Sunteți pe pagina 1din 4

Profesionisti (persoane fizice si juridice)

Profesionistul reprezinta o categorie speciala de subiecte de drept deosebit de importanta pentru relatiile guvernate de dreptul afacerilor. Calitatea de profesionist determina conditii special de indeplinire a obligatiilor. Profesionistul este acea persoana fizica sau juridica ce exploateaza o intreprindere (se intelege prin exploatare, desfasurarea unei activitati organizate intr-un mod sistematic, cu scopul de a produce si valorifica diverse marfuri, precum si de a presta servicii indiferent de obtinerea de venituri. Profesionistul poate desfasura o activitate avand un scop lucrative (sa obtina profit) sau nelucrativ (nonprofit) Dreptul afacerilor se aplica cu precadere profesionistilor ce urmaresc obtinerea de profit, deci se poate discuta despre exploatarea unei intreprinderi economice (desfasurarea in mod sistematic, permanent si organizat in vederea producerii si comercializarii de marfuri, precum si prestarii de servicii cu scopul obtinerii de profit. Intreprinderea nu este o entitate, ea reprezinta o activitate ce se desfasoara intr-un anumit mod; sistematic, organizat si are caracter permanent. Activitatea economica desfasurata de profesionistii persoane fizice este reglementata de OUG nr. 44/2008 (o persoana fizica desfasoara activitati economice in una din urmatoarele forme: 1) Persoana fizica autorizata (PFA) 2) Intreprindere individuala 3) Intreprindere familiala; Din cele 3 forme numai intreprinderea familiala este o forma asociativa, necesita cel putin 2 persoane pt constituite. La baza IF se gaseste un act de constituire ce trebuie sa fie incheiat sub sanctiunea nulitatii in forma scrisa, semnat si datat de membrii IF. In acordul de constituire trebuie mentionat numele membrilor intreprinderii. Numirea unui reprezentant al IF, care va reprezenta membrii intreprinderii in raporturile cu tertii. Se precizeaza cotele in care fiecare membru participa la impartirea veniturior si cheltuielilor. Daca se constituie un patrimoniu de afectatiune se va preciza cota cu care fiecare membru participa la formarea acestui patrimoniu. Conditiile de desfiintare ale intreprinderii Durata intreprinderii

De regula, patrimonial reprezinta totalitatea drepturilor patrimoniale si a obligatiilor patrimoniale ce apartin unei persoane. Titularul unui patrimoniu, in calitate de persoana fizica poate sa aloce anumite drepturi din activul sau patrimonial desfasurarii unei activitati (orice activitate). Rezulta ca aceste drepturi sunt afectate desfasurarii activitatii. Constituirea patrimoniului de afectatiune nu este obligatoriu, ea se realizeaza prin declararea acesteia in registrul comertului. Scopul patrimoniului de afectatiune: odata constituit, obligatiile ce rezulta din desfasurarea activitatii se localizeaza in pasivul patrimoniului de afectatiune; creditorii persoanei fizice care are calitatea de profesionist, vor executa silit mai intai drepturile ce se gasesc in activul patrimoniului de afectatiune si numai insituatia in care datoriile profesionale nu se sting in acest fel, creditorii profesionistului vor executa silit si celelalte prepturi care se gasesc in patrimoniul personal. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le intruneasca o persoana fizica pentru a dobandi calitatea de profesionit? Sa aiba capacitate deplina de exercitiu (pot fi membrii ai intreprinderii familiale si minorii ce au implinit 16 ani). Nu pot dobandi calitatea de profesionit persoanele care se afla intr-o situatie de

incompatibilitate cu aceasta calitate din cauza unei functii detinute, sau ca urmare a unei profesii (liber profesionistii), de asemenea nu pot dobandi aceasta calitate persoanele care sunt decazute din acest drept ca urmare a unei condamnari pentru savarsirea unor infractiuni economice. Persoanele fizice trebuie sa fie cetateni romani, sau ai uniunii europene sau cetateni ai unui stat ce face parte din spatiul economic european. Trebuie sa aiba pregatirea necesara desfasurarii activitatii pentru care solicita inregistrarea in Reg. Comertului. Trebuie sa indeplineasca ansamblul conditiilor prevazute de lege pentru desfasurarea activitatii pt care primeste inregistrare (acese conditii sunt prevazute pt protectia muncii, protectia impotriva incendiilor, protectia consumatorilor pt care se prevad anumite conditii de igiena, in deosebi in alimentatia publica etc.) Persoana fizica trebuie sa desfasoare activitatea in conditii de legalitate, adica numai dupa ce a obtinut inregistrarea la Reg. Comertului (certificat de inregistrare si autorizare). Desfasurarea de activitati economce fara autorizatie legala constituie infractiune.

Calitatea de profesionist poate sa fie cumulata de regula cu cea de angajator, adica persoana fizica poate sa utilizeze forta de munca a altor persoane in desfasurarea activitatii. In mod exceptional intreprinderea familiala NU poate sa aiba angajati. Sunt membrii de familie sotul, sotia, copii acestora (minim 16 ani), precum si rudele lor pana la gradul 4 inclusiv. Profesionistii au anumite obligatii ce decurg din aceasta calitate; trebuie sa aiba o evidenta contabila, sa intocmeasca documente financiar contabile pe care sa le inregistreze potrivit legii in anumite registre special (reg. jurnal, inventor etc.), trebuie sa desfasoare in mod legal activitatea economica cu indeplinirea tuturor formalitatilor (inregistrarea la Reg. Comertului, inreg la autoritatea fiscal etc.); trebuie sa respecte regulile unei concurente oneste a.i. sa nu savarseasca acte care sa distorsioneze piata; trebuie sa-si constituie un fond de comert (nu se confunda cu conceptul contabil de fond comercial): totalitatea bunurilor si drepturilor pe care titularul lor (profesionistul) le afecteaza desfasurarii activitatii economice, spre deosebire de patrimoniu ce este o universalitate de drept (juridical) in care sunt incluse si obligatii, fondul de comert este o universalitate de fapt deoarece nu include obligatii. Fondul de comert poate fi instrainat in temeiul unor acte juridice diverse cum ar fi vanzare-cumparare, donatie, inchiriere, leasing, sau se poate garanta un imprumut (se gajeaza). Fondul de comert, din perspectiva acestor operatiuni este un bun mobil necorporal. Alcatuire fond comert: Bunuri corporale (existenta fizica) mobile sau imobile. Bunuri necorporale, vadul comercial, clientele, drepturi de proprietate industrial (brevet de inventie, inovatie, marca, emblema, firma, desen industrial, model industrial), drepturi de proprietate intelectuala (drept de autor). In mod obligatoriu se gasesc firma, vad comercial si clientele Firma reprezinta elemental de individualizare a profesionistului in raport cu toti ceilalti profesionisti. Ea este numele persoanei fizice sub care aceasta desfasoara activitati economice (coincide cu numele civil sau cu denumirea persoanei juridice); trebuie inregistrata la Reg. Comertului, ca urmare a inregistrarii, titularul dobandeste un drept exclusiv asupra firmei. Firma se instraineaza numai impreuna cu fondul de comert Vadul comercial reprezinta aptitudinea fondului de comert de a atrage clientela, acesta poate consta atat intr-un loc accesibil sau vizibil fie intr-o serie de operatiuni care au ca efect atragerea clientelei. Clientela reprezinta ansamblul persoanelor ce utilizeaza constant bunurile sau serviciile profesionistului.

Obligatiile profesionale revin nu numai profesionistilor persoane fizice ci si celor juridice.

Persoane juridice profesioniste

Exista o categorie larga de prof. care desfasoara activitate economica (90% din aceasta). Trei mari categorii: Pers juridice private, al caror capital social e furnizat exclusive de particular. Pers juridice de drept public detinute integral de stat si implicate in activitati ce constituie monopol de stat (regii autonome). Pers juridice cu capital public privat ce desfasoara activitati importante pt economie (companii nationale)

In cadrul pers juridice private o categorie aparte o reprezinta: societatile cooperatiste. Legea 31/1990 ce se completeaza cu prevederile Codului Civil privind societatile reglementeaza acele societati care sunt de nationalitate romana, au nat. romana societatile care si-au stabilit sediul social pe teritoriul romaniei. L 31 reglementeaza 5 forme de societati, toate avand personalitate juridica (SNC, SCS, SCA, SA, SRL) SNC: Societate in nume colectiv SCS: Societate in comandita simpla SCA: Societate in comandita pe actiuni SA: Societate pe actiuni SRL: Societate cu raspundere limitat

SNS si SCS alcatuiesc societati de persoane SCA si SA alcatuiesc societati de capitaluri SRL-ul imbina avantajele pe care le prezinta celelalte 4 societati anterioare. Cum raspund membrii societatii pentru indeplinirea obligatiilor asumate de societate? In cadrul societatilor de persoane asociatii raspund nelimitat in solidar pt. obligatiile societatii daca societatea nu are resurse suficiente sa suporte executarea obligatiilor; rezulta ca in toate situatiile, pentru obligatiile societatii este tinuta societatea pentru ale indeplinii, fiind debitorul acesteia. In subsidiar, adica in ipoteza in care societatea debitoare nu isi poate indeplinii obligatiile, atunci se pune problema raspunderii asociatilor. Ce inseamna raspundere nelimitata? In solidar? Asociatii raspund cu intreaga lor avere. In solidar, adica oricare dintre asociati este obligat sa acopere integral datoria societatii (ulterior, asociatul care a platit datoria se va indrepta impotriva celuilalt asociat pentru cota lui din datorie). In cadrul socitatilor de capital (cu o exceptie) si in cazul SRL, membrii societatii raspund pt obligatiile acesteia in limita aportului lor la capitalul social. In cazul societatilor in comandita (SCS, SCA) distingem doua cagorii de asociati: comanditari si comanditati sunt cei care dau ordine si plateste operatiunea comandata; comanditatul de regula executa, prin urmare asociatii comanditati raspund limitat in urma aportului la capitalul social, insa nu se implica in conducerea curenta a societatii (nu pot fi administratori). Comanditarii raspund limitat cu averea si sunt cei ce administreaza societatea.

Societatile de persoane sunt constitute de catre asociati, pornind de la increderea reciproca pe care o au unii fata de altii, in calitatile lor de a desfasura activitati economice. Actul constitutive, este un contract de societate in continut si trebuie incheiat in forma autentica intrucat raspunderea este nelimitata (a semnatarilor). Asociatii pot contribui la formarea capitalului social, cu toate cele trei tipuri de acorduri la care se adauga un acord specia specific numai asociatilor care raspund nelimitat si care nu intra in componenta capitalului social; acesta este aportul in munca (aport in industrie). Pentru aceasta categorie de aport, asociatii au drept in dividende, insa nu primesc parti sociale. Categorii de aporturi: In numerar (sume de bani). Aest aport este obligatoriu pentru constituirea capitalului social al tuturor societatilor. In natura (contributii cu anumite drepturi reale, adica drepturi care se exercita asupra unor bunuri). Se poate contribui fie cu dreptul de proprietate, fie doar cu desmembramant al acestuia dreptul de folosire, sau usufruct etx - Aporturile in natura sunt permise la constituirea oricarei societati. In creante, reprezinta contributia ce consta intr-un drept de creanta inca neexercita, pe care asociatul il transfera societatii; rezulta ca debitorul creantei va achita datoria noului sau creditor (societatea). Aceste aporturi sunt interzise in cazul: SRL si SA ce se constituie prin subscriptie publica.

Legea nu prevede un capital social minim obligatoriu (pentru societatile colective). Cap. Social al acestora se imparte in parti sociale sau de interes. Acestea reprezinta titluri de valoare pe care societatea le acorda asociatilor in schimbul aporturilor, insa acestea nu sunt transmisibile in principiu si nu sunt negociabile. In mod exceptional partile sociale ale acestor societati se transmit pe care succesorala daca sa prevazut expres acest lucru in actul constitutive, deci aceste societati sunt inchise, in care in principiu nu sunt cooptati tertii. Organul de decizie este AGA, care adopta hotarari cu unanimitate de voturi. De regula societatea este administrata de unul dintre asociati, dar aceasta calitate poate fi detinuta si de terti. Atributiile cenzorilor sunt indeplinite de asociatii care nu sunt administrator. O cauza speciala de dizolvare a acestor scocietati este incetare existentei unuia dintre asociati, ceea ce duce la reducerea numarului minim de asociati la unul. Societatile de capital Desfasoara activitati economice de mare anvergura, de altfel mediul financiar bancar permite exclusiv societati pe actiuni care desfasoara operatiuni bancare, de finantare (leasing etc.), asigurare si reasigurare. Aceste societati se bazeaza exclusive pe fonduri banesti, rezulta ca au un numar mare de membrii denumiti actionari (SA). Actionarii raspund in limita aportului lor la capitalul social. Numarul minim pentru formarea unei SA este de 2 persoane. Actul constitutiv al unui SA, cuprinde atat contractual de societate, cat si statutul societatii (in statut sunt precizate organizarea interna a societatii, ce este deosebit de complexa, precum si modul de reprezentare a scoietatii in raport cu tertii). Legea prevede un capital minim obligatoriu in cuantum de 90 000 lei, reprezentand echivalentul de 25 000 EUR. Capitalul social se imparte in actiuni (val minima este de 10 bani/ actiune) Actiunile reprezinta titluri de valoare negociabile si transmisibile.