Sunteți pe pagina 1din 183

ANEXA

nr.___________.2014
LISTA REGLEMENTRILOR TEHNICE N CONSTRUCII
publicate n Monitorul Oficial al Romniei i/sau Buletinul Construciilor*/Buletinul Tehnic Rutier,
aflate n valabilitate la data 31.03.2014
DOMENII :
I.
Reglementri tehnice privind calculul construciilor i elementelor de construcii
II. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de terasamente
III.
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea fundaiilor
IV.
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de beton, beton armat i beton
precomprimat
V. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de zidrie i perei
VI.
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor metalice
VII.
Reglementri tehnice privind folosirea i executarea construciilor din materiale lemnoase.
VIII.
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de nvelitori
IX.
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de izolaii
X. Reglementri tehnice privind executarea lucrrilor de tencuieli, placaje, tapete
XI.
Reglementri tehnice privind executarea lucrrilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scri.
XII.
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea instalaiilor electrice
XIII.
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea instalaiilor de ap i canalizare
XIV.
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea instalaiilor termice, condiionarea aerului, gaze
XV.
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de protecie a construciilor i instalaiilor
contra agenilor
XVI.
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor geodezice, topografice, fotometrice i
cadastrale
XVII.
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea cldirilor de locuit i social-culturale
XVIII.
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor industriale, agrozootehnice i de
irigaii
XIX.
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor hidrotehnice, amenajrilor i
regularizrilor de ruri
1

XX.
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea organizrii lucrrilor de construcii-montaj
XXI.
Reglementri tehnice privind verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii
XXII.
Reglementri tehnice privind lucrrile de reparaii, ntreinere i postutilizare a construciilor
XXIII.
Reglementri tehnice privind folosirea i repararea utilajelor pentru construcii-montaj
XXIV.
Reglementri tehnice privind cerinele stabilite prin Legea nr. 10/1995
XXV.
Reglementri tehnico-economice i metodologice
XXVI.
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor pentru transporturi
XXVII. Reglementri tehnice privind performana energetic a cldirilor
XXVIII.
Reglementri tehnice privind documentaiile de urbanism
*Buletinul Construciilor nr. 1/2014, editat de ctre Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii, Urbanism i
Dezvoltare Teritorial Durabil "URBAN-INCERC"
LEGEND :
M.D.R.A.P.
- Ministerul Dezvoltrii, Regionale i Administraiei Publice
M.D.R.T.
- Ministerul Dezvoltrii, Regionale i Turismului
M.L.P.A.T.
- Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului
M.L.P.T.L.
- Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor i Turismului
M.T.C.T.
- Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului
M.D.L.P.L.
- Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor
M.D.R.L.
- Ministerul Dezvoltrii, Regionale i Locuinei
M.A.P.M.
- Ministerul Apelor i Proteciei Mediului
M.Of., p.I
- Monitorul Oficial al Romniei, Partea I
A.F.E.R.
- Autoritatea Feroviar Romn
A.N.D.
- Administraia Naional a Drumurilor
A.N.R.D.E.
- Agenia Naional a Romniei pentru Distribuie Electricitate
B.C.
- Buletinul Construciilor, editat de Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i
Economia Construciilor
B.T.R.
- Buletinul Tehnic Rutier
C.C.P.E.C.
- Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiz i Consulting
2

C.O.C.C.
- Consultan, Organizare i Cibernetic n Construcii
C.N.A.D.N.R.
- Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale
CESTRIN
- Centrul de Studii Tehnice Rutiere i Informatic
D.D.
- Direcia Drumuri
I.C.B.
- Institutul de Construcii Bucureti
I.C.C.P.D.C.
- Institutul Central de Cercetare, Proiectare i Directivare n Construcii
ICECON
- Institutul de cercetri pentru echipamente i tehnologii n construcii
I.C.P.A.I.U.C.
- Institutul Central de Proiectare, Aparatur , Instalaii i Utilaje pentru Construcii
I.C.P.I.L.
- Institutul de Cercetare i Proiectare pentru Industria Lemnului
INCERC
- Institutul Naional de Cercetare- Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor
INCD URBAN-INCERC - Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii, Urbanism i Dezvoltare Teritorial
Durabil "URBAN-INCERC"
INCERTRANS
- Institutul de Cercetari n Transporturi
I.N.C.D.F.P.
- Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pmntului
I.P.C.T.
- Institutul de Proiectare Construcii Tipizate
IPTANA S.A.
- Institutul de Proiectri Transporturi Auto, Navale i Aeriene
I.S.C.L.P.U.A.T.
- Inspectoratul de Stat n Construcii, Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului
I.P.C.T. SA
- Institutul de Proiectare, Cercetare i Tehnic de Calcul n Construcii
I.S.C.
- Inspectoratul de Stat n Construcii
I.S.L.G.C.
- Institutul de Sistematizare Locuine i Gospodrie Comunal
I.S.P.C.F.
- Institutul de Studii i Proiectri Ci Ferate
I.S.P.H.
- Institutul de Studii i Proiectri Hidrotehnice S.A. Bucureti
I.S.P.I.F.
- Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Imbuntiri Funciare Bucureti
O.N.C.G.C.
- Oficiul Naional de Cadastru, Geodezie i Cartografie
RENEL
- Regia Naional de Electricitate
U.A.U.I.M.
- Universitatea de Arhitectur i Urbanism Ion Mincu
U.P.T.
- Universitatea Politehnica din Timioara
U.T.C.B.
- Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti
U.T.C.N.
- Universitatea Tehnic Cluj-Napoca
I.Reglementri tehnice privind calculul construciilor i elementelor de construcii
3

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c
NP 033-

I-1

I-2

I-3

GP 0421999

P 1001/2006

I-4
P 100-

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Cod de proiectare pentru


structuri din beton armat cu O.M.L.P.A.T. nr.
19
armtur rigid (BAR).
61/N/25.08.1999
99

Cod de proiectare seismic O.M.D.R.A.P. nr.


Partea IPrevederi de 2.465/08.08.2013
4

Observaii

B.C.
nr.3-4/2000

Ghid de proiectare pentru


structuri din beton armat cu O.M.L.P.A.T. nr.
armtur rigid (BAR).
62/N/25.08.1999
O.M.T.C.T. nr.
Cod de proiectare seismic
1.711/19.09.2006*
Partea IPrevederi de
modificat i
proiectare pentru cldiri,
completat de
indicativ P 100-1/2006.
O.M.D.L.P.L. nr.
688/10.08.2007

Buletinul
Construciil
or
Nr./dat

B.C.
nr.3-4/2000
M.Of., p I, nr.
803bis/25.09.2006
M.Of., p I, nr.
850/11.12.2007
M.Of., p I, nr.
558 bis/03.09.2013

B.C. nr.
11-12/2007
13-14/2007
B.C. nr.
12-13/2006
B.C.nr.5/200
5
B.C.nr.3-

Obs.
A se vedea
O.M.D.R.A.P. nr.
2.465/08.08.2013

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

I-5

Indicativ
re
gl
e
m
en Denumire reglementare
ta
tehnic
re
te
h
ni
c
1/2013
proiectare pentru cldiri.

P 1003/2008

Cod
de
proiectare
seismic" Partea a III-a
Prevederi pentru evaluarea
seismic
a
cldirilor
existente.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciil
or
Nr./dat

4/2013
O.M.D.R.L. nr.
704/09.09.2009
completat de
O.M.D.R.A.P.
nr. 105/2014

M.Of., p I, nr.
647 bis/01.10.2009
M.Of., p I, nr.
161 bis/05.03.2014

B.C.
nr. 1011/2010

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c

I-6

NP 0552001

I-7

GP 1012004

Denumire reglementare
tehnic

Normativ pentru proiectarea


antiseismic a construciilor
de locuine, social/culturale,
agrozootehnice
i
industriale indicativ P 10092. Detalierea parametrilor
de calcul Ks i Tc la nivelul
unitilor
administrativ
teritoriale.
Ghid privind proiectarea
sistemelor
de
izolare
seismic pasiv (reazeme,
disipatori) a cldirilor.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

O.M.L.P.T.L. nr.
783/22.05.2002

O.M.T.C.T. nr.
736/ 19.04.2004

Buletinul
Construciil
or
Nr./dat

B.C.
nr.9/2002

M.Of., p I, nr.
874bis/24.09.2004

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

I-8

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c
MP 0362004

I-9

MP 0262004

I-10

ME 0032007

I-11 GT 0532004

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Metodologie privind calculul


sistemelor de protecie
O.M.T.C.T. nr.
seismic pasiv. Cldiri
738/19.04.2004
autoadaptabile la solicitri
seismice.
Metodologie de elaborare a
hrilor de hazard seismic
local
pentru
localiti
urbane-H.S.L.L.U.
Metodologie
privind
investigarea de urgen a
siguranei post seism a
cldirilor
i
stabilirea
soluiilor
cadru
de
intervenie.
Ghid privind adaptarea
scrii de intensiti seismice

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

M.Of., p I, nr.
1.002bis/01.11.200
4

O.M.T.C.T. nr.
782/28.04.2004

M.Of., p I, nr.
1.221bis/20.12.200
4

O.M.D.L.P.L. nr.
127/08.05.2007

M.Of., p I, nr.
562bis/16.08.2007

O.M.T.C.T. nr.
803/28.04.2004

M.Of., p I, nr.
882bis/27.09.2004

Buletinul
Construciil
or
Nr./dat

B.C.
nr.4/2006

B.C.
nr.8/2007

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

I-12

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c

GT 0542004

I-13 GT 0552004

Denumire reglementare
tehnic

europene EMS - 98 la
condiiile
seismice
ale
Romniei i la necesitile
inginereti.
Ghid privind constituirea,
ntreinerea i utilizarea
bncii de date pe suport
magnetic
(CD-ROM)
cuprinznd nregistrri ale
micrilor seismice ale
terenului la cutremurele din
1977, 1986 i 1990,
obinute
n
reeaua
seismic
naional
INCERC.
Ghid privind constituirea,
ntreinerea i utilitarea
bncii de date cuprinznd

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

O.M.T.C.T. nr.
805/28.04.2004

M.Of., p I, nr.
882bis/27.09.2004

O.M.T.C.T. nr.
804/28.04.2004

M.Of., p I, nr.
882bis/27.09.2004

Buletinul
Construciil
or
Nr./dat

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c

Denumire reglementare
tehnic

nregistrri ale cutremurelor


puternice obinute pe cldiri
instrumentate seismic n
reeaua seismic naional.
Normativ
privind
consolidarea cu fibre a
I-14
elementelor structurale de
beton.
Cod
de
CR 1-1-3proiectare.Evaluarea
I-15
20 aciunii
zpezii
asupra
12 construciilor.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

O.M.T.C.T. nr.
1.177/22.06.2004
O.M.D.R.T. nr.
1.655/05.09.2012

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Observaii

M.Of., p I, nr.
132bis/11.02.2005
M.Of., p I, nr.
704bis/15.10.2012

O.M.D.R.A.P. nr.
555bis/02.09.2013
2.414/01.08.2013*

Buletinul
Construciil
or
Nr./dat

B.C.
nr.10/2012

*completare cu
anexele D i E

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

O.M.D.R.T. nr.
1.530/23.08.2012

I-16 CR 0-2012

I-17 CR 2-1.1.1/
2013
I-18

NP 0281978

CR1-2.1I-19
2005

Cod de proiectare.Bazele
proiectrii construciilor.
completat de
O.M.D.R.A.P. nr.
2.411/01.08.2013*
Cod de proiectare a
construciilor
cu
perei
structurali de beton armat.
Norme tehnice provizorii
privind stabilirea distanelor
ntre rosturile de dilatare la
proiectarea construciilor.

O.M.D.R.A.P. nr.
2.361/24.07.2013

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

10

Observaii

M.Of., p I,
nr.647bis/11.09.201
B.C.
2
nr.10/2012
*completare cu
anexele B i C

555 bis/02.09.2013
M.Of., p I, nr.
583 bis/13.09.2013

I.G.S.C. i
I.C.C.P.D.C.

Cod pentru proiectarea


O.M.T.C.T. nr.
podurilor de cale ferat.
2.229/27.12.2005
Aciuni.

Buletinul
Construciil
or
Nr./dat

B.C.
nr.10/2013
B.C.
nr.11/1979

M.Of., p I, nr.
179bis/24.02.2006

B.C.
nr.18/2006

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Cod pentru proiectarea


O.M.T.C.T.
podurilor de cale ferat.
2.232/27.12.2005
Convoaie tip.
O.M.D.R.T. nr.
1.751/21.09.2012*
Cod
de
proiectare. completat de
CR
1-1-4Evaluarea aciunii vntului
I-21 2012
asupra construciilor.
O.M.D.R.A.P. nr.
2.413/01.08.2013*
*
CR1-2.2I-20
2005

I-22 P 83-1981

Instruciuni tehnice pentru


Decizie
calculul
i
alctuirea
I.C.C.P.D.C.
constructiv a structurilor
nr. 47/14.05.1981
compuse beton-oel.

11

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

M.Of., p I, nr.
179bis/24.02.2006

Buletinul
Construciil
or
Nr./dat

Observaii

B.C.
nr.23/2006

M.Of., p I,
B.C.
nr.704bis/15.10.201 nr.11/2012
2
555bis/02.09.2013

B.C.
nr.10/1981

**completare cu
anexele E i F

II. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de terasamente


Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
e
nt
ar
e
te
h
ni
c

II-1

GE
1997

028-

II-2

C 29-1985

Denumire reglementare
tehnic

Ghid pentru executarea


lucrrilor de drenaj orizontal
i vertical.
Normativ
privind
mbuntirea terenurilor de

Publicaia n care a aprut

Act normativ
de aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

O.M.L.P.A.T. nr.
56/N/11.03.1997

B.C.
nr.11/1998

Decizia
I.C.C.P.D.C.

B.C. nr.8/1985

12

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

II-3

II-4
II-5
II-6

Indicativ
re
gl
e
m
e
nt
ar
e
te
h
ni
c

Denumire reglementare
tehnic

fundare slabe prin procedee


mecanice (caietele I....VI).
Instruciuni
tehnice
departamentale
pentru
proiectarea i executarea
C 29-1979
fundaiilor pentru lucrrile de
drumuri
din
pmnturi
stabilizate cu ciment.
Ghid
pentru
execuia
GE
026compactrii n plan orizontal
1997
i nclinat a terasamentelor.
Ghid pentru proiectarea
P 134-1995 lucrrilor ce nglobeaz
materiale geosintetice.
C 168-1980 Instruciuni tehnice pentru
consolidarea pmnturilor

Publicaia n care a aprut

Act normativ
de aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

nr.20/11.04.1985

O.M.T.T.C. nr.
311/17.02.1979

B.C.
nr.11/1979

O.M.L.P.A.T. nr.
59/N/11.03.1997

B.C. nr.5/1998

O.M.L.P.A.T. nr.
1/N/20.01.1995

B.C. nr.9/1995

Decizia
I.C.C.P.D.C.

B.C.
nr.12/1980

13

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

II-7

Indicativ
re
gl
e
m
e
nt
ar
e
te
h
ni
c

C 169-1988

II-8

C 178-1976

II-9

C 218-1984

Denumire reglementare
tehnic

sensibile la umezire i a
nisipurilor prin silicatizare i
electrosilicatizare.
Normativ privind executarea
lucrrilor de terasamente
pentru realizarea fundaiilor
construciilor
civile
i
industriale.
Instruciuni tehnice pentru
executarea
drenurilor
orizontale prin vibroforare.
Instruciuni tehnice pentru
executarea forajelor prin
metoda vibroforrii.

Publicaia n care a aprut

Act normativ
de aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

nr.91/17.11.1980
Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.59/30.09.1988
Decizia I.G.S.C.
nr.132/29.06.197
6
Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.58/16.05.1984

14

B.C. nr.5/1988

B.C. nr.1112/1976
B.C. nr.8/1984

Observaii

III. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea fundaiilor


Reglementarea tehnic

Publicaia n care a aprut

Indicativ
re
gl
e
m
Nr.
en Denumire reglementare
Act normativ de
crt.
ta
tehnic
aprobare
re
te
h
ni
c
III-1 NE
008- Normativ
privind O.M.L.P.A.T. nr.
1997
mbuntirea
terenurilor 60/N/11.03.1997
de fundare slabe, prin
procedee
mecanice.
Compactare
cu
maiul
15

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C.
nr.15/1998

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

III-2

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c
GP
1997

014-

III-3 ST 015-1997

III-4

GE
1997

029-

III-5 ST 016-1997

Denumire reglementare
tehnic

f.greu caiet VIII


Ghid
de
proiectare.
Calculul
terenului
de
fundare la aciuni seismice
n cazul fundrii directe.
Specificaie tehnic privind
refacerea prin obturare i
etanare a contactului
teren-infrastructur pentru
construcii de locuine,
social-culturale
i
industriale.
Ghid
practic
privind
tehnologia de execuie a
piloilor pentru fundaii.
Specificaie tehnic. Criterii
i
metode
pentru
determinarea
prin

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

O.M.L.P.A.T. nr.
58/N/11.03.1997

B.C.
nr.12/1998

O.M.L.P.A.T. nr.
54/N/11.03.1997

B.C. nr.9/1998

O.M.L.P.A.T. nr.
55/N/11.03.1997

B.C.
nr.12/1998

O.M.L.P.A.T. nr.
57/N/11.03.1997

B.C.
nr.11/1998

16

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c

III-6 C 159-1989

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

msurtori
a
tasrii
construciilor. Instruciuni
tehnice
pentru
determinarea prin metode
topogeodezice a deplasrii
construciilor
datorate
deformaiilor terenului de
fundare.
Instruciuni tehnice pentru
cercetarea terenului de
Decizia
fundare
prin
metoda
I.C.C.P.D.C.
penetrrii
cu
con,
nr.42/18.12.1989
penetrare static penetrare
dinamic, vibropenetrare.

17

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C. nr.4/1990

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c

III-7 C 196-1986

III-8 C 213-1983

III-9 C 215-1988

III-

C 241-1992

Denumire reglementare
tehnic

Instruciuni tehnice pentru


folosirea
pmnturilor
stabilizate la lucrrile de
fundaii.
Instruciuni
pentru
completarea formularului
de eviden a studiilor
geotehnice
conform
prevederilor STAS 1242/1
1981.
Instruciuni tehnice pentru
elemente de fundaii din
beton cu adaos de cenu
de centrale termoelectrice
situate n terenuri cu
agresiviti
naturale
i
industriale.
Metodologie
de

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.30/03.10.1986

B.C. nr.8/1986

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.26/28.04.1983

B.C. nr.7/1983

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.83/06.12.1988

B.C. nr.6/1988

O.M.L.P.A.T. nr.

B.C. nr.9/1993

18

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

10

III11

III12

III-

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c

Denumire reglementare
tehnic

determinare
a
caracteristicilor
dinamice
ale terenului de fundare la
solicitri seismice.
Ghid privind proiectarea i
execuia minipiloilor forai
GP
113(revizuirea i completarea
2004
ndrumtorului tehnic C
245-1993).
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea
executarea,
recepionarea lucrrilor de
mbuntire a terenurilor
C 251-1994
slabe de fundare prin
metoda mbuntirii cu
materiale locale de aport
pe cale dinamic.
C 252-1994 Instruciuni tehnice pentru

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

8/N/12.03.1993

O.M.T.C.T. nr.
172/15.02.2005

M.Of., p I, nr.
B.C.
430bis/20.05.200
nr.15/2005
5

O.M.L.P.A.T. nr.
4/N/11.02.1994

B.C. nr.7/1994

O.M.L.P.A.T. nr.

B.C. nr.7/1994

19

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c

13

III-

NP
2000

045

III15

NP
2002

075-

NP

074200
7
044200
1

III16
III17

GE

Denumire reglementare
tehnic

proiectarea executarea i
recepionarea lucrrilor de
fundaii pe piloi
scuri
executai
pe loc prin
vibropresare.
Normativ
privind
ncercarea n teren a
piloilor de prob i a
piloilor din fundaii.
Normativ pentru utilizarea
materialelor geosintetice la
lucrrile de construcii.
Normativ
privind
documentaiile geotehnice
pentru construcii.
Ghid
pentru
sistematizarea, stocarea i
reutilizarea
informaiilor

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Observaii

3/N/11.02.1994

O.M.L.P.A.T. nr.
264/N/02.11.2000

B.C. nr.7/2001

O.M.L.P.T.L. nr.
1.228/03.09.2002

B.C.
nr.13/2002

O.M.D.L.P.L. nr.
128/ 08.05.2007
O.M.T.C.T. nr.
1.219/06.09.2001
20

M.Of., p I, nr.
381/06.06.2007

B.C. nr.9 /2007


B.C.
nr.24/2003

In
curs
revizuire

de

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c

III18

NP
2004

113-

III19

NP
2004

112-

III20

NP
2004

114-

III21

NP
2006

120-

III22

GP
2006

093-

Denumire reglementare
tehnic

privind
parametrii
geotehnici.
Normativ
privind
proiectarea,
execuia,
monitorizarea i recepia
pereilor ngropai.
Normativ
pentru
proiectarea structurilor de
fundare direct.
Normativ
privind
proiectarea i execuia
ancorajelor n teren.
Normativ privind cerinele
de proiectare i execuie a
excavaiilor adnci n zone
urbane.
Ghid privind proiectarea
structurilor
de
pmnt

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

O.M.T.C.T. nr.
279/23.02.2005
O.M.T.C.T. nr.
275/3.02.2005

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

M.Of., p I, nr.
B.C.
458bis/30.05.200
nr.19/2005
5
M.Of., p I, nr.
451bis/27.05.200
5
M.Of., p I, nr.
453bis/27.05.200
5

Observaii

Se abrog cap.1-3
prin O.M.D.R.T.
nr.2689/29.12.201
0

B.C.
nr.14/2005

In
curs
revizuire

de

B.C.
nr.16/2005

In
curs
revizuire

de

O.M.T.C.T. nr.
1.730/21.09.2006

M.Of., p I, nr.
B.C.
911bis/09.11.200
nr.22/2006
6

In
curs
revizuire

de

O.M.T.C.T. nr.
1.764/21.09.2006

M.Of., p I, nr.
B.C.
896bis/03.11.200 nr.21/2006

O.M.T.C.T. nr.
363/08.03.2005

21

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

III23
III24

III25
III26
III-

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c

Denumire reglementare
tehnic

armat
cu
materiale
geosintetice i metalice.
ndrumator de proiectare i
C 230-1989 execuie a gropilor tanate
pentru fundaii.
Ghid privind criterii de
alegere a ncercrilor i
GT
001metodelor de determinare
1996
a caracteristicilor fizice i
mecanice ale pmnturilor.
Normativ
privind
NP
determinarea
valorilor
122:2010
caracteristice i de calcul
ale parametrilor geotehnici.
Normativ
privind
NP
proiectarea geotehnic a
123:2010
fundaiilor pe piloi.
Normativ
privind

Publicaia n care a aprut

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Act normativ de
aprobare

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Observaii

6
Decizia
I.C.C.P.D.C.
19/18.05.1989

B.C.
nr.12/1989

O.M.L.P.A.T. nr.
8/N/05.02.1996

B.C. nr.7/1996

O.M.D.R.T. nr.
2.690/29.12.2010
O.M.D.R.T. nr.
2.691/29.12.2010
O.M.D.R.T. nr.
22

M.Of., p I, nr.
158bis/04.03.201 B.C. nr.9/2011
1
M.Of., p I, nr.
158bis/04.03.201 B.C. nr.9/2011
1
M.Of., p I, nr.
B.C.nr.10/2011 Abrog:

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

27

III28
III29

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c
NP
124:2010

NP
125:2010
NP
126:2010

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

proiectarea geotehnic a
2.689/29.12.2010
lucrrilor de susinere.
Normativ privind fundarea
construciilor pe pmnturi O.M.D.R.T. nr.
sensibile la umezire.
2.688/29.12.2010
Normativ privind fundarea
O.M.D.R.T. nr.
construciilor pe pamnturi
115/31.05.2012
cu umflri i contracii mari.

23

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

cap.1-3 din
NP 113-2004
(O.M.T.C.T.
nr.279/2005)

158bis/04.03.201
1
M.Of., p I, nr.
158
bis/04.03.2011
M.Of., p I, nr.
397bis
/13.06.
2012

Observaii

B.C.nr.10/2011

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

III30

III31

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c

GT
2013

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Proiect de ordin privind


aprobarea
reglementrii
tehnice
Ghid
privind
067interpretarea i controlul
lucrrilor de compactarea
pmnturilor
necoezive
granulaie mare

NP 1342013

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Observaii

In
curs
aprobare

Proiect de ordin privind


aprobarea
reglementrii
tehnice Normativ privind
procesarea geotehnic a
lucrrilor de epuismente

de

In curs de
aprobar
e

24

IV.

Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de beton, beton armat i beton precomprimat
Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

IV-1

IV-2

IV-3

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

Denumire reglementare
tehnic

Normativ
pentru
producerea betonului i
executarea lucrrilor din
NE
012/1beton, beton armat i beton
2007
precomprimat
-Partea1:Producerea
betonului.
Normativ
pentru
producerea i executarea
lucrrilor din beton, beton
NE
012/2armat
i
beton
2010
precomprimat-Partea
2:
Executarea lucrrilor din
beton.
Specificaie tehnic privind
ST 009-2011 produse din oel utilizate ca
armturi: cerine i criterii
de performan.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial
al Romniei
nr./dat

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

O.M.D.L.P.L. nr.
577/29.04.2008

M.Of., p I, nr.
374/16.05.2008

O.M.D.R.T. nr.
2.514/22.11.2010

M.Of., p I, nr.
B.C.nr.14/201
853bis/20.12.201
0
0

O.M.D.R.T. nr.
683/10.04.2012
25

M.Of., p I, nr.
nr.337/18.05.201
2

B.C. nr.2 /
2008

B.C.nr.12/201
2

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

IV-4

IV-5

IV-6

IV-7

IV-8
IV-9

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

Denumire reglementare
tehnic

Instruciuni tehnice pentru


proiectarea i folosirea
P 59-1986
armrii cu plase sudate a
elementelor de beton.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea i executarea
C 122-1989
lucrrilor de construcii din
beton aparent cu parament
natural.
Instruciuni tehnice pentru
C 130-1978
aplicarea prin torcretare a
mortarelor i betoanelor.
Normativ
privind
proiectarea
planeelor
NE 020-2003
compuse din tabl cutat(P 134-2003)
beton (revizuire P 1341993).
Instruciuni tehnice pentru
C 248-1993
realizarea betoanelor de
nisip.
GE 039-2001 Ghid pentru determinarea

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial
al Romniei
nr./dat

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

Decizia
I.C.C.P.D.C. nr.
49/09.12.1986

B.C.
nr.10/198

Decizia
I.C.C.P.D.C. nr.
51/30.12.1989

B.C.
nr.2/1991

Decizia
I.C.C.P.D.C. nr.
48/22.03.1979

B.C.
nr.8/1979

O.M.T.C.T. nr.
302/16.09.2003

B.C.nr.14/200
M.Of., p I, nr.
4
671bis/23.09.200 si
3
B.C.
nr.9/2006

O.M.L.P.A.T. nr.
24/N/01.10.1993

B.C.
nr.2/1994

O.M.L.P.T.L. nr.

B.C.

26

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

IV-10

GE 040-2001

IV-11

NE 013-2002

IV-12

ST 043-2001

Denumire reglementare
tehnic

experimental in situ i n
laborator a modulului static
i dinamic de elasticitate a
betonului.
Ghid
privind
utilizarea
metodei electromagnetice
la
determinarea
parametrilor de armare a
elementelor existente din
beton armat.
Cod de practic pentru
execuia
elementelor
prefabricate din beton,
beton armat i beton
precomprimat.
Specificaie tehnic privind
cerinele
i criteriile de
performan
pentru
ancorarea n beton cu
sisteme
mecanice
i
metode de ncercare.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

1.224/06.09.2001

O.M.L.P.T.L. nr.
1.223/06.09.2001

Monitorul
Oficial
al Romniei
nr./dat

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

nr.1/2002

B.C.
nr.1/2002

O.M.L.P.T.L. nr.
451/26.03.2002

B.C.
nr.8/2002

O.M.L.P.T.L. nr.
1.620/02.11.2001

B.C.nr.12/200
2

27

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

IV-13

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

ST 042-2002

IV-14

NP 093-2003

IV-15

GP 081-2003

IV-16

GP 075-2002

Denumire reglementare
tehnic

Specificaie tehnic privind


ancorarea armturilor cu
rini sintetice la lucrrile
de
consolidare
a
elementelor i structurilor
din beton armat-proiectare,
execuie.
Normativ de proiectare a
elementelor compuse din
betoane de vrste diferite i
a conectorilor pentru lucrri
de
cmuieli
i
suprabetonri.
Ghid privind proiectarea i
execuia rezervoarelor mici
din elemente prefabricate
n zone rurale.
Ghid
privind
stabilirea
criteriilor de performan i
a
compoziiilor
pentru
betoanele armate dispers

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial
al Romniei
nr./dat

O.M.L.P.T.L. nr.
1.621/02.11.2001

O.M.T.C.T. nr.
871/19.11.2003

B.C.nr.12/200
2

M.Of., p I, nr.
852/29.11.2003

O.M.T.C.T. nr.
306/16.09.2003

M.Of., p I, nr.
670/23.09.2003

O.M.L.P.T.L. nr.
603/21.04.2003

M.Of., p I, nr.
576bis/12.08.200
3

28

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

B.C.
nr.2/2004

B.C.nr.13/200
4

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

IV-17

IV-18

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

GP 080-2003

NP 108-2004

IV-19

P 133-2004

IV-20

P-133/0-1994

IV-21

P-133/1-1994

Denumire reglementare
tehnic

cu fibre metalice.
Ghid privind proiectarea i
execuia consolidrii prin
precomprimare
a
structurilor din beton armat
i din zidrie.
Cod de cerine privind
proiectarea,
execuia,
urmrirea
comportrii,
repararea i consolidarea
courilor industriale din
beton armat.
Normativ
pentru
proiectarea
courilor
industriale din beton armat
(revizuire P 133-1996).
Normativ de clasificare i
caracteristici geometrice a
courilor industriale glisate.
Normativ tehnic republican
privind
repararea
i

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

O.M.T.C.T. nr.
307/16.09.2003

Monitorul
Oficial
al Romniei
nr./dat

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

B.C.
nr.1/2004

O.M.T.C.T. nr.
179/15.02.2005

M.Of., p I, nr.
B.C.nr.19/200
437bis/24.05.200
5
5

O.M.T.C.T. nr.
178/15.02.2005

M.Of., p I, nr.
B.C.nr.19/200
427bis/20.05.200
5
5

O.M.L.P.A.T. nr.
32/N/25.10.1994

B.C.nr.10/199
5

O.M.L.P.A.T. nr.
32/N/25.10.1994

B.C.nr.10/199
5

29

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

IV-22

IV-23

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

NP 007-1997

P 73-1978

IV-24

P 103-1982

IV-25

P 119-1983

Denumire reglementare
tehnic

consolidarea
courilor
industriale din beton armat.
Cod de proiectare pentru
structuri n cadre din beton
armat.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea i executarea
recipienilor
din
beton
armat
i
beton
precomprimat
pentru
lichide. mbuntiri la P
731978.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea elementelor din
beton precomprimat parial,
folosind
armturi
pretensionate
i
nepretensionate
complementare.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea executarea i

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial
al Romniei
nr./dat

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

O.M.L.P.A.T. nr.
1/N/13.01.1997

B.C.nr.10/199
7

Decizia
I.C.C.P.D.C. nr.
93/19.09.1978
Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.10.10.1984

B.C.nr.12/197
8 i
B.C.
nr.4/1985

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.
150/30.11.1982

B.C.
nr.2/1983

Decizia
I.C.C.P.D.C.

B.C.
nr.1/1984

30

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

IV-26

IV-27

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

C 155-2013

C 156-1989

IV-28

C 212-1987

IV-29

C 221-1985

Denumire reglementare
tehnic

exploatarea cilor de rulare


pe grinzi din beton armat i
beton precomprimat.
Modificri la P 119 83.
Normativ
privind
prepararea i utilizarea
betoanelor cu agregate
uoare.
ndrumtor pentru aplicarea
prevederilor STAS 6657/3.
Elemente prefabricate de
beton, beton armat i beton
precomprimat. Procedee,
instrumente i dispozitive
de
verificare
a
caracteristicilor geometrice.
Instruciuni tehnice pentru
aplicarea
procedeului
tehnologic de vacuumare a
betonului.
Instruciuni tehnice privind

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

nr.88/27.10.1983
Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.10.10.1985

Monitorul
Oficial
al Romniei
nr./dat

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

B.C.
nr.3/1986
M. Of., p I, nr.
583bis/13.09.201 B.C.nr.9/2013
3

O.M.D.R.A.P. nr.
2.359/24.07.2013

Decizia
I.C.C.P.D.C.
47/30.12.1989

nr.

B.C.
nr.1/1991

Decizia
I.C.C.P.D.C.
52/09.12.1987

nr.

B.C.
nr.9/1987

Decizia

B.C.nr.11/198
31

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

IV-30

C 237-1992

IV-31

C 11-1974

IV-32

C 41-1986

IV-33

C 162-1973

Denumire reglementare
tehnic

optimizarea tratamentelor
termice n fabricile de
prefabricate cu ajutorul
metodei ultrasonice de
impuls.
Instruciuni de utilizare a
aditivului complex ADCOM
la prepararea betoanelor
de ciment.
Instruciuni tehnice privind
alctuirea i folosirea n
construcii a panourilor din
placaj pentru cofraje.
Normativ pentru alctuirea,
executarea i folosirea
cofrajelor glisante.
Normativ privind alctuirea,
executarea i folosirea
cofrajelor metalice plane

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

I.C.C.P.D.C.
56/01.10.1985

nr.

Monitorul
Oficial
al Romniei
nr./dat

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

O.M.L.P.A.T. nr.
2/N/21.01.1993

B.C.
nr.1/1993

O.M.C.Ind. nr.
125/19.11.1974

B.C.
nr.4/1975

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.
26/4.09.1986
Decizia I.G.S.C. nr.
26/13.03.1974
32

B.C.
nr.7/1986
B.C.
nr.7/1974

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

IV-34

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

C 181-1988

IV-35

C 222-1985

IV-36

P 42-1971

IV-37

P 104-1983

Denumire reglementare
tehnic

pentru perei din beton


monolit la cldiri.
ndrumtor
pentru
metodologia de ncercare a
prototipurilor i seriei zero
la elemente prefabricate,
din punct de vedere al
comportrii la solicitri
statice.
Instruciuni tehnice privind
utilizarea
metodelor
acustice
prin
oc
la
controlul
calitii
elementelor prefabricate.
Normativ
pentru
executarea
construciilor
din panouri mari.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea i executarea
pereilor i acoperiurilor
din elemente din beton

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Decizia
I.C.C.P.D.C. nr.
270/8.04.1988

Decizia
I.C.C.P.D.C.
57/01.10.1985

Monitorul
Oficial
al Romniei
nr./dat

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

B.C.nr.11/198
7

nr.

B.C.nr.11/198
5

Decizia CSEAL nr.


18/13.01.1971

B.C.
nr.5/1971

Decizia

B.C.
nr.2/1984
B.C.nr.10/199
5

I.C.C.P.
D.C. nr.
92/08.11.1983
33

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

Denumire reglementare
tehnic

celular autoclavizat.

IV-38

C 226-1987

IV-39

C 235-1991

IV-40

C 117-1970

IV-41

GP 115-2011

Norme
tehnice
pentru
proiectarea i executarea
panourilor monostrat din
betoane
uoare
cu
adaosuri de cenu
i
spumani,
pentru
hale
parter.
ndrumtor tehnic pentru
executarea panourilor mari
prefabricate neportante din
blocuri ceramice cu goluri.
Instruciuni tehnice pentru
folosirea radiografiei la
determinarea defectelor din
elementele de beton armat.
Ghid de proiectare pentru
controlul fisurii elementelor
masive
i
pereilor
structurali de beton armat

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial
al Romniei
nr./dat

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

O.M.L.P.A.T. nr.
23/N/25.08.1994
Decizia
I.C.C.P.D.C.
51/27.11.1987
Decizia
I.C.C.P.D.C.
7/24.01.1989.

nr.

B.C.
nr.7/1987
B.C.
nr.9/1989

nr.

O.M.L.P.A.T. nr.
15/N/4.12.1991.

B.C.
nr.3/1992

O.M.C.Ind. nr.
133/22.06.1970.

B.C.
nr.9/1970

O.M.D.R.T. nr.
212/02.02.2012.

34

M.Of., p I, nr.129
bis/22.02.2012.

B.C.nr.13/201
2

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

IV-42

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

GP 116-2011

III-43 GP 124-2013

Denumire reglementare
tehnic

datorit
contraciei
mpiedicate.
Ghid pentru calculul i
alctuirea constructiv a
planeelor compuse lemnbeton la cldiri vechi i noi.
Ghid pentru proiectarea
structurilor din beton de
nalt rezisten n zonele
seismice.

Publicaia n care a aprut

Monitorul
Oficial
al Romniei
nr./dat

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

O.M.D.R.T. nr.
1.775/25.09.2012.

M.Of., p I, nr.766
bis/14.11.2012.

B.C.nr.14/201
2

O.M.D.R.A.P. nr.
2.385/25.07.2013.

M.Of., p I, nr.583
bis/13. B.C.nr.11/201
09.201 3
3.

Act normativ de
aprobare

35

Observaii

V. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de zidrie i perei


Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

V-1
V-2

Indicativ
re
gl
e
m
en Denumire reglementare
ta
tehnic
re
te
h
ni
c
MP
007- Metodologie de investigare
1999
a zidriilor .
Instruciuni tehnice privind
compoziia i prepararea
C 17-1982
mortarelor de zidrie i
tencuial.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

O.M.L.P.A.T. nr.
48/N/02.08.1999.
Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.
127/02.11.1982.
36

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C. nr.8/2000
B.C. nr.1/1983

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

V-3

V-4

V-5

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c

Denumire reglementare
tehnic

Instruciuni tehnice pentru


C 193-1979 executarea zidriilor din
piatr brut.
Ghid de proiectare i
execuie pentru prinderea
GP
053
elastic a pereilor de
2000
compartimentare
de
structura de rezisten.

CR 6-2006

V-6
CR 6 -2013

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr. 64/19.04.1979.

B.C. nr.9/1979

O.M.L.P.A.T. nr.
258/N/2.11.2000.

B.C.
nr.12/2001

O.M.T.C.T. nr.
1.712/19.09.2006*
Cod de proiectare pentru
completat cu
structuri din zidrie.
O.M.D.R.T. nr.
1.372/30.04.2010.
Cod de proiectare pentru O.M.D.R.A.P. nr.
structuri din zidrie.
2.464/08.08.2013.
37

M.Of., p I, nr.
807bis/26.09.200 B.C.
nr.11/2006
6
389bis/11.06.201
0
582
bis/13.09.2013

Observaii

Se aplic cf.
O.M.D.R.A.P. nr.
2.464/08.08.201
3

Completeaz
O.M.T.C.T.nr.

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Observaii

1.712/19.09.200
6

V-7

V-8

V-9
V-10

C 116-1982

C 14-1982

C 14/1-1994
P 94-1977

Instruciuni tehnice pentru


alctuirea i executarea
pereilor din plci ondulate
din azbociment.
Normativ pentru folosirea
blocurilor mici din beton cu
agregate uoare la lucrrile
de zidrie.
Ghid
privind
utilizarea
blocurilor mici de zidrie din
beton cu agregate grele
BZG290x240x88 mm.
Instruciuni tehnice pentru
calculul
i
alctuirea
elementelor de construcii

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.92/19.08.1982

B.C.
nr.11/1982

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.71/10.06.1982

B.C. nr.9/1982

O.M.L.P.A.T. nr.
21/N/11.07.1994

B.C.
nr.11/1994

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.21/30.03.1977

B.C. nr.4/1977

38

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

din poliesteri armai cu fibre


de sticl.

V.

Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor metalice

39

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
e
nt
ar
e
te
h
ni
c

VI-1

GP
1996

003-

VI-2

GP
1997

004-

VI-3

NP
1997

012-

VI-4

ST
1997

013-

GP
1997

016-

VI-5

Denumire reglementare
tehnic

Ghid
pentru
proiectarea
antiseimic a halelor parter
cu structur metalic.
Ghid de proiectare i execuie
a
membranelor
pentru
construcii demontabile.
Normativ
pentru
calculul
elementelor din oel cu perei
subiri formate la rece.
Specificaie tehnic privind
cerine pentru proiectarea i
executarea construciilor n
soluie de structur spaial
reticular planar.
Ghid
pentru
proiectarea
mbinrilor prin contact ale

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
Buletinul
al Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

O.M.L.P.A.T. nr.
38/N/24.05.1996

B.C. nr.8/1997

O.M.L.P.A.T. nr.
3/N/13.01.1997

B.C. nr.4/1998.

O.M.L.P.A.T. nr.
10/N/03.02.1997

B.C.nr.15/1998

O.M.L.P.A.T. nr.
2/N/13.01.1997

B.C.nr.15/1997

O.M.L.P.A.T. nr.
63/N/18.03.1997

B.C.
nr.15/1997

40

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
e
nt
ar
e
te
h
ni
c

VI-6

GP
1997

VI-7

NP
2000

VI-8

NP
2000

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

stlpilor din oel fcnd parte


din structura cldirilor etajate.
Ghid de proiectare i urmrire
a comportrii n exploatare a
018O.M.L.P.A.T. nr.
acoperiurilor din ferme de
3/N/20.01.1998
cabluri.
Normativ de calcul pentru
construcii
metalice
cu
diafragme din tabl cutat.
Normativ privind prescripiile
generale
de
proiectare.
042- Verificarea prin calcul a
elementelor de construcie
metalice i a mbinrilor
acestora.
041-

O.M.L.P.A.T. nr.
29/N/22.05.2000
O.M.L.P.A.T. nr.
28/N/22.05.2000

41

Monitorul Oficial
Buletinul
al Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

B.C.
nr.14/1999
B.C. nr.
19-20/2001

B.C. nr.
19-20/2001

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

VI-9

Indicativ
re
gl
e
m
e
nt
ar
e
te
h
ni
c

P 108-1980

VI-10 C 133-1982
VI-11 C 172-1988

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Decizia I.C.C.P.D.C.
Instruciuni tehnice pentru nr.76/14.07.1980.
proiectarea grinzilor din oel Decizia
cu seciune plin, inim I.C.C.P.D.C.din
supl, omogene sau hibride. 01.10.1984
Decizia I.C.C.P.D.C.
din 1985
Instruciuni tehnice privind
mbinarea elementelor de
Decizia I.C.C.P.D.C.
construcii
metalice
cu
nr.68/13.05.1982
uruburi de nalt rezisten
pretensionate.
Instruciuni tehnice pentru Decizia I.C.C.P.D.C.
prinderea i montajul tablelor nr.26/04.04.1988
metalice
profilate
la
executarea nvelitorilor i
42

Monitorul Oficial
Buletinul
al Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

B.C.
nr.10/1980
B.C. nr.4/1985
B.C. nr.3/1986

Modificri la
P 108-1980

B.C.
nr.10/1982

In curs de
revizuire

B.C.
nr.10/1987

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
e
nt
ar
e
te
h
ni
c

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
Buletinul
al Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

pereilor.
Ghid
privind
proiectarea
halelor uoare cu structur
metalic.
Ghid
privind
proiectarea
GP
082VI-13
mbinrilor ductile la structuri
2003
metalice n zone seismice.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea construciilor din
VI-14 P 54-1980
profile de oel cu perei subiri
formate la rece.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea
construciilor
VI-15 P 74-1981
metalice din profile cu goluri
n inim.
GP
VI-12
2003

078-

O.M.T.C.T. nr.
300/16.09.2003

M.Of., p I, nr.
666/19.09.2003

B.C. nr.16 /
2004

O.M.T.C.T. nr.
301/16.09.2003

M.Of., p I, nr.
666/19.09.2003

B.C.
nr.16/2004

Decizia I.C.C.P.D.C.
nr.56/16.05.1980
Decizia I.C.C.P.D.C.
nr.9668/03.12.1985

B.C. nr.8/1980
B.C. nr.3/1986

Decizia I.C.C.P.D.C.
nr.34/17.03.1981

B.C.
nr.12/1981

43

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
e
nt
ar
e
te
h
ni
c

VI-16 P 107-1979

VI-17 P 115-1982

VI-18 C 228-1988

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Decizia I.C.C.P.D.C.
Instruciuni tehnice pentru
nr.200/14.11.1979
proiectarea grinzilor pentru
Decizia I.C.C.P.D.C.
ci de rulare metalice.
01.10.1984
Instruciuni tehnice pentru
Decizia I.C.C.P.D.C.
proiectarea
construciilor
nr.122/14.10.1982
metalice pretensionate.
Instruciuni tehnice privind
sudarea
oelurilor
cu
Decizia I.C.C.P.D.C.
caracteristici
mecanice
nr.58/30.09.1988
diferite folosite la construcii
metalice.

Monitorul Oficial
Buletinul
al Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

B.C. nr.4/1980
B.C. nr.4/1985
B.C. nr.2/1983

B.C. nr.5/1988

VII.Reglementri tehnice privind folosirea i executarea construciilor din materiale lemnoase

44

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

VII1
VII2

VII3

VII4

VII5

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

Denumire reglementare
tehnic

Ghid pentru calculul la stri


NP 019-1997 limit
a
elementelor
structurale din lemn.
Normativ privind proiectarea
NE 018-2003
construciilor
din
lemn
NP 005-2003
(revizuire NP 005-96)".
Instruciuni tehnice privind
proiectarea executarea i
recepionarea
pereilor
P 113-1981
despritori
din
panouri
prefabricate pe baz de
produse lemnoase.
ndrumtor tehnic pentru
realizarea i utilizarea la
P 113/1-1994 pereii
despritori
a
panourilor
de
perete
demontabili de lemn.
ndrumtor privind utilizarea
n construcii a plcilor din
C 36-1986
lemn i a plcilor din fibre de
lemn.

Publicaia n care a aprut

Actul normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

O.M.L.P.A.T. nr.
65/N/28.08.1996.
O.M.T.C.T. nr.
303/16.09.2003.

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C. nr.9/1997
M. Of., p I,nr.
671/23.09.2003

B.C. nr.14/2006
B.C. nr.14/2004

Decizia I.C.C.P.D.C.
nr.
130/30.10.1981.

B.C. nr.3/1982

O.M.L.P.A.T. nr.
18/N/07.07.1994.

B.C. nr.11/1994

Decizia I.C.C.P.D.C.
nr.
47/10.12.1986.

B.C. nr.10/1986

45

Observai
i

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

VII6

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

C 199-1979

Publicaia n care a aprut

Denumire reglementare
tehnic

Actul normativ de
aprobare

Instruciuni tehnice privind


manipularea
livrarea,
depozitarea, transportul i
montarea n construcii a
tmplriei din lemn.

Decizia I.C.C.P.D.C.
nr.1.301/16/03.08.197
9
Decizia I.C.C.P.D.C.
nr.17/6.04.1987.

46

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C. nr.1/1980
B.C. nr.2/1987

Observai
i

VIII . Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor la nvelitori


Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

VIII-1

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c
GP
2001

VIII-2 NP
2002

Denumire reglementare
tehnic

Ghid privind proiectarea i


execuia
lucrrilor
de
065remediere a hidroizolaiilor
bituminoase la acoperiuri de
beton.
069- Normativ
privind
proiectarea, execuia i
exploatarea
nvelitorilor

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

O.M.L.P.T.L. nr.
1.624/02.11.2001
O.M.L.P.T.L. nr.
606/21.04.2003
47

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C. nr.12/2002
M.Of., p I, nr.
B.C. nr.14/2006
776bis/05.11.2003 B.C. nr.24/2004

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c

Denumire reglementare
tehnic

acoperiurilor n pant la
cldiri.
Ghid privind proiectarea,
execuia i exploatarea
GP
112VIII-3
nvelitorilor din membrane
2004
polimerice realizate ,,in situ
.
Normativ
privind
proiectarea i execuia
NP
119VIII-4
nvelitorilor subiri de beton
2006
armat i precomprimat,
monolite i prefabricate .
Norme
tehnice
privind
alctuirea i executarea
VIII-5 C 217-1983 hidroizolaiei cu folie din
pvc plastifiat la acoperiuri.
VIII-6 GP

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

O.M.T.C.T. nr.
219/17.02.2005

M.Of., p I, nr.
B.C. nr.6/2006
435bis/23.05.2005

O.M.T.C.T. nr.
M. Of., p I, nr.
1.733/21.09.2006 937/20.11.2006

B.C. nr.23/2006

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.21/21.02.1984

B.C. nr.5/1984

120- Ghid privind proiectarea i O.M.D.R.A.P.nr.


48

M. Of., p I, si

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
re
gl
e
m
en
ta
re
te
h
ni
c
2013

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

execuia acoperiurilor verzi


3.383/21.11.2013 803bis/19.12.2013
la cldiri noi i existente.

49

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Observaii

IX.

Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de izolaii


Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

IX-1

Publicaia n care a aprut

Indicativ
regl
em
ent Denumire reglementare Act normativ de
are
tehnic
aprobare
teh
nic

Ghid pentru refacerea


etaneitii rosturilor la
cldirile civile cu faade O.M.L.P.A.T. nr.
GE 025-1997
realizate din panouri mari 62/N/17.03.1997
prefabricate din beton
armat.

50

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C. nr.13/1997

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

IX-2

IX-3

IX-4
IX-5

Publicaia n care a aprut

Indicativ
regl
em
ent Denumire reglementare Act normativ de
are
tehnic
aprobare
teh
nic

Normativ
pentru
proiectarea i execuia
lucrrilor
de
izolaii O.M.L.P.T.L. nr.
C 107/0-2002
termice
de
cldiri, 1.572/15.10.2002
indicativ ( revizuire C
107/82).
O.M.T.C.T. nr.
2.055/29.11.2005
Normativ privind calculul O.M.D.R.T. nr.
termotehnic
al 2.513/22.11.2010*
C 107-2005
elementelor
de O.M.D.R.T.
nr.
construcie ale cldirilor. 1.590/24.08.2012*
*
Instruciuni
tehnice
Decizia
pentru proiectarea i
I.C.C.P.D.C.
executarea msurilor de
nr.15/24.03.1989
P 121-1989
protecie
acustic
i
O.M.L.P.A.T.
antivibrativ la cldiri
nr.7/N/12.03.1993
industriale.
P 123-1989
Instruciuni
tehnice Decizia
privind proiectarea i I.C.C.P.D.C.
executarea slilor de nr.50/30.12.1989.
51

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Observaii

B.C. nr.
8/2003
M.Of., p I, nr.
1124bis/13.12.200
B.C. nr.
5
2-3/2007
820/8.12.2010
650bis/12.09.2012

B.C. nr.11/1988.

B.C. nr.3-4/1991

*Modificare
Partea 1 i
Partea a 2-a
**Modificare/
completare
C 107/3
Modificri
i
completri la
P 121-1989

Reglementarea tehnic
Indicativ
regl
em
Nr.
ent Denumire reglementare
crt.
are
tehnic
teh
nic

audiie public din punct


de vedere acustic.
Normativ privind acustica
C 125-2013
IX -6
n construcii i zone
urbane.
Normativul
pentru
executarea
i
IX-7 C 142-1985
recepionarea
termoizolaiilor
la
elementele de instalaii.
Norme tehnice pentru
utilizarea foliilor din pvc
IX-8 C 216-1983
la
hidroizolarea
construciilor subterane i
bazinelor.
Instruciuni
tehnice
pentru izolarea termic
cu
produse
textile
IX-9 C 233-1990
neesute a conductelor i
aparatelor din instalaii
termice.
IX-10 NP 040-2002 Normativ
privind

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

O.M.D.R.A.P. nr.
3.384/21.11.2013

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

M.Of., p I, nr.
812bis/20.12.2013

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.19/04.04.1985

B.C. nr.9/1985

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.
20/28.02.1984

B.C. nr.5/1984

O.M.L.P.A.T. nr.
1/N/10.12.1990

B.C. nr.5/1991

O.M.L.P.T.L. nr.
52

M.Of., p I, nr.

B.C. nr.15/2006

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Publicaia n care a aprut

Indicativ
regl
em
ent Denumire reglementare Act normativ de
are
tehnic
aprobare
teh
nic

proiectarea, execuia i
exploatarea
607/21.04.2003
hidroizolaiilor la cldiri.

IX-11 GP 0582000

IX-12 C 107/6-2002

IX-13 C 107/7-2002

IX-14 GT 039-2002

Ghid privind optimizarea


nivelului de protecie
termic la cldirile de
locuit.
Normativ general privind
calculul transferului de
mas(umiditate)
prin
elemente de construcie.
Normativ pentru proiectarea
la stabilitate termica a
elementelor de inchidere
ale cladirilor.
Ghid de evaluare a
gradului
de
confort
higrotermic din unitile
funcionale ale cldirilor
existente.

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

776bis/05.11.2003 B.C. nr.24/2004

O.M.L.P.A.T. nr.
331/N/8.12.2000

B.C. nr.13/2001
B.C. nr.2/2002

O.M.L.P.T.L. nr.
1.063/30.07.2002.

B.C. nr.14/2002

O.M.L.P.T.L. nr.
1.574/15.10.2002

B.C. nr.8/2003

O.M.L.P.T.L. nr.
1.579/15.10.2002

B.C. nr.8/2003

53

Observaii

Reglementarea tehnic
Indicativ
regl
em
Nr.
ent Denumire reglementare
crt.
are
tehnic
teh
nic

Ghid
de evaluare a
gradului
de
izolare
termic a elementelor de
IX-15 GT 040-2002
construcie
la
cldiri
existente, n vederea
reabilitrii termice.
Ghid privind utilizarea
chiturilor la etanarea
IX-16 GE 047-2002
rosturilor n construcii.

IX-17 MP 022-2002

IX-18 GT 043-2002
IX-19 GT 044-2002

Metodologie
pentru
evaluarea performanelor
termotehnice
ale
materialelor i produselor
pentru construcii.
Ghid privind mbuntirea
calitilor termoizolatoare
ale ferestrelor la cldirile
civile existente.
Metodologie
privind
determinarea
permeabilitii la ap a

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

O.M.L.P.T.L nr.
1.573/15.10.2002

B.C. nr.5/2003

O.M.L.P.T.L. nr.
1.578/15.10.2002

B.C. nr.6/2003

O.M.L.P.T.L. nr.
1.571/15.10.2002

B.C. nr.5/2003

O.M.L.P.T.L. nr.
1.569/15.10.2002

B.C. nr.5/2003

O.M.L.P.T.L. nr.
1.570/15.10.2002
54

B.C. nr.6/2003

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

IX-20

IX-21

IX-22
IX-23

Indicativ
regl
em
ent Denumire reglementare
are
tehnic
teh
nic

finisajelor
i proteciilor
anticorozive aplicate pe
suprafeele elementelor de
construcii.
Ghid privind proiectarea,
execuia i exploatarea
elementelor
de
NP 064-2002
construcii hidroizolate cu
materiale bituminoase i
polimerice.
Instruciuni
tehnice
pentru folosirea profilelor
ncastrate
din
PVC
C 163-1987
plastifiat la etanarea
rosturilor elementelor de
construcii.
Ghid privind proiectarea,
execuia i exploatarea
GP 114-2006 hidroizolaiilor
cu
membrane bituminoase
aditivate cu APP i SBS.
Normativ
privind

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

O.M.L.P.T.L. nr.
605/21.04.2003

M.Of., p I, nr.
B.C. nr.15/2006
576bis/12.08.2003

DeciziaI.C.C.P.D.
C.
nr.40/21.09.1987

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C. nr.5/1987

O.M.T.C.T. nr.
1.734/21.09.2006

M.Of., p I, nr.
928/15.11.2006.

B.C. nr.
23/2006.

O.M.T.C.T. nr.

M.Of., p I, nr.

B.C. nr.

55

Observaii

Reglementarea tehnic
Indicativ
regl
em
Nr.
ent Denumire reglementare
crt.
are
tehnic
teh
nic

reabilitarea hidroizolaiilor
NP 121-2006
bituminoase
ale
acoperiurilor cldirilor.
Instruciuni
tehnice
pentru
folosirea
n
IX-24 C 187-1978
construcii a produselor
din
bazalt
topit
i
recristalizat.

X.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

1.732/21.09.2006

910/08.11.2006.

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.95/24.09.1978

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

23/2006

B.C. nr.
12/1978

Reglementri tehnice privind executarea lucrrilor de tencuieli, placaje, tapete


56

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

X-1

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic
NE 001-1996

X-2 C 70-1986

X-3 GT 041-2002

X-4

GE 058-2012

X-5 GE 055-2012

Denumire reglementare
tehnic

Normativ
privind
executarea
tencuielilor
umede groase i subiri.
Instruciuni tehnice pentru
executarea
placajelor
interioare cu plci emailate
sau melaminate din fibre de
lemn.
Ghid privind reabilitarea
finisajelor
pereilor
i
pardoselilor cldirilor civile.
Ghid privind produse de
finisare ceramice utilizate n
construcii,
comasare/revizuire C 61986, C 223-1986, GP 0732002.
Ghid privind produse de
finisare
din
materiale
polimerice
utilizate
n
construcii.
Comasare/Revizuire
C 4-1977, C 174-1979, C

Publicaia n care a aprut

Actul normativ
de aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

O.M.L.P.A.T. nr.
23/N/03.04.1996

B.C. nr.8/1996

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.54/20.12.1986

B.C. nr.11/1986

O.M.L.P.T.L. nr.
1.575/15.10.2002

B.C. nr.6/2003

O.M.D.R.A.P. nr.
240/21.02.2013

M.Of., p I, nr.
124 /06.03.2013

O.M.D.R.T. nr.
1.529/23.08.2012 M.Of., p I, nr.
647bis /
11.09.2012

57

B.C. nr. 7/2013

B.C.nr. 8/2013

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

X-6

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic
GE 056-2013

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Actul normativ
de aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

55-1974.
Ghid privind produse de
M. Of., p I, nr.
finisare
peliculogene O.M.D.R.A.P. nr.
259 bis /
utilizate n construcii.
1.768/22.04.2013
09.05.2013

58

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C.nr. 6/2013

Observaii

XI.

Reglementri tehnice privind executarea lucrrilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scri
Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

XI-1

XI-2

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
teh
nic
Ghid privind proiectarea,
execuia i asigurarea
calitii pardoselilor la
NP 013-1996
construcii n care se
desfoar activiti de
producie.
Normativ
privind
proiectarea, execuia i
GP 037-1998 asigurarea
calitii
pardoselilor la cldiri
civile.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

O.M.L.P.A.T. nr.
68/N/28.08.1996

B.C. nr.3/1997

O.M.L.P.A.T. nr.
50/N/17.06.1998

B.C. nr.11/1999

59

Observaii

XII.

Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea instalaiilor electrice


Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

XII-1

XII-2

XII-3

XII-4

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
Normativ
pentru
proiectarea i executarea
NP 061-2002
sistemelor de iluminat
artificial din cldiri.
Normativ
pentru
NP 062-2002
proiectarea sistemelor de
iluminat rutier i pietonal.
Normativ
pentru
proiectarea i executarea
instalaiilor
electrice
I 18/1-2001
interioare de cureni slabi
aferente cldirilor civile i
de producie.
I 18/2-2002
Normativ
pentru
proiectarea i executarea

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

O.M.L.P.T.L. nr.
939/02.07.2002

B.C. nr.10/2003

O.M.L.P.T.L. nr.
938/02.07.2002

B.C. nr.10/2003

O.M.L.P.T.L. nr.
1.617/02.11.2001

B.C. nr.12/2002

O.M.T.C.T. nr.
2.014/18.12.2002
60

B.C. nr.6/2004

Observaii

Reglementarea tehnic
Indicativ
regl
Nr.
eme
Denumire reglementare
crt.
ntar
tehnic
e
tehn
ic
instalaiilor electrice de
semnalizare a incendiilor
i a sistemelor de
alarmare contra efraciei
din cldiri.
Normativ
privind
proiectarea, executarea,
verificarea i exploatarea
XII-5 NP 099-2004
instalaiilor electrice n
zone cu pericol de
explozie.
Instruciuni
tehnice
privind
autorizarea
ntreprinderilor
care
execut,
verific
i
XII-6 I 43-1989
predau la beneficiari
instalaii electrice de
automatizare, nclzire i
ventilaie n medii cu
pericol de explozie.
Normativ
pentru
XII-7 I 7-2011
proiectarea, execuia i
exploatarea instalaiilor

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

O.M.T.C.T. nr.
176/15.02.2005
O.M.T.C.T. nr.
2.231/27.12.2005

M.Of., p I, nr.
B.C. nr.16/2005
418bis/18.05.2005
B.C. nr.23/2006
95bis/01.02.2006

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.17/26.04.1989

B.C. nr.12/1988

O.M.D.R.T. nr.
2.741/01.10.2011
61

M. Of., p I, nr.
802

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C.nr.13/2011

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
electrice
cldirilor.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

bis/14.1
1.2011

aferente

XIII. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea instalaiilor de ap i canalizare

62

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

XIIII 9/1-1996
1
XIII-

I 9-1994

XIII- NP 128-2011
3
XIIINP 036-1999
4
XIIIGP 071-2002
5

Denumire reglementare
tehnic

Normativ
exploatarea
sanitare.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

pentru
O.M.L.P.A.T. nr.
instalaiilor
69/N/25.03.1996

O.M.L.P. A.T. nr.


Normativ
pentru
17/N/16.05.1995
proiectarea i executarea
O.M.L.P.A.T. nr.
instalaiilor sanitare.
86/N/05.12.1996
Normativ privind calculul
loviturii de berbec la O.M.D.R.T. nr.
conductele
pentru 255/06.02.2012
transportul apei.
Normativ de reabilitare a
O.M.L.P.A.T. nr.
lucrrilor hidroedilitare din
77/N/05.10.1999
localitile urbane.
Ghid de proiectare pentru
O.M.L.P.T.L. nr.
construcii i instalaii de
1.411/26.09.2002
dezinfectare a apei.

63

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C. nr.12/1997
B.C. nr.1/1996
B.C. nr.2/1997
M.Of., p I, nr.
129bis/22.02.2012
B.C. nr.5/2000
Brour IPCT
B.C. nr.9/2003

Observaii

In
curs
revizuire

de

In
curs
revizuire

de

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

XIII-

XIII-

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

GP 074-2002

PC 021-2001

XIII- NP 133-2013
8

Denumire reglementare
tehnic

Ghid pentru instalaii de


separare a hidrocarburilor
cu deversare n reelele de
canalizare.
Program de calcul pentru
dimensionarea reelelor de
prinklere. Reele plane
ramificate
Normativ
privind
proiectarea, execuia i
exploatarea sistemelor de
alimentare cu ap i
canalizare a localitilor

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

O.M.L.P.T.L. nr.
1.454/03.10.2002

B.C. nr.14/2002

O.M.L.P.T.L. nr.
1.616/02.11.2001

B.C. nr.2/2002

O.M.D.R.A.P. nr.
2.901/04/09/2013

XIIIGE 046-2002
9

Ghid de execuie pentru


O.M.L.P.T.L. nr.
staii de epurare pentru
1.410/26.09.2002
localiti mici (Q<5 l/s).

XIII10

Ghid de proiectare a
construciilor
pentru O.M.T.C.T. nr.
tratarea apei n vederea 647/23.10.2003
potabilizrii.

GP 087-2003

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

64

M.Of., p I, nr.
660
bis/28.10.2013
B.C. nr.9/2003

M.Of., p I, nr.
771/04.11.2003

B.C. nr.3/2004

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

XIIINP 091-2003
11

XIII12

XIIINP 084-2003
13

XIII- GE 052-2004
14

Denumire reglementare
tehnic

Normativ
pentru
proiectarea construciilor
i
instalaiilor
de
dezinfectare a apei n
vederea
asigurrii
sntii
oamenilor
i
proteciei mediului.
Soluii cadru de detalii
conformate
antiseismic
pentru
instalaii
n
construcii, ediia 1995.
Normativ
privind
proiectarea, executarea i
exploatarea
instalaiilor
sanitare i a sistemelor de
alimentare cu ap i
canalizare,
utiliznd
conducte
din
mase
plastice.
Ghid pentru execuia i
exploatarea rezervoarelor

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

O.M.T.C.T. nr.
646/23.10.2003

M.Of., p I, nr.
771/04.11.2003

O.M.L.P.A.T. nr.
18/N/28.03.1996

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C. nr.2/2004

B.C. nr.7/1996

anexa Brour
ICECON

O.M.T.C.T. nr.
905/25.11.2003

M.Of., p I, nr.
867/05.12.2003

O.M.T.C.T. nr.
164/15.02.2005

M.Of., p I, nr.
B.C. nr.6/2006
345bis/25.04.2005

65

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

XIIIGP 106-2004
15

XIIINP 118-2006
16
XIIINE 035-2006
17
XIII- NP 003-1996
18

Denumire reglementare
tehnic

metalice
pentru
nmagazinarea
apei
potabile.
Ghid
de
proiectare,
execuie i exploatare a
lucrrilor de alimentare cu
ap i canalizare n mediul
rural .
Normativ pentru proiectarea
construciilor i instalaiilor
de epurare a apelor uzate
oreneti - Partea a V-a.
Prelucrarea nmolurilor.
Normativ pentru exploatarea
i reabilitarea conductelor
pentru transportul apei.
Normativ
pentru
proiectarea, execuia i
exploatarea
instalaiilor
tehnico-sanitare
i
tehnologice cu evi din

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

O.M.T.C.T. nr.
161/15.02.2005

M.Of., p I, nr.
B.C. nr.22338bis/21.04.2005 25/2005

O.M.T.C.T. nr.
1.729/21.09.2006

M.Of., p I, nr.
B.C. nr.20/2006
888bis/31.10.2006

O.M.T.C.T. nr.
1.736/21.09.2006

M.Of., p I, nr.
903bis/7.11.2006

O.M.L.P.A.T. nr.
17/N/28.04.1996

66

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C. nr.19/2006
B.C. nr.4/1997

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
reg
le
me
nta
re
teh
nic

XIIII 44-1993
19

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

polipropilen.
ndrumtor privind soluii
i msuri n exploatarea
instalaiilor sanitare n O.M.L.P.A.T. nr.
vederea
reducerii 13/N/9.04.1993
peirderilor i risipei de
ap.

Monitorul Oficial
al Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Observaii

B.C. nr.8/1994

XIV. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea instalaiilor termice, condiionarea aerului, gaze

67

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XIV-1

XIV-2

XIV-3

XIV-4
XIV-5

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
Normativ
pentru
proiectarea, executarea
I 5-2010
si exploatarea instalatiilor
de
ventilare
si
climatizare.
Normativ
privind
proiectarea i executarea
I 13-2002
instalaiilor de nclzire
central.
Normativ
pentru
I 13/1-2002
exploatarea instalaiilor
de nclzire central.
Ghid
pentru
calculul
consumului de cldur al
GP 017-1996
cldirilor
dotate
cu
sisteme
pasive
de
nclzire solar.
NP 018-1997
Normativ
pentru
proiectarea,
execuia
exploatarea
i
postutilizarea punctelor
de desfacere a buteliilor
cu GPL la consumatori.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

O.M.D.R.T. nr.
1.659/22.06.2011

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

M.Of., p I, nr.504
bis/15.07.2011

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Observaii

B.C. nr.11/2011

O.M.L.P.T.L. nr.
930/02.07.2002

B.C. nr.1415/2003

In curs
revizuire

de

O.M.L.P.T.L. nr.
929/02.07.2002

B.C. nr.1415/2003

In curs
revizuire

de

O.M.L.P.A.T. nr.
68/N/25.03.1997

B.C. nr.10/1998

O.M.L.P.A.T. nr.
78/N/12.05.1997

B.C. nr.4/1997
B.C. nr.14/1997

68

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic

XIV-6 ST 020-1998

XIV-7 GT 022-1999

XIV-8 ST 023-1999

XIV-9 ST 024-2000

Specificaie
tehnic
privind certificarea de
conformitate a calitii
evilor din oel preizolate.
Ghid
pentru
determinarea
consumurilor tehnologice
considerate pierderi de
gaze naturale din reelele
de transport i distribuie.
Specificaie
tehnic
privind controlul calitii
execuiei sistemelor de
distribuie
a
gazelor
naturale
utiliznd
conducte din polietilen
de
medie
densitate.Cerine
de
calitate. Procedur de
verificare.
Specificaie
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

O.M.L.P.A.T. nr.
22/N/7.04.1999

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C. nr.5/2000

O.M.L.P.A.T. nr.
75/N/05.10.1999
O.M.I.C. nr.
249/17.09.1999

B.C. nr.3-4/2000

O.M.L.P.A.T. nr.
19/N/07.04.2000

B.C. nr.13/2000

O.M.L.P.A.T. nr.

B.C. nr.14-

69

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XIV10

Publicaia n care a aprut

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare Act normativ de
ntar
tehnic
aprobare
e
tehn
ic
privind tehnologiile de
execuie i procedeele de
verificare a sistemelor de
distribuie
a
gazelor
18/N/07.04.2000
naturale, cu conducte din
polietilen.

I 31-1999

XIV11

I 33-1999

XIV12

NP 031-1999

Normativ
pentru
proiectarea i executarea
sistemelor de alimentare
cu
gaze
petroliere
lichefiate (GPL).
Normativ
pentru
exploatarea
sistemelor
de alimentare cu gaze
petroliere
lichefiate
(GPL).
Normativ
pentru
proiectarea, execuia i
exploatarea instalaiilor
de nclzire prin radiaie
de pardoseal.

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

15/2000

O.M.L.P.A.T. nr.
74/N/5.10.1999
O.M.I.C. nr.
248/17.09.1999

B.C. nr.2/2000

O.M.L.P.A.T. nr.
74/N/05.10.1999
O.M.I.C. nr.
248/17.09.1999

B.C. nr.2/2000

O.M.L.P.A.T. nr.
64/N/25.08.1999

B.C. nr.12/2000

70

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XIV13

XIV14

XIV15
XIV16

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
Normativ de proiectare,
executare i exploatare a
sistemelor de alimentare
NP 037/1-1999 cu
gaze
petroliere
lichefiate (GPL) pentru
autovehicule prin staii
independente.
Normativ de proiectare,
execuie i exploatare a
sistemelor de alimentare
NP 037-1999
cu
gaze
petroliere
lichefiate (GPL), pentru
autovehicole.
Ghid
pentru
calculul
necesarului anual de
GP 039-1999
cldur al cldirilor de
locuit.
GP 041-1998
Ghid pentru alegerea,
proiectarea, ntreinerea
i exploatarea sistemelor
i echipamentelor de
siguran din dotarea
instalaiilor de nclzire

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

O.M.L.P.A.T. nr.
72/N/04.10.1999

B.C. nr.1/2000.
Brour IPCT

O.M.L.P.A.T. nr.
73/N/5.10.1999
O.M.I.C. nr.
116/29/24.08.1999

B.C. nr.1/2000

O.M.L.P.A.T. nr.
76/N/05.10.1999

B.C. nr.9/2000

O.M.L.P.A.T. nr.
26/N/07.04.1999

71

B.C. nr.10/2000

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XIV17

XIV18

XIV19

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
cu
ap
avnd
temperatura maxim de
115 gr.C.
Instruciuni
tehnice
pentru executarea i
exploatarea instalaiilor
I 42-1985
de utilizare a energiei
solare pentru prepararea
apei calde de consum.
Ghid
de
proiectare,
execuie i exploatare a
centralelor termice mici.
GP 051-2000

NP 048-2000

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.14/05.03.1985

B.C. nr.8/1985

O.M.L.P.A.T. nr.
50/N/30.06.2000

B.C. nr.6/2001
B.C. nr.13/2000

Normativ
pentru
expertizarea termic i
energetic a cldirilor
O.M.L.P.A.T. nr.
existente i a instalaiilor
324/N/4.12.2000
de nclzire i preparare
a apei calde de consum
aferente acestora.
72

B.C. nr.4/2001
B.C. nr.1617/2006

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XIV20

XIV21

XIV22

XIV23

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
Ghid pentru defalcarea
consumurilor de cldur
pentru
nclzire
i
GT 029-2001
preparare a apei calde
de consum la cldiri de
locuit colective.
Specificaie
tehnic
privind
montarea
i
utilizarea repartitoarelor
ST 046- 2001
pentru consumurile de
cldur ale corpurilor de
nclzire.
Ghid pentru urmrirea
comportrii n exploatare
GT 028-2001
a schimbtoarelor de
cldur din centralele i
punctele termice.
Ghid privind proceduri de
efectuare a msurrilor
necesare
expertizrii
GT 032-2001
termoenergetice
a
construciilor
i
instalaiilor aferente.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

O.M.L.P.T.L. nr.
1.612/02.11.2001

B.C. nr.3/2002

O.M.L.P.T.L. nr.
1.618/02.11.2001

B.C. nr.3/2002

O.M.L.P.T.L. nr.
1.611/02.11.2001

B.C. nr.3/2002

O.M.L.P.T.L. nr.
1.628/02.11.2001

B.C. nr.3/2002

73

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XIV24

XIV25

XIV26
XIV27

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
Soluii
cadru
pentru
reabilitarea
i
SC 006-2001
modernizarea instalaiilor
de nclzire din cldiri de
locuit.
Metodologie
privind
stabilirea
ordinii
de
prioriti a msurilor de
reabilitare
termic
a
cldirilor i instalaiilor
MP 013-2001
aferente. Program cadru
al programului naional
anual de reabilitare i
modernizare termic a
cldirilor i instalaiilor
aferente.
Ghid pentru proiectarea
automatizrii instalaiilor
I 36-2001
din centrale i puncte
termice.
GP 066-2002

Ghid
transformarea

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

O.M.L.P.T.L. nr.
1.625/02.11.2001

B.C. nr.5/2002

O.M.L.P.T.L. nr.
1.626/02.11.2001

B.C. nr.5/2002

O.M.L.P.T.L. nr.
1.614/02.11.2001

B.C. nr.6/2002

pentru O.M.T.C.T. nr.


punctelor 942/02.07.2002
74

B.C. nr.22/2003

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XIV28

XIV29

XIV30
XIV31

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
termice alimentate de la
industrie, n centrale
termice
pentru
ansambluri urbane.
Normativ
de
proiectare,execuie
i
NP 029-2002
exploatare pentru reele
termice
cu conducte
preizolate.
Ghid pentru efectuarea
expertizei
termice
i
energetice a cldirilor de
GT 036-2002
locuit existente i a
instalaiilor de nclzire a
apei calde de consum,
aferente acestora.
Ghid
privind
determinarea suprafeei
GP 067-2002
echivalente
termic
a
corpurilor de nclzire.
Normativ
pentru
NP 058-2002
proiectarea i executarea
sistemelor centralizate de

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

O.M.T.C.T. nr.
940/02.07.2003

B.C. nr.24/2003

O.M.L.P.T.L. nr.
934/02.07.2002

B.C. nr.3/2003

O.M.T.C.T. nr.
941/02.07.2002

B.C. nr.20/2003

O.M.T.C.T. nr.
931/02.07.2002

B.C. nr.21/2003

75

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XIV32

XIV33

XIV34
XIV35

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
alimentare cu energie
termic - reele i puncte
termice.
Normativ
pentru
exploatarea
sistemelor
centralizate
de
NP 059-2002
alimentare cu energie
termic-reele i puncte
termice.
Metodologie
privind
reabilitarea
i
modernizarea anvelopei
i a instalaiilor de
MP 019-2002
nclzire i ap cald de
consum la blocurile de
locuine cu structura din
panouri mari.
Ghid pentru proiectarea
instalaiilor de nclzireGP 056-2000
rcire folosind
ventiloconvectoare.
MP 037-2004
Metodologie
privind
determinrile

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

O.M.L.P.T.L. nr.
926/02.07.2002

B.C. nr.12/2003

O.M.T.C.T. nr.
1.412/26.09.2002

B.C. nr.7/2004

O.M.L.P.A.T. nr.
332/N/08.12.2000

B.C. nr.13/2001
B.C. nr.1/2002

O.M.T.C.T. nr.
711/13.04.2004
76

M.Of., p I, nr.
405/06.05.2004

B.C. nr.9/2007

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XIV36

XIV37

XIV38

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
termografice
n
construcii.
Metodologie
privind
echilibrarea hidraulic a
MP 028-2003
reelelor termice cu ap
cald i ap fierbinte.
Ghid
pentru
determinarea
performanelor
energetice ale instalaiilor
de nclzire i de ap
GT 038-2002
cald de consum din
cldirile social-culturale
existente, n vederea
reabilitrii i modernizrii
acestora.
Normativ
privind
stabilirea performanelor
termo-higro-energetice
NP 060-2002
ale anvelopei cldirilor de
locuit
existente
n
vederea
reabilitrilor
termice.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

O.M.T.C.T. nr.
904/25.11.2003

O.M.L.P.T.L. nr.
937/02.07.2002

O.M.T.C.T. nr.
933/02.07.2002

77

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

M.Of., p I, nr.
867/05.12.2003

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C. nr.18/2006 i
nr. 24/2004

B.C. nr.13/2003

B.C. nr.18/2003

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XIV39

XIV40

XIV41

XIV42

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
Metodologie
privind
stabilirea
ordinii
de
prioritate a msurilor de
MP 012-2001
reabilitare
termic
a
cldirilor social-culturale
i a instalaiilor aferente
acestora.
Ghid pentru instalaiilor
de ventilare i climatizare
GP 057-2000
folosind anemostate sau
fante.
Ghid
tehnic
privind
diagnosticarea regimului
de funcionare i a
GT 017-1997
comportrii n exploatare
a generatoarelor de aer
cu combustibil lichid sau
gazos.
Ghid
tehnic
privind
diagnosticarea regimului
GT 014-1997
de funcionare i a
comportrii n exploatare
a aerotermelor de perete

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

O.M.L.P.T.L. nr.
1.605/02.11.2001

B.C. nr.7/2002 i
Broura IPCT

O.M.L.P.A.T. nr.
335/N/08.12.2000

B.C. nr.13/2001 i
B.C. nr.1/2002.

O.M.L.P.A.T.
nr.134/N/10.11.199
7

B.C. nr.10/2000

O.M.L.P.A.T. nr.
135/N/10.11.1997

B.C. nr.10/2000

78

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XIV43

XIV44

XIV45

XIV46

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
i tavan.
Ghid
tehnic
privind
diagnosticarea regimului
de
funcionare
i
GT 015-1997
comportrii n exploatare
a vaselor de expansiune
nchise.
Ghid
tehnic
privind
diagnosticarea regimului
de funcionare i a
GT 018-1997
comportrii n exploatare
a grupurilor de pompare
echipate cu recipient de
hidrofor.
Ghid
tehnic
privind
diagnosticarea regimului
de funcionare i a
GT 016-1997
comportrii n exploatare
a
aparatelor
de
condiionare de fereastr.
Manual de specificaii
ME 002-1997
privind
instalarea,
exploatarea
i

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

O.M.L.P.A.T. nr.
133/N/10.11.1997

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C. nr.9/2000

O.M.L.P.A.T. nr.
136/N/10.11.1998

B.C. nr.11/2000

O.M.L.P.A.T. nr.
137/N/10.11.1997

B.C. nr.11/2000

O.M.L.P.A.T.
nr.138/N/10.11.199
7

B.C. nr.11/2000

79

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XIV47

XIV48

XIV49

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
mentenana
schimbtoarelor
de
cldur din instalaie.
Specificaie
tehnic
privind certificarea de
conformitate a calitii
ST 018-1997
materialelor
i
echipamentelor
pentru
instalaii
interioare
termice i sanitare.
Instruciuni
tehnice
pentru
proiectarea
instalaiilor de nclzire a
halelor industriale cu
I 26-1973
jeturi de aer limitate
spaial.
I 35-1982

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

O.M.L.P.A.T. nr.
131/N/10.11.1997

B.C. nr.15/1999

Decizia I.G.S.C. nr.


4/10.07.1973

B.C. nr.10/1973

Instruciuni
tehnice Decizia
pentru
proiectarea, I.C.C.P.D.C.
executarea
i nr.67/10.06.1982
exploatarea instalaiilor
de nclzire cu radiatoare
80

B.C. nr.9/1982

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XIV50

XIV51

XIV52

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
din
tabl
de
oel
ROTERM.
Instruciuni
tehnice
pentru
proiectarea
sistemelor de recuperare
I 38-1981
a
cldurii
cu
fluid
intermediar
n
hale
industriale.
Instruciuni
tehnice
pentru proiectarea unor
sisteme de introducerea
I 39-1982
aerului n hale industriale
n
scopul
reducerii
consumului
de
combustibil.
Instruciuni
tehnice
pentru
utilizarea
I 40-1982
convecto-radiatoarelor tip
panou n instalaiile de
nclzire central.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.93/21.07.1981

B.C. nr.12/1981

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.19/19.06.1982

B.C. nr.12/1982

Decizia
I.C.C.P.D.C.
nr.143/30.11.1982

B.C. nr.2/1983

81

Observaii

XV. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de protecie a construciilor i instalaiilor contra
agenilor
Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XV1

XV2

XV3

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
ndrumtor
de
diagnosticarea strii de
degradare i metode de
remediere i protecie
PC 1/1-1993
anticoroziv
a
elementelor din beton
armat degradate prin
coroziune
n
medii
agresive pe baz de clor.
Ghid privind investigarea
i diagnosticarea strii
structurilor din beton
GM 018-2003
armat,
beton
precomprimat i oel
situate n medii agresive.
Ghid privind urmrirea
comportrii n exploatare
GM 017-2003
a construciilor situate n
medii agresive.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

O.M.L.P.A.T. nr.
10/N/07.04.1994

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C. nr. 8/1994

O.M.T.C.T. nr.
1.002/10.12.2003

B.C. nr. 6/2004

O.M.T.C.T. nr.
1.003/10.12.2003

B.C. nr.6/2004

82

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XV4

XV5

XV6

XV7

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
Ghid privind proiectarea,
execuia i asigurarea
calitaii pardoselilor la
GP 013-1996
construcii n care se
desfoar activiti de
producie.
Normativ pentru protecia
contra
coroziunii
a
I 14-1976
construciilor
metalice
ngropate.
Ghid privind execuia
proteciilor
prin
hidrofobizare
a
materialelor
de
GE 030-2014
construcie
aparente
(lemn, beton, crmid,
piatr
natural
i
artificial).
GP 030-1998
Ghid
de
proiectare,
execuie, exploatare i
intervenii
pentru
proteciile
anticorozive
ale
construciilor

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

O.M.T.C.T. nr.
1.003/10.12.2003

B.C. nr. 7/1985

I.G.S.C.
nr.5/11.01.1976

B.C. nr. 2/1976

O.M.D.R.A.P. nr.
223/20.02.2014

O.M.L.P.A.T. nr.
8/N/03.02.1998

83

M.Of., p I, nr.
140/13.03.2014

B.C. nr. 13/1999

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XV8

XV9

XV10

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
exploatate
n
medii
agresive
specifice
industriei de fibre i fire
sintetice.
Ghid de proiectare i
execuie
pentru
realizarea
interveniilor
GP 033-1998
cu betoane polimerice
armate la elemente din
beton armat degradate
prin coroziune.
Ghid
de
proiectare,
execuie i exploatare
privind
protecia
GP 036-1998
anticoroziv a bazinelor
din beton armat destinate
neutralizrii i epurrii
apelor industriale.
P 127-1994
Norme
tehnice
de
proiectare i execuie a
proteciei anticorozive i
izolaiei
termice
la
courile din beton armat

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

O.M.L.P.A.T. nr.
6/N/03.02.1998

O.M.L.P.A.T. nr.
51/N/17.06.1998

O.M.L.P.A.T. nr.
16/N/07.07.1994

84

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C. nr. 13/1999

B.C. nr. 5/1999

B.C. nr. 10/1994

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XV11

XV12

XV13
XV14

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
monolit.
Instruciuni
tehnice
pentru
protecia
elementelor din beton
armat
i
beton
C 170-1987
precomprimat
supraterane n medii
agresive
naturale
i
industriale.
Norme tehnice privind
protecia anticoroziv a
cablurilor i toroanelor
C 225-1987
din oel pentru construcii
cu armturi exterioare i
construcii suspendate.
Ghid privind execuia
lucrrilor de stopare a
igrasiei
pereilor
GE 045-2002
construciilor
cu
membrane
izolatoare
rigide.
GP 121-2013
Ghid
de
proiectare,
execuie privind protecia

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

I.C.C.P.D.C. nr.
41/28.09.1987

B.C. nr. 6/1987

l C.C.P.D.C. nr.
43/28.09.1987

B.C. nr. 6/1987

O.M.L.P.T.L. nr.
1.447/03.10.2002

B.C. nr. 13/2003

O.M.D.R.A.P. nr.
27/10.01.2014
85

M. Of., p I, nr.
120bis/08.02.201

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XV15

XV16

XV17

XV18

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
mpotriva coroziunii.
Ghid privind urmrirea
comportrii n exploatare
GE 054-2006
a proteciilor anticorozive
la construcii din oel.
Msuri de intervenie.
Specificaie
tehnic
privind
proteciile
elementelor
de
ST 049-2006
construcii
din
lemn
mpotriva
agenilor
agresivicerine i criterii
de performan.
Ghid
de
proiectare,
execuie i exploatare a
proteciilor
anticorosive
GP 070-2002
pentru rezervoare din oel
ngropate.
ST 050-2006

Publicaia n care a aprut


Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Act normativ de
aprobare

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

4
O.M.T.C.T. nr.
1.735/21.09.2006

O.M.T.C.T. nr.
1.731/21.09.2006

M. Of., p I, nr.
893
bis/02.11.2006

B.C.nr.22/2006

M.Of., p I ,nr.
932/16.11.2006

B.C.nr.22/2006

O.M.L.P.T.L. nr.
1.580/15.10.2002

Specificaie
tehnic O.M.T.C.T. nr.
privind
utilizarea 1.728/21.09.2006
adezivilor polimerici n
86

B.C. nr. 6/2003

M.Of., p I, nr.
942/22.11.2006

B.C.nr. 23/2006

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XV19

Publicaia n care a aprut

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare Act normativ de
ntar
tehnic
aprobare
e
tehn
ic
construcii.
Instruciuni
tehnice
pentru
prevenirea
i
combaterea buretelui de I.C.C.P.D.C. nr.
C 46-1986
cas
la
materiale 23/27.06.1986
lemnoase
folosite
n
construcii.

87

Monitorul
Oficial al
Romniei
Nr./dat

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

B.C. nr. 7/1986

Observaii

XVI.

Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor geodezice, topografice, fotometrice,


cadastrale
Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

XVI-1

Indicativ
regl
eme
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
Metodologie
privind
executarea lucrrilor de
introducere a cadastrului
imobiliar din localiti.

XVI-2

XVI-3

C 83-1975

Act normativ de
aprobare

O.M.L.P.A.T. nr.
Of.N. Cad. i
Cartografie
90/N/02.06.1997
911-CP/02.06.1997
O.M.L.P.A.T. nr.
Of.N. Cad. i
Cartografie
91/N/02.06.1997
912-CP/02.06.1997

Metodologie
privind
executarea lucrrilor de
introducere a cadastrului
reelelor
edilitare
n
localiti.
ndrumtor
privind
Decizia
executarea trasrii de
M.C.I. nr.
detaliu n construcii.
49/08.12.1975

88

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilo
Monitorul
r
Oficial al
Nr./dat
Romniei

B.C.
nr.7/1997

B.C.
nr.7/1997

B.C.
nr.1/1976

Observaii

XVII.

Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea cldirilor de locuit i social-culturale


Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

XVII-1

XVII-2

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

NP 051-2012

NP 009-1997

XVII-3

NP 010-1997

XVII-4

NP 011-1997

Denumire reglementare
tehnic

Normativ
privind
adaptarea cldirilor civile
i a spaiului urban aferent
la exigenele persoanelor
cu handicap.
Normativ
privind
proiectarea, realizarea i
exploatarea construciilor
pentru case de copii.
Normativ
privind
proiectarea, realizarea i
exploatarea construciilor
pentru coli i licee.
Normativ
privind
proiectarea, realizarea i
exploatarea construciilor
pentru grdinie de copii.

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul Oficial
al Romniei

O.M.D.R.A.P. nr.
M.Of., partea I, nr.
189/12.0 121 bis/05.03.2013
2.2013

B.C. nr.5/2013

O.M.L.P.A.T. nr.
5/N/22.01.1997

B.C. nr.67/1998

O.M.L.P.A.T. nr.
5/N/22.01.1997
O.M.L.P.A.T. nr.
5/N/22.01.1997
89

B.C. nr.67/19
98
B.C. nr.67/1998

Observa
ii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

XVII-5

NP 015-1997

XVII-6

P 41-1973

XVII -7 P 92-1982

XVII-8

XVII-9

XVII-

NP 057-2002

P 101-1978

P 128-1986

Denumire reglementare
tehnic

Normativ
privind
proiectarea i verificarea
construciilor spitaliceti i
a instalaiilor aferente
acestora.
Instruciuni tehnice de
proiectare a spaiilor verzi
pentru localitile urbane.
Normativ privind dotarea
cu ascensoare a cldirilor
de locuit, social-culturale,
de turism i administrative.
Normativ
privind
proiectarea cldirilor de
locuine (indicativ NP 01696).
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea cldirilor de
locuit cu structura de
rezisten din panouri
mari.
Modificri la P 101 1978.
Normativ
pentru

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul Oficial
al Romniei

O.M.L.P.A.T. nr.
4/N/22.01.1997

B.C. nr.13/1998

C.S.E.A.L. nr.
157/21.06.1973

B.C. nr.9/1973

I.C.C.P.D.C nr.
116/30.09.1982

B.C. nr.2/1983

O.M.L.P.T.L. nr.
1.383/24.09.2002

B.C. nr.9/2003

I.C.C.P.D.C. nr.
75/30.07.1978

B.C. nr.5/1979

I.C.C.P.D.C. din
01.10.1985

B.C. nr.3/1987

I.C.C.P.D.C. nr.

B.C. nr.1/1987

90

Observa
ii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

10
XVII11

XVII-

XVII-

XVII-

NP 064-2002

GP 110-2004

GP 089-2003

GP 088-2003

Denumire reglementare
tehnic

proiectarea
cminelor
pentru vrstnici.
Normativ
pentru
proiectarea mansardelor
la cldiri de locuit.
Ghid privind reabilitarea
termic a blocurilor de
locuine cu regim de
nlime pn la P+9E,
realizate dup proiecte tip,
prin
transformarea
acoperiurilor tip teras n
acoperiuri nclinate, cu
amenajarea de poduri
nenclzite sau mansarde.
Ghid privind proiectarea
scrilor i rampelor la
cldiri.
Ghid privind adoptarea
msurilor specifice pentru
accesul persoanelor cu
handicap la monumente
istorice.

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul Oficial
al Romniei

6/24.02.1987
O.M.L.P.T.L. nr.
1.991/12.12.2002

O.M.T.C.T. nr.
364/08.03.2005

O.M.T.C.T. nr.
1.004/10.12.2003
O.M.T.C.T. nr.
914/26.11.2003
91

M. Of., p I, nr.
944/23.12.2002

M.Of., p I ,nr.
1.177bis/27.12.200
5

M.Of.,p I, nr.
917/20.12.2003
M.Of., p I, nr.
867/05.12.2003

B.C. nr.7/2003

B.C. nr.17/2005

B.C. nr.21/2004

B.C. nr.89/2005

Observa
ii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XVII-

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

NP 063-2002

XVII16

NP 002-1997

XVII17

NP 002-1996

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

Normativ privind criteriile


de performan specifice
rampelor i scrilor pentru
circulaia
pietonal
n O.M.L.P.T.L. nr.
construcii.
1.994/13.12.2002

Manualul
pentru
proiectarea i execuia
construciilor demontabile
avnd
durata
de
exploatare limitata pe un
amplasament dat.
Cerine
eseniale.
Normativ
pentru
proiectarea de ansamblu a
slilor de audiie public n
spiritul conceptului de
performan.

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul Oficial
al Romniei

M.Of., p I, nr.
945/23.12.2002
B.C. nr.6/2004
B.C.nr.8-9/2005

O.M.L.P.T.L. nr.
26/24.02.1997

B.C. nr.3/1997

O.M.L.P.A.T. nr.
25/N/03.04.1996

B.C. nr.11/1996

92

Observa
ii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XVII18

XVII19

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

NP 021-1997

Normativ
privind
proiectarea de dispensare
O.M.L.P.A.T. nr.
i policlinici pe baza
115/N/1.09.1997
exigenelor
de
performan.

NP 022-1997

Normativ
privind
proiectarea de cree i
O.M.L.P.A.T. nr.
cree speciale pe baza
117/N/1.09.1997
exigenelor
de
performan.

93

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul Oficial
al Romniei

Ordinul s-a
publica
t n
B.C.
nr.13/2
001 i
normat
ivul n
B.C.
nr.
16/200
1
Ordinul s-a
publica
t n
B.C.
nr.13/2
001 i
normat
ivul n
B.C. nr. 17/2001

Observa
ii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XVII21

XVII22

XVII23

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

NP 023-1997

GP 109-2004

C 47-1986

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

Normativ
privind
proiectarea de cmine de
btrni i handicapai pe O.M.L.P.A.T. nr.
baza
exigenelor
de 118/N/1.09.1997
performan.

Ghid privind reabilitarea i


modernizarea termic a
anvelopei i a instalaiilor O.M.T.C.T. nr.
de nclzire i ap cald
278/23.02.200
de consum, la blocuri de
5
locuine
cu
structur
mixt,
realizate
dup
proiecte tip.
Instruciuni tehnice pentru
folosirea
i
montarea I.C.C.P.D.C.
geamurilor i a altor 14/18.04.1986
produse de sticl n
construcii.
94

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul Oficial
al Romniei

Ordinul s-a
publica
t n
B.C.
nr.13/2
001 i
normat
ivul n
B.C.nr.18/2001

B.C. nr.17/2005

B.C. nr.5/1986

Observa
ii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XVII24

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

I 46-1993

XVII25

P 25-1985

XVII26

P 87-1986

XVIII.
Nr.

Denumire reglementare
tehnic

Instruciuni
privind
proiectarea executarea i
exploatarea reelelor i
instalaiilor de televiziune
prin cablu.
Normativ pentru reeaua
cultural.
Normativ
pentru
proiectarea
cminelor
culturale.

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul Oficial
al Romniei

O.M.L.P.A.T. nr.
17/N/23.04.1993

B.C.nr.12/1993

C.C.E.S. nr.
94/27.02.1985
C.C.E.S. nr.
171/15.04.1987

B.C. nr.8/1985

Observa
ii

B.C. nr.2/1987

Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor industriale, agrozootehnice i de irigaii


Reglementarea tehnic

Publicaia n care a aprut

95

crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

XVIII-1 P 17-1985

XVIII-2 P 71-1986

XVIII-3 P 117-1983

XVIII-4 NP 004-2003

XVIII-5 GP 107-2004

Denumire reglementare
tehnic

Normativ
privind
proiectarea staiilor de
ncrcare a bateriilor de
acumulatoare
pentru
electrovehicule.
Normativ de proiectare
privind iluminatul natural
n cldiri industriale.
Norme tehnice privind
proiectarea
spaiilor
social-sanitare
pentru
construcii industriale.
Normativ
pentru
proiectarea, executarea,
exploatarea, dezafectarea
i postutilizarea staiilor de
distribuie a carburanilor
la autovehicule.
(revizuire i comasare cu
NP 004/1-99)
Ghid privind proiectarea
depozitelor de deeuri cu
materiale geosintetice .

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

I.C.C.P.D.C. nr.
18/04.04.1985

B.C.nr.9/1985

I.C.C.P.D.C. nr.
53/20.12.1986

B.C. nr.11/1986

I.C.C.P.D.C. nr.
18/31.03.1983

B.C. nr.56/1983

O.M.T.C.T. nr.
174 /15.02.2005
O.M.T.C.T. nr.
1.395/26.07.2006
modific anexa la
O.M.T.C.T. nr.
174/2005
O.M.T.C.T. nr.
276/23.02.2005
96

M.Of., p I, nr.
34 bis/13.01.2006
M.Of., pI, nr.
680/08.08.2006
M.Of., p I,
nr.448bis/
26.05.2005

B.C. nr.3/2006

Observa
ii

XIX.

Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor hidrotehnice, amenajrilor i


regularizrilor de ruri
Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

XIX-1

GE 027-1997

XIX-2

GE 049-2002

XIX-3

NP 076-2013

XIX-4

GP 076-2002

Denumire reglementare
tehnic

Ghid pentru proiectarea i


execuia
lucrrilor
de
aprare i consolidare a
taluzurilor la canale i
diguri.
Ghid
de
execuie,
exploatare i postutilizare
a construciilor de captare
din apa subteran, pentru
asigurarea
parametrilor
funcionali.
Normativ de proiectare,
executie si evaluare la
aciuni
seismice
a
lucrrilor hidrotehnice din
frontul barat.
Ghid de proiectare privind
sigurana n exploatare a
lucrrilor de consolidare
costier.

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

O.M.L.P.A.T. nr.
53/N/11.03.1997

B.C. nr.12/2001

O.M.T.C.T. nr.
1.409/26.09.2002

O.M.D.R.A.P. nr.
3.102/04.09.2013

O.M.L.P.T.L. nr.
1.710/17.10.2002
97

B.C. nr.19/2003

M.Of., p I, nr.
723bis/25.11.201
3
B.C.nr.7/2003

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

XIX-5

GE 048-2002

XIX-6

MP 023-2002

XIX-7

NP 078-2002

XIX-8

NP 077-2002

Denumire reglementare
tehnic

Ghid privind ntreinerea i


exploatarea n siguran a
construciilor i instalaiilor
de la prizele de ap .
Metodologie
privind
determinarea
infiltraiilor la baraje
si diguri de pmnt,
canale de navigaie
si canalizri prin
msurtori
de
termometrie
in
foraje.
Normativ de proiectare
privind
protecia
cheiurilor
la
acostarea navelor.
Normativ de proiectare
antiseismic
a
construciilor
de
acostare
gravitaional.

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

O.M.L.P.T.L. nr.
1.713/17.10.2002

B.C.nr.7/2003

O.M.L.P.T.L. nr.
1.715/17.10.2002

B.C. nr.7/2003

O.M.T.C.T. nr.
1.711/17.10.2002

B.C. nr.1617/2003

O.M.T.C.T. nr.
1.765/23.10.
2002

B.C. nr.1617/2003

98

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

Ghid
XIX-9

GE 050-2002

XIX-10 NP 087-2003

XIX-11 NP 090-2003
XIX-12 GP 086-2003

de elaborare a
coninutului cadru al
evalurii impactului
asupra mediului a
activitilor
privind
amenajrile portuare
si cile navigabile.
Normativ pentru urmrirea
comportrii
construciilor
hidrotehnice.
Normativ
pentru
instrumentarea
seismic a barajelor.

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

Ghid

O.M.T.C.T. nr.
1.712/17.10.
2002

O.M.T.C.T. nr.
645/23.10.2003
O.M.T.C.T. nr.
644/23.10.2003

pentru stabilirea O.M.T.C.T. nr.


parametrilor
de 643/23.10.2003
calcul ai valurilor de
vnt
pentru
determinarea aciunii
asupra construciilor
portuare, maritime i
fluviale.
99

B.C. nr.1617/2003

M.Of., p I, nr.
771/04.11.2003

M.Of., p I, nr.
771/04.11.2003

B.C. nr. 13/2004

B.C.nr.13/2004
B.C. nr.15/2004

Ordin n:
M.Of., p I, nr.
786/07.11.2003

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

Ghid
XIX-13 GP 084-2003
XIX-14 GP 085-2003

XIX-15 GP 103-2004

XIX-16 NP 106-2004

XIX-17 GT 064-2011

XIX-18 NP 132-2011

pentru
dimensionarea
pragurilor de fund pe
cursurile de ap.
Ghid pentru proiectarea
cilor navigabile.
Ghid de proiectare i
execuie privind realizarea
i
meninerea
prin
nnisipare
artificial
a
plajelor.
Normativ
privind
proiectarea
porturilor
fluviale.
Ghid privind echiparea
construciilor hidrotehnice
de retenie cu aparatur
de msur i control.
Normativ privind analiza i
evaluarea riscului asociat
barajelor.

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

O.M.T.C.T. nr.
642/23.10.2003

Ordin n:
M.Of., p I, nr.
786/07.11.2003

O.M.T.C.T. nr.
641/23.10.2003

M.Of., p I, nr.
786/07.11.2003

O.M.T.C.T. nr.
162/15.02.2005
O.M.T.C.T. nr.
160/15.02.2005
O.M.D.R.T. nr.
256/06.02.2012
O.M.D.R.T. nr.
1.640/03.09.2012

100

M. Of. nr. 334


bis/20.04.2005

B.C.nr.2/2004
B.C. nr.1718/2004
B.C.nr.5/2006

M. Of., p I, nr.
332bis/20.04.200 B.C. nr.4/2005
5
M. Of., p I ,
nr.129bis/
22.02.2012
M. Of., p I ,
nr.659 bis/
18.09.2012

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

XIX-19 NP 129-2011

XIX-20 NP 131-2011

XIX-21 NP 130-2013

Denumire reglementare
tehnic

Normativ privind stabilirea


debitelor
i volumelor
maxime pentru calculul
construciilor hidrotehnice
de retentie.
Normativ
privind
evaluarea
strii
de
siguran a digurilor de
aprare
mpotriva
inundaiilor.
Normativ privind stabilirea
ncrcrilor i gruprilor de
ncrcri
pentru
construciile hidrotehnice
de retenie.

Act normativ de
aprobare

O.M.D.R.T. nr.
1.752/21.09.2012

O.M.D.R.T. nr.
1.749/21.09.2012

O.M.D.R.A.P. nr.
2.363/24.07.2013

101

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

M. Of., p I , nr.
784bis/21.11.201
2
M.Of., p I, nr.
784bis/21.11.201
2
M.Of., p I, nr. 586
bis /16.09.2013
B.C. nr.15/2013

Observaii

XX.

Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea organizrii lucrrilor de construcii-montaj


Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

XX-1

C 16-1984

XX-2

P 82-1986

XX-3

PCC 0021999

Denumire reglementare
tehnic

Normativ pentru realizarea


pe timp friguros a lucrrilor
de
construcii
i
a
instalaiilor aferente.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea executarea i
ntreinerea drumurilor de
antier.
Proceduri pentru atestarea
conformitatii
produselor
destinate constructiilor la
furnizor: produse pentru
stingerea incendiilor.

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

I.C.C.P.D.C. nr.
92/14.12.1984

B.C. nr.6/1985

I.C.C.P.D.C. nr.
15/07.05.1986

B.C. nr.5/1986

O.M.L.P.A.T. nr.
158/N/6.07.2000

102

B.C. nr.8/2001

Observaii

XX-4

XXI.

GE 031-1997

Ghid metodologic pentru


revizuirea normelor de
consumuri
medii
de
resurse pe articole de
O.M.L.P.A.T. nr.
deviz pentru lucrri de
76/N/05.05.1997
construcii-montaj, inclusiv
instalaiile
aferente
construciilor, ct i pentru
lucrri de reparaii.

Reglementri tehnice privind verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii


Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

XXI-1

B.C. nr.11/1997

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehni
c
GT 019-1998

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

Ghid de redactare a
hrilor
de
risc
la
O.M.L.P.A.T. nr.
alunecare a versanilor
80/N/19.10.1998
pentru
asigurarea
stabilitii construciilor.

103

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

B.C. nr.6/2000

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

XXI-2

XXI-3

XXI-4

XXI-5

XXI-6

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehni
c

C 26-1985

I 27-1982

C 54-1981

C 56-2002

C 56 -1985

Denumire reglementare
tehnic

Normativ
pentru
ncercarea betonului prin
metode nedistructive.

Act normativ de
aprobare

I.C.C.P.D.C.
11/22.02.1985
Anexa cu
completri
I.C.C.P.D.C. nr.
19/17.04.1987
I.C.C.P.D.C. nr.
78/10.06.1982
I.C.C.P.D.C.
Decizie nr.
56/28.09.1988
I.C.C.P.D.C.
Decizia nr.
106/1.09.1979

Instruciuni tehnice privind


stabilirea clasei de calitate
a mbinrilor sudate de
conducte tehnologice.
cu Completri I 27 - 1982
Instruciuni tehnice pentru
ncercarea betonului cu
ajutorul carotelor.
Normativ
pentru
verificarea
calitii
i
recepia
lucrrilor
de O.M.T.C.T. nr.
instalaii
aferente 900/25.11.2003
construciilor.
Normativ pentru
verificarae calitii i

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

Decizia
I.C.C.P.D.C.
104

B.C. nr.8/1985
B.C. nr.2/1987

B.C. nr.10/1982
B.C. nr.5/1988
B.C. nr.2/1982
M.Of.,pI, nr.
877/10.12.2003

B.C. nr. 1920/2004

B.C. nr.1-2/1986

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehni
c

XXI-7

P 130-1999

XXI-8

C 150-1999

XXI-9

C 180-1988

XXI-10 C 200-1981

XXI-11 C 204-1980

Denumire reglementare
tehnic

recepia lucrrilor de
construcii i instalaii
aferente.
Normativ
privind
comportarea n timp a
construciilor.
Normativ privind calitatea
mbinrilor sudate din oel
ale construciilor civile,
industriale i agricole.
Instruciuni tehnice pentru
controlul
compactrii
pmnturilor prin metode
radiometrice.
Instruciuni tehnice pentru
controlul calitii betonului
n construcii ngropate
prin metoda carotajului
sonic.
Normativ cadru privind
verificarea
calitii
lucrrilor de montaj al
utilajelor i instalaiilor

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

nr.61/30.10.1985
O.M.L.P.A.T. nr.
57/N/18.08.1999

B.C. nr.1/2000

O.M.L.P.A.T. nr.
81/N/05.10.1999

B.C. nr.7/2000

I.C.C.P.D.C. nr.
38/08.06.1988

B.C. nr.2/1988

I.C.C.P.D.C. nr.
162/22.12.1981

B.C. nr.6/1982

I.G.S.I.C. i
I.C.C.P.D.C. nr.
31/21.11.1980

B.C. nr.5/1981

105

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehni
c

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

tehnologice
pentru
obiective de investiii.

XXI-12 C 205-1981

XXI-13 C 220-1985

XXI-14 C 231-1989

Instruciuni tehnice privind


ncercarea in situ prin
ncrcri statice, conform
STAS
1336-1980
a
construciilor
civile
i
industriale.
Instruciuni tehnice privind
verificarea abaterilor de la
forma geometric i a
calitii custurilor sudate
ale rezervoarelor din oel
cilindrice verticale pentru
depozitarea ieiului i
produselor
petroliere
lichide.
Instruciuni tehnice privind
folosirea
metodei
semidistructive
prin
smulgere de pe suprafaa
de
determinare
a

I.C.C.P.D.C. nr.
97/11.07.1981

B.C. nr.1/1982

I.C.C.P.D.C. nr.
33/14.06.1985

B.C. nr.9/1985

I.C.C.P.D.C. nr.
44/30.12.1989

B.C. nr.1/1991

106

Observaii

Reglementarea tehnic
Nr.
crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehni
c

XXI-15 C 236-1991

XXI-16 C 244-1993

XXI-17 C 247-1993

Denumire reglementare
tehnic

rezistenei betonului n
lucrare.
Instruciuni tehnice privind
folosirea
metodei
semidistructive
prin
smulgere din profunzime
la determinarea rezistenei
betonului din lucrare.
Ghid pentru inspectare i
diagnosticare
privind
durabilitatea construciilor
din
beton
armat
i
precomprimat.
ndrumtor cadru privind
exploatarea i ntreinerea
cldirilor de locuit din
mediu urban aflate n
proprietatea
autoritilor
publice.

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

O.M.L.P.A.T. nr.
17/N/14.12.1991

B.C. nr.3/1992

O.M.L.P.A.T. nr.
20/N/12.05.1993

B.C. nr.
9/1993

O.M.L.P.A.T. nr.
21/N/27.05.1993

107

B.C. nr.
10/1993

Observaii

XXII -Reglementri tehnice privind lucrrile de reparaii, ntreinere i postutilizare a construciilor


Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
regl
em
ent
are
teh
nic

XXII-1

NE 005-1997

XXII-2

NE 006-1997

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

Normativ
privind
postutilizarea
ansamblurilor,
subansamblurilor
i
O.M.L.P.A.T. nr.
elementelor componente
81/N/20.05.1997
ale
construciilor.
Intervenii la nvelitori i
acoperiuri
(terase
i
arpante).
Normativ
privind O.M.L.P.A.T. nr.
108

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul Oficial
al Romniei

B.C. nr. 11/1997

B.C. nr. 14/1997

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
regl
em
ent
are
teh
nic

XXII-3

NE 007-1997

XXII-4

GE 032-1997

XXII-5

NP 035-1999

Denumire reglementare
tehnic

postutilizarea
ansamblurilor,
subansamblurilor
i
elementelor componente
ale
construciilor.
Intervenii
la
compartimentrile spaiilor
interioare.
Ghid privind postutilizarea
ansamblurilor,
subansamblurilor
i
elementelor componente
ale
construciilor.
Intervenii
la nchideri
exterioare.
Normativ
privind
executarea lucrrilor de
ntreinere i reparaii la
cldiri
i
construcii
speciale.
Normativ
privind
postutilizarea

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul Oficial
al Romniei

80/N/20.05.1997

O.M.L.P.A.T. nr.
79/N/20.05.1997

B.C. nr. 13/1997

O.M.L.P.A.T. nr.
116/N/01.09.1997

B.C. nr. 11/1999

O.M.L.P.A.T. nr.
82/N/05.10.1999

B.C. nr.9/2000

109

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
regl
em
ent
are
teh
nic

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul Oficial
al Romniei

ansamblurilor,
subansamblurilor
i
elementelor componente
ale
construciilor.
Intervenii la structuri.
XXII-6

P 95-1977

XXII-7

C 149-1987

XXII-8

C 203-1991

I.C.C.P.D.C.
Normativ
tehnic
de 148/16.09.1977
reparaii capitale la cldiri sau
i construcii speciale.
O.M.L.P.A.T. nr.
12/N/17.06.1994
Instruciuni tehnice privind
procedeele de remediere
I.C.C.P.D.C. nr.
a
defectelor
pentru
38/21.08.1987
elementele de beton i
beton armat.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea i execuia
lucrrilor de mbuntire
O.M.L.P.A.T. nr.
a izolaiei termice i de
4/N/17.04.1991
remediere a situaiilor de
condens la pereii cldirilor
existente.
110

B.C. nr.11/1977,
B.C. nr. 8/1994 i
B.C. nr. 9/1994

B.C nr.5/1987

B.C. nr.6/1991

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
regl
em
ent
are
teh
nic

XXII-9

MP 031-2003

XXII10

MP 029-2003

XXII11

GT 061-2003

XXII-

MP 030-2003

Denumire reglementare
tehnic

Metodologie
privind
programul de urmrire n
timp
a
comportrii
construciilor din punct de
vedere
al
cerinelor
funcionale.
Metodologie
privind
executarea hidroizolaiei
cu materiale compozite la
zidrii
de
piatr
cu
emplecton pentru cldiri
de patrimoniu.Studiu de
caz:
Biserica
Sfntul
Nicolae
Fctorul
de
Minuni-Mnstirea
Popui.
Ghid privind identificarea
i clasificarea defectelor la
tunelurile pentru ci de
comunicaie.
Metodologie
pentru

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul Oficial
al Romniei

O.M.T.C.T. nr.
1.010/10.12.2003

M.Of., p I, nr.
920/22.12.2003

O.M.T.C.T. nr.
1.008/10.12.2003

O.M.T.C.T. nr.
1.005/10.12.2003
O.M.T.C.T. nr.
111

M.Of., p I, nr.
915/20.12.2003

M.Of., p I, nr.
917/20.12.2003

B.C. nr. 2/2004

B.C. nr.23/2004

B.C. nr. 23/2004

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

Indicativ
regl
em
ent
are
teh
nic

12

XXII13

GP 079-2003

XXII14

MP 027-2003

Denumire reglementare
tehnic

consolidarea
stratului
suport (zidrie, tencuieli)
i tratamentul suprafeelor
pictate la construciile
vechi cu valoare de
patrimoniu, n condiii de
umiditate
excesiv
i
existena
biodegradrii.Studiu
de
caz:
Biserica
Sfntul
Nicolae
Fctorul
de
Minuni-Mnstirea
Popui.
Ghid privind proiectarea i
execuia
consolidrii
structurilor n cadre din
beton armat cu perei
turnai in situ.
Metodologie
privind
evaluarea caracteristicilor
fizico-mecanice reziduale
ale betonului armat supus

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul Oficial
al Romniei

M.Of.,p I, nr.
922/22.12.2003
1.009/10.12.2003

O.M.T.C.T. nr.
305/16.09.2003

O.M.T.C.T. nr.
308/16.09.2003
112

B.C. nr.9/2004

M.Of., p I, nr.
670/23.09.2003

M.Of., p I , nr.
670/23.09.2003

B.C.nr.15/2004

B.C. nr.1718/2004

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

XXII15

Indicativ
regl
em
ent
are
teh
nic

GE 003-1996

XXII16

ST 003-1996

XXII17

GT 052-2002

XXII-

NP 103-2004

Denumire reglementare
tehnic

la incendii.
Ghid
de
utilizare
a
materialelor plastice (tip
AEROLYTE) n procesul
de sablare n cadrul
lucrrilor de reabilitare a
construciilor.
Specificaie tehnic privind
criteriile i nivelele de
performan
ale
materialelor de sablare
folosite pentru reabilitarea
construciilor i pentru
asigurarea
calitii
acestora.
Ghid privind investigarea
strii
tehnice
a
rezervoarelor,
decantoarelor
i
metantancurilor
n
exploatare.
Normativ de proiectare

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul Oficial
al Romniei

O.M.L.P.A.T. nr.
53/N/15.07.1996

B.C. nr.8/1997

O.M.L.P.A.T. nr.
56/N/15.07.19
96

B.C. nr. 14/1997

O.M.T.C.T. nr.
965/02.12.2003

B.C. nr. 1/2004

O.M.T.C.T. nr.

B.C. nr.6/2005

113

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr.
crt.

18

Indicativ
regl
em
ent
are
teh
nic

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

pentru
lucrrile
de
reparaii i consolidare ale
181/15.02.2005
podurilor
rutiere
n
exploatare.

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul Oficial
al Romniei

M.Of., p I, nr.
434bis/23.05.2005

XXIII.Reglementri tehnice privind folosirea i repararea utilajelor pentru construcii-montaj

114

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

XXIII-1

GE 001-1996

XXIII-2

U 3-1989

XXIII-3

XXIII-4

IM 004-1996

ST 006-1996

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ
de aprobare

Ghid de utilizare pentru


nacele
suspendate
pe
cabluri.
Instruciuni tehnice pentru
repararea utilajelor folosite
n construcii din codurile
42, 611-5 i 650-658, prin
sistemul de nlocuire a
subansamblurilor.
Metodologia
privind
elaborarea cerinelor pentru
mijloace
tehnice
i
echipamente utilizate la
executarea lucrrilor de
construcii.
Specificaie tehnic privind
criteriile i nivelele de
performan
ale
echipamentelor
pentru
lucrri de beton pentru
asigurarea
calitii
construciilor, a proteciei

O.M.L.P.A.T. nr.
57/N/15.07.199
6

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

B.C. nr.4/1997

I.C.C.P.D.C. nr.
22/26.06.1989

B.C. nr.2/1989

O.M.L.P.A.T. nr.
45/N/15.07.199
6

B.C. nr.1/1997

O.M.L.P.A.T. nr.
47/N/15.07.199
6

115

B.C. nr.14/1997

Observai
i

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXIII-5

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

ST 007-1996

XXIII-6

XXIII-7

U 10-1980

Denumire reglementare
tehnic

vieii,
a
asigurrii
n
exploatare i a proteciei
mediului ambiant.
Specificaie tehnic privind
criteriile i nivelele de
performan
ale
echipamentelor
pentru
lucrri de finisaj, pentru
asigurarea
calitii
construciilor, a proteciei
vieii i a sntii, a
siguranei n exploatare i a
proteciei mediului ambient.
Metodologia de calcul a
produciei
echivalente
realizate de mainile i
utilajele de construcii i a
gradului de mecanizare a
lucrrilor de construcii.
Normativ privind dotarea cu
maini, scule i dispozitive
a muncitorilor n construcii.

Act normativ
de aprobare

O.M.L.P.A.T. nr.
49/N/15.07.199
6

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

B.C. nr.2/1997

I.C.C.P.D.C. nr.
62/30.10.1985

B.C. nr.12/1985

I.C.C.P.D.C. nr.
3/5.02.1981

B.C. nr.6/1981

116

Observai
i

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXIII-8

XXIII-9

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

U 11-1987

NE 003-2004

XXIII-10 GE 002-1996
XXIII-11 C 214-1983
XXIII-12 GE 002-1996
XXIII-13 U 6-1978

Denumire reglementare
tehnic

Normativ
de
personal
pentru
activitatea
de
mecanizare a lucrrilor de
construcii.
Normativ privind asigurarea
cerinelor de calitate a
construciilor
printr-o
mentenan eficient a
mainilor i utilajelor de
construcii, revizuire NE
003-1997.
Ghid de utilizare pentru
minibetoniere
care
se
deplaseaz pe enile de
cauciuc.
ndrumtor pentru utilizarea
dispozitivului FINT 2.
Ghid de utilizare pentru
minibetoniere
care
se
deplaseaz pe enile de
cauciuc.
Normativ
privind
lucrul

Act normativ
de aprobare

I.C.C.P.D.C. nr.
50/23.11.1987

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

B.C. nr.7/1987

O.M.T.C.T. nr.
1.072/2004

M.L.P.A.T. nr.
54/N/15.07.199
6

B.C. nr.4/1997

I.C.C.P.D.C. nr.
68/30.07.1983

B.C. nr.11/1983

O.M.L.P.A.T. nr.
54/N/15.07.199
6

B.C. nr.4/1997

I.C.C.P.D.C. nr.

B.C. nr.5/1979

117

Observai
i

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

XXIII-14 U 8-1982

XXIII-15

U 9-1982

XXIII-16 U 9/2-1985

Denumire reglementare
tehnic

utilajelor de construcii pe
timp friguros.
Normativ
privind
consumurile
medii
de
combustibil, lubrifiani i
materiale de ntreinere
pentru utilaje de construcii.
Normativ pentru repararea
mainilor,
utilajelor
i
instalaiilor
pentru
construcii cod 42; 611.5;
65.
Normativ
privind
ntreinerea i repararea
uneltelor,
sculelor
i
dispozitivelor folosite n
construcii.

Act normativ
de aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

177/27.12.1978
I.C.C.P.D.C. nr.
111/21.09.1982
I.C.C.P.D.C. din
10.10.1984

B.C. nr.1/1983
B.C. nr.4/1985

I.C.C.P.D.C nr.
110/21.09.1982

B.C. nr.1/1983

I.C.C.P.D.C. nr.
29/27.05.1985

B.C. nr.9/1985

118

Observai
i

XXIV. Reglementri tehnice privind cerinele stabilite prin Legea nr. 10/1995
Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXIV-1

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

NP 068-2002

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

Normativ
privind
proiectarea cldirilor civile O.M.L.P.T.L. nr.
din punct de vedere al 1.576/15.10.2002
cerinei de siguran n
119

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

B.C nr.13/2003

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

XXIV-2

RRS 1-1994

XXIV-3

NC 001-1999

XXIV-4

PCC 0031999

XXIV-5

NP 006-1996

XXIV-6

NP 008-1997

Denumire reglementare
tehnic

exploatare.
Regulament
privind
metodologia de inventariere
a construciilor tip cldire
din fondul construit existent
din punct de vedere al
riscului seismic.
Normativ cadru privind
detalierea
coninutului
cerinelor
stabilite
prin
Legea 10/1995.
Proceduri pentru atestarea
conformitii
produselor
destinate construciilor la
furnizor: ancoraje i blocaje
pentru
precomprimarea
betonului.
Normativ de proiectare a
slilor
aglomerate
cu
vizitatori.
Cerinele
utilizatori.
Normativ privind igiena

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

O.M.L.P.A.T. nr.
30/N/06.10.1994

B.C. nr.6/1995

O.M.L.P.A.T. nr.
222/N/27.09.2000

B.C. nr.1/2001

O.M.L.P.A.T. nr.
157/N/06.07.2000

Ordinul n
B.C.
nr.13/2001
B.C. nr.1415/2000

O.M.L.P.A.T. nr.
85/N/5.12.1996

B.C. nr. 2/1997

O.M.L.P.A.T. nr.

B.C. nr.

120

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXIV-7

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

MP 008-2000

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

compoziiei aerului n spaii


cu diverse destinaii, n
funcie
de
activitile 6/N/22.01.1997
desfurate n regim de
iarn-var.
Manual
privind
exemplificri, detalieri i
soluii
de
aplicare
a O.M.L.P.A.T. nr.
prevederilor normativului de 31/N/22.05.2000
siguran la foc P 1181999.

XXIV-8

P 118-1999

Normativ de siguran la
O.M.L.P.A.T. nr.
foc a construciilor.
27/N/07.04.1999

XXIV-9

NP 073-2002

Norme

de

prevenire

i O.M.L.P.T.L. nr.
121

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

Observaii

10/1997

B.C. nr.8/2001

B.C. nr.7/1999
Brour
I.P.C.T.

B.C.nr.4/2003

se va avea
n vedere
OMDLPL/
OMIRA nr.
269/4312008
publicat in
M.Of., P I nr.
313 din
22/04/2008

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

stingere
a
incendiilor
specifice activitilor din
domeniul lucrrilor publice,
1.992/13.12.2002
transporturilor i locuinei.

XXIV-10

XXIV-11 GT 024-1999

XXIV-12 GE 040-1999

Regulamentul
privind
protecia i igiena muncii n
construcii.
Ghid privind procedura de
verificare
a
mbinrilor
sudate
la
materiale
termoplastice (distructive i
nedistructive). Cerine de
calitate.
Ghidul primarului i al
consilierilor locali. Soluii
constructive
pentru
realizarea locuinelor n
mediul rural cu respectarea
cerinelor din legea10/1995.

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

M.Of., p I, nr.
944/23.12.2002

M.L.P.A.T. nr.
9/N/15.03.1993

B.C. nr.58/1993

O.M.L.P.A.T. nr.
20/N/07.04.2000

Ordin n:
B.C.
nr.13/2001 i
B.C. nr.5/2003
B.C.nr.5/2003

O.M.L.P.A.T. nr.
28/N/07.04.1999

B.C. nr.
14/1999

122

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

XXIV-13 ST 040-2000

XXIV-14 C 58-1996

XXIV-15 P 136-1995
XXIV-16 C 253/0-1994

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

Specificaie tehnic pentru


sisteme de stingere a
O.M.L.P.A.T. nr.
incendiilor
folosind
342/N/19.12.2000
generatoare de aerosoli tip
FIREPRO.
Sigurana la foc. Norme
tehnice pentru ignifugarea
materialelor i produselor
O.M.L.P.A.T. nr.
combustibile din lemn i
24/N/03.04.1996
textile
utilizate
n
construcii.
Principii generale privind
metodologia de zonare
geotehnic a teritoriului
Romniei.
Instruciuni
tehnice
de
proiectare i executare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

Ordin n:
B.C.nr.2/2001
Reglementare
a
nB
.C.
nr.
6/2
001
B.C.
nr.10/
1996

O.M.L.P.A.T. nr.
4/N/31.01.1995

B.C.
nr.10/1995

O.M.L.P.A.T. nr.
24/N/25.08.1994

B.C. nr.7/1995

123

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

XXIV-17 C 253/1-1994

XXIV-18 GP 063-2001

Denumire reglementare
tehnic

privind
organizarea
camerelor curate utilizate n
domeniul sntii (spitale,
laboratoare i industria
farmaceutic).
Instruciuni
tehnice
de
proiectare i execuie a
elementelor de construcii
i de instalaii pentru
camere curate utilizate n
domeniul sntii (spitale,
laboratoare i industria
farmaceutic).
Ghid pentru proiectarea,
executarea i exploatarea
dispozitivelor i sistemelor
de evacuare a fumului i a
gazelor
fierbini
din
construcii, n caz de
incendiu.

Act normativ de
aprobare

O.M.L.P.A.T. nr.
24/N/25.08.1994

O.M.L.P.T.L. nr.
1.615/02.11.2001

124

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

B.C. nr.7/1995

B.C. nr.6/2002

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

XXIV-19 GT 030-2001
XXIV-20 GP 069-2002

XXIV-21 NP 071-2002

XXIV-22

P 118/2-2013

XXIV-23 NP 079-2002

XXIV-24 GT 049-2002

Denumire reglementare
tehnic

Ghid de evaluare a riscului


de incendiu i a siguranei
la foc la sli aglomerate.
Ghid de proiectare pentru
instalaii de stingere a
incendiilor cu cea de ap.
Normativ
privind
proiectarea construciilor i
instalaiilor speciale privind
prevenirea i stingerea
incendiilor.
Normativ privind
securitatea la incendiu a
construciilor, Partea a-II-aInstalaii de stingere.
Normativ privind cerinele
de calitate pentru uniti
funcionale
de
cazare
(camere,
garsoniere i
apartamente) din cldiri
hoteliere.
Ghid de evaluare a riscului

Act normativ de
aprobare

O.M.L.P.T.L. nr.
1.613/02.11.2001

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

B.C. nr.6/2002

O.M.L.P.T.L. nr.
1.056/26.07.2002

B.C. nr.4/2003

O.M.L.P.T.L. nr.
1.065/30.07.2002

B.C.
nr.14/2002

O.M.D.R.A.P. nr.
2.463/08.08.2013

M. Of., p I, nr.595
B.C. nr.2/2013
bis/24.09.2013

O.M.L.P.T.L. nr.
1.503/09.10.2002

B.C.
nr.12/2003

O.M.L.P.T.L. nr.

B.C. nr.1/2004

125

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

de incendiu i a siguranei
la foc pentru cldiri n
2.003/16.12.2002
domeniul sntii.

XXIV-25 GT 050-2002

XXIV-26 NP 065-2002

XXIV-27 GP 055-2000

XXIV-28 NP 046-2000

Ghid de evaluare a riscului


de incendiu i a siguranei
la foc pentru cmine de
btrni i persoane cu
handicap.
Normativ
privind
proiectarea
slilor
de
sport(unitatea funcional
de baz) din punct de
vedere al cerinelor Legii
10/1995.
Ghid pentru verificarea la
foc
a
elementelor
structurale ale construciilor
din oel.
Normativ pentru verificare
la foc a elementelor
structurale ale construciilor

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

Ordin n:M.Of., p
I,
nr.945/23.12.200
2

O.M.T.C.T. nr.
2.002/16.12.2002

O.M.L.P.T.L. nr.
1.993/13.12.2002

B.C. nr.1/2004

M.Of., p I,
nr.944/
23.12.2002

B.C. nr.2/2003

O.M.L.P.A.T. nr.
262/N/02.11.2000

B.C.
nr.10/2001

O.M.L.P.A.T. nr.
263/N/02.11.2000

B.C.nr.10/2001

126

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

XXIV-29 NP 066-2002

XXIV-30 GT 058-2003

XXIV-31 GT 059-2003

Denumire reglementare
tehnic

din oel.
Normativ
privind
proiectarea
terenurilor
sportive i stadioanelor
(unitatea funcional de
baz) din punct de vedere
al cerinelor Legii nr.
10/1995.
Ghid privind criteriile de
performanta ale cerintelor
de calitate conform Legii
nr.10/1995 privind calitatea
n
construcii,
pentru
instalaii
de
ventilareclimatizare.

Act normativ de
aprobare

O.M.L.P.T.L. nr.
1.995/13.12.2002

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

M.Of., p I, nr.
945/23.12.2002

B.C. nr.9/2004

M.O., p I, nr.
877/10.12.2003
O.M.T.C.T. nr.
902/25.11.2003

Ghid privind criteriile de


performan ale cerinelor
O.M.T.C.T. nr.
de calitate conform Legii
903/25.11.2003
nr.10/1995 privind calitatea
n
construcii,
pentru
instalaiile electrice din
127

B.C. nr.
22/2004

M.O., p I, nr.
867/5.12.2003
B.C.
nr.22/2004

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

XXIV-32 GT 060-2003

XXIV-33 GT 051-2002

XXIV-34 GT 063-2004

Denumire reglementare
tehnic

cldiri.
Ghid privind criteriile de
performan ale cerinelor
de calitate conform Legii
nr.10/1995 privind calitatea
n
construcii,
pentru
instalaiile
de
nclzire
central.
Ghid de interpretare a
cerinelor eseniale ale
construciei n vederea
stabilirii adecvrii la o
utilizare
prevzut
a
produselor
pentru
construcii.
Ghidul
criteriilor
de
performan a cerinelor de
calitate conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea n
construcii pentru instalaii
sanitare din cldiri.

Act normativ de
aprobare

O.M.T.C.T. nr.
901/25.11.2003

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

M.Of., p I, nr.
877/10.12.2003

O.M.T.C.T. nr.
166/31.01.2003

O.M.T.C.T. nr.
173/15.02.2005

128

B.C. nr.
23/2004

B.C.
nr.23/2003

M.Of., p I,
nr. 375bis/
04.05.2005
B.C. nr.9/2006

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

XXIV-35 NP 102-2004

XXIV-36

XXIV-37

XXIV-38 GT 047-2002

Denumire reglementare
tehnic

Normativ
pentru
proiectarea i montajul
pereilor cortin pentru
satisfacerea cerinelor de
calitate prevzute de Legea
nr. 10/1995.
Regulamentul
privind
prevenirea i gestionarea
situaiilor
de
urgen
specifice
riscului
la
cutremure i/sau alunecri
de teren.

Act normativ de
aprobare

O.M.T.C.T. nr.
170/15.02.2005

O.M.A.I. nr.
1.160/30.01.2006
O.M.T.C.T. nr.
1.995/18.11.2005

O.M.T.C.T. nr.
ndrumar privind educaia i 2.058/07.11.2006
protecia elevilor n caz de O.M.A.I. nr.1.508
cutremur.
/O.M.T.C.T. nr.
2.058/ M.E.C. nr.
5.709
Ghid pentru expertizarea
tehnic a cldirilor de locuit O.M.T.C.T. nr.
amplasate n zona seismic 1.453/3.10.2002
A i stabilirea soluiilor
129

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

M. Of., p I,nr.
B.C. nr.7/2005
369bis/03.05.200
5
M. Of., p I ,nr.
207bis/07.03.200
6

M.Of., p I , nr.
9bis/ 08.01.2007

B.C.
nr.24/2006

B.C. nr.
17-18/2004

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

XXIV-39 GT 045-2002

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

cadru
de
intervenie
(consolidare)
pentru
asigurarea cerinelor de
rezisten i stabilitate,
executate
pe
baza
proiectelor
tip
T320,
S+P+4E i seriile T836,
T835, S+P+8E.
Ghid pentru expertizarea
tehnic a cldirilor de locuit
amplasate n zon seismic
A i stabilirea soluiilor
cadru
de
intervenie
O.M.T.C.T. nr.
(consolidare)
pentru
1.452/3.10.20
asigurarea cerinelor de
02
rezisten i stabilitate,
executate
pe
baza
proiectelor tip nr. 944 i
1400,
S+P+3E-panouri
mari prefabricate, elaborate
de IPCT.
130

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

B.C.
nr.10/2004

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

XXIV-40 GT 046-2002

XXIV-41 ST 017-1997

XXIV-42

NP 127:2009

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

Ghid
cuprinznd
soluii
cadru
de
intervenie
(consolidare)
pentru
asigurarea cerinelor de
rezisten i stabilitate, la O.M.T.C.T. nr.
cldiri de locuit cu S+P+4E,
1.451/3.10.20
executate pe baza de
02
proiecte tip (cu perei
structurali din beton armat
turnat monolit) amplasate
n zon seismic A.
Specificaie tehnic privind
alegerea
echipamentelor
pentru
exploatarea
i
ntreinerea
cilor
de
comunicaii oreneti i
comunale
n
scopul
satisfacerii cerinelor de
calitate.
Normativ de securitate la
incendiu
a
parcajelor

B.C. nr.
11-12/2004

O.M.L.P.A.T. nr.
98/N/01.07.1997

O.M.D.R.L. nr.
1.078/16.12.2009
131

B.C. nr.4/1998

M.Of., p I, nr.

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

subterane
autoturisme.

XXIV-44

XXIV-45

PCC-022:
2008

ST 051-2013

XXIV-46 NP 135-2013

XXV.

pentru i
O.M.A.I. nr.
326/31.12.2009
Procedur privind controlul O.M.D.L.P.L.
de stat la producerea i nr.1.392/2008 i
livrarea betonului
CPM nr.
2.815/DM/2008
Specificaie tehnic privind
produse pentru construcii.
Caracteristici
eseniale, O.M.D.R.A.P. nr.
niveluri
i
clase
de 2.360/24.07.2013
performan
Normativ
privind
O.M.D.R.A.P. nr.
proiectarea faadelor cu
3.415/26.11.2013
alctuire ventilate.

Reglementri tehnico-economice i metodologice

132

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Monitorul
Oficial al
Romniei

74/02.02.2010

M.Of., p I, nr.
816/05.12.2008

M.Of., p I, nr.
594bis/23.09.201
3
M.Of., p I,nr.
807bis/19.12.201
3

B.C.nr.12/2010

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXV-1

XXV-2

XXV-3
XXV-4

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

Denumire reglementare
tehnic

Metodologia
pentru
evaluarea
cldirilor
i
GV
001/0construciilor speciale din
1995
grupele 1 i 2 de mijloace
fixe.
Ghid
pentru
evaluarea
lucrrilor de consolidare pe
Gex 004-2000 baz de deviz cadru pentru
soluii reprezentative de
consolidare.
ndrumtor
privind
aplicarea costului global n
domeniul construciilor.
Metodologie
de
calcul
dinamic
a
valorii
investiiilor.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

O.M.L.P.A.T. nr.
32/N/16.10.1995

Monitorul Oficial
al Romniei

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

B.C.
nr.13/1995
B.C.
nr.
2/
20
01

O.M.L.P.A.T. nr.
46/N/30.06.2000
O.M.L.P.A.T. nr.
2/N/03.04.1992

B.C.
nr.12/1992

O.M.L.P.A.T. nr.
2/N/03.04.1992

B.C.
nr.12/1992

133

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

Metodologia de stabilire a
categoriei de importan a
construciilor.
Regulament
privind
stabilirea categoriei de
importan
a
construciilor.

XXV-5

XXV-6

XXV-7

XXV-8

XXV-9

Denumire reglementare
tehnic

P 135-1999

P 91/1-2002

GP 090-2003

Ghid cuprinznd coeficienii


de uzur fizic normal la
mijloacele fixe din grupa 1
"Construcii speciale.
Ghid privind elaborarea
devizelor la nivel de
categorii de lucrri i
obiecte
de
construcii
pentru investiii realizate din
fonduri publice.
Ghid privind elaborarea
caietelor de sarcini pentru
execuia
lucrrilor
de
construcii
i
instalaii.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei

O.M.L.P.A.T. nr.
31/N/02.10.1995
H.G. nr. 766/1997
modificat i
completat cu
H.G. nr. 675/2002

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

B.C.
nr.4/1996
M.Of., pI, nr.
352 /10.12.1997
M.Of., pI, nr.
501/2002

O.M.L.P.A.T. nr.
85/N/25.10.1999

B.C.
nr.2/2000
B.C.
nr.
10
/2
00
3

O.M.L.P.T.L. nr.
1.568/15.10.2002

O.M.T.C.T. nr.
39/14.01.2004
134

Ordin n:
M.Of., p I,nr.
61/23.01.2004

B.C.
nr.18/2005

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

XXV-10

XXV-11

PAT 1- 2004
XXV-12

PAT 2- 2004
PAT 3- 2004

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Caietul
IV:
Instalaii
interioare.
Regulament
privind
O.M.D.R.T. nr.
atestarea
auditorilor
2.237/30.09.2010
energetici pentru cldiri.
O.M.L.P.T.L. nr.
ndrumtor
pentru
777/26.05.2003,
atestarea
tehnicocu modificrile i
profesional a specialitilor
completrile
cu activitate n construcii.
ulterioare
Proceduri
privind
agrementul
tehnic
n
construcii:
-Procedur de agrement
tehnic pentru produse,
procedee i echipamente O.M.T.C.T. nr.
noi n construcii.
1.889/15.10.2004
-Procedur de abilitare a
organismelor elaboratoare
de agremente tehnice n
construcii.
-Procedur privind avizarea
135

Monitorul Oficial
al Romniei

M.Of., p I , nr.
683/08.10.2010
M.Of., p I, nr.
397/09.06.2003

M.Of., pI , nr.
1167/09.12.2004

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

Denumire reglementare
tehnic

agrementelor
construcii.
XXV-13 NTLH 021

XXV-14 NTLH 022

XXV-15 NTLH 023

tehnice

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei

O.M.A.P.M. nr.
Metodologie
privind
116/11.02.2002
stabilirea categoriilor de
i O.M.L.P.T.L. nr.
importan a barajelor.
289/6.03.2002
Metodologie de evaluare a O.M.A.P.M. nr.
strii de siguran n 116/11.02.2002
exploatare a barajelor i i O.M.L.P.T.L. nr.
lacurilor de acumulare.
289/6.03.2002
Metodologie
privind
evaluarea
strii
de
O.M.A.P.M. nr.
siguran n exploatare a
116/11.02.2002
barajelor i digurilor care
i O.M.L.P.T.L. nr.
realizeaz depozite de
289/6.03.2002
deeuri industriale.

136

M.Of., pI, nr.


427/19.06.2002
M.Of., pI, nr.
427/19.06.2002

M.Of., p I, nr.
427/19.06.2002

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

XXV-16 GT 033-2001

XXV-17

Denumire reglementare
tehnic

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Ghid de termeni tehnici


uzuali
pentru
instalaii
(german,
francez,
O.M.L.P.T.L. nr.
englez)
n
scopul
70/23.01.2003
armonizrii reglementrilor
romneti cu cele din
Uniunea European.
Face parte i se
aprob prin
O.M.T.C.T. nr.
Regulament privind
1.558/26.08.2004
atestarea conformitii
produselor pentru
Modificat prin
construcii.
O.M.T.C.T. nr.
896/06.06.2005
completat de
O.M.T.C.T. nr.
132/03.02.2006

137

Monitorul Oficial
al Romniei

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

M.Of., p I, nr.
97/17.02.2003

Brour
ICECON

M.Of., p I, nr.
1.211/26.08.2004

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXV-18

XXV-19

XXV-20

XXV-21

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

Denumire reglementare
tehnic

Ghid privind proiectarea


sistemelor de consolidare a
GP 100-2004 pereilor din zidrie prin
cmuiri armate cu grile
polimerice.
Ghid
privind
intervenii
structurale i nestructurale
pentru realizarea de lucrri
GEx
008- la construcii monumente
2004
istorice-consumuri
medii
specifice de resurse.
Metodologie
pentru
evaluarea
riscului
i
propunerile de intervenie
la
structurile
MP 025-2004 necesare
construciilor monumentelor
istorice n cadrul lucrrilor
de restaurare ale acestora.
Metodologie
pentru
determinarea
indicelui
IM 003-1996
californian de capacitate
portant (CBR).

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

O.M.T.C.T. nr.
737/19.04.2004

Monitorul Oficial
al Romniei

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

M.Of., pI, nr.


780/25.08.2004

O.M.T.C.T. nr.
741/2004

O.M.T.C.T. nr.
743/19.04.2004

O.M.L.P.A.T. nr.
58/N/15.07.19
96
138

B.C
nr.21/2005

B.C.
nr.1/1997

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXV-22

Indicativ
reg
lem
ent
are
teh
nic

Denumire reglementare
tehnic

Metodologie
privind
iniierea,
programarea,
achiziia,
elaborarea,
avizarea,
aprobarea
i
valorificarea reglementrilor
tehnice i a rezultatelor
activitilor specifice de
reglementare n construcii,
amenajarea
teritoriului,
urbanism i habitat.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

O.M.L.P.T.L. nr.
542/08.04.2003

modificat i
completat prin
O.M.T.C.T. nr.
1.410/10.08.2004*

Monitorul Oficial
al Romniei

Ordinul M.L.P.T.L.
nr.542/08.04.2003
publicat n M.Of.,
p I,
nr.269/17.04.2003
O.M.T.C.T. nr.
1410/10.08.2004
publicat n M.Of.,
pI,
nr.782/25.08.2004

Buletinul
Construciilo
r
Nr./dat

Ordinul
M.L.P.T.L.
nr.542/
08.04.2003
publicat i n
B.C.
nr.11/2003

XXVI. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor pentru transporturi

139

Observaii

*Modific
art. 2

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI-1

XXVI-2

XXVI-3

XXVI-4

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

Metodologie
privind Decizia nr.
AND 514-2007 efectuarea
recepiei C.N.A.D.N.R. nr.
lucrrilor de nteinere i 210/24.04.2007
reparare curent drumuri
poduri.
O.M.T.C.T. nr.
Normativ
privind
625/23.10.2003
CD 155-2001
determinarea strii tehnice
i O.D.G. AND nr.
a drumurilor moderne.
17/26.01.2001
Normativ
privind
Decizia AND nr.
AND 505-2007
activitatea districtului
212/24.04.2007
de drumuri.
O.M.T.C.T. nr.
Normativ
privind
615/23.10.2003 i
organizarea i efectuarea
anchetelor de circulaie,
DD 506-2001
Ordin D.G. AND nr.
origine
destinaie.
20/26.01.2001
Pregtirea
datelor
n
vederea prelucrrii.

XXVI-5 CD 31-2002

Normativ
pentru
determinarea
prin O.M.T.C.T. nr.
deflectografie
i 619/23.10.2003
deflectometrie a capacitii
140

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei
B.T.R.nr.12/200
6

M. Of., pI, nr.


786 /07.11.2003

B.T.R.
nr.2/2001
B.T.R.nr.12/200
6

M. Of., p I, nr.
779/ 06.11.2003

B.T.R.
nr.4/2001

M. Of., p I, nr.
779/ 06.11.2003
B.T.R.

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI-6

XXVI-7
XXVI-8

XXVI-9

XXVI10

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple i
semirigide.
Normativ
privind
prevenirea si combaterea
AND 525-2013
nzapezirii
drumurilor
publice.
Ghid privind revenirea i
combaterea
nzpezirii
drumurilor publice.
Ghid pentru prevenirea
lunecuului i a nzpezirii
drumurilor publice.
Normativ privind stabilirea
cerinelor
tehnice
de
NE 021-2003
calitate
a
drumurilor,
legate
de
cerinele
utilizatorilor.
Normativ
privind
evaluarea
strii
de
NP 085-2004
degradare
a
mbrcaminilor din beton
de ciment ale suprafeelor

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei
nr.2/2004

O.M.D.R.A.P./
O.D.P.I.I.S. nr.
289/17.06.2013
Ordin
289/17.06.2013

M. Of., p I, nr.
395/01.07.2013
B.T.R. nr. 6/2013

Decizia
C.N.A.D.N.R. nr.
9/01.07.2009

Brosura.

O.M.T.C.T. nr.
480/08.10.2003

M.Of., pI, nr.


160/24.02.2004

O.M.T.C.T. nr.
471/15.03.2004

M.Of., p I, nr.
416bis/10.05.200
4

141

B.T.R. 4/2004

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI11

XXVI12

XXVI13

XXVI14
XXVI15

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

aeroportuare.
Normativ
pentru
proiectarea lucrrilor de
aprare
a
drumurilor,
NP 067-2002
cilor ferate i podurilor,
mpotriva aciunii apelor
curgtoare i lacurilor.
Normativ privind condiiile
tehnice i metodologia de
AND 581-2002 testare
a
emulsiilor
bituminoase
cationice
suprastabilizate.
Normativ
privind
proiectarea i execuia
AND 582-2002 pietruirii drumurilor de
pmnt. Condiii tehnice
de calitate.
Normativ
privind
determinarea adezivitii
NE 022- 2003
lianilor
bituminoi
la
agregate.
Instruciuni
tehnice
CD 29-1979
departamentale
pentru

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

O.M.L.P.T.L. nr.
1.059/29.07.2002

B.C. nr.15/2002

O.M.T.C.T. nr.
614/23.10.2003.

M.Of., p I, nr.
779/06.11.2003

O.M.T.C.T. nr.
603/23.10.2003

M.Of., p I, nr.
782/06.11.2003

O.M.T.C.T. nr.
482/08.10.2003

M.Of., p I, nr.
165 /25.02.2004

O.M.T.T.C. nr.
311/17.02.1979
142

B.T.R. 6/2005

B.T.R.
nr.4/2004

B.T.R.
nr.4/2004
B.C. nr.11/1979

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

XXVI16

CD 148-2003

XXVI17

CD 42-1985

XXVI18

CD 72-1985

XXVI19

P 19-2003

XXVI-

C 182-1987

Denumire reglementare
tehnic

proiectarea i executarea
fundaiilor pentru lucrrile
de drumuri din pmnturi
stabilizate cu ciment.
Ghid privind tehnologia de
execuie a straturilor de
fundaie din balast.
Normativ
departamental
pentru folosirea direct a
nisipurilor bituminoase cu
i fr adaos de bitum dur
la executarea la cald a
straturilor
bituminoase
rutiere.
Instructiuni
tehnice
departamentale
privind
executia fundaiilor pe
coloane vibrante.
Normativ privind
adaptarea pe teren a
proiectelor-tip de podee
pentru drumuri.
Normativ
privind

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

O.M.T.C.T. nr.
478/08.10.2003

B.T.R. nr.
2/2004

O.M.T.C.T. nr.
1.126/17.06.1985

B.C. nr. 9/1985

O.M.T.C.T. nr.
1.779/08.10.1985

B.C. nr. 12/1985

O.M.T.C.T. nr.
310/16.09.2003
O.M.T.T.C. nr.
143

B.T.R nr.3/2004

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

20
XXVI21

XXVI22

XXVI23
XXVI24
XXVI25

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

executarea mecanizat a
terasamentelor de drum.
Normativ privind reciclarea
AND 532-1997 la rece a mbracminilor
rutiere.
Normativ
privind
realizarea
mixturilor
bituminoase stabilizate cu
AND 539-2002
fibre de celuloz destinate
executrii mbrcminilor
asfaltice.
Normativ privind execuia
la cald a mbrcminilor
AND 546-2013
bituminoase pentru calea
pe pod.
CD 129-2013

Normativ pentru execuia


terasamentelor rutiere cu
cenu de termocentral.

CD 147-2013

Normativ pentru execuia


betoanelor
rutiere
cu
adaos de cenu de
termocentral.

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei
B.C. nr.6/1987

1.613/ 28.09.1987
O.M.T. nr.
52/27.01.1998

O.M.T.C.T. nr.
447/02.10.2003
Decizia
C.N.A.D.N.R
nr.1.278/09.11.201
3
Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.1.279/09.11.201
3
Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.1.282/09.12.201
3
144

M.Of., p I, nr.127
bis /26.03.1998

B.T.R.
nr.12/2001
B.T.R.nr.18/200
2

B.T.R. nr. 1112/2013


B.T.R.
nr.10/2013
B.T.R.
nr.10/2013

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

XXVI26

CD 151-2002

XXVI27

NE 014-2002

XXVI28

CD 118-2003

XXVI29

CD 170-2003

XXVI-

DD 509-2003

Denumire reglementare
tehnic

Normativ
privind
realizarea mbrcminilor
rutiere din beton de ciment
cu
granulozitate
discontinu.
Normativ
pentru
executarea
mbrcminilor rutiere din
beton de ciment n sistem
de cofraje fixe i glisante.
Normativ pentru execuia
rosturilor din asfalt turnat
armat
n
vederea
asigurrii continuizrii cii
la podurile de osea din
beton armat i beton
precomprimat.

Act normativ de
aprobare

O.M.T.C.T. nr.
623/23.10.2003

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

M.Of., p I , nr.
786/ 07.11.2003

O.M.T. nr.
1.718/17.10.2002

O.M.T.C.T. nr.
904/11.05.2004

Ghid privind realizarea


mbrcminilor rutiere din O.M.T.C.T. nr.
beton de ciment cu cribluri 479/08.10.2003
de natur calcaroas.
Normativ privind reciclarea O.M.T.C.T. nr.
145

B.T.R.
nr.17/2002

B.C.nr 8/2004

M.Of., p I, nr.
B.T.R.
659bis/22.07.200 nr.1/2005
4

M.Of. , p I , nr.
160 /24.02.2004
M.Of., p I, nr.

B.T.R.
nr.2/2004
i 8/2005

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

mixturilor asfaltice la cald,


906/11.05.2004
n staii fixe.

30

XXVI34

Normativ
pentru
executarea straturilor de
NE 023-2003
baz din beton slab la
autostrzi.
Normativ
privind
executarea straturilor de
NE 024-2003
beton poros la benzile de
staionare i de urgen la
autostrzi.
Normativ privind execuia
AND 523-2003 straturilor
bituminoase
foarte subiri la rece.
Normativ privind execuia
tratamentelor bituminoase
cu agregate de balastier
AND 545-1998 neconcasate pe drumuri
cu trafic redus.

XXVI-

NE 010-1999

XXVI31

XXVI32
XXVI33

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei
659 i
B.T.R.
659bis/22.07.200 nr.1/2005
4

O.M.T.C.T. nr.
483/08.10.2003

M.Of., p I , nr.
165 /25.02.2004

O.M.T.C.T. nr.
481/08.10.2003

M.Of. , p I , nr.
165 /25.02.2004

O.M.T.C.T. nr.
905/11.05.2004

M.Of. , p I , nr.
659bis/22.07.200 B.T.R.
4
nr.1/2005

O.M.T. nr.
194/14.04.1999

M.Of., p I , nr.
327/09.07.1999

Normativ pentru execuia O.M.L.P.A.T. nr.


146

B.T.R.
nr.3/2004

B.T.R.
nr.3/2004

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

35
XXVI36

XXVI37

XXVI38

XXVI39

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

tratamentelor bituminoase
cu bitum aditivat.
Normativ pentru execuia
tratamentelor bituminoase
NE 011-1999
cu emulsii pe baz de
AND 555-1999
bitum
modificat
cu
polimeri.
Normativ
privind
repararea i ntreinerea
podurilor i podeelor de
CD 99-2001
osea din beton, beton
armat,
beton
precomprimat i zidrie de
piatr.
Normativ pentru execuia
tratamentelor din anrobate
DD 502-2001
bituminoase
cu
granulozitate discontinu.
Normativ pentru execuia
tratamentelor bituminoase
PD 216-2008
duble
inverse
pe
mbrcmini din beton de
ciment.
AND 556-1999

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

221/N/27.09.2000

Ordinul n B.C.
nr.13/2001

O.M.L.P.A.T. nr.
221/N/27.09.2000

Ordinul n B.C.
nr.13/2001

M.Of., p I , nr.
782/06.11.2003

O.M.T.C.T. nr.
608/23.10.2003

O.M.T.C.T. nr.
621/23.10.2003
Decizia
C.N.A.D.N.R.
21/13.01.2009
147

M.Of., p I , nr.
779/ 06.11.2003

nr.

B.T.R.
nr.6/2001
B.T.R.
nr.1/2001

B.T.R.
nr.3/2001

B.T.R.
nr.4/2001
B.T.R.
nr.2/2010

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI40
XXVI41
XXVI42
XXVI43
XXVI44

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

NE 025-2003

Denumire reglementare
tehnic

Normativ privind intervenii


de urgen la mbrcmini
bituminoase
pe
timp
friguros.
Norme tehnice privind
proiectarea i realizarea
strzilor
n
localitile
rurale.
Norme tehnice privind
proiectarea i realizarea
strzilor
n
localitile
urbane.
Norme privind amplasarea
i
exploatarea
balastierelor din zona
drumurilor i a podurilor.
Norme tehnice privind
amplasarea
lucrrilor

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

O.M.T.C.T. nr.
1.608/ 09.02.2004

M.Of., p I, nr.
100 /31.01.2005

O.M.T. nr.
50/27.01.1998

M.Of. , p I, nr.
138bis/06.04.199
8

O.M.T. nr.
49/ 27.01.1998

M.Of., p I, nr.
138bis/06.04.
1998

O.M.T. nr.
48/ 27.01.1998

M.Of. , p I, nr.
138bis/
06.04.1998

O.M.T. nr.
148

M.Of., p I, nr.
138bis/

B.T.R.
nr.11/2004

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI45

XXVI46
XXVI47
XXVI48
XXVI49

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

edilitare, a stlpilor pentru


instalaii i a pomilor n
localitile
urbane
i
rurale.
Norme tehnice privind
proiectarea i amplasarea
construciilor, instalaiilor
i panourilor publicitare n
zona
drumurilor,
pe
poduri, pasaje, viaducte i
tuneluri rutiere.
Norme tehnice privind
stabilirea clasei tehnice a
drumurilor publice.
Norme privind protecia
mediului ca urmare a
impactului
drum-mediu
inconjurator.
Norme tehnice privind
proiectarea, construirea i
modernizarea drumurilor.
Instruciuni tehnice pentru
AND 515-1993
proiectarea, execuia i

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

47/27.01.1998
06.04.1998
O.M.T. nr.
571/19.12.1997
Cu modificrile
ulterioare
O.M.L.P.T.L. nr.
118/06.02.2002

M.Of., p I, nr.
15/19.01.1998
M.Of., p I, nr.
123/15.02.2002

O.M.T. nr.
46/27.01.1998

M.Of., p I, nr.
138bis/06.04.199
8

O.M.T. nr.
43/27.01.1998

M.Of., p I, nr.
138bis/06.04.199
8

O.M.T. nr.
45/27.01.1998

M.Of., p I, nr.
138bis/06.04.199
8

O.M.T. nr.
80/03.03.1993
149

B.C. nr. 1/1994

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI50

XXVI51

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

ST 022-1999

CD 16-2000

XXVI52

CD 63-2000

XXVI53

NP 043-2000

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

ntreinerea
terasamentelor i a cii n
zona pod-ramp acces.
Specificaie tehnic privind
proiectarea, execuia i
exploatarea
drumurilor O.M.L.P.A.T. nr.
comunale i vicinale cu o 66/N/07.09.1999
singur
band
de
circulaie din mediul rural.
Normativ privind condiiile
de proiectare i tehnologia
de execuie a lucrrilor de
mbrcmini
asfaltice
uoare.
Normativ
pentru
proiectarea i folosirea
aparatelor de reazem din
neopren pentru podurile
de cale ferat i osea.
Normativ
pentru
proiectarea structurilor de

O.M.T.C.T. nr.
605/23.10.2003 i
Ordinul D.G. A.N.D.
nr.214/18.12.2000
O.M.T.C.T. nr.
612/23.10.2003 i
M.Of., p I ,nr.
Ordinul D.G. A.N.D. 783/06.11.2003
nr.180/06.11.2000
O.M.L.P.A.T. nr.
260/N/02.11.2000
150

Ordinul s-a
publicat n
B.C. nr.1/2000,
B.C. nr. 7/2000

B.C. nr.2/2001
B.T.R. nr.
2/2001
B.T.R.
nr.12/2001
B.C. nr. 7/2001

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI54
XXVI55
XXVI56

XXVI57

XXVI58

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

poduri cu grinzi nglobate


n beton.
Normativ
pentru
determinarea
capacitii
PD 189-2012
de circulaie a drumurilor
publice.
Normativ
pentru
dimensionarea structurilor
PD 177-2001
rutiere suple i semirigide
(metoda analitic).
Normativ pentru calculul
plcilor armate pe dou
PD 46-2001
direcii la podurile din
beton armat .
Normativ
pentru
determinarea traficului de
calcul pentru proiectarea
AND 584-2012 drumurilor din punctul de
vedere
al
capacitii
portante i al capacitii de
circulaie.
Normativ de dimensionare
NP 081- 2002
a structurilor rutiere rigide.

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

Decizia
C.N.A.DN.R. nr.
1.127/13.09.2012
O.M.T.C.T. nr.
609/23.10.2003
O.M.T.C.T. nr.
624/23.10.2003

Decizia nr.
798/02.07.2012

O.M.T.C.T. nr.
1.717/ 17.10.2002
151

B.T.R. nr.
1/2013
M.Of., p I,nr.
782/06.11.2003

M.Of., p I, nr.
786/07.11.2003

B.T.R. nr.
1/2001
B.T.R. nr.
9/2001

B.T.R.
nr.12/2012
B.C.nr.6/2004,
B.T.R.nr.8/2005

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

XXVI59

PD 162-2002

XXVI60

GP 046-1998

XXVI61
XXVI62

XXVI63

PD 165-2013

GP 068-2002

NP 095-2004

Denumire reglementare
tehnic

Normativ
privind
proiectarea autostrzilor
extraurbane.
Ghid de proiectare i
execuie
pentru
construciile aferente cii
de rulare a tramvaielor.
Satisfacerea exigenelor
de calitate.
Normativ privind alctuirea
i calculul structurilor de
poduri i de podee de
osea cu suprastructuri
monolit i prefabricate.
Ghid pentru proiectarea
platformelor portuare.

Act normativ de
aprobare

O.M.T.C.T. nr.
622/23.10.2003

O.M.L.P.A.T. nr.
77/N/13.12.1998

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

M.Of., p I,nr.
786/ 07.11.2003

B.C. nr. 7/2000

B.T.R.nr.35/2013

Decizia nr.
213/20.02.2003

B.C. nr. 15/2002

O.M.L.P.T.L. nr.
1.060/29.07.2002

Normativ
privind
proiectarea
zonei
platformei cii din punct O.M.T.C.T nr.
de vedere al proteciei 570/24.03.2004
mpotriva ngheului.
Elaborator: A.F.E.R.
152

B.T.R.nr.1/2004

M.Of., p I , nr.
456bis/20.05.200
4

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI64

XXVI65

XXVI66

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic
CD 27-2004

ID 28-2004

GEx 006-2002

XXVI67

NE 017-2003

XXVI-

NE 026-2004

Denumire reglementare
tehnic

Normativ privind utilizarea


traverselor
de
beton
precomprimat la linii de
cale ferat.
Normativ de proiectare
sisteme constructive de
pozare a cablurilor n
profilul transversal al cii
ferate.
Ghid pentru ntreinerea,
repararea i etanarea
construciilor
subterane
pentru
metroul
din
Bucureti.
Normativ
privind
realizarea i urmrirea n
timp
a
proteciei
structurilor subterane ale
metroului
mpotriva
curenilor de dispersie
produi
de
circulaia
trenurilor de metrou.
Normativ privind reciclarea

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

O.M.T.C.T nr.
571/24.03.2004

M.Of., p I , nr.
456bis/20.05.200
4

O.M.T.C.T nr.
572/24.03.2004

M.Of., p I , nr.
456bis/20.05.200
4
B.C. nr. 6/2003

O.M.L.P.T.L. nr.
1.716/17.10.2002

B.C. nr.15/2004
O.M.T.C.T. nr.
309/16.09.2003

O.M.T.C.T nr.
153

M.Of. , p I , nr.

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

68
XXVI69

XXVI70

XXVI71

XXVI72

NE 029-2004

NE 030-2004

GP 108-2004

NE 032-2004

Denumire reglementare
tehnic

la cald a mbrcminilor
rutiere bituminoase.
Normativ privind condiiile
tehnice i metodologia de
testare a aditivilor pentru
bitumurile rutiere.
Normativ privind condiiile
tehnice i metodologia de
testare
a
materialelor
antiderapante
i
a
fondanilor
chimici,
utilizate pentru ntreinerea
drumurilor pe timp de
iarn.
Ghid pentru proiectarea
planurilor generale de
aerodromuri.
Normativ
pentru
ntreinerea i reparaia
liniilor de cale ferat
pentru circulaia trenurilor
cu viteze pn la 200
km/h.

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

507/16.03.2004

323/14.04.2004.

B.T.R.
nr.7/2005

O.M.T.C.T nr.
1.032/26.05.2004

M.Of., p I,nr.
511/07.06.2004

B.T.R.
nr.6/2005

O.M.T.C.T nr.
1.031/26.05.2004

O.M.T.C.T. nr.
166//15.02.2005

O.M.T.C.T. nr.
167/15.02.2005

154

M.Of., p I,nr.
511/07.06.2004

B.T.R.
nr.6/2005

M. Of., p I, nr.
347bis/25.04.200 B.C. nr.75
8/2006
M.Of., p I, nr.
352bis/26.04.200 B.C. nr.2/2005
5

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI73
XXVI74

XXVI75

XXVI76
XXVI77

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

MP 038-2004

NP 109-2004

NP 111-2004

NP 115-2004

NP 116-2004

Denumire reglementare
tehnic

Metodologie
privind
proiectarea aparatelor de
cale.
Normativ
privind
proiectarea
liniilor
i
staiilor de cale ferat
pentru viteze pn la 200
km/h.
Normativ
pentru
dimensionarea straturilor
de baz din beton de
ciment ale structurilor
rutiere.
Normativ
privind
proiectarea
infrastructurilor de beton i
beton armat pentru poduri.
Normativ privind alctuirea
structurilor rutiere rigide i
suple pentru strzi.

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

O.M.T.C.T. nr.
168//15.02.2005

M.Of., p I, nr.
365bis/28.04.200 B.C. nr.5/2006
5

O.M.T.C.T. nr.
169//15.02.2005

M.Of., p I, nr.
370bis/03.05.200 B.C. nr.4/2005
5

O.M.T.C.T.
197/15.02.2005

M.Of., p I, nr.
B.C. nr. 4/2005
431bis/23.05.200 i
5
B.T.R.nr.910/2005

O.M.T.C.T. nr.
171/15.02.2005

M.Of., p I, nr.
B.C. nr. 16/2005
374bis/04.05.200
5

O.M.T.C.T. nr.
196/15.02.2005

M. Of., p I, nr.
438bis/24.05.200 B.C. nr.3/2005
5

155

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI78

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic
NP 105-2004

Denumire reglementare
tehnic

Normativ
pentru
proiectarea i execuia
cptuelilor prefabricate la
tuneluri
executate
cu
scutul.
Normativ
pentru
ntreinerea i repararea
strzilor.

XXVI79

NE 033-2005

XXVI80

Normativ pentru evaluarea


strii de degradare a
mbrcmintei
AND 540-2003
bituminoase
pentru
drumuri cu structuri rutiere
suple i semirigide.

XXVI81

NP 104-2004

Act normativ de
aprobare

O.M.T.C.T. nr.
182/15.02.2005

O.M.T.C.T. nr.
2.100/30.11.2005
O.M.T.C.T. nr.
907/11.05.2004
Completat de
O.M.T.C.T. nr.
952/16.06.2005

Normativ
pentru
proiectarea podurilor din
beton
i
metal.
O.M.T.C.T. nr.
Suprastructuri
pentru
277/23.02.2005
poduri de osea, cale
ferat
i
pietonale,
precomprimate exterior.
156

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

M. Of., p I, nr.
B.C. nr.20/2005
446bis/26.05.200
5
M. Of., p I, nr.
1.156bis/
20.12.2005

B.C nr. 6/2006


i
B.C. nr. 4/2005

M. Of. , p I, nr.
397bis/11.05.200 B.T.R. nr.
5
7/2005
M.Of., p I., nr.
559/ 30.06.2005

Decizia A.N.D.
nr.
35/25.01.2004

M. Of., p I, nr.
B.C.nr.
554bis/29.06.200
10-13/2005
5

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

XXVI82

NE 031-2004

XXVI83

S 4 -1971

XXVI84

XXVI85

NE 015-2002

GE 014-1997

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

Normativ
pentru
M. Of., p I, nr.
hidroizolarea
tunelurilor O.M.T.C.T. nr.
B.C. nr.21/2005
406bis/13.05.200
pentru ci de comunicaie 177/15.02.2005
5
cu folii din mase plastice.
Normativ
departamental
privind
condiiile
de
proiectare i execuie a
lucrrilor de execuie i
O.M.T. nr.
instalaii care afecteaz
B.T.R.
273/29.
traseul
sau
zona
nr.8/1971
03.1971
drumurilor
publice
i
lucrrile anexe aferente.
Normativ
pentru
executarea lucrrilor de
reparaii a drumurilor cu
beton rutier fluidifiant.
Ghid tehnic de utilizarea a
dispozitivelor de transport
i
manipulare
a
elementelor prefabricate
pentru construcii (tuburi,

O.M.T.C.T. nr.
1.719/17.10.2002

O.M.L.P.A.T. nr.
35/N/03.03.1997
157

B.C. nr.8/2004

Ordinul n B.C.
nr. 12/1999
Ghidul n
broura

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI86

XXVI87
XXVI88

XXVI89

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

dale, borduri, panouri,


grinzi, etc.).
Specificaie tehnic privind
criteriile i nivelele de
performan
ale
miniutuliajelor
de
ST 002-1996
construcii prevzute cu
enile de cauciuc pentru
asigurarea
proteciei
mediului i a cilor de
acces.
Instruciuni
pentru
AND 522-2006 stabilirea strii tehnice a
unui pod.
Normativ
pentru
elaborarea studiilor de
C 242-1993
circulaie din localiti i
teritoriul de influen.

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei
IPC S.A.

O.M.L.P.A.T. nr.
52/N/15.07.19
96

B.C. nr. 12/1999

Ordin D.G. A.N.D.


nr.19/17.01.2002

B.T.R
.nr.16/2002

O.M.L.P.A.T. nr.
11/N/06.04.1993

B.C. nr. 2/1994

Instrucie
privind
organizarea
formaiei
normate de munc pentru O.M.T.T.C . nr.
lucrrile de ntreinere i 1.605/ 12.04.1981
158

B.T. nr. 2/1982

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI90
XXVI91
XXVI92
XXVI93

XXVI94

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

CD 153-1986

AND 504-2007
AND 524-1995

AND 534-1998

AND 544-1998

Denumire reglementare
tehnic

reparaii poduri.
Instruciuni
i
condiii
tehnice pentru msurarea
denivelrilor din profil
longitudinal al drumurilor
cu
ajutorul
aparatului
Viagraf.
Normativ pentru revizuirea
drumurilor pubice.
Regulament
de
funcionare
DN
7C.
Transfgran.
Manual
pentru
identificarea
defectelor
aparente
la
podurile
rutiere
i
indicarea
metodelor de remediere.
Metodologie de evaluare a
prioritii de execuie a
pasajelor denivelate n
punctele de intersecie
dintre drumurile naionale
i cile ferate.

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

O.M.T.T.C . nr.
1.776/10.08.1985

B.C. nr. 12/1985

Decizia nr.
209/24.04.2007
O.A.N.D. nr.
91/9.07.1995

B.T.
R.nr.11/2006
brosur

O.A.N.D. nr.
56/4.09.1998

O.A.N.D. nr.
155/27.11.1998

159

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI95

XXVI96
XXVI97

XXVI98

XXVI99

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic
AND 557-1999

AND 558-1999
AND 554-2002

AND 576-2010

AND 579-2002

Denumire reglementare
tehnic

Instruciuni
pentru
efectuarea nregistrrilor
circulaiei
rutiere
pe
drumurile publice.
Metodologie
pentru
executarea lucrrilor de
cadastru al drumurilor
publice.
Normativ privind lucrrile
de ntreinere i reparare a
drumurilor publice.
Normativ privind lucrrile
de
ntreinere
pentru
remedierea degradrilor la
mbrcminile
rutiere
bituminoase pe drumurile
publice reabilitate.
Matrice O-D i curenii de
circulaie determinai pe
reeaua
de
drumuri
naionale
pe
baza
rezultatelor anchetelor O-

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

O.A.N.D. nr.
77/09.06.1999
O.M.T. nr.
496/28.09.1998
O.N.C.G.C.

brosur
Mof, p I, nr.
i 232 /25.05.1999

Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.
13/1.09.2002
Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.
480/31.08.2010

B.T.R.
nr.13/2002
B.T.R.
nr.13/2010

Decizia AND nr.


363/21.10.2002
B.T.R.
nr.21/2002
160

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

D i a recensmntului de
circulaie din anul 2000.
XXVI100

XXVI101

XXVI102

AND 580-2002 Recensmntul general de


circulaie din anul 2000.
CD 138-2010
Normativ privind criteriile
de determinare a strii de
viabilitate a podurilor de
osea din beton, beton
armat
i
beton
precompromat metal i
compoziie.
Instruciuni
tehnice
departamentale
pentru
determinarea n situ a
DD 500-1986
permeabilitii
mbracmin-ilor rutiere cu
permeametru AP 400.
Instruciuni
tehnice
departamentale
pentru
DD 501-1986
determinarea n situ a
densitii straturilor rutiere
bituminoase
cu

Decizia A.N.D. nr.


362/21.10.2002
Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.
938/24.11.2010

B.T.R.
nr.21/2002
B.T.R. nr.
5/2011

Ordin D.D. nr.


327/31.12.1985

Broura

Ordin D.D. nr.


327/31.12.1985

161

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

AND 519-1993
XXVI103

XXVI104
XXVI105
XXVI106
XXVI107

AND 521-1993

AND 530-2012

AND 535-1997

Denumire reglementare
tehnic

densimetru AP 425.
Instruciuni
tehnice
departamentale
privind
metodologia
de
interpretare statistic a
rezultatelor msurtorilor
de laborator i de teren
pentru
determinarea
calitii complexului rutier.
Instruciuni tehnice privind
determinarea compoziiei
chimice a bitumului rutier
pe patru fraciuni.
Instruciuni
privind
controlul
calitii
terasamentelor rutiere.
Instruciuni tehnice pentru
determinarea stabilitii n
strat subire a bitumului
pentru drumuri-ncercarea
TFOT.
Instruciuni tehnice pentru
determinarea stabilitii n

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

Ordin M.T. nr.


239/6.15.1993

Ordin M.T. nr.


380/10.12.1993
Decizia nr.
786/28.06.2012

B.T.R. nr. 67/2012

Ordin A.N.D. nr.


146/15.10.1997
B.T.R. nr.
5/2001
Ordin A.N.D. nr.
162

B.T.R. nr.

Observaii

Reglementarea tehnic
Indicativ
regl
eme
Nr. crt.
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
AND 536-1997 strat subire a bitumului
pentru drumuri-ncercarea
RTFOT.
Instruciuni tehnice privind
confecionarea epruvetelor
XXVIdin
mixturi
asfaltice
108
AND 541-1998 utiliznd
presa
de
compactare giratorie.
AND 542-1998 Instruciuni tehnice privind
XXVIdeterminarea modului de
109
elasticitate dinamic al
mixturilor asfaltice.
Instruciuni tehnice privind
XXVI- AND 543-1998 determinarea
fluajului
110
static
i
dinamic
al
mixturilor asfaltice.
Instruciuni tehnice privind
determinarea comportrii
XXVIAND 548-1999 la oboseal a mixturilor
111
asfaltice cu echipamentul
ELLE-MATTA.
XXVIMetodologie
de
112
determinare
a

Act normativ de
aprobare

146/15.10.1997

Ordin A.N.D. nr.


147/06.11.1998

Ordin A.N.D. nr.


148/06.11.1998
Ordin A.N.D. nr.
146/06.11.1998

Ordin A.N.D. nr.


79/09.06.1999
Ordin A.N.D. nr.
163

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei
5/2001
B.T.R.
nr.19/2002

B.T.R.
nr.19/2002
B.T.R.
nr.19/2002

B.T.R. nr.
9/2001

Observaii

Reglementarea tehnic
Indicativ
regl
eme
Nr. crt.
Denumire reglementare
Act normativ de
ntar
tehnic
aprobare
e
tehn
ic
AND 551-1999 caracteristicilor emulsiilor 91/12.07.1999
bituminoase
cationice
utilizate la lucrrile de
drumuri.
Normativ privind condiiile
tehnice de calitate ale
XXVI- AND 552-1999 emulsiilor
bituminoase Ordin A.N.D. nr.
113
cationice
utilizate
la 93/12.07.1999
lucrrile de drumuri.

XXVI114

XXVI115
XXVI116

Normativ
privind
determinarea compoziiei
chimice a bitumurilor prin
cromatografie n
start
AND 574-2002 subire cu detector de
ionizare n flacr. Metoda
IATROSCAN .
Normativ privind execuia
AND 577-2002 i
controlul
calitii
hidroizolaiei la poduri.
Normativ privind Sistemul
Naional de Management
AND 567-2008 pentru situaii de urgen

Ordin A.N.D. nr.


190/08.05.2002

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei
B.T.R. nr.
6/2001

B.T.R. nr.
6/2001

B.T.R.
nr.19/2002

Decizia A.N.D. nr.


242/27.06.2002

B.T.R.
nr.17/2002

Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.960/10.03.2008

B.T.R. nr.
2/2010

164

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI117

XXVI118

XXVI119
XXVI120
XXVI121

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

la drumurile publice.
Instruciuni
privind
AND 597-2007 organizarea i activitatea
seciei de drumuri.
Metodologia de efectuare
a analizei riscurilor privind
cerinele
minime
de
circulaie pentru tunelurile
AND 601-2010 situate
pe
seciunile
naionale ale reelei rutiere
Trans-Europene TEN-T.

Act normativ de
aprobare

Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.212/24.04.2007

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

B.T.R.
nr.11/2006

Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.939/24.11.2010

B.T.R. nr.
6/2011

Metode de investigare a Decizia


AND 602-2012 traficului rutier.
C.N.A.D.N.R.
nr.95/23.01.2012
Ghidul privind condiiile de Decizia
AND 603-2012 iluminat
la
drumurile C.N.A.D.N.R.
naioanle i autostrzi.
nr.175/13.02.2012
Normativ
privind O.M.L.P.A.T
mbuntirea terenurilor nr. 60/N/3.11.1997
NE 008-1997
de fundare slabe, prin
procedee mecanice i de
compactare
cu
maiul

B.T.R. nr.
4-5/2012

165

B.T.R. nr.
2-3/2012

B.C. nr. 15/1998

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI122

XXVI123

XXVI124

XXVI125
XXVI126

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

foarte greu-caiet VIII.


Instruciuni tehnice pentru
executarea
CD 169-2001
mbrcminilor din beton
de ciment cu polimeri
pentru calea pe poduri i
pasaje.
AND 566-2002 Normativ pentru execuia
mixturilor
asfaltice
drenante.
Instruciuni tehnice pentru
utilizarea
mixturilor
AND 569-2002 asfaltice modificate de
CAPS la calea de pod i la
mbrcmiile rutiere.
Normativ pentru execuia
AND 578-2002 plcilor de suprabetoane a
podurilor sub trafic.
Instruciuni tehnice de
execuie
a
straturilor
CD 127-2002
rutiere
din
agregate

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

Ordin A.N.D. nr.


45/06.02.2001

B.T.R.
nr.20/2002

Decizia A.N.D.
nr.12/09.01.2002

B.T.R.
nr.14/2002

Decizia A.N.D.
nr.18/17.01.2002
B.T.R.
nr.19/2002

Decizia A.N.D.
nr.249/09.07.2002
Decizia A.N.D.
nr.7/09.01.2002
166

B.T.R.
nr.24/2002
B.T.R.
nr.18/2002

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI127

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Act normativ de
aprobare

naturale stabilizate cu
liani puzzolanici.
Mixturi asfaltice executate
AND 605-2013 la cald. Condiii tehnice Decizia
privind
proiectarea, C.N.A.D.N.R.
prepararea i punerea n nr.186/02.08.2013
oper.

DD 507-1988
XXVI128

Denumire reglementare
tehnic

Instruciuni
tehnice
departamentale
privind organizarea i
funcionarea staiilor O.M.T.T.C. nr.
amplasate n punctele 3.800/12.12.1998
de frontier pentru
cntrirea din mers i
verificarea gabaritelor
la autovehicule de
marf din traficul
internaional.

167

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

B.T.R.
nr.2/2013

brosura

Observaii

Se afl n
programul
de revizuire
al
C.N.A.D.N.R
.

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI129

XXVI130
XXVI131
XXVI132
XXVI133

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

Instruciuni tehnice privind


metodologia
de
determinarea a planeitii,
rugozitii i adncimii
fgaelor drumurilor cu
ajutorul
echipamentului
HAWKEYE 1000 i 2000.
Catalog de msuri pentru
circulaia
n
localiti
liniare

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

Decizia nr.
535/15.05.2012

Document
de
avizare
192/198/28.11.200
8
Normativ
pentru Ordin M.T.C.T. nr. Mof,
NE 033-2005
ntreinerea i repararea 198/30.11.2005
pI,nr.1.156bis
strzilor.
/20.12.2005
Instrucie
privind
organizarea
formaiei Ordin M.T.T.C. nr.
normare de munc pentru 1.605/04.12.1981
lucrrile de ntreinere i
reparaii poduri.
Normativ
pentru
AND 547-2013 prevenirea i remedierea Decizia
defeciunilor
la C.N.A.D.N.R.
168

B.T.R.
nr.10/2012
B.T.R. nr. 1011/2011

B.T.R. nr. 23/2005


B.T. nr. 2/1982

B.T.R. nr. 89/2013

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI134
XXVI135

XXVI136

XXVI137

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

mbrcmini
rutiere
moderne.
Normativ privind aplicarea
AND 559-1999 soluiei
antifisur
din
mortar asfaltic.
Normativ privind aplicarea
AND 560-1999 soluiei
antifisur
din
mixturi asfaltice cu volum
ridicat de goluri.
Norme
metodologice
privind
condiiile
de
nchidre a circulaiei i de
instituire a resctriciilor de
circulaie
n
vederea
executrii de lucrri n
zona
drumului
public
i/sau pentru protejarea
drumului.
Normativ privind folosirea,
CD 75-2000
ntreinerea i repararea
cldirilor
din
ramura
drumuri.

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

nr.1.277/09.11.201
3
Ordin A.N.D. nr.
112/26.08.1999

B.T.R. nr.
7/2001

Ordin A.N.D. nr.


113/26.08.1999

B.T.R.
nr.16/2002

Ordin M.T./M.I. nr.


1.112/411/2000

brosura

Ordin A.N.D. nr.


18/26.01.2001

B.T.R. nr.
6/2001

169

Observaii

Reglementarea tehnic
Indicativ
regl
eme
Nr. crt.
Denumire reglementare
ntar
tehnic
e
tehn
ic
XXVI- AND 561-2001 Instruciunile
privind
138
plantaiile rutiere
Instruciunile
privind
XXVIAND 562-2001 activitatea
pepinierelor
139
rutiere.
Instruciuni tehnice privind
AND 563-2001 metodologia
de
XXVIdeterminare a planeitii
140
suprafeei drumurilor cu
ajutorul analizorului de
profil longitudinal APL 72.
Instruciuni tehnice privind
AND 564-2001 metodologia
de
XXVIdeterminare a capacitii
141
portante a drumurilor cu
deflectometrul
MLY
10.000.
Instruciuni tehnice privind
metodologia
de
XXVI- AND 565-2001 determinare a planeitii
142
suprafeelor drumurilor cu
ajutorul
BUMP
Integratorului BI.

Act normativ de
aprobare

Ordin A.N.D. nr.


21/26.01.2001
Ordin A.N.D. nr.
19/26.01.2001
Ordin A.N.D. nr.
76/20.03.2001

Ordin A.N.D. nr.


77/26.03.2001

Ordin A.N.D. nr.


78/26.03.2001

170

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei
B.T.R. nr. 1011/2001
B.T.R. nr. 1112/2005

B.T.R. nr.
8/2001

B.T.R. nr.
7/2001

B.T.R. nr.
8/2001

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI143

XXVI144

XXVI145
XXVI146

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

Normativ pentru evaluarea


AND 586-2010
strii
tehnice
a Ordin C.N.A.D.N.R.
lucrrilor
de
nr.
consolidare aferente
271/06.02.201
drumurilor publice.
0
Normativ pentru protecia
anticoroziv
a
elementelor din beton
ale suprastructurilor Decizia A.N.D. nr.
CD 139-2002
podurilor
expuse 240/27.06.2002
factorilor
climatici,
noxelor i aciunii
fondanilor
chimici
utilizai pe timp de
iarn.
Normativ
departamental
pentru ntreinerea i
CD 76-2003
repararea
podurilor
metalice de osea.
Normativ privind utilizarea
materialelor
AND 592-2013
geosintetice
la

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

B.T.R.
7/2011

B.T.R.
nr.20/2002

Decizia A.N.D.
nr.90/27.06.2002

Broura.

Decizia
C.N.A.D.N.R.

B.T.R. nr. 23/2006

171

nr.

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI147

XXVI148

XXVI149

XXVI150

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

AND 596-2009

AND 599-2010

AND 593-2012

AND 594-2013

Denumire reglementare
tehnic

Act normativ de
aprobare

ranforsarea
structurilor rutiere cu
straturi asfaltice.
Normativ
pentru
ntreinerea
autostrzilor pe criterii
de performan.
Normativ
pentru
ntreinerea
drumurilor naionale
pe
criterii
de
performan.
Normativ pentru sisteme
de protective pentru
sigurana
circulaiei
pe drumuri, poduri i
autostrzi.
Ghid privind evaluarea
riscului
producerii
riscului
alunecrilor
de teren n zona
drumului.

nr.1.222/29.08.201
3

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.215/05.06.2010

B.T.R. nr.
1/2010

Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.481/31.08.2010

B.T.R. nr.
3/2010

Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.1.441/15.11.201
2
Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.1.220/29.08.201
3
172

B.T.R.
nr.11/2012

B.T.R. nr.
7/2013

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI151

XXVI152

XXVI153

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

Ghid pentru planificarea i


proiectarea
AND 604-2012
semnalizrii rutiere de
orientare i informare
pentru
asigurarea
continuitii,
uniformitii
i
cogniscibilitii
acestuia.
Normativ
departamental
pentru
proiectarea
PD 197-1978
antiseismic
a
construciilor
din
domeniul
transporturilor
i
telecomunicaiilor.
Normativ
pentru
dimensionarea
AND 550-1999
straturilor
bituminoase
de
ranforsare
a
structurilor
rutiere

Act normativ de
aprobare

Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.853/07.10.2012

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

B.T.R. nr. 89/2012

O.M.T.T.C. nr.
174/22.01.1979

Ordin A.N.D. nr.


84/23.06.1999

173

B.T.R. nr.1/
2001

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI154

XXVI155

XXVI156

XXVI157

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

suple i semirigide.
Normativ
pentru
P 15-2000
proiectarea aparatelor
de reazem la podurile
de osea din beton
armat.
Normativ
departamental
pentru amenajarea la
CD 173-2001
acelai
nivel
a
interseciilor
drumurilor publice din
afara localitilor.
Instruciunile
tehnice
departamentale
AND 513-2002
privind
proiectarea,
execuia, revizia i
ntreinerea drenurilor
pentru
drumurile
publice.
Catalog de studii de
ranforsare
a
AND 571-2002
structurilor rutiere i
semirigide
pentru

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

Ordin A.M. nr.


179/06.11.2000

B.T.R.
nr.21/2012

Ordin A.N.D. nr.


144/12.07.2001

B.T.R. nr.9/
2001

Decizia A.N.D. nr.


09/09.01.2002

B.T.R.
nr.15/2002

Decizia A.N.D. nr.


494/10.12.2002

B.T.R. nr.
1/2012

174

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI158

XXVI159

XXVI160

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

sarcina de 115 KN pe
osia simpl.
Normativ
pentru
determinarea
AND 583-2009
condiiilor de relief
pentru
proiectarea
drumurilor i stabilirea
capacitii
de
circulaie a acestora.
Normativ
privind
AND 585-2002
proiectarea
i
execuia
mbrcminilor
rutiere din beton de
ciment
armat
continuu.
Normativ
pentru
dimensionarea
CD 152-2002
ranforsrilor cu strat
din agregate natural
stabilizate cu liani
puzzolanici
ale
sistemelor
rutiere

Act normativ de
aprobare

Decizia A.N.D. nr.


165/03.03.2009

Decizia A.N.D. nr.


519/23.12.2002

Decizia A.N.D. nr.


160/21.03.2002

175

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

B.T.R.
nr.12/2011

B.T.R. nr.
1/2012

B.T.R. nr.
1/2012

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI161
XXVI162
XXVI163
XXVI164

XXVI165

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

suple i semirigide.
Normativ
departamental
PD 162-2002
privind
proiectarea
autostrzilor
extraurbane.
Normativ
privind
PD 95-2002
proiectarea hidraulic
a
podurilor
i
podeelor.
Caiete de sarcini generale
AND 589-2004
commune
lucrrilor
de drum.
Caiete de sarcini generale
AND 590-2004
commune
lucrrilor
de drum.
Ghid pentru prognozarea
posibilitilor
AND 595-2007
compactrii
pmnturilor
i
materialelor granulate
n condiii optime la
lucrrile de drumuri i
autostrzi.

Act normativ de
aprobare

O.M.T.C.T. nr.
622/23.10.2003
Decizia nr.
10/09.01.2002
Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.237/12.05.2004
Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.243/20.05.2004
Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.32/2007

176

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

Mof , pI, nr.


786/7.11.2003

B.T.R. nr.
1/2004

B.T.R.
nr.13/2002
B.T.R. nr. 712/2004
B.T.R. nr.
6/2004

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVI166
XXVI167

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

Normativ
pentru
AND 600-2010
amenajarea
interseciilor la nivel
pe drumuri publice.
Normativ
privind
AND 598-2013
proiectarea drumurilor
expres pe reeaua
rapid de comunicaii.

Act normativ de
aprobare

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Monitorul
Nr./dat
Oficial al
Romniei

Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.898/11.11.2010.

B.T.R. nr.
4/2010

Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.1.221/29.08.201
3

B.T.R. nr. 1112/2013

177

Observaii

XXVII.

Reglementri tehnice privind performana energetic a cldirilor


Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVII1

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

Metodologie de calcul
performanei energetice
Mc 001/1-2006
cldirilor.
Partea
Anvelopa cldirii.
Metodologie de calcul
performanei energetice
Mc 001/2-2006 cldirilor. Partea II
Performana energetic
instalaiilor din cldiri.
Metodologie de calcul
Mc 001/3-2006 performanei energetice
cldirilor. Partea III

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

al O.M.T.C.T. nr.
a 157/01.02.2007
I- cu modificri i
completri
al
O.M.T.C.T. nr.
a
157/01.02.2007

cu modificri i
a
completri
al O.M.T.C.T. nr.
a 157/01.02.2007
cu modificri i
178

Monitorul Oficial
al Romniei

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

M.Of., p I, nr.
B.C. nr.
126bis/21.02.2007 4-7/1-2007
B.C. nr.
M.Of., p I, nr.
4-7/2-2007
126bis/21.02.2007
4-7/3-2007
M.Of., p I, nr.
B.C. nr.
126bis/21.02.2007 4-7/4-2007

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVII2

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

Auditul i certificatul de
performan al cldirii.
Breviar de calcul al
performanei energetice a
Mc 001/4-2009 cldirilor
i
apartamentelor. Partea a
IV-a.
Model
certificat
de
performan energetic al
Mc 001/5-2009
apartamentului.Partea a
V-a.
Parametrii
climatici
necesari
determinrii
performanei energetice a
cldirilor noi i existente,
dimensionrii instalaiilor
Mc 001/6-2013
de climatizare a cldirilor
i
dimensionrii
higrotermice a elementelor
de anvelop ale cldirilor.
Partea a VI-a.
Ghid privind inspecia
Gex 009-2013
sistemelor de climatizare

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei

completri
O.M.D.R.L. nr.
1.071/16.12.2009

M.Of., p I, nr.
41bis/19.01.2010

O.M.D.R.L. nr.
1.071/16.12.2009

M.Of., p I, nr.
41bis/19.01.2010

O.M.D.R.A.P. nr.
2.210/26.06.2013

M.Of., p I, nr.
561bis/04.09.2013

O.M.D.R.A.P. nr.
1.778/2013

M.Of., p I, nr.
301bis/27.05.2013

179

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Observaii

Reglementarea tehnic
Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Nr. crt.

XXVII3
XXVII4

XXVII5

Gex 010-2013

GP 123-2013

SC 007-2013

XXVII.

Denumire reglementare
tehnic

n cldiri.
Ghid privind inspecia
energetic a cazanelor i
a sistemelor de nclzire
din cldiri.
Ghid privind proiectarea i
executarea lucrrilor de
reabilitare
termic
a
blocurilor de locuine.
Soluii
cadru
privind
reabilitarea termo-higroenergetic a anvelopei
cldirilor
de
locuit
existente.

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

O.M.D.R.A.P. nr.
2.121/06.06.2013
O.M.D.R.A.P. nr.
2.211/26.06.2013

O.M.D.R.A.P. nr.
2.280/05.07.2013

Reglementri tehnice privind documentaiile de urbanism

180

Monitorul Oficial
al Romniei

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

M. Of., p I, nr. 373


bis/25.06.2013
M.Of., p I, nr.538
bis/26.08.2013

M.Of.,p I,nr.540
bis/27.08.2013

B.C. nr. 1/2013

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

XXVII1

XXVII2

GP 038-1999

XXVII3

GM 010-2000

XXVII4

GM 009-2000

XXVII5

Denumire reglementare
tehnic

Metodologie de elaborare
i coninutul cadru al
documentaiilor
de
urbanism pentru zone
construite
protejate
(P.U.Z.)
Ghid privind metodologia
de elaborare i coninutulcadru
al
Planului
Urbanistic General.
Ghid privind metodologia
de elaborare i coninutulcadru al planului urbanistic
zonal.
Ghid privind metodologia
de elaborare i coninutulcadru al planului urbanistic
de detaliu.
Metodologia de informare
si consultare a publicului
cu privire la elaborarea
sau revizuirea planurilor
de amenajare a teritoriului

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei

O.M.T.C.T. nr.
562/20.10.2003

M.Of., p I,nr.
125bis/11.02.2004

O.M.L.P.A.T. nr.
13/N/10.03.1999

M.Of., p I,nr.
187/30.04.1999

O.M.L.P.A.T. nr.
176/N/16.08.2000

M.Of., p I,nr.
399/25.08.2000

O.M.L.P.A.T. nr.
37/N/08.06.2000

M.Of., p I,nr.
345/25.07.2000

O.M.D.R.T. nr.
2.701/30.12.2010

M.Of., p I,nr.
47/19.01.2011

181

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Observaii

Reglementarea tehnic

Nr. crt.

XXVII5

Indicativ
regl
eme
ntar
e
tehn
ic

Denumire reglementare
tehnic

si de urbanism.
Normelor
metodologice
privind exigentele minime
de
continut
ale
documentatiilor
de
amenajare a teritoriului si
de urbanism pentru zonele
de riscuri naturale.
Regulamentul general de
urbanism

Publicaia n care a aprut

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial
al Romniei

H. G. nr.
382/02.04.2003

M.Of., p I,nr.
263/16.04.2003

H. G. nr.
525/27.06.1996

M.Of., p I,nr.
149/16.07.1996

182

Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Observaii