Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE: 1. Gheorghe Toma - Psihopedagogie precolar i colar definitivat i gradul II didactic, M.E.C., Bucureti, 2005 ; 2.

. Mariana Dragomir - Managementul activitilor didactice.Calitate i eficien, Editura Eurodidact, Cluj-Na oca, 200!; 3. Neculau A!rian,- "Grupurile de adolesceni", E#$, Bucureti, %&''. 4. Neculau A!rian, (coordonator), *Psihologia cmpului social - Repre entrile sociale+, $oliro,, Iai, %&&' 5. Nicola Ioan "Microsociologia colectivului de elevi", E.#.$., Bucureti, %&'!. ". Nicule#cu Ro!ica !" fii un #un manager$, -ulcea, Editura $ort, %&&! 7. No$eanu E. Metodologia Cercetrii %n &ducaie, note de cur., /niver.itatea din Bucureti, %&&! %. &'un Emil Managementul organi aiilor educaionale$, note de cur., /niver.itatea din Bucureti, %&&! (. &'un Emil, !'coala ( a#ordare sociopedagogic$, $oliro,, Iai, %&&&. 10. &oenaru Romeo, ")eontologie General", Era.,u., Bucureti, %&&2. 11. &o)eang' *a#ile, *Clasa de elevi - su#iect i o#iect al actului educativ*, Ed. 0acla, -i,ioara, %&'1. 12. &o)e#cu *. *a#ile, "'tiina conducerii %nvmntului", E#$, Bucureti, %&'1. 1+. &o,olea Dan *"tructuri strategii performante %n %nvmnt $ + coautor), Editura 2cade,iei, Bucureti,%&3& 14. &re!a *a#ile, *Profila,ia delincventei i reintegrarea social*, Editura 4tiin5ifica i Enciclo edica, Bucureti, %&3%. 1-. .,anciule#cu Eli#a/e,a, !-eorii sociologice ale educaiei$, $oliro,, Iai, %&&6. 1". Toea A. Bu,uca A (coord), *Ghidul directorului*, #.$.C.-E/7$829E, Bucureti, 17. *er0a E. 1chio)u 2. Psihologia vrstelor, Bucureti, E#$, %&&5. 18. *l'#ceanu Mihaela "Psihosociologia educaiei i %nvmnt ului ", Editura $aideia, Bucureti, %&&1. 1(. 3la,e Mielu !Model sintetic-integrativ al de voltrii personalitatii$, 9evi.ta de $edagogie, nr.3 7 %&3!, Bucureti 24. An#u/el Da$i! I. Ro/in#on Flo5! G. .nvatarea %n scoala, %n /ntroducere %n psihologia pedagogica, E.#.$., Bucure.ti, %&3% 21. Gagn6 Ro/er, M. Conditiile %nvatarii E.#.$., Bucure.ti, %&'5 22. Gagn6 Ro/er, M. Brigg# Le#lie 7. Principii de design al instruirii, E.#.$., Bucure.ti, %&''. 2+. Gheorghiu Al. &o)o$ici Mircea &lemente de tehnologie didactica, E.#.$., Bucure.ti, %&31 28. 7inga Ioan /nspectia scolara (.ectiunea a II-a :n cola;orare cu I. Negret), E.#.$., Bucure.ti %&31. 2-. 7inga Ioan Negre, Ion .nvatarea eficienta, Editura entru -ineret .i < ort, Bucure.ti, %&&! 2". 7inga Ioan Proiectarea ( un proces necesar de %nvatare , :n *-ri;una =nvata,>ntului+, nr.2&!7%% .e te,;rie %&&5