Sunteți pe pagina 1din 9

ANEXA

ROMANIA
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
I.S.C.I.R.
AUTORIZATIA DE SUDOR
NOTARI:

Fotografie
NUMELE:
PRENUMELE:
DATA NASTERII:

LOCUL NASTERII:

UNITATEA:
..
POANSON NR. :

PROCES VERBAL NR. :


.
PROCEDURA DE SUDARE (WPS):

Variabile
Detaliile probei sudate
Domeniul de valabilitate
Procedeul de sudare:
Tipul imbinarii:
Pozitia de sudare:
Tabla sau teava:
Grosimea probei, mm:
Diametrul exterior al tevii, mm:
Grupa metal de baza:
Tip metal de adaos:
Gaze de protectie:
Materiale auxiliare pentru sudare:
Scobire/support la radacina:
Alte date: ........
Tipul verificarii
Executat si acceptat
Nr. buletin
Vizual
Radiografic
Indoire
Rupere
Macroscopic
PM/LP
Verificari suplimentare
Data emiterii: .
Nr.:
.
Valabil pana la: .
Unitatea eminescenta ISCIR..
Inspectorul
ISCIR care a
Semnatura si stampila
examinat sudorul

..
..

Numele:
Semnatura si

stampila
PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI
PROCES VERBAL
Nr. si data

VALABILITATE
de la

pana la

INSPECTOR ISCIR
Semnatura si stampila

ANEXA B
COMPARATIE INTRE GRUPELE DE OTELURI

Comparatie intre grupele de oteluri din prescriptiile tehnice CR 996, colectia


ISCIR pentru autorizarea sudorilor si presriptiile tehnice CR 7-96, colectia ISCIR, pentru
omologarea procedurilor de sudare.

Autorizarea sudorilor
W 01
W 02
W 03
W 04
W 11
1) Se cere o omologare speciala

Grupe de otel
Omologarea procedurilor de sudare
Conform CR 7-96
1
4, 5, 6
2, 3, 7
otel cu continut de nichel
5 < Ni% < 9 nu se include 1)
8
9

Unitatea..
ISCIR

ANEXA C
INSPECTOR
Nume,

semnatura, stampila
Proces verbal Nr. .
Referitor la autorizarea sudorilor conform CR 9-96
Data sustinerii examenului:
SUDORI
NUMELE
1
NUMAR
1
PRENUMELE
2
POANSON
2
3
3
4
4
5
5
Procedeul de sudare:.
Pozitia de sudare:
Specificatia procedurii
de sudare (WPS):
Tip imbinare:
METALE DE BAZA
METALE DE ADAOS
Denumire: .
Denumire:
Grupa: ...
Grosime: mm
Dimensiuni: mm
Diametru: mm
Tip invelis electrod..mm
Alte date: ...
Alte date: ...

CARACTERISTICI ELECTRICE
TEHNICA DE SUDARE
Natura si polaritatea curentului.
Viteza
de
sudare:

..cm/min
Intensitatea.A
Viteza de avns a sarmei:
Tensiunea...V
cm/min
Alte date: ...
Rand
filiform
sau
pendulat:

Pendulare:
Craituire radacina:.
Alte date:

TRATAMENT TERMIC.Temperatura:.
Mentinere:...Racire:
.
EXAMINARE RADIOGRAFICA
Nr.
Bulletin:
.
Natura radiatiilor: .
Rezultatul:
Alte date: ..
..

Nr. poanson

INCERCAREA LA INDOIRE/RUPERE
Indicativ
Rezultatul
Nr. buletin
epruveta

Laborator

Alte examinari:.
:.
DOMENIUL DE VALABILITATE
AUTORIZATIE
Procedeul de sudare: ..
Calificativul
la
examenul
practice:.
Pozitia de sudare:

Tip de imbinare: .
Metal de baza:
Calificativul
la
examenul
teoretic:.
Dimensiuni:

Metal de adios: ..
Tip invelis electrod: ..
Concluzii
privind
autorizarea:
..
....
.

ANEXA D

Unitatea:
Localitatea:
Str.nr
Jud

ADEVERINTA DE SPECIALIZARE
Nr..din.

Domnul
salariat
al
unitatatii
de
la
data
de.
nascut
la
data
de
..in
localitatea
.judetul

a
absolvit
cursul
de
specializare
pentru
sudori
in
specialitatea
.
..
Cursul s-a desfasurat la data de ..pana la data de
..

In decursul perioadei de scolarizare domnul ..si-a insusit in


bune
conditii notiunile teoretice predate, iar la pregatirea practica, rezultatele incercarilor de
laborator effectuate asupra epruvetelor prelevate din probele executate a fost
corespunzatoare.
Prezenta adeverinta s-a eliberat pentru a-l servi la examenul de autorizare ca
sudor.
DIRECTOR,
CURSULUI

RESPONSABILUL

Tabelul 1 Proba (tabla sau teava) si domeniul de valabilitate al autorizari


Grosimea probei t (mm)
t3
3 t < 12
t 12
1) pentru sudare 311: t pana la 1,5t
2) pentru sudare 311: 3 mm pana la 1,5t

Domeniul de valabilitate al autorizarii


t pana la 2t1)
3 < t < 2t2)
5 mm

Tabelul 2 Diametrul probei si domeniul de valabilitate al autorizari


Diametrul probei D1)
Domeniul de valabilitate al autorizarii
mm
D < 50
D pana la 2D
50 D 150
0,5 D 2D (minim50 mm)
D 150
0,5D
1) pentru sectiuni tubulare de constructie, D este dimensiunea celei mai mici laturi
Tabelul 3 Domeniul de valabilitate pentru verificari pe imbinari cap la cap
(Detaliile tipului de sudura)

Detaliile tipului de sudura

Sudur
a cap
la cap
la
table
Sudur
a cap
la cap
la tevi

mb
nb
gg
ng

ss
bs

Domeniul de valabilitate al autorizarii


Suduri cap la cap la table
Suduri cap la cap
la tevi
ss
bs
Ss
mb
nb
gg
ng
Mb
Nb
*
x
1)
x
*
x
x
1)
1)
x
*
1)
x
x
*
1)
-

mb

nb

ss

Tabelul 4 Domeniul de valabilitate al autorizarii pentru metalul de baza


Grupa de
material a
probei
W 01
W 02
W 03
W 04
W 11

Domeniul de valabilitate al autorizarii


W 01
*
X
X
-

W 02
*
-

W 03
*
-

W 04
*
-

W 11
*

Tabelul 5 Domeniul de valabilitate al autorizarii pentru imbinari din diferite materiale


Grupa de material al probei
W 02
W 03

Domeniul de valabilitate al autorizarii


W 02 sudat cu W 01 1)
W 03 sudat cu W 01 1)
W 03 sudat cu W 02 3)
W 04
W 04 sudat cu W 01 4)
W 04 sudat cu W 02 4)
W 11
W 11 sudat cu W 01 2)
W 11 sudat cu W 02 2)
W 11 sudat cu W 03 2)
W 11 sudat cu W 04 2)
1) pentru o imbinare de metale diferite metalul de adaos trebuie sa corespunda grupei unui
material de baza

2) cand se foloseste metal de adaos din grupa W 11


3) cand se foloseste metal de adaos din grupa W 03
4) cand se foloseste metal de adaos din grupa W 04