Sunteți pe pagina 1din 11

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. Clu#$Na"oca Str. %arii nr. & Tel.: +)(, - ,&()./ Fa0: +)(, - ,'.

,+'

BENEFICIAR: Asociatia Comunelor Borod !lo"is Auseu loc. Borod nr. '() #ud. Bi*or !roiect nr. ++. - )+'+

MEMORIU TEHNIC
1.1. INTRODUCERE 1n "re2ent 3n localitatea Corni4el alimentarea cu a"5 "ota6il5 a locuitorilor se 7ace "ar4ial "rintr$un sistem de ti" 8os"od5resc de alimentare cu a"5 su6teran5 de ad9ncime mic5 sau medie c9t :i "rin 79nt9ni s5"ate 3n 8os"od5riile "o"ula4iei sau "e domeniul "u6lic. Lucr5rile de alimentare cu a"5 au a"5rut ca o necesitate a com"let5rii lucr5rilor de in7rastructur5 lucr5ri 75r5 de care de2;oltarea dura6il5 din "unct de ;edere economic ur6anistic :i social a localit54ii Corni4el nu ar 7i "osi6il5. !rin "re2entul !roiect Te*nic se dore:te sta6ilirea unor solu4ii a;anta#oase de alimentare cu a"5 "ota6il5 "entru localitatea Corni4el care s5 r5s"und5 tuturor cerin4elor cantitati;e :i calitati;e ale consumatorilor. In;estitia ;a duce la un sistem de alimentare cu a"a centrali2at care ;a asi8ura a"a "ota6ila si mena#era "recum si im6unatatirea ni;elului de trai si a con7ortului "entru a"ro0imati; <++ de locuitori ai satului Cornitel. Beneficiar: ASOCIATIA COMUNELOR BOROD, PLOPIS, AUSEU cu sediul in loc. Borod nr. '() #ud. Bi*or In;estitia 7undamentata in "re2enta documentatie este de"usa "entru 7inantare in cadrul Program ! i Na"iona! #e De$%o!"are R ra!a &''( ) &'1* "ri;ind s"ri#inul acordat din Fondul Euro"ean A8ricol "entru De2;oltare Rurala = c*eltuielile considerate neeli8i6ile ;or ;ii su"ortate din 7ondurile "ro"rii ale Administratiei !u6lice Locale. 1.&. SCOPUL LUCRARILOR Reali2area in;estitiei "ro"use ;a 7a;ori2a de2;oltarea locala a localitatii Cornitel ;a creea "remisele ;alori7icarii resurselor locale "rin in7intarea de in;estitii in domeniul turismului si a8roturismului ;alori7icarea "otentialului a8ricol si 2oote*nic de asemenea ;a duce la cresterea ;alorii imo6ilelor si im"licit la cresterea 6a2ei in"o2a6ile a localitatii. Reali2area acestei in;esti4ii ;a 7i urmat5 3n mod cert de consecin4e 6ene7ice 3n ceea ce "ri;e:te cre:terea ni;elului de trai :i conser;area s5n5t54ii "o"ula4iei. Solu4ia te*nic5 "roiectat5 3n cadrul lucr5rilor de alimentare cu a"5 ;a a;ea 3n ;edere urm5toarele as"ecte: $ ;a utili2a materiale te*nolo8ii :i ec*i"amente de calitate cores"un25toare 3n concordan45 cu cerin4ele "re2entului care s5 7acilite2e reali2area unui sistem 7unc4ional c9t mai u:or de e0"loatat :i care s5 nu "ermit5 "oluarea mediului 3ncon#ur5tor> $ ;a asi8ura "osi6ilitatea inter;en4iilor de 3ntre4inere :i re"arare a sistemului "e tronsoane 75r5 "ertur65ri ma#ore.

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. Clu#$Na"oca Str. %arii nr. & Tel.: +)(, - ,&()./ Fa0: +)(, - ,'.,+'

BENEFICIAR: Asociatia Comunelor Borod !lo"is Auseu loc. Borod nr. '() #ud. Bi*or !roiect nr. ++. - )+'+

1.*. DESCRIERA +ENERALA A LUCRARILOR !entru alimentarea cu a"5 a localit54ii Corni4el s$a ado"tat un sistem de alimentare a;9nd ca surs5 de a"5 "u4urile de ad9ncime !' si !) ce ;or ca"ta a"a din stratul ac;i7er "rin intermediul "om"elor su6mersi6ile a7erente. A"a 6rut5 ;a 7i "om"at5 "rin intermediul conductei de aduc4iune 3n re$er%or ! #e ,nmaga$inare -ro- . #e 1/' mc lan8a care se montea2a ."a"ia #e c!orinare. Re4eaua de distri6u4ie din localitate ;a 7i de ti" rami7icat reali2at5 din "olietilen5 de 3nalt5 densitate !E?D cu !N '+ 6ari :i ;a 7i "re;52ut5 cu *idran4i "entru incendii c5mine cu ;ane "entru sec4ionarea tronsoanelor ma#ore ale re4elei :i ci:mea stradala "re;52ute con7orm STAS '&,&-)++(. In 2ona 7rontului de ca"tare conducta de aduc4iune are un diametru de /' mm 3ntre P1 0i P& iar 3ntre P& 0i re$er%or aceasta are diametrul de (/ mm. Re4eaua de distri6u4ie de la re2er;orul de inma8a2inare "ana la ultimul consumator din localitate are lun8imea total5 de 1.&2/ m si diametre cu"rinse 3ntre /' mm 0i 13' mm, e4ec "a"e #in -o!ie"i!ena #e ina!"a #en.i"a"e PEHD c PN 1' 5ari. !e re4eaua de distri6u4ie este "re;52uta 1 ci0mea ."ra#a!a 2 6i#ran7i #e incen#i &* c8mine #e %ane, ec6i-a"e conform #e"a!ii!or #e e4ec "ie. !entru li;rarea a"ei la "arametri cores"un25tori "9n5 la cel mai de7a;ori2at consumator din localitate este necesar5 am"lasarea unei ."a7ii #e re-om-are a a-ei SRP am"lasata "e domeniu "u6lic lan8a DN' la @m A(<B.)+ m con7orm !lanului de situa4ie ane0at. 1n ;ederea asi8ur5rii sursei de a"5 "entru alimentarea localit54ii Corni4el se ;or "re;edea ) "u4uri de e0"lorare C e0"loatare "rin intermediul c5rora se urm5re:te interce"tarea ac;i7erelor de ad9ncime ast7el 3nc9t acestea s5 7urni2e2e o a"5 cores"un25toare calitati; :i 3n cantitate su7icient5 "entru cerin4a de a"5 a localit54ii. S5"area "u4urilor se ;a reali2a cu instala4ia de 7ora# 'BA$'AD. Metoda de 7ora# ;a 7i cea rotati; *idraulic5 cu circula4ia direct5 a 7luidului de 7ora# Ea"5 C *um5 C 6entonit5F "9n5 la o ad9ncime medie cu"rins5 3ntre '++ m C 'A+ m. Diametrul sa"ei ;a 7i de &'' mm tu6area urm9nd a se reali2a cu tu6uri din !EID cu diametrul de '.+ mm. 1n dre"tul ac;i7erelor la care 8radul de asi8urare a de6itului cores"un25tor este cel "u4in e8al cu 8radul de asi8urare al 7olosin4ei "entru localitatea res"ecti;5 se "re;5d 7iltre "entru interce"tarea "9n2ei 7reatice. !u4urile ;or 7i dotate cu "om"5 su6mersi6il5 a;9nd caracteristici de6it :i "resiune cores"un25toare "entru "om"area a"ei 3n re2er;orul de 3nma8a2inare "ro"us. Montarea "om"ei su6mersi6ile se ;a 7ace cu A "9n5 la '+ m su6 ni;elul *idrodinamic de e0"loatare normal5 a "u4ului dar nu 3n dre"tul 7iltrelor. !om"ele su6mersi6ile montate in "uturi ;or a;ea urmatoarele caracteristici: 9 #e5i", : ; *,/1 mc<6= 9 ina!"imea #e -om-are, H ; >* mH&O= 9 P "erea mo"or ! i, P ; 1,/ ?@= 9 +ra# #e -ro"ec"ie: IP >2= 9Ten.i nea nomina!a: 3'' A, /' H$. Conducta de aduc4iune "ana la re2er;or se ;a reali2ara 3ntr$un sin8ur 7ir :i ;a trans"orta "rin "om"are a"a 6ruta 3n re2er;orul de 3nma8a2inare de 'A+ mc. Diametrul aduc4iunii ;a 7i de A+ mm :i de <A mm iar materialul ales "entru e0ecu4ia acesteia este "olietilena de 3nalt5 densitate !E?D cu !N '+ 6ari 3m6inat5 "rin 7u2iunea ca"etelor. Conducta de aduc4iune se ;a "o2a su6teran la adancimea de ' A m. Con7orm "rescri"4iilor date de SR '()/$)-'//( ca"t5rile "entru aliment5ri cu a"5 se asi8ur5 cu "erimetru de "rotec4ie sanitar5 determinat "e 6a25 de studii *idrolo8ice :i

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. Clu#$Na"oca Str. %arii nr. & Tel.: +)(, - ,&()./ Fa0: +)(, - ,'.,+'

BENEFICIAR: Asociatia Comunelor Borod !lo"is Auseu loc. Borod nr. '() #ud. Bi*or !roiect nr. ++. - )+'+

*idro8eolo8ice 3n con7ormitate cu ?% '+'-'//<. Gonele de "rotec4ie tre6uie instituite cel mai t9r2iu "9n5 la darea 3n e0"loatare a ca"t5rii. 1.*.1. Re$er%or ! #e inmaga$inare 1/' mc Se "re;ede reali2area unui re2er;or de 3nma8a2inare 3n sco"ul acumul5rii a"ei "ota6ile "entru aco"erirea ;9r7urilor de consum incendii :i alte consumuri #usti7icate. Inma8a2inarea a"ei se ;a 7ace 3ntr$un re2er;or metalic su"rateran cu ca"acitatea de 'A+ mc. !ere4ii re2er;orului sunt alc5tui4i din "anouri cur6ate din o4el 7u2ionat cu sticla la tem"eraturi de B.A+HC cu dimensiuni de )(.) A0',++ mm :i 8rosimi de la ).+ I ..+ mm care se asam6lea25 3ntre ele cu a#utorul 6ol4urilor cu ca" din "lastic. !anourile com"onente ale "ere4ilor re2er;orului se montea25 "e o 7unda4ie circular5 din 6eton armat 3n care se reali2ea25 "erimetral un canal de dimensiuni &A+0'A+ mm "rin intermediul unui cornier laminat care se 7i0ea25 de 7undul canalului cu 6ol4uri de ancora# M)+-)++. La "artea su"erioar5 a re2er;orului este "re;52ut un cornier de ri8idi2are iar la "artea su"erioar5 a 7iec5rui inel corniere necesare 7i05rii termoi2ola4iei. Etan:eitatea re2er;orului se reali2ea25 cu mastic s"ecial at9t "entru 3m6in5rile 3ntre "anouri c9t :i "entru sca7a "erimetral5 interioar5 de la 6a2a re2er;orului. CARACTERISTICI TE?NICE : 9 Ao! m "i! : 1/' mB 9 Diame"r nomina! : >.2* m 9 Cn8!7ime re$er%or : 3.&' m 9 Pano c r5a" &>2&,/413'' mm 9 Perime"r : &1.3' m 9 N m8r -ano ri -e ine! : 2 9 N m8r "o"a! -ano ri : &3 TERMOIGOLAJIA !ERETELUI REGERDORULUI Se reali2ea25 cu ;at5 6a2altic5 de '+ cm 8rosime :i densitate de ,+ @8-mK "rote#at5 cu ta6l5 cutat5 de + A mm 8rosime. Al5turat re2er;orului s$au "re;52ut o camer5 de ;ane de & A 0 & , m e0ecutata din 6eton montata semiin8ro"at. In camera ;enelor "e conducta de um"lere ;a 7i "re;52ut un ro6inet de "rele;are a "ro6elor de a"5 "recum :i un dis"o2iti; de m5surare a de6itelor Ea"ometru C DN '++ mmF. La dimensionarea ;olumului necesar "entru 3nma8a2inarea :i com"ensarea de6itelor de a"5 "entru satis7acerea cerin4ei de a"5 "ota6il5 a localit54ii anali2ate s$au 4inut cont de "rescri"4iile date de STAS ,'(A$.. :i ast7el a re2ultat un re2er;or cu o ca"acitate de 3nma8a2inare de 'A+ m&. La am"lasarea acestuia s$a a;ut la 6a25 urm5toarele considerente: $ distri6u4ia a"ei 3n re4eaua de distri6u4ie s5 se reali2e2e 8ra;ita4ional> $ s5 e0iste "osi6ilitatea de a institui 2ona de "rotec4ie sanitar5 le8al5> $ s5 7ie asi8urate condi4ii o"time de 7undare :i sta6ilitate E8eneral5 :i local5 a terenuluiF. 1.*.&. S"a"ia #e "ra"are Dc!orinareE Tratarea a"ei 3n ;ederea "ota6ili25rii are 3n ;edere reducerea indicatorilor la care se 3nre8istrea25 de"5:iri "9n5 su6 limita im"us5 de Le8ea &(&-)++, "ri;ind calitatea a"ei "ota6ile. !entru reali2area "rocesului de clorinare instala4ia este interconectat5 cu sistemul de trans"ort a a"ei :i 6a2inul de stocare a acesteia "recum :i la reci"ientul de stocare a clorului .

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. Clu#$Na"oca Str. %arii nr. & Tel.: +)(, - ,&()./ Fa0: +)(, - ,'.,+'

BENEFICIAR: Asociatia Comunelor Borod !lo"is Auseu loc. Borod nr. '() #ud. Bi*or !roiect nr. ++. - )+'+

Utili2area instala4iei "re2int5 urm5toarele a;anta#e: $ Si8uran45 3n e0"loatare datorat5 "rinci"iului constructi; si de 7unc4ionare> $ Durata de ;ia45 3ndelun8at5 datorat5 calit54ii materialelor > $ %reutate mic5 :i ;olum redus al com"onentelor> $ O"erare sim"l5 "reten4ii minime de su"ra;e8*ere :i 3ntre4inere. Sta4ia de clorinare s$a ales in 7unc4ie de de6itul de a"5 necesar a 7i tratat EL med. 2iF :i de "arametrii a"ei care a#un8e 3n re2er;or :i care de"5:esc limitele "re;52ute de Stas "entru a o aduce la "arametri de "ota6ilitate. Con7orm 6re;iarului de calcul 3ntocmit "entru loc. Cornitel a re2ultat o sta4ie de clorinare cu o ca-aci"a"e #e ',' 9 &'' gr c!< $i . Sta4ia este com"let ec*i"at5 :i montat5 3ntr$ un container "re;52ut cu ) com"artimente. 1n teren aceasta se montea25 "e o 7unda4ie din 6eton armat :i se ;or reali2a le85turile la re4elele din 2on5. In camera de clorinare se ;a monta un sistem antie7ractie si *u"a de semnali2are. Se ;a cere or8anelor sanitare s5 controle2e calitatea a"ei 3n re4ea con7orm "re;ederilor =Normelor metodolo8ice "entru su"ra;e8*erea sanitar5 a calit54ii a"ei de 65utM cu o 7rec;en45 de o dat5 "e lun5 la localit54ile su6 A.+++ locuitori :i o dat5 la A 2ile "entru localit54i cu mai mult de A.+++ de locuitori. 1n eta"a de utili2are Ee0"loatareF a in;esti4iei este 8arantat5 si8uran4a 3n e0"loatare i8iena :i s5n5tatea utili2atorilor 7iind asi8urate condi4iile "entru des75:urarea 3n condi4ii o"time a tuturor acti;it54ilor "ersonalului im"licat 3n 7unc4ionarea e7icient5 a sistemului de alimentare cu a"5. 1.*.*. Re"ea a #e #i."ri5 "ie a-a -o"a5i!a La "roiectarea re4elei de distri6u4ie s$a a;ut 3n ;edere asi8urarea e0i8en4elor de "er7orman45 3n construc4ii con7orm STAS ').,++-' ) C ... Reeaua proiectat va asigura : $ "5strarea calit54ii a"ei con7orm STAS '&,) C /' Ea"5 "ota6il5F "e toat5 durata de e0"loatare> $ li;rarea a"ei la "arametrii E"resiune de6itF "roiecta4i "e toat5 durata de e0"loatare> $ "osi6ilitatea s"5l5rii :i i8ieni25rii "eriodice a acestor tronsoane. Pentru sigurana n exploatare a reelei s-a inut cont de: $ a8resi;itatea solului 7a45 de materialul conductei> $ condi4ii climatice> $ 8rad de "oluare. $ res"ectarea ad9ncimii de 3n8*e4 la "o2are> $ su6tra;ers5ri de drumuri str52i cursuri de a"5 etc. "rote#ate> Conductele ce 7ormea25 re4eaua de distri6u4ie a a"ei se ;or "o2a su6teran cu o aco"erire de "5m9nt cel "u4in e8al5 cu ad9ncimea de 3n8*e4 din 2on5 E+ .+ mF con7orm STAS (+A,-<< si se ;or monta !a a#ancimea #e 1,& m. Re4eaua de distri6u4ie ;a 7i de ti" rami7icat :i ;a 7i 7ormat5 din tronsoane dimensionat5 ast7el 3nc9t 3ntr$o 7a25 urm5toare s5 se "oat5 reali2a 6ran:area 7iec5rui consumator la aceasta. Traseul re4elei de distri6u4ie s$a 75cut con7orm SR .A/'-' $ '//< :i SR ,'(&-' C '//A :i este "re2entat5 3n !lanul de situa4ie ane0at si s$a corelat cu celelalte re4ele edilitare su6terane din localitate :i construc4ii e0istente res"ect9ndu$se "rescri"4iile date de STAS .A/'$'-'//'. Conductele re4elei de distri6u4ie ;or 7i e0ecutate din "olietilen5 de 3nalt5 densitate c7. STAS '+('< C ) -'/., :i ;or 7i 3m6inate "rin sudur5 ca" la ca" 3n ca2ul tronsoanelor "rinci"ale ce au diametrul nominal mai mare de ''+ mm :i cu mu7e de com"resie 3n ca2ul tronsoanelor secundare.

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. Clu#$Na"oca Str. %arii nr. & Tel.: +)(, - ,&()./ Fa0: +)(, - ,'.,+'

BENEFICIAR: Asociatia Comunelor Borod !lo"is Auseu loc. Borod nr. '() #ud. Bi*or !roiect nr. ++. - )+'+

!ro7ilul de "o2are al conductelor 3n s"ecial "atul de re2emare :i modul de com"actare a um"luturilor se ;or reali2a con7orm recomand5rilor "roduc5torului de material tu6ular :i 4in9nd cont de "re;ederile Normati;ului I)). !resiunea ma0im5 3n re4eaua de distri6u4ie ;a 7i de ( 6ari. !resiunea minim5 la *idran4ii de incendiu ;a 7i de + < 6ari. 1n urma dimenson5rii au re2ultat urm5toarele diametre la conductele de trans"ort :i de distri6u4ie a a"ei "ota6ile: $ DN A+ mm $ L N A+ m C tronson !' C !)> $ DN <A mm $ L N (+ m C tronson !) C Re2er;or> $ DN ',+ mm $ L N '.&(+ m> $ DN ')A mm $ L N <). m> $ DN ''+ mm $ L N &.A'+ m> $ DN (& mm $ L N ).).< m> $ DN A+ mm $ L N '.,++ m. TOTAL: 1.&2/ m !e tronsoanele re4elei de distri6u4ie s$au "re;52ut: $ )& c5mine de ;ane> $ ' ci:mea stradala> $ . *idran4i su"raterani de incendiu. Conductele se ;or "o2a 3n s5"5tur5 desc*is5 3n #urul lor asi8ur9ndu$se un strat de "rotec4ie din nisi" de '+ cm 8rosime. !rinci"alele construc4ii ane05 ale re4elei de distri6u4ie sunt c5minele "entru arm5turi. Acestea ;or res"ecta "re;ederile STAS (++)-'/.. :i SR ISO ,+(, C ' ) :i ;or 7i "re;52ute cu ca"ace din 7ont5 con7orm STAS )&+.-.'. C5minele "re;52ute cu ;ane de sec4ionare ;or 7i dis"use 3n intersec4iile "recum :i 3n aliniamente la distan4e de ma0im A++ m. C5minele "entru arm5turi ;or 7i reali2ate din 6eton sim"lu C (-< A monolit. Dimensiunile c5minelor au 7ost alese 3n 7unc4ie de "osi6ilitatea inter;en4iei la arm5turile "e care acestea le ad5"ostesc. La su6tra;ersarea si su"ratra;ersarea "9raielor conductele ;or 7i din "olietilena de inalta densitate !E ?D introduse in tu6uri de Otel "entru "rotectia acestora. !e traseul re4elei de distri6u4ie a a"ei "ota6ile ;or 7i "re;52u4i *idran4i de incendiu Dn .+ mm 3n intersec4iile im"ortante :i 3n aliniamente la distan4e de ma0im A++ m con7orm STAS ,'(&$ '-'//A. Ci:melele stradale ;or 7i de ti" cu ro6inet automat de 3nc*idere E3n8ro"atF "rote#at 3m"otri;a 3n8*e4ului si se ;or monta "e un "ostament din 6eton con7orm datelor "roduc5torului. 1n 2ona ci:melelor se ;or e0ecuta lucr5ri de drenare a a"elor s"re :an4uri de scur8ere iar 3n 2ona de acces a a"ei 3n :an4 se ;or e0ecuta lucr5ri de amena#are a :an4ului "entru a "re3nt9m"ina sur"area acestuia. !entru asi8urarea "resiunii a"ei 3n 2ona localitatii a7lata deasu"ra cotei de am"lasare al re2er;orului se ;a monta o sta4ie de re"om"are a a"ei care ;a asi8ura "resiunea o"tima la 7iecare consumator. 1.*.3. Carac"eri."ici -rinci-a!e a!e ."a7iei #e re-om-are Sta4ia de "om"are a a"ei "ota6ile "ro"us5 3n localitatea Corni4el este construc4ie com"us5 din camer5 su"raterana 3n care sunt montate urmatoarele:

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. Clu#$Na"oca Str. %arii nr. & Tel.: +)(, - ,&()./ Fa0: +)(, - ,'.,+'

BENEFICIAR: Asociatia Comunelor Borod !lo"is Auseu loc. Borod nr. '() #ud. Bi*or !roiect nr. ++. - )+'+

9 ec6i-amen" #e -om-are a!c8" i" #in"r9 n gr - #e -om-are & -om-e D1F1 #e re$er%aE c " ra"ie %aria5i!a, c #e5i" #e &,/ mc<6, ina!"imea #e -om-are #e >/ m, - "erea mo"or ! i #e &.& ?G, " ra"ia nomina!a #e *((' 1<min. 9 re$er%or "am-on #e ac m !are #e 1''' !. Cele dou5 "om"e una acti;5 :i o re2er;5 ;or 7i montate "e soclul din 6eton din construc4ia statiei de re"om"are. 1.*./. S 5"ra%er.are DN1 C! H9Na-oca ) Ora#ea Reteaua de a"a din localitatea Cornitel ;a su6tra;ersa drumului national DN' in doua locuri la @m A(<B.)+ m si la @m A(.B.)+ m. Su6tra;ersarile drumului se ;or 7ace "rin 7orare ori2ontala conductele 7iind "rote#ate "rin tu6uri de "rotec4ie su6 am"ri2a drumului. Tu6urile de "rotec4ie ;or 7i instalate la o ad9ncime de minimum ' A+ m m5surata intre ni;elul drumului in a0 si 8eneratoarea su"erioara a tu6ului de "rotec4ie res"ecti; de minimum + .+ m su6 cota 7undului s9ntului. Lun8imea totala al celor doua su6tra;ersari este de )' m "rin conducte de "olietilena de inalta densitate !E ?D cu Dn ''+ mm introduse in tu6 de "rotectie din OL Dn '(. mm. De o "arte si de alta a su6tra;ers5rilor s$au "re;52ut c5mine de ;ane. 1.*.>. S 5"ra%er.are %ai Su6tra;ersarea ;aiilor se ;a reali2a "rin 7ora# ori2ontal in trei locuri a;and lun8imea totala de &. m "rin conducte de "olietilena de inalta densitate !E ?D cu Dn (& mm si ',+ mm introduse in tu6uri de "rotectie din OL '', mm res"ecti; )'/ mm. De o "arte si de alta a su6tra;ers5rii s$au "re;52ut c5mine de ;ane . Se ;a 7olosi metoda de 7orare FLOO TEP. 1.*.(. L cr8ri #e amenaHare "eren D.i."ema"i$are %er"ica!8 0i 0an7 ri #e gar#8 $ona re$er%or, 0i ! cr8ri #e -ro"ec7ia me#i ! iE Lucr5ri de amena#are teren 3n 2ona re2er;orului cu"rind : $ Lucr5ri de sistemati2are 3n 2ona re2er;orului al statiei de clorinare 2ona ca"tarii si in 2ona statiei de re"om"are a"a "ota6ila> $ Amena#are de :an4uri de 8ard5> $ Lucr5ri de amena#are "entru "rotec4ia mediului> Lucr5rile de sistemati2are ;ertical5 $ se ;or reali2a 3n 2ona de am"lasare a Re2er;orului 2ona ca"tarii si a statiei de clorinare a7late la mar8inea localit54ii la cca /++ m de ultima cas5 cu sco"ul de a se crea condi4ii de am"lasare a acestor o6iecte. Sistemati2area ;a con4ine lucr5ri de de7i:are ni;elare etc lucr5ri care ;or "ermite 3n 7inal am"lasarea Re2er;orului :i a Statiei de clorinare "e acest teren. Lucr5rile de sistemati2are ;ertical5 $ se ;or reali2a si in 2ona de am"lasare al statiei de re"om"are. Amena#are de :an4uri de 8ard5 $ a 7ost "re;52ut5 la sta4ie :i re2er;or cu sco"ul de a le "rote#a de e;entualele a"e de "loaie colectate 3n 2on5 de a a#un8e la construc4ii . Lucr5rile de amena#are "entru "rotec4ia mediului $ ;or cu"rinde lucr5ri de re7acere a cadrului natural care ;or consta din "lant5ri de co"aci re7acerea 2onelor ;er2i a7ectate etc.

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. Clu#$Na"oca Str. %arii nr. & Tel.: +)(, - ,&()./ Fa0: +)(, - ,'.,+'

BENEFICIAR: Asociatia Comunelor Borod !lo"is Auseu loc. Borod nr. '() #ud. Bi*or !roiect nr. ++. - )+'+

Lucrarile de alimentare cu a"a se incadrea2a in con7ormitate cu STAS. 3*(* in cate8oria de im"ortanta , con7orm H.+. (>> < 111( C im"lementare sistem de calitate aceste lucrarii se incadrea2a in clasa de im"ortanta ,. &.INIORMATII DESPRE SANTIER &.1. LOCATIE In;estitia se a7la in Satul Cornitel comuna Borod #udetul Bi*or la 8ranita cu #udetul Clu# "e DN 1 D E >' E. &.&. INTINDEREA SANTIERULUI Lun8imea retelelor de distri6utie si aductiune cu a"a este de 1&2/ me"ri, iar latimea a7ectata de aceste lucrari este de 1 me"r . Reali2area sistemul de alimentare cu a"a din loc. Cornitel im"lica ocu"area di7erenteala a terenului E ocu"are tem"orara si ocu"are de7initi;e F. La reali2area retelei de alimentare cu a"a terenul ;a 7ii ocu"at ast7el: $ term"orar $ "entru reali2area conductei de aductiune si a retelei de distri6utie > $ de7initi;e C "entru reali2area 7rontului de ca"tare a re2er;orului de inma8a2inare > &.*. DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI Terenurile ocu"ate tem"orar si de7initi;e "entru reali2area o6iecti;elor de in;estitie din localitate se a7la atat in "ro"rietate "u6lica E am"ri2a drumurilor si a stra2ilor F cat si in "ro"rietate "ri;ate E terenuri din intra;ilanul sau e0tra;ilanul localitatii F "entru care se ;a o6tine acordul "ro"rietarilor sau se ;or "latii des"a8u6irii in 7unctie de su"ra7etele res"ecti;e. .

&.3. ACCESUL PE SANTIER Satul Cornitel 7ace "arte din comuna Borod #udetul Bi*or si se al7a "e DRUMUL NATIONAL DN 1 !a grani"a c H #e" ! C! H in de"resiunea Oradea C Dad C Borod cu"rinsa intre Muntii !lo"is si Muntii !adurea Craiului. Accesul se "oate 7ace "e DN1 D E >' E Clu# Na"oca $ Oradea res"ecti;e Oradea $ Clu# Na"oca si Drumul #udetean (>3 D Bratca C Borod. &./. CONDITII CLIMATICE Teritoriul #udetului Bi*or este desc*is in tatalitatea lui circulatiei maselor de aer de la Dest o nuanta s"eci7ica constituind$o to"oclimatul 8ol7urilor de"resionare relati;e mai ada"ostite al sectorului su6montan. Din "unct de ;edere climatic SR '<, C ' re8iunea se incadrea2a in 2ona rece a;and urmatoarele caracteristici : '. am"litudinea anuala a tem"eraturii aerului '. Q C >

10

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. Clu#$Na"oca Str. %arii nr. & Tel.: +)(, - ,&()./ Fa0: +)(, - ,'.,+'

BENEFICIAR: Asociatia Comunelor Borod !lo"is Auseu loc. Borod nr. '() #ud. Bi*or !roiect nr. ++. - )+'+

). &. ,. A. (. <. ..

media tem"eraturilor ma0ime a6solute anuale '< C '. Q C > media tem"eraturilor minime anuale $ )A Q C > cantitatea minima anuale a "reci"itatiilor '+++ C 'A++ mm > numarul annual de 2ile cu in8*et E t N + Q C F '.+ 2ile > cantitatea "reci"itatiilor din semestrul cald (++ mm > numarul mediu annual de 2ile cu "reci"itatii 'A+ C )++ 2ile > numarul mediu annual de 2ile cu strat de 2a"ada '++ C ))A 2ile >

&.>. DATE TOPO+RAIICE S$au e7ectuat masuratori com"lete in 2onele "e care urmea2a a 7ii am"lasate o6iectele de in;estitie luand in considerare toate "unctele caracteristice si 7acilitarea trasarii si e;identierea di7erentelor de ni;el. Masuratorile au 7ost e7ectuata cu statie totala TRIMBLE A(++ iar "entru determinarea coordonatelor a6solute E STERIO <+ F s$au 7olosit "uncte 8eode2ice de ordinul & si A . Coordonatele "unctelor s$au determinat 7olosind "uncte de coordinate cunoscute e0istente. Reteaua "unctelor de ridicare s$a e0ecutat "rin memoda drumuirii s"ri#inita "e ) "uncte o6tinuta "rin metoda retrointersectiei din statie "e 6iserica din Cornitel. Anali2a di7erentelor de ni;el ma0ime in "ro7il lon8itudinal inre8istrate in urma masuratorilor to"o8ra7ice e77ectuate "e am"lasament au condus la re2ultate "e de"lin satis7acatoare in ceea ce "ri;este "osi6ilitatiile de "o2are a conductelor de alimentare cu a"a 7ara "ericol de alunecare ne7iind necesare lucrarii su"limentare "entru com6aterea acestora. &.(. INAESTI+ATII +EOLO+ICE Crisul Re"ede este "rinci"alul curs de a"a ce stra6ate de"resiunea Dad C Oradea de la Est la Dest. Ca a7luienti ai acestuia cei mai im"ortant sunt: Iada !etia "e "artea stan8a si Borod "e "artea drea"ta. Din "unct de ;edere %eomor7olo8ic Borodul si a7luientii sai stra6at ;estul Muntilor A"useni si De"resiunea Borodului. !araul Borod cod cadastral III C ' C ,, . ', are o lun8ime de '< @m altitudinea in 2ona amonte este de <'. m iau in 2ona a;al este de )(A m iar "anta mediu este de )< R su"ra7ata 6a2inului *idro8ra7ic 7iind de ''. @m". !rinci"alul curs de a"a ce stra6ate localitatea este "araul Cornitel. dis"unerea relie7ului in tre"te litolo8ia clima si ;e8etatia se re7lecta in marea ;arietate de ti"uri 8enetice de sol cat si in succesiunea lor "e ;ertical si ori2ontala. La sud de Crisul Re"ede "e terase si in de"resiuni se intalnesc soluri "seudo8leice "od2olice si "lanosoluri 7ormate din de"o2ite ar8iloase. Datele 8eolo8ice se re7era la de"resiunea Dad C Borod 2ona al6iei minore si ma#ore a ;ailor cercetate. Roca #e 5a$a : se 8aseste la di7erite adancimi de la +.++ m in ca2ul rocii de 6a2a de natura stancoasa in 2ona montata "ana la ( m in 2ona Borod C Be2nia si este re"re2entata "rin com"le0ul nisi"orilor si ar8ilelor !anonniene de culoare cenusie C al6astruie "lastic C ;artoase Rocile de natura stancoasa sunt in 8eneral de natura metamor7ica sau sedimentare in al6iile raurilor cu un 8rad mai mare sau mai mic de 7isura6ilitate si de alterare

11

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. Clu#$Na"oca Str. %arii nr. & Tel.: +)(, - ,&()./ Fa0: +)(, - ,'.,+'

BENEFICIAR: Asociatia Comunelor Borod !lo"is Auseu loc. Borod nr. '() #ud. Bi*or !roiect nr. ++. - )+'+

Iorma"i ni!e aco-eri"e se su"ra"un direct "este roca de 6a2a si sunt constituite din ori2ontul "ietrisurilor de Teresa In ma#oritatea 2onelor in care s$au e0ecutat 7ora#ele 8eote*nice ori2ontul ar8ilos de su"ra7ata li"seste> este "resent su6 7orma lentili7orma ori2ontul nisi"os> Studiul *idro8eolo8ic din 2on5 reali2at5 "rin cele dou5 7ora#e au "us 3n e;iden45 dou5 com"le0e ac;i7ere: 7reatic :i de ad9ncime. In acest sco" a 7ost 7olosit un 7ora# I1 in 2ona al6iei ma#ore a "araului Dalea C*iceri 3n 2ona localit54ii Cornitel ce "re2int5 urm5toarea strati7ica4ie: IORAJ I1 +.++ C + &+ m C sol ;e8etal + &+ C & '+ m C nisi" mare cu "ietri: &.'+ $ (.++ m C ar8ila marnoasa cenu:ie C al65struie "lastic C ;9rtoas5C roca de 6a25 Ca o strati7ica4ie 8eneral5 "re2ent5m strati7ica4ia 7ora#ului I&: IORAJ I& +.++ C + &+ m C sol ;e8etal + &+ C & &+ m C "ietri: mic :i mare nisi"os cu 6olo;5ni: cu 3ndesare medie & &+ C & .+ m C ar8il5 "r57oas5 cenu:ie al65struie marnoas5 alterat5 &..+ $ ( ++ m C ar8ila "r57oas5 marnoasa cenu:ie C al6astruie "lastic C ;9rtoas5C roca de 6a25 !e am"lasamentele "ro"use a"a su6teran5 este cantonat5 3n ori2ontul "ietri:urilor de teras5 iar ni;elul *idrostatic :i ni;elul sta6ili2at s$a interce"tat 3n toate 7ora#ele care cores"unde cu ni;elul cursului de a"5. Limita dintre 2ona de aera4ie :i 2ona de satura4ie re"re2int5 ni;elul *idrostatic E7reaticF a c5rui ad9ncime ;aria6il5 urmea25 a"ro0imati; mor7olo8ia terenului. Un strat ac;i7er "re2int5 o 2on5 acti;5 situat5 deasu"ra ni;elului *idrostatic 3n care e0ist5 o mi:care "ermanent5 a a"ei 3n contact cu aerul. A doua 2on5 2ona "asi;5 se situea25 imediat su6 ni;elul *idrostatic :i cunoa:te o circula4ie a a"ei datorit5 "resiunii *idrostatice. Su6 aceasta deasu"ra stratului im"ermea6il a"are o 2on5 sta8nant5 3n care a"a con4inut5 este static5. Stratele ac;i7ere "ot 7i cu ni;el li6er sau su6"resiune ascensional sau arte2ian monostrat sau multistrat. 1n aceste 2one ac;i7erul este monostrat cu ni;el li6er :i 3n rela4ie direct5 cu "9r9ul Borod :i a7luen4ii care 3l alimentea25 sau 3l drenea25. Se men4ionea25 7a"tul c5 din "unct de ;edere 8eote*nic 2ona o"tim5 "entru am"lasarea t5l"ii 7unda4iei este 2ona de aera4ie iar 2ona cea mai de7a;ora6il5 este 2ona acti;5. &.2 STAREA CONDUCTELOR DE APA EKISTENTE Nu este ca2ul. &.1. LISTA PLANSELOR - !lan de incadrare in 2ona $ !lan de situatie Alimentare cu A"a Cornitel "lansa nr. A "lansa nr. A'

12

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. Clu#$Na"oca Str. %arii nr. & Tel.: +)(, - ,&()./ Fa0: +)(, - ,'.,+'

BENEFICIAR: Asociatia Comunelor Borod !lo"is Auseu loc. Borod nr. '() #ud. Bi*or !roiect nr. ++. - )+'+

Instalatii *idraulice re2er;or$ Sc*ema in "lan ori2ontal Instalatii *idraulice re2er;or$ Sc*ema i2ometrica Instalatii *idraulice re2er;or$ Sectiuni la re2er;or si camin de ;ane !lan statie de clorinare$ !lan instalatii *idraulice Statie de Re"om"are ESR!F$ !lan instalatii *idraulice si sc*ema i2ometrica Sectiune Fora# Sectiune si Detaliu$ &.1' IACILITATII EKISTENTE Nu este ca2ul.

"lansa nr. A) "lansa nr. A& "lansa nr. A, "lansa nr. AA "lansa nr. A( "lansa nr. A< "lansa nr. A.

&.11. CERINTE PRIAIND ENER+IA SI DISPONIBILITATEA ACESTORA Alimentarea cu ener8ie electric5 $ la re2er;orul de a"a sta4ia de clorinare si 2ona ca"tarii se im"une "entru 7unc4ionarea "om"elor din 2ona ca"tarii al "om"ei do2atoare din statia de clorinare a iluminatului :i 3nc5l2itului din sta4ie "recum :i a luminatului e0terior din 2on5. Alimentarea cu ener8ie electrica se ;a reali2a "rin e4"in#erea re"e!ei #e energie e!ec"rica LEA e0istenta in 2ona cu <A+ m si "rintr$un 5ran.amen" e!ec"ric -roiec"a" . Alimentarea cu ener8ie electrica al statiei de re"om"are "o2ata lan8a drumul national DN' in a"ro"ierea imo6ilului cu numarul .A "rintr$un 5ran.amen" e!ec"ric -roiec"a" #in LEA e0istent5 3n 2on5. &.1& RISCURI PRIAIND INSTALATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE In satul Cornitel nu e0ista instalatii de 8a2 metan alimentarea cu ener8ie electrica a consumatorilor ca2nici si tri7a2ici se 7ace de la liniile electrice aeriene "rin 6ransament aerian.In 2ona drumului national DN ' e0ista 7i6ra o"tica "e "artea drea"ta a drumului in sensul de mers Clu# C Oradea. &.1* LUCRARII PROAILORII ALE ANTREPRENORULUI Nu este ca2ul. Dar In ca2ul in care antre"renorul ;a solicita un s"atiu dis"oni6il "entru o com"onenta acesta ;a 7ii res"onsa6il si ;a asi8ura com"onenta lucrarilor "ro;i2orii le8ate de acestea. &.13. ALTE COMPONENTE RELEAANTE Nu este ca2ul. &.1/ AUTORILATII SI AAILE

13

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. Clu#$Na"oca Str. %arii nr. & Tel.: +)(, - ,&()./ Fa0: +)(, - ,'.,+'

BENEFICIAR: Asociatia Comunelor Borod !lo"is Auseu loc. Borod nr. '() #ud. Bi*or !roiect nr. ++. - )+'+

S$au o6tinut urmatoarele autori2atii si a;i2e co"iile acestora 7iind incluse in ca"itolul A In7ormatii incluse in contract S Certi7icatul de ur6anism numarul &< din +/.+&.)+'' eli6erat de Consiliul Tudetean Bi*or> Autori2atia sanitareemisa de de"artamentul de sanatate "u6lica al #udetului Bi*or> A;i2ul de 8os"odarire al a"elor emis de A"ele Romane Administratia Nationala Bi*or> A;i2ul de mediu emis de A8entie de Mediu Bi*or> A;i2ul ministerului Administratiei si Internelor comandamentul de "rotectie ci;ila Ins"ectoratul local Bi*or al "rotectiei ci;ile> A;i2ul "ri;ind "re;enirea si stin8erea incendiilor emis de Ministerul Administratiei si Internelor #ud. Bi*or> A;i2e 7a;ora6ile de la com"aniile de utilitati "u6lice : S.C. ELECTRICA S.A.> S.C. E$ ON %AG S.A. . S.C. ROMTELECOM S.A. Autori2atia de construire numarul ...................... emis de Consiliul Tudetean Bi*or> &.1>. EKPERTILE SI INAESTI+ATII ADITIONALE Nu este ca2ul.

!roiectat In8. Tala Ioan

14