Sunteți pe pagina 1din 57

IORDAN GHEORGHE BARBULESCU

POLITICA EXTERNA SI DE SECURITATE COMUNA SI POLITICA EUROPEANA DE SECURITATE SI APARARE

2005

I. MAASTRICHT SI SALTUL DE LA ECONOMIC LA POLITIC: APARITIA PESC


I.1. Elaborarea i ratificarea Tratatelui de la Maastricht I.2. Structura I.2.1. Frontispiciu comun I.2.2. Cei trei pilieri: unul comunitar (CEE CEC!"CEC# CEE#$ i doi inter%u&ernamentali ('ESC i (#I$ I.2.). *a+a comun, I.). -niunea European,: caracteristici %enerale I.).1. #ntecedente I.).2. Semnifica.ia -E I.).). #bsen.a personalit,.ii /uridice interna.ionale a -E I.).0. 1oca.ia federal, a -E I.0. !biecti&ele I.0.1. 'olitice: -niunea 'olitic, I.0.1.1. 'olitica E2tern, i de Securitate Comun,

II. AMSTERDAM: DEZVOLTAREA PESC


II.1. 'olitica E2tern, i de Securitate Comun, i 3ela.iile Economice Interna.ionale

III. NISA: MODIFICARI SI PRECIZARI PESC


III.1. Securitate i ap,rare

IV. TRATATUL PRIVIND INSTITUIREA UNEI CONSTITUTII PENTRU EUROPA: VIITORUL PESC SI PESA
I1.1.Con&en.ia i 'ESC I1.2. 'rincipiile 'ESC I1.). 4#c.iune e2tern,5 versus 4politic, e2tern,5 I1.0. Consolidarea coren.ei eficacit,.ii i &i+ibilit,.ii 'ESC

I1.6. 47iploma.ie comun, european,5 versus 4repre+entare e2tern, inter%u&ernamental,5 I1.8. 4'utere militar,5 versus 4putere ci&il,5 I1.9. 4:imite %eo%rafice5 versus 4limite politice5 I1..;. Considera.ii finale

I. MAASTRICHT SI SALTUL DE ECONOMIC LA POLITIC. APARITIA PESC I.1. ELABORAREA MAASTRICHT1 I RATIFICAREA TRATATULUI DE LA

#a cum s<a semnalat procesul de inte%rare european, s<a n,scut i s<a de+&oltat
1

din deosebit de bo%ata biblio%rafie e2istent, asupra acestui subiect aici i acum amintim ca biblio%rafie %eneral,: *!-:!-IS (. 4# propos des dispositions institutionnels du T-E5 REA 1=;2<0> C!?ST#?TI?ESC! 1. 4:os doce traba/os de @ercules o la a%enda de las conferencias inter%ubernamentales encar%adas de re&isar los tratados comunitarios5 Anuario internacional CIDOB Madrid 1==1> C-3TI AI#:7I?! C. Il Tratatto di Maastricht sull'Unione Europea, 3oma 1==)> C-3TI? 7. 4The constitutional structure of the -nion: # Europe of bits and pieces5 CMLR 1==)> 7E:M!:B (. 4:C#ccord de Maastricht5 RAE 1==2<1> 7I?#? 7. Ever closer Union? An introduction to the European Co unit!, @amshire 1==0> F!?SEC# M!3I::! F. 4:a -niDn Europea: %Enesis de Maastricht5 Rev de Inst" Europeas 1==2<1> @#3T:EB T.C. 4Constitutional and Institutional #spects of the Maastricht #%reement5 ICL# 1==)<1> :!-IS (.1. 4:es accords de Maastricht. -n premier bilan5 RMUE 1==1< 0> 4:ChErita%e communautaire et le nou&eau traitE sur lC-nion europEenne5 $acia un nuevo orden internacional ! europeo, Madrid 1==)> M#I::ET '. L'Europe % &eo etrie varia'le" Transition vers l'inte&ration 'aris 1==0> M#?A#S M#3TI? #. 4El Tratado de la -niDn Europea: anFlisis de su estructura %eneral5 () de la CE 1==2 7< 19 i 4#spectos /uridico<institucionales de la reali+aciDn de la -niDn Europea5 El Derecho Co unitario ! su aplicaci*n +uridicial, Madrid 1==)> 'I3IS T.7. 4GSon las instituciones comunitarias mFs eficaces mFs democraticas H mFs transparentes despues de MaastrichtI5 () de la CE 1==0 722> 3I7E#- (. 4:e traitE de Maastricht du 9 fE&rier 1==2 sur lC-nion europEenne. #spects institutionnels5 RAE 1==2<2> 3!*:ES C#33I::! M.#. 4:a posiciDn del Tribunal de (usticia en el Tratado de la -niDn Europea: alcances H consecuencias de los articulos C H :5 Rev" de Inst" Europeas 1==0<)> S#:!ME CIS?#: 7E -A#3TE E. Descripci*n, an,lisis ! co entarios al Tratado de la Uni*n Europea, Madrid 1==)> SIM!? 7. i A#-TIE3 B. 4Maastricht: pro%rJs Kuantitatifs ou saut KualitatifI5 Europe /an&ier 1==2> SMIT@ #.7. 4?ational identitH and the idea of European unitH5 International A--airs 1==2<1> 1E3:!3E? 1#? T@EM##T '. 4:es dEfis de Maastricht. -ne nou&elle Etape importante mais &ers Kuels hori+onsI5 RMC n. )62> 1IA?ES 7. 4?otes sur le contenu et la portEe du TraitE sur lC-nion EuropEenne5 A.DI 1==1> :#*!-L M<F. Les accords de Maastricht et la constitution de l'Union Europ/enne ColloKue 'aris 1==2> #:7EC!# F. De la Co unidad Econ* ica Europea a la Uni*n Europea -'1"E@* *ilbao 1==)> MESTE?7!3' C", Espa0a ! el Tratado de la Uni*n Europea Madrid 1==0> M#3I! F. El Tratado de la Uni*n Europea" An,lisis +uridico Madrid 1==6> 7E@!-SSE 3. Europe a-ter Maastricht" An ever closer Union?, MNnchen 1==0. On pri&in.a problemelor constitu.ionale cau+ate de ratificarea T-E not,m urm,toarele lucr,ri importante: *#CIA#:-'! M. 4:a constitucio<nalidad de la -niDn Europea en #lemania (la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 12 de octubre de 1==)$5 () de la CE 1==0 7<21> 7E?L# E. 4:a ratification du TraitE de Maastricht par le 3oHaume -ni5 RMC 1==0 n. )98> F#1!3E- :. 4:e controle de constitutionnalitE du TraitE de Maastricht et le dE&eloppement du P7roit constitutionnel internationelQ5 R(DI1 1==)<1> A#-7ISS#3T M.#. 4:a ratification du TraitE sur lC-nion EuropEenne: lCe2emple de la *el%iKue5 RMC 1==0<)96> A:IST3-' E. 4:e TraitE sur lC-nion europEenne: la ratification du 7anemarR5 RMC 1==0<)90> (#CS-E (.'. 4:a dEcision du Conseil Constitutionel du = a&ril 1==2 (TraitEs sur lC-nion EuropEenne$5 RTDE 1==2<2> :EC#?7# C3!!TE I. 43epercusiones constitucionales del Tratado de la -niDn Europea5 R.DUC 1==2<1==)";1> :!'EL #A-I:#3 4Maastricht H la problematica de la reforma de la constituciDn5 RE1 1==2> M#?A#S M#3TI? #. 4:a declaraciDn del Tribunal Constitucional sobre el articulo 1).2 de la ConstituciDn (derecho de sufra%io pasi&o de los e2tra/eros$: -na reforma constitucional innecesaria o insuficiente5 REDI 1==2<2> !CC!??!3 F. 4:CIrlande et le TraitE dC-nion EuropEenne. 3eferendum<?eutralitE<#&ortement5 RMC, 1==0<)99> 'E3EL T3EM'S (. 4:as condiciones constitucionales al proceso de ratificaciDn del Tratado de Maastricht en el 7erecho Comparado5 R.DUC 1==0<1;> STEI? T. 4:a sentencia del Tribunal Constuticional #leman sobre el Tratado de Maastricht5 Rev" de Inst" Europeas, 1==0<) 0

sub presiunea constant, a re&i+uirilor periodice a te2telor sale constituti&e. 7eci+ia politic, de reforme ma/ore i<a f,cut Uns, cu ade&,rat loc Un Comunitatea European, UncepVnd cu anul 1=;8 o dat, cu adoptarea #ctului -nic European. Este Un afara oric,rei Undoieli c, #-E din 1=;8 a condus la elaborarea Tratatul -niunii Europene (din interior$ dar i c, respecti&a accelerare a procesului politic fusese reclamat, cu i mai mare for., de c,derea +idului *erlinului i reunificarea Aermaniei2. Consiliul European de la Strasbour% ;<= decembrie 1=;=) a decis con&ocarea unei Conferin.e Inter%u&ernamentale (CIA$ asupra -niunii Economice i Monetare (-EM$ Unainte de sfVritul anului 1==W. #ceast, deci+ie demonstra: - e2isten.a unui acord clar Un pri&in.a necesit,.ii re&i+uirii i definiti&,rii conceptului de -EM> 0 - ine2isten.a aceleiai hot,rVri Un fa.a necesit,.ii reformei politice a -E. Consiliul European de la 7ublin6 (aprilie 1==W$ constatVnd c, unificarea Aermaniei se do&edea un proces imparabil i &erti%inos a fost obli%at s, decid, i con&ocarea unei CIA dedicate reformei politice. #a se face c, Un loc de o CIA au fost con&ocate simultan Un decembrie 1==W dou,: - una pentru reforma -niunii Economice i Monetare> 8 - alta pentru reforma -niunii 'olitice Europene . 'arlamentul European sus.inea necesitatea unei de+bateri referitoare la necesitatea reformei tratatelor reali+Vnd diferite anali+e pe aceast, tem,. #stfel dup, o serie
2 )

= noiembrie 1=;= i respecti& ) octombrie 1==W

CONSILIUL EUROPEAN, Concluziile Consiliului European de la Strasbourg , 1989, XXX.ue.eu.int"summ


0

pentru a nu spune c, respecti&ul Consiliu manifestase chiar o total, lips, de sensibilitate fa., de aceast, tem,
6

CONSILIUL EUROPEAN, Concluziile Consiliului European de la Dublin , 1990, XXX.ue.eu.int"summ 8 -?I!? E-3!'E# 4Conclusiones del Conse/o Europeo de Madrid5 Rev" Inst" Europeas 1=;=<)> -?I!? E-3!'E# 4Conclusiones del Conse/o Europeo de 7ublin5 Rev" Inst" Europeas 1==W<2> C!MISI!? E-3!'E# Dicta en de la Co isi*n so're el 1ro!ecto de revisi*n del Tratado constitutivo de la CEE so're la Uni*n 1olitica C!M(=W$8WW final 6

de 3apoarte elaborate Untre 1=;;<1=;= Un aprilie 1==W Comisia de #faceri Institu.ionale a 'E a cerut parlamentarilor nu mai pu.in de patru 3apoarte dintre care cele mai importante s<au do&edit a fi cele referitoare la subsidiaritate (3aportul Aiscard dCEstain%$ i la strate%ia 'E pentru -niunea European, (3aportul 7a&id Martin$. On plus Un timpul CIA Y=W atVt Comisia cVt i 'reedin.iile Consiliului (:u2embour% i !landa$ au de+b,tut Un sVnul 'E temele principale le%ate de re&i+uirea Un acest sens a Tratatelor Constituti&e. :a rVndul lor Minitri de E2terne cVt i Consiliile #faceri Aenerale au asi%urat coeren.a procesului i a acti&it,.ii celor dou, CIA<uri. Statele membre au contribuit la aceast, reflec.ie comun, pre+entVnd i ele frec&ent di&erse 3apoarte. # e2istat i un 4Arup al 3epre+entan.ilor 'ersonali ai Minitrilor de E2terne5 care la rVndul lor au pre+entat studii i rapoarte proprii. Ca urmare a acestui amplu proces de reflec.ie comun, 'reedin.ia lu2embur%he+, a fost Un m,sur, s, pre+inte Un iunie 1==W un 4'roiect de Tratat de -niune5 ce sinteti+a acti&itatea celor dou, Conferin.e Inter%u&ernamentale. Consiliul European :u2embour% iunie 1==1 a acceptat proiectul lu2embour%he+ ca o prim, ba+, de ne%ocieri pentru ceea ce a&ea s, de&in, Un 1==2 4Tratatul de la Maastricht59. -rmare a discu.iilor purtate de<a lun%ul 'reedin.iei lu2embur%he+e cea olande+, a modificat proiectul ini.ial i a pre+entat o alt, &ersiune Un septembrie 1==1. On fine dup, de+bateri apri%e Consiliul European de la Maastricht a aprobat Un decembrie 1==1 un te2t care a introdus modific,ri importante fa., de proiectele lu2embour%he+ i olande+;. #cordurile de la Maastricht au a&ut ne&oie de alte dou, luni pentru a putea fi pre+entate din nou Conferin.ei Inter%u&ernamentale reunite la 9 februarie 1==2 de asemenea la Maastricht dat, de&enit, Z astfel Z oficial, pentru adoptarea acestora. Tratatul pre&edea ca dat, a intr,rii sale Un &i%oare 1 ianuarie 1==) dac, statele membre Undeplineau pVn, la acea dat, procedurile constitu.ionale de aprobare a noilor te2te de Tratate=.
9

A&ence Europe, Europe Docu ents n. 1922"192) 6.1II.1==1> -?I!? E-3!'E# 4Conclusiones del Conse/o Europeo de :u2embur%o5 Rev" Inst" Europeas 1==1<)
;

A&ence Europe, Europe Docu ents n. 196W"1961 1).[II.1==1 pentru -niunea 'olitic, European, i n. 1962"196) 2W.[II.1==1 pentru -niunea Economic, i Monetar,
=

re&i+uirea Tratatelor Comunitare reclam, unanimitatea statelor membre asupra noilor te2te iar ratificarea acestora se reali+ea+, conform normelor interne a fiec,rui stat membru

7anemarca a refu+at aprobarea Tratatului prin 3eferendum<ul din 2 iunie 1==2 aprobVndu<l Uns, ulterior prin 3eferendum<ul din 1; mai 1==). On restul -niunii situa.ia a fost mai de%rab, normal,. #u e2istat i dou, ca+uri e2treme de 3eferendum: Irlanda (care l<a aprobat cu o mare ma/oritate$ 1W i Fran.a (cu pu.in peste 6W\$11. #probarea T-E a determinat numeroase reforme constitu.ionale Un Fran.a12 Spania1) sau 'ortu%alia10. On Aermania adoptarea T-E a f,cut de asemenea obiectul reformei constitu.ionale modificVndu<se art. 2)16 i 2;18 ale Constitu.iei %ermane dar i alte percepte referitoare la *undesbanR i controlul parlamentar Un chestiuni europene. Chiar i aa Un Aermania s<a e&ocat neconstitu.ionalitatea T-E ceea ce a UntVr+iat ratificarea sa pVn, la pronun.area de c,tre Tribunalul Constitu.ional a Sentin.ei din 12 octombrie 1==) prin care se accepta drept constitu.ionale modific,rile introduse19 de c,tre Tratat. 7ep,ite toate aceste obstacole Tratatul -niunii Europene a intrat Un &i%oare la 1 noiembrie 1==). I.2. STRUCTURA T-E a modificat spectaculos Tratatele Constituti&e Un special Tratatul Comunit,.ii Economice Europene (TCEE$. On plus T-E a determinat restructurarea Untre%ului sistem de Tratate europene. T-E Un%lobea+, Tratatele Constituti&e ale Comunit,.ilor pe care le aea+, la 4ba+a construc.iei5 fiind astfel redactat UncVt s, situe+e Untr<un 4corp unic5 dreptul constitu.ional comunitar1;. T-E care utili+ea+, litere pentru a numerota articolele sale i poate fi Un.eles mai bine prin compararea arhitecturii sale cu a unui templu %recesc. I.2.1. FRONTISPICIU COMUN
1W 11

aceeai Irland, care nu &a ratifica ini.ial Tratatul de la ?isa

i aceeai Fran., care &edem a ratificat cu %reutate Tratatul de la Maastricht i &a face la fel cu cel de la ?isa i cu cel Constitu.ional
12

din cau+a dreptului la sufra%iu pasi& Un ale%erile locale a -EM i a politicii de imi%rare
1)

din cau+a dreptului la sufra%iu pasi& Un ale%erile locale


10

din cau+a cet,.eniei -niunii a -EM a principiului de subsidiaritate i a controlului parlamentar asupra -E
16

referitor la fundamentele i limitele atribuirii competen.elor


18

dreptul la sufra%iu pasi& Un ale%erile locale


19

Sentencia del Tribunal Constitucional #leman5 Rev" Inst" Europeas 1==)<)


1;

aproape Un totalitatea acestuia 9

4Frontispiciul comun5 cuprinde Titlul I al T-E Un care sunt descrise 47ispo+i.iile comune5. Este &orba despre art. #<F care se refer, la crearea -niunii Europene obiecti&ele i elementele sale constituti&e1=. a$ !biecti&ele %enerale (art.*$: - promo&area pro%resului economic i social echilibrat i sus.inut Un principal prin crearea unui spa.iu f,r, frontiere interioare> - Unt,rirea coe+iunii economice i sociale> - stabilirea unei -EM care &a reclama la momentul oportun i conform dispo+i.iilor Tratatului moneda unic,> - afirmarea identit,.ii -niunii Un &ia.a interna.ional,> - consolidarea drepturilor i intereselor na.iunilor statelor membre> - de+&oltarea unei strVnse cooper,ri Un sectorul /usti.iei i a afacerilor interne> - men.inerea inte%ral, a acKuis<ul comunitar i de+&oltarea acestuia conform procedurii stabilite Un art. ?.2. b$ -niunea respect, identitatea na.ional, a statelor membre a&Vnd sisteme de %u&ernare ba+ate pe principiile democratice (art. F.1.$. c$ -niunea respect, drepturile fundamentale aa cum au fost acestea %arantate Un Con&en.ia de la 3oma din 1=6W (art. F.2.$.
d$

'rincipiul 4suficien.ei mi/loacelor52W care se refer, la asi%urarea mi/loacele necesare pentru atin%erea obiecti&elor i reali+area politicilor -niunii (art. F.).$.

e$ 'rincipiul 4subsidiarit,.ii5 Un.eles ca mecanism de atribuire a competen.elor Untre -niune i statele membre Un sectoare ce nu sunt de competen.a e2clusi&, a -niunii. #cest mecanism (men.ionat Un art. * T-E$ operea+, Un conformitate cu articolul )* TCE Un ba+a unor criterii de eficacitate apreciind dimensiunea sau efectul respecti&elor ac.iuni. Subsidiaritatea urma s, /oace un rol important Un complementarea eforturilor -niunii i a statelor membre e&itVndu<se astfel
1=

-?I-?E# E-3!'E#?# Tratatul Uniunii Europene 2 preun3 cu te4tul co plet al Tratatului Constitutiv al Co unit35ii Europene, )OCE6DOCE C 220")1.1III.1==2
2W

introdus la insisten.a Spaniei ;

e&entualele conflicte sau suprapuneri i poten.Vndu<se reali+,rile. Subsidiaritatea putea contribui i la e&itarea centralismului birocratic perceput ca 4&enind dinspre *ru2elles5. f$ 'rincipiul 4unit,.ii institu.ionale5 care indic, faptul c, -niunea &a a&ea aceleai institu.ii pentru cei trei pilieri. Se stabilete deci un cadru institu.ional unic la 4&Vrful5 c,ruia se %,sete Consiliul European (art. C<7$. 'arlamentul European Consiliu Comisia i CE( &or fi institu.iile comune care Ui &or e2ercita competen.ele Un condi.iile pre&,+ute Un Tratat (art. E$. I.2.2. CEI TREI PILIERI: UNUL COMUNITAR CEE! CEEA SI CECO"CECA#! DOI INTERGUVERNAMENTALI PESC SI $AI# P%&%'()& *'+,(-& .-) */0)+%,-( CEE! CEEA! CECO"CECA# 'ilierul central este cel Comunitar cuprin+Vnd Un fapt cele trei Comunit,.i. Tratatul Co unit35ii Europene #stfel prin intermediul art. A (Titlul II al T-E$ se introduce Tratatul Comunit,.ii Europene (fost CEE$ de la art. 1 la art. 20;21. #rticolul A aprecia+, ca 7ispo+i.ii de ba+,: art. 0 TCE (sistemul institu.ional$ art. 6 TCE (coopererea loial,$ toate articolele ce re%ulari+ea+, func.ionarea institu.iilor art. 1;= TCE (sistemul surselor /uridice$ art. 22; i 2); TCE (acordurile institu.ionale$ art. 2)6 TCE (e2tinderea competen.elor comunitare$. -nele articole care r,mseser, f,r, con.inut au disp,rut 22 Un timp ce altele (cele introduse de e2emplu prin #-E$ au fost Uncorporate Un TCE sau T-E. ?oile articole au primit aceleai numere (dei apar.in unor titluri i capitole diferite$ diferen.ierea f,cVndu<se prin litere2). Se obser&, Un %eneral c,:

21

de remarcat c, al,turi de modific,rile f,cute cu oca+ia reformelor de la Maastricht repecti&a &ariant, cuprinde i reformele anterioare 22 art. 111 110 118 1)WS 10= 2WW 2W8bis 2W8.) 2)8 i 2)9
2)

astfel art. 1)W pre+int, noul cadru /uridic al competen.elor comunitare Un problema industriei Un timp ce art. 1)W#<1)WE de+&olt, problematica coe+iunii economice i sociale iar art. 1)WF<1)W' &orbete despre cercetarea tiin.ific, i de+&oltarea tehnolo%ic,. On acelai fel art. 1)W3<1)WT abordea+, tema mediului iar art. 1)W-<1)WB problema competen.ei Un materie de cooperare pentru de+&oltare

- dispo+i.iile T-E se articulea+, pe litere i se de+&olt, pe numere> - dispo+i.iile TCE se articulea+, pe numere i se de+&olt, pe litere. Tratatul Co unit35ii Europene a C3r'unelui 7i O5elului89 #rticolul @ (Titlul III$ con.ine Tratatul Comunit,.ii Europene a C,rbunelui i a !.elului a&Vnd o sut, de articole (adoptate prin noua re&i+uire$ i dispo+i.ii finale. Tratatul Co unit35ii Europene a Ener&iei :ucleare #rticolul I (Titlul I1$ completea+, pilierul comunitar prin Tratatul Comunit,.ii Europene a Ener%iei #tomice (E-3#T!M$ cu cele dou, sute de articole ale sale. P%&%'(%% %+,'(1)2'(+-0'+,-&% T-E aea+, simultan -niunea European, i pe o ba+, inter%u&ernamental,. 1olitica E4tern3 7i de ;ecuritate Co un3 -nul dintre pilierii inter%u&ernamentali Ul repre+int, articolul ( (Titlul 1$ care cuprinde 'olitica E2tern, i de Securitate Comun, ('ESC$ 4succesoarea5 normati&, a fostului art. )W al #ctului -nic European (abro%at prin art. ' al T-E$26. Cooperarea 2n aterie de )usti5ie 7i A-aceri Interne Cel,lalt pilier inter%u&ernamental al -niunii este repre+entat de art. T (Titlul 1I$ care con.ine Cooperarea Un materie de (usti.ie i #faceri Interne ((#I$. I.2.3. BAZA COMUNA On final urm,rind %rafica ima%inar, a 4Templului5 obser&,m c, -niunea are o ba+, constituit, din Titlul 1II (7ispo+i.ii Finale$ ce cuprinde art. :<S i Un care se descriu urm,toarele teme: - conser&area acKuis<ului comunitar e2istent>
ntre timp, termenul sau de ala!ilitate e"pir#nd pre ederile sale au $%st intr%duse n &ratatul CE' ram#ne sa studiem pr%!lemati(a le)ata de el p#na la m%mentul n(%rp%rarii sale n &CE
20 26

art. ( cuprinde la rVndul s,u 11 articole care apar ca art. (.1 (.2 (.) etc. la fel ca art. T referitoare la (#I care apar precum T.1 T.2 T.) etc. 1W

competen.ele Cur.ii de (usti.ie> procedura unic, de re&i+uire i aderarei> dero%,ri> intrarea Un &i%oare i &alabilitatea Tratatelor.

7at, fiind noua structur, formal, a T-E (e2isten.a unei ba+e finale comune$ Tratatele CE CEC# i CEE# pierd cu aceast, oca+ie respecti&ele articole. 'Vn, la T-E Tratatele Constituti&e dispuneau de proceduri proprii i distincte de re&i+uire28 o dat, cu T-E abro%Vndu<se aceste articole29 i stabilindu<se o procedur, unic, de re&i+uire (art. ?$ ba+at, pe sistemul e2istent Un Tratele CEE i Euratom. 7e la intrarea Un &i%oare a T-E statele europene care au solicitat calitatea de membru al -E au urmat o procedur, unic, pentru a<i formali+a aderarea. #a s<a reali+at cea de<a patra e2tindere a -E spre #ustria Suedia i Finlanda sau cea de<a cincea spre Cehia Slo&acia Slo&enia -n%aria 'olonia :ituania :etonia Estonia Cipru i Malta aa &a fi cea spre 3omVnia i *ul%aria noul art. ! al T-E simplificVnd i reducVnd &echile proceduri la una: - cea de aderare simultan, la cele trei Comunit,.i i la -niune. 7e remarcat c, aderarea se face formal la -niune prin cele trei Comunit,.i. On alt, dispo+i.ie final, art. ' al T-E se pre&,d e2pres abro%,ri ale unor articole cuprinse Un Tratatul de Fu+iune din 1=86 (art. 2<9 i 1W<1=$ i Un #ctul -nic European (art. 2 ).) i )W$. #lte abro%,ri se reali+ea+, dup ca+ de<a lun%ul Tratatelor CE CEC# i Euratom (art. A @ i I$. #rticolul M al T-E e2prim, faptul c, 'reambulul dispo+i.iile asupra intr,rii Un &i%oare a Tratatelor dispo+i.iile asupra limbilor comunitare cele asupra constituirii institu.iilor ane2ele 'rotocoalele i 7eclara.iile Tratatelor sau ulterioare acestora chiar dac, au fost modificate sau completate &or continua s, r,mVn, Un &i%oare. On m,sura Un care sunt aplicabile r,mVn de asemenea Un &i%oare i 7ispo+i.iile de #derare ale fiec,rei e2tinderi2;.
28 29

art. =8 CEC# 2)8 CEE i 2W0 Euratom

se men.ine doar art. =6 CEC!"CEC# referitor la unele unel 4mici re&i+uiri5 trebuie spus c, T-E era Unso.it de 19 'rotocoale (din care 18 erau Uncorporate Un TCE iar unul era comun pentru T-E i cele trei Comunit,.i constituti&e$ la care se ad,u%au )2 de 7eclara.ii ane2, la #ctul Final al T-E
2;

11

T-E era deci un instrument foarte comple2 fiind Un realitate 4un Tratat de Tratate5. 7e aceea una dintre principalele sarcini ale CIA Y=8 o constituia reali+area unei codific,ri coerente care s, simplifice T-E i s,<l fac, Un.eles de c,tre principalii s,i beneficiari popoarele statelor membre ale -E. I.3. UNIUNEA EUROPEAN4: CARACTERISTICI GENERALE I.3.1. ANTECEDENTE 'rin intermediul Tratatului -niunii Europene statele membre ale Comunit,.ilor Europene au constituit Untre ele o -niune European, (art. # al T-E$. 'roiectul unei 4-niuni Europene5 s<a de+&oltat simultan cu proiectul inte%rator 2= al Comunit,.ilor)W. Trebuie Uns, s, remarc,m c, de o form, conceptual distinct, i a&Vnd ca obiecti& transformarea calitati&, a rela.iilor stabilite Untre 1=61<1=69 se poate &orbi despre crearea -niunii doar UncepVnd cu anii Y9W. 7ocumentul cel mai important Un epoc, l<a constituit 43aportul Tindemans asupra -niunii Europene5 raport solicitat de c,tre Consiliu i pre+entat acestuia Un 1=96 )1. On acest document se pre&edea construirea pro%resi&, a unei -niuni Europene prin consolidarea i de+&oltarea Comunit,.ilor Europene dar i prin e2tinderea acestora spre noi politici. #cest 3aport a stimulat elaborarea altora (de c,tre di&erse institu.ii comunitare$ scopul tuturor constituindu<l continuarea reflec.iei comune asupra reali+,rii Un perspecti&, a unei -niuni Europene. Trebuie preci+at c, Un aceea etap, i conform acestor proiecte -niunea European, urma s, aib, doar o &aloare politic, f,r, concreti+,ri /uridice i f,r, a se &orbi e2plicit despre -niune nici Un 'reambul nici Un articolele Tratatelor Constituti&e. 7e abia cu oca+ia 47eclara.iei Solemne asupra -niunii Europene5 adoptat, Un 1=;) la Stutt%art de c,tre Consiliul European )2 apare Untr<un Titlu denumirea de 4-niunea European,5 iar Un te2t se fac mai multe referiri la ideea de sinte+, c,reia
2=

aa cum am mai spus cVnd &orbim de 4inte%rare5 ne referim la procesul de aprofundare"inte%rare intern,"de+&oltare pe &ertical, a Comunit,.ilor Europene Un drumul lor de la economic spre politic iar cVnd &orbim despre accesul noilor state Un CE sau -E &orbim despre 4aderarea5 lor> se poate desi%ur &orbi i despre 4inte%rare intracomunitar,5 (adic, aprofundarea Comunit,.ilor i a -niunii$ i 4inte%rare e2tracomunitar,5 (adic, aderarea de noi membri$ Uns, Un acest ca+ &om introduce alte posibile confu+ii deoarece am putea Un.ele%e prin aceasta i inte%rarea CE i -E Un lumea %lobal, din care face parte
)W

e2emplu propunerea ministrului france+ #ristide *riand f,cut, Un fa.a Societ,.ii ?a.iunilor (1=2=$
)1 )2

Informe Tindemans5 Rev" de Inst" Europeas 1=;)<2 47eclaraciDn Solemne sobre la -niDn Europea5 Rev" de Inst" Europeas 1=;)<2 12

i<ar r,spunde respecti&a -niune. Concret se spune c, 4statele membre sunt decise s, reali+e+e prin -niunea European, o concep.ie comun, %lobal, i coerent, a acestui proces5. On decada Y9W i Unceputul decadei Y;W de+baterea asupra -niunii era limitat, Un fapt la Comunit,.ile Europene conform teoriei c, s<ar putea pro%resa pe linia -niunii doar Un m,sura Un care s<ar de+&olta i aprofunda politicile e2istente sau ar fi elaborate politici noi Un limitele Tratatelor Constituti&e de la 'aris i 3oma. Se poate spune deci c, -niunea European, %Vndit, Un anul 1=;) era Unc, e2clusi& comunitar,. :a rVndul s,u 4'roiectul de Tratat al -niunii Europene5 ('roiectul Spinelli$ )) adoptat de c,tre 'arlamentul European la 10 februarie 1=;0 pre%,tea o -niune European, ba+at, tot pe Comunit,.ile Europene introducVndu<se Uns, i elemente noi precum 4sistemul monetar european5 i 4cooperarea politic,5 i prefi%urVnd posibila de+&oltare federal, a acesteia. #ctul -nic European din 1=;8 (intrat Un &i%oare la 1 iulie 1=;9$ a fost primul te2t de 7rept 'rimar care definea Unc, din 'reambul obiecti&ul -niunii Europene:
-

4 (]$ anima.i de &oin.a de a continua opera desf,urat, UncepVnd cu Tratatele constituti&e ale Comunit,.ilor Europene i de a transforma totalitatea rela.iilor dintre statele acestora Untr<o -niune European, (...$5.)0

On acea epoc, nu s<a adoptat nici o deci+ie referitoare la constituirea -niunii Europene dar s<a introdus (ca ba+, a &iitoarei -niuni$ pilierul inter%u&ernamental al 4Cooper,rii 'olitice Europene5 (C'E$ Z prin Titlul III al #-E Z acesta urmVnd a func.iona al,turi de pilierul comunitar (CEE<CEC!"CEC#<E-3#T!M$ care<i continua e&olu.ia conform propriilor re%uli. On fine deci+ia de constituire a -niunii a c,p,tat consisten., formal, prin art. # al Tratatului -niunii Europene din 9 februarie 1==2 semnat la Maastricht i Un &i%oare de la 1 noiembrie 1==). I.3.2. SEMNIFICATIA UE -niunea se ba+a pe cele trei Comunit,.i Europene e2istente acestea men.inVnd
)) )0

4'roHecto de Tratado de la -niDn Europea5 Rev" de Inst" Europeas 1=;0<1

-?I-?E# E-3!'E#?# Actul Unic European (!CE"7!CE :. 18="2=.1I.1=;9 1)

caracterul structural al procesului de inte%rare i constituind cel mai solid pilier al -E. -niunea European, se completa cu politicile i formele de cooperare stabilite prin T-E. #ceast, referire a&ea Un &edere sectoarele specifice cooper,rii inter%u&ernamentale: - politica e2tern, i de securitate comun, Untre -E i statele sale membre> - cooperarea Un materie de (usti.ie i afaceri interne Untre statele membre. 7up, cum se &ede prin intermediul primeia se reali+a cooperarea 4Untre -E i statele membre5 Un timp ce prin intermediul celeilalte se reali+a doar o cooperare 4Untre statele membre5. #ceste dou, politici conduceau la identificarea obiecti&elor -niunii Un +onele Un care nu se mai utili+au instrumentele de 4inte%rare5 ci cele de 4cooperare5 moti& pentru care se poate spune c, se %,seau la 4mar%inea5 sistemului /uridic propriu Comunit,.ilor participVnd (Uns,$ par.ial la sistemul institu.ional. -niunea European, nea&Vnd personalitate /uridic, interna.ional, ap,reau unele probleme le%ate de identificarea sa conceptual, i de natura sa. 'arafra+Vnd filosofii clasici putem spune c, -E era o entitate a ra.iunii a&Vndu<i fundamentul Un realitate. -E repre+enta un 4ideal politic5 ba+at pe o 4entitate politic,5 a c,rei realitate Z politic, /uridic, economic, i social Z se ob.inea prin Unsumarea reali+,rilor ob.inute de c,tre Comunit,.ile Europene. #de&,rul este c, realitatea cea mai palpabil, realitatea /uridic, a -E o constituia cea a celor trei Comunit,.i Europene. -niunea European, era o 4idee de sinte+,5 ce r,spundea unei concep.ii comune %lobale i coerente a procesului de inte%rare pro%resi&, a popoarelor i statelor. Chiar dac, nu a&ea personalitate /uridic, interna.ional, ea ap,rea ca o entitate politic, cu &oca.ie federal,. -niunea European, ca i entitate politic, repre+enta 4Untre%ul5: Comunit,.ile Europene i formele de cooperare inter%u&ernamental, ('ESC i (#I$. :a rVndul lor acestea repre+entau 4pilierii5 sau 4p,r.ile5 pe care se sus.inea procesul Un ansamblul s,u proces bote+at 4-niunea European,5. Identificarea politic, i /uridic, a -E demonstrea+, c, aceast, construc.ie european, continu, deschis, constituindu<se Untr<un imens cVmp de e2perimente i a&Vndu<i scopul final Un intensificarea rela.iilor de solidaritate i inte%rare Untre popoare i state.
10

I.3.3. ABSENTA PERSONALITATII $URIDICE INTERNATIONALE A UE -niunea European, nu este o nou, or%ani+a.ie interna.ional,. Statele membre nu au dorit (deliberat$ pVn, acuma s,<i atribuie e2pres personalitate /uridic, interna.ional,. Cele trei or%ani+a.ii interna.ionale e2istente CEC!"CEC#<CEE< E-3#T!M Ui conser&au caracterul de subiec.i de drept interna.ional (art. 8 TCEC# 21W TCE i 1;0 TCEE#$. S<a spus c, Un acest fel Comunit,.ile Europene ar continua s, r,mVn, institu.ional separate de -niune chiar dac, au stabilit rela.ii formale prin 7ispo+i.iile Finale (art. :<S$ ale T-E. #ltfel spus ele ar repre+enta un compartiment diferit Un sVnul -niunii. Trebuie amintit c, 'roiectul Spineli din 1=;0 atribuia personalitate /uridic, -niunii. Men.inerea acestei propuneri ar fi dat coeren., obiecti&ului -E (definit prin art. *$ de afirmare a identit,.ii -niunii Un sfera interna.ional,. 'roblema e&entualei identit,.i interna.ionale a -E a fost definiti& clarificat, din punctul de &edere al practicii prin refu+ul ma/orit,.ii statelor membre de a da curs propunerii %ermane de Unfiin.are a unor #mbasade 4comune ale -E5 Un statele re+ultate din &echea -3SS. 7e altfel o asemenea Untreprindere ar fi fost formal imposibil, tocmai datorit, absen.ei personalit,.ii /uridice a -E aceasta neputVnd Uncheia Tratate cu respecti&ele state. :ipsa personalit,.ii /uridice a suscitat unele Undoieli i Un le%,tur, cu procedura unic, de solicitare a ader,rii noilor state la -niune. Cum am ar,tat art. ! al T-E pre&ede o procedur, unic, de aderare la -niune anulVndu<se astfel art. =; TCEC# 2)9 TCEE i 2W6 TCEE# care pre&edeau proceduri separate de aderare la Comunit,.ile Europene. 7e la intrarea Un &i%oare a T-E (1 noiembrie 1==)$ statul candidat solicit, aderarea la 4-niune5 o -niune care Uns, este o entitate politic, ce nu are personalitate /uridic, proprie. #ceast, situa.ie stranie se re+ol&, /uridic prin aceea c, aderarea se face prin raportarea sa simultan, la toate Tratatele pe care se ba+ea+, -niunea. In acest fel noii membrii urmea+, a face parte simultan din Comunit,.ile Europene i din celelalte forme de cooperare precum 'ESC sau (#I. 'e de alt, parte solicitVndu<se aderarea la -E ca 4Untre%5 se %arantea+, c, noile state membre &or accepta &oca.ia politic, a -niunii cVt i pilierii s,i inter%u&ernamentali chiar dac, formal noii membri &or apar.ine nu -E ci celor trei or%ani+a.ii interna.ionale (CEE CEC!"CEC# i E-3#T!M$. Se %arantea+, astfel c, noile state nu pot s, selec.ione+e pilierii dori.i i s, respin%, pe ceilal.i )6
)6

(eea (e ar du(e la aderare * la (arte+ 16

dar i faptul c, nici unul dintre acetia nu poate fi desprini din -niune. On plus dac, statele membre ar fi atribuit -niunii personalitate /uridic, interna.ional, e2isten.a unui al 0<lea subiect de drept interna.ional ar fi putut atra%e i mai mult confu+ie asupra actualului sistem. #lt, op.iune o repre+enta renun.area la personalitatea /uridic, a celor trei Comunit,.i i dotarea -niunii cu personalitate /uridic, interna.ional, ceea ce ar fi fost de altfel i lo%ic. On plus o asemenea solu.ie nu ar fi reclamat neap,rat o reform, radical, a Tratatelor i nici dispari.ia celor trei Comunit,.i Europene. #r fi presupus Uns, (este ade&,rat$ 4retopirea5 acestora Untr<o -niune unic, i 4reae+area5 procesului inte%rator Un /urul acesteia. #r fi Unsemnat de asemenea preludiul inte%r,rii Tratatelor Constituti&e Untr<unul sin%ur la fel ca i a respecti&elor entit,.i (CEE CEC!"CEC# CEE# -E$ Untr<una sin%ur,. !ri aceast, Untreprindere era practic ireali+abil, la acel moment Un pofida eforturilor care se f,ceau Un diferite capitale pentru a se su%era c, ar fi i dorit,. I.3.5. VOCATIA FEDERALA A UE -niunea se n,tea sub ideea de 4pro%resi&itate5 ce a animat Untre%ul proces de inte%rare Unsui Tratatul de la Maastricht definindu<se Un aceti termeni ca 4o etap, Un procesul creator al unei -niuni5. Ea repre+enta o 4nou, fa+,5 marcat, de repere i pro&oc,ri dintre care cele mai importante urmau a fi: - prima re&i+uire a pro%reselor -niunii (1==8$> - trecerea la cea de<a )<a etap, a -EM adic, introducerea monedei unice (1===$. 7ar T-E nu clarificase problema ori+ontului final al -niunii. 'oate pentru c, era Unc, prematur (Un pofida celor peste 0W de ani de inte%rare$ stabilirea contururilor definiti&e ale -niunii)8. Tratatul stabilea un calendar ri%uros pentru -EM i su%era s, se 4atepte5 reali+area deplin, a acesteia dar i aprecierea consecin.elor sale finale Unainte de a se 4trece mai departe5. ',rea Uns, (Unc, de atunci$ deosebit de important, definirea 4conturului definiti& al -E5 odat, Uncheiat procesul de trecere la moneda unic, i finali+at, astfel -niunea Economic, i Monetar,. Este e&ident c, -E a pierdut atunci o bun, oca+ie de a<i defini orientarea politic, prin renun.area la men.iunea 4&oca.iei federale5 a acestei 4-niuni din ce Un ce mai
)8

cu atVt mai mult cu cVt toate acestea se desf,urau Untr<o perioad, de profunde con&ulsii ale continentului european 18

strVnse dintre popoarele europene5 aa cum ap,rea Un proiectele de Tratat lu2embur%he+ i olande+ (art. #$. 3enun.area la aceast, defini.ie politic, a -E a a&ut drept cau+, opo+i.ia feroce a Marii *ritanii dar i 4complicitatea5 altor state membre ce Uncura/au pe en%le+i (pe fa., sau nu$. E2isten.a e2pres, a definirii caracterului federal al -E de c,tre T-E ar fi uurat Un opinia noastr, orientarea pe care conduc,torii politici ar fi putut s, o dea ulterior procesului i l<ar fi %r,bit. :a fel de ade&,rat este c, o asemenea definire nu ar fi corespuns Untru<totul nici cu sentimentul %eneral al popoarelor Europei nici cu realitatea social, european, acestea nea&Vnd la acel moment nici coe+iunea nici solidaritatea necesare. 7e aceea se mai poate afirma c, o asemenea defini.ie nu ar fi fost mai mult decVt un fin e2erci.iu de retoric, ce ar fi acoperit o realitate diferit,)9. Toate acestea au f,cut ca -niunea European, s, men.in, formal &echea retoric, a 4uniunii din ce Un ce mai strVnse Untre popoarele Europei5 f,r, a<i defini e2plicit 4obiecti&ele finale5 i f,r, a se auto<denumi 4-niune 'olitic, European,5. #bsen.a sinta%mei de mai sus nu se f,cea sim.it, doar Un titlul -niunii (care se numea doar 4European,5$ dar i Un te2tul T-E);. Cu toate acestea substan.a din care se 4hr,nea5 Tratatul era federal, Z un soi de federalism interna.ional Z i deci politic,. ?u numai perceptele ini.iale (art. #<F$ earu impre%nate de esen., i metod, federal, dar i Tratatele CE CEC!"CEC# i CEE# au folosit metoda federal, Unc, de la Unceputurile lor. -niunea Economic, i Monetar, cet,.enia -niunii repre+int, alte e2emple de federalism (art. ;<;7$ ale T-E. 7ac, nu au ap,rut Un T-E nici cu&Vntul 4federal5 nici sinta%ma 4-niune politic,5 este la fel de ade&,rat c, nici nu s<a mai men.inut cu&Vntul 4economic5 Comunitatea Economic, European, (CEE$ de&enind 4Comunitatea European,5 (CE$. 'ierderea ad/ecti&ului 4economic5 este mult mai mult decVt o chestiune %ramatical, simboli+Vnd Unt,rirea i clarificarea no.iunii de Comunitate (European,$ Un sensul politic de 4stare de spirit5 i nu de 4aran/ament comercial5. On plus se clarifica rolul politic al CE de 4a2,5 a celor trei Comunit,.i atribuindu< i<se responsabilitatea 4asum,rii rolului politic %eneral al acestora5. I.5. OBIECTIVELE
)9

e2istau 4&oci5 care afirmau c, -E continu, a a&ea unele accente ce .in mai de%rab, de modelul de 4liber<schimb5 sau de cel al 4interesului na.ional5 decVt de cel 4inte%ra.ionist5
);

pentru a descura/a pe cei care e&entual ar fi dorit s, foloseasc, acest subterfu%iu 19

!biecti&ele -E erau determinate de pilierii pe care aceasta se 4sus.inea5. #stfel celor trei pilieri comunitari CE CEC!"CEC# CEE#)= le corespundeau cele trei obiecti&e enun.ate Un art. * iar celor doi pilieri inter%u&ernamentali obiecti&ele specifice lor. ! asemenea clasificare a&ea ca re+ultat urm,toarele cinci obiecti&e: - promo&area pro%resului social<economic echilibrat i sus.inut crearea unui spa.iu f,r, frontiere interne Unt,rirea coe+iunii economico<sociale i a stabilirii unei -niuni Economice i Monetare ce atr,%ea e2isten.a unei monede unice> - Unt,rirea protec.iei drepturilor i intereselor cet,.enilor statelor membre prin crearea unei cet,.enii a -niunii> - afirmarea identit,.ii -niunii Un sfera interna.ional, Un principal prin crearea unei 'olitici E2terne i de Securitate Comun, care s, includ, Un &iitor definirea unei politici de ap,rare comun, ce ar putea 4conduce5 la un moment dat la o ap,rare comun,> - de+&oltarea unei strVnse cooper,ri Un sectoarele (usti.iei i afacerilor interne> - men.inerea inte%ral, a acKuis<ului comunitar i de+&oltarea sa. #ceste obiecti&e urmau a se reali+a conform dispo+i.iilor T-E Un condi.iile i ritmurile pre&,+ute i respectVnd principiul de subsidiaritate aa cum era acesta definit Un art. )* al TCE. E2ista Uns, i o alt, modalitate de clasificare a obiecti&elor plecVnd de la ideea c, 4cheia5 ne%ocierilor T-E a constituit<o reali+area simultan, a -niunii 'olitice i a -niunii Economice i Monetare adic,: - obiecti&e de caracter politic> - obiecti&e de caracter economic I.5.1. POLITICE: UNIUNEA POLITICA Cele ase obicti&e politice sunt: Cet,.enia -niunii0W - 'olitica E2tern, i de Securitate Comun, (Titlul 1$01
)= 0W

sau 4'ilierului Comunitar CE<CEC!'"CEC#<CEE#5 cum mai este considerat referiri la cet,.eni i cet,.enie se re%,sesc Un T-E la art. #> art. *> art. A ; ;# ;* ;C ;7 1); 1);7> art. @ 2WC> art. I 1W9C 01 dispo+i.iile referitoare la 'ESC se re%,sesc Un T-E art. *> art. A 1== 22;#> art. ( ( 1<11> 7eclara.iile 29 2; 2= 1;

Cooperarea Un materie de (usti.ie i politica de interne (Titlul 1I$02 Competen.ele Comunit,.ii Un cadrul -niunii 'olitice Coe+iunea economic, i social,> #p,rarea acKuis<ului comunitar i 4pasarelele cu comand, unic,^

I.5.1.1. P/&%,%*- E6,'(+7 8% 9' S'*)(%,-,' C/0)+7 T%,&)& V#53 -nul dintre obiecti&ele cele mai rV&nite (cel pu.in de c,tre marile curente de opinie$ era acela al definirii unei 4identit,.i a -niunii Un arena interna.ional,5 prin reali+area unei politici e2terne i de securitate comun, care putea conduce Untr<un moment &iitor la o ap,rare comun,. ?oile &ariabile politice i militare datorate e&enimentelor din Europa de Est f,cuser, s, se piard, din for.a ini.ial, a alian.elor militare i permiteau apari.ia condi.iilor care s, duc, pro%resi& la crearea unui sistem european de securitate. Europa se profila ca un &iitor centru mondial de putere al c,rui dinamism economic trebuia s, fie dublat i de un prota%onism politic pe m,sura celui economic. 'entru aceasta trebuia Uns, ca odat, dobVndit, coeren.a i unitatea ac.iunii %enerale a -niunii aceasta s,<i cree+e propria politic, e2tern, i de securitate. Era Uns, la fel de e&ident c, Un sectorul e2tern al politicii europene persistau (i persist,$ contradic.ii00. 'ESC nu era o 4politic,5 Un ade&,ratul sens ci mai de%rab, un 4catalo%5 de inten.ii a&Vnd un cadru /uridico<institu.ional destul de fira&. #ceast, politic, se proiecta ca fiind 4comun, pentru -niune i statele sale membre5 dar nu 4comunitar,5. Ea se %,sea deci situat, Untre cele e2clusi&< comunitare i cea e2clusi&<inter%u&ernamental, ((#I$. :a reali+area 'ESC se asociau unele institu.ii < Comisia Consiliul 'arlamentul European < a&Vnd capacitatea de a decide prin ma/oritate calificat, 4#c.iuni
02

referiri la (#I (cooperarea Un materie de /usti.ie i afaceri interne$ se fac Un T-E la art. T T 1<= dar i Un 7eclara.ia )2 0) dispo+i.iile referitoare la 'ESC se re%,sesc Un T-E art. *> art. A 1== 22;#> art. ( ( 1<11> 7eclara.iile 29 2; 2=
00

chiar i ast,+i e2ist, uneori impresia c, 4cei 265 nu sunt contien.i de o realitate: aceea c, Ump,rt,esc aceleai interese esen.iale i c, acestea trebuiesc ap,rate Umpreun,. #ceasta face ca nu arareori unele state membre s, nu 4&ad,5 mai departe de interesele lor manifestate prin e2pansionism politic i economic fa., de fostele lor 4feude5 (interese ce coincid cu cele pe care le sus.ineau pVn, la 1=06$. _i mai %ra& este c, ceea ce ob.in uneori prin asemenea atitudini este distru%erea unit,.ii altor state i punerea Un pericol a stabilit,.ii continentului i deci a Comunit,.ii Europene (aici poate fi amintit mult contro&ersata recunoatere unilateral, i precipitat, a independen.ei Slo&eniei de c,tre Aermania care Z se aprecia+, de c,tre unii politolo%i Z a declanat destr,marea necontrolat, a Iu%osla&iei$ 1=

Comune5. !biecti&ele i mecanismele 'ESC descrise Un art. ( al T-E erau Uns, considerate insuficiente Un fa.a importantelor pro&oc,ri de la &remea respecti&, i mai ales &iitoare. Se poate afirma c, 'ESC era (i este$ Unc, un proiect Un curs de definire i reali+are.
06

Ontre interferen.ele ce e2istau Untre inter%u&ernamental (confederal$ i comunitar (federal$ trebuie semnalat, i dualitatea ce persista Un planul rela.iilor e2terne ale -E: - pe de o parte componenta comunitar, e2tern, a CE> - pe de alta componenta inter%u&ernamental, a -E ('ESC$. #ltfel spus -niunea &e%hea pentru men.inerea coeren.ei ac.iunii e2terne (art. C$ astfel UncVt: - rela.iile e2terne comunitare s, .in, cont de obiecti&ele -niunii (componenta comunitar,$> - dar i de orient,rile %enerale ale Consiliului European (componenta inter%u&ernamental,$. Se obser&, aici o 4subordonare5 a ac.iunii e2terne comunitare 08 fa., de 'olitica E2tern, i de Securitate Comun, 09. #de&,rul este c, aceast, or%ani+are nu era chiar nou, fiind suficient s, pri&im 4Sistemul de Cooperare 'olitic,5 care obli%a ca orice deci+ii normati&e ale CEE s, .in, cont de deci+iile politice ale acesteia. #ltfel spus Consiliul CEE putea adopta deci+ia de suspendare a unor #corduri cu ter.e .,ri doar dac, e2ista o deci+ie Un acest sens a Consiliului de Cooperare 'olitic. #&Vnd Un &edere toate acestea atunci cVnd &orbim despre politica e2tern, putem interpreta c, asistam la o subordonare a 4/uridicului5 fa., de 4politic5 cVt i la e2cluderea controlului /uridic asupra deci+iilor Consiliului (luate Un conformitate cu art. ($ ceea ce punea la Undoial, no.iunea de 4Comunitate de 7rept5 (atVt de dra%, -E$. Este e&ident c, Un aceste condi.ii era e2clus, i posibilitatea e2isten.ei din
06

de pild, 'ESC nu a&ea un cadru /uridico<institu.ional care s, e2prime &oin.a politic, real, a statelor membre de a<l transforma Un e2presia unei -niuni 'olitice coerente. #ceasta i este una dintre cau+ele pentru care -E nu este Unc, o -niune 'olitic, European, ci doar o -niune politico<economic, 08 prin componenta sa e2tern, economic, 4instrumentali+at,5 la ni&elul Comisiei Europene
09

a (arei (%%rd%nare se a$la la ni elul C%nsiliului 2W

partea Cur.ii de (usti.ie a #&i+elor sale Un materie de 'ESC. 'olitica E2tern, i de Securitate Comun, este aa cum ar,tam succesoarea Cooper,rii 'olitice Europene (C'E$0;. Cum terenul Un care urma s, se 4mite5 'ESC era foarte sensibil i afecta direct su&eranitatea statelor re+ultatul la care s<a a/uns Un 1==2 nu repre+enta o real, politic, e2tern, i de securitate comun, i cu atVt mai pu.in una de ap,rare. Era doar un 4pas Unainte5 Un aceast, direc.ie urm,tor C'E i parte a procesului de inte%rare ce urma a fi re&i+uit Un 1==8. 'ESC se confi%ura astfel de la Unceput ca o politic, %lobal, i pro%resi&,: - %lobal, pentru c, aspira s, acopere toate sectoarele de politic, e2tern, i de securitate (#rt. (.1.1.$> - pro%resi&, pentru c, Uncepea cu sectoarele Un care statele membre a&eau interese comune importante urmVnd apoi a se de+&olta %radual Un func.ie de necesit,.ile fiec,rui moment (#rt. ( 1W$. Ino&a.iile cele mai rele&ante Un acest sector erau: a$. Oncorporarea deplin, a no.iunii de 4securitate5 0= i includerea incipient, i e&oluti&, dar Unc, neclar, a celei de 4ap,rare56W61 conform #rt. (.0. b$. Implementarea unui nou cadru institu.ional subordonat principiilor unit,.ii 62 i coe+iunii6). On acest sens 'ESC urma s, foloseasc, Un fa&oarea sa importan.a atins, la ni&el mondial de c,tre Comunitate prin dimensiunea sa economico<comercial,. 7in punct de &edere func.ional de data aceasta Consiliul era cel care decidea i nu
0;

Cooperarea 'olitic, European, era un sistem de consult,ri i coordonare a aspectelor concrete de politic, e2tern, a statelor membre n,scut cu )W de ani Un urm, dar care s<a %enerali+at doar odat, cu #-E i care a contribuit la apropierea po+i.iei statelor membre pe scena interna.ional,. ?oul conte2t interna.ional determinat de sfVritul 3,+boiului 3ece a pus Un e&iden., unele dintre deficien.ele C'E: caracterul inter%u&ernamental (deci+ii prin consens ale statelor membre i nu ale Consiliului lipsa dreptului de ini.iati&, al Comisiei$> caracterul &oluntar> accentul pe declara.ii i nu pe ac.iuni> tratarea insuficient, a aspectelor le%ate de securitate i absen.a Un totalitate a celor de ap,rare. 'entru a face fa., acestor limit,ri dar i necesit,.ii ca -E s, poat, ac.iona ca 4o sin%ur, &oce5 Un &ia.a interna.ional, Tratatul a creat 'ESC Un.eles ca unul dintre cei trei pilieri de ba+, ai -E (Titlul 1 #rt. (1<11$ 0= referiri la securitate T-E art. A 222<226
6W

referiri la ap,rare T-E art. *> art. ( 0> 7eclara.ia )W


61

prin $%rmulari de )enul definirea &iitoare a unei politici de ap,rare comun, care ar putea s, se con&erteasc, Untr<un anume moment Untr<o ap,rare comun,^
62

cadru institu.ional unic


6)

inte%rarea instrumentelor diplomatice i a panopliei mi/loacelor comerciale ale -E 21

statele membre. On ceea ce o pri&ea Comisia 4Ump,rtea5 dreptul s,u de ini.iati&, cu statele membre iar Secretariatul 'ESC Ui desf,ura acti&itatea Un cadrul Secretariatului Consiliului. c$. 3eali+area reformei 4mecanicii deci+ionale5 prin trecerea de la consens la unanimitate60 pentru deci+iile de caracter %eneral i introducerea posibilit,.ii de a se lua deci+ii prin ma/oritate calificat, Un unele aspecte (%estionarea problematicii 'ESC de e2.$. d$. Impunerea unei mai mari 4discipline na.ionale5 'ESC urmVnd a a&ea un caracter 4mai obli%atoriu5 pentru statele ce participau la Cooperarea 'olitic, European, (C'E$. Se Uncura/a abandonarea &eto<ului i recur%erea la ab.inere. 7eclara.ia 2966 pre&edea chiar ca atunci cVnd e2ista %arantat, ma/oritatea calificat, Un fa&oarea unei deci+ii Statele membre s, e&ite (Un m,sura posibilului$ utili+area unanimit,.ii Un luarea respecti&ei deci+ii pentru a se Uncura/a astfel 4politi+area5 4comunitari+area5 'ESC> e$. Elaborarea unor mecanisme comune de ac.iune. Fiind un instrument pro%resi& 'ESC era susceptibil e2tinderii competen.elor. Ontr<un prim moment era pre&,+ut, 4cooperarea sistematic,5 adic, ce&a similar unei 4C'E Unt,rite5 atribundu<i<se i 4ac.iuni comune5. -lterior urma s, se consolide+e %radual num,rul i sfera ac.iunilor comune stabilite de c,tre Consiliul European de la :isabona 68. #stfel atunci cVnd se decidea o 4ac.iune comun,5 po+i.ia i ac.iunea colecti&, a membrilor -E (sub conducerea 'reedin.iei$ urmau a se con&erti Un 4principale5 Un timp ce ac.iunea na.ional, r,mVnea 4subsidiar,5. Consilului European Ui re&enea s, fi2e+e prin consens orient,rile %enerale ale ac.iunilor comune iar Consiliului de Minitri s, determine prin unanimitate mi/loacele procedurile limitele i durata fiec,rei ac.iuni comune. Consiliul putea decide prin unanimitate care era sfera de cuprindere < aprobat, ulterior prin ma/oritate calificat, Z a fiec,rei ac.iuni comune (art. (.)$. 3eferitor la securitate i ap,rare69 dispo+i.ii pertinente se re%,seau Un #rt. (.0 T-E i Un dou, 7eclara.ii ane2e aprobate de c,tre membri -niunii Europei
60

ab.inerile nu Umpiedicau deci+ia ca Unainte


66

7eclara.ia asupra &otului Un sectorul 'oliticii de E2terne i Securitate Comun,


68

C!?SE(! E-3!'E! 7E :IS*!# In-or e al Conse+o Europeo de Lis'oa so're el posi'le desarrollo de la politica e4terior ! de se&uridad co un, #ne2o 1 *oletin de la Comunidad Europea n.8 1==2 69 referiri la ap,rare a&em Un T-E art. *> art. ( 0> 22

!ccidentale"-E!6;. On de+&oltarea dimensiunii sale de ap,rare complementar, ?#T! -niunea urma a folosi -E! Un.eleas, ca 4parte a de+&olt,rii -E5 aceasta urmVnd a elabora i pune Un practic, deci+iile i acordurile -E cu repercusiuni Un sfera ap,r,rii. -E! era deci Un.eleas, Untr<o dubl, perspecti&,: - component, defensi&, a -E> - mi/loc de consolidare a pilierului european al ?#T!. Trebuie ar,tat c, problemele referitoare la ap,rare nu erau supuse procedurilor folosite Un ca+ul ac.iunilor comune ceea ce Unseamn, c, Un acest ca+ r,mVnea &alabil principiul unanimit,.ii.

6;

7eclara.iile )W.I. i )W.II. referitoare la -niunea European, !ccidental, 2)

II. AMSTERDAM: DEZVOLTAREA PESC II.1. POLITICA EXTERN4 I DE SECURITATE COMUN4 I RELA:IILE ECONOMICE INTERNA:IONALE5; ?ici Un materie de 'ESC pro%resele nu au fost semnificati&e fiind &orba mai de%rab, de o serie de schimb,ri redac.ionale. ?u a fost reali+at, sistemati+area normelor referitoare la rela.iile interna.ionale 'ESC fiind men.inut, Un cadrul inter%u&ernamental chiar dac, se preci+a e2pres obli%ati&itatea cooper,rii dintre Consiliu i Comisie Un scopul %arant,rii coeren.ei actului de deci+ie Un dubla sa alteritate comunitar<inter%u&ernamental. -na dintre marile de+ilu+ii ale CIA C=8 a constituit<o abandonarea ideii de a acorda personalitate /uridic, interna.ional, -niunii Europene. Ontre ino&a.iile mai rele&ante la capitolul principii putem numi clau+ele 4solidarit,.ii politice5 sau a 4loialit,.ii statelor fa., de 'ESC5 cVt i considerarea ap,r,rii inte%rit,.ii -niunii i a frontierelor sale e2terne dar i a men.inerii p,cii i securit,.ii interna.ionale drept 4&alori comune i interese fundamentale5 Un conformitate cu principiile Cartei !?- #ctului Final de la @elsinRi i Cartei de la 'aris. # fost reali+at, o ierarhi+are i clarificare a instrumentelor cu care opera 'ESC. Se stabilea astfel c, instrumentele 'ESC sunt: - principiile> - orient,rile %enerale> - strate%iile comune. #cestea formau Umpreun, 4cadrul de cooperare sistematic, a statelor membre5. Se
6=

PESC, art. 26 TUE si art. 207 TCE -.naltul Repre/entant0' art. 15, 16, 1 si 1! TUE -aspe(te instituti%nale0' art. 16 TUE -(%nsultarea PE, (%%rd%narea misiunil%r dipl%mati(e si (%nsulare si (%%rd%narea n %r)ani/atiile internati%nale0' art. 1" TUE -apararea (%muna0' art. 21 TUE -$inantare0' art. 20 TUE -misiuni dipl%mati(e si (%nsulare0' art. 11 TUE -%!ie(ti e0' art. 12#1$ TUE -p%/itii (%mune si a(tiuni (%mune01 .n pri ina RELA&IILOR E2&ERNE, art1 93 si 94 &CECA, art1 3056304 &CE, art1 1016107 si 1996501 &CECA si art1 310 &CE -san(tiuni0 20

men.inea unanimitatea pentru deci+iile importante dar se atenua efectul acesteia prin ad,u%area posibilit,.ii 4ab.inerii constructi&e5. Se e2cludea trecerea %enerali+at, la cooperarea consolidat, Un ca+ul 'ilierului II. 'entru ac.iunile po+i.iile i deci+iile care se ba+au pe o strate%ie comun, se putea Uns, utili+a ma/oritatea calificat, ori de cVte ori nu e2istau state membre ce s<ar fi putut opune acestei modalit,.i de &ot8W. On scopul 4personali+,rii5 'ESC cVt i al reali+,rii unei 4coordon,ri operati&e a acesteia5 se pre&edea ca Secretarul Aeneral al Consiliului s, Undeplineasc, i func.ia de 4Onalt 3epre+entant al -E pentru 'ESC5 (Mister 'ESC$. Interesant, i de &iitor era deci+ia cu pri&ire la crearea 4-nit,.ii de 'lanificare i #lert, 3apid,5 pre&,+ut, Untr<o 7eclara.ie ane2, la #ctul Final. #ceast, unitate urma a fi format, din repre+entan.i ai Comisiei Consiliului statelor membre i -E!. On le%,tur, cu politica de ap,rare -E se an%a/a s, strVn%, rela.iile cu -E! i admitea c, aceast, or%ani+a.ie f,cea parte din 4planurile sale de de+&oltare a unor capacit,.i de ap,rare operati&e care s, nu afecte+e politica de securitate i ap,rare a unor state membre sau obli%a.iile lor specifice^. #supra reformei 'ESC a se &edea 43aportul Arupului de 3eflec.ie5 Secretariatul Aeneral al Conseliului -niunii *ru2elles 6 decembrie 1==6 unde se considera c, CIA trebuia s, %,seasc, mi/loacele de a dota -niunea cu o mai mare capacitate de ac.iune e2tern, Un spiritul loialit,.ii i solidarit,.ii reciproce. -E trebuia s, de&in, capabil, s,<i identifice interesele s, decid, linia sa de ac.iune i s, o e2ecute de o form, eficace. E2tinderea putea pune Un dificultate aceste obiecti&e dar < Un acelai timp Z putea s, %r,beasc, apari.ia unei 4ade&,rate 'ESC5. #ceasta reclama ca -niunea s, poat, anali+a i pre%,ti Un comun ac.iunea sa e2tern,. On acest scop se propunea crearea unei 4-nit,.i de 'lanificare i #nali+, a 'ESC5. 3especti&a entitate trebuia s, fie responsabil, Un fa.a Consiliului. Membri ei se recrutau din sVnul Secretariatului Aeneral al Consiliului Statelor membre i Comisiei. Se aprecia c, -nitatea trebuia s, funcione+e Un cadrul institu.ional comunitar. Se su%era ca eful acestei -nit,.i a c,rei atribu.ii puteau fi unificate cu cele ale Secretarului Aeneral al -E! < Un ca+ul unor e&olu.ii Un acest sens ale -E! < s, fie chiar Secretarul Aeneral al Consiliului. Se reclama de asemenea capacitate de deci+ie comun,. On acest sens se propunea re&i+uirea procedurilor deci+ionale i de finan.are astfel UncVt s, se reali+e+e adaptarea acestora la 4natura5 politicii e2terne i de securitate comun, a -E. Trebuia reali+at, concilierea dintre respectarea su&eranit,.ii statelor membre i
statul mem!ru (are se %punea (el mai seri%s e"tinderii (%%perarii (%ns%lidate n (a/ul PESC, era 8ranta
8W

26

solidaritatea diplomatic, i politic, a acestora. Trebuia anali+at, posibilitatea unor formule fle2ibile Un acest domeniu care s, nu Umpiedice adoptarea unor deci+ii de %rup ale celor care le considerau necesare. On acest ca+ trebuia anali+at modul Un care acestea ar putea de&eni efecti&e. E2istau opinii Un fa&oarea e2tinderii ma/orit,.ii calificate la 'ESC cVt i Un fa&oarea e2tinderii rolului consultati& al 'E. Si%ur era c, -niunea a&ea ne&oie de o &i+ibiltate crescut, Un pri&in.a ac.iunilor sale e2terne dac, dorea s, 4acompanie+e5 statutul ei de mare putere economic, cu cel de mare putere politic,. #u fost e2aminate diferite op.iuni pentru ca -niunea s, poat, 4&orbi cu o sin%ur, &oce5. S<a stabilit pVn, la urm, fi%ura Onaltului 3epre+entant pentru 'olitica E2tern, i de Securitate (Mister 'ESC$ ceea ce dota -niunea cu 4un chip5 i 5o &oce5. 3especti&a persoan, ((a&ier Solana Un actualitate$ era desemnat, de c,tre Consiliul European i Ui desf,ura acti&itatea sub mandatul Consiliului. S<a stabilit necesitatea unei cooper,ri structurate Untre Consiliu 'reedin.ia acestuia i Comisie astfel UncVt diferitele elemente ale dimensiunii e2terne ale -niunii s, func.ione+e ca un tot unitar. 3olul politic superior al -niunii Un lume trebuia s, fie coerent cu proiec.ia e2tern, economic, a acesteia (-niunea era de/a primul partener comercial al re%iunilor puternic industriali+ate dar i primul donator mondial$. -E trebuia s, %,seasc, mi/loacele ca 'ESC s,: - re+ulte &i+ibil, pentru cet,.enii s,i i pentru lumea Untrea%,> - fie repre+entati&, pentru statele membre> - fie coerent, prin continuitate i %lobalitate. On sectorul politicii comunitare de securitate i ap,rare -niunea European, recur%ea la structurile -niunii Europene !ccidentale. -E! era considerat, ca un element inte%rant al de+&olt,rii -E. -E! trebuia s, elabore+e i e2ecute deci+iile i ac.iunile -E referitoare la politica de ap,rare. Ontr<o declara.ie specific, asupra rolului -E! i a rela.iilor sale cu -E i ?#T! cele nou, state membre ale -E! i -E au stabilit un pro%ram de cooperare pentru &iitor. #ici se afirma c, -E! se &a transforma pas cu pas Un elementul ap,r,rii -E i &a Unt,ri astfel pilierul european al ?#T!. 7in cau+a faptului c, pentru statele membre problema ap,r,rii i a securit,.ii &a continua s, constitutie un sector politic foarte sensibil aceste m,suri i deci+ii continuau s, se adopte prin unanimitate. F,r, Undoial, politica comunitar, de securitate nu Unsemna Unc, o politic, de ap,rare comun,. 7e aceea trebuia c,utat, pe termen lun% formali+area unei politici comune de ap,rare care s, poat, conduce la un anume moment spre o ap,rare comun,. Multiplele pro&oc,ri determinate de situa.ia interna.ional, Un materie de securitate reclamau un r,spuns european eficace i coerent ba+at pe conceptul %lobal de securitate. Se considera c, -E ar putea continua e2aminarea de+&olt,rii unei 4identit,.i europene
28

Un sectoarele securit,.ii i ap,r,rii5. #ceast, de+&oltare trebuia reali+at, Un conformitate cu obiecti&ele Tratatului de la Maastricht Un care se pre&edea c, 'ESC includea aspectele referitoare la securitatea comun, inclusi& posibilitatea definirii unei politici comune de ap,rare care s, duc, e&entual la o ap,rare comun,. Membri comunitari ai ?#T! considerau c, respecti&ele e&olu.ii trebuiau s, Untreasc, pilierul european al ?#T! i 3ela.ia Transatlantic,. On opinia acestora ?#T! continua s, repre+inte %aran.ia securit,.ii i ap,r,rii colecti&e a Europei. 7e asemenea trebuia %arantat dreptul statelor nemembre ale ?#T! dar membre ale -E de a adopta propriile deci+ii Un domeniul ap,r,rii. Statele membre considerau Un ma/oritatea lor c, -niunea ar trebui s,<i de+&olte capacit,.ile operati&e s, promo&e+e o cooperare european, mai strVns, Un materie de fabricare a armamentului i s, %arante+e o mai mare coeren., Untre aspectele militare i cele politice umanitare i economice Un ca+ul %estion,rii europene a cri+elor. 'lecVnd de la aceast, ba+, tot mai multe state membre -E doreau Unt,rirea rela.iei dintre -E i -E! Un.eleas, ca parte inte%rant, Un de+&oltarea -niunii. !p.iunile cu care s<a operat Un acest sens erau: - asociere Unt,rit, Untre -E i -E! men.inVndu<se autonomia formal, a -E!> - stabilirea de rela.ii /uridice i politice obli%atorii care s, permit, ca -E s,<i asume un rol de conducere Un -E! Un &ederea desf,ur,rii opera.iunilor de implementare sau"i men.inere a p,cii cVt i a celor de %estiune a cri+elor Un %eneral (Misiunile 'etersber%$> - Uncorporarea Un Tratate a -E!> - Uncorporarea pro%resi&, a -E! Un -E fie prin fu+ionarea complet, a -E cu -E! fie prin stimularea con&er%en.ei -E"-E! -E! transoformVndu<se Untr< un or%an e2ecuti& al -E Un chestiuni operati&e i militare. On ca+ul unei fu+iuni a celor dou, or%ani+a.ii interna.ionale re%ionale Tratatul nu ar fi Uncorporat Z fie Un corpul Tratatului fie Untr<un 'rotocol ane2, < doar misiuni de tip 'etersber% ci i un an%a/ament de ap,rare colecti&,. S<a a&ansat chiar ideea includerii Untr<o re&i+uire ulterioar, a Tratatului a clau+ei asisten.ei reciproce Un scopul ap,r,rii frontierelor e2terne ale -E. Toate acestea erau reali+abile doar prin acordul statelor i popoarelor europene deoarece Europa i democra.ia erau inseparabile. 'Vn, acum Untrea%a construc.ie european, s<a reali+at prin acordul comun al %u&ernelor statelor membre ratificarea acestora de c,tre parlamentele acestor state i cu spri/inul respecti&elor lor popoare 81.
81

#supra acestei teme Untre multe alte documente din anii 1==2<1==8 cit,m: -?I-?E# E-3!'E#?# Tratatul -niunii Europene Umpreun, cu te2tul complet Tratatului constituti& al Comunit,.ii Europene Titlul 1 #rt. (.0. (!CE"7!CE C 220")1.1III.1==2 4Fiche thematiKue sur lC-E! la SecuritE et la 7efence 'arlement EuropEen 29

3e%imul rela.iilor economice interna.ionale a e2perimentat o uoar, &aria.ie prin ad,u%area la art. 1)) TCE (fost art. 11)$ referitor la politica comercial, comun, a unui para%raf pre&,+Vnd capacitatea Comunit,.ii de a ne%ocia i Uncheia prin unanimitate acorduri interna.ionale Un domeniul ser&iciilor i ale propriet,.ii intelectuale. 'arlamentul European nu participa la Uncheierea acestor acorduri.

:i&re *lanc sur la Conference Inter%ou&ernamentale de 1==85 &ol. III 43apport *ourlan%es"Martin sur le functionnement du T-E dans la prespecti&e de la CIA de 1==85 'E"19. 1.1==6> 43apport Mattutes sur les pro%rJs rEalisEs dans la mise en ou&re de la 'ESC5 'E"1;.1.1==6> 43apport 7urH"Mai/<Me%%en sur lCe&aluation des tra&au2 du Aroupe de 3Efle2ion et prEcision des prioritEs du E' en &ue de la CIA5 'E"1).III.1==8> 43apport sur le functionnement du T-E5 Comission"1W.1.1==6> 43enforcer lC-nion politiKue et prEparer lCElar%issement5 Comission"2;.II.1==8> 43apport sur le functionnement du T-E5 Conse/o"1W.I1.1==8

2;

III. NISA: MODIFICARI SI PRECIZARI PESC III.1. SECURITATE SI APARARE 'rin Tratatul de la ?isa se fac urm,toarele modific,ri i preci+,ri: Articolul <= TUE 'olitica E2tern, i de Securitate Comun, cuprindea toate aspectele referitoare la securitatea -niunii inclu+Vnd i definirea pro%resi&, a unei politici de ap,rare comun, care ar putea conduce la o ap,rare comun, dac, astfel decidea Consiliul European. On acest ca+ Consiliul European recomanda statelor membre adoptarea respecti&ei deci+ii Un conformitate cu e2i%en.ele lor constitu.ionale. 'olitica -niunii Un sensul acestui articol nu afecta caracterul specific al politicii de securitate i ap,rare a diferitelor state membre i respecta obli%a.iile decur%Vnd din Tratatul #tlanticului de ?ord pentru acele state care considerau c, ap,rarea lor comun, se reali+a mai bine prin ?#T!. 7efinirea pro%resi&, a unei politici de ap,rare comun, urma a fi spri/init, Un m,sura Un care statele membre o &or considera necesar, prin cooperarea acestora Un sectorul producerii de armament. #spectele la care se refereau articolul 19 includeau misiunile umanitare i de sal&are misiunile de men.inere a p,cii i misiunile de %estionare a cri+elor cVt i cele de restabilire a p,cii. 7eci+iile a&Vnd repercusiuni asupra domeniului ap,r,rii la care se refererea respecti&ul articol se adoptau f,r, a afecta politicile i obli%a.iile la care se referea para%raful 1 alineatul 2. #rticolul 19 nu constituia un obstacol pentru de+&oltarea unei cooper,ri Unt,rite Untre dou, sau mai multe state la ni&el bilateral Un cadrul -E! sau a #lian.ei

2=

#tlantice Un m,sura Un care aceast, cooperare nu contra&inea celor pre&,+ute Un repecti&ul Titlu. On &ederea promo&,rii obiecti&elor definite Un art. 19 dispo+i.iile acestuia erau re&i+uite de acord cu art. 0;. Articolul 8> TUE? :u irea Repre@entantului ;pecial 1E;C :a para%raful doi se ad,u%a 4numirea"prin ma/oritate calificat," a unui 3epre+entant Special Un conformitate cu articolul 1; para%raful 65. Articolul 89 TUE? Ancheierea de acorduri interna5ionale 2n sectoarele 1E;C6)AI pentru care se recla 3 a+oritate cali-icat3 2n adoptarea deci@iilor sau a 3surilor interne CVnd pentru a aplica acest articol era necesar, Uncheierea unui acord cu unul sau mai multe state sau or%ani+a.ii interna.ionale Consiliul autori+a 'reedin.ia asistat dup, ca+ de c,tre Comisie s, an%a/e+e ne%ocieri Un acest sens. 3especti&ele acorduri se Uncheiau de c,tre Consiliu pe ba+a unei recomand,ri a 'reedin.iei. Consiliul decidea prin unanimitate atunci cVnd acordul se referea la o chestiune pentru care unanimitatea era reclamat, Un adoptarea de deci+ii interne. #tunci cVnd acordul era an&i+a/at pentru a pune Un oper, o ac.iune comun, sau o po+i.ie comun, Consiliul decidea prin ma/oritate calificat, conform art. 2) para%raful 2. 7ispo+i.iile articolului 20 nu erau aplicabile Titlului 1I. ?ici un acord nu putea fi an%a/ant pentru un stat membru al c,rui repre+entant Un Consiliu declara c, trebuia s, se conforme+e e2i%en.elor constitu.ionale proprii> restul membrilor Consiliului puteau decide totui aplicarea pro&i+orie a acordului. #cordurile Uncheiate conform condi.iilor fi2ate de articolul 20 an%a/au institu.iile -niunii. Articolul 8B TUE? Se ad,u%au urm,toarele dou, para%rafe:

)W

Comitetul82 e2ercita sub responsabilitatea Consiliului controlul politic i stabilea direc.ia strate%ic, a opera.iunilor de %estionare a cri+elor> Consiliul autori+a acest Comitet s, ia deci+iile adec&ate referitoare la e2ercitarea controlului politic i a direc.iei strate%ice a opera.iunilor 8) f,r, a afecta cele pre&,+ute la art. 09.

Declara5ia ane43 la Actul .inal al Con-erin5ei Inter&uverna entale, re-eritoare la 1olitica European3 de ;ecuritate 7i Ap3rare Conform te2telor aprobate de c,tre Consiliul European de la ?isa referitoare la 'olitica European, de Securitate i #p,rare obiecti&ul -niunii era acela de a o face opera.ional, cVt mai repede cu putin.,. ! deci+ie Un acest sens urma a fi luat, de c,tre Consiliul European Un cursul anului 2WW1 i cel mai tVr+iu de c,tre Consiliul European de la :aeRen"*ru2elles pe ba+a dispo+i.iilor e2istente Un Tratat. 3atificarea Tratatului re&i+uit nu &a constitui o precondi.ie Un acest sens$.

82 8)

Comitetul 'olitic i de Securitate

de %estionare a cri+elor pe durata stabilit, de c,tre Consiliu )1

IV. TRATATUL PRIVIND INSTITUIREA UNEI CONSTITUTII PENTRU EUROPA: VIITORUL PESC SI PESA IV.1. CONVEN:IA SI PESC 'olitica e2tern, era una din temele cele mai sensibile ale Con&en.iei find l,sat, ca i reforma institu.ional, pentru ultima etap, a lucr,rilor. Este ade&,rat c, i r,+boiul din IraR a dus la aceasta situa.ie Uns, oricum ar fi fost tot spre sfVrit s<ar fi de+b,tut. Se poate spune c, Un linii %enerale se reclama 4more Europe5 Un politica e2tern, i de securitate comun, cVt i Un cea de ap,rare aa cum s<a putut obser&a Un de+baterile Con&en.iei dar i la ni&elul opiniei e2primat, de cet,.enii europeni 80. ',rea de asemenea e&ident c, urma s, asist,m la reforme serioase care urmau modificau 'ESC din temelii in interac.iune cu reformele din alte sectoare i siner%iile %enerate de reforma %lobal, sau nu e2ista &oin.a politic, necesar, i deci nu se facea nimic (sau mai nimic$ Un acest sector. :ucr,rile Con&en.iei au scos Un e&iden., o serie de Untreb,ri referitoare la &iitorul politicii e2terne europene. Cea mai rele&ant, dintre acestea era cea formulat, Un 7eclara.ia de la :aeRen:
-

cum s, facem pentru a transforma -niunea Untr<un factor de stabilitate i un model pentru noua lume multipolar,I86

Era &orba despre o Untrebare<cheie al c,rei r,spuns reclama din partea -niunii o politic, responsabil, &is<`<&is de soarta lumii. 'rin aceast, Untrebare i altele asem,n,toare 7eclara.ia de la :aeRen e2prima opinia semnatarilor s,i statele membre -E asupra finalit,.ii i misiunii -E: < Europa trebuie s,<i asume responsabilit,.i Un %estionarea lumii %lobali+ate.
80

conform unui studiu solicitat Comisiei de c,tre Aiscard i reali+at Un prim,&ara anului 2WW) 8)\ din cet,.enii statelor membre doreau ca -E s, aib, o 'olitic, E2tern, i de Securitate Comun, iar 91\ doreau i o 'olitic, European, de #p,rare (@!?!3 M#@!?B 4E- citi+ens Xant common defence and forei%n policH5 EUO'server 6.W6.2WW)
86

C!?SI:I-: E-3!'E#? Declara5ia de la LaeCen privind viitorul Uniunii Europene http:""ue.eu.int"summ.htm

)2

Conform :aeRen: - misiunea era aceea de a /uca un rol important Un societatea interna.ional, %lobali+at,> - iar finalitatea ac.iunii e2terne europene o constituia instaurarea unei ordini mondiale alternati&e la cea e2istent, care s,<i aib, modelul Un cel european al societ,.ii de bun,stare i care s, 4Umprumute5 &i+iunea -E asupra rela.iilor interna.ionale. On fond obiecti&ul politic al -E Un secolul [[I trebuia reactuali+at trecVndu<se de la cel al asi%ur,rii p,cii i bun,st,rii Untre europeni la cel al particip,rii la %estionarea lumii %lobale88. On continuare 7eclara.ia de la :aeRen ridica o serie de Untreb,ri referitoare la consolidarea i Umbun,t,.irea politicii e2terne comune Un totalitatea sa Un.ele%Vnd faptul c, reforma acesteia nu este decVt parte a Untre%ului f,r, de care -E nu poate a/un%e la finalitatea ultim,: < construirea unei or%ani+a.ii politice puternice ce promo&ea+, Un interiorul sau un model politic i economico<social propriu i Un e2terior o politic, %lobal, i responsabil,. Ontreb,rile la care ne refeream erau urm,toarele: - cum s, se formule+e o politic, e2tern, comun, i o politic, de ap,rare mai coerenteI - trebuie reactuali+ate misiunile 'etersber%I - cum s,<i Umbun,t,.easc, -niunea stabilirea obiecti&elor i a priorit,.ilor a&Vnd Un acelai timp %aran.ia c, le &a i e2ecuta Un mod adec&atI - cum s, creasc, coeren.a politicii e2terne europeneI - cum s, se perfec.ione+e cooperarea Untre Onaltul 3epre+entant pentru 'ESC i Comisarul de 3ela.ii E2terneI - trebuie Unt,rit, repre+entarea -niunii Un forurile interna.ionaleI - trebuie sau nu p,strat, di&i+area pe pilieriI
88

trebuie reamintit c, acest proiect politic %lobal nu ar fi fost posibil f,r, aportul 4&er+ilor5 din Aermania care au re&itali+at proiectul politic european atVt prin ideile pre+entate mai sus cVt i Un le%,tur, cu Carta 7repturilor Fundamentale din -E> &e+i F3#?CISC! #:7EC!# :-L#33#A# 4:a inno&aciDn polatica europea H su dimensiDn e2terior5 1olDtica E4terior n. =1 2WW)

))

7e la Unceput a fost clar c, se dorea ca -niunea s, /oace un rol mai important pe scena interna.ional,. #poi a ap,rut ideea reformei instrumentelor i procedurilor ac.iunii e2terne astfel UncVt -niunea s, i fie capabil, s, desf,oare acest nou rol pe scena mondial,. On consecin., a fost decis, crearea a dou, Arupuri de :ucru pentru #c.iunea E2tern, unul %eneral89 i altul specific ap,r,rii8;. Trebuie ar,tat c, mandatul primului Arup de :ucru era mai redus decVt se stabilise la :aeRen acti&itatea sa urmVnd a se referi Un principal la coeren.a i eficicacitatea 'ESC. 7e aceea Untreb,rile la care Arupul de :ucru urma a r,spunde erau urm,toarele: - cum se definesc interesele -niuniiI - cum se asi%ur, coeren.a ac.iunii e2terne a -niunii coordonVnd toate instrumentele de care dispune8=I - ce trebuie f,cut ca procesul deci+ional s, permit, -niunii e2tinse o ac.iune rapid, i eficace pe scena interna.ional,I - Un ce m,sur, recur%erea la metoda comunitar, s<ar putea e2tinde i asupra altor sectoare Un &ederea creterii eficacit,.ii -EI - cum se poate fle2ibili+a re%ula unanimit,.iiI - ce lec.ii se pot e2tra%e din e2perien.a dobVndit, prin crearea func.iei de Onalt 3epre+entant al -E pentru 'ESCI - ce se poate face pentru ca P Mister 'ESC Q s, dispun, de resursele necesare inclusi& cele financiareI - ce modific,ri ale dispo+i.iilor referitoare la repre+entarea e2tern, a -niunii ar putea m,ri influen.a ei Un plan interna.ionalI - cum s<ar putea reali+a o mai mare siner%ie Untre acti&itatea diplomatic, a -E i a statelor membreI Insist,m asupra ideii c, mandatul Arupului a redus din ambi.iile de+baterii ini.iate la :aeRen deplasVnd de+baterea Untr<o lo%ic, mai de%rab, tehnicist, preocupat, de eficien., dintr<una politic, chiar constitu.ional, cum p,rea la momentul :aeRen.
89

C!?1E?bI# '3I1I?7 1IIT!3-: E-3!'EI Raportul -inal al (rupului EII Ac5iune E4tern3 C!?1. 06="W2 C!?1E?bI# '3I1I?7 1IIT!3-: E-3!'EI Raportul -inal al (rupului EIII, Ap3rare, C!?1. 081"W2

8;

8=

inclu+Vnd aici a/utorul umanitar a/utorul pentru de+&oltare asisten., financiar, politica comercial, specifice Comisiei )0

'entru a Un.ele%e cele de mai sus i deci ambi.iile de+baterii ini.iate la :aeRen 9W trebuie s, ne referim la modelele instrumentele i procedurile de care a&ea ne&oie Europa dac, dorea cu ade&,rat s, se lanse+e cu succes Un opera.iunea de %estionarea a 'lanetei. On acest sens credem c, trebuie sa r,spundem la urm,toarele Untreb,ri: principii implicite sau e2plicite de politic, e2tern, european,I model federal sau inter%u&ernamental I #c.iune E2tern, sau 'olitic, E2tern,I ap,rarea interesului na.ional sau o politic, responsabil, la scar, planetar,I Europa putere militar, sau ci&il,I diploma.ie comun, sau repre+entare inter%u&ernamental,I una sau mai multe &ite+eI %u&ern european sau %estiune tehnic, I P eficacitate Q P unitate Q i P coeren., Q solu.ii politice sau solu.ii tehnice I are Europa limite I

IV.2. PRINCIPIILE PESC #nali+Vnd 'olitica e2tern, comun, ac.iunile -E din ultima decad, i mandatul :aeRen se anticipa o pre+en.a mai acti&, a -niunii pe scena interna.ional, conform, cu modul ei de a Un.ele%e rela.iile interna.ionale. Caracteristicile concep.iei europene de politic, e2tern, sunt Un opinia noastr, urm,toarele: - e2trapolarea &alorilor -niunii spre e2terior prin promo&area i ap,rarea p,cii democra.iei i a drepturilor omului aa cum apar acestea Un Carta 7repturilor Fundamentale ale -E> - implicarea -E Un edificarea unei societ,.i interna.ionale democratice ba+ate pe drept cu con&in%erea c, acesta este sin%urul Un m,sur, s, limite+e ac.iunea arbitrar, a statelor i s, asi%ure ba+ele oric,rui proiect interna.ional de pace i stabilitate> - adoptarea 4cooper,rii5 ca unic mod de ac.iune i %estionare a problemelor interna.ionale i refu+ul 4impunerii5 ca model de compoortament Un rela.iile interna.ionale>
9W

a&Vnd la ba+, de+baterile desf,urate Un Europa la ni&el academic i politic Un ultimii +ece ani )6

- utili+area cadrului oferit de cooperarea multilateral, Un rela.iile interna.ionale> - e2tinderea spre e2terior a modelului economic i social al -niunii dat, fiind eficacitatea sa Un promo&area unui sistem competiti& i solidar Un e%al, m,sur, un sistem Un care 4societatea5 r,mVne prioritar, Un raportul s,u cu 4pia.a5 i 4statul5. #cest tip de 47imensiune e2tern, a modelului social5 trebuie s, inspire toate ac.iunile destinate luptei Umpotri&a s,r,ciei i e2cluderii sociale dar i pe cele destinate definirii politicii europene de imi%ra.ie> - utili+area puterii doar ca un factor de stabilitate Un lume. ! politic, e2tern, comun, a&Vnd aceste caracteristici ar demonstra c, e2ist, la ni&elul tuturor statelor membre o idee comun, de rela.ii interna.ionale ce corespunde modelului social european r,spunde &alorilor i intereselor comune dar i unei &i+iuni unice asupra lumii. Toate aceste considera.ii au fost acceptate drept Conclu+ii ale Arupului de :ucru fiind preluate ca atare i de c,tre 're+idiu ceea ce urma a se decide fiind doar dac, respecti&ele principii i obiecti&e urmau a se include la ni&elul constitu.ional sau treceau Un partea a II<a. Ceea ce se dorea era c, obiecti&ele #c.iunii E2terne s, nu fie pre+ente doar Un partea a II<a a Constitu.iei care cuprindea Untre alte politici i pe cea denumit, 4#c.iunea E2tern, European,5 ci i Un prima parte #rt. ) unde ar fi ap,rut ca unul dintre obiecti&ele -niunii. In acest sens #rt. ).0.91 spunea c,: < 4ap,rVnd independen.a i interesele Europei -niunea &a Uncerca s,<i promo&e+e &alorile Un restul lumii. 1a contribui la de+&oltarea sustenabil, a planetei eradicarea s,r,ciei i prote/area copiilor solidaritatea i respectul reciproc Untre popoare obser&area i monitori+area strict, a an%a/amentelor /uridice interna.ionale i a p,cii Untre state5. 7e asemenea o dimensiune e2tern, f,r, echi&oc cuprindea i art. ).1 92 care spunea c,: < 4obiecti&ul -E este promo&area p,cii a &alorilor sale i a bun,st,rii popoarelor -niunii5.
91

C!?1E?bI# E-3!'E#?c 1roiectul Tratatului prin care se institutie o Constitu5ie pentru Europa :u2embur% !'!CE 2WW)
92

idem

)8

Ca o prim, conclu+ie putem afirma c, pre+en.a principiilor 'ESC Un prima parte consacr, caracterul constitu.ional al acestora. Cum se poate obser&a Un respecti&a formulare se re%,sesc Un mare m,sur, caracteristicile ac.iunii e2terne ale -niunii aa cum le<am stabilit anterior9). 1orbind despre asta @a+el Smith spunea c, Un pofida faptului c, uneori Unc, domin, interesele ca norm, %eneral, putem &orbi despre o politic, e2tern, etic, ca urmare a presiunilor e2ercitate de c,tre societatea ci&il,90. 1orbim e&ident Un special despre an%a/amentul european de promo&are a p,cii i a &alorilor proprii de %estionare a lumii %lobali+ate de promo&are a unor rela.ii interna.ionale /uste i de stimulare a Un.ele%erii i dialo%ului drept cadru unic de de+&oltare a rela.iilor dintre state. Este &orba Un mare m,sur, de ceea ce defineam ca fiind 4politica de responsabilitate mundial5. On acelai sens art. 1 al cele de<a II<a p,r.i dedicat, ac.iunii e2terne reunea i de+&olta cu i mai multe detalii principiile i &alorile acesteia adic, elementele de inspira.ie ale ac.iunii e2terne a -niunii 96. Trebuie ar,tat c, acest articol reproducea practic principiile i obiecti&ele ac.iunii e2terne aa cum fuseser, redactate de Arupul de :ucru 1II Un 3aportul s,u final. #stfel Un primul para%raf se ar,ta c, ac.iunea -niunii Europene se &a ba+a pe principiile care au dus la crearea sa. Se insista asupra e2trapol,rii &alorilor europene 4spre lume5: democra.ie drepturi fundamentale stat de drept demnitate uman, e%alitate i solidaritate toate acestea Un.elese ca idei ce au 4%hidat5 permanent construc.ia european,. :a acestea se ad,u%au principiile specifice de ac.iune e2tern, precum respectarea dreptului interna.ional Un conformitate cu Carta ?a.iunilor -nite stabilirea de rela.ii i asocieri cu statele sau %rupurile de state ce Ump,rt,eau aceleai &alori i stimularea solu.iilor multilaterale Un problemele interna.ionale de preferin., Un cadrul oferit de ?a.iunile -nite. On cel de<al doilea para%raf se reuneau e2plicit obiecti&ele ac.iunii e2terne europene. Era &orba despre unele nout,.i fa., de art. 11 al T-E 98 Un sensul c, noul
9)

este &orba despre o ac.iune e2tern, ba+at, pe o concep.ie %lobal, ce nu este centrat, e2clusi& pe ap,rarea intereselor europene dar care r,spunde Un mare m,sur, e2i%en.elor etice ale -niunii
90

@#LE: SMIT@ European Union .orei&n 1olic! :ondon 'luto 'ress 2WW2
96

C!?1E?bI# E-3!'E#?c 1roiectul Tratatului prin care se instituie o Constitu5ie pentru Europa :u2embur% !'!CE 2WW)
98

-?I!? E-3!'E# Tratado de la Uni*n Europea +unto con el te4to co pleto del Tratado constitutivo de la Co unidad Europea *ru2elles (!CE"7!CE C 220")1.1III.1==2> -?I!? E-3!'dE??E Trait/ dFA sterda odi-iant le trait/ sur lFUnion europ/enne, les trait/s instituant les Co unaut/s europ/ennes et certains actes )9

Tratat Ui asuma acKuis<ul consolidat al obiecti&elor europene de rela.ii interna.ionale (punctele a b c$ dar se i introduceau unele modific,ri importante (precum substituirea e2presiei 4comune5 cu 4-niune5$ referitor la &alorile i interesele -E. #ceasta demonstra c, se dorea cu ade&,rat Unt,rirea 4dimensiunii -niunii5 Un detrimentul 4ac.iunii comune5 a statelor membre. #lt, modificare important, era cea de la punctul b referitoare la spri/inul i consolidarea democra.iei unde se ad,u%a la statul de drept drepturile omului i dreptul interna.ional99. -rm,toarele puncte (dZh$ erau total noi ele nee2istVnd Un Tratatul -E si conform acestora Europa trebuia s, de+&olte o politic, mondial, responsabil,. Elementele unei asemenea politici erau: stimularea de+&olt,rii economice sustenabile a .,rilor Un curs de de+&oltare Un %eneral i Un special eradicarea s,r,ciei> stimularea inte%r,rii tuturor .,rilor Un economia mondial, inclusi& prin abolirea restric.iilor e2istente Un comer.ul interna.ional9;> e2primarea e2plicit, a an%a/amentul -E fa., de protec.ia mediului i a resurselor naturale interna.ionale ca i a celor fa., de de+&oltarea sustenabil, a planetei a/utorarea popula.iilor ce se confrunt, cu catastrofe naturale sau produse de om> respectarea an%a/amentului european de a spri/ini sistemul interna.ional ba+at pe cooperarea multilateral, i buna %u&ernare9=. Ca e2presie a &oin.ei politice de a face ca aceste obiecti&e s, nu r,mVn, doar inten.ii Con&en.ia a de+b,tut posibilitatea introducerii unor noi atribu.ii Un ba+a /uridic, a -niunii ceea ce ar fi facut posibil, i obli%atorie materiali+area respecti&elor obiecti&e. On acest sens a fost introdus art. 2= din partea a doua care permitea -niunii s, acorde a/utor financiar pentru echilibrarea balan.ei de pl,.i a .,rilor ter.e atunci cVnd se reclama o ac.iune ur%ent,. 7e asemenea s<a creat ba+a /uridic, pentru ca -niunea s, poat, acorda mai rapid a/utorul umanitar de ur%en., prin separarea acestuia de a/utorul pentru de+&oltare plecVnd de la constatarea c, are particularit,.i ce nu au de<a face nici cu condi.ion,rile politice nici cu cele de alt, cate%orie precum Un ca+ul celui pentru de+&oltare.

conne4es, si&n/ % lFA sterda le 8 octo're <GG= *ru2elles (!CE"7!CE C )0W"1W.[I.1==9 > -?I-?E# E-3!'E#?c Tratatul de la :isa (!CE"7!CE C ;W"1W.III.2WW1
99

a&Vnd Un &edere e&enimentele din IraR era clar c, se dorea un an%a/ament european de tip nou ca i formul, de %estiune Un rela.iile interna.ionale
9; 9=

s, nu uit,m c, prin politica sa -E este acu+at, de S-# de protec.ionism &amal

cum se poate obser&a ne %asim in aceeasi lo%ic, de %estionare a planetei %Vndit, Un forme multilaterale i promo&Vnd modele de %u&ernare a lumii caracteristice celui european

);

#u e2istat desi%ur i propuneri ce nu au fost acceptate precum cea de a introduce Un primul articol al celei de<a doua p,r.i a unei pre&ederi ce reclama coeren., Untre obiecti&ele de politic, e2tern, i efectele e2terne ale politicilor interne. 7ac, o asemenea pre&edere ar fi fost introdus, ar fi deri&at obli%a.ia de a elabora politici interne a&Vnd mereu Un &edere efectele lor e2terne ceea ce s<a considerat ca imposibil de asumat Un acest moment. -n e2emplu simplu ne arat, c, o asemenea pre&edere ar fi obli%at -E s, renun.e la 'olitica #%racol, Comun, deoarece aplicarea ei intern, Z benefic, Z ar fi fost in/ust, conform noilor principii ale comer.ului mondial. 'rin toate aceste propuneri de principii i obiecti&e de politic, e2tern, se demonstra &oin.a de schimbare a sistemului interna.ional Un &ederea edific,rii unei lumi %lobali+ate %u&ernabile la ni&el mondial. 7ac, ar fi s, compar,m actualele obiecti&e de politic, e2tern, e2istente Un Tratatul -E cu propunerile Con&en.iei percepem un salt uria e2primat de trecerea de la o concep.ie de politic, e2tern, ba+at, strict pe interesul comun la o formul, e2plicit, de politic, interna.ional, prin care -E dep,ete acest interes e%oist i Ui asum, responsabilit,.i la ni&el mondial. IV.3. AC:IUNE EXTERNA versus POLITICA EXTERNA On propunerile f,cute Con&en.iei de+baterile din 'len anteproiectul de Tratat 3aportul Arupului 1II i 'ropunerea 're+idiului termenul utili+at a fost cel de 4#c.iune E2tern,5. Tehnic &orbind era diferit de cele utili+ate la :aeRen care erau 4politic, e2tern,5 sau 4politic, e2tern, comun,5;W. 7e ce este important, distinctia dintre 4ac.iunea e2tern,5 i 4politica e2tern,5I 'entru c, 4ac.iunea e2tern,5 este 4mai pu.in5 decVt 4politica e2tern,5 ceea ce ne permite s, afirm,m c, la prima &edere Un raport cu :aeRen Con&en.ia f,cea un pas Unapoi. On opinia noastr, no.iunea de 4ac.iune e2tern,5 Un afar, de a fi mai pu.in ri%uroas, este mai neutr, i mai pu.in ambi.ioas, ca aceea de 4politic,5 aceasta din urm, implicVnd e2isten.a unei filosofii a unor obiecti&e %enerale i specifice a unor instrumente a unui bu%et i unui anume %rad de coeren., i pro%ramare. 4#c.iunea5 Un schimb poate fi un simplu r,spuns la un e&eniment punctual f,r, a a&ea caracter de pro%ramare unitate coeren.,. Cele dou, nu pot fi considerate sinonime diferen.a fiind de ordin calitati&.
;W

*3I#? M@ITE Understandin& European .orei&n 1olic! ?B 'al%ra&e 2WW1 )=

3e&endicarea istoric, a federalitilor era ca 'olitic, E2tern, Comun, s, fie asem,n,toare cu cea #%ricol, Comun, i asta era i ceea ce solicita 'E Un 3e+olu.ia asupra Competen.elor dar i Comisia Un documentul din mai 2WW2;1. On propunerea de Constitu.ie f,cut, de c,tre Comisia European, de pild, termenul utili+at era cel de 4politic, de rela.ii e2terne5. 7esi%ur a&Vnd Un &edere c, Uncorporarea cu&Vntului 4politic,5 repre+enta un salt serios atVt pentru cea e2tern, dar mai ales pentru cea de ap,rare se putea stabili i un sistem %radual de fa+e 4pasarele5 sau perioade tran+itorii aa cum de altfel pre&edea i proiectul de Tratat al -niunii aprobat de 'E Un anul 1=;0. Ons,i Comisia European, Un cele dou, propuneri ale sale considera aplicarea metodei comunitare < deplina ini.iati&, le%islati&, a Comisiei i deci+ia Consiliului < la politica e2tern, i de securitate comun, ca %radual, pro%resi&, pe etape;2. #lain :amassoure la rVndul s,u propunea stabilirea unei politici e2terne i atribuirea de competen.e proprii -niunii printr<o metod, etapi+at,;). 7ar ce facem pentru c, e2istau i opinii precum cea a lui @a+el Smith care afirma c, -E are de/a o politic, e2tern, comparabil, cu cea a statelor chiar dac, diferit, ar%umentVndu<i afirma.ia prin e2isten.a re+ultatelor i a unei concep.ii unice de aplicare. 7ac, ea e2ista era de ateptat s, se profite de noul Tratat pentru a fi de+&oltat, prin stabilirea instrumentelor care s, permit, dep,irea actualelor limit,ri i bariere;0. 7e la Unceput e2ista un consens asupra necesit,.ii de a re%ulari+a la un loc Un partea a doua dedicat, politicilor i ac.iunilor -E toate instrumentele ac.iunii e2terne ceea ce Z se considera Z ar fi Unt,rit unitatea acesteia. #ceast, re%ulari+are unitar, era posibil, Un primul rVnd datorit, personalit,.ii /uridice unice a -niunii i elimin,rii pilierilor. Chiar i Comisia European, adopta o &i+iune unitar, doar c, era mai e2i%ent, i mai e2hausti&,. 3aportul Arupului de :ucru semnala i el necesitatea 4re%rup,rii5 tuturor aspectelor i dispo+i.iilor referiroare la politica e2tern, chiar dac, se men.ineau
;1

'#3:#ME?T-: E-3!'E#? Deli itarea co peten5elor 2ntre Uniunea European3 7i statele e 're #6< W1))"2WW2> C!MISI# E-3!'E#?c Co unicarea Co isiei HUn proiect pentru Uniunea European3, C!M (2WW2$ 209 final
;2

C!MMSSI!? 7ES C!MM#-?#TdS E-3!'dE??ES Un pro+et pour lFUnion Europ/enne, C!M (2WW2$ 209 final > C!MMISSI!? !F T@E E-3!'E#? C!MM-?ITIES .or the European Union, 1eace, .reedo and ;olidarit!" Co unication o- the Co ission on the Instiutional Architecture C!M(2WW2$ 92; final
;) ;0

#:#I? :#M#SS!-3E Contri'u5ia nr" 8I 10 mai 2WW2 Con&. 08"W2

@#LE: SMIT@ op" cit" 0W

proceduri distincte de elaborare a politicilor i de deci+ie Un func.ie de sectorul concret;6. ! asemenea atitudine permitea Unt,rirea concep.iei %lobale i unitare a 'oliticii E2terne Comune Un primul rVnd prin aceea c, toate sectoarele acesteia urmau a a&ea la ba+, aceleai principii i obiecti&e %enerale de ac.iune e2tern,. On aceast, de+batere 4politic, e2tern,5 versus 4ac.iune e2tern,5 ne pronun.,m la ni&elul principiilor pentru politica e2tern,;8. 3eferitor la Con&en.ie i la propunerea de Tratat trebuie ar,tat c, chiar dac, fi%urea+, e2presia 4ac.iune e2tern,5 tehnic &orbind era &orba despre 4politic, e2tern,5 pentru c, te2tul descrie e2isten.a unei concep.ii i a unei formul,ri unitare Un podida faptului c, la momentul reali+,rii se face prin instrumente i proceduri diferite. Se poate califica drept 4politic,5 i nu 4ac.iune5 i pentru c, este re%ulari+at, Untr<un Titlu unic ce %rupea+, toate dispo+i.iile Un ba+a unor principii i obiecti&e comune. #stfel prin formula adoptat, apar unificate toate instrumentele de ac.iune e2tern, ale -niunii: politica e2tern, i de securitate comun,> politica de securitate i ap,rare> politica comercial, cooperarea pentru de+&oltare> cooperarea economic, financiar, i tehnic, cu .,ri ter.e> a/utorul umanitar> aspectele e2terne ale politicilor interne> sanc.iunile sau m,surile restricti&e> Uncheierea de acorduri interna.ionale> rela.iile cu or%ani+a.iile interna.ionale i ter.e state> solidaritatea (noutate absolut,$ Un ca+ul unui atac terorist fa., de un stat membru.

?u Un ultimul rVnd unitatea i caracterul politic al ac.iunii e2terne se &edeau si mai mult consolidate de c,tre alte reformele importante la care asistam precum :
;6

altfel spus cand era &orba de politici comerciale a/utor pentru de+&oltare etc procedurile erau comunitare cand era &orba despre diplomatie acestea erau inter%u&ernamentale sau mi2te in functie de alte deci+ii luate in acest sens de catre statele membre
;8

reamintim c, &orbim despre o politic, e2tern, comun, ceea ce nu &rea s, spun, i 4unic,5 doarece deocamdat, politica e2tern, substituie pe cea a statelor doar atunci P cVnd Q i P dac, Q este re+ultatul identific,rii unui P interes comun european Q

01

- atribuirea de personalitate /uridic, unic, -niunii > - renun.area la pilieri > - crearea unei 4-nit,.i de #c.iune E2tern,5 unice prin fu+iunea ser&iciilor de specialitate a Consiliului i Comisiei > - e2tinderea ma/orit,.ii calificate la 'ESC > - Unt,rirea politicii de ap,rare. 'rin aceste m,suri asistam la crearea unei ac.iuni e2terne unitare ce consolida pro%resi&a confi%urare a unei autentice politici e2terne. Se poate de asemenea aprecia c, e2ista chiar un Unceput de 4%u&ern politic5 prin fu+iunea func.iilor de Comisar de 3ela.ii E2terne i Onalt 3epre+entant al 'ESC Untr<una sin%ur, aceea de ministru de e2terne. #cest fapt Unt,rea indirect Comisia pentru c, sectoare precum 'ESC i 'ES# de&eneau astfel 4le%ate5 de ea ;9 prin intermediul Ministrului de afaceri e2terne chiar dac, acestea Ui p,stra o 4lar%, autonomie5. E2ista chiar anse reale ca metoda comunitar, Z ma/oritatea calificat, Z s, de&in, norm, Un luarea deci+iilor atunci cVnd era &orba despre o propunere f,cut, de ministrul de afaceri e2terne. Iar asta chiar poate fi catalo%at, ca re&olutie Un materea de 'ESC adic, e2act acolo unde tradi.ional se in&oca 4interesul na.ional de securitate5 ori de cate ori ce&a nu era 4pe placul5 unui sau altuia dintre statele membre. #ltfel spus putem conclu+iona c, atunci cVnd se utili+a cu&Vntul 4ac.iune e2tern,5 a&eam de<a face cu Unt,rirea caracterului s,u de 4politic, e2tern,5. Se poate obser&a de asemenea Un art 2= din prima parte an%a/amentul ferm ca ac.iunea e2tern, s, se de+&olte pVn, ce &a 4a&ea caracter inte%ral de politic,5. On acest sens se promo&a ideea caracterului e&oluti& al 'ESC adic, creterea treptat, a solidarit,.ii con&er%en.ei i &oin.ei politice a statelor. Toate acestea se consolidau e&ident pe m,sura Umbun,t,.irii institu.iilor i procedurilor specifice e2istVnd Un aceast, afirma.ie conform lui Marhold o sus.inere a te+elor institu.ionaliste care spun c, crearea institu.iilor %enerea+, politici;;.

;9

tradi.ional respecti&ele sectoare erau e2clusi& inter%u&ernamentale fiind suficient s, ne amintim Un acest sens de scandalul pro&ocat de 'rodi cVnd din proprie ini.iati&, a dorit s, se UntVlneasc, cu Aadafi
;;

@#3TM-T M#3@!:7 4:e dEbat politiKue sur la constitutionnalisation de leEurope : en/eu2 et contro&erses Q LFEurope en -or ation n. )21 2WW1

02

IV.5. CONSOLIDAREA COEREN:EI! EFICACITATII I VIZIBILITATII PESC Arosul de+baterii din Arupul de :ucru 4#c.iune E2tern,5 l<a constituit Un principal problema eficien.ei i coeren.ei acesteia adic, chestiunea Umbun,t,.irii actualelor proceduri Un scopul unei mai bune definiri i aplic,ri a 'oliticii E2terne Comune ;=. 'lecVnd de la statu<Kuo<ul e2istent pri&itor la competen.e i proceduri Arupul de :ucru a pre+entat o serie de recomand,ri menite a duce la creterea unit,.ii &i+ibilit,.ii eficien.ei i coeren.ei Untre%ului ac.iunii e2terne europene. Multe dintre aceste recomand,ri s<au re%,sit Un propunerea 're+idiului. #stfel propunerea 're+idiului includea Un art. 1.) obli%a.i&itatea coeren.ei ac.iunii e2terne a -niunii i conformitatea sa cu obiecti&ele i principiile stabilite. #m men.ionat Unainte c, se a&ea Un &edere includerea obli%ati&it,.ii de a adec&a efectele e2terioare ale politicii interne cu obiecti&ele acestui Titlu. 7isp,rea Uns, obli%a.ia coeren.ei dintre aspectele comunitare i inter%u&ernamentale ale ac.iunii e2terne ale actualului art. ).2 a Tratatului -E ca i consecin., a dispari.iei pilierilor. Coeren.a dintre institu.ii i actori se &edea la rVndul ei Unt,rit, prin m,suri institu.ionale precum Unfiin.area func.iei de ministru de e2terne prin fu+iunea celei de Onalt 3epre+entant pentru 'ESC cu cea de Comisar de 3ela.ii E2terne dar i prin punerea sub autoritatea sa a unui Ser&iciu de 'olitic, E2tern, re+ultat al fu+iunii unit,.ilor specifice din Consiliu i Comisie pe de o parte i a 7ele%a.iilor Comisiei Europene Un e2terior. Cu aceste modific,ri a&eam de/a un cadru institu.ional cu ade&,rat unic pentru politica e2tern, Un care disp,rea separarea anterioar, chiar dac, se men.ineau unele or%anisme specifice =W. #tribuirea personalit,.ii /uridice unice -niunii i dispari.ia pilierilor a&eau efecte reale asupra eficacit,.ii ac.iunii e2terne europene.

;=

aceste probleme erau strVns le%ate de unele de+bateri politice ce au fost de/a pre+entate Un capitolele anterioare. #stfel am anali+at de/a dilema pro&ocat, de e2isten.a op.iunii pentru formula federal, de definire i %estiune a 'oliticii E2tene Comune formul, ce pre+enta a&anta/ul e&ident al oficientei dar care < aa cum spunea 'reedintele Arupului de :ucru 7ehaene < Un actualul stadiu nu era Uns, &iabil, deoarece un mare num,r de membri ai Con&en.iei i un num,r de state membre nu erau Unc, pre%,tite Un acest sens (C!?1E?bI# E-3!'E#?c Raport re-eritor la ;esiunea 1lenar3 din 8J"KII"8JJ8 Con&. 09)W2$
=W

Untre aceste or%anisme specifice putem anticipa pe cele referitoare la politica european, de securitate i ap,rare precum Comitetul Militar sau Statul Ma/or. Mai trebuie spus c, i Un ca+ul -EM a&em o situa.ie asem,n,toare i c, P totui Q -EM func.ionea+, 0)

F,r, Undoial, Uns, c, ino&a.ia politic, cea mai important, o constituia crearea func.iei de Ministrul al #facerilor E2terne unic responsabil politic al ac.iunii e2terne a -E ce e2ercita un mandat Un dou, dimensiuni: - cel de membru al Comisiei i 1icepreedinte al acesteia> - i cel de repre+entant al Consiliului. #rticolul 2=.0 atribuia acestui ministru competen.a de a reali+a < Umpreun, cu statele membre < politica e2tern, european, prin utili+area deopotri&, a mi/locelor specifice e2istente la ni&el na.ional i european =1. Comentariul 're+idiului specifica faptul c,: - ministrul de e2terne poate primi un mandat al Consiliului i Consiliului European pentru a putea ac.iona Un acest sens> - Ministrul &a ap,ra po+i.iile -niunii i &a conduce dialo%ul cu ter.e .,ri i or%ani+a.ii interna.ionale> - la rVndul lor statele membre &or trebui s, respecte i s, Undeplineasc, deci+iile -niunii utili+Vnd mi/loacele lor na.ionale adic, misiunile diplomatice i repre+entan.ele pe care le au Un fa.a or%ani+a.iilor interna.ionale. Ministrul de afaceri e2terne Ui desf,ura acti&itatea Untr<o dubl, dimensiune i de aceea putea formula ini.iati&e proprii Un materie de 'ESC dar se i f,cea e2ponentul ini.iati&elor Comisiei Un materie de rela.ii e2terne. El diri/a -nitatea de politic, e2tern, i 7ele%a.iile -niunii actualele 7ele%a.ii ale Comisiei. 3,mVnea de &,+ut dac, toate acestea &or duce Un &ia.a real, la inte%rarea ministrului Un Comisie i deci comunitari+area 'ESC sau dimpotri&, era &orba despre 4lansarea Un apele teritoriale ale Comisiei a unui submarin inter%u&ernamental5. On orice ca+ ino&a.ia politic, de care &orbeam a&ea meritul de a atribui conducerii 'oliticii E2terne Europene profilul de Onalt, 'olitic,=2. In scopul Unt,ririi eficacit,.ii ac.iunii -niunii Un lume erau pre&a+ute i alte reforme referitoare la procedurile deci+ionale. #stfel Arupul de :ucru propunea separarea Consiliului #faceri E2terne de Consiliul #faceri Aenerale reluVnd o ideea mai
=1

al -niunii de acum Unainte dac, Secretarul de Stat american dorea s, &orbeasc, cu 4Europa5 a&ea un 4num,r de telefon5 la care s, sune i un interlocutor la celalalt cap,t al firului. 3,mVne s, o i doreasc, i mai r,mVnea ca Europa s,<l i determine s, i<o doreasc,
=2

00

&eche i nereali+at, de pe &remea Consiliul European de la Se&illa din iunie 2WW2 =). Se propunea 're+idiului separarea i se recomanda ca 'reedin.ia Consiliului #faceri E2terne s, fie atribuit, Ministrului de e2terne. -na dintre modific,rile cele mai importante Un materie de eficacitate era cea referitoare la stabilirea 4normelor5 Un luarea deci+iilor Un sVnul Consiliului. Chiar dac, era e&ident c, ma/oritatea calificat, nu se putea %enerali+a=0 e&ocarea ma/orit,.ii calificate Un materie de 'ESC repre+enta Un sine o mare &ictorie a ideii de -niune i de multilateralitate &is<`<&is de unilateralitatea tradi.ional, a politicii e2terne a statelor. Ca norm, %eneral, se stabilea c, Ministrul de afaceri e2terne i statele membre a&eau ini.iati&a comun, Un materie de 'ESC. 7ac, ini.iati&a pro&enea de la ministru se stabilea c, deci+ia se adopta prin ma/oritate calificat,. Era Uns, de pre&,+ut c, dac, nu Un ma/ortatea lor cel pu.in Un mare parte ini.iati&ele &or pro&eni de la ministrul de e2terne ceea ce ne demonstrea+, c, e2tinderea ma/orit,.ii calificate Un materie de 'ESC ar putea a&ea o considerabil, dimensiune real,. Se pare c, putem &orbi chiar despre o e2trapolare inclusi& Un acest sector tradi.ional de cooperare inter%u&ernamental, a metodei comunitare conform c,reia dac, o ini.iati&, &ine de la Comisie Z repre+entantul intereselor %enerale comunitare Z Consiliul decide prin ma/oritate calificat,. 3eferitor la eficacitate propunerea 're+idiului includea i unele articole referitoare la reforma finan.,rii 'ESC Un sensul dot,rii acesteia cu mi/loace 4necesare5 si 4suficiente5 pentru a putea raspunde 4ur%en.elor5 ce pot ap,rea datorit, conte2tului interna.ional. Se crea astfel Un cadrul bu%etului -E a unui fond destinat finan.,rii i pre%,tirii ac.iunilor de politic, de ap,rare e2ecutate prin mi/loace ci&ile. Se propunea de asemenea atribuirea de c,tre Consiliu a unui anume %rad de autonomie Un %estionarea acestui fond de catre ministrul de e2terne ceea ce f,cea posibil, finan.area opera.iunilor de ma2im, ur%en.,=6. 3eforme precum introducerea personalit,.ii /uridice a -niunii dispari.ia Comunit,.ilor Europene i a di&i+,rii Untre%ului Un pilieri crearea institu.iei ministrului de afaceri e2terne contribuiau Umpreun, i separat la Undeplinirea unui obiecti& important al -E Un plan e2tern:

=)

C!?SI:I-: E-3!'E#? http:""ue.eu.int"es"summ.htm


=0 =6

Conclu@iile

Consiliului

European

de

la

;evilla

iunie

2WW2

re%ula %eneral, men.inVnd e2pres unanimitatea Un adoptarea deci+iilor 'ESC

Un replic, la actualele proceduri ale Comisiei %reoaie i lente care fac ca 4a/utorul de ur%en.,5 s, a/un%, la destina.ie cand 4ur%en.a5 a trecut de/a 06

- Umbun,t,.irea &i+ibilit,.ii ac.iunii e2terne a -niunii. :a rVndul ei substituirea 47ele%a.iilor Comisiei5 cu 47ele%a.ii ale -E5 consecin., a apari.iei personalit,.ii /uridice a -niunii a/uta i ea la Umbun,t,.irea: < percep.iei e2terne a -niunii Un.eleas, Un ter.e .,ri ca o realitate politic, unic,> < dar i a percep.iei interne a aceste noii realit,.i politice Un.eleas, de c,tre cet,.enii -E ca fiind a unei or%ani+a.ii politice unice i nu a unor comunit,.i economice succesi&e i separate /uridic. F,r, a se fi stabilit Un am,nunt sarcinile acestor 7ele%a.ii putem ima%ina scenarii Un care ele prestea+, a/utor i protec.ie diplomatic, Un state ter.e cet,.enilor europeni al c,ror stat nu are repre+entan., diplomatic,. 1i+ibilitatea -niunii se &edea Unt,rit, i prin pre&ederea de a se substitui Un sinta%ma 'olitic, E2tern, i de Securitate Comun, ad/ecti&ul 4comun5 cu cel de 4-niune5 astfel UncVt s, nu mai &orbim de 4deci+ii comune5 ci de 4deci+ii ale -niunii5 i nici de 4obiecti&e comune5 ci de 4obiecti&e ale -niunii5. 3,mVnea deschis, Uns, problema unei anumite bicefalii Un materie de 'ESC Untre acest nou ministru de afaceri e2terne i noul preedinte permanent al Consiliului European dat fiind faptul c, i acesta urma a&ea competen.e de politic, i repre+entare e2tern, a -E. 7up, cum se &ede erau numeroase i rele&ante reformele ce urm,reau creterea coeren.ei eficacit,.ii i &i+ibilit,.ii Untre%ului ac.iunii e2terne europene. On orice ca+ pe ansamblu nu era &orba despre o lo%ic, 4tehnicist,5 ci de una politic, ce permitea introducerea unor importante modific,ri Un confi%urarea politicii e2terne a -niunii a arhitecturii sale institu.ionale i a procedurilor deci+ionale. 3,mVnea de urm,rit aplicarea lor Un realitate pentru a &edea dac, i produceau efectele scontate. IV.5. DIPLOMA:IE COMUN4 EUROPEANA versus REPREZENTARE EXTERNA INTERGUVERNAMENTAL4 7at, fiind noua realitate politic, european, era necesar s, se a&anse+e spre unitate i &i+ibilitate Un repre+entarea e2tern, a -niunii i spre o diploma.ie comun, european, ambele Un m,sur, s, reflecte Un rela.iile cu ter.ii pe scena interna.ional, actualul stadiu de inte%rare european,. 'entru a Un.ele%e schimbarea reamintim c, Un momentul actual repre+entarea e2tern, a -niunii se caracteri+ea+, prin
08

bicefalie consecin., a atribuirii func.iilor de repre+entare e2tern, atVt Consiliului ('reedin.ia TroiRa Onaltul 3epre+entant pentru 'ESC$ dar i Comisiei ('reedinte i Comisari$. #stfel Comisia are 7ele%a.ii Un .,rile ter.e i la ni&elul or%ani+a.iilor interna.ionale Un scopul repre+ent,rii Comunit,.ii Europene Un afacerile ce sunt de competen.a sa iar repre+entarea pilierilor inter%u&ernamentali < Un special 'ESC adic, aspectele pur politice ale ac.iunii e2terne < se afl, Un mVna statelor membre care le e2ercit, Untr<un sistem de rota.ie prin repre+entan.ele lor diplomatice. Situa.ia actual, de repre+entare inter%u&ernamental, fra%mentat, pre+enta un %ra& pericol pentru unitatea &i+ibilitatea i coeren.a de care a&ea atVta ne&oie politica e2tern, european,. ?oul 'ESC putea spri/ini Europa Un dorin.a sa de a desf,ura un rol acti& Un %estionarea lumii %lobali+ate doar daca aa cum reclama 'E cu mul.i ani Un urm, -E a&ansa spre o 7iploma.ie Comun, European, =8. #ceast, diploma.ie 4comun,5 i nu 4unic,5 urma a fi format, din ser&iciile diplomatice ale statelor membre Umpreun, cu cea comun, european, ambele a&Vnd competen.e Un e2ecutarea politicii e2terne comune. 'entru ca acest obiecti& s, de&in, posibil era necesar, apari.ia unei 4culturi diplomatice europene5 =9 care se putea reali+a prin formarea de diploma.i speciali+a.i pe tematica european, dar i prin desf,urarea de ac.iuni comune a diploma.ilor din statele membre. Toate acestea permiteau cunoaterea reciproc, a diploma.ilor na.ionali i a acestora cu func.ionarii europeni. #ceste m,suri puteau fi facilitate de e2isten.a unei P _coli 7iplomatice Europene Q. On ceea ce pri&ete repre+entarea e2tern, a -niunii Europene se a&ansa serios prin atribuirea de personalitate /uridic, unic, -E i crearea func.iei de ministru european de afaceri e2terne a&Vnd misiuni de repre+entare a -niunii Un fa.a ter.ilor i de aplicare a politicii e2terne a acesteia atVt Un aspectele sale comunitare cVt i Un cele inter%u&ernamentale=;. #tribuirea de personalitate /uridic, interna.ional, -niunii transformarea actualelor 7ele%a.ii ale Comisiei Un 7ele%a.ii ale -niunii aflate sub autoritatea ministrului de afaceri e2terne nu erau Uns, suficiente Z &is<`<&is de ambi.iile e2terne ale -E < i trebuiau completate cu o 4&oce comun,5 a -niunii Un or%ani+a.iile interna.ionale. #ici Uns, pro%resele erau mici reuindu<se doar ca statele s, apere Un institu.iile i
=8

'#3:#ME?T-: E-3!'E#? Re@olu5ie privind sta'ilirea unei diplo a5ii co une pentru Co unitatea European3 6 septembrie 2WWW #6<W21W"2WWW
=9

complementar, diploma.iilor nationale


=;

reamintim c, noua arhitectur, institu.ional, p,stra func.ia de repre+entare e2tern, a 'reedintelui Consiliului European i ce&a din cea a 'reedintelui Comisiei

09

or%ani+a.iile Un care sunt pre+ente deci+iile -niunii cVt i posibilitatea ca atunci cVnd -niunea are o po+i.ie comun, asupra unei teme aflate pe ordinea de +i a Consiliului de Securitate al !?- statele membre repre+entate s, in&ite ministrul european de afaceri e2terne pentru a pre+enta aceast, po+i.ie. 7ele%a.iile -niunii Un afara faptului c, permiteau s, fie au+it, 4&ocea Europei5 pe scena interna.ional, m,reau percep.ia cet,.enilor -E asupra e2isten.ei unei Europe unite obiecti& stabilit la :aeRen i preluat de Con&en.ie. Mai mult acolo unde statele membre nu a&eau repre+entan., diplomatic, aceste 7ele%a.ii dac, e2ista &oin., politic, Un acest sens puteau prelua repre+entarea diplomatic, a acestora i cum spuneam a/uta cet,.enii comunitari pro&eni.i din respecti&ele state. On plus statele membre ce nu ar a&ea repre+entan., diplomatic, Un ter.e state unde Uns, ar e2ista 7ele%a.ie -E ar putea detaa la sediul acesteia un diplomat care s, se ocupe de rela.iile bilaterale ceea ce ar reduce costurile i ar Unt,ri percep.ia Un e2terior a -E ca unic, realitate i unitate politic,. On acest conte2t Unfiin.area 7ele%a.iilor -niunii &a de&eni i mai important, pentru statele mici nou &enite Un -E nerepre+entate Un diferite p,r.i ale lumii i care nea&Vnd resurse i"sau interes s, deschid, ambasade peste tot ar putea apela la 7ele%a.iile -E ==. Toate aceste idei &or trebui probabil s, mai atepte deoarece dei &orbim de &echi solicit,ri ale 'E Con&en.ia nu a p,rut foarte interesat, de ele. Arupul de :ucru 4#c.iune E2tern,5 contient de importan.a pe care o a&ea problematica repre+ent,rii e2terne a -niunii Un economia eficacit,.ii politicii e2terne a manifestat interes fa., de institutionali+are 47iploma.iei Comune Europene5 asupra c,reia s<a i reali+at consensul. #stfel s<a bucurat de aprobarea Arupului de :ucru ideea cre,rii unei _coli 7iplomatice Europene i a unui Ser&iciu 7iplomatic al -E ceea ce constituia de/a un pas important spre o 7iploma.ie Comun, european,. 'utem spune deci c, e2istau pro%rese Un chestiunea repre+ent,rii e2terne europene dar nu chiar atVtea cVte p,reau posibile la un moment dat. IV. <. PUTERE MILITARA versus PUTERE CIVILA Mhitman considera c, una din caracteristicile politicii e2terne europene este aceea de a fi diferit, de cea a statelor membre fiind ba+at, pe interese i &alori comune articulate Un /urul no.iunii de putere ci&il,1WW. Fundamentarea politicii e2terne europene pe &alori i interese comune i caracterul s,u ci&il se %,sesc Un 3aportul
==

poate nu ar fi lipsit, de interes o asemnea propunere nici pentru 3omVnia 3.A. MITM#? .ro Civilian 1oLer to ;uperpoLer? The International Identit! o- the European Union :ondon Macmillan 1==;
1WW

0;

Final al Arupului de :ucru 4#c.iune E2tern,5. 7e+baterea i contro&ersa le%at, de dilema putere militar, versus putere ci&il, a de&enit important, Un Con&en.ie mai ales dup, cri+a din IraR i ca o consecin., de&enea e&ident, o realitate dureroas,: - lipsa importan.ei militare a Europei Un raport cu S-#. !p.iunea european, de+&oltat, UncepVnd cu Summit<ul de la @elsinRi i pVn, la respecti&ul moment fusese aceea a unei politici de ap,rare 4soft5 adic, a de+&olt,rii unor instrumente militare specifice %estion,rii Un scopuri umanitare a cri+elor prin de+&oltarea acordurilor 'etesber% i a&Vnd misiunea de a determina creterea pre+en.ei Un lume a Europei. F,r, Undoial, c, influen.a real, a -E ca putere %lobal, se ba+a Un realitate doar pe %reutatea specific, Un societatea interna.ional, contemporan, a unei realit,.i economico<politice precum -E i se datora comer.ului s,u politicii de cooperare pentru de+&oltare dimensiunii e2terne a modelului s,u social i politicilor sale comune. ?o.iunea de putere militar, presupunea dimpotri&, ca %reutatea i influen.a ca actor al societ,.ii interna.ionale s, depind, de e2isten.a unei for.e militare proprii cu efect disuasoriu. Se obinuiete chiar s, se spun, c, este imposibil, o politic, e2tern, eficace f,r, o politic, de ap,rare puternic, c, succesul politicii e2terne este dat de ap,rare ceea ce nu este Untru<totul i ade&,rat dac, se propune ca solu.ie i re%ul, %eneral,. ! politic, de ap,rare oricVt de bun, ar fi este +ero absolut dac, nu e2ist, o bun, politic, e2tern, ceea ce ne arat, c, politica de ap,rare nu poate fi mai mult decVt un instrument al celei e2terne. E2istau diferen.e Untre di&ersele propuneri f,cute referitor la rolul ap,r,rii Un -E solu.ia ma/orit,.ii fiind cea a de+&olt,rii -E ca o putere ci&il, completat, cu o clau+, de securitate ce includea i asisten.a reciproc, Un ca+ de r,+boi. #ceasta a fost de altfel i propunerea comun, a a2ei franco<%ermane dar si cea con.inut, Un proiectul de Constitu.ie al Comisiei. 7e cealalt, parte se situau .,rile neutre i Marea *ritanie care credea c, aceasta ar duce la sl,birea ?#T! i deci a rela.iei trans<atlantice. :a fel de ade&,rat era c, trebuia de+&oltat, i opera.ionali+at, politica de securitate i ap,rare comun, stabilit, la @elsinRi Un anul 1=== care formal e2istau Unc, din anul 2WW). ?u era lo%ic, abandonarea acestei op.iuni chiar dac, trebuia Umbun,t,.it, prin Uncorporarea unor instrumente specifice de ap,rare cVt i a unei politici industriale de armament i tehnolo%ie. Toate acestea nu Unsemnau i c, -E trebuia s, renun.e la caracterul s,u de putere ci&il, a societ,.ii interna.ionale %lobali+ate.
0=

Studiul &iitorului ap,r,rii europene a fost Uncredin.at altui Arup de :ucru 1III 1W1 condus de Comisarul *arnier Uns, e&ident c, respecti&ul Arup de :ucru a desf,urat o acti&itate complementar, cu cea a Arupului 4#c.iune E2tern,5 or%ani+Vndu<se chiar i o Sesiune comun, a celor dou,. 'Vn, i 'ropunerea final, s<a f,cut Un aceeai +i 2W decembrie 2WW2 Arupul de :ucru 1III recomandVnd Un 3aportul Final actuali+area misiunilor 'etersber% Umbun,t,.irea dispo+i.iilor referitoare la %estionarea cri+elor creterea fle2ibilit,.ii deci+iilor i a ac.iunilor prin ab.inerea constructi&, i cooperarea Unt,rit, adoptarea unei clau+e de solidaritate Untre membrii -E Un ca+ de atac terorist crearea unui or%anism european de armament i cercetare strate%ic, i atribuirea Onaltului 3epre+entant 'ESC a conducerii i coordon,rii acti&it,.ilor de ap,rare. 3ecomand,rile Arupului 1III reuneau Un %eneral elemente ale propunerii comune franco<%erman, i permiteau de+&oltarea militar, a -E men.inVnd i caracterul s,u de putere ci&il,. Se considera chiar c, dimensiunea militar, a -E poate Unt,ri caracterul s,u de putere ci&il, interna.ional,1W2. :a rVndul ei clau+a de solidaritate nu era o clau+, propriu<+is, de ap,rare colecti&, i deci nu concura ?#T! (art 6$ nefiind &orba despre ap,rare teritorial, ci de un mi/loc de a prote/a statele europene de amenin.,rile teroriste pro&enind dinspre unit,.i nonstatale prin utili+area tuturor instrumentelor ci&ile i militare de care dispunea -E. 'e de alt, parte era semnificati&, propunerea de a se a&ansa spre o politic, european, de ap,rare inclusi& prin crearea unui or%anism european de armament i cercetare strate%ic,. ?u este lipsit de semnifica.ie c, dup, 6W de ani de e2isten., a -E se trecea Un fine de la 4Unarmarea pe furi5 a statelor europene la de+&oltarea unei politici comune Un domeniul armamentului. 7ac, pri&im propunerile 're+idiului Un materie de ap,rare se pot obser&a de asemenea alte nout,.i precum 1W): - men.inerea caracterului pro%resi& al definirii politicii europene de securitate i ap,rare> - stabilirea unei continuit,.i lo%ice Untre aceasta i obiecti&ul final al ap,r,rii comune>
1W1

C!?1E?bI# '3I1I?7 1IIT!3-: E-3!'EI Raportul -inal al (rupului EIII, Ap3rare, C!?1. 081"W2
1W2

STE:I!S ST#13I7IS 4fMilitarisin%g the E-: the Concept of Ci&ilian 'oXer 3e&isited5 The Internacional ;pectator n.0 2WW1
1W)

C!?1E?bI# E-3!'E#?c 1roiect de articole asupra ac5iunii e4terne a Tratatului Constitu5ional Con&. 8;6"W) 6W

e2tinderea sferei misiunilor 'etersber% spre ac.iuni comune Un materie de de+armare de spri/in i asisten., Un probleme militare de pre&enire a conflictelor de spri/in la cererea unui stat ter. Un lupta Umpotri&a terorismului sau de stabili+are la terminarea unor conflicte1W0.

'ropunerile con.ineau cu spuneam i ideea cre,rii unui !r%anism European de #rmament i Cercetare Strate%ic, or%anism care s, contribuie la armoni+area capacit,.ilor de ap,rare ale statelor membre dar i la promo&area cercet,rii Un industria de armament. Se introducea de asemenea o clau+, de ap,rare reciproc, ce putea fi reali+at, prin acorduri bilaterale Untre statele membre i care consta Un transladarea spre -niune a &echilor an%a/amente con.inute Un art. 6 al Tratatului de la *ru2elles al -E!. Fa., de bilateralismul tradi.ional se ad,u%a posibilitatea de a se recur%e la instrumentele i structurile -niunii. Se includea de asemenea art. [ con.inVnd clau+a de solidaritate a statelor membre Un ca+ul unui atac terorist. :a un moment dat Arupul 1III a pre&,+ut aceasta i Un ca+ul unor catastrofe naturale dar 're+idiul a considerat c, respecti&a spe., era de/a solu.ionat, prin aa numitele 4ac.iuni de spri/in5. On societatea interna.ional, contemporan, un actor influen.ea+, mai mult prin competiti&itatea i presti%iul s,u decVt prin capacitatea sa de ap,rare care este necesar, dar nu asi%ur, automat acestuia leader<shipul mondial. On acest sens e2ist, o rela.ie direct, Untre politica de securitate i ap,rare i ap,rarea intereselor na.ionale Untre putere ci&il, i %estiunea lumii %lobali+ate. Interesul na.ional Un anumite oca+ii se poate ap,ra doar prin for.a militar, %estiunea lumii %lobali+ate dimpotri&, reclam, Un opinia autorului o 4%u&ernare5 pacific, a acesteia i e2isten.a unor instrumente specifice precum politica comercial, cooperarea pentru de+&oltare sau politica tehnolo%ic, i de mediu. Este ade&,rat c, Untr<o anumit, m,sur, pot fi necesare instrumentele militare dar numai complementare celor anterioare.
1W0

se poate &edea rela.ia strVns, dintre aceste propuneri de aprofundare a ap,r,rii i inten.ia Fran.ei *el%iei Aermaniei i :u2embur%ului de a crea o cooperare Unt,rit, Un materie de ap,rare. On acest sens statele amintite mai sus nu numai c, doreau cooper,ri Unt,rite Un materie de ap,rare Z pe care art. 2W le numea 4cooper,ri structurate5 Z dar reclamau i includerea Un Tratat a unei 7eclara.ii ane2e Untre .,rile ce optau de/a pentru participea la asemenea de+&olt,ri de %eometrie &arabil, ale -E. #ltfel spus se dorea ca cooperarea stabilit, de c,tre cele patru state la care puteau adera ulterior toate cele ce doreau s, o fac, nu numai s, fie posibil, Un -E dar s, fie i constitu.ionali+at, transformVndu<se Un a&an%arda ap,r,rii i a armatei europene. Se &orbea chiar despre posibilitatea ca -E s, poata apela Un ca+ de necesitate la un %rup de state cum ar fi cele patru urmVnd a utili+a mi/loacele comune ale acestora Un &ederea e2ecut,rii unei ac.iuni a -niunii (7EC:#3#bI# 7E :# *3-[E::ES 7-'c 3E-?I-?E# _EFI:!3 7E ST#T _I A-1E3? 7I? AE3M#?I# F3#?b# *E:AI# !:#?7# _I :-[EM*-3A #S-'3# #'c3c3II E-3!'E?E 2= aprilie 2WW) http:""XXX.elHsee.fr.$ 61

#ceasta credem c, este paradi%ma care a stat la ba+a deci+iilor care s<au luat pri&ind ap,rarea european,. IV.=. LIMITE GEOGRAFICE versus LIMITE POLITICE Con&en.ia a ridicat i chestiunea limitelor Europei poate nu UntVmpl,tor a&Vnd Un &edere polemica pe care o atr,%ea iminenta ini.iere a ne%ocierilor de aderare ale -E cu Turcia i posibilitatea ca acest stat s, de&in, membru al -E. Europa la prima &edere are limite ce nu sunt Uns, definite de %eo%rafia fa+ic, ci de cea uman, altfel spus limitele Europei sunt repre+entate de &alorile comune i &i+iunea asupra lumii. Se deduce lo%ic faptul c, limitele -E sunt determinate de o serie de norme care trebuie Undeplinite pentru a accede la ea1W6. On acest sens art. 0) stabilea c, pot de&eni membri ai -E acele state europene ce Undeplinesc criteriile &alorice stabilite Un art. 2 i care accept, Constitu.ia. Cea mai mare noutate era c, art. 2 fa., de art. 8.1. al Tratatului -E ad,u%a pe lista la &alorilor demnitatea uman, toleran.a /usti.ia i solidaritatea. Mai mult decVt atVt limitele Europei trebuiau Un.elese ca 4limite ale cooper,rii5 i nu ale 4separ,rii5. On acest sens se introducea un Titlu nou I[ dedicat &ecin,t,.ii -niunii prin care se stabilea o 4politic, de &ecin,tate5 1W8 conform c,reia -E crea rela.ii pri&ile%iate cu &ecinii Un scopul de+&olt,rii la %rani.ele sale a unui spa.iu de pace stabilitate i prosperitate ba+at pe cooperare. #ceeai idee ap,rea i Un art 1 al celei de<a doua p,r.i a Titlului #c.iunea E2tern, unde se &orbea despre e2isten.a unor 4cercuri5 al,turate celui al statelor membre i anume cercul 4&ecinilor5 adic, al statelor ce Ump,rt,eau acelai &alori state cu care -E urma a de+&olta rela.ii strVnse. On fine se stabileau rela.ii de cooperare cu toate celelalte state i or%ani+a.ii interna.ionale. #ltfel spus se e2prima disponibilitatea -E de constituire a unor ample spa.ii politice de cooperare cu state sau %rupuri de state de pe continent sau din afara acestuia ce Ump,rt,eau &alorile -E a&eau interese similare o &i+iune comun, asupra lumii i chiar un model social asem,n,tor state care prin situarea lor %eo%rafic, nu puteau fi membre -E dar cu care -E a&ea le%,turi mai strVnse
1W6

C!?1E?bI# E-3!'E#?c Apartenen5a la UE C!?1. 80;"W) C!?1E?bI# E-3!'E#?c, Uniunea 7i vecin3tatea sa pro4i 3 C!?1. 80="W)

1W8

62

decVt cu altele. #ici se Uncadra de e2emplu propunerea 'E de a se constitui un spa.iu euro<latino<american ce putea fi aplicat i la spa.iul euro<mediteranean 1W9. #celeai formule de cooperare se puteau aplica acelor state care nu doreau s, de&in, membre -E dei erau situate %eo%rafic Un &ecin,tatea sa dar cu care -E a&ea rela.ii stranse de cooperare i interese comune precum este ca+ul 3usiei sau a altor state din +ona CSI sau A-#M. IV.>. CONSIDERA:II FINALE Ceea ce p,rea e&ident era c, se a&ansa pe linia unei politici e2terne Unt,rite i c, aceasta suferea un proces de ra.ionali+are i Umbun,t,.ire ceea ce ne permite s, apreciem c, asist,m Un materie de 'ESC la un pro%res politic i o perfec.ionare tehnic,. :a Unceput afirmam c, mandatul ini.ial al Arupului de :ucru se situa sub ni&elul propunerilor de la :aeRen mer%Vnd pe o lo%ic, a eficien.ei i a coeren.ei mai mult decVt pe una politic, constitu.ionali+ant,. #nali+Vnd reforma Un totalitatea i inte%ralitatea sa putam afirma aici i acum c, pe parcursul acesteia s<a re&enit la lo%ica constitu.ional,. ! asemenea modificare a fost posibil, datorit, formul,rii unor principii i obiecti&e de politic, e2tern, desosebit de ambi.ioase ce reflectau dorin.a Europei de a a&ea Un plan e2tern o politic, participati&, i responsabil, de a crea o nou, structur, de politic, e2tern, unificat, i de a pro%resa Un construc.ia unei ap,r,ri europene. 3eformele propuse includeau numeroase i importante nout,.i ce a&eau Un &edere unitatea &i+ibilitatea eficacitatea i coeren.a ac.iunii e2terne europene. Ontre respecti&ele nout,.i numim personalitatea /uridic, a -niunii dispari.ia pilierilor i crearea fi%urii ministrului de e2terne Un.eles ca punct de uniune a Consiliului i Comisiei i ca ef al Untre%ii administra.ii europene Un materie de politic, e2tern, inclu+Vnd 7ele%a.iile -E. S, nu uit,m de asemenea c, ini.iati&a sa politic, poate duce la %enerali+area re%ulii ma/orit,.ii calificate Un luarea deci+iilor Un materie de politic, e2tern, i de securitate comun, cu e2cep.ia ap,r,rii unde se men.ine Un orice ca+ unanimitatea. -nele incertitudini e2istau desi%ur netiindu<se Un ce mod se &a face di&i+area func.iei de repre+entare e2tern, Untre 'reedintele Consiliului European i ministrul de e2terne i Untre acetia i preedintele Comisiei.

1W9

'#3:#ME?T-: E-3!'E#? Re@olu5ia asupra Asocierii &lo'ale 7i a unei strate&ii co une pentru rela5iile dintre Uniunea European3 7i A erica Latin3 16 noiembrie 2WW1 Un http:""XXX.europarl.eu.int. 6)

Era Uns, si%ur c, se creaser, i Unt,riser, institu.iile i mecanismele 'ESC acum urmVnd a se obser&a dac, se producea i anticipata apropiere a po+i.iilor statelor membre astfel UncVt pro%resi& s, a&em o ade&,rat, politic, e2tern, comun, Un ca+ contrar urmVnd a se distru%e i ceea ce se crease. F,r, Undoial, pro%resul esen.ial s<a reali+at Un sectorul ap,r,rii europene unde a&eam multe nout,.i importante Untre care e2tinderea misiunilor 'etersber% crearea unui Institut European pentru #rmamament reali+area reformei finan.,rii 'ESC apari.ia clau+ei de solidaritate Un ca+ de pericol terorist. 7ar cea mai important, r,mVne %enerali+area cooper,rilor Unt,rite ceea ce permite ca ap,rarea comun, european, s, se de+&olte Un pofida e2isten.ei Un -E a statelor neutre sau a celor ce doresc participarea la ap,rarea comun, doar Un cadrul asi%urat de ?#T!1W;. Chiar dac, am e2primat la Unceputul capitolului o anume stare de nemul.umire fa., de reforma acestui sector putem &orbi totui despre un pro%res substan.ial Un politica e2tern, european, pro%res ce face ca de form, %radual, -E s, &orbeasc, cu o 4sin%ur, &oce5 Un lume i mai ales s, i fie ascultat,. 'olitica de ap,rare a -niunii &a fi mai pre+ent, dar &a r,mVne cea a unei -niuni Un.elese ca putere ci&il,.

NOTE BIBLIOGRAFICE 1. AUTORI


1W;

4a posteriori5 se poate spune c, a e2istat o puternic, interac.iune Untre Con&en.ie i Mini Sumitt<ul Un materie de ap,rare din 2= aprilie 2WW) de care am &orbit anterior acesta din urma creVnd condi.iile introducerii cooper,rii Unt,rite Un sectorul de ap,rare. 7e altfel tot o form, de cooperare Unt,rit, pe +on, militar, o constituia i clau+a de securitate preluat, de la -E!

60

#:#I? :#M#SS!-3E Contri'u5ia nr" 8I 10 mai 2WW2 Con&. 08"W2 *#3*-:ESC- I.Ah. Uniunea European3" Apro-undare i e2tindere Trei 2WW1 *#3*-:ESC- I. Ah. Uniunea European3" De la econo ic la politic Tritonic 2WW6 *#3*-:ESC- I. Ah. Uniunea European3, De la na5ional la -ederal Trotonic 2WW6 *3I#? M@ITE Understandin& European .orei&n 1olic! ?B 'al%ra&e 2WW1 F3#?CISC! #:7EC!# :-L#33#A# 4:a inno&aciDn polatica europea H su dimensiDn e2terior5 1olDtica E4terior n. =1 2WW) @#3TM-T M#3@!:7 4:e dEbat politiKue sur la constitutionnalisation de leEurope : en/eu2 et contro&erses Q LFEurope en -or ation n. )21 2WW1 @#LE: SMIT@ European Union .orei&n 1olic! :ondon 'luto 'ress 2WW2 @!?!3 M#@!?B 4E- citi+ens Xant common defence and forei%n policH5 EUO'server 6.W6.2WW) STE:I!S ST#13I7IS 4fMilitarisin%g the E-: the Concept of Ci&ilian 'oXer 3e&isited5 The Internacional ;pectator n.0 2WW1 MITM#? 3.A. .ro Civilian 1oLer to ;uperpoLer? The International Identit! o- the European Union :ondon Macmillan 1==; 2. DOCUMENTE COMUNITARE -?I-?E# E-3!'E#?# Actul Unic European (!CE"7!CE :. 18="2=.1I.1=;9 -?I-?E# E-3!'E#?# Tratatul Uniunii Europene 2 preun3 cu te4tul co plet al Tratatului Constitutiv al Co unit35ii Europene, )OCE6DOCE C 220")1.1III.1==2 -?I!? E-3!'EE??E Trait/s Consolid/s :u2embour% !ffice des publications officielles des CommunautEs europEennes 1==9 -?I!? E-3!'EE??E Trait/ de :ice" Te4te a&r/e par la Con-/rence inter&ouverne entale sur la r/-or e institutionnelle S? 6))"1"WW 3E1 1 *ru2elles le 22 dEcembre 2WWW '#3:#ME?T-: E-3!'E#? Re@olu5ie privind sta'ilirea unei diplo a5ii co une pentru Co unitatea European3 6 septembrie 2WWW #6<W21W"2WWW

66

'#3:#ME?T-: E-3!'E#? Re@olu5ia asupra Asocierii &lo'ale 7i a unei strate&ii co une pentru rela5iile dintre Uniunea European3 7i A erica Latin3 16 noiembrie 2WW1 Un http:""XXX.europarl.eu.int. '#3:#ME?T-: E-3!'E#? Deli itarea co peten5elor 2ntre Uniunea European3 7i statele e 're #6<W1))"2WW2 C!?SE(! E-3!'E! 7E :IS*!# In-or e al Conse+o Europeo de Lis'oa so're el posi'le desarrollo de la politica e4terior ! de se&uridad co un, #ne2o 1 *oletin de la Comunidad Europea n.8 1==2 C!?SI:I-: E-3!'E#? Declara5ia de la LaeCen privind viitorul Uniunii Europene http:""ue.eu.int"summ.htm C!?SI:I-: E-3!'E#? Conclu@iile Consiliului European de la ;evilla http:""ue.eu.int"es"summ.htm C!MMISSI!? 7ES C!MM#-?#TdS Europ/enne, C!M (2WW2$ 209 final> E-3!'dE??ES Un pro+et iunie 2WW2 lFUnion

pour

C!MMISSI!? !F T@E E-3!'E#? C!MM-?ITIES .or the European Union, 1eace, .reedo and ;olidarit!" Co unication o- the Co ission on the Instiutional Architecture C!M(2WW2$ 92; final C!MISI# E-3!'E#?c Co unicarea Co isiei HUn proiect pentru Uniunea European3, C!M (2WW2$ 209 final C!?1E?bI# '3I1I?7 1IIT!3-: E-3!'EI Raportul -inal al (rupului EII Ac5iune E4tern3 C!?1. 06="W2 C!?1E?bI# '3I1I?7 1IIT!3-: E-3!'EI Raportul -inal al (rupului EIII, Ap3rare, C!?1. 081"W2 C!?1E?bI# E-3!'E#?c Raport re-eritor la ;esiunea 1lenar3 din 8J"KII"8JJ8 Con&. 09)"W2 C!?1E?bI# E-3!'E#?c Apartenen5a la UE C!?1. 80;"W) C!?1E?bI# E-3!'E#?c, Uniunea 7i vecin3tatea sa pro4i 3 C!?1. 80="W) C!?1E?bI# E-3!'E#?c 1roiectul Tratatului prin care se institutie o Constitu5ie pentru Europa :u2embur% !'!CE 2WW) 3. ALTE DOCUMENTE 7EC:#3#bI# 7E :# *3-[E::ES 7-'c 3E-?I-?E# _EFI:!3 7E ST#T _I A-1E3? 7I? AE3M#?I# F3#?b# *E:AI# !:#?7# _I :-[EM*-3A #S-'3# #'c3c3II E-3!'E?E 2= aprilie 2WW) http:""XXX.elHsee.fr.

68

Fiche thematiKue sur lC-E! la SecuritE et la 7efence 'arlement EuropEen :i&re *lanc sur la Conference Inter%ou&ernamentale de 1==85 &ol. III 3apport *ourlan%es"Martin sur le functionnement du T-E dans la prespecti&e de la CIA de 1==85 'E"19. 1.1==6 3apport Mattutes sur les pro%rJs rEalisEs dans la mise en ou&re de la 'ESC5 'E"1;.1.1==6 3apport 7urH"Mai/<Me%%en sur lCe&aluation des tra&au2 du Aroupe de 3Efle2ion et prEcision des prioritEs du E' en &ue de la CIA5 'E"1).III.1==8 3apport sur le functionnement du T-E5 Comission"1W.1.1==6 3enforcer lC-nion politiKue et prEparer lCElar%issement5 Comission"2;.II.1==8 3apport sur le functionnement du T-E5 Conse/o"1W.I1.1==8

69