Sunteți pe pagina 1din 7

NOT cu privire la prognoza preliminar a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2014 - 2017

n corespundere cu Hotrrea Guvernului nr.82 din 24.01.2006 Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe ter en ediu !i a proiectului de bu"et#$ %inisterul &cono iei a elaborat pro"no'a preli inar a indicatorilor acroecono ici pentru anii 2014(201). *a elaborarea pro"no'ei s(a +inut cont de sarcina prioritar a Guvernului ( de'voltarea econo iei na+ionale$ avnd la ba' o nou paradi" , de la o econo ie ba'at pe consu ul ali entat de re iten+e la una orientat spre e-port. .st/el$ cre!terea econo ic se ba'ea' pe politicile econo ice sti ulatoare a activit+ii de ntreprin'tor$ de bunt+ire a cli atului de a/aceri !i de sporire a atractivit+ii investi+ionale a +rii. &le entele(cheie snt en+inerea stabilit+ii acroecono ice !i pro ovarea politicilor onetare !i bu"etar(/iscale echilibrate. *a ba'a elaborrii variantei actuale de pro"no' a principalilor indicatori perspectivele de de'voltare a econo iei ondiale$ n special a econo principali parteneri co erciali ai 0epublicii %oldova$ evolu+ia econo preceden+i$ re'ultatele ob+inute n anul 2011 n principalele sectoare econo acroecono ici au stat iei +rilor care sunt iei na+ionale n anii ice ale +rii.

2ro"no'a principalilor indicatori acroecono ici a /ost elaborat cu participarea activ a a e-per+ilor 3ondului %onetar 4nterna+ional 53%46 !i 7ncii 8a+ionale a %oldovei 578%6.

1. UNE E !"#E$TE #%&'&N( E'O U)&! E$ONO*&E& *ON(&! E


2erspectivele econo ice ondiale relativ s(au bunt+it. &cono iile avansate sunt n proces lent de redresare$ ns rit urile de cre!tere n unele +ri e er"ente s(au ncetinit. Con/or buletinului din ianuarie 2014 al 3ondului %onetar 4nterna+ional$ cre!terea produsului "lobal se esti ea' s a9un" la 1$): n 2014 !i 1$;: n 201<. n econo iile de'voltate$ activitatea se a!teapt s se accelere'e treptat$ iar cererea /inal pare s creasc con/or a!teptrilor. n +rile de ba' ale =niunii &uropene se atest o redresare a econo iilor. n +rile e er"ente !i n curs de de'voltare pro"no'a rit urilor de cre!tere econo ic a /ost revi'uit spre ic!orare$ cu e-cep+ia Chinei !i 4ndiei. Produsul global, volumul tranzaciilor comerciale i preurile medii la petrol i alte produse n anii 2012-2015 (cretere anual procentual
(ate e+ective 2012 201. .21 .20 2$8 1$; 0$; 0$< 0$0 0$2 (2$< (1$8 1$4 1$) )$) )$) 1$2 4$4 1$4 1$< 227 227 120 -023 #rognoza 2014 .27 2$8 1$6 0$; 0$6 1$) )$< <$4 2$0 420 -02. 2010 .23 1$0 1$4 1$< 1$1 1$0 )$1 6$4 2$< 022 -022 (i+eren,a dintre prognoza din octom-rie 201. /i cea actual 2014 021 0$2 0$2 0$0 (0$1 0$4 0$1 0$2 (1$0 -020 226

#rodu1ul glo-al >tatele =nite ale . ericii Ger ania 3ran+a 4talia ?aponia China 4ndia 0usia 'olumul tranzac,iilor comerciale 4mr+uri /i 1ervicii5 #re,ul mediu la petrol

2
(ate e+ective 2012 201. #re,urile medii la alte produ1e -1020 -120 Surs: FMI, World Economic Outlook, ianuarie 2014 #rognoza 2014 -721 2010 -224 (i+eren,a dintre prognoza din octom-rie 201. /i cea actual 2014 -220

2rincipalul pericol pentru econo ia ondial este rata in/la+iei /oarte ic n +rile cu econo ia avansat$ n special n 'ona &uro !i en+inerea riscului de nrut+ire a stabilit+ii /inanciare. 2ro"no'a de cre!tere anual pentru +rile de'voltate n 2014 este de 2$2:. .ceast cre!tere va /i cau'at de o econo ie ai puternic a >tatelor =nite ale . ericii !i o reducere substan+ial a nspririi /iscale 5cu e-cep+ia ?aponiei6. 2entru anul 201< se prevede o cre!tere econo ic de 2$1:$ sti ulat preponderent de cre!terea din >=.. Co peti+ia pe pia+a /inanciar a contribuit la redresarea econo ic prin bunt+irea condi+iilor de /inan+are !i sus+inerea ncrederii$ dar perspectivele de cre!tere par n linii ari neschi bate. n ti p ce cererea intern din !tatele "nite ale #mericii s(a consolidat$ dat /iind c creditarea pentru locuin+e !i revine$ o a9ustare /iscal ai are dect cea preconi'at va conduce la o cre!tere a 247(ului real de circa 2$8: n 2014 !i 1$0: n 201<. $aponia va avea o cre!tere real a 247 de 1$): n anul 2014 dac va /ace /a+ la dou provocri a9ore@ necesitatea unei consolidri /iscale !i i ple entarea unui set de re/or e structurale n econo ie. 2entru 201< este pro"no'at o cre!tere de 1$0:. 3%4 a odi/icat !i pro"no'a privind econo ia %onei &uro$ anticipnd o cre!tere de 1$0: n 2014 !i 1$4: n 201<. .st/el aceast re"iune a dep!it recesiunea. n +rile de la peri/erie activitatea econo ic ncepe s se stabili'e'e$ iar n +rile de ba' ale Aonei &uro , s se revi"ore'e. 4n/la+ia r ne sub nivelul stabilit ca obiectiv pe ter en ediu de ctre 7anca Central &uropean$ provocnd n"ri9orare n le"tur cu tendin+ele de'in/la+ioniste !i de/la+ioniste. n Germania se esti ea' o a9orare a rit ului de cre!tere de la 0$<: n anul trecut$ la 1$6: n acest an$ ns va ncetini n 201< ( 1$4:. n Frana se va nre"istra o cre!tere de 0$;: n acest an$ iar n 201< , 1$<:. 3%4 anticipea' relansarea econo iei n 4talia n acest an cu 0$6:$ iar n 201< , cu 1$1:. 2entru >pania se pro"no'ea' o cre!tere de 0$6: n 2014 !i de 0$8: n anul viitor. 2entru anul 2014 se a!teapt o a9orare a rit urilor de cre!tere econo ic n ,rile 8n cur1 de dezvoltare de pn la <$1:$ iar n 201< , de <$4:. Bup cre!terea econo ic de )$): ob+inut n anul 2011$ '(ina va nre"istra n anii 2014(201< un rit de circa )$<: !i )$1: respectiv$ ai ici co parativ cu cre!terea de ;$1: n 2011. .ceste a!teptri snt le"ate de /aptul c /actorii de deci'ie s(au ab+inut s sti ule'e n continuare rit urile de cre!tere !i au pre/erat o cale ai echilibrat !i durabil de cre!tere econo ic. n )ndia se a!teapt o cre!tere de <$4: n 2014 !i 6$4: n 201<$ deter inat de a9orarea e-porturilor. Cre!terea econo ic n 'omunitatea !tatelor )ndependente 5C>46 va continua s ncetineasc /a+ de cea din 2012 51$4:6 din cau'a di inurii cererii e-terne !i investi+iilor interne reduse. .st/el$ cre!terea econo ic n C>4 este pro"no'at la 2$6: n 2014 !i se va ridica la 1$1: n 201<. Cotu!i$ situa+ia se deosebe!te pentru di/erite "rupuri de +ri@ n +rile din partea european a C>4 5i portatoare de ener"ie6 se a!teapt o cre!tere ai slab$ iar n +rile din Cauca' !i .sia Central 5e-portatoare de ener"ie6 se prevede o cre!tere ai puternic.

1 Cre!terea econo iei Federaiei use se esti ea' la nivel de doar 2$0: n acest an$ din cau'a unui ediu e-tern slab !i intensi/icrii ie!irilor de capital. 2entru 201< se pro"no'ea' o cre!tere econo ic de 2$<:. 2. "&TU!)&! "O$&! -E$ONO*&$ $U%ENT ! %E#U9 &$&& *O (O'! :N !NU 201. 2e parcursul anului 2011 aproape toate tipurile de activit+i econo ice au nre"istrat pro"res. 4n/la+ia a /ost oderat. 4ndicatorii onetari !i bu"etari au crescut. >(a re arcat cre!terea veniturilor popula+iei$ nu rul popula+iei ocupate !i di inuarea nu rului !o erilor. Bup recesiunea din anul 2012 econo ia %oldovei n anul 2011 a intrat ntr(o perioad de relansare. Produsul intern brut n ; luni 2011 a nsu at )1$1 ild. lei$ a9orndu(se /a+ de perioada respectiv a anului 2012 cu 8$0: 5n pre+uri co parabile6. Cea ai se ni/icativ in/luen+ asupra cre!terii 247 a avut valoarea adu"at brut creat n bunuri , cu 4$) puncte procentuale 5p.p.6$ inclusiv@ a"ricultur , 1$) p.p.$ industria ( 1$0 p.p.$ /iind ur at de servicii , cu 2$1 p.p. 5inclusiv@ co er+ul interior , 0$; p.p.$ transporturi !i co unica+ii ( 0$< p.p.$ construc+ii , 0$1 p.p.6. n dece brie 2011 preurile de consum au crescut cu <$2: /a+ de dece brie 2012. Cre!terea pre+urilor a /ost condi+ionat$ n "eneral$ de a9orarea pre+urilor la produsele ali entare 5n special$ le"u e proaspete$ ou$ lapte !i produse lactateD carne$ preparate !i conserve din carne etc.6$ precu !i la r/urile neali entare 5con/ec+ii$ ncl+ inte$ ateriale de construc+ie$ edica ente !i co bustibil6. 2e parcursul anului 2011 cursul de sc(imb al onedei na+ionale a arcat o depreciere cu 8$2: n ter eni no inali /a+ de dolarul >=. 5de la 12$06 lei pentru 1 dolar a erican la 01.01.2011 pn la 11$06 lei la 11.12.20116$ precu !i cu 12$1: ( /a+ de &uro. 2rincipalii /actori care au deter inat odi/icarea cursului de schi b au /ost intrrile valutare de peste hotare$ de'voltarea co er+ului e-terior !i /luctua+iile dolarului >=. pe pie+ele valutare interna+ionale$ precu !i interven+ia 7ncii 8a+ionale a %oldovei pe pia+a valutar n scopul en+inerii in/la+iei n li itele +intei. *asa monetar *+ la s/r!itul anului 2011 a constituit circa 62$6 ild. lei !i s(a a9orat cu 26$<: co parativ cu s/r!itul anului 2012. >itua+ia pe pia+a onetar se caracteri'ea' printr(un rit de cre!tere pronun+at a banilor n circula+ie 5E12$<:6$ a depo'itelor 5E24$1:6$ precu !i a creditelor 5E18$8:6. n anul 2011 la bu"etul public na+ional au /ost acu ulate venituri n su de 16$; ild. lei$ n cre!tere cu 10$1: co parativ cu anul 2012 !i la nivel de ;;$6: /a+ de sarcinile stabilite pe perioada de "estiune. >(au e/ectuat c(eltuieli n su de circa 18$) ild. lei$ /iind n cre!tere cu ;$1:$ respectiv !i ;6$4: /a+ de cele prev'ute. .st/el$ de,icitul bugetar la 11 dece brie 2011 a constituit 1)64$6 il. lei$ cu )8$6 il. lei sub nivelul celui nre"istrat la aceea!i dat a anului 2012. n ianuarie(noie brie 2011 e-porturile s(au a9orat cu 11$1: !i importurile ( cu 4$;:. >oldul ne"ativ al balan+ei co erciale a constituit 2)41$2 il. dolari >=.$ /a+ de 2)11$; il. dolari n ianuarie(noie brie 2012. Gradul de acoperire al i porturilor cu e-porturi a constituit 44$<: /a+ de 41$;: n perioada corespun'toare din anul 2012.

4 >ectorul industrial a evoluat po'itiv n anul 2011. Folu ul produc+iei industriale n ianuarie( noie brie 2011 a nre"istrat o cre!tere de 6$6: 5n pre+uri co parabile6 /a+ de ianuarie( noie brie 2012$ inclusiv volu ul produc+iei industriei prelucrtoare ( cu )$6: !i volu ul produc+iei industriei e-tractive ( cu 1;$;:. Cotodat$ volu ul produc+iei !i distribu+iei de ener"ie electric !i ter ic a sc'ut cu 4:. Producia agricol n anul 2011 a constituit n pre+uri curente circa 24$< ild. lei$ n cre!tere cu 18$1: 5n pre+uri co parabile6 /a+ de anul 2012. %a9orarea produc+iei a"ricole a /ost deter inat de cre!terea pronun+at a produc+iei ve"etale cu 61$8:$ produc+ia ani al a crescut cu doar 0$):. n ianuarie(septe brie 2011 volu ul investiiilor n active materiale pe termen lung a nsu at ;$1 ild. lei$ cu o cre!tere de 1$1: 5n pre+uri co parabile6 /a+ de ianuarie(septe brie 2012. Bin acestea$ lucrrile de construc+ii( onta9 au constituit circa 4$) ild. lei !i au /ost la nivelul perioadei respective din anul 2012. !erviciile de transport se revi"orea'. ntreprinderile de transport /eroviar$ auto$ /luvial !i aerian au transportat circa 11$8 il. tone de r/uri n anul 2011 sau cu 26$2: ai ult /a+ de volu ul transportat n perioada si ilar a anului 2012. Folu ul ci/rei de a/aceri n comerul cu amnuntul n ianuarie(noie brie 2011 s(a a9orat cu 2$1: 5n pre+uri co parabile6 /a+ de ianuarie(noie brie 2012$ iar volu ul ci/rei de a/aceri n servicii de pia+ prestate popula+iei ( cu 10$2:$ respectiv. !ituaia din s,era social se amelioreaz. C!ti"ul salarial ediu lunar brut al unui lucrtor din econo ia na+ional n luna noie brie 2011 a constituit 1);1$6 lei !i s(a a9orat cu )$<: /a+ de luna noie brie 2012 n ter eni no inali$ iar n ter eni reali ( cu 2$<:. 8u rul !o erilor$ esti at con/or etodolo"iei 7iroului 4nterna+ional al %uncii$ n tri estrul 444 2011 a /ost de <1$4 ii$ /iind cu 10$8 ii persoane ai ic /a+ de tri estrul 444 2012. 0ata !o a9ului 5propor+ia !o erilor 74% n popula+ia activ6 la nivel de +ar n tri estrul 444 2011 a nre"istrat 1$;:$ /iind ai ic cu 0$; p.p. /a+ de tri estrul 444 2012. .. #%O;NO<! *!$%OE$ONO*&$ #ENT%U !N&& 2014-2017 2entru anii 2014(201) se pro"no'ea' o cre!tere a 247 de 4:(<: anual. *a ba'a acestei cre!teri vor sta ur toarele pre ise@ bunt+irea conte-tului econo ico(/inanciar la nivel ondialD pro ovarea ai intens a e-porturilorD de'voltarea !i sus+inerea ntreprinderilor din sectorul privat din partea statului 5prin si pli/icarea ini+ierii a/acerilor$ /acilitarea /lu-ului de credite$ nlturarea barierelor near"u entate pentru co er+ etc.6D continuarea re/or elor structuraleD de'voltarea sectorului real al econo iei$ inclusiv prin atra"erea investi+iilor strine directe n econo ia na+ionalD pro ovarea unei politici /iscale prudente !i i ple entarea re/or elor enite s reduc cheltuielile publice ine/icienteD asi"urarea stabilit+ii /inanciare prin en+inerea ratei in/la+iei la nivel redus !i stabilit+ii cursului de schi b etc.

< 2entru anii 2014(201) se pro"no'ea' /luctua+ii neesen+iale ale cur1ului de 1c=im- al leului la s/r!itul anului ntre 11$1 lei !i 14$01 lei pentru un dolar a erican. %en+inerea relativ a cursului de schi b la acela!i nivel va contribui la stabilitatea pre+urilor@ indicele pre,urilor de con1um la s/r!itul anului se pro"no'ea' la nivel de 10<$6: pentru anul 2014 !i cte 10<: pentru anii 201<(201)$ respectiv. 3actorul i portant care va contribui la cre!terea econo iei na+ionale va /i a9orarea inve1ti,iilor 8n active materiale pe termen lung cu o rat edie anual de circa 6$): n anii 2014(201). 4nvesti+iile de capital$ ca surs principal de cre!tere econo ic$ vor contribui la@ 5i6 crearea noilor locuri de uncD 5ii6 cre!terea co petitivit+ii produselor autohtone pe pia+a e-ternD 5iii6 a9orarea o/ertei interne$ satis/acerea ai deplin a cererii solvabile$ inclusiv prin substituirea i porturilorD 5iv6 e-tinderea ba'ei productive !i$ respectiv$ a celei de i po'itare !i crearea surselor supli entare pentru bu"etul public na+ional. E>porturile se vor a9ora n anii 2014(201) cu circa 8$<: anual. 3actorii care vor contribui la a9orarea treptat a e-porturilor n perioada de pro"no' sunt@ restabilirea cererii e-terne$ o/ertei interne la produsele a"ricole$ cre!terea calitativ a e-porturilor$ n special$ datorit investi+iilor e/ectuate n e-tinderea !i rennoirea ba'ei tehnolo"ice$ !i$ respectiv$ inte"rarea produselor oldovene!ti n /lu-urile interna+ionale. &mporturile vor cre!te n perioada de pro"no' cu circa )$2: anual. Cre!terea volu ului i porturilor va /i condi+ionat de restabilirea cererii interne$ n special$ pentru ateria pri de i port din partea ediului de a/aceriD a9orarea /lu-ului de investi+ii$ n special a a!inilor$ aparatelor electrice$ produselor inerale. 2onderea a9or n totalul i porturilor va reveni$ ca de obicei$ resurselor ener"etice$ datorit cre!terii econo ice preconi'ate n sectoarele de ba' ale econo iei$ dar ai ales a pre+urilor la "a'e naturale !i petrol. Be ase enea$ la sporirea i porturilor va contribui cererea crescnd a popula+iei pentru bunurile i portate$ condi+ionat de cre!terea veniturilor !i trans/erurilor de peste hotare. 2rin ur are$ 1oldul negativ al -alan,ei comerciale se va 2014 pn la 1;00 il. dolari n anul 201). a9ora de la 122< il. dolari n anul

Con/or esti rilor$ cre!terea 247 n anii 2014(201) va /i "enerat de@ cre!terea anual n ter eni reali a produc,iei indu1triale cu 6$<: !i a produc,iei agricole cu 1$<:D dep!irea rit ului de cre!tere a inve1ti,iilor 8n active materiale pe termen lung pe cel al 247 n re'ultatul reorientrii politicii investi+ionale spre pro"ra e de per/or an+$ oderni'rii ntreprinderilor autohtone$ in/rastructurii !i de'voltrii icului business. .vnd la ba' aceste tendin+e$ se esti ea' c produ1ul intern -rut n anii 2014(201) va evolua cu o rat edie de circa 4$<: cre!tere real anual. For avea loc !i unele schi bri n structura 247. Gi anu e$ re/eritor la structura 247 pe resurse$ va cre!te ponderea industriei , de la 14$1: 5n anul 20146 pn la 14$<: 5n anul 201)6$ construc+iilor , de la 1$<: la 1$): !i a co er+ului interior , de la 11$<: la 14:. n ce prive!te 247 pe cate"orii de utili'ri$ din cau'a restabilirii cererii interne !i e-terne$ se va a9ora ponderea consu ului /inal , de la 110$6: pn la 114$2:$ /or rii brute de capital /i- ( de la 21$6: pn la 24:$ precu !i soldului ne"ativ a e-portului net ( de la 12$2: pn la 18$2:. n perioada anilor 2014(201) 1alariul ediu no inal n ansa blu pe econo ie se va a9ora cu circa 11$<: !i va atin"e <<2< lei n anul 201)$ iar +ondul de remunerare a muncii se va a9ora cu circa 11$1:$ atin"nd su a de 42 ild. lei sau 2;: n raport cu 247. Cre!terea salariului no inal ediu lunar !i a /ondului de re unerare a uncii va /i condi+ionat de relansarea

6 sectorului real$ n special$ din contul de'voltrii sectorului privat !i trecerii unui nu r considerabil de personal n s/era business(ului ic !i i9lociu$ precu !i per/ec+ionarea siste ului de salari'are !i otivare a an"a9a+ilor. Farianta actual de pro"no' nu prevede odi/icri esen+iale ale pie+ei uncii n ur torii ani. .st/el$ cre!terea nu rului popula+iei ocupate n anii 2014(201) va constitui 0$2: anual$ iar nu rul salaria+ilor va /i la nivel de 62<(614 ii persoane. 2entru anii 2014(201) se pro"no'ea' o cre!tere anual a productivit+ii uncii cu circa 4:. 2ro"no'a indicatorilor acroecono ici este relativ conservativ$ iar a salariului ediu lunar !i /ondului de re unerare a uncii , relativ opti ist. .tin"erea acestor para etri va /i posibil prin ridicarea productivit+ii uncii !i asi ilarea intens a tehnolo"iilor per/or ante. 4 portant este c asi"urarea acu ulrilor reale de venituri la bu"etul public na+ional$ inclusiv la bu"etul asi"urrilor sociale de stat !i /ondurile asi"urrilor obli"atorii de asisten+ edical$ +ine de "radul atin"erii indicatorilor pro"no'a+i$ ace!tia ur nd a /i lua+i ca ba' la elaborarea Cadrului 7u"etar pe ter en ediu 5C7C%6 pentru anii 2014(201).
!irecia anali" #i $ro%no"are macroeconomic 0&'02'2014

#rognoza preliminar a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2014-2017


&ndicatorii
Unitatea de m1ur

2011

2012 e+ectiv

201.

2014?

2010

2017

2017

prono1tic ;;$2H 10)$<H 104$6 10<$2 12$<; 11$06 2400H 111H <4<0H 104$<H (10<0H 18$2H 106H 24$< 118$1 18$4H 101$<H 1)60H 108$1H 101$4H 28$4H 111$0H 106$2H 10;$0 104 10<$; 10<$6 11$18 11$10 2600 108 <82< 10) (122< 41$1 106 26$1 100 1;$1 104 4200 111$) 10<$< 11$< 111$1 104$; 120$2 10< 10<$1 10<$0 11$41 11$<) 282< 10; 62)< 108 (14<0 4<$) 10)$< 2)$1 102 21$; 108 4600 10;$< 104$0 14$) 110$1 104$) 112$0 104$< 10<$0 10<$0 11$61 11$)0 10<0 108 6)2< 10) (16)< <0$1 106$< 2;$1 102 2<$) 10) <0<0 10;$8 104$6 18$2 110$0 104$8 144$) 104$< 10< 10< 11$8< 14$01 112< 10; )22< 10) (1;00 <4$) 106 10$< 102 28$2 108 <<2< 10;$4 104$2 42$0 10;$; 104$)

#rodu1ul intern -rut no inal /a+ de anul precedent n pre+uri co parabile &ndicele pre,urilor de con1um ediu anual la s/r!itul anului $ur1ul de 1c=im- al leului ediu anual la s/r!itul anului E>porturi /a+ de anul precedent &mporturi /a+ de anul precedent "oldul -alan,ei comerciale #roduc,ia indu1trial n pre+uri curente /a+ de anul precedent n pre+uri co parabile #roduc,ia agricol n pre+uri curente /a+ de anul precedent n pre+uri co parabile &nve1ti,iile 8n active materiale pe termen lung /a+ de anul precedent n pre+uri co parabile "alariul nominal mediu lunar1 /a+ de anul precedent@ no inal real @ondul de remunerare a muncii2 /a+ de anul precedent@ no inal real

ild. lei : : : leiI=>B leiI=>B il.=>B : il.=>B : il.=>B ild. lei : ild. lei : ild. lei : lei : : ild. lei : :

82$1 106$8 10)$6 10)$8 11$)4 11$)2 2216$8 141$8 <1;1$1 114$) (2;)4$< 14$2 10;$< 22$6 10<$0 16$4 112$< 11;1$; 111$6 101$) 21$< 10)$6 100$0

88$2 ;;$1 104$6 104$1 12$11 12$06 2161$; ;)$< <212$; 100$4 (10<1$1 16$4 ;8$1 1;$; ))$) 16$6 ;<$8 14))$) 108$; 104$1 2<$< 108$) 101$;

H6 e1timrile *ini1terului Economiei


1

Batele cuprind toate institu+iile bu"etare$ indi/erent de nu rul de salaria+i !i unit+ile econo ice 5sectorul real6 cu 4 !i ai ul+i salaria+i. 2 Batele cuprind toate institu+iile bu"etare !i unit+ile econo ice 5sectorul real6$ indi/erent de nu rul de salaria+i. .1.01.2014