Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI FACULTATEA RADIOELECTRONIC I TELECOMUNICAII Catedra Radiocom !

icaii

DARE DE SEAM
la lucrarea de laborator Nr. 3 la disciplina: ,,Comunicaii mobile Tema: St dierea "ta#iei de $a%& '! "ta!dard ( NMT )*+i

A efectuat st. gr. SER

A !erificat l. as.

C"#$#N%& '()) , Sco- ( ( cr&rii. ,/, Studierea staiei de ba*+ ,- '.N pentru reeua celular+ de comunicaii mobile /n standardul N0T 12(i / 0 1!de-(i!irea ( cr&rii Com-o!e!te(e -ri!ci-a(e a(e BS de ti- ( BD203N Elementele princpale ale ,S de tipul ,- '.N sunt: blocul canalelor, blocuri de unire /n trunc3i a canalelor de transmisie de frec!en+ /nalt+ 4combainere5 distribuitor multicanal de recepie la frec!en+ /nalt+, bucl+ pentru !erificare la 67, blocul interfeei. Sc3ema simplificat+ a ,S model ,- '.N este pre*entat+ /n figura ).

6igura ) Sc3ema de structur+ a staiei de ba*+ ,- '.N Ti- ri(e de ca!a(e ti(i%ate '! BS de ti- ( BD203N4 ! m&r ( 5i 6 !c#ii(e (or

'

,locul canalelor ,S include . radiocanale duple8 9i un canal de recepie de m+surare. Tractele de recepie /n radiocanalele duple8 pre*int+ radioreceptoare clasice de super3eterodin+ cu transformare dubl+ a frec!enei, posibilitatea de acordare automat+ /n banda frec!enelor 123,(...12:,2 MH% cu pasul reelei frec!enelor de
f c = '2kHz 4 '(kHz 5 .

Acordarea tractelor de recepie se efectuea*+ cu

a;utorul blocurilor de control 9i automati*are, incluse /n fiecare radiocanal duple8 F !c#ii(e tract ( i de rece-#ie <a preg+tirea funcion+rii, fiec+re tract de recepie se acordea*+ la frec!ena =sa> de lucru frec, /nc/t frec!enele de recepie ale tractelor !ecine trebuie s+ fie una fa+ de alta la o distan+ /n frec!en+ nu mai mic+ ca 41...:58 f c
= )((...):2kHz .

Canalul radiorecepie de m+surare include blocul de control 9i automati*are 9i radioreceptorul de m+surare. El se utili*ea*+ pentru m+surarea ni!elelor de control a semnalului pilot 4( semnal 66S?5 9i a perturbaiilor pe oricare din . frec!ene purt+toare de lucru de recepie a ,S, la fel 9i pe frec!enele purt+toare de recepie a altor ,S a sistemului, conform comen*ilor de control, transmise din centrul de comutaie @AB. 7n a9a fel, receptorul de m+surare poate automat s+ se reacorde*e pe oricare din ).( de frec!ene purt+toare /n banda de 123,(...12:,2 0"*. Proced ra de m&" rare a ca(it&#ii "em!a( ( i de rece-#ie Canalul radiorecepie de m+surare include blocul de control 9i automati*are 9i radioreceptorul de m+surare. El se utili*ea*+ pentru m+surarea ni!elelor de control a semnalului pilot 4( semnal 66S?5 9i a perturbaiilor pe oricare din . frec!ene purt+toare de lucru de recepie a ,S, la fel 9i pe frec!enele purt+toare de recepie a altor ,S a sistemului, conform comen*ilor de control, transmise din centrul de comutaie @AB. 7n a9a fel, receptorul de m+surare poate automat s+ se reacorde*e pe oricare din ).( de frec!ene purt+toare /n banda de 123,(...12:,2 0"*.

No#i !e de 7ca!a( de a-e(8 Crimul radiocanal duple8 ,S /n conformitate cu organi*area comunicaiei 9i controlului pre*int+ canalul =de apel>.Canalul de apel este canalul destinat doar pentru apelurile staiilor mobile din partea ,S 9i r+spunsul la apeluri. F !c#ii(e tract ( i de emi"ie Tractele de emisie /n radiocanalele duple8 pre*int+ radioemi+toare tipice care lucrea*+ /n banda de frec!ene de 1D3,(...1D:,2 MH%, cu reglarea automat+ discret+ a puterei de ie9ire
ies

de la +49* p/n+ la *+ :. 6i8area a . frec!ene de lucru de

emisie femis. se efectuea*+ cu a;utorul blocurilor de control 9i automati*are respecti!e. 7n afar+ de aceasta acordarea frec!enei de emisie se efectuea*+ /n blocurile de unire a canalelor de emisie /n 67 4combainere5. ,locul de unire /n trunc3i a canalelor de emisie /n 67 4combainere5 pre*int+ sarcina de re*onan+ a tractelor de emisie. &n combainer une9te ie9irile a patru tracte de emisie. Cu a;utorul organelor de reglare 9i circulatoarelor se asigur+ o de*legare /n 67 a tractelor de emisie /ntre ele la lucrul pe o sarcin+. 6iltrarea necesar+ se atinge cu condiia, c+ frec!enele f emis sunt /ndep+rtate una de alta la !aloarea decala;ului
f p = 4 1...:5 fc

-istribuitorul de recepie multicanal de 67 4amplificator distribuitor5 asigur+ unirea intr+rilor a nou+ tracte de recepie a blocului de canale la funcionarea pe o anten+. ,ucla pentru !erificarea radiocanalelor duple8 /n 67 asigur+ posibilitatea conect+rii ie9irilor de m+surare a tractelor de emisie la intr+rile corespun*+toare ale tractului de recepie, ce pre*int+ perec3i duple8e, 9i forma*+ /n a9a fel bucla de m+surare f+r+ emisie /n =eter>.

Noi !e de ca!a(e de tra6ic '! BS BD203N Canale de trafic E sunt canalele ce se utili*ea*+ pentru transmiterea informaiei utile dup+ reali*area leg+turii. 7ntotdeauna /ntr o celul+ trebuie s+ e8iste un canal de trafic ce este marcat ca un canal liber. F !cii(e com$ai!ere(or de emi"ie ,locul de unire /n trunc3i a canalelor de emisie /n 67 4combainere5 pre*int+ sarcina de re*onan+ a tractelor de emisie. &n combainer une9te ie9irile a patru tracte de emisie. Cu a;utorul organelor de reglare 9i circulatoarelor se asigur+ o de*legare /n 67 a tractelor de emisie /ntre ele la lucrul pe o sarcin+. 6iltrarea necesar+ se atinge cu condiia, c+ frec!enele f emis sunt /ndep+rtate una de alta la !aloarea decala;ului
f p = 4 1...:5 fc

B(oc ( i!ter6e#ei BS BD203N ,locul interfeei se afl+ sub blocul canalelor 9i se delimitea*+ de el prin blocul !entilatorului. ,locul interfeei asigur+ conectarea modului la @AB cu a;utorul liniei de comunicaie multicanal 9i conectarea paralel+ a modulelor pentru m+rirea capacit+ii canalului ,S . ,locul interfeei asigur+ la fel controlul 9i m+surarea st+rii diferitor module funcionale ale ,S. 7n componena blocului interfeei intr+ c/te!a subblocuri 4fig.15. Cinci subblocuri din st/nga C<# )) pre*int+ liniile interfeei. Ele asigur+ conectarea ie9irilor modulului de semnal, de generator de multiple8are 9i ie9irilor audio cu alte module. Subblocul controlului 9i m+sur+rilor 0&A (3 se plasea*+ /n dreapta de la subblocurile C<# )). El asigur+ controlul 9i reglarea /n circuite a frec!enelor sonore a ,S. ,locul de m+surare are tensiunea de ie9ire cu frec!ena
f mas =)kHz ,

ni!elul c+ruia se reglea*+ cu poteniometrul de pe panoul de diri;are /n


2

limitele FD... 3( d,. Controlul se efectuea*+ cu a;utorul indicatorului.

Subblocul C<C )', amplasat /n drepta de la subblocul 0&A (3, pre*int+ un bloc de control local. El asigur+ controlul operaional al capacit+ii de lucru a ,S. Subblocul C<C )' este legat cu blocurile de control 9i de logic+ C& a radiocanalelor duple8 prin magistrala serie comun+. Comen*ile de control se transmit la ni!elul TT< logic+. #nformaia de control se indic+ pe un panou <C- a subblocului CC" )), a!/nd forma unui receptor de radiotelefon, care prin cablu se conectea*+ cu subblocul C<C )'. Subblocul CC" G are la fel o indicaie cu diod+ luminiscent+ 9i sonor+. Parametrii "em!a( ( i $(oc ( i de m&" rare ,locul de formare 9i prelucrare a semnalului frec!enei semnalului ( formea*+ 1 !ariante a

semnalelor de m+sur+ cu frec!enele de 3H22, 3H.2, 1()2, 1(12 "*. Alegerea ( se efectuea*+ cu o comand+ de diri;are 4IJK5, care se transmite de la blocul de control 9i logic+ 4diferite frec!ene ale semnalelor m+sur+toare se aloc+ acelor ,S, deser!esc clasterele /n care grupele frec!enelor de lucru a traficului se repet+5. 6rec!enele semnalului ( se formea*+ prin /mp+rirea frec!enei generatorului de cuar. <a prelucrarea semnalului ( tractul de anali*+ se /mparte /n dou+ ramuri. 7n prima ramur+ se m+soar+ ni!elul semnalului, /n ramura a doua Eni!elul *gomotului 4 f z = )(( Hz 5. Tractul de prelucrare permite obinerea a dou+ !ariante de comparaie a ni!elului semnalL*gomot M de la F)( p/n+ la F1( d, 4SLN ) 5 9i semnalL*gomot M de la 2 p/n+ la F)(d, 4SLN ' 5. -atele de comparaie se transmit /n @AB pentru luarea deci*iei. ;e!erator ( de c ar# de "em!a( -i(ot Neneratorul de cuar contribuie la formarea oscilaiilor etalon cu frec!ena fM'2 O"*, transmise de la generator cu
f

MD,1 0"* pe calea di!i*+rii frec!enei cu


f

RM'2D. <a ie9irea PQ se formea*+ oscilaii cu frec!ena

RS M40LR5

, care prin

6TT se !a sc3imba discret cu sc3imbarea coeficientului de di!i*are 0. Comen*ile la di!i*orul cu coeficientul de di!i*are !ariabil se transmit din blocul de control 9i de
D

logic+. Coeficientul de di!i*are 0 al sinteti*atorului TU asigur+ sc3imbarea frec!enei la ie9irea lui /n banda de 123,(...12:,1:2 0"* cu pasul minim al unei plase de frec!ene de
f c = '2kHz .

Casul plasei frec!enelor poate fi sc3imbat pe


=)'.2kHz 5

calea sc3imb+rii coeficientului de di!i*are O de ' ori 4 f c

la trecerea ,S

din banda de ba*+ a frec!enelor /n banda suplimentar+ la comanda 0TU. Te!"i !i(e BA 5i "em!a(i%area (or -e -a!o ( 6ro!ta( a( ( i ,locul de alimentare al ,S asigur+ obinerea tensiunilor de alimentare de stabili*are '1 V, )' V 9i H, 2 V. ,locul se alimentare este reali*at sub aspectul a dou+ suporturi. Crimul suport formea*+ tensiunea de '1 V 9i H,2 V, iar al doilea de )' V. ,locul de control /n componena blocului de alimentare are o logic+ program+, care asigur+ controlul operati! al capacit+ii de lucru a sursei de alimentare, protecia contra supratensiuni /n diferite circuite de alimentare, semnali*area lucrului blocului. Semnali*area funcion+rii ,A se reali*ea*+ cu beculee de semnali*are, amplasate pe panoul frontal al blocului de control, care indic+: e8istena tensiunii de intrare culoarea galben+, e8istena tensiunii mici culoarea !erde, e8istena erorii /n funcionarea ,A culoarea ro9ie. Sc<ema de "tr ct r& a 6orm&rii ca!a( ( i d -(e= a( BS BD203N ,locurile funcionale de ba*+ ale radiocanalului duple8 sunt tractul de recepie, tractul de emisie, blocul de diri;are 9i automati*are. Nrupa funcional+ a tractului de recepie include radioreceptorul cu sinteti*atorul RU 9i tractul semnalelor modulate RU A&-#W &6 4receptorul de frec!en+ ;oas+5. Nrupa funcional+ a tractului de recepie include radioreceptorul cu sinteti*atorul TU 9i tractul semnalelor modulate TU A&-#W &6 4emi+torul de frec!en+ ;oas+5. Nrupa funcional+ a blocului de diri;are 9i automati*are include blocul de control 9i de logic+, blocul de formare 9i prelucrare a semnalului m+surat 4semnalul (5, modemul semnalelor digitale 466S?5.
:

#ntr+rile 4ie9irile5 de frec!en+ ;oas+ ale radiocanalului duple8 se conectea*+ cu linia interfeei, intr+rile de frec!en+ /nalt+ se conectea*+ cu ramificatorul /n 67 multicanal, iar ie9irea de frec!en+ /nalt+ cu ie9irea unuia din combainere ,S. #e9irile de m+surare a radiocanalului duple8 se conectea*+ cu blocul de control 9i blocul controlului local al ,S 4/n sc3ema de structur+ nu se indic+5. ,locul de control 9i de logic+ se conectea*+ cu alte elemente ale ,S prin magistrala serie de adrese 9i de date 4/n sc3ema de structur+ nu se indic+5. Sc3ema de structur+ al radiocanalului duple8 al ,S se indicat+ /n fig. '.

6igura ' Sc3ema de structur+ a radiocanalului duple8 al ,S ,- '.N Caracteri"tici(e de 6rec>e!& a "em!a( ( i + ,locul de formare 9i prelucrare a semnalului ( formea*+ 1 !ariante a

semnalelor de m+sur+ cu frec!enele de 3H22, 3H.2, 1()2, 1(12 "*.

6rec!enele semnalului ( se formea*+ prin /mp+rirea frec!enei generatorului de cuar. <a prelucrarea semnalului ( tractul de anali*+ se /mparte /n dou+ ramuri. 7n prima ramur+ se m+soar+ ni!elul semnalului, /n ramura a doua Eni!elul *gomotului 4
f z = )(( Hz 5.

Tractul de prelucrare permite obinerea a dou+ !ariante de comparaie

a ni!elului semnalL*gomot M de la F)( p/n+ la F1( d, 4SLN ) 5 9i semnalL*gomot M de la 2 p/n+ la F)(d, 4SLN ' 5. -atele de comparaie se transmit /n @AB pentru luarea deci*iei. Si!te%ator ( emi#&tor ( i BS BD203N Wscilaiile generatorului modulat /n frec!en+ N06 4X0Y5, amplificate /n tractul amplificatorului de grup, se transmit la di!i*orul la 0 9i apoi la detectorul de fa*+ -6 4PQ5. <a alt+ intrare a PQ se transmit oscilaiile etalon cu frec!ena fM'2 O"*, transmise de la generatorul de cuar
f

MD,1 0"* pe calea di!i*+rii frec!enei


f

cu RM'2D. <a ie9irea PQ se formea*+ oscilaii cu frec!ena

RS M40LR5

, care

prin 6TT se !a sc3imba discret cu sc3imbarea coeficientului de di!i*are 0. Comen*ile la di!i*orul cu coeficientul de di!i*are !ariabil se transmit din blocul de control 9i de logic+. Coeficientul de di!i*are 0 al sinteti*atorului TU asigur+ sc3imbarea frec!enei la ie9irea lui /n banda de 123,(...12:,1:2 0"* cu pasul minim al unei plase de frec!ene de
f c = '2kHz .

Casul plasei frec!enelor poate fi sc3imbat


=)'.2kHz 5

pe calea sc3imb+rii coeficientului de di!i*are O de ' ori 4 f c

la trecerea

,S din banda de ba*+ a frec!enelor /n banda suplimentar+ la comanda 0TU. Tract ( de 6rec>e!#& a( emi#&tor ( i BS BD203N Tractul radiofrec!enei include trei eta;e de amplificare a tensiunii 4I"5 9i dou+ eta;e de amplificare a puterii 4I05. Eta;ele de amplificare a tensiunii se alimentea*+ de la sursa de F)'V, iar eta;ele de amplificarea puterii de la o surs+ de F'1V. Amplificatorul de putere preliminar include amplificatoare de curent monotact. Eta;ul de ie9ire al emi+torului pre*int+ un amplificator de putere contratimp. Acordul amplificatorului de putere I0 cu tractul amplific+rii preliminare
H

9i sarcinii se efectuea*+ cu a;utorul transformatoarelor de acord speciale 4CT5. 6iltrul de frec!ene ;oase la ie9irea I0 asigur+ atenuarea armonicilor ' 9i 3 ale semnalului de ba*+. Cerec3ea de direcionare TU la ie9irea emi+torului ser!e9te pentru captarea semnalelor de m+surare a puterilor de emisie C (4&f5 9i reflectate CR 4&R5, care se transmit /n blocul de control. -e pe linia C( ce direcionea*+ cu perec3ea se scoate semnalul
U F = : dB ,

iar de pe linia CR Esemnalul


UR

U R = 3(dB .

Atenuatorul

mic9orea*+ semnalul de 1( de ori 9i asugur+ ni!elul lui permanent pentru lucrul nodului R6. <a cre9terea puterii reflectate semnalul de diri;are
U pc

blocul de control 9i de logic+ produce

, care asigur+ sc+derea coeficientului amplific+rii cascadelor

amplific+rii preliminare 9i de ie9ire I0. Cuterea semnalului la ie9ire poate s+ se sc3imbe discret de la (,3 la '( Z dup+ comen*ile blocurilor de control 9i de logic+. #e9irile tractelor de emisie a blocului de canale se conectea*+ cu antena translatoare prin blocuri de cone8iune a canalelor de transmiune ,X 4combainere5 9i filtrele de transmisie blocului de concordan+ dup+ ,X 4fig.),:5. &tili*area circulatorului, sarcinii de re*onan+ 9i filtrului de emisie asigur+ /nn+bu9irea *gomotelor tractului de emisie, precum 9i e8cluderea puterii transmise 9i reflectate la concordana cu JCQA 4TU ant.5. Sc<ema 6 !c#io!a(& a tract ( i de emi"ie a( BS BD203N Tractele de emisie /n radiocanalele duple8 pre*int+ radioemi+toare tipice care lucrea*+ /n banda de frec!ene de 1D3,(...1D:,2 MH%, cu reglarea automat+ discret+ a puterei de ie9ire
ies

de la +49* p/n+ la *+ :. 6i8area a . frec!ene de lucru de

emisie femis. se efectuea*+ cu a;utorul blocurilor de control 9i automati*are respecti!e. 7n afar+ de aceasta acordarea frec!enei de emisie se efectuea*+ /n blocurile de unire a canalelor de emisie /n 67 4combainere5. ,locul de unire /n trunc3i a canalelor de emisie /n 67 4combainere5 pre*int+ sarcina de re*onan+ a tractelor de emisie. &n combainer une9te ie9irile a patru tracte de emisie. Cu a;utorul organelor de reglare 9i circulatoarelor se asigur+ o de*legare /n 67 a tractelor de emisie /ntre ele la lucrul pe o sarcin+. 6iltrarea necesar+ se atinge cu
)(

condiia, c+ frec!enele f emis sunt /ndep+rtate una de alta la !aloarea decala;ului


f p = 4 1...:5 fc

-istribuitorul de recepie multicanal de 67 4amplificator distribuitor5 asigur+ unirea intr+rilor a nou+ tracte de recepie a blocului de canale la funcionarea pe o anten+. ,ucla pentru !erificarea radiocanalelor duple8 /n 67 asigur+ posibilitatea conect+rii ie9irilor de m+surare a tractelor de emisie la intr+rile corespun*+toare ale tractului de recepie, ce pre*int+ perec3i duple8e, 9i forma*+ /n a9a fel bucla de m+surare f+r+ emisie /n =eter>.Sc3ema tractului de emisie este pre*entat+ /n figura 3.

6igura 3 Sc3ema funcional+ tractului de emisie a blocului canalelor Sc<ema 6 !c#io!a(& a tract ( i de rece-#ie a( BS BD203N Semnalele de radiofrec!en+ se transmit la intrarea tractului de radiofre!en+ din ramificatorul ,X a ,S 9i apoi la primul con!ertor. 7n calitate de prima 3eterodin+ se utili*ea*+ sinteti*atorul receptorului YI". Centru stabili*area frec!enei generatorul de cuar cu frec!ena
f OKT = D.1 MHz ,

fT)

YI"

este conectat /n inelul PAJX. Ce PQ se transmit oscilaiile de etalon de la prin /mp+ritorul RM'2D ori. <a alt+ intrare PQ se transmit oscilaiile cu frec!ena f T ' prin /mp+ritorul de 0 ori.
))

Coeficientul de /mp+rire 0 se pote sc3imba dup+ semnale care sunt transmise din blocul de logic+. 7n a9a fel, se formea*+ oscilaia de frec!ena f T ) = 4 M L R5 D.1MHz . <a scimbarea frec!enei radiosemnalului
f c = '2kHz .
fp

frec!ena f T ) se sc3imb+ concord/ndu

se pe calea sc3imb+rii coeficientului de /mp+rire 0 4QJ?Q5 cu pasul reelei Valoarea primei frec!ene pariale
f pf ) = f p f T ) = ').1 MHz .
f pf )

cu toate acestea r+m/ne necs3imbat+


f pf )

Semnalul frec!enei

dup+ amplificare se e!idenia*+

de primul filtru de cuar. -up+ prima transformare se asigur+ selecia recepiei pa canalul =oglind+>. A doua transformare a frec!enei cu a;utorul 3eterodinei a doua cu frec!ena
f T ' = ')..22MHz ,

formate de autogeneratorul de cuar. <a transformarea a doua a Wscilaiile cu frec!ena de


f pf '
f pf '

frec!enei

f pf ) = f pf ) f T ' = 122kHz .

se e!idenia*+

succesi! de dou+ filtre de cuar, acordate pe frec!ena

, 9i a!/nd ben*ile de

frec!en+ de 'A6M:,2 O"*. Cu aceasta se asigur+ selecia dup+ canalul !ecin, la fel 9i amplificarea de ba*+ a semnalului. -e pe ie9irea amplificatorului dup+ prima 9i a doua filtrare oscilaiile
f pf '

se transmit la dispo*iti!ul de sumare 4IC5. <a ie9irea


fb

IC se formea*+ o tensiune de frec!en+ de b+taie cuar ascilaiile para*ite.


f pf '

4semnalul RSS#5, care se

transmite /n blocul de control 9i de logic+. -e pe ie9irea celui de al doilea filtru de se transmit pe amplificatorul limitator 9i detectorul de frec!en+. Amplificatorul limitator asigur+ e8cluderea modulaiei /n amplitudine Sc3ema funcional+ a tractului de recepie este pre*entat+ /n figura 1

)'

6igura 1 Sc3ema funcional+ a tractului de recepie P(a! ( de 6rec>e!#e a(e BS BD203N A!/nd urm+torii parametri , obinem planul de frec!ene:
FBS-ME M 12:, 2 E 123 [0"*\ FMB.BS M1D:,2 E 1D3 [0"*\ F M 1,2 [0"*\ fc M '2O"* M (,('2 [0"*\

6igura 2 Clanul de frec!ene pentru ,S ,- '.N


)3

CONCLU?II: Efectu/nd aceast+ lucrare de laborator am studiat teoretic structura i parametrii staiei de ba*+ ,- '.N pentru reeua celular+ de comunicaii mobile /n standardul N0T 12(i. Au fost scoase /n e!iden+ momentele c3eie ale sistemului N0T 12(. W caracteristic+ important+ este faptul c+ num+rul canalelor de trafic este acelai cu num+rul total al canalelor e8clu*/ndu se ben*ile de protec ie. &n a!anta; al sistemului ar fi faptul c+ filtrul de corecie al tractului semnalelor modulate asigur+ /nn+bu9irea *gomotelor /n afara ben*ei de ba*+ a canalului astfel sistemul are o re*isten+ sporit+ la *gomote /n comparaie cu alte sisteme.

Bi$(io@ra6ie. )5 #ndicaii metodice la lucrarea de laborator Nr. 3 la disciplina =Comunicaii mobile> cu tema =Studierea staiei de ba*+ pentru sistemul de C0 N0T 12(i>.C"#$#N%& &.T.0 '((D.

)1