Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar la Construcia mijloacelor de transmisiuni. 1 ntrebare 1. Antenele simetrice. Tipul antenelor, construcia, directivitatea, raza de aciune. 2. Antenele asimetrice.

Tipul antenelor, construcia, directivitatea, raza de aciune. 3. Formarea semnalelor radio. odulaia de amplitudine !A ", de #recven$ !F ", de band$ lateral$ unic$ %%& !'%&, (%&". ). %taia radio *+C,12-A, destinaia, caracteristicile tactico,tehnice. .. *ro/ramarea staiei radio *+C,12-A. 0. %taia radio A12*+C,133, destinaia, caracteristicile tactico,tehnice. -. 4chipamentul staiei radio A12*+C,133 5i dispozitivele ncorporate. 3. 6r/anele de dirijare 5i control ale staiei radio A12*+C,133, destinaia lor. 7. Testarea /eneral$ a staiei radio A12*+C,133, testarea bateriilor de acumulatori. 18. Testarea antenei staiei radio A12*+C,133, m$surarea 9%:+ 11. +eprezentarea in#ormaiei pe displa;,ul staiei radio A12*+C,133 n re/imul %%&. 12. *re/$tirea staiei radio A12*+C,133 pentru lucru n %%&< acordul dispozitivului de acordare cu antena, schimbarea puterii de ie5ire a emi$torului, instalarea #unciei scanare !%%&26*T2=====". 13. Asi/urarea lucrului staiei radio A12*+C,133 n re/im %%& manual< ale/erea canalului de lucrul, instalarea #recvenelor, instalarea tipului modulaiei !%%&2 2======". 1). %taiei radio A12*+C,133< apelul individual sau de reea n re/im manual !%%&2 2CA((", analiza calit$ii le/$turii !%%&26*T2(>A", veri#icarea evalu$rii calit$ii canalului !%%&26*T2%C6+4%". 1.. %taia radio +F,.388, destinaia, caracteristicile tactico,tehnice. 10. 6r/anele de dirijare 5i control ale staiei radio +F,.388. 1-. %taiei radio +,123, destinaia, caracteristicile tactico,tehnice. 13. 6r/anele de dirijare 5i control ale staiei radio +,123. 17. %taiei radio +,138, destinaia, caracteristicile tactico,tehnice. 28. 6r/anele de dirijare 5i control ale staiei radio +,138. 21. Centrala tele#onic$ de companie *,173 , destinaia, caracteristicile tehnico,tactice, componena. 22. Centrala tele#onic$ 4ricsson ?,118. *osibilit$ile centralei. 23. +F,-3889, destinaia, caracteristicile tactico,tehnice. 2 ntrebare 2). %istemul de comunicaii, elementele de baz$ 5i destinaia lor. 2.. Componena 5i destinaia punctelor de comand$ !*C", de comand$ 5i observare !*C6" ale bri/$zii 5i subunit$ilor subordonate, amplasarea lor n teren n di#erite situaii de lupt$. 20. %ubunit$ile de transmisiuni ale bri/$zii !compania de transmisiuni, plutonul 5i /rupa de transmisiuni", destinaia 5i componena lor. echipa, /rupa, plutonul, compania. 2-. $surile de securitate la e@ploatarea mijloacelor de comunicaii. 23. *rincipiile de or/anizare a le/$turilor radio. 27. 6r/anizarea reelei de calculatoare. Componena 5i caracteristicele reelei, topolo/ia #izic$ 5i lo/ic$. 38. Centrele 5i staiile de transmisiuni, clasi#icarea centrelor de transmisiuni. Componena 5i structura lor. 31. Tra#icul radio. ?isciplina radio. Ce este interzis de transmis prin canale radio. %taia radio principal$. 32. 1oiuni despre indicative, Tabela Al#a. Frecvenele de lucru 5i de rezerv$, utilizarea #recvenelor. 6rdine de schimb a indicativelor 5i #recvenelor. 33. Tabelul radistului de serviciu, destinaia, introducerea cheilor, codi#icarea semnalelor, comenzilor. 3). 1oiuni despre caracteristici de lucru radio, !date radio". 3.. +adio/rame 5i semnale radio. Cate/oriile 5i procedeele de transmitere a radio/ramelor, semnalelor 5i comenzilor. 30. +e/ulile de stabilire a le/$turii radio n #onie. 6rdinea transmiterii comenzilor, semnalelor 5i radio/ramelor prin canale radio. +e/ulile de asi/urare a convorbirilor tele#onice prin canale radio. 3-. +e/imul de lucru a mijloacelor radio. %ecuritatea comunicaiilor, protecia in#ormaiei. 33. Componentele hardAare ale reelei de calculatoare< hub, sAitch, router. 37. &azele in#rastructurii *BC< semn$tura electronic$ 5i tehnolo/ia de cripto/ra#ie cu chei publice.

)8. 6r/anizarea reelelor de C*,tele#onie #$r$ #ir !Aireless" prin utilizarea staiei radio +F,-3889 5i echipamentul +F,0818 !Tactical Access Dub". )1. Transmiterea po5tei electronice !e,mail" prin canalele radio #ormate de +F,0-.8 !9ireless EateAa;", +F,0818 !Tactical Access Dub". )2. 6r/anizarea reelelor radio n baza staiile radio *+C,12-A. *rincipiile de utilizare a codurilor CTC%% 5i ?C%. 1oiuni despre repetoare. )3. 6r/anizarea reelelor radio n baza staiile radio *+C,133, +F,.388. 'tilizarea re/imurilor A(4 5i D6*. )). Clasi#icarea convorbirilor tele#onice. +e/ulile de asi/urare a convorbirilor tele#onice prin #ir. Convorbirile de ur/en$ 5i cate/orie. ).. Acionarea staiei radio la distan$ prin aparatul de tele#on 5i centrala tele#onic$. )0. ?ocumentele necesare pentru asi/urarea le/$turii radio. 3 ntrebare )-. *ractic radio< des#$5urarea staiilor radio, stabilirea le/$turii cu corespondentul, trecerea pe #recvenele de rezerv$, acionarea staiei radio la distan$, strFn/erea staiilor radio. )3. *ractic prin #ir< des#$5urarea centralei tele#onice, ntinderea liniilor de le/$tur$ prin #ir, conectarea TA,.- 5i controlul #uncion$rii, stabilirea le/$turii cu centrala tele#onic$ 5i ntre abonai, asi/urarea le/$turii circulare, acionarea staiei radio la distan$, strFn/erea mijloacelor de le/$tur$ prin #ir.

S-ar putea să vă placă și