Sunteți pe pagina 1din 3

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cuprins

INTRODUCERE CAPITOLUL I 1. 1.1. 1.$. 1.%. STRATEGIA DE PIA Conceptul de strate !e de p!a"# T!pololo !a strate !!lor de p!a"# &actor!! deter'!n#r!! strate !e!

CAPITOLUL $ $. $.1. $.1.1. $.1.$ $.$. $.$.1 $.$.1. $.%. POLITICI DE (AR)ETING Pol!t!ca de produs Conceptul de produs Ga'a de produse Pol!t!ca de pre" Pol!t!ca de pre" Locul pre"ulu! +n cadrul '!,ulu! de 'ar-et!n Pol!t!ca de d!str!.u"!e

$.1.%. Po*!"!onarea produselor +n cadrul a'e! de produs

$.$.$. T!polo !a strate !e! de pre"ur! $.%.1. T!polo !a canalelor de d!str!.u"!e $.%.$. $./. $./.1. Strate !e de d!str!.u"!e Pol!t!ca pro'o"!onal# Structura act!0!t#"!lor pro'o"!onale

Pagina 1 din 3

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

$./.$.

Strate !! pro'o"!onale

CAPITOLUL % %. PRE1ENTAREA GENERAL A &IR(EI S.C. PANTO&ART S.R.L.

%.1. %.$. %.%. %./.

Cadrul eneral al 2!r'e! O.!ect!0ele !n!"!ale Act!0!t#"! prestate de c#tre ec3!pa de consultan"! Rel!*#r! 4! constat#r! ale ec3!pe! de consultan"!

CAPITOLUL / /. ANALI1A DE (AR)ETING A &IR(EI

/.1.

Aspecte !nterne

Anal!*a structural# 4! or an!*ator!c# /.$. Aspecte e,terne /.$.1. Pr!0!re de ansa'.lu asupra ra'ur!! +nc#l"#'!nte /.$.1.1. Aspecte enerate 4! caracter!st!c! /.$.1.$. Co'para"!a !nterna"!onal# asupra costur!lor '5!n!! de lucru. De*0oltarea post6re0olu"!onar# a !ndustr!e! de +nc#l"#'!nte /.$.1./. Surse de 'ater!! pr!'e /.$.$. O.!ect!0ele stud!ulu! de p!a"# /.$.%. Ela.orarea c3est!onarelor 4! prelucrarea re*ultatelor /.$.%.1. Ela.orarea c3est!onarelor /.$.%.$. E4ant!onarea datelor /.$.%.%.Cule erea datelor /.$.%./.L!'!tele stud!ulu! /.$./
Pagina 2 din 3

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

/.$.7.Anal!*a S8OT CAPITOLUL 7 7. DE&INIREA STRATEGIEI DE PIA 7.1. Po*!"!onarea 2!r'e! 7.1.1. D!2eren"!erea produselor 7.1.$. D!2eren"!erea ser0!c!!lor 7.1.%. D!2eren"!erea personalulu! 7.1./. D!2eren"!erea !'a !n!! 7.$. Strate !a de 'ar-et!n propus# 7.$.1. Strate !a de !ntrare pe p!a"# 7.$.$. Strate !a de de*0oltare a p!e"e! 7.$.%. Strate !a de de*0oltare a produselor 7.% Sc3!"a planulu! de ac"!une 9I9LIOGRA&IE

Pagina 3 din 3