Sunteți pe pagina 1din 13

AB-CL-1 - STATIILE DE TRATARE A APEI SEBESEL, PETRESTI, CUGIR, STATIA DE EPURARE SEBES, STATIA DE EPURARE CIMPENI

Contract de lucrari nr. 738/26.10.12

STATIA DE EPURARE CAMPENI

Proiect nr.:

1.783

Faza de proiectare:

D.T.A.C.

Beneficiar:

S.C. APA CTTA S.A. ALBA

Str. Vasile Goldis, nr.3, Alba Iulia, Jud. Alba, 510007

Contractor:

Asociere

COSTRUZIONI DONDI S.p.a.

Vialle delle Industrie, nr.13/A, 45100 Rovigo, ITALY

S.C. DAFORA S.A.

P-ta Regele Ferdinand I, nr.15, Medias, Jud. Sibiu, 551002

Data elaborării

APRILIE 2013

COSTRUZIONI DONDI S.p.A SC DAFORA SA

AC.CAM.R.06- Memoriu tehnic amenajari exterioare si sistematizzare verticala

LISTA DE SEMNATURI

PROIECTANT GENERAL Manager proiect Sef Proiect Proiectant Proiectant Proiectant

COSTRUZIONI DONDI S.p.A Ing. Luigi Pastorelli Ing. Alessandro Rondina Ing. Lorenzo Guarnieri Ing. Massimo Nalin Ing. Simona De Agostini Arh. Elena Osman Ing. Adrian Zanfir Ing. Andrei Popescu

COSTRUZIONI DONDI S.p.A SC DAFORA SA

AC.CAM.R.06- Memoriu tehnic amenajari exterioare si sistematizzare verticala

CUPRINS

1.

DATE GENERALE

 

3

1.2

DENUMIREA OBIECTIVULUI INVESTITIEI

3

1.3

TITULARUL INVESTITIEI

3

1.4

BENEFICIARUL INVESTITIEI

3

1.5

ELABORATORUL PROIECTULUI

4

2.

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

4

2.2

DESCRIEREA LUCRARILOR

4

1.2.1 Amplasamentul

 

4

1.2.2 Topografia

4

1.2.3 Clima si fenomenele naturale specifice zonei

4

1.2.4 Geologia, seismicitatea

5

1.2.5 Devierile si protejarile de utilitati afectate

8

1.2.6 Organizarea de santier

8

1.2.7 Sursele de apa, energie electrica, telefon, etc. pentru organizarea de santier si definitiva

 

9

 

1.2.8 Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

9

1.2.9 Programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie

9

1.2.10 Protejarea lucarilor

9

1.2.11 Masurarea lucrarilor

10

1.2.12 Laboratoarele constructorului

10

1.2.13 Curatenia in santier

10

1.2.14 Serviciile

sanitare

10

1.2.15 Masuri de protectie a muncii + PSI

10

1.2.16 Relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica achizitoare

(investitor)

 

11

1.2.17

Trasarea lucrarilor

11

2.

Memorii tehnice de specialitate

11

2.2

MEMORII TEHNICE DE SPECIALITATE LUCRARI DE DRUMURI

11

2.2.1 Elemente generale

11

2.2.2 Generalitati pentru lucrarile de infrastructura

11

2.2.3 Situatia existenta a obiectivului de investitii LUCRARI DE DRUMURI

11

2.2.4 Situatia proiectata a obiectivului de investitii LUCRARI DE DRUMURI

12

1. DATE GENERALE

1.2 DENUMIREA OBIECTIVULUI INVESTITIEI

„AB-CL-1 - STATIILE DE TRATARE A APEI SEBESEL, PETRESTI, CUGIR, STATIA DE EPURARE SEBES, STATIA DE EPURARE CIMPENI” OBIECTUL: STATIE DE TRATARE SEBESEL

1.3 TITULARUL INVESTITIEI

S.C. APA CTTA S.A. ALBA

1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI

S.C. APA CTTA S.A. ALBA

COSTRUZIONI DONDI S.p.A SC DAFORA SA

AC.CAM.R.06- Memoriu tehnic amenajari exterioare si sistematizzare verticala

1.5 ELABORATORUL PROIECTULUI

COSTRUZIONI DONDI S.p.A - SC DAFORA SA

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

1.2.1 Amplasamentul

Proiectul se desfasoara pe raza orasului Campeni, pe malul raului Aries, Judetul Alba.

1.2.2 Topografia

Pentru executarea lucrarilor descrise anterior au fost folosite coordonatele X,Y,Z (ale punctelor din sistemul stereografic 1930 si sistemul de referinta cote Marea Neagra 1975) si planurile de situatie la scara 1:2000, 1:500.

Atât planimetric cât si nivelitic, lucrarile topografice s-au sprijinit pe puncte din retelele topo- geodezice din sistemul stereografic 1930 (787.634, 787.633), si RN 4886 puncte din care s-au executat, în principal, poligonatii pentru retelele de sprijin.

Din punctele acestor poligonatii de îndesire s-au executat retele de ridicare, puncte

determinate prin intersectii, trilateratii, triunghiuri izolate etc.

APARATURA FOLOSITA:

- statie totala LEICA POWER SET 407

- statie totala LEICA POWER SET 410

- statie totala LEICA POWER SET 1205

- nivele WILD NAK 2, SPRINTER 100

- trepiede, rulete, stadii, reflectoare.

1.2.3 Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Din punct de vedere climatic, amplasamentul cercetat se situează într-un sector cu climă continental-moderată, cu etaj topoclimatic colinar, cu arii topoclimatice de föhn (scăderea precipitațiilor ca efect al föhnului). Regimul climatic general se caracterizează prin veri calde, cu precipitații nu prea bogate și ierni reci, cu strat de zăpadă variabil. PRECIPITATII Precipitațiile atmosferice înregistrează cantității medii anuale de circa 500-600 mm, cu valori medii pentru luna iunie (luna cea mai ploioasă) de ordinul a circa 80 – 90 mm, iar cu valori medii pentru luna februarie (luna cea mai secetoasă) de ordinul a 20 – 30 mm. Numărul mediu al zilelor cu cerul acoperit dimineaţa (nebulozitatea medie anuală) este între 5 – 6/10 (5 6 zile din 10), iar durata medie de strălucire a soarelui fiind de la 1750 până la 2000 de ore într-un an. TEMPERATURI

COSTRUZIONI DONDI S.p.A SC DAFORA SA

AC.CAM.R.06- Memoriu tehnic amenajari exterioare si sistematizzare verticala

Temperatura aerului prezintă medii anuale de ordinul a 6o ÷ 9o C. Temperatura medie a

lunii ianuarie este între -5o C ÷ -3o C. Temperatura medie a lunii iulie este între 20o C ÷ 23o C. Din

punct de vedere al frecvenţei medie a zilelor tropicale, zona studiată se situează în regiunea

intermediară (10 – 30 zile). Frecvenţa medie a zilelor de iarnă, în care temperatura maximă de sub

0o C este de 20 ÷ 40 de zile.

VANT

În vederea proiectării de noi construcţii sau a conservării celor existente, se va avea în

vedere reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiunii asupra

construcţiilor. Acţiunea vântului” indicativ NP-082-04, care cuprinde elementele și datele de bază

necesare pentru proiectarea la vânt a construcţiilor şi structurilor curente în România. Conform

acestuia, vitezele maxime anuale ale vântului la 10 metri, mediate pe 1 minut, având 50 ani

interval de recurenţă, înregistrate la INMH Deva, Sebeș și Sibiu au următoarele valori:

     

Media

 

Viteza caracteristica având T = 50 ani (m/s)

Staţia

meteorologică

Numărul

anilor cu

înregistrări

Maxim

observat

(m/s)

maximelor

anuale

(m/s)

Coeficien

t de

variaţie

Deva

27

25

16

0.22

25

Sebeș

27

28

19

0.20

29

Sibiu

27

34

21

0.24

34

Tabel 1.

la INMH Deva, Sebes și Sibiu au următoarele valori

Presiunea de referinţă a vântului mediată pe 10 min. la 10 m, având 50 ani interval mediu

de recurenţă este de 0.4 kPa.

ADANCIMEA DE INGHET

Zona studiată se încadrează, conform STAS 6054-77: „Teren de fundare. Adâncimi

maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului României”, într-o zonă în care adâncimea de îngheţ,

măsurată de la nivelul solului, este cuprinsă între 70 – 90 cm.

În conformitate cu STAS 1709/1-90: „Adâncimea de îngheţ în complexul rutier”, zona

studiată are un tip climatic I cu indicele de umiditate Thornthwaite Im = -20

îngheţ pentru sisteme rutiere rigide este Imax30 = 550 - 600 C x zile, iar pentru sisteme rutiere

nerigide (trafic greu si foarte greu) este Imed3/30 = 551 C x zile.

Prima zi de îngheţ apare între 1 și 21 octombrie, iar ultima zi de îngheţ se înregistrează

0o

C x zile. Indicele de

între 11 aprilie și 1 mai. Numărul zilelor cu solul acoperit de zăpadă este de peste 30÷40 de zile.

Grosimea medie anuală a stratului de zăpadă pe sol este de peste 40 cm.

1.2.4 Geologia, seismicitatea

Distributia spatiala a diferitelor unitati geologice avute in vedere este prezentata in figura urmatoare si sunt descrise pe scurt in continuare:

COSTRUZIONI DONDI S.p.A SC DAFORA SA

AC.CAM.R.06- Memoriu tehnic amenajari exterioare si sistematizzare verticala

QFV QC QT T QA
QFV
QC
QT
T
QA

Fig 1.

Principalele unitati geologice identificate in zona

T: materiale din substrat tertiar QT: terase cuaternare QA: depozite campii aluvionare QC: depozite coluviale QFV: depozite mici de rauri sau de izvoare cu depozite in apropiere

Urmatoarele trei unitati geologice sunt din era tertiara:

Depozite coezive (argila, namol) [Tc,Td]

Depozite granulare (nisip, pietris, rar bolovani) [Ts,Tg]

Argile marnoase (marne, namol cu cantitati diferite de var) [Tm, Tcm]

Pentru acest document, s-au luat in considerare trei tipuri de depozite in conformitate cu principalele conditii geo-morfologice.

Depozite campii aluvionare [QA],

Terase aluvionare [QT],

Depozite coluviale [QC],

Depozite aluvionare recente din izvoare si rauri mici [QFV].

In ceea ce priveste materialele din substratul Tertiar, granulometria este cea care determina diferenta dintre sub-faciesurile din fiecare formatie:

c: materiale argiloase,

d: materiale namoloase,

s: materiale nisipoase,

g: pietrisuri

Efectele seismice sunt determinate pe baza prescripţiilor incluse în Codul de proiectare seismica Eurocod 8 şi anexa sa naţionala româna SR-EN1998-1 pentru proiectarea de clădiri şi SR-EN1998-2 pentru proiectarea de poduri.

Parametrii necesari pentru proiectare antiseismica,determinati cu CE-8 sunt acceleraţia de vârf (ag), accelaratia verticala a terenului(med) şi perioada de control (TC).

In urmatoarea harta, inclusa in codul seismic, sunt indicate valorile de varf ale acceleratiei terenului(a g )pe tot teritoriul Romaniei.

COSTRUZIONI DONDI S.p.A SC DAFORA SA

AC.CAM.R.06- Memoriu tehnic amenajari exterioare si sistematizzare verticala

tehnic amenajari exterioare si sistematizzare verticala Fig 2. Valorilor de vârf acceleraţiei terenului a g

Fig 2.

Valorilor de vârf acceleraţiei terenului a g pentru cutremure, IMR = 100 ani

În extractele urmatoarelor figuri la harta anterioara, este situata zona proiectului. Valoarea pentru acceleraţia terenului este între 0.08g.

Perioada de colt (T c ) a raspunsului spectral reprezinta limita intre valorile maxime ale acceleratiei absolute a spectrului si viteza relativa a spectrului. Valoarea pentru zona proiectului este 0.7s. Valoarea componentei verticale a acceleraţiei terenului este obţinuta din valoarea acceleraţiei terenului ag, prin următoarea expresie:

unde:

a vg = 0.7×a g

a g

terenului).

acceleratia terenului pentru calculul Proiectului (componenta orizontala a miscarii

a vg

acceleratia terenului pentru calculul Proiectului (componenta verticala a miscarii terenului).

Perioada de control a spectrului de raspuns (colt) T C reprezinta limita dintre valorile maxime ale spectrului acceleratiei absolute si spectrul vitezei relative. Valoarea in zona proiectului este Tc=

0.7sg.

COSTRUZIONI DONDI S.p.A SC DAFORA SA

AC.CAM.R.06- Memoriu tehnic amenajari exterioare si sistematizzare verticala

tehnic amenajari exterioare si sistematizzare verticala Fig 3. Perioadei de control T C a spectrului de

Fig 3.

Perioadei de control T C a spectrului de raspuns

Fig 3. Perioadei de control T C a spectrului de raspuns 1.2.5 Devierile si protejarile de

1.2.5 Devierile si protejarile de utilitati afectate

Conform avizelor si acordurilor ridicate pana in prezent putem afirma ca sunt necesare devieri si/sau relocari de utilitati luand in considerare ca lucrarile care urmeaza a fi realizate depaseste parte carosabila existenta.

In urma obtinerii avizelor si acordurilor de la detinatorii de utilitati cat si a discutiilor purtate, au fost identificate o serie de mutari stalpi electrici pe strazile studiate ii afecteaza. Mentionam ca in acest caz au fost propuse solutii de mutare a acestora luand in considerare posibilitatea de dezafactare sau de deteriorare atat pe timpul executiei cat si pe timpul operarii si intretinerii din dorinta de a largi si moderniza partea carosabila.

Nu detinem nici o informatie cu privire la eventuale subtraversari la mai mult de 3.50 20.00 m adancime care ar face obiectul unui studiu de relocare. Insa in cazul in care s-ar gasi in timpul executiei lucrarilor Executantul este obligat sa ia legatura cu Proiectantul, Beneficiarul dar si cu detinatorul de utilitati, pentru a remedia problema.

In cazul in care Executantul nu respecta aceste conditii acesta este obligat sa suporte pe cont propriu toate costurile remedierii.

1.2.6 Organizarea de santier

In incinta organizarilor de santier trebuie sa se asigure scurgerea apelor meteorice, care spala o suprafata mare, pe care pot exista diverse substante de la eventualele pierderi, pentru a nu se forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluand solul si stratul freatic. Evacuarea lor poate fi facuta la cel mai apropiat emisar sau chiar pe terenul inconjurator dupa trecerea printr- un bazindecantor.

COSTRUZIONI DONDI S.p.A SC DAFORA SA

AC.CAM.R.06- Memoriu tehnic amenajari exterioare si sistematizzare verticala

Apele uzate menajere provenite de la organizarea de santier trebuie introduse intr-o fosa septica care va fi vidanjata periodic si evacuata la o statie de epurare din apropiere cu care s-a incheiat in prealabil un contract de servicii.

Pentru perioada de executie constructorul are obligatia de a realiza toate masurile de protectie a mediului pentru obiectivele poluatoare sau potential poluatoare (bazele de productie, depozitele de materiale, organizarile de santier, carierele de pamant). Constructorul are de asemenea obligatia reconstructiei ecologice a terenurilor ocupate sau afectate.

1.2.7 Sursele de apa, energie electrica, telefon, etc. pentru organizarea de santier si definitiva

Sursa de apa pe perioada de executie si definitiva se va realiza prin racordarea la conductele de alimentare cu apa ale localitatii si se va executa din conducta PEHD Dn 50-100

luand

in considerareca si municipiul Bucuresti are implementat un astefel de sistem. In cazul in

care

se racordeaza la conducta de alimentare cu apa a localitatii, pe racord, in incinta,

se va monta un camin de apometru.

Energia electrica se va asigura din postul de transformare propus a se realiza in solutia definitiva de alimentare a obiectivului. Surse de energie suplimentara pe perioada executiei pot fi eventuale racorduri la instalatiile existente in zona sau surse proprii ale constructorului.

1.2.8 Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Caile de acces la obiectivul propus se constituie din drumul existent in imediata vecinatate a obiectivului de investitie propus si amenajarile suplimentare sunt incluse in investitie, avand caracter definitiv.

Pentru comunicatii se recomanda folosirea aparatelor mobile de radio sau telefon.

1.2.9 Programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie

Investitia se va realiza in durata de lucru propusa de antreprenorul general, graficele de lucru se vor intocmi de comun acord intre antreprenor si beneficiar, astfel ca termenul de finalizare

a lucrarilor sa fie respectat, asigurandu-se astfel receptia lucrarilor si punerea in functiune conform proiectului.

Executia lucrarilor se va face respectandu-se caietele de sarcini, putând fi atacate simultan mai multe obiecte, in functie de disponibilitatile financiare ale beneficiarului si de eliberarea terenului.

1.2.10 Protejarea lucarilor

Protejarea lucrarilor si a materialelor din santier cade in sarcina antreprenorului pana vor fi predate beneficiarului.

COSTRUZIONI DONDI S.p.A SC DAFORA SA

AC.CAM.R.06- Memoriu tehnic amenajari exterioare si sistematizzare verticala

1.2.11 Masurarea lucrarilor

Masurarea lucrarilor s-a facut in unitati specifice fiecarei lucrari (lungime, suprafata, volum, greutate, timp).

1.2.12 Laboratoarele constructorului

Vor trebui sa realizeze probele cerute de tehnologia de executie: probe de compactare la fundatii ale sistemului rutier, de rezistenta pentru betoanele folosite pentru santuri, etc, se vor realiza o serie de carotaje pentru a verifica exactitatea cerintelor de calitate impuse pe santier in ceea ce priveste caracteristicile minime si maxime cerute in Caietele de sarcini pentru toate materialele folosite si in special pentru bitum, mixturi asfaltice etc., in laboratoarele proprii sau alte laboratoare atestate si nominalizate la ofertare.

1.2.13 Curatenia in santier

Cade integral în sarcina antreprenorului cu mare atentie pentru protejarea si conservarea mediului si în mod deosebit se va respecta tehnologia de executie pentru afectarea a cât mai putin teren arabil sau de alte categorii.

1.2.14 Serviciile sanitare

Se vor asigura de Spitalul Municipal si serviciile de urgenta teritoriale.

1.2.15 Masuri de protectie a muncii + PSI

La executie se vor respecta:

Legea protectiei muncii nr. 319/2006

L319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca

HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr.

319/2006

HG 300/2006 Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau

mobile

HG 1051/2006 - Cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori.

Executia lucrarilor se va face cu muncitori calificati pentru astfel de lucrari, precum si cu utilajele specifice necesare.

La sapaturile executate cu taluz cu o panta mai mica de 1:1 se vor folosi - obligatoriu sprijiniri.

Toate utilajele prevazute cu motor electric se vor lega la pamant.

Lucrările proiectate nu necesita masuri speciale PSI.

COSTRUZIONI DONDI S.p.A SC DAFORA SA

AC.CAM.R.06- Memoriu tehnic amenajari exterioare si sistematizzare verticala

1.2.16 Relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica achizitoare (investitor)

Avand in vedere prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Proiectantul va avea obligatia sa participe la fazele determinante ale proiectului in vederea verificarii concordantei lucrarilor executate cu proiectul.

si Investitor-Proiectant, sunt descrise in

contractele de executie si prestari servicii.

Mai

detaliat,

relatiile

Investitor-Executant

1.2.17 Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrarilor se va realiza in functie de axele de trasare si reperul de nivelment stabilite la faza urmatoare de proiectare si numai in prezenta proiectantului.

2. Memorii tehnice de specialitate

prezenta proiectantului. 2. Memorii tehnice de specialitate 2.2 MEMORII TEHNICE DE SPECIALITATE – LUCRARI DE DRUMURI

2.2 MEMORII TEHNICE DE SPECIALITATE LUCRARI DE DRUMURI

2.2.1 Elemente generale

Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia scrisa si desenata pe baza careia se executa lucrarea. Proiectul tehnic a fost elaborat in mod clar, si asigura informatii complete, astfel incat autoritatea contractanta va obtine datele tehnice si economice complete privind aceasta lucrare, care va raspunde cerintelor sale tehnice, economice si tehnologice.

De asemenea proiectul tehnic este complet si suficient de clar, astfel incat se vor putea elabora pe baza lui detaliile de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari respective si fara a se depasi costul lucrarii, stabilit in faza de oferta pentru executia lucrarilor.

2.2.2 Generalitati pentru lucrarile de infrastructura

Lucrările

proiectate

rutiere

prevazute

respectă

în

totalitate

normele

tehnice

privind

proiectarea şi realizarea drumurilor publice, şi constau în principal din :

Desfacerea bordurilor carosabile cu o stare tehnică necorespunzătoare, acolo unde este cazul;

Realizarea drumurilor de incinta si platformelor prin realizarea unui strat de fundatie din materiale granulare si a unei dale din beton;

Amenajarea de locuri de parcare pentru autoturisme:

2.2.3 Situatia existenta a obiectivului de investitii LUCRARI DE DRUMURI

In prezent, pe amplasamentul studiat se afla un drum de acces pe malul raului Aries.

Din drumul de acces se va realiza accesul in incinta statiei de epurare din localitatea Campeni.

COSTRUZIONI DONDI S.p.A SC DAFORA SA

AC.CAM.R.06- Memoriu tehnic amenajari exterioare si sistematizzare verticala

Accesul in incinta se va face prin racordarea simpla la drumul de acces.

2.2.3.1 Traseul in plan

Nu este cazul.

2.2.3.2 Profilul in lung

Nu este cazul.

2.2.3.3 Profilul transversal tip

Nu este cazul.

2.2.3.4 Defectiuni ale sistemului de drenaj

Nu este cazul.

2.2.4

Situatia proiectata a obiectivului de investitii LUCRARI DE DRUMURI

2.2.4.1

Traseul in plan

In plan traseul drumurile de incinta si platformele urmaresc amplasamentul obiectivelor din incinta statiilor de epurare. Drumurile asigura accesul autovehiculelor catre obiectivele importante din cadrul statiei de epurare. Drumurile de incinta au o lungime de cca. 200m si o suprafata totala de 1195.10 mp. Deasemenea au fost amenajate patru locuri de parcare pentru autovehicule cu dimensiunea de 5.00m x 2.50m.

2.2.4.2 Profilul longitudinal

In profil longitudinal drumul va urmari pe cat posibil terenul natural, fara a se realiza cantitati mai de sapatura sau umplutura. Declivitatile in profil longitudinal au valori cumprinse intre 1.50% si

2.65%.

2.2.4.3 Profilul transversal

In profil transversal drumurile au o latime variabila cu latimea minima de 3.50m si latimea maxima de 6.00m. Drumurile au fost amenajate in acoperis cu panta de 2.50% pentru zonele cu latimi mai mari de 5.00m si in panta unica pentru drumurile cu latime mai mica de 5.00m.

2.2.4.4 Sistemul rutier

Dimensionarea structurii rutiere s-a făcut funcţie de traficul care va circula in incinta statiei de epurare.

COSTRUZIONI DONDI S.p.A SC DAFORA SA

AC.CAM.R.06- Memoriu tehnic amenajari exterioare si sistematizzare verticala

Capacitatea portantă a structurii proiectate s-a calculat conform “Instrucţiuni tehnice şi

departamentale pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide şi nerigide” indicativ PD 177-76

(Ivanov).

Structura rutiera :

- 20 cm strat inferior de fundatie din balast

- 15 cm strat superior de piatra sparta

- 20 cm dala din beton de ciment rutier BcR 4.0

2.2.4.5 Dispozitive pentru scurgerea apelor

Scurgerea apelor pluviale se vor realiza prin intermediul gurilor de scurgere amplasate pe

platforma betonata.

Apele vor fi directionate prin pante si prin declivitati catre gurile de scurgere proiectate.

Intocmit, Ing. Dragos ENACHI