Sunteți pe pagina 1din 6

Modelul conceptual al acestui sistem informatic este alcatuit din sapte tabele(Angajat , Compartiment , Functii ,Pontuaj , Situatie_pers , Certificat_medical

,Retineri) si sapte asocieri conducere, ocupa , are , format_din , prezenta , retinere_salariat , concedii _medicale) !ntitatea Angajati este cea mai importanta din cadrul acestui model conceptual , fiind reprezentata din "# coloane , a$and ca identificator al tabelului randul marca , atribut ce indeplineste si rolul de identificare a salariatilor %dentificatorul entitatii &Angajati' poate fi utilizat pentru recunoasterea fiecarui salariat si are o $aloare numerica alcatuita din trei cifre , care sunt asociate fiecarui salariat in momentul angajarii Atributele nume, prenume , initiale,C(P,serie,data_nasteri , adresa sunt utilizate pentru e$identierea caracteristicelor fiecarui angajat , fiind utilizate mai ales in partea sistemului caracteristicelor de e$identa a personalului Data_ang si vechime_ant sunt atribute care sunt utilizate pentru e$identierea $ec)imii fiecarui salariat , in $ederea calcului sporului de $ec)ime care trebuie prezentat ca post distinct in statul de salarii Atributul func_de_baza este necesara pentru a se acorda angajatilor deducerea personala Atributul tip_ang este necesara e$identierii tipului de acti$itate pe care o desfasoara fiecare salariat intr*o societare comerciala , atributul care are ca efect acti$area sau dezacti$area unor optiuni de calcul a salariilor !ntitatea Compartiment este insarcinata cu e$identierea informatiilor cu pri$ie la compartimentele e+istente angajatilor intr*o societate comerciala si are doua atribute, cod_comp al compartimentelor din cadrul societatii , precum si de asocieri ulterioare ale acestor compartimente cu salariatul angajat in compartimentul respecti$ - coloana den_comp are rolul de a descrie e+plicit compartimentele ascociate codului !ntitatea Functiireprezinta acel tabel a modelului conceptual care are rolul de a gestiona informatii asociate salariatilor Astfel , atributele cod_fct ,care este identificatorul tabelului , den_fct si calificare_ceruta prezinta informatii cu pri$ire la postul si specializarea salariatului respecti$ .n alt tabel care are o importanta foarte mare mai ales in realizarea statului de salarii este Pontaj , care este reprezentata prin trei atribute , nr_FCP , care este identificatorul tabelului, luna_FCP si anul_FCP, care reprezinta elementele cele mai importante pentru perioada pontata in $ederea calcularii salariului !ntitatea Certificat_medicalare ca element definitoriu reprezentarea informatiilor cu pri$ire la concediile medicale , a$and ca identificator a tabelului nr_certif , care are ca reprezentare numarul certificatului medical ce do$edeste posibilitatea angajatului de a intrerupe lucrul din considerente medicale %n acest tabel se mai gaseste si atributul data _certif care prezinta o informatie suplimentara cu pri$ire la modul in care i se $a plati angajatului salariul pe timpul concediului !ntitatea Situatie_pers are in componenta cinci atribute, $od_sit , identificatorul tabelului, nr_copii , care reprezinta numarul copiilor aflati in intretinerea salariatului , sotia_in_intretinere , care reprezinta situatia in care sotia/sotul se afla sau nu i intretinerea angajatului si alte_pers , care reprezinta numarul altor persoane aflate in intretinere Pe baza coloanelor nr_copii, sotia_in_intretinere,alte_pers se stabileste deducerea personala aferenta fiecarui salariat Completarea si alcatuirea acestui model se realizeaza pri crearea asocierilor aferente tabelelor mentionate Prin modul de realizare al modelului tabel*asociere se poate obser$a ca intregul model , prin tabelele si mai ales asocierile sale , are ca punct central entitatea &Angajati'

, la care se asociaza o serie de informatii pe care sistemul le foloseste pentru e$identa personalului si pentru realizarea statului de salarii si a situatiilor aferente 0 prima asociere este conduce ,asociere realizata intre entitatile Angajati si Compartiment , iar daca pri$im modul de participare al entitati Angajati a$em o cardinalitate minimala 1 si una ma+imala " ,ceea ce inseamna ca un salariat poate sau nu sa conduca un compartiment , iar daca pri$im modul de participare al entitati Compartiment a$em o cardinalitate minimala " si una ma+imala " ,ceea ce arata faptul ca un compatiment poate fi condus de un singur angajat Acesta sociere are un atribut , indemn_cond , care rele$a faptul ca salariatul care conduce un compartiment are o indemnizatie de conducere .na din asocierile cu importanta foarte mare mai ales din punct de $edere functional pentru statul de salarii , o reprezinta asocierea prezenta , care se realizeaza intre entitatile Angajati si Pontaj , asociere care e$identiaza reprezentarea tuturor prezentelor zilnice ale salariatilor care duc la formarea foii de pontaj lunara , in $ederea calcularii salariului lunar Acesta asociere are atributele proprii , ore_lucrate si ore_CO 2aca este pri$ita prin realizarea asocierii cu entitatea Angajati a$em o cardinalitate minimala " si una ma+imala n ,care rele$a prin prisma realizarii asocierii cu entitatea Pontaj , a$em o cardinalitate minimala " si una ma+imala n , care e$identiaza ca pot e+ista minim " si ma+im n prezente pontate pe fisa de pontaj Asocierea ocupa se realizeaza intre entitatile Angajati si Functii si are ca reprezentare faptul ca orice salariat care se angajeaza beneficiaza de salariu de baza 2aca pri$im prim prisma realizarii ascorierii cu tabelul Angajati a$em o cardinalitate minimala " si una ma+imala " , care e$identiaza faptul ca orice angajat are o singura functie in cadrul firmei , iar daca pri$im asocierea cu Functii , a$em o cardinalitate minimala " si una ma+imala n ceea ce inseamna ca pe o functie se pot angaja mai multe persoane Asocierea are se realizeaza intre entitatile Angajati si Situatie_pers Acesta asociere pune in e$identa legatura conceptuala a datelor din situatia personala a fiecarui angajat cu angajatul respecti$ Acesta asociere nu are coloane proprii 2aca pri$im prin prisma realzarii asocierii cu tabelul Angajati a$em o cardinalitate minimala " si una ma+imala " , care e$identiaza faptul ca orice angajat are o singura situatie personala,iar daca pri$im asocierea cu Situatie_ pers , a$em tot o cardinalitate minimala " si una ma+imala " ceea ce inseamna ca o situatie personala apartine unui singur angajat Asocierea concedii_medicale prezinta legatura dintre tabelele Angajati si certificat_med , careia ii putem asocia ideea prin care orice certificat medical este justificat de un concediu medical ,iar daca pri$im asocierea prin prisma entitatii Angajati a$em o cardinalitate minimala 1 si una ma+imala " Acest lucru e$identiaza faptul ca se pot acorda concedii medicale pe baza certificatelor la orice angajat Pentru asocierea cu entitatea Certificat_med a$em o cardinalitate minimala " si una ma+imala " ,ceea ce reprezinta faptul ca un certificat medical nu justifica decat un singur concediu medical Acesta asociere are patru atribute proprii, tip_CM,zile_CM,data_inc si data_ter %ntre entitatile Angajati si Retineri e+ista o asociere numita retinere_salariat.2aca este pri$ita prin prisma entitatii Angajati a$em o cardinalitate minimala 1 si una ma+imala n , ceea ce inseamna ca u salariat poate a$ea un numar nelimitat de retineri 2aca este pri$ita prin prisma entitatii Retineri a$em o cardinalitate minimala " si una ma+imala " , ceea ce inseamna ca o retinere apartine unui singur salariat

Format_din reprezinta o asociere care se realizeaza intre entitatile Compartiment si Functii 2aca asocierea este pri$ita prin prisma entitatii Compartiment a$em o cardinalitate minimala " si una ma+imala n , ceea ce inseamna ca un compartiment poate fi format din mai

multe functii 2aca este pri$ita prin prisma entitatii Functii a$em o cardinalitate minimala " si una ma+imala " ,ceea ce inseamna ca o functie apartine unui singur compartiment Restrictiile de integritate pot fi de mai multe tipuri , a)Restrictii de integritate structurale inerente conceptelor folosite la modelarea conceptuala %n cazul restrictiilor structurale se pot studia restrictiile de integritate ale tabelelor prin care $alorile luate de identificatorul tabelului trebuie sa fie unice si nenule %dentificatori utilizati in acest sistem informatic, * marca in tabelul Angajati *cod_comp in tabelul Compartiment *cod_fct in tabelul Functii *cod_sit in tabelul Situatie_pers *nr_cert in tabelul Certificat_med *nr_doc in tabelul Retineri *nr_FCP in tabelul Pontaj b)Restrictii semantice care au fost introduse in momentul crearii sistemului informatic in $ederea e$identierii cat mai corecte a realitatii !le mai pot fi regasite si sub denumirea de restrictii de gestiune Restrictiile semantice pot fi de doua tipuri, *Restrictii de integritate statice care $izeaza starea sistemului informational , independent de timp , unde putem regasi acea parte a sistemului care se ocup cu gestiunea personalului *Restrictii de integritate dinamice care pri$esc e$olutia in timp a datelor care sunt mai ales in acea parte a sistemului informatic care se refera la calculul salariilor si are un caracter strict dependent de timp c)Restrictiile de domeniu care sunt conditii impuse asupra ansamblului de $alori acceptate pentru un atribut in cadrul tipului sau domeniului sau Restrictiile de integritate ale acestui model sunt , Ri ", .n salariat poate ocupa o functie daca intruneste conditiile de calificare cerute Ri3, .n salariat nu poate conduce decat un compartiment Ri#, Atributul se+ poate lua doar $alorile , M,F Ri4, Atributul tip_ang poate lua doar $alorile , Permanent ,(orma fractionala Ri5, Atributul tip_Cm poate lua doar $alorile , boala , maternitate , copil bolna$ , urgenta Ri6, Atributul calificare_ceruta poate lua doar $alorile,studii gimnaziale,studii medii ,studii superioare Ri7,Atributul sotia_in _int poate lua doar $alorile ,2a , (u 8oate restrictiile prezentate anterior reprezinta elemente care duc la o functionare corecta a sistemului informatic , dar in cadrul acestui model elementul cel mai interesant este reprezentarea timpului Definirea modelului conceptual al prelucrarilor Prelucrarile reprezinta partea dinamica a sistemului informationa9 !le descriu actiunile efectuate asupra datelor cu scopul obtinerii informatiilor dorite Prelucrarile reprezinta , de fapt,materializarea sub forma de actiuni a regulilor de gestiune specifice acti$itatii intreprinderii odelarea logica

Modelarea logica are rolul fundamental de a initia realizarea sistemului informational informatizat sub cele patru aspecte fundamentale folosite, descrieri*definitii , comunicatie , date si prelucrari Modelareal logica are un domeniu specific , descris in figura urmatoare, Descriere *alegerea solutiei te)nice *dictionarul atributelor *ordinea de actualizare :2 *descriere :2 Comunicatie M9C * modelul logid de comunicatie Date M92 * modelul logic de descriere Prelucrari M9P * modelu logic de prelucrare

Modelarea logica asigura si doua decizii fundamentale, Alegerea sistemului electronic de calcul Alegerea solutiei de gestiune a datelor ,

*baza de date locala*baza de date centrala *solutie mi+ta realizata de :92 si :2C*baza de date gestionata prin S;:2*baza de date gestionata prin !+cel *baza de data gestionata prin S;:2 si !+cel Dictionarul atributelor 2ictionarul atributelor reprezinta un instrument informatic prin intermediul caruia se stabilesc identificatorul unic,tipul,lungimea si conditiile de $alidare pentru toate atributele bazei de date Atributele din cadrul bazei de date sunt deja determinate la ni$elul modelului conceptual al datelor Prin dictionarul atributelor sunt stabilite toate detaliile descripti$e ale fiecarui atribut , indiferent de aparenta sa la un anume tip de tabel sau de asociere Astfel , pentru fiecare atribut se stabilesc identificatorul asociat in mod unic la ni$elul intregii baze de date ,tipul , lungimea si conditiile de $alidare , toate aceste elemente fiind stabilite in functie de cerintele si restrictiile impuse de sistemul de gestiune al datelor utilizat !lementele particulare ale dictionarului atributelor sunt urmatoarele , %dentificatorul atributului < este un nume unic asociat acestuia , cu ajutorul caruia atributul poate fi descris si manipulat la ni$eul bazei de date8ipul si lungimea atributului < indica natura datelor stocate prin identificatorul respecti$ si numarul de caractere asoiate acestuia Conditiile de $alidare < indica restrictiile pe care trebuie sa le indeplineasca $alorile reale ale unui tip de atribut pentru a fi admis in baza de date Aceste conditii de $alidare se pot determina in functie de ,*tipul si lungimea atributului *lista de $alori reale pe care le poate lua atributul respecti$ -

*posibilitatile de $alidare prescriseAtributele utilizate in cadrul modelului conceptual al datelor ,atribute care apar in baza de date referitoare la e$identa personalului si drepturile aferente acestuia ,apar in urmatoul dictionar al atributelor ,

2enumire Marca (ume salariat Prenume salariat %nitiala tatalui Cod numeric personal 2ata nasterii Serie buletin Se+ Adresa 2ata angajarii 8ip angajat Salariu de baza Cod functie (umar foaie pontaj 0re lucrate 0re concediu odi)na (umar certificat 8ip concediu medical 2ata certificat medical 2ata incepere 2ata terminare Cile concediu medical Cod compartiment 2enumire compartiment %ndemnizatie de conducere Functie Calificare ceruta

%dentificator marca nume pren %nit C(P data_n serie se+ adresa data_ang tip_ang salariu_b cod_f nr_FCp ore_lucr ore_C0 nr_cert tip_CM data_cert data_inc data_ter zile_CM cod_comp den_comp indemn_cond den_func calificare_ceruta

8ip,lungime (umar,# 8e+t,31 8e+t,31 8e+t," 8e+t,"# 2ata 8e+t,? 8e+t," 8e+t,75 2ata 8e+t,"" (umar (umar,# (umar,# (umar (umar (umar,4 8e+t,31 2ata 2ata 2ata (umar (umar,# 8e+t,31 (umar 8e+t,31 te+t,31 numar,3 numar4 numar,4

Conditii de $alidare marca=>'' nume=>'' pren=>'' %nit=>'' C(P=>'' data=2ate() serie=>'' se+@AM,FB adresa=>'' data_ang=@2ate() tip_ang@APermanent, ColaboratorB salariu_b>1 cod_f=>'' nr_FCP=>'' zile_lucr=@3# zile_C0>@1 nr_cert=>'' tip_CM@A:oala, Maternitate ,Copil bolna$B data_cert=@2ate() data_inc=@2ate() data_ter=>'' zile_CM>@1 cod_comp=>'' den_comp=>'' indemn_cond>@1 den_func=>'' calificare_ceruta@AStudii gimnaziale,Studii medii,Studii superioareB luna_FCP=>'' an_FCP=>'' nr_doc=>''

9una pontaj luna_FCP An pontaj an_FCP (umar document nr_doc

retinere Suma lunara retinuta 2ata inceput retinere 2ata sfarsit retinere Cod situatie personala (umar copii in intretinere Sotia aflata in intretinere Alte persoane in intretinere Functia de baza 8ip retinere

suma_retinere data_inc_ret data_sf_ret cod_sit nr_copii sotia_in_int alte_pers func_de_baza tip_ret

numar data data numar,# numar te+t,3 numar te+t,3 te+t,31

suma_retinere>1 data_inc_ret=>'' data_sf_ret=>'' cod_sit=>'' nr_copii>@1 sotia_in_int@A2a,(uB alte_pers>@1 func_de_baza@A2a,(uB tip_ret=>''

Definirea modelului logic al datelor 8recerea de la modelul conceptual al datelor , care este un model uni$ersal , spre o solutie informatica se face gradat , luand in considerare un anumit tip de solutie si apoi , in cadrul tipului respecti$ , o solutie direct implementabila !+presia modelului conceptual al datelor in termenii unui anumit tip de solutie informatica constituie modelul logic al datelor 2eoarece aplicatiile informatice de gestiune se caracterizeara prin stocarea si prelucrarea relati$ simpla a unor $olume mari sau foarte mari de date , tipurile de solutii luate in considerare $izeaza modalitatile de gestionare a datelor pe suporturile e memorie e+terne Modalitatile de reprezentare a datelor $or fi prezentate in sc)ema urmatoare ,

Fisiere Ierarhizare MLD Retea Baze de date .... Relationale Orientate obiect

S-ar putea să vă placă și