Sunteți pe pagina 1din 3

- 1 -

Test recapitulativ
BREVIAR TEORETIC
TITLUL
CONINUTULUI

EXEMPLE, EXPLICAII
1 Calculul cu numere
reprezentate prin litere
Termenii de forma cl unde c, numit coeficientul termenului,
reprezint un numr, iar l, partea literal a termenului, este format
din numere reprezentate prin litere, eventual, cu diveri exponeni, i
numim termeni asemenea dac prile lor literale sunt identice, iar
adunarea lor se numete reducerea termenilor asemenea.
Exemple:
1) Perechi de termeni asemenea:
2 2
5 2 xy si xy ;
3 2 3 2
4 5 y x si y x + .
2) Adunarea:
2 2 2
2 8 4 5 2 3 xy xy xy xy xy xy = + + .
3) nmulirea: ( ) ( )
3 4 2 2
24 4 2 3 y x y x xy x = .
4) mprirea: ( )
2 3 3 5 4
4 7 : 28 xy y x y x = .
5) Ridicarea la o putere: ( )
9 3 6
3
3 2
8 2 z y x yz x = .
6) Ridicarea la o putere cu exponent numr negativ:
2 2 +
|
.
|

\
|
+
+
=
|
.
|

\
|
+
+
b a
d c
d c
b a

2 Formulele de calcul
prescurtat
Formule utilizate:
1) Produsul dintre un numr i o sum/diferen: ( ) ac ab c b a =
2) Ptratul unui binom: ( )
2 2 2
2 b ab a b a + =
3) Ptratul unui trinom: ( ) ( ) bc ac ab c b a c b a + + + + + = + + 2
2 2 2 2

4) Produsul sumei cu diferena: ( )( )
2 2
b a b a b a = +
5) Produsul a dou paranteze: ( )( ) ( ) ( ) n m b n m a n m b a + + + = + +
Exemple:
1) ( ) x x x x 6 2 3 2
2
+ = + ;
2) ( ) 1 4 4 1 2
2 2
+ + = + x x x ;
3) ( ) 9 12 10 4 3 2
2 3 4
2
2
+ + + + = + + x x x x x x ;
4) ( )( ) 25 9 5 3 5 3
2
= + x x x ;
5) ( )( ) 10 3 5 2
2
= + x x x x .
3 Descompunerea n factori Formule utilizate:
1) Scoaterea factorului comun: ( ) c b a ac ab =
2) Restrngerea ptratului unui binom: ( )
2 2 2
2 b a b ab a = +
3) Diferena de ptrate: ( )( ) b a b a b a + =
2 2

4) Descompunerea unui trinom de forma: n mx x + +
2
; dac
Z b a m b a si n b a e = + = , atunci: ( )( ) b x a x n mx x + + = + +
2
.
Exemple:
1) ( ) 5 3 5 25 15
2
= x x x x ;
2) ( )
2 2
4 3 16 24 9 = + x x x ;
3) ( )( ) y x y x y x + = 2 2 4
2 2
;
4) ( )( ) 4 3 12
2
+ = x x x x .
- 2 -

EXERCIII PROPUSE:
1 Calculul cu numere
reprezentate prin litere
1. Calculai:
a) 4 5 4 + x x ; b) ( )
2
2 3 x x ; c) ( )
3
2x ; d) 1 4 6 3 + + x x ;
e) ( )
2 4
3 : 12 x x ; f) ( ) ( )
3 3
2 1 : 1 2 x x ; g) ( ) 2 3 x x ;
h) ( )
2
2 2x ; i) ( ) ( ) 2 2 + + x x .
2. Suma expresiilor 2 2
2
+ + x x i 3 2 + x este egal cu
3. Diferena expresiilor 2 2
2
+ + x x i 3 2 + x este egal cu
4. Produsul expresiilor 1 2 + x i 2 + x este egal cu
5. Ctul expresiilor x x x 6 3 6
2 3
+ + i x 3 este egal cu
6. Dac 1 3 = x A i 3 2 = x B s se calculeze B B A + .
7. S se calculeze
B A
1 1
dac x A 2 = i
2
3x B = .
8. Fie numerele: 3 + = x A , 6 + = x B i 1 + = x C cu ponderile x, 2x
i respectiv 3x. S se arate c media ponderat a acestor trei numere
este egal cu 3 + x

2 Formulele de calcul
prescurtat
1. Calculai: a) ( )
2
3 + x ; b) ( ) ( ) 3 3 + x x ; c) ( )
2
2 2 + ;
d) ( ) ( ) 3 3 3 3 + ; e) ( ) ( ) 1 5 1 5 + .
2. Media aritmetic a numerelor 5 3+ i 5 3 este egal cu
3. Media geometric a numerelor 5 3+ i 5 3 este egal cu
4. Media ponderat a numerelor 5 3+ i 2 5 + cu ponderile
5 3 i 2 5 este egal cu
5. Triunghiul ABC din figura alturat este
un triunghi isoscel (AB=AC) cu
4 10 2 = BC cm i nlimea de 2 10 + cm.
a) Aflai aria triunghiului.
b) S se arate c perimetrul triunghiului
ABC este egal cu ( ) 2 10 7 2 2 + cm.
6. Artai c aria unui triunghiuri echilateral cu latura de ( ) 3 3 cm
este mai mic dect 0,75 cm
2
.
|
|
.
|

\
|
=
4
3
2
l
A .
7. Demonstrai c numrul
( ) ( ) ( ) ( )
2 2
1 3 2 3 6 3 6 2 6 + + + = a
este un numr raional.
8. Un triunghi dreptunghic are catetele egale cu 1 + x i 2 + x .
Aflai valoarea numrului real x dac ipotenuza este egal cu 3 + x .
9. Dac ( ) ( ) 6 5
2
+ + = + + x x b x a x aflai numerele ntregi a i b.
10. n figura alturat avei trapezul
isoscel ABCD cu 4 + = x AB ,
2 = x CD , 3 = = x BC AD i
nlimea 4 = x CF .
a) Aflai n funcie de x perimetrul
trapezului.
b) Artai c aria trapezului este
egal cu 4 3
2
x x .
c) Artai c trapezul ABCD este unic (c exist un singur xe
- 3 -
pentru trapezul ABCD).
11. ntr-un triunghi lungimile celor trei laturi fiind de 3 x , 1 x ,
1 + x , ( 3 > x ) sunt direct proporionale cu numerele 3, 4 i
respectiv 5. Aflai valoarea lui numrului real x.

3 Descompunerea n factori
1. Forma descompus a expresiei algebrice x x 6 2
2
este egal cu ..
2. Forma descompus a expresiei algebrice 16 8
2
+ x x este egal cu ..
3. Soluiile ecuaiei 4
2
= x sunt i ..
4. Forma descompus a expresiei algebrice x x 12 8
2
este egal cu
5. Forma descompus a expresiei algebrice 1 4 4
2
+ x x este egal cu..
6. Forma descompus a expresiei algebrice 4 9
2
x este egal cu
7. Dac 34
1
2
2
= +
a
a atunci suma
a
a
1
+ este egal cu.
8. Dac
5
1
=
a
a
, s se arate c
3
1
= +
a
a
.
9. Descompunei n factori: a) y x xy y x
2 2 3 3
+ .
b) xy y x y x 2
2 2
+ + + + .
10. Dac 0 6 2 2 4
2 2
= + + b a b a s se arate c ( ) ( ) 2 = + b a b a .
11. S se arate c expresia ( ) ( ) 4 5 1 ) , (
3 3
+ + + + + = xy x xy x y x E este
ptrat perfect, oricare ar fi x,ye