Sunteți pe pagina 1din 17

Aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.881 din 7 noiembrie 2013 METODOLOGIA privind identificarea, delimitarea i clasificarea corpurilor de ap I.

DIS O!I"II GE#E$ALE 1. Metodologia privind identificarea delimitarea !i cla"ificarea corpurilor de ap #n continuare $ Metodologie% "tabile!te metodele pentru identificarea !i delimitarea corpurilor de ap de "uprafa& !i "ubterane !i principiile de cla"ificare a ace"tora. 2. 'n "en"ul pre(entei Metodologii "e utili(ea( terminologia definit n )egea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011. 3. *entru organi(area !i de"f!urarea identificrii delimitrii !i cla"ificrii corpurilor de ap pentru fiecare di"trict al ba(inelor +idrografice "e in"tituie cte un grup de lucru. ,omponen&a nominal a grupului de lucru "e aprob de organul central al admini"tra&iei publice n domeniul mediului. -. .dentificarea delimitarea !i cla"ificarea corpurilor de ap de "uprafa& "e efectuea( de ctre autoritatea admini"trativ de ge"tionare a apelor iar pentru apele "ubterane $ de ctre autoritatea admini"trativ central "peciali(at n cercetarea eviden&a reglementarea !i controlul folo"irii re"ur"elor minerale. /. *roce"ul de identificare delimitare !i cla"ificare a corpurilor de ap "e de"f!oar cu participarea comitetului di"trictului ba(inului +idrografic n condi&iile art. 10 din )egea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011. 0. ,orpurile de ap de "uprafa& tran"frontaliere "nt identificate delimitate !i cla"ificate n coordonare cu "tatele riverane conform acordurilor !i tratatelor interna&ionale n domeniul mediului la care 1epublica Moldova e"te parte. 7. 1e(ultatele identificrii delimitrii !i cla"ificrii corpurilor de ap "nt reflectate n ,ada"trul de "tat al apelor &inut de ctre autoritatea admini"trativ de ge"tionare a apei n conformitate cu art. 1- din )egea apelor nr.272 din 23 decembrie 2011. 8. )i"ta corpurilor de ap identificate "e aprob de Guvern la propunerea organului central al admini"tra&iei publice n domeniul mediului. II. A ELE DE S% $A&A"' Seciunea 1. Identificarea i delimitarea corpurilor de ap de suprafa 2. 'n conformitate cu art. / din )egea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 di"trictul ba(inului +idrografic e"te principala unitate de ge"tionare a
1
3var34443app"3conver"ion3tmp3"cratc+5/3218827270.doc20.03.201-

ba(inelor +idrografice !i a apelor "ubterane a"ociate lor care pot fi formate n cadrul di"trictelor. 10. 6ubba(inul e"te principala unitate pentru identificarea delimitarea !i cla"ificarea corpurilor de ap de "uprafa& cu e7cep&ia corpurilor de ap de "uprafa& care urmea( " fie identificate delimitate !i cla"ificate "eparat de8a lungul cur"urilor principale ale rurilor 9i"tru !i *rut. 11. Hotarele di"trictelor ba(inelor +idrografice +otarele "ubba(inelor !i +r&ile "peciale n care ace"tea "nt delimitate "e aprob de Guvern. 12. *entru identificarea !i delimitarea corpurilor de ap de "uprafa& "nt utili(ate urmtoarele metode: 1% metoda ba(at pe tipologie; 2% metoda "implificat. 13. )a elaborarea *lanului de ge"tionare a di"trictului ba(inului +idrografic va fi utili(at doar o "ingur metod din cele e7pu"e n pct. 0 din pre(enta Metodologie. Seciunea a 2-a. Identificarea i delimitarea corpurilor de ap de suprafa prin metoda bazat pe tipologie 1-. ,orpurile de ap de "uprafa& identificate !i delimitate n conformitate cu metoda ba(at pe tipologie "nt mai pu&in relevante pentru planificarea ge"tionrii di"trictului ba(inului +idrografic fr validarea !i calibrarea condi&iilor de referin& "pecifice !i a criteriilor pentru evaluarea "trii c+imice !i ecologice a corpurilor de ap de "uprafa&. Mai mult dect att pentru evaluarea "trii ace"tora "nt nece"are "uficiente date de monitori(are. 1/. <up identificarea !i delimitarea corpurilor de ap de "uprafa& prin metoda ba(at pe tipologie corpurile de ap de "uprafa& "nt cla"ificate conform: 1% condi&iilor de referin& "pecifice tipului; 2% criteriilor "pecifice tipului privind parametrii fi(ico8c+imici +idrobiologici !i +idromorfologici pentru evaluarea "trii c+imice !i ecologice a corpurilor de ap de "uprafa&. 10. Metoda ba(at pe tipologie include identificarea po(i&iei !i a +otarelor corpurilor de ap de "uprafa& !i caracteri(area primar a ace"tora. 17. ,orpurile de ap de "uprafa& din di"trictul ba(inului3"ubba(inului +idrografic urmea( a fi inclu"e n una dintre urmtoarele categorii de ape de "uprafa&: ruri lacuri ape de tran(i&ie corpuri artificiale de ap de "uprafa& corpuri de ap de "uprafa& puternic modificate conform "i"temelor A "au = de identificare !i delimitare a corpurilor de ap de "uprafa& de"cri"e n pre(enta Metodologie. 18. 'n ca(ul n care "e va utili(a "i"temul A corpurile de ap de "uprafa& din di"trictul ba(inului3"ubba(inului +idrografic "e vor diferen&ia n func&ie de ecoregiunea relevant n conformitate cu (onele geografice "pecificate n capitolul .. "ec&iunea a 28a din pre(enta Metodologie !i pre(entate pe +arta din figura 2. ,orpurile de ap de "uprafa& din cadrul fiecrei ecoregiuni "e vor diferen&ia n conformitate cu criteriile enumerate n tabelul 1.
2
3var34443app"3conver"ion3tmp3"cratc+5/3218827270.doc20.03.201-

12. )a utili(area "i"temului = trebuie " "e ob&in cel pu&in acela!i grad de diferen&iere ca !i la utili(area "i"temului A. *rin urmare corpurile de ap de "uprafa& din di"trictul ba(inului3"ubba(inului +idrografic trebuie diferen&iate pe tipuri utili(nd valori obligatorii !i de"criptori op&ionali "au combina&ii dintre ele pentru a a"igura condi&iile biologice "pecifice de referin&. 20. *entru corpurile de ap de "uprafa& artificiale "au puternic modificate diferen&ierea "e efectuea( n conformitate cu cerin&ele acelei categorii de ape care e"te cea mai potrivit pentru de"crierea ace"tora. Sistemul A de identificare i delimitare a corpurilor de ap de suprafa 21. ,riteriile care vor fi utili(ate pentru identificarea !i delimitarea corpurilor de ap de "uprafa& #n "pecial a rurilor !i a lacurilor% n cadrul "i"temului A "nt pre(entate n tabelul 1. Ta(elul ) Sistemul A de identificare i delimitare a r*urilor i a lacurilor
Ecore+iunea ?ip $*uri >coregiunile ilu"trate n figura 2 <up altitudine: nalt: @800 m medie: 200 8 800 m Aoa": B200 m <up dimen"iunea ba(inului de recep&ie: mic: 10 8 100 Cm2 medie: @100 8 1 000 Cm2 mare: @1 000 8 10 000 Cm2 foarte mare: @10 000 Cm2 Lacuri >coregiunile ilu"trate n figura 2 <up altitudine: nalt: @800 m medie: 200 8 800 m Aoa": B200 m <up "uprafa&: 0./ 8 1 Cm2 1 8 10 Cm2 10 8 100 Cm2 @100 Cm2 <up adncimea medie: B3 m 3 8 1/ m @1/ m <up cuvertura geologic: calcaroa" "ilicioa" organic

<up cuvertura geologic: calcaroa" "ilicioa" organic

22. *a"ul 1: atribuirea categoriilor de ape de suprafa. Dn corp de ap de "uprafa& poate face parte din urmtoarele categorii de ape de "uprafa& care nu "e "uprapun una pe"te alta: 1% ru; 2% lac; 3% corp de ap artificial; -% corp de ap puternic modificat.
3
3var34443app"3conver"ion3tmp3"cratc+5/3218827270.doc20.03.201-

23. Dn e7emplu de atribuire a categoriei de ap de "uprafa& e"te pre(entat n figura 1 care ilu"trea( cum o parte a rului a fo"t ndreptat a"tfel devenind Eputernic modificatF ceea ce duce la identificarea ace"teia drept un corp de ap "eparat puternic modificat.

&i+.). Sta(ilirea ,otarelor pentru corpurile de ap prin identificarea i desemnarea ulterioar a corpurilor de ap puternic modificate

2-. *a"ul 2: trasarea hotarului ecoregiunii. 1epublica Moldova e"te ampla"at n dou ecoregiuni pre(entate n +arta din figura 2 !i anume: 1% ,mpia >"tic; 2% *rovincia *ontic.

&i+. -. Ecore+iunile pentru r*uri i lacuri

2/. *entru a fi utili(ate n 6i"temul .nformatic Geografic +otarele ecoregiunilor #date8vectori de tip poligon% vor fi preluate din fi!ierul: 4fd5"+p5ecoregion".(ip ce poate fi de"crcat de pe pagina 4eb: +ttp:33444.eea.europa.eu3data8and8map"3data3ecoregion"8for8river"8and8laCe".
3var34443app"3conver"ion3tmp3"cratc+5/3218827270.doc20.03.201-

20. 'n ca(ul n care +otarul unei ecoregiuni inter"ectea( corpul de ap ace"ta va fi divi(at n dou corpuri de ap "eparate dup cum e"te pre(entat n figurile 3 !i -.

&i+. .. /orpuri de ap identificate i delimitate fr a face parte din ecore+iune

&i+. 0. /orpuri de ap identificate i delimitate care fac parte dintr1o ecore+iune

27. *a"ul 3: aplicarea criteriului pentru suprafaa bazinului de recepie. ,riteriile pentru "uprafa&a ba(inului de recep&ie "nt pre(entate n tabelul 1 !i "e aplic att pentru lacuri ct !i pentru ia(uri !i lacuri de acumulare "imilar categoriei ElacuriF #drept corpuri de ap artificiale "au corpuri de ap puternic modificate%. 28. 'n ca(ul n care ba(inul de recep&ie poate fi a"ociat cu un corp de ap ce apar&ine categoriei ElacuriF #inclu"iv lacurile de acumulare !i ia(urile% ace"ta va fi realocat #adugat% la ba(inul de recep&ie n amonte de corpul de ap ce apar&ine categoriei EruriF #inclu"iv corpurile de ap artificiale !i corpurile de ap puternic modificate core"pun(toare%. Ace"t e7emplu e"te ilu"trat n figurile / !i 0.
/
3var34443app"3conver"ion3tmp3"cratc+5/3218827270.doc20.03.201-

&i+. 2. Atri(uirea (a3inului de recep4ie al unui corp de ap de tip lac5 *nainte

&i+.6. Atri(uirea (a3inului de recep4ie al unui corp de ap de tip lac5 dup

22. *a"ul -: aplicarea criteriului de altitudine. ,riteriile de altitudine "nt pre(entate n tabelul 1. 30. Dn e7emplu de "eparare a corpurilor de ap n ba(a criteriilor de altitudine e"te dat n figurile 7 !i 8 repre(entnd un ru ce traver"ea( dou lacuri de acumulare.

0
3var34443app"3conver"ion3tmp3"cratc+5/3218827270.doc20.03.201-

&i+.7. /orpuri de ap p*n la separare prin aplicarea criteriului de altitudine 8vedere lon+itudinal9

&i+. :. /orpuri de ap dup separare prin aplicarea criteriului de altitudine 8vedere lon+itudinal9

31. *a"ul /: aplicarea tipologiei pentru geologie. ,riteriile geologice "nt indicate n tabelul 1. 32. *a"ul 0: aplicarea tipologiei pentru adncimea medie #lacuri lacuri de acumulare ia(uri%. ,riteriul privind adncimea medie e"te men&ionat n tabelul 1 !i "e aplic att pentru lacuri ct !i pentru ia(uri !i lacuri de acumulare. 33. *a"ul 7: repetarea pailor 2 6, dup nece"itate. *a!ii 2 $ 0 pot fi repeta&i pn la identificarea !i delimitarea tuturor corpurilor de ap de "uprafa& n conformitate cu toate criteriile. 3-. <up identificarea !i delimitarea corpurilor de ap de "uprafa& ace"tea vor fi codificate conform "i"temului de"cri" n capitolul .. "ec&iunea a -8 a din pre(enta Metodologie folo"ind urmtorul model: ,odul <i"trictul ba(inului +idrografic #denumirea complet% 6ubba(inul #denumirea complet% <enumirea complet a cur"ului principal "au a afluentului n care e"te "ituat corpul de ap

3/. *e +r&i corpurile de ap delimitate "e indic conform codului atribuit. Sistemul B de identificare i delimitare a corpurilor de ap de suprafa 30. ,riteriile care urmea( a fi utili(ate pentru identificarea !i delimitarea corpurilor de ap de "uprafa& n cadrul "i"temului = "nt pre(entate n tabelul 2.
7
3var34443app"3conver"ion3tmp3"cratc+5/3218827270.doc20.03.201-

37. *entru corpurile de ap artificiale !i cele puternic modificate diferen&ierea trebuie efectuat n conformitate cu criteriile pentru acea categorie de ape de "uprafa& care "e afl n nemiAlocita apropiere. 38. 9u e7i"t valori pre"cri"e pentru factorii obligatorii #altitudine latitudine longitudine adncime geologie dimen"iune% ca !i n "i"temul A de identificare !i delimitare a corpurilor de ap de "uprafa&. 6electarea valorilor va fi efectuat de ctre "peciali!ti. 32. 6electarea factorilor obligatorii la fel ca !i "tabilirea factorilor "electa&i "e va ba(a att pe opinia "peciali!tilor competen&i ct !i pe datele di"ponibile. -0. Dtili(area "i"temului = de identificare !i delimitare a corpurilor de ap de "uprafa& implic pa!i a"emntori cu cei de la "i"temul A doar c numrul ace"tora va fi mai mare !i "e vor repeta n ca(ul includerii factorilor op&ionali la caracteri(area corpurilor de ap de "uprafa&. Ta(elul Sistemul ; de identificare i delimitare a r*urilor i a lacurilor
/aracteri3area de alternativ $*uri Gactorii fi(ici !i c+imici ce vor determina caracteri(area rurilor "au a unei pr&i din ru "tructura !i compo(i&ia biotei 1 1 1 1 1 altitudinea; latitudinea; longitudinea; geologia; dimen"iunea Lacuri Gactorii fi(ici !i c+imici ce vor determina caracteri(area lacurilor "tructura !i compo(i&ia biotei 1 altitudinea; 1 latitudinea; 1 longitudinea; 1 adncimea; 1 geologia; 1 dimen"iunea 1 adncimea medie lacului; 1 forma lacului; 1 durata de rennoire a apei; 1 temperatura medie a aerului; 1 variabilitatea temperaturii aerului; 1 diver"e caracteri"tici #de e7. monomictic dimictic polimictic%; 1 capacitatea de neutrali(are a acidului; 1 vegeta&ia; 1 compo(i&ia medie a "ub"tratului; 1 variabilitatea nivelului apei

&actorii o(li+atorii

&actorii op4ionali

1 di"tan&a de la i(vor; 1 energia torentului #n func&ie de pant !i debit%; 1 l&imea medie a rului; 1 adncimea medie a rului; 1 panta medie a apei; 1 forma !i figura albiei rului; 1 categoria debitului rului; 1 forma vii; 1 debitul de aluviuni; 1 capacitatea de neutrali(are a acidului; 1 compo(i&ia medie a "ub"tratului; 1 cantitatea de clor; 1 variabilitatea temperaturii aerului; 1 temperatura medie a aerului; 1 precipita&ii

8
3var34443app"3conver"ion3tmp3"cratc+5/3218827270.doc20.03.201-

Seciunea a 3-a. Identificarea i delimitarea corpurilor de ap de suprafa prin metoda simplificat -1. )a elaborarea primei genera&ii de planuri de ge"tionare a di"trictelor ba(inelor +idrografice "e recomand utili(area metodei "implificate de identificare !i delimitare a corpurilor de ap de "uprafa&. *lanurile de ge"tionare a di"trictelor ba(inelor +idrografice ulterioare vor fi elaborate cu aplicarea metodei ba(ate pe tipologie odat cu definirea condi&iilor de referin& !i a criteriilor pentru "tarea ecologic !i c+imic "pecifice tipului !i di"ponibilitatea datelor core"pun(toare de monitori(are pentru evaluarea "trii corpurilor de ap de "uprafa&. -2. *a"ul 1: atribuirea categoriilor de ap de suprafa. Dn corp de ap de "uprafa& e"te individual "olitar #!i prin urmare nu "e poate "uprapune pe"te altul% !i face parte din urmtoarele categorii de ape de "uprafa&: 1% ru; 2% lac; 3% lac de acumulare; -% ia(. -3. )acurile lacurile de acumulare !i3"au ia(urile cu o "uprafa& mai mic de 0 / Cm2 #B0 / Cm2% nu vor fi identificate drept corpuri "eparate de ap pentru a evita o "ubdivi(are interminabil a corpurilor de ap. ,u toate ace"tea ele trebuie identificate ulterior n conformitate cu planul de ge"tionare a di"trictelor ba(inelor +idrografice. --. Aplicnd metodele de"cri"e mai "u" corpurile de ap de "uprafa& "e identific att n cadrul "ubba(inului ct !i de8a lungul arterelor principale $ *rut !i 9i"tru conform categoriilor core"pun(toare. -/. Gigura 2 pre(int un e7emplu de lac3lac de acumulare3ia( "ituat n interiorul unui "ubba(in care poate fi cla"ificat drept un corp de ap de "uprafa&.

&i+. <. /ate+oriile de ap de suprafa4 care creea3 ,otarele *ntre corpurile de ap

-0. *a"ul 2: diferenierea cursului de ap principal i a afluenilor. <up cum e"te repre(entat n figura 10 confluen&a afluen&ilor cu rul principal poate duce la o "ubdivi(are n trei corpuri de ap: cur"ul principal n amonte de
2
3var34443app"3conver"ion3tmp3"cratc+5/3218827270.doc20.03.201-

confluen&a rului afluen&ilor.

afluentul propriu8(i" !i rul principal dup confluen&a

&i+.)=. E>emplu de su(divi3are a r*ului (a3at pe caracteristicile fi3ice 8*n ca3ul dat ? (a3at pe confluen4a r*ului9

-7. *entru a evita divi(area interminabil a corpurilor de ap locul de confluen& a afluen&ilor va fi utili(at doar pentru a di"tinge corpurile de ap cu o lungime de pe"te 20 Cm adic rurile cu o lungime egal "au mai mare de 20 Cm #H20 Cm%. 'n con"ecin& afluen&ii cu o lungime mai mic de 20 Cm nu vor fi identifica&i drept corpuri de ap de "uprafa& "eparate. Ace!ti afluen&i trebuie n" identifica&i ulterior n conformitate cu planurile de ge"tionare a di"trictelor ba(inelor +idrografice. -8. 'n ca(ul identificrii delimitrii !i cla"ificrii corpurilor de ap de "uprafa& pentru rurile *rut !i 9i"tru confluen&a afluen&ilor va fi folo"it pentru a di"tinge corpurile de ap de "uprafa& "eparate doar dac lungimea afluentului e"te egal "au mai mare de 100 Cm #H100 Cm%. -2. *a"ul 3: diferenierea corpurilor de ap de suprafa n conformitate cu sursele punctiforme de poluare. )ocul dever"rii apelor u(ate dintr8o "ur" punctiform de poluare #o "ta&ie municipal de epurare a apelor u(ate "au o ntreprindere municipal de evacuare a apelor u(ate !i netratate% formea( un loc "uplimentar pentru delimitarea corpurilor de ap. 6ectorul din aval de dever"area apelor u(ate va fi definit drept un corp de ap "eparat dup cum e"te pre(entat n figurile 11 !i 12.

10
3var34443app"3conver"ion3tmp3"cratc+5/3218827270.doc20.03.201-

&i+. )). /orpuri de ap fr deversri ale apelor u3ate

/0. 'n ca(ul n care dever"area apelor u(ate e"te "ituat de8a lungul unui corp de ap ce nu a fo"t "eparat din lip"a criteriilor conform pa!ilor 1 !i 2 ace"ta va fi identificat !i delimitat drept un corp de ap de "uprafa& "uplimentar. /1. 6ur"ele punctiforme de poluare !i loca&ia ace"tora au fo"t preluate de la '.6. E<irec&ia ba(inier de go"podrire a apelorF din cadrul Agen&iei EApele MoldoveiF.

&i+. )-. /orpuri de ap *n ca3ul deversrii apelor u3ate

/2. *a"ul -: repetarea pailor 1 n ca( de nece"itate. *a!ii 1 $ 3 pot fi repeta&i pn ce toate corpurile de ap de "uprafa& vor fi identificate !i delimitate n mod core"pun(tor. /3. <up identificarea !i delimitarea corpurilor de ap de "uprafa& ace"tea vor fi codificate conform "i"temului de"cri" n capitolul .. "ec&iunea a -8 a din pre(enta Metodologie folo"ind urmtorul model: ,odul <i"trictul ba(inului 6ubba(inul <enumirea complet a cur"ului
11
3var34443app"3conver"ion3tmp3"cratc+5/3218827270.doc20.03.201-

+idrografic #denumirea complet%

#denumirea complet%

principal "au a afluentului unde e"te "ituat corpul de ap

/-. *e +r&i corpurile de ap delimitate "e indic prin coduri. Seciunea a -a. !lasificarea corpurilor de ap de suprafa //. ,orpurile de ap de "uprafa& identificate !i delimitate vor fi cla"ificate n conformitate cu prevederile 1egulamentului privind cerin&ele de calitate a mediului pentru ape elaborat n ba(a )egii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2012. /0. Atunci cnd nu e7i"t date ale monitori(rii calit&ii apelor pentru corpurile de ap de "uprafa& "e va &ine cont de urmtoarele a"pecte: 1% n ca(ul n care corpul de ap de "uprafa& e"te "ituat ntre dou po"turi de monitori(are cla"ificarea "e efectuea( n ba(a datelor de la ambele po"turi folo"ind opiniile "peciali!tilor !i cuno!tin&ele de"pre "itua&ia actual din teren #de e7emplu pre(en&a3ab"en&a dever"rilor apelor u(ate dintre dou po"turi de monitori(are !i3"au al&i factori ce ar putea afecta calitatea apelor de "uprafa& de8a lungul corpului de ap%; 2% n ca(ul n care nu e7i"t nici un po"t de monitori(are n aval cla"ificarea poate fi dedu" din datele de la cel mai apropiat po"t de monitori(are din amonte folo"ind opiniile "peciali!tilor !i cuno!tin&ele de"pre "itua&ia actual din teren #de e7emplu pre(en&a3ab"en&a dever"rilor de ape u(ate debu!area afluen&ilor pe ace"t "ector di"tan&a dintre corpul de ap !i po"tul de monitori(are etc.%; 3% n ca(ul n care corpul de ap nu poate fi corelat re(onabil cu po"tul de monitori(are ace"ta poate fi cla"ificat n unul dintre urmtoarele moduri: 1 provi3oriu prin deduc&ie n raport cu corpurile de ap "ituate n alte pr&i ale "ubba(inului "au alte "ubba(ine ce "e pre"upune c au caracteri"tici !i condi&ii "imilare #metoda analogiei%. Ace"t lucru nece"it evaluarea "peciali!tilor !i de"crierea detaliat a argumentelor folo"ite la deduc&ie. 'n plu" "e va "pecifica dac acea"ta e"te o cla"ificare provi(orie; 1 necunoscut cnd ace"ta nu poate fi inclu" n planurile de ge"tionare a di"trictului ba(inului +idrografic. /7. 'n "copul reflectrii re(ultatelor cla"ificrii corpurilor de ap de "uprafa& pe +r&i "au pentru eviden&ierea lor n tabele "e vor folo"i culorile indicate n tabelul 3.

?abelul 3 /ulorile atri(uite claselor corpurilor de ap de suprafa4 ,la"a de folo"in& . alba"tru


12
3var34443app"3conver"ion3tmp3"cratc+5/3218827270.doc20.03.201-

,la"a de folo"in& .. ,la"a de folo"in& ... ,la"a de folo"in& .I ,la"a de folo"in& I 9ecuno"cutJ

verde galben portocaliu ro!u fr culoare

/8. *entru codificarea corpurilor de ap de "uprafa& care au fo"t identificate !i delimitate va fi utili(at un "i"tem de codificare conform "tructurii !i con&inutului ,ada"trului de "tat al apelor elaborat n conformitate cu art. 1- din )egea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011. /2. 6electarea "i"temului de codificare depinde par&ial !i de metoda "electat pentru identificarea !i delimitarea corpurilor de ap de "uprafa&. 'n tabelul - e"te pre(entat un e7emplu de codificare a corpurilor de ap de "uprafa&. ?abelul Elementele de codificare a corpurilor de ap de suprafa4
Descriptorul KA1A <.6?1.,?D) =AL.9D)D. H.<1MG1AG., 6D==AL.9D) Elementele Moldova 9i"tru <unrea $ *rut Marea 9eagr ?oate "ubba(inele identificate /odurile posi(ile M< 9. <* M9 *rimele 3 litere din denumirea "ubba(inului !omentarii

>,M1>G.D9>A

12 $ *rovincia pontic 10 $ ,mpia de e"t

12 10

,A?>GM1.A

1u )ac de acumulare .a( )ac ,orp de ap artificial ,corp de ap puternic modificat ,mpie: B200 m Altitudine medie: 2008800 m ,alcaroa" 6ilicioa"

1'D )<A .AL )A,

.dentificarea delimitarea !i cla"ificarea corpurilor de ap trebuie efectuat "eparat pentru cur"ul principal al rurilor *rut !i 9i"tru re"pectiv ace"te ruri trebuie " aib un cod aparte >coregiunea nu va fi determinat conform metodei "implificate n" are un rol important n de(voltarea de viitor ?rebuie luat n con"iderare faptul c metoda "implificat !i metoda ba(at pe tipologie au abordri diferite fa& de categori"ire

A)?.?D<.9>N G>M)MG.> #AG%

9DMO1D)

<>

,orp de ap artificial ,orp de ap puternic modificat AG1: cmpie N 'n ace"t e7emplu "nt "ilicioa" combinate dou tipologii AG2: altitudine medie N "ilicioa" AG3: cmpie Ncalcaroa" AG-: altitudine medie Ncalcaroa" ,onven&ia numerotrii 13

3var34443app"3conver"ion3tmp3"cratc+5/3218827270.doc20.03.201-

M1<.9>

trebuie " fie "uficient de fle7ibil pentru a permite adugarea pe viitor a mai multe corpuri de ap de "uprafa& precum !i a defini&iilor corpurilor de ap

III. A ELE S%;TE$A#E 00. .dentificarea corpurilor de ap "ubteran pre"upune recunoa!terea !i numerotarea ace"tora atribuindu8le o denumire !i un cod unic. 01. <elimitarea corpurilor de ap "ubteran repre(int un e7erci&iu de cartografiere care "tabile!te conturul !i e7tinderea geografic a ace"tora la o "car core"pun(toare. 02. .dentificarea !i delimitarea "nt proce"e relativ in"eparabile iar identitatea unui ori(ont acvifer nu poate fi pe deplin de"cri" pn cnd atributele !i e7tinderea "pa&ial nu "nt cartografiate utili(nd datele core"pun(toare. Ace"t proce" coincide cu o caracteri(are a apelor "ubterane. 03. ,aracteri(area apelor "ubterane identificate !i cartografiate n primele etape ale proce"ului "e utili(ea( pentru a identifica (onele cu condi&ii de ba( a"emntoare !i pentru a "tabili gradul de e7punere a apelor "ubterane la anumite ri"curi care nece"it o ge"tionare activ n ca(ul e!ecului de reali(are a obiectivelor "tabilite. 0-. *roce"ul de identificare delimitare !i caracteri(are a corpurilor de ape "ubterane "e de"f!oar ntr8un mod integrat iar re(ultatele caracteri(rii vor "ervi la identificarea !i delimitarea corpurilor de ap "ubteran. Ace"t proce" trebuie " fie reluat "i"tematic cel pu&in o dat la !a"e ani urmrind cerin&ele "tabilite n 1egulamentul privind protec&ia apelor "ubterane elaborat n conformitate cu art. -0 din )egea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011. 0/. Dn criteriu important al proce"ului e"te fle7ibilitatea !i abordarea comun n interpretarea !i aplicarea procedurii de identificare delimitare !i cla"ificare a corpurilor de ap. A"tfel "e impune cunoa!terea "i"temului +idrogeologic !i a problemelor ace"tuia precum !i "tabilirea limitelor pentru reflectarea informa&iei !i a obiectivelor de ge"tionare. Acea"ta nu pre"upune e7tinderea recartografierii !i reinterpretrii materialelor +idrologice pentru ntreaga &ar ci utili(area cuno!tin&elor e7i"tente pentru aplicarea unei abordri unice eficiente la ge"tionarea re"ur"elor de ap. 00. *roce"ul de identificare !i delimitare depinde de nivelul de cunoa!tere conceptual a modului de comportare a ori(onturilor acvifere iar ace"t lucru e"te n"o&it de modelarea numeric de cercetrile privind utili(area apelor "ubterane !i de datele ob&inute din te"tele de pompare a ori(ontului acvifer prin "ondele de produc&ie. 07. ,la"ificarea "e ba(ea( pe anali(a datelor +idrologice !i de e7ploatare a fntnilor !i "ondelor a influen&elor antropice !i a "uprafe&ei de captare pentru a "tabili "tarea cantitativ !i calitativ #c+imic% a fiecrui corp de ap "ubteran. 08. .dentificarea !i delimitarea apelor "ubterane pre"upune urmtoarele etape:
13var34443app"3conver"ion3tmp3"cratc+5/3218827270.doc20.03.201-

1% identificarea n cadrul creia are loc utili(area datelor "tratigrafice litologice a +r&ilor geologice !i a datelor de la "onde pentru a identifica principalele unit&i +idrogeologice din cadrul unui "ubba(in +idrografic; 2% caracteri3area care pre"upune anali(a !i cartografierea unit&ilor +idrogeologice !i pre(int di"tribu&ia "pa&ial a componentelor geologice nivelul apelor "ubterane locul de e7tragere a apei parametrii de calitate a apei !i direc&iile poten&iale de curgere a apelor "ubterane; 3% delimitarea care con"t n "uprapunerea re(ultatelor cartografierii folo"ind 6i"temul .nformatic Geografic !i tra"area limitelor corpurilor de ap "ubteran de8a lungul limitelor unit&ilor apelor "ubterane care "epar tipurile di"tincte de ap !i pre(int caracteri"tici "imilare "au (one cu condi&ii ne"pecifice cum ar fi nivelul "c(ut de ap nivelul "c(ut3ridicat de nitra&i !i de minerali(are; -% e>aminarea inte+rit4ii i a capacit4ii de evaluare a bilan&ului de ap a corpurilor de ap "ubteran n vederea utili(rii lor n calitate de unit&i de ge"tionare pentru abordrile problemelor ce &in de e7tragerea "au de calitatea apei; /% revenirea la etapa a treia pentru a retra"a "au a aAu"ta limitele !i a le aduce n concordan& la nece"itate repetnd ntregul proce"; 0% clasificarea n cadrul creia dup ce au fo"t acceptate limitele corpurilor de ap "ubteran ca fiind adecvate "arcinilor propu"e proce"ul de cla"ificare poate fi reali(at prin aplicarea unui "et de !a"e probe pentru a "tabili "tarea ace"tora. 02. 'n proce"ul identificrii corpurilor de ape "ubterane "nt colectate toate datele di"ponibile din cadrul unui "ubba(in +idrografic identificndu8"e "traturile de roci purttoare de ap capabile " produc mai mult de 10 m 33(i. Acea"t anali( "e efectuea( n ba(a +r&ilor geologice e7i"tente a datelor de"pre fntni !i "onde a datelor +idrologice !i pedologice a datelor privind utili(area terenurilor debitele !i e7tragerea apei precum !i a rapoartelor cincinale ale e7pedi&iei +idrogeologice. Anali(a va identifica urmtoarele caracteri"tici ale apelor "ubterane din cadrul unui ba(in +idrografic: 1% "tratigrafia !i litologia geologiei ba(inului adncimea !i e7tinderea lateral inclu(nd att depo(itele geologice de o adncime mare ct !i cele "uperficiale precum !i "olurile din cadrul ba(inului care "nt "ur"e de alimentare a corpurilor de ap "ubteran; 2% po(i&ia cumpenelor apelor "ubterane #liniile pre"iunii pie(ometrice nalte% !i a liniilor "curgerii apelor "ubterane la nivel regional; 3% caracteri"ticile +idrogeologice ale "traturilor inclu"iv gro"imea conductivitatea +idraulic poro(itatea gradul de i(olare precum !i impactul "olurilor a"upra alimentrii apelor; -% bilan&ul apei !i rata mediei multianuale de alimentare; /% compo(i&ia c+imic a apelor "ubterane identificnd contribu&iile activit&ii umane !i caracteri(area nivelurilor naturale de fond; 0% inventarierea "i"temelor apelor de "uprafa& a"ociate care "e afl n legtur dinamic cu corpurile de ap "ubteran precum !i e"timarea direc&iei !i a ratei "c+imbului de ap ntre corpurile de ap de "uprafa& !i cele "ubterane.

1/
3var34443app"3conver"ion3tmp3"cratc+5/3218827270.doc20.03.201-

70. *e lng codul &rii !i numerele de referin& ale ba(inului3"ubba(inului +idrografic fiecrui corp de ap "ubteran i "e va atribui o li"t de atribute !i valori care "nt pre(entate n tabelul /. 71. ,orpurile de ape "ubterane vor fi identificate n ba(a uneia "au a mai multe unit&i "tratigrafice principale grupnd forma&iunile geologice cu propriet&i "imilare !i parametrii +idraulici cu conductivitate +idraulic att pe ori(ontal ct !i pe vertical !i anume: 1% A1812 $ depo(ite aluviale ale luncilor !i ale tera"elor; 2% 92 p $ ni"ipurile pon&iene; 3% 9163m $ comple7ul acvifer al 6arma&ianului 6uperior8Meo&ian; -% 62 $ comple7ul acvifer al 6arma&ianului Mediu; /% 91b $ 9161 $ comple7ul acvifer =aden86arma&ian; 0% P2 $ calcarele car"tice ale ,retacicului; 7% 61 $ calcarele cri"taline ale 6ilurianului; 8% I $ rocile cri"taline ba(ale ale Iendianului. 72. Dnele forma&iuni geologice de aceea!i vr"t pot fi con"iderate generatori ai diferitor tipuri de acvifere n diver"e pr&i ale &rii ca re(ultat al modificrilor litologice laterale care pot cau(a diferite propriet&i n variate regiuni +idrogeologice din cadrul unei forma&iuni. 73. Acviferele de pe teritoriul 1epublicii Moldova "e mpart n dou grupe principale $ ape "ubterane de adncime mic !i ape "ubterane de adncime mare n care proce"ele de "curgere "nt n mare parte libere n apele de adncime mic !i "ub pre"iune n apele de adncime mare. Ta(elul 2 Identificarea i caracteri3area corpurilor de ap su(teran
arametrii ,odul corpului de ap "ubteran Descrierea@Aaloarea

=62 =i=o Q=aden86arma&ian GR=2 =c8 =otnaS 9umele corpului de ap "ubteran ,+i!inul de Ie"t $ .aloveni Anul de referin& 2012 9umrul ori(onturilor de ap "ubteran numr T1 6uprafa&a unit&ii corpului de ap "ubteran Cm2 6tratigrafia 91t $ 916182 <e"crierea litologic necon"olidat de gre"ie calcaroa" metamorfic 3magmatic ?ipul "curgerii ori(ontului acvifer captiv3liber 6traturile "uprapu"e argil marn etc. Gro"imea corpului de ap "ubteran minim ma7im medie )&imea ma7im Cm )ungimea ma7im Cm ,onductivitatea +idraulic minim ma7im medie Adncimea pn la nivelul apei "ubterane minim ma7im medie Amplitudinea anual a nivelului apei minim ma7im medie "ubterane 6uma anual a precipita&iilor minim ma7im medie 10
3var34443app"3conver"ion3tmp3"cratc+5/3218827270.doc20.03.201-

?endin&a nivelului apei "ubterane ,aptarea apei 6copul captrii ,apacitatea "ur"ei 6ur"a principal de alimentare >co"i"temele acvatice a"ociate .nfra"tructura principal

a"cendent3de"cendent locali(area !i numrul aprovi(ionarea cu ap potabil agricultur indu"trie l3" m33(i mld locali(area !i "uprafa&a locali(area !i "copul locali(area !i numrul

17
3var34443app"3conver"ion3tmp3"cratc+5/3218827270.doc20.03.201-