Sunteți pe pagina 1din 2

3.

3 Proiectare transformator convertor Fly


Caracteristica de magnetizare si dimensiunile de gabarit pentru miezuri de ferita
de tip E sint date in fig.1.
Pentru convertorul fly back , reprezentat in fig. din faza de proiectare a
circuitului de comanda se cunosc ! n "
sec
w
w
pr
" raport de transformare , # pr " inductanta
infasurarii primare , $ ma% i " durata ma%ima de saturatie a elementului comutator , u e "
"tensiunea de iesire pe sarcina , E " tensiune de alimentare a convertorului , & sat ,
B B = rem sat
B
, " '(

mm
A
, & ) " cimpul magnetic in intrefier *" in vid+.
#a transfer ma%im de putere , pe durata $ de conductie a tranzistorului $ ,
curentul din infasurarea primara are o crestere !
*1+ ma% ma% i
pr
T
L
E
i =
miezul magnetic a,ungind la limita de saturatie.Pentru o caracteristica de magnetizare
liniarizata , la transferul ma%im de putere , miezul magnetic fiind la limita de saturatie ,
relatia de e%primare a inductantei pr
L
este
*+
ma% ma%
ma%
i
B S w
i
L
pr
pr

=

=
-in relatiile *1+ is *+ se obtine !
*3+
B w
ET
S
pr
i

=
ma%
.
.dmitind ca pierderile in transformator sint nule , curentul mediu prin infasurarea
primara este
*(+
E
P
E
i u
i
e e
prmed
ma% ma%
= = ,
iar sectiunea conductorului primar solicitat la densitatea de curent

este
*/+
E
P
i
S
prmed
pr
ma%
= =

.
-aca cele doua infasurari ale transformatorului au aceiasi densitate de curent ,
fiecare infasurare va ocupa cel mult ,umatate din fereastra transformatorului , fapt ce se
e%prima cu relatia
*0+

fe
pr pr
S
k S w ,
k "),1'),2 fiind un coeficient ce tine cont ca o parte din fereastra miezului magnetic
este ocupata de izolatii *carcasa de bobinare , email , izolatii intre straturi si intre
infasurari+.
-in relatiile */+ si *0+ rezulta ca
*1+
kE
w P
S
pr
fe
ma%


Prin inmultirea relatiilor *3+ si *(+ se obtine
*3+
B k
T P
SS
i
fe

ma% ma%

,
relatie prin care se identifica precis miezul magnetic necesar pentru care din acest
moment se cunosc 4 " sectiunea miezului , fe
S
" sectiunea ferestrei , m
l
" lungimea
medie a liniei de cimp in miezul magnetic.Cu aceste date se determina numarul de spire
din infasurarea primara
*2+
B S
ET
w
i
pr

=
ma%
#egea circuitului magnetic pentru miezul aflat la limita de saturatie se e%prima cu
relatia
*1)+ ) ) ma%
l H l H i w
m sat pr
+ =
,
din care se obtine
*11+
)
ma%
)
H
l H i w
l
m sat pr

=