Sunteți pe pagina 1din 24

ATRIBUIILE COMISIILOR ORGANIZATORICE I DE LUCRU An colar 2013-2014 Comisia pentru asigurarea calitii 1.

Membrii comisiei vor fi alei prin vot deschis n C.P. dup ce i vor prezenta o scrisoare de intenie i curriculum vitae; 2. Preedintele comisiei va fi ales prin vot deschis de ctre ceilali membri ai comisiei n edina de constituire; 3. Directorul va da decizie pentru constituirea comisiei. O copie pe care se menioneaz Conform cu originalul pe care se aplic semntura i parafa va fi pus la dosarul comisiei; 4. n baza metodologiei elaborate de MEN, comisia elaboreaz i adopt propria strategie i propriul regulament de funcionare. 5. Membrii comisiei elaboreaz formulare tip n funcie de obiectivele propuse pentru a extrage concluzii unitare. 6. Comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii elaboreaz anual Raportul de evaluare intern privind calitatea educaiei n unitatea de nvmnt. 7. Raportul este adus la cunotina tuturor beneficiarilor pe site-ul unitii i este pus la dispoziia evaluatorului extern.

Comisia pentru perfecionare metodici formare continu 1. Atribuiile comisiei pentru perfecionarea i formarea continu a cadrelor didactice sunt stabilite de ctre consiliul de administraie al colii, n conformitate cu legislaia n vigoare i nevoile reale ale colii n domeniul dezvoltrii resurselor umane. 2. Comisia pentru perfecionarea i formarea continu a cadrelor didactice are urmtoarele atribuii: Identificarea nevoilor de formare i perfecionare a cadrelor didactice la nivelul anului colar n curs; Colaborarea cu conducerea colii n proiectarea, coordonarea i derularea unor programe de formare adresate cadrelor didactice din co al; Monitorizarea tuturor cadrelor didactice cu nevoi de formare pe anumite componente instructiv-educative; Monitorizarea tuturor cadrelor didactice implicate n anumite programe i cursuri de perfecionare i formare continu; Identificarea unor noi programe i proiecte destinate perfecionrii i formarii continu a cadrelor didactice din coal; Participarea la cursuri de formare pe proiecte i programe comunitare; Elaborarea unor scurte informri i rapoarte periodice privind perfecionarea i formarea continu a cadrelor didactice din coal; Monitorizarea progresului n plan instructiv-educativ i colar n urma participrii cadrelor didactice la programele i cursurile de formare.

Comisia privind serviciul pe coal Atribuiile comisiei privind serviciul pe coal sunt: Coordonarea ntregului serviciu pe coal realizat de ctre cadrele didactice i elevii de serviciu n timpul programului instructiv-educativ din coal; Realizarea graficului zilnic cu profesorii de serviciu pe coal, n conformitate cu programul colii i orarul cadrelor didactice; Realizarea graficului zilnic cu elevii de serviciu pe coal; Monitorizarea serviciului pe coal realizat de ctre profesorii; Monitorizarea serviciului pe coal realizat de ctre elevii de serviciu; Atenionarea profesorilor de serviciu care nu-i realizeaz corect sau integral sarcinile, competentele i responsabilitile privind serviciul pe coal; Aten ionarea elevilor de serviciu care nu-i realizeaz corect sau integral sarcinile i responsabilitile specifice serviciului pe coal; Realizarea unui raport semestrial / anual privind serviciul pe coal, naintat conducerii co lii; Realizarea unui raport adresat consiliului de administraie pentru sesizarea cazurilor de abateri repetate, sau abateri grave de la graficul serviciului sau de la corectitudinea realizrii acestui serviciu; Comisia privind serviciul pe coal colaboreaz cu conducerea colii, consiliul de administraie i cu administratorul colii n probleme privind asigurarea securitii colii n timpul programului zilnic. Comisia privind serviciul pe coal rspunde de buna desf urare a serviciului la nivelul unitii realizat de ctre cadrele didactice i elevii de serviciu n timpul programului instructiveducativ.

Comisia pentru promovare i mbuntire a imaginii colii Atribuiile comisiei pentru promovare i mbuntire a imaginii colii sunt stabilite de ctre consiliul de administraie, n conformitate cu legislaia n vigoare i nevoile reale ale colii. Comisia pentru promovare i mbuntire a imaginii colii a re urmtoarele atribuii: sprijin conducerea colii n activitatea de promovare i mbuntire a imaginii colii la nivelul comunitii i n relaiile cu diferite instituii; i asuma strategia colii privind activitatea de promovare i mbuntire a imaginii colii ; propune noi modaliti de optimizare a activitii de promovare i mbuntire a imaginii colii; se implica n activiti concrete de promovare i mbuntire a imaginii colii ; monitorizeaz impactul activitilor deosebite ale colii la nivelul comunit ii (public, prin i, elevi, mass-media, instituii, etc.); monitorizeaz periodic capitalul de imagine al colii; realizeaz periodic sondaje de opinie privind capitalul de imagine al colii, propune soluii pentru mbunt irea capitalului de imagine al colii; urmrete formarea i dezvoltarea continua a brandului colii;

Comisiile metodice curriculare Organizare i funcionare 2

a) Catedrele/Comisiile metodice funcioneaz i au atribuii cadru conform cu Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar art. 35-37. b) Catedrele/Comisiile metodice se constituie anual, pe arii curriculare sau pe discipline, conform hotrrii Consiliului de administraie. c) Dac din catedr fac parte profesori din mai multe discipline, eful comisiei numete cte un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente. d) Atribuiile specifice precum i componena pentru fiecare catedr/comisie metodic se regsesc sunt parte integrant a prezentului regulament. e) Dac eful catedrei/comisiei metodice nu va ndeplini toate atribuiile aferente postului, n anul colar urmtor nu are voie s candideze din nou la aceeai funcie. In acest sens, conducerea colii va face precizrile necesare. f) Catedrele/Comisiile metodice elaboreaz anual, pn la sfritul anului colar curent, o prencadrare a profesorilor pentru anul colar urmtor, inndu-se cont de continuitate i de planul de colarizare aprobat de ISJ. Fiecare catedr/comisie metodic i desfoar activitatea pe baza unor planuri de munc anuale i semestriale supuse aprobrii Consiliului de administraie nainte de nceperea cursurilor. Catedra/comisia metodic va realiza un portofoliu n care se vor regsi toate documentele aferente activitii membrilor si. a) Portofoliul este administrat de responsabilul comisiei i va fi pstrat la director. Portofoliul va fi nmnat efului de comisie, sub semntur, la nceput i sfrit de etap colar, pentru actualizare. b) Coninut minimal al portofoliului catedrei/comisiei metodice: Tabel cu membrii catedrei completat dup modelul (orientativ): ncadrare la nivelul anului colar curent Orarul membrilor comisiei CV-uri membri Planul managerial al catedrei/comisiei Planul anual de activiti al catedrei Repartizarea responsabilitilor n catedr Tematica edinelor de catedr (una pe lun) Lista proiectelor catedrei Programele disciplinelor opionale (dac este cazul) avizate de I.S.J. Planificrile anuale, semestriale i pentru perioada de evaluare (individuale sau colective), planificarea calendaristic Cercuri (tabel nominal cu elevii participani, tematica, programul) Lista manualelor alternative i opiunea pentru anul n curs pe clase Graficul interasistenelor Situaii statistice (elaborate de catedra) care s sintetizeze activitatea catedrei i evoluia rezultatelor elevilor (la nvtur, olimpiade, examene, concursuri) Informri periodice (privind rezultatele elevilor, parcurgerea materiei, ritmicitatea notrii, etc.) ctre Consiliul de administraie, conform unui grafic stabilit de acesta la nceputul anului colar Programele i planurile cadru operante pe nivele de studii Regulile de evaluare specifice disciplinei (individuale sau colective) Convocatoarele i procesele verbale de la activitile catedrei/comisiei. 3

Comisia metodic a diriginilor Organizare i funcionare: a) Comisia metodic a diriginilor se constituie la nceputul fiecrui an colar i este alctuit din diriginii tuturor claselor. b) Funcia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu aceast responsabilitate. c) Consiliul de Administraie desemneaz eful comisiei metodice a diriginilor i cte un responsabil pe fiecare nivel de nvmnt. d) Comisia metodic a diriginilor se ntrunete de dou ori pe semestru i ori de cte ori responsabilul sau conducerea consider necesar. e) Dac diriginii desemnai pentru un an colar nu i vor ndeplini corespunztor sarcinile, eful Comisiei metodice a diriginilor nu aprob punctajele corespunztoare din fia de evaluare i poate propune, n funcie de gravitatea abaterii, Consiliului de Administraie, neplata indemnizaiei de diriginte pe perioad determinat sau chiar retragerea calitii de diriginte. Atribuii ale Comisiei metodice a diriginilor: a) Coordoneaz : activitatea educativ colar i extracolar, parteneriatele colii cu ali factori educaionali abilitai, cu familia, cu comunitatea local, cu structurile organizatorice la nivelul elevilor i prinilor etc. Consiliile claselor. b) Colaboreaz direct cu: Comisia de acordare a burselor i a altor ajutoare sociale, Comisia pentru activiti extracurriculare, Comisia privind organizarea serviciului pe coal, Comisia de consiliere i orientare colar i profesional. c) Asigur planificarea i desfurarea activitilor educative. d) Asigur dezvoltarea unei colaborri eficiente cu familia, diversific i regleaz modalitile de colaborare cu aceasta. e) Contribuie la dezvoltarea personalitii elevilor. f) Realizeaz consilierea i orientarea profesional a elevilor. Fiecare membru al Comisiei metodice a diriginilor va ntocmi un portofoliu al clasei cu documentele aferente colectivului de elevi i activitilor educative desfurate cu acetia. Coninut minimal (Conform Ghidului metodologic pentru activiti educative): fia clasei, planul de activitate anual, planurile de activitate semestriale (planificarea temelor, activiti extracurriculare), proiecte didactice, bibliografie, caietul dirigintelui, contribuii la comisia metodic a diriginilor pe coal.

Consiliul clasei Organizarea i activitatea Consiliului clasei: 4

a) Consiliul clasei este format din: cadrele didactice care predau la clasa respectiv, reprezentantul elevilor, reprezentantul prinilor (dup caz). b) Preedintele Consiliului clasei este dirigintele. c) Consiliul clasei se ntrunete de dou ori pe semestru sau la solicitarea dirigintelui, a unuia dintre profesorii clasei, a directorului sau a 2/3 din elevi/prini ai elevilor. d) Consiliul este statutar dac sunt prezeni cel puin 2/3 din totalul membrilor si iar hotrrile se adopt cu majoritate simpl. e) n prima sptmn a anului colar, dirigintele clasei stabilete graficul edinelor ordinare, pe care l transmite responsabilului Comisiei metodice a diriginilor. Celelalte edine vor fi comunicate prin convocator n caietul de procese verbale, cu minimum 5 zile calendaristice nainte. Atribuiile Consiliului clasei sunt cele prevzute din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar.

Comisia de acordare a burselor i a altor ajutoare sociale. Comisia Bani de Liceu. Atribuiile Comisiei de acordare a burselor i a altor ajutoare sociale i ale Comisiei Bani de Liceu a) Propun criterii specifice colii pentru acordarea/meninerea burselor; b) Popularizeaz ctre profesorii dirigini, elevi i prini prevederile legislative n vigoare cu privire la burse i alte ajutoare sociale specifice nvmntului preuniversitar postgimnazial. c) Verific documentaia depus de solicitani. d) Centralizeaz situaia elevilor care au dreptul la burse/ajutoare sociale i nainteaz spre aprobare lista Comisia pentru selectarea, aprovizionarea i distribuirea manualelor Atribuii ale Comisiei pentru selectarea, aprovizionarea i distribuirea manualelor: a) Verific permanent dac manualele alese de profesori sunt n concordan cu lista aprobat de MECTS, b) Informeaz n timp util profesorii privind oferta de manuale alternative, c) Centralizeaz necesarul de manuale gratuite, d) Stabilete repartizarea pe clase a manualelor primite gratuit

Comisia pentru perfecionare metodic i tiinific Comisia de perfecionare metodic se constituie la nceputul fiecrui an colar, eful comisiei fiind responsabilul cu formarea continu din unitatea de nvmnt. Comisia se ntrunete lunar i ori de cte ori este nevoie. Scopurile Comisiei de perfecionare metodic sunt:

a) sprijinirea personalului didactic n aplicarea reformei sistemului educaional i n mbuntirea activitii didactice, b) informarea prompt a personalului didactic cu privire la planuri de nvmnt, curriculum, programe colare, etc., i a modului de aplicare a acestora. Atribuiile Comisie sunt: a) s menin permanent contactul cu I.S.J., informndu-se cu privire la modificrile ce pot aprea n curriculum, modaliti de evaluare i a modului de aplicare a acestora; b) s menioneze legtura cu instituiile abilitate cu formarea i perfecionarea continu c) s informeze personalul didactic de modificrile care apar; d) s elaboreze materiale de sintez pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode i strategii didactice, manuale alternative, consiliere i orientare, etc.); e) s sprijine personalul didactic prin stagii de formare n activitatea de perfecionare i susinere a examenelor de grade didactice; f) s sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflai la nceputul activitii didactice, g) s organizeze seminarii, lecii deschise, discuii pe diferite probleme; h) s asigure nscrierea cadrelor didactice la cursurile de perfecionare i la examenele de grad; i) s asigure circulaia informaiei privind perfecionarea ntre coal, ISJ i CCD.

Comisia pentru elaborarea i mediatizarea ofertei educaionale a colii Atribuiile comisiei: a) Efectuarea de studii de impact cu privire la oferta n derulare. b) Elaborarea de propuneri fundamentate pentru planul de colarizare imediat i de perspectiv. c) Realizarea materialelor promoionale. d) Stabilirea strategiei de promovare a ofertei de colarizare. e) Promovarea ofertei educaionale.

Comisia pentru orar Atribuiile comisiei sunt urmtoarele: a) alctuiete orarul colii; b) asigur ntocmirea schemelor orare n concordan cu planurile cadru operante; c) modific orarul colii cnd este cazul (micarea cadrelor didactice, comunicri M.E.N., I.S.J.); d) afieaz orarul claselor i al cadrelor didactice; e) asigur transmiterea acestuia la clase i la persoana desemnat pentru scrierea condicii de prezen a cadrelor didactice; f) respect principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul activitii colare a elevilor; g) coreleaz specificul spaiilor de nvmnt cu specificul activitii programate a se desfura n aceste spaii;

h) coreleaz numrul de sli disponibile pe schimburi i intervale orare cu numrul de ore/clase programate. Programul de funcionare al liceului este stabilit n fiecare an, nainte de nceperea cursurilor de Consiliul de Administraie. Modificrile ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administraie i preluate de ctre comisia pentru orar..

Comisia pentru monitorizarea ritmicitii notrii i frecvenei elevilor Atribuiile comisiei pentru monitorizarea ritmicitii notrii: a) informeaz periodic conducerea privind ritmicitatea notrii, b) asigur programarea corect a lucrrilor de verificare pe clase, pentru a evita aglomerarea elevilor, c) urmrete diversitatea metodelor de evaluare. Atribuiile comisiei pentru monitorizarea frecvenei elevilor: a) Verific lunar situaia frecvenei elevilor i msurile luate de profesorii dirigini, b) Prezint spre dezbatere Consiliului Profesoral constatrile fcute i msurile care se impun a fi luate.

Comisia pentru organizarea concursurilor colare i monitorizarea pregtirii elevilor pentru examenele de sfrit de ciclu Comisia pentru organizarea concursurilor colare se constituie la nivelul fiecrei arii curriculare, activitatea sa fiind coordonat de eful comisiei metodice. Atribuiile comisiei pentru organizarea concursurilor colare: a) Asigur circulaia informaiei cu privire la concursurile colare ale elevilor de la ISJ ctre coal, b) ntocmete graficul de desfurare a concursurilor n acord cu cel transmis de ctre inspectorii de specialitate, c) Preiau subiectele de la ISJ, d) Asigur participarea elevilor, e) Se preocup de slile de curs n care se desfoar concursurile, de birotica necesar, f) Stabilete profesorii supraveghetori i pe cei evaluatori, g) Transmite rezultatele la ISJ. Atribuiile comisiei pentru monitorizarea pregtirii elevilor pentru examenele de sfrit de ciclu: a) Urmrete planificarea i realizarea orelor de pregtire suplimentar pentru examenele de absolvire i pentru concursurile colare, b) Centralizeaz datele privind participarea elevilor la concursurile colare stabilete necesarul de premii pentru elevii cu rezultate deosebite. Comisia pentru parteneriat educaional

Forme de colaborare: a) Proiecte pe baz de parteneriat; b) Asociere; c) Programe; d) Sponsorizri; e) Protocol de colaborare. Forme de atragere a partenerilor n colaborare: a) Prezentarea unor proiecte care necesit colaborare; b) Popularizarea aciunii colii prin pliante, afie, emisiuni radio-TV, pres; c) Campanii tematice; d) Spectacole de atragere/sensibilizare. Factori favorizani n colaborare: Contracte, calendare de lucru, planuri de activiti; Angajamente ntre parteneri; Comunicare permanent ntre parteneri; Valorizarea i popularizarea rezultatelor comune.

Comisia pentru proiecte de dezvoltare instituional Atribuiile comisiei: Asigur derularea proiectelor Grundtwig, Leonardo da Vinci, Comenius; Stabilesc noi colaborri i parteneriate; Elaboreaz proiecte pentru atragerea de fonduri extrabugetare. Comisia pentru activiti extracolare i extracurriculare Componena comisiilor este stabilit de Consiliul de Administraie. Pe ani de studiu i pe tipuri de activiti se alege cte un responsabil: sportiv, artistic, tiinific, timp liber, vacane. Atribuiile comisiei: a) centralizeaz: cercurile propuse de fiecare catedr, elevii participani, programul cercurilor b) propune activiti pentru petrecerea timpului liber (spectacole, tabere, seri distractive...) c) organizeaz activitatea cercurilor, trupei de teatru, a grupurilor artistice, a echipei sportive, a echipei de majorete etc. d) coordoneaz pregtirea i desfurarea festivitilor, a Balului Bobocilor, a concursurilor colare, a serbrilor de Crciun. e) Coordoneaz participarea la/organizeaz activiti menite s dezvolte n rndul elevilor o atitudine proactiv orientat spre valorile europene.

Comitetul de securitate i sntate n munc Este constituit i funcioneaz n conformitate cu Legea 319/2006 privind normele generale de protecie a muncii.

Componena comisiei se stabilete la fiecare nceput de an colar prin decizie intern i este coordonat de un preedinte desemnat de Consiliul de administraie, de regul directorul de specialitate. Atribuiile Comitetului de securitate i sntate n munc: a) elaborarea normelor de protecie a muncii pe diferite compartimente i activiti innd cont de riscurile i accidentele ce pot interveni; b) organizarea instructajelor de protecie a muncii pe activiti (la fiecare doz luni); c) efectuarea instructajelor de protecie a muncii pentru activiti extracurriculare (de ctre conductorii activitilor); d) elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot aprea n coal i n afara colii; e) asigurarea condiiilor normale de desfurare a activitilor colii n colaborarea cu administraia. Comisia de protecie a muncii se ntrunete semestrial i ori de cte ori este nevoie. Comisia de prevenire i stingere a incendiilor (PSI) Atribuiile comisiei PSI sunt: a) Organizeaz activitatea de prevenire i stingere a incendiilor prin plan anual de munc. b) Urmrete realizarea aciunilor stabilite i prezint periodic normele i sarcinile de prevenire i stingere ce revin personalului i elevilor precum i consecinele diferitelor manifestri de neglijen i nepsare. c) ntocmete necesarul de mijloace i materiale pentru PSI i solicit conductorului de unitate fondurile necesare. d) Difuzeaz n slile de clas, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare n caz de incendiu i normele de comportare n caz de incendiu. e) Elaboreaz materiale informative i de documentare care s fie utilizate de dirigini, profesori, laborani n activitatea de prevenire a incendiilor.

Comisia pentru gospodrirea i inventarierea bazei materiale a colii Este constituit i funcioneaz conform normativelor de specialitate. Componena comisiei i a subcomisiilor este propus de contabilul ef al unitii i este stabilit prin decizie intern de ctre director. Contabilul ef al unitii va instrui comisia pn la data de 1 noiembrie a anului colar n curs. Atribuiile comisiei: a) informeaz conducerea privind necesarul de lucrri de executat; b) ntocmete necesarul de materiale; c) repartizeaz sarcinile de lucru pe echipe i urmrete respectarea termenelor.

Comisia pentru consiliere i orientare profesional 9

Atribuiile comisiei: a) consiliere n probleme legate de tehnici de nvare eficient; b) consiliere n situaii de rmnere n urm la nvtur; c) consiliere pentru elevii performani; d) consiliere n chestiuni legate de viaa personal; e) consiliere de specialitate; f) consiliere n alegerea carierei; g) faciliteaz participarea la viaa social a clasei, a colii i a comunitii locale; h) dezvoltarea unor strategii personale de evitare a eecului colar; i) formarea atitudinilor de acceptare a schimbrilor din mediul social, economic, cultural i politic n care absolventul i desfoar activitatea; j) participarea motivat la iniierea i la derularea propriului traseu de nvare.

10

ROMNIA MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI NEAM COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAM Bd. Traian nr. 165, tel/fax 0233/222800 E-mail: colegiulcartianu@gmail.com Adresa web: www.colegiulcartianu.ro Nr. _________/ ______________

DECIZIA Nr. ____________________

Directorul Colegiului Tehnic Gheorghe Cartianu Piatra Neam prof. Mariana Paleu, numit prin Decizia nr. 3195/26.08.2013 a ISJ Neam . In baza hotrrii consiliului de administraie al Colegiului Tehnic Gheorghe Cartianu Piatra Neam, ntrunit n data de ________________________ pentru stabilirea comisiilor i colectivelor organizatorice, emite urmtoarea

D E C I Z I E: I. RESPONSABILI COMISII METODICE: prof. Paleu Mariana prof. Orza Raluca prof. Cozma Daniela prof. Coerea Cristina prof. Maftei Felicia prof. Burduja Roxana prof. Nicolae Livia prof. Istrate Monica prof. Stanciu Carmen prof. Agafiei Ana Maria director coordonator Limba i literatura romn Limbi moderne Matematic Fizic, chimie, biologie Geografie, Istorie, Socioumane Educaie fizic, Religie Chimie ind., Protecia mediului , Textile Electrotehnic, mecanic, construcii, TIC Industrie alimentar, alimentaie public

II. RESPONSABILI SPAII DE INSTRUIRE: prof. Paleu Mariana prof. alaru Constana tehn. Timofte Gheorghe prof. Nicolaie Livia prof. Prlea Eugenia prof. Cercel George prof. Istrate Monica prof. Petrariu Veronica prof. Istrate Monica prof. Rotaru Viceniu prof. Moscalu Teodor prof. Videanu Claudia prof. Horlescu Gabriela prof. Airinei Liliana prof. alaru Constana director Cabinet metodic Cabinet protecia muncii Sal de sport Laborator chimie analitic (107) Laborator chimie analitic (209) Laborator de analiz a factorilor de mediu Laborator chimiebiologie (207) Laborator analize fizicochimice (110) Laborator multimedia (12) Laborator fizic (13) Laborator informatic 1(portocaliu sala 11) Laborator informatic 2 (maro sala 20) Laborator informatic extindere 1 (sala E103) Laborator informatic extindere 2 (sala E104) 11

prof. Mihai Gheorghe prof. Dragomir Eleonora ing. Baciu Virgil ing. Stanciu Carmen prof. Irimia Mihai prof. Agafiei Ana Maria ms. Iovu Sanda ms. Kemene Anton ms. Kemene Anton ing. Istrate Ana ms. Timofte Gheorghe ing. Scutaru Gheorghe ing. Caldare Mihaela

- ing. Jitaru Raluca

Laborator electrotehnic Laborator tehnic de calcul i msurri tehnice Atelier electric Laborator electronic Laborator telecomunicaii Laborator chimie industrial, atelier gastronomie Atelier textile Atelier ntreinerereparaii mecanice Atelier sculrie Atelier construcii Atelier sudur Atelier mecanic Laborator desen tehnic i construcii (demisol extindere) - Laborator de gastronomie (demisol extindere), Laborator brutrie i patiserie -

III COMISII DE LUCRU: 1. Comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii n educaie: prof. Lupei Emilia prof. Maftei Felicia prof. Orza Raluca prof. Istrate Monica prof. Nicolae Livia Cocea Georgiana Climan Dumitru coordonator membru, Matematic i tiine ale naturii membru, Limb i comunicare membru, Resurse naturale lider sindicat reprezentant elevi (clasa a XII-a A) reprezentant prini

2. Comisia de curriculum: 2.1. Subcomisia de ncadrare i curriculum prof. Paleu Mariana prof. Lupei Emilia prof. ranu Simion prof. Moroanu Cezariana prof. Orza Raluca prof. Cozma Daniela prof. Coerea Cristina prof. Burduja Roxana prof. Maftei Felicia prof. Istrate Monica prof. Stanciu Carmen director director adjunct director adjunct director adjunct responsabil catedr lb. romn responsabil catedr limbi moderne responsabil catedr matematic responsabil catedr istorie, geografie, socioumane responsabil catedr fizic, biologie, chimie chimie industrial, textile, protecia mediului responsabil catedr electrotehnic, mecanic i construcii, TIC - catedra de Ed. fizic, Religie - industria alimentar i alimentaie public - membru CA

- prof. Nicolae Livia - prof. Agafiei Ana Maria - prof. Popa Cristina

12

2.2. Subcomisia de orar: prof. Paleu Mariana prof. Lupei Emilia prof. ranu Simion prof. Moroanu Cezariana prof. Irina Hum prof. Istrate Monica prof. Agafiei AnaMaria prof. Airinei Liliana prof. Maftei Felicia prof. erban Mdlina prof. Stanciu Carmen Simona prof. alaru Constana prof. Prlea Eugenia prof. Brum Patricia prof. Pavel Anca director director adjunct director adjunct director adjunct responsabil membru orar, instruire practic membru orar, instruire practic membru orar diminea membru orar diminea membru orar diminea membru orar diminea membru, scheme orare i ncadrare computerizat membru, orar dup-amiaz membru orar dup-amiaz membru orar dup-amiaz

2.3.Subcomisia pentru elaborarea, promovarea i mediatizare ofertei educaionale a colii: prof. Paleu Mariana prof. Lupei Emilia prof. ranu Simion prof. Moroanu Cezariana prof. Dumitroaia Iolanda prof. Caldare Mihaela prof. Dumitracu Doina prof. Jitianu Constantin prof. Cercel George prof. Arhip Ana-Maria prof. Istrate Ana prof. Horlescu Gabriela prof. Crbune Roxana prof. Dasclu Anioara prof. Crescu Elena prof. Secar Irina prof. Baba Gabriela prof. Popa Cristina prof. Calin Maria prof. Brum Patricia prof. Savin Maria prof. Videanu Claudia prof. Jitaru Raluca prof. Pavel Anca director director adjunct director adjunct director adjunct membru membru membru membru membru membru membru membru membru membru membru membru membru membru membru membru membru membru membru membru

13

2.4 Subcomisia de sprijin a bibliotecii, distribuire/recuperare a manualelor i alegerea manualelor alternative: prof. Paleu Mariana prof. Orza Raluca prof. Coerea Cristina prof. Dumitroaia Iolanda prof. Scutaru Mihaela prof. Brum Patricia prof. Baba Gabriela prof. Jitaru Raluca prof. Popovici Adriana prof. Secar Irina prof. Stanciu Carmen prof. Crescu Elena director responsabil membru membru membru membru membru membru membru membru membru membru

3. Comisia pentru proiecte i programe educative colare i extracolare: 3.1. Subcomisia diriginilor prof. Paleu Mariana prof. Popa Cristina psih. Andriescu Camelia psih. Andonescu Elena psih. Srbu Mariana prof. Dumitroaia Iolanda director consilier educativ responsabil consiliere elevi liceu consiliere elevi liceu educaia juridic, orientare profesional, colaborri cu instituiile locale, judeene, pericolul traficului de fiine umane educaie rutier educaia pentru protecia mediului prevenirea delicvenei juvenile, combaterea consumului de droguri, alcool, tutun responsabil comitet de prini responsabil club Eurofan, responsabil clasa a XII-a membru, responsabil clasa a XI-a membru, responsabil clasa a X-a membru, responsabil clasa a IX-a

- prof. Forman Dan - prof. Istrate Monica - prof. Airinei Liliana prof. Andriescu Camelia prof. Balu Alina prof. Ana Istrate prof. Moscalu Teodor prof. Hum Irina

Obs: Aceast comisie colaboreaz cu: Comisia de activiti extracurriculare, Consiliul elevilor, Comitetul de prini 3.2. Subcomisia pentru activiti extracurriculare: - prof. Cezarina Moroanu - prof. Popa Cristina a) Bibliotec: - prof. Airinei Oana - director adjunct - coordonator proiecte i programe educative colare i extracolare - membru concursuri de creaie literar WINNERS, colaborare cu biblioteca judeean G.T. Kirileanu i cu alte instituii culturale judeene - activiti parteneriat bibliotec, vizionri spectacole, zile omagiale, distribuire revista Anotimpuri

- prof. Baba Gabriela b) Activiti culturale, baluri:

14

- prof. Balu Alina -

- responsabil club Eurofan, trupa de teatru, relaii internaionale (Frana) prof. Casian Marian - membru responsabil clubul elevilor, profesor coordonator Ansamblul Folcloric Toporaul prof. Jitianu Constantin - responsabil excursii cu elevii, serbri, baluri instructor Munteanu Constantin - responsabil Ansamblul Folcloric Toporaul prof. Cozma Daniela - membru grup vocal, recitri, serbri prof. Mihai Mariana - membru grup vocal, recitri, serbri prof. Crescu Elena - membru , proiecte colaborare Info Europa, club Debate prof. Videanu Claudia - membru , proiecte colaborare Info Europa, club Debate prof. Secar Irina - membru , proiecte colaborare Info Europa, club Debate c) Concursuri de cultur general, medalioane i simpozioane prof. Moroanu Cezarina - responsabil cu organizarea Concursului Naional de referate i Comunicri tiinifice tefan Procopiu prof. Andriescu Camelia - responsabil Comitet Prini prof. Andrei Nina - membru n comisia de organizare a Concursului Naional de referate i Comunicri tiinifice tefan Procopiu prof. Dumitracu Doina - responsabil cercul de geografie Pai pe Terra prof. Archip Ana-Maria - membru cercul de geografie Pai pe Terra prof. Savin Maria - membru cercul de geografie Pai pe Terra prof. Maftei Elena - membru concursuri intercolare prof. Popovici Adriana - membru concursuri tematice, simpozioane, sesiuni de referate i comunicri tiinifice prof. Drdr Adriana - membru comemorri, medalioane prof. Horlescu Gabriela - membru concursuri interdisciplinare prof. Airinei Liliana - membru concursuri interdisciplinare prof. Simion Monalisa - membru concursuri interdisciplinare prof. Ursachi Maria-Alina - membru concursuri interdisciplinare prof. Sima Olimpia - responsabil concursuri de creaie literar prof. Gorduza - Burduja Roxana - responsabil aniversarea i comemorarea unor zile importante din istoria neamului i istoria universal d) Activiti sportive i educative prof. Nicolae Livia - membru activiti sportive, competiii prof. Marc Romeo - membru igien personal elevi coal i cmine prof. Zavaliche Tudoria - membru igien personal elevi coal i cmine prof. Cercel George - membru igien personal elevi coal i cmine

4. Comisia pentru consiliere i orientare profesional: prof. Paleu Mariana prof. Andriescu Camelia prof. Buzu Grigore psih. Srbu Mariana psih. Andonescu Elena prof. Burduja Roxana director responsabil Comitet Prini membru membru membru membru

15

5. Comisia de organizare i monitorizare a con cursurilor colare i a examenelor de sfrit de ciclu (Concursuri i Olimpiade; sprijinirea elevilor cu rezultate slabe i a celor de performan, examene de sfrit de ciclu colar): prof. Lupei Emilia prof. Stanciu Carmen prof. Orza Raluca prof. Istrate Monica prof. alaru Constana prof. Andriescu Camelia prof. Casian Marian prof. Dragomir Eleonora prof. Forman Dan prof. Dumitroaia Iolanda ms. Kemene Anton prof. Horlescu Gabriela prof. Cercel George prof. Dunre Liliana prof. Lefter Magdalena prof. Caldare Mihaela prof. Gudula Ionu prof. Secar Irina prof. Crescu Elena director adjunct responsabil limba romn clasele IX XII liceu chimie industrial. i protecia mediului TIC chimie, biologie, fizic industrie alimentar mecanic educaie fizic istorie, socioumane, geografie maitri tehnic industrie alimentar textile matematic construcii alimentaie public i turism limba englez limba francez

6. Comisia pentru incluziune (elevi cu cerine educaionale speciale): prof. ranu Simion prof. Dumitroaia Iolanda psih. Andonescu Elena psih. Srbu Mariana prof. Irimia Mihai prof. Andriescu Camelia prof. Forman Dan prof. Dragomir Eleonora asistent Iconaru Doru director adjunct responsabil consiliere psihopedagogic consiliere psihopedagogic protecia muncii i PSI delicven juvenil exerciii fizice activiti de integrare prin creaie asisten medical

7. Comisia pentru verificarea documentelor colare, monitorizarea frecvenei i notrii ritmice a elevilor: prof. ranu Simion prof. Petrariu Veronica prof. erban Mdlina prof. Istrate Ana prof. Scutaru Mihaela prof. Pavl Daniela prof. Zavaliche Tudoria prof. Corchez Aurora prof. Cercel George - director adjunct responsabil analiz periodic a frecvenei i notrii responsabil programare teze membru, clasa a XIa liceu membru, clasa a XIIa liceu membru, liceu seral membru, clasa a Xa liceu membru, clasa a IXa liceu membru, coal postliceal

16

8. Comisia pentru prevenirea i combaterea violenei din mediul colar la nivelul colii: - director Prof. Mariana Paleu - dir. adj. prof. ranu Simion - dir. adj. prof. Moroanu Cezarina - dir. adj. prof. Lupei Emilia - prof. Irimia Mihai - prof. Popa Cristina - prof Andriescu Camelia - prof. Nicolae Livia - prof. Buzu Grigore prof. Andriescu Camelia ag. ef. Ispas Dan ag. Baghiu Cristina prof. Gavriliu Oana prof. Forman Dan prof. Cercel George ms. Kemene Anton elev Cocea Georgiana - preedinte - vicepreedinte - director Campus colar responsabil compartiment tehnic responsabil comisie coordonator programe educative responsabil comisia diriginilor lider sindical responsabil cu prevenirea delicvenei juvenile, combaterea consumului de droguri responsabil Comitet prini pe coal reprezentat poliia de proximitate reprezentat poliia de proximitate responsabil Consiliul elevilor pe coal membru membru membru clasa a XII-a A preedintele Consiliului elevilor pe coal membru

- prof. Secar Irina

9. Comisia pentru perfecionarea metodic i formarea continu a cadrelor didactice: prof. Paleu Mariana prof. Lupei Emilia prof. Moroanu Cezarina prof. alaru Constana prof. Nicolae Livia prof. Stanciu Carmen prof. Casian Marian prof. Vasilca Dumitria prof. Orza Raluca prof. Cozma Daniela prof. Maftei Felicia prof. Coerea Cristina prof. Burduja Roxana prof. Istrate Monica director director adjunct director adjunct responsabil metodist ISJ metodist ISJ metodist ISJ metodist ISJ responsabil comisie metodic responsabil comisie metodic responsabil comisie metodic responsabil comisie metodic responsabil comisie metodic responsabil comisie metodic

17

10. Comisia pentru dezvoltarea Centrului de Formare pentru Aduli la Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu pentru calificrile/cursurile autorizate: prof. Paleu Mariana prof. Lupei Emila prof. Moroanu Cezarina prof. Dragomir Eleonora prof. Airinei Liliana prof. Istrate Ana prof. Jitaru Raluca prof. alaru Constana prof. Casian Marian ms. Kemene Anton ms. Iovu Sanda prof. Videanu Claudia director director adjunct director adjunct responsabil membru membru membru membru membru membru membru membru

11. Comitetul de sntate i securitate n munc: prof. Lupei Emila prof. Agafiei Ana Maria prof. Scutaru Mihaela prof. Stanciu Carmen prof. Caldare Mihaela prof. Cercel George prof. Corchez Aurora adm. Burghelea Daniel asistent Iconaru Doru tehn. Timofte Gheorghe director adjunct, coordonator protecia muncii responsabil membru membru membru membru membru membru membru membru

12. Comisia pentru prevenirea i stingerea incendiilor: - prof. Paleu Mariana - prof. ranu Simion - prof. Moroanu Cezarina - prof. Lupei Emilia ms. Kemene Anton adm. Burghelea Daniel tehn. Timofte Gheorghe prof. Casian Marian pedagog Lupacu Petric director, preedinte director adjunct, coordonator P.S.I. director adjunct, coordonator P.S.I. Campus colar director adjunct, coordonator P.S.I. cadre didactice responsabil P.S.I. - coal responsabil P.S.I. compartiment administrativ responsabil P.S.I. personal ntreinere responsabil P.S.I. ingineri i maitri responsabil P.S.I. pedagogi i supraveghetori, secretar comisie responsabil P.S.I. sal sport i terenuri sportive medic colar

- prof. Forman Dan - Neago Claudia

18

13. Comisia pentru intervenii pe coal n situaii de urgen - prof. Mariana Paleu - prof. ranu Simion - prof. Moroanu Cezarina - prof. Lupei Emilia ms. Kemene Anton adm. Burghelea Daniel tehn. Timofte Gheorghe prof. Forman Dan ofer Mihalache Constantin electrician Armanu Mihai instalator Acasandrei Emanuel tmplar Diaconu Vasile fochist Toma Constantin paznic Cojocaru Neculai paznic Negur Vasile pedagog Lupacu Petric munc. Arusoaie Victor medic colar Neago Claudia asistent medical principal Iconaru Dumitru - buctar Popa Vasile - director, coordonator intervenie - director adjunct, responsabil compartiment personal didactic auxiliar i nedidactic - director adjunct, responsabil Campus - director adjunct, responsabil compartiment cadre didactice - cadru tehnic, responsabil compartiment tehnic - membru - membru - membru - membru - membru - membru - membru - membru, cadru tehnic P.S.I. - membru, cadru tehnic P.S.I. - membru - membru - membru - membru - membru - membru

14. Comisia pentru proiecte de dezvoltare instituional (la nivel naional i european Concursul Naional de Referate i Comunicri tiinifice tefan Procopiu, programe Grundtvig, Leonardo, Eco-coala, POSDRU, etc): prof. Paleu Mariana prof. Lupei Emilia prof. Moroanu Cezarina prof. Dragomir Eleonora prof. Istrate Monica prof. Balu Alina prof. Cozma Daniela prof. Airinei Liliana prof. Gavriliu Oana prof. Secar Irina prof. alaru Constana prof. Popovici Adriana prof. Videanu Claudia prof. Crescu Elena prof. Nicolae Livia prof. Stanciu Carmen director director adjunct director adjunct responsabil membru membru membru membru membru membru membru membru membru membru membru membru

19

15. Comisia de ncadrare, promovare, retribuire: prof. Paleu Mariana prof. Lupei Emilia prof. ranu Simion prof. Moroanu Cezarina ec. Buzatu Floare Kemene Elvira prof. Popa Cristina prof. Stanciu Carmen prof. Coerea Cristina admn. Burghelea Daniel admn. Sndulache Carmen director director adjunct director adjunct director adjunct contabil ef secretar ef membru Consiliul de Administraie membru Consiliul de Administraie membru Consiliul de Administraie membru, administrator coal membru, administrator Campus i Cantin

16. Comisia de atribuire a burselor colare: prof. Moroanu Cezarina prof. Vicol Maria prof. Maftei Felicia prof. Cozma Daniela prof. Corchez Aurora-Mimi secretar Blan Ana director adjunct responsabil membru (cl a Xa i a XI-a liceu) membru (cl a XIIa liceu) membru (cl a IXa liceu) membru

17. Comisia Bani de liceu: prof. ranu Simion prof. Casian Marian prof. Maftei Felicia prof. Irimia Mihai prof. Dumitracu Doina Scurtu Viorica prof. Jitianu Constantin prof. Rotaru Viceniu director adjunct, preedinte responsabil dosare clasele a IX-a responsabil dosare clasele a X-a responsabil dosare clasele a XI-a responsabil dosare clasele a XII-a contabil informatician, baz de date informatician, baza de date

18. Comisia pentru inventariere, casare i declasare: prof. Lupei Emilia prof. Moroanu Cezarina prof. Istrate Monica prof. Dragomir Eleonora prof. Caldare Mihaela prof. alaru Constana ms. Kemene Anton ec. Buzatu Floarea director adjunct director adjunct membru laboratoare fizic, chimie, biologie membru laboratoare i ateliere mecanice membru construcii membru laboratoare informatic membru membru, contabil ef

20

19. Comisia pentru asigurarea serviciului pe coal: prof. ranu Simion prof. Lupei Emilia prof. Istrate Ana prof. Prlea Eugenia prof. Mihai Mariana director adjunct director adjunct responsabil profesori membru, elevi membru, elevi

20. Comisia de planificare i monitorizarea instruirii practice: prof. Paleu Mariana prof. Lupei Emilia prof. Istrate Monica prof. Dragomir Eleonora prof. Istrate Ana prof. Agafiei Ana-Maria ms. Kemene Anton tehn. Timofte Gheorghe director director adjunct responsabil membru membru membru membru membru

21. Comisia pentru revist, alte publicaii colare, cenaclu literar: prof. Paleu Mariana prof. Sima Olimpia prof. Moscalu Teodor prof. Orza Raluca prof. Baba Gabriela director responsabil membru membru, coordonator activitate cenaclu membru, distribuire revist IX-XII liceu i coord. activ. cerc de lectur - membru, distribuire revist IX-XII liceu i coord. activ. cerc de lectur - membru - membru

- prof. Airinei Oana - prof. Balu Alina - prof. Popovici Adriana

22. Comisia pentru ntreinerea bazei materiale/pstrarea patrimoniului: prof. ranu Simion prof. Moroanu Cezarina ec. Buzatu Floare adm. Burghelea Daniel adm. Sndulache Carmen prof. Kemene Anton prof. Cldare Mihaela prof. Dragomir Eleonora inf. Huanu Gabriel Marian ing. Brum Patricia prof. Mihai Gheorghe tehn. Timofte Gheorghe bibliotecar Apetrei Gena ms. Iovu Sanda prof. Dumitracu Doina director adjunct director adjunct campus contabil ef administrator coal administrator cantin i campus colar responsabil ntreinere, completare baz material membru, mbuntiri spaii interioare i exterioare membru ntreinere tehnic de calcul membru echipamente IT membru dotare i ornare laborator patiserie membru ntreinere electric C1,C2,C3, coal membru, baz material ateliere i laboratoare membru, bibliotec membru baz material i atelier textile suporturi cartografice 21

23. Comisia de coordonare a activitii n Campus: prof. Moroanu Cezarina prof. Airinei Liliana prof. Marc Romeo prof. Dumitroaia Iolanda prof. Forman Dan prof. Buzu Grigore psih. Andonescu Elena pedagog Lupacu Petru prof. Traist Ana-Maria prof. Baba Gabriela prof. Rotaru Viceniu pedagog Toma Alina pedagog Luchian Liliana director adjunct responsabil responsabil educaie sanitar membru, educaie antidrog, juridic membru, activiti sportive membru, educaie cultural membru, consiliere psihologic membru, responsabil pedagogi Campus, disciplin Campus, Cmin 3 membru membru, educaie cultural membru , asisten tehnic calculatoare membru, disciplin Campus,Cmin 2 membru, disciplin Campus, Cmin 1

24. Comisia de eviden i pstrare a documentelor de arhiv: prof. Paleu Mariana secretar Florea Elena contabil Scurtu Viorica prof. Burduja Roxana prof. Hum Irina Radu Elena director membru membru membru membru membru

25. Comisia pentru elaborare P.A.S., pentru parteneriate educaionale i reele colare: - prof. Paleu Mariana - prof. Lupei Emilia prof. Stanciu Carmen prof. Istrate Monica prof. Agafiei Ana Maria prof. Maftei Felicia prof. Dragomir Eleonora prof. Popa Cristina prof. Prlea Eugenia inf. Huanu Gabriel Marian - director, coordonator P.A.S. - director adjunct, coordonator parteneriate educaionale i reele colare - membru - membru - membru - membru - membru - membru - membru - membru

22

26. Comisia pentru realizarea situaiilor statistice semestriale i anuale: prof. Paleu Mariana prof. Lupei Emilia prof. Istrate Monica prof. alaru Constana prof. Videanu Claudia prof. Prlea Eugenia prof. Brum Patricia prof. Dunre Liliana secretar Onu Maria secretar Blan Ana director director adjunct responsabil membru membru membru membru membru membru membru

27. Comisia pentru planificarea examenelor de corigen, ncheierea situaiilor colare i diferene: prof. Paleu Mariana prof. Lupei Emilia prof. ranu Simion prof. Moroanu Cezarina prof. Prlea Eugenia prof. Cldare Mihaela prof. Crbune Roxana prof. Istrate Monica prof. Orza Raluca prof. Popa Cristina secretar Onu Maria secretar Florea Elena prof. Brum Patricia prof. Dunre Liliana director director adjunct director adjunct director adjunct responsabil membru membru membru membru membru membru, diferene membru, corijene i situaii nencheiate membru membru

28. Comisia de verificare i de recuperare a penalitilor din coal i Campus: prof. ranu Simion prof. Moroanu Cezarina prof. Gavriliu Oana prof. Dumitroaia Iolanda secretar Verman Nela adm. Burghelea Daniel economist Cldare Irina director adjunct director adjunct responsabil clasele IX X, liceu responsabil clasele XI XII, liceu membru membru membru

23

29. Comisia pentru monitorizarea aciunilor de caritate i voluntariat /ajutorare a elevilor aflai n dificultate: prof. Lupei Emilia prof. Balu Alina prof. Cozma Daniela Climan Dumitru Cocea Georgiana prof. Andrei Nina prof. Dumitracu Doina prof. Corchez Aurora prof. Andriescu Camelia prof. Gavriliu Oana prof. Crescu Elena prof. Secar Irina prof. Dasclu Anioara prof. Ursache Iuliana director adjunct responsabil membru preedintele comitetului de prini preedintele comitetului de elevi membru membru membru membru membru membru membru membru membru

30. Comisia pentru publicitate, promovare i mbuntire imagine coal: prof. Paleu Mariana prof. Popovici Adriana prof. Airinei Liliana prof. Rotaru Viceniu prof. Horlescu Gabriela prof. Cozma Daniela prof. Moscalu Teodor prof. Videanu Claudia prof. Crbune Roxana prof. Vasilca Dumitria prof. Balu Alina prof. Ursachi Maria-Alina inf. Huanu Gabriel-Marian director responsabil, promovare i mbuntire imagine coal membru, site Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu membru, site Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu membru, site Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu membru membru membru membru membru membru membru membru

31. Comisia pentru prevenirea abandonului colar : prof. Paleu Mariana prof. Secar Irina prof. Gavriliu Oana prof. Crescu Elena prof. Dasclu Anioara prof. Irimia Mihai psih. Andonescu Elena psih. Srbu Mariana director responsabil membru membru membru membru membru membru DIRECTOR, Prof. Mariana Paleu

24