Sunteți pe pagina 1din 1

3.!.

L:t, ccLar(rtl, reitrezenbS,rilor irxotrout::Lrioe, lirriilc ajntir,toare sc trasr.&zii ele, unnind rlilccfiile rnrichiilol cicmcnbultti loprezeutat (fig. 3).

llaltlelc

irrti.e

,"

ai

"

----/ ,A

7;

.,

L1

'

'Fig.

pot folosi qi pungte intermed.iai'e pentru cleliaiitarea iutervalelor mici (fig.

45o sau s5,ge!i desenate la interseelia acestuirt cu linia ajutS,toare. Pe un desen se va folosi un singur mocl cle d.elimitare a liniilor'de cot5,..Excep!io't-4l, tn cazul liniilor de cot5, terminate cu s5,ge!i se

3.2.7

Delimitarea climensiurii cotate se indici pe iinia cle cotd, prin punc-te,

linii scurte la
.

t,-.-1'",

a).

trig.

--,a,af+--:f-4

Liniile cle cot[ ale unghiurilor, razelor gi d.i.ametrelor-se delimiteazf numai cu slgefi. in !ac5, reprezentare,aceste linii d.ecotd,sint mai micide 6 mm, sS,gefile.se intLicdclinspre erterior sau se utilizeaz5, o linic cle refcrinll (fig. 5).

\l \Y
proced.eazd,

\/

G
03
Fig.
5

Centrele arcelor d.e cerc se intLicL printr-un cercule,t sau printr-o cruciulilf, dacii nu sint determinate de r:ntersectia a dou.i axe. eind eentrul nu pbate fi reprezentat in 6adrul d.esenului, dar ind.icarea lui este'necesarir,.linitr, cle cot5, arazei setraseazzi ind.irectia --- -----' centruluisi se

ca

in fig. 6.

Fig.