Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


9 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009
1. Se consideră funcţia f : \ → \, f ( x ) = x − sin x .
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare.
5p b) Admitem că pentru fiecare n ∈ ` ecuaţia f ( x ) = n are o soluţie unică xn . Să se arate că şirul
( xn )n∈`* este nemărginit.
xn
5p c) Să se calculeze lim , unde şirul ( xn )n≥1 a fost definit la b).
n→∞ n
1 xn
2. Fie funcţiile f , g n : [ 0,1) → \, f ( x) = , g n ( x) = , unde n ∈ `* .
1− x 1− x
1
5p a) Să se calculeze ∫2 ( f ( x ) − g ( x)) dx .
0
2

1
1
5p b) Să se arate că ∫
0 ≤ 2 g n ( x)dx ≤ n , ∀ n ∈ `* .
0 2
 1 1 1 1 
5p c) Să se arate că lim  + + + ... +  = ln 2 .
n→∞  1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 2
3⋅ 2 3
n ⋅ 2n 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1