Sunteți pe pagina 1din 3

Negru Voda

De mai bine de sapte secole, istoria ne vorbeste despre Intaiul Domn al Tarii Romanesti, Intemeietorul (sau Descalecatorul daca preferati) Negru Voda. Cu totii am invatat despre el inca din clasele primare si, daca ne este permis, l-am asemuit cu un erou legendar capabil sa infrunte toate imperiile vremii si sa ii uneasca pe vala ii munteni intr-un singur stat. !tie, insa, cineva cine a fost acest enigmatic persona"# Ii cunoastem originile, numele real sau macar fi$ionomia din vreo gravura medievala# !tim despre el mai mult decat faptul ca i-a supus, cel mai probabil prin forta armelor, pe voievo$ii si cne"ii locali din %untenia si ca s-a autointitulat &%are voievod'#

(egendele si povestirile cu privire la )descalecarea) Negrului Voda in %untenia, undeva in "urul anilor *+,--*.*-, apar nu numai in risoavele medievale vala e ci si in cele straine, fapt ce scoate din discutie lipsa de autenticitate a acestei reali$ari. /ste cert ca un persona" important a venit atunci din )Tara 0ngureasca) pentru a-i supune pe liderii locali sub o unica stapanire, eveniment favori$at, probabil, si de tensiunile politico-militare din /uropa (0ngaria era cuprinsa de puternice tulburari interne, in timp ce tatarii isi continuau ofensiva catre 1ortile de 2ier). De ce trebuie sa acceptam o astfel de teorie# 0n motiv important il constituie c iar Diploma Ioanitilor, document intocmit in anul *+34, la numai cinci decenii distanta de presupusa )descalecare), document prin care regele ungur 5ela al IVlea vorbeste, printre altele, de pre$enta voievo$ilor locali (itovoi si !eneslau, precum si de cea a cne"ilor Ioan si 2arcas. /ste cert ca orice persona" din afara sferei de influenta a coroanei ungare care ar fi incercat sa se impuna in fata acestor lideri locali, nu ar fi putut fi decat unul care sa o faca prin forta armelor si mai putin prin diplomatie.

Negru Vod6 a fost, potrivit legendei, fondatorul i primul voievod al 6rii Rom7neti. /8istena lui real6 este controversat6, f6c7nd subiectul mai multor cercet6ri mai mult sau mai puin istorice. 1otrivit legendei, Negru Vod6 apare ca un persona" care la *+,-,se presupune ca a trecut Carpaii din 26g6ra i s-a stabilit la Curtea de 9rge sau C7mpulung unde a :ntemeiat un voievodat. !e crede c6 a :ng6duit or6enilor sai s6- i men in6 pe comesul (liderul) lor, (aureniu, care a decedat :n *.-- i a fost :nmorm7ntat :n biserica 56r6ei din C7mpulung. )Desc6lecatul) s6u ar fi pus ba$ele 6rii Rom7neti, a c6rei independen6 avea s6 o statue$e 5asarab I, :n anul *..-.