Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

coala Gimnazial Buznea Data: 19 Martie 2014 Clasa: a VII-a Disciplina: Istorie Tema: Democraie i totalitarism ec!ia: Regimurile totalitare Tipul lec!iei: "nsu#ire $e noi cuno#tin!e Timp alocat: %0 min &ro'esor: (elecanu Clau$iu Constantin C)M&*T*+,* -&*CI(IC*: G*+*./ *: 'ormarea capacit!ilor ele0ilor $e a caracteriza #i $e a re'lecta asupra impactului pe care l-au a0ut re1imurile totalitare asupra societ!ii2 )&*./,I)+/ *: a s'3r#itul lec!iei ele0ii tre4uie s 'ie capa4ili s: Operaionale cognitive: C1: s $e'ineasc termeniul istoric: totalitarism C2: s analizeze caracteristicile re1imurilor totalitare5 C6: s compare re1imurile totalitare5 C4: s utilizeze 'oto1ra'ia #i $ocumentele ca surs istoric5 C%: s cola4oreze e'icient cu cole1ii $e ec7ip5 C8: s-#i asume responsa4ilit!i in$i0i$uale #i $e 1rup2 Operaionale afective: C9: s e:prime preri personale re'eritor la tema stu$iat 5 C;: s ar1umenteze i$eile e:primate5 -T./T*GI/ DID/CTIC/: Procedurale: - metode i procedee: e:punerea< e:plicatia< $e'ini!ia< con0ersa!ia e:aminatoare< e:erci!iul< con0ersa!ia euristic< $ia1rama Venn< -oarele i$eilor< Ciorc7inele $iri=at - forme de organizare: in$i0i$ual>< 'rontal< lucrul pe 1rupe Mijloace didactice: $ocumente< ilustra!ii< 'i#e $e lucru< test in$i0i$ual< coli< mar?ere BIB I)G./(I*: 1. 22 62 Marin Voiculescu< Istoria doctrinelor politice < *$itura @Aperion2 +iculae &arasc7i0< +iculae Cristea, Istorie Modern i ontemporan ! "inteze de istorie pentru clasa a #$a, *$itura /ll *$ucational< Bucure#ti 200; +iculae &arasc7i0< +iculae Cristea, Istorie, %uropa ontemporan ! "inteze de istorie pentru clasa a #I$a, *$itura /ll *$ucational< Bucure#ti 200;

M)M*+T* * *C,I*I

Competen!e speci'ice

C)+,I+BTB I+().M/,I)+/
/CTIVIT/T*/ &.)(*-).B BI /CTIVIT/T*/ * *VI ).

-trate1ia Di$actic Meto$eC(ormeCMi=loace

Moment or1anizatoric 2 min2

Salut elevii, solicit numele elevilor abseni, asi ur or!inea "i un climat #avorabil !es#"urii orei. In#ormea$ elevii !es%re mo!ul !e !es#"urare a leciei& activitate %e ru%e, test !e evaluare in!ivi!ual /nun! titlul noii teme Regimurile totalitare: *:plic ele0ilor no!iunea $e regim totalitar: Totalitarismul ca re im %olitic se caracteri$ea$ %rin instituirea unui control strict !in %artea unei or ani$aii %olitice unice asu%ra statului "i a instituiilor acestuia. Controlul se e+ercit asu%ra 'ntre ii societi "i a in!ivi$ilor care o com%un. Controlul este total, se e+ercit c,iar "i asu%ra membrilor %arti!ului "i se reali$ea$ cu a-utorul %ro%a an!ei, al serviciilor secrete "i !e re%resiune, ast#el 'nc)t e+istena #iecrui membru al societii !e%in!e !e #ora %olitic a#lat la con!ucerea acesteia. -olicit ele0ilor s numeasc re1imurile totalitare #i s le asocieze un reprezentant< un stat #i un sim4ol .epartizeaz materialele Dmparte 'iecrei 1rupe o 'i# $e lucru cu urmtoarele sarcini: Grupa I: com%ararea re imului Stalinist cu cel .a$ist/ Grupa II: caracteri$area 0ascismului italian Grupa III: caracteri$area Re imului Sovietic

Rs%un! la salutul %ro#esorului, nominali$ea$ elevii abseni "i %re tesc materialele necesare !es#"urrii leciei. Elevii sunt 'm%rii 'n ( ru%e, #iecare ru% av)n! o sarcin !e lucru. *ltima sarcin va #i reali$at !e toi elevii clasei. &umesc Regimurile 'otalitare: .e1imul -talinist: o .eprezentant: -talin o -tat: B2.2-2o -im4ol: secera si ciocanul .e1imul +azist o .eprezentant: @itler o -tat: Germania o -im4ol: s0astica (ascismul italian o .eprezentant: Mussolini o -tat: Italia o -im4ol: fascia

Con0ersa!ia (rontal

C1 Captarea aten!iei 10 min2

Con0ersa!ia e:aminatoare De'ini!ia In$i0i$ual Coli< mar?ere< 'i#e $e lucru< $ocumente< Ima1ini

Comunicarea #i "nsu#irea noilor cuno#tin!e 60 min2

C2 C6 C4 C% C8

(iecare 1rup prime#te o coal pe care rezlo0 sarcina $e lucru E1% min2F Grupa I: reali$ea$ com%araia utili$)n! Diagrama Venn; Grupa II: %lasea$ i!eile im%ortante ce caracteri$ea$ #ascismul utili$)n! Soarele ideilor; Grupa III: com%letea$ un ciorchine dirijat; Bn reprezentant al 1rupei realizeaz %re$entarea materialelor re$ultate 'n urma re$olvrii sarcinilor To!i ele0ii aplic cuno#tin!ele $o43n$ite prin rezol0area unui test $e e0aluare /scult aprecierile pro'esorului2 Tem: Elevii trebuie s '"i e+%rime %rerea %ersonal re#eritoare la ceea ce re%re$int re imurile totalitare %entru ei, "i, %entru societate, 'n ansamblu.

*:punerea 'rontal Con0ersa!ia euristic *:plica!ia Dia1rama Venn -oarele i$eilor Ciorc7ine $iri=at ucrul pe 1rupe (lip c7art Documente Ilustra!ii Con0ersa!ia e:aminatoare *:erci!iul (rontalCIn$i0i$ual (i# $e lucru: test in$i0i$ual *:plica!ia C(rontal *0aluarea "ntre1ii acti0it!i

-istematizarea #i 'i:area cuno#tin!elor E% min2F /precieri 1eneraleC tem pentru acas E6 min2F

C1 G C;

(iecare ele0 prime#te un test $e e0aluare2 .spunsurile ele0ilor la test sunt 0eri'icate prin a$resarea $e "ntre4ari 'rontale -e 'ac aprecieri 1enerale #i in$i0i$uale "n implicarea ele0ilor "n pre$area noilor cuno#tin!e2 -e noteaz ele0ii care au participat acti0 la lec!ie2 Tem: Ce re%re$int re imurile totalitare %entru societate 'n eneral "i %entru voi, ca %ersoan, 'n s%ecial1

C9 C;

DI/G./M/ V*++

Re imul .a$ist

Re imul Stalinist

-)/.* * ID*I ).

CI).C@I+* *

Via!a politic

-T/ I+I-M

*conomie

(IHI D* *V/ B/.*

Timp $e lucru: % minute I2 II2 Da!i e:emple re1imuri totalitare2 *numera!i caracteristicile re1imurilor totalitare2

III2 /naliza!i ima1inile $e mai =os:

aF &e cine recunoa#te!i "n aceste ima1iniJ 4F Ce re1imuri au con$us #i un$eJ

(i#a numrul I

(/-CI-MB
/pari!ia 'ascismului a 'ost 'a0orizat $e : societatea italian nu a0ea persepecti0e $e sc7im4ri ra$icale "n societate a03nt re0olu!ionar ime$iat $up terminarea &rimului rz4oi Mon$ial $ezam1irea popula!iei "n pri0in!a a0anta=elor rezultate $e pe urma participrii Italiei la rz4oi

Termenul $e 'ascist a $esemnat ini!ial pe purttorul 'asciei E(ascia este un mnunc7i $e nuiele $e mesteacn< le1at cu o curea< a03n$ la mi=loc< "n partea superioar< o secure< care era purtat $e lictorii care "i "nso!eau pe unii ma1istra!i romani $in .oma anticF2 Ca i$eolo1ie< 'ascismul se "nca$reaz "n e:trema $reapt a spectrului politic2 (ascismul este incompati4il cu $emocra!ia #i $i0ersitatea $e opinii2 -tatul 'ascist este o $ictatur care promo0eaz cel mai a$esea i$ei na!ionaliste $use p3n la e:trem5 pe l3n1 i$ealizarea propriei na!iuni #i preamrirea trecutului 1lorios< se mani'est intoleran!a 'a! $e alte na!iuniCraseCi$eolo1ii2 +a!ionalismul e:a1erat este completat $e "nclcarea 1ra0 a $repturilor omului< eliminarea oponen!ilor prin mi=loace teroriste< o o4sesie 4olna0icioas 'a! $e pro4lemele le1ate $e si1uran!a na!ional #i $orin!a $e e:pansiune teritorial< care $etermin puternica militarizare a statului< 4locarea sau c7iar eliminarea altor li$eri $e opinii< interzicerea reli1iei< corup!ia 1eneralizat< $escura=area mani'estrilor artistice< o4!inerea #i men!inerea puterii prin mi=loace 4rutale< prin #anta=< amenin!are #i crim2 &romo0a "nt3ietatea 0oin!ei #i a instinctului 'a! $e ra!iune5 realizarea Komului nouL5 inter0en!ia statului "n economie #i "n toate $omeniile 0ie!ii sociale2 (ascismul se mani'est prin $istru1erea oricror structuri $emocratice< controlul me$iilor $e mase< su4or$onarea total a in$i0i$ului 'a! $e stat #i crearea unei situa!ii $e continu terorizare a popula!iei ci0ile2

(i#a numrul II

+/MI-MB -/B +/,I)+/ --)CI/ I-MB

+azismul sau na!ional-socialismul este o i$eolo1ie totalitar care a 'ost aplicat "n timpul $ictaturii na!ionaliste a lui /$ol' @itler "n Germania "ntre 1966 #i 194%2 Dn 1921 @itler a $e0enit li$erul &arti$ului +a!ional -ocialist German al Muncitorilor E&ationalsozialistisc(e Deutsc(e )r*eiterpartei +&"D)P,F< iar la 60 ianuarie 1966 cancelarul Reic(-ului 1erman2 Cu03ntul NnazismN pro0ine c7iar $e la prescurtarea numelui na!ional-socialism E&ationalsozialismus< prescurtat pe nem!e#te &azi< rostit OPna-!iQF2 Dn momentul $e 'a! "n Germania nazismul precum #i 'olosirea z0asticii sunt interzise prin le1e< $ar mai e:ist 1rupri #i c7iar parti$e neonaziste Eile1aleF2 (olosirea sim4olurilor naziste< inclusi0 z0astica< este permis "n Germania $oar "n cazuri e:cep!ionale2 +azismul a e0i$entiat in permanenta primatul actiunii asupra 1an$irii2 In timp ce se a'la in inc7isoarea an$s4er1< @itler si-a $ictat prima parte $in KMein Ramp'L< care a $e0enit K4i4liaL national-socialismului2 I$eile lui @itler s-au intemeiat pe o concep!ie rasist2 *l consi$era ca omenirea este alcatuita pe 4aza unei ierar7ii 0alorice a raselor si ca 0iata nu reprezinta nimic altce0a $ecat supra0ietuirea celor a$apta4ili2 Cre$ea ca K$arSinismul socialL are ne0oie $e lupta intre rase< intocmai cum animalele se lupta pentru 7rana si pentru mentinerea puritatii rasei< ast'el incat cei puternici $e san1ele celor sla4i2 K&oporul $e stapaniL EK@erren0ol?LF era $e rasa KarianaL< alcatuit 'iin$ $in populatiile *uropei $e +or$2 a 4aza pirami$ei rasiale @itler plaseaza: ne1rii< sla0ii< ti1anii si e0reii< pentru acestia $in urma a0an$ sentimente $e ura e:acer4ata2 @itler socotea rasa e0reiasca Kun cancer ce roa$e trupul GermanieiL< o 4oala ce tre4uie tratata< $upa cum ilustreaza urmatorul citat $in KMein Ramp'L: -)lterarea sangelui si deteriorarea rasei reprezinta singurele cauze care e.plica declinul civilizatiilor stravec(i/ niciodata raz*oiul nu a ruinat natiunile, ci pierderea puterii lor de rezistenta ! caracteristica e.clusiva a sangelui raselor pure0 In aceasta lume, oricine nu este de sorginte sanatoasa poate fi considerat pleava10 De 'acilitatile o'erite $e un asemenea re1im nu puteau 4ene'icia< 4ineinteles< $ecat cei care apartineau poporului 1erman2 Teoria economic nazist se 4aza pe interesele locale ime$iate< $ar "ncerca s se "m4ine #i cu concep!ii i$eolo1ice economice recunoscute pe plan interna!ional2 &olitica economic intern era 'ocalizat pe trei o4iecti0e principale: eliminarea #oma=ului5 eliminarea in'la!iei $e0astatoare5 e:tin$erea pro$uc!iei $e 4unuri $e lar1 consum pentru a "m4unt!i stan$ar$ul Eni0elulF $e 0ia! al claselor $e mi=loc #i =os2 Toate aceste teorii au 'ost 'olosite pentru a =usti'ica rezultatele totalitare< $e ur rasial #i opresiune< 'olosin$ toate mi=loacele statului2 /cestea sunt pe scurt:

+a!ionalism etnic< inclusi0 $e'ini!ia 1ermanilor $rept Kras stp3nL E2errenvol3F .asismul #i antisemitismul /nticomunismul /nticlericalismul *u1enTa Eomor3rea raselor Kscla0eL #i a celor KparazitareL pentru a puri'ica Krasa stp3nLF

K&rincipiul con$uctoruluiL E45(rerprinzipF era un element c7eie "n i$eolo1ia 'ascist< "n care con$uctorul sim4olizeaz "ntruparea mi#crii politice #i a na!iunii2

(i#a numrul III

CO2*.IS2*3

Comunismul este un termen care se poate re'eri la una $in mai multe no!iuni: un anume sistem social< o i$eolo1ie care promo0eaz acest sistem social< sau o mi#care politic care $ore#te s implementeze acest sistem2 Ca sistem social< comunismul este un tip $e societate egalitarist "n care nu e:ist proprietate pri0at #i nici clase sociale2 Dn comunism toate 4unurile apar!in societ!ii ca "ntre1< #i to!i mem4rii acesteia se 4ucur $e acela#i statut social #i economic2 &ro4a4il cel mai cunoscut principiu al unei societa!i comuniste este: 64iecare dup puteri, fiecruia dup nevoi06 Caracteristici Cultul personalit!ii Dn$eprtarea a$0ersarilor politici Cenzura &oli!ia secret /1ricultura 4azat pe proprietatea $e stat #i colecti0 Centralizarea e:cesi0 a economiei Teroarea politic

Ca i$eolo1ie mai nou< comunismul $up re0olu!ia $in octom4rie $in .usia !arist< este sinonim cu mar:ismul #i $i0ersele i$eolo1ii $eri0ate< cea mai nota4il 'iin$ a Mar:ismeninismului2 &rintre altele< Mar:ism- eninismul propune concepia progresului 7n istorie< potri0it creia e:ist patru 'aze ale $ez0oltrii economice a societ!ii: scla0ia< 'eu$alismul< capitalismul #i comunismul2 /ceast 6concepie materialist6 a comunismului< arat c $in sistemul economic $eri0 toate celelalte sisteme Esocial< =uri$ic< cultur222F2 De asemeni $ez0olt 6concepia determinismului6< potri0it creia 'iecare in$i0i$ $intr-o clas are un 1en $e comportament in$us< nu $e 13n$irea acelui in$i0i$ ci $e clasa la care apar!ine< #i $e aceea el tre4uie reeducat "n lumina noii societi comuniste2 /cest concept $eterminist este cel care a 'olosit la =usti'icarea la1relor $e ree$ucare< "n care au murit milioane $e oameni "n $ecursul secolului UU< "n .usia so0ietic a lui -talin< C7ina< .om3nia #i "n celelate 6state freti62