. -4$ Armele sau dis'oziti+ele neletale destinate agrementului i tirului s'orti+ 'ot fi folosite (n s'a%ii delimitate care nu sunt accesibile 'ublicului sau (n s'a%ii s'ecial amena3ate sau semnalizate& (n astfel de condi%ii (nc*t s nu 'un (n 'ericol integritatea cor'oral sau +ia%a 'ersoanelor. -5$ Sunt interzise 'ortul i folosirea armelor sau dis'oziti+elor neletale 're+zute la alin. B9C (n locuri 'ublice. -0$ Armele sau dis'oziti+ele neletale 're+zute la alin. B1C-B9C 'ot fi trans'ortate de la domiciliul& re edin%a sau& du' caz& locul de reziden% al de%intorului la locul unde urmeaz s se desf oare acti+it%ile 'entru care sunt destinate& numai dac acestea sunt %inute (n hus& baga3 ori ambala3 i nu sunt (ncrcate cu muni%ie. "r+. 00' Pro4urarea muniiei pen+ru armele nele+ale -,$ @uni%ia aferent armelor neletale 'oate fi 'rocurat numai (n baza 'ermisului de arm sau& du' caz& a certificatului de de%intor& de la armurierii autoriza%i s o comercializeze. -2$ $osesorii armelor neletale cu destina%ia de autoa'rare 'ot 'rocura i de%ine ma/imum 100 de cartu e 'entru fiecare arm dintre cele 'entru care au dre't de 'ort i folosire.

!"P %&LUL ' Pro4urarea8 deinerea i .olo)irea armelor i muniiilor de 46+re per)oanele 7uridi4e :E!; U<E" ,' (i)po*iii generale
"r+. 01' !a+egoriile de per)oane 7uridi4e 4are po+ pro4ura8 deine i .olo)i arme i muniii -,$ =nstitu%iile 'ublice cu atribu%ii (n domeniul a'rrii& ordinii 'ublice i siguran%ei na%ionale sunt autorizate s 'rocure& s (nstrineze& s de%in i s foloseasc arme letale i arme neletale& 'recum i muni%ia cores'unztoare& 'entru (narmarea 'ersonalului 'ro'riu& (n condi%iile stabilite 'rin legi s'eciale. -2$ $ersoanele 3uridice de dre't 'ublic& altele dec*t cele cu atribu%ii (n domeniul a'rrii& ordinii 'ublice i siguran%ei na%ionale& 'recum i 'ersoanele 3uridice i unit%ile subordonate sau aflate (n coordonarea acestora sunt autorizate s 'rocure& s de%in i s foloseasc arme letale i arme neletale& 'recum i muni%ia cores'unztoare& (n condi%iile 'rezentei legi& 'entru e/ercitarea atribu%iilor s'ecifice stabilite 'rin actele normati+e de organizare i func%ionare a acestora. -/$ $ersoanele 3uridice de dre't 'ri+at& care nu sunt subordonate sau aflate (n coordonarea unor institu%ii 'ublice& 'ot fi autorizate (n condi%iile 'rezentei legi& (n func%ie de obiectul lor de acti+itate& s 'rocure& s de%in i s foloseasc arme letale i arme neletale& 'recum i muni%ia cores'unztoare& 'entrua$ (narmarea 'ersonalului abilitat s desf oare acti+it%i de 'az& dac aceasta se 3ustific 'entru asigurarea 'azei sediilor& imobilelor sau obiecti+elor care le a'ar%in sau crora le asigur 'rotec%ie& 'recum i a 'azei 'ersoanelor& bunurilor& +alorilor sau

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 22 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

trans'ortului ori de'ozitrii de +alori im'ortante& (n cazul societ%ilor al cror obiect de acti+itate (l constituie 'restarea de ser+icii (n domeniul 'azei ori al celor care ( i 'ot asigura 'aza 'ro'rie& (n condi%iile legii0 3$ desf urarea acti+it%ilor de e/ecutare a tragerilor cu arme (n 'oligoane s'ecial amena3ate& 'entru antrenament sau di+ertisment& 'recum i organizarea i desf urarea cursurilor 're+zute la art. 19 alin. B1C lit. gC0 4$ desf urarea acti+it%ilor s'orti+e& artistice& (n centrele de 'roduc%ie cinematografic i tele+iziune& 'recum i (n cadrul s'ectacolelor de circ i teatru. -4$ @uzeele 'ot fi autorizate& (n condi%iile 'rezentei legi& s 'rocure i s de%in arme de colec%ie& 'recum i arme neletale& du' caz. -5$ $ersoanele 3uridice strine nu 'ot fi autorizate s de%in sau s foloseasc& 'e teritoriul )om*niei& arme din categoria A din ane/& i nici muni%ia cores'unztoare acestora. "r+. 08' "u+ori+6ile 4ompe+en+e )6 a4orde au+ori*6ri de pro4urare8 deinere i .olo)ire a armelor i muniiilor Autorizrile 're+zute la art. 7E alin. B3C i B9C se acord de ctre .irec%ia ?eneral de $oli%ie a @unici'iului 5ucure ti& ins'ectoratele 3ude%ene de 'oli%ie (n a cror raz de com'eten% se afl sediul social& res'ecti+ 'unctul de lucru al 'ersoanei 3uridice& 'recum i de ctre =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne& (n condi%iile 'rezentei legi.

:E!; U<E" 2' Regimul pro4ur6rii8 deinerii i .olo)irii armelor i muniiilor de 46+re per)oanele 7uridi4e de drep+ pu3li4 i per)oanele 7uridi4e )au uni+6ile )u3ordona+e )au a.la+e 9n 4oordonarea a4e)+ora
"r+. 09' !ondiiile pro4ur6rii8 deinerii8 p6)+r6rii i do+6rii per)onalului propriu 4u arme i muniii -,$ $ersoanele 3uridice de dre't 'ublic& altele dec*t cele cu atribu%ii (n domeniul a'rrii& ordinii 'ublice i siguran%ei na%ionale& 'recum i 'ersoanele 3uridice i unit%ile aflate (n subordonarea sau coordonarea acestora care& (n e/ercitarea atribu%iilor 're+zute de actele normati+e de organizare i func%ionare& desf oar acti+it%i s'ecifice care necesit dotarea 'ersonalului cu arme letale i arme neletale& 'recum i cu muni%ia cores'unztoare& 'ot 'rocura i& du' caz& (nstrina asemenea arme i muni%ie& (n condi%iile 'rezentei legi& 'rin armurierii i intermediarii autoriza%i (n acest sens. -2$ <i'urile i cantitatea de arme i muni%ie care 'ot fi 'rocurate se stabilesc& (n func%ie de acti+it%ile s'ecifice care urmeaz s fie desf urate& 'recum i de numrul de 'osturi care trebuie (ncadrate cu 'ersonal (narmat& de ctre conductorul 'ersoanei 3uridice 're+zute la alin. B1C& cu a+izul autorit%ilor 're+zute la art. 78. -/$ $strarea armelor i a muni%iei 're+zute la alin. B1C se face (n s'a%ii s'ecial destinate i a+izate (n condi%iile 're+zute de lege& asigurate (n 'ermanen% cu 'az (narmat& (n condi%iile legii. -4$ .otarea cu arme a 'ersonalului s'ecializat se face (n baza ordinelor de ser+iciu indi+iduale& emise de conductorul 'ersoanei 3uridice 're+zute la alin. B1C sau& du' caz& al unit%ii subordonate sau aflate (n coordonarea acesteia& (n care se men%ioneaz datele de identificare ale armei& datele de identificare ale de%intorului& sarcinile (n e/ecutarea crora de%intorul 'oate 'urta i folosi armele& locurile (n care de%intorul 'oate 'urta i folosi armele& 'recum i condi%iile (n care acesta 'oate face uz de arm. -5$ $ersoana 3uridic i unit%ile 're+zute la alin. B1C au obliga%ia s constituie& la ni+el central& un registru (n care se %ine e+iden%a armelor i muni%iei 'rocurate& de%inute i (nstrinate& a muni%iei consumate& 'recum i a 'ersonalului care este dotat cu acestea. Aceast e+iden% se 'une la dis'ozi%ia autorit%ilor care au acordat a+izul 're+zut la alin. B2C& ori de c*te ori se solicit aceasta. -0$ 1+iden%a 're+zut la alin. B8C se 'streaz tim' de 20 de ani& (n cazul armelor letale i al armelor neletale su'use autorizrii. -1$ $ersoanele 3uridice i unit%ile 're+zute la alin. B1C au obliga%ia de a 'rezenta registrele& cu ocazia constituirii acestora& la autorit%ile 're+zute la art. 78& (n +ederea (nregistrrii. 1+iden%a registrelor 're+zute la alin. B8C se %ine de ctre autorit%ile

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 23 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

're+zute la art. 78. "r+. 10' (o+area per)onalului propriu 4u arme le+ale )au nele+ale )upu)e au+ori*6rii i muniii -,$ $ot fi dotate& (n condi%iile 're+zute la art. 76 alin. B9C& cu arme letale sau neletale su'use autorizrii 'ersoanele carea$ au (m'linit 18 ani0 3$ sunt anga3ate& (n baza unui contract indi+idual de munc& la 'ersoana 3uridic sau unit%ile 're+zute la art. 76 alin. B1C0 4$ (nde'linesc condi%iile 're+zute la art. 19 alin. B1C lit. cC-fC& hC i iC0 d$ urmeaz un instructa3& desf urat de anga3ator& cu 'ri+ire la sco'ul 'entru care sunt dotate cu arme& 'recum i la condi%iile (n care trebuie 'urtat i folosit arma& cu a'licarea cores'unztoare a 're+ederilor art. 31 alin. B3C& art. 32& art. 38-3E& art. 73 alin. B2C& art. 79 i 78& du' caz& la sf*r itul cruia semneaz un anga3ament& 'rin care se oblig s 'oarte i s foloseasc armele i muni%ia din dotare numai (n sco'urile i condi%iile stabilite (n instructa3. -2$ @odelul ordinului de ser+iciu i con%inutul instructa3ului 're+zut la alin. B1C lit. dC se stabilesc de anga3ator i se a+izeaz de ctre structurile de ordine 'ublic din cadrul autorit%ilor 're+zute la art. 78. -/$ <i'ul de arme i cantitatea de muni%ie (nscrise (n ordinul de ser+iciu se stabilesc de ctre autorit%ile 're+zute la art. 78. -4$ $re+ederile alin. B1C se a'lic i 'ersonalului cu atribu%ii de gestionare& administrare i (ntre%inere a armelor de%inute de 'ersoana 3uridic sau unit%ile 're+zute la art. 76 alin. B1C& care trebuie s fac i do+ada absol+irii cursurilor 're+zute la art. 19 alin. B1C lit. gC. -5$ Armele aflate (n dotare 'ot fi 'urtate i folosite numai (n inter+alul de tim' zilnic stabilit de anga3ator& (n care 'ersoanele 're+zute la alin. B1C i B9C e/ercit atribu%iile de ser+iciu care necesit 'ortul i folosirea acestora& 'recum i numai (n condi%iile i locurile 're+zute (n ordinul de ser+iciu. :a sf*r itul acestui inter+al de tim'& armele se de'un (n locurile 're+zute la art. 76 alin. B3C& iar ordinul de ser+iciu se de'une la sediul 'ersoanei 3uridice sau al unit%ilor 're+zute la art. 76 alin. B1C& cu e/ce'%ia celor de%inute de 'durari i 'aznicii de +*ntoare& care 'ot fi 'strate de ace tia (n condi%iile stabilite 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. Sunt interzise de%inerea& 'ortul i folosirea armelor de ctre 'ersoanele dotate cu acestea (n afara orelor de 'rogram. -0$ Folosirea armelor i muni%iei de ctre 'ersonalul dotat cu acestea se face numai (n sco'urile stabilite de anga3ator& cu a+izul autorit%ilor 're+zute la art. 78& (n conformitate cu atribu%iile 're+zute la art. 7E alin. B2C. -1$ ,n +ederea dotrii cu arme& anga3atorul solicit 'entru fiecare 'ersoan (n 'arte a+izul autorit%ilor 're+zute la art. 78& 'rin care se atest (nde'linirea condi%iilor 're+zute la alin. B1C lit. cC. -8$ Semnarea contractului indi+idual de munc 'resu'une i acordul im'licit al 'ersoanelor& care urmeaz s fie dotate cu arme de a'rare i 'az& 'entru testarea integrit%ii lor 'rofesionale i morale& 'rin efectuarea unor +erificri de s'ecialitate ale autorit%ilor 're+zute la art. 78& care au ca sco' 're+enirea i combaterea cazurilor (n care aceste 'ersoane 'ot folosi armele din dotare i (n alte sco'uri dec*t cele 're+zute (n 'rezenta lege. -9$ .otarea cu arme de tir a cluburilor s'orti+e care au dob*ndit certificat de identitate s'orti+ i sunt afiliate la federa%iile s'orti+e na%ionale de s'ecialitate& 'recum i folosirea acestor arme de ctre s'orti+i& antrenori sau instructori (n 'oligonul de tragere se fac cu a+izul autorit%ilor 're+zute la art. 78& (n condi%iile stabilite 'rin ordin al 're edintelui Autorit%ii ;a%ionale 'entru S'ort i <ineret. "r+. 1,' (o+area per)onalului propriu 4u arme nele+ale -,$ $ot fi dotate& (n conformitate cu art. 76 alin. B9C& cu arme neletale 'ersoanele care (nde'linesc condi%iile 're+zute la art. E0 alin. B1C lit. aC& bC i dC& 'recum i s'orti+ii i antrenorii de tir& (n condi%iile 're+zute la art. E0 alin. B6C. -2$ 4ondi%iile 're+zute la alin. B1C se a'lic i 'ersonalului cu atribu%ii de gestionare&

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 24 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

administrare i (ntre%inere a armelor de%inute de 'ersoana 3uridic sau unit%ile 're+zute la art. 76 alin. B1C. "r+. 12' 2eri.i4area per)onalului do+a+ 4u arme i muniii8 pre4um i a )+6rii +e?ni4e a armelor i muniiei -,$ $ersoanele 3uridice i unit%ile 're+zute la art. 76 alin. B1C au obliga%ia s desf oare& 'eriodic& la inter+ale stabilite de ctre autorit%ile 're+zute la art. 78 sau ori de c*te ori acestea solicit& urmtoarele acti+it%ia$ +erificarea (nde'linirii de ctre 'ersonalul dotat cu arme i muni%ie a condi%iei 're+zute la art. 19 alin. B1C lit. eC& a cunoa terii instructa3ului 're+zut la art. E0 alin. B1C lit. dC& 'recum i a modului (n care sunt res'ectate 're+ederile acestuia0 3$ +erificarea strii tehnice a armelor i muni%iei& 'recum i a condi%iilor (n care acestea sunt 'strate& 'rin armurierii autoriza%i (n acest sens. -2$ Autorit%ile 're+zute la art. 78 'ot solicita s li se comunice rezultatele +erificrilor 're+zute la alin. B1C sau 'ot 'artici'a& (n mod efecti+& la efectuarea acestor +erificri& ori de c*te ori consider necesar. "r+. 1/' Poligoanele pen+ru an+renamen+ i pen+ru veri.i4area armelor -,$ $ersoanele 3uridice i unit%ile 're+zute la art. 76 alin. B1C 'ot construi i amena3a 'oligoane 'entru antrenamentul 'ersonalului dotat cu arme& 'recum i 'entru +erificarea armelor i muni%iilor de%inute& (n condi%iile 're+zute de 'rezenta lege. -2$ $ersonalul desemnat cu administrarea& (ntre%inerea i su'ra+egherea 'oligoanelor trebuie s (nde'lineasc condi%iile 're+zute la art. E0 alin. B1C i alin. B8C. -/$ $ersonalul care urmeaz s desf oare (n incinta 'oligonului acti+it%i 'ermanente de su'ra+eghere a acti+it%ilor care se desf oar (n aceast incint& 'recum i acti+it%i de instruire i (ndrumare a 'ersoanelor care desf oar acti+it%i de antrenament trebuie s de%in atestatul de instructor& acordat de autorit%ile 're+zute la art. 78& (n condi%iile stabilite (n normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. -4$ Acti+it%ile care se 'ot desf ura (n 'oligon se stabilesc 'rin regulamentul de organizare i func%ionare a acestuia& care se a+izeaz de ctre autorit%ile 're+zute la art. 78. "r+. 14' !a+egorii de per)oane 7uridi4e i uni+6i 4are po+ deine i .olo)i di.eri+e +ipuri de arme i muniii -,$ >rmtoarele 'ersoane 3uridice i unit%i aflate (n subordinea& autoritatea sau& du' caz& coordonarea acestora 'ot de%ine i folosi arme i muni%ii& cu a'licarea cores'unztoare a 're+ederilor art. 76-E3& du' cum urmeaza$ autoritatea 'ublic central care rs'unde de sil+icultur& 'rin )egia ;a%ional a $durilor - )omsil+a& i subunit%ile a'ar%in*nd acesteia 'ot de%ine i folosi arme de foc cu destina%ie utilitar i muni%ia cores'unztoare& 'entru e/ercitarea atribu%iilor de ser+iciu ale organelor de control& (n domeniul 'azei fondului forestier i ocrotirii animalelor& 'recum i arme de +*ntoare i muni%ia cores'unztoare& 'entru recoltarea 'lanificat a +*natului i combaterea animalelor duntoare0 3$ Asocia%ia ?eneral a D*ntorilor i $escarilor S'orti+i din )om*nia i asocia%iile de +*ntori s'orti+i& legal constituite& ce ( i desf oar acti+itatea conform :egii nr. 40152000& cu modificrile i com'letrile ulterioare& 'ot de%ine i folosi& 'rin 'ersonalul anume desemnat& arme de foc cu destina%ie utilitar i muni%ia cores'unztoare& 'entru 'aza fondurilor de +*ntoare& 'recum i arme de +*ntoare i muni%ia cores'unztoare& 'entru recoltarea 'lanificat a +*natului i combaterea animalelor duntoare0 4$ unit%ile de (n+%m*nt su'erior cu 'rofil cinegetic 'ot de%ine i folosi arme de +*ntoare i arme cu destina%ie utilitar& 'entru e/ercitarea acti+it%ii didactice0 d$ autoritatea 'ublic central care rs'unde de 'iscicultura i unit%ile aflate (n subordinea sau coordonarea acesteia 'ot de%ine i folosi arme cu destina%ie utilitar cu muni%ie fr 'roiectil& 'entru dotarea 'ersonalului 'ro'riu (nsrcinat cu (nde'rtarea 'srilor duntoare0 e$ administra%iile aero'orturilor 'ot de%ine i folosi arme cu destina%ie utilitar cu muni%ie fr 'roiectil& 'entru (nde'rtarea 'srilor care 'ot 'ericlita securitatea aerona+elor0

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 25 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

.$ autoritatea 'ublic central care rs'unde de 'rotec%ia mediului i unit%ile aflate (n subordinea sau coordonarea acesteia 'ot de%ine i folosi arme de foc cu destina%ie utilitar& 'recum i muni%ia cores'unztoare& necesare 'entru desf urarea acti+it%ilor s'ecifice (n domeniul 'rotec%iei i conser+rii habitatelor naturale& a di+ersit%ii biologice i a re%elei na%ionale de arii 'rote3ate0 g$ federa%iile s'orti+e na%ionale de s'ecialitate i cluburile sau asocia%iile s'orti+e afiliate acestora 'ot de%ine i folosi arme de tir s'orti+ i muni%ia cores'unztoare& (n func%ie de necesit%i& 'entru desf urarea antrenamentelor ori concursurilor a'robate de aceste federa%ii0 ?$ institu%iile de cultur i art& asocia%iile cultural-artistice i s'orti+e 'ot de%ine i folosi arme de 'ano'lie 'entru acti+it%ile 'e care le desf oar0 i$ centrele de 'roduc%ie cinematografic& circurile& teatrele i alte asemenea institu%ii de cultur& art i s'ort 'ot de%ine i folosi arme de recuzit sau utilitare 'entru acti+it%ile 'e care le desf oar. -2$ ,n cazul armelor de%inute (n condi%iile 're+zute la alin. B1C lit. gC& dotarea s'orti+ilor cu arme de tir i muni%ia cores'unztoare (n +ederea desf urrii antrenamentelor i concursurilor se 'oate face numai (n incinta 'oligoanelor& fr (nde'linirea condi%iilor 're+zute la art. E0 alin. B1C lit. aC-cC& (n conformitate cu regulamentul de organizare i func%ionare a acestora. -/$ ,n cazul armelor de%inute (n condi%iile 're+zute la alin. B1C lit. eC i fC& dotarea 'ersoanelor desemnate s le foloseasc& (n +ederea desf urrii acti+it%ilor s'ecifice& se 'oate face fr (nde'linirea condi%iilor 're+zute la art. E0 alin. B1C lit. aC-cC& iar (n cazul armelor de 'ano'lie& i fr (nde'linirea condi%iei 're+zute la art. 76 alin. B9C.

:E!; U<E" /' Regimul pro4ur6rii8 deinerii i .olo)irii armelor i muniiilor de 46+re per)oanele 7uridi4e de drep+ priva+8 4are nu )un+ )u3ordona+e )au a.la+e 9n 4oordonarea unor in)+i+uii pu3li4e
:UB:E!; U<E" ,' (i)po*iii generale privind au+ori*area pen+ru pro4urarea8 deinerea i .olo)irea armelor i muniiilor "r+. 15' "u+ori*aiile pen+ru pro4urarea8 deinerea i .olo)irea armelor i muniiilor -,$ ,n +ederea 'rocurrii de arme i muni%ii sau a construirii i amena3rii de 'oligoane& 'ersoanele 3uridice 're+zute la art. 7E alin. B2C-B9C trebuie s de'un o cerere la autorit%ile 're+zute la art. 78& (n +ederea eliberrii autoriza%iei cores'unztoare. -2$ Autorit%ile 're+zute la art. 78 elibereaz& +izeaz d dat la 2 ani& 'reschimb& retrag sau anuleaz autoriza%iile 'entru 'rocurarea& de%inerea i folosirea armelor i muni%iilor& 'recum i autoriza%iile 'entru construirea i amena3area 'oligoanelor. -/$ $rocedura de eliberare& +izare& 'reschimbare& retragere sau anulare a autoriza%iei 'entru 'rocurarea& de%inerea i folosirea armelor i muni%iei se stabile te (n normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. "r+. 10' Pre)4?im3area au+ori*aiilor pen+ru pro4urarea8 deinerea i .olo)irea armelor i muniiilor -,$ Autoriza%iile 're+zute la art. E8 alin. B1C se 'reschimb (n urmtoarele situa%iia$ (n cazul schimbrii denumirii ori sediului 'ersoanei 3uridice0 3$ c*nd autoriza%ia a fost 'ierdut& furat& distrus sau deteriorat0 4$ c*nd au fost folosite (n (ntregime s'a%iile destinate +izei sau men%iunilor. -2$ $entru eliberarea unei noi autoriza%ii& 'ersoana 3uridic este obligat s de'un& (n acest sens& o cerere la autorit%ile 're+zute la art. 78& (n termen de 10 zile de la data c*nd a inter+enit una dintre situa%iile 're+zute la alin. B1C lit. aC i bC. 1liberarea unei noi autoriza%ii (n locul celei declarate 'ierdute sau furate se face numai du' 'ublicarea 'ierderii ori furtului (n @onitorul Aficial al )om*niei. "r+. 11' Re+ragerea i anularea au+ori*aiilor pen+ru pro4urarea8 deinerea i .olo)irea armelor i muniiilor -,$ Autoriza%iile 're+zute la art. E8 alin. B1C se retrag (n urmtoarele situa%iia$ titularul (nceteaz acti+itatea care a determinat autorizarea0 3$ titularul a s+*r it contra+en%ii 'entru care legea 're+ede (ncetarea dre'tului de

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 26 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

'rocurare& de%inere i folosire a armelor0 4$ titularul a s+*r it mai mult de dou contra+en%ii 're+zute de 'rezenta lege& altele dec*t cele 're+zute la lit. bC. -2$ Anularea autoriza%iilor 're+zute la art. E8 alin. B1C se dis'une (n urmtoarele situa%iia$ se constat c& la data acordrii autoriza%iei& titularul nu (nde'linea condi%iile 're+zute de lege 'entru 'rocurare& de%inere sau folosire a armelor i muni%iei sau& du' caz& condi%iile 'ri+ind construirea& amena3area i func%ionarea 'oligonului0 3$ titularului i s-a acordat autoriza%ia 'e baza unor documente sau informa%ii false. "r+. 18' &3ligaiile per)oanelor 7uridi4e au+ori*a+e )6 dein6 i )6 .olo)ea)46 arme i muniie $ersoanele 3uridice autorizate s 'rocure& s de%in i s foloseasc arme i muni%ie au urmtoarele obliga%iia$ s se 'rezinte (n 'erioada stabilit de =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne la autorit%ile 're+zute la art. 78& 'entru +izarea autoriza%iei0 3$ s anun%e schimbarea sediului sau a 'unctului de lucru cu cel 'u%in 10 zile (nainte de aceasta& la organul de 'oli%ie (n a crui raz de com'eten% este situat noul sediu& 'entru efectuarea men%iunilor cores'unztoare (n autoriza%ie0 4$ s anun%e 'ierderea& furtul sau distrugerea autoriza%iei& la autorit%ile 're+zute la art. 78& (n termen de 29 de ore de la constatarea e+enimentului0 d$ (n cazul (n care 'ersoana 3uridic (nceteaz acti+itatea& trebuie s comunice aceasta autorit%ilor 're+zute la art. 78& (n termen de 10 zile de la acea dat0 e$ s 'rezinte& la autorit%ile 're+zute la art. 78& documentele care do+edesc 'rocurarea sau (nstrinarea armelor i muni%iei& (n termen de 10 zile de la 'rocurare sau& du' caz& (nstrinare& (n +ederea efecturii men%iunilor cores'unztoare (n con%inutul autoriza%iei. "r+. 19' !ondiiile pen+ru p6)+rarea armelor i muniiilor8 pre4um i pen+ru do+area per)onalului anga7a+ $re+ederile art. 76 alin. B3C i ale art. E0-E3 se a'lic (n mod cores'unztor i 'ersoanelor 3uridice de dre't 'ri+at& care nu sunt subordonate sau aflate (n coordonarea unor institu%ii 'ublice& (n ceea ce 'ri+e te condi%iile (n care acestea 'ot 'stra i dota 'ersonalul anga3at cu arme i muni%ia cores'unztoare& 'recum i cele (n care 'ersoanele (narmate a'ar%in*nd acestor 'ersoane 3uridice le 'ot 'urta i folosi. :UB:E!; U<E" 2' Pro4urarea8 deinerea i .olo)irea armelor i muniiilor de 46+re )o4ie+6ile )pe4iali*a+e de pa*6 "r+. 80' "u+ori*area pro4ur6rii armelor i muniiei de 46+re )o4ie+6ile )pe4iali*a+e de pa*6 -,$ Societ%ile s'ecializate de 'az& constituite 'otri+it :egii nr. ///5200/ 'ri+ind 'aza obiecti+elor& bunurilor& +alorilor i 'rotec%ia 'ersoanelor& cu modificrile i com'letrile ulterioare& 'ot fi autorizate& la cerere& s 'rocure de la armurierii i intermediarii autoriza%i (n acest sensa$ numai 'rin (nchiriere& arme letale& 'recum i muni%ia cores'unztoare& cu e/ce'%ia situa%iilor (n care aceste societ%i sunt constituite (n armurieri autoriza%i s efectueze o'era%iuni cu arme din aceast categorie0 3$ sub orice form 're+zut de lege& arme neletale& 'recum i muni%ia cores'unztoare. -2$ ,n func%ie de acti+it%ile legale de 'az 'e care le desf oar& societ%ile 're+zute la alin. B1C 'ot fi autorizate s 'rocure arme i muni%ie& du' cum urmeaza$ (n cazul acti+it%ilor de 'rotec%ie a 'ersoanelor- arme de a'rare i 'az - numai 'entru 'rotec%ia 'ersoanelor 're+zute la art. 13 alin. B2C& iar arme de autoa'rare 'entru 'rotec%ia celorlalte categorii de 'ersoane0 3$ (n cazul acti+it%ilor de 'az a obiecti+elor& bunurilor i +alorilor- arme letale cu destina%ie utilitar - numai 'entru 'aza sediilor bncilor& centrelor de 'rocesare a +alorilor monetare ori casieriilor colectoare& 'artidelor 'arlamentare& antierelor arheologice& sediilor i 'unctelor de lucru ale societ%ilor care desf oar acti+it%i ce constituie mono'ol de stat& sediilor armurierilor i intermediarilor& de'ozitelor de arme&

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 27 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

muni%ii& materii e/'lozi+e& substan%e to/ice& substan%e stu'efiante i medicamente care con%in substan%e stu'efiante& metale 're%ioase i 'ietre 're%ioase& obiecti+elor la care se asigur 'aza cu 3andarmi (n coo'erare cu societ%ile s'ecializate de 'az& 'oligoanelor (n care se desf oar acti+it%i cu arme letale& 'recum i a altor locuri 're+zute de lege (n acest sens& iar arme neletale cu destina%ie utilitar - 'entru acti+it%ile de 'az a celorlalte obiecti+e& bunuri i +alori& desf urate 'otri+it legii0 4$ (n cazul acti+it%ilor de 'az a trans'orturilor unor +alori im'ortante- arme letale cu destina%ie utilitar - numai 'entru 'aza trans'orturilor cu arme& muni%ii& materii e/'lozi+e& substan%e to/ice& substan%e stu'efiante i medicamente care con%in substan%e stu'efiante& metale 're%ioase i 'ietre 're%ioase& (nscrisuri de +aloare& sume de bani& titluri de credit& cecuri& 'recum i cu alte +alori 're+zute de lege& iar arme neletale cu destina%ie utilitar - 'entru acti+it%ile de 'az a celorlalte categorii de trans'orturi. -/$ =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne %ine e+iden%a centralizat a tuturor societ%ilor s'ecializate de 'az autorizate s 'rocure& s de%in i s foloseasc arme i muni%ie. "r+. 8,' "4ordarea au+ori*aiei de pro4urare8 deinere i .olo)ire a armelor le+ale i a muniiilor Autoriza%ia de 'rocurare& de%inere i folosire a armelor letale i a muni%iei 'entru societ%ile s'ecializate de 'az se acord 'entru fiecare contract de 'restri ser+icii (ncheiat de acestea 'otri+it :egii nr. ///5200/& cu modificrile i com'letrile ulterioare& +alabilitatea autoriza%iei ne'ut*nd de' i durata contractului. "r+. 82' n+er*i4erea por+ului al+or arme pe dura+a 9ndeplinirii a+ri3uiunilor de )ervi4iu $ersoanelor anga3ate (n cadrul societ%ilor s'ecializate de 'az& care sunt dotate cu arme& le este interzis ca& 'e durata (nde'linirii atribu%iunilor de ser+iciu& s 'oarte asu'ra lor alte arme (n afar de arma de ser+iciu. :UB:E!; U<E" /' Pro4urarea8 deinerea i .olo)irea armelor i muniiei de 46+re per)oanele 7uridi4e de drep+ priva+ 4are nu )un+ )u3ordona+e )au a.la+e 9n 4oordonarea unor in)+i+uii pu3li4e8 pen+ru pa*a proprie "r+. 8/' "u+ori*area pro4ur6rii8 deinerii i .olo)irii armelor i muniiei pen+ru pa*a proprie $ersoanele 3uridice de dre't 'ri+at care nu sunt subordonate sau aflate (n coordonarea unei institu%ii 'ublice i care ( i asigur 'aza 'ro'rie (n condi%iile :egii nr. ///5200/& cu modificrile i com'letrile ulterioare& 'ot fi autorizate& la cerere& s 'rocure& s de%in i s foloseasc& 'entru desf urarea acti+it%ilor de 'az& numai arme neletale i muni%ia cores'unztoare. "r+. 84' !ondiiile privind p6)+rarea i do+area per)onalului8 pre4um i por+ul i .olo)irea armelor de)+ina+e pen+ru pa*a proprie $re+ederile art. 76 alin. B3C i ale art. E0-E3 se a'lic (n mod cores'unztor i 'ersoanelor 3uridice de dre't 'ri+at care nu sunt subordonate sau aflate (n coordonarea unor institu%ii 'ublice& (n ceea ce 'ri+e te condi%iile (n care acestea 'ot 'stra i dota 'ersonalul anga3at cu arme destinate 'entru 'aza 'ro'rie i cu muni%ia cores'unztoare& 'recum i cele (n care 'ersoanele (narmate a'ar%in*nd acestor 'ersoane 3uridice le 'ot 'urta i folosi. :UB:E!; U<E" 4' Pro4urarea8 deinerea i .olo)irea armelor i muniiei pen+ru a4+ivi+6i 4ul+ural-ar+i)+i4e "r+. 85' Pro4urarea8 deinerea i .olo)irea armelor i muniiei pen+ru a4+ivi+6i 4ul+ural-ar+i)+i4e -,$ $ersoanele 3uridice de dre't 'ri+at care nu sunt subordonate sau aflate (n coordonarea unor institu%ii 'ublice i care desf oar acti+it%i s'orti+e i artistice (n centrele de 'roduc%ie cinematografic i tele+iziune& 'recum i (n cadrul unor s'ectacole de circ i teatru 'ot fi autorizate& la cerere& de ctre autorit%ile 're+zute la art. 78 s 'rocure arme de 'ano'lie i& du' caz& utilitare sau de recuzit& (n condi%iile stabilite 'entru 'ersoanele 're+zute la art. E9 alin. B1C lit. hC i iC. -2$ $re+ederile art. 76 alin. B3C i alin. B8C-BEC& ale art. E0 alin. B1C lit. dC i alin. B2C-B8C

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 28 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

i ale art. E1-E3 se a'lic (n mod cores'unztor (n cazul 'ersoanelor 3uridice 're+zute la alin. B1C (n ceea ce 'ri+e te condi%iile (n care acestea 'ot 'stra i dota 'ersonalul anga3at cu arme i muni%ia cores'unztoare& 'recum i cele (n care 'ersoanele (narmate a'ar%in*nd acestor 'ersoane 3uridice le 'ot 'urta i folosi. :UB:E!; U<E" 5' Regimul .un4ion6rii poligoanelor de +ragere aparin>nd per)oanelor 7uridi4e de drep+ priva+ 4are nu )un+ )u3ordona+e )au a.la+e 9n 4oordonarea in)+i+uiilor pu3li4e "r+. 80' "u+ori*area .un4ion6rii poligoanelor de +ragere -,$ ,n func%ie de obiectul lor de acti+itate& 'ersoanele 3uridice de dre't 'ri+at care nu sunt subordonate sau aflate (n coordonarea institu%iilor 'ublice 'ot construi i amena3a 'oligoane de tragere 'entru arme letale& care& la cerere& 'ot fi autorizate de ctre autorit%ile 're+zute la art. 78 s func%ioneze& du' cum urmeaza$ 'oligoane de tragere 'entru 'regtirea 'ersonalului 'ro'riu - (n cazul societ%ilor s'ecializate de 'az0 3$ 'oligoane de tragere 'entru +erificarea armelor i muni%iilor - (n cazul armurierilor autoriza%i s 'roduc i s re'are arme0 4$ 'oligoane de tragere 'entru antrenament i agrement - (n cazul 'ersoanelor 3uridice autorizate s organizeze acti+it%i de tragere 'entru antrenament i di+ertisment. -2$ Autoriza%ia 're+zut la alin. B1C se acord dac sunt (nde'linite urmtoarele condi%iia$ 'oligoanele de tragere (nde'linesc normele tehnice de siguran% i sunt certificate (n acest sens de ctre =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne0 3$ 'ersonalul desemnat 'entru administrarea& (ntre%inerea i su'ra+egherea 'oligoanelor de tragere trebuie s (nde'lineasc condi%iile 're+zute la art. E0 alin. B1C i B8C0 4$ 'ersonalul desemnat 'entru su'ra+egherea acti+it%ilor care se desf oar (n incinta 'oligoanelor de tragere& 'recum i 'entru desf urarea acti+it%ilor de instruire i (ndrumare a 'ersoanelor care e/ecut trageri de +erificare a armelor& antrenamente de tragere sau& du' caz& urmeaz cursurile de instruire teoretic i 'ractic 're+zute la art. 19 alin. B1C lit. gC trebuie s (nde'lineasc condi%ia 're+zut la art. E3 alin. B3C0 d$ s e/iste 'ersonal s'ecializat& anga3at 'ermanent& desemnat 'entru a acorda 'rimul a3utor i asisten% medical de urgen% (n cazul e+entualelor accidente 'roduse (n incinta 'oligonului. -/$ Acti+it%ile care se 'ot desf ura (n 'oligoanele de tragere se stabilesc 'rin regulamentul de organizare i func%ionare al acestora& care se a+izeaz de autorit%ile 're+zute la art. 78. -4$ 4ondi%iile de a+izare a 'oligoanelor de tragere se stabilesc 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. -5$ ;ormele tehnice de siguran% 'ri+ind construc%ia i amena3area 'oligoanelor de tragere se stabilesc 'rin ordin al ministrului administra%iei i internelor. "r+. 81' !ondiiile pro4ur6rii armelor i muniiilor de)+ina+e .olo)irii 9n in4in+a poligoanelor de +ragere -,$ $ersoanele 3uridice ale cror 'oligoane au fost autorizate s func%ioneze (n condi%iile stabilite la art. 87 alin. B1C lit. aC i cC 'ot fi autorizate& la cerere& s 'rocure de la armurierii i intermediarii autoriza%i (n acest sensa$ numai 'rin (nchiriere& arme letale& 'recum i muni%ia cores'unztoare i& sub orice form 're+zut de lege& arme neletale& 'recum i muni%ia cores'unztoare& 'entru 'oligoanele 're+zute la art. 87 alin. B1C lit. aC0 3$ sub orice form 're+zut de lege& arme letale i arme neletale& 'recum i muni%ia cores'unztoare& e/clusi+ 'entru folosirea (n 'oligon& 'entru 'oligoanele 're+zute la art. 87 alin. B1C lit. cC. -2$ ,n +ederea acordrii autoriza%iei 'entru 'rocurarea& de%inerea i folosirea armelor i muni%iei de ctre autorit%ile 're+zute la art. 78& 'ersoanele 3uridice 're+zute la art. 87 alin. B1C (ntocmesc 'lanul de dotare cu arme i muni%ie& care se de'une la aceste autorit%i (m'reun cu cererea de autorizare. -/$ $oate fi autorizat numai 'rocurarea acelor arme i muni%ii care cores'und celor

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 29 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

'entru care 'oligonul a fost autorizat s fie folosite (n incinta acestuia. -4$ $entru 'strarea unui numr mai mic de 18 arme letale& s'a%iul destinat de'ozitrii trebuie 're+zut cu sistem de su'ra+eghere +ideo i mi3loace de alarmare instalate (n condi%iile :egii nr. ///5200/& cu modificrile i com'letrile ulterioare& conectate la dis'ecerate de alarmare i inter+en%ie ale unor societ%i s'ecializate de 'az. -5$ ,n cazul de'ozitrii unui numr mai mare de 18 arme letale i a muni%iei aferente (n incinta 'oligoanelor& s'a%iile destinate 'strrii trebuie asigurate (n 'ermanen% i cu 'az (narmat. "r+. 88' !ondiiile a44e)ului di.eri+elor 4a+egorii de per)oane 9n in4in+a poligoanelor de +ragere -,$ ,n func%ie de destina%ia 'oligoanelor de tragere& (n incinta acestora sunt admise accesul i desf urarea acti+it%ilor de tragere cu arma 'entru urmtoarele categorii de 'ersoanea$ (n cazul 'oligoanelor 're+zute la art. 87 alin. B1C lit. aC i cC& 'ersonalul anga3at la societatea s'ecializat de 'az& desemnat s 'oarte i s foloseasc arme i muni%ie& 'ersoanele care au absol+it sau urmeaz cursul de instruire 're+zut la art. 19 alin. B1C lit. gC& 'recum i orice 'ersoan care a (m'linit +*rsta de 18 ani 'entru acti+it%i de tragere de di+ertisment0 3$ (n cazul 'oligoanelor 're+zute la art. 87 alin. B1C lit. bC& numai 'ersonalul s'ecializat 'entru re'ararea i testarea armelor& din cadrul armurierilor autoriza%i s re'are arme. -2$ ,n situa%iile 're+zute la alin. B1C lit. aC& accesul (n incinta 'oligonului de tragere este 'ermis i cu armele aflate (n dotarea 'ersoanei sau& du' caz& (n 'ermisul de arm al crui titular este& (n +ederea e/ecutrii tragerilor cu aceste arme. ,n cazul titularilor dre'tului de de%inere a armelor (nscrise (n 'ermisul de arm& accesul este 'ermis numai dac ace tia 'rezint autoriza%ia 're+zut la art. 2E. -/$ ,n cazul (n care 'oligoanele 're+zute la art. 87 alin. B1C lit. cC sunt destinate e/clusi+ 'entru tragerile cu arme neletale& accesul (n incinta acestora este 'ermis oricrei 'ersoane care a (m'linit +*rsta de 19 ani& cu condi%ia ca& (n cazul minorilor sub 18 ani& ace tia s fie (nso%i%i de o 'ersoan ma3or. Accesul acestor 'ersoane (n incinta 'oligonului este 'ermis i cu armele i muni%ia de%inute de acestea& numai (nso%ite de documentele care atest dre'tul de de%inere sau 'ort i folosire al armelor. -4$ ,n cazul a'ari%iei unor incidente (n incinta 'oligoanelor de tragere& (n urma crora au rezultat +ictime sau 'agube materiale ne'lanificate& administratorul 'oligonului are obliga%ia s ac%ioneze (n condi%iile 're+zute la art. 33 alin. B1C i B2C.

!"P %&LUL 2' Regimul 4ir4ulaiei armelor i muniiilor :E!; U<E" ,' (i)po*iii generale
"r+. 89' !ondiiile pe 4are +re3uie )6 le 9ndeplinea)46 armele i muniiile pen+ru a pu+ea .i deinu+e )au 4omer4iali*a+e -,$ Armele i muni%iile 're+zute (n categoriile A-4 i categoria . 'ct. 28- 26 din ane/& fabricate 'e teritoriul )om*niei& 'ot fi de%inute sau comercializate numai dac (nde'linesc urmtoarele condi%iia$ sunt marcate de armurierul autorizat s le 'roduc0 3$ sunt certificate de ctre 'roductor c (nde'linesc condi%iile de siguran% (n utilizare0 4$ armele sunt (nregistrate (n )egistrul ;a%ional al Armelor. -2$ Armele i muni%iile 're+zute (n categoriile A - 4 i categoria . 'ct. 28-26 din ane/& fabricate (n afara teritoriului )om*niei& introduse 'e teritoriul )om*niei& 'ot fi comercializate sau& du' caz& de%inute de 'ersoane fizice ori 3uridice din )om*nia numai daca$ sunt marcate de 'roductor0 3$ sunt certificate de ctre 'roductor sau de ctre un organism interna%ional c (nde'linesc condi%iile de siguran% (n utilizare. -/$ Sunt e/ce'tate de la (nde'linirea condi%iei 're+zute la alin. B2C lit. bC armele i muni%iile care tranziteaz& (n condi%iile legii& teritoriul )om*niei.

:E!; U<E" 2' @ar4area armelor i muniiilor

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 30 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

"r+. 90' @ar4area armelor i muniiilor -,$ Armurierii care 'roduc arme i muni%ii 'e teritoriul )om*niei dintre cele 're+zute (n categoriile A - 4 i categoria . 'ct. 28-26 din ane/ au obliga%ia ca& (n 'rocesul de fabrica%ie a acestora& s a'lice 'e arme& muni%ii i 'achete de muni%ii marca3e destinate identificrii i urmririi acestora. $rin 'achetele muni%ie& (n sensul 'rezentului articol& se (n%elege cea mai mic unitate de ambalare de muni%ie com'let. -2$ @arca3ul 'entru arma asamblat trebuie s indicea$ denumirea 'roductorului0 3$ %ara sau locul fabricrii0 4$ seria i& du' caz& anul de fabrica%ie& dac acesta nu face 'arte din numrul de serie. -/$ @arca3ul 're+zut la alin. B2C se a'lic 'e cel 'u%in o com'onent esen%ial a armei de foc& com'onent a crei distrugere ar face im'osibil utilizarea armei de foc. -4$ @arca3ul a'licat 'e 'achete de muni%ii trebuie s indicea$ denumirea 'roductorului0 3$ numrul de identificare a lotului0 4$ calibrul0 d$ ti'ul de muni%ie. -5$ @arca3ul a'licat 'e muni%ie trebuie s cu'rind elementele 're+zute la alin. B9C lit. aC& cC i dC. "r+. 9,' %re4erea armelor 9n 4ir4ui+ul 4ivil -,$ Armele de%inute de institu%iile 'ublice cu atribu%ii (n domeniul a'rrii& ordinii 'ublice i siguran%ei na%ionale 'ot fi trecute (n circuitul ci+il numai dac sunt marcate (n condi%iile 'rezentei legi. -2$ @arcarea armelor 'otri+it alin. B1C se efectueaz de ctre armurieri autoriza%i (n condi%iile legii s 'roduc arme sau de ctre institu%iile 'ublice cu atribu%ii (n domeniul a'rrii& ordinii 'ublice i siguran%ei na%ionale. "r+. 92' Evidena armelor i muniiilor .a3ri4a+e -,$ Armurierii care 'roduc arme i muni%ii au obliga%ia de a %ine e+iden%a armelor i muni%iilor fabricate& (n registre constituite cu a+izul .irec%iei ?enerale de $oli%ie a @unici'iului 5ucure ti sau al ins'ectoratelor de 'oli%ie 3ude%ene (n a cror raz teritorial de com'eten% ( i au sediile sociale. -2$ )egistrele constituite (n conformitate cu alin. B1C se (nregistreaz la =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne care %ine e+iden%a registrelor tuturor armurierilor autoriza%i s 'roduc arme i muni%ii. -/$ 1+iden%a care se %ine (n registrele 're+zute la alin. B1C se constituie du' criteriul elementelor 're+zute la art. 60 alin. B2C. -4$ 1+iden%a armelor militare& a armelor de a'rare i 'az& 'recum i a muni%iilor cores'unztoare constituie informa%ii secrete de stat& se %ine (n registre se'arate constituite 'otri+it legii& iar e+iden%a celorlalte arme letale& a armelor neletale& 'recum i a muni%iilor cores'unztoare constituie informa%ii secrete de ser+iciu. "r+. 9/' P6)+rarea regi)+relor de eviden6 a armelor i muniiilor .a3ri4a+e -,$ )egistrele 're+zute la art. 62 alin. B1C se 'streaz de armurierii autoriza%i s 'roduc arme i muni%ii tim' de 20 ani& du' care se de'un& 'entru arhi+are& la .irec%ia ?eneral de $oli%ie a @unici'iului 5ucure ti sau la ins'ectoratele 3ude%ene de 'oli%ie (n a cror raz teritorial de com'eten% ( i au sediile sociale& res'ecti+ 'unctele de lucru. -2$ ,n situa%ia (n care armurierii ( i (nceteaz acti+itatea de 'roducere a armelor i muni%iilor& registrele 're+zute la art. 62 alin. B1C se de'un la .irec%ia ?eneral de $oli%ie a @unici'iului 5ucure ti sau la ins'ectoratele 3ude%ene de 'oli%ie (n a cror raz teritorial de com'eten% ( i au sediile sociale& res'ecti+ 'unctele de lucru& (n termen de 18 zile de la (ncetarea acti+it%ii.

:E!; U<E" /'

n)pe4ia +e?ni46 i de*a4+ivarea armelor i muniiilor

"r+. 94' n)pe4ia +e?ni46 periodi46 -,$ =ns'ec%ia tehnic 'eriodic a armelor se efectueaz de ctre armurieri autoriza%i (n condi%iile legii& (n +ederea +erificrii (nde'linirii de ctre acestea a condi%iilor tehnice de siguran% (n utilizare.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 31 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

-2$ ,n cazul (n care se constat& cu ocazia efecturii ins'ec%iei tehnice 'eriodice& c armele +erificate (nde'linesc condi%iile tehnice de siguran% (n utilizare& armurierii 're+zu%i la alin. B1C elibereaz 'ersoanei fizice sau 3uridice creia (i a'ar%in certificatul de efectuare a ins'ec%iei tehnice 'eriodice. -/$ Armurierii 're+zu%i la alin. B1C nu 'ot fi autoriza%i s efectueze ins'ec%ia tehnic 'eriodic a armelor care le a'ar%in. -4$ 4heltuielile ocazionate de efectuarea ins'ec%iei tehnice 're+zute la alin. B1C se su'ort de ctre de%intorul legal al armelor +erificate. -5$ $entru armele de%inute de 'ersoanele fizice i 3uridice ins'ec%ia tehnic se efectueaz la solicitarea de%intorului legal& 'recum i la solicitarea e/'res a structurilor de 'oli%ie com'etente. -0$ 4ondi%iile de autorizare a armurierilor 'entru a efectua ins'ec%ia tehnic 'eriodic a armelor se stabilesc 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. -1$ Standardele i tehnicile de ins'ec%ie tehnic 'eriodic a armelor se stabilesc 'rin ordin al ministrului administra%iei i internelor. "r+. 95' (e*a4+ivarea armelor i regimul 4elor 4are au deveni+ improprii .olo)irii -,$ .ezacti+area armelor de foc se realizeaz de ctre armurieri a+iza%i (n condi%iile legii& care elibereaz (n acest sens un certificat care s ateste dezacti+area armei de foc sau a'lic 'e su'rafa%a armei de foc un marca3 clar +izibil. -2$ Sunt arme de foc dezacti+ate acele arme cu toate com'onentele esen%iale de+enite definiti+ nefunc%ionale i care nu 'ot fi (nde'rtate& (nlocuite sau modificate astfel (nc*t arma de foc s 'oat fi reacti+at (n +reun fel. -/$ Armele care nu mai 'ot fi aduse (n stare de func%ionare din cauza unor defec%iuni iremediabile sunt +erificate de armurierii 're+zu%i la alin. B1C& care elibereaz (n acest sens un certificat sau a'lic 'e su'rafa%a armei de foc un marca3 clar +izibil. ,n cazul (n care aceste arme sunt ne+andabile& se 'redau armurierilor autoriza%i s desf oare o'era%iuni de casare a acestora. -4$ 4ondi%iile de a+izare a armurierilor 'entru a desf ura o'era%iuni de dezacti+are a armelor de foc se stabilesc 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. -5$ Standardele i tehnicile de dezacti+are a armelor de foc se stabilesc 'rin ordin al ministrului administra%iei i internelor. "r+. 90' @e+odologia de 4er+i.i4are $rocedura acordrii certificatelor de dezacti+are& 'recum i a certificatelor de efectuare a ins'ec%iei tehnice 'eriodice se stabile te 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi.

:E!; U<E" 4' Regi)+rul <aional al "rmelor


"r+. 91' &rgani*area i .un4ionarea Regi)+rului <aional al "rmelor -,$ ,n cadrul =ns'ectoratului ?eneral al $oli%iei )om*ne se constituie )egistrul ;a%ional al Armelor& ca sistem com'le/ de 'relucrare a datelor cu 'ri+ire la e+iden%a armelor& a de%intorilor de arme& 'recum i a o'era%iunilor cu arme i muni%ii& necesar 'entru (nde'linirea atribu%iilor legale 'ri+ind gestionarea a'licrii dis'ozi%iilor 'rezentei legi. -2$ <ermenul de 'strare a datelor cu'rinse (n e+iden%ele )egistrului ;a%ional al Armelor este de 20 de ani. -/$ =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne e/ercit& 'rin structura care administreaz )egistrul ;a%ional al Armelor& urmtoarele atribu%ii (n domeniul gestionrii regimului circula%iei armelor i muni%ieia$ gestioneaz e+iden%a o'era%iunilor cu arme i muni%ii& 'recum i cu 'ri+ire la 'ersoanele care le-au 'rocurat i ctre care s-au (nstrinat acestea0 3$ gestioneaz e+iden%a armurierilor i intermediarilor care desf oar o'era%iuni cu arme& 'iese i muni%ii0 4$ gestioneaz e+iden%a eta'elor 'rocedurale 'arcurse de autorit%ile com'etente (n cazurile de declarare a 'ierderii& furtului sau distrugerii armelor i muni%iilor aflate (n circula%ie& o'er*nd men%iunile cores'unztoare (n e+iden%e0 d$ coo'ereaz cu institu%iile similare din strintate i cu re'rezentan%ele di'lomatice i oficiile consulare ale )om*niei din strintate& 'entru monitorizarea o'era%iunilor cu

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 32 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

arme& 'iese i muni%ii. -4$ Arganizarea i func%ionarea )egistrului ;a%ional al Armelor& 'recum i accesul la acesta se a'rob 'rin ordin al ministrului administra%iei i internelor. "r+. 98' E=4epii 9n 4a*ul armelor mili+are Sunt e/ce'tate de la 're+ederile art. 69-6E armele militare a cror e+iden% se %ine de ctre institu%iile care au dre'tul s le 'rocure& s le de%in& s le foloseasc i s le (nstrineze& (n condi%iile stabilite 'rin ordin al conductorului fiecreia dintre institu%iile res'ecti+e.

!"P %&LUL 2' Regimul operaiunilor 4u arme8 pie)e i muniii :E!; U<E" ,' (i)po*iii generale
"r+. 99' E.e4+uarea operaiunilor 4u arme -,$ A'era%iunile cu arme& 'iese i muni%iile cores'unztoare 'e teritoriul )om*niei 'ot fi efectuate numai de ctre sau 'rin intermediul armurierilor ori intermediarilor& (n condi%iile stabilite 'rin 'rezenta lege& cu e/ce'%ia 'ersoanelor fizice care& (n baza autoriza%iei de 'rocurare ori a do+ezii notificrii& du' caz& 'ot 'rocura din afara teritoriului )om*niei i introduce (n %ar& (n condi%iile legii& arme letale i neletale. -2$ >nit%ile din subordonarea sau coordonarea institu%iilor 'ublice cu atribu%ii (n domeniul a'rrii& ordinii 'ublice i siguran%ei na%ionale 'ot efectua o'era%iuni cu arme& 'iese i muni%ii& (n condi%iile stabilite 'rin ordin al conductorului fiecreia dintre aceste institu%ii. -/$ A'era%iunile cu arme& 'iese i muni%ii 'ot fi efectuate i de ctre armurierii sau intermediarii constitui%i 'rin acte normati+e (n subordonarea ori coordonarea altor institu%ii 'ublice. -4$ $ersoanele fizice i 'ersoanele 3uridice de dre't 'ri+at constituite ca armurieri sau intermediari 'ot efectua o'era%iuni cu arme& 'iese i muni%ii& (n condi%iile 'rezentei legi. -5$ $rocedura autorizrii 'ersoanelor fizice desemnate s desf oare o'era%iuni cu arme& 'iese i muni%ii (n structura armurierilor sau intermediarilor se stabile te 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. "r+. ,00' "rmurierii -,$ Sunt armurieri de dre't urmtoarele categorii de 'ersoane 3uridicea$ federa%iile s'orti+e na%ionale de s'ecialitate& cluburile i asocia%iile s'orti+e afiliate acestora& 'recum i gestionarii fondurilor de +*ntoare0 3$ com'aniile na%ionale i societ%ile comerciale constituite (n baza unor acte normati+e (n +ederea efecturii de o'era%iuni cu arme& 'iese i muni%ii. -2$ Se 'ot constitui (n armurieri& la cerere& 'ersoanele fizice i 3uridice& altele dec*t cele 're+zute la alin. B1C& care (nde'linesc condi%iile 're+zute de 'rezenta lege. "r+. ,0,' !a+egorii de operaiuni 4are po+ .i de).6ura+e de 46+re armurieri -,$ $ersoanele 3uridice 're+zute la art. 100 alin. B1C sunt autorizate s efectueze o'era%iuni cu arme& 'iese i muni%ii& du' cum urmeaza$ institu%iile 'ublice& altele dec*t cele care au com'eten%e (n domeniul a'rrii& ordinii 'ublice i siguran%ei na%ionale& i unit%ile aflate (n subordonarea sau coordonarea acestora care& 'rin com'eten%ele conferite de lege& desf oar acti+it%i ce necesit de%inerea i folosirea armelor i muni%iilor& 'recum i federa%iile s'orti+e na%ionale de s'ecialitate& cluburile sau asocia%iile s'orti+e afiliate acestora i gestionarii fondurilor de +*ntoare& 'entru o'era%iuni de 'rocurare& (nstrinare (n sco' necomercial& re'arare i de'ozitare0 3$ com'aniile na%ionale i societ%ile comerciale constituite (n baza unor acte normati+e& 'entru efectuarea o'era%iunilor (n +ederea crora au fost constituite. -2$ $ersoanele fizice i 3uridice 're+zute la art. 100 alin. B2C 'ot fi autorizate& la cerere& s desf oare o'era%iuni cu arme din categoriile 5& 4 i . din ane/& 'iesele acestora& 'recum i cu muni%ia cores'unztoare. -/$ =m'ortul& e/'ortul& transferul sau tranzitul armelor i muni%iilor care se (ncadreaz (n categoria 'roduselor militare& 'otri+it legii& sunt su'use i controlului autorit%ilor cu atribu%ii (n domeniul 'roduselor strategice ori cu dubl utilizare.

:E!; U<E" 2' Regimul 4on)+i+uirii armurierilor

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 33 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

"r+. ,02' !on)+i+uirea armurierilor -,$ $ersoanele fizice i 3uridice 're+zute la art. 100 alin. B2C se 'ot constitui ca armurieri& (n baza autoriza%iei eliberate de =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne& du' includerea (n obiectul de acti+itate a o'era%iunilor cu arme& 'iese i muni%ii. -2$ Autoriza%ia 're+zut la alin. B1C se acord numai dac to%i asocia%ii i administratorii (nde'linesc condi%iile 're+zute la art. 19 alin. B1C lit. cC i dC i nu figureaz cu men%iuni (n certificatul de cazier fiscal& iar cei care desf oar acti+it%i ce im'lic accesul efecti+ la arme i muni%ii letale (nde'linesc i condi%iile 're+zute la art. 19 alin. B1C lit. aC i lit. cC-gC. -/$ $ersoanele fizice se 'ot constitui ca armurieri& (n baza autoriza%iei eliberate de =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne& dac (nde'linesc i condi%iile 're+zute la art. 19 alin. B1C lit. aC i cC-gC. "r+. ,0/' Re9nnoirea i re+ragerea au+ori*aiei de 4on)+i+uire a armurierilor -,$ Societ%ile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate s solicite re(nnoirea autoriza%iei ori de c*te ori se schimb asocia%ii sau administratorii acestora& 'recum i cu ocazia schimbrii sediului social. -2$ Autoriza%ia 're+zut la art. 102 alin. B1C se retrage de ctre autoritatea care a acordat-o& (n situa%ia (n care aceasta constat c asocia%ii i administratorii armurierului legal constituit nu mai (nde'linesc condi%iile 're+zute la art. 102 alin. B2C. )etragerea autoriza%iei are ca efect 'ierderea calit%ii de armurier a societ%ii comerciale. -/$ Autoriza%ia 're+zut la art. 102 alin. B3C se retrage de ctre autoritatea care a acordat-o (n situa%ia (n care aceasta constat c 'ersoana fizic nu mai (nde'line te condi%iile 're+zute la art. 19 alin. B1C lit. aC i cC-gC. )etragerea autoriza%iei are ca efect 'ierderea calit%ii de armurier a 'ersoanei fizice.

:E!; U<E" /' Regimul e.e4+u6rii operaiunilor 4u arme i muniii


"r+. ,04' "u+ori*area de).6ur6rii operaiunilor 4u arme i muniii -,$ Armurierii constitui%i (n condi%iile 're+zute la art. 102 'ot efectua o'era%iuni cu arme& 'iese i muni%ii& cu a'licarea cores'unztoare a 're+ederilor legii 'ri+ind regimul mono'olului de stat& numai du' ob%inerea autoriza%iei 'entru o'era%iuni cu arme i muni%ii& acordat de autorit%ile com'etente 'entru fiecare categorie de o'era%iuni dintre cele 're+zute la alin. B3C-B7C. -2$ Autorit%ile com'etente care acord autoriza%ia 're+zut la alin. B1C sunt .irec%ia ?eneral de $oli%ie a @unici'iului 5ucure ti ori ins'ectoratele 3ude%ene de 'oli%ie (n a cror raz teritorial ( i are sediul social armurierul sau& du' caz& 'unctul de lucru unde urmeaz s se desf oare o'era%iunile 'entru care se solicit autorizarea. -/$ Autoriza%ia 'entru desf urarea o'era%iunilor de 'roducere a armelor letale i armelor neletale& 'recum i a com'onentelor acestora se acord armurierilor dac ace tia (nde'linesc cumulati+ urmtoarele condi%iia$ de%in s'a%ii destinate efecturii o'era%iunilor de 'roducere a armelor& 'ieselor i muni%iilor& asigurate cu amena3ri tehnice de 'rotec%ie i sisteme electronice de alarmare& a+izate de organele de 'oli%ie i conectate la dis'ecerate de alarmare i inter+en%ie s'ecializate0 3$ de%in s'a%ii cores'unztoare& destinate de'ozitrii armelor i 'ieselor& a+izate de organele de 'oli%ie& 'recum i s'a%ii destinate e/clusi+ de'ozitrii muni%iilor& ca'selor sau 'ulberilor 'entru muni%ie& autorizate de ins'ectoratul teritorial de munc0 4$ de%in& du' caz& 'oligoane de tragere 'entru +erificarea armelor i muni%iilor. -4$ Autoriza%ia 'entru desf urarea o'era%iunilor de comercializare sau& du' caz& de'ozitare a armelor& 'ieselor i muni%iilor se acord armurierului care (nde'line te urmtoarele condi%iia$ de%ine& du' caz& s'a%ii cores'unztoare destinate efecturii o'era%iunilor de comercializare a armelor& 'ieselor i muni%iilor& asigurate cu amena3ri tehnice de 'rotec%ie i sisteme electronice de alarmare& a+izate de organele de 'oli%ie i conectate la dis'ecerate de alarmare i inter+en%ie s'ecializate0 3$ de%ine& du' caz& s'a%ii cores'unztoare& destinate de'ozitrii armelor i 'ieselor& a+izate de organele de 'oli%ie& 'recum i s'a%ii destinate e/clusi+ de'ozitrii muni%iilor& ca'selor sau 'ulberilor 'entru muni%ie& autorizate de ins'ectoratul teritorial de munc.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 34 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

-5$ Autoriza%ia 'entru desf urarea o'era%iunilor de re'arare a armelor se acord numai dac armurierul (nde'line te urmtoarele condi%iia$ de%ine s'a%ii cores'unztoare& destinate de'ozitrii armelor i 'ieselor& a+izate de organele de 'oli%ie& 'recum i s'a%ii destinate e/clusi+ de'ozitrii muni%iilor& ca'selor sau 'ulberilor 'entru muni%ie& autorizate de ins'ectoratul teritorial de munc i asigurate (n condi%iile stabilite la alin. B3C lit. aC0 3$ de%ine& du' caz& 'oligoane 'entru +erificarea armelor& autorizate (n condi%iile 'rezentei legi. -0$ Autoriza%ia 'entru desf urarea o'era%iunilor de trans'ort al armelor& 'ieselor i muni%iilor letale se acord numai dac armurierul (nde'line te urmtoarele condi%iia$ de%ine (n mod legal i utilizeaz mi3loace de trans'ort omologate (n condi%iile legii de )egistrul Auto )om*n0 3$ de%ine s'a%ii cores'unztoare& destinate de'ozitrii armelor i 'ieselor& a+izate de organele de 'oli%ie& 'recum i s'a%ii destinate e/clusi+ de'ozitrii muni%iilor& ca'selor sau 'ulberilor 'entru muni%ie& autorizate de ins'ectoratul teritorial de munc i asigurate (n condi%iile stabilite la alin. B3C lit. aC. -1$ 1ste interzis amena3area de'ozitelor de muni%ii (n incinta imobilelor de locuin%e. -8$ ,n autoriza%ia 're+zut la alin. B1C se men%ioneaz (n mod e/'res categoriile de o'era%iuni cu arme& 'iese i muni%ii care 'ot fi efectuate de ctre armurier& iar (n func%ie de s'a%iul destinat acestora i de ni+elul de securitate& cantitatea de muni%ie ce 'oate fi de'ozitat (n acestea& conform a+izului ins'ectoratului teritorial de munc. "r+. ,05' !a+egorii de operaiuni 4are po+ .i de).6ura+e de armurierii au+ori*ai Armurierii autoriza%i (n condi%iile art. 109 'ot desf ura urmtoarele acti+it%ia$ cei autoriza%i s desf oare o'era%iuni de comercializare a armelor& 'ieselor i muni%iilor- cum'rare& +*nzare& (nchiriere& schimb& im'ort& e/'ort i transfer de arme i muni%ii& 'recum i intermedierea efecturii acestor o'era%iuni0 3$ cei autoriza%i s desf oare o'era%iuni de re'arare a armelor- re'arare i +erificare a armelor& efectuarea ins'ec%iilor tehnice (n baza autoriza%iei eliberate de autorit%ile 're+zute la art. 780 4$ cei autoriza%i s desf oare o'era%iuni de 'roducere a armelor& 'ieselor i muni%iilor'roducerea& asamblarea& modificarea& 'relucrarea& e/'erimentarea& efectuarea ins'ec%iilor tehnice& casarea i distrugerea de arme i& du' caz& muni%ii0 d$ cei autoriza%i s desf oare o'era%iuni de trans'ort- s efectueze trans'orturi de arme& 'iese i muni%ii (n %ar& (n i din strintate& cu mi3loace de trans'ort 'ro'rii sau (nchiriate& omologate (n condi%iile legii. "r+. ,00' &3ligaiile armurierilor 4are de).6oar6 operaiuni de 4omer 4u arme8 pie)e i muniii -,$ Armurierii care desf oar o'era%iuni de comer% cu arme& 'iese i muni%ii au urmtoarele obliga%iia$ s introduc (n circuitul comercial numai armele i muni%iile care (nde'linesc condi%iile 're+zute la art. 86 alin. B1C i B2C0 3$ s comercializeze armele& 'iesele i muni%iile numai ctre 'ersoanele fizice i 3uridice autorizate s le 'rocure0 4$ s 'rocure arme& 'iese i muni%ii numai de la 'ersoane 3uridice rom*ne sau strine& autorizate s desf oare asemenea o'era%iuni& 'recum i de la 'ersoane fizice care le de%in i le (nstrineaz (n condi%ii de legalitate0 d$ s ( i constituie registre (n care s %in e+iden%a o'era%iunilor cu arme& 'iese i muni%ii& conform modelelor a'robate 'rin ordin al ministrului administra%iei i internelor& care au regim s'ecial i se (nregistreaz la autorit%ile 're+zute la art. 109 alin. B2C i s le 'rezinte 'entru control organelor com'etente0 e$ s 'rezinte la control organelor de 'oli%ie abilitate documentele de efectuare a o'era%iunilor cu arme& 'iese i muni%ii& 'recum i documentele (n baza crora au +*ndut armele0 .$ s comunice autorit%ilor 're+zute la art. 109 alin. B2C& (n termen de 18 zile de la data 'rocurrii& lista 'ersoanelor 3uridice care au 'rocurat sau& du' caz& de la care au

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 35 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

'rocurat arme& 'iese i muni%ii& 'recum i datele de identificare ale acestor arme i muni%ii0 g$ s asigure condi%iile de securitate de'lin a armelor& 'ieselor i muni%iilor aflate (n gestiune& s nu e/'un (n +itrin arme autentice& iar cum'rtorii sau +izitatorii s nu aib 'osibilitatea de a lua o arm din rastel sau raft0 ?$ s (nscrie (n autoriza%ia de 'rocurare& eliberat de organele de 'oli%ie i 'rezentat de cum'rtor& datele necesare identificrii armei +*ndute& numrul facturii i 'ozi%ia din registrul de e+iden% a armelor de'use s're +*nzare0 i$ s elibereze de'onentului o do+ad de 'rimire a armelor& 'ieselor i muni%iilor& iar du' +*nzare& o co'ie de 'e factur0 7$ s anun%e imediat organul de 'oli%ie c*nd constat c la armele 'rimite (n consigna%ie de la 'ersoanele fizice i 3uridice sunt modificri +izibile sau acestea 'rezint alte caracteristici dec*t cele originale0 C$ s solicite a+izul 'oli%iei 'entru 'ersoanele anga3ate s fac o'era%iuni cu arme& 'iese i muni%ii. -2$ )egistrele 're+zute la alin. B1C lit. dC se 'streaz de ctre armurieri tim' de 20 de ani i trebuie s cu'rind date necesare 'entru identificarea fiecrei arme& res'ecti+- ti'ul& marca& modelul& calibrul& con%inutul marca3ului& 'recum i datele de identitate ale furnizorului i ale destinatarului fiecrei o'era%iuni. .u' (m'linirea termenului de 20 de ani sau (n termen de 18 zile de la (ncetarea acti+it%ii& registrele se de'un& 'entru arhi+are& la autorit%ile 're+zute la art. 109 alin. B2C. -/$ ,n +ederea desf urrii o'era%iunilor comerciale de im'ort i e/'ort cu arme& 'iese i muni%ii& (n condi%iile 'rezentei legi& armurierii au obliga%ia s solicite (n 'realabil a+izul =ns'ectoratului ?eneral al $oli%iei )om*ne. -4$ A+izul 'entru im'ort-e/'ort se acord indi+idual& 'entru fiecare trans'ort i numai 'entru ti'ul& marca i cantit%ile de arme& 'iese i muni%ii care fac obiectul fiecrei o'era%iuni. <ermenul de +alabilitate a a+izului este de 7 luni de la data acordrii& cu e/ce'%ia a+izelor acordate 'e licen%ele de im'ort-e/'ort eliberate de autorit%ile cu atribu%ii (n domeniul e/'orturilor strategice care +or a+ea +alabilitatea licen%ei. ;eefectuarea (n termen a o'era%iunii 'entru care s-a acordat a+izul& indiferent de moti+& duce la anularea acestuia. -5$ ,n termen de 30 de zile de la efectuarea im'ortului sau e/'ortului& armurierul trebuie s de'un la autoritatea 're+zut la art. 109 alin. B2C documentele (n baza crora s-a efectuat o'era%iunea. -0$ Schimbarea destina%iei armelor sau a muni%iei 'rocurate de ctre armurieri& (n condi%iile 'rezentei legi& se face cu a+izul autorit%ilor 're+zute la art. 78. -1$ $rocedura i condi%iile acordrii a+izului 're+zut la alin. B9C& se stabilesc (n normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. "r+. ,01' &3ligaiile armurierilor 4are de).6oar6 operaiuni de reparare a armelor -,$ Armurierii care desf oar o'era%iuni de re'arare a armelor au urmtoarele obliga%iia$ s comunice ins'ectoratelor 3ude%ene de 'oli%ie sau .irec%iei ?enerale de $oli%ie a @unici'iului 5ucure ti& la solicitarea acestora& lista armelor 'rimite la re'arat ori crora le-au schimbat una sau mai multe 'iese i a 'osesorilor acestor arme0 3$ s %in e+iden%a re'ara%iilor efectuate (n registrele constituite 'otri+it art. 107 alin. B1C lit. dC i s le 'rezinte organelor de 'oli%ie com'etente 'entru control0 4$ s nu 'rimeasc s're re'arare dec*t arme 'entru care se face do+ada c sunt de%inute legal0 d$ (n cazul (n care 'osesorul armei nu face do+ada c o de%ine legal& s (n tiin%eze de (ndat organul de 'oli%ie cel mai a'ro'iat. -2$ )egistrele 're+zute la alin. B1C lit. bC se 'streaz de ctre armurieri tim' de 20 de ani i trebuie s cu'rind date necesare 'entru identificarea fiecrei arme& res'ecti+- ti'ul& marca& modelul& calibrul& con%inutul marca3ului& 'recum i datele de identitate ale furnizorului i ale destinatarului fiecrei o'era%iuni. .u' (m'linirea termenului de 20 de ani sau (n termen de 18 zile de la (ncetarea acti+it%ii& registrele se

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 36 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

de'un& 'entru arhi+are& la autorit%ile 're+zute la art. 109 alin. B2C. "r+. ,08' &3ligaiile armurierilor 4are de).6oar6 operaiuni de produ4ere a armelor8 pie)elor i muniiilor Armurierii care desf oar o'era%iuni de 'roducere a armelor& 'ieselor i muni%iilor au urmtoarele obliga%iia$ s de%in un sistem de control al 'rocesului de 'roducere& asamblare& modificare& 'relucrare& e/'erimentare& dezacti+are& casare i distrugere a armelor letale i neletale& (n care s fie e+iden%iate at*t armele& com'onentele esen%iale ale acestora& c*t i rebuturile0 3$ s ( i constituie registre (n care s %in e+iden%a o'era%iunilor cu arme i muni%ii& (n condi%iile 're+zute la art. 62& i s le 'rezinte& 'entru control& organelor com'etente0 4$ s solicite a+izul 'oli%iei 'entru 'ersoanele anga3ate s fac o'era%iuni cu arme& 'iese i muni%ii0 d$ s de%in s'a%ii destinate efecturii o'era%iunilor de 'roducere a armelor& 'ieselor i muni%iilor& asigurate cu amena3ri tehnice de 'rotec%ie i sisteme electronice de alarmare& a+izate de organele de 'oli%ie i conectate la dis'ecerate de alarmare i inter+en%ie s'ecializate0 e$ s de%in s'a%ii cores'unztoare& destinate de'ozitrii armelor i 'ieselor& a+izate de organele de 'oli%ie& 'recum i s'a%ii destinate e/clusi+ de'ozitrii muni%iilor& ca'selor sau 'ulberilor 'entru muni%ie& autorizate de ins'ectoratul teritorial de munc. "r+. ,09' &3ligaiile armurierilor 4are de).6oar6 operaiuni de +ran)por+ al armelor8 pie)elor i muniiilor -,$ Armurierii care desf oar o'era%iuni de trans'ort al armelor& 'ieselor i muni%iilor au urmtoarele obliga%iia$ s asigure 'aza trans'orturilor cu arme& 'iese i muni%ii 'e care le efectueaz& 'recum i condi%iile de siguran% ale acestora0 3$ s %in e+iden%a o'era%iunilor de trans'ort efectuate& a rutelor urmate& a cantit%ilor de arme& 'iese i muni%ii trans'ortate& 'recum i a beneficiarilor o'era%iunii efectuate (n registre constituite 'otri+it art. 107 alin. B1C lit. dC i s le 'rezinte& 'entru control& organelor com'etente0 4$ s se asigure de sco'urile licite ale beneficiarilor o'era%iunilor de trans'ort& 'recum i de 'ro+enien%a legal a armelor trans'ortate. -2$ )egistrele 're+zute la alin. B1C lit. bC se 'streaz de ctre armurieri tim' de 20 de ani i trebuie s cu'rind date necesare 'entru identificarea fiecrei arme& res'ecti+- ti'ul& marca& modelul& calibrul& con%inutul marca3ului& 'recum i datele de identitate ale furnizorului i ale destinatarului fiecrei o'era%iuni. .u' (m'linirea termenului de 20 de ani sau (n termen de 18 zile de la (ncetarea acti+it%ii& registrele se de'un& 'entru arhi+are& la autorit%ile 're+zute la art. 109 alin. B2C. -/$ 4ondi%iile minime de securitate a trans'ortului de arme& 'iese i muni%ii se stabilesc 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. "r+. ,,0' Pro4edura a4ord6rii avi*elor i au+ori*aiilor pen+ru armurieri $rocedura acordrii a+izelor i autoriza%iilor 're+zute (n 'rezenta sec%iune se stabile te 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. "r+. ,,,' n+ermediarii -,$ Sunt intermediari de dre't com'aniile na%ionale i societ%ile comerciale constituite (n baza unor acte normati+e (n +ederea efecturii de o'era%iuni de achizi%ionare& comercializare sau realizare de transferuri cu arme. -2$ Se 'ot constitui (n intermediari& la cerere& 'ersoanele fizice i 3uridice care (nde'linesc condi%iile 're+zute de 'rezenta lege. -/$ $re+ederile art. 102& 103& art. 109 alin. B9C i art. 107 se a'lic (n mod cores'unztor acti+it%ii intermediarilor.

!"P %&LUL 2 ' Regimul pro4ur6rii8 deinerii8 por+ului i .olo)irii armelor i muniiilor de 46+re re*idenii )+a+elor mem3re pe +eri+oriul Rom>niei i de 46+re 4e+6enii rom>ni pe +eri+oriile )+a+elor mem3re. Regimul operaiunilor 4u arme i muniii de).6ura+e 9n+re armurierii rom>ni i

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 37 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

4ei ai )+a+elor mem3re


"r+. ,,2' Pro4urarea armelor le+ale de pe +eri+oriul Rom>niei -,$ $rocurarea unei arme letale& 'recum i a muni%iilor cores'unztoare& de 'e teritoriul )om*niei& de ctre reziden%ii statelor membre care nu au domiciliul& re edin%a sau& du' caz& locul de reziden% (n )om*nia& (n sco'ul scoaterii acesteia din %ar& se 'oate face& (n condi%iile 'rezentei legi& numai (n baza 'ermisului de transfer al armei sau& du' caz& al muni%iei& eliberat de .irec%ia ?eneral de $oli%ie a @unici'iului 5ucure ti sau de ins'ectoratele 3ude%ene de 'oli%ie (n a cror raz teritorial de com'eten% ( i desf oar acti+itatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmeaz s fie 'rocurat arma. -2$ $ermisul de transfer 're+zut la alin. B1C se elibereaz la cerere& dac solicitantul (nde'line te urmtoarele condi%iia$ a (m'linit +*rsta de 18 ani0 3$ face do+ada fa'tului c este rezident al unui stat membru0 4$ 'rezint acordul 'realabil eliberat de autorit%ile com'etente ale statului membru al crui rezident este& cu e/ce'%ia cazului (n care (n acel stat 'rocurarea armei nu este condi%ionat de ob%inerea unei autoriza%ii 'realabile& situa%ie (n care solicitantul +a 'rezenta o comunicare scris emis de autorit%ile com'etente din care s reias acest fa't. -/$ Sunt interzise de%inerea& 'ortul i folosirea 'e teritoriul )om*niei a armelor de a'rare i 'az de ctre reziden%ii statelor membre care nu au domiciliul& re edin%a sau& du' caz& locul de reziden% (n )om*nia& cu e/ce'%ia cazurilor 're+zute la art. 88 i art. 127 alin. B2C. $rocurarea acestor arme este 'ermis numai 'rin intermediul armurierilor i intermediarilor autoriza%i s le transfere (n afara teritoriului )om*niei. -4$ Armele i muni%ia cores'unztoare 'rocurate de ctre rezidentul unui stat membru (n tim'ul unei cltorii (n )om*nia& (n condi%iile 're+zute la alin. B1C& +or fi transferate (n statul al crui rezident este 'rin intermediul armurierilor i intermediarilor autoriza%i. -5$ =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne informeaz de (ndat autorit%ile com'etente ale statelor membre ai cror reziden%i au 'rocurat arme i muni%ii (n condi%iile alin. B1C des're fiecare achizi%ie efectuat. -0$ $rocedura eliberrii 'ermisului de transfer se stabile te 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. -1$ $rocurarea& de%inerea& 'ortul i folosirea armelor i a muni%iilor cores'unztoare& 'e teritoriul )om*niei& de ctre reziden%ii statelor membre cu domiciliul& re edin%a sau& du' caz& locul de reziden% (n )om*nia& 'recum i scoaterea armelor i a muni%iilor din %ar se 'ot face (n condi%iile 're+zute de lege 'entru cet%enii rom*ni. "r+. ,,/' n+rodu4erea armelor i muniiilor pe +eri+oriul Rom>niei -,$ )eziden%ii statelor membre care nu au domiciliul& re edin%a sau& du' caz& locul de reziden% (n )om*nia 'ot intra 'e teritoriul )om*niei& (n condi%iile 'rezentei legi& numai cu armele i muni%iile a cror 'rocurare i de%inere este 'ermis (n )om*nia& fr 'lata +reunei ta/e sau rede+en%e. -2$ $ot intra 'e teritoriul )om*niei cu armele de foc legal de%inute numai reziden%ii statelor membre care sunt titulari ai unui 'a a'ort euro'ean 'entru arme de foc (n care sunt (nscrise aceste arme& dac sunt (nde'linite urmtoarele condi%iia$ documentul s fie +alabil0 3$ s nu e/iste (n acest document men%iunea c introducerea armei este interzis 'e teritoriul )om*niei0 4$ (n cazul armelor de +*ntoare& titularul s 'rezinte la intrarea 'e teritoriul )om*niei o in+ita%ie din 'artea unei asocia%ii de +*ntoare rom*ne legal constituite& iar (n cazul armelor de tir& titularul s 'rezinte do+ada c urmeaz s 'artici'e la un concurs de tir organizat de federa%iile s'orti+e na%ionale de s'ecialitate care folosesc (n cadrul 'robelor s'orti+e arme de tir din cele 're+zute (n ane/0 d$ (n cazul armelor de +*ntoare& de tir sau al armelor de colec%ie func%ionale& cu e/ce'%ia situa%iilor 're+zute la lit. cC& s e/iste (n document men%iunea referitoare la e/isten%a autoriza%iei de introducere a armelor res'ecti+e (n )om*nia. -/$ =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne (ntocme te i transmite autorit%ilor

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 38 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

com'etente ale statelor membre lista armelor letale i a muni%iilor a cror introducere 'e teritoriul )om*niei este interzis sau este condi%ionat de ob%inerea 'realabil a autoriza%iei 're+zute la alin. B2C lit. dC. -4$ =ntroducerea de ctre reziden%ii statelor membre a armelor neletale din categoria celor su'use autorizrii 'e teritoriul )om*niei este interzis& cu e/ce'%ia cazurilor (n care titularul face do+ada fa'tului c urmeaz s 'artici'e la un concurs de tir organizat de o asocia%ie ori un club de tir s'orti+ afiliat2afiliat la federa%iile s'orti+e na%ionale de s'ecialitate ori& du' caz& face do+ada fa'tului c urmeaz s 'artici'e la o manifestare cultural& artistic sau istoric i 'rezint in+ita%ia unei asocia%ii de colec%ionari legal constituite ori a unei institu%ii muzeistice din )om*nia. -5$ )eziden%ii statelor membre 'ot introduce (n )om*nia arme neletale legal de%inute& din categoria celor su'use notificrii 'realabile& numai du' ob%inerea autoriza%iei de introducere a armelor (n %ar. -0$ Autoriza%ia de introducere a armelor (n %ar& 're+zut la alin. B8C& se acord dac solicitantul (nde'line te urmtoarele condi%iia$ a (m'linit +*rsta de 18 ani0 3$ moti+eaz& (n scris& necesitatea introducerii armei 'e teritoriul )om*niei. -1$ $rocedura acordrii autoriza%iei 're+zute la alin. B7C se stabile te 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi. -8$ Armele i dis'oziti+ele neletale din categoria 1 din ane/ 'ot fi introduse (n )om*nia fr restric%ii. -9$ ,n situa%ia (n care& 'e tim'ul ederii (n )om*nia& reziden%ii statelor membre 'ierd& li se fur sau li se distrug armele cu care au intrat (n condi%iile 're+zute la alin. B2C i B9C& ace tia au obliga%ia s anun%e& (n condi%iile legii& organele de 'oli%ie (n a cror raz de com'eten% s-a 'rodus e+enimentul& acestea eliber*ndu-le cu aceast ocazie o do+ad (n acest sens care +a fi 'rezentat autorit%ilor com'etente& la solicitarea acestora. "r+. ,,4' n.ormarea au+ori+6ilor )+a+elor mem3re 4u privire la armele i muniiile a 46ror deinere e)+e in+er*i)6 )au 4ondiiona+6 de o3inerea unei au+ori*aii ,n +ederea (nscrierii (n 'a a'ortul euro'ean 'entru arme de foc a men%iunilor 're+zute la art. 113 alin. B2C lit. bC i dC de ctre autorit%ile care elibereaz acest document& =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne informeaz autorit%ile com'etente ale statelor membre cu 'ri+ire la armele de foc a cror 'rocurare i de%inere este interzis 'e teritoriul )om*niei sau& du' caz& este condi%ionat de ob%inerea unei autorizri 'realabile. "r+. ,,5' "u+ori*aia de in+rodu4ere a armelor de .o4 pe +eri+oriul Rom>niei -,$ )eziden%ii statelor membre care doresc s cltoreasc (n )om*nia cu armele de foc 'e care le de%in trebuie s ob%in& (n 'realabil& o autoriza%ie de introducere 'e teritoriul )om*niei a acestor arme& cu e/ce'%ia cazului (n care se afl (n situa%ia 're+zut la art. 113 alin. B2C lit. cC. -2$ ,n func%ie de moti+ele 'entru care se solicit eliberarea autoriza%iei de introducere 'e teritoriul )om*niei a armelor de foc& aceasta se 'oate acorda 'entru o 'erioad de '*n la un an& cu 'osibilitatea 'relungirii acesteia& +alabil 'entru una sau mai multe cltorii& du' caz. "r+. ,,0' Regimul deinerii8 por+ului i .olo)irii armelor de 46+re re*idenii )+a+elor mem3re pe +eri+oriul Rom>niei -,$ )eziden%ii statelor membre care nu au domiciliul& re edin%a sau& du' caz& locul de reziden% (n )om*nia& titulari ai 'a a'ortului euro'ean 'entru arme de foc& 'ot de%ine sau& du' caz& 'ot 'urta i folosi armele introduse (n )om*nia (n condi%iile 're+zute la art. 113 alin. B2C& B9C i B8C& numai (n sco'urile 'entru care sunt destinate aceste arme& (n condi%iile stabilite de lege 'entru cet%enii rom*ni. -2$ $ersoanele 're+zute la alin. B1C 'ot achizi%iona muni%ia aferent armelor introduse (n )om*nia de la armurieri numai (n baza 'a a'ortului euro'ean 'entru arme de foc i a autoriza%iei de introducere a armelor de foc 'e teritoriul )om*niei ori a documentelor 're+zute la art. 113 alin. B2C lit. cC& (n cantit%ile 're+zute la art. 92.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 39 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

-/$ )eziden%ii statelor membre 'ot (nstrina armele de foc introduse 'e teritoriul )om*niei& (n baza 'ermisului de transfer eliberat de autorit%ile com'etente ale statului ai crui reziden%i sunt& numai 'rin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat. "r+. ,,1' Regimul paapor+ului european pen+ru arme de .o4 -,$ 4et%enii rom*ni i reziden%ii statelor membre cu domiciliul& re edin%a sau& du' caz& locul de reziden% (n )om*nia care de%in& (n condi%iile 'rezentei legi& arme letale i care doresc s cltoreasc cu acestea (n statele membre 'ot solicita organului de 'oli%ie care le-a acordat 'ermisul de arm eliberarea unui 'a a'ort euro'ean 'entru arme de foc. -2$ $a a'ortul euro'ean 'entru arme de foc confer titularului dre'tul de a circula 'e teritoriul statelor membre (m'reun cu armele i& du' caz& muni%ia aferent (nscrise (n acest document& numai (n msura (n care de%inerea armelor (nscrise (n acest document este 'ermis (n statul (n care urmeaz s cltoreasc sau& du' caz& dac este autorizat de autorit%ile com'etente ale acelui stat s introduc 'e teritoriul su armele res'ecti+e. -/$ ,n 'a a'ortul euro'ean 'entru arme de foc& organele de 'oli%ie au obliga%ia s (nscrie men%iunile cores'unztoare& referitoare la statele membre 'e teritoriul crora este interzis de%inerea armelor (nscrise (n document& 'recum i cu 'ri+ire la statele membre 'e teritoriul crora se 'ot introduce armele res'ecti+e& numai du' ob%inerea unei autoriza%ii 'realabile acordate (n acest sens de autorit%ile com'etente ale acestor state. "r+. ,,8' !ondiiile a4ord6rii8 prelungirii i re+ragerii paapor+ului european pen+ru arme de .o4 -,$ $a a'ortul euro'ean 'entru arme de foc se acord dac solicitantul este titular al unui 'ermis de arm 'entru armele care urmeaz s fie (nscrise (n acest document. -2$ $a a'ortul euro'ean 'entru arme de foc se acord cu o +alabilitate de 8 ani& 'erioad care 'oate fi 'relungit cu (nc 8 ani. -/$ $a a'ortul euro'ean 'entru arme de foc se retrage (n cazul anulrii sau sus'endrii dre'tului de de%inere& 'ort i folosire a armelor de foc. Adat cu (ncetarea situa%iei care a determinat sus'endarea dre'tului de 'ort i folosire a armelor de foc& 'a a'ortul euro'ean 'entru arme de foc se restituie titularului. -4$ @odificrile legate de de%inerea sau de caracteristicile armelor& la fel ca i 'ierderea& furtul sau (nstrinarea acestora& sunt men%ionate (n 'a a'ortul euro'ean 'entru arme de foc de ctre organul de 'oli%ie emitent. -5$ 1ste interzis (nstrinarea de ctre titular a 'a a'ortului euro'ean 'entru arme de foc& cu e/ce'%ia cazului c*nd acesta este de'us la autorit%ile com'etente sau& du' caz& este re%inut de acestea. "r+. ,,9' Bur+ul8 pierderea8 di)+rugerea i de+eriorarea paapor+ului european pen+ru arme de .o4 -,$ Furtul 'a a'ortului euro'ean 'entru arme de foc se declar& (n termen de 98 de ore de la constatare& la organul de 'oli%ie (n a crui raz teritorial de com'eten% a fost constatat& iar 'ierderea& distrugerea sau deteriorarea se declar la organul de 'oli%ie care l-a eliberat. -2$ 1liberarea unui nou document (n locul celui declarat 'ierdut sau furat se face numai du' ce titularul 'rezint do+ada 'ublicrii 'ierderii ori furtului (n @onitorul Aficial al )om*niei. -/$ ,n strintate& cet%enii rom*ni trebuie s declare furtul 'a a'ortului euro'ean 'entru arme de foc la autorit%ile de 'oli%ie com'etente& iar 'ierderea sau distrugerea acestui document& la misiunea di'lomatic sau oficiul consular al )om*niei din statul (n care s-a 'rodus e+enimentul. -4$ ,n cazul declarrii furtului& 'ierderii sau distrugerii 'a a'ortului euro'ean 'entru arme de foc (n strintate& (n condi%iile 're+zute la alin. B3C& titularul trebuie s se 'rezinte cu armele (nscrise (n acest document la misiunea di'lomatic sau oficiul consular al )om*niei din statul unde s-a 'rodus e+enimentul& care& du' ce +erific la =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne situa%ia legal a acestor arme& elibereaz titularului o ade+erin% (n care se (nscriu datele de identitate ale acestuia& 'recum i

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 40 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

marca& ti'ul i seriile armelor. -5$ Ade+erin%a 're+zut la alin. B9C confer titularului numai dre'tul de a introduce 'e teritoriul )om*niei armele (nscrise (n aceasta i trebuie de'us la organul de 'oli%ie com'etent& cu ocazia solicitrii eliberrii unui nou 'a a'ort euro'ean 'entru arme de foc. -0$ $rocedura efecturii +erificrilor 're+zute la alin. B9C se stabile te 'rin ordin comun al ministrului administra%iei i internelor i al ministrului afacerilor e/terne. "r+. ,20' Permi)ul de +ran).er al armelor 9n )+a+ele mem3re -,$ $ersoanele fizice& armurierii sau intermediarii care doresc s transfere 'e teritoriul unui stat membru armele de foc de%inute sau achizi%ionate (n )om*nia sunt obligate s solicite (n 'realabil structurilor de 'oli%ie com'etente eliberarea 'ermisului de transfer. -2$ ,n +ederea ob%inerii documentului 're+zut la alin. B1C& 'ersoanele interesate trebuie s comunice organelor de 'oli%ie com'etente urmtoarele informa%iia$ numele i adresa +*nztorului sau 'ersoanei care cedeaz i ale cum'rtorului ori beneficiarului& res'ecti+ ale 'ro'rietarului0 3$ adresa destinatarului ctre care armele +or fi trimise sau trans'ortate0 4$ numrul armelor care urmeaz s fie trans'ortate0 d$ caracteristicile care 'ermit identificarea fiecrei arme i indicarea armei de foc care a fcut obiectul unui control cu 'ri+ire la marca3ele de identificare a armelor de foc0 e$ mi3loacele de transfer0 .$ data 'lecrii i data estimati+ a sosirii0 g$ acordul 'realabil eliberat de autorit%ile statului de destina%ie sau o comunicare emis de autorit%ile com'etente din care s reias fa'tul c acesta nu este necesar. -/$ $ermisul de transfer al armelor trebuie s con%in informa%iile 're+zute la alin. B2C i este +alabil numai 'entru armele i 'erioada de tim' (nscrise (n acesta. .ocumentul trebuie s (nso%easc armele 'e tot 'arcursul transferului& '*n la destina%ie& i este su'us controlului autorit%ilor com'etente ale statelor membre tranzitate. -4$ =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne trebuie s comunice autorit%ilor com'etente ale statului de destina%ie i ale celor de tranzit datele (nscrise (n 'ermisul de transfer al armelor& '*n cel t*rziu la data (nce'erii o'era%iunii de transfer. "r+. ,2,' %ran).erul +emporar al armelor 9n )+a+ele mem3re -,$ <ransferul tem'orar al armelor de foc de 'e teritoriul )om*niei (ntr-un stat membru se realizeaz (n condi%iile 're+zute la art. 120. -2$ $ermisul de transfer tem'orar al armelor de foc se acord cu o +alabilitate de un an& 'erioad care 'oate fi 'relungit cu (nc un an. -/$ $ersoanele res'onsabile de efectuarea transferului tem'orar au obliga%ia ca& (n termen de 10 zile de la re+enirea armelor (n %ar& s anun%e des're acest fa't autorit%ile com'etente care au eliberat 'ermisul de transfer. "r+. ,22' "u+ori*aia de +ran).er .6r6 a4ord preala3il -,$ Armurierii i intermediarii de 'e teritoriul )om*niei care sunt autoriza%i s desf oare o'era%iuni de comercializare a armelor i 'ieselor 'ot solicita acordarea unei autoriza%ii de transfer fr acord 'realabil& (n baza creia 'ot efectua o'era%iuni de transfer al armelor de foc ctre armurieri i intermediari din alte state membre& (n care nu se condi%ioneaz aceste transferuri de acordarea unei autorizri 'realabile& 'e toat 'erioada de +alabilitate a documentului& numai cu ti'urile de arme i ctre statele membre (nscrise (n autoriza%ie. -2$ Autoriza%ia de transfer fr acord 'realabil se acord& la cerere& de ctre organul de 'oli%ie (n a crui raz de com'eten% ( i desf oar acti+itatea armurierul i2sau intermediarul& 'entru o 'erioad de 3 ani& numai 'entru ti'urile de arme 'entru care sa solicitat autorizarea. -/$ ,n autoriza%ia de transfer fr acord 'realabil se (nscriu de ctre organul de 'oli%ie care o elibereaz urmtoarelea$ datele de identificare ale armurierului i2sau intermediarului0 3$ ti'urile de arme care fac obiectul o'era%iunilor de transfer0 4$ statele care 'ermit fr acord 'realabil introducerea 'e teritoriul lor a ti'urilor de arme care urmeaz s fac obiectul transferului0

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 41 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

d$ 'erioada de +alabilitate a autoriza%iei. -4$ 1fectuarea oricrei o'era%iuni de transfer (n baza autoriza%iei 're+zute la alin. B1C este condi%ionat de informarea de ctre armurier i2sau intermediar a organului de 'oli%ie com'etent& cel t*rziu '*n la data (nce'erii o'era%iunii& cu 'ri+ire la datele 're+zute la art. 120 alin. B2C lit. aC-fC. -5$ =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne trebuie s transmit de (ndat autorit%ilor com'etente ale statului de destina%ie a transferului datele comunicate de armurieri i2sau intermediari (n condi%iile alin. B9C. -0$ Autoriza%iile de transfer fr acord 'realabil 'ot fi anulate sau& du' caz& sus'endate de ctre organele de 'oli%ie com'etente& 'rin decizie moti+at& ori de c*te ori e/ist date certe c o'era%iunile de transfer 'rezint 'ericol 'entru ordinea 'ublic& siguran%a na%ional& +ia%a i integritatea cor'oral a 'ersoanelor. "r+. ,2/' "4ordul preala3il -,$ Armurierii i intermediarii autoriza%i s desf oare o'era%iuni cu arme& 'iese i muni%ii 'e teritoriul )om*niei& 'recum i cet%enii rom*ni ori reziden%ii statelor membre cu domiciliul& re edin%a sau& du' caz& locul de reziden% (n )om*nia 'ot achizi%iona arme letale i& du' caz& muni%ii din statele membre& cu condi%ia ob%inerii acordului 'realabil eliberat de structurile de 'oli%ie com'etente din )om*nia. -2$ Acordul 'realabil se acord& la cerere& (n urmtoarele condi%iia$ solicitantul (nde'line te condi%iile 're+zute de 'rezenta lege 'entru 'rocurarea i de%inerea armelor care fac obiectul transferului0 3$ e/ist garan%ii cu 'ri+ire la fa'tul c trans'ortul armelor 'e teritoriul )om*niei urmeaz s se desf oare (n condi%ii de securitate& 'otri+it legii. -/$ Acordul 'realabil se acord 'entru fiecare transfer i cu'rinde informa%iile 're+zute la art. 120 alin. B2C lit. aC-dC. -4$ Ab%inerea acordului 'realabil nu este necesar (n cazul armelor care au fcut obiectul unui transfer tem'orar. -5$ =ns'ectoratul ?eneral al $oli%iei )om*ne (ntocme te i transmite autorit%ilor com'etente ale statelor membre lista armelor i a muni%iilor al cror transfer 'e teritoriul )om*niei 'oate fi efectuat (n baza unei autoriza%ii fr acord 'realabil. "r+. ,24' n+rodu4erea pe +eri+oriul Rom>niei a armelor i pie)elor 4are .a4 o3ie4+ul unui +ran).er au+ori*a+ =ntroducerea 'e teritoriul )om*niei a armelor i 'ieselor care fac obiectul unui transfer autorizat (n condi%iile art. 120 este 'ermis de ctre organele 'oli%iei de frontier numai dac acestea sunt (nso%ite de 'ermisul de transfer. "r+. ,25' %ran*i+ul armelor8 pie)elor i muniiilor pe +eri+oriul Rom>niei -,$ <ranzitul armelor& 'ieselor i muni%iilor 'e teritoriul )om*niei se efectueaz (n baza a+izului de tranzit eliberat de ctre structurile teritoriale ale $oli%iei de Frontier )om*ne. -2$ $entru ob%inerea a+izului de tranzit& 'ersoanele fizice sau 'ersoanele 3uridice autorizate trebuie s 'rezinte documente din care s rezulte c accesul 'e teritoriul statului de destina%ie este 'ermis. -/$ $rocedura i documentele necesare acordrii a+izului 're+zut la alin. B1C se stabilesc (n normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi.

!"P %&LUL 2 ' Regimul 7uridi4 al deinerii8 por+ului i .olo)irii armelor i muniiilor de 46+re mem3rii .orelor arma+e )+r6ine )+aiona+e pe +eri+oriul Rom>niei i de 46+re mem3rii de .amilie ai a4e)+ora
"r+. ,20' Pro4urarea8 deinerea8 por+ul i .olo)irea armelor i muniiilor de 46+re mem3rii .orelor arma+e )+r6ine )+aiona+e pe +eri+oriul Rom>niei8 pre4um i de 46+re mem3rii de .amilie ai a4e)+ora -,$ )egimul 3uridic al armelor de foc i muni%iilor de ser+iciu de%inute de membrii for%elor armate strine sta%ionate (n condi%iile legii 'e teritoriul )om*niei se reglementeaz 'rin lege s'ecial. -2$ $ersoanele 're+zute la alin. B1C 'ot fi autorizate s 'rocure& s de%in i& du' caz& s 'oarte i s foloseasc arme de a'rare i 'az& (n condi%iile stabilite de

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 42 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

'rezenta lege& 'entru 'ersoanele 're+zute la art. 13 alin. B2C lit. aC& 'recum i alte arme i muni%ii& (n condi%iile stabilite de lege 'entru cet%enii rom*ni. -/$ $ersoanele 're+zute la alin. B1C 'ot face uz de arm (n condi%iile 're+zute de legea rom*n. -4$ @embrii de familie ai 'ersoanelor 're+zute la alin. B1C& care au re edin%a sau domiciliul (n )om*nia& 'ot fi autoriza%i s 'rocure& s de%in i s foloseasc arme i muni%ii (n condi%iile 're+zute de 'rezenta lege 'entru 'ersoanele fizice strine. "r+. ,21' !ondiii privind au+ori*area deinerii i .olo)irii armelor i muniiilor de 46+re mem3rii .orelor arma+e )+r6ine )+aiona+e pe +eri+oriul Rom>niei i de 46+re mem3rii de .amilie ai a4e)+ora -,$ Autorizarea 'ersoanelor 're+zute la art. 127 alin. B1C& c*t i a membrilor de familie& 'recum i e+iden%a armelor i muni%iilor se efectueaz de ctre organele de 'oli%ie com'etente (n a cror raz de com'eten% locuie te solicitantul. -2$ :a solicitarea organelor de 'oli%ie rom*ne& 'ersoanele 're+zute la art. 127 alin. B1C& c*t i membrii de familie ai acestora sunt obliga%i s 'rezinte la control armele i muni%iile de%inute (n condi%iile 'rezentei legi& 'recum i documentele care atest dre'tul de de%inere sau& du' caz& de 'ort i folosire a acestor arme i muni%ii. -/$ $rocedura autorizrii 're+zute la alin. B1C se stabile te 'rin normele metodologice de a'licare a 'rezentei legi.

!"P %&LUL 2 ' !on+ravenii i in.ra4iuni :E!; U<E" ,' !on+ravenii


"r+. ,28' R6)punderea 7uridi46 pen+ru 9n46l4area di)po*iiilor pre*en+ei legi ,nclcarea 're+ederilor 'rezentei legi atrage& du' caz& rs'underea 'enala& ci+il& contra+en%ional sau administrati+ a 'ersoanei +ino+ate. "r+. ,29' !on+ravenii Sunt considerate contra+en%ii urmtoarele fa'te,. neres'ectarea obliga%iei 're+zute la art. 7 alin. B2C de a 'rezenta 'entru control armele& 'iesele i muni%iile de%inute& la solicitarea organelor de 'oli%ie0 2. neres'ectarea obliga%iei de anun%are a 'ierderii& furtului sau dis'ari%iei armelor letale (n termenul 're+zut la art. E alin. B1C0 /. (ncredin%area armelor letale sau neletale su'use autorizrii& 'entru care s-a ob%inut dre'tul de de%inere& res'ecti+ de 'ort i folosire de ctre 'osesorii acestora& unor 'ersoane neautorizate (n condi%iile 'rezentei legi0 4. ne(nde'linirea obliga%iei de a nu (nstrina documentele 're+zute la art. E alin. B2C i art. 118 alin. B8C0 5. ne(nde'linirea obliga%iilor 're+zute la art. 8 alin. B3C0 0. nedeclararea informa%iilor 're+zute la art. 12 (n termenul stabilit0 1. neres'ectarea interdic%iilor 're+zute la art. 1E alin. B3C0 8. neres'ectarea obliga%iilor 're+zute la art. 1E alin. B2C i art. 210 9. ne(nde'linirea obliga%iei de 'rezentare la 'oli%ie (n +ederea solicitrii acordrii 'ermisului de arm& (n termenul 're+zut la art. 22 alin. B1C0 ,0. neres'ectarea obliga%iilor 're+zute la art. 22 alin. B3C0 ,,. ne(nde'linirea obliga%iei de 'strare a armelor (n condi%iile 're+zute la art. 27 alin. B1C i B2C0 ,2. neres'ectarea obliga%iilor 're+zute la art. 2E alin. B1C& B2C i B9C0 ,/. neres'ectarea interdic%iilor 're+zute la art. 2E alin. B7C0 ,4. 'strarea sau 'ortul armei fr (nde'linirea condi%iilor 're+zute la art. 31 alin. B1C& B2C sau& du' caz& alin. B3C0 ,5. neres'ectarea obliga%iilor 're+zute la art. 33 alin. B1C i B2C0 ,0. trans'ortul armelor de +*ntoare fr (nde'linirea condi%iilor 're+zute la art. 37 alin. B1C0 ,1. 'ortul armelor de +*ntoare fr (nde'linirea condi%iilor 're+zute la art. 37 alin. B2C0 ,8. neres'ectarea obliga%iei de a nu lsa arma de +*ntoare (n ga3 sau (n alte forme de garan%ie& 're+zut la art. 38 alin. B2C0 ,9. trans'ortul armelor de tir fr (nde'linirea condi%iilor 're+zute la art. 90 alin. B1C0

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 43 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

20. neres'ectarea interdic%iilor 're+zute la art. 92 alin. B9C0 2,. neres'ectarea obliga%iei 're+zute la art. 9E alin. B3C0 22. ne(nde'linirea obliga%iei 're+zute la art. 9E alin. B9C (n termenul stabilit0 2/. nedeclararea furtului& 'ierderii& deteriorrii sau distrugerii 'ermisului de arm ori a 'a a'ortului euro'ean 'entru arme de foc& (n termenul 're+zut la art. 80 alin. B1C& res'ecti+ la art. 116 alin. B1C0 24. neres'ectarea interdic%iilor 're+zute la art. 8E alin. BEC0 25. (nstrinarea sau 'rocurarea armelor neletale fr res'ectarea 're+ederilor art. 8E alin. B10C0 20. ne'rezentarea la 'oli%ie (n +ederea solicitrii eliberrii certificatului de de%intor& (n termenul 're+zut la art. 70 alin. B1C0 21. neres'ectarea interdic%iilor 're+zute la art. 70 alin. B3C0 28. ne(nde'linirea obliga%iei 're+zute la art. 71 cu 'ri+ire la 'strarea armelor la domiciliu& re edin% sau reziden%0 29. ne(nde'linirea condi%iilor 're+zute la art. 73 alin. B1C i alin. B2C lit. cC0 /0. ne(nde'linirea obliga%iei de notificare 'realabil a organelor 're+zute la art. 11 alin. B1C& conform art. 8E alin. B1C lit. bC0 /,. ne(nde'linirea condi%iilor 're+zute la art. 73 alin. B2C lit. aC i bC cu 'ri+ire la 'ortul de arm0 /2. 'ortul& folosirea i trans'ortul armelor neletale utilitare i de agrement fr res'ectarea condi%iilor 're+zute la art. 780 //. neres'ectarea obliga%iei 're+zute la art. 77 alin. B1C0 /4. 'strarea armelor fr (nde'linirea condi%iilor 're+zute la art. 76 alin. B3C0 /5. neres'ectarea obliga%iilor 'ri+ind registrele de e+iden% a armelor& muni%iei i 'ersonalului dotat cu acestea& stabilite la art. 76 alin. B8C-BEC0 /0. neres'ectarea obliga%iilor 're+zute la art. E0 alin. B8C0 /1. neres'ectarea obliga%iei de a desf ura acti+it%ile 're+zute la art. E2 alin. B1C0 /8. neres'ectarea obliga%iilor 're+zute la art. E80 /9. neres'ectarea obliga%iilor 're+zute la art. 820 40. neres'ectarea 're+ederilor art. 630 4,. neres'ectarea 're+ederilor art. 103 alin. B1C0 42. neres'ectarea obliga%iilor 're+zute la art. 107 alin. B1C lit. dC& fC i gC i alin. B2C& art. 10E alin. B2C& art. 108 lit. bC i art. 106 alin. B2C0 4/. neres'ectarea obliga%iilor 're+zute la art. 107 alin. B1C lit. aC-cC i GC0 44. neres'ectarea obliga%iilor 're+zute la art. 107 alin. B1C lit. eC& hC-3C0 45. neres'ectarea obliga%iei 're+zute la art. 107 alin. B3C0 40. neres'ectarea obliga%iei 're+zute la art. 107 alin. B8C0 41. neres'ectarea obliga%iei 're+zute la art. 107 alin. B7C0 48. neres'ectarea obliga%iilor 're+zute la art. 10E i art. 108 lit. aC& cC& dC i eC0 49. neres'ectarea obliga%iei 're+zute la art. 106 alin. B1C lit. bC0 50. neres'ectarea obliga%iei 're+zute la art. 121 alin. B3C0 5,. neres'ectarea obliga%iei 're+zute la art. 122 alin. B9C0 52. 'ierderea armelor letale sau neletale su'use autorizrii0 5/. 'ierderea muni%iei cores'unztoare armelor letale sau neletale su'use autorizrii. "r+. ,/0' :an4iuni -,$ 4ontra+en%iile 're+zute la art. 126 se sanc%ioneaz du' cum urmeaza$ cu amend de la 100 lei la 800 lei& cele 're+zute la 'ct. 2& 7& 'ct. 21-230 3$ cu amend de la 801 lei la 1.000 lei& cele 're+zute la 'ct. 9& 6& 29& 27 i 280 4$ cu amend de la 1.001 lei la 2.000 lei& cele 're+zute la 'ct. 8& E& 8& 10& 20& 26 i 360 d$ cu amend de la 2.001 lei la 8.000 lei& cele 're+zute la 'ct. 11-13& 17-16& 28& 2E& 30-32& 91 i 800 e$ cu amend de la 8.001 lei la 10.000 lei& cele 're+zute la 'ct. 1& 3& 19& 18& 33& 38& 99- 9E& 82 i 830 .$ cu amend de la 10.001 lei la 18.000 lei& cele 're+zute la 'ct. 39-3E0 g$ cu amend de la 18.001 lei la 30.000 lei& cele 're+zute la 'ct. 90& 92& 98& 96 i 810

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 44 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

?$ cu amend de la 30.001 lei la 80.000 lei& cele 're+zute la 'ct. 93. -2$ >rmtoarelor contra+en%ii 're+zute la art. 126 li se a'lic sanc%iuni com'lementare& du' cum urmeaza$ sus'endarea dre'tului de de%inere& res'ecti+ de 'ort i folosire a armelor 'entru o 'erioad de 7 luni& celor 're+zute la 'ct. 10& 13& 1E& 18& 29& 26& 31& 32& 36 i 830 3$ anularea dre'tului de de%inere& de 'ort i folosire a armelor& celor 're+zute la 'ct. 1& 3& 8& 11& 12& 19-17& 16 i 820 4$ confiscarea armelor sau& du' caz& a muni%iilor 're+zute la 'ct. 3& 8& 20& 28 i 30330 d$ retragerea definiti+ a autoriza%iei eliberate (n condi%iile art. 109 alin. B1C& 'entru contra+en%iile 're+zute la 'ct. 93-96 i 81. "r+. ,/,' !on)+a+area 4on+raveniilor 4onstatarea contra+en%iilor i a'licarea sanc%iunilor se fac de ctre lucrtorii anume desemna%i din @inisterul Administra%iei i =nternelor. "r+. ,/2' Regimul 4on+raveniilor 4ontra+en%iilor 're+zute la art. 126 le sunt a'licabile dis'ozi%iile Ardonan%ei ?u+ernului nr. 25200, 'ri+ind regimul 3uridic al contra+en%iilor& a'robat cu modificri i com'letri 'rin :egea nr. ,8052002& cu modificrile i com'letrile ulterioare& cu 'osibilitatea de a achita 'e ioc sau (n termen de cel mult 98 de ore 3umtate din minimul amenzii.

:E!; U<E" 2'

n.ra4iuni

"r+. ,//' U*ul de arm6 le+al68 .6r6 drep+ >zul de arm letal& fr dre't& constituie infrac%iune i se 'ede'se te cu (nchisoare de la 1 la 8 ani. "r+. ,/4' (einerea )au por+ul de arm6 nele+al6 din 4a+egoria 4elor )upu)e au+ori*6rii8 .6r6 drep+ .e%inerea sau 'ortul de arm neletal din categoria celor su'use autorizrii& fr dre't& constituie infrac%iune i se 'ede'se te cu (nchisoare de la 3 luni la 1 an. "r+. ,/5' U*ul de arm6 nele+al6 din 4a+egoria 4elor )upu)e au+ori*6rii8 .6r6 drep+ >zul de arm neletal din categoria celor su'use autorizrii& fr dre't& constituie infrac%iune i se 'ede'se te cu (nchisoare de la 7 luni la 3 ani. "r+. ,/0' Bal)i.i4area )au modi.i4area .6r6 drep+ a mar4a7elor de pe arme de .o4 Falsificarea sau tergerea& (nlturarea ori modificarea fr dre't a marca3elor de 'e arme de foc constituie infrac%iune i se 'ede'se te cu (nchisoare de la 1 la 8 ani. "r+. ,/1' %ra.i4ul ili4i+ -,$ Achizi%ionarea& +*nzarea& li+rarea& mutarea& transferul sau tranzitul armelor de foc& al 'ieselor sau al muni%iei 'entru acestea 'e2de 'e teritoriul )om*niei din2ctre teritoriul unui alt stat& dac autorit%ile com'etente rom*ne i2sau autorit%ile com'etente din acel stat nu autorizeaz aceste o'era%iuni sau dac armele de foc asamblate nu sunt marcate (n conformitate cu 're+ederile 'rezentei legi& constituie infrac%iune de trafic ilicit i se 'ede'se te cu (nchisoare de la 3 la 8 ani. -2$ <entati+a se 'ede'se te. "r+. ,/8' Ba3ri4area ili4i+6 -,$ $roducerea sau asamblarea de arme de foc& de 'iese sau de muni%ie 'entru acesteaa$ din orice com'onente esen%iale traficate ilicit0 3$ fr o autoriza%ie eliberat de ctre o autoritate com'etent a statului membru (n care are loc fabricarea sau asamblarea0 4$ fr marcarea armelor de foc asamblate la data 'roducerii lor& (n conformitate cu 're+ederile 'rezentei legi& constituie infrac%iune de fabricare ilicit i se 'ede'se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani. -2$ <entati+a se 'ede'se te. "r+. ,/9' &peraiuni .6r6 drep+ 4u di)po*i+ive in+er*i)e -,$ 4onstituie infrac%iuni i se 'ede'sesc cu (nchisoare de la 1 la 8 ani 'rocurarea&

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 45 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

de%inerea& 'ortul& utilizarea& im'ortul& e/'ortul i comercializarea fr dre't a dis'oziti+elor 're+zute la art. 8 alin. B2C. -2$ <entati+a se 'ede'se te. "r+. ,40' <ere)pe4+area unor o3ligaii prev6*u+e de pre*en+a lege ;ede'unerea armei i a muni%iei la un armurier autorizat (n termen de 10 zile de la e/'irarea 'erioadei de +alabilitate a 'ermisului de arm constituie infrac%iune i se 'ede'se te cu (nchisoare de la 1 la 8 ani. "r+. ,4,' E.e4+uarea .6r6 drep+ a operaiunilor 4u arme )au muniii 1fectuarea oricror alte o'era%iuni cu arme sau muni%ii fr dre't& altele dec*t cele 're+zute la art. 13E i 138& constituie infrac%iune i se 'ede'se te 'otri+it art. 2E6 alin. B1C din 4odul 'enal.

!"P %&LUL D' (i)po*iii +ran*i+orii i .inale


"r+. ,42' &3ligaia )o4ie+6ilor 4omer4iale de a )e 4on.orma anumi+or in+erdi4ii prev6*u+e 9n pre*en+a lege Societ%ilor comerciale care& (n termen de 1 an de la data intrrii (n +igoare a 'rezentei legi& nu au luat msurile necesare 'entru a se conforma interdic%iei 're+zute la art. 109 alin. B7C& li se retrage autoriza%ia 'entru desf urarea de o'era%iuni cu arme i muni%ii. "r+. ,4/' "pli4area 9n +imp a anumi+or di)po*iii din pre*en+a lege -,$ $re+ederile art. 112-129 se a'lic de la data aderrii )om*niei la >niunea 1uro'ean. -2$ ;ormele metodologice de a'licare a 're+ederilor art. 112-129 se a'rob 'rin hotr*re a ?u+ernului& '*n la data aderrii )om*niei la >niunea 1uro'ean. -/$ .e la data aderrii )om*niei la >niunea 1uro'ean& 're+ederile art. 82-87 +or (nceta s fie a'licabile cet%enilor statelor membre ale >niunii 1uro'ene. "r+. ,44' "pro3area normelor me+odologi4e de apli4are a pre*en+ei legi ;ormele metodologice de a'licare a 'rezentei legi se a'rob 'rin hotr*re a ?u+ernuluiHC& la 'ro'unerea @inisterului Administra%iei i =nternelor& (n termen de 7 luni de la data 'ublicrii 'rezentei legi (n @onitorul Aficial al )om*niei& $artea =. III HC A se +edea Jotr*rea ?u+ernului nr. ,/052005 'entru a'robarea ;ormelor metodologice de a'licare a :egii nr. 29552004 'ri+ind regimul armelor i al muni%iilor& 'ublicat (n @onitorul Aficial al )om*niei& $artea =& nr. 291 din 23 martie 2008& cu modificrile i com'letrile ulterioare. "r+. ,45' "ne=a la pre*en+a lege -,$ Ane/a face 'arte integrant din 'rezenta lege. -2$ Ane/a 'oate fi com'letat sau modificat 'rin hotr*re a ?u+ernului& (n baza modificrilor i com'letrilor aduse legisla%iei >niunii 1uro'ene (n domeniu. "r+. ,40' n+rarea 9n vigoare -,$ $rezenta lege intr (n +igoare la 7 luniHHC de la data 'ublicrii (n @onitorul Aficial al )om*niei& $artea =. II HHC A se +edea Ardonan%a de urgen% a ?u+ernului nr. ,4,52004 'entru 'rorogarea termenului 're+zut la art. 198 alin. B1C din :egea nr. 29552004 'ri+ind regimul armelor i al muni%iilor& 'ublicat (n @onitorul Aficial al )om*niei& $artea =& nr. 1.280 din 30 decembrie 2009& a'robat cu modificri 'rin :egea nr. ,952005. -2$ $e data intrrii (n +igoare a 'rezentei legi& se abrog :egea nr. ,15,990 'ri+ind regimul armelor de foc i al muni%iilor& 'ublicat (n @onitorul Aficial al )om*niei& $artea =& nr. E9 din 11 a'rilie 1667& cu e/ce'%ia 're+ederilor art. 97-82& care rm*n (n +igoare 'entru fiecare institu%ie care are (ncadrate 'ersoane ce ocu' func%ii care im'lic e/erci%iul autorit%ii 'ublice& (narmate cu arme de a'rare i 'az& '*n la stabilirea (n legile 're+zute la art. 91 a condi%iilor (n care acestea 'ot 'urta i folosi armele din dotare. -HHHH-

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 46 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

"<EDE' !L": B !"RE" "R@EL&R#$


.estina%ia armei4aracteristicile armei2muni%iei 8. E. 7. 8. 9. 3. 2. 1. militare a'rare +*ntoare tir colec%ie autoa'rare destina%ie agrement i 'az s'orti+ utilitar =. Arme i muni%ii interzise 4ategoria A 1. =nstrumentele i lansatoarele militare cu efect e/'lozi+ sau incendiar& 'recum i muni%ia cores'unztoare 2. Armele de foc automate& 'recum i muni%ia cores'unztoare 3. Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect 9. @uni%iile cu 'roiectile 'erforante& e/'lozi+e sau incendiare& la fel ca i 'roiectilele 'entru aceste muni%ii 8. @uni%iile 'entru 'istolete i re+ol+ere cu 'roiectile e/'ansi+e& ca i aceste 'roiectile& mai 'u%in (n ceea ce 'ri+e te armele de +*ntoare sau de tir cu %int& 'entru 'ersoanele care au dre'tul de a folosi aceste arme 7. Armele care 'rezint caracteristicile tehnice ale armelor letale sau& du' caz& ale armelor neletale& dar care nu se regsesc (n ane/a la 'rezenta lege F -

F F F

==. Arme i muni%ii letale su'use autorizrii 4ategoria 5 E. Armele de foc scurte& semiautomate sau cu re'eti%ie B'istoale sau re+ol+ereC& cu 'ercu%ie central& 'recum i muni%ia cores'unztoare 8. Armele de foc lungi semiautomate ale cror (ncrctoare i camere con%in mai mult de 3 cartu e& 'recum i muni%ia cores'unztoare 6. Armele de foc lungi semiautomate ale cror (ncrctoare i camere ale cartu ului nu 'ot %ine mai mult de 3 cartu e& la care mecanismul (ncrctorului este mobil sau 'entru care nu e/ist garan%ia c nu 'ot fi transformate cu a3utorul unui utila3 obi nuit (ntr-o alt arm ale crei (ncrctor i camer a cartu ului 'ot %ine mai mult de 3 cartu e& 'recum i muni%ia cores'unztoare 10. Armele de foc lungi cu re'eti%ie i semiautomate cu %ea+a lis& care nu de' e te 70 cm& 'recum i muni%ia cores'unztoare 11. Armele de foc lungi semiautomate care au a'aren%a unei arme de foc automate& 'recum i muni%ia cores'unztoare 12. Armele de foc scurte& cu o singur lo+itur& cu 'ercu%ie central& 'recum i muni%ia cores'unztoare 13. Armele de foc scurte& cu o singur lo+itur& cu 'ercu%ie 'e ram& cu o lungime total sub 28 cm& 'recum i muni%ia cores'unztoare 19. Armele de foc scurte semiautomate sau cu re'eti%ie& cu 'ercu%ie 'e ram& 'recum i muni%ia cores'unztoare 18. Armele de foc lungi& cu o singur lo+itur& cu 'ercu%ie 'e ram& 'recum i muni%ia cores'unztoare F F F F F -

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 47 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

17. Armele de foc lungi cu re'eti%ie& altele dec*t cele men%ionate la 'ct. 10& 'recum i muni%ia cores'unztoare 1E. Armele de foc lungi cu %ea+a ghintuit& cu o singur lo+itur& cu 'ercu%ie central& 'recum i muni%ia cores'unztoare 18. Armele de foc lungi semiautomate& altele dec*t cele men%ionate la 'ct. 8-11& 'recum i muni%ia cores'unztoare 16. Armele de foc scurte& cu o singur lo+itur& cu 'ercu%ie 'e ram& de o lungime total mai mare sau egal cu 28 cm& 'recum i muni%ia cores'unztoare 20. Armele de foc lungi cu %ea+a lis& cu o singur lo+itur& 'recum i muni%ia cores'unztoare

===. Arme i muni%ii neletale 4ategoria 4 - Arme su'use autorizrii 21. Armele scurte B'istol sau re+ol+erC confec%ionate s'ecial 'entru a arunca 'roiectile din cauciuc& 'recum i muni%ia cores'unztoare 22. Armele scurte sau lungi Bcu aer com'rimatC care 'entru aruncarea 'roiectilului folosesc for%a de e/'ansiune a aerului com'rimat sau a gazelor sub 'resiune aflate (ntr-un reci'ient i care dez+olt o +itez a 'roiectilului mai mare de 220 m2s 23. Armele scurte sau lungi Bcu aer com'rimatC care 'entru aruncarea 'roiectilului metalic folosesc for%a de e/'ansiune a aerului com'rimat sau a gazelor sub 'resiune aflate (ntr-un reci'ient i care nu dez+olt o +itez a 'roiectilului mai mare de 220 m2s 29. Armele scurte B'istol sau re+ol+erC confec%ionate s'ecial 'entru a 'roduce zgomot sau 'entru a (m'r tia gaze noci+e& iritante sau de neutralizare& 'recum i muni%ia cores'unztoare 28. Armele cu tranchilizante 27. $istoalele de semnalizare& 'recum i muni%ia cores'unztoare 2E. $istoalele de start folosite (n com'eti%iile s'orti+e& 'recum i muni%ia cores'unztoare 28. Armele de 'ano'lie& 'recum i muni%ia cores'unztoare 26. Armele de recuzit& 'recum i muni%ia cores'unztoare 30. Arbaletele& 'recum i 'roiectilele cores'unztoare 31. Armele +echi& 'recum i muni%ia cores'unztoare 32. Armele cu destina%ie industrial& 'recum i muni%ia cores'unztoare 33. Armele de asomare& 'recum i muni%ia cores'unztoare 39. Jar'oanele destinate 'escuitului& 'recum i muni%ia2'roiectilele cores'unztoare F F F -

4ategoria . - Arme su'use notificrii F F F F F F F -

F -

F F F F

F -

F F -

4ategoria 1 - Alte categorii de arme i dis'oziti+e neletale F F F F F F -

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 48 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

38. Arcurile destinate tirului s'orti+& 'recum i 'roiectilele cores'unztoare 37. )e'licile de arme ti' airsoft 3E. .is'oziti+ele 'aintball

F F

F F

F F

IIII

C @uni%iile& 'recum i com'onentele esen%iale ale armelor urmeaz regimul armei creia (i sunt destinate. -HHHH;A<K)e'roducem mai 3os 're+ederile art. =D-D= din :egea nr. ,,1520,, 'entru modificarea i com'letarea :egii nr. 29552004 'ri+ind regimul armelor i al muni%iilor& i care se a'lic& (n continuare& ca dis'ozi%ii 'ro'rii ale actului modificatorL- Art. =D ,n cazul 'ermiselor de arm eliberate (nainte de intrarea (n +igoare a 'rezentei legiHC& termenul de +alabilitate 're+zut la art. 2EHHC din :egea nr. 29552004& cu modificrile i com'letrile ulterioare& curge de la data eliberrii& cu ocazia 'rimei autorizri sau& du' caz& de la data ultimei +ize a acestora. - Art. D B1C,nce'*nd cu data intrrii (n +igoare a 'rezentei legiHC& 'osesorii armelor neletale 're+zute (n categoria 4 'ct. 29 din ane/a la :egea nr. 29552004& cu modificrile i com'letrile ulterioare& au obliga%ia de a se 'rezenta la organul de 'oli%ie care (i are (n e+iden%& (n +edereaaCob%inerii unui certificat de de%intor& (n cazul celor care au notificat (n 'realabil& dar care la data intrrii (n +igoare a 'rezentei legi nu de%in un asemenea document0 bC(nscrierii armei (n 'ermisul de arm& (n cazul celor care 'osed un asemenea document0 cCob%inerii 'ermisului de arm& (n cazul celor care au 'arcurs eta'a 're+zut la lit. aC i (n alte cazuri dec*t cele de la lit. bC. B2C<ermenul de (nde'linire a obliga%iilor 're+zute la alin. B1C este cel 're+zut de art. 86HHHC alin. B1C din :egea nr. 29552004& cu modificrile i com'letrile ulterioare& 'entru situa%ia 're+zut la alin. B1C lit. aC& res'ecti+ 7 luni de la data intrrii (n +igoare a 'rezentei legi& 'entru situa%iile 're+zute la alin. B1C lit. bC i cC. B3C$ermisul de arm 're+zut la alin. B1C lit. cC se elibereaz& (n termen de 30 de zile de la data de'unerii cererii& solicitan%ilor care (nde'linesc condi%iile 're+zute la art. 88HHHHC alin. B9C din :egea nr. 29552004& cu modificrile i com'letrile ulterioare. B9C:a (m'linirea termenului de 7 luni de la data intrrii (n +igoare a 'rezentei legi& certificatele de de%intor ale 'osesorilor armelor neletale 're+zute (n categoria 4 'ct. 29 din ane/a la :egea nr. 29552004& cu modificrile i com'letrile ulterioare& care nu i-au (nde'linit obliga%ia 're+zut la alin. B1C lit. bC sau& du' caz& lit. cC confer titularilor doar un dre't de de%inere a armelor (nscrise (n acest document. - Art. D= B1C$*n la data modificrii normelor metodologice de a'licare a :egii nr. 29552004& cu modificrile i com'letrile ulterioare& conform modificrilor i com'letrilor aduse 'rin 'rezenta lege& autorizarea 'oligoanelor de tragere se face 'e baza normelor stabilite de federa%iile s'orti+e na%ionale de s'ecialitate& cu a+izul organelor de 'oli%ie (n a cror raz teritorial de com'eten% sunt am'lasate acestea. B2C$*n la data 're+zut la alin. B1C& ins'ec%ia tehnic a armelor se face de ctre armurierii care desf oar o'era%iuni de 'roducere sau re'arare a armelor& (n condi%iile legii. IIIIII HC :egea nr. ,,1520,, a fost 'ublicat (n @onitorul Aficial al )om*niei& $artea =& nr. 997 din 2E iunie 2011. HHC - Art. 2E a de+enit 'rin renumerotare art. 28.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 49 din 49 Act sintetic la data 28-feb-2013 pentru Legea 295/2004

C - Art. 88 a de+enit 'rin renumerotare art. 8E.L IIIIII H C )e'ublicat (n temeiul art. D== din :egea nr. ,,1520,, 'entru modificarea i com'letarea :egii nr. 29552004 'ri+ind regimul armelor i al muni%iilor& 'ublicat (n @onitorul Aficial al )om*niei& $artea =& nr. 997 din 2E iunie 2011& d*ndu-se te/telor o nou numerotare. :egea nr. 29552004 'ri+ind regimul armelor i al muni%iilor a fost 'ublicat (n @onitorul Aficial al )om*niei& $artea =& nr. 883 din 30 iunie 2009& iar ulterior a mai fost modificat i com'letat 'rin- Ardonan%a de urgen% a ?u+ernului nr. ,4,52004 'entru 'rorogarea termenului 're+zut la art. 198 alin. B1C din :egea nr. 29552004 'ri+ind regimul armelor i al muni%iilor& 'ublicat (n @onitorul Aficial al )om*niei& $artea =& nr. 1.280 din 30 decembrie 2009& a'robat cu modificri 'rin :egea nr. ,952005& 'ublicat (n @onitorul Aficial al )om*niei& $artea =& nr. 189 din 3 martie 20080 - :egea nr. 2/552001 'entru modificarea i com'letarea art. 2 din :egea nr. 29552004 'ri+ind regimul armelor i al muni%iilor& 'ublicat (n @onitorul Aficial al )om*niei& $artea =& nr. 960 din 23 iulie 200E0 - Ardonan%a de urgen% a ?u+ernului nr. 2052008 'entru modificarea i com'letarea :egii nr. 29552004 'ri+ind regimul armelor i al muni%iilor& 'ublicat (n @onitorul Aficial al )om*niei& $artea =& nr. 203 din 1E martie 2008& a'robat cu modificri i com'letri 'rin :egea nr. 20852008& 'ublicat (n @onitorul Aficial al )om*niei& $artea =& nr. E7E din 19 noiembrie 20080 - :egea nr. ,5252008 'entru modificarea i com'letarea :egii nr. 29552004 'ri+ind regimul armelor i al muni%iilor& 'ublicat (n @onitorul Aficial al )om*niei& $artea =& nr. 899 din 18 iulie 20080 - :egea nr. 99520,0 'entru modificarea alin. B1C al art. 29 din :egea nr. 29552004 'ri+ind regimul armelor i al muni%iilor& 'ublicat (n @onitorul Aficial al )om*niei& $artea =& nr. 381 din 2E mai 2010 i rectificat (n @onitorul Aficial al )om*niei& $artea =& nr. 811 din 17 noiembrie 2011. $ublicat (n @onitorul Aficial cu numrul 819 din data de 1E noiembrie 2011
Forma sintetic la data 28-feb-2013. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale !olters "lu#er.

HHHC - Art. 86 a de+enit 'rin renumerotare art. 70. HHHH

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro