Sunteți pe pagina 1din 5

REDACTAREA OFICIALĂ

Cererea

- text prin care se solicita unei persoane cu atributii oficiale (institutie,


serviciu administrativ, organ politie etc) rezolvarea unei probleme de interes
personal. Prin intermediul acestui document oricine poate cere valorificarea,
recunoasterea sau apararea unui drept in bazaprevederilor legale, precum si
eliberarea unor acte oficiale: adeverinta, certificat, diploma, foaia matricola, permis,
aviz, expertiza etc. In anumite cazuri, solicitarea este sustinuta prin anexarea unor
acte doveditoare (in general copii ale documentelor originale).
Intotdeauna cererile vor fi inregistrate la serviciul “Registratura” pentru a
primi un numar de intrare in circuitul oficial al documentelor institutiei. Raspunsul la
cerere va fi insotit de un numar de inregistrare semnificand numarul de iesire din
circuitul inten al institutiei. Conform legilor in vigoare, raspunsul la o cerere se da in
cel mult 30 de zile de la inregistratrea acesteia.
Cererea se scrie de mana sau se culege la computer, in functie de nivelul
oficial al persoanei careia ii este adresata. Cererea trebuie sa fie semnata personal
de catre petitionar. Se scrie pe o coala alba de hartie, format A4. Textul si formulele
aferente vor fi distribuite pe intreaga suprafata a paginii. In partea superioara se lasa
un spatiu liber de aproximativ 3-4 cm. Pentru a putea fi perforatasi indosariata. Se
redacteaza in stil oficial, cu formulari clare si simple.

Structura cererii
- formula de adresare indica functia persoanei careia i se adreseaza
solicitantul. Se obisnuieste ca toate substantivele din formula de adresare sa fie
scrise cu majuscule. Se asemenea, se foloseste forma de masculin, solicitantul
avand in vederea functia, nu persoana care o detine.
- Dupa formula titlu, care este un vocativ, se pune virgula. Nu sunt
permise abrevierile (prescurtarile). Nu se scrie CERERE. .
- Cererea incepe cu formula consacrata”subsemnatul(a)”, substantiv
urmat de “,”, dupa care urmeaza numele si prenumele solicitantului, fara prescurtari.
In functie de natura cererii, solicitantul trebuie sa indice domiciliul, ocupatia,
locul de munca sau institutia de invatamant, fara prescurtari.
Intr-o cerere este necesara respectarea cliseelor: “Subsemnatul, ......., va
rog / va aduc la cunostiinta / sa aveti amabilitatea ...... etc.
Textul cererii formuleaza clar si concis solicitarea si motiveaza respectiva
solicitare (raspunde la cele 6 intrebari ale stirii).
Formula de incheiere a cererii, asezata inaintea semnaturii reprezinta o
formula de politete care arata respectul petitionarului fata de functia adresantului: “cu
stima”, “va multumesc”, “cu respect deosebit” etc.
Dupa formula de politete urmeaza semnatura solicitantului.
In stanga paginii, cu aproximativ 2 randuri mai jos in raport cu semnatura:
localitatea, urmata de virgula; sub numele localitatii se mentioneaza data la care a
fost intocmita cererea (z,l,a).
In final, pe un rand separat, se mentioneaza functia persoanei careia ii este
adresata cererea si numele institutiei pe care aceasta o conduce, toate scrise cu
litere mari, cu exceptia cuvintelor de legatura.

Cererea-memoriu

- tip special de cerere prin care o persoana sau un grup de persoane se


adreseaza unei autoritati aducand argumente in vederea rezolvarii unei probleme de
natura privata sau obsteasca. Tehnica de redactare este in general cea a unei cereri
obisnuite, insa continutul este mai dezvoltat si cuprinde expunerea pe scurt a situatiei
supuse analizei urmata de formulaea solicitarii si a motivatiei.

Procesul verbal

- act cu caracter oficial in care se consemneaza pe scurtdiscutii, hotarari,


sau se inregistreaza un fapt sau o situatie.

Tipologia proceselor verbale


1. Proces verbal de consemnare
2. Proces verbal de predare-primire
3. Proces verbal de constatare
4. Proces verbal de contraventie.

1. Procesul verbal de consemnare – se incheie intr-o adunare constituita,


unde au loc discutii, se fac propuneri, se iau hotarari. Este intocmit de catre un
secretariat desemnat in acest scop, de obicei 2 persoane.
Structura:
- antet (cand este vorba de institutii);
- formula de inceput (“Proces verbal incheiat astazi, data, locul, felul
adunarii)
- participantii (prezenta persoanei invitate);
- ordinea de zi enuntata de persoaba care conduce adunarea;
- alegerea persoanelor care vor conduce adunarea si a secretariatului;
- cuprinsul inregistrarii, materialele inregistrate, interventiile diferitelor
persoane si propunerile acestora, numele participantilor la discutii, hotarari aprobate,
concluziile celui care prezideaza adunarea; textul se incheie cu o formula specifica
(drept care am incheiat acest proces verbal).
- Semnatura celui care a incheiat procesul verbal, urmata sau nu de
semnaturile participantilor.
Procesul verbal se redacteaza in stil administrativ, cu constructii sintactice
realizate mai mult prin coordonare. Se folosesc sintagmespecializate: incheiat astazi,
..., in prezenta ..., cu participarea ..., ordine de zi..... etc.
2. Procesul verbal de predare-primire – se incheie intre 2 persoane sau
institutii, si are urmatoarea structura:
- numele, prenumele si functia celui care preda;
- numele, prenumele si functia celui care primeste;
- consemnarea bunurilor care sunt obiect in cauza;
Semnaturile celor implicati.
3. Procesul verbal de constatare – face parte din categoria actelor oficiale
datorita continutului. Aspectul general este acela al unui formular prin completarea
caruia se obtine un text coerent, prin care un organ oficial constituit consemneaza o
situatie la sesizarea cuiva, stabileste responsabilitatile celor implicati in situatia de
fapt, precum si anumite obligatii ce le revin in urma cererii. Textul se incheie cu o
formula speciala , cu notatrea locului si datei intocmirii, si semnaturile celor care
constata o stare de fapt.
Structura:
- data si locul, numele si prenumele si functia persoanei care incheie
procesul verbal. Uneori s mentioneaza si actul oficial prin care aceasta este
imputernicita: ex: Astazi, 27 mai 2007, noi, Gheorghe Georgescu, inspector principal
la asociatia pt protectia consumatorilor, in baza delegatiei nr. 132 din 21 mai 2007,
eliberata de......, in urma sesizarii ........, ne-am deplasat la adresa........

Relatarea faptelor constatate:


- se indica scopul actiunii sau deplasarii, modalitati ale scopului de
cunoastere etc;
- concluziile si horararea adoptata, formula specifica de incheiere,
semnatura celui care a redactat, semnaturile altor persoane din echipa de
constatare, si semnatura celui care a facut obiectul cercetarii.
5. Procesul verbal de contraventie – retine fapte ce constituie abateri de la
lege.
– exista formulare tipizate, persoane specializate sipesoane care incheie
asemenea tipuri de acte.

Memoriul de activitate

Memoriu de activitate poate insoti o cerere de bursa, de finantare sau


de participare.
El este un text scris in care se consemneaza succint performantele obtinute
intr-un domeniu de activitate.
Textul cuprinde preferinte personale destinate informarii unei oficialitati
si vizeaza obtinerea unei promovari, recomandari, burse etc.
Se refera la un singur domeniu de activitate din biografia persoanei, in
timp ce cv-ul are un continut mai cuprinzator fiind o prezentare pe larg a realizarilor si
aptitudinilor unei persoane.
Textul memoriului de activitate se redacteaza in stilul oficial cu
constructii sobre si neutre si cu elemente care apartin stilului administrativ.
Structura memoriului de activitate:
 Formula de inceput
 Date personale – nume, prenume, adresa, loc de munca sau institutie
de invatamant
 Informatii depre preocupari si performante in domenii de interes
(stiintific, tehnic, artistic, sportiv)
 Precizari despre repere deosebite in activitate – frecventarea unor
cursuri, colaborari la diferite publicatii, membru in colective de cercetare etc
 Ca si la cv se recomanda ca prezentarea informatiilor sa se faca
pornind de la prezent la trecut
 Locul si data redactarii memoriului
 Semnatura

Memoriul

Textul unui memoriu este diferit de cel al unui memoriu de activitate.


Memoriul este un text scris care prezinta amanuntit si documentat o problema, o
situatie etc si este adresat unei institutii, unei organizatii sau unui organ al statului.
Printr-un memoriu, o perosana sau o institutie solicita recunoasterea
sau apararea unui drept neglijat sau incalcat din diferite motive.
Structura memoriului
 Formula de adresare
 Datele personale
 Prezentarea problemei
 Solutii propuse
 Locul si data redactarii memoriului
 Semnatura si functia
 Destinatarul si numele institutiei destinatare.

S-ar putea să vă placă și