Sunteți pe pagina 1din 12

Delta Dunarii

>

Localizare<

Poziia sa geografic este delimitat de urmtoarele coordonate: 28 10 50 longitudine estic (Cotul Pisicii) 29 42 45 longitudine estic (Sulina) 45 27 latitudine nordic (bra ul C!ilia" #$ 4%) 44 20 40 latitudine nordic (Ca&ul 'idia)( Prin rezervaie trece paralela 45 care marcheaz jumtatea distanei dintre Ecuator i Polul Nord

>

Prezentare Generala<

Valoare universala
)nica delt din lu$e" declarat re*er+a ie a bios,erei -n de constituire. 1990 Su&ra,a a 580000 !a / 2"5 0 din su&ra,a a 1o$2niei (3ocul 22 4ntre deltele lu$ii 5i locul % 4n 6uro&a" du& 7olga 5i 8uban) )na dintre cele $ai $ari *one u$ede din lu$e / ca !abitat al &srilor de a& Cea $ai 4ntins *on co$&act de stu,ri5uri de &e &lanet )n $u*eu +iu al biodi+ersit ii" %0 ti&uri de ecosiste$e 9 banc de gene natural" de +aloare inesti$abil &entru &atri$oniul natural uni+ersal

Valoarea universal a Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii a fost recunoscut prin includerea acesteia n reeaua internaional a rezervaiilor biosferei (1990), n cadrul Pro ra!ului "#$%& '( B(#)*+R,-($,B) lansat de %.+)/#0 Rezervaia Biosferei Delta Dunrii a fost recunoscut n septe!brie 1991, ca 1on u!ed de i!portan internaional, !ai ales ca 2abitat al psrilor de ap3 /onvenia R,$),R 1

4aloarea de patri!oniu natural universal a Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii a fost recunoscut prin includerea acesteia n &ista Patri!oniului $ondial /ultural 5i .atural, n dece!brie 19900 4aloarea patri!oniului natural 5i eficiena planului de !ana e!ent ecolo ic aplicat n teritoriul Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii au fost recunoscute prin acordarea n anul 6000 a Diplo!ei +uropene pentru arii prote7ate (rennoit n 6008 5i 6010)0
:ncluderea 1;<< 4$&reun cu 1e*er+a ia ;ios,erei <unrea din )craina 4n re eaua interna ional a re*er+a iilor bios,erei trans,rontier 1o$2nia = )craina 1999(

Clima
Cli$a <eltei <unrii se 4ncadrea* 4n cli$atul te$&erat/continental cu in,luen e &ontice( 1egi$ul ter$ic (te$&eratura aerului) are +alori $oderate cu o u5oar cre5tere de la +est s&re est( Cantitatea $are de cldur este dat de durata $edie anual de strlucire a soarelui care este de cca( 2(%00/2(500 ore" iar radia ia solar global 4nsu$ea* anual 125/ 1%5 #cal>c$2" ,iind &rintre cele $ai $ari din ar(

Zonare funcional?

!onele strict protejate / 20 *one / ocu& o su&ra,a total de 50 904 !a (8"70 din su&ra,a a re*er+a iei)( -cestea sunt &rote@ate 4n $od obligatoriu 5i re&re*int e5antioane ,oarte &utin deran@ate" re&re*entati+e &entru ecosiste$ele naturale" terestre 5i ac+atice din re*er+a ieA !onele tampon au ,ost stabilite 4n @urul *onelor cu regi$ de &rotec ie integral( 6le ocu& o su&ra,a total de 222 99B !a (%8"50 din su&ra,a a re*er+a iei) 5i au ,ost dese$nate &entru atenuarea i$&actului antro&ic asu&ra *onelor &rote@ate( !onele de dezvoltare dura"il aco&er o su&ra,a total de %0B 100 !a (52"80 din su&ra,a a re*er+a iei)( 6le cu&rind terenuri a,late 4n regi$ liber de inunda ie" terenuri 4ndiguite &entru ,olosin agricol" &iscicol 5i sil+ic 5i terenuri &e care sunt a$&lasate a5e*ri u$ane( !onele de reconstrucie ecologic sunt su&ra,e e de teren 4n cadrul crora -d$inistra ia 1e*er+a iei des,5oar acti+it i de re,acere a ec!ilibrului ecologic 5i de renaturare a *onei a,ectate" ,olosind $i@loace te!nice 5i te!nologii adec+ate( !one strict protejate: 1( 19CC- / ;)D-:97- (9 B25 !a) %( 1?<)C) (2 500 !a) 5( 7?E-G) / 3)FH)36I (1 B25 !a) 7( S?1?E)1: ')1:HD:93 (87 !a) 9( :FS)3- P9P:F- (98 !a) 11( P61:E6-CC-/ 36-D97- (4125!a) 1%( H1:F<)3 3)P:391 (2 075 !a) 15( H1:F<)3 CD:E)C (2 %00 !a) 17( P9EC9-7- (B25 !a) 19( :FS)3- C6-P3-C6 (117 !a) !one tampon: 'ati a/'er!ei/3etea (22(5B0 !a)" Contea (12(500 !a)" 2( P?<)16- 36E6- (2 825 !a) 4( F6;)F) (115 !a) B( P?<)16- C-1-91'-F (2250!a) 8( -1:F:C)3 616FC:)C (50 !a) 10( S-C-3:F J?E9-F6 (21 410 !a) 12( C-P)3 <939C'-F (125 !a) 14( :SE1:- / S:F9:6 (400 !a) 1B( 19E)F<) (228 !a) 18( ;63C:)H (110 !a) 20( P1)F<) C) P?S?1: (187 !a)

Caraor$an (1%(8%0 !a)" 3u$ina / 7ta,u (1%(4B0 !a)" <rano+ (21(7B0 !a)" Srturi/'urig!iol (5 !a)" 3acul 1otundu (1(240 !a)" :nsula Po&ina (2B0 !a)" Ca&ul <olo5$an (28 !a)" J$eica/Sinoie (%1(510 !a)" 3acul Potcoa+a (2(9%7 !a)" Peritea5ca/3ea!o+a (210 !a)" Jona ta$&on $arin (10%(000 !a)(

>
Flora

biodiversitate<

Glora din 1;<< este re&re*entat de # $%$ de taKoni" iar circa 700 din +egeta ia deltei este do$inat de stu, (Phragmites australis)" &a&ura (Typha angustifolia)" asocia iile de Scir&etu$ 5i de +egeta ia de stu, de &e &lauri(

&n lacuri' canale' se 4nt2lnesc &lante ac+atice re&re*entate de s&ecii sub$erse. nu,r (Nymphea sp., Nuphar)" ciulinul de balt (Trapa natans)" Potamogeton sp(" Myriophyllum sp(" Utricularia sp(

Pdurile de salcie se 4nt2lnesc &e $alurile $ai 4nalte (Sal ix trianda" Salix fragilis si Salix alba) 4n ti$& ce salcia cenu5ie de talie $ic (Salix cinerea) se 4nt2lne5te &e $alurile $ai @oase(

&n pdurile (etea i )araorman' de*+oltate 4n *onele @oase 5i $ai u$ede dintre grindurile de nisi& nu$ite L!as$aceM se 4nt4lnesc s&ecii de ste@ar (Quercus robur, Quercus pedunculiflora) 4$&reun cu s&ecii de ,rasin ( raxinus angustifolia" raxinus pallisiae)" cu s&ecii +ariate de arbu5ti sau de &lante c ratoare cu$ sunt. +i a salbatic (!itis sil"estris) sau liana (Periploca graeca)( *unele se caracteri*ea* &rin &re*en a asocia iilor de arenacee (cu #oeleria pyramidata" #oeleria glauca, estuca pallens, etc()(

&n zonele cu soluri srate sunt ,rec+ente asocia iile de &lante !alo,ile cu Salicornia herbacea,Suaeda maritima, Puccicinelia distans, $eluropus littoralis, 5i %imonium gmelini(

9 categorie distinct o ,or$ea* &lantele ,r rdcini" plantele plutitoare cu$ sunt. Sal"inia natans" trei s&ecii de %emna, &olffia arrhi'a, Utricularia "ulgaris, 5i Spirodela polyrrhi'a.

Fauna
<atorit condi iilor &rielnice create de +arietatea $are de !abitate terestre 5i ac+atice" &recu$ 5i &roKi$itatea c2tor+a sub*one ale regiunii ,aunistice &alearctice (eK( $editeranean" &ontica" eur/asiatic)" ,auna 1;<< este re&re*entat de 4(029 de s&ecii (%(477 ne+ertebrate 5i 552 +ertebrate)( Neverte"ratele ,or$ea*" de de&arte cea $ai $are &arte din ,auna 1;<< cu %(477 de s&ecii( <in acestea sunt 7% de s&ecii de +ier$i 5i roti,ere" 91 de s&ecii de $olu5te" 115 s&ecii de crustacee" 1B8 de s&ecii de ara!nide 5i 2(244 de s&ecii de insecte( P4n 4n &re*ent au ,ost descrise %7 de s&ecii noi &entru 5tiin " inclu*2nd un +ier$e Proleptobchus deltaicus, 5 s&ecii de ara!nide 1 s&ecie de &e5te #nipo(itschia cameliae 5i %0 de s&ecii de insecte" &rintre care )sophya dobrogensis, *iaulinopsis deltaicus 5i +omoporus deltaicus. +auna piscicol din 1;<< are o +arietate re$arcabil" cu&rin*2nd 1%5 de s&ecii( 'a@oritatea acestora sunt s&ecii de a& dulce" dar sunt re&re*entate 5i s&ecii $arine &recu$ 5i s&ecii euri!aline care triesc 4n 'area Feagr 5i &trund 4n <elt 5i 4n <unre 4n ti$&ul se*onului de re&roducere( -&roKi$ati+ o trei$e dintre s&ecii au ,ost 5i sunt +alori,icate econo$ic &rin &escuitul co$ercial intensi+" inclusi+ gru&ul de sturioni (s&ecie &ro!ibi a &entru o &erioada de 10 ani" 4nce&2nd cu 200B) 5i scru$bia de <unre ,$losa pontica)( +auna amfi"ienilor i a reptilelor este bine re&re*entat 4n 1;<<" cele $ai $ulte din s&ecii ,iind &rote@ate &rin lege( -$,ibienii sunt re&re*enta i de 10 s&ecii de broa5te. broasca de lac $are (-ana ridibunda)" bu!aiul de balt (.ombina bombina)" brotcelul ,+yla arborea)" broasca de &$2nt brun (Pelobates fuscus)" broasca r2ioas brun (.ufo bufo)" broasca r2ioas +erde ,.ufo "iridis)" ;roasca de &$2nt siriaca (Pelobates syriacus balcanicus)" -ana

lessone 5i 2 s&ecii de so&2rle de a&" triton (Triturus dobrogicus" T."ulgaris)( 1e&tilele sunt re&re*entate de 12 s&ecii inclu*2nd estudine" 5o&2rle (Sauria) 5i 5er&i (Serpentes)( 1;<< ra$2ne" 4nsa cea $ai renu$it &entru fauna ornitologic" ,iind 4nregistrate 4n total %%1 s&ecii (4n a,ara celor 520 de s&ecii in+entariate 4n toata 6uro&a de 7est)( Jona are o i$&ortan uni+ersal &entru cuibritul $ultor &o&ula ii de &sri cu$ sunt &elicanul co$un (Pelecanus onocrotalus)" &elicanul cre (Pelecanus crispus) 5i cor$oranul $ic ,Phalacrocorax pygmeus)( Se $ai 4nt2lnesc aici colonii i$&ortante de st2rc lo&tar ,Platalea leucorodia) 5i c2te+a s&ecii cuibritoare de +ultur codalb (+aliaeetus albicilla)( Jona <eltei <unrii este un loc de &o&as $a@or" at2t de &ri$a+ar c2t 5i de toa$n" &entru c2te+a $ilioane de &sri" 4n s&ecial rate" bar*a alb (Ciconia ciconia) 5i nu$eroase s&ecii de &sri de &rad( Nn se*onul de iarn" 1;<< g*duie5te gru&uri $ari de lebede si g25te" inclu*2nd a&roa&e 4ntreaga &o&ula ie de g2sc cu g2t ro5u (;ranta ru,icollis)( )ele $$, specii de psri includ: O cea $ai $are &arte a &o&ula iei 6uro&ene de &elican co$un (Pelecanus onocrotalus) 5i &elican cre ,Pelecanus crispus)A O B0 0 din &o&ula ia $ondial de cor$oran $ic (Phalacrocorax pygmaeus) O 50 0din &o&ula ia $ondial de g2sc cu g2t ro5u ( .ranta ruficollis) (&e &erioada iernii)( -amiferele sunt re&re*entate de 54 de s&ecii inclu*2nd s&ecii de i$&ortan a conser+ati+ euro&ean cu$ sunt +idra (%utra lutra) 5i nurca euro&ean (%utreola lutreola)( ;i*a$ul (/ndatra 'ibethicus) 5i $istre ul ,Sus scrofa) ce au i$&ortan econo$ic &entru blana 5i res&ecti+" &entru +2natoare( -l i &rdtori sunt re&re*enta i de !er$in (Mustela erminea)" c2inele enot (Nyctereutes procyonoides)" +ul&ea (!ulpes "ulpes) 5i &isica slbatic ( elis sil"estris)( Prin Con+en ia de la ;erna sunt &rote@ate un $are nu$r de &sri (%1% din totalul de %%1 s&ecii)" ur$2nd a&oi un nu$ar de 22 de s&ecii de $a$i,ere dintre care 7 s&ecii sunt strict &rote@ate" 5i de ase$enea un nu$r de 24 de s&ecii de &e5ti din care 22 s&ecii sunt &rote@ate(

.pecii de fauna declarate -/N0-EN1E 2(E N210344 e5istente in 36** .pecie7denumire Nr tiintific8denumire crt popular +otografie

2ct normativ de "az

1(

Tadorna tadorna > cli,arul alb

DC' 1B25>1955

2(

T. ferruginea > cli,arul ro5u

:bide$

%(

0or"us corax > corbul

PC' 7%4>19%%

4(

/tis tarda > dro&ia

PC' B00>19%%

5(

/. tetrax > s&urcaciul

:bide$

B(

Pelecanus onocrotalus > &elicanul co$un :bide$

7(

Pelecanus crispus> &elicanul cre

:bide$

<

8(

+imantopus Dc$ himantopus > &iciorongul 1B25>1955

9(

Platalea leucorodia > st2rcul lo&tar

:bide$

10(

1gretta alb2 > egreta $are

PC' B00>19%%

11(

1gretta gar'etta > egreta $ic

:bide$

12(

Neophron percnopterus > +ulturul !oitar :bide$

Testudo graeca ibera > 1%( broasca estoas de uscat

PC' 142>19%8

Ecosisteme
Nn 1;<< se 4nt2lnesc %0 de ti&uri de ecosiste$e (2% naturale 5i 7 antro&ice) ( +ormaiunile de ap cu&rind a&ele curgtoare (<unarea 5i bra ele sale &rinci&ale" canalele cu circula ie acti+ a a&ei" canale din *onele naturale cu circula ie a a&ei 4n regi$ liber" canale din interiorul &olderelor" cu sc!i$bul controlat al a&ei sau ,r sc!i$b de a&)" a&e dulci stttoare (lacuri cu o su&ra,a $are 5i>sau sc!i$b acti+ de a&" lacuri cu sc!i$b redus de a& 5i lacuri din interiorul &olderelor cu sc!i$b controlat de a&)" a&e stttoare slcii 5i srate (lacuri i*olate)" lagune costiere (lagunele cu legtura la $are)" *one $arine costiere (gol,uri se$i/4nc!ise 5i a&e $arine costiere)( !onele umede includ +egeta ia ac+atic li$itro, (stu,ri5urile" &laurii" ,or$a iunile de salcii de &e $aluri" &5unile de &e $alurile inundate ,rec+ent 4n asocia ie cu &2lcuri de slcii sau slcii i*olate)( Pdurile' tufiurile i vegetaia ier"oas cu&rind &durile ,lu+iatile te$&erate (&durile $iKte de ste@ar)" tu,i5urile 5i +egeta ia ierboas (&a@i5tile de ste&" luncile de &e grindurile $arine" luncile de &e c2$&iile cu loess" 5i tu,i5urile 5i +egeta ia ierboas de &e solul calcaros)" 5i *onele desc!ise cu sau ,r +egeta ie srac (dune" dune cu nisi&uri $i5ctoare sau &artial $i5catoare" &ar ial aco&erite cu +egeta ie" cordoane litorale slab consolidate 5i &la@ele)( 2menajri (a$en@ari agricole" a$en@ari ,orestiere" &lanta ii de &lo&i de &e $alurile r2ului" a$ena@ri &iscicole" di+erse alte a$en@ari" &oldere abandonate a,late 4n re,acere ecologic)A /rae i sate (a5e*ri urbane 5i rurale)(

9>

Popula ie<

Patrimoniul cultural
Prin bog iile sale naturale 5i &o*i ia sa geogra,ic" <elta <unrii cu relie,ul su +ariat 5i roditor" cu cli$a sa +ratic 5i cu di+ersitatea de bog ii naturale" a atras &re*en a o$ului( Pentru ti$&urile &reistorice" +estigiile ar!eologice sunt singurele i*+oare care ne +orbesc de +ec!i$ea 5i ,or$ele de cultur 5i ci+ili*a ie ale o$ului care a trit aici( Eot litoralul de la Sinoie 5i &2n la insula Po&ina din nordul lacului 1a*i$ a ,ost +atra de ,or$are 5i e+olu ie a ci+ili*a iei neolitice de ti& Da$angia (a*i ;aia) = 5000/ %000 a(C!r( Gigurinele de lut ce a&ar in acestei culturi sunt eK&ri$ri ale unei +ie i s&irituale cotidiene" iar cele dou statui de lut" cunoscute cu nu$ele de LH2nditorulM 5i LGe$eia 5e*2ndM" re&re*int ,a$ilia &erec!e 5i sunt considerate ca&odo&ere ale artei neolitice uni+ersale( Gorti,ica iile cu 5anturi 5i +aluri de &$2nt de &e &ro$ontoriile de la Sinoie" 6nisala" ;abadag" Eulcea 5i So$o+a" etc( 5i $o+ilele r*le e de/a lungul ,lu+iului sau &e creasta colinelor de la <unre la 1a*i$" sunt +estigiile r$ase din organi*area co$unit ilor din e&oca ci+ili*a iei ,ierului (1200/ 500 a(C!r()( Ee*aurul &rinciar desco&erit 4ntr/un ast,el de $or$2nt tu$ular la -gig!iol" la care se altur bogatele necro&ole de la 'urig!iol 5i 6nisala" ca 5i $area cetate de re,ugiu de la ;e5te&e" sunt docu$ente 5i a,ir$ri ale unei ci+ili*a ii sedentare creat de auto!toni ge i" du& cu$ i/a$ cunoscut din i*+oarele grece5ti" sau daci" du& cele ro$ane( )rc2nd s&re nord desco&eri$ un $are centru econo$ic 4n &erioada ro$an" ora5ul Dal$Qris (a*i 'urig!iol)( <u& <inoge ia (de &e insula ;isericu a din satul Har+n)" Dal$Qris este cel $ai cunoscut din &unct de +edere ar!eologic dintre toate cet ile. Salso+ia ('a!$udia)" Eala$oniu$ (Fu,ru)" -egQssus (Eulcea)" Fo+iodunu$ (:saccea)" sau altele al cror nu$e s/a &ierdut 4n ti$&" cu$ sunt cet ile ro$ane de la 6nisala" cea de &e dealul Parc!e5ului" etc( Portulanele 5i !r ile geno+e*e" ca 5i i*+oarele bi*antine" +orbesc ,oarte $ult de &escuitul 5i de co$er ul cu tot ,elul de &roduse 4n sec( R/ R7 4n &orturile dunrene la Solina (Sulina de a*i)" 3icosto$a (Peri&ra+a)" 7icina (i&ote*e incerte asu&ra +etrei sale)( 1*boaiele ruso/turce5ti din sec( al R7:::/lea 5i al R:R/lea" ca 5i ad$inistra ia ruseasc 4n <elta <unrii de &2n la 185B au distrus tot ce/a &utut eKista aici din &erioada eKisten ei <obrogei la Iara 1o$2neasc 5i la 'oldo+a 5i $ai ales din &erioada st&2nirii turce5ti( Cele dou $ari centre co$erciale din ini$a <eltei <unrii. C!ilia 5i Sulina" au renscut du& r*boiul Cri$eei( Nn &erioada de la 185B 5i &2n la 1940" Sulina a cunoscut o de*+oltare econo$ic" urbanistic 5i s&iritual" nu at2t &rin a$&loare" c4t $ai ales &rintr/un s&eci,ic care a reu5it s o indi+iduali*e*e 4ntre toate ora5ele dunrene din ara noastr( <in toat *estrea sa s&iritual 5i urban" ast*i $ai dinuie c2te+a cldiri" 4n ,runte cu Palatul Co$isiei 6uro&ene a <unrii" ,arurile ei +ec!i 5i noi" iar bisericile 5i ci$itirul su 4i dau cu &risosin i$aginea ora5ului cos$o&olit de altdat(

Distribuia populaiei
3a s,2r5itul secolului R:R 4n <elta <unrii locuiau circa 12(000 locuitori" iar 4n &rea@$a celui de al doilea r*boi $ondial (1940) 4n <elta <unrii erau circa 14(000 de locuitori( Pe teritoriul re*er+a iei sunt 4n &re*ent. 25 a5e*ri u$ane (un ora5 / Sulina) cu o &o&ula ie de 14 58% locuitori 4n 2002" din care B8(50 4n localit ile rurale 5i %1(50 4n Sulina( -ceste localit i sunt concentrate 4n cea $ai $are &arte 4n lungul bra elor <unrii 5i ocu& su&ra,e e reduse de teren din cau*a su&ra,e elor $ici de terenuri neinundabile eKistente( <ensitatea &o&ula iei este de circa %"5 locuitori>#$2" ra&ortat la su&ra,a a continental a re*er+a iei( Po&ula ia acti+ din re*er+a ie este de circa %5"%0 a+2nd un grad de ocu&are de cca 81(40 re&arti*at di,eren iat &e acti+it i. &escuit 5i &iscicultur (15"%0)" agricultur 5i sil+icultur (290)" industrie" construc ii" co$er " &restri ser+icii (15"70)" turis$" trans&orturi" co$unica ii (15"40)" sntate (1"90)" 4n+ $2nt" educa ie" cultur (5"70)" ad$inistra ie &ublic (1%"50) alte acti+it i (%"B0)( 1ata 5o$a@ului este de 18"B0 5i este neuni,or$ distribuit 4n localit ile re*er+a iei(

10

>
Forme de turism

Turism<

Principalele forme de turism care se pot desfura pe teritoriul 3ezervaiei 6iosferei *elta *unrii 7alorile naturale 5i culturale ale <eltei <unrii constituie resursele turistice naturale 5i antro&ice ale 1;<<" resurse +alori,icabile &rin &racticarea turis$ului( 1urism pentru odihn si recreere (&racticat &rin inter$ediul co$&aniilor de turis$" 4n unul din !otelurile de &e teritoriul re*er+a iei sau ,olosind !otelurile &lutitoare" co$bin2nd eKcursiile &e canale si lacuri &itore5ti cu bile de soare 5i a&a $arin &e &la@ele situate de/a lungul coastei 'rii Fegre( 1urism de cunoatere 9itinerant:" &racticat ,ie indi+idual" ,ie &rin inter$ediul eKcursiilor organi*ate) &otri+it &entru gru&urile $ici de +i*itatori care au oca*ia sa eK&lore*e +arietatea &eisa@ului salbatic" co$bin2nd &li$brile cu brci &ro&ulsate $anual &e canale &itore5ti cu dru$e ii de/a lungul canalelor sau &e grindurile ,lu+iale 5i $arine" etc( 1urism specializat = 5tiinti,ic (&entru ornitologi" s&eciali5ti" cercettori" studen i) Programe speciale de tineret (&entru cunoa5terea" 4ntelegerea 5i &re uirea naturii) 1urism rural (4n cadrul cruia turi5tii sunt g*duiti 5i g!ida i de localnici)" are traditie 4n 1;<<" $ulte ,a$ilii de localnici g*duind 5i 4nsotind +i*itatorii 4n <elta <unrii( -cest ti& de turis$ re&re*int un i$&ortant &oten ial &entru 4$bunat irea +eniturilor &o&ulatiei locale( 1urism pentru practicarea sporturilor nautice' foto7safari

11

1urism pentru practicarea pescuitului sportiv ,oarte a&reciat de +i*itatorii de toate +2rstele" 4n orice
se*on" &entru orice s&ecie de &e5te" 5i v;natoare sportiv

Trasee de vizitare
1rasee de vizitare pe teritoriul 3ezervaiei 6iosferei *elta *unrii -cti+itatea turistic din <elta <unrii se des,5oar 4n con,or$itate cu regle$entrile legale 4n +igoare( 9dat cu declararea re*er+a iei bios,erei" -d$inistra ia 1e*er+a iei a stabilit &ro&riile reguli de &racticare a turis$ului" 4n sco&ul &rote@rii &atri$oniului natural( Nn acest sco&" au ,ost stabilite 24 trasee turistice 4n re*er+a ie" din care 15 trasee care se &ot e,ectua nu$ai cu $i@loace de trans&ort na+al (na+ale) 5i 9 trasee care se &ot e,ectua &rin dru$e ii sau cu $i@loace de trans&ort rutier (terestre)( Trasee de vizitare pe ci navigabile 1raseul ,: Tulcea 3 45rla 6ontea 3 Mila 78 3 0ri9an 3 Tulcea: acest traseu poate fi f2cut 9i pe "arianta; Tulcea 3 4orgo"a 3 Mila 78 3 0ri9an 3 Tulcea 1raseul #: Tulcea 3 0analul %itco" 3 0ri9an 3 Tulcea 1raseul $: Tulcea 3 0analul Stipoc 3 0hilia !eche 3 Tulcea 1raseul 4: Tulcea ,%acul 059la) 3 45rla Somo"a 3 M2n2stirea Saon ,lacul Telincea) 3 Tulcea 1raseul 5: Murighiol 3 0analul *rano" 3 4ura Porti<ei 3 0analul *una"2< 3 Murighiol 1raseul <: Murighiol 3 0analul *un2"2< 3 0analul 0oco9 3 0analul Mustaca 3 0analul de 0entur2 3 0analul *rano" 3 Murighiol(&relungire &e Canalul de Centur s&re 0analul %ipo"eni 5i &e Canalul 'ustaca &2n 4n 3acul 1a*i$" de unde se &oate continua &e traseul 5 s&re Hura Porti ei) 1raseul =: Murighiol 3 U'lina 3 %acul U'lina 3 %acul )sac 3 45rla Peri"olo"ca 3 Murighiol 1raseul %: Murighiol 3 U'lina 3 0analul %itco" 3 0analul 0ri9an 3 %acul Puiu 3 %acul 1renciuc 3 Murighiol 1raseul >: 0ri9an 3 %acul -o9u 3 Sulina 3 0ri9an 1raseul ,?: 0ri9an 3 Mila 78 3 %acul Trei )e'ere 3 0ri9an 1raseul ,,: 0ri9an 3 0analul Magearu 3 Sulina 3 0ri9an 1raseul ,#: C!ilia 7ec!e = Canalul Suli$anca = 3acul 'ati a = Canalul 1dcinoasele = C!ilia 7ec!e 1raseul ,$: Sulina 3 0analul 0ardon 3 Peripra"a 3 4olful Musura 3 Sulina 1raseul ,4: Sulina 3 0analul .usurca 3 %acul -o9u 3 %acul 1renciuc 3 Sf. 4heorghe 3 0analul 0ordon %itoral 3 Sulina 1raseul ,5: Sf. 4heorghe = 45rla Turceasc2, p5n2 la intrarea >n Meleaua Sf. 4heorghe 3 Sf. 4heorghe Trasee terestre (drumeii) 1raseul *,: %etea ,Sfi9tofca) 3 %acul Nebunu = %etea 1raseul *#: 0araorman 3 P2durea 0araorman 1raseul *$: Murighiol 3 %acul S2r2turi 3 Murighiol 1raseul *4: Tulcea ,Tudor !ladimirescu) 3 0analul Sireasa 3 0analul Mila 8? 3 Tulcea Traseul *?; Nunta9i 3 0etatea +istria 3 Nunta9i 1raseul *<: Sulina 3 Pla@a Sulina 1raseul *=: Pla@a Sulina 1raseul *%: Natura Trail ,Sf. 4heorghe) 1raseul *>: Sf5ntu 4heorghe= 059la !2danei (Pdurea 3etea 5i Pdurea Caraor$an sunt *one de &rotec ie integral" care &ot ,i +i*itate nu$ai 4n sco&uri 5tiin i,ice" accesul ,iind &er$is doar cercettorilor 5i gru&urilor s&eciali*ate" 4nso ite de re&re*entan i ai -d$inistra iei 1e*er+a iei( Pot ,i +i*itate de turi5ti nu$ai *onele a,late 4n a,ara *onei de &rotec ie integral)

16

S-ar putea să vă placă și