Sunteți pe pagina 1din 9

Centrala 208 - 416 (PABX)

Caracteristici principale Interfata seriala pentru conectare la PC sau imprimanta seriala extensibila de la 2/8 - la 4/16 prin atasare de module, 2/0 sau 0/4. tipuri de mesa!e de intimpinare conferinta "#$ % mu&ica in asteptare punere in 'old (asteptare) a liniilor externe. parola (prote!area pro*ramarilor) ser+iciu &i / noapte functionare cu operatoare sau automata restrictii la apel (care interior sa semnali&e&e (sa sune) la un apel extern) restrictii la an*a!area trunc'iurilor %intern-intrurban-international. controlul duratei con+orbirii (max , sau 10 minsau nelimitat) transferul con+orbirilor catre interioare transfer cu tasta -./0$ (200-800ms) sau furca monitor identificator de apel C.IP pentru operator cit si pe interioare acces la se+icii preplatite IP (prefix de IP)

Setarile initiale ale centralei (default) Pro*ramari din fabrica 1. pro*ramarile se fac de la abonatul 18 2. centrala lucrea&a in re*im de &i . accces direct la liniile exterioare (ton extern ) 4. operator asistat - secretara ,. apelurile sosite +or suna la abonatul 11 (operator) 6. extensia de fabricatie este de 2 di*iti de la 11 - 26 1. initial nu exista inre*istrare pentru mesa!ul de intampinare 8. trunc'iurile exterioare si 4 sunt libere (neinstalate) 2. parola de pro*ramare a centralei este 0000 10.abonatii interni nu sant restrictionati

Instructiuni de pro ra!are 3oate setarile pentru centrala se fac de la abonatul 18 introducand 422 /5C6 7 unde /5C6 este parola de pro*ramare a centralei iar 0000 este codul initial setat din fabrica. m repre&inta codul pentru liniile exterioare (de la 1 la 4)8 cand m94, +or fi acti+ate toate liniile externe ab repre&inta numarul pentru abonati (de la 11 la 26)8 cand ab944 +or fi acti+ati toti abonatii. 3oti abonatii sunt telefoane care functionea&a in ton. Pro ra!are 6e la abonatul 18 dupa aparitia tonului formati 422 /5C6 7 (/5C6 parola de pro*ramare8 0000 parola li+rata din fabrica) :a aparea ton de confirmare ca sunteti in procedura de pro*ramare. /cum puteti efectua urmatoarele pro*ramari. Pentru a iesi din procedura de pro*ramare ase&ati receptorul abonatului 18 in furca timp de 10 secunde. ;ste necesara selectarea ser+iciului de &i sau de noapte de catre operator, deoarece aceasta nu se face automat (centrala nu are ceas intern). -ormand de la orice interior 4200 centrala intra in ser+iciul de &i, iar cu 4201 se acti+ea&a ser+iciul de noapte. Pro ra!ari pentru liniile e"tene 6eclararea liniilor externe /cti+area liniilor externe conectate Introduceti codul ,1 m 1 7.pentru linia m. #bs. In lipsa liniilor externe portul trebuie restrictionat (,1 m 0 7). In setarea de fabrica porturile pentru liniile exterioare si 4 sunt restrictionate (de&acti+ate). .iniile externe sant an*a!ate in ordine crescatoare, intai linia 1, daca este ocupata linia2 si asa mai departe. 6e exemplu, pentru portul al doilea nu exista linie externa conectata, in timp ce porturile 1, si 4 sunt conectate la linii externe. ,1 1 1 7 - ton de confirmare ,1 2 0 7 - ton de confirmare ,1 1 7 - ton de confirmare ,1 4 1 7 - ton de confirmare Inc'ideti telefonul.

#perare manuala / automata (trunc'iuri) ,2 m 1 7 (m 9 trunc'i) - linia externa m este cu mesa! de intampinare pe timp de &i. ,2 m 0 7 - linia externa m este cu operare manuala pe timp de &i , m17 - linia externa m este cu mesa! de intampinare pe timp de noapte , m07 - linia externa m este cu operare manuala pe timp de noapte ;xemplu< Pe trunc'iul 2 exista operator pe timp de &i si mesa! de intampinare in ser+iciul de noapte ,2 2 0 7 - ton de confirmare , 2 1 7 - ton de confirmare Inc'ideti telefonul. /pel extern catre abonati ;xista operator in ser+iciul de &i si interiorul ab +a suna cand +ine un apel pe trunc'iul m. 1 m ab 1 7 ;xista operator in ser+icul de &i si interiorul ab nu +a suna cand +ine un apel pe trunc'iul m. 1 m ab 0 7 ;xista operator in ser+iciul de noapte si interiorul ab +a suna cand +ine un apel pe trunc'iul m. 2 m ab 1 7 ;xista operator in ser+iciul de noapte si interiorul ab nu +a suna cand +ine apel pe trunc'iul m. 2 m ab 0 7 #bs< ab de la 11 - 26

;xemplu< Pentru a pune trunc'iul 2 in ser+iciu de &i sa sune pe interioarele 11, 1, si 11 iar in ser+iciul de noapte pe interiorul 12. 1 2 11 1 7 - ton de confirmare 1 2 1, 1 7 - ton de confirmare 1 2 11 1 7 - ton de confirmare 2 2 11 7 (restrictionarea interiorului 11 care in setarea ori*inala suna)

2 12 1 7 - ton de confirmare Inc'ideti telefonul. =estrictii la trunc'iuri =estrictionarea abonatului ab la accesul pe linia externa m m ab 1 7 /ccesul abonatului ab la linia externa m m ab 0 7 /cces abonat direct la tonul de linie externa /bonatul are acces direct la tonul de linie externa 41 ab 0 7 /bonatul are acces la tonul de linie externa dupa ce formea&a 0 41 ab 1 7 =estrictie la toate trunc'iurile externe =estrictionarea abonatului ab la accesul pe toate liniile externe , ab 1 7 /ccesul abonatului la toate liniile externe , ab 0 7 =estrictionarea la apeluri interurbane (0, 168, 268, 260, 2,0, 2,2, 160) =estrictionarea unui abonat ab pentru numere care incep cu 168, 268, 260, 2,0, 2,2,160 6 ab 1 7 /ccesul abonatului ab la numerele de mai sus 6 ab 0 7 =estrictionarea abonatului ab la apeluri internationale, numerele care incep cu 00 1 ab 1 7 /ccesul abonatului ab la numerele care incep cu 00 1 ab 0 7 =estrictionarea duratei con+orbirii 6urata con+orbirii pentru abonatul ab este de max , minute. 4 ab 1 7 =idicarea retrictiei de , minute 4 ab 0 7

6urata con+orbirii pentru abonatul ab este de maxim 10 minute. 44 ab 1 7 =idicarea restrictiei de 10 minute 44 ab 0 7 /ccesul la ser+icii telefonice cu formarea numarului IP /cti+area numarului IP pentru abonatul ab la an*a!area unei linii externe 8 ab 1 7 6e&acti+area numarului IP pentru abonatul ab la an*a!area unei linii externe 8 ab 0 7 0c'imbarea numarului abonatului Pentru a sc'imba +ec'iul numar al abonatului ab intr-un nou numar /5 8 ab /5 7 #bs< 3oate interioarele au numere cuprinse intre 10 si 62. >u introduceti ca interior numere care incep cu 0,1,8,2. Pro ra!area functiilor centralei 0c'imbarea parolei /5C6 sunt cei patru di*iti alocati parolei. 0 /5C6 7 =estrictionarea centralei la numere ;xista , *rupe de numere a maxim , di*iti care pot fi restrictionate. 6aca nu exista toti cei , di*iti in componenta restrictiei folositi 4. 6 n /5C6; 7 unde n91 - , *rupe de numere /5C6; - di*iti ;xemplu - Pentru a restrictiona numere care incep cu 168 (restrictia 1) 6 1 168 44 7 Pentru a restrictiona numere care incep cu 11202 (restrictia ,) 6 , 11202 7 Pro*ramarea accesului la ser+iciile preplatite cu numar IP >umarul de acces la centrala de ser+icii preplatite /5C6;... poate cuprinde maxim 0 de di*iti. 0e folosesc 4 pentru numerele mai mici de 0 di*iti.

;xemplu<

1 /5C6;... Pentru a introduce codul centralei de ser+icii preplatite 11202, formati 1 11202 si inc'ideti.

Cand +eti forma numarul pe care doriti sa-l apelati prin centrala de ser+icii preplatite 01,1 - 8 208866 centrala dumnea+oastra +a forma automat numarul 11202 si apoi- 01,1 - 8 208866. =esetarea centralei la conditiile de li+rare Pentru a anula toate pro*ramarile si a aduce centrala in conditiia de la li+rare (default) formati 22,4,4 7 =esetarea 'ard?are a centralei Cu placa de ba&a in functiune apasati pe comutatorul @1.

Instructiuni de utili#are
6aca centrala este pro*ramata ca la ridicarea receptorului de catre abonat sa se obtina direct ton de linie, se poate forma direct numarul dorit de exterior, pentru a apela un interior mai intai se apasa 4 inainte de a introduce orice cod de extensie. 6aca tonul de linie externa se obtine formand 0, puteti introduce direct codurile de extensie dorite. /pelul pe un anume trunc'i =idicati receptorul si dupa ce au&iti tonul extern introduceti codul 48C# unde C# este codul liniei externe (al trunc'iului) pe care doriti sa +orbiti (de la 1 la 4). 6aca centrala nu are conectare pe trunc'iurile C# si C#4, acestea se +or declara prin pro*ramare asa cum s-a aratat mai sus. =aspunsul la apel extern 6aca exista operatoare, aceasta +a raspunde la telefonul operator. 6aca centrala este cuplata pe modul automat, dupa mesa!ul de intampinare interlocutorul +a forma numarul interiorului dorit. 6aca nu stie numarul, daca il *reseste sau daca acesta este ocupat, +a suna automat interiorul 11 operator. 3ransferul unui apel extern Pentru a transfera o con+orbire externa de la un abonat la altul, apasati scurt pe furca 0,2 - 0,8 secunde sau apasati tasta = sau -./0$. In casca +eti au&i ton de interior dupa care formati numarul interior spre care +reti sa efectuati transferul. .inia exterioara +a fi pusa in asteptare cu mu&ica. 6aca interiorul spre

care doriti sa faceti transferul este ocupat, inc'ideti telefonul si interiorul 6umnea+oastra +a suna din nou, +eti fi repus in le*atura cu linia exterioara. 3ransferul automat al unui apel extern dupa 2, sec Pentru a efectua un transfer automat de pe un interior pe altul, ridicati receptorul si dupa ce ati au&it tonul de linie formati < 426, urmat de numarul abonatului spre care doriti sa se faca transferul automat, ascultati tonul de linie apoi inc'ideti. Pentru a anula redirectionarea automata introduceti codul 4260. Preluarea unui apel 6aca unul din interioare suna fiind apelat de o linie externa ridicati receptorul interiorului 6umnea+oastra care nu suna si formati 47 /utomat +eti prelua apelul pe telefonul dumnea+oastra. Pentru a prelua un apel de la un anumit interior formati 421 urmat de numarul interiorului care suna. Punerea in asteptare Pentru a pune in asteptare cu mu&ica un trunc'i pe care efectuati o con+orbire operati tasta Flash sau apasati furca dupa 0,, - 0,8 secunde dupa care introduceti codul 28 - linia externa +a fi pusa in asteptare. Pentru a relua con+orbirea pusa in asteptare , ridicati receptorul, ascultati tonul si formati 424. Intre timp puteti apela alte interioare. 6aca timpul de asteptare depaseste 0 s linia exterioara in asteptare +a apela automat interiorul cu care se afla in le*atura. 0c'imbarea ser+iciului de noapte / &i Pentru a plasa centrala in ser+iciul de &i introduceti codul 4200 Pentru a plasa centrala in ser+iciul de noapte introduceti codul 4201

Inre*istrarea mesa!elor pe robot Inre*istrarea mesa!elor se +a face de la interiorul 11, de la un aparat telefonic de buna calitate, cu receptor (nu se +a inre*istra mesa!ul pe 'andsfree). Mesajul de intampinare 42,0 A:a multumim ca a-ti apelat firma noastra8 +a ru*am formati numarul

;xemplu<

interiorului cu care doriti sa discutati sau formati 0 pentru a discuta cu secretara.B "esa!ul nu trebuie sa depaseasca 10 secunde. Mesaj de instiintare 1 42,1 ;xemplu< In ca&ul in care interiorul este ocupat< A:a cerem scu&e, interiorul apelat este ocupat, +a ru*am incercati alt interiorB. "esa!ul nu trebuie sa depaseasca , secunde. Mesaj de instiintare 2 42,2 In ca&ul in care interiorul apelat nu raspunde dupa 2, secunde. ;xemplu< A:a cerem scu&e, interiorul apelat nu rapsunde, +a ru*am sa incercati la un alt interior sau sa re+eniti. "esa!ul nu trebuie sa depaseasca , secunde. Pentru a reasculta mesa!ele inre*istrate ridicati receptorul interiorului 11 si formati 42, pentru a asculta mesa!ul de instiintare 1 , 42,4 pentru mesa!ul de instiintare 2 si 42,, pentru a asculta mesa!ul de instiintare .

/ctiune /cces la o anumita linie externa Intercomunicare Preluarea unui apel de la alt telefon

Cod operare 8Cnumarul liniei (1-4) 4Cnumarul interiorului dorit(11-26) 47 sau 421 si numarul interiorului care suna 3ransferul unui apel sosit -las' C numar interior 3ransferul unui apel initiat -las' C numar interior 3ransfer cind este ocupat sau nu 426Cnumarul interiorului raspunde /nularea transferului cind este ocupat 4260 sau nu raspunde Parcare unei con+orbiri -las'C28 =eluarea unei con+orbiri parcate 424 "onitor 422C numarul interiorului 0er+iciu de &i 4200 0er+iciu de noapte 4201 Preluarea unui interior care suna 47 Inre*istrare mesa!e 42,0,2,1,2,2( de la inerior 11) /scultare mesa!e 42, ,2,4,2,,( de la interior11) /ctiune 0c'imbare parola 0tare operator/robot pe timpul &ilei Comanda 0/5C67 ,2m17 robot pe timpul &ilei cand +ine un apel pe linia m ,2m07 operator in timpul &ilei cand +ine un apel pe linia m , m17robot pe timpul noptii cand +ine

0tare oprator/robot pe timp de noapte

apel pe linia m , m07operator pe timpul noptii cand +ine apel pe linia m 6eclarare linii externe pre&ente "odul de apelare a liniilor externe ,1m17 linia m conectata ,1m07 linia m nu este conectata 41ab07 ton direct de oras 41ab17 ton de interior si 0 pentru oras