Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Teoretic Costeti

Judeul Arge
Test de verificare
Tema: Rezolvarea sistemelor de ecuaii liniare, regula lui Cramer
Rangul unei matrice
Clasa: XI D
rofil: Real
!"ecializarea: #tiinele naturii
$r %
%& !e d' sistemul:

'

+ +
+ +
+ +
%
(
%
z y x
z my mx
z y mx
a) !' se determine R m astfel *nc+t sistemul s' se rezolve cu regula lui Cramer
,) !' se rezolve sistemul "entru - m
c) !' se rezolve sistemul "entru
{ } % R m
(& .ie matricea

,
_

% (
- %
/ ( %
m
m A
a) !' se determine rangul matricei A "entru % m
,) !' se determine R m astfel *nc+t
/ rangA
c) !' se determine R m astfel *nc+t suma elementelor "rimelor dou' linii s' fie
egal' cu "rodusul elementelor ultimei linii&
$r (
%& !e d' sistemul:

'

+ +
+ +
+ +
%
(
%
z my x
z my mx
z y x
a) !' se determine R m astfel *nc+t sistemul s' se rezolve cu regula lui Cramer
,) !' se rezolve sistemul "entru - m
c) !' se rezolve sistemul "entru
{ } % R m
(& .ie matricea

,
_

% - /
% (
( %
m
m
A

a) !' se determine rangul matricei A "entru % m
,) !' se determine R m astfel *nc+t
/ rangA
c) !' se determine R m astfel *nc+t suma elementelor "rimelor dou' coloane s' fie
egal' cu "rodusul elementelor ultimei coloane&