Sunteți pe pagina 1din 8

ALUMINIU COMPOZIT - ALUCOSUPER MONSENA

Pl\cile de aluminiu compozit ALUCOSUPER snt produse n China de c\tre ZHEJIANG. Materialul este agrementat n Romnia. Acesta s-a impus printr-o calitate constant\ de-a lungul celor 10 ani de cnd este folosit intensiv pe pia]a romneasc\, de la fa]ade de mari dimensiuni pn\ la aplica]ii minore: glafuri, casete, totemuri etc.

Descriere
Pl\cile de ALUCOSUPER snt materiale compozite cu dou\ fe]e din aluminiu [i un miez din polietilen\. Miezul este fixat prin aderen]\ pe fe]ele din tabl\, pe toat\ suprafa]a. Tabla este vopsit\ n minim dou\ straturi, peste care se aplic\ un strat de lac protector compatibil cu vopseaua. Pentru siguran]a transportului [i montajului pl\cile de ALUCOSUPER snt acoperite pe ambele fe]e cu o folie de protec]ie, pe care este indicat\ s\geata direc]iei de montaj. Standard, pl\cile ALUCOSUPER se comercializeaz\ cu urm\toarele grosimi [i dimensiuni: a. Pl\ci ALUCOSUPER de 3 mm grosime, 1500 x 3050 / 4050 cu foi]e de 0,21; 0,25 sau 0,3 - l\cuit PE; b. Pl\ci ALUCOSUPER de 4 mm grosime, 1500 x 3050 cu foi]e de 0,3 sau 0,5 - l\cuit PVDF. Pe lng\ aceste dou\ variante de grosimi disponibile uzual, putem aduce la comand\ orice variant\ din urm\toarea gam\: Grosimi: 3, 4, 5, 6 mm Foi]a de aluminiu: 0,18 - 0,5 mm L\]imi: 1220 - 1520 mm Lungimi: 6000 mm Tip vopsire: PE, PVDF sau PVDF cu protec]ie pentru autocur\]ire Vopsire PE - poliesteric\ - garan]ie 10 ani de la produc\tor Vopsire PVDF - polifluorur\ de viniliden - garan]ie 15 ani de la produc\tor. Clasa de foc: D, B1 sau A2 Culori: conform Catalogului de culori (paginile urm\toare). Pentru cantit\]i mai mari se poate comanda orice nuan]\ RAL sau imita]ie de lemn, marmur\, brush, anti-scratched, sunshine-reflection (vezi Catalogul de culori speciale).

Domeniile de utilizare n construc]ii


Placarea cu aluminiu compozit tip ALUCOSUPER se execut\ pe orice tip de constru]ie, nou\ sau existent\, att la exterior, ct [i la interior. Elementul suport pentru placare poate fi din beton sau zid\rie. Placarea cu aluminiu compozit ALUCOSUPER se realizeaz\ n spa]ii comerciale, expozi]ii, holuri, pasaje, etc. Avantajele plac\rii cu ALUCOSUPER snt determinante n alegerea acestei solu]ii prin: planeitate perfect\ raport excelent ntre densitate [i rezisten]\ procesare u[oar\ prin frezare, ndoire [i roluire posibilitatea ob]inerii unor casete de dimensiuni mari datorit\ rigidit\]ii varietate coloristic\ utilizarea unor tipuri diverse de substructur\ vopseaua PVDF le confer o rezisten]\ ridicat\ la UV, intemperii [i uzur\ la exterior garan]ie de 10 ani, respectiv 15 ani n func]ie de suprafa]a l\cuit\.

ALUMINIU COMPOZIT - ALUCOSUPER MONSENA

Solu]iile furnizate pe acest tip de material inten]ioneaz\ s\ acopere att proiecte mari, cu cerin]e stricte de performan]\, ct [i proiecte mai mici care necesit\ flexibilitate n g\sirea alternativelor.

Securitate la incendiu
Pl\cile Alucosuper se livreaz\ att n varianta standard, cu miez de polietilen\, ct [i n varianta cu miez mineral (FR), clasa de foc B1. Monsena poate livra [i pl\ci din aluminiu compozit clasa de foc A2.

Igien\, s\n\tate [i mediu


Pl\cile ALUCOSUPER nu d\uneaz\ s\n\ta]ii oamenilor [i nu emit substan]e d\un\toare stratului de ozon. Componentele pl\cii snt toate reciclabile, putnd fi refolosite n produc]ia de pl\ci noi. Suprafa]a pl\cilor de aluminiu nu prezint\ asperit\]i [i nu re]ine praful.

Economie de energie [i izolare termic\


Datorit\ grosimii reduse [i a miezului compact, pl\cile ALUCOSUPER nu snt materiale termoizolante. Izolarea hidrofug\ a cl\dirilor cu fa]ade ventilate placate cu ALUCOSUPER este asigurat\ prin modul de prindere al pl\cilor pe cl\dire, realizat prin intermediul unui sistem de profile care elimin\ posibilitatea infiltr\rii apei pe sub plac\.

Durabilitate [i ntre]inere
Avnd n vedere calitatea pl\cilor, tehnologia de prelucrare, punerea n oper\ relativ simpl\ (conform indica]iilor produc\torului), plac\rile cu ALUCOSUPER au o bun\ durabilitate n timp, de minim 15 ani n condi]ii de exploatare normale. Durabilitatea plac\rii este asigurat\ prin sistemele de fixare mecanic\ a profilelor din aluminiu n peretele cl\dirii, respectiv a pl\cilor ALUCOSUPER de profilele din aluminiu, calculate de c\tre proiectant n func]ie de datele specifice fiec\rei lucr\ri (dimensiuni panouri, zona seismic\ [i climatic\ vnt, zapad\ [i temperaturi extreme). Pl\cile ALUCOSUPER se pot cur\]a. Agentul de cur\]are are la baz\ un detergent non-alcalin [i nonabraziv. Pentru cur\]area pl\cilor se pot utiliza fie instala]ii de ap\ sub presiune, fie echipamente cu perii fine sau bure]i. Nu se vor folosi substan]e de cur\]are pe baz\ de solvent.

ALUMINIU COMPOZIT - ALUCOSUPER MONSENA

Punerea n oper\
Nu prezint\ dificult\]i particulare ntr-o lucrare de precizie normal\, efectuat\ cu personal calificat, n condi]iile respect\rii prevederilor de punere n oper\ date de produc\tor. Procedeul de aplicare a pl\cilor ALUCOSUPER are dou\ faze principale. n prima faz\ se prelucreaz\ n atelier, dup\ care acestea snt transportate la locul de punere n oper\ unde se monteaz\ pe fa]ada cl\dirii. Principalele utilaje pentru prelucrarea pl\cilor ALUCOSUPER snt: ma[ini de frezat, ma[ini de debitat, ma[ini de g\urit, [tan]e multifunc]ionale. Prelucrarea n atelier se face prin: - t\iere cu ma[ina de debitat - frezarea pl\cilor Frezarea se execut\ cu ajutorul ma[inii de frezat, cu [an]uri dreptunghiulare sau n form\ de V pe spatele pl\cilor, astfel nct foaia de aluminiu de la fa]a exterioar\ [i o parte a materialului de mijloc r\mn neatinse. Unghiul [i adncimea de t\iere snt n func]ie de forma dorit\ pe care trebuie s\ o ia caseta rezultat\. Grosimea mic\ a materialului r\mas ofer\ posibilitatea model\rii manuale a pl\cii pentru ob]inerea formei de caset\ dorite. Montarea pl\cilor pe fa]ad\ se face n trei etape principale: - aplicarea pe fa]ada din beton sau zid\rie a cl\dirii, prin fixare mecanic\, a unui strat termoizolant de vat\ mineral\; - schelet portant / fixarea unei substructuri de profile metalice U sau pe fa]ad\, cu bol]uri ancorate n elementele structurale ale cl\dirii; - prinderea pl\cilor ALUCOSUPER pe profilele metalice. Pl\cile ALUCOSUPER se prind de structura de sus]inere (profile), prin fixare ascuns\ sau vizibil\. Fixarea ascuns\ presupune prinderea pl\cilor cu ajutorul bol]urilor din o]el inoxidabil sau a [uruburilor, n spatele pl\cilor, astfel nct pe fa]a cl\dirii nu apar vizibile elementele de prindere ale pl\cilor. Pentru evitarea unor posibile diferen]e de reflexie panourile se instaleaz\ pe aceea[i direc]ie, corespunz\tor sensului indicat de semnul de pe fiecare panou. Folia protectoare aplicat\ pentru protejarea suprafe]eIor pl\cilor ALUCOSUPER se ndep\rteaz\ dup\ montarea pl\cilor, deoarece n condi]iile unor temperaturi ridicate, por]iuni de folie ar putea adera la suprafa]a l\cuit\ a panourilor.

www.monsena.ro 4

CATALOG DE CULORI STANDARD - ALUCOSUPER MONSENA

NPET-301 (bright silver)

NPET-302 (mat silver)

NPET-306 (ultramarine blue)

NPET-308 (pure white)

NPET-318 (jade green)

NPET-328 (bright red)

NPET-330 (pure black)

NPET-331 (dark green)

NPET-342 (red golden)

NPET-343 (champagne)

NPET-344 (light silver)

NPET-345 (blue silver)

NPET-346 (purple silver)

NPET-347 (copper)

NPET-348 (golden)

Culorile tip\rite au caracter orientativ.

CATALOG DE CULORI STANDARD - ALUCOSUPER MONSENA

WFC 401 (bright silver)

WFC 402 (mat silver)

WFC 404 (crimson)

WFC 406 (white)

WFC 411 (champagne silver)

WFC 428 (silver)

WFC 453 (brown)

WFC 4107 (dark grey silver)

WFC 4111 (orange)

WFC 4112 (golden)

Denumire: WFC 4114 (black)

WFC 4116 (bright blue)

WFC 4119 (warm yellow)

WFC 4135 (chameleon golden)

WFC 4136 (chameleon mauve silver)

www.monsena.ro
Culorile tip\rite au caracter orientativ.

CATALOG DE CULORI SPECIALE - ALUCOSUPER MONSENA

NPET-349 (orange)

NPET-350 (wooden grain)

NPET-351 (rimple)

NPET-352 (vivid yellow)

NPET-353 (wooden grain)

NPET-354 (Tieshu Yinhua color)

NPET-355 (apple green)

NPET-356 (dark brown)

NPET-357 (brushed gold)

NPET-358 (dark grey)

NPET-359 (cream yellow)

NPET-360 (brushed silver)

NPET-361 (sky blue)

NPET-362 (anti-schratched white)

NPET-363 (anodic oxidation)

Culorile tip\rite au caracter orientativ.

V stm la dispoziie oricnd la adresa de email info@monsena.ro De asemenea, ne putei contacta prin telefon, fax sau la unul din sediile noastre: Sediu Monsena Strada Grnicerilor nr. 79, Baia Mare Telefon > 0262.27 .92.80 / 0262.27 .92.30 Fax > 0262.27 .95.44 Birou comercial Strada Siriului nr. 60A, sector 1 , Bucureti Telefon > 021.232.12.55 Fax > 0231.232.06.29